Robeco. Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Grontmij Pensioenspaarregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Robeco. Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Grontmij Pensioenspaarregeling"

Transcriptie

1 Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Grontmij Pensioenspaarregeling

2 Deelnemersbrochure Inhoud 1. Inleiding 3 2. Pensioenregeling 4 3. Pensioenspaarregeling (Flexioen) 5 4. Beleggen 6 5. Financieel verslag Praktische informatie Beleggingsadvies en informatie Bijlage 16

3 1. Inleiding Pensioenfonds In Stichting Pensioenfonds Grontmij (SPG) zijn de pensioenregelingen ondergebracht voor de medewerkers van Grontmij Nederland Holding B.V. Circa medewerkers zijn deelnemer aan de pensioenregeling van SPG. Er zijn bijna gewezen deelnemers met premievrije rechten. Er zijn ruim pensioengerechtigden. De premieinkomsten van SPG zijn bijna 20 miljoen op jaarbasis. De pensioenuitkeringen zijn op jaarbasis circa 15 miljoen. Het bestuur van SPG is paritair samengesteld. Er zijn 4 bestuursleden (waaronder de voorzitter) benoemd door de aangesloten ondernemingen en 3 bestuursleden (waaronder de secretaris) gekozen door de deelnemers, alsmede 1 bestuurslid gekozen door de gepensioneerden. Robeco Groep In 1929 begon een kleine club van investeerders onder de naam 'Rotterdamsch Beleggingsconsortium' (Robeco). Nu tachtig jaar later telt die kleine club van weleer meer dan zeventig beleggingsfondsen. Circa één miljoen klanten/aandeelhouders en 750 institutionele beleggers in binnen en buitenland maken inmiddels gebruik van de diensten die Robeco aanbiedt. Eenmaal klant van Robeco, kunt u profiteren van de jarenlang opgebouwde internationale expertise op het gebied van beleggen en financiële zaken. De dienstverlening van Robeco richt zich op kleine en grote spaarders en beleggers. Naast het realiseren van goede beleggingsresultaten, spelen het verstrekken van heldere informatie, resultaatgericht advies, toegankelijkheid en een goede bereikbaarheid een belangrijke rol. Dit alles heeft er toe bijgedragen, dat Robeco met een beheerd vermogen van 110,7 miljard (ultimo 2008) één van de grootste gespecialiseerde vermogensbeheerders in Europa is. 01/2009 Stichting Pensioenfonds Grontmij pensioenspaarregeling OM 3 / 16

4 2. Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Grontmij kent een pensioenregeling (reglement 2001), waarin verplicht zijn verzekerd: Een ouderdomspensioen (eindloonstelsel). Een tijdelijk ouderdomspensioen (64 jaar) Een arbeidsongeschiktheidspensioen Wezenpensioenen en waarin op vrijwillige basis kan worden verzekerd Een nabestaandenpensioen. Daarnaast kent SPG een pensioenregeling (Reglement 2006), waarin verplicht verzekerd zijn: Een ouderdomspensioen tot het maximum van salarisschaal 13 en een kapitaalopbouw tussen het maximum van schaal 13 en het maximum van schaal 17. Een arbeidsongeschiktheidspensioen Wezenpensioen en waarin op vrijwillige basis kan worden verzekerd Een nabestaandenpensioen. De pensioenregeling is vastgelegd in het pensioenreglement. In dat reglement is ook de verdeling van de betaling van de pensioenpremie opgenomen (werkgever werknemer). De pensioenregeling kent een hybride karakter; dit betekent dat tot een bepaald pensioengevend salaris (maximum van salaris schaal 13) op basis van een eindloonregeling wordt opgebouwd. Voor salaris boven deze grens geldt een bijdrageregeling (DCregeling). De werkgever stort maandelijks een leeftijdafhankelijke premie. De deelnemer kan beleggen in een tiental beleggingsmixen, danwel binnen bepaalde grenzen zelf zijn beleggingsprofiel te kiezen. De opgebouwde kapitalen kunnen op pensioendatum worden omgezet in extra ouderdomspensioen en eventueel partnerpensioen. Vanaf 1 januari 2009 wordt bijdrageregeling niet meer door SPG, maar door Robeco uitgevoerd. Daarnaast is er een aantal jaren een regeling om pensioen bij te sparen. Ook deze regeling is in een reglement vastgelegd. (Pensioenspaarregeling). Bijzondere kenmerken van deze pensioenspaarregeling zijn: dat het om bijsparen van een kapitaal gaat, in principe voor het kopen van een ouderdomspensioen, dat er sprake is van een door de deelnemer bepaalde en betaalde premie, die op door de deelnemer aangegeven wijze wordt belegd, Het geheel binnen hetgeen daarover in het reglement is aangegeven. 01/2009 Stichting Pensioenfonds Grontmij pensioenspaarregeling OM 4 / 16

5 3. Pensioenspaarregeling (Flexioen) Het doel van het pensioensparen is de deelnemer in staat te stellen naast uit de reguliere pensioenregeling voortvloeiende aanspraken extra ouderdomspensioen op te bouwen, dan wel vervroegde pensionering mogelijk te maken door het storten van vrijwillige eigen bijdragen voor de vorming van een extra pensioenkapitaal. Waarom Robeco? Pensioenspaarregelingen brengen een uitvoerige en omvangrijke administratie met zich mee, met name wanneer alle deelnemers in staat gesteld worden om vrijwillige eigen bijdragen te storten. Bovendien is ook een grondige kennis van de financiële markten essentieel. Een hele operatie dus. Daarom hebben SPG en Grontmij Nederland Holding B.V. besloten met Robeco in zee te gaan. In de ruim tachtig jaar dat Robeco bestaat, is een uitgebreide internationale beleggingsexpertise opgebouwd. Daarnaast heeft Robeco Direct een enorme verwerkingscapaciteit vanwege het grote aantal rekeninghouders. Via één rekening, de Flexioenrekening, kunt u sparen en beleggen in de Robecoproducten van de beleggingsmix die u kiest. Wat kan de pensioenspaarregeling voor u betekenen? De pensioenspaarregeling combineert de zekerheid van een pensioen met de keuzevrijheid en het rendement van beleggen. Met de pensioenspaarregeling kunt u pensioenkapitaal opbouwen met een bij uw leeftijd passend risicoprofiel. De voordelen op een rijtje: Beleggen volgens de adviesmix die bij uw beleggingshorizon past of van uw eigen keuze; Overzichtelijke dagafschriften; Heldere financiële informatie; Kosteloos beleggingsadvies op maat door Robeco. 01/2009 Stichting Pensioenfonds Grontmij pensioenspaarregeling OM 5 / 16

6 4. Beleggen Iedereen is niet even bekend of ervaren met beleggen. Bovendien kan zelfstandig beleggen nogal wat tijd en geld kosten. Daarom krijgt u van Robeco alle ondersteuning die u wenst bij het kiezen van de voor u meest geschikte adviesmix. En eenmaal vastgesteld wordt uw beleggingsportefeuille met de grootste zorg voor u beheerd. Een geruststellende gedachte als u weet, dat Robeco inmiddels is uitgegroeid tot één van de grootste vermogensbeheerders ter wereld, met een beheerd vermogen van 110,7 miljard (ultimo 2008). Bovendien heeft Robeco de afgelopen zeventig jaar een schat aan beleggingsexpertise opgebouwd. En daar kunt u optimaal van profiteren. Als u vragen hebt, of meer informatie wilt, kunt u altijd met de adviseurs van Robeco Direct overleggen. Achter in deze brochure vindt u een overzicht van alle mogelijkheden om in contact te komen met de adviseurs van Robeco Direct. Beleggen en sparen met de PENSIOENSPAARREGELING Met de pensioenspaarregeling bepaalt u zelf hoe uw pensioenspaarn worden belegd. U geeft aan welk risico u wilt lopen door zelf te bepalen in welke adviesmix uw vermogen belegd moet worden. Hierbij hebt u de keuze uit verschillende beleggingscategorieën, sectoren en regio's, waardoor u een optimale spreiding kunt aanhouden. Om u een gevarieerd aanbod te kunnen doen, heeft Robeco in samenspraak met SPG een aantal adviesmixen opgesteld. Tabel 1: Beleggingsfondsen adviesmixen met marktrente FONDS CATEGORIE MATE VAN RISICO OMSCHRIJVING ROBECO EMERGING MARKETS EQUITIES AANDELEN WERELDWIJD BELEGT IN ONDERNEMINGEN IN OPKOMENDE ECONOMIEËN. ROBECO OPEAN EQUITIES AANDELEN OPA BELEGT IN VEELBELOVENDE WESTOPESE ONDERNEMINGEN. ROBECO AANDELEN WERELDWIJD BELEGT INTERNATIONAAL IN AANDELEN VAN SOLIDE ONDERNEMINGEN. ROBECO DUURZAAM AANDELEN AANDELEN WERELDWIJD BELEGT IN BEDRIJVEN MET EEN BOVENGEMIDDELD ROBECO O OBLIGATIES DIVIDEND DUURZAAMHEIDSBELEID OBLIGATIES OLAND BELEGT IN OBLIGATIES DIE UITGEGEVEN ZIJN IN O'S. RORENTO OBLIGATIES WERELDWIJD BELEGT WERELDWIJD IN OBLIGATIES. HET FONDS PROFITEERT VAN RENTE EN VALUTASCHOMMELINGEN IN DE DIVERSE REGIO'S. ROPARCO FLEXIOEN LIQUIDITEITEN SPAARREKENING MET EEN VARIABELE RENTE Informatie over deze en andere beleggingsfondsen van Robeco kunt u aanvragen via Robeco Direct, telefoon (gratis). Uiteraard kunt u deze informatie ook vinden op het Internet, pagina 01/2009 Stichting Pensioenfonds Grontmij pensioenspaarregeling OM 6 / 16

7 Adviesmixen Op basis van uw persoonlijke gegevens leggen wij u een adviesmix voor. Een adviesmix bestaat uit een kantenklare, actief beheerde portefeuille waarin een combinatie van spaar en beleggingsproducten van Robeco is gemaakt. U hebt daarbij de keuze uit diverse adviesmixen met uiteenlopende risico/ rendementsprofielen. Ter illustratie volgen de 6 vaste adviesmixen, zodat u zich alvast een beeld kunt vormen. Fonds Mix 1 Mix 2 Mix 3 Mix 4 Mix 5 Mix 6 Aandelen Robeco Emerging Markets Equities 10% 10% 10% 5% Robeco European Equities 25% 15% 10% 10% 10% Robeco Duurzaam Aandelen 10% 10% 10% 5% Robeco 25% 25% 20% 20% 10% 5% Obligaties Robeco Euro Obligaties Dividend 15% 20% 25% 30% 40% 25% Rorento 15% 20% 25% 30% 40% 20% Liquiditeiten Roparco 50% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Leeftijd < >60 beleggingshorizon > <5 Zorgvuldige selectie en spreiding De beleggingsexperts van Robeco selecteren zorgvuldig de beleggingsfondsen, waarna in overleg met SPG en Grontmij de adviesmixen worden samengesteld. Daarbij wordt gelet op voldoende spreiding over de verschillende beleggingscategorieën, om het risico zoveel mogelijk te beperken. Bovendien worden de mixen regelmatig geëvalueerd en geoptimaliseerd, zodat indien nodig, tijdig aanpassingen kunnen worden aangebracht. Als u wilt, kunt u ook zelf een mix samenstellen uit de fondsen die in de adviesmix zijn opgenomen. Op de volgende pagina treft u een overzicht van de (beursgenoteerde) fondsen waaruit de mixen worden opgebouwd. 01/2009 Stichting Pensioenfonds Grontmij pensioenspaarregeling OM 7 / 16

8 Fondsenoverzicht, inclusief beheervergoeding 1 en performance FONDS BEHEERVERGOEDING TOTAL EXPENSE RATIO Robeco Emerging Markets Equities 1,50% 1,74% Robeco European Equities 1,25% 1,44% Robeco 1,00% 1,12% Robeco Duurzaam Aandelen 1,20% 1,36% Robeco Euro Obligaties Dividend 0,70% 0,43% Rorento 0,70% 0,79% Roparco Flexioen n.v.t. n.v.t. *TER Robeco Listed Private Equity en Robeco Euro Bonds 40D nog niet bekend i.v.m. recente introductie fonds Performancecijfers van de Robeco fondsen ROBECO EMERGING MARKETS EQUITIES ROBECO OPEAN EQUITIES ROBECO ROBECO DUURZAAM AANDELEN RORENTO ROBECO O OBLIGATIES DIVIDEND ROPARCO FLEXIOEN ,7% 21,7% 23,7% 8.8% 11,4% 4,0% ,7% 41,4% 62,2% 10.8% 4,3% 3,4% ,7% 4,7% 3,4% 9,4% 8,3% 4,2% 3,8% ,8% 22,2% 17,5% 15,5% 4,8% 9,5% 4,0% ,8% 29,6% 34,8% 33,0% 2,3% 4,2% 3,5% ,2% 11,0% 1,4% 5,9% 1,3% 7,1% 3,0% ,5% 6,2% 5,0% 2,0% 2,8% 7,0% 2,7% ,1% 25,8% 28,6% 27,1% 7,4% 5,1% 2,3% ,5% 16,5% 7,5% 12,6% 0,9% 1,4% 2,3% ,1% 3,0% 1,3% 6,9% 2,0% 0,0% 2,9% ,6% 47,5% 40,9% 39,7% 1,0% 4,4% 3,4% Bron: IRIS Individueel risico/rendementsprofiel In de regel gaan beleggingen die een hoog rendement kunnen opleveren gepaard met een hoger risico. Aangezien niet iedereen evenveel risico wil of kan accepteren, wordt daarmee bij het samenstellen van 1 Beheervergoedingen worden berekend op dagbasis en verrekend met de intrinsieke waarde van het beleggingsfonds. De vergoedingen voor de verschillende fondsen variëren. 01/2009 Stichting Pensioenfonds Grontmij pensioenspaarregeling OM 8 / 16

9 de adviesmixen rekening gehouden. Dat komt tot uiting in het verschil in opbouw van de beleggingscategorieën. 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 39,8% 29,3% Robeco Adviesmixen 95% betrouwbaarheid, 10 jaar historie 1 oktober 1998 t/m 30 september ,0% 18,6% 4,7% 1,9% 2,1% 2,6% 3,1% 1,4% 22,3% Leeftijd ,7% Robeco Emerging Markets Eq Robeco European Equities Robeco Robeco Duurzaam Aandelen Rorento Robeco Euro Obl. Dividend Roparco Totaal 1 5% 30% 30% 15% 20% 100% 2 25% 25% 10% 40% 100% 3 20% 15% 5% 30% 30% 100% 4 5% 20% 75% 100% Het profiel geeft de bandbreedte aan waarbinnen het beleggingsresultaat over een voortschrijdende periode van 10 jaar kan worden aangetroffen met een waarschijnlijkheid van 95%. In het geval van mix 1 is de bovengrens van de bandbreedte 39,8% en de ondergrens 29,3%. Het gemiddelde jaarresultaat over de totale periode voor mix 1 is 1,9%. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggingscategorieën In grote lijnen onderscheiden we drie beleggingscategorieën, elk gekenmerkt door een eigen risico/rendementsprofiel. Dit profiel geeft aan in welke mate het rendement van een belegging in zowel positieve als negatieve zin fluctueert. In onderstaande tabel zijn de profielen schematisch weergegeven. BELEGGINGSCATEGORIE SPAARGELD OBLIGATIES AANDELEN RISICO LAAG GEMIDDELD HOOG Uw adviesmix op maat Wanneer u gaat beleggen voor uw pensioen, is het belangrijk een juiste afweging te maken tussen beleggingstermijn, het maximaal gewenste risico en het te behalen rendement. Uw stortingen uit de pensioenspaarregeling die worden belegd, kunnen afhankelijk van uw leeftijd in het algemeen 01/2009 Stichting Pensioenfonds Grontmij pensioenspaarregeling OM 9 / 16

10 beschouwd worden als lange termijnbeleggingen. Het resultaat kan interessanter worden, naarmate u bereid en in staat bent uw beleggingen gedurende een meerdere jaren periode aan te houden. Dit betekent, dat het percentage aandelen waarin u belegt, dus ook hoger kan zijn, wanneer uw beleggingstermijn langer is. Bij het op maat maken van uw adviesmix houden wij altijd rekening met uw leeftijd, inkomen en pensioendatum. Zo werkt de pensioenspaarregeling voor u Grontmij namens SPG opent een pensioenspaarrekening (Flexioenrekening) voor u bij Robeco, die op uw naam en adres komt te staan. (Formeel is SPG overigens de rekeninghoudster). Vervolgens worden periodiek de gestorte premies naar deze rekening overgeboekt. Nadat u uw beleggingsmix hebt gekozen kunt u rechtstreeks sparen en beleggen bij Robeco Direct. Als u wijzigingen in uw mix wilt aanbrengen is dat geen enkel probleem. U geeft met een wijzigingsformulier door aan Robeco Direct welke aanpassing(en) u wenst, waarna uw mutatie wordt verwerkt. Deze procedure geldt ook voor het wijzigen van uw persoonlijke gegevens. Pensioenspaarrekening (Flexioenrekening) Wegens wettelijke eisen, voortvloeiend uit de Pensioenwet (PW), mag alleen door uw pensioenfonds (SPG) over het saldo op de Flexioenrekening worden beschikt. U mag dus niet zelf bedragen aan de rekening onttrekken of buiten de werkgever of het pensioenfonds om vanaf uw privérekening geld storten. Het is niet noodzakelijk om de rekening (saldo, inkomsten, dividendbelasting) op te nemen in uw aangifte inkomstenbelasting. Bijgaand treft u het reglement voor het Robeco Rekeningensysteem aan. Dit reglement is van toepassing op de overeenkomst tussen Stichting Pensioenfonds Grontmij, Grontmij en Robeco. Sommige artikelen zijn ook voor u als deelnemer van toepassing, tenzij in deze brochure uitdrukkelijk van het reglement wordt afgeweken. Transacties Om er zeker van te zijn, dat de transacties worden uitgevoerd tegen de openingskoersen van de Robecofondsen, dienen uw opdrachten uiterlijk de beursdag voor aankoop om uur bij Robeco Direct binnen te zijn. 01/2009 Stichting Pensioenfonds Grontmij pensioenspaarregeling OM 10 / 16

11 Uitdiensttreding Wanneer u Grontmij verlaat en daarmede uw aktief deelnemerschap aan SPG stopt, behoudt u het recht op het saldo dat u hebt opgebouwd op de Flexioenrekening. U hebt dan de volgende twee opties: Slapende rekening U houdt de rekening tot pensioendatum aan via SPG. De rekening wordt dan een slapende rekening, omdat er niets meer op gestort wordt. SPG bepaalt vervolgens op pensioendatum een pensioenaanspraak over de tot op dat moment opgebouwde saldi. Vanzelfsprekend worden deze rekeningen jaarlijks gemonitord en volgens het lifecycleprincipe beheerd. Overdracht van de waarde van de rekening De rekening wordt beëindigd, waarna het aanwezige saldo benut wordt om pensioenaanspraken in te kopen bij het pensioenfonds of pensioenverzekeraar van uw nieuwe werkgever. Pensioen Op het moment dat u met pensioen gaat, wordt er in overleg met SPG in een pensioenuitkering voorzien. De Flexioenrekening wordt op uw pensioendatum beëindigd. Met het bijeengespaarde kapitaal wordt via SPG een pensioenuitkering aangekocht. 01/2009 Stichting Pensioenfonds Grontmij pensioenspaarregeling OM 11 / 16

12 5. Financieel verslag Dagafschrift Na elke door u doorgegeven transactie en/of storting door Grontmij, die helemaal voltrokken is, ontvangt u een dagafschrift met daarop: het saldo uw rekening (portefeuilleoverzicht); uw verrichte stortingen, wijzigingen en onttrekkingen; uw bijschrijving van rente en dividend. Op de laatste pagina van deze brochure treft u een voorbeeld dagafschrift aan. Belangrijk Mochten er onjuistheden op uw dagafschrift of andere opgaven aan u voorkomen, dan moet u daarop schriftelijk reageren binnen een maand na ontvangst van het dagafschrift. Indien u de inhoud van een dagafschrift of andere opgaven niet hebt betwist binnen één maand nadat die stukken geacht worden u redelijkerwijs te hebben bereikt, geldt de inhoud ervan als door u te zijn goedgekeurd. Beleggingskosten Bij het verrichten van een transactie betaalt u 0,3% aan of verkoopkosten. Dit betekent, dat voor een 'switch' (aan en verkoop) 0,6% in rekening wordt gebracht. Het inleggen op of het onttrekken van vermogen aan de Roparcorekening brengt geen kosten met zich mee. 01/2009 Stichting Pensioenfonds Grontmij pensioenspaarregeling OM 12 / 16

13 6. Praktische informatie Deelnemersbijeenkomsten In overleg met Stichting Pensioenfonds Grontmij en Grontmij kan Robeco op regelmatige basis tijdens een bijeenkomst een presentatie voor deelnemers houden, waarin uitvoerig op de pensioenspaarregeling en de beleggingsresultaten zal worden ingegaan. Vragen Met vragen die betrekking hebben op uw pensioenregeling of op de overdracht van uw pensioen, kunt u terecht bij SPG. Wijzigingen voor de pensioenspaarregeling in uw persoonlijke gegevens kunt u via het formulier 'Beleggingsopdrachten/wijziging persoonsgegevens rechtstreeks doorgeven aan Robeco Direct. Hieronder vindt u het soort vragen en/of opdrachten en waar u hiermee terecht kunt nog een keer schematisch weergegeven PENSIOENFONDS WAARDEOVERDRACHT INHOUDELIJKE VRAGEN OVER DE PENSIOENREGELING NIEUWE WERKGEVER STORTINGEN ROBECO DIRECT BELEGGINGSADVIES ADRESWIJZIGINGEN MIX WIJZIGEN/SWITCHEN WEBSITE 01/2009 Stichting Pensioenfonds Grontmij pensioenspaarregeling OM 13 / 16

14 7. Beleggingsadvies en informatie Robeco direct Voor individueel beleggingsadvies kunt u kosteloos de adviseurs van Robeco Direct raadplegen via telefoonnummer: Dit nummer is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van tot uur en op zaterdag van tot uur. U kunt hier ook terecht voor beleggingsfondsinformatie. Teletekst en dagbladen Op pagina 525 van Teletekst en in de beursrubrieken van alle landelijke dagbladen staan de actuele koersen van de beleggingsfondsen vermeld. Safe Bij een rekeningsaldo van meer dan of meer, ontvangt u elke twee maanden het blad Safe van Robeco. Daarin staan onder meer de resultaten van alle fondsen, maar ook de verwachtingen en recente ontwikkelingen weergegeven. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Robeco Direct is geregistreerd is als bank geregistreerd bij De Nederlandsche Bank N.V. en als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten. Handelsregisternummer Alle beleggingsfondsen die in deze publicatie staan vermeld, beschikken over een DNBvergunning op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen. Opdrachten die de beursdag voor aankoop vóór uur bij Robeco Direct binnen zijn, worden uitgevoerd tegen de openingskoersen van de volgende dag van de Robeco fondsen. 01/2009 Stichting Pensioenfonds Grontmij pensioenspaarregeling OM 14 / 16

15 Stichting Pensioenfonds Grontmij Postbus AE De Bilt tel.: fax: Grontmij Nederland Holding B.V. Postbus AE De Bilt tel.: fax: Correspondentieadres Robeco Direct Securities Control Third Party Postbus CC Rotterdam Telefonische bereikbaarheid Robeco Direct tel: fax: /2009 Stichting Pensioenfonds Grontmij pensioenspaarregeling OM 15 / 16

16 8. Bijlage VOORBEELD DAGAFSCHRIFT Dagafschrift ROBECO DIRECT Rekeningnummer Datum dagafschrift 08 februarii 2007 Volgnummer 3 De datum waarop het dagafschrift is gemaakt Stichting Pensioenfonds Voorbeeld p/a de heer F.L. Voorbeeld Pensioenlaan ZZ PENSIOENSTAD Betreft storting stortingsmix Bruto bedrag 1.000,00 overgeboekt van rekeningnummer Robeco 15,00% Rorento Robeco European Equities Roparco 45,00% 10,00% 30,00% Gekozen beleggingsmix Aankoop aandelen Robeco Aankoop aandelen Rorento Bedrag 150,00 Bedrag 450,00 Openingskoers 07 februari 2007 Omgerekend in aandelen Robeco 29,80 5,0336 Openingskoers 08 februari 2007 Omgerekend in aandelen Rorento 37,35 12,0482 Aankoop aandelen Robeco European Equities Bedrag Openingskoers 07 februari 2007 Omgerekend in aandelen Robeco European Equities Datum aankoopkoers 100,00 36,60 2,7322 Betreft storting Roparco Bedrag Valutadatum 07 februari 2007 Datum waarop uw storting rentedragend wordt 300,00 Overzicht tegen openingskoers datum dagafschrift Product Vorig saldo Toename Nieuw saldo Koers Waarde Robeco St 130,9091 St 5,0336 St 135, , ,69 Rorento Robeco European Eq. 200, , ,0482 2, , , ,35 37, , Roparco 1.400,00 300, , , ,00 Totaal: ,24 Rente tot en met datum dagafschrift Rente Roparco 3,27 Rente die u tot en met de datum van dit dagafschrift heeft opgebouwd. Uitkering vindt jaarlijks per 1 januari plaats 01/2009 Stichting Pensioenfonds Grontmij pensioenspaarregeling OM 16 / 16

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA Ring P Oktober 2013, versie 2.3 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...2 INDIVIDUELE

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA februari 2015, versie 2.4 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 2 INDIVIDUELE BELEGGINGSREKENING...

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Pensioenfonds Unisys 2012 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om te

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening. Handleiding

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening. Handleiding Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Handleiding Inhoudsopgave 3 Wie is Allianz Nederland Asset Management B.V.? 4 Modelportefeuilles 4 Aankopen en sparen 4 Verkopen en geld opnemen

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Handleiding. Allianz Pro Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Handleiding. Allianz Pro Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Handleiding Allianz Pro Rekening Inhoudsopgave Wie is Allianz? 3 Modelportefeuilles 4 Aankopen en sparen 4 Verkopen en geld opnemen 4 Switchen 4 Aan- en verkoop

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling De vragen zijn gecategoriseerd naar de volgende onderwerpen: Algemeen NN Prestatie Pensioen Na garantiecontract Bij uitdiensttreding

Nadere informatie

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie

AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie AEGON Lijfrenterekening Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Lijfrenterekening 4 Belangrijke productkenmerken 4 Algemene productkenmerken 5 Wat is de AEGON Lijfrenterekening 5 Doelgroep 5 Voor wie geschikt

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen

Informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u o.a. het

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Persoonlijk risicogetal en portefeuille-risicogetal 6 1.3 Waaruit stelt

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek

Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek Offertenummer Beleggingsrekeningnummer 1 Gegevens tussenpersoon (eventueel stempel) 2 Gegevens aanvrager(s) Naam Voorletter(s) Adres Postcode

Nadere informatie