Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN"

Transcriptie

1 NL Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN DIVERSIFICATIE MVB GBF BRON- HEFFING SICAV INFORMATIE CORRELATIE ALTERNATIEF BanK Luxemburg

2

3 BanK Luxemburg Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN

4 Deze gids is bestemd voor beleggers die niet zo vertrouwd zijn met beleggingsfondsen. Ook beleggers die hun kennis verder willen uitbreiden, vinden er hun gading. Wij leggen op eenvoudige manier uit hoe de fondsen werken en hoe ze beheerd worden. Wij belichten een aantal criteria voor een behoedzame keuze en hopen dat wij hiermee uw eventuele vrees of aarzeling kunnen wegnemen. Wij proberen een antwoord op uw vragen te geven: Wilt u meer weten over een beleggingsfonds? Zoekt u algemene informatie over een of meer specifieke soorten fondsen? Wilt u begeleid worden bij uw keuze? Wilt u weten hoe u concreet kunt beleggen (de kanalen enz.)?

5 Inhoudsopgave: Het ABC van de fondsen De soorten fondsen De voordelen Het beheer De piramide van risico en rendement Ons assortiment Gespecialiseerde fondsen De klassieke fondsen Onze beheerder: Dexia Asset Management Onderzoek en innovatie zijn de stuwende kracht om vooruit te komen De beleggingsmethode Geïntegreerd en onafhankelijk risicobeheer De beste oplossingen voor u De selectiecriteria Gerichte fundamentele keuzes: uw behoeften Uw voorkeuren Laat u bijstaan door uw adviseur Keuze uit de Dexia-fondsen Het assortiment van Dexia Praktische gegevens Hoe kunt u intekenen? Berekening, valutadata Beschikbare informatie Kosten en provisies Fiscale aspecten en heffingen In het kader van de Europese richtlijn inzake inkomsten uit spaargelden In het kader van de fiscale hervorming voor inwoners van Luxemburg Lexicon

6 Het ABC van fondsen De soorten fondsen Fonds en Beleggingsmaatschappij Kapitalisatiefonds Een fonds is een beleggingsmaatschappij en kan verschillende juridische vormen hebben. De meest voorkomende juridische vormen zijn de Beleggingsmaatschappij met Veranderlijk Kapitaal (in het Frans: Société d Investissement à CApital Variable of Sicav) en het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF; in het Frans: Fonds Commun de Placement of FCP). 1 - Een SICAV is een afzonderlijke juridische entiteit die door een raad van bestuur wordt geleid. - Een GBF, gemeenschappelijk eigendom van effecten, is geen rechtspersoon en moet door een beheermaatschappij worden beheerd. De fiscale behandeling 1 van de twee juridische vormen kan op grond van hun juridische kenmerken verschillen. Statuten Alle GBF s en Sicav s beschikken over een prospectus, statuten en een beheerreglement. Als belegger koopt u: - aandelen in geval van een Sicav, of - deelbewijzen - in het geval van een GBF. Wettelijke voorschriften - Ieder fonds moet zich houden aan de wettelijke voorschriften en beperkingen voor beleggingen en leningen. Een fonds dat geen rente uitkeert. De rente wordt gekapitaliseerd en vormt de meerwaarde die bij verkoop van de deelbewijzen wordt gerealiseerd. In de navolgende tekst wordt dit afgekort tot «Kap». Uitkeringsfonds Een fonds dat elk jaar rente uitkeert in de vorm van een coupon of een dividend. In de navolgende tekst wordt dit afgekort als «Uitk». Intrinsieke waarde of prijs De inteken- of verkoopprijs is gelijk aan de intrinsieke waarde (IW) per aandeel of deelbewijs en wordt berekend door de totale waarde van het fonds te delen door het aantal in omloop zijnde aandelen. De frequentie van de berekening van de IW wordt bepaald door de raad van bestuur van het fonds. Afhankelijk van het type product zijn verschillende frequenties mogelijk. Deze waarde wordt na vaststelling meestal gepubliceerd in de pers of andere media, op internetsites e.d. - Ieder fonds kan aan de Beurs genoteerd staan. - Ieder fonds moet met name een vergunning hebben van en onder voortdurend toezicht staan van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, Commissie van Toezicht op de Financiële Sector) in Luxemburg. Verder moet ieder fonds een vergunning hebben van de vergelijkbare nationale Commissie in het land waar het in de handel wordt gebracht De meeste Dexia-fondsen zijn Sicav s en genieten daarom een gunstige fiscale behandeling. Dit geldt alleen voor Luxemburgse belastingplichtigen die deze Sicav s tenminste zes maanden en een dag in portefeuille houden. Sommige fondsen zijn GBF s en worden voor Luxemburgers anders behandeld. Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur.

7 GBF SICAV De voordelen Diversificatie Door hun omvang kunt u met fondsen uw beleggingen over een of meer markten spreiden. Zo dalen de specifieke risico s, veel sterker dan bij een individuele portefeuille met rechtstreekse beleggingen mogelijk zou zijn. Liquiditeit Uw belegde kapitaal kan snel worden gemobiliseerd. Verkooporders worden uitgevoerd naargelang de frequentie van de berekening van de intrinsieke waarde (IW): dagelijks, wekelijks of anders. Deze frequentie is vastgelegd in het prospectus van het fonds. Administratie en opvolging Het Fonds zorgt voor alle juridische, fiscale, administratieve en andere aspecten van het portefeuillebeheer, zoals verzilvering van coupons, vervroegde terugbetaling, regularisaties enz. Voor Dexia-fondsen in een Dexiaeffectendepositio betaalt u geen bewaarloon Lagere kosten De kosten voor efficiënt professioneel beheer worden gespreid over het totale kapitaal. Deze schaalvoordelen komen de belegger rechtstreeks ten goede. Het beheer maakt zo nodig gebruik van geavanceerde, maar kostbare instrumenten (zoals futures, opties en warrants 2 ). Bij een fonds worden deze kosten verdeeld, voor een zelfstandige belegger zouden die te hoog zijn. Transparante informatie De IW wordt regelmatig in de pers gepubliceerd. Elke dag wordt ook andere informatie gepubliceerd op onze internetsite performance, samenstelling, de belangrijkste effecten die het fonds in portefeuille heeft enz. Op de site zijn ook de driemaandelijkse beheerverslagen beschikbaar: hierin vindt u een beschrijving van de strategie, de kenmerken (zoals het risiconiveau), de geografische verdeling van de portefeuille, grafieken van de ontwikkeling van de IW enz. 2 Zie het lexicon, blz

8 Het beheer Een beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid en de doelstellingen zijn duidelijk in het uitgifteprospectus vermeld als leidraad voor de beheerder bij zijn dagelijks beheer. Een dynamisch professioneel beheer In nauwe samenwerking tussen de teams van analisten en beheerders van Dexia Asset Management S.A. (de beheermaatschappij van de Dexia Groep, hierna afgekort tot Dexia AM) wordt een doorlopend beheer verzekerd. Zij beschikken in real time over alle benodigde informatie over de ondernemingen, economische sectoren, rentetarieven en markten en kunnen zo zeer snel interveniëren en eventuele arbitragekansen aangrijpen. Een referentie-index (benchmark) De meeste Dexia-fondsen hebben een referentie-index: de doelstelling die bereikt of overtroffen moet worden. Deze referentie-indexen worden meestal op internationaal niveau erkend. Een risicoschaal De Dexia-fondsen zijn ingedeeld volgens een risicoschaal 3 op basis van de geannualiseerde volatiliteit (standaarddeviatie) van de maandelijkse performance (maandelijkse waarnemingen over vijf jaar). Deze indeling bestaat uit zeven oplopende risicoklassen die overeenkomen met volatiliteitsmarges uit het verleden. De indeling wordt regelmatig bijgewerkt Wij wijzen de beleggers erop dat deze meting van de risicoklassen een onzeker karakter heeft (aangezien van bepaalde hypothesen wordt uitgegaan) en dat de berekeningen plaatsvinden op basis van historische gegevens (uit het verleden), waardoor geen garantie kan worden gegeven over resultaten in de toekomst en de ontwikkeling van hun spreiding.

9 De piramide van risico en rendement RISICO RENDEMENT ETHISCH MVB KWANTITATIEF GEMENGD GLOBAAL ALTERNATIEF* AANDELEN OBLIGATIES GELDMARKTFONDSEN De fondsen zijn als volgt ingedeeld op een risicoschaal: ETHIQUES - ISR ALTERNATIFS QUALITATIFS STRUC MIXTES - GLOB Volatiliteit op jaarbasis * tussen Risicoklasse (van laag naar hoog) 0 en 0,25% 0 2,5 en 5% 1 5 en 10% 2 10 en 15% 3 15 en 20% 4 20 en 30% 5 > 30% 6 * De indeling wordt regelmatig bijgewerkt. N.B. Een risicoklasse van 0 betekent een zeer lage volatiliteit van 0,25%, maar houdt niet noodzakelijkerwijze in dat het risico 0 is, Als er onvoldoende historische gegevens over het fonds zijn (minimaal 20 maandelijkse waarnemingen), wordt hier de referentie-index van het fonds als rekengrondslag gebruikt. 09

10 Ons assortiment Gespecialiseerde fondsen Alternatieve fondsen 4 - In het Engels: «Hedge Funds»; - Zijn gericht op een stabiele absolute performance voor de belegger. In tegenstelling tot de meeste traditionele fondsen is het doel van alternatieve fondsen niet het overtreffen van een referentie-index. Hun strategie is veeleer gericht op het leveren van een bepaald resultaat, onafhankelijk van de marktomstandigheden. - Leveren in het algemeen resultaten die weinig correlatie met aandelen, obligaties, grondstoffen en andere traditionele markten vertonen. - Worden beheerd op een manier dat de volatiliteit van de portefeuille beheerst wordt. - Staan lager op de risicoschaal dan aandelenfondsen. Onderscheiden zich door hun afwijkende financiële strategieën: Relative value: Beheer op basis van «relative value» speelt in op prijsverschillen tussen de theoretische koers van een waardepapier (berekend met behulp van waarderingsmodellen) en de aan de beurs waargenomen koers. - Bij «Long/Short Market Neutral» worden bijvoorbeeld opportunistische «Long»-koopposities of «Short»- verkoopposities op aandelen genomen, bij gematigd marktrisico. Event driven: «Event Driven»-beheer speelt in op gebeurtenissen in de markt die tot prijsverschillen bij aandelen leiden. - Zo probeert Event Driven Risk Arbitrage-beheer bijvoorbeeld in te spelen op beleggingskansen als gevolg van belangrijke veranderingen bij bedrijven, zoals fusies en overnames, uitkoop van minderheidsaandeelhouders, splitsingen en veranderingen in de kapitaalstructuur als gevolg van herstructureringen van ondernemingen en wijzigingen op het vlak van belastingen en regelgeving. Trend following: Bij Trend Following wordt systematisch (mathematische modellen) of discretionair (beslissingen van een beheerder) belegd in termijncontracten om van marktbewegingen te profiteren. - Systematische fondsen die werken met termijncontracten, rentetarieven, wisselkoersen, beursindexen en grondstoffen genereren hun resultaten door met kwantitatieve filters de patronen op de belangrijkste financiële markten van de wereld op te sporen. Opportunistic: Opportunistisch beheer richt zich op het opsporen van en daarna inspelen op relevante tendensen op korte, middellange en lange termijn die in alle activaklassen kunnen optreden. - Het Opportunistic-Global Macro beheer anticipeert bijvoorbeeld op veranderingen in de algemene economische situatie zoals die blijken uit de aandelenprijzen, de wisselkoersen, de rentetarieven enz. Deze economische gok is meestal gebaseerd op modellen die intern door de beheerders en/of teams van macro-economen ontwikkeld zijn Op het vasteland van Europa is Dexia AM vanouds een van de leiders op het gebied van alternatief beheer met (in december 2006) meer dan 8 miljard euro in beleggingsproducten met absoluut rendement en in dynamische geldmarktfondsen. Binnen dit grote assortiment producten biedt Dexia AM toegang tot 15 alternatieve beheermethoden.

11 ALTERNATIEF Gestructureerde fondsen - Combineren een gedeelte obligaties om het kapitaal te beschermen of te garanderen. een gedeelte meer dynamische (of risicodragende) activa die voor het uiteindelijke rendement van de structuur zorgen. - Kunnen het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk beschermen. - Beschikken over een gestructureerd beheer waarmee a priori het risico-/rendementsprofiel kan worden bepaald om zo een product te creëren dat bij de wensen en verwachtingen van de cliënten aansluit. Fondsen met kwantitatief beheer - Volgen een zuiver kwantitatieve beheermethode. - Volgen een volledig objectief beslissingsmodel op basis van wiskundige en statistische technieken. - Kunnen de rendementskansen bij een gegeven risiconiveau optimaliseren. Vastgoedfondsen - Vormen een interessante beleggingsmogelijkheid om een gemengde portefeuille te spreiden. - Zijn bedoeld om opbrengst en kapitaalgroei op lange termijn te leveren door gespreid te beleggen in: een portefeuille van aandelen van vastgoed- ondernemingen of rechtstreeks in beleggingspanden/opbrengsteigendommen, gespreid naar type (huur woningen of bedrijfspanden) en naar plaats. MVB-fondsen (Maatschappelijk Verantwoord Beleggen) 5 - Worden ook Ethische Fondsen genoemd. - Houden niet alleen rekening met de traditionele financiële maatstaven, maar ook met criteria op het gebied van maatschappij en milieu. - Beleggen in alle activaklassen en in allerlei geografische zones om de risico-/rendements-verhouding te optimaliseren. 5 Dexia AM is ook leider in Europa voor MVB-fondsen. 11

12 De klassieke fondsen Geldmarktfondsen - Worden ook wel «monetaire fondsen» genoemd; in het Engels: «Cash Funds». - Beleggen hoofdzakelijk in liquide middelen en in diverse kortlopende waardepapieren, termijndeposito s, schatkistcertificaten, depositocertificaten, obligaties met een zeer korte resterende looptijd, handelspapier enz... - Worden vaak gebruikt als reserve, in afwachting van gebruik in een meer profijtelijke belegging. - Staan helemaal onderaan op de risicoschaal, maar bieden daarom slechts een matig rendement. Obligatiefondsen - In het Engels «Bond Funds». - Beleggen in waardepapieren met vaste of variabele rente in de vorm van leningen van staten, publiekrechtelijke lichamen of de particuliere sector. Beleggen in obligaties biedt stabielere vooruitzichten, maar leveren wat minder profijt op dan een aandelenportefeuille. - Hun risico en prijs worden bepaald door: de duur van de resterende looptijd van de lening, de valuta waarin de lening wordt afgelost, de kwaliteit (rating) 6 van de emittent, het algemene renteklimaat. - Zij staan onderaan op de risicoschaal Zie het lexicon, blz. 24.

13 Aandelenfondsen - In het Engels: «Equity Funds». - Beleggen voornamelijk in waardepapieren van het type aandelen van vennootschappen en gedeeltelijk in opties, futures, warrants 7 en converteerbare obligaties. - Bieden een keuze per geografische zone (of groep van landen) of een keuze per economische sector, dan wel een combinatie van beide. - Volgen een stringent beleggingsbeleid dat in het prospectus, de statuten of het beheerreglement is omschreven. Hierin is vastgelegd welk percentage wordt belegd in aandelen, en dus omgekeerd ook het toegestane percentage liquide middelen. - Kunnen als gevolg daarvan nooit exclusief uit liquide middelen bestaan, zelfs als de markt of de economische sector zeer ongunstig blijkt te zijn. Dit vormt het grootste risico: in moeilijke tijden kan het fonds niet desinvesteren. Globale of gemengde fondsen - Worden ook wel portfoliofondsen genoemd. Hiermee kunt u - onafhankelijk van het bedrag dat u belegt - profiteren van een totaal- of vermogensbeheer. - Combineren verschillende beleggingscategorieën op een actieve en dynamische manier: geldmarktinstrumenten, obligaties en aandelen, - Functioneren in wezen als dakfondsen, - Hebben een maximaal aandelenpercentage, afhankelijk van het gekozen risicoprofiel (met minimum- en maximumgrenzen). 7 Zie het lexicon, blz

14 Onze beheerder: Dexia Asset Management Kiezen voor Dexia-fondsen betekent ook dat u uw financiële toekomst toevertrouwt aan de specialisten van Dexia Asset Management (hierna Dexia AM genoemd), de activabeheerder van de Dexia Groep die juridisch onafhankelijk is van de eenheden die de fondsen in de handel brengen. Onderzoek en innovatie zijn de stuwende kracht om vooruit te komen Intern onderzoek Dexia AM gebruikt intern ontwikkelde fundamentele onderzoeksmethoden om duidelijke, rationele beslissingen te nemen die op feiten zijn gebaseerd. Hun specialisten nemen alleen teambeslissingen. Deze werkwijze maakt het mogelijk de subjectieve kanten van beleggen te beperken. In 2006 is een studie uitgevoerd over strategische activa-allocatie en de belangstelling om nieuwe activaklassen in de portefeuille te introduceren om de risico-/rendementsverhouding te verbeteren. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van hun kwantitatieve assortiment van aandelenfondsen: Dexia Quant. De werkwijze is helemaal gebaseerd op de resultaten van kwantitatieve modellen. Innovatie Dexia AM is een leider op het gebied van alternatief beheer 8 met een groot assortiment beleggingsproducten, die verdeeld kunnen worden in twee groepen: - Absolute performance - Dynamische geldmarktfondsen. Binnen dit assortiment worden 15 soorten alternatief beheer aangeboden. In 1996 heeft Dexia AM de categorie Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) geïntroduceerd. Momenteel staat zij daarin in Europa op de eerste plaats. Volgens Dexia AM omvat de beste benadering van MVB twee verschillende selectiefilters: - Een MVB-filter dat de grote vragen over duurzaamheid onderzoekt. - Een financieel filter op basis van de interne traditionele financiële analyse en vakkennis ten aanzien van beleggingen De introductie van een nieuwe beheermethode, gemiddeld eens per jaar, is een strategische keuze die met vele onderscheidingen is erkend en beloond. Al in 1996 introduceerde Dexia AM een van de eerste arbitragefondsen voor converteerbare obligaties in Europa

15 mvb De beleggingsmethode Een gestructureerde methode van besluitvorming geeft alleen resultaten in combinatie met een «top-down» en «bottom-up»- benadering. Daarom maakt Dexia AM niet alleen gebruik van een onafhankelijk macro-economisch onderzoeksteam, maar ook van interne analisten en specialisten op het gebied van fundamentele gegevens over markten en ondernemingen. Dexia AM beheert de fondsen die aan haar zijn toevertrouwd met behulp van een zorgvuldige «top-down»- beleggingsmethode in de vorm van de «Core Satellite»- benadering. Daarbij wordt de portefeuille onderverdeeld in: - meer voorspelbare «core»-beleggingen om het risico te verlagen en rendementen te behalen die overeenkomen met de doelstellingen van de cliënt; - meer speculatieve satellite -beleggingen om hogere rendementen te behalen. De beleggingsbeslissingen inzake de «core»- en de «satellite»- gedeelten worden genomen op basis van de resultaten van kwantitatieve en kwalitatieve modellen. Bij deze benadering worden de risico s nauwkeurig in de gaten gehouden, zonder posities met hoger rendement uit het oog te verliezen. Geïntegreerd en onafhankelijk risicobeheer Risicobeheer maakt een integrerend deel uit van de beleggingsfilosofie. In het beleggingsproces worden de risico s in verschillende fasen en niveaus bewaakt: - door de fondsbeheerders en de middle-offices, die de verantwoordelijkheid dragen, - een onafhankelijk team voor risicomanagement, dat rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur rapporteert. De beste oplossingen voor u Onafhankelijk onderzoek Onderzoek op macro-economisch en beleggingstechnisch gebied en in aandelenanalyse is binnen Dexia AM sterk ontwikkeld. Het vormt ook een voortdurende bron voor het ontwikkelen van innoverende beleggingsproducten. Onafhankelijk activabeheer De toezichthoudende autoriteiten eisen dat het beheer van portefeuilles van cliënten vrij van belangenconflicten is. Dexia AM voldoet aan dit voorschrift, omdat het binnen Dexia een zelfstandige juridische positie inneemt. Bovendien leeft zij een strikte beroepscode na. Een duidelijke beleggingsfilosofie en een zorgvuldig beleggingsproces Afgezien van een transparante en strakke beleggingsfilosofie combineert Dexia AM fundamenteel onderzoek en kennis van marktspecialisten om toegevoegde waarde te creëren in de activa-allocatie, de portefeuilleopbouw en de effectenkeuze. Een besluitvormingsproces binnen een team Alle leden van Dexia AM werken nauw samen. De systematische en coherente benaderingen van de financiële markten worden pas ingevoerd na een collectief besluitvormingsproces. 15

16 De selectiecriteria Gerichte fundamentele keuzes: uw behoeften Het risico-/rendementsniveau Op lange termijn kan de factor toeval als verklaring van de performance worden uitgesloten. Daarentegen staat vast dat hoe hoger het volatiliteitsrisico op korte termijn is, hoe hoger de rendementsmogelijkheden op lange termijn zijn: dit is het geval bij aandelen. Omgekeerd zijn geldmarktbeleggingen minder riskant, maar op lange termijn ook minder profijtelijk. Voor het beheer van uw kapitaal moet dus in de eerste plaats uw tolerantie of keuze ten aanzien van risico s bepaald worden: voor een optimale activaverdeling (samenstelling) van uw portefeuille moeten rendement en risicobeperking met elkaar in evenwicht zijn. De looptijd of tijdshorizon Uw tijdshorizon is eveneens een bepalende factor bij activabeheer. Hoe ruimer uw beleggingshorizon is, hoe groter de kans om hoge rendementen binnen te halen door in risicodragende activa te beleggen. De diversificatie van uw beleggingen Het is belangrijk om uw portefeuille te spreiden over verschillende activaklassen om het risico te verkleinen in activa die onderling weinig correlatie 9 vertonen (die niet in dezelfde richting, op hetzelfde moment en in dezelfde mate veranderen). Door de kleine bedragen (één aandeel) die in een fonds belegd worden, kunt u in meerdere fondsen tegelijk beleggen, ook als u maar over een beperkt kapitaal beschikt. Met elk bedrag hebt u toegang tot ons gehele assortiment. Uw betrokkenheid bij het dagelijkse beheer De economische omstandigheden veranderen steeds weer. Na een periode van stijging volgt een tijd van stagnatie of daling. Een verstandige keuze op een bepaald moment kan op den duur minder geslaagd blijken te zijn. Dat geldt voor de verdeling tussen de grote activaklassen (geldmarkt, obligaties, aandelen). En dit geldt nog meer binnen deze klassen zelf: al eerder hebben wij erop gewezen dat een aandelenfonds nooit meer liquide middelen mag aanhouden dan in de statuten is vastgelegd Zie het lexicon, blz. 24.

17 DIVERSIFICATIE Uw voorkeuren Laat u bijstaan door uw adviseur Zodra uw risiconiveau en andere fundamentele wensen zijn vastgesteld, staat het u vrij op grond van andere persoonlijke criteria een keuze te maken. Voorkeuren komen vaak voort uit gewoonten en ervaringen. U kunt zich met name laten leiden door geografische criteria door u vooral te richten op markten die u het beste kent. Omgekeerd kunt u ook kiezen voor het groeipotentieel, of ook het exotische risico van opkomende landen. Gezien de snel wijzigende economische situaties is het in ieder geval wenselijk deze keuzen regelmatig te heroverwegen en aan te passen. Ook als u de verschillende keuzecriteria en uw voorkeuren hebt afgewogen, kan het nog moeilijk zijn uit de meer dan 200 fondsen te kiezen, vooral indien u een logische combinatie van meerdere fondstypen wilt maken. Uw adviseur helpt u dan graag om u de weg te wijzen naar een portefeuilletype op basis van de diverse beleggingsprofielen die bij ons bestaan. Bovendien hebt u wellicht niet de tijd, behoefte of zin om de in de loop der tijd noodzakelijke arbitrages uit te voeren: u kunt dat ook overlaten aan een professionele beheerder die dat door middel van gemengde of portfoliofondsen voor u doet. Uw voorkeuren: - naar valuta (, USD, CHF enz.), - naar geografische zone (Europa, USA, Azië, opkomende landen enz.), - naar sector (telecommunicatie, energie, farmacie, vastgoed enz.), - naar thema (duurzaam, micro-finance enz.), - naar type beheer (kwantitatief, passief, alternatief enz.), - naar fiscale uitwerking. 17

18 Keuze uit de Dexia-fondsen * naam van het fonds Valuta Geografische zone Geldmarkt Dexia Allocation Cash Short Europe Dexia Court Terme Dexia Money Market Euro Dexia Money Market Euro Sustainable Dexia Prime Advanced Cash Management EMU Dexia Prime Advanced Cash Management USD DEXIA Prime Advanced Cash + 40 Europe DEXIA Prime Advanced Cash Europe Obligaties Dexia Bonds Euro Dexia Bonds Euro High Yield EMU Dexia Bonds Euro Short Term Dexia Bonds Europe Europe Dexia Bonds Europe Convertible Dexia Bonds Global High Yield Dexia Bonds International Dexia Bonds Mortgage Dexia Total Return II Bonds World Dexia Bonds USD USD North America Dexia Bonds USD Government USD Dexia Bonds Emerging Markets USD Emerging Markets Aandelen Dexia Equities B Belguim Europe Country Dexia Equities B EMU Growth Dexia Equities B European Energy Europe Dexia Equities B Red Chips Dexia Equities B Top Financce Dexia Equities L Australia AUD Dexia Equities L Biotechnology USD World Dexia Equities L Euro 50 EMU Dexia Equities L France Dexia Equities L Germany Europe Dexia Equities L Growth Companies Europe Dexia Equities L Japan JPY Dexia Equities L Nasdaq USD North America Dexia Equities L USA USD Dexia Index EMU Dexia Quant Equities Europe Dexia Quant Equities USA USD Dexia Quant Equities World Gemengd Dexia Dynamix Global World Dexia Patrimonial Balanced USD 30 USD North America Dexia Prime Advanced High Dexia Prime Advanced Medium Dexia Prime Advanced Medium USD USD Alternatief Dexia Global World Absolute Performance Dexia World Alternative Alphamax World Dexia World Alternative Global Long-Short Funds Gestructureerd Cordius Capital Dexia Clickinvest Vastgoed Dexia Equities B European Property Securities Europe Dexia Europe Valeurs Foncières Europe 18 * Een voorbeeld van de verscheidenheid en de rijkdom van een palet van meer dan 200 Dexia-fondsen.

19 Het assortiment van Dexia Binnen het aanbod van Dexia vindt u fondsen met verschillende juridische vormen, diverse valuta (zoals, USD en CAD) en een grote nationale, internationale en sectorale spreiding. In onderstaand overzicht kunt u zien welke producten bij u passen. - Bij de geldmarktfondsen (ook wel «Thesauriefondsen» genoemd; in het Engels: «Cash Funds») is uw keuze automatisch geografisch bepaald: dollarzone, eurozone enz. - Bij de obligatiefondsen (in het Engels: «Bonds») kan uw geografische keuze gepaard gaan met een keuze van de duration 10 of gemiddelde looptijd van de obligatieportefeuille. Zij zijn ingedeeld op basis van hun risiconiveau: medium, high, low Bij de aandelenfondsen (in het Engels: «Equities») kunt u kiezen naar geografische zone, maar zijn ook bepaalde sectorale of thematische keuzes mogelijk: diverse fondsen van de eurozone, fondsen van landen die aan de eurozone grenzen, fondsen van opkomende landen, sectorale fondsen (bv. farmacie), thematische fondsen (zoals water en hernieuwbare energie) enz. - Globale fondsen (gemengde of dakfondsen) geven een globaal portefeuillebeheer door de vier bovengenoemde beleggingscategorieën te combineren. Dit gebeurt op een actieve en dynamische manier, maar met een maximumpercentage voor aandelen afhankelijk van het gekozen risicoprofiel. - Bij de fondsen met alternatief beheer hedge funds moet een keuze worden gemaakt tussen de verschillende risico- /rendementsstrategieën om een absolute performance van het kapitaal te behalen (in tegenstelling tot een performance die ten opzichte van een index wordt berekend), door middel van een lage volatiliteit en een geringe correlatie met de internationale obligatie- en aandelenmarkten. - De uitgifte van gestructureerde fondsen is afhankelijk van de marktomstandigheden of de behoeften die hieruit voortvloeien: in geval van zeer volatiele markten of forse dalingen is er meer behoefte aan kapitaalbescherming. - Kwantitatieve fondsen zijn beschikbaar voor aanhangers van kwantitatief beheer. - Vastgoedfondsen kunnen dienen om uw portefeuille beter te spreiden door te profiteren van onze bijzondere vakkennis op het vlak van onroerend goed. - Ten slotte beschikken wij over een serie duurzame fondsen, die aan ethische, sociale of ecologische standaarden voldoen. 10 Zie definities op blz Medium = gemiddeld, High = hoog, Low = laag

20 Praktische gegevens Hoe kunt u intekenen? - Het minimumbedrag is één aandeel (deelbewijs). Dit verschilt per fonds, afhankelijk van de intrinsieke waarde (IW). - De aandelen of deelbewijzen zijn in het algemeen beschikbaar in de volgende vormen: aan toonder of op naam (d.w.z. ingeschreven in het fondsregister), fysiek leverbaar. Indien zij niet leverbaar zijn, worden zij op uw effectendepot geboekt. Wij nodigen u uit een van onze kantoren te bezoeken of contact op te nemen met uw persoonlijke adviseur. Tel. (+352) Indien u cliënt van Dexia bent en bij dexiaplus bent ingeschreven, kunt u via onze internetsite ook rechtstreeks alle Dexia-fondsen kopen en verkopen. U ontvangt dan een korting van 30% op de provisies. Berekening, valutadata - In het algemeen: Waarderingsdag: elke bankwerkdag Valutadatum: iedere bankwerkdag + 2 werkdagen. Beschikbare informatie - De IW is toegankelijk op onze internetsite Op dexiaplus kunt u uw portefeuille raadplegen en de ontwikkeling van uw beleggingen volgen. - De IW wordt in het algemeen gepubliceerd in de belangrijkste kranten van de landen waar de fondsen zijn geregistreerd en worden verhandeld. 20

21 INFORMATIE Kosten en provisies Voor nadere gegevens kunt u contact opnemen met uw adviseur. Hij kan u informeren over de geldende tarieven. Algemeen tarief in de kantoren: Instapkosten per schijf Omschrijving Schijf Tarief Geldmarktfondsen alle 0,10% Obligatiefondsen < ,50% Aandelenfondsen (regionaal en thematisch) > en < ,00% Dakfondsen > en < ,00% Fondsen met alternatief beheer > ,75% Overige kosten Uitstapkosten Uitstapkosten Arbitrage van het ene deelfonds naar een ander deelfonds van hetzelfde fonds geen geen geen Tarief via dexiaplus Bij Dexia-fondsen die via dexiaplus worden gekocht, ontvangt u een korting van 30% op de provisies. 21

22 Fiscale aspecten en heffingen In het kader van de Europese richtlijn inzake inkomsten uit spaargelden De Europese richtlijn inzake belastingheffing op spaargelden is op 1 juli 2005 van kracht geworden. De fiscale regelingen inzake spaargelden voorzien in principe in een uitwisseling van gegevens tussen de belastingdiensten betreffende het bedrag aan inkomsten in de vorm van rente die inwoners van een andere lidstaat ontvangen. Op die manier kunnen deze inkomsten in het land waar de spaarder woont, op de juiste wijze worden belast. Luxemburg, België en Oostenrijk hebben toestemming gekregen om hun bankgeheim te handhaven. Zij mogen daarom in plaats van automatische gegevensuitwisseling een bronbelasting op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetalingen toepassen. De bronheffing bedraagt van 11 juli 2005 t/m 30 juni %, van 1 juli 2008 t/m 30 juni % en vanaf 1 juli %. In de praktijk heeft de richtlijn vooral betrekking op: - Alle geldmarkt- en obligatiefondsen: bij het uitkeren van dividenden of meerwaarde bij verkoop wordt de Europese bronbelasting ingehouden op het uitgekeerde bedrag en/of de meerwaarde. Vrijgesteld zijn vooral: - Aandelenfondsen (Sicav s of GBF s) zijn niet aan Europese bronbelasting onderworpen indien deze ten minste 85% van hun kapitaal in aandelen beleggen. - Sommige fondsen die zijn opgericht als Sicav s naar Luxemburgs recht met specifieke beleggingsdoelstellingen, zoals vastgoedfondsen en alternatieve fondsen, zijn niet onderworpen aan Europese bronbelasting. - «Innoverende» fondsen en producten: niet-gegarandeerde (d.w.z. niet vooraf vastgelegde) opbrengsten uit afgeleide financiële instrumenten (gewoonlijk «meerwaarde» genoemd) zijn niet onderworpen aan Europese bronbelasting. - Voor fondsen naar Luxemburgs recht kan de Europese bronbelasting worden berekend op basis van de rente die bestaat uit het dividend dat in het fonds wordt uitgekeerd of gekapitaliseerd (verkoop). De navolgende tabel geeft een overzicht van de belastingheffing van beleggingsfondsen op basis van het percentage van de vorderingen in verhouding tot hun totale activa. Wij adviseren u echter om nadere gegevens over de fiscaliteit van de Dexia-fondsen aan uw adviseur te vragen. Percentage van de vorderingen Minder dan 15% Bronbelasting op eventuele uitkeringen nee (mits de minimis-clausule is geactiveerd) Bronbelasting op eventuele meerwaarde bij verkoop Tussen 15 en 40% Ja Nee Meer dan 40% Ja Ja Nee 22

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer Wij hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Harmony BIL Harmony is bestemd voor beleggers die op zoek zijn

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

BIL Classic Traditioneel discretionair beheer

BIL Classic Traditioneel discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Classic Traditioneel discretionair beheer We hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Classic Uw kapitaal wordt belegd in een portefeuille die op een dynamische

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Sinds 2008 is GE Artesia Bank niet meer actief als hypotheekaanbieder. Dit product / deze dienst wordt daarom niet meer aangeboden aan nieuwe

Nadere informatie

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional www.fortuneo.be WAAROM ZOU U KIEZEN VOOR VERMOGENSBEHEER? U wilt graag BELEGGEN, maar weet niet hoe

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN BEHEER MET DIRECTE BELEGGINGEN EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN De beheersformule met individuele effecten wordt aangeboden voor portefeuilles van meer dan twee miljoen euro. Het vermogen wordt

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

FitVoorLater klaar voor de toekomst

FitVoorLater klaar voor de toekomst FitVoorLater klaar voor de toekomst Het is verstandig om nu iets extra s te regelen. Met FitVoorLater bent u financieel voorbereid. 1 Nieuwe pensioenregels: wat verandert er? Vanaf 1 januari 2015 geldt

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal LifeCycle Mix via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal Een persoonlijke

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

Kenmerken en risico s financiële instrumenten

Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. Deze Bijlage geeft een niet-limitatieve, algemene beschrijving

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High)

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Juli 2014 Belfius Fullinvest Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius Fullinvest. U hebt

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische voorstelling 5 4. Gekochte

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Smart Fund Plan Private 1

Smart Fund Plan Private 1 Smart Fund Plan Private 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde,

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische

Nadere informatie

Dexia Advisory. PRIVATE BANKING Luxemburg

Dexia Advisory. PRIVATE BANKING Luxemburg NL Dexia Advisory PRIVATE BANKING Luxemburg Dexia Advisory is een bevoorrechte relatie tussen u en Dexia Private Banking. U baseert zich op gepersonaliseerde aanbevelingen van uw financieel adviseur. Wij

Nadere informatie

BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË

BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË * BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht. TIJD OM TE BELEGGEN Sparen levert niet meer hetzelfde rendement op als

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2 - V834NL Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. Multi-Invest Balanced... 3 2. Multi-Invest Dynamic... 5 Oprichtingsdatum... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid Ardanta Het beleggingsbeleid van Ardanta is uitbesteed aan de afdeling Financial Markets van ASR Nederland. Jaarlijks stellen wij het beleid in samenspraak met deze afdeling vast, waarna

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen NL samen naar de essentie 504452_DEXIA_tripyque_private_banking_NL.indd 3 11/19/10 8:44:20 AM Private Banking De essentie: een toekomst voor uw

Nadere informatie

Summa Value & Defensive Fund Intern collectief verzekeringsfonds bij Bâloise vie Luxembourg

Summa Value & Defensive Fund Intern collectief verzekeringsfonds bij Bâloise vie Luxembourg Summa Value & Defensive Fund Intern collectief verzekeringsfonds bij Bâloise vie Luxembourg Het Summa Value & Defensive Fund: een efficiënte vorm van defensief vermogensbeheer! Het Summa Value & Defensive

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie