Onderzoek: Het gedragsprofiel van de succesvolle controller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek: Het gedragsprofiel van de succesvolle controller"

Transcriptie

1

2 Het gedragsprofiel van de succesvolle controller 1 Onderzoek: Het gedragsprofiel van de succesvolle controller Cees van Schaik & Erik Boon

3 2 Het gedragsprofiel van de succesvolle controller Disclaimer De Effectieve Financial Onderzoek: Het Gedragsprofiel van de succesvolle controller 2015, De Effectieve Financial Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Effectieve Financial B.V..

4 Het gedragsprofiel van de succesvolle controller 3 Voorwoord Over controllers wordt veel geschreven. Over de controller als business partner zo mogelijk nog meer. Veel verder dan algemene kenmerken ten aanzien van het takenpakket en de veronderstelde vaardigheden komt dat eigenlijk nooit. Mede daardoor bestaat er tot op de dag van vandaag de nodige ruis in het gebruik van de termen controller, Business Controller, Financial Controller, business partner. Het onderzoek van Boon en Van Schaik doet een poging juist hier verandering in te brengen. Dat doen zij op basis van onderzoek naar de gedragsprofielen die aan controllers werkzaam in de praktijk zijn toe te kennen. Het interessante van de aanpak zit vooral in de aansluiting op de realiteit van de werkvloer. Niet vermeende of gewenste kenmerken staan centraal maar de feitelijkheid zoals die zich in de praktijk voordoet. Daarmee zetten zij met hun onderzoek een belangrijke stap in het objectiveren van rolinhoud en gedragskenmerken van een kritische functie in organisaties. Het onderzoek laat zien dat de Business Controller een duidelijk ander gedragsprofiel heeft dan de Financial Controller. Het onderzoek toont tevens aan dat de Business Controller en Financial Controller gezien kunnen worden als tegenpolen die elkaar in organisaties zeer goed aanvullen. Daarmee biedt het onderzoek de praktijk handvatten om niet alleen bij de werving van Business en Financial Controllers maar ook in opleidingstrajecten het gedragsprofiel een veel prominentere plek te geven. Dit zal de effectiviteit van de functie zonder meer ten goede komen en maakt het dan ook de moeite waard om dit onderzoeksrapport te lezen. Prof. dr. Frans Roozen Voorzitter Controllersopleiding Vrije Universiteit Amsterdam

5 4 Het gedragsprofiel van de succesvolle controller

6 Het gedragsprofiel van de succesvolle controller 5 Inhoud 1. Aanleiding 7 2. Managementsamenvatting Deel 1 De Enquête Deel 2 De Gedrags- en Drijfverenanalyse Het onderzoek naar het Gedragsprofiel van de succesvolle controller Inleiding De enquête Resultaten van de enquête Belangrijkste conclusies uit de enquête De Gedrags- en Drijfverenanalyse De Gedragsanalyse De Drijfverenanalyse De resultaten van de Gedragsanalyse Overige uitsplitsingen Belangrijkste conclusie uit de gedragsanalyse Resultaten van de Drijfverenanalyse Belangrijkste conclusie uit de Drijfverenanalyse Slotwoord 51

7 6 Het gedragsprofiel van de succesvolle controller Dankwoord Speciale dank gaat uit naar: Anja van Schaik vaste steun en toeverlaat! Leontiene van Dam enorme steun en vaak het weekend alleen met de kinderen Bert Boon redigeren is echt een vak! Ruth Catsburg wat een talent voor vormgeving en opmaak! Frans Roozen inspirator en kritisch klankbord! Igno Wouters jouw rol vanuit de RC alumni club was esssentieel Joep van den Brink dank voor jouw inspiratie en het verbinden met belangrijke stakeholders Dorien Derksen jouw enthousiasme is het startsein geweest voor dit onderzoek Salomé van den Belt actief, enthousiast met een kritisch oog Renate Boekensteijn begrip voor de benodigde tijd voor het onderzoek Albert Allmers dankzij jou hebben we ook de CFO s kunnen benaderen Erik Kolthof dank voor je heldere visie over de controllersfunctie Rik Bouman jouw enthousiasme en openheid was belangrijk voor dit onderzoek Ilse van Ogtrop tekst redactie translation bedankt voor je scherpe eindredactie Smart & Able dank voor het op maat gemaakte communicatie advies Marc Trebels en Marcus Henrichs wat een gastvrijheid voor alle middagen en avonden op jullie kantoor!

8 Het gedragsprofiel van de succesvolle controller 7 1. Aanleiding De functie van controller is in onze ogen al jaren onderwerp van een goed gesprek. Met onze achtergrond in de financiële functie verbonden met onze expertise op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, hebben wij de afgelopen jaren die goede gesprekken gevolgd en ook zelf gevoerd. Vooral waar het gaat om veranderende en verschillende rollen die toebedeeld worden aan de controller zijn interessante bespiegelingen ontstaan. Wat wordt er nu daadwerkelijk van een controller verwacht? En hoe moet de controller die verwachting dan waarmaken? Natuurlijk gaat het ook (en dat in toenemende mate) over het verschil tussen enerzijds de financial controller en anderzijds de Business Controller. Wat zijn nu de verschillen? Wat zijn de overeenkomsten? En kan een succesvolle Financial Controller ook een goede Business Controller worden? In de beschouwingen over wat verwacht mag worden, kwam juist naar voren dat het verschil vooral zit in de wijze waarop de controller zich beweegt binnen zijn werkomgeving. Wat laat hij zien en hoe doet hij dat? Kortom de gedragsaspecten die tot uiting komen in het functioneren in de dagelijkse praktijk. Vanuit de vele ervaringen in onze trainings- en coachpraktijk met financials, hebben we geconstateerd dat de Business Controller een andere manier van optreden (gedrag) heeft dan de Financial Controller. Ook hebben we een inzicht verkregen waarom de ene controller succesvoller is dan de andere. Een goede match tussen wat er van de controller verwacht wordt (binnen de functie) en hoe hij zijn kennis en ervaring inzet door middel van zijn vaardigheden. Deze constateringen waren gebaseerd op onze ervaringen, maar nog niet sterk onderbouwd. Daarom is bij ons het idee ontstaan om op zoek te gaan naar het antwoord op de vraag: wat is nu het gedragsprofiel van de succesvolle controller? Deze vraag hebben we omgezet in een onderzoek naar het gedrag van succesvolle controllers. Voor u ligt nu het rapport met het antwoord op deze vraag. Wij denken met dit onderzoeksrapport een duidelijk onderscheid te maken tussen het benodigde gedragsprofiel voor de succesvolle Business Controller, Financial Controller en Finance Manager. Veel leesplezier gewenst! Cees van Schaik & Erik Boon De Effectieve Financial

9 8 Het gedragsprofiel van de succesvolle controller 2. Managementsamenvatting De controller is een begrip in de meeste (middel)grote organisaties. Het begrip controller wordt op verschillende manieren ingevuld, zowel in taken als in naamstelling. In de huidige organisatie wordt de Business Controller steeds belangrijker gevonden. De vraag is: wanneer is de Business Controller nu echt succesvol in zijn werk? Wat zijn de elementen waaraan een succesvolle Business Controller moet voldoen? En in hoeverre verschilt hij nu van de Financial Controller? Kortom verschillende vragen die aan de basis staan van een onderzoek naar het gedragsprofiel van de succesvolle Business Controller. Wij, Erik Boon en Cees van Schaik, ervaren coaches, trainers én financials, hebben vanuit ons bedrijf De Effectieve Financial een onderzoek uitgevoerd om op de genoemde vragen antwoord te krijgen. Partners en ondersteuning Het onderzoek is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de partnerstti Success Insights Benelux (hierna TSI) en Finance Factor en door ondersteuning van Prof. Dr. F. Roozen (VU) voor het uitwisselen van ideëen en de alumnivereniging VU Register Controllers. Hij/zij In onze rapportage hebben wij de financial, voor de leesbaarheid, weergegeven in de mannelijke vorm. Onderzoek Het onderzoek bestond uit twee onderdelen, te weten een enquête en een Gedrags- en Drijfverenanalyse.

10 Het gedragsprofiel van de succesvolle controller Deel 1 - De enquête Voor het eerste deel van het onderzoek, de enquête, zijn twee onderzoeksgroepen geselecteerd. Een groep CFO s is benaderd om een vragenlijst te beantwoorden, waarmee zij een oordeel kunnen geven over hoe zij, als CFO, kijken naar hun controller. Ook hebben we een groep van controllers (de doelgroep) benaderd met dezelfde vragenlijst als aan de CFO s was voorgelegd, waarmee zij een oordeel kunnen geven over hun eigen situatie. Selectie controllers De deelnemende controllers zijn geselecteerd uit een netwerkbestand van controllers waarvan bekend is dat zij ten minste drie opeenvolgende jaren met (ten minste) Goed zijn beoordeeld door hun leidinggevenden. De vragenlijst De vragenlijst bestond uit vragen over taken, kenniscompetenties en vaardigheidscompetenties, waarbij de respondenten werd gevraagd om zowel de huidige situatie te beoordelen als ook de situatie die feitelijk gewenst zou zijn. Gedurende het onderzoek is een indeling ontstaan van de doelgroep in drie categorieën: de Financial Controller de Business Controller de Finance Manager Resultaten Een aantal opvallende zaken zijn in deel 1 van het onderzoek naar voren gekomen. De conclusies zijn hieronder kort weergegeven: 1. De CFO beoordeelt de kennis- en vaardigheidscompetenties van de controller lager dan de controller zelf. 2. De CFO ziet in zijn huidige controller meer een Financial Controller dan een Business Controller. 3. De CFO wil wel een duidelijke ontwikkeling gaan zien van de huidige controller naar de gewenste controller. 4. De Business Controller ziet zichzelf als belangrijkste onderdeel van zijn functie andere taken doen dan de Financial Controller. 5. De vakkennis is over de hele breedte minimaal op gewenst niveau. 6. Verbijzondering van de scores geeft zeker nog wel ontwikkelbehoefte aan op het gebied van vaardigheden. 7. De Financial Controller richt zich op cognitieve ontwikkeling, de Business Controller op het ontwikkelen van vaardigheidscompetenties.

11 10 Het gedragsprofiel van de succesvolle controller 2.2. Deel 2 - De Gedrags- en Drijfverenanalyse Het tweede deel van ons onderzoek bestond uit het invullen van een Gedrags- en Drijfverenanalyse (TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie profiel). Dit deel van het onderzoek kon alleen door de onderzoeksgroep controllers worden ingevuld. De reden hiervan is dat de Gedrags- en Drijfverenanalyse niet voor een ander kunnen worden ingevuld. Bij het onderdeel Gedragsanalyse hebben alle kandidaten 24 vragen online beantwoord door de antwoorden van 1 t/m 4 in volgorde te zetten: 1 wat het meest bij hen past, 4 wat het minst bij hen past. Hieronder staan de conclusies met betrekking tot het onderscheid op basis van het gedragsprofiel tussen de Business Controller en de Financial Controller. 1. De Business Controller heeft een nadrukkelijk ander gedragsprofiel dan de Financial Controller. 2. De gedragsprofielen van de Business Controller en Financial Controller kunnen worden gezien als elkaars tegenpolen. 3. De gedragstijl van de Business Controller is proactief, de gedragsstijl van de Financial Controller is reactief. 4. De Finance Manager (niet zijnde CFO) denkt verschillende gedragsstijlen in te moeten zetten in zijn werkomgeving. Op grond van dit onderzoek kan nadrukkelijk gesteld worden dat er een verschil is tussen enerzijds de Business Controller en anderzijds de Financial Controller, zowel in taken, kenniscompetenties, vaardigheidscompetenties als in gedrag. Opvallend is dat er, door vermenging van taken, steeds vaker van een Blended Controller kan worden gesproken. De Financial Controller met Business Controller taken of andersom. Het onderdeel Drijfverenanalyse bestond uit 12 online vragen, waar de deelnemer in volgorde van meest naar minst passend 6 antwoorden diende te rangschikken. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de financial altijd dezelfde top drie van drijfveren kent. Deze drijfveren zijn: Individualistische drijfveer Zakelijke drijfveer Intellectuele drijfveer

12 Het gedragsprofiel van de succesvolle controller 11 Ontwikkelingsmogelijkheden Op basis van de uitkomsten is beoordeeld wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor financials. Ontwikkeling van vaardigheidscompetenties is voor elke financial mogelijk, de snelheid en diepgang van de ontwikkeling hangt af van de mate van zelfreflectie van de financial. De stap van een puur Financial Controller naar een puur Business Controller zal niet eenvoudig zijn. Hiervoor zijn lef, doorzettingsvermogen en veel zelfreflectie nodig. Om helder te krijgen welk ontwikkelpotentieel een financial heeft, is een gericht onderzoek nodig naar de persoonlijke gedragsstijlen en drijfveren. De drijfveren van de financial tonen echter een hoge mate van ambitie aan, waarmee de financial daadkrachtig aan de slag wil gaan om zich verder te ontwikkelen. Conclusie We kunnen stellen dat er een significant verschil is tussen het gedragsprofiel van de Business Controller en de Financial Controller. Beiden kunnen in hun discipline succesvol zijn of worden, mits zij een kritische houding ontwikkelen, proactief handelen en vaardig zijn in het beïnvloeden en overtuigen binnen de organisatie. Het is mogelijk om vanuit het gedragsprofiel van de Financial Controller meer naar het gedragsprofiel van de BC op te schuiven. Hiervoor heeft de professional lef, doorzettingsvermogen en veel zelfreflectie nodig. Dit onderzoek biedt mogelijkheden om verder onderzoek te doen. Bijvoorbeeld naar de verwachtingen van de business over hoe een Business Controller naar hun mening moet functioneren. Een ander voorbeeld is te onderzoeken welke gedragsvoorwaarden de organisaties nu zelf stellen aan een controller. Een Werk Omgevings Profiel (WOP) zou daarbij kunnen helpen. We kijken terug op een inspirerende onderzoeksperiode, waarin wij nieuwe inzichten hebben opgedaan, die uitnodigen tot vervolgonderzoek. Erik Boon & Cees van Schaik De Effectieve Financial

13 12 Het gedragsprofiel van de succesvolle controller 3. Het Onderzoek naar het Gedragsprofiel van de succesvolle Controller 3.1. Inleiding De Controller is niet meer weg te denken uit de organisatie. Sinds de komst van de Controller (jaren 70 van de vorige eeuw) is de functie onderhevig geweest aan veranderingen. Van oorsprong was de Controller vooral bezig met de analyse van de financiële cijfers door terug te kijken. Door de veranderende behoefte vanuit de organisatie is de nadruk steeds meer komen te liggen op gerichte ondersteuning van de business én dat vooral toekomstgericht. De Business Controller deed zo zijn intrede. Als theoretisch kader voor ons onderzoek hebben wij de theorie van Sathe toegepast voor het opstellen van de enquête en het indelen van de deelnemers. Theoretisch kader onderzoek Bij het opstellen van de enquête hebben wij gebruik gemaakt van de basisindeling van de controllers, die Vijay Sathe heeft onderzocht (1982). Hierbij zijn de werkzaamheden beoordeeld op: de mate van onafhankelijkheid naar de bedrijfsonderdelen toe (Independent Controller) en de mate van betrokkenheid bij de beslissingen van de bedrijfsonderdelen (Involved Controller). De Controller die zowel betrokken als onafhankelijk dient te functioneren, wordt de Strong Controller genoemd. De factoren die hier invloed op hebben zijn verweven in de vraagstelling in de enquête. Toegepaste theorie van Sathe Sathe gaat uit van twee tegengestelde verantwoordelijkheden van de Controller : 1. de verantwoordelijkheid om te assisteren in het besluitvormingsproces van de organisatie 2. de verantwoordelijkheid voor de integriteit van de verstrekte financiële informatie aan externe instanties, alsmede het ervoor instaan dat de controlepraktijk gebeurt volgens de richtlijnen en procedures. Bovenstaande beschrijft Sathe in een van zijn eerste publicaties: Controller involvement in management (1982,1983).

14 Het gedragsprofiel van de succesvolle controller 13 Sathe onderscheidt zijn gedefinieerde rollen op basis van de taken: managementservice responsibility en financial reporting & internal control. De rollen van Sathe bevatten zowel kenmerkende activiteiten van de informatiemanager voor de business (support rol) als van de traditionele rol van rapporteur namens de business (control rol). Sathe definieert vier verschillende typen van controllers: Independent Financial Controller Strong/Blended Controller Business Controller Involved Split Controller 1. De Involved Controller Deze controllers benadrukken hun support rol. De Involved Controller is in hoge mate betrokken bij de organisatie. Sommige van deze controllers zijn lid van het managementteam en deels medeverantwoordelijk voor de managementbeslissingen, die voor het bedrijfs(onderdeel) genomen worden. Bij de Involved Controller ligt de nadruk op de managementservice responsibility taak. 2. De Independent Controller Deze controllers benadrukken hun bookkeeping of scorekeeping rol en houden ervan om op tijd de financiële rapportages met de resultaten van het bedrijf(sonderdeel) af te hebben. De Independent Controller stelt zich in hoge mate onafhankelijk van de bedrijfsonderdelen op. Bij de Independent Controller ligt de nadruk op de financial reporting & internal control taak. Hij legt sterk de nadruk op de verslagleggings-/controletaken (control rol) en een beperkte nadruk op de adviestaken. Door de sterke nadruk op de verslagleggings-/controletaken lijkt de onafhankelijkheid hiervan gewaarborgd. 3. De Split Controller Bij een Split Controller worden de verschillende rollen van de controller verdeeld over twee aparte functionarissen. De ene functionaris is belast met de support van het management van het bedrijf(sonderdeel) en de andere functionaris heeft een (interne) audit-functie en is belast met de controle op de rapportage van het bedrijfsonderdeel. Hierdoor krijgen de rollen evenveel aandacht. Dit lijkt een prima oplossing, maar doordat de controllerstaken worden verdeeld over meerdere personen kunnen er coördinatieproblemen ontstaan. Om dit probleem op te lossen heeft Sathe een vierde type van controllers gedefinieerd: de Strong Controller.

15 14 Het gedragsprofiel van de succesvolle controller 4. De Strong Controller Deze controller legt op beide taken sterk de nadruk. Afhankelijk van de omstandigheden kan de Strong Controller zich meer of minder involved opstellen bij de ondersteuning van het management. De mate waarin de Strong Controller involved is, is een afweging van twee tegengestelde belangen tussen enerzijds de kans dat er kosten worden gemaakt door foutieve rapportages en anderzijds de kans dat er kosten worden gemaakt vanwege verkeerde beslissingen door het management. De Strong Controller integreert een onafhankelijke (independent) en betrokken (involved) opstelling. Hierdoor kan er sprake zijn van een objectieve, onafhankelijke rapportage. Dit controllertype stelt volgens Sathe (1983) hoge karaktereisen aan de controller. Het gevaar is echter aanwezig dat er een vermenging van de lijn- en stafverantwoordelijkheden ontstaat. Bron: Doctoraal scriptie Open Universiteit Studierichting Accounting & Finance Het veranderende controllerberoep en de informatiebehoefte van managers: Wat zijn de verschillen tussen de percepties van managers en hun controllers over de technieken, die door de controllers gebruikt worden? Sarita Lachman Verandering in de financiële functie Steeds meer controllers, met name Financial Controllers, willen meegaan met die verandering en ontwikkelen dus mee. Op weg naar een nieuwe rol en functie én in de hoop om net zo succesvol te worden als in de oude rol. Een nieuwe rol betekent echter ook andere eisen, zowel inhoudelijk als in vaardigheden. Wij onderkennen dat juist op vaardigheidsgebied er meer specifieke eisen worden gesteld aan de Business Controller dan aan de meer traditionele Financial Controller. Deze vaardigheden laten zich onder andere vertalen in gedragsuitingen ofwel de gedragsstijl. De onderzoeksvragen die wij in dit onderzoek centraal willen stellen zijn: Wat is de gewenste gedragsstijl van de succesvolle Business Controller? en Waarin verschilt deze van de Financial Controller? Iemands gedragsprofiel geeft inzicht in de gedragsvaardigheden die hij van nature meeneemt naar de werkomgeving. Het drijfverenprofiel helpt duidelijk te maken waar hij werk-technisch bevrediging en voldoening uit gaat putten. Met behulp van het persoonlijk gedrags en drijfverenprofiel kan worden ingeschat op welke plek en in welke omgeving een financial het beste

16 Het gedragsprofiel van de succesvolle controller 15 tot zijn recht komt. En ook wat haalbaar en realistisch is vanuit het oogpunt van ontwikkeling, bijvoorbeeld wanneer de vraag gaat spelen over doorgroeien vanuit de Financial Controller rol naar de Business Controller rol. Bij dit onderzoek is de nadruk komen te liggen op het verkrijgen van een duidelijk zicht op het gedragsprofiel van de succesvolle controller. Daarbij is, aangevuld met de huidige en gewenste vaardigheden vanuit de vragenlijst, gekeken of er een functioneel onderscheid te maken is tussen enerzijds de Financial Controller en anderzijds de Business Controller. Hij/zij In onze rapportage hebben wij de financial, voor de leesbaarheid, weergegeven in de mannelijke vorm. In plaats van hij en hem kan ook zij en haar worden verstaan. Het onderzoek Het onderzoek is onderverdeeld in twee delen: 1. Invullen van de enquête Aan de respondenten zijn vragen gesteld over zowel de inhoudelijke aspecten van de huidige functie als de vaardigheidsaspecten van de huidige functie. Vervolgens is aan de respondenten gevraagd hun oordeel te geven over de gewenste inhoudelijke- en vaardigheidsaspecten. 2. Invullen van een Gedrags- en Drijfverenanalyse Respondenten van de enquête zijn in de gelegenheid gesteld een TSI Gedrags- en Drijfverenanalyse in te vullen. De resultaten van beide onderdelen worden in deze rapportage nader besproken en toegelicht.

17 16 Het gedragsprofiel van de succesvolle controller Deelnemers per onderdeel De deelnemers zijn ingedeeld in twee onderzoeksgroepen Deelnemers aan de enquête: twee onderzoeksgroepen Bij het eerste onderdeel van ons onderzoek, de enquête, hebben wij een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de uitvoerders van de controllersfunctie (eerste onderzoeksgroep) en anderzijds de leidinggevenden van de controller (tweede onderzoeksgroep). In die zin zijn dit dus twee onderzoeksgroepen. Tot de eerste onderzoeksgroep rekenen wij de personen die werken in de functie van (Business) Controller. Voor de selectie van de deelnemers voor deze onderzoeksgroep hebben wij gebruik gemaakt van een bestand van personen die bij ons (en onze partners) bekend staat als (Business) Controller. De tweede onderzoeksgroep bestaat dus uit de leidinggevenden van de Controller. Wij hebben hiertoe Chief Financal Officers (CFO s) geselecteerd met het verzoek om hun mening te geven over hun controllers, aan de hand van eenzelfde vragenlijst als die bij de controllers. Selectie controllers De deelnemende controllers zijn geselecteerd uit een netwerkbestand van controllers waarvan bekend is dat zij ten minste drie opeenvolgende jaren met (minimaal) Goed zijn beoordeeld door hun leidinggevenden. Slechts één onderzoeksgroep bij de Gedrags- en Drijfverenanalyse Omdat de Gedrags- en Drijfverenanalyse alleen door de persoon in kwestie gemaakt kan worden, en niet namens of voor een ander, is alleen aan de personen van de eerste onderzoeksgroep (de controllers) gevraagd deze analyses in te vullen. Partners en ondersteuners in het onderzoek Bij dit onderzoek hebben wij met veel plezier met een aantal partners en ondersteuners mogen samenwerken. Mede door hun inbreng hebben we het onderzoek succesvol kunnen houden én afronden.

18 Het gedragsprofiel van de succesvolle controller 17 Wij danken: TTI Success Insights Benelux (hierna TSI) voor de levering van de Gedrags- en Drijfverenprofielen en de support bij het analyseren van de uitkomsten van de beide profielen. Namens TSI waren Dorien Derksen en Salomé van de Belt nauw betrokken bij dit onderzoek. Finance Factor heeft een belangrijke ondersteunende rol vervult bij het onderzoek door ons in staat te stellen gebruik te maken van het netwerk van Finance Factor. Voor zowel de enquête onder de CFO s als een brede groep van controllers. Prof. dr. Frans Roozen van de Vrije Universiteit Amsterdam, die ons klankbord was bij het opzetten en uitvoeren van de enquête. Alumnivereniging VU Register Controllers in de persoon van Igno Wouters, die ook voor ons als klankbord fungeerde. Diverse leden van de alumnivereniging hebben ook actief meegedaan aan het onderzoek (als respondent).

19 18 Het gedragsprofiel van de succesvolle controller 3.2. De enquête Het doel van de enquête is inzicht te krijgen in een aantal aspecten van de functie van de (succesvolle) Business Controller waarbij de focus zowel gericht is op inhoudelijke aspecten (taken en vakkennis) als op de vaardigheidsaspecten van de functie. De vragenlijst van de enquête geeft inzage in de volgende zaken: Organisatie van de controller Het takenpakket van de controller De van toepassing zijnde vakkennis van de controller Kennis van de (eigen) organisatie (werkgever) De analytische vaardigheden van de controller De persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden van de controller De respondenten is gevraagd om zowel een score te geven van hun huidige situatie als een score van de gewenste situatie. Op deze manier kan worden vastgesteld of, en zo ja in welke mate, de respondent vindt dat hij op het gewenste werkniveau zit. Voor de beantwoording van de vragen is gebruik gemaakt van een schaal van vijf punten, lopend van 1 tot en met 5. De 1 staat voor geen en de 5 voor volledig in relatie tot de gestelde vraag, aangevuld met specifieke kenmerken. Onderscheid CFO en controller Zoals eerder aangegeven hebben wij de enquête uitgezet bij zowel de uitvoerenden als de leidinggevenden. We wilden graag onderzoeken in hoeverre de CFO s (leidinggevenden van de controllers) denken over het functioneren van hun controllers. Dit omdat er in de praktijk vaak wordt geroepen dat niet elke controller al op het gewenste niveau zit en mogelijk nog wat te verbeteren heeft. Bovendien konden we hierdoor vaststellen of, en zo ja in hoeverre, de CFO s een andere mening hebben over de ontwikkelingsbehoefte van de controller dan de controller zelf. Onderscheid in Financial Controller, Business Controller en Manager Al sinds de geboorte van de functienaam controller is er discussie over de functienaam aan de ene kant en de inhoud van de functie aan de andere kant. What s in a name is hierbij een veel gebezigde term om aan te geven dat de functienaam controller eerder een containerbegrip is geworden dan de naam van een zeer goed te duiden functie.

20 Het gedragsprofiel van de succesvolle controller 19 Toch wilden wij, vanuit de gehanteerde functienamen door respondenten gebruikt, een onderverdeling maken naar drie (min of meer) subgroepen, te weten: Financial Controller Business Controller Finance Manager Tot de subgroep Business Controller hebben wij alle respondenten gerekend die in hun functienaam of afdelingsnaam de titel Business Control of Business Controller hebben aangegeven. Onder de subgroep Finance Manager hebben wij alle respondenten gerekend die in hun functienaam de titel Hoofd Financiën, Directeur Finance, Finance Manager of een andere soortgelijke functienaam aangeven. De overige functienamen hebben we meegenomen bij de subgroep Financial Controller. Bij de verdere uitwerking van de resultaten zullen wij bovengenoemde verdeling hanteren. De drie subgroepen vormen samen de door ons benoemde doelgroep.

21 20 Het gedragsprofiel van de succesvolle controller Resultaten van de enquête De resultaten van de enquête presenteren wij eerst per onderzoeksgroep, te weten de controllers(doelgroep) en de CFO s, waarbij we beginnen met de CFO s. Vervolgens zullen we ingaan op de resultaten van de doelgroep uitgesplitst naar subgroep (Financial Controller, Business Controller en Finance Manager). Achtereenvolgens vind u de resultaten van: De drie belangrijkste taken van de controller (met gemiddelde score op basis van vijfpuntsschaal). De scores op het gebied van kennis en vaardigheden uitgedrukt in de huidige score en de gewenste score van de betreffende doelgroep. De resultaten worden afgesloten met de belangrijkste conclusies vanuit deze enquête. CFO s De drie huidige belangrijkste taken van de controller volgens de CFO: 1. Analyse en interpretatie van periodieke financiële informatie (4,4) 2. Opstellen van maandelijkse managementrapportage (4,2) 3. Maken van forecasts (4,2) De scores op het gebied van kennis en vaardigheden van de controller volgens de CFO: huidig gewenst verschil Vakkennis 3,9 3,9-0,0 Organisatiekennis 3,9 4,3-0,4 Analytische vaardigheden 3,8 4,5-0,7 Persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden 3,4 4,0-0,6 Tabel 1. Scores CFO Enquête Controllers (doelgroep totaal) De drie huidige belangrijkste taken van de controller volgens de controllers: 1. Analyse en interpretatie van periodieke financiële informatie (4,7) 2. Opstellen van maandelijkse managementrapportage (4,7) 3. Maken van forecasts (4,6)

22 Het gedragsprofiel van de succesvolle controller 21 De scores op het gebied van kennis en vaardigheden van de controller volgens de controllers zelf. huidig gewenst verschil Vakkennis 4,2 4,0 0,2 Organisatiekennis 4,5 4,6-0,1 Analytische vaardigheden 4,5 4,6-0,1 Persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden 4,3 4,3-0,0 Tabel 2. Scores controllers totaal Enquête De subgroepen: Financial Controllers De drie huidige belangrijkste taken van de controller volgens de Financial Controller: 1. Analyse en interpretatie van periodieke financiële informatie (4,7) 2. Opstellen van maandelijkse managementrapportage (4,6) 3. Maken van forecasts (4,6) De scores op het gebied van kennis en vaardigheden van de controller volgens Financial Controller: huidig gewenst verschil Vakkennis 4,2 4,0 0,2 Organisatiekennis 4,3 4,5-0,2 Analytische vaardigheden 4,5 4,5-0,0 Persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden 4,2 4,2-0,0 Tabel 3. Scores Financial Controller Enquête

De beide methodieken worden in dit document beschreven. Afgesloten wordt met een vergelijkende analyse op gebied van toepasbaarheid.

De beide methodieken worden in dit document beschreven. Afgesloten wordt met een vergelijkende analyse op gebied van toepasbaarheid. Gedragsanalyses Haal meer uit je mensen Waarom functioneert de ene medewerker beter in een bepaalde functie dan de andere? Waarom voelt de ene medewerker zich thuis in zijn werkomgeving en is de ander

Nadere informatie

Assessment Center voor Teamleiders

Assessment Center voor Teamleiders Assessment Center voor Teamleiders Wilt u weten of uw teamleider(s) werkelijk leidinggevende(n) zijn, of bent u daarvan al overtuigd maar vraagt u zich af of hij/zij past binnen de ontwikkelingen die uw

Nadere informatie

Communicatiestijlen Rapport

Communicatiestijlen Rapport GITP Datum Deelnemer Beoordelen en Ontwikkelen > 04 092007 > Voorbeeldpersoon www.gitp.nl Communicatiestijlen Rapport Project Voorbeeldproject Deelnemer Voorbeeldpersoon Pakket Voorbeeld-V-486 Rapport

Nadere informatie

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt:

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt: Inleiding Wilt u weten of uw Teamleider werkelijk een leidinggevende is, of bent u daar al van overtuigd, maar vraagt u zich af of hij/zij past binnen de ontwikkelingen die uw organisatie doormaakt? Wellicht

Nadere informatie

De effectieve controller en de kracht van automatisering Erik Boon (De Effectieve Financial)

De effectieve controller en de kracht van automatisering Erik Boon (De Effectieve Financial) De effectieve controller en de kracht van automatisering Erik Boon (De Effectieve Financial) Aangeboden door Visma Software 22 juni 2017 Martijn van den Berg Product Marketingmanager Visma Software martijn.van.den.berg@visma.com

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

Rapport WPV Normatief

Rapport WPV Normatief Rapport WPV Normatief Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 18/12/2014 Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

RAPPORT TEAMROL INDICATOR

RAPPORT TEAMROL INDICATOR RAPPORT TEAMROL INDICATOR Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 27 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant ixly Teamrol Indicator In dit rapport treft u eerst een beschrijving aan van uw

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Paul van der Voorbeeld 13 november 2013 Baronielaan 92 4818 RC Breda T +31(0)76-5657286 I www.humanmobility.nl E info@humanmobility.nl Inleiding De TMA

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

VIPD VIPD ANALYSES. Competenties / Talent / Gedrag / Drijfveren / Feedback

VIPD VIPD ANALYSES. Competenties / Talent / Gedrag / Drijfveren / Feedback VIPD VIPD ANALYSES Competenties / Talent / Gedrag / Drijfveren / Feedback 1 Ons profiel VIPD is een internationale organisatie die andere bedrijven en organisaties ondersteunt bij performanceverbetering

Nadere informatie

Feedback Wijzer Gedrag (Algemene Versie)

Feedback Wijzer Gedrag (Algemene Versie) Feedback Wijzer Gedrag (Algemene Versie) Deze feedbackwijzer is een uitgeschreven voorbeeld van een feedbackgesprek Gedrag, zoals u dat met een respondent kunt voeren. Deze wijzer is bedoeld voor beginnende

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Eerste inzichten v Rotterdam, december 2016 Inleiding tot deze eerste inzichten Inleiding tot ons onderzoek FinTouch doet 2-jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

De juiste man of vrouw op de juiste plek? KVS programma Excel

De juiste man of vrouw op de juiste plek? KVS programma Excel * De DISC methode maakt deel uit van de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA). Meer weten over deze methodiek? Kijk op de website www.pkm.nl De juiste man of vrouw Herkenbare typen met een uitgesproken gedragsprofiel

Nadere informatie

CRE-W. Instrument over creatief denken in organisaties. HTS Report. Jeroen de Vries ID Datum Basisrapport

CRE-W. Instrument over creatief denken in organisaties. HTS Report. Jeroen de Vries ID Datum Basisrapport CRE-W Instrument over creatief denken in organisaties HTS Report ID 5107-7038 Datum 18.07.2017 Basisrapport INLEIDING CRE-W 2/7 Inleiding De CRE-W is een vragenlijst die de mate van creatief denken van

Nadere informatie

TSI Werken in Stijl - Functieprofiel Gedrag. Victor Voorbeeld. Accountmanager 23-3-2015

TSI Werken in Stijl - Functieprofiel Gedrag. Victor Voorbeeld. Accountmanager 23-3-2015 TSI Werken in Stijl - Functieprofiel Gedrag Victor Voorbeeld 23-3-2015 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 1066 WB Amsterdam INTRODUCTIE Rollen en functies zijn constant aan verandering onderhevig.

Nadere informatie

Ontplooiing en ontwikkeling van soft-skills in de financiële functie

Ontplooiing en ontwikkeling van soft-skills in de financiële functie Ontplooiing en ontwikkeling van soft-skills in de financiële functie Inleiding De functie van controller heeft de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt. 20 jaar geleden had de functie veelal een

Nadere informatie

ProfiScan. Beschrijving met handleiding. Dit document heeft als doel de gebruikers van OTYS inzicht te geven in het gebruik van ProfiScan.

ProfiScan. Beschrijving met handleiding. Dit document heeft als doel de gebruikers van OTYS inzicht te geven in het gebruik van ProfiScan. ProfiScan Beschrijving met handleiding Dit document heeft als doel de gebruikers van OTYS inzicht te geven in het gebruik van ProfiScan. Jaap Kieviet 10 12 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Introductie

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Sara Berger 15 april 2013

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Sara Berger 15 april 2013 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage samenvatting Sara Berger 15 april 2013 Minervum 7444 4817 ZG Breda T 0162 51 59 02 I www.mectraining.nl E info@mectraining.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Betekenis

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

Rapport Intake Loopbaantraject

Rapport Intake Loopbaantraject Rapport Intake Loopbaantraject Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 20/02/2015 Inleiding In het kader van een loopbaantraject hebt u een tweetal vragenlijsten ingevuld die u inzicht

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Selectieassessment van: De heer A. Voorbeeld. 9 januari 2015

Selectieassessment van: De heer A. Voorbeeld. 9 januari 2015 Kandidaat : De heer A. Voorbeeld Geboortedatum : 19 mei 1985 Opdrachtgever Onderzoeksvorm Functie : Productiebedrijf : Selectieassessment (kernrapport) : Supply Chain Manager Datum : 9 januari 2015 Dossiernummer

Nadere informatie

Persoonlijk Coaching Traject

Persoonlijk Coaching Traject Persoonlijk Coaching Traject Ten behoeve van : Opgemaakt op Auteur: Twan Hillebrand Versie: 240512001 Inhoud: Doel Methode Hoe ziet een coachingstraject eruit De coach Uw persoonlijke coachvraag Drijfveren

Nadere informatie

Wij willen u inspireren.

Wij willen u inspireren. FITCH Wij willen u inspireren. Mensen die energie krijgen van wat ze doen. Dat zijn de medewerkers die het verschil maken in uw organisatie. Fitch gelooft in het succes van geïnspireerde bedrijven. Dat

Nadere informatie

Selectie-assessment. Overeenkomstig de beroepsethische gedragsregels van het Nederlands Instituut voor

Selectie-assessment. Overeenkomstig de beroepsethische gedragsregels van het Nederlands Instituut voor Selectie-assessment Opdrachtgever V. Oorbeeld B.V. Deelnemer Dhr. X. Geboortedatum 01-01-1991 onderzoek 01-06-2017 Overeenkomstig de beroepsethische gedragsregels van het Nederlands Instituut voor Psychologen

Nadere informatie

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Joe Jouw Ontwikkeling Eerst www.jouwontwikkelingeerst.nl - info@jouwontwikkelingeerst.nl - 06 46 13 63 21 Inleiding De TMA Talentenanalyse meet de drijfveren

Nadere informatie

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º Robuus Robuust 360º Werkboek e Haal het maximale uit Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt te worden. Lees

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

TSI-Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren

TSI-Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren TSI-Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren Het opleidingsproces in beeld Om zelfstandig met Gedrag en Drijfveren gerelateerde TSI-Profielen aan de slag te gaan is het van belang dat de gebruiker TTI Success

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Jan Prins 7 november 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Jan Prins 7 november 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Jan Prins 7 november 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inleiding De TMA Talentenanalyse meet de drijfveren

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Rapport Teamrol Indicator

Rapport Teamrol Indicator Rapport Teamrol Indicator Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 02/02/2015 Inleiding In dit rapport treft u eerst een beschrijving aan van uw primaire en secundaire rollen. Deze geven

Nadere informatie

EQ - emotionele intelligentie in kaart

EQ - emotionele intelligentie in kaart EQ - emotionele intelligentie in kaart 24-3-2014 BASISPROFIEL Laan van Vlaanderen 323 1066 WB Amsterdam INTRODUCTIE Het EQ rapport brengt iemands emotionele intelligentie in kaart. Dit is het vermogen

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wat is Breinvoorkeuren NBI?

Wat is Breinvoorkeuren NBI? Nederlands agentschap Neethling Brain Instruments www.breinvoorkeuren.nl Wat is Breinvoorkeuren NBI? En hoe is Breinvoorkeuren NBI te gebruiken? Groenewege 144 Noordwijkerhout, 2211EP KvK: 28105672, BTW:

Nadere informatie

Rapport Sales Assessment

Rapport Sales Assessment Rapport Sales Assessment Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 21-02-2017 Inleiding De scores in deze rapportage zijn gebaseerd op de antwoorden die gegeven zijn bij het maken van

Nadere informatie

Je DISC test rapport. DISC-model Reflectie: Joren De Troyer

Je DISC test rapport. DISC-model Reflectie: Joren De Troyer DISC-model Reflectie: Mijn gedragsstijlen uit mijn rapport (van groot -> klein) zijn Consciëntieus, Stabiel, Invloed & als laatste en minst dominante gedragsstijl is Dominant. Consciëntieus (33%) : ik

Nadere informatie

HockeyVISIE Kleur bekennen op het hockeyveld Beter coachen met de DISC-methodiek

HockeyVISIE Kleur bekennen op het hockeyveld Beter coachen met de DISC-methodiek Beter coachen met de DISC-methodiek DOELGROEP: BREEDTEHOCKEY VELD Hockeyvisie is bedoeld voor iedereen die als opleider, trainer en/of coach actief is in de hockeysport binnen tophockey, breedtehockey,

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Sacha, wie ben jij echt?

Sacha, wie ben jij echt? Persoonlijk profiel van Sacha de Boer 3 maart 2017 - Vertrouwelijk - Sacha, wie ben jij echt? Uitslag van jouw Studiekeuzetest Jij, in een notendop waarom dit rapport anders is... Misschien heb je al eens

Nadere informatie

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden Rondvraag Persoonlijke rapportage van M. Gulden Gegevens deelnemer Naam Organisatie Functie B. Smit PiCompany Intern Leraar De Zevensprong Gegevens Rondvraag Datum 31 oktober 2005 Nummer 31721.96907 Profiel

Nadere informatie

Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest

Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest Respondent: Johan den Doppelaar Email: info@123test.nl Geslacht: man Leeftijd: 37 Opleidingsniveau: hbo Vergelijkingsgroep: Nederlandse beroepsbevolking

Nadere informatie

Mijn Natuurlijke Werk Stijl (NWS)

Mijn Natuurlijke Werk Stijl (NWS) Mijn Natuurlijke Werk Stijl (NWS) Gegevens van de referentiegroep: Uw unieke logincode: Bewaar deze code goed, u kan ze gebruiken voor het aanvragen van bijkomende rapporten. Copyright 2011-2013 Pontis

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Capaciteitentest MBO. 1. Inleiding

Capaciteitentest MBO. 1. Inleiding Naam: Ruben Smit NewHR.nl heeft de ambitie je te faciliteren zodat je je optimaal kan ontwikkelen en duurzaam inzetbaar blijft, welke functie je dan ook hebt. Dit rapport is de eerste stap naar persoonlijke

Nadere informatie

OPQ Profiel OPQ. E.I. rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 23 oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profiel OPQ. E.I. rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 23 oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profiel OPQ E.I. rapport Naam Dhr. Sample Candidate Datum 23 oktober 2013 www.ceb.shl.com Inleiding Kennis van de eigen emoties, het onderkennen van andermans emoties en het omgaan met relaties kunnen

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Factsheet Competenties Ambtenaren

Factsheet Competenties Ambtenaren i-thorbecke Factsheet Competenties Ambtenaren Competenties van gemeenteambtenaren - nu en in de toekomst kennis en bedrijf Gemeenten werken steeds meer integraal en probleemgestuurd aan maatschappelijke

Nadere informatie

2 Situationeel leidinggeven

2 Situationeel leidinggeven 2 Situationeel leidinggeven Inleiding 3 Stijlen 3 Taxeren 4 Taken 5 Vragenlijst 6 Maturity-schaal 7 Leidinggevende stijl 10 Analyse stijl-maturity 15 1 2 Situationeel leidinggeven Inleiding Situationeel

Nadere informatie

Wie ben je eigenlijk?

Wie ben je eigenlijk? Wie ben je eigenlijk? Meer inzicht in: jezelf je team Hoe kan ik verwoorden wat ik denk? Waarom maakt iedereen zich zo druk? Was iedereen maar zo direct als ik. Er zijn zoveel dingen die ik zou willen

Nadere informatie

Rijkdom aan karakters. Een globale indeling. Denken. Introvert. Extravert. Voelen

Rijkdom aan karakters. Een globale indeling. Denken. Introvert. Extravert. Voelen Rijkdom aan karakters Ieder mens is een uniek wezen. Niet alleen biologisch gezien, maar vooral ook door iets wat velen omschrijven als persoonlijkheid, in de volksmond ook wel karakter genoemd. Tal van

Nadere informatie

Rapport selectieassessment

Rapport selectieassessment Rapport selectieassessment Datum: Kandidaat: dhr Proefpersoon Organisatie: XYZ Rol: Manager Customer Support Adviseur: Dit rapport beschouwen wij als strikt vertrouwelijk en zal niet zonder toestemming

Nadere informatie

Situationeel leidinggeven

Situationeel leidinggeven Situationeel leidinggeven Inleiding Situationeel leidinggeven wil zeggen dat leidinggeven dat de manager zijn/haar stijl moet aanpassen aan de eisen van de situatie. Inschattingsvermogen en flexibiliteit

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit Persoonlijke effectiviteit Focus op Houding en Gedrag Team prestaties verbeteren Koos van Raalte Een geaccrediteerde cursus voor Persoonlijke effectiviteit Medewerkers doen hun werkzaamheden in een sterk

Nadere informatie

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015 Rapport TLC-Q Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Assessor Datum 22/06/2015 Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport geeft een beschrijving van hoe

Nadere informatie

Appraisal. Datum:

Appraisal. Datum: Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

Ten tweede geven we uitleg over het talenten en competentiepaspoort. Deze compacte rapportage is een goede aanvulling op de standaar TMA rapportages

Ten tweede geven we uitleg over het talenten en competentiepaspoort. Deze compacte rapportage is een goede aanvulling op de standaar TMA rapportages UITLEG RAPPORTAGE PERFORMANCE MATRIX EN TALENTEN- & COMPETENTIEPASPOORT In dit document willen we een korte uitleg geven over twee nieuwe TMA rapportages. Ten eerste geven we informatie over de rapportage

Nadere informatie

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland. 2016 GoodHabitz Over het onderzoek Populatie: 960 respondenten in de leeftijd van 25 t/m 55 jaar met een

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

LoopbaanIndicator. Voor een duurzame loopbaanplanning

LoopbaanIndicator. Voor een duurzame loopbaanplanning LoopbaanIndicator Voor een duurzame loopbaanplanning 1. Inleiding LoopbaanIndicator wordt ingezet om alle relevante waarden rondom menselijke inzetbaarheid gestructureerd en genormeerd in kaart te brengen,

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat Rapport Team Competenties i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor

Nadere informatie

Management Potentieel Index (MPI)

Management Potentieel Index (MPI) (MPI) deelnemer opdrachtgever HFM 07-11-2014 Dit rapport is gegenereerd met het HFMtalentindex Online Assessmentsysteem. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op de antwoorden die de deelnemer op één

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 15 april 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Sara Berger 15 april 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Sara Berger 15 april 2013 Zuid-Hollandlaan 7 2596 AL Den Haag T 070 361 17 60 I www.dynamischbureau.nl E info@dynamsichbureau.nl Inleiding De TMA Talentenanalyse

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Professionele persoonlijkheids- en gedragsprofielen

Professionele persoonlijkheids- en gedragsprofielen Professionele persoonlijkheids- en gedragsprofielen Coachen op basis van persoonlijkheids- en gedragsprofielen door Guido Vermeeren. Deze brochure laat je kennismaken met één van de methodes en modellen

Nadere informatie

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces?

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Verkopen van Inkoop Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Agenda Voorstellen Visie Verkoop van inkoop Waarom inkoopmarketing? Hoe inkoop verkopen? Inkoopresultaat delen Do s

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage samenvatting Demo Kandidaat 29 augustus 2011 Waddenring 24 2993 VE Barendrecht T 0180 848044 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Talent Motivatie Analyse

Talent Motivatie Analyse Talent Motivatie Analyse Talent Motivatie Analyse (of TMA) De TMA scan geeft een schets van uw persoonlijke 'blauwdruk'. Het is een instrument dat inzicht geeft in uw drijfveren en talenten. Als professional

Nadere informatie

Persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit Persoonlijke effectiviteit Focus op Houding en Gedrag Een geaccrediteerde cursus voor hulpverleners Koos van Raalte Een geaccrediteerde cursus voor Persoonlijke effectiviteit Medewerkers in de hulpverlening

Nadere informatie

De KernTalenten van Hoogbegaafde volwassenen Rianne van de Ven, augustus

De KernTalenten van Hoogbegaafde volwassenen Rianne van de Ven, augustus De KernTalenten van Hoogbegaafde volwassenen Rianne van de Ven, augustus 2017 30-8-2017 Inhoudsopgave Inleiding... 2 KernTalenten... 2 Aanleiding... 3 Hoogbegaafdheid... 3 Onderzoeksvragen... 3 Methode...

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Marieke de Vries. 20 september 2006. 360 feedback

Marieke de Vries. 20 september 2006. 360 feedback Marieke de Vries 0 september 006 60 feedback Inhoudsopgave Inleiding Basisgegevens van de rapportage Geselecteerde competenties Toelichting overzichten 6 Algemeen overzicht 8 Gedetailleerd overzicht 9

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

TH-MI Motivation Indicator. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd.

TH-MI Motivation Indicator. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. TH-MI Motivation Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 30-08-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 30-08-2013. OVER DE MOTIVATION

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

Rapport Agile Mindset Assessment

Rapport Agile Mindset Assessment Rapport Agile Mindset Assessment Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Adviseur Datum 19-06-2017 Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om tot zelfinzicht te komen. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Datum: 5 september 2014

Datum: 5 september 2014 Naam: Ruben Smit NewHR.nl heeft de ambitie je te faciliteren zodat je je optimaal kan ontwikkelen en duurzaam inzetbaar blijft, welke functie je dan ook hebt. Dit rapport is de eerste stap naar persoonlijke

Nadere informatie

TH-PI Performance Indicator. Best Peter Assistant

TH-PI Performance Indicator. Best Peter Assistant Best Peter Assistant TH-PI Performance Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 10-03-2015. OVER DE PERFORMANCE INDICATOR

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting 1

Kenneth Smit Consulting 1 Competences Assessment is een effectieve manier om kwaliteiten en ontwikkelbaar potentieel van (nieuwe) medewerkers zeer betrouwbaar en objectief in kaart te brengen middels de inzet van professionele

Nadere informatie