Robeco Direct BROCHURE VOOR DEELNEMERS FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN STICHTING ORTEC PENSIOENFONDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Robeco Direct BROCHURE VOOR DEELNEMERS FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN STICHTING ORTEC PENSIOENFONDS"

Transcriptie

1 Robeco Direct BROCHURE VOOR DEELNEMERS FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN STICHTING ORTEC PENSIOENFONDS

2 Inhoud 1. Inleiding De beschikbare premieregeling van Stichting Ortec Pensioenfonds Flexioen Beleggen Financieel verslag Praktische informatie Beleggingsadvies- en informatie Bijlage Deelnemersbrochure Stichting Ortec Pensioenfonds / januari / 20

3 1. Inleiding Robeco Groep In 1929 begon een kleine club van investeerders onder de naam 'Rotterdamsch Beleggingsconsortium' (Robeco). Nu - tachtig jaar later - telt die kleine club van weleer meer dan zeventig beleggingsfondsen. Circa één miljoen klanten en 750 institutionele beleggers in binnen- en buitenland maken inmiddels gebruik van de diensten die Robeco aanbiedt. Eenmaal klant van Robeco, kunt u profiteren van de jarenlang opgebouwde internationale expertise op het gebied van beleggen en financiële zaken. De dienstverlening van Robeco richt zich op kleine en grote spaarders en beleggers. Naast het realiseren van goede beleggingsresultaten, spelen het verstrekken van heldere informatie, resultaatgericht advies, toegankelijkheid en een goede bereikbaarheid een belangrijke rol. Dit alles heeft er toe bijgedragen, dat Robeco met een beheerd vermogen van 134,9 miljard (ultimo 2009) één van de grootste gespecialiseerde vermogensbeheerders in Europa is. Deelnemersbrochure Stichting Ortec Pensioenfonds / januari / 20

4 2. De beschikbare premieregeling van Stichting Ortec Pensioenfonds VERPLICHTE EN VRIJWILLIGE BESCHIKBARE PREMIEREGELING Voor alle werknemers met een full-time jaarsalaris hoger dan ,-- (2010) zal automatisch een Flexioen rekening worden geopend (verplichte beschikbare premieregeling). Daarnaast biedt het Pensioenfonds u ook de mogelijkheid om vrijwillig aanvullend bij te sparen (vrijwillige beschikbare premieregeling). Deze pensioenspaarregeling is voor iedere werknemer beschikbaar. SPAREN MET DE VRIJWILLIGE BESCHIKBARE PREMIEREGELING Uw jaarlijkse bijdrage wordt in maandelijkse termijnen op uw bruto maandsalaris ingehouden. U kunt ook in bepaalde maanden extra bedragen laten inleggen. Ook vrijgekomen Spaarloon- en Spaarpremiesaldi kunnen aangewend worden voor extra stortingen. Met name de maanden waarin vakantiegeld, eindejaarsuitkering en niet genoten ADV-dagen worden uitgekeerd zijn geschikt om extra stortingen te doen. FLEXIOEN REKENING Bij deelname aan zowel de vrijwillige als de verplichte beschikbare premieregeling van de Stichting ORTEC Pensioenfonds worden de stortingen belegd via een Flexioen Rekening. Om aan de fiscale eisen te voldoen mag over het saldo op de Flexioen Rekening alleen door het pensioenfonds worden beschikt. U mag dus niet zelf bedragen aan de rekening onttrekken of er op (laten) storten. Het pensioenfonds zal u wel machtigen om zelf beleggingskeuzes te kunnen maken op uw rekening. Ook hoeft u de rekening (saldo, inkomsten, dividendbelasting, etc.) niet op te nemen in uw aangifte inkomstenbelasting. In het vervolg wordt met 'deelnemer' zowel de mannelijke als de vrouwelijke deelnemer bedoeld. Door middel van het formulier "Openen Flexioen Rekening" geeft u aan dat u zelf wenst te beslissen hoe de stortingen belegd dienen te worden. Het Pensioenfonds opent vervolgens een Flexioen Rekening op uw naam en adres. Op deze Flexioen Rekening worden uw bijdragen en de daarmee samenhangende bijdragen van de werkgever gestort. Deelnemersbrochure Stichting Ortec Pensioenfonds / januari / 20

5 3. Flexioen Flexioen staat voor Flexibel Individueel Pensioen. Het is een pensioensysteem waarmee u niet alleen een pensioenreserve kunt opbouwen, maar ook de hoogte van uw eindkapitaal kunt beïnvloeden. U kunt via uw pensioenfonds namelijk uw beschikbare premies fiscaal vriendelijk beleggen bij Robeco. Robeco heeft daarvoor een unieke service ontwikkeld, die u alle gemak biedt: de Life Cycle Service. Binnen de Life Cycle Service belegt u op basis van adviesmixen, die zorgen voor een optimale verhouding tussen risico en rendement. Wilt u meer beleggingsvrijheid hebben, dan kan dat tot op zekere hoogte ook. Uw beleggingen worden binnen de Life Cycle Service periodiek getoetst aan de adviesmixen geldend voor uw pensioenfonds. De Life Cycle Service komt hiermee optimaal tegemoet aan de wettelijke zorgplicht van pensioenfondsen om grote beleggingsrisico s met pensioenpremies te voorkomen. Meer over de Life Cycle Service leest u op pagina 11. Waarom Robeco? Individuele pensioenregelingen brengen een uitvoerige en omvangrijke administratie met zich mee, met name wanneer alle deelnemers in staat gesteld worden om hun beschikbare premies te beleggen. Bovendien is dan ook een grondige kennis van de financiële markten essentieel. Een hele operatie dus. Daarom heeft uw pensioenfonds besloten met Robeco in zee te gaan. In de ruim vijfenzeventig jaar dat Robeco bestaat, is een uitgebreide internationale beleggingsexpertise opgebouwd. Zorgvuldige selectie, wereldwijde spreiding en lage kosten zijn kenmerkend voor het beleggingsbeleid. Daarnaast heeft Robeco een enorme verwerkingscapaciteit vanwege het grote aantal rekeninghouders. Het rekeningensysteem van Robeco staat borg voor een optimale service en een efficiënte administratie. Zo kunt u per pensioenregeling via één rekening, de Flexioen-rekening, sparen en beleggen in de Robeco-producten. Wat kan Flexioen voor u betekenen? Flexioen combineert de zekerheid van een pensioen met de keuzevrijheid en het rendement van beleggen. Met Flexioen bepaalt u zelf binnen het kader van uw pensioenregeling hoe uw financiële toekomst eruit ziet. De voordelen op een rijtje: Automatisch beleggen volgens op maat gesneden adviesmixen; Beleggingsvrijheid mogelijk; Overzichtelijke dagafschriften en on-line inzage Flexioen-rekening; Heldere financiële informatie; Kosteloos beleggingsadvies op maat. Deelnemersbrochure Stichting Ortec Pensioenfonds / januari / 20

6 4. Beleggen Beleggen is de laatste jaren steeds populairder geworden. Met name omdat het uitzicht kan bieden op aantrekkelijke rendementen. Nu is niet iedereen even bekend of ervaren met beleggen. Bovendien kan zelfstandig beleggen nogal wat tijd en geld kosten. Daarom krijgt u van Robeco alle ondersteuning die u wenst bij het kiezen van de voor u meest geschikte adviesmix. En eenmaal vastgesteld wordt uw beleggingsportefeuille met de grootste zorg voor u beheerd. Een geruststellende gedachte als u weet, dat Robeco inmiddels is uitgegroeid tot één van de grootste vermogensbeheerders ter wereld, met een beheerd vermogen van 134,9 miljard (ultimo 2009). Bovendien heeft Robeco de afgelopen tachtig jaar een schat aan beleggingsexpertise opgebouwd. En daar kunt u optimaal van profiteren. Als u vragen hebt, of meer informatie wilt, kunt u altijd met de adviseurs van Robeco overleggen. Achter in deze brochure vindt u een overzicht van alle mogelijkheden om in contact te komen met de adviseurs van Robeco. Beleggen en sparen met Flexioen Dankzij de Life Cycle Service kunt u met Flexioen beleggen en sparen volgens adviesmixen die zijn afgestemd op verschillende leeftijdscategorieën. Uw leeftijd bepaalt dus hoe uw premies worden belegd. Komt u in de loop der tijd in een andere leeftijdscategorie te vallen? Dan stemmen wij uw beleggingen automatisch af op de adviesmix die daarbij hoort. Makkelijker kan het niet. Wilt u meer beleggingsvrijheid, dan behoort dat ook tot de mogelijkheden. Meer hierover leest u op pagina 11 onder het kopje Life Cycle Service. Adviesmixen Wanneer u belegt voor uw pensioen, is het belangrijk een juiste afweging te maken tussen beleggingshorizon, het maximaal gewenste risico en het te behalen rendement. In het algemeen geldt: hoe langer uw beleggingshorizon, hoe hoger uw percentage aandelen kan zijn, en hoe interessanter het resultaat kan worden. Binnen de Life Cycle Service van uw Flexioen-regeling wordt hiermee optimaal rekening gehouden. De Life Cycle Service kent een verfijnde indeling van in totaal acht leeftijdsgroepen. Bij iedere leeftijdsgroep hoort een speciaal ontwikkelde adviesmix, met een specifieke spreiding over aandelen, obligaties en spaargeld. Deze adviesmixen zien er als volgt uit: Deelnemersbrochure Stichting Ortec Pensioenfonds / januari / 20

7 Leeftijdsafhankelijke mixen Fonds Mix 1 Mix 2 Mix 3 Mix 4 Mix 5 Mix 6 Mix 7 Aandelen Robeco Emerging Markets Equities 10% 10% 10% 5% 5% Robeco European Equities 30% 25% 20% 15% 10% 10% 5% Robeco 30% 25% 20% 20% 15% 10% 5% Obligaties Robeco Euro Obligaties Dividend 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Rorento 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Sparen Roparco Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Leeftijd < >62 FONDS CATEGORIE MATE VAN RISICO OMSCHRIJVING ROBECO EMERGING MARKETS EQUITIES AANDELEN WERELDWIJD BELEGT IN ONDERNEMINGEN IN OPKOMENDE ECONOMIEËN. ROBECO OPEAN EQUITIES AANDELEN OPA BELEGT IN VEELBELOVENDE WEST-OPESE ONDERNEMINGEN. ROBECO AANDELEN WERELDWIJD BELEGT INTERNATIONAAL IN AANDELEN VAN SOLIDE ONDERNEMINGEN. RORENTO OBLIGATIES WERELDWIJD BELEGT WERELDWIJD IN OBLIGATIES. HET FONDS PROFITEERT VAN RENTE- EN VALUTASCHOMMELINGEN IN DE DIVERSE REGIO'S. ROBECO O OBLIGATIES DIVIDEND OBLIGATIES OLAND BELEGT IN OBLIGATIES DIE UITGEGEVEN ZIJN IN O'S. ROPARCO FLEXIOEN LIQUIDITEITEN EEN VARIABELE RENTE, VOLOP VRIJHEID EN ALLE GEMAK DIE U ZICH MAAR KUNT WENSEN. Informatie over deze en andere beleggingsfondsen van Robeco kunt u aanvragen via Robeco Direct, telefoon (gratis). Uiteraard kunt u deze informatie ook vinden op het Internet, pagina Zorgvuldige selectie en spreiding De beleggingsexperts van Robeco selecteren zorgvuldig de beleggingsfondsen, waarna in overleg met uw pensioenfonds de adviesmixen worden samengesteld. Daarbij wordt gelet op voldoende spreiding over de verschillende beleggingscategorieën, om het risico zoveel mogelijk te beperken. Bovendien worden de mixen regelmatig geëvalueerd en geoptimaliseerd, zodat indien nodig, tijdig aanpassingen kunnen worden aangebracht. Op de volgende pagina treft u een overzicht van de (beursgenoteerde) fondsen waaruit de mixen worden opgebouwd. Deelnemersbrochure Stichting Ortec Pensioenfonds / januari / 20

8 Performancecijfers van de Robeco fondsen JAAR ROBECO EMERGING MARKETS EQUITIES ROBECO OPEAN EQUITIES ROBECO RORENTO ROBECO O OBLIGATIES DIVIDEND ROPARCO FLEXIOEN ,7% -4.7% -3.4% 8.3% 4.2% 3.8% ,8% -22.2% -17.5% 4.8% 9.5% 4.0% ,8% -29.6% -34.8% 2.3% 4.2% 3.5% ,2% 11.0% 1.4% 1.3% 7.1% 3.0% ,5% 6.2% 5.0% 2.8% 7.0% 2.7% ,1% 25,8% 28,6% 7.4% 5,1% 2,3% ,5% 16,5% 7,5% -0,6% -1,4% 2,3% ,1% -3,0% -1,3% 2,3% 0,0% 2,9% ,6% -47,5% -40,9% -1,0% 4,4% 3,4% ,3% 32,4% 33,1% 3,7% 5,6% 3,1% bron: IRIS Individueel risico/rendementsprofiel In de regel gaan beleggingen die een hoog rendement kunnen opleveren gepaard met een hoger risico. Aangezien niet iedereen evenveel risico wil of kan accepteren, wordt daarmee bij het samenstellen van de adviesmixen rekening gehouden. Dat komt tot uiting in het verschil in opbouw van de beleggingscategorieën. 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% 39,1% -29,4% 34,1% -25,7% Robeco Adviesmixen 95% betrouwbaarheid, 15 jaar historie 1 januari 1995 t/m 31 december ,3% -22,0% 24,7% -17,7% 21,6% 19,9% 6,3% 6,4% 6,5% 6,3% 6,3% -13,7% Leeftijd ,2% 6,0% 16,9% 4,8% 5,9% Robeco Em. Markets Eq. Robeco European Eq. Robeco Rorento Rob. Euro Obl. Div. Totaal 1 10% 30% 30% 15% 15% 100% 2 10% 25% 25% 20% 20% 100% 3 10% 20% 20% 25% 25% 100% 4 5% 15% 20% 30% 30% 100% 5 5% 10% 15% 35% 35% 100% 6-10% 10% 40% 40% 100% 7-5% 5% 45% 45% 100% Deelnemersbrochure Stichting Ortec Pensioenfonds / januari / 20

9 Het getoonde grijze profiel geeft de bandbreedte aan waarbinnen het beleggingsresultaat over een voortschrijdende periode van 15 jaar kan worden aangetroffen met een waarschijnlijkheid van 95%. In het geval van mix 1 is de bovengrens van de bandbreedte 39,1% en de ondergrens -29,4. Het gemiddelde jaarresultaat over de totale periode voor mix 1 is 6,3%. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggingscategorieën In grote lijnen onderscheiden we drie beleggingscategorieën, elk gekenmerkt door een eigen risico/rendementsprofiel. Dit profiel geeft aan in welke mate het rendement van een belegging in zowel positieve als negatieve zin fluctueert. In onderstaande tabel zijn de profielen schematisch weergegeven. BELEGGINGSCATEGORIE SPAARGELD OBLIGATIES AANDELEN RISICO LAAG GEMIDDELD HOOG Deelnemersbrochure Stichting Ortec Pensioenfonds / januari / 20

10 Life Cycle Service De peilers onder de Life Cycle Service van Flexioen zijn de drie verschillende serviceniveaus waar u uit kunt kiezen: Volledig Beheer, Gedeeltelijk Beheer en Eigen Beheer. U bepaalt zelf welk serviceniveau het beste bij u past. Wilt u zonder zorgen beleggen volgens uw adviesmix? Dan past het serviceniveau Volledig Beheer het beste bij u. Wilt u meer beleggingsvrijheid hebben, en afwijken van uw adviesmix? Kies dan voor het serviceniveau Gedeeltelijk Beheer of Eigen Beheer. Hieronder leest u hoe de serviceniveaus werken. Serviceniveau Volledig Beheer Uw huidige beleggingsportefeuille wordt jaarlijks bij dit serviceniveau automatisch in overeenstemming gebracht met de voor u geldende adviesmix. Hetzelfde geldt voor uw af te dragen pensioenpremies: ook die worden belegd conform uw adviesmix. Als extra zekerheid worden uw beleggingen jaarlijks getoetst aan de adviesmix die voor u van toepassing is. Is aanpassing van uw portefeuille nodig, dan wordt dat automatisch door ons verzorgd. Kortom, u hebt bij dit serviceniveau geen enkel omkijken naar uw beleggingen. Serviceniveau Eigen Beheer U kunt hier zelf bepalen wanneer u uw huidige beleggingsportefeuille in overeenstemming laat brengen met uw adviesmix. Bovendien kunt u zelf bepalen hoe u uw af te dragen pensioenpremies wilt laten beleggen. U kunt kiezen voor een van de standaard adviesmixen, maar ook zelf eventueel een mix samenstellen van beleggingsfondsen. Aan de beleggingsvrijheid bij dit serviceniveau kunnen eventueel nadere grenzen worden gesteld door uw pensioenfonds. Standaard toegekend: Volledig Beheer Het meest uitgebreide serviceniveau Volledig Beheer wordt binnen de Life Cycle Service standaard aan u toegekend. Met dit serviceniveau hebt u geen enkel omkijken naar uw beleggingen. Bovendien hebt u altijd de zekerheid dat uw gehele portefeuille profiteert van een optimale risico-rendementsverhouding. Kiest u liever voor het serviceniveau Gedeeltelijk Beheer of Eigen Beheer? Dan kunt u dat aangeven via een daarvoor bestemd formulier. U kunt dit doorgeven via het wijzigingsformulier. Dit formulier kunt u downloaden op onze website Inloggen doet u met uw persoonlijke toegangscodes. Aanpassen serviceniveau Past u uw serviceniveau aan van niveau eigen beheer naar niveau volledig beheer? Dan brengen wij op dat moment uw stortingsmix en uw portefeuille in lijn met de adviesmix die bij uw leeftijd hoort. Bij de transacties die hiervoor nodig zijn, worden de gebruikelijke aan- en verkoopkosten in rekening gebracht. Deelnemersbrochure Stichting Ortec Pensioenfonds / januari / 20

11 Monitoring en advies Voor alle drie de serviceniveaus geldt dat wij uw beleggingsgedrag jaarlijks volgen. U kunt rekenen op een individueel advies over uw beleggingen. Als uitgangspunten voor onze advisering gelden het door u gekozen serviceniveau, uw actuele beleggingsportefeuille en de voor u geldende beleggingskaders en adviesmixen. Voorbeeld: Hoe werkt de Life Cycle Service Het onderstaande voorbeeld maakt duidelijk hoe de Life Cycle Service werkt. De uitgangspunten in dit voorbeeld zijn: Deelnemer met een leeftijd van 36 jaar Pensionering op 62-jarige leeftijd Adviesmixen conform pagina 7 en 8 Gelet op de leeftijd van de deelnemer (36) en het moment van zijn pensionering (62) is de beleggingshorizon van de deelnemer 26 jaar. De deelnemer neemt in het voorbeeld al een aantal jaren deel aan Flexioen. De bestaande, oude portefeuille en stortingsmix van de deelnemer zien er als volg uit: Fonds Waarde Percentage Stortingsmix Aandelen Robeco European Equities ,0 % 30,0 % Robeco ,0 % 30,0 % Robeco Emerging Markets Equities ,0 % 10,0% Subtotaal ,0 % 70,0 % Obligaties Rorento ,0 % 15,0 % Robeco Euro Obligaties Dividend 800 8,0 % 15,0 % Subtotaal ,0 % 30,0 % Totaal % 100 % Deelnemersbrochure Stichting Ortec Pensioenfonds / januari / 20

12 Gevolgen van de Life Cycle Service Bij de Life Cycle Service wordt jaarlijks beoordeeld of de portefeuille en de stortingsmix van de deelnemer aansluit bij de voor hem geldende uitgangspunten, inclusief het moment waarop hij met pensioen zal gaan. Wat zijn nu de gevolgen van de Life Cycle Service voor de bestaande portefeuille van de deelnemer na deze beoordeling? Serviceniveau volledig beheer: als de deelnemer heeft gekozen voor volledig beheer wordt de portefeuille en de stortingsmix automatisch aangepast. De portefeuille wordt op de volgende punten aangepast: de verdeling over de categorieën Aandelen, Obligaties en Sparen wordt aangepast de verdeling over verschillende fondsen binnen die categorieën wordt aangepast conform die van adviesmixnummer 3 (zie pagina 7 en 8). De stortingsmix wordt automatisch in overeenstemming gebracht met die mix die past bij de leeftijd/beleggingshorizon van de deelnemer in dit voorbeeld. In dit geval is dat adviesmixnummer 3 (zie pagina 7 en 8). Voor de aanpassingen gelden de gebruikelijke aan- en verkoopkosten. De aangepaste portefeuille en stortingsmix komt er als volgt uit te zien: Fonds Waarde Percentage Stortingsmix Aandelen Robeco Emerging Markets Eq ,0 % 10,0 % Robeco European Equities ,0 % 25,0 % Robeco ,0 % 25,0 % Subtotaal ,0 % 60,0 % Obligaties Rorento ,0 % 20,0 % Robeco Euro Obligaties Dividend ,0 % 20,0 % Subtotaal ,0 % 40,0 % Totaal % 100 % Serviceniveau eigen beheer: heeft de deelnemer gekozen voor serviceniveau eigen beheer? Dan beoordelen we jaarlijks of zijn portefeuille nog overeenstemt met de door hem gekozen stortingsmix. Dit kan één van de adviesmixen zijn, dan wel een door de deelnemer zelf samengestelde mix. Ook hierbij houden we rekening met de bandbreedte, zoals hierboven beschreven. Wijkt de portefeuille van de deelnemer meer dan 10% af van het geldende stortingsmixpercentage, dan krijgt de deelnemer het advies om zijn portefeuille weer in lijn te brengen met de gekozen mix. Hiervoor moet de deelnemer zelf opdracht geven. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een opdrachtformulier dat wij deelnemers automatisch toesturen. Zo werkt Flexioen voor u Deelnemersbrochure Stichting Ortec Pensioenfonds / januari / 20

13 De werking van Flexioen is eenvoudig. Uw pensioenfonds opent een Flexioen-rekening voor u bij Robeco, die op uw naam en adres komt te staan. Het juridische eigendom van uw Flexioen-rekening blijft in handen van uw pensioenfonds. Vervolgens worden de onbelaste pensioenbijdragen van u en uw werkgever periodiek naar uw Flexioen-rekening overgeboekt. Uw huidige portefeuille en uw nog af te dragen premies beleggen wij volgens de voor u geldende adviesmix binnen de Life Cycle Service, tenzij u anders aangeeft. Flexioen-rekening Wegens wettelijke eisen, voortvloeiend uit de Pensioenwet (PW), mag alleen door uw pensioenfonds over het saldo op de Flexioen-rekening worden beschikt. U mag dus niet zelf bedragen aan de rekening onttrekken of buiten het pensioenfonds om vanaf uw privé-rekening geld storten. Het is niet toegestaan om de rekening (saldo, inkomsten, dividendbelasting) op te nemen in uw aangifte inkomstenbelasting. Het reglement voor het Robeco Rekeningensysteem ontvangt u zodra er een Flexioen rekening voor u geopend is. Dit reglement is van toepassing op de overeenkomst tussen Stichting Ortec Pensioenfonds. en Robeco. Sommige artikelen zijn ook voor u als deelnemer van toepassing. Transacties Om er zeker van te zijn, dat de transacties worden uitgevoerd tegen de openingskoersen van de Robecofondsen, dienen uw opdrachten uiterlijk de beursdag voor aankoop om 15:00 uur bij Robeco binnen te zijn. Uitdiensttreding Wanneer u het pensioenfonds verlaat, behoudt u het recht op het saldo dat u hebt opgebouwd op de Flexioen-rekening. U kunt het saldo op de rekening laten staan en daar te zijner tijd pensioen voor aankopen. U kunt het saldo ook overdragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Zie voor meer informatie uw pensioenreglement. (Vervroegd) pensioen Op het moment dat u met pensioen gaat, wordt er in overleg met het pensioenfonds in een pensioenuitkering voorzien. De Flexioen-rekening wordt op uw pensioendatum beëindigd en het saldo wordt naar het pensioenfonds teruggestort. Met het bijeengespaarde kapitaal wordt via het pensioenfonds een (tijdelijke) pensioenuitkering aangekocht. Deelnemersbrochure Stichting Ortec Pensioenfonds / januari / 20

14 Deelnemersbrochure Stichting Ortec Pensioenfonds / januari / 20

15 5. Financieel verslag Dagafschrift Na elke door u doorgegeven transactie, die helemaal voltrokken is, ontvangt u een dagafschrift met daarop: het saldo uw rekening (portefeuille-overzicht); de verrichte stortingen, wijzigingen en onttrekkingen; de bijschrijving van rente en dividend. Op de laatste pagina van deze brochure treft u een voorbeeld dagafschrift aan. Belangrijk Mochten er onjuistheden op uw dagafschrift of andere opgaven aan u voorkomen, dan moet u daarop schriftelijk reageren binnen een maand na ontvangst van het dagafschrift. Indien u de inhoud van een dagafschrift of andere opgaven niet hebt betwist binnen één maand nadat die stukken geacht worden u redelijkerwijs te hebben bereikt, geldt de inhoud ervan als door u te zijn goedgekeurd. Beleggingskosten De inleg of onttrekking brengen bij de spaarrekening Roparco geen kosten met zich mee. De aan- en verkoop van de fondsen kost de belegger 0,3% van het bedrag. Een switch (zijnde een koop en een verkoop) kost zowel 0,3% over de verkoop als 0,3% over de aankoop. Deelnemersbrochure Stichting Ortec Pensioenfonds / januari / 20

16 Fondsenoverzicht, inclusief beheervergoeding 1 en performance FONDS BEHEERVERGOEDING PER JAAR IN % VAN HET GEMIDDELD BEHEERDE VERMOGEN SERVICE FEE PER JAAR IN % VAN HET GEMIDDELD BEHEERDE VERMOGEN ROBECO EMERGING MARKETS EQUITIES 1.50% 0.12% ROBECO OPEAN EQUITIES 1.25% 0.12% ROBECO 1.00% 0.10%* RORENTO 0.70% 0.07%* ROBECO O OBLIGATIES DIVIDEND 0.70% 0.08% ROPARCO FLEXIOEN N.V.T. N.V.T. * Voor dit fonds geldt de volumekorting op de service fee voor het deel van het vermogen boven het drempelbedrag. 1 Beheervergoedingen worden berekend op dagbasis en verrekend met de intrinsieke waarde van het beleggingsfonds. De vergoedingen voor de verschillende fondsen variëren. Deelnemersbrochure Stichting Ortec Pensioenfonds / januari / 20

17 6. Praktische informatie Deelnemersbijeenkomsten In overleg met het pensioenfonds kan Robeco op regelmatige basis tijdens een bijeenkomst een presentatie voor deelnemers houden, waarin uitvoerig op de pensioenspaarregeling en de beleggingsresultaten zal worden ingegaan. Vragen Met vragen die betrekking hebben op uw pensioenregeling of op de overdracht van uw pensioen, kunt u terecht bij uw pensioenfonds. Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens kunt u via het formulier 'Beleggingsopdrachten/wijziging persoonsgegevens rechtstreeks doorgeven aan Robeco. Hieronder vindt u het soort vragen en/of opdrachten en waar u hiermee terecht kunt nog een keer schematisch weergegeven PENSIOENFONDS WAARDEOVERDRACHT INHOUDELIJKE VRAGEN OVER DE PENSIOENREGELING NIEUWE WERKGEVER STORTINGEN ROBECO BELEGGINGSADVIES/LIFE CYCLE SERVICE ADRESWIJZIGINGEN MIX WIJZIGEN/SWITCHEN WEBSITE Om u beter te helpen bij de pensioenopbouw via uw Flexioen-rekening, bieden wij u toegang tot onze website. De website van Pension Providers biedt u de volgende mogelijkheden: Inzage in uw persoonlijke gegevens zoals saldo en beleggingsmix; Overzichten van mutaties, stortingen en onttrekkingen; Downloaden wijzigingsformulier inclusief toelichting; Een pensioencalculator waarmee u kunt berekenen of uw pensioen op koers ligt. De uitkomsten uit de Pensioen Calculator zijn gebaseerd op algemene standaard tarieven. Het uiteindelijke Flexioen-saldo zal op pensioen- of ontslagdatum worden omgezet op basis van de specifieke tarieven van de Stichting Ortec Pensioenfonds. Deelnemersbrochure Stichting Ortec Pensioenfonds / januari / 20

18 7. Beleggingsadvies- en informatie Robeco Direct Voor individueel beleggingsadvies kunt u kosteloos de adviseurs van Robeco Direct raadplegen via telefoonnummer: (10 cpm). Dit nummer is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van tot uur en op zaterdag van tot uur. U kunt hier ook terecht voor informatie over de beleggingsfondsen. Teletekst en dagbladen Op pagina 525 van NOS Teletekst (zie ook en in de beursrubrieken van alle landelijke dagbladen staan de actuele koersen van de beleggingsfondsen vermeld. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Robeco Direct N.V. is als bank geregistreerd bij De Nederlandsche Bank N.V. en als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten. Handelsregisternummer Alle beleggingsfondsen die in deze publicatie staan vermeld, beschikken over een DNB-vergunning op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen. Opdrachten die de beursdag voor aankoop om 15:00 uur bij Robeco Direct binnen zijn, worden uitgevoerd tegen de openingskoersen van de volgende dag van de Robeco fondsen. Deelnemersbrochure Stichting Ortec Pensioenfonds / januari / 20

19 Correspondentieadres Robeco Direct Flexioen Opdrachten Postbus CC Rotterdam Telefonische bereikbaarheid Robeco Direct tel: fax: Internet website: Deelnemersbrochure Stichting Ortec Pensioenfonds / januari / 20

20 Bijlage 1 VOORBEELD DAGAFSCHRIFT Dagafschrift ROBECO DIRECT Rekeningnummer Datum dagafschrift 25 januari 2005 De datum waarop het dagafschrift is gemaakt Volgnummer 3 Stichting Pensioenfonds Voorbeeld p/a de heer F.L. Voorbeeld Pensioenlaan ZZ PENSIOENSTAD Betreft storting stortingsmix Bruto bedrag 1.000,00 overgeboekt van rekeningnummer Robeco Rorento Robeco European Equities Roparco 15,00% 45,00% 10,00% 30,00% Gekozen beleggingsmix Aankoop aandelen Robeco Aankoop aandelen Rorento Bedrag Openingskoers 24 januari 2005 Omgerekend in aandelen Robeco 150,00 29,80 5,0336 Bedrag Openingskoers 24 januari 2005 Omgerekend in aandelen Rorento 450,00 37,35 12,0482 Datum Aankoop aandelen Robeco European aankoopkoers Equities 100,00 Bedrag Openingskoers 24 januari ,60 Omgerekend in aandelen Robeco European Equities 2,7322 Betreft storting Roparco Bedrag Valutadatum 24 januari ,00 Datum waarop uw storting rentedragend wordt Overzicht tegen openingskoersdatum dagafschrift Product Vorig saldo Toename Nieuw saldo Koers Waarde Robeco Rorento Robeco European Eq. Roparco St 130, , , ,00 St 5, ,0482 2, ,00 St 135, , , ,00 30,54 37,35 37, , , , ,00 Totaal: ,24 Rente tot en met datum dagafschrift Rente Roparco 3,27 Rente die u tot en met de datum van dit dagafschrift heeft opgebouwd. Uitkering vindt jaarlijks per 1 januari plaats Deelnemersbrochure Stichting Ortec Pensioenfonds / januari / 20

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA Ring P Oktober 2013, versie 2.3 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...2 INDIVIDUELE

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA februari 2015, versie 2.4 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 2 INDIVIDUELE BELEGGINGSREKENING...

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Pensioenfonds Unisys 2012 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om te

Nadere informatie

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Aegon Bank N.V. Algemene voorwaarden Inhoud Algemene Voorwaarden Aegon Bank N.V. 1 A. Algemeen deel 2 B. Deel beleggen 7 C. Definitielijst 12 Orderuitvoeringsbeleid Aegon Bank N.V. 14 Algemene Bankvoorwaarden

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie

AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie AEGON Lijfrenterekening Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Lijfrenterekening 4 Belangrijke productkenmerken 4 Algemene productkenmerken 5 Wat is de AEGON Lijfrenterekening 5 Doelgroep 5 Voor wie geschikt

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Inleiding 4. 3 Communicatiemiddelen 14 Internet 14 Mobiel internet 15 De servicedesk medewerker 15

Inleiding 4. 3 Communicatiemiddelen 14 Internet 14 Mobiel internet 15 De servicedesk medewerker 15 basishandleiding INHOUD Inleiding 4 1 Alex Advies: uw digitale beleggingsadviseur 5 Wat is advies? 5 Persoonlijk risicogetal en portefeuillerisicogetal 6 Waarover adviseert Alex? 6 Hoe komen adviezen tot

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Persoonlijk risicogetal en portefeuille-risicogetal 6 1.3 Waaruit stelt

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening. Handleiding

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening. Handleiding Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Handleiding Inhoudsopgave 3 Wie is Allianz Nederland Asset Management B.V.? 4 Modelportefeuilles 4 Aankopen en sparen 4 Verkopen en geld opnemen

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Evi Beheer. Achter de schermen

Evi Beheer. Achter de schermen Evi Beheer Achter de schermen De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine belegger bent, Evi helpt u om uw geld te beleggen gericht op behoud en groei van

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Handleiding. Allianz Pro Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Handleiding. Allianz Pro Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Handleiding Allianz Pro Rekening Inhoudsopgave Wie is Allianz? 3 Modelportefeuilles 4 Aankopen en sparen 4 Verkopen en geld opnemen 4 Switchen 4 Aan- en verkoop

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie