Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN"

Transcriptie

1 NL Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN DIVERSIFICATIE MVB GBF BRON- HEFFING SICAV INFORMATIE CORRELATIE ALTERNATIEF BanK Luxemburg

2

3 BanK Luxemburg Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN

4 Deze gids is bestemd voor beleggers die niet zo vertrouwd zijn met beleggingsfondsen. Ook beleggers die hun kennis verder willen uitbreiden, vinden er hun gading. Wij leggen op eenvoudige manier uit hoe de fondsen werken en hoe ze beheerd worden. Wij belichten een aantal criteria voor een behoedzame keuze en hopen dat wij hiermee uw eventuele vrees of aarzeling kunnen wegnemen. Wij proberen een antwoord op uw vragen te geven: Wilt u meer weten over een beleggingsfonds? Zoekt u algemene informatie over een of meer specifieke soorten fondsen? Wilt u begeleid worden bij uw keuze? Wilt u weten hoe u concreet kunt beleggen (de kanalen enz.)?

5 Inhoudsopgave: Het ABC van de fondsen De soorten fondsen De voordelen Het beheer De piramide van risico en rendement Ons assortiment Gespecialiseerde fondsen De klassieke fondsen Onze beheerder: Dexia Asset Management Onderzoek en innovatie zijn de stuwende kracht om vooruit te komen De beleggingsmethode Geïntegreerd en onafhankelijk risicobeheer De beste oplossingen voor u De selectiecriteria Gerichte fundamentele keuzes: uw behoeften Uw voorkeuren Laat u bijstaan door uw adviseur Keuze uit de Dexia-fondsen Het assortiment van Dexia Praktische gegevens Hoe kunt u intekenen? Berekening, valutadata Beschikbare informatie Kosten en provisies Fiscale aspecten en heffingen In het kader van de Europese richtlijn inzake inkomsten uit spaargelden In het kader van de fiscale hervorming voor inwoners van Luxemburg Lexicon

6 Het ABC van fondsen De soorten fondsen Fonds en Beleggingsmaatschappij Kapitalisatiefonds Een fonds is een beleggingsmaatschappij en kan verschillende juridische vormen hebben. De meest voorkomende juridische vormen zijn de Beleggingsmaatschappij met Veranderlijk Kapitaal (in het Frans: Société d Investissement à CApital Variable of Sicav) en het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF; in het Frans: Fonds Commun de Placement of FCP). 1 - Een SICAV is een afzonderlijke juridische entiteit die door een raad van bestuur wordt geleid. - Een GBF, gemeenschappelijk eigendom van effecten, is geen rechtspersoon en moet door een beheermaatschappij worden beheerd. De fiscale behandeling 1 van de twee juridische vormen kan op grond van hun juridische kenmerken verschillen. Statuten Alle GBF s en Sicav s beschikken over een prospectus, statuten en een beheerreglement. Als belegger koopt u: - aandelen in geval van een Sicav, of - deelbewijzen - in het geval van een GBF. Wettelijke voorschriften - Ieder fonds moet zich houden aan de wettelijke voorschriften en beperkingen voor beleggingen en leningen. Een fonds dat geen rente uitkeert. De rente wordt gekapitaliseerd en vormt de meerwaarde die bij verkoop van de deelbewijzen wordt gerealiseerd. In de navolgende tekst wordt dit afgekort tot «Kap». Uitkeringsfonds Een fonds dat elk jaar rente uitkeert in de vorm van een coupon of een dividend. In de navolgende tekst wordt dit afgekort als «Uitk». Intrinsieke waarde of prijs De inteken- of verkoopprijs is gelijk aan de intrinsieke waarde (IW) per aandeel of deelbewijs en wordt berekend door de totale waarde van het fonds te delen door het aantal in omloop zijnde aandelen. De frequentie van de berekening van de IW wordt bepaald door de raad van bestuur van het fonds. Afhankelijk van het type product zijn verschillende frequenties mogelijk. Deze waarde wordt na vaststelling meestal gepubliceerd in de pers of andere media, op internetsites e.d. - Ieder fonds kan aan de Beurs genoteerd staan. - Ieder fonds moet met name een vergunning hebben van en onder voortdurend toezicht staan van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, Commissie van Toezicht op de Financiële Sector) in Luxemburg. Verder moet ieder fonds een vergunning hebben van de vergelijkbare nationale Commissie in het land waar het in de handel wordt gebracht De meeste Dexia-fondsen zijn Sicav s en genieten daarom een gunstige fiscale behandeling. Dit geldt alleen voor Luxemburgse belastingplichtigen die deze Sicav s tenminste zes maanden en een dag in portefeuille houden. Sommige fondsen zijn GBF s en worden voor Luxemburgers anders behandeld. Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur.

7 GBF SICAV De voordelen Diversificatie Door hun omvang kunt u met fondsen uw beleggingen over een of meer markten spreiden. Zo dalen de specifieke risico s, veel sterker dan bij een individuele portefeuille met rechtstreekse beleggingen mogelijk zou zijn. Liquiditeit Uw belegde kapitaal kan snel worden gemobiliseerd. Verkooporders worden uitgevoerd naargelang de frequentie van de berekening van de intrinsieke waarde (IW): dagelijks, wekelijks of anders. Deze frequentie is vastgelegd in het prospectus van het fonds. Administratie en opvolging Het Fonds zorgt voor alle juridische, fiscale, administratieve en andere aspecten van het portefeuillebeheer, zoals verzilvering van coupons, vervroegde terugbetaling, regularisaties enz. Voor Dexia-fondsen in een Dexiaeffectendepositio betaalt u geen bewaarloon Lagere kosten De kosten voor efficiënt professioneel beheer worden gespreid over het totale kapitaal. Deze schaalvoordelen komen de belegger rechtstreeks ten goede. Het beheer maakt zo nodig gebruik van geavanceerde, maar kostbare instrumenten (zoals futures, opties en warrants 2 ). Bij een fonds worden deze kosten verdeeld, voor een zelfstandige belegger zouden die te hoog zijn. Transparante informatie De IW wordt regelmatig in de pers gepubliceerd. Elke dag wordt ook andere informatie gepubliceerd op onze internetsite performance, samenstelling, de belangrijkste effecten die het fonds in portefeuille heeft enz. Op de site zijn ook de driemaandelijkse beheerverslagen beschikbaar: hierin vindt u een beschrijving van de strategie, de kenmerken (zoals het risiconiveau), de geografische verdeling van de portefeuille, grafieken van de ontwikkeling van de IW enz. 2 Zie het lexicon, blz

8 Het beheer Een beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid en de doelstellingen zijn duidelijk in het uitgifteprospectus vermeld als leidraad voor de beheerder bij zijn dagelijks beheer. Een dynamisch professioneel beheer In nauwe samenwerking tussen de teams van analisten en beheerders van Dexia Asset Management S.A. (de beheermaatschappij van de Dexia Groep, hierna afgekort tot Dexia AM) wordt een doorlopend beheer verzekerd. Zij beschikken in real time over alle benodigde informatie over de ondernemingen, economische sectoren, rentetarieven en markten en kunnen zo zeer snel interveniëren en eventuele arbitragekansen aangrijpen. Een referentie-index (benchmark) De meeste Dexia-fondsen hebben een referentie-index: de doelstelling die bereikt of overtroffen moet worden. Deze referentie-indexen worden meestal op internationaal niveau erkend. Een risicoschaal De Dexia-fondsen zijn ingedeeld volgens een risicoschaal 3 op basis van de geannualiseerde volatiliteit (standaarddeviatie) van de maandelijkse performance (maandelijkse waarnemingen over vijf jaar). Deze indeling bestaat uit zeven oplopende risicoklassen die overeenkomen met volatiliteitsmarges uit het verleden. De indeling wordt regelmatig bijgewerkt Wij wijzen de beleggers erop dat deze meting van de risicoklassen een onzeker karakter heeft (aangezien van bepaalde hypothesen wordt uitgegaan) en dat de berekeningen plaatsvinden op basis van historische gegevens (uit het verleden), waardoor geen garantie kan worden gegeven over resultaten in de toekomst en de ontwikkeling van hun spreiding.

9 De piramide van risico en rendement RISICO RENDEMENT ETHISCH MVB KWANTITATIEF GEMENGD GLOBAAL ALTERNATIEF* AANDELEN OBLIGATIES GELDMARKTFONDSEN De fondsen zijn als volgt ingedeeld op een risicoschaal: ETHIQUES - ISR ALTERNATIFS QUALITATIFS STRUC MIXTES - GLOB Volatiliteit op jaarbasis * tussen Risicoklasse (van laag naar hoog) 0 en 0,25% 0 2,5 en 5% 1 5 en 10% 2 10 en 15% 3 15 en 20% 4 20 en 30% 5 > 30% 6 * De indeling wordt regelmatig bijgewerkt. N.B. Een risicoklasse van 0 betekent een zeer lage volatiliteit van 0,25%, maar houdt niet noodzakelijkerwijze in dat het risico 0 is, Als er onvoldoende historische gegevens over het fonds zijn (minimaal 20 maandelijkse waarnemingen), wordt hier de referentie-index van het fonds als rekengrondslag gebruikt. 09

10 Ons assortiment Gespecialiseerde fondsen Alternatieve fondsen 4 - In het Engels: «Hedge Funds»; - Zijn gericht op een stabiele absolute performance voor de belegger. In tegenstelling tot de meeste traditionele fondsen is het doel van alternatieve fondsen niet het overtreffen van een referentie-index. Hun strategie is veeleer gericht op het leveren van een bepaald resultaat, onafhankelijk van de marktomstandigheden. - Leveren in het algemeen resultaten die weinig correlatie met aandelen, obligaties, grondstoffen en andere traditionele markten vertonen. - Worden beheerd op een manier dat de volatiliteit van de portefeuille beheerst wordt. - Staan lager op de risicoschaal dan aandelenfondsen. Onderscheiden zich door hun afwijkende financiële strategieën: Relative value: Beheer op basis van «relative value» speelt in op prijsverschillen tussen de theoretische koers van een waardepapier (berekend met behulp van waarderingsmodellen) en de aan de beurs waargenomen koers. - Bij «Long/Short Market Neutral» worden bijvoorbeeld opportunistische «Long»-koopposities of «Short»- verkoopposities op aandelen genomen, bij gematigd marktrisico. Event driven: «Event Driven»-beheer speelt in op gebeurtenissen in de markt die tot prijsverschillen bij aandelen leiden. - Zo probeert Event Driven Risk Arbitrage-beheer bijvoorbeeld in te spelen op beleggingskansen als gevolg van belangrijke veranderingen bij bedrijven, zoals fusies en overnames, uitkoop van minderheidsaandeelhouders, splitsingen en veranderingen in de kapitaalstructuur als gevolg van herstructureringen van ondernemingen en wijzigingen op het vlak van belastingen en regelgeving. Trend following: Bij Trend Following wordt systematisch (mathematische modellen) of discretionair (beslissingen van een beheerder) belegd in termijncontracten om van marktbewegingen te profiteren. - Systematische fondsen die werken met termijncontracten, rentetarieven, wisselkoersen, beursindexen en grondstoffen genereren hun resultaten door met kwantitatieve filters de patronen op de belangrijkste financiële markten van de wereld op te sporen. Opportunistic: Opportunistisch beheer richt zich op het opsporen van en daarna inspelen op relevante tendensen op korte, middellange en lange termijn die in alle activaklassen kunnen optreden. - Het Opportunistic-Global Macro beheer anticipeert bijvoorbeeld op veranderingen in de algemene economische situatie zoals die blijken uit de aandelenprijzen, de wisselkoersen, de rentetarieven enz. Deze economische gok is meestal gebaseerd op modellen die intern door de beheerders en/of teams van macro-economen ontwikkeld zijn Op het vasteland van Europa is Dexia AM vanouds een van de leiders op het gebied van alternatief beheer met (in december 2006) meer dan 8 miljard euro in beleggingsproducten met absoluut rendement en in dynamische geldmarktfondsen. Binnen dit grote assortiment producten biedt Dexia AM toegang tot 15 alternatieve beheermethoden.

11 ALTERNATIEF Gestructureerde fondsen - Combineren een gedeelte obligaties om het kapitaal te beschermen of te garanderen. een gedeelte meer dynamische (of risicodragende) activa die voor het uiteindelijke rendement van de structuur zorgen. - Kunnen het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk beschermen. - Beschikken over een gestructureerd beheer waarmee a priori het risico-/rendementsprofiel kan worden bepaald om zo een product te creëren dat bij de wensen en verwachtingen van de cliënten aansluit. Fondsen met kwantitatief beheer - Volgen een zuiver kwantitatieve beheermethode. - Volgen een volledig objectief beslissingsmodel op basis van wiskundige en statistische technieken. - Kunnen de rendementskansen bij een gegeven risiconiveau optimaliseren. Vastgoedfondsen - Vormen een interessante beleggingsmogelijkheid om een gemengde portefeuille te spreiden. - Zijn bedoeld om opbrengst en kapitaalgroei op lange termijn te leveren door gespreid te beleggen in: een portefeuille van aandelen van vastgoed- ondernemingen of rechtstreeks in beleggingspanden/opbrengsteigendommen, gespreid naar type (huur woningen of bedrijfspanden) en naar plaats. MVB-fondsen (Maatschappelijk Verantwoord Beleggen) 5 - Worden ook Ethische Fondsen genoemd. - Houden niet alleen rekening met de traditionele financiële maatstaven, maar ook met criteria op het gebied van maatschappij en milieu. - Beleggen in alle activaklassen en in allerlei geografische zones om de risico-/rendements-verhouding te optimaliseren. 5 Dexia AM is ook leider in Europa voor MVB-fondsen. 11

12 De klassieke fondsen Geldmarktfondsen - Worden ook wel «monetaire fondsen» genoemd; in het Engels: «Cash Funds». - Beleggen hoofdzakelijk in liquide middelen en in diverse kortlopende waardepapieren, termijndeposito s, schatkistcertificaten, depositocertificaten, obligaties met een zeer korte resterende looptijd, handelspapier enz... - Worden vaak gebruikt als reserve, in afwachting van gebruik in een meer profijtelijke belegging. - Staan helemaal onderaan op de risicoschaal, maar bieden daarom slechts een matig rendement. Obligatiefondsen - In het Engels «Bond Funds». - Beleggen in waardepapieren met vaste of variabele rente in de vorm van leningen van staten, publiekrechtelijke lichamen of de particuliere sector. Beleggen in obligaties biedt stabielere vooruitzichten, maar leveren wat minder profijt op dan een aandelenportefeuille. - Hun risico en prijs worden bepaald door: de duur van de resterende looptijd van de lening, de valuta waarin de lening wordt afgelost, de kwaliteit (rating) 6 van de emittent, het algemene renteklimaat. - Zij staan onderaan op de risicoschaal Zie het lexicon, blz. 24.

13 Aandelenfondsen - In het Engels: «Equity Funds». - Beleggen voornamelijk in waardepapieren van het type aandelen van vennootschappen en gedeeltelijk in opties, futures, warrants 7 en converteerbare obligaties. - Bieden een keuze per geografische zone (of groep van landen) of een keuze per economische sector, dan wel een combinatie van beide. - Volgen een stringent beleggingsbeleid dat in het prospectus, de statuten of het beheerreglement is omschreven. Hierin is vastgelegd welk percentage wordt belegd in aandelen, en dus omgekeerd ook het toegestane percentage liquide middelen. - Kunnen als gevolg daarvan nooit exclusief uit liquide middelen bestaan, zelfs als de markt of de economische sector zeer ongunstig blijkt te zijn. Dit vormt het grootste risico: in moeilijke tijden kan het fonds niet desinvesteren. Globale of gemengde fondsen - Worden ook wel portfoliofondsen genoemd. Hiermee kunt u - onafhankelijk van het bedrag dat u belegt - profiteren van een totaal- of vermogensbeheer. - Combineren verschillende beleggingscategorieën op een actieve en dynamische manier: geldmarktinstrumenten, obligaties en aandelen, - Functioneren in wezen als dakfondsen, - Hebben een maximaal aandelenpercentage, afhankelijk van het gekozen risicoprofiel (met minimum- en maximumgrenzen). 7 Zie het lexicon, blz

14 Onze beheerder: Dexia Asset Management Kiezen voor Dexia-fondsen betekent ook dat u uw financiële toekomst toevertrouwt aan de specialisten van Dexia Asset Management (hierna Dexia AM genoemd), de activabeheerder van de Dexia Groep die juridisch onafhankelijk is van de eenheden die de fondsen in de handel brengen. Onderzoek en innovatie zijn de stuwende kracht om vooruit te komen Intern onderzoek Dexia AM gebruikt intern ontwikkelde fundamentele onderzoeksmethoden om duidelijke, rationele beslissingen te nemen die op feiten zijn gebaseerd. Hun specialisten nemen alleen teambeslissingen. Deze werkwijze maakt het mogelijk de subjectieve kanten van beleggen te beperken. In 2006 is een studie uitgevoerd over strategische activa-allocatie en de belangstelling om nieuwe activaklassen in de portefeuille te introduceren om de risico-/rendementsverhouding te verbeteren. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van hun kwantitatieve assortiment van aandelenfondsen: Dexia Quant. De werkwijze is helemaal gebaseerd op de resultaten van kwantitatieve modellen. Innovatie Dexia AM is een leider op het gebied van alternatief beheer 8 met een groot assortiment beleggingsproducten, die verdeeld kunnen worden in twee groepen: - Absolute performance - Dynamische geldmarktfondsen. Binnen dit assortiment worden 15 soorten alternatief beheer aangeboden. In 1996 heeft Dexia AM de categorie Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) geïntroduceerd. Momenteel staat zij daarin in Europa op de eerste plaats. Volgens Dexia AM omvat de beste benadering van MVB twee verschillende selectiefilters: - Een MVB-filter dat de grote vragen over duurzaamheid onderzoekt. - Een financieel filter op basis van de interne traditionele financiële analyse en vakkennis ten aanzien van beleggingen De introductie van een nieuwe beheermethode, gemiddeld eens per jaar, is een strategische keuze die met vele onderscheidingen is erkend en beloond. Al in 1996 introduceerde Dexia AM een van de eerste arbitragefondsen voor converteerbare obligaties in Europa

