Multi Asset & Income funds Het tweede onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Multi Asset & Income funds Het tweede onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel"

Transcriptie

1 Multi Asset & Income funds Het tweede onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel Joris de Jongh Odette Vlek Amsterdam, juli 2013

2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Management Summary Achtergrond & resultaten, conclusies en aanbevelingen 4 Conclusies & Resultaten Belang dividenduitkering en andere factoren 7 Gebruik dividenduitkering 11 Vorm dividenduitkering 12 Uitstappen uit fonds 13 Houding tegenover fonds 14 Beeld fonds 15 Productnaam 17 Verbeterpunten 18 Ruigrok NetPanel, juli

3 Management Summary Ruigrok NetPanel, - <maand juli 2013 jaar> 3

4 VOORAF Management Summary Achtergrond Robeco heeft een nieuw beleggingsproduct ontwikkeld, het Multi Asset & Income funds. Kort samengevat betreft het een mixfonds dat dividend uitkeert. Dit nieuwe beleggingsproduct is vooral ontwikkeld voor de oudere beleggers die de vruchten willen plukken van het opgebouwde vermogen. In dit onderzoek is onderzocht hoe deze doelgroep maar ook jongere beleggers tegen dit product aankijken. Resultaten, conclusies en aanbevelingen (1) Het Multi Asset & Income fonds voor beginnende beleggers met verschillende leeftijden Het onderzoek laat zien dat het Multi Asset & Income fund niet alleen wordt gezien als een product voor ouderen, maar ook voor de startende belegger. De uitkering van dividend als aanvulling op het inkomen (van ouderen) is niet de belangrijkste reden waarom men voor een dergelijk product zou kiezen, al is deze reden belangrijker voor ouderen dan voor jongeren (jonger dan 51 jaar). Beleggers die het (heel) belangrijk vinden dat een beleggingsproduct dividend uitkeert, vinden het juist prettig om periodiek een bedrag te ontvangen. Voor verschillende beleggers is de dividenduitkering een signaal dat het beleggingsproduct rendeert. Het onderzoek laat zien dat niet alleen een deel van de ouderen interesse hebben in het fonds, maar dat ook jongeren niet onwelwillend tegenover het fonds staan. Jongeren vinden vaker dan ouderen slim van toepassing op het product. Als we dieper kijken naar de achtergrond (zoals geslacht, inkomen en het aantal jaar dat men belegt) van beleggers die het concept wel of niet aantrekkelijk vinden, zijn er geen verschillen zichtbaar tussen deze twee groepen. Dividend niet belangrijkste criterium keuze voor fonds, maar heeft zeker toevoegde waarde voor geïnteresseerde beleggers Een dividenduitkering is niet het belangrijkste criterium om te kiezen voor een specifiek beleggingsproduct. Het risico- /rendementsprofiel, rendement van de afgelopen 5 jaar, kosten, transparantie van het product en geloof in onderliggende beleggingen komen hoger in de rangschikking. Als we specifiek naar het Multi Asset & Income fonds kijken komt de dividenduitkering op de derde plaats als belangrijk aspect om voor dit product te kiezen, na een goede spreiding over beleggingscategorieën en alles-in-1 oplossing. Concluderend vinden (mogelijke) beleggers in dit product een goede beleggingsspreiding, een verantwoord risico, een totaaloplossing en een dividenduitkering (dat laat zien dat het product rendeert) belangrijk. Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat verschillende beleggers zelf ook graag aan knoppen zitten als het gaat om de beleggingscategorieën waarin men belegt. Alhoewel de spreiding over verschillende categoriën het product voor bepaalde beleggers interessanter maakt, is dit waarschijnlijk niet genoeg voor beleggers die geheel zelf willen bepalen waarin men belegt (self directed belegger). Naar onze mening is dit geen belemmering aangezien de focus voor dit fondsproduct niet is gericht op deze doelgroep. Ruigrok NetPanel, juli

5 VOORAF Management Summary Resultaten, conclusies en aanbevelingen (2) Kosten belangrijk criterium, keuze in dividenduitkering en men laat zich niet afschikken door tegenvallend beleggingsjaar De kosten van een beleggingsproduct is na het rendement het belangrijkste aspect bij de keuze van een beleggingsproduct. Voor een deel van de beleggers zijn de verwachte kosten een belemmering om te kiezen voor het Multi Asset & Income funds. Wij adviseren om hier aandacht aan te besteden in de communicatie. Alhoewel de grootste groep beleggers kiest voor variabel percentage over het vermogen als dividenduitkering, is er een deel dat liever een vast percentage of bedrag krijgt uitgekeerd of het niet weet. Omdat de meningen zo verschillen adviseren wij om een aantal opties aan te bieden. Beleggers laten zich niet afschrikken door een tegenvallende beleggingsjaar. Ruim de helft van de beleggers stapt niet zomaar uit het fonds in een tegenvallend jaar. Dit geldt in grotere mate voor beleggers die het fonds aantrekkelijk vinden en Robeco retailklanten. Robecoklanten belangrijke doelgroep Het valt op dat een relatief klein deel van de beleggers kiest voor Robeco als zij zouden beleggen in het Multi Asset & Income fonds, met name omdat ongeveer de helft van de deelnemers Robeco retailklant is. Als we inzoomen op de Robeco retailklanten zien we wel dat deze groep twee keer zo groot is. De duurzame concurrenten Triodos en ASN zijn een duidelijk concurrent voor Robeco. Vanuit dit oogpunt is het aan te raden om in het fonds verschillende duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingsmogelijkheden aan te bieden. Als we kijken binnen de groep beleggers die Robeco kiezen als aanbieder zien we dat deze groep uit vrijwel alleen Robecoklanten bestaat. Dit pleit ervoor om als eerste te richten op de eigen klanten met dit product. Het ziet ernaar uit dat algemene beleggers kiezen voor de partij bij wie zij momenteel al beleggen als aanbieder van een Multi Asset & Income fonds. Productbeschrijving en naamgeving vragen de aandacht Twee belangrijk aandachtspunten zijn de productbeschrijving en de naamgeving van het product. Verschillende beleggers beschrijven de conceptbeschrijving als onduidelijk en niet transparant. Men mist onder andere het verwachte rendement, de kosten en de keuzemogelijkheden. Men wil deze informatie overzichtelijk gepresenteerd met bijvoorbeeld rekenvoorbeelden, jaarverslagen en benchmarks. Alhoewel het merendeel van de beleggers minimaal neutraal staat tegenover de naamgeving van het product, zijn verschillende (oudere) beleggers van mening dat een Nederlandse naam passender is. Ruigrok NetPanel, juli

6 Conclusies en Resultaten Ruigrok NetPanel, - <maand juli 2013 jaar> 6

7 Helft van de panelleden vindt een dividenduitkering (heel) belangrijk We hebben de panelleden van Klankbord Geld & Toekomst op verschillende manieren gevraagd in hoeverre men een dividenduitkering als onderdeel van een beleggingsproduct van belang vindt. Spontaan noemt 6% van de panelleden dividend als belangrijk criterium bij de keuze van een specifiek beleggingsproduct. Een vijfde (21%) ziet hoogte van de dividenduitkering in de top 3 doorslaggevende criteria (geholpen uitgevraagd). Als we specifiek vragen naar het belang van een dividenduitkering geeft de helft (51%) van de panelleden aan het (heel) belangrijk te vinden dat een beleggingsproduct periodiek dividend uitkeert, daarnaast staat drie tiende (30%) hier neutraal tegenover. Opvallende verschillende verschillen tussen de groepen: Algemene beleggers vinden de periodieke dividend uitkering belangrijker dan directe Robeco klanten (59% versus 44% (heel) belangrijk). Daarnaast heeft het er de schijn van (indicatief verschil) dat algemene beleggers de hoogte van de dividenduitkering vaker een doorslaggevend criterium vinden dan Robeco klanten (24% versus 18%). Hoe aantrekkelijker men het Multi Asset & Income fund vindt, hoe belangrijker men een dividenduitkering vindt ((heel) aantrekkelijk, 61% versus neutraal, 50% versus 36% (heel) onaantrekkelijk). Op de volgende pagina s tonen we een overzicht van de geholpen en spontane genoemde criteria die beleggers belangrijk vinden bij de keuze voor een specifiek beleggingsproduct. Kunt u in uw eigen woorden aangeven welke criteria voor u het meest belangrijk zijn bij de keuze van een specifiek beleggingsproduct (spontaan)? Wat is uw top 3 doorslaggevende criteria bij de keuze voor een specifiek beleggingsproduct? Hoe belangrijk is het voor u dat een beleggingsproduct periodiek dividend uitkeert? Basis: Allen in percentage (n=552) 2013 Ruigrok NetPanel 6% noemt spontaan dividend als belangrijk criterium De bij keuze voor een specifiek beleggingsproduct 21% noemt hoogte van de dividenduitkering als top 3 doorslaggevend criterium voor een beleggingsproduct (geholpen uitgevraagd) 51% vindt het (heel) belangrijk dat een beleggingsproduct periodiek dividend uitkeert (Specifiek geholpen gevraagd naar belang dividenduitkering) Ruigrok NetPanel, juli

8 Rendement versus risico Dividend(uitkering) wordt door een kleine groep (6%) als belangrijk criterium spontaan genoemd. Men let voornamelijk op het rendement van het product (in combinatie met het risico). De betrouwbaarheid van de aanbieder en de mate van duurzaamheid worden ook geregeld genoemd. Hieronder en op de volgende pagina tonen we een overzicht van de spontaan genoemde criteria. Op de vraag waarop men het meest let bij de keuze voor een beleggingsproces, zeggen beleggers in alle drie de leeftijdscategorieën (<50 jaar, 51 t/m 65 jaar en 65< jaar) het vaakst rendement. In hoeverre het voorgespiegelde rendement geloofwaardig en dus haalbaar is. Kans op negatief en positief rendement gebaseerd op de gegevens afgelopen jaren. Consistentie van rendement. Risico's worden door beleggers ook erg vaak afgezet tegen het mogelijke rendement. Risico in relatie tot rendement. Goed evenwicht tussen risico en rendement. Ruigrok NetPanel, juli

9 Betrouwbaarheid van de aanbieder en maatschappelijk verantwoord beleggen Daarnaast letten beleggers goed op de betrouwbaarheid van de aanbieder. Betrouwbaarheid aanbieder. Het product moet niet te volatiel geweest zijn. Valt het product onder de Nederlandse toezichthouders. Verder geven beleggers aan het belangrijk te vinden wat het bedrijf doet en waar het voor staat. Belegt niet in wapens en/of werk door kinderen. Verantwoorde onderneming ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Andere belangrijke criteria die beleggers noemen, zijn: Transparantie van het product De kosten Duurzaamheid Dividend(uitkering) Ruigrok NetPanel, juli

10 Hoogte dividenduitkering voor een vijfde van de beleggers belangrijk criterium We zien een vergelijkbaar beeld bij de geholpen genoemde criteria. Een op de vijf (21%) beleggers zet de hoogte van de dividenduitkering in de top drie belangrijkste criteria. Respectievelijk zet 4%, 7% en 10% dit criterium op de eerste, tweede en derde plaats. Hiermee komt dit criterium op de zesde plaats wat betreft belangrijkste criteria. Genoemd als top 3 criterium Basis: Allen in percentage (n=552) 2013 Ruigrok NetPanel Risico-/rendementsprofiel 56% Rendement afgelopen 5 jaar 45% Kosten van het product 40% Mate van begrip product 37% Sterk geloof onderliggende beleggingen 27% Hoogte van de dividenduitkering 21% Mate waarin het product duurzaam belegt 18% Rendement over het afgelopen jaar 14% Aantrekkelijkheid van de aanbieder 10% Mening van een beleggingsexpert over product 9% Ruigrok NetPanel, juli

11 Dividenduitkering niet zozeer gebruikt als aanvulling op het inkomen De grootste groep van de beleggers die een dividenduitkering (heel) belangrijk vinden, vindt het prettig om periodiek bedrag te ontvangen (64%). Dit is voor hen de belangrijkste reden om een periodieke uitkering te ontvangen. Voor beleggers die het concept (heel) aantrekkelijk vinden, is deze reden belangrijker dan voor neutraal ingestelde beleggers en beleggers die het concept (heel) onaantrekkelijk vinden (72% versus 59% en 48%). Wat is voor u de belangrijkste reden waarom een beleggingsproduct periodiek dividend uitkeert? Basis: Indien (heel) belangrijk dividenduitkering - in percentages (n=289) Ruigrok NetPanel Anders, namelijk 11% Ik heb het nodig als aanvulling op mijn inkomen 20% Desondanks wil een vijfde (20%) de uitkering gebruiken als aanvulling op het inkomen. Voor 66-plussers is dit een belangrijkere reden dan voor beleggers van 50 jaar en jonger (29% versus 13%). Ik vind het prettig om periodiek een bedrag te ontvangen 64% Ik gebruik de dividenduitkering voor een specifiek doel (bijvoorbeeld schenken aan kinderen) 5% Onder anders, namelijk.. noemt men: Geen dividend uitkeren is een negatief signaal. Dividend is waardevermeerdering en beleggen doe je om iets over te hebben. Dividend is een teken van degelijkheid. Dividenduitkering is een signaal dat er werkelijk iets gebeurt. Het toont dat het fonds winst maakt. Kwaliteitsmaatstaf van de duurzaamheid van het product. Ruigrok NetPanel, juli

12 Grootste groep beleggers kiest voor een variabel percentage, Robeco retailklanten kiezen hier vaker voor dan algemene beleggers We hebben de panelleden gevraagd naar welke vorm van dividenduitkering de voorkeur uitgaat. Drie op tien (28%) beleggers vinden het moeilijk om hier een uitspraak over te doen. Dit geldt voornamelijk voor de 66-plussers (41% versus 21% en 28%) en algemene beleggers (34% versus 22%). De grootste groep die wel een keuze kunnen maken, kiest voor een variabel percentage over het vermogen per periode (37%). Een vijfde (21%) kiest voor een vast percentage over het vermogen per periode en 14% wil het liefst een vast bedrag per periode. Direct Robeco retailklanten kiezen vaker dan algemene beleggers voor een variabel percentage (45% versus 30%) en minder vaak voor een vast bedrag (10% versus 17%). We hebben de beleggers de hiernaast getoonde uitleg voorgelegd en gevraagd of men hiervan op de hoogte was. Twee derde (67%) was bekend met deze wisselwerking. Robeco retailklanten zijn vaker dan algemene beleggers hiermee bekend (72% versus 63%). Dit geldt ook voor mannen versus vrouwen (71% versus 55%) Na deze uitleg kiest de grootste groep beleggers (52%) die niet bekend waren met de wisselwerking (n=163*) voor een dividenduitkering zolang dit niet ten koste gaat van het fondsvermogen. Voornamelijk beleggers met meer dan een ton aan vermogen kiezen hiervoor (81% versus 51%). Een vijfde (21%) kiest voor een koersstijging in plaats van dividenduitkering en een tiende (9%) voor zo hoog mogelijke dividenduitkering. * Alle beleggers die niet bekend zijn met de wisselwerking. Stel u hebt euro belegd in een beleggingsfonds. Naar welke vorm van dividenduitkering gaat uw voorkeur uit? Ik vind het moeilijk om daarover een uitspraak te doen 28% Een variabel percentage over uw vermogen per periode. In een goed jaar waarin veel winst beschikbaar is kan dat hoger zijn dan 3%. In een slecht jaar kan dat lager zijn of zelfs 0% 37% Uitleg wisselwerking Basis: Allen - in percentages (n=552) Ruigrok NetPanel Een vast bedrag per periode. Bijvoorbeeld u krijgt jaarlijks 300 euro ongeacht de waardeontwikkeling van uw vermogen 14% Een vast percentage over uw vermogen per periode. Stel u krijgt 3% dividenduitkering. Dit jaar ontvangt u dan 300 maar dat kan in een volgend jaar een ander bedrag zijn afhankelijk van de waardeontwikkeling van uw vermogen 21% Bij beleggingsfondsen die een vast bedrag per periode uitkeren aan dividend kan het voorkomen dat in tegenvallende jaren het uitgekeerde dividend ten koste gaat van het fondsvermogen. Met andere woorden: het fonds keert volgens afspraak dividend uit maar het onderliggende aandeel wordt minder waard. Kortom het uitkeren van dividend heeft een directe relatie met de koerswaarde van het aandeel. Ruigrok NetPanel, juli

13 Ruim de helft van de beleggers stapt niet zomaar uit fonds in een tegenvallend beleggingsjaar De beleggers is gevraagd bij welke koersdaling men overweegt uit het Multi Asset & Income fonds te stappen (als men hierin belegt). Ruim de helft (53%) stapt niet vanwege uitsluitend een koersdaling uit het fonds (29%) of evalueert de koersontwikkeling niet op basis van één jaar (24%). Met hoeveel procent mag de koers van dit fonds in een tegenvallend beleggingsjaar maximaal naar uw mening dalen? Als de koersdaling hoger is dan? Basis: Allen - in percentages (n=552) Ruigrok NetPanel % 10% 10% 15% Direct Robeco retailklanten en beleggers die het concept (heel) aantrekkelijk vinden, laten zich minder afschikken door een tegenvallend beleggingsjaar dan respectievelijk algemene beleggers (29% versus 21%) en beleggers die neutraal staan tegen het concept en beleggers die het concept (heel) onaantrekkelijk vinden (31% versus 21% en 19%). Een kleine groep (13%) accepteert een koersdaling van meer dan 10% in een bepaald jaar. Robeco retailklanten zijn coulanter dan algemene beleggers. Drie tiende (31%) van de algemene beleggers stapt al uit het fonds als de koersdaling 5% of 10% is, bij de Robeco retailklanten is dit beduidend in mindere mate het geval (18%). 15% 20% 25% Ik evalueer de koersontwikkeling niet op basis van 1 jaar Ik zou niet vanwege uitsluitend een koersdaling uit het fonds stappen Anders, namelijk Weet niet/geen mening 1% 2% 4% 7% 8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 24% 29% Ruigrok NetPanel, juli

14 Twee vijfde beleggers vindt het Multi Asset & Income funds (heel) aantrekkelijk Twee op de vijf (39%) beleggers vinden de het concept (heel) aantrekkelijk, een vrijwel even groot heeft een neutrale houding (41%). 14% vindt dit fonds (heel) onaantrekkelijk. Als het gaat om de duidelijkheid van het concept, vindt een tiende (9%) de productbeschrijving (heel) onduidelijk, 26% heeft hier een neutrale mening over. Mogelijk vinden de beleggers het concept aantrekkelijker als dit minder algemeen beschreven is. Volgens beleggers ontstaat de onduidelijkheid met name door onvolledigheid van de tekst: Ik vind het wel kort en bondig, ik krijg het gevoel dat ik iets mis. Blinkt uit in vage omschrijvingen. De hele omschrijving als je weinig thuis bent in beleggingen. In hoeverre vindt u het Multi Asset & Income fonds wel of niet aantrekkelijk? Basis: Allen - in percentages (n=552) Ruigrok NetPanel Weet niet/geen mening 6% Heel onaantrekkelijk 4% Onaantrekkelijk 10% Neutraal 41% Heel aantrekkelijk 2% Aantrekkelijk 37% Het heeft er de schijn van (indicatief verschil) dat Robeco retailklanten en de jongste groep positiever zijn over het fonds dan respectievelijk algemene beleggers (43% versus 35%) en de oudste groep (43% versus 32%). Ruigrok NetPanel, juli

15 Goede spreiding, alles in 1 oplossing en dividenduitkering belangrijkste eigenschappen in keuze voor Multi Asset & Income funds. Keuzevrijheid en kosten belangrijkste issues Het belangrijkste argument om te kiezen voor het Multi Asset & Income fund is een goede spreiding over meerdere beleggingscategorieën (25%). Dit element komt ook het Basis: Allen in percentage (n=552) meest naar voren in de omschrijvingen die de beleggers geven 2013 Ruigrok NetPanel van het product: Een combinatie van verschillende producten, wat bijna lijkt op een vermogensbeheerachtige situatie, maar dan voor wellicht kleinere bedragen. Hierbij wordt regelmatig dividend uitgekeerd en kan voor verschillende risicoprofielen worden gekozen. 1. Goede spreiding over 1. Zelf bepalen waarin men Gespreide beleggingen waarbij risico verminderd is met meerdere categorieën 25% belegt 27% periodiek uitkeringen. keuze uit verschillende profielen. Mixfonds van aandelen, obligaties en liquiditeiten, dividend 2. Alles in 1 oplossing 16% 2. Kosten, fonds is relatief uitkering, dat met een klein bedrag kan opgebouwd worden. duur 19% Meer rendement dan spaarrente en bestaat uit drie gradaties defensief, neutraal en offensief. 3. Dividend uitkering 14% 3. Fonds biedt niet genoeg Naar mate men het fonds aantrekkelijker vindt, hecht men meer waarde aan de volgende eigenschappen: rendementskansen 6% 4. Meer rust, niet zelf Spreiding (34% versus 24% versus 10%); beurzen volgen 10% 4. Koerswinst belangrijker dan Alles in 1 oplossing (26% versus 12% versus 4%) dividendrendement 5% Dividenduitkering (20% versus 12% versus 4%) 5. Kosten, efficiënte vorm van De twee belangrijkste redenen om niet te kiezen voor een beleggen 2% 5. Hoog risico voor situatie Multi Asset & Income fonds zijn zelf willen bepalen waarin belegger 4% men belegt (27%) en de kosten (19%). Zelf willen bepalen 6. Beste oplossing periodiek waarin men belegt speelt bij de Robeco retailklanten een belangrijkere rol dan bij algemene beleggers (33% versus vermogen opbouwen 2% 22%). Kosten kan een issue worden voor beleggers die het fonds (heel) aantrekkelijk vinden, 27% noemt dit als Anders, namelijk 1% Anders, namelijk 10% belangrijkste reden om niet te kiezen voor dit fonds. Geen redenen 24% Geen redenen 19% Ruigrok NetPanel, juli 2013 Weet niet/geen mening 7% Weet niet/geen mening 10% 15 Belangrijkste argument om wel/niet te kiezen voor een Multi Asset & Income fonds?

16 Multi Asset & Income funds voor startende beleggers We hebben de beleggers een aantal kenmerken voorgelegd en gevraagd in hoeverre men deze wel of niet passend vindt bij het Multi Asset & Income funds. Beleggers die het Multi Asset & Income funds als (heel) aantrekkelijk beoordelen, vinden de positief geformuleerde aspecten (voor startende beleggers, slim, voor mensen met vermogen, voor ouderen, onderscheidend) meer van toepassing op het fonds, dan beleggers die negatiever tegenover het fonds staan. Daarnaast vinden ze de negatief geformuleerde aspecten complex en risicovol in mindere mate passend bij het fonds. Aspect Voor startende beleggers (Helemaal) van toepassing (Helemaal) niet van toepassing 55% 12% Slim 37% 14% Voor mensen met vermogen 35% 19% Voor ouderen 32% 19% Opvallende verschillen Jongeren vinden slim het meest van toepassing op het fonds. Des te jonger men is, des te meer men deze eigenschap (helemaal) passend vindt bij het fonds (46% versus 35% versus 26%). Minder vermogenden vinden slim ook passender dan meer vermogenden (45% versus 30%). Directe Robeco retailklanten zijn vaker van mening dat het concept bedoeld is voor ouderen dan algemene beleggers (36% versus 28%). Vernieuwend 31% 25% Onderscheidend 29% 22% Minder vermogenden vinden het fonds meer onderscheidend dan meer vermogenden (34% versus 21%). Complex 20% 36% Risicovol 18% 22% Het heeft er schijn van (indicatief verschil) dat vrouwen het fonds minder risicovol vinden dan mannen (13% versus 20%), zij staan hebben vaker een neutrale houding (62% versus 49%). Ruigrok NetPanel, juli

17 Helft beleggers vindt de naam Multi Asset & Income funds passen bij de productbeschrijving Bijna de helft (47%) van de beleggers vindt de productnaam (heel) passend bij de beschrijving, een derde (35%) heeft een neutrale houding. Een tiende is (10%) is negatief over de naam. In hoeverre vindt u de productnaam Multi Asset & Income fonds wel of niet passend bij de productomschrijving? Basis: Allen - in percentages (n=552) Ruigrok NetPanel De oudste groep is minder enthousiast over de naam dan de jongste groep (38% versus 55% (heel) passend). Het heeft er de schijn van dat hoe ouder men is, hoe minder men de naam passend vindt bij de productomschrijving. Helemaal niet passend 3% Niet passend 7% Weet niet/geen mening 8% Heel passend 6% Beleggers geven het vaakst aan dat zij een Nederlandstalige naam de voorkeur geven. Enkelen geven daar ook een voorbeeld van: Gemengd Aandelen-dividendfonds DividendRendementFonds (D.R.F.) Mijn Portefeuille fonds Beleggingsfonds De Regenboog Mix en Inkomenfonds Neutraal 35% Passend 41% Daarnaast bevat een groot aantal naam suggesties de term mix : Mix & Match Mixfonds Premium Multi Mixed funds Alhoewel bij alle leeftijdsgroepen geluiden opgaan voor een Nederlandse naam, kan een Nederlandse naam met name voor de oudere doelgroep een pluspunt zijn (waardoor zij de naam beter bij de productomschrijving vinden passen). Deze generatie is minder met globalisering opgegroeid en in het verlengde hiervan met het gebruik van Engelse namen voor producten en diensten. Als het product voornamelijk ouderen moet aanspreken is een Nederlandse naam de overweging waard. Ruigrok NetPanel, juli 2013

18 Maak concept concreter, geef garanties, meer keuzes en kies voor een Nederlandse naam Beleggers zijn gevraagd aan te geven wat het Multi Asset & Income fonds aantrekkelijk kan maken. Men noemt voornamelijk dat het product concreter en transparanter kan worden omschreven: Meer concreet aangeven: verwachte rendementen, inzicht in kosten, verwachte koersontwikkelingen (onder-/bovengrenzen), mogelijke uitstapmomenten plus eventuele boetebepalingen. Door meer inzicht te geven over de kosten van het managen van het fonds, de beloning van de managers en andere bijkomende kosten. Duidelijke jaarverslagen met vergelijkende cijfers van soortgelijke fondsen van anderen. In hoeverre is het handelen van de fondsmanagers en Robeco zelf duurzaam en waaruit zou dat blijken. Daarnaast zeggen beleggers dat gegarandeerde tarieven het product aantrekkelijk maken: Duidelijke garanties, bijvoorbeeld niet meer dalen dan x %. Alle kosten van tevoren heel duidelijk maken inclusief rekenvoorbeelden. Beleggers zijn ook van mening dat meer zeggenschap binnen de voorwaarden het product aantrekkelijker maakt: Zelf het fondspakket kunnen samenstellen uit diverse sectoren. Meer eigen invloed dan de drie geschetste situaties. Verder geven beleggers aan dat een Nederlandse benaming van het product de voorkeur heeft: Nederlandse omschrijving. Hierdoor wordt duidelijker wat er bedoeld wordt. Ruigrok NetPanel, juli

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

Risicoprofielbepaler en Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioenregeling met beleggingsvorm Index of Profielmix

Risicoprofielbepaler en Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioenregeling met beleggingsvorm Index of Profielmix Persoonlijk Pensioen Plan Risicoprofielbepaler en Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioenregeling met beleggingsvorm Index of Profielmix Met dit formulier stelt u uw risicoprofiel vast en past u aan in welke

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Toelichting Binnen het Pensioen Continu Plan belegt Delta Lloyd standaard voor u in de Neutrale Lifecycle. U kunt ook zelf uw Lifecycle samenstellen door

Nadere informatie

Formulier Profielbepaler

Formulier Profielbepaler Particulier Beleggen Formulier Profielbepaler Execution Only dienstverlening RegioBank U belegt of wilt gaan beleggen via RegioBank. U geeft daarbij zelfstandig orders aan RegioBank, zonder beleggingsadvies.

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Nieuwsbrief februari 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: - De beleggingsresultaten over 2015 - Vragen en antwoorden over de beleggingsresultaten en uw pensioenregeling bij Aegon PPI

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder

Nadere informatie

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen. Beleggingsprofiel binnen uw Beleggershypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek afsluiten. Door het beantwoorden van de onderstaande vragen wordt uw persoonlijk risicoprofiel

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

Aflossen hypothecair krediet

Aflossen hypothecair krediet Aflossen hypothecair krediet In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverlener enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v.

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v. Vra Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel enlijst Denkt u aan de handtekening op aan het einde van het profiel. Naam, voorletters: m/v Adres: Postcode/woonplaats: E-mailadres: Geboortedatum:

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

het gemak van het Pension Lifecycle Fund

het gemak van het Pension Lifecycle Fund het gemak van het Pension Lifecycle Fund 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is een lifecycle fonds? 2 2. Hoe werkt het ABN AMRO Pension Lifecycle Fund? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen? 3 4. Wat

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek of een AEGON Levensloop Hypotheek afsluiten. Door het beantwoorden

Nadere informatie

Mijn klant wil beleggen

Mijn klant wil beleggen Mijn klant wil beleggen Workshop portefeuillemanagement voor adviseurs 9-11-2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Business development Think ETF s > 10 jaar ervaring bij o.a. ING, Russell, Vanguard Tijdens

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1 Profielwijzer Via uw (voormalige) werkgever heeft u bij Pensioenfonds Accountancy een pensioenkapitaal opgebouwd in een excedentregeling (beschikbare premieregeling). Uw pensioenkapitaal wordt belegd via

Nadere informatie

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal LifeCycle Mix via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal Een persoonlijke

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Uw pensioen en Flexioen Via uw werkgever bouwt u een pensioeninkomen op. U ontvangt dit pensioeninkomen naast uw AOW-uitkering, nadat u gepensioneerd bent.

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s

Slimmer beleggen met Think ETF s Slimmer beleggen met Think ETF s Vrijdag 23 september 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Hiervoor arbitrage handelaar bij Optiver In 2008 oprichter en sindsdien Managing Director Think

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen. Beleggingsprofiel binnen uw enmix Hypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner

Nadere informatie

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, AUGUSTUS 2015 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel AEGON Verzekeren&Beleggen Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U heeft aangegeven een AEGON Verzekeren&Beleggen beleggingsverzekering te willen afsluiten. Door het invullen van de

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Begeleid Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden hanteert 17 beleggingsprofielen verdeeld over de categorieën Defensief, Neutraal, Offensief en Liquide.

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Beleggen E&Y

Wijzigingsformulier Beleggen E&Y AEGON PensioenEffect Wijzigingsformulier Beleggen E&Y Rekeningnummer : Naam Adres Postcode : Plaats Met dit formulier kunt u uw beleggingskeuzes veranderen. Hieronder ziet u op welke pagina het onderdeel

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven.

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. U heeft via uw werkgever een pensioenregeling op basis van beleggingen

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Risicoprofielen Het belang van een passend risicoprofiel HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Hof Hoorneman Bankiers is een onafhankelijke vermogensbeheerder met een bankvergunning. Wij hebben als

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering.

Nadere informatie

Risicobereidheid in beeld

Risicobereidheid in beeld Risicobereidheid in beeld Onderzoek naar de risicobereidheid bij actieve deelnemers en gepensioneerden in opdracht van Pensioenfonds Campina 11 september 2015 Peter Zegwaart 1 Doelstellingen onderzoek

Nadere informatie

Risicoprofielbepaler Pensioen Continu Plan

Risicoprofielbepaler Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Risicoprofielbepaler Pensioen Continu Plan Toelichting Met uw Pensioen Continu Plan bouwt u pensioen op door te beleggen. Hoe meer risico u neemt met uw beleggingen, hoe hoger uw

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Netspar debat. Achtergrond. Vraagstelling / aanpak. Risicoprofielmeting voor beleggingspensioenen

Netspar debat. Achtergrond. Vraagstelling / aanpak. Risicoprofielmeting voor beleggingspensioenen Netspar debat Risicoprofielmeting voor beleggingspensioenen Marc Turlings, Achmea Benedict Dellaert, Erasmus School of Economics Achtergrond Onduidelijkheid over risicoprofielen bij beleggingsproducten

Nadere informatie

Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen

Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen Cliëntgegevens Naam Adres Postcode Woonplaats Hypotheek, leningnummer Beleggingsrekening, nummer Bij deze vragenlijst

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Beleggingsinformatie over

Beleggingsinformatie over Beleggingsinformatie over LifeCycle Beleggen van Bewust Pensioen LifeCycle Beleggen van Bewust Pensioen Visie van vermogensopbouw met LifeCycle Beleggen Over het onderwerp pensioen bestaan veel misverstanden.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers Juni 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor Juni 2015 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Beleggersprofiel Beleggingsportefeuille Risico, rendement

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER

INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER Naam (man/vrouw).. Voornamen (Voluit).. Adres... Postcode Plaats Telefoon privé.... Telefoon zakelijk.... E- mail... BSnummer Mobiel.... Geboortedatum... Geboorteplaats

Nadere informatie

Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund

Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund Opbouwen of uitkeren? In welke levensfase zit u? Wilt u uw polis verlengen omdat u het geld nog niet nodig hebt (verder opbouwen) of wilt u al

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact De beleggingsmogelijkheden op een rij Let op: deze brochure geldt alleen voor collectieve pensioenregelingen met een ingangsdatum voor 1 januari 2013.

Nadere informatie

RegioBank Doelbeleggen

RegioBank Doelbeleggen RegioBank Doelbeleggen Denkt u erover om te beleggen? En wilt u hierbij gemak en niet meer risico lopen dan bij u past? Dan is Doelbeleggen de oplossing voor u. Met Doelbeleggen beleggen onze experts uw

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Beginnen met beleggen

Beginnen met beleggen Beginnen met beleggen Rabobank De Zuidelijke Baronie Deze presentatie is interactief: Ga met uw smartphone naar rabobeleggen.nl Vul de code Zundert in en klik op inloggen Uw antwoorden worden anoniem verwerkt

Nadere informatie

We zijn daarbij uitgegaan van de onderstaande keuzes en bijbehorende kosten:

We zijn daarbij uitgegaan van de onderstaande keuzes en bijbehorende kosten: Zelf beleggen Zelf beleggen kan als de werkgever in de pensioenregeling voor ruime beleggingsvrijheid heeft gekozen. Er kan dan gekozen worden uit verschillende fondsen. Als u zelf uw beleggingen wil kiezen,

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

Beleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt

Beleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Beleggingsprofiel Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Beleggingsprofiel Versie juni 2009 1 Klantgegevens Voorletter Naam Adres

Nadere informatie

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Denkt u aan de handtekening op de achterzijde. Klantgegevens Naam, voorletters: Adres: Postcode/woonplaats: -mailadres: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Beroep: Hoogst

Nadere informatie

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Bijlage Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Aan de hand van onderstaande vragenlijst kunt u in ca. 10 minuten het beleggersprofiel vaststellen.

Nadere informatie

AXA BELEGGINGSREKENING

AXA BELEGGINGSREKENING AXA BELEGGINGSREKENING Aanmeldingsformulier Eerste rekeninghouder Naam: man vrouw Voorletter(s): Sofinummer: Adres: alleenstaand ongehuwd samenwonend gehuwd geregistreerd partner Postcode en woonplaats:

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds 1 Worksheet B Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Factsheets Kaders In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 5 fondsen geselecteerd, waarin kan worden belegd.

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Ruim 15 jaar actief in de financiële wereld Gewerkt voor ING, Russel en Vanguard Sinds vijf jaar

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2009 - II

Eindexamen m&o havo 2009 - II Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 8. Beleggingsvereniging De Toekomst heeft als doel door middel van scholing, advies en het uitwisselen van ervaringen er toe bij te dragen

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood BANDBREEDTE van de portefeuille Laatste update: 1 oktober 2015 ROOD Minimum Maximum Tactisch Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00%

Nadere informatie

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017 Veilig Klant: beleggingsadvies Is beleggen een alternatief voor sparen? met ETF s Donderdag 28 september2017 Wie ben ik? Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Brochure Beleggen

AEGON Lijfrenterekening. Brochure Beleggen AEGON Lijfrenterekening Brochure Beleggen Inhoudsopgave AEGON Lijfrenterekening 4 Hoe werkt het? 4 Sparen of beleggen? 4 Uw persoonlijke keuze 4 Welke beleggingsstrategie past bij u? 5 ProfielBeleggen

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan 77-5001-43A 30-07-2010 11:27 Pagina 1 Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan Toelichting Met dit formulier kunt u de beleggingen in uw ABN AMRO Persoonlijk Pensioen Plan opgeven. Leest u deze

Nadere informatie

Deel A: Beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie

Deel A: Beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek Cliëntgegevens Naam Adres Postcode Woonplaats Hypotheek, leningnummer Beleggingsrekening, nummer Bij deze vragenlijst is een toelichting opgesteld. Deze

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Hypotheek leningnummer Beleggingsrekeningnummer (dit nummer kunt u in de hypotheekofferte vinden) Gegevens cliënt Man Vrouw Voorletters en achternaam

Nadere informatie

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Beleggen bij BeFrank Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Eindelijk een helder en eenvoudig pensioen tegen lage kosten. Binnen de pensioenwereld groeit de behoefte naar transparantie en eenvoud.

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen Vrijdag 22 april 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Voormalig arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter

Nadere informatie