ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU)"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU) DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (DEZE OVEREENKOMST ) VORMEN EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U PERSOONLIJK, OF INDIEN U GEVOLMACHTIGD BENT OM NAMENS UW ONDERNEMING OF EEN ANDERE ENTITEIT TE HANDELEN, DAN DE ENTITEIT TEN BEHOEVE WAARVAN U HANDELT (IN BEIDE GEVALLEN, U OF UW ) EN RESEARCH IN MOTION UK LIMITED, GEVESTIGD TE CENTRUM HOUSE, 36 STATION ROAD, EGHAM, SURREY TW20 9LF ENGELAND EN DE AAN HAAR GELIEERDE GROEP VAN ONDERNEMINGEN ( RIM ) (SAMEN DE PARTIJEN EN AFZONDERLIJK EEN PARTIJ ) BETREFFENDE DE RETOURZENDING VAN UW BLACKBERRY PLAYBOOK AAN RIM VOOR REPARATIE OF VERVANGING DOOR RIM OF DE GEAUTORISEERDE DIENSTVERLENERS VAN RIM WANNEER DERGELIJKE DIENSTEN NIET ZIJN GEDEKT DOOR DE BEPERKTE GARANTIE VAN DE BLACKBERRY PLAYBOOK ( REPARATIEDIENSTEN ). DEZE OVEREENKOMST HEEFT GEEN INVLOED OP DE DWINGENDRECHTELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN UW RECHTSGEBIED, VOOR ZOVER U MOGELIJK AANSPRAAK HEEFT OP DERGELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN. 1. OVEREENKOMST. U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN EN BEGREPEN EN DAT U INSTEMT DOOR DEZE OVEREENKOMST TE ZIJN GEBONDEN EN DEZE NALEEFT, EN DOOR: (I) UW AANVAARDING WOORDELIJK AAN TE GEVEN AAN RIM; (II) RIM EEN IK ACCEPTEER REACTIE TE GEVEN; OF (III) UW BLACKBERRY PLAYBOOK AAN RIM TE RETOURNEREN VOOR REPARATIEDIENSTEN, STEMT U ERMEE IN DAT U GEBONDEN BENT DOOR DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U NIET INSTEMT MET DEZE OVEREENKOMST, GELIEVE UW BLACKBERRY PLAYBOOK NIET NAAR RIM TE RETOURNEREN OM REPARATIEDIENSTEN TE VERKRIJGEN. ALS U VRAGEN HEEFT OF NIET TEVREDEN BENT MET DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, STUUR DAN EEN NAAR OM CONTACTINFORMATIE TE VERKRIJGEN VOOR DIRECTE BLACKBERRY KLANTENONDERSTEUNING, GA DAN NAAR 2. MEERDERJARIGHEID. U MOET ZOWEL: (A) MINSTENS ACHTTIEN (18) JAAR OUD ZIJN; EN (B) MEERDERJARIG ZIJN VOLGENS DE WETTEN VAN UW RECHTSGEBIED OM DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN OF OM REPARATIEDIENSTEN TE VERKRIJGEN. 3. DEFINITIES. Alle termen met hoofdletters in deze Overeenkomst zullen de betekenissen hebben die zijn gegeven in de Beperkte Garantie van BlackBerry PlayBook, tenzij anders aangegeven in deze Overeenkomst. Niet vatbaar voor reparatie zal betekenen een BlackBerry PlayBook met grote schade die mogelijk niet kan worden gerepareerd of die, indien gerepareerd, mogelijk niet werkt in overeenstemming met het ontwerp. Geen probleem aangetroffen zal betekenen een BlackBerry PlayBook die wordt geretourneerd voor reparatie/vervanging/herstel waarvan RIM vaststelt dat hij goed functioneert zonder dat er een defect of probleem is vast te stellen dat reparatie, vervanging of herstel behoeft. 4. REPARATIEDIENSTEN. RIM zal U direct of via haar geautoriseerde dienstverleners reparatiediensten bieden met gebruik van nieuwe of herstelde onderdelen of een nieuwe of herstelde BlackBerry PlayBook. Reparatiediensten uit hoofde van deze Overeenkomst zijn afhankelijk van de retournering van Uw BlackBerry PlayBook aan RIM of een geautoriseerde dienstverlener van RIM (zoals uiteengezet in Uw retouraanvraagformulier [RMA-formulier]). Indien RIM U een vervangende BlackBerry PlayBook biedt (een Voorlopige Inruil-Playbook of Voorlopige Inruildienst ) of wanneer de inruil van de BlackBerry PlayBook (of delen daarvan) uit hoofde van deze Overeenkomst wordt geboden, worden Uw door RIM of een geautoriseerde dienstverlener van RIM ontvangen BlackBerry PlayBook of Uw BlackBerry PlayBook onderdelen eigendom van RIM en de Voorlopig Ingeruilde PlayBook of BlackBerry PlayBook onderdelen die door RIM of een PLAYBOOK REPAIR SERVICE TERMS AND CONDITIONS EU Template (Dutch) cl 1

2 geautoriseerde dienstverlener van RIM aan u zijn toegezonden zijn dan van U. Voorlopige Inruildienst mogelijk niet in alle landen beschikbaar. 5. REPARATIEDIENSTEN EN VERWERKINGSKOSTEN. Indien RIM vaststelt dat Uw BlackBerry PlayBook niet onder de dekking valt van de Beperkte Garantie van de BlackBerry PlayBook, stemt U ermee in de kosten aan RIM te betalen met betrekking tot de Reparatiediensten die u zijn geleverd door RIM of een geautoriseerde dienstverlener van RIM, in overeenstemming met deze Overeenkomst. De door U te betalen kosten van de Reparatiediensten zullen door RIM aan U worden bekendgemaakt na ontvangst en onderzoek van Uw BlackBerry PlayBook door RIM of een geautoriseerde dienstverlener van RIM. In verband met Uw betaling of voorafgaande goedkeuring van de kosten voor Reparatiediensten en/of de Voorlopige Inruildienst, kan het zijn dat U wordt gevraagd bepaalde informatie betreffende een dergelijke betaling te verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot Uw naam, creditkaartnummer, de vervaldatum van Uw creditkaart, de veiligheidscode van Uw creditkaart en Uw adres voor de toezending van de rekening (gezamenlijk: Betalingsgegevens ). U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U HET WETTELIJK RECHT HEEFT GEBRUIK TE MAKEN VAN (EEN) CREDITKAART(EN) DIE GEBRUIKT WORDT/WORDEN IN VERBAND MET UW BETALING OF DE VERLENING VAN VOORAFGAANDE GOEDKEURING AAN KOSTEN UIT HOOFDE HIERVAN. U stemt ermee in alle kosten te betalen die door U of namens U worden gemaakt bij gebruik van Uw creditkaart, tegen de prijs/prijzen die door RIM aan U worden bekendgemaakt. Verificatie van Betalingsgegevens kan worden verlangd voorafgaand aan de bevestiging of voltooiing van Uw betaling of voorafgaande goedkeuring. Door Uw Betalingsgegevens in te dienen of te verschaffen, geeft U RIM het recht deze Betalingsgegevens aan derden te geven om de verwerking van Uw betaling mogelijk te maken. VOOR DE DUIDELIJKHEID, INDIEN UW BLACKBERRY PLAYBOOK TIJDENS DE GARANTIEPERIODE WORDT GERETOURNEERD, MAAR UW BLACKBERRY PLAYBOOK NIET ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BEPERKTE GARANTIE VOOR DE BLACKBERRY PLAYBOOK VALT, KUNNEN MOGELIJK KOSTEN IN REKENING WORDEN GEBRACHT. DE VOLGENDE REPARATIEKOSTEN ZIJN MOGELIJK VAN TOEPASSING OP DE VOORLOPIGE INRUILDIENST INDIEN, ZOALS VASTGESTELD DOOR RIM OF EEN GEAUTORISEERDE DIENSTVERLENER VAN RIM, U VERZUIMT UW BLACKBERRY PLAYBOOK AAN RIM OF EEN GEAUTORISEERDE DIENSTVERLENER VAN RIM TE RETOURNEREN BINNEN TIEN (10) DAGEN VANAF DE DATUM WAAROP U VAN RIM OF EEN GEAUTORISEERDE DIENSTVERLENER VAN RIM VERPAKKINGSMATERIAAL VOOR DE RETOURZENDING ONTVANGT, INCLUSIEF DE VOORLOPIGE INTRUIL-PLAYBOOK: 16GB BlackBerry PlayBook: 32GB BlackBerry PlayBook: 64GB BlackBerry PlayBook: 399 GBP (VK) of, indien van toepassing*, 479 EUR 479 GBP (VK) of, indien van toepassing*, 579 EUR 559 GBP (VK) of, indien van toepassing*, 679 EUR *Bovenvermelde prijzen zijn exclusief van toepassing zijnde belasting. ER KAN OOK SPRAKE ZIJN VAN KOSTEN WANNEER BIJ UW BLACKBERRY PLAYBOOK DOOR RIM OF EEN GEAUTORISEERDE DIENSTVERLENER VAN RIM WORDT VASTGESTELD: (I) DAT REPARATIE NIET MEER MOGELIJK IS EN U ERVOOR KIEST DE VOORLOPIGE INRUIL- PLAYBOOK TE BEHOUDEN; OF (II) NIET ONDER DE DEKKING VALT VAN DE BEPERKTE PLAYBOOK REPAIR SERVICE TERMS AND CONDITIONS EU Template (Dutch) cl 2

3 GARANTIE VAN DE BLACKBERRY PLAYBOOK. DE DOOR U AAN RIM TE BETALEN REPARATIEKOSTEN ZULLEN DOOR RIM AAN U WORDEN BEKENDGEMAAKT NA ONTVANGST EN ONDERZOEK DOOR RIM OF EEN GEAUTORISEERDE DIENSTVERLENER VAN RIM VAN UW BLACKBERRY PLAYBOOK. 6. BELASTING. Alle reparatiekosten zijn exclusief omzetbelasting en alle andere belastingen. U bent verantwoordelijk voor alle andere belastingen die verband houden met de Reparatiediensten, ongeacht hoe deze worden genoemd, behalve voor de door RIM te betalen accijnzen en belastingen over het netto-inkomen van RIM. Indien van toepassing, wordt een afzonderlijk bedrag aan te betalen belastingen op de rekening getoond voor de Reparatiedienst die door RIM aan U is verleend. 7. OPSLAG VAN GEGEVENS EN RANDAPPARATUUR. RIM is niet verantwoordelijk voor gegevens, software voor persoonlijke gegevens, toepassingen, randapparatuur of informatie die wordt beschadigd, verloren gaat of wordt vernietigd, inclusief doch niet beperkt tot gegevens die verloren gaan of beschadigd raken tijdens de reparatie van de BlackBerry PlayBook, of door gebruik van synchronisatiesoftware. VOORAFGAAND AAN DE RETOURNERING VAN DE BLACKBERRY PLAYBOOK AAN RIM OF EEN GEAUTORISEERDE DIENSTVERLENER VAN RIM, MOET U: (I) UW GEGEVENS, PERSOONLIJKE GEGEVENS, SOFTWARE, TOEPASSINGEN EN INFORMATIE OPSLAAN; EN (II) GEGEVENS, BESTANDEN, RANDAPPARATUUR, UITBREIDINGSGEHEUGEN, EN/OF PERSOONLIJKE OF VERTROUWELIJKE INFORMATIE WISSEN EN/OF VERWIJDEREN. GEDURENDE DE REPARATIE KAN DE INHOUD VAN UW BLACKBERRY PLAYBOOK WORDEN GEWIST EN OPNIEUW WORDEN GEFORMATTEERD OF GECONFIGUREERD ZOALS OORSPRONKELIJK GEKOCHT (AFHANKELIJK VAN DE DAN VAN TOEPASSING ZIJNDE UPDATES EN UPGRADES VAN SOFTWARE VOOR DE BLACKBERRY PLAYBOOK, WAT ONDERWORPEN IS AAN DE BLACKBERRY SOLUTION SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST, DIE BESCHIKBAAR IS OP Voor de duidelijkheid, deze Overeenkomst biedt geen dekking aan de opslag, het terughalen of het opnieuw installeren van Uw gegevens, persoonlijke gegevens, software of toepassingen op de BlackBerry PlayBook. 8. GARANTIE. Behalve voor zover het RIM uitdrukkelijk is verboden door toepasselijk dwingend recht, garandeert RIM dat de verleende Reparatiediensten voor Uw BlackBerry PlayBook vrij zullen zijn van defecten (inclusief verborgen defecten) in materialen en werk gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum waarop de Reparatiediensten zijn uitgevoerd door RIM of Uw ontvangst van de Voorlopige Inruil- PlayBook (de Garantieperiode ) in overeenstemming met deze Overeenkomst. Indien door RIM of een geautoriseerde dienstverlener van RIM niet-overeenkomende Reparatiediensten zijn geleverd, of de vervangende BlackBerry Playbook of een onderdeel van een BlackBerry PlayBook defect is, kan RIM of een geautoriseerde dienstverlener van RIM, naar eigen goeddunken: (i) onderhoudswerkzaamheden verrichten aan Uw BlackBerry PlayBook hardware, of deze repareren, met vergelijkbare, nieuwe of herstelde hardware; of (iii) indien het onmogelijk is of niet meer redelijk is de BlackBerry PlayBook te repareren of herstellen zoals bepaald onder (i) en/of (ii), een proportionele restitutie aan U geven van de prijs die U heeft betaald voor de Reparatiediensten indien U RIM of haar geautoriseerde dienstverlener op tijd en prompt op de hoogte stelt van dergelijke defecten. 9. EXCLUSIEVE HERSTELMOGELIJKHEDEN. BEHALVE VOOR ZOVER HET RIM UITDRUKKELIJK IS VERBODEN DOOR TOEPASSELIJKE DWINGENDRECHTELIJKE WETGEVING, ZIJN DE GARANTIE (ZOALS OMSCHREVEN IN ARTIKEL 8) EN DE HERSTELMOGELIJKHEDEN DIE HIERBOVEN UITDRUKKELIJK ZIJN UITEENGEZET BIJ DE REPARATIEDIENSTEN UW EXCLUSIEVE HERSTELMOGELIJKHEDEN EN TREDEN ZIJ IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, HERSTELMOGELIJKHEDEN EN VOORWAARDEN, ONGEACHT OF DEZE GEUIT OF IMPLICIET ZIJN. PLAYBOOK REPAIR SERVICE TERMS AND CONDITIONS EU Template (Dutch) cl 3

4 10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. BEHALVE VOOR ZOVER HET RIM UITDRUKKELIJK IS VERBODEN DOOR TOEPASSELIJKE DWINGENDRECHTELIJKE WETGEVING WIJST RIM, NAMENS ZICHZELF EN GEAUTORISEERDE VERLENERS VAN REPARATIEDIENSTEN EN NAMENS ALLE ONDERNEMINGEN ONDER BESTUUR VAN OF ONDER GEMEENSCHAPPELIJK BESTUUR VAN RIM (GEZAMENLIJK, DE GROEP ONDERNEMINGEN EN AFZONDERLIJK EEN GROEPSONDERNEMING ) HIERBIJ ALLE ANDERE GARANTIES, VOORWAARDEN, VOORSTELLINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ GEUIT OF IMPLICIET, AF, INCLUSIEF DOCH NIET BEPERKT TOT GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, TEVREDENSTELLENDE KWALITEIT EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. RIM WIJST ELKE VOORSTELLING AF DAT ZIJ IN STAAT IS DE BLACKBERRY PLAYBOOK TE REPAREREN OF TE VERVANGEN ZONDER RISICO VOOR DE HARDWARE VAN DE BLACKBERRY PLAYBOOK OF VERLIES VAN GEGEVENS, SOFTWARE, TOEPASSINGEN OF PROGRAMMA S. VOOR ZOVER RIM NIET RECHTMATIG GEÏMPLICEERDE OF WETTELIJKE GARANTIES KAN AFWIJZEN DIE ZIJN GERELATEERD AAN DE REPARATIEDIENSTEN, HEEFT DEZE CLAUSULE GEEN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN. 11. UITSLUITING VAN BEPAALDE SCHADEVERGOEDING. BEHALVE VOORZOVER HET RIM UITDRUKKELIJK IS VERBODEN DOOR TOEPASSELIJKE DWINGENDRECHTELIJKE WETGEVING, ZAL RIM OF EEN GROEPSONDERNEMING IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF SCHADE AAN REPUTATIE, SCHADEVERGOEDING VOOR VERLIES OF WINST, BEDRIJFSSCHADE, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GEANTICIPEERDE BESPARINGEN, SCHADE DOOR ONNODIG GEMAAKTE KOSTEN, OF ANDERSOORTIGE FINANCIËLE SCHADE VOORTKOMEND UIT DE REPARATIEDIENSTEN, OOK AL IS RIM OF EEN GROEPSONDERNEMING OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. BEHALVE VOOR ZOVER HET RIM UITDRUKKELIJK IS VERBODEN DOOR TOEPASSELIJKE DWINGENDRECHTELIJKE WETGEVING, IS DEZE BEPERKING BEDOELD OM VAN TOEPASSING TE ZIJN EN IS DEZE VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADEVERGOEDING WORDT GEVORDERD, DAAROP AANSPRAAK WORDT GEMAAKT, OF IN VERBAND DAARMEE EEN RECHTSZAAK WORDT AANGESPANNEN OF EEN VORDERING WORDT INGEDIEND WEGENS ONRECHTMATIGE DAAD OF IN VERBAND MET DE OVEREENKOMST, OF OP BASIS VAN DE GARANTIE, OF UIT HOOFDE VAN EEN ANDERE WET OF EEN ANDERSOORTIG RECHTSGEDING BEHALVE MET BETREKKING TOT AANSPAKELIJKHEID VOOR DOOD OF LICHAMELIJK LETSEL OF WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR OPZETTELIJK WANGEDRAG, FRAUDE, NALATIGHEID OF ACHTELOZE NIET-NAKOMING VAN MATERIËLE VERPLICHTINGEN, WAARVOOR GEEN BEPERKING GELDT, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN RIM OF EEN GROEPSONDERNEMING TEGENOVER U VOOR SCHADE DIE ONTSTAAT GEDURENDE DE GELDIGHEID VAN DEZE OVEREENKOMST NIET UITSTIJGEN BOVEN DE PRIJS DIE U HEEFT BETAALD VOOR DE REPARATIEDIENSTEN. Niets in deze Overeenkomst zal worden opgevat als uitsluiting of poging tot uitsluiting of beperking op enige wijze van aansprakelijkheid: (i) voor zover het onwettig zou zijn of niet wettelijk afdwingbaar voor RIM om haar aansprakelijkheid uit te sluiten of te pogen deze uit te sluiten; (ii) voor nalatigheid, fraude of frauduleuze voorstellingen; of (iii) voor dood of lichamelijk letsel voor zover deze het directe gevolg is van nalatigheid aan de zijde van RIM of haar werknemers of tussenpersonen. Er zijn rechtsgebieden waar het niet is toegestaan incidentele of gevolgschade, of bepaalde soorten geïmpliceerde voorwaarden of garanties uit te sluiten of te beperken, waardoor bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op U van toepassing zijn. Indien wordt vastgesteld dat enige bepaling in deze Overeenkomst ongeldig is of niet afdwingbaar, zullen de overige bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht blijven. PLAYBOOK REPAIR SERVICE TERMS AND CONDITIONS EU Template (Dutch) cl 4

5 12. TOEPASSELIJKE WETGEVING. BEHALVE VOOR ZOVER HET RIM UITDRUKKELIJK IS VERBODEN DOOR TOEPASSELIJKE DWINGENDRECHTELIJKE WETGEVING, ZAL DEZE OVEREENKOMST, EEN VORDERING, GESCHIL, OF CONTROVERSE (ZIJ HET CONTRACTUEEL, BETREFFENDE (EEN) ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ZIJ HET AL EERDER BESTAAND, HUIDIG OF TOEKOMSTIG, EN INCLUSIEF WETTELIJKE VORDERINGEN) TUSSEN U EN RIM VOORTKOMENDE UIT OF VERBAND HOUDENDE MET DEZE OVEREENKOMST, DE INTERPRETATIE DAARVAN, OF DE NIET-NAKOMING OF GELDIGHEID DAARVAN, ZIJN ONDERWORPEN AAN DE BEPALINGEN IN DEZE PARAGRAAF. Deze Overeenkomst (inclusief alle niet-contractuele verplichtingen) dient te worden geïnterpreteerd volgens de wetgeving van Engeland en Wales of, indien dit is verboden uit hoofde van dwingendrechtelijke wetgeving, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in uw land of woonplaats, met uitsluiting van (tenzij verboden door dwingendrechtelijke wetgeving) wetgeving die ziet op tegenstrijdigheden in wetten. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij volledig uitgesloten van toepassing op deze Overeenkomst. 13. OPLOSSING VAN GESCHILLEN. Behalve voor zover verboden door dwingendrechtelijke wetgeving, zal elke onenigheid of geschil dat voortkomt uit, of in verband met, of op enige wijze betrekking heeft op deze Overeenkomst, inclusief de totstandkoming of geldigheid daarvan, worden opgelost door definitieve en bindende arbitrage krachtens het reglement van de Londonse Internationale Arbitragerechtbank ( LCIA ). De zetel voor arbitrage zal Londen, Engeland, zijn. Er zal één enkele arbiter zijn, benoemd in overeenstemming met het LCIA-reglement. De arbitrage zal plaatsvinden in de Engelse taal. U gaat akkoord dat een uitspraak uit hoofde waarvan de arbitragebeslissing wordt erkend en uitgevoerd kan worden geregistreerd in ongeacht welke bevoegde rechtbank, en dat u zich onherroepelijk neerlegt bij de bevoegdheid van een dergelijke rechtbank. Alle kwesties die verband houden met arbitrage krachtens deze Overeenkomst zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld voor zover maximaal toegestaan door de wet. U en RIM komen overeen dat, afhankelijk van toepasselijkheid, LCIA-arbitrage de bindende geschillenoplossingsmethode is krachtens deze Overeenkomst. Indien arbitrage verboden is uit hoofde van dwingendrechtelijke wetgeving, dan komen u en RIM hierbij overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales voor een meningsverschil of geschil dat voorkomt uit, of in verband met, of op welke manier dan ook gerelateerd is aan deze Overeenkomst, inclusief de totstandkoming of geldigheid daarvan. Niettegenstaande bovenstaande paragraaf en behalve voor zover verboden door dwingendrechtelijke wetgeving, indien: (i) U een natuurlijke persoon bent of een onderneming die de BlackBerry PlayBook niet gebruikt voor handelsdoeleinden, zakelijke of professionele doeleinden, en (ii) de vordering een bedrag inhoudt van minder dan GBP 5.000, dan komen U en RIM hierbij overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales voor een meningsverschil of geschil dat voortkomt uit, of in verband met, of dat op enige wijze is gerelateerd aan deze Overeenkomst, inclusief de totstandkoming of geldigheid daarvan. Voor zover toegestaan door de wet, komen U en RIM overeen dat geen geschil tussen de partijen, of een geschil waarbij iemand anders dan U, U en RIM is betrokken, krachtens deze Overeenkomst kan worden betrokken, samengevoegd, samen worden gehoord of gecombineerd kan worden met ongeacht welk ander geschil waarbij een andere persoon of entiteit is betrokken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van U en RIM. De Partijen komen specifiek overeen dat indien er sprake is van een geschil krachtens deze Overeenkomst en een dergelijk geschil dient te worden beslecht in een rechtbank, een dergelijk geschil niet zal worden beslecht door juryrechtspraak. De Partijen doen hierbij afstand van alle rechten op juryrechtspraak in ongeacht welke kwestie die verband houdt met of voortkomt uit deze Overeenkomst. 14. DUUR, BEËINDIGING, OPZEGGING. De Partijen komen overeen dat de duur van deze Overeenkomst aanvangt bij Uw aanvaarding van deze Overeenkomst in overeenstemming met Artikel 1 en zal eindigen bij: i) voltooiing van de Reparatiediensten van RIM of de geautoriseerde dienstverleners van RIM en ontvangst door RIM van de volledige betaling door U van kosten die verband houden met Reparatiediensten, voor zover van toepassing; of (ii) Uw annulering van de Reparatiediensten. In aanvulling op de wettelijke rechten die van PLAYBOOK REPAIR SERVICE TERMS AND CONDITIONS EU Template (Dutch) cl 5

6 toepassing zijn in Uw rechtsgebied, kunt U de Reparatiediensten om welke reden dan ook annuleren: (i) ingeval van reparatie van Uw oorspronkelijke BlackBerry PlayBook, voorafgaand aan de versturing door U van de BlackBerry PlayBook voor reparatie naar RIM of een geautoriseerde dienstverlener van RIM; (ii) ingeval van Voorlopige Inruildienst voorafgaand aan de verzending door RIM of een geautoriseerde dienstverlener van RIM van de Voorlopige Inruil-PlayBook aan U door contact op te nemen met BlackBerry Directe Klantenondersteuning op en een vertegenwoordiger van RIM op de hoogte te stellen van Uw beslissing deze Overeenkomst op te zeggen. Voor de duidelijkheid, indien U voor de optie Voorlopige Inruildienst kiest, wordt deze Overeenkomst mogelijk niet beëindigd totdat RIM of de geautoriseerde dienstverlener van RIM Uw BlackBerry PlayBook ontvangt en RIM volledige betaling van U ontvangt voor Reparatiediensten, gerelateerde kosten, voor zover van toepassing. INDIEN VOORAFGAAND AAN DE RETOURNERING VAN UW BLACKBERRY PLAYBOOK VOOR REPARATIEDIENSTEN, OF HET VERSTUREN DOOR RIM OF DE GEAUTORISEERDE DIENSTVERLENER VAN RIM VAN DE VOORLOPIGE INRUIL-PLAYBOOK AAN U, U BESLUIT DAT U NIET BEREID BENT MET DEZE OVEREENKOMST IN TE STEMMEN, NEEM DAN ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET DE DIRECTE KLANTENONDERSTEUNING VAN BLACKBERRY EN RETOURNEER UW BLACKBERRY PLAYBOOK NIET VOOR REPARATIEDIENSTEN EN ACCEPTEER DE VOORLOPIGE INRUIL-PLAYBOOK VAN RIM NIET. 15. PERSOONLIJKE INFORMATIE. Alle communicatie, elektronisch of anderszins, met RIM, de aan RIM gelieerde ondernemingen en/of geautoriseerde dienstverleners (gezamenlijk RIM ondernemingen ) kan worden vastgelegd voor training, kwaliteitsborging en ten behoeve van klantenondersteuning, en kan ook worden behouden als officiële vastlegging van Uw aanvaarding van voorwaarden van RIM ondernemingen, inclusief deze Overeenkomst. U stemt ermee in en begrijpt dat het noodzakelijk kan zijn voor RIM ondernemingen om Uw persoonlijke informatie te verzamelen, gebruiken, verwerken, versturen en bekend te maken om de diensten te verlenen die in deze Overeenkomst worden beschreven, die mogelijk inclusief, doch niet beperkt is tot Uw naam, adres, adres, telefoonnummer, informatie en identificerende gegevens betreffende Uw BlackBerry PlayBook, en Uw betalingsgegevens (waar van toepassing). U stelt en garandeert dat U alle nodige toestemmingen, instemmingen en rechten heeft om RIM ondernemingen te voorzien van dergelijke informatie in overeenstemming met toepasselijke privacy-wetgeving. Uw persoonlijke informatie die door RIM wordt ontvangen gedurende de dienstverlening of ondersteuning krachtens deze Overeenkomst zal worden gebruikt, verwerkt, verstuurd, en bekendgemaakt in overeenstemming met het privacybeleid van RIM (dat kan worden ingezien op en dat in deze Overeenkomst is opgenomen en daarvan onderdeel uitmaakt) voor: (a) enig doel dat verband houdt met de verlening van Reparatiediensten omschreven in deze Overeenkomst, en om met U te communiceren (inclusief ten behoeve van tevredenheidsonderzoeken naar de diensten en andere producten en diensten van RIM); (b) intern gebruik door RIM ondernemingen voor het oplossen van problemen om de producten en diensten van RIM te handhaven en te verbeteren; en (c) ongeacht welk doel dat is toegestaan of vereist door enige toepasselijke wet of waarvoor U Uw toestemming geeft. You gaat ermee akkoord en stemt ermee in dat die kan inhouden het verkrijgen van Uw informatie en de BlackBerry PlayBook van derden die aansluitingsdiensten leveren, winkeliers, wederverkopers en distributeurs die een rol spelen in de keten van bewaargeving van de BlackBerry PlayBook waaraan reparatiediensten worden uitgevoerd, en de overdracht van Uw informatie en de BlackBerry PlayBook tussen RIM ondernemingen onderling om de Reparatiediensten uit te voeren die in deze Overeenkomst zijn beschreven. Voorts begrijpt U en stemt U ermee in dat Uw persoonlijke informatie kan worden verzameld, gebruikt, verwerkt, verstuurd, en opgeslagen in Canada, de Verenigde Staten en ongeacht welk ander land waar RIM ondernemingen faciliteiten hebben (wat landen buiten de Europese Economische Ruimte kan omvatten, of buiten het land waarin U verblijft). De verzameling, het gebruik, de verwerking, de verzending en/of bekendmaking van persoonlijke informatie voor bovenvermelde doeleinden stemt overeen met het Privacybeleid van RIM en de melding van RIM uit hoofde van Engelse Data Protection Act Gelieve nota te nemen van het Privacybeleid en de bepalingen van deze Overeenkomst betreffende de uitoefening van PLAYBOOK REPAIR SERVICE TERMS AND CONDITIONS EU Template (Dutch) cl 6

7 rechten van toegang, rectificatie, en annulering van het gebruik, de verwerking, verzending en bekendmaking van genoemde persoonlijke informatie. 16. WIJZIGING. RIM behoudt zich het recht voor deze Overeenkomst naar eigen goeddunken van tijd tot tijd bij te werken of te herzien en kan U op de hoogte stellen van dergelijke bijwerkingen en herzieningen op alle redelijke manieren, inclusief doch niet beperkt tot het plaatsen van bijgewerkte en/of herziene inhoud op de website van RIM op of per aan het adres dat u aan RIM heeft gegeven in verband met Uw aanvaarding van deze Overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat U deze Overeenkomst zult nalezen na kennisgeving van de bijgewerkte en/of herziene inhoud om ervoor te zorgen dat u voortdurend op de hoogte bent van de Reparatiediensten die aan U worden geleverd in overeenstemming met deze Overeenkomst. De voortzetting van het gebruik door U van de Reparatiediensten (inclusief vervolgdiensten in verband met een openstaande probleemmelding) na kennisgeving van dergelijke bijgewerkte en/of herziene inhoud van deze Overeenkomst zullen Uw aanvaarding vormen van deze wijzigingen. 17. FORCE MAJEURE. Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Overeenkomst zal geen der Partijen geacht worden deze Overeenkomst niet te zijn nagekomen door verzuim haar verplichtingen te vervullen wanneer dit te wijten is aan oorzaken buiten haar redelijke invloedsfeer. Deze bepaling zal niet worden geïnterpreteerd als excuus voor niet-nakoming van een verplichting van een der Partijen om de andere Partij te betalen krachtens deze Overeenkomst. 18. DIVERSEN. Behalve voor zover verboden door dwingendrechtelijke wetgeving, gaat U ermee akkoord dat deze Overeenkomst en alle gerelateerde documenten in het Engels kunnen worden opgesteld. Indien U in Frankrijk bent gevestigd: C est la volonté expresse des parties que la présente convention ainsi que les documents qui s y rattachent soient rédigés en anglais, sous réserve des dispositions légales d'ordre public applicables. Een verklaring van afstand van enig vorderingsrecht door RIM van enig niet-nakomen zal niet worden beschouwd als blijvende verklaring afstand van dergelijk niet-nakomen of een verklaring van afstand voor enig ander niet-nakomen. Indien er enige tegenstrijdigheid is tussen deze Overeenkomst en enige documentatie betreffende Reparatiediensten voor Uw BlackBerry PlayBook, zullen de bepalingen van deze Overeenkomst door RIM worden toegepast naarmate van een dergelijke tegenstrijdigheid. Indien enige voorwaarde, bepaling of enig onderdeel van een artikel van deze Overeenkomst nietig, onwettig of nietafdwingbaar wordt geacht, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van een dergelijke voorwaarde, bepaling of onderdeel van een artikel van deze Overeenkomst. De bepalingen van deze Overeenkomst waar uit hoofde van een commercieel redelijke interpretatie blijkt dat U en RIM dergelijke bepalingen in stand zouden willen houden na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst, zullen blijven bestaan voor zover nodig om het doel van een dergelijke bepaling te verwezenlijken. Zonder beperking, gaat U ermee akkoord dat een afgedrukte versie van deze Overeenkomst en van enige kennisgeving gedaan in elektronische vorm toelaatbaar is in juridische of administratieve procedures gebaseerd op of verband houdende met deze Overeenkomst in dezelfde mate en onderworpen aan dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk zijn gegenereerd en bewaard in afgedrukte vorm. Deze Overeenkomst heeft betrekking op U alleen en is beperkt tot Uw BlackBerry PlayBook. U mag Uw rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet overdragen of cederen. Niettegenstaande het bovenstaande, kan RIM de vervulling van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst cederen aan ondernemingen en/of derden die aan haar gelieerd zijn. PLAYBOOK REPAIR SERVICE TERMS AND CONDITIONS EU Template (Dutch) cl 7

REPARATIESERVICEVOORWAARDEN VOOR SMARTPHONES MET PORSCHE-DESIGN VAN BLACKBERRY (EU)

REPARATIESERVICEVOORWAARDEN VOOR SMARTPHONES MET PORSCHE-DESIGN VAN BLACKBERRY (EU) REPARATIESERVICEVOORWAARDEN VOOR SMARTPHONES MET PORSCHE-DESIGN VAN BLACKBERRY (EU) DEZE REPARATIESERVICEVOORWAARDEN VOOR SMARTPHONES MET PORSCHE-DESIGN VAN BLACKBERRY (DEZE "OVEREENKOMST") VORMEN EEN

Nadere informatie

BEPERKTE GARANTIE. BlackBerry-toestel *

BEPERKTE GARANTIE. BlackBerry-toestel * BEPERKTE GARANTIE Aanvullende rechten onder consumentenwetgeving. Als u een klant bent, kunt U (wettelijke) rechten hebben in aanvulling op de rechten uiteengezet in deze beperkte garantie (zoals de consumentenwetgeving

Nadere informatie

BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding

BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding Versie: 1.2 SWD-1909281-1129093354-006 Inhoudsopgave BlackBerry News... 2 Aan de slag met de BlackBerry News-app... 2 De BlackBerry News-app aanpassen...

Nadere informatie

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

BEPERKTE GARANTIE SWD

BEPERKTE GARANTIE SWD BEPERKTE GARANTIE Aanvullende rechten onder de consumentenwetgeving. Als u een consument bent, hebt u mogelijk wettelijke rechten (zoals de consumentenwetgeving van het land waarin u woonachtig bent) in

Nadere informatie

Towers Watson Algemene Voorwaarden

Towers Watson Algemene Voorwaarden Towers Watson Algemene Voorwaarden 1. Partijen en toepassing Deze voorwaarden ( algemene voorwaarden ) zijn van toepassing op alle diensten, adviezen, resultaten en andere werkproducten (gezamenlijk de

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten met Ispecialist Deurne voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten met Ispecialist Deurne voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Reparatie voorwaarden Alle opdrachten voor de reparatieservice ( service ) van een klant ( u ) die door Ispecialist Deurne worden geaccepteerd, zijn uitsluitend en strikt geldig op de onderstaande voorwaarden.

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Als u zich registreert voor een XtraMath account, erkent u dat u de volgende Algemene voorwaarden heeft gelezen en

Nadere informatie

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van Yourdialerapp.com met betrekking tot mobiele telecommunicatieservices aangegaan

Nadere informatie

BlackBerry Travel Gebruikershandleiding

BlackBerry Travel Gebruikershandleiding BlackBerry Travel Gebruikershandleiding Versie: 2.5 SWD-2005926-0418040813-006 Inhoudsopgave Aan de slag... 2 Informatie over BlackBerry Travel... 2 Automatische reissynchronisatie uitschakelen... 2 Nieuwe

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Reikwijdte van onze service

Algemene voorwaarden. 1. Reikwijdte van onze service Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden die van tijd tot tijd zullen worden aangepast hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect (via onze distributeurs) online, per e-mail of per

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON LET OP! Deze beperkte fabrieksgarantie ( Garantie ) geldt alleen voor authentieke Nokia-producten met Windowstelefoon die zijn verkocht via geautoriseerde

Nadere informatie

VOORWAARDEN VAN GRATIS KLANTSUPPORTSERVICEREGELING VOOR SMARTPHONE MET PORSCHE-DESIGN VAN BLACKBERRY

VOORWAARDEN VAN GRATIS KLANTSUPPORTSERVICEREGELING VOOR SMARTPHONE MET PORSCHE-DESIGN VAN BLACKBERRY LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET ACCEPTEERT. BlackBerry (zoals hieronder gedefinieerd) stelt U (zoals hieronder gedefinieerd) een gratis klantsupportserviceregeling ter beschikking vanaf

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware HET IS BELANGRIJK DAT U DEZE VOORWAARDEN (DEZE VOORWAARDEN ), DIE EEN OVEREENKOMST VORMEN (DEZE OVEREENKOMST ), GOED LEEST EN BEGRIJPT. DOOR OP IK GA AKKOORD

Nadere informatie

2015 RUBY BONUS OFFICIËLE REGELS

2015 RUBY BONUS OFFICIËLE REGELS 2015 RUBY BONUS OFFICIËLE REGELS 1. Subsidiabiliteit. Deze 2015 Ruby Bonus promotie (hierna "promotie") is een promotie ontworpen om de distributeurs van It Works Marketing, Inc. en haar dochterondernemingen

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis:

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: Overeenkomst: Documentatie: Floricode: Licentie-voorwaarden:

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Toepassingsgebied 2 Sluiten van het contract 3 Recht op teruggave door de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, in gebreke stelling

Nadere informatie

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden 1. Definities i) Onder de term "Services" wordt verstaan alle diensten die door Lloyd's Register Nederland BV ("LR" of "LRQA") aan de klant worden verstrekt; ii) "Overeenkomst" betekent de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 0031 Academy

Algemene voorwaarden 0031 Academy Algemene voorwaarden 0031 Academy Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1. Voorwaarden : algemene voorwaarden van 0031 Academy. 2. 0031 Academy : 0031 Academy,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webvink

Algemene voorwaarden Webvink Algemene voorwaarden Webvink Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. Platform: Site Klant:

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende)

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder u als Stage- of Bijbaanzoekende gebruik kunt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

BLACKBERRY APP WORLD KLANTSOFTWARE - ADDENDUM BIJ DE BBSLA

BLACKBERRY APP WORLD KLANTSOFTWARE - ADDENDUM BIJ DE BBSLA BLACKBERRY APP WORLD KLANTSOFTWARE - ADDENDUM BIJ DE BBSLA DE BLACKBERRY APP WORLD KLANTSOFTWARE ( KLANTSOFTWARE ) EN DE DIENSTEN VAN RIM DIE DE KLANTSOFTWARE U VERSTREKT OM U TOEGANG TOT, EN GEBRUIK VAN,

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V.

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V. Beste klant, Op basis van de ervaringen die we hebben opgedaan met de verkoop van onze First Edition Fairphones hebben we de Algemene Voorwaarden gewijzigd om de procedure voor de aanschaf van de volgende

Nadere informatie

VOORWAARDEN EN CONDITIES MAJOR LAZER WEDSTRIJD AUGUSTUS 2015

VOORWAARDEN EN CONDITIES MAJOR LAZER WEDSTRIJD AUGUSTUS 2015 VOORWAARDEN EN CONDITIES MAJOR LAZER WEDSTRIJD AUGUSTUS 2015 LEES DEZE VOORWAARDEN EN CONDITIES ZORGVULDIG DOOR. WANNEER JE JONGER DAN 18 JAAR BENT MOETEN JE OUDERS OF VERZORGERS MET DEZE VOORWAARDEN EN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Licentie") is een overeenkomst tussen jou en Electronic Arts Inc. en haar zuster- en dochterondernemingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden SCIENCE MEETS BUSINESS NIJMEGEN B.V. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de uitvoering van alle diensten van Science Meets Business Nijmegen B.V. ( SMB ), uitgevoerd voor een natuurlijk

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Commerciële krachtapparatuur

Commerciële krachtapparatuur Commerciële krachtapparatuur Beperkte garantie Beperkte garantie Voor commerciële krachtapparatuur van Precor die gefabriceerd is na de datum waarop deze beperkte garantie ingaat. NEEM DEZE GARANTIEVOORWAARDEN

Nadere informatie

Tesla Service Plan Agreement plus ranger servicetesla SERVICEPLANOVEREENKOMST

Tesla Service Plan Agreement plus ranger servicetesla SERVICEPLANOVEREENKOMST Tesla Service Plan Agreement plus ranger servicetesla SERVICEPLANOVEREENKOMST Deze Serviceplanovereenkomst (de "Overeenkomst") met Tesla Motors Limited ("Tesla ) verwijst naar de gespecificeerde jaarlijkse

Nadere informatie

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST NVM BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ID CHECKER.NL B.V., gevestigd te Haarlem, ten deze enerzijds rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SOCIAL CHECKPOINT

ALGEMENE VOORWAARDEN SOCIAL CHECKPOINT Definities Social Checkpoint: de V.O.F Social Checkpoint, gevestigd in Nederland, aan de Theo Uden Masmanstraat 44, Amersfoort, 3813ZE. KvK nr. 58535373 Activering: treedt op wanneer de desbetreffende

Nadere informatie

- Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met het aan/uit teken kort in te drukken.

- Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met het aan/uit teken kort in te drukken. Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u uw MobileTrack Zorgriem. Deze Zorgriem is kant en klaar voor gebruik. Aan/uit zetten van de Zorgriem: - Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met

Nadere informatie

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN DOOR DE VERKRIJGING VAN EEN ACTIVERINGSCODE EN DOOR DEZE CODE IN TE VOEREN OM DE SOFTWARELICENTIE TE ACTIVEREN EN DOOR

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE BLACKBERRY OPLOSSING LICENTIE-OVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("het addendum")

ADDENDUM BIJ DE BLACKBERRY OPLOSSING LICENTIE-OVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (het addendum) ADDENDUM BIJ DE BLACKBERRY OPLOSSING LICENTIE-OVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("het addendum") BELANGRIJKE MEDEDELINGEN: Om toegang te krijgen en / of gebruik maken van deze Cloud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij aanschaf T-Shirt

Algemene Voorwaarden bij aanschaf T-Shirt Hartelijk dank voor uw support! Dankzij uw donatie (hierna: Donatie) en/of de aanschaf van het The Unknown Runner T-Shirt (hierna: T-Shirt) helpt u ons - A COW SAYS MOO, gevestigd te Amsterdam (KvKnummer:

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Algemene voorwaarden Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Artikel 1 Definities 1.1 : gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55165117. 1.2 Klant: een natuurlijk-

Nadere informatie

HIFI CENTER HERTELEER EXTRA GARANTIE VOORWAARDEN

HIFI CENTER HERTELEER EXTRA GARANTIE VOORWAARDEN HIFI CENTER HERTELEER EXTRA GARANTIE VOORWAARDEN De voordelen van Hifi Center Herteleer Extra Garantie staan los van de rechten die u hebt volgens de wettelijke garantie De rechten waarop u krachtens onze

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Welkom op de website van Pandora Escape

Welkom op de website van Pandora Escape Welkom op de website van Pandora Escape Pandora escape verzoekt u om zorgvuldig de huidige voorwaarden te lezen voordat u uw boeking maakt. Door het boeken van een evenement op de website van Pandora escape,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier. Algemene voorwaarden webshop Phytalis InFysio Artikel 1 - Identiteit van de leverancier Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Nadere informatie

Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden )

Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden ) Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden ) Deze Kotadvisor website (deze "Site") wordt beheerd door Kotadvisor VOF. LEES AANDACHTIG DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. Door deze

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Dienst

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET

U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST VOOR SONY SOFTWARE U DIENT DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR VAN DEZE SOFTWARE GEBRUIK TE MAKEN, STEMT U IN MET DE BEPALINGEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden appstore www.interupsy.com

Algemene verkoopvoorwaarden appstore www.interupsy.com Algemene verkoopvoorwaarden appstore www.interupsy.com Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden die gelden voor de Overeenkomsten die u met ons sluit. In deze Algemene Voorwaarden staat veel informatie

Nadere informatie

1. :De gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de ingeschreven bij de

1. :De gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de ingeschreven bij de Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. :De gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer Voor toepassing van deze algemene

Nadere informatie

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt.

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1. Algemene informatie 1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1.2 Met Beauty Center Annabell wordt Annabell bedoeld, een bedrijf dat is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR 1. INLEIDING EN DEFINITIES 1.1 EMIR verplicht ondernemingen om te rapporteren over de OTC-derivatentransacties die zij aangaan. Dit betekent dat zowel

Nadere informatie

Licentieovereenkomst

Licentieovereenkomst Licentieovereenkomst De softwareprogramma's die samen met de gerelateerde documentatie op de softwaredownloadpagina zijn vermeld ( Software ), worden door FileMaker International ( FMI ) aan de Licentienemer

Nadere informatie

Privacy Verklaring versie 01-10-2015

Privacy Verklaring versie 01-10-2015 Privacy Verklaring versie 01-10-2015 1. Algemene bepalingen inzake gegevensverwerking 1.1. Met gegevensverwerking wordt het verzamelen, vastleggen, arrangeren, bewaren, wijzigen, openbaar maken, overleggen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

2. De Stichting Rorate, beheerder van de website www.rorate.com kan nimmer aansprakelijk

2. De Stichting Rorate, beheerder van de website www.rorate.com kan nimmer aansprakelijk Algemene voorwaarden bij toetreding van de website www.rorate.com artikel 1. Algemeen 1. Stichting Rorate is eigenaar en beheerder van de website www.rorate.com Rorate is een onafhankelijke Rooms-katholieke

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van LoJack Benelux.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van LoJack Benelux. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van LoJack Benelux. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van ABS Network B.V., handelend onder

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting Win 200 euro shoptegoed Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming Sarenza (hierna de organisator genoemd),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS

ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS HVK Stevens Belastingadvies B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt de belastingadviespraktijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft

Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft DOOR NAAR HET EINDE VAN DEZE AANVULLING OP DE MSPP-OVEREENKOMST (MICROSOFT PARTNER PROGRAM) TE BLADEREN EN OP DE KNOP 'AKKOORD' TE KLIKKEN, BEVESTIGT

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS De website van Het Rhedens bestaat uit verschillende webpagina s die worden beheerd door Het Rhedens. De website van Het Rhedens wordt u aangeboden onder de

Nadere informatie

KES STANDAARDVOORWAARDEN VOOR UITVOERING VAN DIENSTEN

KES STANDAARDVOORWAARDEN VOOR UITVOERING VAN DIENSTEN Artikel 1 Definities De volgende voorwaarden hebben de volgende betekenissen voor de toepassing van deze Voorwaarden: Klant KES Bestelformulier Voorstel Diensten zal de individuele persoon of juridische

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Poppe Persoonlijk, versie 1.2, augustus 2012 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De "Opdrachtgever": de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven

Nadere informatie