Multi Asset & Income funds Het tweede onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Multi Asset & Income funds Het tweede onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel"

Transcriptie

1 Multi Asset & Income funds Het tweede onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel Joris de Jongh Odette Vlek Amsterdam, juli 2013

2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Management Summary Achtergrond & resultaten, conclusies en aanbevelingen 4 Conclusies & Resultaten Belang dividenduitkering en andere factoren 7 Gebruik dividenduitkering 11 Vorm dividenduitkering 12 Uitstappen uit fonds 13 Houding tegenover fonds 14 Beeld fonds 15 Productnaam 17 Verbeterpunten 18 Ruigrok NetPanel, juli

3 Management Summary Ruigrok NetPanel, - <maand juli 2013 jaar> 3

4 VOORAF Management Summary Achtergrond Robeco heeft een nieuw beleggingsproduct ontwikkeld, het Multi Asset & Income funds. Kort samengevat betreft het een mixfonds dat dividend uitkeert. Dit nieuwe beleggingsproduct is vooral ontwikkeld voor de oudere beleggers die de vruchten willen plukken van het opgebouwde vermogen. In dit onderzoek is onderzocht hoe deze doelgroep maar ook jongere beleggers tegen dit product aankijken. Resultaten, conclusies en aanbevelingen (1) Het Multi Asset & Income fonds voor beginnende beleggers met verschillende leeftijden Het onderzoek laat zien dat het Multi Asset & Income fund niet alleen wordt gezien als een product voor ouderen, maar ook voor de startende belegger. De uitkering van dividend als aanvulling op het inkomen (van ouderen) is niet de belangrijkste reden waarom men voor een dergelijk product zou kiezen, al is deze reden belangrijker voor ouderen dan voor jongeren (jonger dan 51 jaar). Beleggers die het (heel) belangrijk vinden dat een beleggingsproduct dividend uitkeert, vinden het juist prettig om periodiek een bedrag te ontvangen. Voor verschillende beleggers is de dividenduitkering een signaal dat het beleggingsproduct rendeert. Het onderzoek laat zien dat niet alleen een deel van de ouderen interesse hebben in het fonds, maar dat ook jongeren niet onwelwillend tegenover het fonds staan. Jongeren vinden vaker dan ouderen slim van toepassing op het product. Als we dieper kijken naar de achtergrond (zoals geslacht, inkomen en het aantal jaar dat men belegt) van beleggers die het concept wel of niet aantrekkelijk vinden, zijn er geen verschillen zichtbaar tussen deze twee groepen. Dividend niet belangrijkste criterium keuze voor fonds, maar heeft zeker toevoegde waarde voor geïnteresseerde beleggers Een dividenduitkering is niet het belangrijkste criterium om te kiezen voor een specifiek beleggingsproduct. Het risico- /rendementsprofiel, rendement van de afgelopen 5 jaar, kosten, transparantie van het product en geloof in onderliggende beleggingen komen hoger in de rangschikking. Als we specifiek naar het Multi Asset & Income fonds kijken komt de dividenduitkering op de derde plaats als belangrijk aspect om voor dit product te kiezen, na een goede spreiding over beleggingscategorieën en alles-in-1 oplossing. Concluderend vinden (mogelijke) beleggers in dit product een goede beleggingsspreiding, een verantwoord risico, een totaaloplossing en een dividenduitkering (dat laat zien dat het product rendeert) belangrijk. Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat verschillende beleggers zelf ook graag aan knoppen zitten als het gaat om de beleggingscategorieën waarin men belegt. Alhoewel de spreiding over verschillende categoriën het product voor bepaalde beleggers interessanter maakt, is dit waarschijnlijk niet genoeg voor beleggers die geheel zelf willen bepalen waarin men belegt (self directed belegger). Naar onze mening is dit geen belemmering aangezien de focus voor dit fondsproduct niet is gericht op deze doelgroep. Ruigrok NetPanel, juli

5 VOORAF Management Summary Resultaten, conclusies en aanbevelingen (2) Kosten belangrijk criterium, keuze in dividenduitkering en men laat zich niet afschikken door tegenvallend beleggingsjaar De kosten van een beleggingsproduct is na het rendement het belangrijkste aspect bij de keuze van een beleggingsproduct. Voor een deel van de beleggers zijn de verwachte kosten een belemmering om te kiezen voor het Multi Asset & Income funds. Wij adviseren om hier aandacht aan te besteden in de communicatie. Alhoewel de grootste groep beleggers kiest voor variabel percentage over het vermogen als dividenduitkering, is er een deel dat liever een vast percentage of bedrag krijgt uitgekeerd of het niet weet. Omdat de meningen zo verschillen adviseren wij om een aantal opties aan te bieden. Beleggers laten zich niet afschrikken door een tegenvallende beleggingsjaar. Ruim de helft van de beleggers stapt niet zomaar uit het fonds in een tegenvallend jaar. Dit geldt in grotere mate voor beleggers die het fonds aantrekkelijk vinden en Robeco retailklanten. Robecoklanten belangrijke doelgroep Het valt op dat een relatief klein deel van de beleggers kiest voor Robeco als zij zouden beleggen in het Multi Asset & Income fonds, met name omdat ongeveer de helft van de deelnemers Robeco retailklant is. Als we inzoomen op de Robeco retailklanten zien we wel dat deze groep twee keer zo groot is. De duurzame concurrenten Triodos en ASN zijn een duidelijk concurrent voor Robeco. Vanuit dit oogpunt is het aan te raden om in het fonds verschillende duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingsmogelijkheden aan te bieden. Als we kijken binnen de groep beleggers die Robeco kiezen als aanbieder zien we dat deze groep uit vrijwel alleen Robecoklanten bestaat. Dit pleit ervoor om als eerste te richten op de eigen klanten met dit product. Het ziet ernaar uit dat algemene beleggers kiezen voor de partij bij wie zij momenteel al beleggen als aanbieder van een Multi Asset & Income fonds. Productbeschrijving en naamgeving vragen de aandacht Twee belangrijk aandachtspunten zijn de productbeschrijving en de naamgeving van het product. Verschillende beleggers beschrijven de conceptbeschrijving als onduidelijk en niet transparant. Men mist onder andere het verwachte rendement, de kosten en de keuzemogelijkheden. Men wil deze informatie overzichtelijk gepresenteerd met bijvoorbeeld rekenvoorbeelden, jaarverslagen en benchmarks. Alhoewel het merendeel van de beleggers minimaal neutraal staat tegenover de naamgeving van het product, zijn verschillende (oudere) beleggers van mening dat een Nederlandse naam passender is. Ruigrok NetPanel, juli

6 Conclusies en Resultaten Ruigrok NetPanel, - <maand juli 2013 jaar> 6

7 Helft van de panelleden vindt een dividenduitkering (heel) belangrijk We hebben de panelleden van Klankbord Geld & Toekomst op verschillende manieren gevraagd in hoeverre men een dividenduitkering als onderdeel van een beleggingsproduct van belang vindt. Spontaan noemt 6% van de panelleden dividend als belangrijk criterium bij de keuze van een specifiek beleggingsproduct. Een vijfde (21%) ziet hoogte van de dividenduitkering in de top 3 doorslaggevende criteria (geholpen uitgevraagd). Als we specifiek vragen naar het belang van een dividenduitkering geeft de helft (51%) van de panelleden aan het (heel) belangrijk te vinden dat een beleggingsproduct periodiek dividend uitkeert, daarnaast staat drie tiende (30%) hier neutraal tegenover. Opvallende verschillende verschillen tussen de groepen: Algemene beleggers vinden de periodieke dividend uitkering belangrijker dan directe Robeco klanten (59% versus 44% (heel) belangrijk). Daarnaast heeft het er de schijn van (indicatief verschil) dat algemene beleggers de hoogte van de dividenduitkering vaker een doorslaggevend criterium vinden dan Robeco klanten (24% versus 18%). Hoe aantrekkelijker men het Multi Asset & Income fund vindt, hoe belangrijker men een dividenduitkering vindt ((heel) aantrekkelijk, 61% versus neutraal, 50% versus 36% (heel) onaantrekkelijk). Op de volgende pagina s tonen we een overzicht van de geholpen en spontane genoemde criteria die beleggers belangrijk vinden bij de keuze voor een specifiek beleggingsproduct. Kunt u in uw eigen woorden aangeven welke criteria voor u het meest belangrijk zijn bij de keuze van een specifiek beleggingsproduct (spontaan)? Wat is uw top 3 doorslaggevende criteria bij de keuze voor een specifiek beleggingsproduct? Hoe belangrijk is het voor u dat een beleggingsproduct periodiek dividend uitkeert? Basis: Allen in percentage (n=552) 2013 Ruigrok NetPanel 6% noemt spontaan dividend als belangrijk criterium De bij keuze voor een specifiek beleggingsproduct 21% noemt hoogte van de dividenduitkering als top 3 doorslaggevend criterium voor een beleggingsproduct (geholpen uitgevraagd) 51% vindt het (heel) belangrijk dat een beleggingsproduct periodiek dividend uitkeert (Specifiek geholpen gevraagd naar belang dividenduitkering) Ruigrok NetPanel, juli

8 Rendement versus risico Dividend(uitkering) wordt door een kleine groep (6%) als belangrijk criterium spontaan genoemd. Men let voornamelijk op het rendement van het product (in combinatie met het risico). De betrouwbaarheid van de aanbieder en de mate van duurzaamheid worden ook geregeld genoemd. Hieronder en op de volgende pagina tonen we een overzicht van de spontaan genoemde criteria. Op de vraag waarop men het meest let bij de keuze voor een beleggingsproces, zeggen beleggers in alle drie de leeftijdscategorieën (<50 jaar, 51 t/m 65 jaar en 65< jaar) het vaakst rendement. In hoeverre het voorgespiegelde rendement geloofwaardig en dus haalbaar is. Kans op negatief en positief rendement gebaseerd op de gegevens afgelopen jaren. Consistentie van rendement. Risico's worden door beleggers ook erg vaak afgezet tegen het mogelijke rendement. Risico in relatie tot rendement. Goed evenwicht tussen risico en rendement. Ruigrok NetPanel, juli

9 Betrouwbaarheid van de aanbieder en maatschappelijk verantwoord beleggen Daarnaast letten beleggers goed op de betrouwbaarheid van de aanbieder. Betrouwbaarheid aanbieder. Het product moet niet te volatiel geweest zijn. Valt het product onder de Nederlandse toezichthouders. Verder geven beleggers aan het belangrijk te vinden wat het bedrijf doet en waar het voor staat. Belegt niet in wapens en/of werk door kinderen. Verantwoorde onderneming ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Andere belangrijke criteria die beleggers noemen, zijn: Transparantie van het product De kosten Duurzaamheid Dividend(uitkering) Ruigrok NetPanel, juli

10 Hoogte dividenduitkering voor een vijfde van de beleggers belangrijk criterium We zien een vergelijkbaar beeld bij de geholpen genoemde criteria. Een op de vijf (21%) beleggers zet de hoogte van de dividenduitkering in de top drie belangrijkste criteria. Respectievelijk zet 4%, 7% en 10% dit criterium op de eerste, tweede en derde plaats. Hiermee komt dit criterium op de zesde plaats wat betreft belangrijkste criteria. Genoemd als top 3 criterium Basis: Allen in percentage (n=552) 2013 Ruigrok NetPanel Risico-/rendementsprofiel 56% Rendement afgelopen 5 jaar 45% Kosten van het product 40% Mate van begrip product 37% Sterk geloof onderliggende beleggingen 27% Hoogte van de dividenduitkering 21% Mate waarin het product duurzaam belegt 18% Rendement over het afgelopen jaar 14% Aantrekkelijkheid van de aanbieder 10% Mening van een beleggingsexpert over product 9% Ruigrok NetPanel, juli

11 Dividenduitkering niet zozeer gebruikt als aanvulling op het inkomen De grootste groep van de beleggers die een dividenduitkering (heel) belangrijk vinden, vindt het prettig om periodiek bedrag te ontvangen (64%). Dit is voor hen de belangrijkste reden om een periodieke uitkering te ontvangen. Voor beleggers die het concept (heel) aantrekkelijk vinden, is deze reden belangrijker dan voor neutraal ingestelde beleggers en beleggers die het concept (heel) onaantrekkelijk vinden (72% versus 59% en 48%). Wat is voor u de belangrijkste reden waarom een beleggingsproduct periodiek dividend uitkeert? Basis: Indien (heel) belangrijk dividenduitkering - in percentages (n=289) Ruigrok NetPanel Anders, namelijk 11% Ik heb het nodig als aanvulling op mijn inkomen 20% Desondanks wil een vijfde (20%) de uitkering gebruiken als aanvulling op het inkomen. Voor 66-plussers is dit een belangrijkere reden dan voor beleggers van 50 jaar en jonger (29% versus 13%). Ik vind het prettig om periodiek een bedrag te ontvangen 64% Ik gebruik de dividenduitkering voor een specifiek doel (bijvoorbeeld schenken aan kinderen) 5% Onder anders, namelijk.. noemt men: Geen dividend uitkeren is een negatief signaal. Dividend is waardevermeerdering en beleggen doe je om iets over te hebben. Dividend is een teken van degelijkheid. Dividenduitkering is een signaal dat er werkelijk iets gebeurt. Het toont dat het fonds winst maakt. Kwaliteitsmaatstaf van de duurzaamheid van het product. Ruigrok NetPanel, juli

12 Grootste groep beleggers kiest voor een variabel percentage, Robeco retailklanten kiezen hier vaker voor dan algemene beleggers We hebben de panelleden gevraagd naar welke vorm van dividenduitkering de voorkeur uitgaat. Drie op tien (28%) beleggers vinden het moeilijk om hier een uitspraak over te doen. Dit geldt voornamelijk voor de 66-plussers (41% versus 21% en 28%) en algemene beleggers (34% versus 22%). De grootste groep die wel een keuze kunnen maken, kiest voor een variabel percentage over het vermogen per periode (37%). Een vijfde (21%) kiest voor een vast percentage over het vermogen per periode en 14% wil het liefst een vast bedrag per periode. Direct Robeco retailklanten kiezen vaker dan algemene beleggers voor een variabel percentage (45% versus 30%) en minder vaak voor een vast bedrag (10% versus 17%). We hebben de beleggers de hiernaast getoonde uitleg voorgelegd en gevraagd of men hiervan op de hoogte was. Twee derde (67%) was bekend met deze wisselwerking. Robeco retailklanten zijn vaker dan algemene beleggers hiermee bekend (72% versus 63%). Dit geldt ook voor mannen versus vrouwen (71% versus 55%) Na deze uitleg kiest de grootste groep beleggers (52%) die niet bekend waren met de wisselwerking (n=163*) voor een dividenduitkering zolang dit niet ten koste gaat van het fondsvermogen. Voornamelijk beleggers met meer dan een ton aan vermogen kiezen hiervoor (81% versus 51%). Een vijfde (21%) kiest voor een koersstijging in plaats van dividenduitkering en een tiende (9%) voor zo hoog mogelijke dividenduitkering. * Alle beleggers die niet bekend zijn met de wisselwerking. Stel u hebt euro belegd in een beleggingsfonds. Naar welke vorm van dividenduitkering gaat uw voorkeur uit? Ik vind het moeilijk om daarover een uitspraak te doen 28% Een variabel percentage over uw vermogen per periode. In een goed jaar waarin veel winst beschikbaar is kan dat hoger zijn dan 3%. In een slecht jaar kan dat lager zijn of zelfs 0% 37% Uitleg wisselwerking Basis: Allen - in percentages (n=552) Ruigrok NetPanel Een vast bedrag per periode. Bijvoorbeeld u krijgt jaarlijks 300 euro ongeacht de waardeontwikkeling van uw vermogen 14% Een vast percentage over uw vermogen per periode. Stel u krijgt 3% dividenduitkering. Dit jaar ontvangt u dan 300 maar dat kan in een volgend jaar een ander bedrag zijn afhankelijk van de waardeontwikkeling van uw vermogen 21% Bij beleggingsfondsen die een vast bedrag per periode uitkeren aan dividend kan het voorkomen dat in tegenvallende jaren het uitgekeerde dividend ten koste gaat van het fondsvermogen. Met andere woorden: het fonds keert volgens afspraak dividend uit maar het onderliggende aandeel wordt minder waard. Kortom het uitkeren van dividend heeft een directe relatie met de koerswaarde van het aandeel. Ruigrok NetPanel, juli

13 Ruim de helft van de beleggers stapt niet zomaar uit fonds in een tegenvallend beleggingsjaar De beleggers is gevraagd bij welke koersdaling men overweegt uit het Multi Asset & Income fonds te stappen (als men hierin belegt). Ruim de helft (53%) stapt niet vanwege uitsluitend een koersdaling uit het fonds (29%) of evalueert de koersontwikkeling niet op basis van één jaar (24%). Met hoeveel procent mag de koers van dit fonds in een tegenvallend beleggingsjaar maximaal naar uw mening dalen? Als de koersdaling hoger is dan? Basis: Allen - in percentages (n=552) Ruigrok NetPanel % 10% 10% 15% Direct Robeco retailklanten en beleggers die het concept (heel) aantrekkelijk vinden, laten zich minder afschikken door een tegenvallend beleggingsjaar dan respectievelijk algemene beleggers (29% versus 21%) en beleggers die neutraal staan tegen het concept en beleggers die het concept (heel) onaantrekkelijk vinden (31% versus 21% en 19%). Een kleine groep (13%) accepteert een koersdaling van meer dan 10% in een bepaald jaar. Robeco retailklanten zijn coulanter dan algemene beleggers. Drie tiende (31%) van de algemene beleggers stapt al uit het fonds als de koersdaling 5% of 10% is, bij de Robeco retailklanten is dit beduidend in mindere mate het geval (18%). 15% 20% 25% Ik evalueer de koersontwikkeling niet op basis van 1 jaar Ik zou niet vanwege uitsluitend een koersdaling uit het fonds stappen Anders, namelijk Weet niet/geen mening 1% 2% 4% 7% 8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 24% 29% Ruigrok NetPanel, juli

14 Twee vijfde beleggers vindt het Multi Asset & Income funds (heel) aantrekkelijk Twee op de vijf (39%) beleggers vinden de het concept (heel) aantrekkelijk, een vrijwel even groot heeft een neutrale houding (41%). 14% vindt dit fonds (heel) onaantrekkelijk. Als het gaat om de duidelijkheid van het concept, vindt een tiende (9%) de productbeschrijving (heel) onduidelijk, 26% heeft hier een neutrale mening over. Mogelijk vinden de beleggers het concept aantrekkelijker als dit minder algemeen beschreven is. Volgens beleggers ontstaat de onduidelijkheid met name door onvolledigheid van de tekst: Ik vind het wel kort en bondig, ik krijg het gevoel dat ik iets mis. Blinkt uit in vage omschrijvingen. De hele omschrijving als je weinig thuis bent in beleggingen. In hoeverre vindt u het Multi Asset & Income fonds wel of niet aantrekkelijk? Basis: Allen - in percentages (n=552) Ruigrok NetPanel Weet niet/geen mening 6% Heel onaantrekkelijk 4% Onaantrekkelijk 10% Neutraal 41% Heel aantrekkelijk 2% Aantrekkelijk 37% Het heeft er de schijn van (indicatief verschil) dat Robeco retailklanten en de jongste groep positiever zijn over het fonds dan respectievelijk algemene beleggers (43% versus 35%) en de oudste groep (43% versus 32%). Ruigrok NetPanel, juli

15 Goede spreiding, alles in 1 oplossing en dividenduitkering belangrijkste eigenschappen in keuze voor Multi Asset & Income funds. Keuzevrijheid en kosten belangrijkste issues Het belangrijkste argument om te kiezen voor het Multi Asset & Income fund is een goede spreiding over meerdere beleggingscategorieën (25%). Dit element komt ook het Basis: Allen in percentage (n=552) meest naar voren in de omschrijvingen die de beleggers geven 2013 Ruigrok NetPanel van het product: Een combinatie van verschillende producten, wat bijna lijkt op een vermogensbeheerachtige situatie, maar dan voor wellicht kleinere bedragen. Hierbij wordt regelmatig dividend uitgekeerd en kan voor verschillende risicoprofielen worden gekozen. 1. Goede spreiding over 1. Zelf bepalen waarin men Gespreide beleggingen waarbij risico verminderd is met meerdere categorieën 25% belegt 27% periodiek uitkeringen. keuze uit verschillende profielen. Mixfonds van aandelen, obligaties en liquiditeiten, dividend 2. Alles in 1 oplossing 16% 2. Kosten, fonds is relatief uitkering, dat met een klein bedrag kan opgebouwd worden. duur 19% Meer rendement dan spaarrente en bestaat uit drie gradaties defensief, neutraal en offensief. 3. Dividend uitkering 14% 3. Fonds biedt niet genoeg Naar mate men het fonds aantrekkelijker vindt, hecht men meer waarde aan de volgende eigenschappen: rendementskansen 6% 4. Meer rust, niet zelf Spreiding (34% versus 24% versus 10%); beurzen volgen 10% 4. Koerswinst belangrijker dan Alles in 1 oplossing (26% versus 12% versus 4%) dividendrendement 5% Dividenduitkering (20% versus 12% versus 4%) 5. Kosten, efficiënte vorm van De twee belangrijkste redenen om niet te kiezen voor een beleggen 2% 5. Hoog risico voor situatie Multi Asset & Income fonds zijn zelf willen bepalen waarin belegger 4% men belegt (27%) en de kosten (19%). Zelf willen bepalen 6. Beste oplossing periodiek waarin men belegt speelt bij de Robeco retailklanten een belangrijkere rol dan bij algemene beleggers (33% versus vermogen opbouwen 2% 22%). Kosten kan een issue worden voor beleggers die het fonds (heel) aantrekkelijk vinden, 27% noemt dit als Anders, namelijk 1% Anders, namelijk 10% belangrijkste reden om niet te kiezen voor dit fonds. Geen redenen 24% Geen redenen 19% Ruigrok NetPanel, juli 2013 Weet niet/geen mening 7% Weet niet/geen mening 10% 15 Belangrijkste argument om wel/niet te kiezen voor een Multi Asset & Income fonds?

16 Multi Asset & Income funds voor startende beleggers We hebben de beleggers een aantal kenmerken voorgelegd en gevraagd in hoeverre men deze wel of niet passend vindt bij het Multi Asset & Income funds. Beleggers die het Multi Asset & Income funds als (heel) aantrekkelijk beoordelen, vinden de positief geformuleerde aspecten (voor startende beleggers, slim, voor mensen met vermogen, voor ouderen, onderscheidend) meer van toepassing op het fonds, dan beleggers die negatiever tegenover het fonds staan. Daarnaast vinden ze de negatief geformuleerde aspecten complex en risicovol in mindere mate passend bij het fonds. Aspect Voor startende beleggers (Helemaal) van toepassing (Helemaal) niet van toepassing 55% 12% Slim 37% 14% Voor mensen met vermogen 35% 19% Voor ouderen 32% 19% Opvallende verschillen Jongeren vinden slim het meest van toepassing op het fonds. Des te jonger men is, des te meer men deze eigenschap (helemaal) passend vindt bij het fonds (46% versus 35% versus 26%). Minder vermogenden vinden slim ook passender dan meer vermogenden (45% versus 30%). Directe Robeco retailklanten zijn vaker van mening dat het concept bedoeld is voor ouderen dan algemene beleggers (36% versus 28%). Vernieuwend 31% 25% Onderscheidend 29% 22% Minder vermogenden vinden het fonds meer onderscheidend dan meer vermogenden (34% versus 21%). Complex 20% 36% Risicovol 18% 22% Het heeft er schijn van (indicatief verschil) dat vrouwen het fonds minder risicovol vinden dan mannen (13% versus 20%), zij staan hebben vaker een neutrale houding (62% versus 49%). Ruigrok NetPanel, juli

17 Helft beleggers vindt de naam Multi Asset & Income funds passen bij de productbeschrijving Bijna de helft (47%) van de beleggers vindt de productnaam (heel) passend bij de beschrijving, een derde (35%) heeft een neutrale houding. Een tiende is (10%) is negatief over de naam. In hoeverre vindt u de productnaam Multi Asset & Income fonds wel of niet passend bij de productomschrijving? Basis: Allen - in percentages (n=552) Ruigrok NetPanel De oudste groep is minder enthousiast over de naam dan de jongste groep (38% versus 55% (heel) passend). Het heeft er de schijn van dat hoe ouder men is, hoe minder men de naam passend vindt bij de productomschrijving. Helemaal niet passend 3% Niet passend 7% Weet niet/geen mening 8% Heel passend 6% Beleggers geven het vaakst aan dat zij een Nederlandstalige naam de voorkeur geven. Enkelen geven daar ook een voorbeeld van: Gemengd Aandelen-dividendfonds DividendRendementFonds (D.R.F.) Mijn Portefeuille fonds Beleggingsfonds De Regenboog Mix en Inkomenfonds Neutraal 35% Passend 41% Daarnaast bevat een groot aantal naam suggesties de term mix : Mix & Match Mixfonds Premium Multi Mixed funds Alhoewel bij alle leeftijdsgroepen geluiden opgaan voor een Nederlandse naam, kan een Nederlandse naam met name voor de oudere doelgroep een pluspunt zijn (waardoor zij de naam beter bij de productomschrijving vinden passen). Deze generatie is minder met globalisering opgegroeid en in het verlengde hiervan met het gebruik van Engelse namen voor producten en diensten. Als het product voornamelijk ouderen moet aanspreken is een Nederlandse naam de overweging waard. Ruigrok NetPanel, juli 2013

18 Maak concept concreter, geef garanties, meer keuzes en kies voor een Nederlandse naam Beleggers zijn gevraagd aan te geven wat het Multi Asset & Income fonds aantrekkelijk kan maken. Men noemt voornamelijk dat het product concreter en transparanter kan worden omschreven: Meer concreet aangeven: verwachte rendementen, inzicht in kosten, verwachte koersontwikkelingen (onder-/bovengrenzen), mogelijke uitstapmomenten plus eventuele boetebepalingen. Door meer inzicht te geven over de kosten van het managen van het fonds, de beloning van de managers en andere bijkomende kosten. Duidelijke jaarverslagen met vergelijkende cijfers van soortgelijke fondsen van anderen. In hoeverre is het handelen van de fondsmanagers en Robeco zelf duurzaam en waaruit zou dat blijken. Daarnaast zeggen beleggers dat gegarandeerde tarieven het product aantrekkelijk maken: Duidelijke garanties, bijvoorbeeld niet meer dalen dan x %. Alle kosten van tevoren heel duidelijk maken inclusief rekenvoorbeelden. Beleggers zijn ook van mening dat meer zeggenschap binnen de voorwaarden het product aantrekkelijker maakt: Zelf het fondspakket kunnen samenstellen uit diverse sectoren. Meer eigen invloed dan de drie geschetste situaties. Verder geven beleggers aan dat een Nederlandse benaming van het product de voorkeur heeft: Nederlandse omschrijving. Hierdoor wordt duidelijker wat er bedoeld wordt. Ruigrok NetPanel, juli

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen JORIS DE JONGH MARIEKE BOERMA AMSTERDAM, FEBRUARI 2014

Nadere informatie

Ruis op de lijn. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken. Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post

Ruis op de lijn. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken. Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post Onderzoeksreeks Een onderzoek naar de instrumenten om de transparantie voor de telecommunicatieconsument te vergroten Eindrapportage Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Directoraat-generaal

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP)

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Beleggingsfilosofie Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Mensen zijn voor hun financiële doelen steeds meer afhankelijk van beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Nadere informatie

Risicoprofielen. informatiewijzer

Risicoprofielen. informatiewijzer Risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 2 inhoud 1.Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? Het beste advies begint bij uw risicoprofiel Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2.Wat bepaalt

Nadere informatie

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 Herhaling onderzoek kunstkopers Nederlandse Galerie Associatie TEFAF 2014 Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 21-5-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen 2010

Duurzaam Beleggen 2010 Toegankelijkheidsonderzoek Duurzaam Beleggen 2010 Met sprongen vooruit Toegankelijkheidsonderzoek Duurzaam Beleggen 2010 Kees Gootjes, MSc Projectmanager Duurzaam Beleggen Culemborg, februari 2010 In samenwerking

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen I Energieonderzoek SEV Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen Een kwalitatieve erkenning in de provincie Utrecht Tangram Advies & nderzoek Bas de Kleijn,

Nadere informatie

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen?

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen? Whitepaper Banksparen: Sparen of Beleggen? Carla.H.F. Leeuwerink Bsc Marketeer Ostrica BV Oktober 2013 Drs. Hans P. Nibbering RBA Partner Ostrica BV Voorwoord In onzekere tijden wordt veelal gekozen voor

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman.

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman. Disclaimer: Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl kan echter niet verantwoordelijk en/of

Nadere informatie