JAARVERSLAG 2010 / 2011 / 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2010 / 2011 / 2012"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2010 / 2011 / 2012 AFDELING PATHOLOGIE ERASMUS MC JOSEPHINE NEFKENS INSTITUUT ROTTERDAM 1

2 2

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Doelstellingen afdeling Pathologie, Erasmus MC Klinische pathologie: staf en productie Vakinhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen Onderzoek op de afdeling pathologie Visiting scientists Wetenschappelijke output Subsidies Onderwijs Post graduate onderwijs en Invited lectures Profiel van de afdeling pathologie Overlegstructuren Arbo, milieu en veiligheid Personele bezetting en wijzigingen Publicaties 2010, 2011 en Bijlage 1 (doelstellingen) Bijlage 2 (dissertaties)

4 4

5 VOORWOORD Dit overzicht bevat drie jaar ineen: 2010, 2011 en Dit overzicht zal kleiner zijn dan een som van de drie jaarverslagen en zich zoveel mogelijk beperking. Indien nodig zijn er links naar de website. Terugkijken over drie jaar biedt ook een voordeel: grotere beknoptheid om sommige actuele onderwerpen niet meer actueel zijn. Het overzicht zal niettemin de vrij traditionele indeling van bezigheden van de academische pathologie volgen: onderzoek, zorg, onderwijs en de opleiding tot patholoog. Het modulaire opleidingssysteem is in 2009 op de afdeling (2009) ingevoerd. De afgelopen drie jaren werden gekenmerkt door de volgende dossiers: productie van het Havenziekenhuis en de gevolgen daarvoor de afdeling, het vinden van een opvolger voor de positie van afdelingshoofd, de invoering van de interne budgettering, de overgang van de afdeling van cluster Oncologie naar het Thema diagnostiek en ondersteuning en de verbouwing van de uitsnijkamer ( centraal ontvangst ) inclusief een aantal verbouwingen van laboratoria op de vierde verdieping om twee achtergebleven researchgroepen uit de Daniël den Hoed alsnog te huisvesten. De afdeling verwierf hiernaast in 2011 de ISO accreditatie 15189/ RvA accreditatie. In 2009 steeg de totale productie met 16%. Dit hing samen met de uitbreiding van productie door samenwerking met het Havenziekenhuis. Er was uitbreiding met 2fte maar geen uitbreiding van de pathologenstaf. Dit veroorzaakte vertraging in de afwerking en, helaas, een stijging in incidentmeldingen. In 2011 werden de vereiste aanpassingen van de uitsnijkamer alsnog gerealiseerd en sindsdien beschikt de afdeling over een goed geoutilleerde uitsnijkamer. In de loop van 2010 waren wel problemen ontstaan door de stafkrapte. In 2011 namen de afdeling afscheid van het afdelingshoofd. Het was niet gemakkelijk een goede opvolger te vinden (pas eind 2012 lukte dit). Prof Fre Bosman nam waar. Begin 2012 werd het contract met het Havenziekenhuis ontbonden. De rust in de staf was nog niet weergekeerd. Er vonden nogal wat mutaties plaats waarbij uiteindelijk vijf pathologen vertrokken. In de loop van 2012 kon de afdeling drie nieuwe pathologen aannemen. De afdeling verdient respect voor de wijze waarop, ondanks bovengenoemde gebeurtenissen, de zorgtaken al die tijden zo optimaal mogelijk zijn verricht. De basis motor van de afdeling, de diagnostische laboratoria, hebben continuïteit laten zien. De onderwijstaken liepen door en werden zelfs uitgebreid. Het onderzoek, tenslotte, van de afdeling, heeft in de jaren 2010, 2011 en 2012 doorlgelopen. Dit leverde 19 promoties op, circa 377 publicaties en er is grofweg voor 10 M aan projecten uit tweede, derde en vierde geldstroom binnen gehaald. Dit is ook mede mogelijk gemaakt door het tweede ad interim afdelingshoofd Prof Jan Lindemans, die het interim roer overnam tussen juli 2012 tot maart Het jaar 2013 zal een lastig en zwaar jaar zijn: er komt een reorganisatie plus bezuinigingen, maar ook een nieuwe kostprijsberekening en een herijking van de onderzoek zwaartepunten. Het volgende jaaroverzicht zal hierover gaan, maar dan wel weer een jaar betreffen. Folkert van Kemenade 5

6 1. DOELSTELLINGEN AFDELING PATHOLOGIE EMC In deze ongebruikelijke vorm van jaarverslaglegging (3 jaar in één), zal dit hoofdstuk doelstellingen ook anders zijn. Uiteraard liggen de drie hoofdtaken van de afdeling, namelijk onderzoek, onderwijs en zorg, ten grondslag aan alle activiteiten. De opleiding van AIOS kan daaraan expliciet worden toegevoegd omdat deze taak in de loop van de periode aanzienlijk veeleisender is geworden. De doelstellingen van de afdeling hebben verder continuïteit gekend tot en met begin Na april 2011, met het vertrek van het afdelingshoofd Prof Wolter Oosterhuis, is de vanzelfsprekendheid hiervan wat verminderd. In de hierop volgende interimtijd, tot en met eind 2012, heeft het kwaliteitssysteem de doelstellingenbasis ondersteund. Zodoende hield men koers en kon men een aantal zaken toch veranderen en effectueren, zoals bijvoorbeeld de verbouwing van de uitsnijkamers. Een overzicht van alle doelstelling over en de mate van realisatie over drie jaar, zou te veel zijn. De overzichten staan daarom in de bijlage. Daarom is op deze plaats ervoor gekozen de doelstelling kwaliteit en het voorkomen van verwisselingen er uit te lichten. 2010: Opname van alle protocollen in het kwaliteitsinformatiesysteem 2010: Risicomanagement systeem uitgewerkt mbt prismasystematiek 2010: Aanvraag accreditatie RvA (ISO norm 15189) voor med laboratoria 2011 en 2012: Voorkomen van verwisselingen 50% reductie tov gerealiseerd gerealiseerd Gepland 8 en 4 feb 11 Gerealiseerd en Niet gehaald Niet gehaald. Wel afname met 39% (van 88 54) Een andere doelstelling die zich over meerdere jaren (2011 en 2012) uitspreidde, was de doelstelling om jonge klinische stafleden meer systematisch te betrekken bij Wetenschappelijk onderzoek. Eind 2011 werd vastgesteld dat dit doel niet was gerealiseerd. In 2012 is hier opnieuw naar gekeken. In de bijlage kunt u dan lezen dat 2 jonge klinische pathologen zijn naar congres mouse pathology gestuurd zijn en dat voor het AIOS onderwijs een inhoudelijke pathologie research bespreking nog niet op de rails stond. Typisch een doelstelling voor Vanzelfsprekend zijn er meer doelstelling geformuleerd, zoals doelstellingen voor personeel, financiën, wetenschappelijk onderzoek en afstemming met het thema. U wordt verder verwezen naar bijlage 1 voor een gedetailleerd beschrijving. 6

7 2. KLINISCHE PATHOLOGIE: STAF EN PRODUCTIE Zoals ook al in het jaarverslag over 2008 is vermeld, bleef de werkdruk van de staf hoog. In 2009 zou het aanbod enorm toenemen: een toename van bijna 18% aan histologische inzendingen (biopten en resectiepreparaten), van bijna 29% aan cytologische inzendingen en 20% aan obducties. Het aantal immuunhistochemische en aanverwante bepalingen nam met 35% toe. De stijging vond plaats na overnamen van de diagnostiek van het Havenziekenhuis. De moleculaire diagnostiek nam met name 50% toe. De inzendingen vanuit het Erasmus MC (vooral de Centrumlocatie) nam in 2009 ook toe: met 3%. Hoewel deze productiestijging gepaard ging met een uitbreiding van de formatie met 2 fte, levert analyse van het aantal CTG eenheden per patholoog het beeld op dat reeds jaren bestaat, namelijk van een nog steeds toenemende werkbelasting, die vrijwel op het niveau ligt van een niet-academisch werkzame patholoog in loondienst. Vanuit deze situatie ging het laboratorium het jaar 2010 in. De bezetting van de klinische staf veranderde vanaf Dr. Rob Verdijk (2010) trad toe. Dr. Francien van Nederveen trad toe in Dr. M.A. den Bakker nam in maart 2011 afscheid, maar bleef als consulent beschikbaar voor o.a. longpathologie en onderwijs. Prof.dr. J.W. Oosterhuis nam in maart 2011 afscheid als afdelingshoofd Pathologie. In april 2011 werd Prof.dr. F. Bosman als interim afdelingshoofd aangesteld t/m juni Hierna is Prof.dr. J.M. Kros, als plaatsvervangend afdelingshoofd, en Prof.dr. J. Lindemans, als interim afdelingshoofd, aangesteld. In mei 2012 werd de staf versterkt met de komst van dr. Michael Doukas (aandachtsgebied GE). In juli 2012 namen we afscheid van Prof.dr. Ronald R. de Krijger en in september 2012 namen we afscheid van Dr. Francien van Nederveen. In september 2012 werd de staf uitgebreid met Dr. Marian Clahsen- van Groningen met aandachtsgebied nefropathologie. Vanwege de hoge werkdruk zijn er in 2011 en 2012 diverse consulenten/waarnemers ingehuurd. Niettemin werd eind 2011 besloten de diagnostiek voor het Havenziekenhuis per januari 2012 te gaan stoppen. Extra staf 2011 Extra staf 2012 Dr. R.J. Heinhuis (Pal Dordrecht) Dr. R.J. Heinhuis (Pal Dordrecht) Dr. A.C.F. Makkus (Pal Dordrecht) Dr. A.C.F. Makkus (Pal Dordrecht) Dr. L.A. Noorduijn (Pal Dordrecht) Dr. L.A. Noorduijn (Pal Dordrecht) Dr. P.J. Westenend (Pal Dordrecht) Dr. P.J. Westenend (Pal Dordrecht) Prof.dr. F.J.W. ten Kate Prof.dr. F.J.W. ten Kate Dr. M.A. den Bakker Dr. M.C.D. v/d Vegt Dr. V. Noordhoek Hegt (PATHAN) Dr. M.A. den Bakker Dr. V. Noordhoek Hegt (PATHAN) Dr. M.E.I. Schipper (UMC Utrecht) 7

8 Histotechniek, cytologie en postmortaal diagnostisch onderzoek Aantal PA-nummers Histologie (H) Histologie, Daniel (D) Histologie, Havenziekenhuis (RH-H) Totaal histologie Vriescoupes concordant Vriescoupes discordant Totaal vriescoupes Cytologie (C) Cytologie, Havenziekenhuis (RH-C) Totaal cytologie Cervixcytologie (CX) Cervixcytologie, Havenziekenhuis (RH-CX) Totaal cervixcytologie Obductie (S) Obductie, Havenziekenhuis (RH-S) Totaal obductie Hersenobductie (SH) Hersenobductie, Havenziekenhuis (RH-SH) Totaal hersenobductie Revisies Revisie intern Revisie extern Revisie extern concordant Revisie extern discordant Revisie ten behoeve van derden Speciale technieken Zelf verrichte puncties Immuunhisto-/ -cytologie en/of enzymhisto-/-cytochemie Electronenmicroscopie Moleculaire diagnostiek (bijvoorbeeld DNA-in situ hybridisatie / PCR)

9 9

10 Doorlooptijden 2010 C-verslagen in aantallen 2011 C-verslagen in aantallen 2012 C-verslagen in aantallen 2010 C-verslagen in percentages 2011 C-verslagen in percentages 2012 C-verslagen in percentages 10

11 2010 D-verslagen in aantallen 2011 D-verslagen in aantallen 2012 D-verslagen in aantallen 2010 D-verslagen in Percentages 2011 D-verslagen in percentages 2012 D-verslagen in percentages 11

12 2010 H-verslagen in aantallen 2011 H-verslagen in aantallen 2012 H-verslagen in aantallen 2010 H-verslagen in Percentages 2011 H-verslagen in percentages 2012 H-verslagen in percentages 12

13 2010 CX-verslagen in aantallen 2011 CX-verslagen in aantallen 2012 CX-verslagen in aantallen 2010 CX-verslagen in Percentages 2011 CX-verslagen in percentages 2012 CX-verslagen in percentages 13

14 2010 S-verslagen in aantallen 2011 S-verslagen in aantallen 2012 S-verslagen in aantallen 2010 S-verslagen in percentages 2011 S-verslagen in percentages 2012 S-verslagen in percentages 14

15 Follow up cytologie schildklier Schildklier cytologie 2010 (zonder revisies en consulten) N=196. HIstologische diagnose* Cytologische diagnose benigne maligne Geen FU PVW# Onvoldoende materiaal (46/23%) % Benigne (129) ,5% Atypie (4) % folliculaire laesies (5) 1 4 0% verdacht maligne (6) % Maligne (6) % Totaal (196) *1 x metastase carcinoom. ** bij 2 van de 4 is de zijdigheid onbekend # Positief voorspellende waarde Schildklier cytologie 2011 (zonder revisies en consulten) N=196. HIstologische diagnose* Cytologische diagnose benigne maligne Geen FU PVW# I (55/28%) ,9% II (117) ,9% III (2) 2 0% IV (7) % V (4) % VI (11) % Totaal (196) * bethesda classificatie is toegepast: I. Bethesda I: onvoldoende materiaal II. Bethesda II: benigne III. Bethesda III: atypie van onzekere betekenis/ folliculaire laesie IV. Bethesda IV: folliculaire proliferatie V. Bethesda V: verdacht maligne VI. Bethesda VI: maligne # Positief voorspellende waarde 15

16 Schildklier cytologie 2012 (zonder revisies en consulten) N=196. Geen Benigne Maligne Geen FU PVW Cytologische diagnose tumor tumor I (60/30%)) ,6% II (104) % III (10) % IV (6) % V (10) % VI (12) % Totaal (203)

17 Follow up cytologie mamma C1: onvoldoende; C2: benigne; C3: atypie, wrs benigne; C4: suspect en C5: maligne. Correlatie Histologie/Cytologie mammadiagnostiek 2010 Geen histologie (378) Histo B (80) Histo M (95) Totaal C C C C C Onvoldoende materiaal: 12,5% Sensitiviteit: 78,9 % Specificiteit: 95,0 % Fout positief: 2,3 % Fout negatief: 11,4 % Correlatie Histologie/Cytologie mammadiagnostiek 2011 Geen histologie (302) Histo B (87) Histo M (98) Totaal (487) C C C C C *** 72 *** Inclusief 1x maligne lymfoom, 1x metastase maligne melanoom, 2x recidief mammacarcinoom Onvoldoende materiaal: 17,3 Sensitiviteit: 85,7 % Specificiteit: 96,6 % Fout positief: 1,6 % Fout negatief: 12,2 % Correlatie Histologie/Cytologie mammadiagnostiek 2012 Geen histologie ( ) Histo B ( ) Histo M ( ) Totaal C1 C2 C3 C4 C5 Onvoldoende materiaal:3 Sensitiviteit: % Specificiteit: % Fout positief: % Fout negatief: % 17

18 3. VAKINHOUDELIJKE EN ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN Na oriëntatie, bezoeken on site en het uittesten van apparatuur en systemen, heeft de afdeling (in 2010 en 2011) een aantal investeringen gedaan voor de histologie, cytologie en immuno-histochemie; o.a. macropath digital system, uitsnijtafels, immunostainers BenchMark Ultra s, HPV HR (high risk). De aanschaf van de nieuwe immunostainers voor het immuno-histochemie laboratorium zorgt voor een snellere en efficiënte verwerking van de immunokleuringen. De aanschaf van de cassetteprinters en glasprinters zorgen voor een betere patiënt veiligheid (minder verwisselingen door het scannen van de barcode van het PA-nummer). De aanschaf van de Thin Prep Integrated Imager voor de (cervix) cytologie zorgt voor een kleiner percentage fout negatieve uitslagen van de cervix cytologie, in 2010 is op verzoek van de gynaecologie de Cervista HPV HR test ingevoerd. In 2011 heeft de afdeling het ISO certificaat behaald. Meer informatie hierover staat beschreven in het kwaliteitshandboek en management review. Eind 2011 is de infectiepreventie cursus voor laboratorium medewerkers (in samenwerking met de Medisch Microbiologie en Infectie Ziekten en de Arbo afdeling) gestart. Parallel hieraan liepen de BHV trainingen voor het gehele JNI. Hiernaast werden er regelmatig trainingen / cursussen gevolgd door verschillende medewerkers, bijvoorbeeld: conferentie Milieu en Veiligheid, VAP dag, dialoogtraining, PRISMA training en Symposium Vesalius. LEAN project Vanwege de hoge werkdruk, het tekort aan laboratorium personeel en de lange doorlooptijden was door het huidige afdelingshoofd aan ValueMetrix gevraagd of zij wilde kijken naar de efficiëntie van onze afdeling, met name het laboratorium gedeelte. ValueMetrix is een internationale consultancy en opleidingsbedrijf, die o.a. de gezondheidzorg helpt met kwaliteisverbetering, kostenbesparingen en verbetering van hun inkomsten. Zij doen dit door een systematische aanpak die ontwikkeld is door hun moederbedrijf Johnson&Johnson. In juli 2011 is door ValueMetrix een pilot (LEAN assesment) gehouden op onze afdeling. De belangrijkste doelstelling was om te kijken of de doorlooptijden van al het patiëntenmateriaal verkort kan worden. Door ValueMetrix is een LEAN project geschreven. LEAN wil zeggen; meer kunnen doen met minder. Je maakt dus eigenlijk gebruik van een minimum aan materiaal, gereedschap, ruimte, arbeid en tijd met hetzelfde resultaat. Met deze filosofie is de organisatie beter in staat om tegen lagere kosten sneller producten en diensten te leveren, waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat. Op 5 december 2011 werd het project gestart, 6 analisten/secretariële medewerkers van de pathologie werden opgeleid door de medewerkers van ValueMetrix, zodat zij meer inzicht hebben in wat LEAN nu is en wat je allemaal kunt doen met LEAN. Naast het LEAN-team was er ook een projectteam (leidinggevende diverse units) en een stuurgroep (management afdeling en themabestuur) samengesteld om de voortgang te bewaken. 18

19 Onder leiding van ValueMetrix worden diverse kleine projecten opgezet, hierbij wordt de flow van het materiaal (van binnenkomst tot aan de diagnose) onder de loep genomen. Er wordt gekeken of alle stappen binnen het proces wel toegevoegde waard heeft, of het efficiënter kan en of er geen verspilling is. Hiernaast wordt er ook naar de kwaliteit gekeken, omdat de efficiëntie niet ten koste van kwaliteit kan (én mag) gaan. Het LEAN project kost veel tijd aan begeleiding bij de medewerkers. In combinatie met een toename aan patiëntenmateriaal en een aantal nieuwe en onervaren collega s zorgt dit voor een behoorlijke werkdruk. Wat heeft het LEAN project ons opgeleverd? In een korte periode zijn we efficiënter gaan werken; standaardisatie en vernieuwing van 28 werkplekken (5S). Ook zijn de doorlooptijden van de biopten verbeterd met 66%. Verder is het Kanbansysteem (automatisch voorraadbeheer) opgezet en het EM/Plastic Laboratorium is 5S ingedeeld. Medewerkers zijn meer kwaliteitsbewust geworden. Na afloop van het LEAN project is er een LEAN facilitator aangesteld (0,5 fte). Nu wordt er Erasmus MC breed een werkgroep opgericht voor LEAN zaken. Eind 2012 is het cytologie laboratorium (voorheen gevestigd in de Daniel den Hoed locatie) verhuisd naar het JNI. De productiecijfers (cervix)cytologie van 2012 laten ten opzichte van 2011 een daling zien. Om de efficiëntie en inzetbaarheid van personeel te vergroten zijn er 2 (cytologie) analisten tevens ingewerkt in respectievelijk de uitsnijkamer en de immuunhistochemie. Mortuarium/obductiefaciliteit 2010 Per 1 Juni 2010 is het contract met het CMO opgezegd en zijn de door hen uitgevoerde zorgwerkzaamheden overgenomen door Mortalitas B.V. Het CMO zal vanaf juni 2010 alleen nog worden ingezet voor spoedobducties die incidenteel in het weekend kunnen plaatsvinden. De facturering van het mortuarium werd in het begin door de afdeling zelf verzorgd, via het clusterbureau. Na een periode van enkele maanden is mede op verzoek van de uitvaartondernemers, besloten om de facturering uit te besteden aan Mortalitas B.V. De belangrijkste reden hiervoor was de snelheid van de facturatie te bespoedigen. Het mortuarium van het Sophia ziekenhuis werd in 2010 definitief gesloten. De hier overleden patiënten worden overgebracht naar het mortuarium op de Centrum Locatie. Het mortuarium op de SEH (Spoed Eisende Hulp) is vernieuwd om nabestaanden in een representatieve ruimte afscheid te kunnen laten nemen. De dienstverlening zal per 2011 met thanatopraxie worden uitgebreid. Een obductiemedewerker dient hiervoor de vereiste cursus met goed gevolg doorlopen te hebben. Thanatopraxie is een tijdelijke balseming waarbij geen conventionele koeling meer nodig is. Het herstelt grotendeels het oorspronkelijke uiterlijk en vervaagt zichtbare kenmerken van een eventuele ziekte. Eind 2010 wordt er een FTE gecreëerd voor een nieuwe obductiemedewerker die naast de standaard obductie en verzorgingswerkzaamheden ook de coördinatie van het mortuarium op zich zal nemen. 19

20 2011 Per 1 januari is er een nieuwe obductiemedewerker aangenomen die, naast de standaard obductie- en verzorgingstaken, het mortuarium gaat coördineren. Hierbij zullen een groot aantal taken zoals de facturering, en klachtenafhandeling overgenomen worden van het (secretaresse) unithoofd, welke hier in eerste instantie voor zorg dragen. I.v.m. de sluiting van de doorgang van de Daniel den Hoed Kliniek en het Maasstad ziekenhuis worden per 1 januari alle, in de Daniel den Hoed kliniek, overleden patiënten overgebracht naar het grote mortuarium op de Centrum Locatie van het Erasmus MC. Het mortuarium op de SEH wordt in februari opgeleverd. Het resultaat hiervan is een grote verbetering t.o.v. de oude situatie. De overledenen worden na de schouw of confrontatie nog wel vanuit het mortuarium op de SEH overgebracht naar het grote mortuarium op de Centrum Locatie. Er wordt medio 2011 een start gemaakt met het geven van klinische lessen voor de zorgafdelingen. Hierin staan de diensten en de regelgeving van het mortuarium centraal. Ook bied dit een mooie mogelijkheid om eventuele vooroordelen of onduidelijkheden op te helderen en de samenwerking met de zorgafdelingen te verbeteren. Een obductiemedewerker heeft de opleiding thanatopraxie eind 2011 succesvol afgerond. Na aanschaf van de materialen zal begin 2012 uiteindelijk deze dienst worden aangeboden. Het mortuarium zal zich dit jaar ook als vaste stageplek voor de obductiecursus van de NVOA Vesalius aan gaan bieden waarbij er in eerste instantie één stageplek per jaar zal worden gecreëerd. Er wordt een opzet gemaakt voor de digitalisering van de papierstroom (met name de registratie en facturering) in het mortuarium. Eind augustus is er een klant tevredenheidonderzoek gehouden onder uitvaartondernemers uit de regio, waarbij de respons met ongeveer 14%, minimaal was. De reacties die binnenkwamen waren over het algemeen positief. Vooral de kwaliteit kwam als sterk punt naar boven. De bereikbaarheid van het mortuarium werd hoofdzakelijk door de verbouwing in de parkeergarage als zwak punt ervaren. Dit was na de verbouwing geen issue meer In 2012 wordt er gestart met het zogenaamde MIA (Minimaal Invasieve Autopsie) onderzoek. Bij dit onderzoek wordt de conventionele autopsie/obductie vergeleken met beeldvormende diagnostiek zoals CTen MRI-scans. Het MIA onderzoek wordt geleid door een arts-assistent van de afdeling Pathologie in samenwerking met het mortuarium. Begin 2012 is er tevens gestart met het aanbieden van de thanatopraxie. Hoewel het resultaat van deze behandeling door zowel de uitvaartondernemers als nabestaanden als positief wordt ervaren, is er gedurende het jaar 2012 weinig animo voor deze behandeling. Er wordt gekeken om met de tarievenwijziging van 2013 het voor de ondernemers financieel aantrekkelijker te maken om een dergelijke behandeling in het Erasmus MC uit te laten voeren. Tevens zal er gewerkt worden aan een presentatie voor ondernemers welke hen op de voordelen van de thanatopraxie kan wijzen. Het digitalisatie project is van start gegaan, hiermee wordt een hoop dubbel werk bespaard, en de kans op administratieve fouten tot een minimum beperkt. Begin 2013 wordt de laatste testfase verwacht, waarna het programma definitief in gebruik genomen kan worden. 20

21 De informatie in het Handboek Zorg & Nazorg rondom een overleden patiënt, informatiefolder laatste zorg na overlijden en de internet site worden geüpdatet. De nabestaanden worden zo op alle mogelijke manieren voorzien van de informatie over de laatste zorg, de aangeboden extra diensten en de tarieven hiervan. Eind 2012 geeft crematorium Zuid, waar tot op dat moment de ziekenhuiscrematies worden verricht, aan dit per 2013 niet meer kosteloos te verzorgen. Er wordt gekeken naar een alternatief in de regio. Kwaliteitszorg Voor het kwaliteitssysteem op de Klinische Pathologie is een kwaiteitshandboek geschreven, wat elk jaar wordt gereviseerd. Het kwaliteitshandboek is na te lezen op het centrale KwaliteitsInformatieSysteem (intranet). Overige onderwerpen, zoals klanttevredenheidsonderzoek, kwaliteitsindicatoren, klachten, incidenten (MIP meldingen), PRISMA analyses en interne audits staan uitgebreid beschreven in het Management Review (deze is op te vragen bij de Kwaliteitsmanager). Het Management Review is een verplicht onderdeel van de NEN-EN-ISO 15189:2007, waar de afdeling in 2011 een begin mee heeft gemaakt (accreditatie behaald ). Visitaties: 20 juni 2008 Landelijke Visitatie Commissie NVVP 9 december 2010 opleidingsvisitatie MSRC 8 en 14 februari 2011 RvA visitatie ISO15189 (initiële beoordeling ) 2 juli 2012 RvA visitatie ISO15189 (controle bezoek) 6 juli NIAZ visitatie 21

22 4. ONDERZOEK OP DE AFDELING PATHOLOGIE Experimental Pathology in the Erasmus MC: from the bench to the clinic A short guide to the current research activities: Riccardo Fodde, PhD Chairman of Experimental Pathology Since 1998, the Josephine Nefkens Institute (JNI) encompasses various research groups and departments from the Erasmus MC and the Daniel den Hoed Cancer center (DDHK) working on the molecular pathology of cancer. The JNI hosts more than 200 among scientists and clinicians appointed within 4 different departments (Pathology, Medical Oncology, Urology, Neuro-Oncology) collaborating in a multi-disciplinary fashion over 4000 m2 of laboratories and research facilities. Central to the JNI is the Department of Pathology, where a team of pathologists, biomedical scientists, and research technicians join forces to implement and improve high standards of diagnostic pathology and experimental research on the major tumor types including breast, brain, digestive, and urogenital cancers. Importantly, the research themes of the JNI- participating departments are generally focused on the elucidation of the molecular and cellular mechanisms underlying tumor onset and malignant progression in the above mentioned cancer types and their consequences for translational applications (see picture). This capitalizes on the need for collaborations. The general philosophy is to maximize the collaborative interaction around specific tumor types between i. clinical pathologists and scientists, and ii. our department and other clinical and research departments within the Erasmus MC. This is currently implemented and relatively successful although there are certainly margins of improvement to reinforce the collaborative network both within and outside the department. In this scenario, both fundamental and more translational aspects of cancer research are being pursued and benefit of the clinical environment and long-standing basic and fundamental science tradition at the Erasmus MC.. 22

23 Also, the department organizes its own FACS (Fluorescent Activated Cell Sorting) facility service and is responsible for four Erasmus MC facilities centered on state-of-the-art microscopy (Houtsmuller), tumor banking (Riegman), molecular diagnostics and pathology (Dinjens), apart from the routine immunehistopathology within the clinical unit.. Last but certainly not least, the Department of Pathology plays a central role in the organization of the JNI Oncology Lectures, a yearly program of lectures by top-notch cancer scientists from all over the world (see figure below). The caliber of the scientists which every year accept our invitation and are looking forward to interact with our faculties and PhD students is the best proof of the present visibility and profile of our department and institute in modern cancer research. 1. Molecular Aberrations in Neoplasia Principal Investigator: Winand Dinjens The research performed within the Laboratory for Molecular Diagnostics of the Department of Pathology is centered on three lines: 1. Research related directly to molecular diagnostics. Within the laboratory for molecular diagnostics a wide variety of molecular assays is performed to support the routine pathology diagnostics. The laboratory has extensive experience on detection of DNA aberrations in routine FFPE tissue specimens. With this expertise and in collaboration with pathologists and other departments (e.g. Clinical Genetics, Gastroenterology), research is performed both on an incidental and a more structural basis. This includes, among others, research on the clonality of multiple tumors within one patient, Lynch syndrome and glioma research. 2. Esophageal cancer research. In collaboration with the department of Surgery research is performed on the molecular aberrations in adenocarcinoma of the gastro-esophageal junction (GEJ). Within this research line we established two GEJ adenocarcinoma cell lines and more than 40 GEJ adenocarcinoma mouse xenografts. Molecular analysis of candidate genes and SNP arrays are performed in series of GEJ adenocarcinomas and cell lines and xenografts. Currently candidate inherited GEJ adenocarcinoma cases are investigated by next generation sequencing approaches. 3. Research on pheochromocytomas (PCC) and paragangliomas (PGL). In collaboration with the departments of Internal Medicine and Clinical Genetics research is performed on the molecular aberrations in sporadic and inherited PCC and PGL. Mutation detection in candidate genes as well as array CGH, SNP array, expression array and immunohistochemistry experiments are performed. Currently the goal is to identify molecular markers that predict the biological behavior (benign versus malignant) of these neoplasms. This research was executed with prof Ronald de Krijger and Dr Francien Nederveen. Both left the department in The Stem of Cancer Principal Investigator: Riccardo Fodde The main goal of our laboratory s research activity is the elucidation of the molecular and cellular mechanisms underlying stemness in homeostasis and cancer to eventually develop tailor-made therapeutic protocols to specifically target stem-like tumor cells and eradicate malignancies. Although the main tissue 23

24 and cancer type of interest has been and remains the crypt of Lieberkühn and colon cancer, the cancer stem cell (CSC) model applies to a broad spectrum of solid tumors which we are studying in collaborations with other laboratories within the Department of Pathology (germ cell tumors with L. Looijenga; esophageal cancer with W. Dinjens; bladder cancer with Ellen Zwarthoff), the Josephine Nefkens Institute (e.g. breast cancer with J. Martens and J. Foekens, Dept. of Medical Oncology; endometrial and ovarian cancer with L. Blok, Dept. of Obstetrics & Gynecology; experimental tumor immunology with R. Debets, Dept. of Medical Oncology), and the Erasmus MC at large (tumors of the digestive tract with J. van Lanschot and B. Wijnhoven, Dept. of Surgery, and with E. Kuipers, Dept. of Gastroenterology). This broad spectrum of cancer types is also reflected by the different projects being run in the laboratory, ranging from very fundamental aspects of stem cell biology (control of self- renewal and differentiation in embryonic stem cells) to more applied and translational research lines (mechanisms of therapy resistance of CSCs; development of a combinatorial treatment for triple- negative breast cancer based on methylation and Wnt signaling inhibition). Our group also provides a FACS facility service and is a reference point within the department and the JNI at large for the development of and experimentation on mouse models for common malignancies. 3. Functional Cell Anatomy Principal Investigator: Adriaan Houtsmuller We focus on the dynamic regulation of DNA repair, gene transcription regulation and cell migration, both when properly functioning in healthy cells as well as when deregulated due to disease. These model systems have in common that regulation of their specific cellular function involves the formation of subcellular structures ranging from 0.2 to 1 µm in diameter. DNA repair and gene transcription both work on DNA, either to detect and repair DNA damage or to detect gene regulatory regions and transcribe genes. We currently focus on the molecular mechanisms of the very first steps in both systems, i.e. 1) detection of relevant sites in the complex chromatin environment, 2) modification of local chromatin structure, and 3) initiation of the process, including the formation of said submicron structures. In recently initiated cell migration research we focus on formation and maintenance of adhesion structures and their functional relationship with coordinated cell movement. A particularly interesting molecular mechanism in many regulatory systems in the cell is regulation through molecular feedback loops to specifically localize or quickly transfer enzymatic activity. We recently identified molecular feedback mechanisms in a puzzling switch by the DNA UV-damage repair system at threshold UV dose. Similarly, in double strand break repair we hypothesize that molecular switches are involved in concentrating enzymatic activity breaks. Actin-myosin generated force in cell migration is also thought to be regulated by molecular feedback operating through focal adhesions. Research into different model systems involves intensive collaboration with groups in the relevant fields. Our contribution in these collaborations is strongly related to the Optical Imaging Centre, headed by ABH. The OIC (erasmusmc.nl/oic) is a center of excellence dedicated to development, implementation and application of advanced quantitative fluorescence microscopy. Technology development and implementation are fully driven by important current research queries, and coordinated by the OIC 24

Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm

Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm Arne IJpma Clinical Genetics Department, Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands Financial Disclosure I have no financial relationships

Nadere informatie

What to include in an array report?

What to include in an array report? What to include in an array report? December 17-19, 2007 Nicole de Leeuw, PhD Department of Human Genetics Radboud University Nijmegen Medical Centre The Netherlands Array analyse criteria a) SNP call

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de moleculaire pathologie. Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie. Morfologisch. Functioneel

Ontwikkelingen in de moleculaire pathologie. Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie. Morfologisch. Functioneel Ontwikkelingen in de moleculaire pathologie Moleculaire dag WMDP Carel van Noesel Utrecht, 29 januari 2010 Morfologisch Functioneel Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie Opleiding tot klinisch

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Enterprise Interest. AstraZeneca

Enterprise Interest. AstraZeneca Enterprise Interest AstraZeneca Optimising access to personalised cancer therapy in The Netherlands; from tissue to therapy. Project PATH (Predictive Analysis for THerapy) Marjolijn Ligtenberg Participating

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Acknowledgement. Acknowledgement

Acknowledgement. Acknowledgement Acknowledgement Acknowledgement This study is part of TREND (Trauma RElated Neuronal Dysfunction), a Dutch Consortium that integrates research on epidemiology, assessment technology, pharmacotherapeutics,

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinant Study in to Factors that Facilitate a Active Smoking-cessation

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm?

Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm? Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm? Prof. dr. Paul J van Diest Hoofd afdeling Pathologie, UMC Utrecht p.j.vandiest@umcutrecht.nl De diagnostische keten in de oncologie Anamnese/lichamelijk

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Dr Doede J Binnema. Programm leader Food&Nutrition HANNN

Dr Doede J Binnema. Programm leader Food&Nutrition HANNN Dr Doede J Binnema Programm leader Food&Nutrition HANNN Why is a cluster needed? Healthy Ageing has become an important pillar of R&D (e.g. Lifelines & ERIBA) in the three provinces of the Northern Netherlands

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS Persoonskenmerken en ervaren lijden bij verslaving en PTSS 1 De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij Verslaafde Patiënten met PTSS The Relationship between Personality Traits and Suffering

Nadere informatie

Is valpreventie kosteneffectief?

Is valpreventie kosteneffectief? Is valpreventie kosteneffectief? Prof. Dr. Lieven Annemans Ghent University, Brussels University Lieven.annemans@ugent.be Lieven.annemans@vub.ac.be Maart 2014 1 Reactie van de overheden op de crisis Jaarlijkse

Nadere informatie

Functionele analyse van BRCAness in borst- en ovariumtumoren

Functionele analyse van BRCAness in borst- en ovariumtumoren Functionele analyse van BRCAness in borst- en ovariumtumoren Maaike Vreeswijk Humane Genetica, LUMC Moleculaire diagnostiek in de pathologie, 17 Januari 2016 Disclosure GEEN Major challenges in cancer

Nadere informatie

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen Voorschoolse vorming en de ontwikkeling van kinderen 1 De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van Kinderen The Relationship between Early Child Care, Preschool Education and Child Development

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit 1 Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit Nicola G. de Vries Open Universiteit Nicola G. de Vries Studentnummer 838995001 S71332 Onderzoekspracticum scriptieplan

Nadere informatie

Predicting peptide interactions using protein building blocks

Predicting peptide interactions using protein building blocks Faculty of Science and Bio-engineering Sciences Department of Bio-engineering Sciences Predicting peptide interactions using protein building blocks Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope Een onderzoek naar de relatie tussen sociale steun en depressieve-

Nadere informatie

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012 Advanced Instrumentation Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet 10 Oktober 2012 Agenda Wat is Advanced Instrumentation? Hoe past Advanced Instrumentation in de keten van fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (NVVP) Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (NVVP)

Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (NVVP) Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (NVVP) 1 15 februari 2008 3de Moleculaire Dag Ed Schuuring Doel: stimuleren moleculaire diagnostiek binnen pathologie in NL borging en verbetering van kwaliteit vernieuwing moleculaire diagnostiek inventarisatie

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Secondary use of human biological materials for scientific research

Secondary use of human biological materials for scientific research This presentation is the intellectual property of the author/presenter. Contact mk.schmidt@nki.nl for permission to reprint and/or distribute. Secondary use of human biological materials for scientific

Nadere informatie

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert University of Groningen Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Exploiting natural and induced genetic variation to study hematopoiesis Gerrits, Alice

Exploiting natural and induced genetic variation to study hematopoiesis Gerrits, Alice Exploiting natural and induced genetic variation to study hematopoiesis Gerrits, Alice IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it.

Nadere informatie

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel Behandeleffecten in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel Treatment effects in Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel S. Daamen-Raes Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

ONCOLOGIE- en MILESTONEDAGEN

ONCOLOGIE- en MILESTONEDAGEN NEDERLANDSE VERENIGING voor ONCOLOGIE ONCOLOGIE- en MILESTONEDAGEN De Oncologiedagen worden georganiseerd door: NVvO, NKI-AVL en ERASMUS MC 1. Larynx- en hypofarynxafwijkingen 09-05-1970 2. Hormonen en

Nadere informatie

Pancreascysten prevalentie & risico op maligne ontaarding

Pancreascysten prevalentie & risico op maligne ontaarding 4 de GIOCA verpleegkundig congres AMC 23 januari 2015 Pancreascysten prevalentie & risico op maligne ontaarding Paul Fockens, MD PhD Professor and Chairman of Gastroenterology & Hepatology Academic Medical

Nadere informatie

Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het. Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met. een Psychotische Stoornis.

Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het. Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met. een Psychotische Stoornis. Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met een Psychotische Stoornis. The Effect of Assertive Community Treatment (ACT) on

Nadere informatie

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven Neuropsychologische Behandeling en Sociaal Emotioneel Welzijn bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie Neuropsychological Treatment and Social Emotional Well-being of Children with a Severe Form

Nadere informatie

DE GEÏNTEGREERDE SPOEDPOST

DE GEÏNTEGREERDE SPOEDPOST DE GEÏNTEGREERDE SPOEDPOST COMPUTER SIMULATIE VAN EEN SPOEDEISENDE HULP EN HUISARTSENPOST Footer text: to modify choose 'Insert' (or View for Office 2003 26/3/14 or 1 earlier) then 'Header and footer'

Nadere informatie

LVSO. Research for Students

LVSO. Research for Students LVSO Research for Students Overzicht 1. Introductie tot Student Onderzoek en LVSO 2. Voorstelling projecten en labo s 3. Praktische handleiding tot het statuut 4. LVSO Café I. Introductie tot Student Onderzoek

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015 Concept development Haga Hospital 17 september 2015 Marije Talstra 2015 Healthcare consultant at fluent 2003-2015 Healthcare consultant at Twynstra Gudde TUDelft, real estate & housing, urban planning

Nadere informatie

Verbanden tussen Coping-Strategieën en. Psychologische en Somatische Klachten. binnen de Algemene Bevolking

Verbanden tussen Coping-Strategieën en. Psychologische en Somatische Klachten. binnen de Algemene Bevolking 2015 Verbanden tussen Coping-Strategieën en Psychologische en Somatische Klachten binnen de Algemene Bevolking Master Scriptie Klinische Psychologie Rachel Perez y Menendez Verbanden tussen Coping-Strategieën

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Het modererend effect van de moeder kind relatie op de effecten van prenatale blootstelling aan PCB s op de cognitieve ontwikkeling van het kind

Het modererend effect van de moeder kind relatie op de effecten van prenatale blootstelling aan PCB s op de cognitieve ontwikkeling van het kind Het modererend effect van de moeder kind relatie op de effecten van prenatale blootstelling aan PCB s op de cognitieve ontwikkeling van het kind The moderating effect of the mother child relation on the

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Innovatie instrument en financierings mogelijkheden

Innovatie instrument en financierings mogelijkheden HealthGrain Holland, Den Haag 5 juli 2011 Innovatie instrument en financierings mogelijkheden Frans van den Berg, Innovatiemakelaar Food & Nutrition Delta Food & Nutrition Delta? FND is deel van het Innovatieprogramma

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Werken met gecodeerde data in a biobank, Hebben we TTP wel nodig?

Werken met gecodeerde data in a biobank, Hebben we TTP wel nodig? Werken met gecodeerde data in a biobank, Hebben we TTP wel nodig? Peter Riegman WEON Coreon sessie Holiday Inn Ijmuiden Seaport Beach 10 Juni 2011 Presentation Type biobank Procedures Data Vastleggen Data

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie Is Orthopedische Manuele Therapie nog Orthopedische Manuele Therapie? Zijn de huidige paradigma shifts wenselijk?

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

CHIMERISM IN HEALTH, TRANSPLANTATION AND AUTOIMMUNITY

CHIMERISM IN HEALTH, TRANSPLANTATION AND AUTOIMMUNITY CHIMERISM IN HEALTH, TRANSPLANTATION AND AUTOIMMUNITY CHIMERISM IN HEALTH, TRANSPLANTATION AND AUTOIMMUNITY Thesis, University of Leiden, The Netherlands The studies described in this thesis were performed

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Pien de Haas en John de Klerk nucleair geneeskundigen Meander Medisch Centrum Amersfoort. 2e Mammacongres 28 januari 2011 Harderwijk

Pien de Haas en John de Klerk nucleair geneeskundigen Meander Medisch Centrum Amersfoort. 2e Mammacongres 28 januari 2011 Harderwijk Pien de Haas en John de Klerk nucleair geneeskundigen Meander Medisch Centrum Amersfoort 2e Mammacongres 28 januari 2011 Harderwijk Siemens Biograph true point PET/CT 40 slice Sinds 21 januari 2011 Sinds

Nadere informatie

Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen

Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen Onderzoek met het Virtuele Lab Social Cognition in Psychologically Healthy Adults Research with the Virtual Laboratory Anja I. Rebber Studentnummer: 838902147

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills Developing an adaptive, diagnostic test of English writing skills Development of the DET Objectives Consultation IT Student model Consultation External committee Research Student models Psychometric Automatic

Nadere informatie

Medical ethics & genomics Current legal framework and FAQ. Eline Bunnik Genomic Resequencing in Medical Diagnostics 24 September 2015

Medical ethics & genomics Current legal framework and FAQ. Eline Bunnik Genomic Resequencing in Medical Diagnostics 24 September 2015 Medical ethics & genomics Current legal framework and FAQ Eline Bunnik Genomic Resequencing in Medical Diagnostics 24 September 2015 First of all: NGS is here NGS is becoming a standard diagnostic tool

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinants and Barriers of Providing Sexual Health Care to Cancer Patients by Oncology

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Moleculaire pathologie als leiddraad voor individuele kankerbehandeling

Moleculaire pathologie als leiddraad voor individuele kankerbehandeling Moleculaire pathologie als leiddraad voor individuele kankerbehandeling Amersfoort 24 Maart 2015 Stefan Willems, MD PhD Pathologist, Depts of Pathology, UMC Utrecht and NKI-AvL Amsterdam Research fellow

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

CT-Colonografie Virtuele Colonoscopie

CT-Colonografie Virtuele Colonoscopie CT-Colonografie Virtuele Colonoscopie Philip Ardies Medische Beeldvorming AZ Sint-Jozef Malle Wat is CTC Axiale CT opnames in rug- en buikligging 2 dimensionale reconstructies 3 dimensionale reconstructies

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

Ontremd Dement. Seksueel Ontremd Gedrag in Verpleeghuizen bij Mensen met Dementie. Een Verstoorde Impulscontrole? Inhibited in Dementia

Ontremd Dement. Seksueel Ontremd Gedrag in Verpleeghuizen bij Mensen met Dementie. Een Verstoorde Impulscontrole? Inhibited in Dementia Ontremd Dement Seksueel Ontremd Gedrag in Verpleeghuizen bij Mensen met Dementie. Een Verstoorde Impulscontrole? Inhibited in Dementia Sexual Disinhibited Behaviour on people with Dementia Living in Nursinghomes.

Nadere informatie

Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit. van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten

Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit. van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten The Effect of the Kanker Nazorg Wijzer* on Work-related Problems and Quality

Nadere informatie

De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational. Commitment in de Periode na een Overname.

De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational. Commitment in de Periode na een Overname. De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational Commitment in de Periode na een Overname. The Relation Between Perceived Organizational Culture and Organizational Commitment After an Acquisition.

Nadere informatie

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5)

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Hester A. Lijphart Eerste begeleider: Dr. E. Simon Tweede

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study

Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study Mariëtte VAN ENGEN-VERHEUL, Linda PEUTE, Ellen KILSDONK, Niels PEEK, Monique JASPERS Mariëtte van

Nadere informatie

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam Bloedafname CAIRO5 Een gerandomiseerde fase 3 studie naar behandelingsstrategieën voor patiënten met dikke darmkanker met metastasen in alleen de lever, welke (nog) niet in aanmerking komen voor chirurgische

Nadere informatie

New sequencing technologies:

New sequencing technologies: New sequencing technologies: possibili4es and limita4ons for archival DNA studies 1 Outline Basic concepts of NGS Overview NGS sequencing plaoorms NGS applica4ons: Whole genome Targeted- resequencing technologies

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam Bloedafname CAIRO5 Een gerandomiseerde fase 3 studie naar behandelingsstrategieën voor patiënten met dikke darmkanker met metastasen in alleen de lever, welke (nog) niet in aanmerking komen voor chirurgische

Nadere informatie

Hoe is het revalidatie zorggebied op dit moment vormgegeven. Innovaties in de revalidatiezorg. Nieuwe vormen van revalidatie.

Hoe is het revalidatie zorggebied op dit moment vormgegeven. Innovaties in de revalidatiezorg. Nieuwe vormen van revalidatie. Inleiding in de revalidatiegeneeskunde 2011. Hoe is het revalidatie zorggebied op dit moment vormgegeven. De rol van de zorgverzekeraars. Innovaties in de revalidatiezorg. Wat is multidisciplinair. Pijnrevalidatie.

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Summary Samenvatting. Chapter 9

Summary Samenvatting. Chapter 9 Summary Samenvatting Chapter 9 Chapter 9 Summary In this thesis we describe the clinical spectrum of Enterovirus (EV) and Human Parechovirus (HPeV) infection in children, with the focus on clinical symptoms,

Nadere informatie

Vakkundige zorg in balans: Individuele en team kwaliteiten verbinden

Vakkundige zorg in balans: Individuele en team kwaliteiten verbinden Vakkundige zorg in balans: Individuele en team kwaliteiten verbinden Professor in Clinical Nursing Clinical Schools Vakkundige Zorg Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden

Nadere informatie

Publications PUBLICATIONS

Publications PUBLICATIONS Publications 164 Publications PUBLICATIONS 1. Heemskerk B, Veltrop-Duits LA, van Vreeswijk T, ten Dam MM, Heidt S, Toes RE, van Tol MJ, Schilham MW. Extensive cross-reactivity of CD4 + adenovirus-specific

Nadere informatie

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Relatie tussen Attitude, Sociale Invloed en Self-efficacy en Intentie tot Contact tussen Ouders en Leerkrachten bij Signalen van Pesten

Nadere informatie

Bent u gemotiveerd? L.E.J. Gerretsen Studentnummer: Eerste begeleider: prof. dr. L. Lechner Tweede begeleider: Dr. A.

Bent u gemotiveerd? L.E.J. Gerretsen Studentnummer: Eerste begeleider: prof. dr. L. Lechner Tweede begeleider: Dr. A. Bent u gemotiveerd? Een Experimenteel Onderzoek naar de Invloed van een op het Transtheoretisch Model Gebaseerde Interventie op de Compliance bij de Fysiotherapeutische Behandeling van Psychiatrische Patiënten

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1 Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer Stigmatization of Patients with Lung Cancer: The Role of

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie