Aegon PPI B.V. Pensioenreglement PL 67 Staffel 3% 1 januari [Type text]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aegon PPI B.V. Pensioenreglement PL 67 Staffel 3% 1 januari 2014. [Type text]"

Transcriptie

1 Aegon PPI B.V. Pensioenreglement PL 67 Staffel 3% 1 januari 2014 [Type text]

2 Vooraf In dit pensioenreglement leest u uw pensioenregeling van uw werkgever. Het pensioenreglement regelt ook de relatie tussen u en ons. De pensioenregeling is vastgesteld op basis van de pensioenovereenkomst zoals die geldt bij aanvang van de uitvoeringsovereenkomst. Uw werkgever Uitvoeringsovereenkomst Pensioenovereenkomst Pensioenreglement Wij als pensioenuitvoerder U als werknemer In dit reglement staat welke pensioenaanspraken u heeft. Met een pensioenaanspraak krijgen u of uw nabestaanden recht op een pensioenuitkering als een bepaalde situatie zich heeft voorgedaan. In het pensioenreglement staat onder andere hoe u een pensioen opbouwt voor later. Maar bijvoorbeeld ook dat uw partner recht heeft op een levenslang partnerpensioen als u overlijdt voor de pensioendatum. 2

3 In het pensioenreglement 1. Wat bedoelen we met 5 2. Uitgangspunten De pensioenuitvoerders De deelnemer De werkgever Verplichting tot medewerking Einde van uw deelname aan de pensioenregeling Functioneren 8 3. Uw pensioenregeling Karakter van de pensioenregeling Uw pensioenaanspraken Pensioengrondslag Werken in deeltijd Opbouw van pensioen Beschikbare premie Beleggingspensioen en Garantpensioen Beleggingspensioen Life Cycle Beleggen Vrij Beleggen Verzoek wijziging beleggingen Beleggingskosten Vervanging beleggingsfondsen Garantpensioen Waardeoverdracht voor de nieuwe deelnemer Toeslagen Toeslagen Winstdelingspool voor Beleggingspensioen Winstdelingspool voor Garantpensioen Grenzen en beperkingen Maxima voor pensioen Fiscale goedkeuring Aanpassingen door uw werkgever Afkopen, vervreemden, prijsgeven en zekerstellen Afkoop klein pensioen Acceptatie van verzekerde aanspraken Pensionering Flexibele pensioendatum Eerder met pensioen Later met pensioen Deeltijdpensioen Gebruiken en uitruilen van pensioen bij pensionering Variatie in pensioenuitkeringen Uitkering door Aegon Leven Waardeoverdracht bij pensionering 28 3

4 8. Overlijden voor de pensioendatum Partnerpensioen Wezenpensioen Anw-hiaatpensioen Arbeidsongeschiktheid Premievrijstelling Ontslag Pensioenaanspraken na ontslag Partnerpensioen na ontslag Waardeoverdracht naar nieuwe pensioenregeling Scheiding Gevolgen voor uw pensioen Conversie Onbetaald verlof en levensloopverlof Voortzetting aanspraken Einde aanspraken Klachten 37 Bijlagen Bijlage 1 - Begrippen begrijpelijk Bijlage 2 - Tarieven Bijlage 3 - Factoren voor uitruilen, uitstellen, vervroegen, variatie en afkopen 4

5 Hoofdstuk 1. Wat bedoelen we met... In het reglement staan begrippen die passen bij de taal van pensioenen. Maar die voor u wellicht niet meteen begrijpelijk zijn. Wij leggen deze begrippen zoveel mogelijk uit in de paragraaf waarin het begrip staat. Begrippen die vaak voorkomen staan in bijlage 1 Begrippen begrijpelijk. Hieronder staan namen en benamingen met daarbij de uitleg wie of wat we bedoelen. Het is dus belangrijk om deze vooraf te lezen. Dat helpt u om het reglement goed te begrijpen. U bent De persoon die deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde is. Wie van deze u bent, bepaalt welke hoofdstukken en paragrafen van dit pensioenreglement voor u gelden. U bent deelnemer als u: - werknemer bent bij de werkgever van deze pensioenregeling, en - u van hem een pensioenovereenkomst heeft gekregen, of - u geen werknemer meer bent, maar nog wel pensioenaanspraken heeft omdat u arbeidsongeschikt bent. Als u deelnemer bent, gelden voor u alle paragrafen. Alle paragrafen in de inhoudsopgave hebben daarom een rood blokje. En in het reglement zelf staan de rode blokjes ook bij de paragrafen. U bent gewezen deelnemer als u: - ex-werknemer bent van de werkgever van deze pensioenregeling, en - deze werkgever geen premie meer betaalt voor u, terwijl - u nog wel pensioenaanspraken heeft. Voor u gelden de paragrafen die in de inhoudsopgave een geel blokje hebben. In het reglement zelf staan de gele blokjes ook bij deze paragrafen. U bent pensioengerechtigde als u op grond van deze pensioenregeling een pensioenuitkering ontvangt. Voor u gelden de paragrafen die in de inhoudsopgave een groen blokje hebben. In het reglement zelf staan de groene blokjes ook bij deze paragrafen. Uw partner wordt pensioengerechtigde als u overlijdt tijdens deelname aan deze pensioenregeling. Zie hiervoor hoofdstuk 8, Overlijden voor de pensioendatum. Uw ex-partner kan ook een pensioengerechtigde zijn. Zie hiervoor hoofdstuk 11, Scheiding. Wij zijn De pensioenuitvoerders; Aegon PPI, Aegon Leven en Aegon Schade. Gezamenlijk zijn wij de uitvoerders van uw pensioenregeling. Als we in het reglement één van de pensioenuitvoerders noemen, dan bedoelen we alleen die ene pensioenuitvoerder. Aegon PPI bemiddelt met volmacht voor Aegon Leven en Aegon Schade. Hierdoor heeft u één aanspreekpunt voor uw pensioen bij ons, namelijk Aegon PPI. De pensioendatum Dit is de standaard pensioendatum, namelijk de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt. Dit is de pensioendatum die de Wet op de Loonbelasting toestaat. In de toekomst zijn verhogingen van de pensioendatum volgens deze wet mogelijk. Dat is afhankelijk van de levensverwachting in Nederland. Hiervoor staat een formule in de wet. De pensioendatum in uw pensioenregeling is gelijk aan de datum in de Wet op de Loonbelasting. Deze staat in artikel 18a. U ziet deze leeftijd ook op Mijn Aegon. 5

6 Uw persoonlijke pensioendatum U bent niet verplicht om op de pensioendatum met pensioen te gaan. U mag dat ook eerder of later doen. Met uw persoonlijke pensioendatum bedoelen we de datum waarop u daadwerkelijk met pensioen gaat. Pensioen Dit zijn de pensioenen na uw persoonlijke pensioendatum, namelijk het: - levenslang ouderdomspensioen; - partnerpensioen bij overlijden ná de persoonlijke pensioendatum, standaard 70% van het ouderdomspensioen; Overal waar we Pensioen met een hoofdletter schrijven, bedoelen we dus het ouderdomspensioen en het partnerpensioen bij uw overlijden ná de pensioendatum. Nabestaandenpensioen Dit zijn de pensioenen die uw partner en uw kinderen ontvangen na uw overlijden vóór de persoonlijke pensioendatum. Dit is een partnerpensioen en een wezenpensioen. Overal waar we Nabestaandenpensioen met een hoofdletter schrijven, bedoelen we dus het partner- en wezenpensioen bij overlijden vóór de persoonlijke pensioendatum. Beleggingspensioen Bij Beleggingspensioen wordt - na aftrek van de beleggingskosten - belegd met uw beschikbare premie. U belegt dus voor uw pensioen. De waarde van deze beleggingen gebruikt u op de pensioendatum om Pensioen aan te kopen. De hoogte van het Pensioen is onder andere afhankelijk van de waarde van de beleggingen op de pensioendatum. En de tarieven die de levensverzekeraars op dat moment gebruikten voor de aankoop van Pensioen. Fiscale regels bepalen de maximale hoogte van uw Pensioen. Garantpensioen Bij Garantpensioen koopt u meteen Pensioen aan. Garantpensioen is een verzekering die meteen zekerheid geeft over de hoogte van het Pensioen. 6

7 Hoofdstuk 2. Uitgangspunten 2.1. De pensioenuitvoerders Aegon PPI Aegon PPI is pensioenuitvoerder voor de beschikbare premieregeling van uw werkgever. Bij een beschikbare premieregeling stelt uw werkgever voor u een pensioenpremie beschikbaar. Daarmee moet u zelf een Pensioen aankopen. Daarnaast treedt Aegon PPI op namens: Aegon Leven Aegon Schade verzekeraar als u kiest voor Garantpensioen. verzekeraar voor het Nabestaandenpensioen. verzekeraar als u kiest voor het Anw-hiaatpensioen. verzekeraar voor premievrijstelling bij Arbeidsongeschiktheid. Aegon PPI is tot aan uw pensioendatum altijd het aanspreekpunt voor uw pensioen De deelnemer Deelname aan de pensioenregeling Voor indiensttreding biedt uw werkgever u de pensioenovereenkomst aan als onderdeel van de totale arbeidsovereenkomst. Daarmee is deelname aan de pensioenregeling verplicht. U kunt dus niet voor uw werkgever werken zonder deel te nemen aan de pensioenregeling. Zolang u werkt voor de werkgever van dit pensioenreglement, neemt u deel aan deze pensioenregeling en krijgt u pensioenaanspraken De werkgever Uw werkgever heeft deze pensioenregeling bij Aegon PPI voor u mogelijk gemaakt. Wij incasseren alle premies en kosten bij uw werkgever. De hoogte van uw eigen bijdrage staat in de pensioenovereenkomst die u met uw werkgever heeft. Uw werkgever verrekent de eigen bijdrage met uw salaris. Uw werkgever heeft voldaan aan zijn pensioenverplichtingen volgens deze pensioenregeling als hij: - de premies op tijd betaalt, en - voldoet aan zijn verplichtingen uit de uitvoeringsovereenkomst. Als zich een situatie voordoet waarin de pensioenovereenkomst niet voorziet, handelt uw werkgever naar beste weten en in de geest van de overeenkomst. Wanneer het om administratieve of inhoudelijke pensioenzaken gaat, beslissen uw werkgever en wij hier gezamenlijk over. 7

8 2.4. Verplichting tot medewerking U bent verplicht mee te werken aan een goede uitvoering van de pensioenregeling. Dit betekent dat u uw werkgever en ons alle gegevens en bewijsstukken verstrekt die nodig zijn. U moet uw werkgever in ieder geval informeren over uw: - trouwen, vóór de trouwdatum. Voor uw kinderen verzekeren wij automatisch een wezenpensioen als u een partner heeft; - het aangaan van een (geregistreerd) partnerschap, vóór de datum dat u dit gaat doen. Voor uw kinderen verzekeren wij automatisch een wezenpensioen als u een partner heeft; - scheiding, binnen veertien dagen nadat uw scheiding officieel is; - kinderen die recht hebben op het wezenpensioen als u geen partner heeft, zo snel mogelijk. In de volgende gevallen informeert u ons rechtstreeks: - U ontvangt een beschikking van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) waaruit blijkt dat u (deels) arbeidsongeschikt bent u moet ons informeren als u niet meer in dienst bent van de werkgever van dit pensioenreglement. Meer hierover leest u in hoofdstuk 9 Arbeidsongeschiktheid. - Als uw arbeidsongeschiktheidspercentage door het UWV wordt gewijzigd u moet ons daarover informeren als u niet meer in dienst bent bij de werkgever van dit pensioenreglement en uw premie is vrijgesteld. - Uw adres of een wijziging daarvan geeft u door via Mijn Aegon. U heeft geen aanspraken op grond van deze pensioenregeling als door het onjuist, niet of te laat aanleveren van gegevens pensioenaanspraken niet (volledig) verzekerd zijn Einde van uw deelname aan de pensioenregeling De pensioenregeling eindigt voor u als u niet meer in dienst bent bij de werkgever van deze pensioenregeling én u de waarde van Pensioen overdraagt naar een andere pensioenuitvoerder. Wij bedoelen dan de waardeoverdracht die we beschrijven in 10.3 Waardeoverdracht naar nieuwe pensioenregeling. In een aantal gevallen blijven pensioenaanspraken uit de pensioenregeling wel bestaan. Meer hierover kunt u lezen in paragraaf 10.1 Pensioenaanspraken na ontslag. Uw deelname aan de pensioenregeling vervalt ook als u de waarde van uw beleggingen overdraagt zoals wij dat beschrijven in paragraaf 7.8 Waardeoverdracht bij pensionering. Uw deelname aan de pensioenregeling eindigt niet als u arbeidsongeschikt wordt tijdens uw dienstverband bij deze werkgever. Dan wordt de premie vrijgesteld en blijft u deelnemen. Met vrijstellen bedoelen we dat uw werkgever de premie niet meer voor u hoeft te betalen. Uw pensioenregeling eindigt altijd op uw persoonlijke pensioendatum Functioneren Gedurende uw deelname aan deze regeling kunnen er omstandigheden ontstaan die invloed hebben op ons functioneren. Of er kunnen andere omstandigheden zijn die invloed hebben op uw pensioenregeling. Als hier sprake van is, brengen wij u op de hoogte. 8

9 Hoofdstuk 3. Uw pensioenregeling 3.1. Karakter van de pensioenregeling De Pensioenwet verdeelt de pensioenen in Nederland in een aantal soorten overeenkomsten. Het soort overeenkomst bepaalt het karakter van de pensioenregeling. Deze pensioenregeling kent de volgende karakters: - een premieovereenkomst voor de aanspraak op beschikbare premie. - een uitkeringsovereenkomst voor: - Nabestaandenpensioen - Anw-hiaatpensioen Uitleg Een premieovereenkomst geeft u recht op een pensioenpremie. Als u Beleggingspensioen heeft, wordt de pensioenpremie na aftrek van de beleggingskosten - belegd. Van de waarde van de beleggingen moet u Pensioen aankopen op uw persoonlijke pensioendatum. We kunnen nu nog niet berekenen hoeveel Pensioen u hiermee kunt aankopen op uw persoonlijke pensioendatum. Zie ook hoofdstuk 4 Opbouw van pensioen. U kunt de pensioenpremie ook gebruiken voor Garantpensioen. De hoogte van het Pensioen dat u heeft aangekocht is meteen zeker. Een uitkeringsovereenkomst geeft u recht op een gegarandeerde uitkering. De hoogte van dit bedrag is wel bekend. Zie ook hoofdstuk 8 Overlijden voor pensioendatum en hoofdstuk 9 Arbeidsongeschiktheid Uw pensioenaanspraken Aanspraak op beschikbare premie U heeft aanspraak op een beschikbare premie zoals omschreven in hoofdstuk 4 'Opbouw van pensioen'. De beschikbare premie gebruikt u voor het opbouwen van Pensioen. Verzekerde pensioenaanspraken bij overlijden De volgende pensioenaanspraken zijn verzekerd voor het geval dat u overlijdt voor de persoonlijke pensioendatum: - Nabestaandenpensioen, uw partner ontvangt een partnerpensioen en elk kind een wezenpensioen, zie bijlage 1 Begrippen begrijpelijk voor de definities van partner en kind. - Anw-hiaatpensioen, uw partner ontvangt een aanvullend partnerpensioen. Dit is een vrijwillig pensioen. U bepaalt zelf of u deelneemt. Voor een aanspraak op Nabestaandenpensioen en Anw-hiaatpensioen gelden de volgende bepalingen: - U moet uw werkgever melden en aantonen dat u een partner heeft. Er is op elk moment voor maar één partner aanspraak op Nabestaandenpensioen en Anw-hiaatpensioen. - De hoogte van de pensioenuitkering - zoals deze op uw Uniform Pensioenoverzicht staat - geldt alleen als u deelnemer bent als u overlijdt. 9

10 3.3. Pensioengrondslag Met de pensioengrondslag berekenen we al uw pensioenaanspraken. Dit is dus een belangrijk gegeven. Berekening van de pensioengrondslag De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris min de AOW-franchise. Uw pensioengrondslag stellen wij vast op de dag waarop uw deelname aan deze pensioenregeling begint. En daarna jaarlijks op 1 januari voor het komende jaar. Pensioengevend salaris Het pensioengevend salaris is het door de werkgever opgegeven salaris. Voor uw vaste maandsalaris tellen niet mee: - onkostenvergoedingen - auto van de zaak - bonussen Het pensioengevend jaarsalaris mag in 2014 maximaal ,- zijn. Jaarlijks passen wij dit bedrag aan volgens de ontwikkeling van het loon- en consumentenprijsindexcijfer. De werkgever kan een eigen maximum stellen aan het pensioengevend salaris, dat lager is dan dit bedrag. Daarnaast geldt dat uw pensioengevend salaris met maximaal 15% per jaar mag stijgen. AOW-franchise De AOW-franchise is het eerste deel van het salaris dat niet meetelt voor pensioen omdat u straks ook AOW ontvangt. In 2014 is de AOW-franchise ,-. Dit bedrag passen wij jaarlijks aan volgens de ontwikkeling van de AOW. Daling van de pensioengrondslag Als uw pensioengrondslag om welke reden dan ook daalt, heeft dit geen invloed op de pensioenaanspraken die u al had. Over de invloed van arbeidsongeschiktheid op de pensioengrondslag kunt u lezen in paragraaf 9.1 'Premievrijstelling' Werken in deeltijd Werken in deeltijd heeft invloed op uw pensioengrondslag. U werkt in deeltijd als u minder uren werkt dan het aantal uren dat in uw bedrijf of organisatie gewerkt wordt bij een voltijd dienstverband. Bij het vaststellen van uw pensioengrondslag gaan we uit van het pensioengevend salaris dat u bij een voltijd dienstverband zou verdienen. Deze pensioengrondslag vermenigvuldigen we met uw deeltijdpercentage. Dit percentage is het werkelijke aantal arbeidsuren gedeeld door het aantal uren van een voltijd dienstverband en vermenigvuldigd met 100%. 10

11 Voorbeeld U werkt 24 uur per week en een voltijd dienstverband is 38 uur per week. Uw deeltijdpercentage is dan 24 / 38 = 0,6316 x 100% = 63,16% Stel dat u ,- per jaar zou verdienen bij een voltijd dienstverband en de AOW-franchise is ,- per jaar. Uw voltijd pensioengrondslag is dan ,- en dit vermenigvuldigen we met uw deeltijdpercentage. Uw deeltijd pensioengrondslag is , - x 63,16% = ,- Wij stellen het deeltijdpercentage opnieuw vast zodra u: - van een deeltijd naar een voltijd dienstverband gaat, of - van een voltijd naar een deeltijd dienstverband gaat, of - uw deeltijd dienstverband wijzigt zonder dat u dan de volledige arbeidstijd werkt. Na de nieuwe vaststelling gaan we er voor de toekomstige dienstjaren van uit dat het deeltijdpercentage hetzelfde blijft tot aan de pensioendatum. 11

12 Hoofdstuk 4. Opbouw van Pensioen 4.1. Beschikbare premie Zodra u deelneemt aan de pensioenregeling heeft u recht op een beschikbare premie en op dat moment stellen we de hoogte daarvan vast. Daarna doen wij dat elk jaar op 1 januari. Wij nemen hiervoor uw leeftijd op 31 januari. De beschikbare premie is een percentage van de pensioengrondslag en afhankelijk van uw leeftijd. Wij gaan uit van uw leeftijd op de laatste dag van de maand waarin wij de beschikbare premie vaststellen. De percentages die voor u gelden staan hieronder in één van de rijen. Uw werkgever heeft besloten welke rij voor u geldt. Op Mijn Aegon en in uw startbrief staat welke rij voor u van toepassing is. 3% staffel Vanaf leeftijd Q 100% Q 95% Q 90% Q 85% Q 80% Q 75% Q 70% Q 65% Q 60% Q 50% 9% vast 15 8,10% 7,70% 7,29% 6,89% 6,48% 6,08% 5,67% 5,27% 4,86% 4,05% 9% 20 9,00% 8,55% 8,10% 7,65% 7,20% 6,75% 6,3% 5,85% 5,40% 4,50% 9% 25 10,50% 9,98% 9,45% 8,93% 8,40% 7,88% 7,35% 6,83% 6,30% 5,25% 9% 30 12,20% 11,59% 10,98% 10,37% 9,76% 9,15% 8,54% 7,93% 7,32% 6,10% 9% 35 14,20% 13,49% 12,78% 12,07% 11,36% 10,65% 9,94% 9,23% 8,52% 7,10% 9% 40 16,50% 15,68% 14,85% 14,03% 13,20% 12,38% 11,55% 10,73% 9,90% 8,25% 9% 45 19,20% 18,24% 17,28% 16,32% 15,36% 14,40% 13,44% 12,48% 11,52% 9,60% 9% 50 22,40% 21,28% 20,16% 19,04% 17,92% 16,80% 15,68% 14,56% 13,44% 11,20% 9% 55 26,40% 25,08% 23,76% 22,44% 21,12% 19,80% 18,48% 17,16% 15,84% 13,20% 9% 60 31,40% 29,83% 28,26% 26,69% 25,12% 23,55% 21,98% 20,41% 18,84% 15,70% 9% 65 35,70% 33,92% 32,13% 30,35% 28,56% 26,78% 24,99% 23,21% 21,42% 17,85% 9% In de Wet op de Loonbelasting staan de regels voor de maximale beschikbare premie. Vanaf 1 januari 2015 wordt de maximale beschikbare premie verlaagd. Hoeveel lager heeft de wetgever nog niet definitief bepaald. Ook in de toekomst kan het maximum percentage volgens de wet gewijzigd worden. Zijn de percentages voor de beschikbare premie op Mijn Aegon en in uw startbrief nu of in de toekomst hoger dan de maximale percentages volgens de wet? Dan geldt voor u dit: Uw percentage beschikbare premie is altijd gelijk aan het maximale percentage volgens de Wet op de Loonbelasting. Een wijziging van de beschikbare premie geldt alleen voor de toekomst. De ingangsdatum van uw aanspraak op beschikbare premie is gelijk aan de datum van indiensttreding bij uw werkgever. Uw aanspraak op beschikbare premie stopt wanneer u uit dienst gaat. De premies voor de volgende onderdelen betaalt uw werkgever apart: - Nabestaandenpensioen - Anw-hiaatpensioen - premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Eigen bijdrage Of u een eigen bijdrage moet betalen voor deze pensioenregeling en zo ja hoeveel, is afhankelijk van de afspraken tussen uw werkgever en u. 12

13 Extra storten Als uw werkgever niet heeft gekozen voor Q 100%, mag u extra premie storten. Met deze stortingen belegt u voor extra Pensioen. De regeling is vrijwillig en voor uw eigen rekening. De premie wordt via uw werkgever betaald. Hij verrekent dit met uw salaris. Het extra storten kent een maximum dat afhankelijk is van uw pensioengrondslag. De maximale percentages staan per leeftijdscategorie hieronder weergegeven. Vanaf leeftijd Q 95% Q 90% Q 85% Q 80% Q 75% Q 70% Q 65% Q 60% Q 50% 9% vast 15 0,40% 0,81% 1,21% 1,62% 2,02% 2,43% 2,83% 3,24% 4,05% 0% 20 0,45% 0,90% 1,35% 1,80% 2,25% 2,70% 3,15% 3,60% 4,50% 0% 25 0,52% 1,05% 1,57% 2,10% 2,62% 3,15% 3,67% 4,20% 5,25% 1,5% 30 0,61% 1,22% 1,83% 2,44% 3,05% 3,66% 4,27% 4,88% 6,10% 3,2% 35 0,71% 1,42% 2,13% 2,84% 3,55% 4,26% 4,97% 5,68% 7,10% 5,2% 40 0,82% 1,65% 2,47% 3,30% 4,12% 4,95% 5,77% 6,60% 8,25% 7,5% 45 0,96% 1,92% 2,88% 3,84% 4,80% 5,76% 6,72% 7,68% 9,60% 10,2% 50 1,12% 2,24% 3,36% 4,48% 5,60% 6,72% 7,84% 8,96% 11,20% 13,4% 55 1,32% 2,64% 3,96% 5,28% 6,60% 7,92% 9,24% 10,56% 13,20% 17,4% 60 1,57% 3,14% 4,71% 6,28% 7,85% 9,42% 10,99% 12,56% 15,70% 22,4% 65 1,78% 3,57% 5,35% 7,14% 8,92% 10,71% 12,49% 14,28% 17,85% 26,7% U kunt geen premievrijstelling meeverzekeren voor deze extra stortingen. De maximale percentages voor het extra storten stellen we jaarlijks op 1 januari vast. Meer informatie over Extra storten en het aanvraagformulier vindt u op Mijn Aegon Beleggingspensioen en Garantpensioen Met deze pensioenregeling heeft u recht op beschikbare premie. U moet deze premie - in ieder geval de eerste twee jaar van uw dienstverband bij de werkgever van deze pensioenregeling - gebruiken voor het doen van beleggingen. Met de waarde van de beleggingen moet u Pensioen aankopen. Twee jaar na indiensttreding kunt u kiezen wanneer u Pensioen aankoopt, namelijk: - op uw pensioendatum, tot die tijd wordt de premie belegd Beleggingspensioen - vóór uw pensioendatum, door het Pensioen te verzekeren Garantpensioen Bij Beleggingspensioen wordt de hoogte van uw Pensioen onder andere bepaald door de rentestand op uw pensioendatum. En de tarieven die de gekozen levensverzekeringsmaatschappij op dat moment gebruikt. Bij Beleggingspensioen heeft u vooraf dus geen zekerheid over de hoogte van uw Pensioen. Garantpensioen geeft u wel meteen zekerheid over de hoogte van uw Pensioen. Als u op het moment van deelname aan deze pensioenregeling al twee jaar of langer in dienst bent van uw werkgever, mag u dus meteen kiezen voor Garantpensioen. Uiteraard kunt u ook kiezen voor een combinatie van beleggen en verzekeren. Uw keuze maakt u via Mijn Aegon. U kunt de opgebouwde waarde van uw Beleggingspensioen niet gebruiken voor Garantpensioen. 13

14 Als u kiest voor (gedeeltelijk) gebruik van de beschikbare premie voor de aankoop van Garantpensioen, voeren we dit uit op de eerste premievervaldag na ontvangst van uw schriftelijke verzoek. De premievervaldag is de dag waarop wij de periodieke premie in rekening brengen. Dit is altijd de eerste van de maand. Een verzoek met terugwerkende kracht is niet mogelijk Beleggingspensioen Aanvang deelname Bij aanvang van deelname aan de pensioenregeling wordt uw beschikbare premie altijd belegd volgens Life Cycle Beleggen. Dit gebeurt standaard volgens het defensieve risicoprofiel en rekening houdend met uw leeftijd. Vervolgens vragen wij u naar uw persoonlijk risicoprofiel en uw keuze voor Life Cycle Beleggen of Vrij Beleggen. Dit gebeurt via het Beleggingskeuzeformulier. U bent vrij in het kiezen voor Life Cycle Beleggen of Vrij Beleggen. Na ontvangst van het Beleggingskeuzeformulier switchen wij de belegde waarde naar het beleggingsfonds dat past bij uw persoonlijke risicoprofiel en de bovengenoemde keuze. Switchen is het wijzigen van de samenstelling van beleggingen. Waarde Uw beleggingen staan op een pensioenbeleggingsrekening. De belegde waarde op uw pensioenbeleggingsrekening is altijd gelijk aan het aantal beleggingseenheden - op de betreffende dag - vermenigvuldigd met de dagkoers op handelsdag en min de verkoopkosten. Op uw persoonlijke pensioendatum De waarde van uw beleggingen komt beschikbaar op uw persoonlijke pensioendatum. Voorwaarde is dat u dan in leven bent. U mag de waarde van uw beleggingen alleen gebruiken voor het aankopen van Pensioen. U mag zelf kiezen bij welke levensverzekeringsmaatschappij u uw Pensioen aankoopt. De hoogte van het Pensioen dat u aankoopt is onder andere afhankelijk van de rentestand op uw persoonlijke pensioendatum. En de tarieven die de gekozen levensverzekeringsmaatschappij op dat moment gebruikt. Daarnaast stelt de Belastingdienst een maximum aan de hoogte van uw Pensioen, zie Fiscale Maxima. Als er meer pensioenkapitaal is dan nodig is voor de aankoop van het fiscaal maximale pensioen bij de gekozen levensverzekeraar dan komt het meerdere kapitaal, op grond van fiscale regelgeving, toe aan Aegon PPI Life Cycle Beleggen Bij Life Cycle Beleggen beleggen we na aftrek van de beleggingskosten- de beschikbare premies voor u in beleggingsfondsen volgens een vooraf bepaald profiel. U heeft er verder geen omkijken naar. Het enige dat u zelf moet doen, is bepalen welk profiel het best bij u past. U bepaalt uw zogeheten persoonlijke risicoprofiel met behulp van de Beleggingswijzer. Uw keuzes geeft u vervolgens door met het Beleggingskeuzeformulier. Beide documenten vindt u op Mijn Aegon. Bij Life Cycle Beleggen bouwen wij het beleggingsrisico af naarmate de pensioendatum in zicht komt. Hiervoor gebruiken we acht beleggingsfondsen, namelijk Aegon Balanced DC Fund 1 tot en met 8. Met Aegon Balanced DC Fund 8 wordt het meest risicovol belegd, met Aegon Balanced DC Fund 1 het minst risicovol. Tijdens het afbouwen beleggen we steeds minder risicovol. 14

15 In de tabel staat hoe de beleggingen plaatsvinden. In welke van deze fondsen u belegt, is afhankelijk van uw persoonlijke risicoprofiel en van het aantal jaren tot u de pensioendatum bereikt. Steeds als u een volgende categorie resterende looptijd bereikt, wordt de belegde waarde automatisch geswitcht naar het volgende beleggingsfonds binnen het geldende risicoprofiel. Risicoprofiel Offensief Neutraal Defensief Zeer defensief Resterende looptijd tot de pensioendatum Meer dan 20 jaar Aegon Balanced DC Fund 8 Aegon Balanced DC Fund 7 Aegon Balanced DC Fund 6 Aegon Balanced DC Fund 5 Van 20 tot 10 jaar Aegon Balanced DC Fund 7 Aegon Balanced DC Fund 6 Aegon Balanced DC Fund 5 Aegon Balanced DC Fund 4 Van 10 tot 5 jaar Aegon Balanced DC Fund 6 Aegon Balanced DC Fund 5 Aegon Balanced DC Fund 4 Aegon Balanced DC Fund 3 Van 5 tot 2 jaar Aegon Balanced DC Fund 5 Aegon Balanced DC Fund 4 Aegon Balanced DC Fund 3 Aegon Balanced DC Fund 2 Minder dan 2 jaar Aegon Balanced DC Fund 4 Aegon Balanced DC Fund 3 Aegon Balanced DC Fund 2 Aegon Balanced DC Fund 1 Het rendement op de beleggingsfondsen kan zowel positief als negatief zijn. Het beleggingsrisico is altijd voor uw eigen rekening. Risicoprofiel wijzigen U mag uw risicoprofiel wijzigen. Dit betekent dat u gaat switchen; uw beleggingen worden verkocht en vervolgens worden beleggingen in een ander Aegon Balanced DC Fund gekocht. U kunt alleen switchen bij het aanpassen van uw persoonlijke risicoprofiel Vrij Beleggen Voor Vrij Beleggen moet u kiezen en uw persoonlijke risicoprofiel moet bij ons bekend zijn. Vrij Beleggen geeft u de vrije keuze om te beleggen in één of meer van de volgende fondsen: AEAM Asia Equity Fund AEAM Emerging Asia Equity Fund AEAM North America Equity Fund (EUR) AEAM Global Commodity Fund (EUR) AEAM Core European Government Bond Fund AEAM Japan Equity Fund AEAM Europe Equity Fund AEAM Global Real Estate Fund AEAM European Bond Fund AEAM Money Market Euro Fund Het rendement op de beleggingsfondsen kan zowel positief als negatief zijn. Het beleggingsrisico is altijd voor uw eigen rekening. Jaarlijks toetsen wij of uw beleggingskeuze aansluit bij uw persoonlijke risicoprofiel. Vervolgens ontvangt u een zogeheten toetsbrief met uitleg over de aansluiting van uw keuze bij uw profiel. Beleggingskeuze wijzigen U mag (een deel van) uw beleggingen verkopen en daarvoor beleggingen in één of meer andere beleggingsfondsen kopen. Voor elke switch betaalt u de aan- en verkoopkosten die horen bij de fondsen die u aan- en verkoopt. 15

16 Voor het beleggen van toekomstige premies mag u een nieuwe combinatie van beleggingfondsen vaststellen. Dit heet bijstellen. De reeds aangekochte beleggingen blijven in de vorige combinatie van beleggingsfondsen. Bijstellen is kosteloos Verzoek wijziging beleggingen Een verzoek tot switchen of bijstellen moet u schriftelijk bij ons indienen. Een verzoek voeren wij altijd uit op de eerste dag van de maand na ontvangst van het betreffende verzoek. Een verzoek met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Als wij een verzoek vóór uur Nederlandse tijd ontvangen op de laatste werkdag van een maand, geldt de koers van de werkdag volgend op de werkdag van ontvangst. Als wij een verzoek ná uur Nederlandse tijd ontvangen op de laatste werkdag van een maand of op (de) een (na) laatste dag van een maand die geen werkdag is, wordt het verzoek verwerkt alsof het is ontvangen op de eerstvolgende werkdag vóór uur Nederlandse tijd. Als er - om welke reden dan ook - op een moment geen koers kan worden vastgesteld, geldt de koers van het eerstvolgende moment waarop de koers wel kan worden vastgesteld Beleggingskosten Beleggen kost geld. Daarom rekenen we aan- en verkoopkosten en vergoedingen voor het beheer van de beleggingen. De aan- en verkoopkosten verrekenen we met de beschikbare premie of de beleggingen. De vergoedingen voor het beheer zijn samengevoegd onder de naam Ongoing Charges Figure (OCF). De OCF stellen we elk jaar opnieuw voor alle fondsen vast en verrekenen we met het rendement op de beleggingen. Kijk op voor de actuele tarieven per fonds. Aan- en verkoopkosten De aan- en verkoopkosten per fonds staan in de tabel. Door marktomstandigheden kunnen deze wijzigen. In de volgende situaties rekenen we aan- en verkoopkosten: 1) Beleggingen aankopen met de beschikbare premie Bij aankoop van beleggingen rekenen we aankoopkosten. De aankoopkosten brengen we in mindering op uw beschikbare premie. Als de aankoopkosten bijvoorbeeld 0,31% zijn, kopen we van 99,69% van de beschikbare premie beleggingen. 2) Automatisch switchen bij Life Cycle Beleggen Steeds als u een volgende categorie resterende looptijd bereikt, wordt de belegde waarde automatisch geswitcht naar het volgende beleggingsfonds binnen het geldende risicoprofiel. Bij switchen verkopen we beleggingen en vervolgens kopen we andere beleggingen aan. Hiervoor worden aan- en verkoopkosten verrekend. Dit zijn de switchkosten. Switchkosten verrekenen we met de belegde waarde op de dag waarop de aan- en verkoop plaatsvindt. 3) Risicoprofiel wijzigen bij Life Cycle Beleggen U mag uw risicoprofiel wijzigen. Dit betekent dat er geswitcht wordt. Bij switchen verkopen we beleggingen en vervolgens kopen we andere beleggingen aan. Hiervoor worden aan- en verkoopkosten verrekend. Dit zijn de switchkosten. Switchkosten verrekenen we met de belegde waarde op de dag waarop de aan- en verkoop plaatsvindt. 4) Beleggingskeuze wijzigen bij Vrij Beleggen 16

17 U mag (een deel van) uw beleggingen verkopen en daarvoor beleggingen in één of meer andere beleggingsfondsen kopen. Voor elke switch rekenen we de aan- en verkoopkosten die horen bij de fondsen die u aan- en verkoopt. Ook deze switchkosten verrekenen we met de belegde waarde op de dag waarop de aan- en verkoop plaatsvindt. 5) Verkoopkosten bij verkoop van beleggingen We rekenen verkoopkosten bij verkoop van beleggingen voor: - het aankopen van Pensioen op uw persoonlijke pensioendatum; - een individuele of collectieve waardeoverdracht; - het afkopen van klein pensioen, zie paragraaf 6.5 Afkoop klein pensioen ; - het uitruilen van ouderdomspensioen bij ontslag, zie paragraaf 10.2 Partnerpensioen na ontslag. Wij mogen de aan- en verkoopkosten twee keer per jaar aanpassen. Ongoing Charges Figure (OCF) De OCF is een maatstaf voor doorlopende kosten van een beleggingsfonds. Deze laten we zien als percentage van het fondsvermogen. Aegon Investment Management verrekent de OCF met het rendement op de beleggingen. De wijze van berekening schrijft de Autoriteit Financiële Markten voor. De hoogte van de OCF kan per jaar verschillen en is afhankelijk van het fonds waarin wordt belegd. De OCF bestaat uit de beheervergoeding en de service fee die Aegon aan beleggingsfondsen in rekening brengt. Een beleggingsfonds kan ook beleggen in andere onderliggende Aegon fondsen of in onderliggende fondsen van niet aan Aegon gelieerde managers. In de berekening van OCF zijn ook de doorlopende kosten voor deze onderliggende beleggingsfondsen opgenomen. Deze kosten zijn allemaal verrekend in de koersen die worden gepubliceerd op Beheervergoeding De doorlopende kosten van een beleggingsfonds gedurende de verslagperiode van een jaar noemen we de beheervergoeding. De beheervergoeding geeft de verhouding weer tussen de doorlopende kosten en de gemiddelde intrinsieke waarde van een beleggingsfonds. De intrinsieke waarde is de werkelijke waarde, niet de handelswaarde. De beheervergoeding verschilt per fonds en vindt u op de volgende pagina en op bij Documenten en multimedia. Hoe het precies werkt, leest u hieronder in het kader. Doorlopende kosten zijn alle kosten die gedurende de verslagperiode in mindering zijn gebracht op het vermogen van het beleggingsfonds. Dit geldt niet voor de op- en afslagen van nieuwe en uittredende deelnemers, aan- en verkoopkosten van beleggingen en rentekosten op bankrekeningen. De intrinsieke waarde van een beleggingsfonds wordt berekend door het gemiddelde te nemen van vijf meetmomenten, namelijk: 31 december 20XX, 31 maart 20XX, 30 juni 20XX, 30 september 20XX en 31 december 20XX. De waarden op de meetmomenten in december tellen ieder voor de helft bij de berekening van het gemiddelde. De verhouding in de berekening is dan 0,5:1:1:1:0,5. Service fee De service fee is een vergoeding voor kosten zoals de kosten van: toezichthouders, bewaring, accountants, (juridisch) advies, oprichting, administratie, marketing en communicatie. De service fee wordt dagelijks in rekening gebracht volgens de intrinsieke waarde van het beleggingsfonds tot en met de voorafgaande handelsdag. 17

18 Fondsnaam Beheervergoeding Service fee OCF 2012 Aan- en verkoopkosten *** AEAM Asia Equity Fund 0,36% 0,08% 0,45% 0,35% AEAM Europe Equity Fund 0,36% 0,08% 0,46% 0,30% AEAM North America Equity Fund (EUR) 0,40% 0,08% 0,48% 0,20% AEAM Global Real Estate Fund 0,48% 0,08% 0,55% 0,30% AEAM Global Commodity Fund (EUR) 0,30% 0,03% 0,33% 0,20% AEAM Core European Government Bond Fund 0,10% 0,08% 0,15% 0,03% AEAM Emerging Asia Equity Fund 0,36% 0,08% 0,45% 0,60% AEAM Japan Equity Fund 0,36% 0,08% 0,46% 0,25% AEAM European Bond Fund 0,12% 0,08% 0,18% 0,04% AEAM Money Market Euro Fund 0,09% 0,03% 0,015% Aegon Balanced DC Fund 1 0,52% 0,08% 0,60% 0,23% Aegon Balanced DC Fund 2 0,52% 0,08% 0,60% 0,25% Aegon Balanced DC Fund 3 0,52% 0,08% 0,60% 0,27% Aegon Balanced DC Fund 4 0,52% 0,08% 0,60% 0,28% Aegon Balanced DC Fund 5 0,52% 0,08% 0,60% 0,29% Aegon Balanced DC Fund 6 0,52% 0,08% 0,60% 0,29% Aegon Balanced DC Fund 7 0,52% 0,08% 0,60% 0,29% Aegon Balanced DC Fund 8 0,52% 0,08% 0,60% 0,29% 4.5. Vervanging beleggingsfondsen Wij mogen de beleggingsfondsen vervangen door één of meer andere beleggingsfondsen. De beleggingen worden dan overgeheveld van het te vervangen beleggingsfonds naar (een) beleggingsfonds(en) met een soortgelijk risicoprofiel. Het vervangen van een beleggingsfonds gebeurt alleen als wij oordelen dat dit noodzakelijk is voor een prudente bedrijfsvoering. Daarbij houden we - in alle redelijkheid - rekening met uw belangen. Als u belegt volgens 'Vrij Beleggen' kiest u zelf een ander beleggingsfonds uit het totale aanbod van beleggingsfondsen bij Vrij Beleggen op dat moment. U betaalt geen aan- en verkoopkosten of andere kosten Garantpensioen Als u kiest voor (gedeeltelijk) Garantpensioen heeft u vanaf het moment van aankoop zekerheid over (een deel van) de hoogte van uw Pensioen. Deze pensioenen zijn vanaf dan namelijk verzekerd. Voordat uw Pensioen wordt aangekocht wordt een rentegarantiepremie en een risicopremie waardeoverdracht in rekening gebracht. De rentegarantiepremie brengen wij in rekening zodat wij uw Pensioen na uw pensioendatum levenslang kunnen uitkeren. Voor 2014 bedraagt de rentegarantiepremie 14,92% van uw beschikbare premie. De risicopremie waardeoverdracht brengen wij in rekening om een eventuele bijbetalingsverplichting van uw werkgever bij een wettelijke (individuele) waardeoverdracht te voorkomen. Voor 2014 bedraagt deze premie 0,75% van de beschikbare premie. Ouderdomspensioen U koopt voor uw pensioendatum een ouderdomspensioen. Dit ouderdomspensioen gaat in op de pensioendatum en wordt uitgekeerd tot het einde van de maand waarin u overlijdt. De hoogte van dit pensioen stellen wij vast volgens de tarieven in bijlage 2 Tarieven. 18

19 Partnerpensioen U koopt voor uw pensioendatum een partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum. Dit partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u overlijdt en wordt uitgekeerd tot het einde van de maand waarin uw partner overlijdt. De hoogte van dit pensioen stellen wij vast volgens de tarieven in bijlage 2 Tarieven Waardeoverdracht voor de nieuwe deelnemer Als nieuwe deelnemer aan deze pensioenregeling kunt u de waarde van uw pensioenaanspraken bij uw vorige pensioenregelingen naar ons overdragen. Een verzoek tot opgave voor waardeoverdracht moet u binnen zes maanden na deelname aan een nieuwe pensioenregeling doen. Dit is volgens de wettelijke termijn. Het verzoek moet u bij ons indienen. 19

20 Hoofdstuk 5. Toeslagen & Winstdelingspool 5.1. Toeslagen Toeslagen Op het Pensioen dat u aankoopt met de beleggingen van het Beleggingspensioen worden geen toeslagen verleend Winstdelingspool voor Beleggingspensioen Er geldt zoals gezegd geen toeslag voor het pensioen dat u aankoopt van het Beleggingspensioen. Maar wij hebben wel als uitgangspunt om de waarde van uw beleggingen jaarlijks te verhogen door het bijschrijven van resultaat uit de winstdelingspool. Het resultaat ontstaat door het overlijden van andere deelnemers die een pensioenregeling hebben die uitgevoerd wordt door Aegon PPI. Het gaat dus niet alleen om de deelnemers aan deze pensioenregeling. Als een deelnemer overlijdt, valt de waarde van zijn beleggingen en de terugontvangen dividendbelasting in een winstdelingspool. Deze winstdelingspool keert uit aan de deelnemers. Elk jaar stellen we vast of we kunnen uitkeren uit de winstdelingspool en zo ja hoeveel. Als de uitkering leidt tot een verhoging van minder dan 0,5% van de waarde van de beleggingen van alle deelnemers samen, doen we geen uitkering. De uitkering wordt dan met rentevergoeding doorgeschoven naar een volgend jaar en opgeteld bij de uitkering van dat volgende jaar. Als we uitkeren uit de winstdelingspool, gebeurt dit op 1 januari. Bij een uitkering krijgt elke deelnemer een even hoog uitkeringspercentage met een maximum van 3% per jaar Winstdelingspool voor Garantpensioen Wij hebben als uitgangspunt uw gegarandeerde pensioenen jaarlijks te verhogen door het bijschrijven van winst. De winst die we hier bedoelen, maken we als volgt: U heeft met uw premie Garantpensioen gekocht. U reserveert dan geld om later uw Pensioen uit te keren. Wij garanderen de hoogte van dat Pensioen. Voor de berekening van de hoogte van dit Pensioen gaan we ervan uit dat we minimaal 3% rendement (rente) kunnen maken. Die 3% noemen we de rekenrente. Als we meer rendement maken dan deze 3% rekenrente, is er winst. Die winst verdelen we over de deelnemers. Om de winst te berekenen gaan we uit van het rendement op leningen. Deze leningen zijn fictief. We kijken dus wat de opbrengst zou zijn als we leningen zouden hebben. Hoe dit precies werkt staat in het kader onderaan deze paragraaf. Als er winstdeling is, gebruiken we deze elk jaar op 1 januari voor een toeslag. Deze toeslag is voor iedereen dezelfde procentuele verhoging van de gegarandeerde pensioenen. Als de toeslag leidt tot een verhoging van minder dan 0,5% verlenen we geen toeslag. De toeslag wordt dan met rentevergoeding doorgeschoven naar een volgend jaar en opgeteld bij de toeslag van dat volgende jaar. Voor de vaststelling van het maximum percentage gebruiken we het cao-loonindexcijfer inclusief bijzondere beloningen (totaal) van de maand oktober van het jaar voor 1 januari. De toeslagen zijn in enig jaar niet hoger dan het voor dat jaar geldende, fiscaal geaccepteerde maximum. Het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS) berekent het indexcijfer. 20

Aegon PPI B.V. Pensioenreglement PL 67 Staffel 4% 1 januari 2014. [Type text]

Aegon PPI B.V. Pensioenreglement PL 67 Staffel 4% 1 januari 2014. [Type text] Aegon PPI B.V. Pensioenreglement PL 67 Staffel 4% 1 januari 2014 [Type text] Vooraf In dit pensioenreglement leest u uw pensioenregeling van uw werkgever. Het pensioenreglement regelt ook de relatie tussen

Nadere informatie

Aegon PPI B.V. Pensioenreglement Staffel 4% 1 januari 2014. [Type text]

Aegon PPI B.V. Pensioenreglement Staffel 4% 1 januari 2014. [Type text] Aegon PPI B.V. Pensioenreglement Staffel 4% 1 januari 2014 [Type text] Vooraf In dit pensioenreglement leest u uw pensioenregeling van uw werkgever. Het pensioenreglement regelt ook de relatie tussen u

Nadere informatie

AEGON PPI B.V. Pensioenreglement. 1 januari [Type text]

AEGON PPI B.V. Pensioenreglement. 1 januari [Type text] AEGON PPI B.V. Pensioenreglement 1 januari 2013 [Type text] Vooraf In dit pensioenreglement leest u uw pensioenregeling van uw werkgever. Het pensioenreglement regelt ook de relatie tussen u en ons. De

Nadere informatie

Aegon PPI B.V. Pensioenreglement Staffel 4% [Type text]

Aegon PPI B.V. Pensioenreglement Staffel 4% [Type text] PPI B.V. Pensioenreglement Staffel 4% 2016 [Type text] Vooraf In dit pensioenreglement leest u uw pensioenregeling van uw werkgever. Het pensioenreglement regelt ook de relatie tussen u en ons. De pensioenregeling

Nadere informatie

Aegon PPI B.V. Pensioenreglement B 3% staffel 2015. [Type text]

Aegon PPI B.V. Pensioenreglement B 3% staffel 2015. [Type text] PPI B.V. Pensioenreglement B 3% staffel 2015 [Type text] Vooraf In dit pensioenreglement leest u uw pensioenregeling van uw werkgever. Het pensioenreglement regelt ook de relatie tussen u en ons. De pensioenregeling

Nadere informatie

Aegon PPI B.V. Startbrief PL 67 3% staffel. 1 januari 2014

Aegon PPI B.V. Startbrief PL 67 3% staffel. 1 januari 2014 Aegon PPI B.V. Startbrief PL 67 3% staffel 1 januari 2014 Pensioenreglement AEGON PPI Nieuwe opzet en stijl door BrinkStallinga 15112011 Vooraf Welkom in uw nieuwe pensioenregeling bij Aegon PPI. In deze

Nadere informatie

Pensioenreglement. Beschikbare premie voor Beleggingspensioen met stijgend partnerpensioen. Van Aegon Levensverzekering N.V. versie 2015.

Pensioenreglement. Beschikbare premie voor Beleggingspensioen met stijgend partnerpensioen. Van Aegon Levensverzekering N.V. versie 2015. Pensioenreglement Beschikbare premie voor Beleggingspensioen met stijgend partnerpensioen Van Aegon Levensverzekering N.V. Vooraf In dit pensioenreglement leest u de pensioenregeling van uw werkgever.

Nadere informatie

Aegon PPI B.V. Startbrief 3% staffel. Pensioenreglement AEGON PPI Nieuwe opzet en stijl door BrinkStallinga 15112011

Aegon PPI B.V. Startbrief 3% staffel. Pensioenreglement AEGON PPI Nieuwe opzet en stijl door BrinkStallinga 15112011 PPI B.V. Startbrief 3% staffel 2016 Pensioenreglement AEGON PPI Nieuwe opzet en stijl door BrinkStallinga 15112011 Vooraf Welkom in uw nieuwe pensioenregeling bij PPI. In deze startbrief leest u welke

Nadere informatie

Pensioenreglement. Beschikbare premie voor Garantpensioen met stijgend partnerpensioen. Van AEGON Levensverzekering N.V. versie 2014.

Pensioenreglement. Beschikbare premie voor Garantpensioen met stijgend partnerpensioen. Van AEGON Levensverzekering N.V. versie 2014. Pensioenreglement Beschikbare premie voor Garantpensioen met stijgend partnerpensioen Van AEGON Levensverzekering N.V. Vooraf In dit pensioenreglement leest u de pensioenregeling van u en uw werkgever.

Nadere informatie

AEGON PPI B.V. Startbrief. 1 oktober 2012

AEGON PPI B.V. Startbrief. 1 oktober 2012 AEGON PPI B.V. Startbrief 1 oktober 2012 Pensioenreglement AEGON PPI Nieuwe opzet en stijl door BrinkStallinga 15112011 Vooraf Welkom in uw nieuwe pensioenregeling bij AEGON PPI. In deze startbrief leest

Nadere informatie

Pensioenreglement Aegon DB Abonnement risico Van Aegon Levensverzekering N.V.

Pensioenreglement Aegon DB Abonnement risico Van Aegon Levensverzekering N.V. Pensioenreglement Aegon DB Abonnement risico Van Aegon Levensverzekering N.V. versie 2014.2 (RSC risico) Vooraf In dit pensioenreglement leest u uw pensioenregeling van uw werkgever. U ziet welke pensioenaanspraken

Nadere informatie

Pensioenreglement. Aegon Netto Pensioen. van Aegon Levensverzekering N.V. versie

Pensioenreglement. Aegon Netto Pensioen. van Aegon Levensverzekering N.V. versie Pensioenreglement Aegon Netto Pensioen van Aegon Levensverzekering N.V. Vooraf In dit pensioenreglement Aegon Netto Pensioen (hierna: pensioenreglement) leest u de netto pensioenregeling van uw werkgever.

Nadere informatie

Pensioenreglement. Salaris diensttijd zonder overrente (stijgend partnerpensioen opbouw) Van AEGON Levensverzekering N.V. versie 2014.

Pensioenreglement. Salaris diensttijd zonder overrente (stijgend partnerpensioen opbouw) Van AEGON Levensverzekering N.V. versie 2014. Pensioenreglement Salaris diensttijd zonder overrente (stijgend partnerpensioen opbouw) Van AEGON Levensverzekering N.V. Vooraf In dit pensioenreglement leest u depensioenregeling van u en uw werkgever.

Nadere informatie

Pensioenreglement. Salaris diensttijd met overrente (stijgend partnerpensioen opbouw) Van AEGON Levensverzekering N.V. versie 2014.

Pensioenreglement. Salaris diensttijd met overrente (stijgend partnerpensioen opbouw) Van AEGON Levensverzekering N.V. versie 2014. Pensioenreglement Salaris diensttijd met overrente (stijgend partnerpensioen opbouw) Van AEGON Levensverzekering N.V. Vooraf In dit pensioenreglement leest u de pensioenregeling van u en uw werkgever.

Nadere informatie

Pensioenreglement. Salaris diensttijd met overrente (stijgend partnerpensioen risico) Van Aegon Levensverzekering N.V. versie 2015.

Pensioenreglement. Salaris diensttijd met overrente (stijgend partnerpensioen risico) Van Aegon Levensverzekering N.V. versie 2015. Pensioenreglement Salaris diensttijd met overrente (stijgend partnerpensioen risico) Van Aegon Levensverzekering N.V. Vooraf In dit pensioenreglement leest u de pensioenregeling van uw werkgever. U ziet

Nadere informatie

Pensioenreglement. Salaris diensttijd zonder overrente (stijgend partnerpensioen risico) Van Aegon Levensverzekering N.V. versie 2015.

Pensioenreglement. Salaris diensttijd zonder overrente (stijgend partnerpensioen risico) Van Aegon Levensverzekering N.V. versie 2015. Pensioenreglement Salaris diensttijd zonder overrente (stijgend partnerpensioen risico) Van Aegon Levensverzekering N.V. Vooraf In dit pensioenreglement leest u de pensioenregeling van uw werkgever. U

Nadere informatie

Voorlopige versie. Pensioenreglement Aegon DB Abonnement opbouw. Van Aegon Levensverzekering N.V. Voorlopige versie 2015.

Voorlopige versie. Pensioenreglement Aegon DB Abonnement opbouw. Van Aegon Levensverzekering N.V. Voorlopige versie 2015. Voorlopige versie Pensioenreglement Aegon DB Abonnement opbouw Van Aegon Levensverzekering N.V. Voorlopige versie 2015.1 (RSC opbouw) Vooraf In dit pensioenreglement leest u de pensioenregeling van uw

Nadere informatie

Pensioenreglement AEGON DB Abonnement. Van AEGON Levensverzekering N.V.

Pensioenreglement AEGON DB Abonnement. Van AEGON Levensverzekering N.V. Pensioenreglement AEGON DB Abonnement Van AEGON Levensverzekering N.V. Vooraf In dit pensioenreglement leest u uw pensioenregeling van uw werkgever. U ziet welke pensioenaanspraken u heeft en hoe de hoogte

Nadere informatie

Pensioenreglement. Salaris diensttijd zonder overrente (partnerpensioen risico) Van Aegon Levensverzekering N.V. versie

Pensioenreglement. Salaris diensttijd zonder overrente (partnerpensioen risico) Van Aegon Levensverzekering N.V. versie Pensioenreglement Salaris diensttijd zonder overrente (partnerpensioen risico) Van Aegon Levensverzekering N.V. Vooraf In dit pensioenreglement leest u de pensioenregeling van uw werkgever. U ziet welke

Nadere informatie

Pensioenreglement Aegon DB Abonnement risico Van Aegon Levensverzekering N.V.

Pensioenreglement Aegon DB Abonnement risico Van Aegon Levensverzekering N.V. Pensioenreglement Aegon DB Abonnement risico Van Aegon Levensverzekering N.V. Vooraf In dit pensioenreglement leest u over de pensioenregeling van uw werkgever. U ziet welke pensioenaanspraken u heeft

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Pensioenreglement 2016 Pensioenabonnement Flex. Van Aegon PPI B.V. Versie 4 juli [Type text]

Pensioenreglement 2016 Pensioenabonnement Flex. Van Aegon PPI B.V. Versie 4 juli [Type text] Pensioenreglement 2016 Pensioenabonnement Flex Van Aegon PPI B.V. [Type text] Vooraf In dit pensioenreglement leest u over de pensioenregeling van uw werkgever. U ziet welke pensioenaanspraken u heeft

Nadere informatie

Pensioenreglement 2016 Pensioenabonnement Flex. Van Aegon PPI B.V. Versiedatum 18 februari [Type text]

Pensioenreglement 2016 Pensioenabonnement Flex. Van Aegon PPI B.V. Versiedatum 18 februari [Type text] Pensioenreglement 2016 Pensioenabonnement Flex Van Aegon PPI B.V. Versiedatum 18 februari 2016 [Type text] Vooraf In dit pensioenreglement leest u de pensioenregeling van uw werkgever. U ziet welke pensioenaanspraken

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Pensioenreglement Pensioenabonnement. Van Aegon PPI B.V Versie 12 januari [Type text]

Pensioenreglement Pensioenabonnement. Van Aegon PPI B.V Versie 12 januari [Type text] Pensioenreglement Pensioenabonnement Van Aegon PPI B.V. 2017 [Type text] Vooraf In dit pensioenreglement leest u over de pensioenregeling van uw werkgever. U ziet welke pensioenaanspraken u heeft en hoe

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Pensioenreglement. DGA Beleggingspensioen Afstorten eigen beheer. Van Aegon Levensverzekering N.V. versie

Pensioenreglement. DGA Beleggingspensioen Afstorten eigen beheer. Van Aegon Levensverzekering N.V. versie Pensioenreglement DGA Beleggingspensioen Afstorten eigen beheer Van Levensverzekering N.V. Vooraf In dit pensioenreglement ziet u welke pensioenaanspraken u heeft. Met een pensioenaanspraak krijgt u recht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioenreglement Pensioenabonnement. Van Aegon PPI B.V Versie [Type text]

Pensioenreglement Pensioenabonnement. Van Aegon PPI B.V Versie [Type text] Pensioenreglement Pensioenabonnement Van Aegon PPI B.V. 2017 [Type text] Vooraf In dit pensioenreglement leest u over de pensioenregeling van uw werkgever. U ziet welke pensioenaanspraken u heeft en hoe

Nadere informatie

Pensioenreglement Pensioenabonnement. Van Aegon PPI B.V Versie (voorlopig) [Type text]

Pensioenreglement Pensioenabonnement. Van Aegon PPI B.V Versie (voorlopig) [Type text] Pensioenreglement Pensioenabonnement Van Aegon PPI B.V. 2018 (voorlopig) [Type text] Vooraf Uw pensioenregeling staat in het pensioenreglement Uw werkgever sprak de pensioenregeling met u af in de pensioenovereenkomst.

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen... 3 Artikel 1 Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling?... 3 Artikel 2

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Pensioenreglement. Aegon Netto Pensioen. Geldig voor Aegon Levensverzekering N.V.

Pensioenreglement. Aegon Netto Pensioen. Geldig voor Aegon Levensverzekering N.V. Pensioenreglement Aegon Netto Pensioen Geldig voor 2017 Aegon Levensverzekering N.V. In het pensioenreglement Voor deelnemers Voor gewezen deelnemers Voor pensioengerechtigden Zie toelichting op pagina

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Vooraf. Welkom in uw nieuwe netto pensioenregeling bij Aegon!

Vooraf. Welkom in uw nieuwe netto pensioenregeling bij Aegon! Vooraf Welkom in uw nieuwe netto pensioenregeling bij Aegon! In deze startbrief leest u welke netto pensioenaanspraken u heeft. Met een netto pensioenaanspraak krijgen u of uw nabestaanden recht op een

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welke (beleggings)waarde kunt u opbouwen en welk pensioen kunt u verwachten? Houdt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling BPL

Reglement excedent-premieregeling BPL Reglement excedent-premieregeling BPL Dit reglement excedent-premieregeling BPL is een aanvulling op artikel 16 van het pensioenreglement BPL en regelt de inhoud en voorwaarden van de excedent-premieregeling.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE UW MENSEN, UW kapitaal Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE Welkom bij Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

Pensioenreglement. DGA Beleggingspensioen Afstorten eigen beheer. Van Aegon Levensverzekering N.V. versie

Pensioenreglement. DGA Beleggingspensioen Afstorten eigen beheer. Van Aegon Levensverzekering N.V. versie Pensioenreglement DGA Beleggingspensioen Afstorten eigen beheer Van Aegon Levensverzekering N.V. Vooraf In dit pensioenreglement ziet u welke pensioenaanspraken u heeft. Met een pensioenaanspraak krijgt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Netto verzekering Partner- en wezenpensioen. van. De Nederlandsche Bank NV

Netto verzekering Partner- en wezenpensioen. van. De Nederlandsche Bank NV Netto verzekering Partner- en wezenpensioen van Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (Uitgave 2015) Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Dit document bevat de tekst van

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen?

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Veranderingen werk Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Als deelnemer in het Rabo BedrijvenPensioen weet u waar u aan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie