Lustrumviering VOC. Simulatie voor de landmacht. Schietserie Bergen-Hohne. Tankontwikkelingen Dierenarts bij Defensie VOC Mededelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lustrumviering VOC. Simulatie voor de landmacht. Schietserie Bergen-Hohne. Tankontwikkelingen 1914-1918. Dierenarts bij Defensie VOC Mededelingen"

Transcriptie

1 VAN DE REDACTIE Lustrumviering VOC Simulatie voor de landmacht Schietserie Bergen-Hohne Tankontwikkelingen Jaargang 75 - uitgave 341 nummer Dierenarts bij Defensie VOC Mededelingen

2 Zorgeloos nagenieten van de zomer met de GALAXY S5 Niets houd je tegen om die laatste zonnestralen mee te pakken. Genieten in het zwembad zolang het nog kan. Je Samsung GALAXY S5 kan er tegen. Met spatwaterdichte behuizing, supersnelle autofocus en een extra lange batterijduur.

3 Ereleden oud-res-lkol J. Moes, oud-res-maj E.J. Vinkhuyzen, oud-res-elnt ir. J.J. Heyse, bgen b.d. J.M.A. Thomas, lgen b.d. A.J.G.M. Blomjous, res-ritm jhr. ir. M.O.M. van der Goes. Dagelijks bestuur genm b.d. jhr. J.H. de Jonge oud-res lkol mr. D. van Zuidam res-elnt drs. R.J. Groot res-elnt mr. C.D.J. Bijleveld ritm b.d. G.H. Snellen lkol b.d. D.G.G.M. Alexander maj L.J.J. Reinders lkol D.M. Brongers lkol J.A. van Dalen oudres-ritm drs. J.M.S. van Griethuysen Wmr1 M. Wilms voorzitter vice-voorzitter secretaris penningmeester ledenadministratie bestuurslid bestuurslid toehoorder redactie toehoorder evenementen toehoorder MNC toehoorder Kilacadmon Secretariaat res-elnt drs. R.J. Groot, Graaf Florislaan 64, 1405 BW Bussum, T: E: Ledenadministratie, aanmelding lidmaatschap ritm b.d. G.H.Th. Snellen, Acaciastraat 4, 4921 MA Made, E: Rekeningnummer t.n.v. VOC te Bussum. De leden wordt verzocht aan dit adres opgave te doen van adreswijzigingen, benoemingen, bevorderingen, onderscheidingen, eervolle ontslagen enz. Inloggegevens voor het besloten (alleen leden) deel van de website kunnen alhier worden opgevraagd onder vermelding van uw naam, rang en geboortejaar. Redactie kol A.A. Leuvering lkol D.M. Brongers lkol b.d. E. Westerhuis maj T.J.H.L.M. Van Rijckevorsel maj H. Plakke res-maj F. Koolhof kap H.C.J. van Vulpen hr. Dennis Boom voorzitter redactie vice-voorzitter redactie eindredactie redactielid redactielid redactielid redactielid redactielid De redactie dringt er bij de scribenten op aan de kopij en de bijbehorende foto s elektronisch (minimaal 300 dpi) aan te leveren. Overname van artikelen is toegestaan, mits de bron en de schrijver worden vermeld en een presentexemplaar van de publicatie wordt toegezonden aan de redactie van de VOC Mededelingen. Commerciële exploitatie Green Paper Association, Hr. J.J. Akkerman, Reijnier Vinkeleskade 14 B, 1071 SP Amsterdam, T: E: Het adverteren door bedrijven in de VOC Mededelingen houdt niet in dat deze bedrijven automatisch de voorkeur hebben bij het verwerven van producten/diensten door het ministerie van Defensie. Redactieadres lkol b.d. E. Westerhuis - Sprielderhout PT Putten T: E: E: - W: E: UITGAVE 341 INDEX Van de redactie 4 Van de Voorzitter 5 Lustrumviering VOC 7 Land Training Centre 11 Simulatie voor de landmacht 13 De schietseries 2015 en verder 21 Tankontwikkelingen Bgen de Vries doctor in de wijsbegeerte 37 Dierenarts bij defensie jaar Bernhardkazerne 44 Bereden defilé 47 VOC-Mededelingen 48 Personeel 51 Overlijdensberichten 51 In Memoriam 52 Regelmatig terugkerende bijeenkomsten 54 VOC-activiteitenkalender Vormgeving DRUK Concept & Design Druk Practicum - Soest - Coverfoto Leopard-2A6 (Canada) in Afghanistan Achterblad Oefening Joint Caribbean Lion (2006) Kopij voor het volgende nummer inzenden voor 1 februari 2015 VOC Mededelingen 3

4 VAN DE REDACTIE 200 jaar Koninklijke Landmacht en 80 jaar VOC Voor u ligt het kerstnummer van de VOC-Mededelingen, een uitgave waarin veelal wordt teruggekeken naar het afgelopen jaar en soms wat verder, zonder ook de toekomst uit het oog te willen verliezen. Zo ook dit keer. Om te beginnen vierden we dit jaar 200 jaar Koninklijke Landmacht. Om deze reden vond op zondag 14 september 2014 op het Lange Voorhout te Den Haag het Bereden Defilé plaats. Namens de Commandant Landstrijdkrachten trad de Wapenoudste der Cavalerie, brigadegeneraal Gijs van Keulen, op als gastheer en parade-inspecteur. In deze uitgave van de VOC Mededelingen treft U een rijk geïllustreerd verslag aan van dit evenement. De Vereniging Officieren Cavalerie werd dit jaar tachtig jaar oud. Traditie wil dat we elk lustrum vieren met een groot diner voor onze leden. Zoals u in het verslag kunt lezen en zien, werd in stijl stilgestaan bij dit 16 e lustrum. Jong en oud waren aanwezig in het Spoorwegmuseum in Utrecht. De diesellucht herinnerden velen aan de tanks van weleer. Diverse cavaleriemarsen werden ten gehore gebracht en als gastspreker trad o.m. de Commandant der Landstrijdkrachten op, luitenant-generaal Mart de Kruif, die zich uiterst positief uitliet over ons wapen. Precies een eeuw geleden brak de Eerste Wereldoorlog uit. Een mondiaal conflict dat miljoenen militairen en burgers de dood injoeg. Een oorlog ook, waarbij voor het eerst op grote schaal nieuwe wapensystemen werden ingezet. De mitrailleur was er één van en leek de cavalerie letterlijk van het slagveld te schieten. Het antwoord was een andere innovatie: de tank. Luitenant Tom Porankiewicz schetst voor ons in zijn artikel de ontwikkelingen bij de bouw en de inzet van de eerste gevechtstanks aan geallieerde zijde tijdens deze oorlogsjaren. Nog een historische terugblik. In 1938 werd de eerste paal geslagen voor de bouw van de Bernhardkazerne, een gebouwencomplex bestemd voor de gemotoriseerde eenheden van de cavalerie en daarmee werd de kazerne dit jaar 75-jaar oud. Nagenoeg alle cavaleristen, reservist of beroeps, hebben hier hun eerste herinneringen liggen aan ons wapen. Drs. John Bom heeft er een boek over geschreven, waarover u een recensie leest in deze uitgave. Bijna alweer een jaar geleden promoveerde brigadegeneraal b.d. Peer de Vries in de filosofie. Te laat komt de Mededelingen met de tekst van zijn verdediging, maar door de enorme toevloed aan kopij heeft de redactie deze keuze helaas moeten maken. Verder vindt u in deze uitgave ook artikelen over actuele zaken als het optreden van de reserve officieren dierenarts bij Defensie en het gebruik van moderne simulatietechnieken binnen het Land Training Centre op de Bernhardkazerne. 4 VOC Mededelingen

5 VAN DE VOORZITTER Het was in mei En dan doel ik op die onvergetelijke gebeurtenis van Het Laatste Schot. Baan 6. Een sobere plechtigheid, een geheel misplaatste toespraak van de toenmalige Commandant Landstrijdkrachten, muziek van ons (toen nog) eigen Fanfarekorps Bereden Wapens, een brok in de keel, een ieder met zijn eigen gedachten terugkijkend, het moeten aanvaarden van wat toen niet meer te keren viel. Hoewel velen ervan overtuigd waren: dit klopt niet. Hier is ergens een disconnect. De redactie kijkt wederom terug op een goed jaar. Zoals u langzamerhand van ons gewend bent, waren de maximale 56 bladzijden ieder kwartaal gevuld met uiteenlopende artikelen. De reacties waren unaniem positief. Dat willen we graag zo houden en dat kan alleen met kritische lezers. Mocht u ideeën hebben of verbetervoorstellen, dan verzoeken wij u ons daarover te informeren. Uw artikelen en informatie over het wel en wee binnen ons Wapen zijn altijd welkom. De contactgegevens van de redactie staan in het colofon. Het komend jaar moet de redactie helaas afscheid nemen van majoor Hein van Rijckevorsel. Hij heeft Defensie inmiddels verlaten en kan zijn redactiewerkzaamheden voorlopig niet combineren met zijn nieuwe baan in het bedrijfsleven. Wij wensen hem veel succes toe in zijn verdere carrière en danken hem voor zijn redactionele bijdragen van de afgelopen jaren. Tot slot wenst de redactie u goede feestdagen toe en een voorspoedig en vooral gezond 2015, waarbij de gedachten met name uitgaan naar die familieleden die hun militair niet in het midden hebben vanwege een uitzending. Als consequentie waren we verzameld in september 2013 op het Lange Voorhout. De ceremonie van het ontbinden van twee Regimenten Cavalerie. Opnieuw voor veel leden van de VOC emotioneel. De huidige Commandant Landstrijdkrachten sprak toen heldere, maar ook bijzonder warme woorden. Hij verklaarde onder meer dat hij de tank als wapensysteem niet kon missen in het gevecht van verbonden wapens. En het ging over saamhorigheid zoals hij die binnen de Cavalerie ervaren had, de rechte rug, de stijl en de trots ongeacht of je iets onnozels bent aangedaan. Het is die sfeer, die instelling, die Esprit de Corps, dat inzicht, dat geleid heeft tot het huidige beeld dat het zeer waarschijnlijk is dat de Leopard-2A6 in 2015 zal herintreden. Uiteindelijk zijn de geesten rijp gemaakt voor het besef dat de tank weer terug moet keren; dat we zijn vuurkracht, nauwkeurigheid en incasseringsvermogen nodig hebben. In alle soort missies trouwens. Maar laten we vooralsnog eerst maar weer zien terug te keren op dat vroegere hoge niveau van hechte samenwerking van tanks met (pantser) infanterie. Het zal een gedurfde inno- vatieve stap worden op het gebied van nauwe internationale samenwerking; en daar is momenteel binnen de NATO en de EU meer dan ooit behoefte aan. Maar er is meer om bij stil te staan: wij vierden in september een mooi jubileum in Utrecht. Grote opkomst, veel gezelligheid en prima mogelijkheden om bij te praten. U leest daar over in dit blad. Voorts stonden we stil bij twee bijzondere verjaardagen. We zagen daarbij ook het optreden van het reünieorkest Trompetterkorps Cavalerie. U weet dat uw vereniging dat orkest drie jaar gesponsord heeft. De moeite waard: zij speelden fantastisch, daar in de tuin van de 100-jarige oud-reserve ritmeester jonkheer Willem Clifford Kocq van Breugel. Dat smaakt naar meer. Mede namens het Bestuur wens ik u gezegende kerstdagen en een goede aanvang VOC Mededelingen 5

6 One mission, one team, one direction. Airbus Military, Astrium and Cassidian join forces for the success of your critical missions.

7 LUSTRUM VOC Kolonel b.d. mr. Kees Blok - Foto s Dennis Boom Op 26 september 2014 vierde de Vereniging Officieren Cavalerie haar 80-jarig bestaan ofwel het 16e lustrum. De voorzitter, generaal-majoor b.d. jonkheer Harm de Jonge, kon 176 deelnemers welkom heten aan een feestmaal in de museale omgeving van het Spoorwegmuseum, waaronder de commandant landstrijdkrachten, luitenant-generaal De Kruif, die later een tot optimisme stemmend betoog over de toekomst van de cavalerie zou houden. Hij had zich vanwege de feestvreugde ook in groot ceremonieel tenue gestoken... VOC Mededelingen 7

8 LUSTRUM VOC Veel officieren waren verschenen in attila, herinnerend aan goede tijden. Oud-reserve majoor Coen baron Schimmelpenninck van der Oije hield een scherpzinnig, maar ook vrolijk betoog over de kern van de vereniging: vriendschap. Hij deed dat omkranst met klassieke teksten langs de wederwaardigheden en soms malle voorvallen uit onze diensttijd. Een ovatie was zijn deel. Het gelegenheidsveulen, tweede luitenant Koen Brinkgreve, hield ons voor dat hij gemaand was te spreken en gebruikte daar zes keer het woord ingeluisd voor, maar bleek dat in het geheel niet erg te vinden. Opmerkelijk was zijn constatering, dat het in de diensttijd van de meeste aanwezigen blijkbaar toen harder regende tijdens manoeuvres dan heden ten dage. Enigszins gehinderd door traditioneel lawaai en commentaar kon hij toch het einde van zijn relaas meemaken: die man komt er nog wel! Omdat alle militaire fanfares in Rotterdam hun jaarlijks 8 VOC Mededelingen

9 LUSTRUM VOC feestje hadden, werd de plaatselijke christelijke harmonie De Bazuin bereid gevonden onze muziek in te studeren en zo klonk vervolgens uit 160 kelen de Boreelmars en even later de strofen van het Huzarenlied. De zestien dames, die het parallelle programma in een andere zaal volgden, zagen het glimlachend aan. Tussen stoomlocs en ander fraai rollend materieel uit vervlogen tijden werd een prettig maal onberispelijk opgediend door de jeugd van nu. Veel officieren waren verschenen in attila, herinnerend aan goede tijden. Op uitnodiging van de tafelpresident, luitenant-kolonel b.d. Douglas Alexander werd tenslotte staande de nationale hymne aangeheven, waarbij reserve ritmeester Antoon Splinter als zangmeester optrad. VOC Mededelingen 9

10 De Nederlandse Defensie maakt steeds meer gebruik van IT, niet alleen voor operationele taken (SAP, maar ook tactisch, denk aan PROMISE en TITAAN). Communicatie is daarbij key. Dit is op een Kazerne vaak geen probleem, er is glasvezel voorhanden. Voor kleinere locaties, locaties ver weg of SatCom-verbindingen geldt dit niet. Er moet steeds meer informatie worden uitgewisseld via dunne verbindingen. Dé oplossing om meer informatie via dezelfde verbinding te versturen is de WAN-optimizer. DATA COMPRIMEREN Veel bestanden kunnen worden gecomprimeerd. Zo haalt het bekende WINzip bij Office bestanden vaak een reductie van 2x (of meer). SatCom optimizers gebruiken een beter algoritme dan WINzip en proberen alle bestanden te comprimeren. Bestanden komen zo vaak al 2x sneller aan. DATA CACHEN Naast compressie cachen SatCom optimizers alle Data. Eerder verstuurde Data wordt dus niet weer verstuurd, maar komt uit de (lokale) cache. Voordelen: Informatie is sneller beschikbaar en de link wordt minder belast. Informatie wordt hiertoe voor zien van Labels. Bestanden van bijv. 1Mb worden zo ineens 5-8bytes! Maar wat als de Data is veranderd? Naast een Label voor de complete File, wordt de File ook opgedeeld in stukjes, die ieder een uniek Label krijgen. Op deze manier worden alleen de delta s verstuurd. TCP ACCELERATIE Het TCP protocol is al lang geleden bedacht, in de tijd van analoge modems. Het protocol is niet optimaal voor verbindingen met een hoge Roundtrip tijd (pakket transport tijd heen en terug). Moderne WAN Optimizers compenseren de beperkingen van TCP volledig zodat men het maximale uit de verbinding krijgt. APPLICATIES PRIORIZEREN Applicaties kun je onderverdelen in real time (VoIP), bijna real time (Citrix), bedrijf kritisch (SAP) enz. Dit mechanisme kennen we al lang als Quality of Service. WAN-accelerators kunnen dit ook, alleen veel fijnmaziger en eenvoudiger te managen. Vanuit een Central Management push je de applicatie onderverdeling in één keer naar alle locaties. CHATTY APPLICATIES Stel u bent ingelogd op een Remote fileserver. U dubbelklikt een MS-Word document. Het bekende CIFS-protocol (van Microsoft Windows) heeft echter Roundtrips nodig voordat de File begint te laden. Bij een SatCom verbinding vergaan dus tientallen kostbare seconden. WANaccelerators knippen de verbinding op in 3 stukken: LAN WAN LAN. De remote accelerator stelt zich op als Server en stelt de benodigde vragen die hij vervolgens naar de centrale Accelerator stuurt. Die stelt zich op als PC en communiceert met de Server. Het gevolg: Als na slechts enkele Roundtrips wordt de eerste Data verstuurd. MARKTLEIDER Met Riverbed, de marktleider op het gebied van WAN-optimalisatie, kunnen organisaties succesvol en op intelligente wijze strategische initiatieven implementeren zoals virtualisatie, consolidatie, cloud computing en disaster recovery, zonder de applicatieperformance te beïnvloeden. Riverbed helpt organisaties bij het bouwen van een snelle, passende en dynamische IT-architectuur die in lijn staat met de zakelijke behoeften van organisaties. Meer informatie over Riverbed (NASDAQ:RVBD) is te vinden op UITVOERINGEN De meest voor de hand liggende uitvoering is LAN-LAN. Een remote vestiging met een LAN wordt gekoppeld met een Centrale Locatie (Datacenter). De Accelerators zijn in dit geval Appliances, zeg maar Zware Servers, waarvan de kleinere slechts 18 x 30 x 42 cm is. STEELHEAD MOBILE Als er op de remote locatie slechts één PC staat, dan volstaat het een software accelerator op die PC te installeren. Deze communiceert met de Centrale accelerator. De Software accelerator is leverbaar voor Windows, Apple Mac én Androïd (binnenkort ipad) VIRTUALISATIE Uiteraard zijn alle Steelheads ook virtueel leverbaar (VMware). Naast virtuele Steelheads zijn er tevens Riverbed appliances beschikbaar waarop men VMware (ESX) hosts kan draaien en centrale opslag virtueel op remote beschikbaar kan stellen. SCPS Door de overname van Skipware kan de Riverbed Steelhead ook gebruik maken van het Space Communications Protocol Specifi cations (SCPS), Waardoor vooral SatCom profiteert van een duidelijke hogere throughput. SCPS is een volledig compatible variant van TCP, ontwikkeld door NASA en DoD. RESULTATEN US Army: Datareductie van 10-15x op het Welfare verkeer. Peak-troughput van Mbps op een 20Mbps SAT-link. 2,2Tb werd 166Gb! US Navy USS IWO JIMA: C/X/Ku Band Satellite ( mS latency): 36-uur werd 3 minuten! CITRIX 3x compressie met significant betere en consistente responsetijden! Republic of Korea Navy: 256Kbps Sat-link werd 1Mbps effectief! Subsea7 (seabedto-surface engineering) CIFS: 12x sneller http: 24x sneller SAP: 5-50x versnelling! Voor meer informatie kunt u terecht op of en naar IPKNOWLEDGE is markleider op het gebied van Communicatie Optimalisatie en betrokken bij vele Sat- Com projecten bij US-Navy, Bundeswehr, Australian Army en NATO. Daarnaast werkt IPknowledge voor vele (Nederlandse) Multinationals.

11 LAND TRAINING CENTRE Majoor Henry Plakke Op 1 september jl. bestond het Land Training Centre (LTC) in Amersfoort één jaar. Het eerste jaar was een succesvol jaar. De eenheid is voor ruim 80% gevuld en voert haar taken naar volle tevredenheid van haar klanten uit. Het LTC heeft zich sinds de oprichting kunnen profileren als de zichtbare trainingsautoriteit van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS), waarbij zij essentieel is gebleken voor commandanten en eenheden bij hun operationele gereedstelling. Het motto van het LTC is Professionals nog beter maken, om dit te bewerkstelligen voert het LTC diverse taken uit: optreden als dé opleider voor het operationele functiegebied binnen het landoptreden op het niveau compagnie en hoger; leveren van een mix van operationele kennis, simulatie, schieten, hoofdkwartier- en troepentraining; ondersteunen van eenheden bij de planning, voorbereiding en uitvoering van trainingen voor hun operationele taken; VOC Mededelingen 11

12 LAND TRAINING CENTRE De inzet van tanks blijft een belangrijk element bij de planning van operaties evalueren van commandanten en eenheden tijdens trainingen en adviseren over verbeteringen; ondersteunen van het CLAS met de ontwikkeling en het gebruik van e-learning. Aan het einde van de week konden we constateren dat de CST op een goede wijze de training heeft ondersteund. Om al deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren beschikt het LTC behalve over een commandogroep en een staf, over een vijftal afdelingen: De redactie van de VOC Mededelingen heeft reeds een aantal keren aandacht besteedt aan het LTC. In Mededelingen heeft majoor Lukose ons een inkijk gegeven in de Tactische Indoor Simulator (TACTIS) en in de Mededelingen stond ritmeester van de Meer stil bij de Command & Staff Trainer (CST). Inmiddels heeft de eerste bataljonsstaf daadwerkelijk getraind met behulp van de CST. Een spannend moment, want de laatste staftraining met de voorganger van de CST, KIBOWI, was al weer enkele jaren geleden, het personeel was ondertussen gewisseld en er stond een compleet nieuw systeem. Aan het einde van de week konden we constateren dat de CST op een goede wijze de training heeft ondersteund. Zowel de eenheid zelf, als de OTE-ers van het LTC als het vaste personeel van de CST spraken unaniem van een succesvolle week. Vanaf 2015 staat de inzet van de CST gepland voor vier manoeuvrebataljons, twee brigadestaven en één Belgisch bataljon. Zowel TACTIS als CST maken onderdeel uit van het Simulatiecentrum Landoptreden, één van de vijf afdelingen van het LTC. In deze Mededelingen zal majoor Clemens Roos ons meenemen in een verdieping over simulatie en ons informeren over het vijfde onderdeel van het Simulatiecentrum Landoptreden: het Serious Games Centre. 12 VOC Mededelingen

13 SIMULATIE VOOR DE LANDMACHT Majoor Clemens Roos - Hoofd Serious Games Centre Voor veel cavaleristen is simulatie geen onbekend begrip. In de opleiding en training voor tankbemanningen werd immers veelvuldig gebruik gemaakt van simulatie en/of Geavanceerde Onderwijs Leermiddelen (GOLM). Toch is simulatie binnen de Landmacht (nog) niet vanzelfsprekend. En om bij de cavalerie te blijven; de verkenningseenheden maken nog weinig gebruik van simulatie. Misschien omdat er onvoldoende geschikte middelen zijn om de taken van de verkenning te trainen of misschien omdat de mogelijkheden van de huidige simulatoren onvoldoende bekend zijn. De CDS heeft simulatie tot één van zijn speerpunten benoemd. Er is meer aandacht voor simulatie in de top van defensie en ook binnen de landmacht groeit de belangstelling. Daarnaast gaan de ontwikkelingen in de simulatiewereld erg snel, o.a. vanwege de steeds groter wordende rekenkracht van computers. Afgelopen najaar besteedde de Vereniging Infanterie Officieren tijdens haar seminar aandacht aan simulatie. Tijdens de afsluitende plenaire discussie o.l.v. C-OTCMan, kolonel de Jong, en C-LTC, kolonel Rietdijk werd gediscussieerd over nut en noodzaak van simulatie. Een interessante discussie waarbij niemand (althans niet openlijk) simulatie afwees. Maar tegelijkertijd werd vastgesteld dat er slechts beperkt gebruik werd gemaakt van simulatie en de aanwezigen simulatie niet echt leken te missen. Dit beperkt zich niet tot de infanterie. Reden genoeg om eens nader stil te staan bij simulatie en antwoord te VOC Mededelingen 13

14 Uniek camouflage stretchdoek met uitzonderlijke eigenschappen Flexsile stretchdoek is inzetbaar voor diverse doeleinden. Voor Defensie is vooral van belang als camouflage en shelter voor bescherming van personeel en materieel in extreme omstandigheden met extra opties als Heatstop en Infraroodblokkering. Proef opstelling tijdens de Bartelsbeker 2014 Heatstop reflectie zonnestraling tot 80% Infrarood proof onzichtbaar voor warmtecamera s Trekkracht groter dan 900Nm Licht gewicht 340 gram per m2 Brandvertragend (gecertificeerd klasse M2) Het stretchdoek is langdurig UV bestendig, 100% waterdicht, wasbaar tot 65 graden en hygiënisch door vuilafstotende behandeling en opname van anti-fungicide stabilizer. Voor meer informatie over onze stretchdoek of andere mogelijkheden kunt contact opnemen met Bert Kuipers. Siliciumweg SW Amersfoort T + 31 (0) E

15 SIMULATIE VOOR DE LANDMACHT geven op de vraag: wat heeft de landmacht eigenlijk aan simulatie? Omdat er in de VOC Mededelingen eerder aandacht is besteed aan de Tactische Indoor Simulator (TACTIS) en de Command & Staff Trainer (CST), ga ik hier niet nader op in. Het Mobile Combat Training Centre (MCTC) zal bij velen van u bekend zijn, zodat ik ook dit opleidingsmiddel niet zal behandelen. Wat wel de moeite van vermelden waard is, is dat er een behoeftestelling is ingediend om drie zogenaamde Gamer-Manpack sets aan te schaffen. Met deze sets is het voor een Opleider, Trainer en Evaluator (OTE-er) toch mogelijk om een verkenningseenheid of bijv. een patrouillecompagnie die buiten de paraplu 1 van het MCTC oefent, te volgen. Daarnaast zijn er gesprekken gestart om het MCTC te updaten en voor de komende jaren robuust genoeg te maken zodat het nog vele oefeningen te velde kan ondersteunen. Organisatie en rol van Simcen en het LTC Om simulatie beter te borgen binnen de landmacht is besloten formeel, binnen het Land Training Centre (LTC), het systemen en een expertisecentrum Modellering en Simulatie binnen één simulatiecentrum, moet de integratie van simulatie binnen m.n. het gereedstellingsproces van de landmacht verbeteren. Serious Games Centre Het Serious Games Centre leidt de ontwikkelingen binnen de Koninklijke Landmacht voor het gebruik van gametechnologie primair voor het O&T-proces en de ondersteuning van de commandovoering. De huidige Serious Games worden voor verschillende doeleinden en niveaus gebruikt. Serious Games zijn middelen die door CLAS structureel worden ingezet ten behoeve van een efficiënte en effectieve O&T. Inzet van Serious Games (maar ook simulatie in het Virtual Battle Space 2 simulatiecentrum landoptreden (Simcen Land) op te richten. Hiermee is voor de landmacht een nieuwe trainingsautoriteit, maar bovenal trainingspartner, ontstaan die naast trainingsondersteuning d.m.v. OTE-ers ook enkele nationale schaarse middelen in het simulatiecentrum binnen haar gelederen heeft. Door de bundeling van de grote simulatie- 1 Het oefenterrein dat m.b.v. de zendmasten van MCTC wordt geïnstrumenteerd (dekking van het MCTC-systeem) algemeen) leidt tot een kwaliteitsverhoging in het O&Ttraject waardoor militair personeel beter getraind wordt en blijft. Kwalitatief goed opgeleid en getraind personeel en eenheden is daarom het belangrijkste argument om Serious Games te gebruiken. Het Serious Games Centre (SGC) verzorgt de cursus instructeur Virtual Battle Space (VBS2) en Steel Beasts Pro (SB Pro), inclusief herhalingsmomenten. Daarnaast ondersteunt het SGC actief de operationele eenheden en opleidingscentra bij de implementatie van Serious Games in het O&T-proces. Ook biedt het SGC ondersteu- VOC Mededelingen 15

16 SIMULATIE VOOR DE LANDMACHT Virtual Battle Space 2 ning bij oefeningen waarbij gebruik wordt gemaakt van Serious Games. Personeel van het CLAS kan te allen tijde terugvallen op ondersteuning en advies van het SGC. Wat is Serious Gaming? Serious Gaming gebruikt commerciële gametechnologie en spelbeleving om bewustwording en verandering van houding en gedrag te bewerkstelligen. Hierbij kan de trainee in een veilige omgeving experimenteren en mag hij/zij fouten maken. Serious Games zijn uitermate geschikt om kennis en ervaringen op te doen. Serious Games bieden een keur aan mogelijkheden om militairen en eenheden op te leiden en te trainen. Serious Games bieden een keur aan mogelijkheden om militairen en eenheden op te leiden en te trainen. Een in het oog springende mogelijkheid van de huidige twee Serious Games is de mogelijkheid om de manoeuvre-eenheden te trainen in combinatie met gevechtssteun (Combat Support) als genie, grond- en luchtgebonden vuursteun en gevechtsverzorgingssteun (Combat Service Support). Virtual Battle Space 2 en Steel Beasts Pro Virtual Battle Space 2 (VBS2) en Steel Beasts Pro (SB Pro) zijn de twee Serious Games van defensie. VBS2 is een Serious Game die internationaal (NATO en daarbuiten) als standaard wordt gezien. VBS2 kenmerkt zich door zijn brede toepasbaarheid. VBS2 heeft vele generieke voertuigen, helikopters, vliegtuigen en overige middelen tot zijn beschikking. Zo behoort het geïntegreerd optreden van grondgebonden eenheden met vuuren luchtsteun tot de mogelijkheden. Hierdoor wordt eenieder getraind op zijn eigen niveau en specifieke taak. SB Pro richt zich op het gemechaniseerde en gemotoriseerde optreden, waarin de ballistische eigenschappen van de diverse voertuiggebonden wapensystemen evenals de eigenschappen van het voertuig zelf (invloed van terrein en weer enz.) op een zeer realistische wijze (specifiek) zijn gemodelleerd. Samen met een replica van een richtgreep (bijv. de schuttersrichtgreep CV90) die d.m.v. een USB-stekker 16 VOC Mededelingen

17 SIMULATIE VOOR DE LANDMACHT Toepassingsmogelijkheden Serious Games - Opleiding en Training (O&T) van niveau 1 tot en met... feitelijk onbeperkt (afhankelijk van het aantal computers) - O&T van manoeuvre in combinatie met Combat Support en Combat Service Support eenheden - O&T schiettechniek CV90 - Ondersteuning van het commandovoeringproces. Zowel leidinggeven, bevelvoering als besluitvorming - O&T van procedures, communicatie en gevechtsleiding - O&T van de conceptuele en mentale component (tactiek, besluitvaardigheid, vorming) - Valideren en vooroefenen van één of meerdere COA s (course of action, scenario s) op de verschillende niveaus - Tool voor visualisatie (lessen, procedures, films, gevechtsverloop, evaluaties) - Toepassing als TOZT / TOOK - Gebruik van specifieke terreindatabase als tool voor terreinanalyse en -oriëntatie - Mission rehearsal en missievoorbereiding (bijvoorbeeld: opbouw Situational Awareness) - Dilemma training. - Behandeling van PTSS Wat heeft de landmacht aan simulatie? Simulatoren zijn voor de landmacht nog niet zo vanzelfsprekend als bijvoorbeeld simulatoren voor de luchtvaart. Bij simulatie wordt vaak gedacht aan kostenbesparing of aan veiligheid. Veel minder vaak wordt er gedacht aan het trainen van skills aan de computer wordt gekoppeld, ontstaat er een zeer laagdrempelig en krachtig O&T-middel. SB Pro is minder geschikt voor het uitgestegen optreden. Toekomstige missiegebieden kunnen in een virtuele wereld worden nagebouwd, zodat militairen een goed beeld krijgen van de gevechtsomgeving waarin ze terecht gaan komen. Serious Games is een middel dat in de voorbereiding, besluitvorming, uitvoering (bevelvoering) en evaluatie van een operatie ingezet kan worden. Hiermee kan de tool uitstekend gebruikt worden voor het commandovoeringproces. Tijd/ruimtefactoren en risico s kunnen inzichtelijk worden gemaakt. Missies en acties kunnen worden beter voorbereid en voorgeoefend (mission rehearsal). VBS2 en SB Pro zijn sinds begin 2014 op nagenoeg alle kazernes van de landmacht beschikbaar in een speciaal multifunctioneel O&T-lokaal. Steel Beasts Pro VOC Mededelingen 17

18 Neutralise the RCIED, not your own communications. RCIED Convoy with iprotxs Vehicular Configuration RCIED Ground Forces with iprotxs Lite *All dimensions and weights are approximate depending on exact model Follow Exelis: Exelis is a registered trademark and The Power of Ingenuity is a trademark, both of Exelis Inc. Copyright 2014 Exelis Inc. All rights reserved. Original map image courtesy of Google 2013

19 SIMULATIE VOOR DE LANDMACHT Steel Beasts Pro en drills in een controleerbare omgeving, waarbij realisme, variatie en veelvuldig herhalen kenmerkend voor simulatie zijn. Het lijkt er sterk op dat als het niet echt is, er weinig tot geen acceptatie is. Het moet blijkbaar live zijn, buiten, met echte wapens en voertuigen en onder verschillende weersomstandigheden. En natuurlijk moeten we ons vak live en in het echt beoefenen. Dat zal niemand in het simulatiecentrum tegenspreken. Maar als we simulatie in het traject naar een echte oefening of zelfs tijdens de oefening niet of onvoldoende inzetten, missen we echt een kans om beter te worden in ons vak. M.a.w. we moeten simulatie beter integreren in ons O&T-traject om uiteindelijk beter aan de startlijn te verschijnen. Simulatie draagt bij aan het beter beheersen van motorische vaardigheden en wapendrills en wapenhandelingen. Zoals bijvoorbeeld in de Klein Kaliber Wapen-simulator, de AT-simulator, de CV90-richtgrepen in combinatie met Steel Beasts Pro of in de highfidelity mock-up van de CV90 in TACTIS. Maar het draagt ook bij aan een beter begrip van tactische handelingen, drills en procedures. Hiervoor lenen bijv. de CST, TACTIS en de simulatiegames zich uitstekend. En belangrijker nog, we kunnen in deze simulatoren gevechtsleiding trainen. We kunnen op een goede wijze kijken of de plannen die we hebben gemaakt, werken en hoe we tijdens de uitvoering van een actie op verschillende niveaus leiding geven in het gevecht en hoe te anticiperen op gewijzigde situaties. Het goede van simulatie is dat we dit in een After Action Review (AAR) ook heel goed terug kunnen halen om zodoende de juiste lessen te leren, maar het daarna ook nog een keer in de simulator kunnen beoefenen. Een uitstekend voorbeeld is een AAR in TACTIS waarin te zien is hoe lastig het is om onderscheid te houden tussen eigen troepen en de tegenstander en leiding te geven aan het gevecht. Uiteindelijk leidt dit tot een blue on blue situatie Simulatie draagt bij aan het beter beheersen van motorische vaardigheden en wapendrills en wapenhandelingen. en een pijnlijke maar zeer goede les voor de betrokkenen. In een live (schiet)oefening was dit vanwege veiligheidsbeperkingen niet naar voren gekomen en deze les wil je niet tijdens een operationele inzet leren. Een belangrijke recente ontwikkeling is dat simulatie wordt ingezet voor commandovoeringsondersteuning en voor missievoorbereiding, -rehearsel en evaluatie. De techniek om relatief snel een 3D-omgeving te creëren, ontwikkelt zich razend snel. Deze 3D-omgeving kan vervolgens in simulatie worden gebruikt om de planvorming te ondersteunen of om bijv. een plan te rehearselen. Een goed voorbeeld hiervan is de voorbereiding van een compagniescommandant op zijn Life Fire Excercise met zijn eenheid in juni 2013 in Grafenwöhr. Het plan heeft hij ge-rehearsed m.b.v. VBS2 met ongeveer 60 man van de compagnie. Vooral de gesynchroniseerde vuuropening van vuurbasis (CV90 en anti-tank) en de vuursteun ter ondersteuning van de bereden aanval, vormde een kritisch moment dat heel goed kon worden beoefend. De rehearsel gaf verder inzicht in enkele elementen van het plan die nadere coördinatie behoefden. Of zoals de CC zelf aangaf: Ik heb het gebruik van VBS als een grote toegevoegde waarde ervaren. Niet zo zeer om op details in te kunnen gaan ( ), maar meer als rehearsal tool aangaande de opdracht en het bedachte operatieconcept. Belangrijkste voorwaarde is wel de bereidheid van com- VOC Mededelingen 19

20 SIMULATIE VOOR DE LANDMACHT mandanten om in de beperkte tijd die beschikbaar is voor besluitvorming, toch tijd in te roosteren voor het gebruik van VBS. Ik kan bevestigen dat het mij veel voordeel heeft opgeleverd in de uitvoering. Tenslotte Simulatie lijkt voor velen binnen de landmacht nog niet zo vanzelfsprekend. Ik hoop dat duidelijk is geworden dat simulatie veel voor de landmacht kan betekenen. Ik daag u uit aan de slag te gaan met simulatie. Zeker de collega s die bij de operationele eenheden werken. Weet u niet hoe? Daar kan ik me iets bij voorstellen maar laat u daardoor niet uit het veld slaan. Laat gebrek aan tijd (door een overvol jaarplan) geen argument zijn. Simulatie kan u uiteindelijk ook tijd opleveren. Stuur uw mensen op cursus of zoek contact met de simulatoren. Samen met de OTE-ers van het LTC gaan we u vanuit het Simcen Land de komende periode opzoeken. Gezamenlijk gaan we u helpen om uw trainingsprogramma nader in te vullen. Daarbij zullen we u ook zo goed mogelijk op weg helpen met de simulatoren. Dit najaar maken we vanuit het Simcen Land de eerste concrete stappen met de verkenners van 42 BVE. In dit geval met de simulatiegame VBS2. Simulatoren maken het mogelijk om onze mensen en eenheden beter op te leiden en beter te trainen op zowel het technische niveau als op het tactische niveau. Als het er bij operationele inzet op aankomt, wil je zo goed mogelijk zijn voorbereid. Hier levert simulatie een essentiële bijdrage aan. Dat moet ons alle aanspreken. Voor contact met het Simulatiecentrum Landoptreden: Hoofd SimulatieCentrum Landoptreden - luitenant-kolonel Paul Bogaard Hoofd A&A Expertisecentrum Simcen Land - majoor Adjan van Andel Gemechaniseerd optreden CV 9035 NL 20 VOC Mededelingen

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst November 2002 - Nr 8. Geen woorden maar...

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst November 2002 - Nr 8. Geen woorden maar... INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst November 2002 - Nr 8 Geen woorden maar... beelden colofon INGELICHT wordt uitgeven onder verantwoordelijkheid van de directeur

Nadere informatie

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3 Jaarverslag 2003 is verschenen colofon INGELICHT wordt uitgeven onder verantwoordelijkheid van de directeur

Nadere informatie

Landmacht. 'Scorpions' klaar voor woestijnmissie. Groen vormen Landmachtdag 2014: Show your face

Landmacht. 'Scorpions' klaar voor woestijnmissie. Groen vormen Landmachtdag 2014: Show your face Landmacht Personeelsblad van de Koninklijke Landmacht nummer 3 april 2014 'Scorpions' klaar voor woestijnmissie Groen vormen Landmachtdag 2014: Show your face DE LANDMACHT VERSCHIJNT VOORTAAN DIGITAAL!

Nadere informatie

Landmacht. Genie op missie: Kennisoverdracht in Burundi. Moed is niet te koop. 3D-aanpak in Uruzgan werkt

Landmacht. Genie op missie: Kennisoverdracht in Burundi. Moed is niet te koop. 3D-aanpak in Uruzgan werkt Landmacht Moed is niet te koop 3D-aanpak in Uruzgan werkt Staatssecretaris Jack de Vries: Defensie moet moderner Genie op missie: Kennisoverdracht in Burundi zevende jaargang nummer 9, november 2009 Redactie:

Nadere informatie

in touch #2 2008 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Rijkswerkplek Jaargang 2 n mei 2008

in touch #2 2008 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Rijkswerkplek Jaargang 2 n mei 2008 in touch #2 2008 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Rijkswerkplek Jaargang 2 n mei 2008 CAMS Force Vision IND kiest voor DTO 2 Editorial Delen van kennis Drs. Adriaan Blankenstein

Nadere informatie

THEMA DE TOEKOMST VAN DRAADLOZE TRANSMISSIE

THEMA DE TOEKOMST VAN DRAADLOZE TRANSMISSIE VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST THEMA DE TOEKOMST VAN DRAADLOZE TRANSMISSIE DE TOEKOMST VAN DRAADLOZE TRANSMISSIE DRAADLOZE TRANSMISSIE. VOOR WIE DOEN WE HET EIGENLIJK? KLEIN MAAR FIJN. HET PROJECT

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

Integrale werkplek. Cyberoperations. Redeployment. Jaargang 4 n september 2010

Integrale werkplek. Cyberoperations. Redeployment. Jaargang 4 n september 2010 in touch #3 2010 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Jaargang 4 n september 2010 Integrale werkplek Cyberoperations Redeployment 2 Editorial in touch #3 2010 Tekst werner bossmann

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Landmacht. Noordelijke Brigade speelt thuiswedstrijd. KL-inzet tijdens nucleaire top Worstelen met de gevolgen van PTSS Talismannen in Mali

Landmacht. Noordelijke Brigade speelt thuiswedstrijd. KL-inzet tijdens nucleaire top Worstelen met de gevolgen van PTSS Talismannen in Mali Landmacht Personeelsblad van de Koninklijke Landmacht nummer 2 maart 2014 Noordelijke Brigade speelt thuiswedstrijd KL-inzet tijdens nucleaire top Worstelen met de gevolgen van PTSS Talismannen in Mali

Nadere informatie

Alle Hens Maandblad. Marineschepen schieten met scherp. Kikkers koelbloedig in ijzige kou. Maandblad van de Koninklijke Marine april 2006

Alle Hens Maandblad. Marineschepen schieten met scherp. Kikkers koelbloedig in ijzige kou. Maandblad van de Koninklijke Marine april 2006 Alle Hens Maandblad Maandblad van de Koninklijke Marine april 2006 Marineschepen schieten met scherp Kikkers koelbloedig in ijzige kou Alle Hens Maandblad van de Koninklijke Marine Colofon: Uitgave: Alle

Nadere informatie

Expertise. Huisvesting Fortis IT. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology

Expertise. Huisvesting Fortis IT. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 44, maart 2007 In dit nummer: Huisvesting Fortis IT 1 Huisvesting Fortis IT 4 Jan van Rutte: in diversiteit zit

Nadere informatie

#1 2014. www.ccmagazine.nl. magazine van de customer contact management association www.vccma.nl jaargang 5. CC Manager Award 14.

#1 2014. www.ccmagazine.nl. magazine van de customer contact management association www.vccma.nl jaargang 5. CC Manager Award 14. #1 2014 www.ccmagazine.nl magazine van de customer contact management association www.vccma.nl jaargang 5 CC Manager Award 14 Special 14 Facebook f Logo CMYK /.eps CCAGENTWEEK.NL 3 JIJ BENT DE STER IN

Nadere informatie

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers De Y-Generatie en het bedrijfsnetwerk Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk In gesprek met Olivier van Arkel, sales directeur Sharewire Jasper Klootwijk, commercieel directeur SNT Harald de Jongh, verkoopdirecteur Zakelijke Markt PostNL Michael van den Brink, sales director KPN

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

SINDS 1832 MILITAIRE SPECTATOR. 175 j a a r. Krijgsmacht en civiele partners. Zeeoorlogsrecht Luchtmachtreserve Defensie Zuid-Afrika JAARGANG 176 2007

SINDS 1832 MILITAIRE SPECTATOR. 175 j a a r. Krijgsmacht en civiele partners. Zeeoorlogsrecht Luchtmachtreserve Defensie Zuid-Afrika JAARGANG 176 2007 MS SINDS 1832 MILITAIRE SPECTATOR 175 j a a r Krijgsmacht en civiele partners e.v. Zeeoorlogsrecht Luchtmachtreserve Defensie Zuid-Afrika 5 JAARGANG 176 2007 M E D E D E L I N G Adreswijzigingen Medewerkers

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 10 nummer 4 augustus 2012 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Lerend vermogen Nationale Cyber Security Strategie op koers Nationale Veiligheid in historisch perspectief Continuïteit

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens!

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens! 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 16 - JULI 2013 Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

URUZGAN EENHEDEN KLAAR VOOR START WAT STAAT ONS TE WACHTEN IN 2009? HET SPORT MEDISCH ADVIES TEAM

URUZGAN EENHEDEN KLAAR VOOR START WAT STAAT ONS TE WACHTEN IN 2009? HET SPORT MEDISCH ADVIES TEAM PERSONEELSBLAD 13 GEMECHANISEERDE BRIGADE FEBRUARI 2009 URUZGAN EENHEDEN KLAAR VOOR START WAT STAAT ONS TE WACHTEN IN 2009? HET SPORT MEDISCH ADVIES TEAM VOORWOORD INHOUD Op volle toeren... Het afscheid

Nadere informatie

Inleiding waarde ROI

Inleiding waarde ROI Inleiding Duizenden euro s, nee miljoenen worden jaarlijks uitgegeven aan evenementen in alle soorten en maten over de hele wereld. Maar weten we eigenlijk wel of deze bestedingen leiden tot het gewenste

Nadere informatie

Handboek Leidinggeven in de KL. Koninklijke Landmacht

Handboek Leidinggeven in de KL. Koninklijke Landmacht Handboek Leidinggeven in de KL Koninklijke Landmacht HANDBOEK LEIDINGGEVEN IN DE KL Koninklijke Landmacht HANDBOEK LEIDINGGEVEN IN DE KL Dit boek is het HANDBOEK LEIDINGGEVEN KL. Met deze uitgave vervalt

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/68145

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 9, NUMMER 1, FEB 2011 Europese aanbestedingen door de bril van Centric Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst Gedelegeerd beheer IPI in de volgende versnelling

Nadere informatie

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Eerste kwartaal 2015 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Onderwijs Stilstand is achteruitgang Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Extra lesruimte voor het Corlaer College

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie