Beveiligingsaspecten van draadloze hotspots

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beveiligingsaspecten van draadloze hotspots"

Transcriptie

1 Technische Wetenschappen Geel Bachelor in de elektronica-ict Beveiligingsaspecten van draadloze hotspots Toepassing van 802.1x met freeradius CAMPUS Geel Steven Wittevrouw Academiejaar

2 VOORWOORD Graag had ik Christophe Gabriëls, Marc Muylle, Jean Claessens en Toni Van Remortel bedankt voor deze geweldige stage ervaring. Zonder hen had ik dit nooit kunnen afleggen op de manier zoals ik het nu gedaan heb. Ook had ik graag Leo Dillen bedankt voor zijn ervaring en hulp bij het schrijven van deze scriptie en Bart Portier voor de technische kennis en praktische kanten. Als laatste zou ik mijn familie en vrienden willen bedanken voor hun steun tijdens deze periode van stress en hard werken.

3 SAMENVATTING Een draadloos netwerk beveiligen is meestal niet zo simpel als het lijkt, zeker niet in een complexe omgeving als een bedrijf of een school. Beveiligingen zijn er in alle smaken en gradaties. Maar welke beveiligingen zijn voldoende om vertrouwelijke gegevens door te sturen zonder het evenwicht te verliezen tussen snelheid en comfort? Dit eindwerk bespreekt de middelen die nodig zijn om een draadloos netwerk veilig te maken. De uitgewerkte configuratie zal het mogelijk maken om door middel van certificaten een beveiligde draadloze verbinding op te zetten. Verdere toegang wordt alleen verleend als de gebruiker zijn login gegevens in een portal invult.

4 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 4 INLEIDING STAGEPLAATS DRAADLOOS Wat is draadloos Draadloos toegepast Basic Service Set Extended Service Set Draadloze netwerk beveiliging WEP WPA Belangrijkste gevaren AUTHENTICATION AUTHORISATION ACCOUNTING Authentication Authorisation Accounting Software Toepassing Uitbreiding draadloze beveiliging EAP-TLS aanmelding Certificaat controle Asymmetrische encryptie Gebruikers controle PORTAL Werking Aanmelding en controle Toepassing UITVOERING Draadloos Configuratie draadloos basisstation Windows XP configuratie Mac OS X Leopard Linux configuratie Authentication Authorisation Accounting RADIUS configuratie Database configuratie Certificaat generatie Portal CoovaChilli configuratie Gateway configuratie Webserver configuratie... 53

5 5 5.4 Samengevoegd BESLUIT LITERATUURLIJST BIJLAGEN Debian installatie pakketen Certificaat script FreeRADIUS log Wireshark log... 70

6 6 INLEIDING The phrase wireless security is considered by some to be an oxymoron. Bruce Potter & Bob Fleck verwoorden hiermee hoe draadloos benaderd kan worden. Dit is begrijpelijk als je weet dat een standaard draadloze beveiliging in minder dan vijf minuten kan gekraakt worden. Met als resultaat virussen en oneigenlijk gebruik van het netwerk. Op mijn stageplaats werd ik geconfronteerd met zo een standaard beveiliging. Het is geweten dat in het verleden misbruiken hebben plaats gevonden die resulteerden in een trage draadloze verbinding. Ikzelf heb dit ook kunnen ondervinden door via het draadloze netwerk te surfen en werken. Het huidig systeem met een specifieke statische sleutel is niet veilig genoeg en zou kunnen leiden tot het meelezen van gegevens door oneigenlijke gebruikers Daarom was mijn stageopdracht zeer duidelijk. Er voor zorgen dat het draadloos netwerk maximaal beveiligd wordt en dit ten voordele van de gebruikers. In dit eindwerk beschrijf ik de opbouw en beveiliging van een draadloos netwerk door middel van authenticatie. De uitleg over dit onderzoek en configuratie is op te delen in drie delen. Het eerste deel legt de werking en beveiliging van een draadloos netwerk uit, met hierbij een korte toelichting op de gevaren van een draadloos netwerk. Het tweede deel legt de middelen uit die nodig zijn om een standaard draadloze beveiliging uit te breiden en gebruikers te authenticeren. Het derde deel geeft een korte uitleg over wat de functie van een portal is in een draadloos netwerk. De gebruikte configuratie van dit onderzoek kan u vinden in hoofdstuk 5.

7 7 1 STAGEPLAATS Veel bedrijven en scholen lonken naar een draadloos netwerk maar door de hoge moeilijkheidsgraad van de configuratie (zeker in bedrijven) wordt dit weinig toegepast. Helaas wordt zelden het volledige draadloze netwerk beveiligd en beperkt men zich tot de zogenaamde kritische zone. Het is echter de zwakste schakel in de beveiliging die de kwaliteit bepaald. Op de campus van de Hogeschool Antwerpen, departement Ontwerpwetenschappen wordt een draadloze connectie aangeboden naar het internet en het intranet. Maar door de snelle ontwikkelingen in de hedendaagse technologieën zijn de huidige beveiligingsmaatregelen snel verouderd geraakt. Het upgraden naar een betere beveiliging is een tijdrovende taak en heeft een hoge moeilijkheidsgraad waardoor dit nooit voltooid geraakt is. Uit deze problematiek is mijn stageopdracht verder gevloeid, namelijk als een stagiair deze taak voorbereiden en zonodig volledig herwerken. Tijdens deze stage heb ik gewerkt op de dienst ICT van het departement Ontwerpwetenschappen, het grootste van de zeven departementen van de Hogeschool Antwerpen. Om de ICT taken te optimaliseren is het de bedoeling dat de respectievelijke diensten samengevoegd worden tot een centrale ICT. Gezien de specifieke omgevingen van de campussen zal nog een zekere autonomie per campus voorzien moeten worden. Tabel 1.1 Overzicht verschillende departementen departement Audiovisuele en beeldende kunsten Locatie Antwerpen Bedrijfskunde, Lerarenopleiding en Sociaal werk Antwerpen, Lier Muziek en Podiumkunsten Gezondheidszorg Industriële Wetenschappen en Technologie Ontwerpwetenschappen Vertalers en Tolken Antwerpen, Lier Merksem Antwerpen, Turnhout, Mechelen Antwerpen Antwerpen Mijn stageopdracht liep grotendeels parallel met deze van een systeembeheerder. Enkele taken die een systeembeheerder op zich kan nemen: onderhoud van de toegewezen computers; beheer van de servers die instaan voor het departement; ondersteuning voor het administratief personeel (netwerkbeheerder); flexibel problemen weten op te lossen; studenten ondersteuning bieden voor persoonlijke laptops. Dit is maar een beperkt overzicht van het aantal taken maar het geeft al duidelijk weer dat dit veel werk is voor één persoon. Vandaar dat op mijn stageplaats er drie vaste medewerkers zijn en één ICT-coördinator (Marc Muylle). De drie vaste medewerkers zijn voorzien voor systeembeheer (Toni Van Remortel), netwerkbeheer (Christophe Gabriëls) en technische ondersteuning (Jean Claessens).

8 8 Enkele taken die ik op mij genomen heb tijdens mijn stage: script voor het automatisch afsluiten van de computers op een bepaald tijdstip; updaten en aanpassen van Windows en Linux servers; vernieuwen van server hardware; aanpassen van programma s die nodig zijn voor de lessen ( bijvoorbeeld: Office, Photoshop); helpen van studenten met login problemen; draadloze problemen oplossen; loggingg data nakijken; helpen bij het aanpassen van netwerk hardware. Tijdens de eerste week heb ik gewerkt via het draadloos netwerk en heb hierdoor zelf kunnen ondervinden welke nadelenn dit heeft op het gebied van veiligheid. Mijn opdracht had specifieke doelen namelijk controle, veiligheid en comfort. Dit houdt in dat ik een onderzoek moest verrichten naar de best toepasbare beveiliging voor de huidige infrastructuur. De huidige situatie bestaat uit: 13 acces points (Cisco Aironet 1100 series); 128-bit WEP encryptie. Met deze beveiliging kan iedere laptop gebruiker de WEP key verkrijgen en onbeperkt gebruik maken van het draadloze netwerk. Figuur 1.1 Structuur draadloos netwerk In deze situatie ligt het aantal connecties die per dag gemaakt worden op één hotspot vrij hoog.

9 9 Figuur 1.2 Aantal connecties op hotspot zes gedurende één maand Figuur 1.3 Aantal connecties op alle hotspots gedurende één maand Door dit hoog aantal connecties ben ik gaan kijken naar het verbruik op die momenten en op verschillende tijdstippen stemde het overeen. Dit verbruik is daarom niet slecht, maar wat veel gebruikers niet weten is dat het gebruik van streaming (audio en video) zwaar belastend is voor een netwerk. Controle op in en uitgaand verkeer is moeilijk in deze situatie. Figuur 1.4 Verbruik van hotspot zes gedurende één maand

10 10 Figuur 1.5 Verbruik van hotspot zes gedurende een drukke dag Figuur 1.6 Departementaal verkeer gedurende één maand Uit deze bevindingen kon ik concluderen dat men het draadloos netwerk intensief benut. Dit kan resulteren in een traag netwerk waar zelfs de schoolcomputers op kritieke momenten (bijvoorbeeld: lessen) hinder van ondervinden. Hierdoor werd mijn stageopdracht duidelijk, namelijk een betere beveiliging zoeken voor dit bestaande draadloos netwerk. Met de achterliggende gedachte aan een beter beheer welk ook een beter comfort realiseert. Enkele verdere vereisten: laptopgebruikers moeten zich aanmelden met hun login gegevens die toegewezen zijn door de school; ondersteuning voor drie verschillende besturingssystemen; Windows (XP / Vista) Apple OSX Linux (kernel ) tijdsgelimiteerde toegang tot het draadloos netwerk (buiten de schooluren); controle en instellingsmogelijkheden crossplatform voorzien; gebruiksvriendelijke interfaces; eenvoudige rapporteringinterface.

11 11 2 DRAADLOOS Dit hoofdstuk handelt over de basisopstelling en de veiligheid van een draadloos netwerk. Met als doelstelling de infrastructuur van mijn stage te verduidelijken. Verdere uitleg over de technologie achter een draadloos netwerk is niet van toepassing in dit eindwerk. 2.1 Wat is draadloos Draadloos kan meerdere betekenissen hebben voor verschillende mensen. Maar algemeen kan gesteld worden dat deze term gerelateerd is met communicatie zonder draad. Enkele andere technologieën: WAP; Bluetooth; Infrarood. Bovenstaande technologieën lijken allemaal hetzelfde maar zijn in wezen van achtergrond verschillend en er schuilt altijd een ander verhaal achter De technologie achter een draadloos netwerk is gedefinieerd door de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) standaard. Het is een verzameling van standaarden die een goede werking mogelijk maakt. Een draadloos netwerk kan in het OSI-Model (ISO Reference Model for Open Systems) teruggevonden worden in de eerste drie lagen. Een OSI-Model beschrijft hoe data wordt verstuurd over een netwerk. Tabel 2.1 OSI-Model OSI-Model 7 Toepassing 6 Presentatie 5 Sessielaag 4 Transport 3 Netwerk 2 Datalink 1 Fysiek Volgens de IEEE standaard situeert een draadloos netwerk zich op laag één en twee, maar door de veelvuldige combinaties die gemaakt worden met laag drie wordt deze er ook bij gerekend.

12 12 Laag drie is verantwoordelijk voor de IP-adressering en routering van een draadloos netwerk. Laag twee zorgt voor een goede communicatie en beveiliging tussen laag drie en één. Laag één behandelt voornamelijk de technieken die nodig zijn om een draadloos signaal op te bouwen. Op laag één is het ook mogelijk om aan beveiliging te doen maar dit zal niet behandelt worden in dit eindwerk. 2.3 Draadloos toegepast Basic Service Set Een Basic Service Set (BSS) bevat een basisstation en draadloze cliënten. Het basisstation coördineert alles naar de draadloze cliënten toe waardoor dit netwerk ook wel een infrastructuur netwerk genoemd kan worden. Een draadloos netwerk maakt zichzelf bekend door middel van een Service-set identifier (SSID). Wat gezien kan worden als de naam van het netwerk. Soms wordt omwille van veiligheidsredenen deze SSID verborgen en moet de naam van te voren gekend zijn. Wanneer een draadloze cliënt heeft beslist welke naam gebruikt zal worden om verbinding te maken, wordt er gezocht naar een beschikbaar basisstation in zijn omgeving. Hierna zal de cliënt een connectie aanvragen bij het basisstation. Wanneer de draadloze cliënt verbonden is met het basisstation, is er officieel een verbinding opgesteld. Dit kan onbeveiligd of beveiligd zijn. De mogelijke beveiligingsmethodes worden later kort beschreven. Na het opzetten van de initiële verbinding zal het basisstation alle verkeer doorsturen naar het bedraad netwerk. Dit om eventuele IP-adressering (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol ) mogelijk te maken en verdere connecties door te laten. Om IPadressering mogelijk te maken vanuit het basisstation moet deze voorzien zijn van een inwendige router en switch. Figuur 2.1 Basis Service Set

13 Extended Service Set Een Extended Service Set heeft als basis een Basis Service Set. Het verschil is dat er meerdere basisstations aanwezig zijn en ieder toegangspunt dezelfde SSID heeft. Deze toegangspunten vormen hierdoor één draadloos netwerk dat kan verspreid worden over een grote locatie. Figuur 2.2 Extended Service Set Deze opstelling is toegepast op mijn stage (zie fig. 2.2). Er zijn dertien basisstations die rechtstreeks verbonden zijn met het bedraad netwerk door middel van switchen. De draadloze cliënten krijgen een IP-adres toegewezen van de DHCP server. Dit geeft het voordeel dat men altijd hetzelfde IP-adres toegewezen krijgt en maakt het mogelijk om vrij rond te lopen in de school zonder enig probleem. 2.4 Draadloze netwerk beveiliging Het probleem bij een draadloos netwerk is dat deze standaard onbeveiligd is. Dit kan als gevolg hebben dat iemand met de juiste kennis en programma s zonder enige hinder alle gegevens kan onderscheppen. Door het onderzoeken en begrijpen van de risico s is het mogelijk om een draadloos netwerk veilig te maken. Een van de volgende stappen in dit eindwerk is het begrijpen en voorkomen van deze risico s door middel van encryptie. Dit ga ik doen door uitleg te geven over de huidige beveiliging en de beveiliging die ik gekozen heb voor het nieuwe draadloze netwerk. Vervolgens nog een korte uitleg over de belangrijkste gevaren voor een draadloos netwerk WEP WEP (Wired Equivalent Privacy) is een beveiligingsmethode ontwikkelt in 1999 om de data die draadloos verstuurd wordt te coderen. De gegevens zijn dan niet meer leesbaar voor iemand buiten dit draadloos netwerk. WEP maakt gebruik van een statische sleutel en een CRC (Cyclic Redundancy Check) om de gegevens te coderen. Maar door enkele fouten in het ontwerp werd deze beveiligingsmethode al vlug onveilig.

14 14 Op mijn stage wordt deze beveiligingsmethode momenteel nog gebruikt omwille van het comfort. Maar voldoende veilig is dit niet meer doordat deze onvolmaaktheden in WEP al enkele jaren ontdekt zijn. Tegenwoordig is een WEP encodering in minder dan vijf minuten te kraken. In 2005 heeft de FBI dit gedemonstreerd met het behulp van een paar programma s die vrij beschikbaar zijn voor iedereen. Daarom was een van mijn eerste stappen het zoeken van een geschikte beveiliging WPA Door de onvoldoende dataveiligheid van WEP is WPA (Wi-Fi Protected Access) ontstaan. Deze codering is ontworpen om de onvolmaaktheden van WEP te verbeteren en was een tussenstap naar een nog betere beveiliging namelijk WPA2. Voor mijn stageopdracht was WPA2 niet mogelijk door problemen met hardware compatibiliteit. Het belangrijkste verschil tussen WPA en WPA2 is het gebruikte algoritme. Hoe zwaarder dit algoritme, hoe groter de kans op een verlaagde snelheid en bereik. WPA kan ingedeeld worden in twee delen, WPA-personal en WPA-enterprise. Zoals de naam het zegt is WPA-personal bedoeld voor thuisgebruik en WPA-enterprise voor het gebruik in omgevingen zoals deze op mijn stage. Het verschil zit in het sleutelbeheer van WPA. WPA-personal maakt gebruik van een pre shared key en WPA-enterprise maakt gebruik van een authenticatie server (zie volgend hoofdstuk voor meer informatie). In mijn configuratie maak ik gebruik van WPA-enterprise. Zo wordt het mogelijk voor gebruikers om een veilige connectie op te zetten naar een draadloos netwerk zonder enige moeite. Om deze verbinding te realiseren is het voldoende om een certificaat te installeren waarmee de computer zich kan authenticeren naar het netwerk. Door het gebruik van WPA-enterprise is het mogelijk om oneigenlijke toegang te verhinderen. Maar dit is nog niet voldoende aangezien er hierdoor nog steeds geen volledige controle is over wie verbonden is op het draadloos netwerk. Deze verdere controle mogelijkheden worden besproken in hoofdstuk 3 en Belangrijkste gevaren Algemeen gezien zijn de mogelijke aanvallen op een draadloos netwerk verdeelbaar in drie categorieën. Namelijk Passieve, Actieve en man in the middle aanvallen Passieve aanvallen Deze aanval vindt plaats wanneer iemand gericht scant naar een draadloos netwerk. Een aanvaller heeft maar weinig middelen nodig om deze aanval uit te voeren, een draadloze kaart in promiscuous mode is voldoende (de kaart ontvangt al het mogelijke draadloze verkeer in zijn omgeving, in plaats van alleen het bedoelde verkeer voor de kaart). Hiermee kan de aanvaller met de nodige programma s het draadloze verkeer analyseren. Enkele programma s : network monitor van Microsoft; TCPdump in Linux omgevingen; Airsnort; Netstumbler; Prism stumbler; Wireshark. Passieve aanvallen zijn moeilijk te detecteren omdat de frequenties voor een draadloos netwerk geen licentie hebben, iedereen kan deze frequenties gebruiken.

15 15 Deze aanvalsmethode kan voor een groot deel opgelost worden door het toepassen van een betere beveiligingsmethode, zoals WPA Actieve aanvallen Na het gebruik van een passieve aanval kan de aanvaller deze gegevens gebruiken om zich oneigenlijk toegang te geven tot het draadloos netwerk. Dit soort aanvallen houdt in dat men het netwerk gebruikt om illegale acties uit te voeren. Enkele illegale acties: verhinderen van internet toegang; spam aanvallen; computers besmetten met virussen; servers uitschakelen. Daarom is het belangrijk voor mijn stage dat men deze aanvallen niet kan uitvoeren. Dit is een van de voornaamste redenen dat de beveiligingsgraad van een netwerk hoog moet zijn. Zeker voor een school of bedrijf Man in the middle aanvallen Wanneer de SSID van een draadloos netwerk gekend is, wordt het mogelijk om in de buurt van dit netwerk een vals basisstation te plaatsen. Hierdoor zullen onwetende gebruikers verbinden met dit basisstation, en verkrijgt de kwaadwillige persoon persoonlijke gegevens van deze gebruikers. Het is zeer moeilijk om deze vorm van aanval te ontdekken. Daarom moet er met een scanprogramma gecontroleerd worden, bijvoorbeeld netstumbler. Hiermee kan men scannen op deze valse basisstations. Op mijn stage heb ik geadviseerd om op regelmatige basis te scannen, dit om eventuele kwaadwillige personen toegang te verhinderen.

16 16 3 AUTHENTICATION AUTHORISATION ACCOUNTING Dit hoofdstuk behandelt het belangrijkste deel van mijn stage namelijk het hart van de beveiliging. Het AAA (Authenticatie Autorisatie Accounting) framework maakt het mogelijk om authenticatie en toegang te verkrijgen tot een netwerk. Verder zal er beschreven worden hoe dit toegepast kan worden op mijn stage. Omwille van de complexiteit behandel ik de gebruikte configuraties in hoofdstuk Authentication Authenticatie (Authentication) is een proces om de identiteit van een gebruiker of computer te controleren. Dit proces is bekend als het aanmelden met login en paswoord. Het verspreiden of verliezen van een paswoord zorgt voor een onzekerheid in de beveiliging. Daarom is het nuttig dat er andere en betere methodes gebruikt worden voor de authenticatie in een draadloos netwerk. Voor mijn configuratie heb ik gekozen om authenticatie te realiseren door middel van certificaten. Deze manier van authenticatie maakt het mogelijk om een gebruiker op een draadloos netwerk aan te melden zonder enige vorm van login of paswoorden. De enige vereiste is dat er een certificaat geïnstalleerd wordt. Omwille van veiligheidsredenen moet dit certificaat ieder academiejaar vernieuwd worden. Uitleg hoe dit certificaat gegenereerd moet worden, is beschreven in hoofdstuk 5. Het certificaat dat geïnstalleerd wordt is beveiligd met een paswoord, om het doorgeven aan oneigenlijke gebruikers te verhinderen. Figuur 3.1 Voorbeeld algemene authentificatie procedure

17 Authorisation Autorisatie (Authorisation) is een verzameling van regels waarmee beslist wordt waar een gebruiker mogelijke toegang tot kan verkrijgen. Deze regels zijn meestal gedefinieerd door een Active Directory of LDAP server. Dit kan verschillende vormen aannemen zoals toegang tot een server, diensten, gebruikersmappen, enzovoort. Het bepalen van deze toegang is afhankelijk van de identiteit waarmee de gebruiker is aangemeld. Niet alleen is het mogelijk om toegang te geven tot bepaalde diensten, maar ook het verdelen van IP-adressen, tijdsbeperkingen en kwaliteitsbepaling (QoS, Quality of service) behoren tot de mogelijkheden. In dit eindwerk is er voor gekozen om Active Directory de regels voor autorisatie te laten bepalen. Om praktisch en vlot autorisatie te testen is er gebruik gemaakt van een MYSQL database, hier zijn enkele testgebruikers aan toegevoegd. De reden voor deze praktische manier is om een bepaalde teststructuur in te bouwen, en dit later dan te vervangen door Active Directory. Een nadeel van deze MYSQL database is dat er enkel kan gecontroleerd worden of een gebruiker toegang heeft tot het intranet. Figuur 3.2 Autorisatie schema 3.3 Accounting Accounting is de laatste stap en controleert hoe de gebruiker het netwerk benut. Het gebruik van deze informatie heeft verschillende doeleinden. Enkele voorbeelden van doeleinden: bijhouden van de tijd doorgebracht op het netwerk; hoeveel data heeft een gebruiker verstuurd; welke diensten heeft een gebruiker geraadpleegd. Deze gegevens worden afgeleid van de logs en statistieken die bij authenticatie en authorisatie gegenereerd zijn. Het bijhouden van deze gegevens gebeurt in een database. Het voordeel van een database is de mogelijkheid tot het centraal opslaan van deze gegevens. Daarom heb ik in mijn configuratie deze stap ondergebracht in de al aanwezige MYSQL database. Hierdoor is het mogelijk om er later een webinterface voor te schrijven zodat

18 18 men deze gegevens in mensentaal kan lezen. Het ontwikkelen van deze webinterface is te uitgebreid, met als resultaat dat de ontwikkeling hiervan niet kan behandeld worden in dit eindwerk. 3.4 Software Om te kunnen voldoen aan de AAA functionaliteit zijn er verschillende protocollen ontwikkeld. Enkele AAA protocollen: RADIUS; DIAMETER; TACACS; TACACS+. Voor deze protocollen zijn softwarepakketen ontwikkeld. Deze maken het mogelijk om in combinatie met andere protocollen een goed ontwikkeld systeem aan te bieden. Enkele combineerbare authenticatie protocollen: PAP (Password Authentication Protocol); CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol); EAP (Extensible Authentication Protocol); PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol). Enkele softwarepakketen: Microsoft RADIUS server; Aradial RADIUS Server; freeradius; Radiator; XTRadius. In de configuratie van dit eindwerk is de voorkeur uitgegaan naar EAP in combinatie met freeradius. Dit geeft de mogelijkheid om AAA toe te passen op een draadloos netwerk. Het toepassen hiervan kan geplaatst worden onder de IEEE 802.1X standaard. Deze standaard beschrijft hoe netwerk toegangscontrole (NAS, Network Access Control) toegepast moet worden op een netwerk. U kan verdere uitleg over deze toepassing terugvinden in punt Toepassing Zoals eerder uitgelegd is de toegepaste beveiliging in dit eindwerk een combinatie van twee protocollen door middel van het softwarepakket freeradius. Het gebruik van EAP staat hier centraal, maar is nog op te splitsen in verschillende onderdelen. Mogelijke EAP deelprotocollen: LEAP; PEAP; o o EAP-TLS; EAP-MD5; EAP-PSK; EAP-TTLS; EAP-IKEv2; EAP-MSCHAPv2 EAP-GTC

19 19 EAP-FAST; EAP-SIM; EAP-AKA. De complexiteit van de deelprotocollen maakt het onmogelijk om deze allemaal te behandelen. De voorkeur in dit eindwerk gaat er naar uit om EAP-TLS te gebruiken, dit omdat EAP instaat voor het authenticatie mechanisme en TLS (Transport Layer Security) instaat voor het beveiligen van de verbinding. Bovendien zijn deze niet allemaal toepasbaar op een draadloos netwerk. EAP-TLS is de beste keuze voor toepassing op een draadloos netwerk, er zijn hier verschillende redenen voor Uitbreiding draadloze beveiliging EAP is van oorsprong niet ontworpen om over een draadloos netwerk te gebruiken, maar het is mogelijk doordat we EAP over LAN (EAPOL) pakketen over het draadloos versturen. Hierdoor beschouwen we een draadloos netwerk als een bedraad netwerk. Dit gedeelte van het netwerk noemt men ook wel de verbinding tussen de supplicant (gebruiker die wilt aanmelden) en de authenticator (draadloos basisstation). Het andere deel bestaat uit de authenticator en de authentication server (RADIUS server). Over dit deel van de verbinding worden EAP over RADIUS (EAPOR) pakketen verstuurd. Een authenticator heeft enkel een functie bij het opzetten van een draadloze connectie. Na het opzetten van een connectiee geeft de authenticator de boodschappen van de supplicant door aan de authentication server. Figuur 3.3 EAP functies in een draadloos netwerk EAP-TLS aanmelding Na installatie van het certificaat bij de supplicant en authentication server, zal de supplicant een EAPOL boodschap versturen naar de authenticator waarmee hij laat weten dat hij aanwezig is op het netwerk en toegang wil verkrijgen. De authenticator vraagt vervolgens de nodige gegevens op van de supplicant en stuurt deze gegevens door naar de authentication server. Hierop volgend gaat de server het certificaat opvragen bij de supplicant en controleren of dit het correcte is (zie 3.5.3). Eens bevestigd dat dit het correctee certificaat is zal de server een willekeurigee sleutel

20 20 doorgeven aan de authenticator om met de supplicant een WPA verbinding op te zetten. Deze sleutel of WPA key zal na een bepaalde tijd vernieuwd worden, dit is nodig om het kraken van dezee sleutel door oneigenlijke gebruikers te verhinderen. Na de initiële stap is het voor de supplicant mogelijk om contact op te nemen met een DHCP server. In dit eindwerk zal de gebruiker terecht komen in een klein afgeschermd deel van het draadloos netwerk waar beperkte toegang is tot het intranet. Om toegang te verkrijgen tot het volledige intranett zal de gebruiker moeten aanmelden op een portaal (zie hoofdstuk 4). Figuur 3.4 Algemeen aanmelding proces Figuur 3.5 EAP-TLS aanmelding proces

21 Certificaat controle Het controleren van een certificaat kan beschouwd worden als een procedure op zichzelf. Dit houdt in dat bij een EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol - Transport Layer Security) handshake er inwendig een TLS handshake uitgevoerd wordt. Een handshake zorgt voor een automatische kennismaking en maakt het mogelijk dat beide partijen weten hoe verdere communicatie moet verlopen. TLS handshake routine: Wanneer een verbinding opgestart wordt naar de server zal de server zich bekend maken door middel van zijn persoonlijke gegevens op te sturen, (servernaam, het vertrouwde root certificaat en de server zijn publieke encryptie sleutel). De supplicant kijkt na of het root certificaat geldig is. Na bevestiging van geldigheid zal de supplicant een willekeurig getal encrypteren met de publieke sleutel van de server, het resultaat wordt naar de server gestuurd (alleen de server kan dit resultaat decrypteren). Wanneer de supplicant bevestiging gekregen heeft van de server dat het decrypteren voltooid is zal de handshake afgerond worden. Al het verkeer wordt vanaf nu geëncrypteerd. Wanneer deze handshake faalt zal de connectie afgebroken worden. Geen geldig certificaat is geen connectie, en hierin schuilt de kracht van de opstelling. Het is niet mogelijk voor derden om deze sleutel zomaar te bemachtigen want de private sleutels worden niet verstuurd. Een nadeel is dat er voorzichtig moet worden omgegaan met de publieke sleutel. Figuur 3.6 Certificaat controle

22 22 Het gebruik van deze handshake is gebaseerd op asymmetrische encryptie, om hier een duidelijk beeld op te geven kan u in het volgende punt (3.5.4) de nodige uitleg terugvinden Asymmetrische encryptie TLS encryptie maakt gebruik van een asymmetrische encryptie en bestaat uit een publieke sleutel en een private sleutel. Deze sleutels worden meestal samengevoegd in één bestand, het certificaat bestand. Het gebruik van deze sleutels kan uitgelegd worden aan de hand van volgend voorbeeld. Ann wenst een geëncrypteerde boodschap te versturen naar Bert, hiervoor heeft Ann de publieke sleutel nodig van Bert. Deze sleutel is vrij beschikbaar gesteld door bert voor iedereen. Wanneer Ann deze publieke sleutel heeft zal ze het bericht hiermee encrypteren. En daarna het beveiligd bericht doorsturen naar Bert. Wanneer Bert dit bericht ontvangt zal hij dit enkel kunnen decrypteren met zijn private sleutel en hierdoor kan Bert het bericht zonder probleem lezen. Met eventueel in omgekeerde richting een antwoord terug te sturen naar Ann. De enigste vereiste voor Bert is dan dat hij de publieke sleutel van Ann moet hebben. Figuur 3.7 Verzenden van een bericht met asymmetrische encryptie Het enige probleem in dit voorbeeld is dat iedereen een publieke sleutel kan aanbieden, het is dus mogelijk voor derden om hun eigen publieke sleutel aan te bieden. Het aanbieden van deze sleutel kan dus ook voor slechte doeleinden gebruikt worden. Waardoor het mogelijk wordt om bijvoorbeeld toch deze beveiligde berichten te lezen. Daarom heeft men root certificaten die instaan voor het herkennen en erkennen van deze publieke sleutels. Wanneer de sleutel niet van Bert komt kan Ann dit zien door de publieke sleutel te controleren met behulp van een root certificaat. Deze root certificaten worden verdeeld door speciaal voorziene certificaatautoriteiten (CA,

Security audit van het schoolnetwerk en de pc infrastructuur

Security audit van het schoolnetwerk en de pc infrastructuur Security audit van het schoolnetwerk en de pc infrastructuur Project aangeboden door Ruben Basyn voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013

Nadere informatie

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Nick Wuyts Departement Wetenschappen en Techniek

Nadere informatie

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was?

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Maak kennis met de nmd HyperDrive Stageplaats: Nomadesk Stagementor: dhr. De Buf Miguel Stagebegeleider: mevr. Deraedt Ann Project aangeboden door Gilles

Nadere informatie

1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP

1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP 1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP 1.1 Inleiding Om alle netwerkhardware met elkaar te laten communiceren zijn er communicatieprotocollen nodig. Deze verzameling afspraken zorgt ervoor dat we samen met de

Nadere informatie

ICT-coördinator in een scholengemeenschap

ICT-coördinator in een scholengemeenschap ICT-coördinator in een scholengemeenschap Project aangeboden door Michael Van Houtven voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2013-2014 Stageplaats

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Ook dank ik mijn stagebegeleider Frank De Schutter voor de begeleiding van mijn eindwerk.

WOORD VOORAF. Ook dank ik mijn stagebegeleider Frank De Schutter voor de begeleiding van mijn eindwerk. WOORD VOORAF Deze scriptie is het resultaat van mijn stage bij het bedrijf Acros Organics n.v. te Geel. Langs deze weg wil ik de mensen bedanken die hebben bijgedragen bij de verwezenlijking van mijn eindwerk.

Nadere informatie

Technical White Paper

Technical White Paper Technical White Paper VMware vcloud Director Opgesteld door: Andy Janssens 3SNB Inhoudsopgave 1 Cloud Computing, wat is het en wat houdt het in?... 4 1.1 Wat is Cloud Computing?... 4 1.2 Welke Cloud Computing

Nadere informatie

AirPort-netwerken opzetten met AirPortconfiguratieprogramma. Mac OS X versie 10.5 + Windows

AirPort-netwerken opzetten met AirPortconfiguratieprogramma. Mac OS X versie 10.5 + Windows AirPort-netwerken opzetten met AirPortconfiguratieprogramma Mac OS X versie 10.5 + Windows 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 3 Aan de slag 5 Met AirPort-configuratieprogramma internettoegang configureren op

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Sociale media in conferentie applicaties Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Project aangeboden door Elias Callens voor het behalen van de graad van Bachelor in de New

Nadere informatie

Visie op het veilig gebruik van Wifi

Visie op het veilig gebruik van Wifi Visie op het veilig gebruik van Wifi Tips voor zowel thuis als in de bedrijfsomgeving Gerard Niersman Voorwoord 15 jaar NiVo NiVo network architects bestaat dit jaar 15 jaar. Op 15 juli 1991 trokken Gerard

Nadere informatie

De Juniper Networks NonStop Wireless LAN oplossing.

De Juniper Networks NonStop Wireless LAN oplossing. De Juniper Networks NonStop Wireless LAN oplossing. Juniper Networks heeft met de introductie van de NonStop Wireless LAN oplossing een nieuwe Wireless LAN-generatie gerealiseerd, die organisaties bevrijdt

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE... 1 2 DANKBETUIGING... 4 3 ABSTRACT... 5 4 LIJST MET AFKORTINGEN... 6 5 VOORSTELLING STAGEBEDRIJF... 7

1 INHOUDSOPGAVE... 1 2 DANKBETUIGING... 4 3 ABSTRACT... 5 4 LIJST MET AFKORTINGEN... 6 5 VOORSTELLING STAGEBEDRIJF... 7 Inhoudsopgave 1 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 1 2 DANKBETUIGING... 4 3 ABSTRACT... 5 4 LIJST MET AFKORTINGEN... 6 5 VOORSTELLING STAGEBEDRIJF... 7 6 GEBRUIKTE TECHNOLOGIEËN... 8 6.1 VNC... 8 6.1.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

Firewalls en IDS. door Dieter Handschoewerker. Firewalls en IDS Pagina 1/80

Firewalls en IDS. door Dieter Handschoewerker. Firewalls en IDS Pagina 1/80 Firewalls en IDS door Dieter Handschoewerker Firewalls en IDS Pagina 1/80 Inhoudstabel Introductie 4 Deel 1 : Firewalls 5 Definitie van een firewall 5 Kenmerken van een firewall 5 Waartegen een firewall

Nadere informatie

Mobiele- en thuisgebruikers toegang geven tot bedrijfsnetwerk

Mobiele- en thuisgebruikers toegang geven tot bedrijfsnetwerk Mobiele- en thuisgebruikers toegang geven tot bedrijfsnetwerk Het veilig verzenden van gegevens over het internet heeft een slechte naam. Meldingen uit de pers van phishing-aanvallen op het online bankieren

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Business Project: Eindrapport Sibelco Tessenderlo Chemie Stevel Celen 3 Ti 2 Erwin

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Emulatie van Traffic Control in User-Mode Linux

Emulatie van Traffic Control in User-Mode Linux E07/ELO/09 Diepenbeek, 2007 Emulatie van Traffic Control in User-Mode Linux rapport over het eindwerk van Geert GERITS en Filip SCHREURS kandidaten voor de graad van industrieel ingenieur in de elektronica

Nadere informatie

Het testen van smart meters

Het testen van smart meters Radboud Universiteit Bachelorscriptie Het testen van smart meters Auteur: Mark Spreeuwenberg Begeleider: Dr. Engelbert Hubbers 12 juli 2010 1 Samenvatting Voor mijn bachelorscriptie heb ik een prototype

Nadere informatie

Voorwoord. Ten slotte wil ik mijn moeder bedanken, zonder haar financiële en morele steun was ik nooit geraakt waar ik nu sta.

Voorwoord. Ten slotte wil ik mijn moeder bedanken, zonder haar financiële en morele steun was ik nooit geraakt waar ik nu sta. Voorwoord Toen ik in het begin van dit semester een stageopdracht moest kiezen wist ik al dat ik een opdracht wou uitwerken met SharePoint. Het product van Microsoft kwam in de lessen al beperkt aan bod

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Fedora 13 Draadloos netwerk gids

Fedora 13 Draadloos netwerk gids Fedora 13 Draadloos netwerk gids Draadloos en mobiel netwerk overzicht voor Fedora Linux Scott Radvan Draadloos netwerk gids Fedora 13 Draadloos netwerk gids Draadloos en mobiel netwerk overzicht voor

Nadere informatie

INLEIDING: THEMA, DOELSTELLINGEN en ORGANISATIE

INLEIDING: THEMA, DOELSTELLINGEN en ORGANISATIE Draadloos WiFi Mijn eigen thuisnetwerk leren configureren en beveiligen Handleiding-syllabus. INLEIDING: THEMA, DOELSTELLINGEN en ORGANISATIE Thema: Een draadloze verbinding met WiFi In deze handleiding

Nadere informatie

EM4484 Draadloze Internet Camera

EM4484 Draadloze Internet Camera EM4484 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM4484 Draadloze Internet Camera Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Dit verslag is bedoeld om de belangrijkste opdrachten die ik verwezenlijkt heb toe te lichten.

Dit verslag is bedoeld om de belangrijkste opdrachten die ik verwezenlijkt heb toe te lichten. Woord vooraf Mijn naam is Thomas Deman, laatstejaarsstudent Multimedia en Communicatietechnologie aan de Hogeschool West-Vlaanderen te Kortrijk. Binnen deze opleiding volg ik de netwerk georiënteerde vakken.

Nadere informatie