Dyslexie Beleid. Het Kwadrant Weert. Het Kwadrant, school voor VMBO Thornstraat JP Weert Telefoon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dyslexie Beleid. Het Kwadrant Weert. Het Kwadrant, school voor VMBO Thornstraat 7 6004 JP Weert Telefoon: 0495 513 666"

Transcriptie

1 Dyslexie Beleid Het Kwadrant Weert Het Kwadrant, school voor VMBO Thornstraat JP Weert Telefoon:

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I: Diagnose en begeleiding van leerlingen met het vermoeden van dyslexie. 5 De signalering 5 Intakefase 6 Deel II: de begeleiding van leerlingen met een officiële dyslexieverklaring. 9 Begeleiding leerlingen met een officiële dyslexieverklaring 9 Dyslexiepas 10 Lotgenotencontact en een dyslexiespreekuur 12 Externe begeleiding 13 Dyslexie en eindexamens 13 Waar ligt de verantwoordelijkheid? 13 Bijlage 1: externe instanties RT 17 Bijlage 2: Overzicht praktijken in Weert voor het afgeven van een officiële dyslexieverklaring 18 2

3 Inleiding Dyslexie betekent letterlijk niet goed kunnen lezen. Op Het Kwadrant zitten in de Basisberoepsgerichte en Kaderberoepsgerichte leerweg ongeveer 100? leerlingen met een officiële dyslexieverklaring. Het Kwadrant in Weert hanteert de definitie zoals deze is geformuleerd door de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) en onderschrijft daarmee ook de uitgangspunten die hebben geleid tot deze definitie: Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Een omvangrijke doelgroep die bijzondere aandacht nodig heeft, want dyslexie is een complex probleem. Dyslectische leerlingen zijn niet dom of lui, hun falen is geen onwil. Deze leerlingen doen vaak extra hun best, besteden vele uren aan huiswerk en behalen dan nog een onvoldoende. Veel leerlingen verliezen hun zelfvertrouwen, worden gespannen en faalangstig of geven het op. Ze vermijden tenslotte, zoals iedere gezonde volwassene, datgene waar ze moeite mee hebben. Dyslexie is een handicap die niet te verhelpen is. Ook niet met extra hulp en aandacht. Wel kunnen we de gevolgen van dyslexie beperken door de leerlingen met dyslexie extra faciliteiten aan te bieden. Hulp en ondersteuning zijn gedurende de hele schooltijd noodzakelijk, want een leerling met een handicap heeft recht het onderwijs te doorlopen op een manier die aangepast is aan zijn of haar mogelijkheden. Natuurlijk gebeurt er al het een en ander op het gebied van dyslexie bij ons op school. Toch is het goed om alle activiteiten omtrent de signalering en begeleiding van dyslectische leerlingen in kaart te brengen. Dit dyslexiebeleid 1 beschrijft wat zowel leerlingen met dyslexie of leerlingen waarbij het vermoeden is van dyslexie op een zo optimaal mogelijke manier begeleid worden op Het Kwadrant, dit om op een zo succesvol mogelijke manier de schoolloopbaan te kunnen doorlopen. Het dyslexiebeleid van Het Kwadrant is opgebouwd uit twee delen: Deel I: Diagnose en begeleiding van leerlingen met het vermoeden van dyslexie. Het komt voor dat bij leerlingen pas op de middelbare school dyslexie wordt vermoed. Vaak gaat het hierbij om leerlingen die hun zwakke technische leesen spellingsvaardigheden hebben kunnen compenseren met goede verbale vaardigheden en een goede algemene kennis van de wereld. In dit gedeelte wordt beschreven welk traject van toetsing en begeleiding aangeboden wordt 1 Dit dyslexiebeleid is beschreven aan de hand van de kaders van Het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (2004). 3

4 op Het Kwadrant om deze leerlingen alsnog op een zo optimale manier te begeleiden en eventueel door te verwijzen naar een GZ- psycholoog. Deel II: de begeleiding van leerlingen met een officiële dyslexieverklaring. Natuurlijk gebeurt er al een en ander op het gebied van dyslexie voor de leerlingen met een officiële dyslexieverklaring. In dit gedeelte wordt beschreven op welke faciliteiten en begeleiding een leerling met dyslexie recht heeft gedurende zijn schoolloopbaan op Het Kwadrant. C.Kleuters, mei

5 Deel I: Diagnose en begeleiding van leerlingen met het vermoeden van dyslexie. De signalering Leerjaar 1 Het komt voor dat bij leerlingen pas op de middelbare school dyslexie wordt vermoed. Vaak gaat het hierbij om leerlingen die hun zwakke technische lees- en spellingsvaardigheden hebben kunnen compenseren met goede verbale vaardigheden en een goede algemene kennis van de wereld. In dit gedeelte wordt beschreven welk traject van toetsing en begeleiding aangeboden wordt op Het Kwadrant om deze leerlingen alsnog op een zo optimale manier te begeleiden en eventueel door te verwijzen naar een GZ- psycholoog. In leerjaar 1 wordt bij leerlingen die een achterstand op het gebied van technisch lezen en spellen vertonen een test afgenomen met behulp van het programma Muiswerk. Het programma geeft aan wanneer er vermoedens zijn van dyslexie en helpt de dyslexiecoördinator met het signaleren van een mogelijke dyslectische problematiek. Ook kunnen bij de overdracht van leerlingen naar Het Kwadrant of vanuit het onderwijskundig rapport signalen komen dat een leerling problemen heeft met lezen en/of spellen. Wanneer er vanuit uit Muiswerk of vanuit de overdracht signalen komen van lees- en of spellingsproblematiek, moet er worden uitgezocht wat die problemen precies inhouden, hoe lang ze al bestaan, hoe ernstig ze zijn, welke hulp de leerling al heeft gehad en wat de resultaten daarvan waren. Omdat verondersteld mag worden dat de afleverende school deze gegevens over de leerling kan verstrekken, kan de afleverende school gevraagd worden om de vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingsvaardigheden in te vullen. De Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid omvat niet alleen vragen naar het lees- en spellingniveau van de leerling, maar ook naar de wijze waarop en het tempo waarin de vaardigheden zich hebben ontwikkeld. Daarnaast zijn er vragen naar de kwaliteit van het technisch lezen en spellen en naar de duur en de inhoud van extra hulp die binnen en/of buiten klassenverband is geboden. Tot slot worden vragen gesteld over factoren die de leerprocessen positief of negatief hebben beïnvloed. Zo levert de vragenlijst niet alleen informatie op over de criteria achterstand en didactische resistentie, maar ook over de kwaliteit van de vaardigheden. Dit is van belang voor begeleiding en eventueel verder onderzoek. Van problemen is in ieder geval sprake als de leerling eind groep 7 van de basisschool AVI 9 niet heeft gehaald. Ook wanneer er te weinig informatie is over dyslectische leerlingen die binnenstromen, kan Het Kwadrant de toeleverende scholen vragen deze vragenlijst in te vullen. Voor dyslectische leerlingen zijn de antwoorden op de vragen van belang voor het opzetten van de begeleiding na de signalering. 5

6 Leerjaar 2 en 3 Het kan ook voorkomen dat de docenten van Het Kwadrant tijdens hun lessen bij bepaalde leerlingen het vermoeden hebben dat er signalen zijn van een vermoeden van dyslexie. Tijdens de eerste rapportbespreking in leerjaar 2 en 3 wordt er gelet op de volgende signalen: De leerling kan het werktempo van de klas niet bijhouden, heeft het werk niet of te laat ingeleverd, en heeft minder zorg voor het werk. De cijfers voor de talen en/ of zaakvakken dalen. Soms gaat dit gepaard met een verminderde of juist extra inzet van de leerling. De leerling moet onevenredig veel tijd aan huiswerk besteden. De leerling vertoont teruggetrokken gedrag of juist opvallend storend gedrag in de klas. De leerling is angstig over zijn studieresultaten, vertoont vermijdingsgedrag en is vaker dan normaal afwezig bij proefwerken en overhoringen. Als uit de binnengekomen informatie duidelijk blijkt dat een leerling ernstige problemen heeft, volgt direct de intakefase bestaande uit het intakegesprek en de toetsing met Muiswerk. Intakefase De intakefase voor leerlingen met vermoeden tot dyslexie bestaat uit een gesprek tussen de dyslexiecoördinator, de RT- er en de leerling. In de intakefase worden tevens een aantal testen afgenomen om eventuele kenmerken van dyslexie aan te tonen. Intakegesprek Gedurende dit gesprek wordt er gesproken over de volgende onderwerpen: 1. Leergeschiedenis tot nu toe. 2. Inventarisatie van de problemen waar de leerling tegenaan loopt in de klas. 3. Inventarisatie leervragen van de leerling. 4. Kwaliteiten van de leerling op het gebied van taal, rekenen en het oplossend vermogen. 5. Visualisatie van concrete denkwijzen met betrekking tot instructies/ opdrachten bij verschillende schoolvakken. 6. Grove en fijne motoriek, lichaamsbewustzijn en expressiviteit. Toetsing Met behulp van het programma Muiswerk worden een aantal testen afgenomen om eventuele signalen van dyslexie aan te tonen. Muiswerk richt zich voornamelijk op taal en biedt programma's voor onder andere het oefenen van spelling, grammatica, interpunctie, lezen, formuleren en argumenteren, maar ook voor het leren van schooltaalwoorden. Het programma geeft aan wanneer er sprake kan zijn van dyslexie en helpt de dyslexiecoördinator vooral met het signaleren van mogelijke dyslectische problematiek. 6

7 De dyslexiescreening van Het Kwadrant bestaat uit de volgende onderdelen (Muiswerk Testprogramma s profiel Nederlands en Dyslexie) 1. Spellingtoets 2. Technisch lezen toets 3. Flitswoordentoets Remedial teaching voor leerlingen met een vermoeden van dyslexie Nadat het intakegesprek en de toetsen hebben plaatsgevonden, bespreken de dyslexiecoördinator en de RT- er de resultaten. De uitslag wordt ook doorgesproken met de mentor van de leerling en de dyslexiecoach van de sector. Op basis van deze gegevens wordt gekeken of extra remedial teaching voor een periode van 20 weken worden ingezet om op deze manier hardnekkigheid aan te tonen en de leerling eventueel door te verwijzen naar een GZ psycholoog voor de afgifte van een officiële dyslexieverklaring. De remedial teaching zal worden verzorgd door de remedial teacher van Het Kwadrant. Inhoud remedial teaching. Leerlingen waarbij er vermoeden is van dyslexie worden gedurende een periode van 20 weken ondersteund met de interventiemethode Nederlands voor het Voortgezet Onderwijs. Tijdens de ondersteuning worden verschillende interventies toegepast waaronder leesvloeiendheidstraining door middel van RALFI lezen, functionele inzet van compenserende software (Daisyspeler, Claroread), sociaalemotionele ondersteuning en lees-, schrijf- en spellingstrategieën. De taken die leerlingen moeten uitvoeren tijdens de RT sluiten nauw aan bij de taken uit de les. De strategieën die worden aangeleerd zijn o.a. bedoeld om toe te passen tijdens de lessen. Verder krijgt de leerling gedurende deze periode van intensieve begeleiding een leespas. Een leespas is hetzelfde als een dyslexiepas; er staan compenserende/ dispenserende maatregelen op vermeld waar de leerling tijdens de periode van 20 weken recht op heeft. Op deze manier kunnen de RT- er en de dyslexiecoördinator kijken of de faciliteiten de leerling tijdens de lessen op Het Kwadrant ten goede komen. Toetsing einde periode remedial teaching Aan het eind van de periode van remedial teaching worden dezelfde testen afgenomen als tijdens de intakefase. Dit om eventuele hardnekkigheid van dyslexie aan te tonen. Aan het eind van de begeleidingsperiode worden de resultaten eerst besproken door de RT- er en de dyslexiecoördinator. Vervolgens volgt er een gesprek met de dyslexiecoach, de mentor en eventuele vakdocenten. Tijdens deze gesprekken wordt besproken of de vermoedens van kenmerken van dyslexie gegrond zijn en volgt er eventuele doorverwijzing voor verder onderzoek. De dyslexiecoördinator neemt dan contact op met de ouders van de leerling (zie bijlage 2: Overzicht praktijken in Weert voor het afgeven van een officiële dyslexieverklaring). Een dyslexieverklaring kan alleen worden afgegeven door een klinisch (kinder- of jeugd)psycholoog of orthopedagoog met een erkende bekwaamheidsregistratie in 7

8 de psychodiagnostiek, minimaal op het niveau van de BIG-registratie gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog). In afwachting van het onderzoek van de GZ psycholoog blijft de leespas gedurende alle lessen geldig voor de leerling. Indien er daadwerkelijk dyslexie wordt vastgesteld door de leespas vervangen door de dyslexiepas. De dispenserende/ compenserende maatregelen welke beschreven zijn uit de handelingsgerichte adviezen van de GZ psycholoog zijn dan bindend. Verdere begeleiding en compenserende/ dispenserende maatregelen voor leerlingen worden beschreven in deel 2 van dit dyslexiebeleid; de begeleiding van leerlingen met een officiële dyslexieverklaring. 8

9 Deel II: de begeleiding van leerlingen met een officiële dyslexieverklaring. Begeleiding leerlingen met een officiële dyslexieverklaring Een dyslexieverklaring is een document waarop staat dat er bij de betreffende leerling sprake is van dyslexie. Een dyslexieverklaring is gebaseerd op een onderzoek door een psycholoog/orthopedagoog en moet voldoen aan drie voorwaarden die door de Stichting Dyslexie Nederland zijn gesteld. Het gaat om de volgende voorwaarden: 1. Een onderkennende diagnose Er moet aangetoond worden dat er ondanks extra hulp een significante achterstand is op lees- en/of spellinggebied ten opzichte van leeftijdgenoten (didactische resistentie) 2. Een verklarende diagnose Welke (cognitieve) factoren roepen de stoornis op of houden deze in stand? 3. Een indicerende diagnose Hierin staat een analyse van de te verwachten onderwijsbelemmeringen als gevolg van dyslexie. Er worden globale richtlijnen gegeven voor de aanpak. Het is een taak van de ouders ervoor te zorgen dat bij aanmelding op het Kwadrant de mentor van hun zoon/ dochter een kopie krijgt van zowel de dyslexieverklaring met het bijbehorende onderzoeksverslag als de kopieën van verslagen/evaluaties van eerder geboden hulp. Elke leerling die een geldige dyslexieverklaring met een bijbehorend onderzoeksverslag kan overhandigen, krijgt een dyslexiepas. Op de dyslexiepas staan de faciliteiten vermeld waar de leerling gebruik van kan maken, zoals tijdverlenging en het gebruik kunnen maken van ingesproken boeken. De leerlingen krijgen de faciliteiten die vermeld zijn op hun dyslexieverklaring en zij mogen zelf bepalen van welke faciliteiten zij gebruik willen maken. De dyslexiepas is een soort contract tussen de leerling met dyslexie en Het Kwadrant. Als school vinden wij het belangrijk dat de aanbevelingen opgevolgd worden. Wanneer er onduidelijkheden zijn, neemt de leerling contact op met de dyslexiecoach. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden, dan neemt de leerling contact op met de dyslexiecoördinator. Van de dyslectische leerling wordt ook verwacht dat hij zich aan een aantal afspraken houdt. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de dyslexiepas en onderneemt zelf actie wanneer het gebruik ervan in de les niet naar wens verloopt. De kaart mag niet misbruikt worden voor het niet of slechts ten dele maken of leren van het huiswerk. 9

10 Dyslexiepas Op de dyslexiepas van Het Kwadrant staan voor de leerling met dyslexie relevante compenserende en dispenserende maatregelen vermeld waar een leerling met dyslexie gebruik van kan maken tijdens de lessen. De dispenserende/ compenserende maatregelen welke beschreven zijn uit de handelingsgerichte adviezen van de GZ psycholoog zijn bindend. Compenserende en dispenserende maatregelen vergroten de autonomie van dyslectische leerlingen wat betreft hun functionele geletterdheid. Hierdoor zijn leerlingen in staat om geschreven taal te hanteren als middel voor communicatie en informatieverwerving. Hieronder zullen de compenserende en dispenserende factoren die op de kaart vermeld staan nader toegelicht worden. De dyslexiepas is gedurende de hele schoolloopbaan op Het Kwadrant geldig. Hieronder staan de faciliteiten die op de dyslexiepas staan specifiek beschreven. Aangepaste normering voor spelfouten Spelfouten worden niet geteld bij (onderdelen van) vakken waar het om het begrip gaat. Bij de moderne vreemde talen wordt maximaal 2 punten afgetrokken voor fouten in de spelling. Het oorspronkelijke woord moet dan wel herkenbaar zijn - het is alleen fonetisch opgeschreven. (Maatstaf is: bij een mondelinge beurt zou het wél goed zijn) Werkwoordspelling wordt, mits er gebruik wordt gemaakt van een stappenof regelschema, normaal beoordeeld (grammaticale regel). Extra tijd of vermindering van vragen De leerling heeft recht op meer werktijd bij alle onderdelen waarbij veel gelezen en/of geschreven moet worden. De dyslectische leerling mag er dan minstens 10 minuten langer over doen. De leerling krijgt maximaal 25 % extra tijd en maximaal 30 minuten per toets. Of de docent geeft aan welke opgaven of onderdelen van de toets de dyslectische leerling mag overslaan. Mondeling overhoren/mondeling herkansen Indien noodzakelijk (als blijkt dat dyslexie een belemmerende factor is) mag de leerling een proefwerk mondeling doen. De klassensituatie moet zich hier wel voor lenen. De leerling heeft recht op een mondelinge herkansing van onderdelen uit de toets, waarop hij slecht gepresteerd heeft, uiteraard moet wel duidelijk zijn dat de dyslexie een belemmering is geweest in het scoren van een slecht punt en niet het niet voorbereid zijn voor een toets (Tijdstip in overleg. Zowel de docent als de leerling zoeken naar een geschikt moment). Schriftelijk toetsen Proefwerken hebben een duidelijk lay-out en een voldoende groot lettertype: lettertype Arial, lettergrootte 12. Toetsen worden getypt aangeleverd en er is voldoende ruimte tussen de verschillende onderdelen. De vragen staan op papier en worden niet gedicteerd of op het bord geschreven. De docent vergroot teksten waarbij een kleiner lettertype gebruikt is. De docent zorgt voor extra exemplaren van de toets waarop de leerling mag onderstrepen, mag schrijven of markeren. 10

11 Tijdens het examen mogen de leerlingen geen gebruik meer maken van vergrotingen; alle leerlingen maken het examen in lettertype Arial, lettergrootte 12. Niet onvoorbereid lezen: Nederlands en/of moderne vreemde talen De docent geeft van te voren aan wanneer een leerling een leesbeurt krijgt, zodat de leerling zich kan voorbereiden. Dit geldt ook voor huiswerk op laten lezen tijdens de les. Kopieën van dictaat (aantekeningen bord) De docent geeft een kopie van de aantekeningen die hij op het bord heeft gezet (als blijkt dat de tekst onvolledig in het schrift komt) óf de leerling mag een kopie maken uit het schrift van een medeleerling. Een andere mogelijkheid is dat de leerling het zelf overneemt en dat de docent het schrift bekijkt om te zien of de informatie er correct in staat. De leerling levert dan zelf zijn schrift bij hem in. Gebruik laptop/computer De leerling mag een laptop gebruiken. De voorwaarde hiervoor is dat de leerling met de laptop overweg kan (voldoende typevaardigheid heeft) en zonder de les te storen ermee werkt. De leerling mag gebruik maken van een tekstverwerkingsprogramma (met spellingcontrole) voor opdrachten, brieven, verslagen en werkstukken. Auditieve ondersteuning Modern Vreemde Talen (MVT) Bij de moderne vreemde talen worden teksten of woordjes voorgelezen zodat de leerling de juiste uitspraak hoort en mee kan lezen. Het computerprogramma Wrts ( biedt ook de mogelijkheid om woordjes en zinnen te laten voorlezen (Dit computerprogramma is ook voor leerlingen zonder dyslexie een goede manier MVT te leren). Gebruik Claroread en Daisyspeler Claroread is spraakherkenningsprogramma dat door de middelbare scholen in Weert vanaf augustus 2012 in gebruik is genomen. ClaroRead is een programma dat digitale teksten kan voorlezen en gebruikt kan worden voor het leren en bestuderen van teksten en het maken van teksten. U vindt informatie over het programma op de site Op school zijn Claroread USB - sticks aanwezig, waar leerlingen gebruik van kunnen maken. Tevens zijn er op school een aantal Daisyspelers aanwezig waar leerlingen gebruik van kunnen maken. Via kunt u een programma downloaden waarmee u van de pc een Daisyspeler kunt maken. Aangepaste, digitale schoolboeken, die door Claroread (PDF fotobestand) en de Daisyspeler (Daisy cd-rom) gelezen kunnen worden, worden door school besteld via Voorwaarden zijn dat de leerling in het bezit is van een dyslexieverklaring en een gedrukt exemplaar van de bestelde, digitale schoolboeken. Dedicon verhuurt de leesvormen per schooljaar en leerling. De digitale schoolboeken dienen op het eind van het schooljaar dan ook samen met de gedrukte exemplaren ingeleverd te worden. 11

12 Voor gewone leesboeken kan iedereen gratis terecht bij Op zijn leesboeken te bestellen voor de Daisyspeler. De boeken worden op basis van een vrijwillige bijdrage thuis opgestuurd. Verlenging examentijd De leerling heeft recht op een half uur verlenging van de examentijd. Gebruik spellingkaart In overleg met de docent en dyslexiecoördinator wordt een spiekkaart (regel en spellingskaart) gedurende de RT dyslexiebijeenkomsten gemaakt, die ook bij toetsen gebruikt mag worden. Lotgenotencontact en een dyslexiespreekuur Elke dyslectische leerling ervaart zijn problemen anders en gaat er anders mee om. De een is creatief in het vinden van oplossingen, de ander voelt de problemen als een zware last en weer een ander heeft last van faalangst. Om de leerlingen met dyslexie op Het Kwadrant op een zo adequaat mogelijke manier te bedienen is er per sector op Het Kwadrant een dyslexiecoach aanwezig. De dyslexiecoach is bij problemen met betrekking tot dyslexie het eerste aanspreekpunt voor een leerling met dyslexie. Vooral op het punt van de sociaal-emotionele ondersteuning vervult de dyslexiecoach een belangrijke rol; hij is een constante factor in de begeleiding van dyslectische leerlingen. De dyslexiecoach functioneert als vertrouwenspersoon en coacht en steunt de leerling. Hij zoekt onder meer samen met de leerling naar oplossingen bij sociaal-emotionele en acceptatieproblemen. Dyslectische leerlingen hebben extra ondersteuning nodig bij het accepteren van, en het goed kunnen omgaan met hun dyslexie. Hieraan zal in de begeleiding (binnen en buiten de klas) aandacht moeten worden besteed. Aan het begin van de schoolloopbaan op Het Kwadrant organiseert de dyslexiecoach naast een algemene informatiebijeenkomst voor de leerlingen een aantal lotgenootcontacten binnen zijn sector. Tijdens deze bijeenkomsten gaan de leerlingen met dyslexie en de dyslexiecoach met elkaar in gesprek. Dit kunnen gesprekken zijn met betrekking tot de problemen waar de leerling tegenaan loopt, sterke kanten te benadrukken, samen met de andere leerlingen met dyslexie bespreken wat dyslexie is en tegen welke problemen de leerlingen met dyslexie aanlopen. Verder houdt de dyslexiecoach iedere week een spreekuur voor de leerlingen met dyslexie. Tijdens dit uur kunnen de leerlingen vrijblijvend bij de dyslexiecoach binnen lopen en over hun eventuele problemen praten. De tijden van het spreekuur worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt bij dyslectische leerlingen. 12

13 Externe begeleiding Externe instanties voor begeleiding leerlingen met dyslexie Voor extra hulp kunnen de ouders ook hulp inschakelen bij externe instanties. Deze extra begeleiding kan zowel betrekking hebben op een stuk ondersteuning bij het huiswerk als ondersteuning bij de acceptatie van hun dyslexie/ lees- en spellingsproblematiek. Wanneer een instituut behandeling vanuit het instituut adviseert, is samenwerking tussen onderzoeksinstituut en Het Kwadrant van groot belang. Vrijwel alle dyslectische leerlingen hebben behoefte aan specifieke, op hun probleem afgestemde maatregelen en instructie. Ook deze specifieke interventies vinden hun inbedding in goed onderwijs, effectieve instructie, efficiënt klassenmanagement, planmatig handelen bij problemen en goed georganiseerde en planmatige leerlingenbesprekingen. ( zie bijlage 1: externe instanties RT) Dyslexie en eindexamens Dispensatie Er moeten zeer grondige redenen aanwezig zijn voor vrijstelling van onderwijs in de Moderne Vreemde Talen. Vervolgens dient melding gedaan te worden bij de inspectie. Dit kan echter gevolgen hebben voor vervolgstudies. Besluiten hierover worden altijd genomen in overleg met de leerling, de ouders, zorgcoördinator, dyslexiecoach, dyslexiecoördinator, de orthopedagoog, de voorzitter van de examencommissie en bevoegd gezag. De lestijd die vrijkomt door dispensatie dient gebruikt te worden voor de andere vakken. Faciliteiten eindexamen De volgende faciliteiten mogen bij het examen ingezet worden Verlenging examentijd Voor het centraal examen kan een dyslectische leerling verlenging van examentijd aanvragen. De leerling krijgt maximaal 30 minuten extra tijd om het examen te maken. Claroread en Daisyspeler De leerling mag gebruik maken van auditieve hulpmiddelen. Voorwaarde is echter wel dat de leerlingen voor het ingaan van de examens bekend zijn met het werken met Claroread of de Daisyspeler. Computer De leerling mag gebruik maken van audio-ondersteuning. Examenteksten zijn te zien en te beluisteren via de computer. De genoemde faciliteiten worden door de eindexamensecretaris aan het begin van het vierde leerjaar aangevraagd. Waar ligt de verantwoordelijkheid? Om dit beleid te laten slagen, wordt er van zowel de school als de leerling en de ouders een bepaalde attitude verwacht. In dit gedeelte wordt precies beschreven wat ieder zijn rol is. 13

14 De rol van de dyslexiecoördinator De dyslexiecoördinator is verantwoordelijk voor het interne dyslexiebeleid. Aan het begin van het schooljaar organiseert de dyslexiecoördinator een informatiebijeenkomst voor alle ouders van leerlingen met dyslexie. De dyslexiecoördinator is gedurende de hele schoolloopbaan aanspreekpunt voor de ouders en de leerlingen met betrekking tot dyslexie. De dyslexiecoördinator ondersteunt de dyslexiecoaches en ziet erop toe dat een leerling met dyslexie de compenserende en dispenserende maatregelen krijgt die hij/ zij verdient tijdens de lessen. Voor iedere leerling met dyslexie wordt een dyslexiepas ontwikkeld aan de hand van de handelingsgerichte adviezen. De dyslexiecoördinator bestudeert de dyslexieverklaring en de handelingsgerichte adviezen voor een leerling en stelt een dyslexiepas op. Deze dyslexiepas is leerling gebonden. Hierbij moet gedacht worden aan extra tijd, vergrote exemplaren van toetsen (zie faciliteiten leerlingen met dyslexie). De dyslexiecoördinator bewaart ook de dyslexieverklaringen en verstrekt informatie aan de lesgevende docenten. De dyslexiecoördinator neemt de signaleringstoetsen af in leerjaar 1 of wanneer een leerling in leerjaar 2 en 3 na de eerste rapportbespreking naar voren gebracht is met een vermoeden van dyslexie door de vakdocent/ mentor voor een screening. De dyslexiecoördinator interpreteert vervolgens de screeningsresultaten, bespreekt de remedial teaching met de remedial teacher, houdt ouders op de hoogte en verwijst eventueel de leerlingen door naar een GZ psycholoog voor een officiële verklaring. Verder draagt de dyslexiecoördinator met oog op het eindexamen zorg voor de compenserende/ dispenserende faciliteiten tijdens het examen en licht deze toe tijdens de informatieavonden van het eindexamen. De dyslexiecoördinator evalueert ieder schooljaar het dyslexiebeleid van Het Kwadrant met leerlingen en docenten en stelt waar nodig bij. De rol van de dyslexiecoach Iedere sector heeft een dyslexiecoach. De dyslexiecoach is binnen de sector het eerste aanspreekpunt voor de leerling. De dyslexiecoach organiseert lotgenotencontacten binnen de sector (2-3 keer per schooljaar) en houdt een inloopspreekuur waar leerlingen naar binnen komen lopen om eventuele problemen in de schoolse situatie te bespreken. De dyslexiecoach probeert de dyslectische leerling op een zo optimaal mogelijke manier te ondersteunen en te stimuleren. Belangrijk hierin is dat de leerling zich fijn voelt. De dyslexiecoach is aanspreekpunt met betrekking tot compenserende software. De rol van de remedial teacher De remedial teacher begeleidt alleen de leerlingen waarbij een vermoeden is tot dyslexie. De remedial teacher voert samen met de dyslexiecoördinator het intakegesprek. Indien uit het intakegesprek en de dyslexiescreening vermoedens tot dyslexie naar voren komen, begeleidt de remedial teacher gedurende een periode van 20 weken de leerling. De remedial teacher overlegt regelmatig met de dyslexiecoördinator over de voortgang van de remedial teaching en bespreekt samen met de dyslexiecoördinator de testresultaten van de leerling. De rol van de vakdocent/ mentor Wij vinden een begripvolle houding van de vakdocent c.q. mentor ten opzichte van de 14

15 dyslectische leerling van groot belang. Fundamenteel is de acceptatie van het probleem: dyslexie is niet tijdelijk maar blijvend. Leerlingen met hardnekkige lees- en spellingproblemen worden nooit leerlingen zonder lees- en spellingproblemen, ongeacht de maatregelen die genomen worden. Dyslectische leerlingen zijn niet ongeconcentreerd of ongemotiveerd, maar zijn veelal in de loop van de jaren gedemotiveerd geraakt. Wij verwachten daarom van de docent dat hij de nadruk legt op wat de leerling wel kan, concrete bewoordingen gebruikt tijdens het lesgeven en bijvoorbeeld vraagt HOE de leerling zijn werk heeft aangepakt. Belangrijk is ook dat er tijdens de les gebruik gemaakt wordt van de verschillende zintuigen (horen, zien en doen). Daarnaast wijst de vakdocent de leerling op de mogelijkheid gebruik te kunnen maken van digitaal lesmateriaal en andere hulpmiddelen voor het betreffende vak. De vakdocent merkt als eerste wanneer een leerling vast dreigt te lopen bij zijn vak. Hij houdt rekening met datgene waar dyslectische leerlingen tegenaan kunnen lopen, geeft indien nodig extra ondersteuning tijdens de les. Wanneer een vakdocent vindt dat de extra ondersteuning niet heeft geleid tot het gewenste resultaat, geeft hij dat door aan de mentor en eventueel de dyslexiecoördinator. De mentor is de contactpersoon op school. Hij is op de hoogte van het gedrag en de resultaten van de leerling en kan een vraag c.q. probleem inbrengen in het wekelijks teamoverleg. De mentor stelt eventueel in samenspraak met de dyslexiecoacheen handelingsplan op voor een leerling met dyslexie. Hiervoor maakt de mentor gebruik van het format Dyslexiehandelingsplan. In dit handelingsplan worden de dispenserende- compenserende maatregelen vermeld waar de leerling recht op heeft. Deze maatregelen staan tevens vermeld op de dyslexiepas. Ouders kunnen met algemene vragen bij de mentor, de dyslexiecoach en de dyslexiecoördinator terecht. De rol van de leerling Van de dyslectische leerling wordt een positieve houding en voldoende inzet verwacht. Er worden 2 3 lotgenotencontacten georganiseerd door de dyslexiecoach van de sector. Van de dyslectische leerling wordt verwacht dat hij/ zij op een positieve manier aanwezig is. Verder wordt van de dyslectische leerling verwacht dat hij/ zij meteen vermeldt als de begeleiding naar zijn/ haar gevoel niet goed verloopt en bespreekt dit met de dyslexiecoach. De rol van de ouders Vaak wordt er gevraagd: wat kan ik als ouder doen om mijn zoon/dochter te ondersteunen? De belangrijkste taak van ouders is om het kind te blijven bemoedigen en ondersteunen bij het leren omgaan met dyslexie. Niet alle kinderen vinden het prettig om door hun ouders geholpen te worden. Wil een leerling wél geholpen worden, dan kan de ouder een rol spelen bij het oefenen en trainen met lezen. Samen lezen of voorlezen en vooral ervoor zorgen dat de leerling lezen leuk gaat (blijft) vinden. Kies daarom boeken die aansluiten bij de leefwereld van uw kind. Geef veel complimenten ook al verloopt het lezen niet altijd foutloos. Stimuleer uw kind regelmatig te lezen. Een paar keer per week 10 tot 15 minuten heeft meer effect dan 1x per week een uur. Tenslotte is het belangrijk dat u goed luistert naar de 15

16 signalen van uw kind en die doorgeeft aan school. Verder wordt er door de mentor een handelingsplan opgesteld voor de dyslectische leerling. Ouders dienen dit handelingsplan, indien akkoord, te tekenen. In bijlage 1 worden de externe instanties weergegeven waar ouders ondersteuning kunnen zoeken voor de begeleiding buiten school. 16

17 Bijlage 1: externe instanties RT Voor extra begeleiding kan door de ouders extra hulp ingeschakeld worden. Dit kan zowel individuele hulp of een groepstraining zijn. Individuele remedial teaching voor dyslexie Gerola Bijlmakers, logopediste en dyslexiespecialist Margarethastraat 6/B, 6014 AE Ittervoort Tel: Groepspraktijk voor logopedie Eilers Praktijk Nederweert Burg. Hobussstraat Va Nederweert Tel: Stichting RT Weert Campus Servilius Serviliusstraat 234 Weert Groepstraining voor dyslexie Dyslexie de baas! Deze training wordt verzorgd door Orthopedagogenpraktijk De Hefboom en Praktijk PIO. Dyslexie de baas! is een groepstraining, gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, voor jongeren van 12 t/m 16 jaar met dyslexie. Het is vooral bedoeld voor jongeren die moeite hebben met de acceptatie van hun dyslexie en/of als gevolg van de leerproblemen last hebben van onzekerheid, somberheid of faalangst. PIO Sint Paulusstraat CN Weert Telefoon:

18 Bijlage 2: Overzicht praktijken in Weert voor het afgeven van een officiële dyslexieverklaring Een dyslexieverklaring kan alleen worden afgegeven door een klinisch (kinder- of jeugd)psycholoog of orthopedagoog met een erkende bekwaamheidsregistratie in de psychodiagnostiek, minimaal op het niveau van de BIG-registratie gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog). Voorbeelden van praktijken in weert e.o. PIO Sint Paulusstraat CN Weert Telefoon: Stichting RT Weert Campus Servilius Serviliusstraat 234 Weert

Dyslexieprotocol LVO Weert

Dyslexieprotocol LVO Weert Dyslexieprotocol LVO Weert 3 juni 2013 Inhoudsopgave blz. Samenvatting: Dyslexieprotocol LVO-Weert 2 Inleiding 3 Deel I: Diagnose en begeleiding leerlingen bij het vermoeden van dyslexie 4 Diagnose en

Nadere informatie

INFOR. Dyslexieprotocol INFORMATIE OVER ONS DYSLEXIEBELEID VOOR DOCENTEN, OUDERS EN LEERLINGEN

INFOR. Dyslexieprotocol INFORMATIE OVER ONS DYSLEXIEBELEID VOOR DOCENTEN, OUDERS EN LEERLINGEN INFOR Dyslexieprotocol INFORMATIE OVER ONS DYSLEXIEBELEID VOOR DOCENTEN, OUDERS EN LEERLINGEN 1 Inhoudsopgave Inleiding.. 2 Uitgangspunten.....3 Compenserende en dispenserende maatregelen 4 Dyslexiepas

Nadere informatie

Dyscalculie beleid. Het Kwadrant Weert. Het Kwadrant, school voor VMBO Thornstraat 7 6004 JP Weert Telefoon: 0495 513 666

Dyscalculie beleid. Het Kwadrant Weert. Het Kwadrant, school voor VMBO Thornstraat 7 6004 JP Weert Telefoon: 0495 513 666 Dyscalculie beleid Het Kwadrant Weert Het Kwadrant, school voor VMBO Thornstraat 7 6004 JP Weert Telefoon: 0495 513 666 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Deel I: Diagnose van leerlingen met een

Nadere informatie

Dit protocol beschrijft hoe we op het Vellesan College en de Duin en Kruidbergmavo omgaan met dyslexie.

Dit protocol beschrijft hoe we op het Vellesan College en de Duin en Kruidbergmavo omgaan met dyslexie. 1. Inleiding Dit protocol beschrijft hoe we op het Vellesan College en de Duin en Kruidbergmavo omgaan met dyslexie. De volgende punten komen aan de orde: Wat is dyslexie? Signaleringsprocedure dyslexie

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Beekdal Lyceum 2012-2013

Dyslexieprotocol. Beekdal Lyceum 2012-2013 Dyslexieprotocol Beekdal Lyceum 2012-2013 versie november 2012 Dyslexieprotocol Beekdal Lyceum 2012-2013 Het Beekdal Lyceum zet in op het zo optimaal mogelijk maken van de leeromgeving leerlingen. Vandaar

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Beekdal Lyceum

Dyslexieprotocol Beekdal Lyceum Dyslexieprotocol 2014-2015 Beekdal Lyceum Datum: 14-11-2014 Auteur: Martin Jager Portefeuille: Caroline Herbermann Inleiding Het Beekdal Lyceum zet in op het zo optimaal mogelijk maken van de leeromgeving

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Pallas Athene College

Dyslexieprotocol Pallas Athene College Dyslexieprotocol Pallas Athene College 1. Inleiding Doel en uitgangspunten Het Pallas Athene College wil alle leerlingen met dyslexie die ondersteuning en begeleiding bieden die zij nodig hebben om de

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Beekdal Lyceum

Dyslexieprotocol Beekdal Lyceum Dyslexieprotocol 2015-2016 Beekdal Lyceum Datum: augustus 2015 Auteur: Martin Jager Portefeuille: Caroline Herbermann Inleiding Het Beekdal Lyceum zet in op het zo optimaal mogelijk maken van de leeromgeving

Nadere informatie

1. Inleiding Definitie dyslexie volgens de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) herziene versie 2003:

1. Inleiding Definitie dyslexie volgens de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) herziene versie 2003: Dyslexiebeleid op de SSGN (versie januari 2015) 1. Inleiding Definitie dyslexie volgens de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) herziene versie 2003: "Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Michaël college

Dyslexieprotocol Michaël college Dyslexieprotocol Michaël college 2016-2017 Doelstelling Doel van dit protocol is de leerlingen, ouders en docenten te informeren over de vastgelegde procedures en afspraken met betrekking tot dyslexie

Nadere informatie

Dyslexiebeleid op Wolfert Lyceum

Dyslexiebeleid op Wolfert Lyceum Dyslexiebeleid op Wolfert Lyceum Inleiding Volgens de meest gangbare definitie is dyslexie een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen)

Nadere informatie

Dyslexiebeleid van het Ludger College

Dyslexiebeleid van het Ludger College Dyslexiebeleid van het Ludger College Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wat is dyslexie? 1.2 Kenmerken van dyslexie 2 2 De procedure 4 2.1 Ouderavond 2.2 Een vermoeden van dyslexie 2.3 De screening 2.4 De

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Zwin College Oostburg

Dyslexieprotocol Zwin College Oostburg Dyslexieprotocol Zwin College Oostburg Dyslexie is een leerstoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op

Nadere informatie

Kader dyslexie Clusius College

Kader dyslexie Clusius College Kader dyslexie Clusius College Vastgesteld door de Directieraad Datum: 16-06-2014 Inleiding Het Clusius College heeft te maken met een grote groep leerlingen die op het gebied van taal problemen heeft,

Nadere informatie

DYSLEXIEPROTOCOL. Beekdal Lyceum Datum: Auteur: Martin Jager

DYSLEXIEPROTOCOL. Beekdal Lyceum Datum: Auteur: Martin Jager DYSLEXIEPROTOCOL Beekdal Lyceum 2017 2018 Datum: 26-09-2017 Auteur: Martin Jager Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Signalering en diagnose 4 2. Signalering en diagnose 4 3. Dyslexieverklaring 4 4. Faciliteiten

Nadere informatie

Dyslexie boekje. W. de Vries Robbéweg 27 4206 AK Gorinchem 0183-622728. 1. Dyslexie

Dyslexie boekje. W. de Vries Robbéweg 27 4206 AK Gorinchem 0183-622728. 1. Dyslexie Dyslexie boekje W. de Vries Robbéweg 27 4206 AK Gorinchem 0183-622728 1. Dyslexie Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en accuraat en/of vlot toepassen

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. Scholengemeenschap Sint Ursula. Locatie Heythuysen Tienderweg 101 6093 EN Heythuysen. Schooljaar 2015-2016

Dyslexiebeleid. Scholengemeenschap Sint Ursula. Locatie Heythuysen Tienderweg 101 6093 EN Heythuysen. Schooljaar 2015-2016 Dyslexiebeleid Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen Tienderweg 101 6093 EN Heythuysen Schooljaar 2015-2016 In het kader van passend onderwijs streeft Scholengemeenschap Sint Ursula voor elke

Nadere informatie

Dyslexie op het Augustinianum

Dyslexie op het Augustinianum Dyslexie op het Augustinianum Wat is dyslexie? Dyslexie is een complex probleem op neurologische basis met als gevolg specifieke taalverwerkingsproblemen die zich vooral uiten in problemen met lezen en/of

Nadere informatie

Ook een rivier begint met de eerste druppel

Ook een rivier begint met de eerste druppel Ook een rivier begint met de eerste druppel Update Afstemmingsdocument Ernstige lees- en/of spellingproblemen en/of dyslexie Onderwijs aan leerlingen van 4 tot 18 jaar op Walcheren juni 2011 Inleiding

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard

Dyslexieprotocol. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Dyslexieprotocol Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Actief College Koninginneweg 126 3262 JD Oud-Beijerland T: 0186-612130 E: administratie@actiefcollege.nl W: www.actiefcollege.nl

Nadere informatie

Dyslexiebeleid Zaanlands Lyceum augustus 2014

Dyslexiebeleid Zaanlands Lyceum augustus 2014 Dyslexiebeleid Zaanlands Lyceum augustus 2014 1. Inleiding De meest geaccepteerde definitie van dyslexie is: Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren

Nadere informatie

Titus Brandsmalyceum Oss Molenstraat GD Oss tel Dyslexieprotocol Dyslexieprotocol september 2017 pagina 1 van 12

Titus Brandsmalyceum Oss Molenstraat GD Oss tel Dyslexieprotocol Dyslexieprotocol september 2017 pagina 1 van 12 Titus Brandsmalyceum Oss Molenstraat 30 5341 GD Oss tel. 0412-224180 Dyslexieprotocol 2017-2018 Dyslexieprotocol september 2017 pagina 1 van 12 Inhoud: Inleiding augustus 2017 1. Wat is dyslexie? 2. Diagnosetraject

Nadere informatie

Dyslexieprotocol

Dyslexieprotocol Dyslexieprotocol 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Bladzijde Inleiding / protocol dyslexie in schema 1 Dyslexie, wat is dat? 2 Dyslexie & het 3 Van signalering tot diagnose 5 Hulp bij dyslexie 7 Dyslexiepas 10 Dispensatie

Nadere informatie

Ouders van brugklasleerlingen met dyslexie worden in het begin van het schooljaar uitgenodigd voor een informatieavond Dyslexie op het UC H/V.

Ouders van brugklasleerlingen met dyslexie worden in het begin van het schooljaar uitgenodigd voor een informatieavond Dyslexie op het UC H/V. 1. Dyslexie 1.1 Wat is dyslexie? Dyslexie is een leerstoornis waarbij de leerling ernstige en hardnekkige problemen bij het automatiseren van het lezen en / of spelling heeft. Dyslexie kan in meer of mindere

Nadere informatie

ALGEMEEN. Dyslexieprotocol

ALGEMEEN. Dyslexieprotocol ALGEMEEN Dyslexieprotocol Dit dyslexieprotocol heeft als doel meer duidelijkheid te scheppen over wat (dyslectische) leerlingen kunnen verwachten van het dyslexiebeleid op de Thorbecke Scholengemeenschap,

Nadere informatie

1. Wat is dyslexie? Hoe wordt dyslexie vastgesteld? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de leerling Wat kan de school doen?

1. Wat is dyslexie? Hoe wordt dyslexie vastgesteld? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de leerling Wat kan de school doen? Inhoud 1. Wat is dyslexie? 2 2. Hoe wordt dyslexie vastgesteld? 3 3. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de leerling 3 4. Wat kan de school doen? 4 5. Wat doen de docenten? 5 6. Wat doet de leerling? 6

Nadere informatie

S L O E T S W E G H M H E N G E L O

S L O E T S W E G H M H E N G E L O DYSLEXIEBELEID S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O Inhoud INLEIDING... 3 FACILITEITEN... 4 1.Extra tijd... 4 2. Aangepaste normering spelling bij Nederlands en de Moderne Vreemde talen 4

Nadere informatie

Dyslexieprotocol 0 Hooghuis Heesch

Dyslexieprotocol 0 Hooghuis Heesch Dyslexieprotocol 0 Hooghuis Heesch Inhoudsopgave 1.1 Uitgangspunten pag. 2 2.1 Definitie dyslexie pag. 3 2.2 Kenmerken van dyslexie pag. 3 2.2.1 Problemen bij lezen pag. 3 2.2.2 Problemen bij spellen pag.

Nadere informatie

De verschillende routes worden hieronder nader omschreven en in een schema uiteengezet.

De verschillende routes worden hieronder nader omschreven en in een schema uiteengezet. ALGEMEEN Dyslexieprotocol Dit dyslexieprotocol heeft als doel meer duidelijkheid te scheppen over wat (dyslectische) leerlingen kunnen verwachten van het dyslexiebeleid op de Thorbecke Scholengemeenschap,

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Cals College IJsselstein

Dyslexieprotocol. Cals College IJsselstein Dyslexieprotocol Cals College IJsselstein Juli 2015 Inhoud Dyslexieprotocol Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 2 2. Wat is dyslexie? 2 3. Dyslexieverklaring 2 4. Compensatiekaart dyslexiekaart 3 5. Informatie

Nadere informatie

Probleem bij: Komt tot uiting bij: Consequentie: Fonetische uitspraak (= een woord uitspreken zoals het klinkt)

Probleem bij: Komt tot uiting bij: Consequentie: Fonetische uitspraak (= een woord uitspreken zoals het klinkt) DYSLEXIEPROTOCOL Dit dyslexieprotocol heeft als doel meer duidelijkheid te scheppen over wat (dyslectische)leerlingen kunnen verwachten van het dyslexiebeleid op De RSG Tromp Meesters. Dyslexie Het woord

Nadere informatie

Dyslexieprotocol compenserende en dispenserende maatregelen. Bonhoeffer College, Enschede

Dyslexieprotocol compenserende en dispenserende maatregelen. Bonhoeffer College, Enschede Dyslexieprotocol compenserende en dispenserende maatregelen Bonhoeffer College, Enschede 1.Algemene faciliteiten: Alle leerlingen met een officiële dyslexieverklaring hebben recht op de onderstaande faciliteiten.

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Cambium College

Dyslexieprotocol Cambium College Dyslexieprotocol Cambium College Inhoud: Wat is dyslexie? Diagnosetraject op het Cambium. De dyslexieverklaring. Overzicht dispenserende en compenserende maatregelen: o Dispenserende maatregelen. (Vrijstellingen)

Nadere informatie

Dyslexieprotocol 2016-2017 Beekdal Lyceum

Dyslexieprotocol 2016-2017 Beekdal Lyceum Dyslexieprotocol 2016-2017 Beekdal Lyceum Datum: 26-05-2016 Auteur: Martin Jager Portefeuille: Caroline Herbermann Inleiding Het Beekdal Lyceum zet in op het zo optimaal mogelijk maken van de leeromgeving

Nadere informatie

samenvatting november 2012 Strabrecht College, Geldrop

samenvatting november 2012 Strabrecht College, Geldrop DYSLEXIEBELEID op het STRABRECHT COLLEGE samenvatting november 2012 Strabrecht College, Geldrop 2012 De visie van het Strabrecht College Goede dyslexiebegeleiding is vooral een attitudekwestie Het Strabrecht

Nadere informatie

Inleiding. Dyslexieprotocol

Inleiding. Dyslexieprotocol Inleiding Dyslexieprotocol Dit dyslexieprotocol heeft als doel meer duidelijkheid te scheppen over wat dyslectische leerlingen kunnen verwachten van het dyslexiebeleid op het Technisch College Velsen &

Nadere informatie

Wat is dyslexie en wat zijn de gevolgen hiervan voor het volgen van onderwijs?

Wat is dyslexie en wat zijn de gevolgen hiervan voor het volgen van onderwijs? Augustus 2014 Wat is dyslexie en wat zijn de gevolgen hiervan voor het volgen van onderwijs? Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van het accuraat

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Mollerlyceum. (Laatste bijstelling: 11 december 2014)

Dyslexieprotocol. Mollerlyceum. (Laatste bijstelling: 11 december 2014) ! Dyslexieprotocol Mollerlyceum (Laatste bijstelling: 11 december 2014)! Inleiding Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Walt Disney en zo kun je nog wel even doorgaan: de dyslect is in goed gezelschap!

Nadere informatie

3. Gevolgen van dyslexie Veel voorkomende belemmeringen die als gevolg van dyslexie kunnen voorkomen zijn:

3. Gevolgen van dyslexie Veel voorkomende belemmeringen die als gevolg van dyslexie kunnen voorkomen zijn: Dyslexiebeleid Berlage Lyceum 1. Inleiding Het Berlage Lyceum is een school waar volop kansen worden geboden. Wij streven ernaar het maximale uit de leerlingen te halen zodat zij hun talenten ten volle

Nadere informatie

Dyslexie. op het. : Isendoorn College

Dyslexie. op het. : Isendoorn College Dyslexie op het Isendoorn College Naam school Locatie Contactpersonen : Isendoorn College : Warnsveld : Maartje Robers (dyslexiecoördinator) Myrèse Salentijn (zorgcoördinator) September 2015 Inleiding

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. Greijdanus Enschede

Dyslexiebeleid. Greijdanus Enschede Dyslexiebeleid Greijdanus Enschede 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding dyslexie Pag. 3 1.1. Wat is dyslexie? 1.2. Hoe uit dyslexie zich? 2. Dyslexiescreening en onderzoek Pag. 5 2.1. Screening in klas 1 2.2.

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. 1 Wie in het BIG-register staat ingeschreven, valt onder het in de wet BIG geregelde tuchtrecht. De Wet op de

Dyslexieprotocol. 1 Wie in het BIG-register staat ingeschreven, valt onder het in de wet BIG geregelde tuchtrecht. De Wet op de Dyslexieprotocol Een dyslectische leerling is een leerling bij wie officieel dyslexie is vastgesteld. Er is voor hem/haar een rapport gemaakt waarin door een erkend deskundige (een psycholoog of orthopedagoog

Nadere informatie

Kader dyslexie Clusius College vmbo en mbo

Kader dyslexie Clusius College vmbo en mbo Kader dyslexie Clusius College vmbo en mbo Vastgesteld door de Directieraad Datum: 16 januari 2017 Inleiding In dit kader dyslexie is beschreven op basis van welke uitgangspunten er binnen het Clusius

Nadere informatie

Dyslexiebeleid Schoonhovens College. De begeleiding van leerlingen met dyslexie op het Schoonhovens College

Dyslexiebeleid Schoonhovens College. De begeleiding van leerlingen met dyslexie op het Schoonhovens College Dyslexiebeleid Schoonhovens College De begeleiding van leerlingen met dyslexie op het Schoonhovens College 0 Inleiding Wat is dyslexie? Hoe kun je leerlingen met dyslexie herkennen? Welke gevolgen heeft

Nadere informatie

DYSLEXIEPROTOCOL Het dyslexieprotocol Wat is dyslexie? Dyslexie Signaleringstoetsen klas 1 De werkwijze is als volgt De dyslexieverklaring

DYSLEXIEPROTOCOL Het dyslexieprotocol Wat is dyslexie? Dyslexie Signaleringstoetsen klas 1 De werkwijze is als volgt De dyslexieverklaring DYSLEXIEPROTOCOL Het dyslexieprotocol Dit document is voor leerlingen, ouders, leerkrachten en belanghebbenden in het kader van het dyslexieprotocol op het Comenius College Nieuwerkerk. Het beschrijft

Nadere informatie

Zorgbeleid RML 2014 1

Zorgbeleid RML 2014 1 Dyslexie Voor dyslectische leerlingen worden de uitgangspunten uit het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (KPC groep 2013) zoveel mogelijk nagestreefd. De reguliere exameneisen op het gebied van spelling,

Nadere informatie

Begeleidingswijzer Dyslexie

Begeleidingswijzer Dyslexie Begeleidingswijzer Dyslexie Dyslexie Ongeveer 5% van de studenten in het mbo heeft dyslexie. Dit is één op de twintig studenten. Iedereen die bij Rijn IJssel werkt, kan dus te maken krijgen met studenten

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. De Savornin Lohman

Dyslexiebeleid. De Savornin Lohman Dyslexiebeleid De Savornin Lohman 1. Inleiding 2. Visie en missie 3. Definitie dyslexie 4. Signalering 5. Diagnostiek 6. Begeleiding en ondersteuning 7. Samenwerking met ouders 8. Extra hulp en faciliteiten

Nadere informatie

DYSLEXIE Deels vernieuwde aanpak

DYSLEXIE Deels vernieuwde aanpak DYSLEXIE 2015-2016 Deels vernieuwde aanpak 1 OUDERAVOND DYSLEXIE OP HET SONDERVICK COLLEGE Dyslexie: even ter verduidelijking Voorafgaand van het schooljaar Tijdens het schooljaar Didactische ondersteuning

Nadere informatie

DYSLEXIEBELEID OP BEUKENRODE ONDERWIJS

DYSLEXIEBELEID OP BEUKENRODE ONDERWIJS DYSLEXIEBELEID OP BEUKENRODE ONDERWIJS Inhoudsopgave 1 Visie en doelstelling p. 3 2 Doelgroep p. 4 3 Procedure screening dyslexie p. 4 4 Praktische ondersteuning p. 5 5 Arrangementen p. 7 Bijlage 1: Dyslexiekaart

Nadere informatie

Handelingsplan. Dyslexie

Handelingsplan. Dyslexie Handelingsplan Dyslexie Screening op dyslexie: A. - officiële dyslexieverklaring reeds bij aanmelding aanwezig? Afhankelijk van wens ouders wordt de leerling wel/niet begeleid door dhr. Stelwagen. De leerling

Nadere informatie

Protocol Dyslexie RLS

Protocol Dyslexie RLS Protocol Dyslexie RLS 1 Inhoudsopgave 1. Visie van het Rijnlands Lyceum Sassenheim 2. Begeleiding van dyslectische leerlingen 3. Aangepaste regelingen voor leerlingen met een dyslexieverklaring Bijlage

Nadere informatie

Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College Schooljaar

Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College Schooljaar Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College Schooljaar 2015-2016 Inleiding Het Gerrit Rietveld College voert beleid op het gebied van dyslexie. Dit houdt in dat er naar gestreefd wordt om dyslexie zo vroeg

Nadere informatie

Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College. oktober 2012

Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College. oktober 2012 Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College oktober 2012 1 Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College Inleiding Sinds een aantal jaren voert het Gerrit Rietveld College een beleid op het gebied van dyslexie.

Nadere informatie

Zorg om je toekomst. Wat is. dyslexie?

Zorg om je toekomst. Wat is. dyslexie? Zorg om je toekomst Wat is dyslexie? 2 Inleiding Dyslexie is een complex probleem. Dyslectische leerlingen zijn niet dom of lui, hun falen is geen onwil. Deze leerlingen doen vaak extra hun best, besteden

Nadere informatie

Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College Schooljaar

Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College Schooljaar Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College Schooljaar 2016-2017 Inleiding Het Gerrit Rietveld College voert beleid op het gebied van dyslexie. Dit houdt in dat er naar gestreefd wordt om dyslexie zo vroeg

Nadere informatie

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste Coevorden, mei 2014 Wat is dyslexie? De definitie voor dyslexie is: "Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen of spellen

Nadere informatie

S L O E T S W E G H M H E N G E L O

S L O E T S W E G H M H E N G E L O DYSLEXIEBELEID S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O Inhoud Inhoud Inleiding... 3 Faciliteiten... 4 1.Extra tijd... 4 2. Aangepaste normering spelling bij Nederlands en de Moderne Vreemde talen

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Cambium College

Dyslexieprotocol Cambium College Dyslexieprotocol Cambium College Inhoud: 1. Wat is dyslexie? 2. Diagnosetraject op het Cambium. 3. De dyslexieverklaring. 4. Overzicht dispenserende en compenserende maatregelen: Dispenserende maatregelen.

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Missie Doelgroep Leerlingen met een dyslexieverklaring Signalering Het wonderlijke weer. : Hoe gevaarlijk is een tekenbeet?

Dyslexieprotocol Missie Doelgroep Leerlingen met een dyslexieverklaring Signalering Het wonderlijke weer. : Hoe gevaarlijk is een tekenbeet? Dyslexieprotocol Missie Het streven om elke leerling in staat te stellen een bij hem passende opleiding te volgen Het leveren van maatwerk d.m.v. goede communicatie tussen ouders, leerling en dyslexiecoach,

Nadere informatie

Dyslexie. op het. : Isendoorn College

Dyslexie. op het. : Isendoorn College Dyslexie op het Isendoorn College Naam school Locatie Contactpersonen : Isendoorn College : Warnsveld : Maartje Robers (dyslexiecoach onderbouw) Elsbeth Doornbos (dyslexiecoach bovenbouw) Myrèse Salentijn

Nadere informatie

Dyslexiebeleid Rijnlands Lyceum Sassenheim. 1. Visie 2. Signalering 3. Begeleiding 4. Organisatie 5. Evaluatie 6. Sterkte-Zwakte analyse 7.

Dyslexiebeleid Rijnlands Lyceum Sassenheim. 1. Visie 2. Signalering 3. Begeleiding 4. Organisatie 5. Evaluatie 6. Sterkte-Zwakte analyse 7. Dyslexiebeleid Rijnlands Lyceum Sassenheim 1. Visie 2. Signalering 3. Begeleiding 4. Organisatie 5. Evaluatie 6. Sterkte-Zwakte analyse 7. Doelen 1. Visie op begeleiding van leerlingen met dyslexie Het

Nadere informatie

Dyslexieprotocol

Dyslexieprotocol Dyslexieprotocol 2016-2107 1 Inhoudsopgave blz. 1. Inleiding 3. 2. Wat is dyslexie? 4. 2.1 Verklarende dyslexieverklaring 4. 2.2 Onderkennende dyslexieverklaring 4. 3. Procedure 5. 4. Signaleren 5. 4.1

Nadere informatie

Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College Schooljaar

Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College Schooljaar Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College Schooljaar 2017-2018 Inleiding Het Gerrit Rietveld College voert beleid op het gebied van dyslexie. Dit houdt in dat er naar gestreefd wordt om dyslexie zo vroeg

Nadere informatie

dyslectisch? Op het Wim Gertenbach College kijken we naar wat een kind wél kan.

dyslectisch? Op het Wim Gertenbach College kijken we naar wat een kind wél kan. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz dyslectisch? Op het Wim Gertenbach College kijken we naar wat een kind wél kan. Theoretische leerweg en onderbouw HAVOmavo en onderbouw havo extra cijferlijst waarbij we rekening

Nadere informatie

DYSLEXIEBELEID KALSBEEK COLLEGE LOCATIE BREDIUS

DYSLEXIEBELEID KALSBEEK COLLEGE LOCATIE BREDIUS DYSLEXIEBELEID KALSBEEK COLLEGE LOCATIE BREDIUS Schooljaar 2016/2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. LEERLINGEN DIE AL OP DE BASISSCHOOL ZIJN GETEST OP DYSLEXIE 1.1 Geldige dyslexieverklaring en geldig psychologisch

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Poort

Dyslexieprotocol Poort Dyslexieprotocol Poort Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... blz 15 2. Voorwoord... blz 16 3. Wat is dyslexie?.... blz 17 4. Dyslexieverklaring..... blz 17 4.1 aanmelden met dyslexieverklaring.. blz 18 4.2

Nadere informatie

OSB PROTOCOL DYSLEXIE

OSB PROTOCOL DYSLEXIE OSB PROTOCOL DYSLEXIE Amsterdam, 25 februari 2016 Vastgesteld door de schoolleiding Open Schoolgemeenschap Bijlmer 1 INHOUDSOPGAVE Wat is dyslexie? De OSB & de begeleiding van leerlingen met dyslexie Wederzijdse

Nadere informatie

Definitie van dyslexie. Bron: Stichting Dyslexie Nederland, Diagnose van Dyslexie, 2004

Definitie van dyslexie. Bron: Stichting Dyslexie Nederland, Diagnose van Dyslexie, 2004 DYSLEXIEPROTOCOL Dit dyslexieprotocol heeft als doel meer duidelijkheid te scheppen over wat (dyslectische) leerlingen kunnen verwachten van het dyslexiebeleid op De Capellenborg. De locatie Capellenborg

Nadere informatie

Hoe begeleiden wij op de Stichtse Vrije School dyslectische leerlingen?

Hoe begeleiden wij op de Stichtse Vrije School dyslectische leerlingen? Hoe begeleiden wij op de Stichtse Vrije School dyslectische leerlingen? Een veel voorkomende vraag van ouders bij het zoeken naar een geschikte vorm van voortgezet onderwijs, betreft de begeleiding van

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW) januari 2016

Dyslexieprotocol Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW) januari 2016 Dyslexieprotocol Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW) januari 2016 Definitie Dyslexie wordt gedefinieerd als een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en

Nadere informatie

S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O

S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O DYSLEXIEBELEID S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O Inhoud Inhoud Inleiding... 3 Faciliteiten... 4 1.Extra tijd... 4 2. Aangepaste normering spelling bij Nederlands en de Moderne Vreemde talen

Nadere informatie

Protocol dyslexie. De Rietlanden

Protocol dyslexie. De Rietlanden Protocol dyslexie De Rietlanden september 2014 Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen

Nadere informatie

Dyslexiebeleid van het Ludger College

Dyslexiebeleid van het Ludger College Dyslexiebeleid van het Ludger College Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wat is dyslexie? 1.2 Kenmerken van dyslexie 2 2 De procedure 4 2.1 Ouderavond 2.2 Een vermoeden van dyslexie 2.3 De screening 2.4 De

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE Colofon

PROTOCOL DYSLEXIE Colofon PROTOCOL DYSLEXIE Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Vastgesteld College van Bestuur : 7 januari 2014 Kenmerk CvB vastgesteld : MBOA-15-331 Afkomstig van : Afdeling O & O Inhoudsopgave Inleiding.......3

Nadere informatie

Het dyslexiebeleid van het Wolfert Lyceum is vastgesteld door het MT in overleg met de dyslexiecoach.

Het dyslexiebeleid van het Wolfert Lyceum is vastgesteld door het MT in overleg met de dyslexiecoach. Dyslexiebeleid Inleiding Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen). Dit betekent

Nadere informatie

Het dyslexiebeleid van de Stichting Markland College

Het dyslexiebeleid van de Stichting Markland College Het dyslexiebeleid van de Stichting Markland College Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of

Nadere informatie

Leerlingen met dyslexie krijgen een dyslexiepasje. Voor elke leerling stelt de school een handelingsplan op.

Leerlingen met dyslexie krijgen een dyslexiepasje. Voor elke leerling stelt de school een handelingsplan op. 1. Dyslexie 1.1 Wat is dyslexie? Dyslexie is een leerstoornis waarbij de leerling ernstige en hardnekkige problemen bij het automatiseren van het lezen en / of spelling heeft. Dyslexie kan in meer of mindere

Nadere informatie

Gedurende de gehele schoolperiode wordt door de docenten zoveel mogelijk aandacht gegeven aan de volgende punten:

Gedurende de gehele schoolperiode wordt door de docenten zoveel mogelijk aandacht gegeven aan de volgende punten: Pakket van maatregelen bij Dyslexie en Dyscalculie Dyslexie Algemeen: Gedurende de gehele schoolperiode wordt door de docenten zoveel mogelijk aandacht gegeven aan de volgende punten: Stimuleren Schriftelijk

Nadere informatie

Dyslexie. Dyslexieprotocol Sweelinck College 2015-2016

Dyslexie. Dyslexieprotocol Sweelinck College 2015-2016 Dyslexie Dyslexieprotocol Sweelinck College 2015-2016 Wat is dyslexie? Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van

Nadere informatie

PROTOCOL. DYSLEXIE en DYSCALCULIE

PROTOCOL. DYSLEXIE en DYSCALCULIE PROTOCOL DYSLEXIE en DYSCALCULIE Vastgesteld 10 februari 2014 Inleiding In dit protocol zet het Montessori College Eindhoven in grote lijnen uiteen: - hoe leerlingen met leerstoornissen als dyslexie en

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Saenstroom opdc

Dyslexieprotocol Saenstroom opdc Dyslexieprotocol Saenstroom opdc Inleiding Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie, (lezen) en/ of schriftbeeldvorming (spellen).

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Trinitas Gymnasium

Dyslexieprotocol Trinitas Gymnasium Dyslexieprotocol Trinitas Gymnasium Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... blz 1 2. Voorwoord... blz 2 3. Wat is dyslexie?.... blz 3 4. Dyslexieverklaring..... blz 3 4.1 aanmelden met dyslexieverklaring.. blz

Nadere informatie

Dyslexiebeleid 2014-2015

Dyslexiebeleid 2014-2015 Dyslexiebeleid 2014-2015 Dyslexie wordt gedefinieerd als een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen

Nadere informatie

Informatie over DYSLEXIE EN DYSCALCULIE IJsselcollege, locatie Alkenlaan

Informatie over DYSLEXIE EN DYSCALCULIE IJsselcollege, locatie Alkenlaan Informatie over DYSLEXIE EN DYSCALCULIE In dit overzicht staat informatie over twee veelvoorkomende leerproblemen: dyslexie en dyscalculie. Daarbij gaan we in op de volgende vragen. 1. Wat is het? 2. Hoe

Nadere informatie

Handboek Dyslexie 2015-2016

Handboek Dyslexie 2015-2016 Handboek Dyslexie 2015-2016 INHOUD INHOUD... 2 1. KORTE OMSCHRIJVING EN TOELICHTING... 3 2. BELEID EN WERKWIJZE VESPUCCI COLLEGE... 3 3. FACILITEITEN DYSLECTISCHE LEERLINGEN... 4 4. EINDEXAMEN... 5 BIJLAGE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Dyslexieprotocol 1 Inhoudsopgave blz. 1. Inleiding 3. 2. Wat is dyslexie? 4. 2.1 Dyslexieverklaring 4. 2.2 Onderkennende Dyslexieverklaring 4. 3. Procedure 5. 4. Signaleren 5. 4.1 Brugklas 6. 4.2 Hogere

Nadere informatie

Voorwoord. Dyslexie is lastig, maar er valt goed mee te leven!

Voorwoord. Dyslexie is lastig, maar er valt goed mee te leven! Voorwoord Dyslexie is lastig, maar er valt goed mee te leven! Als uw kind dyslexie heeft, is de rol van u als ouder van belang. Dyslexie kan namelijk grote impact hebben op het kind en zijn omgeving. Door

Nadere informatie

toelichting voor leerlingen en ouders / verzorgers dyslexie dyscalculie andere beperkingen

toelichting voor leerlingen en ouders / verzorgers dyslexie dyscalculie andere beperkingen toelichting voor leerlingen en ouders / verzorgers dyslexie dyscalculie andere beperkingen September 2012 Inleiding In deze toelichting, die wordt uitgereikt tegelijk met de groene kaart, wordt uitgelegd

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Veurs Lyceum

Dyslexieprotocol Veurs Lyceum Dyslexieprotocol Veurs Lyceum Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat aanleren en/of het vlot toepassen (automatiseren) van het lezen

Nadere informatie

Vestigingsprotocol Dyslexie Helicon VMBO Nijmegen September 2013

Vestigingsprotocol Dyslexie Helicon VMBO Nijmegen September 2013 Vestigingsprotocol Dyslexie Helicon VMBO Nijmegen September 2013 1 Vestigingsprotocol Dyslexie Helicon VMBO Nijmegen Voorwoord Helicon VMBO Nijmegen gaat uit van de definitie zoals deze door Stichting

Nadere informatie

Protocol Dyslexie Nehalennia versie 09012012

Protocol Dyslexie Nehalennia versie 09012012 Protocol Dyslexie Nehalennia versie 09012012 Afspraken en aanbevelingen ten behoeve van dyslectische leerlingen Definitie Dyslexie wordt gedefinieerd als een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig

Nadere informatie

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste Coevorden, mei 2014 Wat is dyslexie? De Nederlands definitie voor dyslexie is: "Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen

Nadere informatie

Bij een voldoende score op het didactisch onderzoek worden geen verdere stappen genomen. Bij een lage score volgt stap 3.

Bij een voldoende score op het didactisch onderzoek worden geen verdere stappen genomen. Bij een lage score volgt stap 3. Protocol Dyslexie LOKET Zwijndrecht Inleiding Dyslexie is door de overheid erkend als een leerstoornis. Dat betekent dat er voor de leerlingen met dyslexie ondersteuning is en hoort te zijn. In dit protocol

Nadere informatie

2012-2013. Dyslexieprotocol Trinitas Gymnasium

2012-2013. Dyslexieprotocol Trinitas Gymnasium 2012-2013 Dyslexieprotocol Trinitas Gymnasium Drs. M. Compagner (teammanager zorg) Drs. D. van der Meijden (orthopedagoog) Trinitas Gymnasium Schooljaar 2012-2013 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... blz

Nadere informatie

Hoe begeleiden wij op de Stichtse Vrije School dyslectische leerlingen?

Hoe begeleiden wij op de Stichtse Vrije School dyslectische leerlingen? Hoe begeleiden wij op de Stichtse Vrije School dyslectische leerlingen? Een veel voorkomende vraag van ouders bij het zoeken naar een geschikte vorm van voortgezet onderwijs, betreft de begeleiding van

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Pallas Athene College

Dyslexieprotocol Pallas Athene College Dyslexieprotocol Pallas Athene College November 2012 1 1. Inleiding Dit dyslexieprotocol is geschreven om aan te geven volgens welke afspraken wij op het Pallas Athene College werken met leerlingen die

Nadere informatie

PLD de Spindel, bijlage 4

PLD de Spindel, bijlage 4 Checklist Onderkenning Dyslexie Edux Beoordeling van de ernst en hardnekkigheid van de lees- en/of spellingproblemen t.b.v. de continuïteit van de zorg in het primair en voortgezet onderwijs Naam leerling

Nadere informatie

Protocol dyslexie Vechtstede College 1-5-2013. A. Verhulst Remedial Teacher

Protocol dyslexie Vechtstede College 1-5-2013. A. Verhulst Remedial Teacher Protocol dyslexie Vechtstede College 1-5-2013 A. Verhulst Remedial Teacher INHOUDSOPGAVE Wat is dyslexie 3 Begeleiding van leerlingen met dyslexie 3 Faciliteiten voor leerlingen met dyslexie 4 Afspraken

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Januari Informatie, afspraken en tips voor leerlingen, ouders en docenten

Dyslexieprotocol. Januari Informatie, afspraken en tips voor leerlingen, ouders en docenten Informatie, afspraken en tips voor leerlingen, ouders en docenten Door: Carla Boonstra, remedial teacher Wilma Kreeft, orthopedagoog/leerondersteuner Yvonne Roes, orthopedagoog/leerondersteuner Laatste

Nadere informatie