Marktbeschouwingen. 1. Road Movies. ir. YJE Dahmen, oktober 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktbeschouwingen. 1. Road Movies. ir. YJE Dahmen, oktober 2012"

Transcriptie

1 Marktbeschouwingen ir. YJE Dahmen, oktober Road Movies Binnen de wereld van film nemen road movies een bijzondere plaats in. Volgens sommigen vertegenwoordigen dergelijke films eigenlijk geen genre, omdat een road movie een hybride mix is van elementen uit genres die reiken van de gebruikelijke smaken als drama, komedie, sci-fi en thriller tot spaghetti, neo-noir en sandalenfilms ( sword and sandel, die zich afspelen in de klassieke oudheid). De basis voor de verhalende vorm van road movies is uiteraard de reis, waar om verschillende redenen mee wordt aangevangen. Deze kunnen zijn de wens tot ontdekking, de ervaring van het onbekende, de zoektocht naar meer vrijheid of het ontvluchten van een situatie om op zoek te gaan naar meer geluk. Je hoeft inderdaad niet van A naar B te gaan om op reis te zijn. Hetgeen uiteindelijk een film tot een road movie definieert zijn in wezen de basale, fysieke elementen van het pad of het asfalt. In dat geval is er wat voor te zeggen dat de road movie geen filmgenre is. Volgens sommigen zou het verhalende aspect van road movies terug te leiden zijn tot de Odyssee, het episch werk van Homerus die gedicht heeft over de trektocht die Odysseus ondernam na de beëindiging van de Trojaanse oorlog. Volgens Wim Wenders, maker van de in Cannes bekroonde Paris, Texas die hij in 1984 heeft gerealiseerd met ondermeer de inbreng van de Nederlandse cameraman Robbie Müller, gaat de oorsprong zelfs nog verder terug in de tijd en zouden de grottekeningen van Lascaux en Altamira de eerste picturale vastleggingen zijn van het nomadische bestaan, van het leven in beweging en van de primaire behoefte van de mens om te verhalen over diens transitie op aarde. Één van de road movies avant la lettre is The Grapes of Wrath, een productie uit 1940 geregisseerd door John Ford met Henry Fonda in de hoofdrol. Het verhaal is gebaseerd op de roman van John Steinbeck en gaat over een boerenfamilie, die tijdens de Dust Bowl -periode van stofstormen in de jaren 30 van het erf wordt verjaagd en richting California trekt, op zoek naar werk en een beter bestaan. De film was, ondanks dat het destijds als links-geëngageerd werd bestempeld, een succes en werd in 1989 opgenomen in de Nationale Film Register van de Verenigde Staten.

2 Na The Grapes of Wrath werden road movies in talloze vormen verder uitgewerkt. Een vermeldingswaardige polderproductie is Spoorloos uit 1998, een spannende film waarbij de kijker zich voortdurend afvraagt: wat gaat er nou gebeuren?. Een ander geslaagde productie is Rabat, een film uit 2011 over drie Nederlandse vrienden met ouders van allochtone komaf, die richting Rabat (Marokko) afreizen voor het afleveren van een oude taxi. Naast de gebruikelijke multi-culturele bespiegelingen en confrontaties die de protagonisten onderweg ervaren, vormt een leuke rode draad de voortdurende discussie die het drietal heeft over een innovatief, nog geheim horeca-concept. Behalve het verweven van maatschappelijke onderwerpen in road movies is een ander terugkerend thema de existentiële transformatie die de protagonist ondergaat gedurende de reis. De Braziliaanse regisseur Walter Salles werkte dit uit in The Motorcycle Diaries. Deze film uit 2004 is gebaseerd op de memoires van Ernesto Guevara, die in 1952, als 23-jarige revolutionair in wording, vele vormen van sociale uitbuiting van dichtbij meemaakte tijdens zijn 8000 km-reis door Latijns Amerika. 2 Road movies kennen de gebruikelijke eindes, zoals de happy ends, waarbij doelen triomfantelijk worden bereikt of zelfrealisatie plaatsvindt na veel vallen en opstaan. Het thema van de weg leent zich ook vrij natuurlijk voor varianten als de reis die blijft voortduren, of die van de open eindes waarin geen duidelijkheid wordt verschaft wat er door de protagonist besloten zal worden analoog aan het script dat door politici opgesteld is geweest bij de creatie van de Eurozone middels het Verdrag van Maastricht van Dit verdrag was het eerste sluitstuk van een proces van Europese integratie dat na de Tweede Wereldoorlog in gang werd gezet om vrede te handhaven. Dit mondde uit, zoals bekend, in het introduceren van de Euromunt, maar zonder dat daar een fiscaal, laat staan politiek fundament voor aanwezig was. De weg die de Eurozone moet afleggen is nog lang, hobbelig en kent, dit mag niet verbazen, veel barrières. deze weg is beslist niet van asfalt maar uitermate stoffig, waardoor het zicht beperkt is en de voortgang uiterst langzaam verloopt. Zoals de zaken er nu voorstaan, koerst de Eurozone af op een Y-splitsing. Marktbeschouwingen Bank ten Cate & Cie

3 2. De Y voor Yogi Berra Yogi Berra is de bijnaam van Lawrence Peter Berra, een voormalige catcher van de New York Yankees. Hij behoort tot de beste catchers die de Amerikaanse honkbalsport heeft voortgebracht en werd in 1972 opgenomen in de Baseball Hall of Fame. Zijn vele, vermakelijke versprekingen die ook quasi-filosofisch konden worden opgevat, bereikten cult-status, hetgeen aanleiding was voor de Economist om Yogi Berra in 2005 uit te roepen tot de meest wijze dwaas van de afgelopen 50 jaar. Op de vraag wat hij zou doen als hij een miljoen dollar op straat zou vinden antwoorde hij ooit: I d find the fellow who lost it, and, if he was poor, I d return it. Toen de zon vroeg onderging en voor slecht zicht zorgde op het veld merkte hij op: It gets late early out there. Met het getal 90% had hij meer dan eens moeite, getuige uitspraken als: Baseball is 90% mental the other half is physical en 90% of the putts that are short don t go in. Ook het bezigen van het getal 100% ging niet altijd vlekkeloos: You give 100% in the first half of the game, and if that isn t enough in the second half you give what s left. Bij het wijzen van de weg gaf hij een keer aan om bij the fork, de Y-splitsing, het volgende te doen: If you come to a fork in the road, take it Yogi Berra De Y-splitsing waar beleidsmakers van de Eurozone voor staan bestaat uit de optie om de weg in te slaan die veel geld gaat kosten, dan wel de andere afslag te nemen die nog meer geld gaat kosten. Meer opties zijn er niet: de weg terug wordt versperd door obligatiebeleggers, zoals de Nederlandse pensioenfondsen, die graag zoveel mogelijk van hun geld terug willen zien, maar die zich er tegelijkertijd ook bewust van zijn dat er op termijn toch enige vorm van verlies genomen zal moeten worden bovenop de Griekse sanering die al heeft plaatsgevonden, hetzij via inflatie, hetzij via schuldreductie. Recentelijk heeft president Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB), met instemming van bondskanselier Merkel, de knoop doorgehakt en het advies van Yogi-Berra opgevolgd: er is gekozen voor de weg voorwaarts. Maar voor menigeen, en vermoedelijk ook voor Draghi en Merkel, is het echter nog niet duidelijk welke afslag er precies is genomen. Het vereist daarom moed voor politici om aan de kiezers uit te leggen waarom de weg voorwaarts is genomen. De belangen zijn niet gering, het gaat om het voortbestaan van Europa in haar huidige vorm. Afgaande op de stappen die begin september zijn genomen door de ECB gaat het script van de Eurozone op dit moment in wezen over het faciliteren van verdergaande Europese integratie. De ECB is van mening dat, met het monetaire programma OMT (Outright Monetary Transactions), zij nog steeds blijft opereren binnen haar mandaat van het handhaven van prijsstabiliteit. Met OMT beoogt de ECB tevens instandhouding van het geldverkeer binnen de Eurozone, dat de afgelopen periode zwaar onder druk heeft gestaan. Met de mogelijkheid om, binnen het 1-3 jarig segment, onbeperkt obligaties op te kopen van landen die zich onder toezicht stellen van het IMF en voor noodhulp aankloppen bij het noodfonds ESM (European Stability Mechanism), is kostbare tijd gekocht. Primair wordt met OMT beoogd om de kosten voor het aantrekken van geld voor landen als Spanje en Italië te verlagen en anderzijds de spread met de rentetarieven van 3

4 Duitsland te verminderen. Voor de lange termijn kan worden gesteld dat de 10-jaars Duitse rente die op een dieptepunt belandde van 1,13% op 1 juni jl., op het huidige niveau rond 1,40-1,50%, te laag is. Dit betekent overigens niet dat de Duitse rente niet nog eens kan dalen om redenen als hernieuwde risico-aversie of economische krimp die hoger uitpakt dan verwacht. 4 Teneinde het Europese project bijeen te houden, zullen landen uit de noordelijke periferie er echter op termijn niet aan ontkomen bereid te moeten zijn een hogere rente, dan nu het geval is, te gaan betalen. Dat in ruil daarvoor de zuidelijke landen goede wil moeten tonen door hun overheidstekorten onder controle te krijgen, is niet meer dan logisch. Het doorvoeren van structurele hervormingen in Spanje en Italië, maar ook in Frankrijk en zelfs in Nederland, is onontbeerlijk, wil het creëren van Europese welvaart in de toekomst worden voortgezet. Het inleveren van soevereiniteit hoeft geen issue te zijn als, binnen het groter geheel, ervoor gezorgd wordt dat eigen, interne zaken op orde zijn. De hobbels die onderweg moeten worden genomen zullen zich vanzelf één voor één aandienen en door alle Eurozone-parlementen zal daarom verder moeten worden gewerkt aan onderdelen zoals een Europese bankenunie, een fiscale unie, bezuinigingen, arbeidshervormingen en op termijn, Eurobonds en fiscale transfers. Zoals nagenoeg elke staat van de Verenigde Staten van Amerika dat bij wet verplicht is, zullen de leden van de Eurozone uiteindelijk moeten streven naar een permanente balans tussen staatsuitgaven en -inkomsten. De road movie van de Eurozone is die van existentieel voortbestaan, van groei en verbetering, niet die van achteruitgang. Overduidelijk is dat transformatie nodig is om verder te komen. Zoals eerder aangegeven, de Y-splitsing gaat over twee afslagen die beiden veel geld gaan kosten. Intuïtief is duidelijk dat het opbreken van Europa een inktzwart scenario is waar niemand verantwoordelijk voor wenst te zijn. Het is nu nog wachten op het moment dat dit muntje valt bij de Europese kiezer, die momenteel alleen maar bezig is zich mentaal, of op straat, te verzetten tegen de onvermijdelijke gevolgen van het hebben van teveel schuld. De kiezer zal daarom door politici voorbereid moeten gaan worden op de consequenties van de keuze van de afslag en waarom er nadrukkelijk gekozen is voor de weg voorwaarts. Marktbeschouwingen Bank ten Cate & Cie

5 3. Het macro-economisch klimaat De ontwikkelingen binnen de Eurozone gaan niet voorbij aan de mondiale groei. In diverse delen van de wereld zet de vertraging zich voort. Zoals uit de grafiek hieronder kan worden opgemaakt, draagt het Westen in grote mate bij aan de wereld-gdp. Het is daarom niet vreemd dat de vertraging van opkomende markten, die in sterke mate afhankelijk zijn van het produceren van producten voor de Westerse consument, doorzet. Naar verwachting zal de groei in de Eurozone in de komende kwartalen negatief uitpakken, nu ook in Duitsland een daling van het consumentenvertrouwen onherroepelijk zal leiden tot een achteruitgang in consumptie. De Duitse export houdt zich verhoudingsgewijs goed, deze sector zal echter een economische terugslag van de overige delen van de economie niet kunnen opvangen, omdat de Duitse conjunctuur in grote mate meedeint met die van de rest van Europa. China tekende in Q2 een groei op van 7,6%. De Chinese economie verkeert al enige tijd in een dalende trend en het is niet uit te sluiten dat een harde landing plaatsvindt op een groeiniveau van 5-6% omdat de stimuleringsmaatregelen door de Chinese overheid laat zijn ingezet. In de Verenigde Staten bedroeg de geannualiseerde groei over Q2 1,6% en naar het uitziet zal Q3 een navenante ontwikkeling laten zien. Positief is dat de ISM-Manufacturing index in september is gestegen van 49,7 naar 51,5 evenals de component orders (van 47,1 naar 51,6). Het niveau van de ISM-index komt overeen met een GDP-groei van +1,5 tot 2%. Het zijn niet alleen de ontwikkelingen in de Eurozone die de Amerikaanse groei beperken. De verkiezing voor het presidentschap, die gelijktijdig zal worden gehouden met de verkiezingen voor alle zetels van het Congres en voor 33 van de 100 zetels van het Senaat, zorgen voor een periode van onzekerheid, evenals de fiscal cliff van belastingverhogingen en de automatische bezuinigingen die volgens afspraak bij de overheid moeten plaatsvinden. Tevens zorgt de introductie van ObamaCare, die verhoging van ziektekosten met zich mee zal brengen voor bedrijven, ervoor dat bedrijfsinvesteringen in kapitaalgoederen en personeel tot het noodzakelijke minimum worden beperkt. Een hoge stand van de Amerikaanse werkloosheid impliceert dat de loongroei beperkt blijft. Tegelijkertijd wordt de consument al enige tijd geconfronteerd met koopkrachtverlies. Prijsstijgingen voor primaire uitgaven als voeding en benzinekosten, respectievelijk het gevolg van droogteproblemen in de landbouw alsmede een aanhoudende hoge olieprijs, zijn hier de oorzaak van en deze beperken weer de omvang van uitgaven voor duurzame consumptiegoederen; enige reële stijging van consumptie, zoals dat in augustus heeft plaatsgevonden met +0,5% maand op maand, kan in dat licht alleen plaatsvinden ten laste van de besparingen. Tegen deze achtergronden kan de lage kapitaalmarktrente in de Verenigde Staten worden verklaard uit het feit dat de obligatiemarkt anticipeert op een periode van lage economische groei. 5

6 4. Actuele markontwikkelingen In sterk contrast tot de conjunctuurontwikkelingen lieten aandelenbeurzen zich van hun goede kant zien. Daarnaast konden beleggers in obligaties met hoge ratings kapitaliseren op de onrust onder beleggers over de ontwikkelingen in Spanje en Italië. Vlucht naar kwaliteit, alsmede vlucht van kapitaal vanuit de zuidelijke periferie, heeft gezorgd voor een grote vraag naar staatstitels en solide bedrijfsobligaties uit de kernlanden van de Eurozone. Zelfs Frankrijk kon van deze trend profiteren. Zoals veelvuldig vermeld in de media, het gaat in eerste instantie niet meer om return on capital, maar over return of capital. Dit leidde er zelfs toe dat gedurende het derde kwartaal de 2-jaars rentes voor Duitsland en Nederland een tijd lang negatief waren omdat beleggers letterlijk wilden betalen voor zekerheid. De Zwitserse 2-jaars rente bevindt zich sinds begin dit jaar nog steeds in negatief terrein, zoals in onderstaande grafiek kan worden gezien. Een belangrijke mijlpaal het afgelopen kwartaal was de ingreep die de ECB pleegde op de obligatiemarkten. Met de aankondiging van OMT (Outright Monetary Transactions) sloten short-speculanten snel hun posities en konden de 10-jaars rentes voor Spanje en Italië in korte tijd substantieel dalen. 6 Een belangrijk gegeven is dat toekomstige OMT-aankopen door de ECB zullen worden gesteriliseerd, hetgeen inhoudt dat de liquiditeiten die gemoeid zullen zijn met de aankopen, uiteindelijk langs een andere weg weer uit de markt zullen worden opgedweild in ruil voor een rentevergoeding. De ECB is hiermee vooralsnog tegemoet gekomen aan de bezwaren van Duitse kant dat OMT op termijn kan leiden tot hogere inflatie. Voor de korte termijn hoeft met betrekking tot het laatste niet te worden gevreesd. Het macro-economisch klimaat is er vooralsnog één die grote desinflationaire krachten kent. Allereerst is, bij de huidige stand van de werkloosheid van 11,4% binnen de Eurozone, de kans op sterke looninflatie voorlopig nihil, ten tweede vormt het niveau van de groei van de geldhoeveelheid M3 (+2,9% jaar op jaar) geen gevaar. Banken staan bovendien onder druk om te voldoen aan de kapitaalseisen voor Basel III terwijl de verzekeraars hun eigen variant kennen in de vorm van Solvency II. Een van de opties om aan de eisen te voldoen is het verkorten van de activazijde van de balansen, hetgeen in de praktijk neerkomt op een krimp van de kredietportefeuille, waardoor de geldhoeveelheid daalt. Daarnaast is recentelijk gebleken dat banken, omdat zij nou eenmaal goedkoop geld kunnen lenen bij de ECB, over zijn gegaan tot het terugkopen van uitgebrachte schuldbewijzen waarover een hoge rente werd betaald. Met dergelijke acties kunnen de rentemarges worden verbeterd. Het verkorten van balansen en het terugkopen van eigen obligaties zijn niet de keuzes die de ECB graag geïmplementeerd ziet worden, omdat de diverse monetaire maatregelen, zoals renteverlagingen, bedoeld zijn om de economische groei te stimuleren. Marktbeschouwingen Bank ten Cate & Cie

7 5. Spanje De ingrijpende bezuinigingen die eind september werden aangekondigd door de minister president Rajoy hadden de Spaanse gemoederen, in aanloop daartoe, andermaal verhit. De noodzaak tot verlaging van het tekort is hoog omdat de staatschuld snel oploopt van 85,3%, het niveau dat voor dit jaar wordt verwacht, naar 90,5% in De overgang zal voor Spanje pijnlijk worden, temeer het begrotingstekort in 2011 opnieuw opwaarts is bijgesteld van 8,9% naar 9,4% terwijl er in Europees verband is afgesproken om het tekort over 2012 terug te dringen tot 6,3%. De regering heeft een bezuinigingspakket van EUR 37 miljard bekendgemaakt. Er zal meer rente worden betaald, deze uitgaven zullen in 2013 stijgen naar EUR 38 miljard, EUR 10 miljard meer dan dit jaar wordt uitgegeven. Hierdoor zullen de extra inkomsten, verkregen uit een doorgevoerde verhoging van de BTW, volledig worden opgesoupeerd. Aanvullende voorzieningen betreffen speciale belastingen op winsten en vermogens. De hypotheekrenteaftrek zal verder worden beperkt. Op infrastructuur zal 20% worden bespaard over een periode van 10 jaar en de salarissen van ambtenaren, die in 2010 werden gekort met 5%, worden voor het derde achtereenvolgende jaar niet verhoogd. De markt gaat er thans vanuit dat Spanje het volgende land zal zijn dat een verzoek voor noodhulp zal indienen. Opmerkelijk is de Noord/Zuid-achtige discussie die momenteel binnen Spanje wordt gevoerd over de rijke autonome regio s die de armere moeten ondersteunen. Welvarend Catalonië heeft sinds jaar en dag een moeizame verhouding met Madrid en nationalisten laten andermaal hun stem horen voor afscheiding van Spanje. In een interview met correspondent Steven Adolf in de Volkskrant van 28 september jl. zei de Catalaanse hoogleraar economie Josep Comajuncosa het volgende over de onderlinge geldoverdrachten: De paradox is dat Catalonië een hoog bruto inkomen per inwoner kent, maar na belastingafdracht duikelt tot onder het gemiddelde van de regio s. In Duitsland worden dat soort excessieve herverdelingen tussen de Länder volgens de Grondwet verboden. Het probleem in Spanje is dat bepaalde regio s worden gesubsidieerd zonder dat dat voor de lange termijn een oplossing biedt. Teveel solidariteit is een perverse prikkel voor economische efficiency. Met betrekking tot het idee van het financieren van een bad bank, om de druk van de huizenvoorraad weg te nemen bij de banken, had Comajuncosa een sales pitch met een eerlijke, realistische slotopmerking: Ideaal is dat je dat doet met obligaties onder staatsgarantie, niet alleen van Spanje, maar ook van Europa. Maar daar moet je de publieke opinie in Duitsland en Nederland van overtuigen. De vraag naar woningen in het zonnige Spanje zal vanuit het noorden met de vergrijzing alleen maar groeien. Ons probleem is dat we in een paar jaar een voorraad hebben opgebouwd waarmee we twintig jaar vooruit kunnen. 7

8 6. China op het wereldtoneel All the world s a stage, and all the men and women merely players: they have their exits and their entrances; and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages. William Shakespeare Angus Maddison, de in 2010 overleden emeritus hoogleraar aan de economische faculteit van de Rijks Universiteit Groningen, was een prominente geleerde op het gebied van kwantitatieve macro-economische geschiedenis. Zijn werk op het gebied van het reconstrueren van nationale rekeningen, dit zijn de cijfermatige vastleggingen van de economische activiteiten van een land, was gezaghebbend. Een belangrijke mijlpaal was zijn publicatie van de economische ontwikkelingen van China vanaf Jaar 1. Hij is bekend om het onderzoek dat hij heeft verricht over de ontwikkelingen van bruto nationaal product per hoofd van de bevolking, dat geleid heeft tot nieuwe inzichten waarom bepaalde landen welvaart hebben weten te creëren terwijl andere landen wegzakten in armoede. In de grafiek op de volgende pagina, dat gebaseerd is op het werk van Maddison, is de bijdrage van een aantal landen aan wereld GDP te zien vanaf Jaar 1. Wat duidelijk naar voren komt, om Shakespeare te parafraseren, is dat het economische ego van China inderdaad meerdere levens heeft gekend in de afgelopen twee millennia. Vóór 1820 waren China en India grootmachten. Beide landen waren eeuwenlang verantwoordelijk voor circa de helft van de wereldeconomie. De twee industriële revoluties gingen echter voorbij aan Chindia, waardoor de Verenigde Staten en Europa begonnen aan hun economische opmars. In 1970 bedroeg de gecombineerde output van China en India nog maar 9% van de wereldeconomie. Nadat hervormingstrajecten, geïnspireerd door Deng Xiaoping werden ingezet in 1978, begon China aan een nieuw economisch tijdperk. India moet wat dat betreft haar draai nog zien te vinden. 8 De economie van China is in de periode gegroeid met meer dan 9% per jaar. Nadat China toetrad tot de Wereldhandelsorganisatie WTO in 2001 volgde een periode van nieuwe hervormingen. Dit leverde meerdere kalenderjaren met groei van meer dan 10%. In 2010 streefde China Japan voorbij en is nu, gemeten in nominale US Dollars, de tweede economie van de wereld. De economische kracht is bovenal tot stand gebracht langs de weg van grote getallen. Gemeten naar bruto nationaal product per hoofd van de bevolking komt China, volgens cijfers van de Wereldbank over 2011, pas voor op de 92e plaats (USD 5.430/hoofd) en verkeert het in gezelschap van landen als de Dominicaanse Republiek, Cuba, Namibië en Algerije. Op dezelfde lijst van de Wereldbank bezet Nederland overigens de 13e plaats (USD /hoofd), de Verenigde Staten staan op plek no 16 (USD /hoofd) terwijl Monaco de ranglijst aanvoert met USD /hoofd. Marktbeschouwingen Bank ten Cate & Cie

9 Het is de Chinese overheid er alles aan gelegen om de welvaart per capita de komende jaren verder te doen stijgen, al is het om sociale onrust te voorkomen. De groei in China is de afgelopen jaren in grote mate tot stand gekomen door de component investeringen binnen GDP. Nu de overheid afgelopen jaar heeft aangekondigd te zullen streven naar een niveau van de economische groei van 7,5% wordt verwacht dat na het vijfjaarlijkse partijcongres op 8 november a.s., wanneer president Hu Jintao de macht zal overdragen aan vice president Xi Jinping, de groei van consumptie beleidsmatig zal worden gestimuleerd. Consumptie als percentage van GDP bedraagt nu nog maar 34% van GDP. De macht van de grote aantallen maakt ook dat China op militair vlak een ontwikkeling doormaakt. Op 24 september jl. werd het eerste vliegdekschip, de Liaoning, in de vaart gebracht. Het schip wordt in het buitenland schertsend de Papieren Tijger genoemd omdat het niet veel kan verrichten. De Chinese marine gaat in eerste instantie de komende jaren oefenen met het 24-jaar oude gevaarte, dat werd opgekocht uit de Sovjet-boedel. Chinese gevechtspiloten zijn druk bezig met oefenen, weliswaar op het vaste land, hoe een postzegellanding uit te voeren op de Liaoning. Een Chinees gevechtsvliegtuig dat überhaupt op het schip kan landen bestaat nog niet, hoewel hier wél aan wordt gewerkt met de ontwikkeling van de J-15. China is, met de ingebruikname van het schip, toegetreden tot het select groepje van nu tien landen dat in het bezit is van vliegdekschepen. Dit viel toevalligerwijs samen in een periode dat een conflict met Japan over een aantal onbewoonde eilanden in de Chinese Zee, waar naar verluidt veel olie en gas onder ligt, voor de zoveelste keer oplaaide. Een oorlog tussen Japan en China om de eilanden is niet aan de orde. Het ministerie van Defensie, dat zich bewust was van de politieke gevoeligheid van de samenloop van omstandigheden, haastte zich direct kalmerende woorden met een hoog diplomatiek gehalte naar buiten te brengen: het schip moet vrede brengen in de wereld en gezamenlijke ontwikkeling gaan bevorderen. Hieraan gelieerd gaf Admiraal Yang Yi in de regeringskrant China Daily aan dat China nooit een gunboat -politiek zal voeren en anderen tiranniseren. De voortzetting van de economische groei van China zal zondermeer een verschuiving aanbrengen in de geopolitieke verhoudingen van de toekomst. Een geruststellende gedachte, met name voor de buren van China, waaronder Taiwan en Japan, is dat het nog wel enige jaren zal duren voordat het Chinese leger in staat wordt geacht oorlogsoperaties van enige omvang te kunnen uitvoeren vanaf vliegdekschepen. Bovendien zullen de Verenigde Staten voorlopig de wereldzeeën blijven domineren met haar elf vliegdekschepen en die van haar bondgenoten Italië, Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië. 9

10 7. Target2 You can check out any time you like, but you can never leave. Hotel California, The Eagles Vorig jaar bracht Hans-Werner Sinn, president van het Duitse Ifo Instituut, een instelling dat Centraal Planbureauachtige activiteiten verricht, als één van de eersten de kwestie van Target2-saldi aan de orde bij het grote publiek. Target2 is het clearingsysteem voor betalingen binnen de Eurozone; elke centrale bank, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Centrale Bank, is aangesloten bij dit systeem. Binnen Target2 worden de onderlinge vorderingen en verplichtingen van Centrale Banken van de Eurozone gecumuleerd, in tegenstelling tot de systematiek bij de Federal Reserve waar de onderlinge clearing jaarlijks wordt afgewikkeld. Binnen Target2 zorgen centrale banken normaliter zelf voor de clearing via de interbancaire markt. Deze functioneert echter niet meer naar behoren sinds het uitbreken van de crisis in 2007 en daarnaast is het clearingproces sinds vorig jaar zomer verder onder druk gezet in verband met toegenomen kapitaalvlucht uit de zuidelijke landen. Dit heeft er toe geleid dat de vorderingen die Centrale Banken in de noordelijke periferie hebben op Centrale Banken uit de zuidelijke periferie, exponentieel zijn gaan stijgen. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, wordt als volgt verklaard: wanneer een bedrijf uit Spanje geld voor een betaling overmaakt vanaf zijn Spaans bankrekeningnummer naar het Nederlandse bankrekeningnummer van zijn leverancier in Nederland, dan brengt dit met zich mee dat binnen Target2, de Nederlandse Centrale Bank in haar boeken de leverancier crediteert met het relevante Eurobedrag en gelijktijdig, voor hetzelfde bedrag, een tegenboeking verricht die een vordering betreft op de Spaanse Centrale Bank. Bij elkaar opgeteld bedroegen de vorderingen, die de Nederlandse Centrale Bank had op Centrale Banken van de zuidelijke periferie, per eind juli jl. EUR 130 miljard. Voor de Duitse Centrale Bank stond de teller toen op EUR 727 miljard. Dit zijn geen kleine bedragen meer. Het is daarom van essentieel belang dat de Eurozone niet uit elkaar valt. 8. Encore! Nog wat Yogi Berra: 10 You ve got to be very careful if you don t know where you re going, because you might not get there. I knew I was going to take the wrong train, so I left early. You can observe a lot just by watching. If you don t know where you are going, you will wind up somewhere else. It s very dangerous to make predictions, especially about the future. You better cut the pizza in four pieces because I m not hungry enough to eat eight. You should always go to other people s funerals; otherwise, they won t come to yours. Marktbeschouwingen Bank ten Cate & Cie

11 9. Op weg naar de toekomst De recente beslissingen van Ben Bernanke van de Federal Reserve en Mario Draghi van de ECB om over te gaan tot ongelimiteerde aankopen van obligaties is een nieuw gegeven, volgens sommigen een game changer. Het is niet verwonderlijk dat goud hierdoor een nieuwe opwaartse impuls heeft ondergaan. Allereerst komt dit door toegenomen inflatieverwachtingen. Voorts weerspiegelt de stijging van goud een verder verlies van vertrouwen in fiat geld en tot slot is het een motie van wantrouwen dat overheden wereldwijd niet in staat zijn om gezamenlijk te komen tot een oplossing voor de vele onevenwichtigheden die er bestaan in de wereld, waaronder de schuldenproblematiek van het Westen. De Fed, de ECB en de Japanse Centrale Bank zijn niet de enige partijen die de geldpers hebben gebruikt. China heeft in de afgelopen jaren, als gevolg van haar mercantilistisch beleid dat gericht was op het exporteren van producten naar de rest van de wereld, zeer hoge buitenlandse valutareserves opgebouwd. Primair is de omvang van deze reserves (USD 3,24 biljoen) het gevolg van de koppeling die is gerealiseerd met de US Dollar ten einde de eigen munt, de Renminbi, laag te houden. In zekere zin heeft China niets anders gedaan dan de Renminbi in grote hoeveelheden te drukken, analoog aan de QE-operaties van de Federal Reserve. In het tweede kwartaal van dit jaar is echter een kentering opgetreden, die de stand van zaken verder kan bemoeilijken. Deze kentering betreft de betalingsbalans van China, die omsloeg van een overschot naar een tekort. Deze omslag, het gevolg van kapitaalvlucht in combinatie met een overschot op de lopende rekening die al enige tijd krimpt, zal uiteindelijk een drukkend effect hebben op de waarde van de Renminbi versus de US Dollar. Alle handelspartners van China, waaronder landen 11

12 in het Westen, zitten eigenlijk niet op te wachten op een ontwikkeling waarbij de Chinese overheid zal toestaan dat de waarde van haar munt daalt ter wille van het op peil houden van haar concurrentiekracht en exportpotentie. De koppeling van de Renminbi en die van andere munten uit opkomende markten met de US Dollar is een van de voorbeelden van de imbalansen in de wereld. Een andere onevenwichtigheid betreft de hoge schulden bij consument en overheden in het westen. De QE-maatregel die de Fed tot nu toe gehanteerd heeft voor interne aangelegenheden (het stimuleren van de Amerikaanse economie) komt tevens van pas als wapen in de valuta-oorlog die nu gaande is. Het is een dwangmiddel tegen een benodigde revaluatie van valuta s die bewust op ondergewaardeerde niveaus worden gehouden door landen die hun exportsectoren willen beschermen. Het is echter niet vruchtbaar als iedereen dit blijft doen. Als elk land achter elkaar overgaat tot het bijdrukken van geld om de export te stimuleren, dan verdwijnen valutaverschillen op den duur weer. Op termijn zal er dus iets moeten worden gedaan door regeringsleiders om de situatie recht te trekken dat aan de ene kant van de aardbol (het Westen) er landen zijn met teveel schuld, die nadrukkelijk behoefte hebben aan exportmarkten om hun schulden uiteindelijk te kunnen reduceren, terwijl er in het Oosten veel overheden zijn die hun munten kunstmatig laag houden via koppelingen met de US Dollar. Leiders ontkomen er uiteindelijk niet aan om eens rond de tafel te gaan zitten om de problemen die spelen gezamenlijk op te lossen. Hiervoor is leiderschap nodig. Hierover zei Mahatma Gandhi het volgende: I suppose leadership at one time meant muscles; but today it means getting along with people. Mahatma Gandhi Leiderschap zal nodig zijn op wereldniveau, maar ook op regionale schaal in de Eurozone, waar de verschillen in concurrentiekracht de aandacht behoeven. Tevens is dat nodig in de Verenigde Staten, waar de politieke partijen in een patstelling verkeren omdat er schroom is om harde knopen door te hakken. 12 Om tegemoet te komen aan de wens van het Westen zal China, als een van de economische leiders op het wereldtoneel, haar verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten streven naar loskoppeling van de munt. Een hogere Renminbi zal bevorderlijk zijn voor de binnenlandse consumptie. Daarnaast zal de Chinese overheid meer nadruk moeten leggen op sociale welvaart en consumptie. Het verder bouwen van het sociale zekerheidsstelsel van voorzieningen zoals medische, WW-uitkeringen, pensioenen en AOW, die minimalistisch zijn of niet bestaan, zal een reden zijn voor de consument om minder te hoeven sparen en meer te kunnen uitgeven. Het is niet uit te sluiten dat binnen een dergelijk kader wereldleiders, die de US Dollar wantrouwen, zullen verlangen naar een nieuwe koppeling met goud. De meningen over de praktische haalbaarheid hiervan verschillen op dit moment. Marktbeschouwingen Bank ten Cate & Cie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie

Waarom zijn beleggers zo onrustig?

Waarom zijn beleggers zo onrustig? Waarom zijn beleggers zo onrustig? De financiële markten raakten in augustus in een duikvlucht als gevolg van een golf van sterk toenemende risico aversie. Wat is er toch aan de hand dat beleggers zo onrustig

Nadere informatie

Financiële en Economische info

Financiële en Economische info Financiële en Economische info 27/11/2011 Aankopen Obligaties door ECB Met die onbeperkte inkopen zou de ECB de escalerende schuldencrisis, die volgens steeds meer economen de toekomst zelf van de eurozone

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2015

RENDEMENT EN RISICO IN 2015 RENDEMENT EN RISICO IN 2015 UPDATE JULI 2015 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De

Nadere informatie

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie

EUROPA JAARBOEK Op 1 november jl. verscheen de eerste editie van het Europa Jaarboek 2014, Slechts 24,95 Nieuw! Stine Jensen Tommy Wieringa

EUROPA JAARBOEK Op 1 november jl. verscheen de eerste editie van het Europa Jaarboek 2014, Slechts 24,95 Nieuw! Stine Jensen Tommy Wieringa Hoe houden De macht we van Europa Europa stabiel? De macht van van Europa Europa Marcel de Ruiter Marcel Marcel de de Ruiter Ruiter Beste bezoeker van het Haagsch College. Beste bezoeker van het Haagsch

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

Het ontstaan van de kredietcrisis

Het ontstaan van de kredietcrisis eelke de jong Het ontstaan van de kredietcrisis 12 inleiding In het najaar van 2008 raakt de wereldeconomie in een diepe recessie. De internationale handel daalt dramatisch. In de periode van oktober 2008

Nadere informatie

FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER

FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER Welkom bij FGH Bank, specialist in het financieren van commercieel vastgoed Met kennis van zaken en passie voor

Nadere informatie

Rentevisie 2009-4. Geen geld en de oude sok. 9 april 2009

Rentevisie 2009-4. Geen geld en de oude sok. 9 april 2009 9 april 20 Geen geld en de oude sok De laatste paar maanden zijn er vele miljarden aan vermogen verdampt. Het thema laat niemand onberoerd. Kenmerkend is dat deze crisis de bijl legt aan veel vermeende

Nadere informatie

Verantwoord beleggingsbeleid begint bij jezelf

Verantwoord beleggingsbeleid begint bij jezelf Wealth Management Partners (WMP) is opgericht in 200 en telt 18 medewerkers. Wij zijn gespecialiseerd in het op geheel onafhankelijke wijze beheren en regisseren van grote(re) vermogens van ondernemers,

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Wereldwijde revoltes tegen uitzichtloos systeem zetten aan tot zoektocht naar alternatief

Wereldwijde revoltes tegen uitzichtloos systeem zetten aan tot zoektocht naar alternatief Wereldwijde revoltes tegen uitzichtloos systeem zetten aan tot zoektocht naar alternatief 1 Wereldwijde revoltes tegen uitzichtloos systeem zetten aan tot zoektocht naar alternatief Tekst van het UB voor

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ;

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ; Kwartaalbericht A little less conversation Juli 2014 Samenvatting Ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne, maar ook de (her)vorming van het politiek landschap in Europa na de verkiezingen zullen hun stempel

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

Tijdschrift voor Openbare Financiën

Tijdschrift voor Openbare Financiën Tijdschrift voor Openbare Financiën Editie jaargang 40, 2008, nr. 1 ISSN 1875-8401 Inhoudsopgave 1 Gevolgen van de Amerikaanse kredietcrisis voor het economisch beleid L. Hoffman 1 2 Shooting from the

Nadere informatie

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

FGH Vastgoedbericht 2012 FGH Real Estate Report 2012

FGH Vastgoedbericht 2012 FGH Real Estate Report 2012 FGH Vastgoedbericht 2012 FGH Real Estate Report 2012 investeren in krediet investing in credit Welkom bij FGH Bank, specialist in het financieren van commercieel vastgoed Met kennis van zaken en passie

Nadere informatie

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Synchronisatie groei G7

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Synchronisatie groei G7 inhoud redactie Frank G.W.M. van den Bergh Marleen A. Creton ir. Yvo J.E. Dahmen Bart Groot mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel Maaike K.F. Schrauwen hoofdredactie drs. Jacqueline B.M.

Nadere informatie

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel Jaargang 2 Nr. 6 maart/april 21 Fondsportret Europa in opkomst: Abdallah Guezour genereert met Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return al jaren hoge rendementen in de opkomende Europese markten.

Nadere informatie

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 1 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 april 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

Rapport. Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland. Lessen uit de kredietcrisis

Rapport. Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland. Lessen uit de kredietcrisis Rapport Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland Lessen uit de kredietcrisis Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland Lessen uit de kredietcrisis

Nadere informatie

EMERGING MARKETS. Klaar voor de toekomst

EMERGING MARKETS. Klaar voor de toekomst SEPTEMBER 2010 WWW.FONDSNIEUWS.NL EMERGING MARKETS Klaar voor de toekomst De stille kracht van valuta PAGINA 14 Groei Azië schaadt ons niet PAGINA 17 Waardering aandelen VS-Azië PAGINA 20 SEPTEMBER JUNI

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 In dit Kwartaalbericht: Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen onder de loep Tariefstructuren en infrastructuur betalingsverkeer Mogelijke Europese agenda

Nadere informatie