15 mvb De beleggingsmethode Een gestructureerde methode van besluitvorming geeft alleen resultaten in combinatie met een «top-down» en «bottom-up»- benadering. Daarom maakt Dexia AM niet alleen gebruik van een onafhankelijk macro-economisch onderzoeksteam, maar ook van interne analisten en specialisten op het gebied van fundamentele gegevens over markten en ondernemingen. Dexia AM beheert de fondsen die aan haar zijn toevertrouwd met behulp van een zorgvuldige «top-down»- beleggingsmethode in de vorm van de «Core Satellite»- benadering. Daarbij wordt de portefeuille onderverdeeld in: - meer voorspelbare «core»-beleggingen om het risico te verlagen en rendementen te behalen die overeenkomen met de doelstellingen van de cliënt; - meer speculatieve satellite -beleggingen om hogere rendementen te behalen. De beleggingsbeslissingen inzake de «core»- en de «satellite»- gedeelten worden genomen op basis van de resultaten van kwantitatieve en kwalitatieve modellen. Bij deze benadering worden de risico s nauwkeurig in de gaten gehouden, zonder posities met hoger rendement uit het oog te verliezen. Geïntegreerd en onafhankelijk risicobeheer Risicobeheer maakt een integrerend deel uit van de beleggingsfilosofie. In het beleggingsproces worden de risico s in verschillende fasen en niveaus bewaakt: - door de fondsbeheerders en de middle-offices, die de verantwoordelijkheid dragen, - een onafhankelijk team voor risicomanagement, dat rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur rapporteert. De beste oplossingen voor u Onafhankelijk onderzoek Onderzoek op macro-economisch en beleggingstechnisch gebied en in aandelenanalyse is binnen Dexia AM sterk ontwikkeld. Het vormt ook een voortdurende bron voor het ontwikkelen van innoverende beleggingsproducten. Onafhankelijk activabeheer De toezichthoudende autoriteiten eisen dat het beheer van portefeuilles van cliënten vrij van belangenconflicten is. Dexia AM voldoet aan dit voorschrift, omdat het binnen Dexia een zelfstandige juridische positie inneemt. Bovendien leeft zij een strikte beroepscode na. Een duidelijke beleggingsfilosofie en een zorgvuldig beleggingsproces Afgezien van een transparante en strakke beleggingsfilosofie combineert Dexia AM fundamenteel onderzoek en kennis van marktspecialisten om toegevoegde waarde te creëren in de activa-allocatie, de portefeuilleopbouw en de effectenkeuze. Een besluitvormingsproces binnen een team Alle leden van Dexia AM werken nauw samen. De systematische en coherente benaderingen van de financiële markten worden pas ingevoerd na een collectief besluitvormingsproces. 15

16 De selectiecriteria Gerichte fundamentele keuzes: uw behoeften Het risico-/rendementsniveau Op lange termijn kan de factor toeval als verklaring van de performance worden uitgesloten. Daarentegen staat vast dat hoe hoger het volatiliteitsrisico op korte termijn is, hoe hoger de rendementsmogelijkheden op lange termijn zijn: dit is het geval bij aandelen. Omgekeerd zijn geldmarktbeleggingen minder riskant, maar op lange termijn ook minder profijtelijk. Voor het beheer van uw kapitaal moet dus in de eerste plaats uw tolerantie of keuze ten aanzien van risico s bepaald worden: voor een optimale activaverdeling (samenstelling) van uw portefeuille moeten rendement en risicobeperking met elkaar in evenwicht zijn. De looptijd of tijdshorizon Uw tijdshorizon is eveneens een bepalende factor bij activabeheer. Hoe ruimer uw beleggingshorizon is, hoe groter de kans om hoge rendementen binnen te halen door in risicodragende activa te beleggen. De diversificatie van uw beleggingen Het is belangrijk om uw portefeuille te spreiden over verschillende activaklassen om het risico te verkleinen in activa die onderling weinig correlatie 9 vertonen (die niet in dezelfde richting, op hetzelfde moment en in dezelfde mate veranderen). Door de kleine bedragen (één aandeel) die in een fonds belegd worden, kunt u in meerdere fondsen tegelijk beleggen, ook als u maar over een beperkt kapitaal beschikt. Met elk bedrag hebt u toegang tot ons gehele assortiment. Uw betrokkenheid bij het dagelijkse beheer De economische omstandigheden veranderen steeds weer. Na een periode van stijging volgt een tijd van stagnatie of daling. Een verstandige keuze op een bepaald moment kan op den duur minder geslaagd blijken te zijn. Dat geldt voor de verdeling tussen de grote activaklassen (geldmarkt, obligaties, aandelen). En dit geldt nog meer binnen deze klassen zelf: al eerder hebben wij erop gewezen dat een aandelenfonds nooit meer liquide middelen mag aanhouden dan in de statuten is vastgelegd Zie het lexicon, blz. 24.

17 DIVERSIFICATIE Uw voorkeuren Laat u bijstaan door uw adviseur Zodra uw risiconiveau en andere fundamentele wensen zijn vastgesteld, staat het u vrij op grond van andere persoonlijke criteria een keuze te maken. Voorkeuren komen vaak voort uit gewoonten en ervaringen. U kunt zich met name laten leiden door geografische criteria door u vooral te richten op markten die u het beste kent. Omgekeerd kunt u ook kiezen voor het groeipotentieel, of ook het exotische risico van opkomende landen. Gezien de snel wijzigende economische situaties is het in ieder geval wenselijk deze keuzen regelmatig te heroverwegen en aan te passen. Ook als u de verschillende keuzecriteria en uw voorkeuren hebt afgewogen, kan het nog moeilijk zijn uit de meer dan 200 fondsen te kiezen, vooral indien u een logische combinatie van meerdere fondstypen wilt maken. Uw adviseur helpt u dan graag om u de weg te wijzen naar een portefeuilletype op basis van de diverse beleggingsprofielen die bij ons bestaan. Bovendien hebt u wellicht niet de tijd, behoefte of zin om de in de loop der tijd noodzakelijke arbitrages uit te voeren: u kunt dat ook overlaten aan een professionele beheerder die dat door middel van gemengde of portfoliofondsen voor u doet. Uw voorkeuren: - naar valuta (, USD, CHF enz.), - naar geografische zone (Europa, USA, Azië, opkomende landen enz.), - naar sector (telecommunicatie, energie, farmacie, vastgoed enz.), - naar thema (duurzaam, micro-finance enz.), - naar type beheer (kwantitatief, passief, alternatief enz.), - naar fiscale uitwerking. 17

18 Keuze uit de Dexia-fondsen * naam van het fonds Valuta Geografische zone Geldmarkt Dexia Allocation Cash Short Europe Dexia Court Terme Dexia Money Market Euro Dexia Money Market Euro Sustainable Dexia Prime Advanced Cash Management EMU Dexia Prime Advanced Cash Management USD DEXIA Prime Advanced Cash + 40 Europe DEXIA Prime Advanced Cash Europe Obligaties Dexia Bonds Euro Dexia Bonds Euro High Yield EMU Dexia Bonds Euro Short Term Dexia Bonds Europe Europe Dexia Bonds Europe Convertible Dexia Bonds Global High Yield Dexia Bonds International Dexia Bonds Mortgage Dexia Total Return II Bonds World Dexia Bonds USD USD North America Dexia Bonds USD Government USD Dexia Bonds Emerging Markets USD Emerging Markets Aandelen Dexia Equities B Belguim Europe Country Dexia Equities B EMU Growth Dexia Equities B European Energy Europe Dexia Equities B Red Chips Dexia Equities B Top Financce Dexia Equities L Australia AUD Dexia Equities L Biotechnology USD World Dexia Equities L Euro 50 EMU Dexia Equities L France Dexia Equities L Germany Europe Dexia Equities L Growth Companies Europe Dexia Equities L Japan JPY Dexia Equities L Nasdaq USD North America Dexia Equities L USA USD Dexia Index EMU Dexia Quant Equities Europe Dexia Quant Equities USA USD Dexia Quant Equities World Gemengd Dexia Dynamix Global World Dexia Patrimonial Balanced USD 30 USD North America Dexia Prime Advanced High Dexia Prime Advanced Medium Dexia Prime Advanced Medium USD USD Alternatief Dexia Global World Absolute Performance Dexia World Alternative Alphamax World Dexia World Alternative Global Long-Short Funds Gestructureerd Cordius Capital Dexia Clickinvest Vastgoed Dexia Equities B European Property Securities Europe Dexia Europe Valeurs Foncières Europe 18 * Een voorbeeld van de verscheidenheid en de rijkdom van een palet van meer dan 200 Dexia-fondsen.

19 Het assortiment van Dexia Binnen het aanbod van Dexia vindt u fondsen met verschillende juridische vormen, diverse valuta (zoals, USD en CAD) en een grote nationale, internationale en sectorale spreiding. In onderstaand overzicht kunt u zien welke producten bij u passen. - Bij de geldmarktfondsen (ook wel «Thesauriefondsen» genoemd; in het Engels: «Cash Funds») is uw keuze automatisch geografisch bepaald: dollarzone, eurozone enz. - Bij de obligatiefondsen (in het Engels: «Bonds») kan uw geografische keuze gepaard gaan met een keuze van de duration 10 of gemiddelde looptijd van de obligatieportefeuille. Zij zijn ingedeeld op basis van hun risiconiveau: medium, high, low Bij de aandelenfondsen (in het Engels: «Equities») kunt u kiezen naar geografische zone, maar zijn ook bepaalde sectorale of thematische keuzes mogelijk: diverse fondsen van de eurozone, fondsen van landen die aan de eurozone grenzen, fondsen van opkomende landen, sectorale fondsen (bv. farmacie), thematische fondsen (zoals water en hernieuwbare energie) enz. - Globale fondsen (gemengde of dakfondsen) geven een globaal portefeuillebeheer door de vier bovengenoemde beleggingscategorieën te combineren. Dit gebeurt op een actieve en dynamische manier, maar met een maximumpercentage voor aandelen afhankelijk van het gekozen risicoprofiel. - Bij de fondsen met alternatief beheer hedge funds moet een keuze worden gemaakt tussen de verschillende risico- /rendementsstrategieën om een absolute performance van het kapitaal te behalen (in tegenstelling tot een performance die ten opzichte van een index wordt berekend), door middel van een lage volatiliteit en een geringe correlatie met de internationale obligatie- en aandelenmarkten. - De uitgifte van gestructureerde fondsen is afhankelijk van de marktomstandigheden of de behoeften die hieruit voortvloeien: in geval van zeer volatiele markten of forse dalingen is er meer behoefte aan kapitaalbescherming. - Kwantitatieve fondsen zijn beschikbaar voor aanhangers van kwantitatief beheer. - Vastgoedfondsen kunnen dienen om uw portefeuille beter te spreiden door te profiteren van onze bijzondere vakkennis op het vlak van onroerend goed. - Ten slotte beschikken wij over een serie duurzame fondsen, die aan ethische, sociale of ecologische standaarden voldoen. 10 Zie definities op blz Medium = gemiddeld, High = hoog, Low = laag

20 Praktische gegevens Hoe kunt u intekenen? - Het minimumbedrag is één aandeel (deelbewijs). Dit verschilt per fonds, afhankelijk van de intrinsieke waarde (IW). - De aandelen of deelbewijzen zijn in het algemeen beschikbaar in de volgende vormen: aan toonder of op naam (d.w.z. ingeschreven in het fondsregister), fysiek leverbaar. Indien zij niet leverbaar zijn, worden zij op uw effectendepot geboekt. Wij nodigen u uit een van onze kantoren te bezoeken of contact op te nemen met uw persoonlijke adviseur. Tel. (+352) Indien u cliënt van Dexia bent en bij dexiaplus bent ingeschreven, kunt u via onze internetsite ook rechtstreeks alle Dexia-fondsen kopen en verkopen. U ontvangt dan een korting van 30% op de provisies. Berekening, valutadata - In het algemeen: Waarderingsdag: elke bankwerkdag Valutadatum: iedere bankwerkdag + 2 werkdagen. Beschikbare informatie - De IW is toegankelijk op onze internetsite Op dexiaplus kunt u uw portefeuille raadplegen en de ontwikkeling van uw beleggingen volgen. - De IW wordt in het algemeen gepubliceerd in de belangrijkste kranten van de landen waar de fondsen zijn geregistreerd en worden verhandeld. 20

21 INFORMATIE Kosten en provisies Voor nadere gegevens kunt u contact opnemen met uw adviseur. Hij kan u informeren over de geldende tarieven. Algemeen tarief in de kantoren: Instapkosten per schijf Omschrijving Schijf Tarief Geldmarktfondsen alle 0,10% Obligatiefondsen < ,50% Aandelenfondsen (regionaal en thematisch) > en < ,00% Dakfondsen > en < ,00% Fondsen met alternatief beheer > ,75% Overige kosten Uitstapkosten Uitstapkosten Arbitrage van het ene deelfonds naar een ander deelfonds van hetzelfde fonds geen geen geen Tarief via dexiaplus Bij Dexia-fondsen die via dexiaplus worden gekocht, ontvangt u een korting van 30% op de provisies. 21

22 Fiscale aspecten en heffingen In het kader van de Europese richtlijn inzake inkomsten uit spaargelden De Europese richtlijn inzake belastingheffing op spaargelden is op 1 juli 2005 van kracht geworden. De fiscale regelingen inzake spaargelden voorzien in principe in een uitwisseling van gegevens tussen de belastingdiensten betreffende het bedrag aan inkomsten in de vorm van rente die inwoners van een andere lidstaat ontvangen. Op die manier kunnen deze inkomsten in het land waar de spaarder woont, op de juiste wijze worden belast. Luxemburg, België en Oostenrijk hebben toestemming gekregen om hun bankgeheim te handhaven. Zij mogen daarom in plaats van automatische gegevensuitwisseling een bronbelasting op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetalingen toepassen. De bronheffing bedraagt van 11 juli 2005 t/m 30 juni %, van 1 juli 2008 t/m 30 juni % en vanaf 1 juli %. In de praktijk heeft de richtlijn vooral betrekking op: - Alle geldmarkt- en obligatiefondsen: bij het uitkeren van dividenden of meerwaarde bij verkoop wordt de Europese bronbelasting ingehouden op het uitgekeerde bedrag en/of de meerwaarde. Vrijgesteld zijn vooral: - Aandelenfondsen (Sicav s of GBF s) zijn niet aan Europese bronbelasting onderworpen indien deze ten minste 85% van hun kapitaal in aandelen beleggen. - Sommige fondsen die zijn opgericht als Sicav s naar Luxemburgs recht met specifieke beleggingsdoelstellingen, zoals vastgoedfondsen en alternatieve fondsen, zijn niet onderworpen aan Europese bronbelasting. - «Innoverende» fondsen en producten: niet-gegarandeerde (d.w.z. niet vooraf vastgelegde) opbrengsten uit afgeleide financiële instrumenten (gewoonlijk «meerwaarde» genoemd) zijn niet onderworpen aan Europese bronbelasting. - Voor fondsen naar Luxemburgs recht kan de Europese bronbelasting worden berekend op basis van de rente die bestaat uit het dividend dat in het fonds wordt uitgekeerd of gekapitaliseerd (verkoop). De navolgende tabel geeft een overzicht van de belastingheffing van beleggingsfondsen op basis van het percentage van de vorderingen in verhouding tot hun totale activa. Wij adviseren u echter om nadere gegevens over de fiscaliteit van de Dexia-fondsen aan uw adviseur te vragen. Percentage van de vorderingen Minder dan 15% Bronbelasting op eventuele uitkeringen nee (mits de minimis-clausule is geactiveerd) Bronbelasting op eventuele meerwaarde bij verkoop Tussen 15 en 40% Ja Nee Meer dan 40% Ja Ja Nee 22

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS

BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS Beleggersgids INHOUD 2 BASISBEGINSELEN VOOR BELEGGERS 5 DE VERSCHILLENDE BELEGGINGSVORMEN 6 Obligaties 16 Aandelen 24 Beleggingsfondsen 36 Afgeleide producten 42 Gestructureerde producten Beleggersgids

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

Beleggingen en beleggingsrisico's

Beleggingen en beleggingsrisico's Beleggingen en beleggingsrisico's Oktober 2012 1/51 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 4 1.1. Documentwijzer... 4 1.2. Definitie van de belangrijkste beleggingsrisico's... 4 2. Bankdeposito's...

Nadere informatie

Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten

Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten Kenmerken en risico s van Financiële Instrumenten INHOUDSOPGAVE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN 1 INLEIDING...4 1.1 GEGEVENS SNS SECURITIES...4 2 BELEGGEN VIA SNS SECURITIES...4 2.1 BELEGGINGSADVIES...4

Nadere informatie

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u De jargonverdelger Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger we hebben het voor u Welkom Geachte lezer, De financiële wereld staat bol van het vakjargon. Deze jargonverdelger

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene beleggingsrisico s... 2 2.Kenmerken en risico s per financieel instrument... 3 2.1. Aandelen

Nadere informatie

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID 3 INLEIDING Aan ieder beleggers- of risicoprofiel hangen bepaalde financiële risico s vast, afhankelijk onder meer van de financiële activa die deel

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 Inhoud Plannen met het oog op de toekomst 2 Maak kennis met BlackRock Mix Fondsen 1-5 4 Waarom kiezen voor BlackRock

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. S.A. - Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten générales - Mars Maart

Nadere informatie

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico s te beschrijven inherent aan beleggingen

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen

Informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u o.a. het

Nadere informatie

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen.

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen. Aan de leden van de Beleggingscommissie van de Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Begrippenlijst, versie december Aandelen Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie