Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie. Datum februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie. Datum februari 2014"

Transcriptie

1 Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelenindustrie Datum februari 2014

2

3 Documentatiecontrole FCM in levensmiddelenindustrie januari 2014 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer Documentatiecontrole FCM in levensmiddelenindustrie P5NT1305 T (088) Divisie Consument & Veiligheid Toezichtsontwikkeling productveiligheid Postbus AA Utrecht

4

5 Documentatiecontrole FCM in levensmiddelenindustrie januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Doelstelling 2 3. Werkwijze 2 4. Resultaten en discussie Overzicht geïnspecteerde bedrijven Aanwezigheid Verklaring van Overeenstemming Datering Identificatie Beperkingen voor stoffen, levensmiddelen en tijd/temperatuur condities Toepassing informatie door bedrijf Vergelijking met resultaten Gezondheidsrisico's 8 5. Conclusies 9

6

7 Documentatiecontrole FCM in levensmiddelenindustrie januari Inleiding Aan verpakkingen en gebruiksartikelen bestemd voor levensmiddelen zijn strenge eisen gesteld t.a.v. chemische veiligheid. Behalve verpakkingsmaterialen en gebruiksvoorwerpen (bijvoorbeeld bestek, koffiezetapparaten, etc.) behoren ook kratten voor opslag, machineonderdelen, transportbanden, filters, ringen etc. tot deze materialen en voorwerpen, wanneer ze in direct contact komen met levensmiddelen. In de levensmiddelenindustrie worden veelvuldig verpakkingen en gebruiksartikelen toegepast. Het is daarbij belangrijk dat deze materialen op een veilige manier worden gebruikt, zodat de migratie van bestanddelen van deze materialen naar het levensmiddel onder de wettelijke grenswaardes blijft. Verpakkingen en gebruiksartikelen die bestemd zijn om in contact te komen met levensmiddelen moeten vergezeld gaan van documentatie. Om de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven in elke stap van de keten (van de producent van basismateriaal, zoals kunststof granulaat, tot aan de afnemer van het eindproduct, een verpakking of gebruiksvoorwerp) te vergroten is in de verordening EG nr. 1935/2004, artikel 5, gesteld dat voor verpakkingsmaterialen en voorwerpen kan worden geëist dat ze vergezeld gaan van een verklaring van overeenstemming en dat adequate documentatie aanwezig is. De aanwezigheid van documentatie is niet voor elk materiaal verplicht. Per materiaal of voorwerp moet in specifieke wetgeving zijn aangegeven welke documentatie in welke fase van de handelsketen is vereist. De Verklaring van Overeenstemming (VvO) (Engelse term: Declaration of Compliance, DoC) is verplicht voor kunststoffen, keramische materialen, epoxyderivaten, geregenereerd cellulose en actieve en intelligente materialen. Actieve materialen en voorwerpen zijn materialen en voorwerpen die bedoeld zijn om de houdbaarheid te verlengen of de toestand van verpakte levensmiddelen te handhaven of te verbeteren. Dit gebeurt door het afgeven van stoffen aan het levensmiddel of door absorptie van stoffen uit het levensmiddel of de verpakte atmosfeer. Intelligente materialen en voorwerpen zijn materialen en voorwerpen die de toestand van verpakte levensmiddelen of de omgeving daarvan aangeven. Voorbeelden zijn temperatuurindicatoren of indicatoren voor bederf. In een Verklaring van Overeenstemming wordt bevestigd dat het materiaal of voorwerp aan de wettelijke voorschriften voldoet. De verklaring van overeenstemming is bedoeld voor de afnemer van het materiaal of voorwerp en dient om veilig gebruik ervan mogelijk te maken. Per materiaal is de wettelijk verplichte informatie die in de verklaring moet zijn opgenomen aangegeven. Met name voor kunststoffen en actieve en intelligente materialen zijn er gedetailleerde voorschriften voor de verklaring van overeenstemming. Adequate documentatie ondersteunt de verklaring van overeenstemming en laat de resultaten van berekeningen, computersimulaties of experimentele testen zien, waarop de verklaring is gebaseerd. en van verpakkingen en gebruiksvoorwerpen en importeurs van deze materialen, wanneer deze afkomstig zijn van buiten de EU, zijn verplicht om de adequate documentatie te kunnen tonen aan de autoriteiten indien deze daarom verzoekt. Een levensmiddelenproducent die zelf geen verpakking produceert hoeft deze adequate documentatie niet beschikbaar te hebben. Pagina 1 van 9

8 Voor andere dan hierboven genoemde materialen, zoals papier en karton en metaal, is een verklaring van overeenstemming niet verplicht. Volgens GMP verordening EG nr. 2023/2006 is een levensmiddelenproducent wel verplicht om te verifiëren bij de leverancier dat de materialen geschikt zijn voor gebruik in contact met levensmiddelen. In de praktijk wordt daarom soms ook voor deze materialen een verklaring afgegeven. De documentatiecontrole in dit project is alleen gericht op de wettelijk verplichte verklaringen van overeenstemming. In 2010 is een marktverkenning uitgevoerd naar de documentatie en andere verplichtingen uit de GMP verordening (zie 4.7). Hieruit bleek dat het naleefniveau met name bij de ere levensmiddelenproducenten onvoldoende was. Dit was echter voordat de verordening EG nr. 10/2011 (kunststoffen bedoeld om in contact met voedsel te komen) gepubliceerd was en van kracht werd. Besloten is om in 2013 dit marktonderzoek opnieuw uit te voeren om de markt in kaart te brengen. Op basis van dit marktonderzoek kan voor 2014 focus worden aangebracht op een bepaalde doelgroep en/of materiaalsoort om te gaan handhaven. 2. Doelstelling Het doel van dit project is om te controleren of bedrijven toezien op juist gebruik van materialen en voorwerpen in contact met levensmiddelen. In de vorm van een Verklaring van Overeenstemming wordt een juist gebruik gecommuniceerd tussen leverancier en afnemer. Het uiteindelijke doel is een correct en veilig gebruik van verpakkingsmaterialen voor levensmiddelen. Dit project is een nulmeting om in kaart te brengen wat de status is van documentatie t.a.v. veiligheid van verpakkingen en gebruiksartikelen. Hierbij is ook naleefhulp geboden aan de bedrijven. Op basis van deze resultaten zal een gericht vervolgproject worden opgestart in Werkwijze Totaal zijn 186 inspecties uitgevoerd in de periode juni t/m oktober Deze inspecties zijn uitgevoerd bij levensmiddelenproducenten en importeurs van verpakte levensmiddelen. De inspecties zijn per regio verdeeld, zodat een landelijk beeld wordt verkregen. Deze inspecties zijn uitgevoerd in aanvulling op geplande inspecties van het bedrijf. Per inspectie is de documentatie van 1 verpakking en van 1 gebruiksartikel (machine, transportband, recipiënt, gereedschap) gecontroleerd. Dit betreft alleen verpakkingen en gebruiksartikelen van kunststof, keramische materialen en s, epoxyderivaten en actieve of intelligente verpakkingen. Hiervoor is de documentatie wettelijk verplicht. Een aantal wettelijk verplichte punten in deze verklaring is hierbij gecontroleerd volgens de inspectielijst (zie bijlage 1). 4. Resultaten en discussie 4.1 Overzicht geïnspecteerde bedrijven Er zijn totaal 186 bedrijven geïnspecteerd in het kader van dit project. Dit betrof de volgende bedrijven: Pagina 2 van 9

9 Documentatiecontrole FCM in levensmiddelenindustrie januari 2014 : 101 : 66 : 14 : 5 De ste groep bedrijven vormen de producerende levensmiddel bedrijven. Het aantal gecontroleerde importeurs is te om een goede uitspraak te kunnen doen. Deze resultaten worden ter indicatie weergegeven. Bedrijven zijn verplicht om volgens de GMP verordening EG nr. 2023/2006 specificaties op te stellen t.a.v. de verpakkingen en gebruiksartikelen voor levensmiddelen. Deze specificaties kunnen bestaan uit de wetgeving waarin wordt vermeld waaraan het materiaal moet voldoen en de condities waaronder het materiaal geschikt moet zijn voor gebruik (levensmiddel, tijd, temperatuur). Dit project beperkt zich tot de materialen waarvoor de wettelijke verplichting geldt om een Verklaring van Overeenstemming te hebben voor verpakkingen en gebruiksartikelen voor levensmiddelen. Binnen dit project dient dus voor alle gecontroleerde materialen een Verklaring van Overeenstemming aanwezig te zijn. In onderstaande tabel 1 staat een overzicht van de geïnspecteerde bedrijven. Er is onderscheid gemaakt tussen producenten en importeurs, en tussen grote en e bedrijven. Verder is nagegaan of de bedrijven werken volgens een hygiënecode of volgens HACCP. Voor het produceren van levensmiddelen zijn wettelijke eisen gesteld aan de o.a. de voedselveiligheid en hygiëne. Dit kan worden geborgd door het werken volgens het HACCP of volgens de hygiënecode. Per bedrijf is de aan de hand van een verpakking en een gebruiksartikel nagegaan of de Verklaring van Overeenstemming (VvO) aanwezig is. Deze Verklaring van Overeenstemming is daarna ook gecontroleerd op de inhoud. Voor importeurs van verpakte levensmiddelen bleek het over het algemeen het niet mogelijk te zijn om gebruiksartikelen te controleren, omdat deze niet aanwezig waren. Tabel 1 Algemeen overzicht geïnspecteerde bedrijven (%) Specificaties FCM s HACCP Hygiënecode VvO verpakking VvO * * 55 gebruiksartikel *=niet aanwezig; zie opmerking boven tabel Totaal (gemiddelde) Uit tabel 1 komt naar voren dat de grote producenten het beste scoren voor wat betreft het stellen van specificaties aan hun verpakkingen en gebruiksartikelen inzake de chemische veiligheid. Zij werken vooral volgens HACCP. Voor de meeste gecontroleerde verpakkingen en gebruiksartikelen was een Verklaring van Overeenstemming aanwezig. De e producenten werken meer volgens een hygiënecode, dit is een significant verschil t.o.v. de grote producenten. Zij scoren beduidend lager t.o.v. specificaties Pagina 3 van 9

10 voor verpakkingen en gebruiksartikelen en de aanwezigheid van een Verklaring van Overeenstemming. De importeurs werken veelal volgens HACCP. Zij scoren laag t.o.v. grote producenten voor wat betreft de specificaties voor verpakkingen en gebruiksartikelen en ook de aanwezigheid van een Verklaring van Overeenstemming. In onderstaande tabel 2 zijn de resultaten vergeleken tussen bedrijven die volgens HACCP of hygiënecode werken. De bedrijven die werken volgens een hygiënecode scoren voor wat betreft specificaties aan verpakkingen en gebruiksartikelen en het voorhanden hebben van een Verklaring van Overeenstemming beduidend lager dan bedrijven die volgens HACCP werken. Dit zijn vaak de ere bedrijven. Tabel 2 Vergelijking resultaten bedrijven HACCP versus hygiënecode HACCP HACCP (%) Hygiënecode Hygiënecode (%) Specificaties VvO verpakking Grote producenten zijn vaak beter op de hoogte van de wettelijke eisen. Zij zijn vaak gecertificeerd, waardoor food contact materials allemaal gedocumenteerd moeten zijn. Er is dan ook vaak een kwaliteitspersoon aangewezen voor deze taak. Bij zowel de ere producenten en importeurs geldt dat ze het vaak onvoldoende op de hoogte zijn van de wettelijke eisen. En als ze wel op de hoogte zijn, dat het voor hen lastig is om hier concreet invulling aan te geven. Zij vertrouwen doorgaans op hun leverancier dat de verpakkingen en gebruiksartikelen voldoen aan de wettelijke eisen. Uiteraard zijn er ook ere producenten waarbij de documentatie aangaande food contact materials wel op orde is. 4.2 Aanwezigheid Verklaring van Overeenstemming In tabel 1 is aangeven hoe vaak bij de verschillende bedrijfscategorieën de VvO aanwezig was. Daarbij bleek dat bij importeurs van verpakte levensmiddelen meestal geen gebruiksartikel aanwezig was om de documentatie te controleren. De hieronder beschreven resultaten hebben daarom alleen betrekking op gebruiksartikelen, welke zijn gecontroleerd bij de producenten van levensmiddelen. Tabel 3 geeft een overzicht van de gecontroleerde materiaalcategorieën. Tabel 3: Gecontroleerde materiaalcategorieën bij producenten Materiaal Verpakking % Gebruiksartikel % Kunststof Geregenereerde cellulose Metalen deksel met kunststof inleg Epoxyderivaten in deklagen Keramische materialen en 1 1 s VvO aanwezig De resultaten aangaande de Verklaring van Overeenstemming hebben dus met name betrekking op kunststof. Voor verpakkingen is over het algemeen meer documentatie beschikbaar dan voor gebruiksartikelen. Een mogelijke verklaring is Pagina 4 van 9

11 Documentatiecontrole FCM in levensmiddelenindustrie januari 2014 dat voor kunststof (en actieve en intelligente verpakkingen het meest uitgebreid is voorgeschreven welke informatie in de VvO aanwezig moet zijn. 4.3 Datering Datering van een verklaring is wettelijk verplicht. Aanpassing van een verklaring is verplicht bij veranderingen in het productieproces, verandering van leverancier, bij verandering in de toelating van stoffen die aanwezig zijn in het materiaal (zoals aanpassing van migratielimieten of verwijdering van stoffen van een positieve lijst) of bij veranderingen in de wettelijke eisen aan de verklaring van overeenstemming. De aanwezige VvO s waren op 3 na allemaal van een datum voorzien. De meeste zijn van na 2011 (publicatie van de nieuwe kunststof verordening 10/2011. Er zijn ook minder recente VvO s, bijvoorbeeld van Over het algemeen zijn de VvO s van gebruiksartikelen ouder dan voor de verpakkingen. 4.4 Identificatie Identificatie is wettelijk verplicht in de Verklaring van Overeenstemming. Identificatie kan aan de hand van kleuren, artikelen, artikelcode. Een verklaring mag zijn opgesteld voor een serie artikelen tegelijk. Tabel 4: Identificatie in Verklaring van Overeenstemming (%) Groot Verpakkingen Identificatie Geen identificatie Geen VvO Gebruiksartikelen Identificatie n.v.t. n.v.t. 52 Geen identificatie 7 5 n.v.t. n.v.t. 6 Geen VvO n.v.t. n.v.t. 42 Totaal Grote producenten scoren hierbij het beste, zowel op de aanwezigheid van een VvO als de identificatie van de verpakking of het gebruiksartikel hierop. Voor verpakkingen is de identificatie in de Verklaring van Overeenstemming en ook de Verklaring van Overeenstemming zelf beter dan voor gebruiksartikelen. Het laagste scoren e producenten t.a.v. gebruiksartikelen. 4.5 Beperkingen voor stoffen, levensmiddelen en tijd/temperatuur condities Voor kunststoffen is het verplicht om informatie te geven over de aanwezigheid van stoffen met restricties. Deze informatie is nodig, zodat de exploitanten verderop in de keten kunnen waarborgen dat aan beperkingen en/of specificaties wordt voldaan. Ook moet worden aangegeven voor welke type levensmiddelen deze verpakking geschikt is. Daarnaast is het verplicht om informatie te geven over de duur en temperatuur waarbij het materiaal met levensmiddelen in aanraking mag komen. De meeste gecontroleerde verpakkingen bestaan uit kunststof. In onderstaande tabel worden de resultaten per bedrijf type weergegeven. In tabel 5 voor de gecontroleerde verpakkingen, in tabel 6 voor de gebruiksartikelen. Pagina 5 van 9

12 Tabel 5: Informatie over stoffen met restricties, type levensmiddel, tijd/temperatuur condities in de VvO verpakking (%) bij gecontroleerde verpakkingen stoffen met restricties afwezig niet van toepassing type levensmiddel afwezig niet van toepassing tijd/temperatuur cond afwezig niet van toepassing VvO aanwezig Totaal Tabel 6: Informatie over stoffen met restricties, type levensmiddel, tijd/temperatuur condities in de VvO gebruiksartikel (%) bij gecontroleerde gebruiksartikelen stoffen met restricties afwezig niet van toepassing type levensmiddel afwezig niet van toepassing tijd/temperatuur cond afwezig niet van toepassing VvO aanwezig Totaal De grote levensmiddel producenten scoren het hoogst op de aanwezigheid van VvO s. En deze VvO s voldoen het beste aan de wettelijke eisen t.a.v. informatie over stoffen met een restrictie, type levensmiddel waarvoor ze geschikt zijn en tijd/temperatuur condities. Kleine producenten en importeurs scoren tamelijk slecht voor wat betreft de aanwezigheid van VvO s, maar ook de nodige informatie die hier in moet staan. Dit betekent dat zij in veel gevallen niet over de juiste informatie beschikken om hun verpakkingsmiddel of gebruiksartikel veilig toe te passen. Hierdoor bestaat het risico dat dit leiden tot een toepassing waarbij migratielimieten worden overschreden. 4.6 Toepassing informatie verpakking door bedrijf Volgens de GMP verordening moeten de bedrijven verplicht rekening houden met de informatie over veilige toepassing van de verpakkingsmaterialen, tenzij het bedrijf zelf met testen heeft aangetoond dat afwijkend gebruik toch veilig is. In tabel 7 wordt weergegeven in hoeverre bedrijven de informatie in de VvO van de verpakking hebben toegepast. Pagina 6 van 9

13 Documentatiecontrole FCM in levensmiddelenindustrie januari 2014 Tabel 7: Toepassing informatie VvO door bedrijf (%) Totaal Verpakking Toepassing informatie Info niet toegepast Info niet aanwezig * VvO aanwezig Gebruiksartikel Toepassing informatie n.v.t. n.v.t. 42 Info niet toegepast 8 6 n.v.t. n.v.t. 7 Niet van toepassing n.v.t. n.v.t. 51 VvO aanwezig n.v.t. n.v.t. 55 * Niet aanwezig geeft aan dat de VvO niet aanwezig was, of dat in de Verklaring van Overeenstemming geen informatie aanwezig was over het veilig toepassen van de verpakking. Het blijkt dat in een () aantal gevallen de informatie in deze Verklaring niet wordt of kan worden toepast, met name bij de e producenten en importeurs. Dit kan tot gevolg hebben dat er een te hoge migratie optreedt van stoffen uit het verpakkingsmateriaal naar het levensmiddel. Dit kan het geval zijn als bijvoorbeeld het materiaal wordt toegepast voor een vet levensmiddel terwijl het een stof bevat die goed in vet oplosbaar is, of het toepassen van te hoge tijd/temperatuur condities waardoor de stof makkelijker migreert naar het levensmiddel. De Verklaring van Overeenstemming is bedoeld als communicatiemiddel tussen enerzijds de producent van het materiaal en anderzijds de toepasser (levensmiddel industrie). In de meeste gevallen wordt dit wel gedaan, maar in enkele gevallen wordt de informatie niet correct toegepast. 4.7 Vergelijking met resultaten 2010 In 2010 heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden t.a.v. documentatie en ook naleving van de GMP verordening t.a.v. specificaties. In onderstaande tabel wordt een vergelijking gemaakt van de resultaten van dit marktonderzoek met de gegevens van In 2010 zijn totaal 150 inspecties uitgevoerd: - 93 bij grote producenten - 49 bij e producenten - 8 bij importeurs Het aantal geïnspecteerde importeurs in 2010 en 2013 is te laag om hier een uitspraak over te doen of een vergelijking te maken. Tabel 8: Vergelijking resultaten marktonderzoek 2010 en 2013 (%) Grote producenten Kleine producenten. Controle aspecten Specificaties voor FCM s Toepassen specificaties VvO Aanwezigheid VvO Identiteit in VvO Specificatie levensmiddel Informatie stoffen met restricties Specificatie t/t condities Pagina 7 van 9

14 In 2010 zijn ook met name naar kunststof verpakkingen gecontroleerd. Toen waren echter de eisen van de kunststof verordening t.a.v. de verplichte specificaties in VvO nog niet van kracht (type levensmiddel, stoffen met restricties, tijd/temperatuur condities). T.o.v is er een verbetering te zien voor het opstellen van specificaties voor food contact materials. Dit is wettelijk verplicht volgens de GMP verordening. Voor grote producenten is deze redelijk goed, al is er op verschillende punten nog winst te behalen. Voor e producenten laat dit nog te wensen over. In beide marktonderzoeken zijn er te weinig bedrijven bezocht om een goede uitspraak te kunnen doen. De aanwezigheid van een Verklaring van Overeenstemming lijkt iets lager uit te vallen t.o.v Dit kan worden veroorzaakt doordat nu ook specifieker gebruiksartikelen zijn meegenomen. Het vorige project spitste zich toe op verpakkingen. Voor gebruiksartikelen is de documentatie over het algemeen minder aanwezig en ook kwalitatief minder. De verplichte informatie over specificatie type levensmiddel, stoffen met restricties en tijd/temperatuur condities is ook niet of nauwelijks verbeterd t.o.v Voor grote producenten is deze redelijk, voor e producenten en importeurs is dit onvoldoende. Niet meegenomen in deze tabel is de datering van de VvO s. In 2010 was een derde van de gecontroleerde VvO s niet gedateerd. Dat is in 2013 sterk verbeterd. Echter sommige VvO s zijn tamelijk oud, nl. van voor de publicatie van de nieuwe kunststof verordening 10/ Gezondheidsrisico s Het marktonderzoek heeft zich beperkt tot documentatiecontrole. Er zijn geen verpakkingen of gebruiksartikelen bemonsterd en geanalyseerd. Er kan daarom geen kwantitatieve uitspraak worden gedaan over het gezondheidsrisico door het niet voldoen aan de wettelijke eisen van documentatie en specificaties. De doelstelling van de verplichte specificaties en de Verklaring van Overeenstemming is correct gebruikt van verpakkingen en gebruiksartikelen voor levensmiddelen. Door incorrecte toepassing van deze materialen kan de migratie van (chemische) stoffen naar het levensmiddel de wettelijke, gezondheidsgerelateerde limiet overschrijden. In zowel het marktonderzoek van 2010 als van 2013 is geconstateerd dat met name voor ere levensmiddelenproducenten en importeurs dit onvoldoende geborgd is, zodat er een risico ontstaat voor ongewenste of te hoge migratie van stoffen naar het voedsel. Pagina 8 van 9

15 Documentatiecontrole FCM in levensmiddelenindustrie januari Conclusies Grote producenten van levensmiddelen hebben het vaakste specificaties opgesteld waar food contact materials aan moeten voldoen. Kleine producenten en importeurs blijven hierin achter. Het opstellen van dergelijke specificaties is verplicht volgens de GMP verordening. De documentatie (Verklaring van Overeenstemming) van met name kunststof verpakkingen en gebruiksartikelen is het meest gecontroleerd. De hier gepresenteerde resultaten en conclusies hebben hier dan ook met name betrekking op. De grote levensmiddelenfabrikanten hebben de documentatie van verpakkingen het beste op orde. Zij worden gevolgd door de ere levensmiddelenfabrikanten. Er zijn te weinig importeurs gecontroleerd om een gefundeerde uitspraak te kunnen doen en hen in deze vergelijking mee te nemen. Bedrijven welke werken volgens een HACCP systeem scoren beter t.a.v. het stellen van specificaties aan verpakkingen en het voorhanden hebben van een Verklaring van Overeenstemming, dan bedrijven die werken volgens een hygiënecode. De verklaring hierbij is dat het meestal de ere bedrijven zijn die werken volgens een hygiënecode. Bijna alle gecontroleerde VvO s zijn van een datum voorzien. Sommige zijn echter al tamelijk oud, ruim voordat de kunststof verordening 10/2011 van kracht werd. Het is daarom de vraag of deze VvO nog voldoende actueel zijn om nog steeds geldig te zijn. De identificatie is voor de meeste gecontroleerde verpakkingen en gebruiksartikelen wel in orde. Voor kunststoffen zijn een aantal wettelijke eisen opgenomen zodat deze veilig kunnen worden toegepast. Dit betreft informatie over stoffen met een restrictie, informatie over het type levensmiddel waarvoor de verpakking (of gebruiksartikel) geschikt is. Daarnaast moet ook informatie worden gegeven over de tijd/temperatuur condities waaronder het gebruikt kan worden, zowel tijdens productie als opslag. Voor de grote levensmiddelenproducenten was dit redelijk op orde. Voor de e producenten en importeurs was het merendeel van de informatie niet op orde. Daarnaast zijn bedrijven ook verplicht om deze informatie toe te passen. Grote producenten scoren hierbij redelijk goed, ere producenten en importeurs veel minder. Dit kan leiden tot het niet correct toepassen van verpakkingsmaterialen of gebruiksartikelen, waardoor het risico bestaat dat de migratie van stoffen hoger is dan de wettelijk toegestane limiet. De grotere levensmiddelenproducenten scoren redelijk goed wat betreft het opstellen van specificaties voor verpakkingen en gebruiksartikelen. Daarnaast hebben zij in de meeste gevallen een VvO voorhanden met hierin de verplichte informatie voor het veilig toepassen van het materiaal. Ook passen zij deze informatie meestal correct toe. Voor e producenten en importeurs laat dit nog zeer te wensen over. Ten opzichte van 2010 zijn geen wezenlijke verbeteringen waargenomen ten aanzien van documentatie voor verpakkingen en gebruiksartikelen en enkele verplichtingen uit de GMP verordening. Pagina 9 van 9

Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelindustrie Datum mei 2015

Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelindustrie Datum mei 2015 Documentatie Food Contact Materials in de levensmiddelindustrie 2014 Datum mei 2015 Documentatiecontrole FCM in de levensmiddelindustrie mei 2015 Colofon Projectnaam Documentatiecontrole FCM in de levensmiddelindustrie

Nadere informatie

Regelgeving voedselcontact

Regelgeving voedselcontact Regelgeving voedselcontact Annerieke Aarsen Wereld van Papier 1 Inleiding: Bij de productie of verwerking van papier en karton dat in contact kan komen met voedsel gelden zeer strenge richtlijnen Doel:

Nadere informatie

Marktonderzoek migratie lood en cadmium uit tajines. marktbeeld februari 2014

Marktonderzoek migratie lood en cadmium uit tajines. marktbeeld februari 2014 Marktonderzoek migratie lood en cadmium uit tajines marktbeeld 2013 22 februari 2014 Marktonderzoek migratie lood en cadmium uit tajines 22 februari 2014 Colofon Projectnaam Marktonderzoek migratie lood

Nadere informatie

Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.

Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen. 1 Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen. Verordening 1935/2004 Els Heyvaert FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 2 Verordening 1935/2004

Nadere informatie

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 209: Groothandel van materialen bestemd om direct met levensmiddelen in aanraking te

Nadere informatie

Kunststof recycling ten behoeve van het maken van levensmiddelenverpakkingen

Kunststof recycling ten behoeve van het maken van levensmiddelenverpakkingen Kunststof recycling ten behoeve van het maken van levensmiddelenverpakkingen Controle van bedrijven die gebruikt kunststof verwerken dat in contact komt met voeding 4 juni 2015 Colofon Projectnaam Kunststof

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 45 Groothandel van materialen bestemd om direct met levensmiddelen in aanraking te komen - VERPAKKING

Nadere informatie

FAQ s FCM. Afkortingen: FCM: Food Contact Materials. VVO: Verklaring van Overeenstemming. Vwp: voorwerpen. SML: Specifieke Migratie Limiet

FAQ s FCM. Afkortingen: FCM: Food Contact Materials. VVO: Verklaring van Overeenstemming. Vwp: voorwerpen. SML: Specifieke Migratie Limiet FAQ s FCM Afkortingen: FCM: Food Contact Materials VVO: Verklaring van Overeenstemming Vwp: voorwerpen SML: Specifieke Migratie Limiet 1. Welke operatoren in de voedselketen dienen over een VVO te beschikken

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Referentie PCCB/S3/CDP/5200333 Datum

Nadere informatie

FAQ Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

FAQ Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen PB 07 FAQ XXX REV 1 2016-1/15 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen Van toepassing vanaf: 13/03/2017

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

Leveranciersverklaring van EBC golfkarton bv Naaldwijk

Leveranciersverklaring van EBC golfkarton bv Naaldwijk Leveranciersverklaring van EBC golfkarton bv Naaldwijk Leveranciersverklaring met betrekking tot de kartonnen verpakkingen, in relatie tot de geldende wetgeving op het gebied van milieu, verpakken en verpakkingsafval.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Food Contact Materials

Food Contact Materials Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Food Contact Materials Agoria 15/10/2015 Ir. Caroline DE PRAETER Indeling Belangrijkste FCM wetgeving Belangrijkste FAVV wetgeving Controles &

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Rapport Toezicht Energielabel NVWA. Productveiligheid NVWA

Rapport Toezicht Energielabel NVWA. Productveiligheid NVWA Rapport Toezicht Energielabel NVWA 2013-2014 Productveiligheid Divisie Consument & Veiligheid NVWA Mei 2015 Colofon Projectnaam Toezicht energie labeling consumenten producten Versienummer 1.0 Projectleiders

Nadere informatie

Factsheet Toezicht kermisattracties

Factsheet Toezicht kermisattracties Factsheet Toezicht kermisattracties 2012-2013 Datum: 17 juli 2014 1 Colofon Projectnaam Toezicht Kermisattracties 2012-2013 Projectnummer P3NT12 (2012) en PDNT0000 (2013) Versienummer 8 juli 2014 Projectleiders

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 25.9.2017 JOIN(2017) 37 final ANNEX 4 BIJLAGE bij het Gezamenlijk voorstel voor een besluit van

Nadere informatie

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Factsheet Domein Ziekenhuizen Voedsel en Waren Autoriteit Juni 2008 (Deel)projectnummer: Thema: ZD07C270 Veilig

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 oktober 2009 (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 oktober 2009 (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 oktober 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DEEG 93 NOTA I/A-PUNT - ADDENDUM van: de Groep veterinaire deskundigen (volksgezondheid) aan: het Coreper/de Raad

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 16.3.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 225/2012 VAN DE COMMISSIE van 15 maart 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening

Nadere informatie

Meldingsplicht diervoederlaboratoria Verplichtingen uit Wet dieren en Diervoederhygiëneverordening bekend?

Meldingsplicht diervoederlaboratoria Verplichtingen uit Wet dieren en Diervoederhygiëneverordening bekend? Meldingsplicht diervoederlaboratoria Verplichtingen uit Wet dieren en Diervoederhygiëneverordening bekend? In de Wet dieren, die sinds 1 januari 2013 in werking is getreden, is in artikel 5.15 een meldingsplicht

Nadere informatie

Informatiepakket. Veilig de Europese markt op met uw cosmetisch product

Informatiepakket. Veilig de Europese markt op met uw cosmetisch product Informatiepakket Veilig de Europese markt op met uw cosmetisch product Als u in de EU een cosmetisch product op de markt wilt brengen, moet u voldoen aan strenge regels. Die wettelijke regels zorgen dat

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein inspectieresultaten 2009 Factsheet 28 mei 2010 Speeltoestellen op scholen - inspectieresultaten 2009 28 mei 2010 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer

Nadere informatie

Food Contact Materials

Food Contact Materials Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Food Contact Materials Ir. Caroline DE PRAETER Indeling Basisbegrippen en basisprincipes Horizontale wetgeving: Verordening 1935/2004 Verordening

Nadere informatie

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus Algemene toelichting De Vragenlijst Digitale Inspectie bij LED lampen Fabrikanten en Importeurs is een vragenlijst van drie inspectiediensten: Agentschap Telecom (AT), Inspectie Leefomgeving en Transport

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 december 2010 (OR. en) 18255/10 COMER 241

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 december 2010 (OR. en) 18255/10 COMER 241 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 december 2010 (OR. en) 18255/10 COMER 241 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie ingekomen:

Nadere informatie

Haarkleurstoffen in haarkleurproducten

Haarkleurstoffen in haarkleurproducten Haarkleurstoffen in haarkleurproducten Controle op de aanwezigheid van verboden stoffen Datum juni 2015 Haarkleurstoffen in haarkleurproducten juni 2015 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer

Nadere informatie

PAKs in rubber tegels en andere ondergronden voor speelplaatsen. Datum april 2014

PAKs in rubber tegels en andere ondergronden voor speelplaatsen. Datum april 2014 PAKs in rubber tegels en andere ondergronden voor speelplaatsen Datum april 2014 PAKs in rubber tegels speelplaatsen april 2014 Colofon Projectnaam Projectnummer PAKs in rubber tegels en andere ondergronden

Nadere informatie

VERWERKING EN AFVOEREN GEBREKSKAAS ACTIE MUIZENVAL II

VERWERKING EN AFVOEREN GEBREKSKAAS ACTIE MUIZENVAL II . VERWERKING EN AFVOEREN GEBREKSKAAS ACTIE MUIZENVAL II Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering VP Project nr: OT04H010-1E September 2005 OT04H010-1E 15-12-2005 pagina 1 van 8 INHOUD SAMENVATTING...

Nadere informatie

Total Food Care Trainingen 2013-2014 Cursus Hygiëne en voedselveiligheid (non food industrie - verpakkingen levensmiddelen)

Total Food Care Trainingen 2013-2014 Cursus Hygiëne en voedselveiligheid (non food industrie - verpakkingen levensmiddelen) 1 Ir. M.A.N. van der Veen Food Quality Plus Statenhof 19 4463 TV Goes 0113 563917 informatie@fqp.nl http://www.haccppagina.nl http://www.fqp.nl november 2013, Copyright Food Quality Plus Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handhaving voedingclaims 2010. Datum: oktober 2010

Handhaving voedingclaims 2010. Datum: oktober 2010 Handhaving voedingclaims 2010 Datum: oktober 2010 Samenvatting In de tweede helft van 2010 heeft de nvwa een handhavingsactie uitgevoerd op het gebruik van voedingsclaims. Voor voedingsclaims gelden de

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein - Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Dikkers (PvdA) over de verkoop van bedorven slavinken (2015Z03397).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Dikkers (PvdA) over de verkoop van bedorven slavinken (2015Z03397). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

code IB02-SPEC35 versie 02 Inwerkingtreding: 1 oktober 2017 pag. 1 van 5

code IB02-SPEC35 versie 02 Inwerkingtreding: 1 oktober 2017 pag. 1 van 5 code IB02-SPEC35 versie 02 Inwerkingtreding: 1 oktober 2017 pag. 1 van 5 Versie Datum De Staatssecretaris van Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie Vaststelling Economische Zaken 02 05-09-2017 De

Nadere informatie

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010 Datum 16 mei 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Milieugevaarlijke Stoffen Nieuwe

Nadere informatie

11.12.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 337/31

11.12.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 337/31 11.12.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 337/31 VERORDENING (EU) Nr. 1179/2012 VAN DE COMMISSIE van 10 december 2012 tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer kringloopglas overeenkomstig

Nadere informatie

Voedselveiligheidsinspecties 2007 binnen de ambachtelijke sector, horeca, detailhandel en zorginstellingen

Voedselveiligheidsinspecties 2007 binnen de ambachtelijke sector, horeca, detailhandel en zorginstellingen Voedselveiligheidsinspecties 2007 binnen de ambachtelijke sector, horeca, detailhandel en zorginstellingen Factsheet Voedsel en Waren Autoriteit November 2008 Warenklachtenlijn VWA: (0800) 0488 E-mail:

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen betreffende de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen betreffende de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen betreffende de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Informatieblad 65 / maart 2009 Inleiding Volgens de Algemene Levensmiddelenverordening

Nadere informatie

Wat zijn die Eisen aan Verpakkingen Hoe toon ik aan dat een verpakking Wanneer moet ik voldoet aan de Eisen aan Verpakkingen er aan voldoen?

Wat zijn die Eisen aan Verpakkingen Hoe toon ik aan dat een verpakking Wanneer moet ik voldoet aan de Eisen aan Verpakkingen er aan voldoen? Wat zijn die Eisen aan Verpakkingen Hoe toon ik aan dat een verpakking Wanneer moet ik voldoet aan de Eisen aan Verpakkingen er aan voldoen? Codering Producenten en importeurs kunnen op de verpakking (of

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie PB 07 FAQ (G-026 B2B) REV0 2014-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

Nadere informatie

Rapportage gewasbescherming Inspectieresultaten boomteelt/vaste planten

Rapportage gewasbescherming Inspectieresultaten boomteelt/vaste planten Rapportage gewasbescherming Inspectieresultaten boomteelt/vaste planten Datum December 2015 Colofon Inspectieresultaten Boomteelt/vaste planten Gewasbescherming Divisie Landbouw & natuur Catharijnesingel

Nadere informatie

Rapport Controleresultaten nalevingsmeting fruit 2012 WGB

Rapport Controleresultaten nalevingsmeting fruit 2012 WGB Rapport Controleresultaten nalevingsmeting fruit 2012 WGB DATUM OMSCHRIJVING AUTEUR 30-05-2013 Evaluatierapport controles bij fruittelers 2012 NVWA Divisie L&N 1 Evaluatierapport controles bij fruittelers

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Contact info@vwa.nl 65 Titel Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Inleiding Volgens de Algemene Levensmiddelenverordening

Nadere informatie

Erkenningen Buitengrens Inspectie Post / Sub Inspectiepost Verlenen en onderhoud erkenning (HPIE0201) 8 juni 2016 Versie: 1.1.1

Erkenningen Buitengrens Inspectie Post / Sub Inspectiepost Verlenen en onderhoud erkenning (HPIE0201) 8 juni 2016 Versie: 1.1.1 1. DOEL Deze instructie beschrijft de werkwijze voor het verlenen en onderhouden van een erkenning van een Buitengrens Inspectie Post (BIP) of een Sub Inspectiepost (SIP) 2. TOEPASSINGSGEBIED Levende dieren

Nadere informatie

Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk. Karen van de Stadt

Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk. Karen van de Stadt Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk Karen van de Stadt KIDV Opgericht op 1 januari 2013: Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 2022. Vermindering milieudruk verpakkingsketen.

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie PB 07 FAQ (G-026 B2B) REV0 2014-1/7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

Nadere informatie

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten.

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Nadere uitwerking van de Hygiënecode Transport Opslag en Distributie en de Hygiënecode Diervoedersector Wegtransport

Nadere informatie

Onderzoek naar gevaarlijke stoffen in elektronica. goedkoop speelgoed en grote huishoudelijke apparaten. Datum 1 september 2011 Status Definitief

Onderzoek naar gevaarlijke stoffen in elektronica. goedkoop speelgoed en grote huishoudelijke apparaten. Datum 1 september 2011 Status Definitief Onderzoek naar gevaarlijke stoffen in elektronica goedkoop speelgoed en grote huishoudelijke apparaten Datum 1 september 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Bodem en Afval

Nadere informatie

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval nadere toelichting vergoedingsgrondslag 11/12/2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Grondslag voor

Nadere informatie

Factsheet sulfiet, sorbinezuur en histamine in wijn.

Factsheet sulfiet, sorbinezuur en histamine in wijn. Factsheet sulfiet, sorbinezuur en histamine in wijn. Voedsel en Waren Autoriteit Oktober 2008 1 1. Inleiding Wijn is in Nederland een product dat door veel mensen wordt genuttigd. Volgens verordening 1493/1999

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Contact info@vwa.nl 64 Titel Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Inleiding Volgens Verordening (EG) 852/2004 zijn levensmiddelenbedrijven

Nadere informatie

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2)

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) 1 juli 2008 1 Toepassing in uw onderneming HTP Advies B.V. Begeleiding bij o.a. ISO (9001, 22000), GMP +, HACCP (www.htp-advies.nl) Praktijkervaring

Nadere informatie

Wat houdt REACH in? Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Wat houdt REACH in? Wat zijn gevaarlijke stoffen? Wat houdt REACH in? Het Registreren, Evalueren en Autoriseren van Chemische stoffen (REACH) is een Europese Verordening, oftewel een wet waarop wordt gehandhaafd. In eerste instantie is het doel van REACH

Nadere informatie

WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID

WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID KBBL Kenniscentrum organiseert: WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID Open inschrijvingen, voorjaar 2007 Workshop Levensmiddelen Etikettering & Allergenen Leergang voor alle levensmiddelen bedrijven

Nadere informatie

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst)

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst) L 125/10 VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2015/786 VAN DE COMMISSIE van 19 mei 2015 tot vaststelling van criteria voor de aanvaardbaarheid van zuiveringsprocedés die worden toegepast op producten die bedoeld

Nadere informatie

De Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

De Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, code IB02-SPEC37 versie 05 Inwerkingtreding: 15 februari 2017 pag. 1 van 6 De Minister van Versie Datum vaststelling Volksgezondheid, Welzijn en Sport/ De Nederlandse Voedsel en Wijzigingen ten opzichte

Nadere informatie

A. Productie van separatorvlees/grondstoffen voor separatorvlees.

A. Productie van separatorvlees/grondstoffen voor separatorvlees. Infoblad 86 Separatorvlees Van: NVWA Datum: 25 februari 2015 Doel infoblad Voor de productie en etikettering van separatorvlees bestaat er Europese wetgeving. In de praktijk is er nog sprake van een aantal

Nadere informatie

Inhoud van artikel REACH. Artikel van REACH. Strafrechtelijk optreden. Schriftelijke Waarschuwing alvorens optreden. Bestuursrechtelijk optreden

Inhoud van artikel REACH. Artikel van REACH. Strafrechtelijk optreden. Schriftelijke Waarschuwing alvorens optreden. Bestuursrechtelijk optreden SCHEMA I afdoening artikelen en categorie-indeling WED Artikel Inhoud artikel Art. 5 Verbod om stoffen als zodanig of in preparaten of in voorwerpen te vervaardigen of in de handel te brengen indien zij

Nadere informatie

Bent u het eens met de constateringen die door de opstellers van bijgevoegde journaals zijn gedaan met betrekking uw zaak?

Bent u het eens met de constateringen die door de opstellers van bijgevoegde journaals zijn gedaan met betrekking uw zaak? Reactie Tako s Wok Bent u het eens met de constateringen die door de opstellers van bijgevoegde journaals zijn gedaan met betrekking uw zaak? Ben niet eens met de constateringen. Er wordt beweerd dat er

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectiebevindingen 2007 en 2008 Fact sheet Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering en Ontwikkeling Regio Zuidwest Maart 2009 (Deel)projectnummer:

Nadere informatie

Stoffen met een meervoudig gebruik

Stoffen met een meervoudig gebruik Stoffen met een meervoudig gebruik Margreet Hovenkamp Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) Jaarlijkse VMT bijeenkomst Levensmiddelenwetgeving 29 mei 2015 Stoffen met een meervoudig gebruik Inhoud Even

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.7.2016 COM(2016) 438 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ over de toepassing van het wettelijk kader

Nadere informatie

Toezicht kermisattracties

Toezicht kermisattracties Toezicht kermisattracties Inspectieresultaten van 2016 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de veiligheidsregels door kermisexploitanten. Deze controles zijn

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor producenten van chemische preparaten en/of stoffen in voorwerpen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor producenten van chemische preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor producenten van chemische preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor producenten van

Nadere informatie

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK s) in tatoeagekleurstoffen. Februari 2015

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK s) in tatoeagekleurstoffen. Februari 2015 Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK s) in tatoeagekleurstoffen Februari 2015 Colofon Projectnaam Tatoeëerders en Piercers Onderzoek PAK s in tatoeagekleurstoffen Divisie Consument & Veiligheid

Nadere informatie

Melden en Traceren van onveilige diervoeders

Melden en Traceren van onveilige diervoeders Melden en Traceren van onveilige diervoeders informatieblad 70 / 3 januari 2005 Wat verandert er in 2005? Vanaf 1 januari 2005 is de Algemene Levensmiddelen Verordening (General Food Law) van kracht. Daarmee

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie PB 07 FAQ (G-005) REV 2 2010-1/6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie Van toepassing vanaf: 11/10/2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

Verificatielijst gehakt, vleesbereidingen en separatorvlees

Verificatielijst gehakt, vleesbereidingen en separatorvlees Verificatielijst gehakt, vleesbereidingen en separatorvlees Divisie Veterinair & import Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Versie 1.0 Vraag Voldoet de opslag

Nadere informatie

Ervaringen NVWA bij Recalls

Ervaringen NVWA bij Recalls Ervaringen NVWA bij Recalls Food Law Event, 20 juni 2017 Inleider : F.M.J. Henderikx Introductie spreker Frans Henderikx Senior inspecteur auditor NVWA Werkzaam bij divisie Consument & Veiligheid (Industrie)

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 0 2009-2/6 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED De bedoeling van dit document is de vaak gestelde vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande gids voor het ontwikkelen

Nadere informatie

Verplichtingen richtlijn 2002/95/EG versie 10.9.2011

Verplichtingen richtlijn 2002/95/EG versie 10.9.2011 Verplichtingen richtlijn 2002/95/EG versie 10.9.2011 Artikel Verplichting 2.1 De richtlijn is van toepassing op elektrische en elektronische apparatuur van de categorieën 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 10 van

Nadere informatie

General Food Law. T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU. d.d. 25 en 27 januari 2005. Anneke van de Kamp

General Food Law. T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU. d.d. 25 en 27 januari 2005. Anneke van de Kamp General Food Law T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU d.d. 25 en 27 januari 2005 Anneke van de Kamp Afdelingshoofd Voedsel en Voeding Hoofdproductschap Akkerbouw Inhoud Wat

Nadere informatie

Melden en Traceren van onveilige levensmiddelen

Melden en Traceren van onveilige levensmiddelen Melden en Traceren van onveilige levensmiddelen informatieblad 69 / 29 juni 2005 Wat verandert er in 2005? Vanaf 1 januari 2005 is de Algemene Levensmiddelen Verordening (General Food Law) van kracht.

Nadere informatie

Casussen Harmonisatiedagen auditoren HACCP.

Casussen Harmonisatiedagen auditoren HACCP. RI = Risico-inventarisatie tkk = tekortkoming BVP = basisvoorwaardenprogramma CI = certificerende instantie - Norm. Dit is het nummer van de norm. 2009 Een kruidenmengerij heeft het risico metaaldeeltjes

Nadere informatie

Bouwproductenverordening

Bouwproductenverordening Bouwproductenverordening Van kracht vanaf 1 juli 2013 - markering De CE - markering is het "paspoort" van een product, dat aangeeft dat het verhandeld mag worden in om het even welke lidstaat. Vanaf 1

Nadere informatie

Materialen uit kunststof bestemd voor direct contact met voeding: Wat is de impact voor de laboratoria van de recente Verordening (EU) 10/2011?

Materialen uit kunststof bestemd voor direct contact met voeding: Wat is de impact voor de laboratoria van de recente Verordening (EU) 10/2011? Materialen uit kunststof bestemd voor direct contact met voeding: Wat is de impact voor de laboratoria van de recente Verordening (EU) 10/2011? Els Van Hoeck, Tina N Goy, Caroline Evrard en Fabien Bolle

Nadere informatie

2.7 Eisen aan de bedrijfsomgeving (IFS5 ; 4.6) 2.9 Beheersing van vreemde materialen (IFS5 ; 4.9) 2.11 Ontvangst van goederen en opslag (IFS5 ; 4.

2.7 Eisen aan de bedrijfsomgeving (IFS5 ; 4.6) 2.9 Beheersing van vreemde materialen (IFS5 ; 4.9) 2.11 Ontvangst van goederen en opslag (IFS5 ; 4. Belangrijkste wijzigingen IFS Versie 5 tov versie 4 IFS Versie 5 03/01/2008 1/9 1. Algemene wijzigingen 1.1 Auditfrequentie 1.2 Audit scope 1.3 Niveau van de vereisten 1.4 KO 2. Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) Periode 1 april 2000 t/m 30 november 2000 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 08/04/2014

Datum van inontvangstneming : 08/04/2014 Datum van inontvangstneming : 08/04/2014 Vertaling C-106/14-1 Datum van indiening: 6 maart 2014 Verwijzende rechter: Zaak C-106/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Conseil d État (Frankrijk) Datum

Nadere informatie

Vitamine D Hoog gedoseerde voedingssupplementen

Vitamine D Hoog gedoseerde voedingssupplementen Vitamine D Hoog gedoseerde voedingssupplementen Begin 2016 heeft de NVWA verschillende meldingen ontvangen waarin de NVWA gewezen werd op het feit dat er voedingssupplementen met vitamine D op de Nederlandse

Nadere informatie

Verificatie van de afwezigheid van allergenen in levensmiddelen met een vrij van declaratie. Datum 17 augustus 2011

Verificatie van de afwezigheid van allergenen in levensmiddelen met een vrij van declaratie. Datum 17 augustus 2011 Verificatie van de afwezigheid van allergenen in levensmiddelen met een vrij van declaratie Datum 17 augustus 2011 Colofon Projectnaam Projectnummer Weten wat je koopt ZD101625 Pagina 3 van 11 Inhoud

Nadere informatie

Minimumeisen didactische leskeukens met de nadruk op voedselveiligheid. Laatste nieuwe wetgeving

Minimumeisen didactische leskeukens met de nadruk op voedselveiligheid. Laatste nieuwe wetgeving Minimumeisen didactische leskeukens met de nadruk op voedselveiligheid Laatste nieuwe wetgeving VISIE VAN HET FAVV OP DIDACTISCHE LESKEUKENS Didactische leskeukens = klaslokalen of laboratoria waar beginselen

Nadere informatie

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels Inhoudsopgave I. BASISREGELS A. Substantiële regels Verord. (EG) nr. 178/2002 E.P. en de Raad 28 JANUARI 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving,

Nadere informatie

Verpakking en voedselverspilling

Verpakking en voedselverspilling Verpakking en voedselverspilling Presentatie NVVL Hester Klein Lankhorst, directeur In deze presentatie Een korte introductie: Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Welke kennis vraagt optimaliseren

Nadere informatie

INSPECTIELIJST. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

INSPECTIELIJST. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest INSPECTIELIST Bedrijfsgegevens Inspectielocatie Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats Contactpersoon Functie contactpersoon Hoofdcategorie Locatiecategorie veterinaire locatie uitsnijderij pluimvee/wild

Nadere informatie

PRODUCTFICHE 1. PRODUCT IDENTIFICATIE. Product beschrijving 2. IDENTIFICATIE PRODUCENT (= VERPAKKER) 2.1 Productie & verpakking

PRODUCTFICHE 1. PRODUCT IDENTIFICATIE. Product beschrijving 2. IDENTIFICATIE PRODUCENT (= VERPAKKER) 2.1 Productie & verpakking PRODUCTFICHE 1. PRODUCT IDENTIFICATIE Verkoopsbenaming Picasso roomijs mini Product beschrijving Soort mini 2. IDENTIFICATIE PRODUCENT (= VERPAKKER) 2.1 Productie & verpakking Naam Adres Van Eck patisserie

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen bij speeltuinverenigingen

Veiligheid van speeltoestellen bij speeltuinverenigingen Veiligheid van speeltoestellen bij speeltuinverenigingen Inspectieresultaten 2009 Factsheet 26 augustus 2010 Speeltoestellen bij speeltuinverenigingen - inspectieresultaten 2009 26 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2012R0028 NL 25.06.2012 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 28/2012 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de controles uitgevoerd door het FAVV op de verpakking en etikettering van gewasbeschermingsmiddelen

Omzendbrief betreffende de controles uitgevoerd door het FAVV op de verpakking en etikettering van gewasbeschermingsmiddelen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de controles uitgevoerd door het FAVV op de verpakking en etikettering van gewasbeschermingsmiddelen Kenmerk PCCB/S1/JFS/1102444

Nadere informatie

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel PB 07 FAQ (G-014) REV 1 2009-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel Van toepassing vanaf: 15-04-2011

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (O&O) en onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD)

Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (O&O) en onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD) BEKNOPT RICHTSNOER Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (O&O) en onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD) In dit document wordt in eenvoudige bewoordingen toegelicht welke

Nadere informatie

Tracking & Tracing: gevolgen van de GFL voor uienverpakkers en exporteurs 14 december 2004 Inge Neessen en Irma Schönherr

Tracking & Tracing: gevolgen van de GFL voor uienverpakkers en exporteurs 14 december 2004 Inge Neessen en Irma Schönherr Tracking & Tracing: gevolgen van de GFL voor uienverpakkers en exporteurs 14 december 2004 Inge Neessen en Irma Schönherr Onderzoek en communicatie Tracking en Tracing AGF branche Aangevraagd door Frugi

Nadere informatie

PUBLIC LIMITE L. Brussel, 3 oktober 2011 (04.10) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 15023/11 LIMITE MI 465 SA 196 ECO 119 E T 205

PUBLIC LIMITE L. Brussel, 3 oktober 2011 (04.10) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 15023/11 LIMITE MI 465 SA 196 ECO 119 E T 205 eil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE PUBLIC Brussel, 3 oktober 2011 (04.10) (OR. en) 15023/11 LIMITE MI 465 SA 196 ECO 119 E T 205 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 30 september 2011 aan:

Nadere informatie

Convenant horizontaal toezicht. tussen het Productschap Akkerbouw (systeemeigenaar RiskPlaza) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Convenant horizontaal toezicht. tussen het Productschap Akkerbouw (systeemeigenaar RiskPlaza) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Nederlandse VoedseI- en WareniDltmiteil: ~iuilemidafiisdlfltltrn, lji:ndfloui.r mhmlll'llri! RISK PLA ZA Convenant horizontaal toezicht tussen het Productschap Akkerbouw (systeemeigenaar RiskPlaza) en

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN. In overeenstemming met de Minister van Financiën;

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN. In overeenstemming met de Minister van Financiën; MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van, nr. 149093, houdende wijziging van de Algemene douaneregeling

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor fabrikanten (producenten)

Nadere informatie

Inspectierapport De Werf (BSO) Ellertsveld 3 1274KC HUIZEN Registratienummer 140008494

Inspectierapport De Werf (BSO) Ellertsveld 3 1274KC HUIZEN Registratienummer 140008494 Inspectierapport De Werf (BSO) Ellertsveld 3 1274KC HUIZEN Registratienummer 140008494 Dit is een publicatie van: 14.0009302 Inspectierapport De Werf (BSO) Ellertsveld 3 1274KC HUIZEN Registratienummer

Nadere informatie