Leerplan OPLEIDING. Computertechnicus. TSO3 Modulair. Studiegebied Mechanica-elektriciteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerplan OPLEIDING. Computertechnicus. TSO3 Modulair. Studiegebied Mechanica-elektriciteit"

Transcriptie

1 VSKO Leerplan OPLEIDING Computertechnicus TSO3 Modulair Studiegebied Mechanica-elektriciteit Goedkeuringscode 31 januari 2009 Voorlopige goedkeuring 08-09/1893/N/V10

2 Structuurschema SVO - Computertechnicus TSO3 - Studiegbied Mechanica - elektriciteit A Computersystemen Netwerken C Specialisaties Aa esturingssystemen Ab PC-systemen a Netwerktechnologie b Topologie c Project Aa TV 60 lt Ab TV 60 lt a TV 60 lt b TV 60 lt c TV 60 lt C TV 60 lt C TV 60 lt esturingssystemen 1 Computersystemen 1 Netwerktechnologie Peer-to-peer netwerken Project computertechnicus Specialisatie routers eveiliging Aa TV 60 lt Ab TV 60 lt a TV 60lt b TV 60 lt goedgekeurd op 31 mei 2007 C TV 60 lt C TV 60 lt namens de Vlaamse minister esturingssystemen 2 Computersystemen 2 Routers Client-servernetwerken 1 bevoegd voor Onderwijs Switches IP servers de gemachtigde ambtenaar a TV 60 lt b TV 60 lt C TV 60 lt C TV 60 lt VLAN'S en WAN'S Client-servernetwerken 2 Patrick Weckesser adjunct van de directeur b TV 60 lt C TV 60 lt C TV 60 lt Inter-Netwerken IP-communicatie Draadloze netwerken Systeemupdates Troubleshooting deelcertificaat besturingssystemen deelcertificaat PCsystemen deelcertificaat netwerktechnologie deelcertificaat topologie deelcertificaat project Deelcertificaat computersystemen Deelcertificaat netwerken Deelcertificaat specialisaties Certificaat computertechnicus TSO3 720 lt Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

3 Meewerkende centra voor volwassenenonderwijs CVO Heusden-Zolder Molenstraat Heusden-Zolder Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

4 Inhoudstafel 1 Inleiding 7 2 eginsituatie 8 3 Algemene doelstellingen van de opleiding 9 4 Methodologische wenken en didactische hulpmiddelen 10 5 Evaluatie van de cursisten 11 6 Minimale materiële vereisten 12 7 MODULE Aa1 - esturingssystemen 1 - TV 60 LT Algemene doelstelling van de module eginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden 14 8 MODULE Aa2 - esturingssystemen 2 - TV 60 LT Algemene doelstelling van de module eginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden 17 9 MODULE Ab1 Computersystemen 1 - TV 60 LT Algemene doelstelling van de module eginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module Ab2 - Computersystemen 2 - TV 60 LT Algemene doelstelling van de module eginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module a1 - Netwerktechnologie - TV 60 LT Algemene doelstelling van de module eginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module a2 - Routers - TV 60 LT Algemene doelstelling van de module eginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module a3 VLAN S en WAN S - TV 60 LT Algemene doelstelling van de module eginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module b1 - Peer to peer-netwerken - TV 60 LT Algemene doelstelling van de module eginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module b2 - Client-server-netwerken 1 - TV 60 LT Algemene doelstelling van de module eginsituatie 40 Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

5 15.3 Leerplandoelstelling en leerinhouden Module b3 - Client-server-netwerken 2 - TV 60 LT Algemene doelstelling van de module eginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module b4 Inter-Netwerken - TV 60 LT Algemene doelstelling van de module eginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module c1 Project computertechnicus - TV 60 LT Algemene doelstelling van de module eginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module C1 Specialisatie routers - TV 60 LT Algemene doelstelling van de module eginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module C2 Switches - TV 60 LT Algemene doelstelling van de module eginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module C3 IP-communicatie - TV 60 LT Algemene doelstelling van de module eginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module C4 Draadloze netwerken - TV 60 LT Algemene doelstelling van de module eginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module C5 eveiliging - TV 60 LT Algemene doelstelling van de module eginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module C6 IP-servers - TV 60 LT Algemene doelstelling van de module eginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module C7 Systeemupdates - TV 60 LT Algemene doelstelling van de module eginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden Module C8 - Troubleshooting - TV 60 LT Algemene doelstelling van de module 75 Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

6 25.2 eginsituatie Leerplandoelstelling en leerinhouden ibliografie 79 Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

7 1 Inleiding De opleiding tot 'TSO3 OSP computertechnicus' stelt zich tot doel vakbekwame technici te vormen, die in staat zijn om: zelfstandig kleine computersystemen samen te stellen, te installeren, te onderhouden en te herstellen; netwerkapparatuur te installeren en te configureren; netwerksoftwaresystemen te installeren en te configureren; computersystemen te voorzien van een besturingssysteem. Hierdoor wordt hij inzetbaar in de bedrijven waar men zoekt naar een computertechnicus die hun computerpark kan beheren; die computersystemen op maat samenstellen voor hun cliënteel; waar men zoekt naar een netwerktechnicus om netwerken aan te leggen; waar men zoekt naar een technicus die een netwerk kan voorzien van de nodige servers. Door het aanbieden van een aantal specialisatiemodules kan de ervaren computertechnicus zich in bepaalde vakgebieden vervolmaken. Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

8 2 eginsituatie De cursisten voldoen aan de per decreet vastgelegde voorwaarden. Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

9 3 Algemene doelstellingen van de opleiding De opleiding tot 'TSO3 OSP computertechnicus' stelt zich tot doel vakbekwame technici te vormen, die in staat zijn om zelfstandig: kleine computersystemen samen te stellen, te installeren, te onderhouden en te herstellen; netwerkapparatuur te installeren en te configureren; netwerksoftwaresystemen te installeren en te configureren; computersystemen te voorzien van een besturingssysteem. Het opleidingsconcept is uitgewerkt in 2 delen die de filosofie van het leertraject concretiseert. Deel A: computer-systemen Het deel PC-systemen heeft tot doel vakbekwame technici te vormen die in staat zijn om: een computersysteem samen te stellen; een computersysteem te onderhouden en te herstellen; een computersysteem te voorzien van een besturingssysteem; een besturingssysteem te onderhouden. Deel : netwerken Het deel netwerken heeft tot doel vakbekwame technici te vormen die in staat zijn om: op vraag van bedrijf of organisatie een netwerk te ontwerpen; een netwerk aan te leggen waarbij vooral de installatie van de hardware centraal staat: bekabeling, switches, hubs, transceivers,..., software wordt gezien als ondersteuning voor de hardware-installatie; routers te configureren opdat deze verschillende netwerken met mekaar kunnen verbinden; problemen op te lossen met het netwerk die niet veroorzaakt worden door fouten in de netwerksoftware; het netwerk te voorzien van de nodige netwerkbesturingssoftware; het netwerkbesturingssysteem te configureren; extra servers zoals mailservers, firewalls, webservers,... te installeren. uiten het traject dat leidt tot het certificaat computertechnicus kan de cursist zich verder specialiseren in een aantal specialiteiten zoals routers, switches, ip-communicatie, draadloze netwerken, beveiliging, ip servers, systeemupdates en troubleshooting. Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

10 4 Methodologische wenken en didactische hulpmiddelen Vermits de praktische vaardigheden centraal staan beschikt elke cursist bij voorkeur individueel over een pc waarop de vereiste programmatuur op een aanvaardbaar performantieniveau draait en die toegang geeft tot een printer. Een vlotte toegang van elke computer tot internet strekt tot aanbeveling. Op het gebied van veiligheid is de volgende wetgeving van toepassing: Codex, ARA, AREI, Vlarem. Deze wetgeving bevat de technische voorschriften die in acht moeten genomen worden m.b.t. de uitrusting en inrichting van de lokalen (bijv. moet de bekabeling veilig weggeborgen zijn), de aankoop en het gebruik van toestellen, materiaal en materieel. Zij schrijven voor dat duidelijke handleidingen en een technisch dossier aanwezig moeten zijn, dat alle gebruikers de werkinstructies en onderhoudsvoorschriften dienen te kennen en correct te kunnen toepassen. De cursisten moeten tijdens de les één of meer handleidingen of naslagwerken betreffende de aangeleerde softwarepakketten kunnen raadplegen. Het centrum dient erover te waken dat ze de belangrijke ontwikkelingen betreffende apparatuur en programmatuur volgt. Dit betekent echter niet dat elke nieuwe versie van software of hardware moet aangeschaft worden om up-to-date te blijven. Wel moet ze via geregelde investeringen vermijden dat haar informaticaonderwijs manifest achterblijft op de realiteit in het bedrijfsleven. Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

11 5 Evaluatie van de cursisten De leerstof wordt geëvalueerd via zowel proces- als productevaluatie. eide hebben dan de vorm van een praktische proef, waarbij één of meer werkstukken moeten afgeleverd worden; Permanente evaluatie spreidt de prestatiedruk en biedt mogelijkheden tot bijsturing indien nodig; Het is evident dat er duidelijke afspraken met de cursist dienen gemaakt te worden met betrekking tot de vorm en het tijdstip van de proeven. Hierbij is het evaluatiereglement van het centrum een belangrijk instrument in de openheid naar de cursisten toe. Om de zelfevaluatie van de volwassene te vergroten is het belangrijk dat de cursist weet op welke aspecten van de opdrachten de nadruk liggen. Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

12 6 Minimale materiële vereisten Voor alle modules dient minimaal voorzien te worden in een computer per cursist die via een netwerk verbonden is met internet. Projectieapparatuur in de klas vergemakkelijkt het les geven. Voor een aantal modules zijn meer specifieke materialen vereist. Computersystemen 1 en 2 In het labo dienen voldoende componenten aanwezig te zijn om een hedendaags computersysteem samen te stellen. Ook dienen de nodige gereedschappen zoals tangen of schroevendraaiers voorhanden te zijn. Voldoende randapparaten zoals printers, netwerkcomponenten, inbouwkaarten, uitvoerapparatuur, Netwerktechnologie, routers, VLANS en WANS, Specialisatie routers, switches In het labo dienen voldoende actieve netwerkcomponenten zoals switches en routers aanwezig te zijn. Netwerkbekabeling en de nodige gereedschappen voor het vervaardigen en testen van een kabel zijn vereist. De nodige bekabeling om proefopstellingen te kunnen bouwen dient voor handen te zijn. IP-communicatie In het VOIP-labo dienen een aantal VOIP-telefoontoestellen aanwezig te zijn. De nodige routers en switches om opstellingen te bouwen zijn vereist. De nodige bekabeling om de verschillende componenten met mekaar te verbinden zijn een vereiste. Draadloze netwerken In deze module dient in het labo enkele access points en draadloze netwerkadapters voor handen te zijn. Ook enkele uitbreidingsantennes zijn nodig. Enkele routers met een draadloze netwerkfunctionaliteit zijn aangeraden. eveiliging Deze module kan zowel gegeven worden met een software- als een hardwarefirewall. Ook kan een router de hardware firewall-functie vervullen. Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

13 7 MODULE Aa1 - esturingssystemen 1 - TV 60 LT Administratieve code: Algemene doelstelling van de module In de module 'esturingssystemen 1' leert de cursist de basiselementen van een besturingssysteem. De cursist leert de basisvaardigheden door middel van oefeningen. Hij leert de basiselementen gebruiken in functie van de beoogde toepassingssoftware en de gegevens die daarmee kunnen worden aangemaakt. ij het beëindigen van deze module kan de cursist elementaire functies van een besturingssysteem gebruiken. De cursist kan: Doel en nut van een besturingssysteem uitleggen; esturingssystemen beschrijven; een eenvoudige standaardinstallatie en configuratie van een besturingssysteem uitvoeren; bestanden beheren; programma s beheren; multi-taskingmogelijkheden op een stand alone computer aanwenden; de multimedia-mogelijkheden van een besturingssysteem gebruiken; de helpfunctie hanteren. 7.2 eginsituatie Inhoudelijke vereisten: er zijn geen inhoudelijke vereisten. Verplichte voorafgaande modules: er zijn geen voorafgaande modules noodzakelijk. Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

14 7.3 Leerplandoelstelling en leerinhouden Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (), uitbreidingsdoelstellingen (U), sleutelvaardigheden (SV) /U SV (S)ET Leerinhouden Methodologische wenken De cursist kan doel en nut van een besturingssysteem uitleggen besturingssystemen beschrijven een eenvoudige standaardinstallatie en configuratie van een besturingssysteem uitvoeren esturingssystemen doel nut componenten overzicht huidige besturingssystemen verschillen esturingssysteem bestanden beheren estandsbeheer Eenvoudige installatie configuratie extra software meegeleverd bij het besturingssysteem activeren of deactiveren printers installeren stuurprogramma s zoeken op en downloaden van het internet kopiëren en verplaatsen formatteren werken met externe opslagmedia bestandstypes selectie van bestanden verschillende weergaven verwijderen van bestanden zoeken naar bestanden De module moet zo praktijkgericht mogelijk worden opgevat. Dit houdt in dat er vele oefenmomenten worden voorzien waarin de cursist de aangeleerde opties kan ervaren. Het efficiënt leren gebruiken van de helpvoorzieningen, aangeboden in elk modern professioneel pakket, bevordert sterk de zelfredzaamheid van de cursist en wordt dus sterk aanbevolen. ij het wijzigen van de systeeminstellingen van de pc moet men met de nodige omzichtigheid te werk gaan. Veiligheidshalve neemt men vooraf een back-up van de belangrijkste systeembestanden. Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

15 programma's beheren de multi-taskingmogelijkheden op een stand-alone computer aanwenden de multimediamogelijkheden van een besturingssysteem gebruiken Toepassingssoftware installatie de-installatie beheer: o snelkoppelingen o programmagroepen multi-tasking o gegevensuitwisseling o verschillende vensters Multimedia begrip apparatuur aansluiten en configureren verschillende dragers software de helpfunctie hanteren Helpfunctie Doorzettingsvermogen SV In staat zijn om, ondanks, moeilijkheden, op een doel gericht te blijven. Kwaliteitsbewustzijn SV In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen. Leergierigheid SV In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te verdiepen. Planmatig denken SV In staat zijn op methodische wijze over een opgave of probleem te redeneren. Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

16 8 MODULE Aa2 - esturingssystemen 2 - TV 60 LT Administratieve code: Algemene doelstelling van de module In de module esturingssystemen 2 worden de cursist de basiselementen van een besturingssysteem verder aangeleerd, toegepast en ingeoefend. De cursist leert omgaan met alle noodzakelijke vaardigheden door middel van oefeningen. Hij leert taken uitvoeren i.v.m. de installatie, de configuratie, de beveiliging, de personalisatie en het onderhoud van de besturingssoftware. ij het beëindigen van deze module kan de cursist alle functies van het besturingssysteem gebruiken. De cursist kan: 8.2 eginsituatie de verschillende installatiemogelijkheden van een besturingssysteem toepassen; de configuratie van alle software-bouwstenen uitvoeren; de externe toegangsmogelijkheden van de computer instellen en gebruiken; opdrachten automatiseren; dynamische koppelingen tussen gegevens leggen en gebruiken; een besturingssysteem personaliseren; een besturingssysteem beveiligen; een besturingssysteem onderhouden. Inhoudelijke vereisten: de cursist kan elementaire functies van een besturingssysteem gebruiken. Verplichte voorafgaande modules: de module 'esturingssystemen 1'. Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

17 8.3 Leerplandoelstelling en leerinhouden Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (), uitbreidingsdoelstellingen (U), sleutelvaardigheden (SV) /U SV (S)ET Leerinhouden Methodologische wenken De cursist kan de verschillende installatiemogelijkheden van een besturingssysteem toepassen de configuratie van alle software-bouwstenen uitvoeren de externe toegangsmogelijkheden van de computer instellen en gebruiken Installatie full install + upgrade automatische updates dual boot andere installatiemogelijkheden Installatie en configuratie van software van derden Externe toegang via netwerk apparatuur installatie configuratie opdrachten automatiseren Automatiseren van opdrachten scripts takenplanner De cursisten installeren eigenhandig een virusscanner en firewall op de computer. Ze leren de installatie uit te voeren, de instellingen te maken, alsmede het uitvoeren van updates. In een laatste fase hanteren ze de virusscanner om infecties op te zoeken en te verhelpen. ij het wijzigen van de systeeminstellingen van de computer moet men met de nodige omzichtigheid te werk gaan. Veiligheidshalve neemt men vooraf een back-up van de belangrijkste systeembestanden. Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

18 dynamische koppelingen tussen gegevens leggen en gebruiken Locatie van de persoonlijke mappen terugvinden, beheren en wijzigen een besturingssysteem personaliseren Profielen een besturingssysteem beveiligen eveiligen gebruikersprofielen netwerkprofielen configuratiescherm viruscanners firewalls back-up een besturingssysteem onderhouden Onderhoud schijfcontrole diagnose en troubleshooting Doorzettingsvermogen SV In staat zijn om, ondanks, moeilijkheden, op een doel gericht te blijven. Kwaliteitsbewustzijn SV In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen. Leergierigheid SV In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te verdiepen. Planmatig denken SV In staat zijn op methodische wijze over een opgave of probleem te redeneren. Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

19 9 MODULE Ab1 Computersystemen 1 - TV 60 LT Administratieve code: Algemene doelstelling van de module De module Computersystemen 1 brengt de cursist kennis en inzicht bij i.v.m. de werking van een computersysteem in het bijzonder de onderlinge samenwerking tussen de basiscomponenten van een computersysteem. ij het beëindigen van deze module kan de cursist voorbereidende taken uitvoeren om tot een werkend computersysteem te komen. De cursist kan: 9.2 eginsituatie doel en nut van een computersysteem uitleggen; de basiscomponenten van een computersysteem situeren; de werking van een computersysteem verklaren; de soorten RAM-geheugens en de soorten harde schijven aansluiten op een moederbord; de harde schijf voor werking voorbereiden; een plan opmaken voor het samenstellen van een computersysteem op maat voor wat betreft de basiscomponenten; met de benodigde hardware een basiscomputersysteem op maat samenstellen; de systeemsoftware (IOS) van het gewenste computersysteem, instellen; een multibootconfiguratie opstellen; fouten in de (samen)werking van de basiscomponenten in een computersysteem opsporen, identificeren en verhelpen; antivirussoftware gebruiken. Inhoudelijke vereisten: er zijn geen inhoudelijke vereisten Verplichte voorafgaande modules: er zijn geen voorafgaande modules noodzakelijk. Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

20 9.3 Leerplandoelstelling en leerinhouden Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (), uitbreidingsdoelstellingen (U), sleutelvaardigheden (SV) /U SV (S)ET Leerinhouden Methodologische wenken De cursist kan het doel en nut van een computersysteem uitleggen de werking van een computersystemen verklaren de basiscomponenten van een computersysteem situeren de soorten RAM-geheugens en de soorten harde schijven aansluiten op een moederbord Computersysteem nut doel globale werking Onderdelen een harde schijf voor werking voorbereiden Harde schijf een plan opmaken voor het samenstellen van een computersysteem op maat voor wat betreft de basiscomponenten met de benodigde hardware een basiscomputersysteem op maat samenstellen soorten o moederbord o kaarten o schijven o geheugen o nut werking overzicht configuratie aansluiting aanpassing IOS partities formattering Computer samenstellen componenten selecteren informatie-bronnen raadplegen Er zijn in een pc-laboratorium of in de computerklas (bij voorkeur in een afzonderlijke praktijkzone met werkeilanden) een aantal pc s voor praktijkoefeningen inzake hardware aanwezig. Deze pc s zijn van een recent type en kunnen gedemonteerd worden. ij voorkeur zijn ook oudere pc s beschikbaar. De computerklas of het pclaboratorium is voorzien van de nodige eenvoudige gereedschappen en hulpmiddelen om vlot aan pc s te werken. Via enkele voorbeelden tracht de leraar aan te tonen welke voordelen een modern computersysteem biedt. Uitgaande van een omschrijving kan men de cursist de mogelijkheid bieden om de componenten te kiezen en nadien samen te bouwen tot een computersysteem. De websites van belangrijke hardwareconstructeurs en leveranciers leveren een schat aan informatie over computerapparatuur. Interessante Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

21 de systeemsoftware (IOS) van het gewenste computersysteem, instellen een multibootconfiguratie opstellen Multiboot esturingssystemen keuze hardware-eisen installatie stuurbestanden antivirussoftware gebruiken Antivirussoftware gebruiken fouten in de (samen)werking van de basiscomponenten in een computersysteem opsporen, identificeren en verhelpen nut bootmenu o aanmaak o aanpassing o verwijderen installatie van meerdere besturingssystemen in een multibootomgeving Fouten in apparatuur systematisch opzoeken analyseschema's inventarissen Doorzettingsvermogen SV In staat zijn om, ondanks, moeilijkheden, op een doel gericht te blijven. Kwaliteitsbewustzijn SV In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen. Leergierigheid SV In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te verdiepen. oefeningen bestaan er bijvoorbeeld in cursisten op het internet te laten opzoeken welke de specificaties zijn van actuele pc-aanbiedingen, de componenten van de eigen pc s te laten opzoeken, na te gaan of er nieuwe stuurprogramma s beschikbaar zijn voor de apparatuur in de computerklas Sommige hardwareleveranciers bieden de mogelijkheid dat de klant zelf via het internet een offerte samenstelt, waarbij de klant zelf de specificaties voor de apparatuur invult; de leraar kan dan bijvoorbeeld een reële bedrijfssituatie schetsen en de cursisten vragen via het internet een offerte samen te stellen en de prijs van de gewenste configuratie te genereren, eventueel bij verschillende leveranciers. Via doelgericht marktonderzoek op webwinkels de prijzen van onderdelen kunnen weergeven en inschatten. De prijsfluctuaties veroorzaakt door vraag en aanbod kunnen inschatten en beoordelen. Planmatig denken SV In staat zijn op methodische wijze over een opgave of probleem te redeneren. Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

22 10 Module Ab2 - Computersystemen 2 - TV 60 LT Administratieve code: Algemene doelstelling van de module De module 'Computersystemen 2' heeft tot doel de cursist kennis en inzicht bij te brengen i.v.m. de werkingprincipes van randapparatuur. ij het beëindigen van deze module kan de cursist randapparatuur voorbereiden op een goede werking. De cursist kan: 10.2 eginsituatie massa-opslagsystemen, weergavesystemen, invoersystemen, digitaliseringssystemen voor beeld en geluid en communicatiesystemen catalogeren; de werkingsprincipes van massa-opslagsystemen, weergavesystemen, invoersystemen, digitaliseringssystemen voor beeld en geluid en communicatiesystemen verklaren; massa-opslagsystemen, weergavesystemen, invoersystemen, digitaliseringssystemen voor beeld en geluid en communicatiesystemen installeren en configureren; massa-opslagsystemen, weergavesystemen, invoersystemen, digitaliseringssystemen voor beeld en geluid en communicatiesystemen gebruiken; fouten in de werking van de randapparatuur opsporen, identificeren en verhelpen; fouten in de werking van de systeem- en besturingssoftware opsporen, identificeren en verhelpen. Inhoudelijke vereisten: de cursist heeft een goede kennis van de werking van de basiscomponenten van de hardware in computersystemen. Verplichte voorafgaande modules: de modules 'esturingssystemen 1' en 'Computersystemen 1'. Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

23 10.3 Leerplandoelstelling en leerinhouden Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (), uitbreidingsdoelstellingen (U), sleutelvaardigheden (SV) /U SV (S)ET Leerinhouden Methodologische wenken De cursist kan de werking van de componenten voor invoersystemen en digitaliseringssytemen voor beeld en geluid verklaren de nodige componenten catalogeren, installeren en configureren de werking van de componenten voor massaopslagsystemen verklaren de nodige componenten catalogeren, installeren en configureren Invoer en digitalisering joysticks, gamepad, stuurwiel videokaarten TV, radiokaarten opslagformaten voor video en audio tekentabletten printers geluidskaart scanners gsm, pda connectiemogelijkheden o US o firewire o seriële poort o esata o luetooth o Massa-opslagsystemen tapestreamers externe harde schijven CDR, CDRW, DVD o Verschillen in Technische opbouw van (DVD)CD-ROM, (DVD)CD-R, (DVD)CD-RW weergeven o De verschillende OOK normen herkennen De betrouwbaarheid van de opslagsystemen juist inschatten aansluitmogelijkheden software installatie en gebruik Er zijn in een pc-laboratorium of in de computerklas (bij voorkeur in een afzonderlijke praktijkzone met werkeilanden) een aantal pc s voor praktijkoefeningen inzake hardware aanwezig. Deze pc s zijn van een recent type en kunnen gedemonteerd worden. ij voorkeur zijn ook oudere pc s beschikbaar. De computerklas of het pc-laboratorium is voorzien van de nodige eenvoudige gereedschappen en hulpmiddelen om vlot aan pc s te werken. Na een theoretische uitleg werken de cursisten in kleine groepen aan praktische opstellingen waarbij een aantal apparaten worden ingebouwd, geconfigureerd en uitgetest. Men moet dus voldoende didactisch materiaal voorzien (oude en/of defecte onderdelen naast degelijk werkend reservemateriaal) zodat de cursist enerzijds de onderdelen in een werkende machine kan zien en anderzijds de component als losse entiteit kan bestuderen. De websites van belangrijke hardwareconstructeurs en leveranciers Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

24 systeembronnen beheren en configureren bij het toevoegen van additionele componenten de werking van de componenten voor de communicatie tussen computers verklaren de nodige componenten catalogeren, installeren en configureren fouten in de werking van de randapparatuur opsporen, identificeren en verhelpen Systeembeheer I/O irq conflicten en oplossingen plug and play instellingen IOS Communicatie tussen computers netwerkkaarten bekabeling installatie klein netwerk netwerk via firewire aansluiting op internet o thuisrouter o apparatuur o software o gedeelde internetverbinding fouten inzake verbindingen hardware fouten voedingsproblemen driverproblemen leveren een schat aan informatie over computerapparatuur. Interessante oefeningen bestaan er bijvoorbeeld in cursisten op het internet te laten opzoeken welke de specificaties zijn van actuele pc-aanbiedingen, de componenten van de eigen pc s te laten opzoeken, na te gaan of er nieuwe stuurprogramma s beschikbaar zijn voor de apparatuur in de computerklas. Men moet voldoende didactisch materiaal voorzien (oude en/of defecte onderdelen naast degelijk werkend reservemateriaal) zodat de cursist enerzijds de onderdelen in een werkende machine kan zien en anderzijds de component als losse entiteit kan bestuderen. fouten in de werking van de systeem- en besturingssoftware opsporen, identificeren en verhelpen Info opzoeken en verhelpen configuratieproblemen compatibiliteitsproblemen hardwareproblemen Datarecovery bestandscorruptie file system fouten corrupte boot record het nut en de werking van noodvoedingssystemen verklaren U Noodvoedingen (UPS en) aansluiten indien mogelijk configureren Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

25 Doorzettingsvermogen SV In staat zijn om, ondanks, moeilijkheden, op een doel gericht te blijven. Kwaliteitsbewustzijn SV In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen. Leergierigheid SV In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te verdiepen. Planmatig denken SV In staat zijn op methodische wijze over een opgave of probleem te redeneren. Leerplan Computertechnicus TSO3 31 januari

Leerplan. Informatica computer- en besturingssystemen en netwerken OPLEIDING. Modulair. Studiegebied ICT

Leerplan. Informatica computer- en besturingssystemen en netwerken OPLEIDING. Modulair. Studiegebied ICT Leerplan OPLEIDING Informatica computer- en besturingssystemen en netwerken Modulair Studiegebied ICT Goedkeuringscode 01-02/427/G/O/P/V Maart 2002 Inhoudstafel 1 INLEIDING...6 2 OPLEIDING: INFORMATICA-COMPUTER-

Nadere informatie

LEERPLAN 3 DE GRAAD TSO SE-N-SE

LEERPLAN 3 DE GRAAD TSO SE-N-SE LEERPLAN 3 DE GRAAD TSO SE-N-SE 2010/137/4//D Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw oudewijnlaan 20-21 1000 russel www.pov.be Inhoudstafel Inleiding... 4 Gebruiksaanwijzing... 5 Profiel van de studierichting

Nadere informatie

Leerplan OPLEIDING. Webserverbeheerder. TSO 3 Modulair. Studiegebied Grafische Technieken

Leerplan OPLEIDING. Webserverbeheerder. TSO 3 Modulair. Studiegebied Grafische Technieken VSKO Leerplan OPLEIDING Webserverbeheerder TSO 3 Modulair Studiegebied Grafische Technieken De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden Goedkeuringscode:

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Informatica. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Informatica. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Informatica Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen blz. 3 De afdeling Informatica blz. 5 Verschillende modules blz. 6 Lessen en

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. INFORMATICABEHEER Derde graad TSO

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. INFORMATICABEHEER Derde graad TSO VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INFORMATICABEHEER Derde graad TSO Brussel Licap: D/2002/0279/001 september 2002 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL... 3 TOEGEPASTE

Nadere informatie

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica SPECIFIEK GEDEELTE 13/11 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Informaticabeheer Handel TSO Leerplannummer: 2011/043

Nadere informatie

mechanica (industriële ICT)

mechanica (industriële ICT) LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica/elektronica/elektriciteit/elektromechanica/ mechanica (industriële ICT) 2/2 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar:

Nadere informatie

Secretariaatsmedewerker

Secretariaatsmedewerker Leerplan OPLEIDING Secretariaatsmedewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/693/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

Boekhoudkundige bediende

Boekhoudkundige bediende Leerplan OPLEIDING Boekhoudkundige bediende Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/696/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Inleiding tot de boekhouding voor een boekhoudkundige bediende 40

Nadere informatie

THUISNETWERKEN. Peer-to-Peer netwerken tot 10 PC s

THUISNETWERKEN. Peer-to-Peer netwerken tot 10 PC s THUISNETWERKEN Peer-to-Peer netwerken tot 10 PC s Hardware- en softwarematig opzetten van een Peer-to-Peer netwerk Beheer van gebruikers en hun machtigingen Carl Maegerman www.lesgever.be INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JUDDG762±GHUGHOHHUMDDU &RPPHUFLHHO:HEYHUNHHU

JUDDG762±GHUGHOHHUMDDU &RPPHUFLHHO:HEYHUNHHU 3529,1&,$$/21'(5:,-69/$$1'(5(1 /((53/$16(&81'$,521'(5:,-6 JDDG762±GHGHOHHMDD &RPPHFLHHO:HEYHNHH 797RHJHSDVWH,QIRPDWLFD 397RHJHSDVWH,QIRPDWLFD Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 2002/5//4/F/SG/1/III 7//D/

Nadere informatie

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica Specifiek gedeelte 2/2 lt/w Studierichting: Secretariaat - talen Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Handel TSO derde graad eerste

Nadere informatie

1 Voorstelling HBO5 Informatica

1 Voorstelling HBO5 Informatica HBO5 Informatica Gedetailleerde brochure 2015-2016 1 Voorstelling HBO5 Informatica 1.1 Twee opties We leven in een informatiemaatschappij. Daar kunnen we niet omheen. Bedrijven sturen en ondersteunen hun

Nadere informatie

Opleidingsaanbod 2015 PIVO INFORMATICA ACADEMIE

Opleidingsaanbod 2015 PIVO INFORMATICA ACADEMIE Opleidingsaanbod 2015 PIVO INFORMATICA ACADEMIE PROVINCIAAL VINCIAAL ERWIJS LEUVEN WIJNPERS CIAAL INSTITUUT ECUNDAIR WIJS PISO PROVINCIALE SCHOOL VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS TIENEN DE STERRETJES PROVINCIAAL

Nadere informatie

Tijdens de leergang wordt gebruik gemaakt van diverse onderwijsvormen. Deze onderwijsvormen worden hieronder kort beschreven.

Tijdens de leergang wordt gebruik gemaakt van diverse onderwijsvormen. Deze onderwijsvormen worden hieronder kort beschreven. Bijlage 1 Opleidingsprogramma 2.1 Opzet leergang Het opleidingsprogramma bestaat uit diverse modules. Binnen elk van de modules wordt aandacht besteed aan een onderwerp dat gerelateerd is aan ICT. Het

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

Telefonist-receptionist

Telefonist-receptionist Leerplan OPLEIDING Telefonist-receptionist Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/694/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit

PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit Specifiek gedeelte (13-11/11-7 lt/w) (2-4/4-8 lt/w) (9/9 lt/w) Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm:

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende modules. TSO 3 Modulair. Studiegebied Grafische Technieken

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende modules. TSO 3 Modulair. Studiegebied Grafische Technieken VSKO Leerplan OPLEIDING Zwevende modules TSO 3 Modulair Studiegebied Grafische Technieken Goedkeuringscode: 06-07/1706/N/G 1 maart 2007 Inhoudstafel 1 OPLEIDING: ZWEVENDE MODULES... 5 1.1 Organisatie...

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

Security audit van het schoolnetwerk en de pc infrastructuur

Security audit van het schoolnetwerk en de pc infrastructuur Security audit van het schoolnetwerk en de pc infrastructuur Project aangeboden door Ruben Basyn voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013

Nadere informatie

Leerplan. Telecommunicatietechnieken. HOKTSP Modulair. Categorie Technisch. Goedkeuringscode: 1364/V 1 maart 2007

Leerplan. Telecommunicatietechnieken. HOKTSP Modulair. Categorie Technisch. Goedkeuringscode: 1364/V 1 maart 2007 VSKO Leerplan Telecommunicatietechnieken HOKTSP Modulair Categorie Technisch Goedkeuringscode: 1364/V 1 maart 2007 Leerplan graduaat Telecommunicatietechnieken 1 Inhoudsopgave 1. Structuur van de afdeling

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding:

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding: VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding Opleiding: BOEKHOUDEN Leerplannummer: 2004/664L (nieuw) Nummer inspectie:

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar Studiegebied: Mode SPECIFIEK GEDEELTE Optie(s): Mode-verkoop Vak(ken): PV Praktijk kleding PV/TV Stage kleding TV Kleding

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

Functioneel ontwerp Linux WerkPlek

Functioneel ontwerp Linux WerkPlek Functioneel ontwerp Linux WerkPlek Inleiding Het project Linux WerkPlek (LWP) beoogt voor verschillende doelgroepen een Linux desktop en bijbehorende infrastructuur aan te bieden. Doelstelling daarbij

Nadere informatie

REDUNDANTIE. 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts

REDUNDANTIE. 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts REDUNDANTIE 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts Inleiding Van alle onderwerpen van de IT, roept een onderwerp als redundantie niet veel vreugde op binnen een organisatie. De extra uitgaven

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

Privé-PC Project Purmerend Producten- en Dienstencatalogus de perfecte prijs/prestatie voor uw pc

Privé-PC Project Purmerend Producten- en Dienstencatalogus de perfecte prijs/prestatie voor uw pc Heeft u moeite om te bepalen met welke dienst(en) 4xP u van dienst zou kunnen zijn? Neem dan vrijblijvend even contact met ons op en leg uw probleem voor. Onze medewerkers kunnen u direct aangeven wat

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie