Verslag Kas-, Schuld- en Waarborgbeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag 2013. Kas-, Schuld- en Waarborgbeheer"

Transcriptie

1 Verslag 2013 Kas-, Schuld- en Waarborgbeheer

2 Het rapport kas-, schuld- en waarborgbeheer 2013

3 2

4 Inhoudstafel Inhoud I. INLEIDING... 5 II. ECONOMISCHE OMGEVING Internationale context Rentemarkt in Renteperspectieven III. HET KASBEHEER IN Een overzicht Het netto te financieren saldo De cashpools van de Vlaamse overheid Het Centraal Financieringsorgaan (CFO) Beleggen van de kasoverschotten IV. HET SCHULDBEHEER IN Een overzicht De directe schuld De lange termijn schuldinstrumenten De korte termijn schuldinstrumenten Risicobeheer De volgende jaren Aflossingskalender De terugbetaling door KBC van de hen verleende steun De kapitaalparticipaties en deelnemingen De inschatting van de toekomst De indirecte schuld Leasingschulden De geconsolideerde schuld Publiek Private Samenwerking V. HET WAARBORGBEHEER IN Een overzicht Het risico is beperkt Uitwinningen en terugwinningen Enkele belangrijke componenten Waarborgen aan (lokale) overheden Sociale Huisvesting VIPA

5 3.4 Scholen van Morgen Waarborgen aan grote, middelgrote en kleine ondernemingen VI. DE RATING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP / GEWEST VII. BIJLAGEN Verklarende begrippenlijst Overzicht websites Overzicht figuren Overzicht tabellen

6 I. INLEIDING In uitvoering van het artikel 21 van het decreet van 7 mei 2004 houdende de bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest (B.S. van 16 juli 2004), geeft dit verslag een overzicht van het kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse overheid gedurende het jaar Dit kas, -schuld- en waarborgrapport werd opgemaakt in april De belangrijkste blikvangers die in dit jaarrapport 2013 aan bod komen zijn: voor het derde jaar op rij bevestigen goede kasresultaten de begrotingsresultaten; de eerste terugbetaling door KBC van de hen verleende steun in 2009; de directe en de geconsolideerde schuld van de Vlaamse overheid daalt. 5

7 6

8 II. ECONOMISCHE OMGEVING 1 1. Internationale context Het jaar 2013 werd globaal gekenmerkt door een zwakke conjuncturele verbetering in de rijke landen, die zich in 2014 zou moeten verderzetten. In de Verenigde Staten zette het trage en graduele herstel van de economie zich in 2013 voort. Deze heropleving werd stokken in de wielen gestoken door de verdeeldheid tussen Republikeinen en Democraten, die culmineerde in de shutdown van de overheidsdiensten in oktober. Gelukkig werd midden december een begrotingsakkoord gevonden, dat begin 2014 bevestigd werd. Hierdoor lijkt het erop dat de hemel voor de Amerikaanse economie eindelijk weer wat opklaart sinds het begin van de begrotingscrisis in 2011, hoewel alle problemen rond de Amerikaanse overheidsfinanciën nog niet opgelost zijn. Daarnaast kwam er ook meer duidelijkheid over de exitstrategie van de Federal Reserve met betrekking tot haar kwantitatief versoepelingsprogramma. De afbouw van dat programma hield de financiële markten sinds mei vorig jaar in spanning, en veroorzaakte soms sterke marktreacties. Dat de Fed dan toch overging tot een vermindering van haar obligatie-aankopen, had te maken met de goede conjunctuurindicatoren, die de heropleving van de Amerikaanse economie bevestigden. De uitzonderlijk barre winter heeft natuurlijk de economische activiteit getroffen, maar de meest recente indicatoren geven aan dat dit slechts tijdelijk was. We rekenen op een economische groei van 3,1% dit jaar, na een groei van 1,9% in Figuur 1: De Westerse landen leiden het globale herstel (voorlopige indicator van de OESO) Figuur 2: Cyclisch herstel in de eurozone (BBP-groei jaar-op jaar) Eurozone Brazilië China VS Rusland India België Eurozone Bron: Thomson Reuters Datastream Bron: Thomson Reuters Datastream In de eurozone was de groei een tweede opeenvolgend jaar negatief in 2013 (-0,4%). Nochtans verbergt dit cijfer een duidelijke verbetering van de conjunctuur in de loop van het jaar. Dit herstel werd bovendien vergezeld van een vermindering van de divergentie tussen de eurolanden, en betrof dus alle landen van de monetaire unie. Naast een algemene verbetering van het vertrouwen, werden belangrijke stappen gezet in de bankenunie, cruciaal om de financiële fragmentatie tussen eurolanden 1 Aangeleverd door ING op 30 april

9 te stoppen. De verbetering van de conjunctuur wereldwijd zorgde er ook voor dat de export de activiteit in vele Europese landen ondersteunde. Opnieuw betrof dit niet alleen de kernlanden van de eurozone. In de meeste perifere eurolanden stelden we een sterke verbetering van de handelsbalans vast. Zo werd de kwartaalgroei van het BBP weer positief sinds het tweede kwartaal van 2013, en op dit moment hebben bijna alle eurolanden de recessie achter zich gelaten. We denken dat deze situatie zich zal verderzetten in 2014 (verwachte BBP-groei van 1,2%). Dit gezegd zijnde blijft de economische context nog zeer zwak. Het meest waarschijnlijke scenario van een voortgezet herstel wordt bedreigd door belangrijke neerwaartse risico s. Zelfs als de situatie op de Europese arbeidsmarkt enigszins verbeterd is, blijft het absolute werkloosheidsniveau hoog. Bovendien blijft de hoge schuldgraad van talloze Europese landen een probleem. Behalve de hoge rentelasten die dit met zich meebrengt, zou deze situatie ook kunnen leiden tot een vernieuwd wantrouwen van de financiële markten ten opzichte van bepaalde eurolanden. Hoewel de olieprijzen eerder stabiliseerden in het afgelopen jaar, daalde de inflatiedruk door de zwakke economische vraag. Er werd zelfs gevreesd voor een deflatiescenario, zoals in Japan in de jaren 1990, maar dit lijkt voorlopig een brug te ver. Figuur 3: Inflatie blijft zwak, vooral in de eurozone Eurozone VS Japan Bron: Thomson Reuters Datastream In Japan draaide het eerste jaar van het Abenomics-beleid uit op een succes. De inflatie is terug, de industriële productie neemt toe en de yen is sterk gedeprecieerd, in lijn met de beoogde doelstellingen van de eerste minister. Het economisch herstel is dus terug. De situatie in de groeilanden, ten slotte, blijft complex. In verschillende grote opkomende landen stelden de economische prestaties teleur in China, dat geconfronteerd wordt met een zekere groeivertraging, kondigde in 2013 een reeks grote structurele hervormingen aan om haar economische onevenwichten aan te pakken. Andere grote en kleine groeilanden vertonen tekenen van zwakte, wat tot heel wat marktvolatiliteit heeft geleid sinds het begin van het jaar Algemeen gezien verwachten we dat de opkomende landen maar licht zullen bijdragen aan het herstel van de wereldeconomie. De groeivoeten van 2013 zullen dit jaar wellicht enigszins lager liggen. Hierbij komen nog de nieuwe niet-verwaarloosbare politieke risico s: de spanningen in Oekraïne zouden een aanzienlijke economische weerslag kunnen kennen, zowel op Rusland als op de Europese economie, tenminste als het conflict verder escaleert. 8

10 2. Rentemarkt in 2013 In de meeste westerse landen werd het monetair beleid in 2013 verder versoepeld. De anticipatie van een aantrekkende groei zorgde wel voor het steiler worden van de rentecurve. Dit was vooral zo in de Verenigde Staten, waar gedurende het hele jaar werd gespeculeerd over de afbouw van de kwantitatieve versoepeling van de Fed. De maandelijkse aankoop van 85 miljard dollar aan waardepapier die dit programma voorzag, moest het herstel ondersteunen door de langetermijnrentes laag te houden. De suggestie van Fed-voorzitter Bernanke in mei om het aankoopritme dankzij de betere economische cijfers in de maanden daarna te beginnen vertragen, veroorzaakte echter heel wat turbulentie op de financiële markten. De rente op Amerikaans staatspapier schoot omhoog en bleef de rest van het jaar zeer gevoelig voor de communicatie van de Fed. Aan het einde van het jaar, vlak na het begrotingsakkoord, besliste de centrale bank dan toch om het volume van de maandelijkse obligatie-aankopen te beginnen temperen, zonder grote problemen. Over het hele jaar is de Amerikaanse tienjaarrente met één procentpunt gestegen, tot zo n 2,9%. Een heel ander verhaal zag men in de eurozone. Daar sloegen de nog steeds zwakke activiteit en de inkrimping van het krediet uiteindelijk over op de inflatie, die in het vierde kwartaal onder de 1% terugviel. Daarom verlaagde de ECB haar beleidsrente twee keer, in mei en in november, tot 0,25%. Aan de verdere daling van de kredietverstrekking, vooral een probleem van de perifere eurolanden, kon de ECB op korte termijn echter weinig doen. Er werd gedacht aan gerichte kwantitatieve versoepelingsprogramma s of andere onconventionele instrumenten, maar de twijfel over de doeltreffendheid of technische haalbaarheid ervan overheerste. In 2013 daalde de rente op staatspapier in de perifere eurolanden sterk, vooral dankzij het vertrouwen die het OMT-programma (Outright Monetary Transactions) van de ECB in 2012 had gebracht. Zelfs de crisis in Cyprus in maart kon deze trend niet deren. In de kernlanden van de eurozone, daarentegen, bleven de obligatierentes ondanks de turbulentie in de VS eerder stabiel. Zo bleef de tienjaarrente in België in heel 2013 dicht tegen de 2,4%. Figuur 4: De ECB verlaagde haar rente twee keer in Euribor 3m. Refi (ECB) Figuur 5: De rentes op staatspapier in de eurozone groeien weer naar elkaar toe Duitsland België Italië Spanje Bron: Thomson Reuters Datastream Bron: Thomson Reuters Datastream 9

11 3. Renteperspectieven We verwachten niet dat de centrale banken hun beleidsrente dit jaar al zullen optrekken. Daarvoor is het herstel nog te pril en blijft de inflatiedynamiek nog te zwak. Aangezien de economische cijfers beter zijn in de Verenigde Staten, en deze recent zelf positief verrasten, verwachten we dan ook dat de Fed de rente als eerste zal verhogen, wellicht in het tweede kwartaal van Maar daarvóór zal ze eerst haar aankoopprogramma van obligaties volledig hebben stopgezet, wellicht tegen de herfst van Door deze verminderde vraag naar Amerikaans staatspapier zien we de langetermijnrente dan ook geleidelijk aan verder stijgen. Een obligatiecrash verwachten we echter niet, aangezien de Fed geen herhaling wilt van de turbulentie van vorig jaar. Een al te sterke renteverhoging zou het Amerikaans herstel immers in de kiem kunnen smoren. In de eurozone daarentegen is het zelfs nog mogelijk dat de ECB de beleidsrente nog verder verlaagt, indien de inflatie verder zou blijven dalen. Dit is echter niet ons basisscenario. Hoewel de inflatie in 2014 vermoedelijk zeer zwak zal blijven, ver verwijderd van de 2%-doelstelling van de ECB, blijft het risico op een regelrechte deflatie klein. De aantrekkende conjunctuur zou integendeel de druk op de prijzen moeten beginnen verhogen, zij het zeer gradueel. Daarom zien we nog geen verhoging van de rente vóór midden Tegelijkertijd neemt de druk op de ECB toe om zoals de Fed aan kwantitatieve versoepeling te doen, vooral om gericht de kredietverstrekking in de perifere eurolanden aan te zwengelen. Wat de langetermijnrentes in de eurozone betreft, verwachten we dat deze verder zullen convergeren. In de periferie nemen de risicopremies af, terwijl de economische heropleving in de kernlanden er de lange rente zachtjes zal omhoogstuwen, mede door het besmettingseffect van een hogere rente in de VS. Naar historische maatstaven zullen de langetermijnrentes in Europa in 2014 echter laag blijven. 10

12 III. HET KASBEHEER IN Een overzicht Figuur 6 en 7 geven een eerste overzicht van de verschillende soorten inkomsten van de Vlaamse overheid en een overzicht van de uitgaven per beleidsdomein in Figuur 6: Overzicht van de inkomsten in % 2% 1% 0% 5% Samengevoegde en gedeelde belastingen Specifieke dotaties Gewestelijke belastingen 3% 70% Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten Eigen niet-fiscale, niet toegewezen ontvangsten Lotto gelden Instellingen consolidatiekring De samengevoegde en gedeelde belastingen en de gewestelijke belastingen vertegenwoordigen het merendeel (89%) van de inkomsten van de Vlaamse overheid. De totale inkomsten van de Vlaamse overheid voor 2013 bedragen 27 miljard euro. Figuur 7: Overzicht van de uitgaven per beleidsdomein in % 11% 11% 39% BZ OV WVG MOW Rest 15% De beleidsdomeinen Bestuurszaken (BZ); Onderwijs en Vorming (OV); Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG); Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) vertegenwoordigen samen 76% van de totale 11

13 uitgaven De totale uitgaven voor 2013 bedragen 26,9 miljard euro. Meer informatie omtrent de inkomsten en uitgaven is te vinden in de algemene toelichtingen bij de begroting. Tabel 1 geeft zowel de maandelijkse evolutie van het netto te financieren saldo (NFS), de directe schuld als de evolutie van de zichtrekening weer. Tabel 1: Het netto te financieren saldo, de kas- en schuldevolutie in 2013 (in duizend euro) Directe schuld 2013 (excl. Zichtrekening) Zichtrekening 2013 (1) (2) (3a) (3b) (4) NFS 2013 Aflossingen Opnames Opnames (5) (6) (7) directe schuld directe schuld Totaal Kas na BFS (*) Beleggingen Zichtrekening Tranfers Titel III en en BCP Overname CFO (ing+belfius) schuld: IF + CFOintrestrek. BCP (excl. Gem (incl. IF) overnames) Holding (5) - (6) Overdracht , , , ,85 jan , ,2 0,0 0, , ,37-1, ,44 feb , ,6 0,0 0, , ,63-0, ,64 mrt , ,8 0,0 0, , ,77 0, ,77 apr ,18-17,9 0,0 0, , ,00 0, ,98 mei ,06 0,0 0,0 0, , ,92-0, ,96 jun ,58-19,0 0,0 0, , ,53-1, ,73 jul , ,3 0,0 0, , ,44 0, ,16 aug ,73 0,0 0,0 0, , ,43 0, ,27 sep ,55-19,2 0,0 0, , ,10 0, ,12 okt ,23-18,0 0,0 0, , ,06 0, ,01 nov ,23 0,0 0,0 0, , ,78 0, ,74 dec ,70-36,3 0, , , ,54 0, ,16 Totaal , ,30 0, ,42 (*) Bruto te financieren saldo Financieel was 2013 voor de Vlaamse overheid een succesvol jaar. Ze is erin geslaagd om de positieve lijn van de voorbije 2 jaar door te trekken. Zo heeft de Vlaamse overheid voor de derde maal op rij een netto financieringsoverschot. Daarnaast heeft KBC in 2013 voor de eerste maal een deel van de aan hen verleende steun terugbetaald voor in totaal 1,75 miljard euro (incl. premie). Deze terugbetaling werd integraal ingezet voor schuldafbouw waardoor in 2013 de schuldpositie sterk is gedaald. 2. Het netto te financieren saldo Figuur 8 geeft voor het maandelijkse verloop van het gecumuleerd netto te financieren saldo (NFS) van een jaar. Het geeft het gecumuleerde overschot/tekort van de kasontvangsten op de kasuitgaven weer, waarbij voor de vergelijkbaarheid elk jaar de aanvangspositie terug op nul wordt gezet. Voor 2013 wordt in onderstaande figuur het NFS exclusief en inclusief de gedeeltelijke terugbetaling door KBC weergegeven. 12

14 Figuur 8: Maandelijkse evolutie NFS (in miljoen euro) jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec (incl. KBC) 2013 (excl. KBC) Wanneer abstractie gemaakt wordt van de gedeeltelijke terugbetaling door KBC blijkt dat de evolutie in 2013 een gelijkaardig verloop kent dan in 2011 en Ook het eindresultaat 2013 excl. KBC is bijna gelijk aan Tabel 2: De maandelijkse evolutie van het NFS in cijfers (in miljoen euro) jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2012 NFS maand NFS cumul jaar NFS maand NFS cumul jaar (incl. KBC) Verschillen NFS maand NFS cumul jaar (incl. KBC) NFS cumul jaar (excl. KBC) In de maand juli heeft KBC een eerste deel van de aan hen verleende steun terugbetaald voor een totaal bedrag van 1,75 miljard euro. Dit verklaart waarom het gecumuleerd NFS vanaf juli veel hoger ligt dan in Wanneer abstractie wordt gemaakt van deze terugbetaling kent het NFS een gelijkaardig verloop als in Op het einde van het jaar 2013 heeft de Vlaamse overheid een positief NFS van miljoen euro. Exclusief de terugbetaling door KBC eindigt het NFS op 287 miljoen euro. De goede kasresultaten van de voorbije 2 jaar worden bijgevolg herhaald in Duidelijk zichtbaar op figuur 8 is de doorstorting van de dotatieschijven aan de gemeenten en provincies vanuit het Gemeente- en Provinciefonds in januari, april, juli en oktober. In deze maanden is er traditioneel een negatief NFS daar de uitgaven groter zijn dan de inkomsten. Overeenkomstig de vorige jaren heeft het resultaat van de thesaurieverrichtingen van de opcentiemen op onroerende voorheffing (OV), voor rekening van de gemeenten en provincies, ook in 2013 een 13

15 belangrijke rol gespeeld in de evolutie van het NFS. De thesaurieverrichtingen van de opcentiemen OV bestaan uit twee gedeelten: enerzijds de effectief gerealiseerde ontvangsten van deze opcentiemen en anderzijds de doorstorting van de begrote ontvangsten naar de gemeenten en provincies. Dit gebeurt volgens een vaste kalender in zes maandelijkse, gelijke vaste schijven in het tweede semester van elk jaar. Vermits in het jaar, volgend op het inkohieren, het verschil tussen de begrote opbrengst en effectieve realisatie wordt bijgestort of teruggenomen, wordt het Vlaamse thesaurieresultaat door het ontvangen ten behoeve van en het doorstorten van de opcentiemen naar de lokale besturen niet beïnvloed op lange termijn. In het jaar van inning beïnvloedt het echter wel degelijk het thesaurieresultaat. Immers, ten gevolge van deze werkwijze heeft de Vlaamse Gemeenschap bewust het financieringsrisico van deze inning, die zij voor rekening van de lokale besturen uitvoert, op zich genomen. Zo heeft de Vlaamse overheid in 2009 op een bepaald moment tot 600 miljoen euro dienen voor te financieren ingevolge de vertraagde inning (zie vorige schuldrapporten). In 2013 kende de impact van de onroerende voorheffing op de Vlaamse kas een normaal jaarverloop. Figuur 9: Het thesaurieresultaat van de onroerende voorheffing ten gunste van de lokale besturen op de Vlaamse kas (in miljoen euro) jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec De cashpools van de Vlaamse overheid De Vlaamse overheid heeft haar financiële rekeningen ondergebracht in twee cashpools, één voor de ministeries en één voor de entiteiten met rechtspersoonlijkheid. De cashpool van de Vlaamse entiteiten met rechtspersoonlijkheid wordt ook het Centraal Financieringsorgaan, of kortweg het CFO, genoemd. Financiële rekeningen poolen heeft het grote voordeel dat de intresten worden berekend op het saldo van de onderliggende rekeningen. Hierdoor kan de Vlaamse overheid haar kasbeheer en haar intresten optimaliseren. Aan beide cashpools is een kasfaciliteit gekoppeld. De Vlaamse overheid beschikt bijgevolg over twee kasfaciliteiten, kredietlijnen. Na een aanbesteding in 2011, heeft de Vlaamse overheid in de eerste jaarhelft van 2012 haar rekeningen bij haar vertrouwde kassiers, Belfius en KBC, opgezegd en opgezet bij haar nieuwe kassier ING. Vanuit financieel oogpunt bevatte het bestek voor het aanduiden van een nieuwe kassier een grote wijziging. De gevraagde gezamenlijke kredietlijn van het MVG en CFO steeg namelijk van 2 14

16 naar 3 miljard euro. Op deze manier kreeg de Vlaamse overheid er een versterkt financieringskanaal bij (zie ook deel IV Schuldbeheer). Het aanhouden van beide kredietlijnen bij één financiële instelling heeft zowel voordelen als nadelen. Enerzijds is het niet langer nodig om in grotere nood gelden te transfereren tussen het Centraal Financieringsorgaan en de cashpool van de Vlaamse ministeries. De kredietlijn van 3 miljard euro kan de Vlaamse overheid inzetten waar ze dit nodig heeft. Anderzijds is het beschikbaarheidsrisico over de kredietlijnen geconcentreerd bij ING. Niettegenstaande de flexibiliteit van de kredietlijn is gekozen om de strikte opdeling van beide cashpools te blijven hanteren. Ook de werkwijze van doorstorting van dotaties naar de entiteiten aangesloten bij het Centraal Financieringsorgaan is behouden. Dit houdt in dat via het sneller of trager doorstorten van toegekende dotaties de gelden worden aangehouden waar ze het meest nodig zijn. Zo wordt vermeden dat de ene cashpool op een berg zit, terwijl de andere een put vertoont. (zie ook infra punt III.4 Het Centraal Financieringsorgaan). Figuur 10 maakt dit duidelijk. Ze toont de band aan waarbinnen het boekhoudkundig saldo van de twee cashpools fluctueren. Figuur 10 illustreert de maximale bedragen die de Vlaamse overheid maandelijks heeft getrokken op haar kredietlijnen. Deze kredietlijnen werden gebruikt gedurende het hele jaar. De grootste bewegingen op de rekening gebeuren op de eerste en de laatste werkdag van de maand. Op de eerste werkdag ontvangt de Vlaamse overheid haar deel van de samengevoegde en gedeelde belastingen vanuit de federale overheid. Op de laatste werkdag van de maand ontvangt ze de door de federale overheid geïnde Vlaamse gewestbelastingen, zoals de successie- en registratierechten. Daarnaast betaalt de Vlaamse overheid op deze dag de lonen van haar ambtenaren en van het onderwijzend korps. Naast het bereik waarbinnen de Vlaamse overheid heeft gewerkt op haar kredietlijnen, geeft figuur 11 inzicht in de gemiddelde stand van deze kaspositie. De kaspositie is opgebouwd uit drie componenten: de financiële rekeningen (zie supra), Belgian Commercial Paper (BCP) en de beleggingen van de Vlaamse overheid. Het uitstaande saldo aan Belgian Commercial Paper is mee opgenomen omdat het gebruik van de kredietlijn hiermee samenhangt. Figuur 10: Evolutie van het bereik waarbinnen de saldi van de financiële rekeningen van de ministeries en van het CFO bewogen in 2013 (in miljoen euro) jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Min van MVG Max van MVG Min van CFO Max van CFO 15

17 Figuur 11: Evolutie van de gemiddelde kaspositie van MVG en CFO in 2012 en 2013 (in miljoen euro) jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec In beide figuren valt de maand juli op ingevolge de eerste gedeeltelijke terugbetaling door KBC van de hen verleende steun. Traditioneel daalt de gemiddelde kaspositie sterk in juli. In 2013 verbeterde de gemiddelde kaspositie sterk in de maand juli ondanks de kwartaalbetaling van het gemeente- en provinciefonds. De terugbetaling door KBC in juli ten bedrage van 1,75 miljard euro (incl. terugbetalingspremie) betekende zelfs voor de Vlaamse overheid een tijdelijke terugkeer naar positieve kascijfers in de laatste maanden van Gemiddeld positieve cijfers laten de Vlaamse overheid toe om te beleggen. De intrestafrekening gebeurt namelijk elke maand (zie infra). De scherpe daling in februari is volledig toe te wijzen aan een EMTN-uitgifte die eind januari op eindvervaldag is gekomen. Deze vervaldag is volledig gefinancierd via een groter gebruik van de kredietlijn. Deze financiering is gekozen omwille van de quasi-zekerheid dat enkele maanden later KBC de eerste schijf zou terugbetalen. Uit de kaspositie kan ook duidelijk worden opgemaakt dat de Vlaamse overheid een kredietlijn van 3 miljard euro kan gebruiken als flexibel instrument om tijdelijke kastekorten (bijvoorbeeld ingevolge een eindvervaldag) op te vangen. In de maand juni verbetert de kaspositie elk jaar met de eerste opbrengsten van de onroerende voorheffing. 4. Het Centraal Financieringsorgaan (CFO) Het Centraal Financieringsorgaan (CFO) is een cashpool van alle rekeningen van de instellingen van de Vlaamse overheid. De instellingen zijn decretaal verplicht om toe te treden tot deze cashpool. De verplichting komt in principe voort uit hun statuut (bijvoorbeeld intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid en extern verzelfstandigde agentschappen naar publiek recht) en niet uit het feit of ze behoren tot de consolidatiekring van de Vlaamse overheid. Enkele entiteiten die behoren tot de perimeter van de Vlaamse overheid hebben de afgelopen jaren gevraagd om toe te treden tot het Centraal Financieringsorgaan. Op deze manier kunnen ze gebruik maken van de voordelige tarifering van het kassierscontract en hoeven ze zich geen zorgen meer te maken omtrent hun thesauriepositie. De leden van het CFO wordt wel gevraagd om de centrale monitoring van de thesauriepositie te helpen door wekelijks hun planning voor de komende weken door te geven. 16

18 Op deze manier kan het doel waarvoor het Centraal Financieringsorgaan is opgericht, worden bereikt. Het doel is hoofdzakelijk intrestoptimalisatie en het mobiliseren van eventuele reserves. Via het centraliseren van de opgebouwde kasoverschotten bij de verschillende agentschappen in de algemene kas, kan de Vlaamse overheid haar nood aan externe financiering beperken. Indien ze dit niet zou doen, zouden enkele agentschappen en de Vlaamse ministeries moeten gaan lenen, terwijl andere agentschappen belangrijke sommen kunnen beleggen. Het renteverschil tussen de belegde en ontleende bedragen zou voor de Vlaamse overheid in haar geheel een extra kost betekenen. Grote kasoverschotten aanhouden bij de agentschappen is bijgevolg niet gewenst. De invloed van de agentschappen op het kassaldo van de Vlaamse ministeries wordt derhalve begrensd tot hun globale behoefte. Hierdoor ontvangen de leden van de cashpool hun dotaties pas kasmatig op hun financiële rekening wanneer de kaspositie van de gehele cashpool dit vereist. Boekhoudkundig mag het agentschap wel een vordering inschrijven op de Vlaamse overheid vanaf de datum van de ondertekening van het ministeriële dotatiebesluit ten gunste van hun agentschap. De noodzaak van doorstorten wordt opgevolgd via de hierboven vermelde kasramingen die de aangesloten entiteiten verplicht zijn om door te sturen. Hieronder zijn de doorstortingen van de jaren 2012 en 2013 schematisch weergegeven. Na een lichte daling, stabilisatie in 2012 zijn de doorstortingen in 2013 terug gestegen met 3,6% tot 6,03 miljard euro. Uit figuur 12 blijkt dat de verschillen in doorstortingen per maand nominaal aanzienlijk kunnen verschillen. Relatief blijken deze verschillen echter beperkt. Figuur 12: Overzicht van de doorstortingen van dotaties aan CFO-entiteiten in 2012 en jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumul 2012 cumul % 80% 60% 40% 20% 0% 5. Beleggen van de kasoverschotten De Vlaamse overheid belegt op basis van haar kasvooruitzichten. In de eerste plaats is de doelstelling van de Vlaamse overheid om via goede ramingen er voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk schuld wordt opgenomen, zodat niet moet worden belegd. Op die manier loopt de Vlaamse overheid het minste risico. Wanneer het geraamde gemiddelde saldo op haar rekeningen echter toch positief is voor een bepaalde periode, weegt de bevoegde dienst de intrestvoorwaarden af van risicoloze beleggingen tegenover het aanhouden van de liquiditeiten op rekening. Hiervoor informeert ze steeds bij alle banken waarmee een bankierscontract is ondertekend naar de voorwaarden. 17

19 Zoals uit figuur 11 blijkt, beschikte de Vlaamse overheid in de laatste 4 maanden van 2013 over voldoende liquiditeiten. Hierdoor had ze in geval van interessante voorwaarden het overschot aan liquiditeiten kunnen plaatsen op korte termijn en zo haar kasbeheer optimaliseren met beleggingsopbrengsten. Bij het toetsen van de beleggingsvoorwaarden is evenwel gebleken dat deze voorwaarden onvoldoende waren. Indien de Vlaamse overheid de bedragen had kunnen beleggen tegen Euribor plus marge 2 was beleggen wel een optie geweest. Echter, de grootteorde van de bedragen beperkt de mogelijkheden om te beleggen in risicoloos Belgisch overheidspapier tot voornamelijk schatkistpapier. De voorwaarden van schatkistpapier waren eind 2013 niet aantrekkelijk genoeg in vergelijking met de voorwaarden op de zichtrekening. Figuur 13: Evolutie (sep - dec 2013) van de eonia, de euribor 1 maand en de rente op schatkistpapier van 1 maand 0,300 0,250 0,200 0,150 0,100 0,050 0,000-0,050-0,100 EONIA SKC 1M E 1M 2 De marge op beleggingen in commercial paper (CP) van steden en gemeenten bedroeg eind basispunten boven Euribor. 18

20 IV. HET SCHULDBEHEER IN Een overzicht De definities van het begrip schuld van de Vlaamse overheid kunnen op verschillende manieren worden ingevuld. Een strikte interpretatie is de directe schuld. Ruimere interpretaties houden rekening met de financiële schulden van te consolideren entiteiten of zelfs de gewaarborgde schuld. Hieronder een schematische voorstelling van deze verschillende soorten interpretaties van het woord schuld. Figuur 14: Schematisch overzicht van de schuld De geconsolideerde schuld De directe schuld Indirecte schuld De gewaarborgde schuld De PPS-schuld De directe schuld zijn de schulden die de Vlaamse overheid heeft aangegaan om een financieringstekort te dekken. Met andere woorden, als het netto te financieren saldo (zie infra) negatief is, dient de Vlaamse overheid te lenen om alle uitgaven te kunnen betalen. De directe schuld kan ook ontstaan doordat de Vlaamse overheid schulden van een derde overneemt en expliciet kenmerkt als eigen, directe schuld via een decreet. De indirecte schuld zijn schulden van derden waarvan de afbetaling van kapitaal en intresten is voorzien in de begroting. Beide schuldcategorieën behoren tot de geconsolideerde schuld van de Vlaamse overheid. Deze schuld omvat alle financiële schulden van alle entiteiten die volgens de ESR-normering behoren tot de perimeter Vlaamse overheid. Naast deze financiële schulden die bij de Vlaamse overheid en haar entiteiten op de balans staan, zijn er nog twee categorieën van schuld: de gewaarborgde schuld en de PPS-schuld. De eerste categorie zijn schulden van derden waarvoor de Vlaamse overheid bij wanbetaling door de ontlener garant staat voor de aflossing van de lening. Enkele van deze leningen behoren ook tot de geconsolideerde schuld. De tweede categorie zijn schulden die zijn aangegaan in het kader van een investering via een Publiek Private Samenwerking (PPS). Deze schulden worden soms gewaarborgd door de Vlaamse overheid en kunnen ook behoren tot de geconsolideerde schuld. De gewaarborgde schuld wordt in het volgende hoofdstuk behandeld. 2. De directe schuld De Vlaamse Regering heeft bij haar aantreden het vaste voornemen geuit om vanaf 2011 een begroting in ESR-termen in evenwicht te behalen. Dit betekent dat de schuld enkel mag aangroeien met het verschil tussen de niet-esr-aanrekenbare ontvangsten en uitgaven. Daarnaast heeft de Vlaamse 19

Kas-, Schuld en Waarborgbeheer

Kas-, Schuld en Waarborgbeheer Kas-, Schuld en Waarborgbeheer RAPPORT 2014 Colofon Wettelijk Depot: D/2015/3241/164 Verantwoordelijke uitgever: Birgitt Van Nerum, wnd. Secretaris-generaal Departement Financiën en Begroting Koning Albert

Nadere informatie

over het beleid inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap in 2014

over het beleid inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap in 2014 ingediend op 32 (2014-2015) Nr. 1 12 mei 2015 (2014-2015) Rapport van de Vlaamse Regering over het beleid inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap in 2014 verzendcode: FIN 2 32

Nadere informatie

Verslag 2012. Kas-, Schuld- en Waarborgbeheer

Verslag 2012. Kas-, Schuld- en Waarborgbeheer Verslag 2012 Kas-, Schuld- en Waarborgbeheer Het rapport kas-, schuld- en waarborgbeheer 2012 2 Inhoudstafel Inhoud Inhoudstafel... 3 I. INLEIDING... 5 II. Economische omgeving... 7 1. Internationale context...

Nadere informatie

over het beleid inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap in 2016

over het beleid inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap in 2016 ingediend op 32 (2016-2017) Nr. 1 17 mei 2017 (2016-2017) Rapport van de Vlaamse Regering over het beleid inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap in 2016 verzendcode: FIN 2 32

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Dinsdag 14 oktober 2014 1 Rekeningen Vlaamse Gemeenschap Algemene

Nadere informatie

Kas-, Schuld en Waarborgbeheer

Kas-, Schuld en Waarborgbeheer Kas-, Schuld en Waarborgbeheer RAPPORT 2015 Colofon Wettelijk Depot: D/2016/3241/110 Verantwoordelijke uitgever: Birgitt Van Nerum, wnd. Secretaris-generaal Departement Financiën en Begroting Koning Albert

Nadere informatie

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen).

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen). VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT Vraag nr. 463 van 21 februari 2014 van LODE VEREECK Vlaamse overheid

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 Sarajane Marilfa Omouth Paramaribo, juni 2015 1. Inleiding De totale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 090 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Advies. Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap

Advies. Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap Brussel, 16 juni 2009 160609_Begrotingsadvies 2009_ tussentijds Advies Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap 2009 2014 Inleiding Volgens de gebruikelijke procedure brengt

Nadere informatie

1. ESR-vorderingensaldo A. Resultaat 2010 verschil ESR-effect BGO 2010 BGC 2010 uitvoering 2010 uitvoering vs BC 10 onderbenutting ESR gecorrigeerde o

1. ESR-vorderingensaldo A. Resultaat 2010 verschil ESR-effect BGO 2010 BGC 2010 uitvoering 2010 uitvoering vs BC 10 onderbenutting ESR gecorrigeerde o Commissievergadering nr. C090-FIN6 bladzijde 1 van 9 1. ESR-vorderingensaldo A. Resultaat 2010 verschil ESR-effect BGO 2010 BGC 2010 uitvoering 2010 uitvoering vs BC 10 onderbenutting ESR gecorrigeerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 565 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Omzendbrief FB 2017/1

Omzendbrief FB 2017/1 Omzendbrief FB 2017/1 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief Aan de colleges van

Nadere informatie

Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr.

Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr. Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr. Eerst suppletoire begroting Ministerie van Financiën IXA Vraag 1 Hoe hebben de spreads van de G20-landen en EU-lidstaten zich

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest

ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest Stuk 2088 (2003-2004) Nr. 5 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 29 april 2004 ONTWERP VAN DECREET houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Vraag nr. 74 van 26 maart 1997 van de heer JEAN-MARIE BOGAERT. Vlaamse overheidsschuld Structuur

Vraag nr. 74 van 26 maart 1997 van de heer JEAN-MARIE BOGAERT. Vlaamse overheidsschuld Structuur Vraag nr. 74 van 26 maart 1997 van de heer JEAN-MARIE BOGAERT Vlaamse overheidsschuld Structuur Niet enkel voor de federale overheid, maar ook voor de Vlaamse overheid is een actief schuldbeheer van aanzienlijk

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende een waarborgregeling voor de ondernemingen die zijn getroffen door de dioxinecrisis in 1999

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende een waarborgregeling voor de ondernemingen die zijn getroffen door de dioxinecrisis in 1999 Stuk 182 (1999-2000) Nr. 4 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 29 maart 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende een waarborgregeling voor de ondernemingen die zijn getroffen door de dioxinecrisis in 1999 TEKST

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten

Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten Thema-analyse Belfius Research Februari 2016 Inleiding De rente staat op een historisch laag niveau. Voor een 10-jarig krediet betaalt de Belgische

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 Een vooruitblik op de schuld, de schuldenlastbetalingen in 2013-2045

Nadere informatie

5. VERDIEPINGSBIJLAGE. 5.1 Financiering staatsschuld

5. VERDIEPINGSBIJLAGE. 5.1 Financiering staatsschuld 5. VERDIEPINGSBIJLAGE 5.1 Financiering staatsschuld In tabel 1 en 2 worden de opbouw van de uitgaven en ontvangsten en uitgaven sinds ontwerpbegroting 2001 toegelicht. Tabel 1: Opbouw uitgaven (x EUR 1

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Januari 2012 Jan van Nispen Inleiding Sinds 2008 zijn woorden zoals crisis, financieringsproblemen, waarborgen en bailouts niet meer uit de

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Economische ontwikkelingen en overheidsfinanciën in 2012. Economische ontwikkelingen in België en evolutie van de rentevoeten

Economische ontwikkelingen en overheidsfinanciën in 2012. Economische ontwikkelingen in België en evolutie van de rentevoeten Published on Rapports annuels (http://5046.lcl.fedimbo.be) Accueil > Printer-friendly PDF Economische ontwikkelingen en overheidsfinanciën in 2012 Economische ontwikkelingen in België en evolutie van de

Nadere informatie

Conceptnota voor nieuwe regelgeving

Conceptnota voor nieuwe regelgeving stuk ingediend op 1939 (2012-2013) Nr. 2 17 april 2013 (2012-2013) Conceptnota voor nieuwe regelgeving van de heer Eric Van Rompuy, mevrouw Griet Smaers en de heer Koen Van den Heuvel over de centralisatie

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Aan het college van burgemeester en schepenen, Ham, 19 september 2011 Aan het college van burgemeester en schepenen, Betreft: Schriftelijke vraag met schriftelijk antwoord over de Gemeentelijk Holding Geacht college, De Gemeentelijk Holding (verder:

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon:

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon: aangeboden door www.boekhouder.be Trouwe lezers van onze website weten dat we enthousiast zijn over het systeem van de Winwinlening dat in 2006 boven de doopvont werd gehouden door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro.

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 579 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 juni aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Winwinlening - Stand van zaken De winwinlening werd in 2006

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : DECREET houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest

Nadere informatie

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven Koen De Leus Senior Economist KBC Group Agenda Constructiefouten EMU en oplossingen Beleggingsalternatieven Obligaties Aandelen Vastgoed 2 19 oktober 2012

Nadere informatie

Zitting 1964-1965-7800

Zitting 1964-1965-7800 Zitting 1964-1965-7800 3 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1965 HOOFDSTUK IXA - NATIONALE SCHULD MEMORIE VAN TOELICHTING NR. 2 Algemeen Een vergelijking van de ramingen voor het dienstjaar 1965 met die

Nadere informatie

REKENHOF. Onderzoek van de begroting 2016 van de Vlaamse Gemeenschap

REKENHOF. Onderzoek van de begroting 2016 van de Vlaamse Gemeenschap REKENHOF Onderzoek van de begroting 2016 van de Vlaamse Gemeenschap Vlaams Parlement, Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting 17 november 2015 1. Normnaleving 1. Normnaleving Doelstellingen overheden

Nadere informatie

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39 aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. Het waren weekjes weer wel: 38 en 39. De nieuwe macrocijfers.5..5. -.5 -. -.5 -. -.5 % -.6 -.6.

Nadere informatie

INCLUSIE INVEST cvba-so. Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect!

INCLUSIE INVEST cvba-so. Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect! INCLUSIE INVEST cvba-so Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk Veilig investeren met respect! Maatschappelijke zetel : Breugelweg 200 3900 OverpeltOndernemingsnummer

Nadere informatie

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch:

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch: Obligaties 4-4-2014 Algemeen economisch: Over de afgelopen maanden zet de bestaande trend zich door. De rente blijft per saldo onder druk, ondanks een tijdelijke hobbel na de start van het afbouwen van

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Perscommuniqué Brussel, 15 september 2000 Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de

Nadere informatie

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 . AGB BOOM PLUS BUDGET 2015 / MEERJARENPLAN 2015-2019 Deze toelichting volgt de logica

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Mei 212 Jan van Nispen Inleiding De start van de financiële crisis ligt nu al enkele jaren achter ons, maar in 211 voelden we nog steeds de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 480 IXA Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 3 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22126 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) voor het jaar 1991 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Bijlage: Openstaande Kamervragen beleidsdoorlichting Risicomanagement van de staatsschuld en hoofdlijnen van het beleid

Bijlage: Openstaande Kamervragen beleidsdoorlichting Risicomanagement van de staatsschuld en hoofdlijnen van het beleid 1 Bijlage: Openstaande Kamervragen beleidsdoorlichting Risicomanagement van de staatsschuld en hoofdlijnen van het beleid Vraag 9: Hoe wordt in het nieuwe kader omgegaan met de neveneffecten die zich in

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Databronnen Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Uitgaven: Geboekte uitgaven - aanrekeningen (bronnen = boekhoudsystemen Phoenix, Stesud,

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Databronnen Uitgaven : geboekte ontvangsten - aanrekeningen (bron : boekhoudsysteem + ecomptes) Ontvangsten : geboekte netto vastgestelde rechten (bron

Nadere informatie

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014 De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 ustus 2014 Op 31 ustus 2014 liep het kortetermijnherstelplan van Pensioenfonds UWV af. Tegen de verwachting in heeft het pensioenfonds de pensioenen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG rente rente Datum: 2 januari 2013 Terugblik renteontwikkeling 2012: de hypotheekmarkt is dood 2012 was een heel saai jaar. Er waren maar heel weinig wijzigingen in de hypotheekrentes. Je kunt wel zeggen

Nadere informatie

1 Fonds : het Vlaams infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden;

1 Fonds : het Vlaams infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 6 JULI 1994 tot regeling van de werking en het financieel beheer van het Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden (B.S. 30.VIII.1994) Art 1.

Nadere informatie

Verslag Kas-, Schuld- en Waarborgbeheer

Verslag Kas-, Schuld- en Waarborgbeheer Verslag 2011 Kas-, Schuld- en Waarborgbeheer Rapport kas-, schuld,- en waarborgbeheer 2011 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 3 I. INLEIDING... 5 II. RENTEMARKTEN IN 2011-2012... 7 2.1. Economische omgeving...

Nadere informatie

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL KBO 0421 111 543 RPR Brussel BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 Dankzij het ter beschikking

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 351 (2009-2010) Nr. 1 2 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de heren Dirk Van Mechelen, Sven Gatz en Sas van Rouveroij betreffende de aanwending van een deel van de meerwaarde

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen 2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen Deze paragraaf gaat over het beheer van de financiële middelen (treasury). De kaders voor het op een verantwoorde manier beheren van de financiële middelen worden

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs Oktober 21 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Inhoudstafel INHOUD Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie