ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU)"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU) DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (DEZE OVEREENKOMST ) VORMEN EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U PERSOONLIJK, OF INDIEN U GEVOLMACHTIGD BENT OM NAMENS UW ONDERNEMING OF EEN ANDERE ENTITEIT TE HANDELEN, DAN DE ENTITEIT TEN BEHOEVE WAARVAN U HANDELT (IN BEIDE GEVALLEN, U OF UW ) EN RESEARCH IN MOTION UK LIMITED, GEVESTIGD TE CENTRUM HOUSE, 36 STATION ROAD, EGHAM, SURREY TW20 9LF ENGELAND EN DE AAN HAAR GELIEERDE GROEP VAN ONDERNEMINGEN ( RIM ) (SAMEN DE PARTIJEN EN AFZONDERLIJK EEN PARTIJ ) BETREFFENDE DE RETOURZENDING VAN UW BLACKBERRY PLAYBOOK AAN RIM VOOR REPARATIE OF VERVANGING DOOR RIM OF DE GEAUTORISEERDE DIENSTVERLENERS VAN RIM WANNEER DERGELIJKE DIENSTEN NIET ZIJN GEDEKT DOOR DE BEPERKTE GARANTIE VAN DE BLACKBERRY PLAYBOOK ( REPARATIEDIENSTEN ). DEZE OVEREENKOMST HEEFT GEEN INVLOED OP DE DWINGENDRECHTELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN UW RECHTSGEBIED, VOOR ZOVER U MOGELIJK AANSPRAAK HEEFT OP DERGELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN. 1. OVEREENKOMST. U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN EN BEGREPEN EN DAT U INSTEMT DOOR DEZE OVEREENKOMST TE ZIJN GEBONDEN EN DEZE NALEEFT, EN DOOR: (I) UW AANVAARDING WOORDELIJK AAN TE GEVEN AAN RIM; (II) RIM EEN IK ACCEPTEER REACTIE TE GEVEN; OF (III) UW BLACKBERRY PLAYBOOK AAN RIM TE RETOURNEREN VOOR REPARATIEDIENSTEN, STEMT U ERMEE IN DAT U GEBONDEN BENT DOOR DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U NIET INSTEMT MET DEZE OVEREENKOMST, GELIEVE UW BLACKBERRY PLAYBOOK NIET NAAR RIM TE RETOURNEREN OM REPARATIEDIENSTEN TE VERKRIJGEN. ALS U VRAGEN HEEFT OF NIET TEVREDEN BENT MET DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, STUUR DAN EEN NAAR OM CONTACTINFORMATIE TE VERKRIJGEN VOOR DIRECTE BLACKBERRY KLANTENONDERSTEUNING, GA DAN NAAR 2. MEERDERJARIGHEID. U MOET ZOWEL: (A) MINSTENS ACHTTIEN (18) JAAR OUD ZIJN; EN (B) MEERDERJARIG ZIJN VOLGENS DE WETTEN VAN UW RECHTSGEBIED OM DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN OF OM REPARATIEDIENSTEN TE VERKRIJGEN. 3. DEFINITIES. Alle termen met hoofdletters in deze Overeenkomst zullen de betekenissen hebben die zijn gegeven in de Beperkte Garantie van BlackBerry PlayBook, tenzij anders aangegeven in deze Overeenkomst. Niet vatbaar voor reparatie zal betekenen een BlackBerry PlayBook met grote schade die mogelijk niet kan worden gerepareerd of die, indien gerepareerd, mogelijk niet werkt in overeenstemming met het ontwerp. Geen probleem aangetroffen zal betekenen een BlackBerry PlayBook die wordt geretourneerd voor reparatie/vervanging/herstel waarvan RIM vaststelt dat hij goed functioneert zonder dat er een defect of probleem is vast te stellen dat reparatie, vervanging of herstel behoeft. 4. REPARATIEDIENSTEN. RIM zal U direct of via haar geautoriseerde dienstverleners reparatiediensten bieden met gebruik van nieuwe of herstelde onderdelen of een nieuwe of herstelde BlackBerry PlayBook. Reparatiediensten uit hoofde van deze Overeenkomst zijn afhankelijk van de retournering van Uw BlackBerry PlayBook aan RIM of een geautoriseerde dienstverlener van RIM (zoals uiteengezet in Uw retouraanvraagformulier [RMA-formulier]). Indien RIM U een vervangende BlackBerry PlayBook biedt (een Voorlopige Inruil-Playbook of Voorlopige Inruildienst ) of wanneer de inruil van de BlackBerry PlayBook (of delen daarvan) uit hoofde van deze Overeenkomst wordt geboden, worden Uw door RIM of een geautoriseerde dienstverlener van RIM ontvangen BlackBerry PlayBook of Uw BlackBerry PlayBook onderdelen eigendom van RIM en de Voorlopig Ingeruilde PlayBook of BlackBerry PlayBook onderdelen die door RIM of een PLAYBOOK REPAIR SERVICE TERMS AND CONDITIONS EU Template (Dutch) cl 1

2 geautoriseerde dienstverlener van RIM aan u zijn toegezonden zijn dan van U. Voorlopige Inruildienst mogelijk niet in alle landen beschikbaar. 5. REPARATIEDIENSTEN EN VERWERKINGSKOSTEN. Indien RIM vaststelt dat Uw BlackBerry PlayBook niet onder de dekking valt van de Beperkte Garantie van de BlackBerry PlayBook, stemt U ermee in de kosten aan RIM te betalen met betrekking tot de Reparatiediensten die u zijn geleverd door RIM of een geautoriseerde dienstverlener van RIM, in overeenstemming met deze Overeenkomst. De door U te betalen kosten van de Reparatiediensten zullen door RIM aan U worden bekendgemaakt na ontvangst en onderzoek van Uw BlackBerry PlayBook door RIM of een geautoriseerde dienstverlener van RIM. In verband met Uw betaling of voorafgaande goedkeuring van de kosten voor Reparatiediensten en/of de Voorlopige Inruildienst, kan het zijn dat U wordt gevraagd bepaalde informatie betreffende een dergelijke betaling te verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot Uw naam, creditkaartnummer, de vervaldatum van Uw creditkaart, de veiligheidscode van Uw creditkaart en Uw adres voor de toezending van de rekening (gezamenlijk: Betalingsgegevens ). U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U HET WETTELIJK RECHT HEEFT GEBRUIK TE MAKEN VAN (EEN) CREDITKAART(EN) DIE GEBRUIKT WORDT/WORDEN IN VERBAND MET UW BETALING OF DE VERLENING VAN VOORAFGAANDE GOEDKEURING AAN KOSTEN UIT HOOFDE HIERVAN. U stemt ermee in alle kosten te betalen die door U of namens U worden gemaakt bij gebruik van Uw creditkaart, tegen de prijs/prijzen die door RIM aan U worden bekendgemaakt. Verificatie van Betalingsgegevens kan worden verlangd voorafgaand aan de bevestiging of voltooiing van Uw betaling of voorafgaande goedkeuring. Door Uw Betalingsgegevens in te dienen of te verschaffen, geeft U RIM het recht deze Betalingsgegevens aan derden te geven om de verwerking van Uw betaling mogelijk te maken. VOOR DE DUIDELIJKHEID, INDIEN UW BLACKBERRY PLAYBOOK TIJDENS DE GARANTIEPERIODE WORDT GERETOURNEERD, MAAR UW BLACKBERRY PLAYBOOK NIET ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BEPERKTE GARANTIE VOOR DE BLACKBERRY PLAYBOOK VALT, KUNNEN MOGELIJK KOSTEN IN REKENING WORDEN GEBRACHT. DE VOLGENDE REPARATIEKOSTEN ZIJN MOGELIJK VAN TOEPASSING OP DE VOORLOPIGE INRUILDIENST INDIEN, ZOALS VASTGESTELD DOOR RIM OF EEN GEAUTORISEERDE DIENSTVERLENER VAN RIM, U VERZUIMT UW BLACKBERRY PLAYBOOK AAN RIM OF EEN GEAUTORISEERDE DIENSTVERLENER VAN RIM TE RETOURNEREN BINNEN TIEN (10) DAGEN VANAF DE DATUM WAAROP U VAN RIM OF EEN GEAUTORISEERDE DIENSTVERLENER VAN RIM VERPAKKINGSMATERIAAL VOOR DE RETOURZENDING ONTVANGT, INCLUSIEF DE VOORLOPIGE INTRUIL-PLAYBOOK: 16GB BlackBerry PlayBook: 32GB BlackBerry PlayBook: 64GB BlackBerry PlayBook: 399 GBP (VK) of, indien van toepassing*, 479 EUR 479 GBP (VK) of, indien van toepassing*, 579 EUR 559 GBP (VK) of, indien van toepassing*, 679 EUR *Bovenvermelde prijzen zijn exclusief van toepassing zijnde belasting. ER KAN OOK SPRAKE ZIJN VAN KOSTEN WANNEER BIJ UW BLACKBERRY PLAYBOOK DOOR RIM OF EEN GEAUTORISEERDE DIENSTVERLENER VAN RIM WORDT VASTGESTELD: (I) DAT REPARATIE NIET MEER MOGELIJK IS EN U ERVOOR KIEST DE VOORLOPIGE INRUIL- PLAYBOOK TE BEHOUDEN; OF (II) NIET ONDER DE DEKKING VALT VAN DE BEPERKTE PLAYBOOK REPAIR SERVICE TERMS AND CONDITIONS EU Template (Dutch) cl 2

3 GARANTIE VAN DE BLACKBERRY PLAYBOOK. DE DOOR U AAN RIM TE BETALEN REPARATIEKOSTEN ZULLEN DOOR RIM AAN U WORDEN BEKENDGEMAAKT NA ONTVANGST EN ONDERZOEK DOOR RIM OF EEN GEAUTORISEERDE DIENSTVERLENER VAN RIM VAN UW BLACKBERRY PLAYBOOK. 6. BELASTING. Alle reparatiekosten zijn exclusief omzetbelasting en alle andere belastingen. U bent verantwoordelijk voor alle andere belastingen die verband houden met de Reparatiediensten, ongeacht hoe deze worden genoemd, behalve voor de door RIM te betalen accijnzen en belastingen over het netto-inkomen van RIM. Indien van toepassing, wordt een afzonderlijk bedrag aan te betalen belastingen op de rekening getoond voor de Reparatiedienst die door RIM aan U is verleend. 7. OPSLAG VAN GEGEVENS EN RANDAPPARATUUR. RIM is niet verantwoordelijk voor gegevens, software voor persoonlijke gegevens, toepassingen, randapparatuur of informatie die wordt beschadigd, verloren gaat of wordt vernietigd, inclusief doch niet beperkt tot gegevens die verloren gaan of beschadigd raken tijdens de reparatie van de BlackBerry PlayBook, of door gebruik van synchronisatiesoftware. VOORAFGAAND AAN DE RETOURNERING VAN DE BLACKBERRY PLAYBOOK AAN RIM OF EEN GEAUTORISEERDE DIENSTVERLENER VAN RIM, MOET U: (I) UW GEGEVENS, PERSOONLIJKE GEGEVENS, SOFTWARE, TOEPASSINGEN EN INFORMATIE OPSLAAN; EN (II) GEGEVENS, BESTANDEN, RANDAPPARATUUR, UITBREIDINGSGEHEUGEN, EN/OF PERSOONLIJKE OF VERTROUWELIJKE INFORMATIE WISSEN EN/OF VERWIJDEREN. GEDURENDE DE REPARATIE KAN DE INHOUD VAN UW BLACKBERRY PLAYBOOK WORDEN GEWIST EN OPNIEUW WORDEN GEFORMATTEERD OF GECONFIGUREERD ZOALS OORSPRONKELIJK GEKOCHT (AFHANKELIJK VAN DE DAN VAN TOEPASSING ZIJNDE UPDATES EN UPGRADES VAN SOFTWARE VOOR DE BLACKBERRY PLAYBOOK, WAT ONDERWORPEN IS AAN DE BLACKBERRY SOLUTION SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST, DIE BESCHIKBAAR IS OP Voor de duidelijkheid, deze Overeenkomst biedt geen dekking aan de opslag, het terughalen of het opnieuw installeren van Uw gegevens, persoonlijke gegevens, software of toepassingen op de BlackBerry PlayBook. 8. GARANTIE. Behalve voor zover het RIM uitdrukkelijk is verboden door toepasselijk dwingend recht, garandeert RIM dat de verleende Reparatiediensten voor Uw BlackBerry PlayBook vrij zullen zijn van defecten (inclusief verborgen defecten) in materialen en werk gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum waarop de Reparatiediensten zijn uitgevoerd door RIM of Uw ontvangst van de Voorlopige Inruil- PlayBook (de Garantieperiode ) in overeenstemming met deze Overeenkomst. Indien door RIM of een geautoriseerde dienstverlener van RIM niet-overeenkomende Reparatiediensten zijn geleverd, of de vervangende BlackBerry Playbook of een onderdeel van een BlackBerry PlayBook defect is, kan RIM of een geautoriseerde dienstverlener van RIM, naar eigen goeddunken: (i) onderhoudswerkzaamheden verrichten aan Uw BlackBerry PlayBook hardware, of deze repareren, met vergelijkbare, nieuwe of herstelde hardware; of (iii) indien het onmogelijk is of niet meer redelijk is de BlackBerry PlayBook te repareren of herstellen zoals bepaald onder (i) en/of (ii), een proportionele restitutie aan U geven van de prijs die U heeft betaald voor de Reparatiediensten indien U RIM of haar geautoriseerde dienstverlener op tijd en prompt op de hoogte stelt van dergelijke defecten. 9. EXCLUSIEVE HERSTELMOGELIJKHEDEN. BEHALVE VOOR ZOVER HET RIM UITDRUKKELIJK IS VERBODEN DOOR TOEPASSELIJKE DWINGENDRECHTELIJKE WETGEVING, ZIJN DE GARANTIE (ZOALS OMSCHREVEN IN ARTIKEL 8) EN DE HERSTELMOGELIJKHEDEN DIE HIERBOVEN UITDRUKKELIJK ZIJN UITEENGEZET BIJ DE REPARATIEDIENSTEN UW EXCLUSIEVE HERSTELMOGELIJKHEDEN EN TREDEN ZIJ IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, HERSTELMOGELIJKHEDEN EN VOORWAARDEN, ONGEACHT OF DEZE GEUIT OF IMPLICIET ZIJN. PLAYBOOK REPAIR SERVICE TERMS AND CONDITIONS EU Template (Dutch) cl 3

4 10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. BEHALVE VOOR ZOVER HET RIM UITDRUKKELIJK IS VERBODEN DOOR TOEPASSELIJKE DWINGENDRECHTELIJKE WETGEVING WIJST RIM, NAMENS ZICHZELF EN GEAUTORISEERDE VERLENERS VAN REPARATIEDIENSTEN EN NAMENS ALLE ONDERNEMINGEN ONDER BESTUUR VAN OF ONDER GEMEENSCHAPPELIJK BESTUUR VAN RIM (GEZAMENLIJK, DE GROEP ONDERNEMINGEN EN AFZONDERLIJK EEN GROEPSONDERNEMING ) HIERBIJ ALLE ANDERE GARANTIES, VOORWAARDEN, VOORSTELLINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ GEUIT OF IMPLICIET, AF, INCLUSIEF DOCH NIET BEPERKT TOT GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, TEVREDENSTELLENDE KWALITEIT EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. RIM WIJST ELKE VOORSTELLING AF DAT ZIJ IN STAAT IS DE BLACKBERRY PLAYBOOK TE REPAREREN OF TE VERVANGEN ZONDER RISICO VOOR DE HARDWARE VAN DE BLACKBERRY PLAYBOOK OF VERLIES VAN GEGEVENS, SOFTWARE, TOEPASSINGEN OF PROGRAMMA S. VOOR ZOVER RIM NIET RECHTMATIG GEÏMPLICEERDE OF WETTELIJKE GARANTIES KAN AFWIJZEN DIE ZIJN GERELATEERD AAN DE REPARATIEDIENSTEN, HEEFT DEZE CLAUSULE GEEN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN. 11. UITSLUITING VAN BEPAALDE SCHADEVERGOEDING. BEHALVE VOORZOVER HET RIM UITDRUKKELIJK IS VERBODEN DOOR TOEPASSELIJKE DWINGENDRECHTELIJKE WETGEVING, ZAL RIM OF EEN GROEPSONDERNEMING IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF SCHADE AAN REPUTATIE, SCHADEVERGOEDING VOOR VERLIES OF WINST, BEDRIJFSSCHADE, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GEANTICIPEERDE BESPARINGEN, SCHADE DOOR ONNODIG GEMAAKTE KOSTEN, OF ANDERSOORTIGE FINANCIËLE SCHADE VOORTKOMEND UIT DE REPARATIEDIENSTEN, OOK AL IS RIM OF EEN GROEPSONDERNEMING OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. BEHALVE VOOR ZOVER HET RIM UITDRUKKELIJK IS VERBODEN DOOR TOEPASSELIJKE DWINGENDRECHTELIJKE WETGEVING, IS DEZE BEPERKING BEDOELD OM VAN TOEPASSING TE ZIJN EN IS DEZE VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADEVERGOEDING WORDT GEVORDERD, DAAROP AANSPRAAK WORDT GEMAAKT, OF IN VERBAND DAARMEE EEN RECHTSZAAK WORDT AANGESPANNEN OF EEN VORDERING WORDT INGEDIEND WEGENS ONRECHTMATIGE DAAD OF IN VERBAND MET DE OVEREENKOMST, OF OP BASIS VAN DE GARANTIE, OF UIT HOOFDE VAN EEN ANDERE WET OF EEN ANDERSOORTIG RECHTSGEDING BEHALVE MET BETREKKING TOT AANSPAKELIJKHEID VOOR DOOD OF LICHAMELIJK LETSEL OF WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR OPZETTELIJK WANGEDRAG, FRAUDE, NALATIGHEID OF ACHTELOZE NIET-NAKOMING VAN MATERIËLE VERPLICHTINGEN, WAARVOOR GEEN BEPERKING GELDT, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN RIM OF EEN GROEPSONDERNEMING TEGENOVER U VOOR SCHADE DIE ONTSTAAT GEDURENDE DE GELDIGHEID VAN DEZE OVEREENKOMST NIET UITSTIJGEN BOVEN DE PRIJS DIE U HEEFT BETAALD VOOR DE REPARATIEDIENSTEN. Niets in deze Overeenkomst zal worden opgevat als uitsluiting of poging tot uitsluiting of beperking op enige wijze van aansprakelijkheid: (i) voor zover het onwettig zou zijn of niet wettelijk afdwingbaar voor RIM om haar aansprakelijkheid uit te sluiten of te pogen deze uit te sluiten; (ii) voor nalatigheid, fraude of frauduleuze voorstellingen; of (iii) voor dood of lichamelijk letsel voor zover deze het directe gevolg is van nalatigheid aan de zijde van RIM of haar werknemers of tussenpersonen. Er zijn rechtsgebieden waar het niet is toegestaan incidentele of gevolgschade, of bepaalde soorten geïmpliceerde voorwaarden of garanties uit te sluiten of te beperken, waardoor bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op U van toepassing zijn. Indien wordt vastgesteld dat enige bepaling in deze Overeenkomst ongeldig is of niet afdwingbaar, zullen de overige bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht blijven. PLAYBOOK REPAIR SERVICE TERMS AND CONDITIONS EU Template (Dutch) cl 4

5 12. TOEPASSELIJKE WETGEVING. BEHALVE VOOR ZOVER HET RIM UITDRUKKELIJK IS VERBODEN DOOR TOEPASSELIJKE DWINGENDRECHTELIJKE WETGEVING, ZAL DEZE OVEREENKOMST, EEN VORDERING, GESCHIL, OF CONTROVERSE (ZIJ HET CONTRACTUEEL, BETREFFENDE (EEN) ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ZIJ HET AL EERDER BESTAAND, HUIDIG OF TOEKOMSTIG, EN INCLUSIEF WETTELIJKE VORDERINGEN) TUSSEN U EN RIM VOORTKOMENDE UIT OF VERBAND HOUDENDE MET DEZE OVEREENKOMST, DE INTERPRETATIE DAARVAN, OF DE NIET-NAKOMING OF GELDIGHEID DAARVAN, ZIJN ONDERWORPEN AAN DE BEPALINGEN IN DEZE PARAGRAAF. Deze Overeenkomst (inclusief alle niet-contractuele verplichtingen) dient te worden geïnterpreteerd volgens de wetgeving van Engeland en Wales of, indien dit is verboden uit hoofde van dwingendrechtelijke wetgeving, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in uw land of woonplaats, met uitsluiting van (tenzij verboden door dwingendrechtelijke wetgeving) wetgeving die ziet op tegenstrijdigheden in wetten. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij volledig uitgesloten van toepassing op deze Overeenkomst. 13. OPLOSSING VAN GESCHILLEN. Behalve voor zover verboden door dwingendrechtelijke wetgeving, zal elke onenigheid of geschil dat voortkomt uit, of in verband met, of op enige wijze betrekking heeft op deze Overeenkomst, inclusief de totstandkoming of geldigheid daarvan, worden opgelost door definitieve en bindende arbitrage krachtens het reglement van de Londonse Internationale Arbitragerechtbank ( LCIA ). De zetel voor arbitrage zal Londen, Engeland, zijn. Er zal één enkele arbiter zijn, benoemd in overeenstemming met het LCIA-reglement. De arbitrage zal plaatsvinden in de Engelse taal. U gaat akkoord dat een uitspraak uit hoofde waarvan de arbitragebeslissing wordt erkend en uitgevoerd kan worden geregistreerd in ongeacht welke bevoegde rechtbank, en dat u zich onherroepelijk neerlegt bij de bevoegdheid van een dergelijke rechtbank. Alle kwesties die verband houden met arbitrage krachtens deze Overeenkomst zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld voor zover maximaal toegestaan door de wet. U en RIM komen overeen dat, afhankelijk van toepasselijkheid, LCIA-arbitrage de bindende geschillenoplossingsmethode is krachtens deze Overeenkomst. Indien arbitrage verboden is uit hoofde van dwingendrechtelijke wetgeving, dan komen u en RIM hierbij overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales voor een meningsverschil of geschil dat voorkomt uit, of in verband met, of op welke manier dan ook gerelateerd is aan deze Overeenkomst, inclusief de totstandkoming of geldigheid daarvan. Niettegenstaande bovenstaande paragraaf en behalve voor zover verboden door dwingendrechtelijke wetgeving, indien: (i) U een natuurlijke persoon bent of een onderneming die de BlackBerry PlayBook niet gebruikt voor handelsdoeleinden, zakelijke of professionele doeleinden, en (ii) de vordering een bedrag inhoudt van minder dan GBP 5.000, dan komen U en RIM hierbij overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales voor een meningsverschil of geschil dat voortkomt uit, of in verband met, of dat op enige wijze is gerelateerd aan deze Overeenkomst, inclusief de totstandkoming of geldigheid daarvan. Voor zover toegestaan door de wet, komen U en RIM overeen dat geen geschil tussen de partijen, of een geschil waarbij iemand anders dan U, U en RIM is betrokken, krachtens deze Overeenkomst kan worden betrokken, samengevoegd, samen worden gehoord of gecombineerd kan worden met ongeacht welk ander geschil waarbij een andere persoon of entiteit is betrokken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van U en RIM. De Partijen komen specifiek overeen dat indien er sprake is van een geschil krachtens deze Overeenkomst en een dergelijk geschil dient te worden beslecht in een rechtbank, een dergelijk geschil niet zal worden beslecht door juryrechtspraak. De Partijen doen hierbij afstand van alle rechten op juryrechtspraak in ongeacht welke kwestie die verband houdt met of voortkomt uit deze Overeenkomst. 14. DUUR, BEËINDIGING, OPZEGGING. De Partijen komen overeen dat de duur van deze Overeenkomst aanvangt bij Uw aanvaarding van deze Overeenkomst in overeenstemming met Artikel 1 en zal eindigen bij: i) voltooiing van de Reparatiediensten van RIM of de geautoriseerde dienstverleners van RIM en ontvangst door RIM van de volledige betaling door U van kosten die verband houden met Reparatiediensten, voor zover van toepassing; of (ii) Uw annulering van de Reparatiediensten. In aanvulling op de wettelijke rechten die van PLAYBOOK REPAIR SERVICE TERMS AND CONDITIONS EU Template (Dutch) cl 5

6 toepassing zijn in Uw rechtsgebied, kunt U de Reparatiediensten om welke reden dan ook annuleren: (i) ingeval van reparatie van Uw oorspronkelijke BlackBerry PlayBook, voorafgaand aan de versturing door U van de BlackBerry PlayBook voor reparatie naar RIM of een geautoriseerde dienstverlener van RIM; (ii) ingeval van Voorlopige Inruildienst voorafgaand aan de verzending door RIM of een geautoriseerde dienstverlener van RIM van de Voorlopige Inruil-PlayBook aan U door contact op te nemen met BlackBerry Directe Klantenondersteuning op en een vertegenwoordiger van RIM op de hoogte te stellen van Uw beslissing deze Overeenkomst op te zeggen. Voor de duidelijkheid, indien U voor de optie Voorlopige Inruildienst kiest, wordt deze Overeenkomst mogelijk niet beëindigd totdat RIM of de geautoriseerde dienstverlener van RIM Uw BlackBerry PlayBook ontvangt en RIM volledige betaling van U ontvangt voor Reparatiediensten, gerelateerde kosten, voor zover van toepassing. INDIEN VOORAFGAAND AAN DE RETOURNERING VAN UW BLACKBERRY PLAYBOOK VOOR REPARATIEDIENSTEN, OF HET VERSTUREN DOOR RIM OF DE GEAUTORISEERDE DIENSTVERLENER VAN RIM VAN DE VOORLOPIGE INRUIL-PLAYBOOK AAN U, U BESLUIT DAT U NIET BEREID BENT MET DEZE OVEREENKOMST IN TE STEMMEN, NEEM DAN ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET DE DIRECTE KLANTENONDERSTEUNING VAN BLACKBERRY EN RETOURNEER UW BLACKBERRY PLAYBOOK NIET VOOR REPARATIEDIENSTEN EN ACCEPTEER DE VOORLOPIGE INRUIL-PLAYBOOK VAN RIM NIET. 15. PERSOONLIJKE INFORMATIE. Alle communicatie, elektronisch of anderszins, met RIM, de aan RIM gelieerde ondernemingen en/of geautoriseerde dienstverleners (gezamenlijk RIM ondernemingen ) kan worden vastgelegd voor training, kwaliteitsborging en ten behoeve van klantenondersteuning, en kan ook worden behouden als officiële vastlegging van Uw aanvaarding van voorwaarden van RIM ondernemingen, inclusief deze Overeenkomst. U stemt ermee in en begrijpt dat het noodzakelijk kan zijn voor RIM ondernemingen om Uw persoonlijke informatie te verzamelen, gebruiken, verwerken, versturen en bekend te maken om de diensten te verlenen die in deze Overeenkomst worden beschreven, die mogelijk inclusief, doch niet beperkt is tot Uw naam, adres, adres, telefoonnummer, informatie en identificerende gegevens betreffende Uw BlackBerry PlayBook, en Uw betalingsgegevens (waar van toepassing). U stelt en garandeert dat U alle nodige toestemmingen, instemmingen en rechten heeft om RIM ondernemingen te voorzien van dergelijke informatie in overeenstemming met toepasselijke privacy-wetgeving. Uw persoonlijke informatie die door RIM wordt ontvangen gedurende de dienstverlening of ondersteuning krachtens deze Overeenkomst zal worden gebruikt, verwerkt, verstuurd, en bekendgemaakt in overeenstemming met het privacybeleid van RIM (dat kan worden ingezien op en dat in deze Overeenkomst is opgenomen en daarvan onderdeel uitmaakt) voor: (a) enig doel dat verband houdt met de verlening van Reparatiediensten omschreven in deze Overeenkomst, en om met U te communiceren (inclusief ten behoeve van tevredenheidsonderzoeken naar de diensten en andere producten en diensten van RIM); (b) intern gebruik door RIM ondernemingen voor het oplossen van problemen om de producten en diensten van RIM te handhaven en te verbeteren; en (c) ongeacht welk doel dat is toegestaan of vereist door enige toepasselijke wet of waarvoor U Uw toestemming geeft. You gaat ermee akkoord en stemt ermee in dat die kan inhouden het verkrijgen van Uw informatie en de BlackBerry PlayBook van derden die aansluitingsdiensten leveren, winkeliers, wederverkopers en distributeurs die een rol spelen in de keten van bewaargeving van de BlackBerry PlayBook waaraan reparatiediensten worden uitgevoerd, en de overdracht van Uw informatie en de BlackBerry PlayBook tussen RIM ondernemingen onderling om de Reparatiediensten uit te voeren die in deze Overeenkomst zijn beschreven. Voorts begrijpt U en stemt U ermee in dat Uw persoonlijke informatie kan worden verzameld, gebruikt, verwerkt, verstuurd, en opgeslagen in Canada, de Verenigde Staten en ongeacht welk ander land waar RIM ondernemingen faciliteiten hebben (wat landen buiten de Europese Economische Ruimte kan omvatten, of buiten het land waarin U verblijft). De verzameling, het gebruik, de verwerking, de verzending en/of bekendmaking van persoonlijke informatie voor bovenvermelde doeleinden stemt overeen met het Privacybeleid van RIM en de melding van RIM uit hoofde van Engelse Data Protection Act Gelieve nota te nemen van het Privacybeleid en de bepalingen van deze Overeenkomst betreffende de uitoefening van PLAYBOOK REPAIR SERVICE TERMS AND CONDITIONS EU Template (Dutch) cl 6

7 rechten van toegang, rectificatie, en annulering van het gebruik, de verwerking, verzending en bekendmaking van genoemde persoonlijke informatie. 16. WIJZIGING. RIM behoudt zich het recht voor deze Overeenkomst naar eigen goeddunken van tijd tot tijd bij te werken of te herzien en kan U op de hoogte stellen van dergelijke bijwerkingen en herzieningen op alle redelijke manieren, inclusief doch niet beperkt tot het plaatsen van bijgewerkte en/of herziene inhoud op de website van RIM op of per aan het adres dat u aan RIM heeft gegeven in verband met Uw aanvaarding van deze Overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat U deze Overeenkomst zult nalezen na kennisgeving van de bijgewerkte en/of herziene inhoud om ervoor te zorgen dat u voortdurend op de hoogte bent van de Reparatiediensten die aan U worden geleverd in overeenstemming met deze Overeenkomst. De voortzetting van het gebruik door U van de Reparatiediensten (inclusief vervolgdiensten in verband met een openstaande probleemmelding) na kennisgeving van dergelijke bijgewerkte en/of herziene inhoud van deze Overeenkomst zullen Uw aanvaarding vormen van deze wijzigingen. 17. FORCE MAJEURE. Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Overeenkomst zal geen der Partijen geacht worden deze Overeenkomst niet te zijn nagekomen door verzuim haar verplichtingen te vervullen wanneer dit te wijten is aan oorzaken buiten haar redelijke invloedsfeer. Deze bepaling zal niet worden geïnterpreteerd als excuus voor niet-nakoming van een verplichting van een der Partijen om de andere Partij te betalen krachtens deze Overeenkomst. 18. DIVERSEN. Behalve voor zover verboden door dwingendrechtelijke wetgeving, gaat U ermee akkoord dat deze Overeenkomst en alle gerelateerde documenten in het Engels kunnen worden opgesteld. Indien U in Frankrijk bent gevestigd: C est la volonté expresse des parties que la présente convention ainsi que les documents qui s y rattachent soient rédigés en anglais, sous réserve des dispositions légales d'ordre public applicables. Een verklaring van afstand van enig vorderingsrecht door RIM van enig niet-nakomen zal niet worden beschouwd als blijvende verklaring afstand van dergelijk niet-nakomen of een verklaring van afstand voor enig ander niet-nakomen. Indien er enige tegenstrijdigheid is tussen deze Overeenkomst en enige documentatie betreffende Reparatiediensten voor Uw BlackBerry PlayBook, zullen de bepalingen van deze Overeenkomst door RIM worden toegepast naarmate van een dergelijke tegenstrijdigheid. Indien enige voorwaarde, bepaling of enig onderdeel van een artikel van deze Overeenkomst nietig, onwettig of nietafdwingbaar wordt geacht, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van een dergelijke voorwaarde, bepaling of onderdeel van een artikel van deze Overeenkomst. De bepalingen van deze Overeenkomst waar uit hoofde van een commercieel redelijke interpretatie blijkt dat U en RIM dergelijke bepalingen in stand zouden willen houden na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst, zullen blijven bestaan voor zover nodig om het doel van een dergelijke bepaling te verwezenlijken. Zonder beperking, gaat U ermee akkoord dat een afgedrukte versie van deze Overeenkomst en van enige kennisgeving gedaan in elektronische vorm toelaatbaar is in juridische of administratieve procedures gebaseerd op of verband houdende met deze Overeenkomst in dezelfde mate en onderworpen aan dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk zijn gegenereerd en bewaard in afgedrukte vorm. Deze Overeenkomst heeft betrekking op U alleen en is beperkt tot Uw BlackBerry PlayBook. U mag Uw rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet overdragen of cederen. Niettegenstaande het bovenstaande, kan RIM de vervulling van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst cederen aan ondernemingen en/of derden die aan haar gelieerd zijn. PLAYBOOK REPAIR SERVICE TERMS AND CONDITIONS EU Template (Dutch) cl 7

Voorwaarden voor verkoop van Producten, Goederen en/of Diensten Formulier ES 104 (Rev. 4)

Voorwaarden voor verkoop van Producten, Goederen en/of Diensten Formulier ES 104 (Rev. 4) Voorwaarden voor verkoop van Producten, Goederen en/of Diensten Formulier ES 104 (Rev. 4) OPMERKING: Verkoop van Goederen en/of Diensten is uitdrukkelijk afhankelijk van instemming van de Koper met deze

Nadere informatie

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Algemene Bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen

Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen 1. Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koper: Baggermaatschappij Boskalis B.V. gevestigd

Nadere informatie

certificaten, douaneaangifte en registratie (gezamenlijk te noemen: 'Aanvullende Kosten'). De Klant is verantwoordelijk

certificaten, douaneaangifte en registratie (gezamenlijk te noemen: 'Aanvullende Kosten'). De Klant is verantwoordelijk VERKOOPVOORWAARDEN Deze voorwaarden ('Overeenkomst') zijn van toepassing op de verkoop van producten en services ('Producten') door Avnet, Inc. en diens divisies, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER Artikel 1 // Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer : de Persoon met wie Sparkholder een Overeenkomst heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Teboza: Teboza Pack B.V.; Afnemer de wederpartij van Teboza bij een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden

RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden OVEREENKOMST TUSSEN U EN RCI EUROPE Deze website wordt u aangeboden door RCI Europe ('RCI', 'wij', 'ons' of 'onze'). Uw gebruik van deze website en/of uw aanvaarding zonder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V.

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a. TOMTELECOM: TOMTELECOM, gevestigd te Groningen; b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Dit Platform is een initiatief van: PORT+ N.V. (Hierna Port+ of wij genoemd) Brouwersvliet 33-7de verdieping B-2000 Antwerpen België BTW: BE404 796 440 Indien je vragen of opmerkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERNEMINGSVOORWAARDEN ALL-BY-ONE WEDDING PLANNER

ALGEMENE ONDERNEMINGSVOORWAARDEN ALL-BY-ONE WEDDING PLANNER ALGEMENE ONDERNEMINGSVOORWAARDEN ALL-BY-ONE WEDDING PLANNER DEFINITIES: Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden te weten All-By-One. All-By-One: vertegenwoordigd door Brigitte Ryckaert, zaakvoerder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie