werkplan buitenschoolse opvang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "werkplan buitenschoolse opvang"

Transcriptie

1 werkplan L buitenschoolse opvang Locatie: BSO De Diamant Beemte Datum: 20 december 2017 gl Doomijn Augustus 2

2 Voorwoord U ontvangt dit werkplan omdat u klant bent geworden bij onze locatie. We hebben bij Doomijn een pedagogisch beleidsplan dat voor u inzichtelijk is op onze website ( en op het ouderportaal. In dit werkplan werken wij de onderdelen uit het pedagogisch beleid verder uit, daar waar een onderwerp locatiegebonden is. Ons pedagogisch beleid is in overeenstemming met de Centrale Cliëntenraad tot stand gekomen. Over dit werkplan heeft de oudercommissie meegedacht. Wij willen u vragen het plan zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van onze werkwijze en de afspraken die we binnen onze locatie hebben gemaakt. We wensen uw kind een fijn verblijf op onze locatie! Met vriendelijke groet, Team BSO De Diamant Beemte

3 Dit zijn onze openingstijden: Aansluitend aan de reguliere schooldagen: maandag en dinsdag van Op donderdag van Na schooltijd komen de kinderen naar de bso basisgroep. Vanaf ongeveer worden de eerste kinderen weer opgehaald door de ouders / verzorgers. Zo zien onze stamgroepen eruit: Tijdens de vakantieweken vindt de opvang plaats op de locatie van BSO De Toermalijn in de wijk Zuidbroek. Van maandag tm vrijdag van Binnen dit tijdsbestek kunt u 10 uur vakantie opvang afnemen. Bij BSO De Diamant Beemte is één basisgroep van maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar. De onderwijsassistent van de gelijknamige school werkt na schooltijd bij de bso en is daarmee een vertrouwd gezicht voor de kinderen. Binnen de school zijn tijdens de bso openingsuren altijd andere volwassenen in het pand. Hetzij Dit zijn onze diensten: onderwijzend personeel dan wel de schoonmaak. Er is één medewerker die er is totdat het laatste kind is opgehaald. Daarmee voldoen we aan alle wettelijke bepalingen en maken geen gebruik van de afwijkregeling. Zo organiseren we het begin en eind van de bso: Gedurende de opvang tijdens schoolvrij dagen of vakantieweken vindt de opvang centraal plaats bij BSO De Toermalijn. Daar wijken we conform wettelijke bepalingen (mogelijk) af van de inzet personeel op het aantal aanwezige kinderen tussen / / Bij binnenkomst gaan de kinderen naar hun eigen groep om daar samen wat te eten en te drinken. De pedagogisch medewerker van de locatie ontvangt daar de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat er ruimte is voor kinderen om hun ervaringen van de schooldag met elkaar te delen en dat er geluisterd wordt naar elkaar. We zitten aan tafel en de kinderen hebben de gelegenheid te vertellen over de schooldag en plannen te maken voor de BSO middag. Dit is ons dagritme: Na schooltijd worden de kinderen door de pedagogisch medewerker ontvangen en welkom geheten in de eigen basisgroep. Daar wordt gezamenlijk aan tafel wat gegeten en gedronken de dag doorgenomen. Met de kinderen bedenken we wat we die middag willen gaan doen. Er is voldoende te ontdekken en beleven buiten, maar ook binnen hebben we een scala aan spellen en speelhoeken waar de kinderen zich heerlijk met elkaar vermaken. Elke

4 Dit zijn onze rituelen: Zo maken we afspraken met ouders over het wennen: Extra dagdelen: middag gaan we lekker buitenspelen (mits het weer het toelaat) om even de energie kwijt te raken en een frisse neus te halen. Dit gebeurt altijd onder toeziend oog van de pedagogisch medewerker. Vanaf ongeveer worden de eerste kinderen weer opgehaald. Bij het wennen wordt een kind altijd voorgesteld in de groep en gekoppeld aan een maatje bij de bso die hem / haar wegwijs maakt. Verjaardagen en andere heuglijke gebeurtenissen worden binnen de basisgroep gevierd. We werken met een voedingsbeleid waarbij we ons houden aan de richtlijnen van het voedingscentrum. Kinderen bij de bso staan in het middelpunt van de belangstelling tijdens hun verjaardag (mits zij dit willen) maar ongezonde traktaties worden geweerd. Ouders wordt hierop gewezen tijdens een intake gesprek. Ook als een kind afscheid neemt van de bso zorgen we ervoor dat hier aandacht aan wordt besteed in afstemming met het kind op de basisgroep. Wij houden niet van regels maar maken liever met de kinderen samen afspraken. Dat maakt dat de kinderen zich er beter aan kunnen conformeren en werkt positief opbouwend. Ieder kind krijgt in de maand voor plaatsing de gelegenheid om te wennen aan de nieuwe omgeving waar het straks zal verblijven. Bij de BSO is het eerste wenmoment tijdens het plaatsingsgesprek en het tweede vindt plaats tijdens een middag in de week voor plaatsing. Is er een nieuw kind, dan wordt hij/zij voorgesteld in de groep en spreken we met elkaar af wie die middag de nieuweling wegwijs maakt in de BSO. Het ene kind gaat makkelijk mee in de groep, het andere kind heeft wat meer begeleiding nodig. Ouders kunnen extra dagdelen aanvragen. Extra dagdelen kunnen worden afgenomen mits de bezetting dit toelaat en de beroepskracht kind-ratio wordt gehanteerd. Zo is onze achterwacht geregeld: Op deze wijze bieden wij activiteit aan: In de BHV map op locatie is te vinden welke medewerkers in het crisisteam zitten en bereikt kunnen worden (mits manager Jessica Rattink niet te bereiken is). BSO De Toermalijn fungeert tevens als achterwachtlocatie. De medewerker van het crisisteam zorgt ervoor dat er binnen 15 minuten ondersteuning op locatie is. De pedagogisch medewerker is nooit alleen in het pand. Onderwijzend personeel en / of schoonmaak is altijd tevens aanwezig. De BKR is inzichtelijk gemaakt in onze digitale aanwezigheidslijsten. Na elke schoolmiddag eten en drinken we wat samen en bespreken de activiteiten van die middag. Kinderen hebben een belangrijke stem in het programma, de inrichting e.d. We sluiten aan bij de thema s van school en bedenken

5 onze activiteiten passend hierbij. Tijdens de schoolvakanties gaan we naar de centrale vakantie opvang bij bso De Toermalijn. In het werkplan van deze locatie staat het volgend e beschreven over de omgang met stamgroepen tijdens de centrale vakantieopvang: In vakanties wordt er gestart op 1 groep aan de Nijbroekseweg. Komt het kind aantal boven de 20 kinderen dan gaan we de groep om 9:00 uur splitsen en gaan we met de oudere kinderen naar de ruimtes in De Zonnehoek. Er staan vaste pmers op de groep die de kinderen kennen. Activiteiten kunnen in verschillende groepsruimtes, de keuken of buiten plaatsvinden. Als een kind kiest om mee te doen aan een activiteit kan het zo zijn dat hij / zij de basisruimte verlaat. Na het eten en drinkmoment staan de deuren van de groepen open zodat de kinderen zelf kunnen kiezen of zij de basisruimte verlaten om in een andere ruimte te gaan spelen. De pedagogisch medewerkers verspreiden zich over de verschillende ruimtes en bieden daar activiteiten aan. Zij zijn altijd samen met de kinderen zodat er ook altijd zicht is op de kinderen. Kinderen worden gestimuleerd in hun zelfstandigheid door b.v. zelf het drinken in te schenken, een cracker te smeren, zelf hun keuzes te maken voor een activiteit. Wij verlaten de stamgroep bij: n.v.t.

6 Mentorschap Dit is ons (lokaal gebonden) activiteitenaanbod: Elk kind heeft een eigen mentor. Dit is een vaste pedagogisch medewerker van de groep waarin een kind geplaatst is. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor kind en ouders. Hij / zij zorgt er ook voor dat gemaakte afspraken over b.v. zelfstandigheid bij alle medewerkers bekend zijn. De mentor volgt het welbevinden van het kind en maakt 1x per jaar een observatieverslag. Ouders worden 1x per jaar uitgenodigd om de bevindingen en het welbevinden van het kind in de opvang te bespreken. Is er een collega langdurig afwezig dan neemt de vaste collega de mentorkinderen over van de collega die langdurig afwezig is. De ontwikkelingen van de kinderen worden in de groepsoverleggen met elkaar besproken. De bso is gestart na de zomervakantie We zijn nog bezig een oudercommissie in te stellen en ons aan het oriënteren op mogelijkheden in het buurtschap om gezamenlijk met andere organisaties op te trekken in een activiteitenaanbod.

werkplan buitenschoolse opvang met centrale vakantieopvang

werkplan buitenschoolse opvang met centrale vakantieopvang werkplan buitenschoolse opvang met centrale vakantieopvang Locatie: BSO de Kinderkajuit Datum: 20 december 2017 Augustus 2015 Voorwoord U ontvangt dit werkplan omdat u klant bent geworden bij onze locatie.

Nadere informatie

werkplan buitenschoolse opvang met centrale vakantieopvang

werkplan buitenschoolse opvang met centrale vakantieopvang werkplan buitenschoolse opvang met centrale vakantieopvang Locatie: BSO De Toermalijn + dependance Datum: Januari 2018 agogisch beleidsplan Do Augustus 2015 Voorwoord U ontvangt dit werkplan omdat u klant

Nadere informatie

werkplan buitenschoolse opvang met centrale vakantieopvang

werkplan buitenschoolse opvang met centrale vakantieopvang werkplan buitenschoolse opvang met centrale vakantieopvang Locatie: BSO Het Regenwoud Datum: December 2017 agogisch beleidsplan Doo Augustus 2015 Voorwoord U ontvangt dit werkplan omdat u klant bent geworden

Nadere informatie

Werkplan. Buitenschoolse opvang De Driehoek.

Werkplan. Buitenschoolse opvang De Driehoek. Werkplan L Buitenschoolse opvang De Driehoek. Locatie: De Driehoek Datum: 21-12-2017 gisch beleidsplan Doomijn Augustus 2 Voorwoord U ontvangt dit werkplan omdat u klant bent geworden bij onze locatie.

Nadere informatie

werkplan buitenschoolse opvang Sterrenschool De Bongerd

werkplan buitenschoolse opvang Sterrenschool De Bongerd werkplan L buitenschoolse opvang Bso Sterrenschool de Bongerd Datum: 28-12-2017 Sterrenschool De Bongerd gisch beleidsplan Doomijn Augustus 2 Voorwoord U ontvangt dit werkplan omdat u klant bent geworden

Nadere informatie

werkplan kinderdagverblijf

werkplan kinderdagverblijf werkplan kinderdagverblijf Locatie: KDV Het Kleine Woud Datum: 11-12-2017 agogisch beleidsplan Doomijn Augustus 2015 Voorwoord U ontvangt dit werkplan omdat u klant bent geworden bij onze locatie. We hebben

Nadere informatie

Werkplan. BSO de Ploeg

Werkplan. BSO de Ploeg Werkplan L BSO de Ploeg Locatie: BSO de Ploeg Datum: december 2017 gisch beleidsplan Doomijn Augustus 2 Voorwoord U ontvangt dit werkplan omdat u klant bent geworden bij onze locatie. We hebben bij Doomijn

Nadere informatie

werkplan kinderdagverblijf

werkplan kinderdagverblijf werkplan kinderdagverblijf Locatie: PSG Het Regenwoud Datum: December 2017 agogisch beleidsplan Doomijn Augustus 2015 Voorwoord U ontvangt dit werkplan omdat u klant bent geworden bij onze locatie. We

Nadere informatie

werkplan buitenschoolse opvang met centrale vakantieopvang

werkplan buitenschoolse opvang met centrale vakantieopvang werkplan buitenschoolse opvang met centrale vakantieopvang Locatie: Grote Vuurvlinder Datum: januari 2019 agogisch beleidsplan Doo Voorwoord Augustus 2015 U ontvangt dit werkplan omdat u klant bent geworden

Nadere informatie

werkplan Peuterspeelgroep Trompie

werkplan Peuterspeelgroep Trompie werkplan Peuterspeelgroep Trompie Locatie:Trompie Datum: 29-12-2017 agogisch beleidsplan Doomijn Augustus 2015 Voorwoord U ontvangt dit werkplan omdat u klant bent geworden bij onze locatie. We hebben

Nadere informatie

Werkplan Buitenschoolse opvang

Werkplan Buitenschoolse opvang Werkplan Buitenschoolse opvang Locatie: BSO Sterrenpret Datum: 14-12-2017eidsplan Doomijn Augustus 2 Voorwoord U ontvangt dit werkplan omdat u klant bent geworden bij onze locatie. We hebben bij Doomijn

Nadere informatie

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Locatie-specifieke informatie over dependance Lapjeskat in de Jenaplaneet Bijlage Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Pagina 1 van 5 De locatie dependance Lapjeskat

Nadere informatie

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Locatie-specifieke informatie over BSO t Kraaiennest Bijlage Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Pagina 1 van 5 De locatie van BSO t Kraaiennest 't Kraaiennest

Nadere informatie

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Locatie-specifieke informatie over BSO Servatius Bijlage Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Pagina 1 van 5 De locatie van BSO Servatius BSO Servatius is gevestigd

Nadere informatie

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Locatie-specifieke informatie over BSO Amarant Bijlage Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Pagina 1 van 5 De locatie van BSO Amarant BSO Amarant heeft alles

Nadere informatie

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Locatie-specifieke informatie over BSO Pancratius Bijlage Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Pagina 1 van 5 De locatie van BSO Pancratius BSO Pancratius is

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang Kardoen. Oude Kerkstraat 2A 3572 TJ Utrecht

Buitenschoolse opvang Kardoen. Oude Kerkstraat 2A 3572 TJ Utrecht Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Kardoen Oude Kerkstraat 2A 3572 TJ Utrecht 06-22563689 bsowarmoes@ludens.nl Bedankt voor je interesse in Ludens. In deze vestigingsbijlage

Nadere informatie

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Locatie-specifieke informatie over BSO Waterlopers Bijlage Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Pagina 1 van 5 De locatie van BSO Waterlopers BSO Waterlopers

Nadere informatie

Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid. Buitenschoolse opvang Ay. Eifel HH Utrecht

Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid. Buitenschoolse opvang Ay. Eifel HH Utrecht Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Ay Eifel 26 3524 HH Utrecht 06 42549179 bsoay@ludens.nl Bedankt voor je interesse in Ludens. In deze vestigingsbijlage vind je

Nadere informatie

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Locatie-specifieke informatie over BSO De Flierefluiters Bijlage Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Pagina 1 van 5 De locatie van BSO De Flierefluiters Op deze

Nadere informatie

werkplan kinderdagverblijf

werkplan kinderdagverblijf werkplan kinderdagverblijf Locatie: kinderdagverblijf De toermalijn Datum: januari 2018 agogisch beleidsplan Doomijn Augustus 2015 Voorwoord U ontvangt dit werkplan omdat u klant bent geworden bij onze

Nadere informatie

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Locatie-specifieke informatie over BSO Vrijbuiters Bijlage Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Pagina 1 van 5 De locatie van BSO Vrijbuiters BSO De Vrijbuiters

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang Biliton. Bilitonkade TH Utrecht

Buitenschoolse opvang Biliton. Bilitonkade TH Utrecht Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Biliton Bilitonkade 44-45 353 TH Utrecht 06-3455035 bsobiliton@ludens.nl Bedankt voor je interesse in Ludens. In deze vestigingsbijlage

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang BSO Kikkersloot. Louis Couperrusstraat CX Utrecht

Buitenschoolse opvang BSO Kikkersloot. Louis Couperrusstraat CX Utrecht Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang BSO Kikkersloot Louis Couperrusstraat 85 3532 CX Utrecht 06-34550253 bsokikkersloot@ludens.nl Pag 1 van 9 Bedankt voor je interesse

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze Waterwiebels 4-12 jaar

Pedagogische werkwijze Waterwiebels 4-12 jaar Pedagogische werkwijze Waterwiebels 4-12 jaar Dit document is eigendom van De Kinderkoepel en mag niet zonder haar toestemming worden gebruikt of elders toegepast. 1 Pedagogische werkwijze Index Inhoud

Nadere informatie

Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Aspelin Vleutenseweg HX Utrecht

Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Aspelin Vleutenseweg HX Utrecht Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Aspelin Vleutenseweg 422 3532 HX Utrecht 030-2943995 bsoaspelin@ludens.nl Bedankt voor je interesse in Ludens. In deze vestigingsbijlage

Nadere informatie

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Locatie-specifieke informatie over BSO De Ontdekkers Bijlage Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Pagina 1 van 5 De locatie van BSO De Ontdekkers BSO De Ontdekkers

Nadere informatie

Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid. Buitenschoolse opvang Ay. Eifel HH Utrecht

Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid. Buitenschoolse opvang Ay. Eifel HH Utrecht Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Ay Eifel 26 3524 HH Utrecht 06-42549179 bsoay@ludens.nl Bedankt voor je interesse in Ludens. In deze vestigingsbijlage vind je

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang Kikkersloot. Louis Couperrusstraat CX Utrecht

Buitenschoolse opvang Kikkersloot. Louis Couperrusstraat CX Utrecht Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Louis Couperrusstraat 85 3532 CX Utrecht 06-34550253 bsokikkersloot@ludens.nl Pag 1 van 9 Bedankt voor je interesse in Ludens.

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang Maan. Oude liesbosweg SB Utrecht Apollo: Spoetnik: Kantoor:

Buitenschoolse opvang Maan. Oude liesbosweg SB Utrecht Apollo: Spoetnik: Kantoor: Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Maan Oude liesbosweg 40 3524 SB Utrecht Apollo: 06 41784264 Spoetnik:06 43779582 Kantoor: 030 8200709 bsomaan@ludens.nl Bedankt

Nadere informatie

Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid. Buitenschoolse opvang Rosa. Malakkastraat 6 Tel:

Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid. Buitenschoolse opvang Rosa. Malakkastraat 6 Tel: Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Rosa Malakkastraat 6 Tel: 06 42640697 bsorosa@ludens.nl Bedankt voor je interesse in Ludens. In deze vestigingsbijlage vind je

Nadere informatie

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 8-12 jaar

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 8-12 jaar Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 8-12 jaar Locatie-specifieke informatie over thema-bso De Paddenpoel Bijlage Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Pagina 1 van 5 De locatie van thema-bso De Paddenpoel

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze Waterwiebels 4-12 jaar

Pedagogische werkwijze Waterwiebels 4-12 jaar Waterwiebels 4-12 jaar Dit document is eigendom van De Kinderkoepel en mag niet zonder haar toestemming worden gebruikt of elders toegepast. 1 Index Inhoud Welkom bij unit Waterwiebels... 3 De groepen

Nadere informatie

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Locatie-specifieke informatie over Thema BSO Het Avontuur Bijlage Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Pagina 1 van 5 De locatie van Thema BSO Het Avontuur In

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster 1. De locatie BSO De Toermalijn het Rooster bevindt zich in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. De locatie heeft 2 basisgroepen waar kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Locatie-specifieke informatie over BSO de Melkweg Bijlage Pedagogisch beleidsplan 4-12 jaar Pagina 1 van 5 De locatie van BSO de Melkweg BSO de Melkweg bevindt

Nadere informatie

werkplan kinderdagverblijf

werkplan kinderdagverblijf werkplan kinderdagverblijf Locatie: KDV Sterrenpret Datum: 19 december 2017 agogisch beleidsplan Doomijn Augustus 2015 Voorwoord U ontvangt dit werkplan omdat u klant bent geworden bij onze locatie. We

Nadere informatie

Locatiewijzer* SKSG BSO Klavertje 6

Locatiewijzer* SKSG BSO Klavertje 6 Locatiewijzer* SKSG BSO Klavertje 6 Maak spelenderwijs kennis met muziek, theater en beeldende kunst en ontdek je talent! - Gespecialiseerde Pedagogisch Medewerkers - Peuterspeelzaal, Kinderdagverblijf

Nadere informatie

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 2-4 en 4-12 jaar

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 2-4 en 4-12 jaar Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 2-4 en 4-12 jaar Locatie-specifieke informatie over Kindercentrum Zeester Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 0-4 en 4-12 jaar Pagina 1 van 6 De locatie van Kindercentrum

Nadere informatie

werkplan kinderdagverblijf

werkplan kinderdagverblijf werkplan kinderdagverblijf Locatie: kinderdagverblijf De toermalijn Datum: januari 2018 agogisch beleidsplan Doomijn Augustus 2015 Voorwoord U ontvangt dit werkplan omdat u klant bent geworden bij onze

Nadere informatie

Locatiewijzer van SKSG Melkweg Buitenschoolse Opvang

Locatiewijzer van SKSG Melkweg Buitenschoolse Opvang Locatiewijzer van SKSG Melkweg Buitenschoolse Opvang Groen, ruim en uitdagend buitenruimte samen met Bisschop Bekkerschool Biologische voeding Warme, open groepsruimte Prettige sfeer Dagelijks variërend

Nadere informatie

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 2-4 en 4-8 jaar

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 2-4 en 4-8 jaar Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 2-4 en 4-8 jaar Locatie-specifieke informatie over Kindercentrum PoesPas Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 0-4 en 4-12 jaar Pagina 1 van 6 De locatie van Kindercentrum

Nadere informatie

werkplan kinderdagverblijf

werkplan kinderdagverblijf werkplan kinderdagverblijf Locatie: KDV De Kinderkajuit Datum: 20 december 2017 agogisch beleidsplan Doomijn Augustus 2015 Voorwoord U ontvangt dit werkplan omdat u klant bent geworden bij onze locatie.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo Pedagogisch werkplan BSO Bussloo 1. De locatie Onze buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. BSO Bussloo is gelegen in het gelijknamige dorp Bussloo(gemeente Voorst).

Nadere informatie

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 0-4 en 4-12 jaar

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 0-4 en 4-12 jaar Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 0-4 en 4-12 jaar Locatie-specifieke informatie over de Boomhut Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 0-4 en Pagina 1 van 5 De Boomhut De Boomhut is een kleine, gezellig

Nadere informatie

SKSG Calcio: dé Sport BSO van Groningen-ZUID

SKSG Calcio: dé Sport BSO van Groningen-ZUID Locatiewijzer* SKSG Calcio: dé Sport BSO van Groningen-ZUID Kennismaken met veel verschillende sporten en ontdekken wat je echt leuk vindt! Maak kennis met veel verschillende sporten > Jump In! Gespecialiseerde

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Capelle, februari 2019 Renate Piet, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Capelle, februari 2019 Renate Piet, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Capelle. Wij bieden opvang voor kinderen van De Buikslotermeer en Het Wespennest.

Nadere informatie

BSO van einde schooltijd tot 18:30 uur

BSO van einde schooltijd tot 18:30 uur BSO & VSO de Kwartel Boomkleverlaan 5 035-6910389 kwartel@skbnm.nl Openingstijden Schooldagen Vakanties en studiedagen VSO van 7.30-8.30 uur BSO van einde schooltijd tot 18:30 uur 08:00 uur - 18:30 uur

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang Harlekino. Verlengde Hoogravenseweg BB Utrecht /

Buitenschoolse opvang Harlekino. Verlengde Hoogravenseweg BB Utrecht / Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Harlekino Verlengde Hoogravenseweg 37 3525 BB Utrecht 030 8200747 / 06 14477078 bsoharlekino@ludens.nl Bedankt voor je interesse

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang Rootz. Rijnhuizenlaan JA Utrecht

Buitenschoolse opvang Rootz. Rijnhuizenlaan JA Utrecht Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Rootz Rijnhuizenlaan 2-4 3525 JA Utrecht 06-34 49 18 00 bsorootz@ludens.nl Bedankt voor je interesse in Ludens. In deze vestigingsbijlage

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang Maanvis. Amsterdamsestraatweg AA Utrecht

Buitenschoolse opvang Maanvis. Amsterdamsestraatweg AA Utrecht Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Maanvis Amsterdamsestraatweg 1 3513 AA Utrecht 06-34550251 bsomaanvis@ludens.nl Bedankt voor je interesse in Ludens. In deze

Nadere informatie

Locatiewijzer van SKSG Liekelei Buitenschoolse opvang

Locatiewijzer van SKSG Liekelei Buitenschoolse opvang Locatiewijzer van SKSG Liekelei Buitenschoolse opvang * Onze locatie bevindt zich OBS de Nijenoert * Exclusieve opvang voor de kinderen van OBS de Nijenoert * Accent op de SKSG pijler: Kunst en Cultuur

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Grote Grutto, april 2019 Jolanda Beffers, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Grote Grutto, april 2019 Jolanda Beffers, locatiemanager Omvang van BSO De Grote Grutto en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 55 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Grote Grutto. Deze kinderen worden verdeeld over 3 groepen. 1 groepen

Nadere informatie

Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid. Buitenschoolse opvang Teun. Teun de Jagerdreef 1c 3561 JK Utrecht

Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid. Buitenschoolse opvang Teun. Teun de Jagerdreef 1c 3561 JK Utrecht Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Teun Teun de Jagerdreef 1c 3561 JK Utrecht 06-51619014 bsoteun@ludens.nl Bedankt voor je interesse in Ludens. In deze vestigingsbijlage

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Hoek, versie januari 2018 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Hoek, versie januari 2018 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 30 kinderen per dag worden opgevangen op De Hoek De samenstelling van de groepen: Naam van de basisgroep Sprinkhanen geopend op maandag,

Nadere informatie

Locatiewijzer van SKSG Vlindertuin Buitenschoolse opvang

Locatiewijzer van SKSG Vlindertuin Buitenschoolse opvang Locatiewijzer van SKSG Vlindertuin Buitenschoolse opvang * Gesitueerd in de schitterende nieuwbouwwijk Oostindië * Onderdeel van Bredeschool Oostindië * Accent op de SKSG pijler: Natuur * De BSO kalender

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op locatie BSO Baloe Weremere, Kameelstraat 24,1531 EK Wormer juni Locatie: BSO Baloe Weremere

Pedagogische werkwijze op locatie BSO Baloe Weremere, Kameelstraat 24,1531 EK Wormer juni Locatie: BSO Baloe Weremere Locatie: BSO Baloe Weremere Inleiding Deze locatie wordt ook wel De Spil genoemd (multifunctionele accommodatie) en grenst aan basisschool Weremere. Hier worden voornamelijk kinderen opgevangen van deze

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang Het Tuinhuis. Professor van Bemmelenlaan 51c 3571 EL Utrecht

Buitenschoolse opvang Het Tuinhuis. Professor van Bemmelenlaan 51c 3571 EL Utrecht Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Het Tuinhuis Professor van Bemmelenlaan 51c 3571 EL Utrecht 030 820 07 06 bsotuinhuis@ludens.nl Bedankt voor je interesse in

Nadere informatie

Locatiewijzer van SKSG Battello* (BSO Bella Cabina)

Locatiewijzer van SKSG Battello* (BSO Bella Cabina) Locatiewijzer van SKSG Battello* (BSO Bella Cabina) Op zoek naar persoonlijke aandacht? Welkom bij SKSG Battello! - Kleinschalig én persoonlijk - In, en met de Boerhaaveschool (locatie: Veenweg) - Groen,

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang Bouwe & Belle. Lieven de Keylaan BZ Utrecht

Buitenschoolse opvang Bouwe & Belle. Lieven de Keylaan BZ Utrecht Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Bouwe & Belle Lieven de Keylaan 8 3555 BZ Utrecht 06-478 6095 bsozuilen@ludens.nl Bedankt voor je interesse in Ludens. In deze

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De Leeuw. Samuel van Houtenstraat EA Utrecht

Buitenschoolse opvang De Leeuw. Samuel van Houtenstraat EA Utrecht Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang De Leeuw Samuel van Houtenstraat 1 3515 EA Utrecht 06-34 55 02 54 bsodeleeuw@ludens.nl Bedankt voor je interesse in Ludens. In

Nadere informatie

Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid. Buitenschoolse opvang Odin. Thorbeckelaan CS Utrecht

Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid. Buitenschoolse opvang Odin. Thorbeckelaan CS Utrecht Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Odin Thorbeckelaan 18 3532 CS Utrecht 06-41783587 bsoodin@ludens.nl Bedankt voor je interesse in Ludens. In deze vestigingsbijlage

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. Format pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang de Toermalijin. (locatie Nijbroekseweg en locatie Citroenvlinder) Versie: 001

Kwaliteitshandboek. Format pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang de Toermalijin. (locatie Nijbroekseweg en locatie Citroenvlinder) Versie: 001 Kwaliteitshandboek Format pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang de Toermalijin Versie: 001 (locatie Nijbroekseweg en locatie Citroenvlinder) 1. De locatie BSO De Toermalijn bevindt zich in de wijk

Nadere informatie

Locatiewijzer van SKSG Grootegast Buitenschoolse opvang

Locatiewijzer van SKSG Grootegast Buitenschoolse opvang Locatiewijzer van SKSG Grootegast Buitenschoolse opvang * BSO locatie die de kinderen ophaalt van alle scholen in- en om Grootegast * Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich welkom voelen * Wij

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijn

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijn Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijn 1. De locatie BSO De Toermalijn bevindt zich in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. De locatie heeft 5 basisgroepen waar kinderen in de leeftijd van 4 13 jaar worden

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo Pedagogisch werkplan BSO Bussloo 1. De locatie Onze buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. BSO Bussloo is gelegen in het gelijknamige dorp Bussloo (gemeente Voorst).

Nadere informatie

Kindcentrum Koningin Emma

Kindcentrum Koningin Emma Kindcentrum Koningin Emma Graaf Florislaan 2 1405 BT Bussum 035-2062020 Koppeling aan scholen Kindcentrum Koningin Emma is er voor kinderen van basisschool Koningin Emma. Openingstijden Schooldagen Vakanties

Nadere informatie

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 0-4 en 4-12 jaar

Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 0-4 en 4-12 jaar Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 0-4 en 4-12 jaar Locatie-specifieke informatie over Kindercentrum Aquarel Bijlage bij Pedagogisch beleidsplan 0-4 en 4-12 jaar Pagina 1 van 6 De locatie van Kindercentrum

Nadere informatie

Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid. Buitenschoolse opvang De Stins. Fortlaan HV Utrecht

Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid. Buitenschoolse opvang De Stins. Fortlaan HV Utrecht Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang De Stins Fortlaan 24 3554 HV Utrecht 06-13 13 37 21 bsozuilen@ludens.nl Bedankt voor je interesse in Ludens. In deze vestigingsbijlage

Nadere informatie

Bijlage 1: Matrix vierogenprincipe (Deze matrix wordt ingevuld aan het pedagogisch werkplan toegevoegd)

Bijlage 1: Matrix vierogenprincipe (Deze matrix wordt ingevuld aan het pedagogisch werkplan toegevoegd) Bijlage 1: Matrix vierogenprincipe (Deze matrix wordt ingevuld aan het pedagogisch werkplan toegevoegd) Naam locatie:vrijbuiters Datum: 02-11-2017 Ingevuld door:tessa Murre Onderwerp Algemeen beleid Knelpunten

Nadere informatie

Bijlage 1: Matrix vierogenprincipe (Deze matrix wordt ingevuld aan het pedagogisch werkplan toegevoegd)

Bijlage 1: Matrix vierogenprincipe (Deze matrix wordt ingevuld aan het pedagogisch werkplan toegevoegd) Bijlage 1: Matrix vierogenprincipe (Deze matrix wordt ingevuld aan het pedagogisch werkplan toegevoegd) Naam locatie: Kraaiennest Datum: 5 - juli - 2018 Door:Tessa Murre Onderwerp Algemeen beleid Knelpunten

Nadere informatie

Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang het Fort Koningsweg LD Utrecht

Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang het Fort Koningsweg LD Utrecht Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang het Fort Koningsweg 290 3585 LD Utrecht 030-251 1037 bsohetfort@ludens.nl Bedankt voor je interesse in Ludens. In deze vestigingsbijlage

Nadere informatie

Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid. Buitenschoolse opvang Luna. Oude Liesbosweg SB Utrecht

Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid. Buitenschoolse opvang Luna. Oude Liesbosweg SB Utrecht Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Luna Oude Liesbosweg 76 3524 SB Utrecht 06 41784662 bsoluna@ludens.nl Bedankt voor je interesse in Ludens. In deze vestigingsbijlage

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang Koekoek. Koekoeksplein 1A 3514 TT Utrecht

Buitenschoolse opvang Koekoek. Koekoeksplein 1A 3514 TT Utrecht Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Koekoek Koekoeksplein 1A 3514 TT Utrecht 030-82 00 745 BSOkoekoek@ludens.nl Bedankt voor je interesse in Ludens. In deze vestigingsbijlage

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De Warmoes. Bollenhofsestraat VT Utrecht

Buitenschoolse opvang De Warmoes. Bollenhofsestraat VT Utrecht Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang De Warmoes Bollenhofsestraat 138 3572 VT Utrecht 030-8200799 bsowarmoes@ludens.nl Bedankt voor je interesse in Ludens. In deze

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Buikslotermeer, vanaf Renate Piet, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Buikslotermeer, vanaf Renate Piet, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 80 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Buikslotermeer. Deze kinderen worden verdeeld over 4 groepen. De samenstelling van

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang Het Fantaziehuis. Cartesiusweg BA Utrecht /

Buitenschoolse opvang Het Fantaziehuis. Cartesiusweg BA Utrecht / Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Het Fantaziehuis Cartesiusweg 3 3534 BA Utrecht 030-45 0 6 / 030 45 0 7 bsofantaziehuis@ludens.nl Bedankt voor je interesse in

Nadere informatie

Bijlage: Omvang en leeftijdsopbouw stamgroepen, vaste pedagogisch medewerkers

Bijlage: Omvang en leeftijdsopbouw stamgroepen, vaste pedagogisch medewerkers Bijlage: Omvang en leeftijdsopbouw stamgroepen, vaste pedagogisch medewerkers Samenstelling basisgroepen, verlaten basisgroep, opendeurenbeleid De Buiten Schoolse Opvang (BSO) bestaat uit drie groepsruimtes

Nadere informatie

PEDAGOGISCH WERKPLAN. Thea en Priscilla Pompert Boterzwin WH Julianadorp

PEDAGOGISCH WERKPLAN. Thea en Priscilla Pompert Boterzwin WH Julianadorp PEDAGOGISCH WERKPLAN Thea en Priscilla Pompert Boterzwin 3435 1788 WH Julianadorp Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. 1. Inleiding 2. 2. Visie 3. 3. Algemene informatie 4. 3.1 Groepssamenstelling 4. 3.2 Dagritme

Nadere informatie

Werkplan Kinderdagverblijf de Bongerd

Werkplan Kinderdagverblijf de Bongerd Werkplan Kinderdagverblijf de Bongerd Locatie: Kdv sterrenschool de Bongerd Datum: 22 december 2017 agogisch beleidsplan Doomijn Augustus 2015 Voorwoord U ontvangt dit werkplan omdat u klant bent geworden

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

BSO van einde schooltijd tot 18:30 uur

BSO van einde schooltijd tot 18:30 uur BSO & VSO de Kwartel Boomkleverlaan 5 035-6910389 kwartel@skbnm.nl Openingstijden Schooldagen Vakanties en studiedagen VSO van 7.30-8.30 uur BSO van einde schooltijd tot 18:30 uur 08:00 uur - 18:30 uur

Nadere informatie

Locatiewijzer van SKSG Bubbel Buitenschoolse opvang

Locatiewijzer van SKSG Bubbel Buitenschoolse opvang Locatiewijzer van SKSG Bubbel Buitenschoolse opvang * Gelegen op het terrein van de Zijlen * BSO locatie die de kinderen ophaalt van veel scholen in Leek en Tolbert * Wij halen en brengen uw kinderen naar

Nadere informatie

1 1 1. 2. 3. 4. 1. 2 2. 3. 1 2 3 3 2 De locatie Basisgroepen en pedagogisch medewerkers Verlaten van de basisgroep Beroepskracht-kind-ratio (BKR) Voertaal Incidenteel en structureel afnemen van extra

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De Cremertuin. Cremerstraat BJ Utrecht

Buitenschoolse opvang De Cremertuin. Cremerstraat BJ Utrecht Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang De Cremertuin Cremerstraat 53 353 BJ Utrecht 06-34303 bsocremertuin@ludens.nl Bedankt voor je interesse in Ludens. In deze vestigingsbijlage

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Uniek

Pedagogisch werkplan BSO Uniek 1 Pedagogisch werkplan BSO Uniek April 2019 2 Pedagogisch werkplan van BSO Uniek In het pedagogische werkplan wordt omschreven hoe de pedagogisch medewerkers aan de hand van het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

1.2 BIJLAGE BIJ PEDAGOGISCH BELEID

1.2 BIJLAGE BIJ PEDAGOGISCH BELEID 1.2 BIJLAGE BIJ PEDAGOGISCH BELEID 1.2 Bijlage bij Pedagogisch beleid inclusief VVE, locatie specifieke deel Bijlage 1: Matrix vierogenprincipe (Deze matrix wordt ingevuld aan het pedagogisch werkplan

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang Homerus. Homeruslaan MJ Utrecht /

Buitenschoolse opvang Homerus. Homeruslaan MJ Utrecht / Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Homerus Homeruslaan 40 3581MJ Utrecht 030-8 07 40 / 06-81 8 88 83 bsohomerus@ludens.nl Bedankt voor je interesse in Ludens. In

Nadere informatie

Bijlage 1: Matrix vierogenprincipe (Deze matrix wordt ingevuld aan het pedagogisch werkplan toegevoegd)

Bijlage 1: Matrix vierogenprincipe (Deze matrix wordt ingevuld aan het pedagogisch werkplan toegevoegd) Bijlage 1: Matrix vierogenprincipe (Deze matrix wordt ingevuld aan het pedagogisch werkplan toegevoegd) Naam locatie: Korein Kinderplein Kiplinglaan BSO Datum: Oktober 2017 Ingevuld door: Elke Pijnenburg

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO Johanna Margaretha De samenstelling van de groepen: Naam van de basisgroep Johanna Margaretha

Nadere informatie

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang Wet- en regelgeving opvang in groepen De Wet Kinderopvang stelt eisen aan de kinderopvang voor wat betreft het opvangen van kinderen in stamgroepen/basisgroepen. U vindt hier de tekst uit de Beleidsregels

Nadere informatie

Locatiewijzer van SKSG KDV Ranonkel

Locatiewijzer van SKSG KDV Ranonkel Locatiewijzer van SKSG KDV Ranonkel Deze locatiewijzer is een locatie gebonden aanvulling op onze Algemene informatie voor KDV en PSZ ouders. Inleiding Kindercentrum SKSG Ranonkel biedt kinderdagopvang

Nadere informatie

Bijlage bij Pedagogisch overleg 0-4 jaar. Locatie-specifieke informatie over Kinderdagverblijf t Stationnetje

Bijlage bij Pedagogisch overleg 0-4 jaar. Locatie-specifieke informatie over Kinderdagverblijf t Stationnetje Bijlage bij Pedagogisch overleg 0-4 jaar Locatie-specifieke informatie over Kinderdagverblijf t Stationnetje 1 De locatie van Kinderdagverblijf t Stationnetje Kinderdagverblijf t Stationnetje is gevestigd

Nadere informatie

Locatiewijzer van SKSG Flonkersteen Kinderdagverblijf (KDV) en Peuterspeelzaal (PSZ).

Locatiewijzer van SKSG Flonkersteen Kinderdagverblijf (KDV) en Peuterspeelzaal (PSZ). Locatiewijzer van SKSG Flonkersteen Kinderdagverblijf (KDV) en Peuterspeelzaal (PSZ). Inleiding Kindercentrum SKSG Flonkersteen biedt kinderdagopvang 0-4 jaar en peuterspeelzaal voor 2 tot 4 jaar. Bij

Nadere informatie

Bijlage 1 Locatiegebonden werkplan Oosthuizen Hoofdlocatie

Bijlage 1 Locatiegebonden werkplan Oosthuizen Hoofdlocatie Bijlage 1 Locatiegebonden werkplan Oosthuizen Hoofdlocatie 1. Openingstijden De hele dagopvang is geopend op maandag tot en met vrijdag van 7:00 uur tot 18:30 uur. De halve dagopvang is open van 7:00 uur

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids

Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids versie: juli 2013 Info over het kindercentrum...wiekenkids Startjaar van centrum: November 2006 Adres: De Wildestraat 65 Postcode/Plaats: 3119 LP Schiedam 1.

Nadere informatie

Bijlage 1: Matrix vierogenprincipe (Deze matrix wordt ingevuld aan het pedagogisch werkplan toegevoegd)

Bijlage 1: Matrix vierogenprincipe (Deze matrix wordt ingevuld aan het pedagogisch werkplan toegevoegd) Bijlage 1: Matrix vierogenprincipe (Deze matrix wordt ingevuld aan het pedagogisch werkplan toegevoegd) Naam locatie: Kiplinglaan, Teenz Datum: Augustus 2018 Ingevuld door: Elke Pijnenburg Onderwerp Algemeen

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang Globetrotters. Vader Rijndreef XB Utrecht

Buitenschoolse opvang Globetrotters. Vader Rijndreef XB Utrecht Vestigingsbijlage bij het Algemeen Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Globetrotters Vader Rijndreef 7-9 3561 XB Utrecht 030-8200720 bsoglobetrotters@ludens.nl Bedankt voor je interesse in Ludens.

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze Woelwater De Kleine Raaf 2-4 jaar

Pedagogische werkwijze Woelwater De Kleine Raaf 2-4 jaar locatie Woelwater Woelwater De Kleine Raaf Dit document is eigendom van de Kinderkoepel en mag niet zonder haar toestemming worden gebruikt of elders toegepast. 1 Woelwater De Kleine Raaf 2019A PV Welkom

Nadere informatie