Lustrumviering VOC. Simulatie voor de landmacht. Schietserie Bergen-Hohne. Tankontwikkelingen Dierenarts bij Defensie VOC Mededelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lustrumviering VOC. Simulatie voor de landmacht. Schietserie Bergen-Hohne. Tankontwikkelingen 1914-1918. Dierenarts bij Defensie VOC Mededelingen"

Transcriptie

1 VAN DE REDACTIE Lustrumviering VOC Simulatie voor de landmacht Schietserie Bergen-Hohne Tankontwikkelingen Jaargang 75 - uitgave 341 nummer Dierenarts bij Defensie VOC Mededelingen

2 Zorgeloos nagenieten van de zomer met de GALAXY S5 Niets houd je tegen om die laatste zonnestralen mee te pakken. Genieten in het zwembad zolang het nog kan. Je Samsung GALAXY S5 kan er tegen. Met spatwaterdichte behuizing, supersnelle autofocus en een extra lange batterijduur.

3 Ereleden oud-res-lkol J. Moes, oud-res-maj E.J. Vinkhuyzen, oud-res-elnt ir. J.J. Heyse, bgen b.d. J.M.A. Thomas, lgen b.d. A.J.G.M. Blomjous, res-ritm jhr. ir. M.O.M. van der Goes. Dagelijks bestuur genm b.d. jhr. J.H. de Jonge oud-res lkol mr. D. van Zuidam res-elnt drs. R.J. Groot res-elnt mr. C.D.J. Bijleveld ritm b.d. G.H. Snellen lkol b.d. D.G.G.M. Alexander maj L.J.J. Reinders lkol D.M. Brongers lkol J.A. van Dalen oudres-ritm drs. J.M.S. van Griethuysen Wmr1 M. Wilms voorzitter vice-voorzitter secretaris penningmeester ledenadministratie bestuurslid bestuurslid toehoorder redactie toehoorder evenementen toehoorder MNC toehoorder Kilacadmon Secretariaat res-elnt drs. R.J. Groot, Graaf Florislaan 64, 1405 BW Bussum, T: E: Ledenadministratie, aanmelding lidmaatschap ritm b.d. G.H.Th. Snellen, Acaciastraat 4, 4921 MA Made, E: Rekeningnummer t.n.v. VOC te Bussum. De leden wordt verzocht aan dit adres opgave te doen van adreswijzigingen, benoemingen, bevorderingen, onderscheidingen, eervolle ontslagen enz. Inloggegevens voor het besloten (alleen leden) deel van de website kunnen alhier worden opgevraagd onder vermelding van uw naam, rang en geboortejaar. Redactie kol A.A. Leuvering lkol D.M. Brongers lkol b.d. E. Westerhuis maj T.J.H.L.M. Van Rijckevorsel maj H. Plakke res-maj F. Koolhof kap H.C.J. van Vulpen hr. Dennis Boom voorzitter redactie vice-voorzitter redactie eindredactie redactielid redactielid redactielid redactielid redactielid De redactie dringt er bij de scribenten op aan de kopij en de bijbehorende foto s elektronisch (minimaal 300 dpi) aan te leveren. Overname van artikelen is toegestaan, mits de bron en de schrijver worden vermeld en een presentexemplaar van de publicatie wordt toegezonden aan de redactie van de VOC Mededelingen. Commerciële exploitatie Green Paper Association, Hr. J.J. Akkerman, Reijnier Vinkeleskade 14 B, 1071 SP Amsterdam, T: E: Het adverteren door bedrijven in de VOC Mededelingen houdt niet in dat deze bedrijven automatisch de voorkeur hebben bij het verwerven van producten/diensten door het ministerie van Defensie. Redactieadres lkol b.d. E. Westerhuis - Sprielderhout PT Putten T: E: E: - W: E: UITGAVE 341 INDEX Van de redactie 4 Van de Voorzitter 5 Lustrumviering VOC 7 Land Training Centre 11 Simulatie voor de landmacht 13 De schietseries 2015 en verder 21 Tankontwikkelingen Bgen de Vries doctor in de wijsbegeerte 37 Dierenarts bij defensie jaar Bernhardkazerne 44 Bereden defilé 47 VOC-Mededelingen 48 Personeel 51 Overlijdensberichten 51 In Memoriam 52 Regelmatig terugkerende bijeenkomsten 54 VOC-activiteitenkalender Vormgeving DRUK Concept & Design Druk Practicum - Soest - Coverfoto Leopard-2A6 (Canada) in Afghanistan Achterblad Oefening Joint Caribbean Lion (2006) Kopij voor het volgende nummer inzenden voor 1 februari 2015 VOC Mededelingen 3

4 VAN DE REDACTIE 200 jaar Koninklijke Landmacht en 80 jaar VOC Voor u ligt het kerstnummer van de VOC-Mededelingen, een uitgave waarin veelal wordt teruggekeken naar het afgelopen jaar en soms wat verder, zonder ook de toekomst uit het oog te willen verliezen. Zo ook dit keer. Om te beginnen vierden we dit jaar 200 jaar Koninklijke Landmacht. Om deze reden vond op zondag 14 september 2014 op het Lange Voorhout te Den Haag het Bereden Defilé plaats. Namens de Commandant Landstrijdkrachten trad de Wapenoudste der Cavalerie, brigadegeneraal Gijs van Keulen, op als gastheer en parade-inspecteur. In deze uitgave van de VOC Mededelingen treft U een rijk geïllustreerd verslag aan van dit evenement. De Vereniging Officieren Cavalerie werd dit jaar tachtig jaar oud. Traditie wil dat we elk lustrum vieren met een groot diner voor onze leden. Zoals u in het verslag kunt lezen en zien, werd in stijl stilgestaan bij dit 16 e lustrum. Jong en oud waren aanwezig in het Spoorwegmuseum in Utrecht. De diesellucht herinnerden velen aan de tanks van weleer. Diverse cavaleriemarsen werden ten gehore gebracht en als gastspreker trad o.m. de Commandant der Landstrijdkrachten op, luitenant-generaal Mart de Kruif, die zich uiterst positief uitliet over ons wapen. Precies een eeuw geleden brak de Eerste Wereldoorlog uit. Een mondiaal conflict dat miljoenen militairen en burgers de dood injoeg. Een oorlog ook, waarbij voor het eerst op grote schaal nieuwe wapensystemen werden ingezet. De mitrailleur was er één van en leek de cavalerie letterlijk van het slagveld te schieten. Het antwoord was een andere innovatie: de tank. Luitenant Tom Porankiewicz schetst voor ons in zijn artikel de ontwikkelingen bij de bouw en de inzet van de eerste gevechtstanks aan geallieerde zijde tijdens deze oorlogsjaren. Nog een historische terugblik. In 1938 werd de eerste paal geslagen voor de bouw van de Bernhardkazerne, een gebouwencomplex bestemd voor de gemotoriseerde eenheden van de cavalerie en daarmee werd de kazerne dit jaar 75-jaar oud. Nagenoeg alle cavaleristen, reservist of beroeps, hebben hier hun eerste herinneringen liggen aan ons wapen. Drs. John Bom heeft er een boek over geschreven, waarover u een recensie leest in deze uitgave. Bijna alweer een jaar geleden promoveerde brigadegeneraal b.d. Peer de Vries in de filosofie. Te laat komt de Mededelingen met de tekst van zijn verdediging, maar door de enorme toevloed aan kopij heeft de redactie deze keuze helaas moeten maken. Verder vindt u in deze uitgave ook artikelen over actuele zaken als het optreden van de reserve officieren dierenarts bij Defensie en het gebruik van moderne simulatietechnieken binnen het Land Training Centre op de Bernhardkazerne. 4 VOC Mededelingen

5 VAN DE VOORZITTER Het was in mei En dan doel ik op die onvergetelijke gebeurtenis van Het Laatste Schot. Baan 6. Een sobere plechtigheid, een geheel misplaatste toespraak van de toenmalige Commandant Landstrijdkrachten, muziek van ons (toen nog) eigen Fanfarekorps Bereden Wapens, een brok in de keel, een ieder met zijn eigen gedachten terugkijkend, het moeten aanvaarden van wat toen niet meer te keren viel. Hoewel velen ervan overtuigd waren: dit klopt niet. Hier is ergens een disconnect. De redactie kijkt wederom terug op een goed jaar. Zoals u langzamerhand van ons gewend bent, waren de maximale 56 bladzijden ieder kwartaal gevuld met uiteenlopende artikelen. De reacties waren unaniem positief. Dat willen we graag zo houden en dat kan alleen met kritische lezers. Mocht u ideeën hebben of verbetervoorstellen, dan verzoeken wij u ons daarover te informeren. Uw artikelen en informatie over het wel en wee binnen ons Wapen zijn altijd welkom. De contactgegevens van de redactie staan in het colofon. Het komend jaar moet de redactie helaas afscheid nemen van majoor Hein van Rijckevorsel. Hij heeft Defensie inmiddels verlaten en kan zijn redactiewerkzaamheden voorlopig niet combineren met zijn nieuwe baan in het bedrijfsleven. Wij wensen hem veel succes toe in zijn verdere carrière en danken hem voor zijn redactionele bijdragen van de afgelopen jaren. Tot slot wenst de redactie u goede feestdagen toe en een voorspoedig en vooral gezond 2015, waarbij de gedachten met name uitgaan naar die familieleden die hun militair niet in het midden hebben vanwege een uitzending. Als consequentie waren we verzameld in september 2013 op het Lange Voorhout. De ceremonie van het ontbinden van twee Regimenten Cavalerie. Opnieuw voor veel leden van de VOC emotioneel. De huidige Commandant Landstrijdkrachten sprak toen heldere, maar ook bijzonder warme woorden. Hij verklaarde onder meer dat hij de tank als wapensysteem niet kon missen in het gevecht van verbonden wapens. En het ging over saamhorigheid zoals hij die binnen de Cavalerie ervaren had, de rechte rug, de stijl en de trots ongeacht of je iets onnozels bent aangedaan. Het is die sfeer, die instelling, die Esprit de Corps, dat inzicht, dat geleid heeft tot het huidige beeld dat het zeer waarschijnlijk is dat de Leopard-2A6 in 2015 zal herintreden. Uiteindelijk zijn de geesten rijp gemaakt voor het besef dat de tank weer terug moet keren; dat we zijn vuurkracht, nauwkeurigheid en incasseringsvermogen nodig hebben. In alle soort missies trouwens. Maar laten we vooralsnog eerst maar weer zien terug te keren op dat vroegere hoge niveau van hechte samenwerking van tanks met (pantser) infanterie. Het zal een gedurfde inno- vatieve stap worden op het gebied van nauwe internationale samenwerking; en daar is momenteel binnen de NATO en de EU meer dan ooit behoefte aan. Maar er is meer om bij stil te staan: wij vierden in september een mooi jubileum in Utrecht. Grote opkomst, veel gezelligheid en prima mogelijkheden om bij te praten. U leest daar over in dit blad. Voorts stonden we stil bij twee bijzondere verjaardagen. We zagen daarbij ook het optreden van het reünieorkest Trompetterkorps Cavalerie. U weet dat uw vereniging dat orkest drie jaar gesponsord heeft. De moeite waard: zij speelden fantastisch, daar in de tuin van de 100-jarige oud-reserve ritmeester jonkheer Willem Clifford Kocq van Breugel. Dat smaakt naar meer. Mede namens het Bestuur wens ik u gezegende kerstdagen en een goede aanvang VOC Mededelingen 5

6 One mission, one team, one direction. Airbus Military, Astrium and Cassidian join forces for the success of your critical missions.

7 LUSTRUM VOC Kolonel b.d. mr. Kees Blok - Foto s Dennis Boom Op 26 september 2014 vierde de Vereniging Officieren Cavalerie haar 80-jarig bestaan ofwel het 16e lustrum. De voorzitter, generaal-majoor b.d. jonkheer Harm de Jonge, kon 176 deelnemers welkom heten aan een feestmaal in de museale omgeving van het Spoorwegmuseum, waaronder de commandant landstrijdkrachten, luitenant-generaal De Kruif, die later een tot optimisme stemmend betoog over de toekomst van de cavalerie zou houden. Hij had zich vanwege de feestvreugde ook in groot ceremonieel tenue gestoken... VOC Mededelingen 7

8 LUSTRUM VOC Veel officieren waren verschenen in attila, herinnerend aan goede tijden. Oud-reserve majoor Coen baron Schimmelpenninck van der Oije hield een scherpzinnig, maar ook vrolijk betoog over de kern van de vereniging: vriendschap. Hij deed dat omkranst met klassieke teksten langs de wederwaardigheden en soms malle voorvallen uit onze diensttijd. Een ovatie was zijn deel. Het gelegenheidsveulen, tweede luitenant Koen Brinkgreve, hield ons voor dat hij gemaand was te spreken en gebruikte daar zes keer het woord ingeluisd voor, maar bleek dat in het geheel niet erg te vinden. Opmerkelijk was zijn constatering, dat het in de diensttijd van de meeste aanwezigen blijkbaar toen harder regende tijdens manoeuvres dan heden ten dage. Enigszins gehinderd door traditioneel lawaai en commentaar kon hij toch het einde van zijn relaas meemaken: die man komt er nog wel! Omdat alle militaire fanfares in Rotterdam hun jaarlijks 8 VOC Mededelingen

9 LUSTRUM VOC feestje hadden, werd de plaatselijke christelijke harmonie De Bazuin bereid gevonden onze muziek in te studeren en zo klonk vervolgens uit 160 kelen de Boreelmars en even later de strofen van het Huzarenlied. De zestien dames, die het parallelle programma in een andere zaal volgden, zagen het glimlachend aan. Tussen stoomlocs en ander fraai rollend materieel uit vervlogen tijden werd een prettig maal onberispelijk opgediend door de jeugd van nu. Veel officieren waren verschenen in attila, herinnerend aan goede tijden. Op uitnodiging van de tafelpresident, luitenant-kolonel b.d. Douglas Alexander werd tenslotte staande de nationale hymne aangeheven, waarbij reserve ritmeester Antoon Splinter als zangmeester optrad. VOC Mededelingen 9

10 De Nederlandse Defensie maakt steeds meer gebruik van IT, niet alleen voor operationele taken (SAP, maar ook tactisch, denk aan PROMISE en TITAAN). Communicatie is daarbij key. Dit is op een Kazerne vaak geen probleem, er is glasvezel voorhanden. Voor kleinere locaties, locaties ver weg of SatCom-verbindingen geldt dit niet. Er moet steeds meer informatie worden uitgewisseld via dunne verbindingen. Dé oplossing om meer informatie via dezelfde verbinding te versturen is de WAN-optimizer. DATA COMPRIMEREN Veel bestanden kunnen worden gecomprimeerd. Zo haalt het bekende WINzip bij Office bestanden vaak een reductie van 2x (of meer). SatCom optimizers gebruiken een beter algoritme dan WINzip en proberen alle bestanden te comprimeren. Bestanden komen zo vaak al 2x sneller aan. DATA CACHEN Naast compressie cachen SatCom optimizers alle Data. Eerder verstuurde Data wordt dus niet weer verstuurd, maar komt uit de (lokale) cache. Voordelen: Informatie is sneller beschikbaar en de link wordt minder belast. Informatie wordt hiertoe voor zien van Labels. Bestanden van bijv. 1Mb worden zo ineens 5-8bytes! Maar wat als de Data is veranderd? Naast een Label voor de complete File, wordt de File ook opgedeeld in stukjes, die ieder een uniek Label krijgen. Op deze manier worden alleen de delta s verstuurd. TCP ACCELERATIE Het TCP protocol is al lang geleden bedacht, in de tijd van analoge modems. Het protocol is niet optimaal voor verbindingen met een hoge Roundtrip tijd (pakket transport tijd heen en terug). Moderne WAN Optimizers compenseren de beperkingen van TCP volledig zodat men het maximale uit de verbinding krijgt. APPLICATIES PRIORIZEREN Applicaties kun je onderverdelen in real time (VoIP), bijna real time (Citrix), bedrijf kritisch (SAP) enz. Dit mechanisme kennen we al lang als Quality of Service. WAN-accelerators kunnen dit ook, alleen veel fijnmaziger en eenvoudiger te managen. Vanuit een Central Management push je de applicatie onderverdeling in één keer naar alle locaties. CHATTY APPLICATIES Stel u bent ingelogd op een Remote fileserver. U dubbelklikt een MS-Word document. Het bekende CIFS-protocol (van Microsoft Windows) heeft echter Roundtrips nodig voordat de File begint te laden. Bij een SatCom verbinding vergaan dus tientallen kostbare seconden. WANaccelerators knippen de verbinding op in 3 stukken: LAN WAN LAN. De remote accelerator stelt zich op als Server en stelt de benodigde vragen die hij vervolgens naar de centrale Accelerator stuurt. Die stelt zich op als PC en communiceert met de Server. Het gevolg: Als na slechts enkele Roundtrips wordt de eerste Data verstuurd. MARKTLEIDER Met Riverbed, de marktleider op het gebied van WAN-optimalisatie, kunnen organisaties succesvol en op intelligente wijze strategische initiatieven implementeren zoals virtualisatie, consolidatie, cloud computing en disaster recovery, zonder de applicatieperformance te beïnvloeden. Riverbed helpt organisaties bij het bouwen van een snelle, passende en dynamische IT-architectuur die in lijn staat met de zakelijke behoeften van organisaties. Meer informatie over Riverbed (NASDAQ:RVBD) is te vinden op UITVOERINGEN De meest voor de hand liggende uitvoering is LAN-LAN. Een remote vestiging met een LAN wordt gekoppeld met een Centrale Locatie (Datacenter). De Accelerators zijn in dit geval Appliances, zeg maar Zware Servers, waarvan de kleinere slechts 18 x 30 x 42 cm is. STEELHEAD MOBILE Als er op de remote locatie slechts één PC staat, dan volstaat het een software accelerator op die PC te installeren. Deze communiceert met de Centrale accelerator. De Software accelerator is leverbaar voor Windows, Apple Mac én Androïd (binnenkort ipad) VIRTUALISATIE Uiteraard zijn alle Steelheads ook virtueel leverbaar (VMware). Naast virtuele Steelheads zijn er tevens Riverbed appliances beschikbaar waarop men VMware (ESX) hosts kan draaien en centrale opslag virtueel op remote beschikbaar kan stellen. SCPS Door de overname van Skipware kan de Riverbed Steelhead ook gebruik maken van het Space Communications Protocol Specifi cations (SCPS), Waardoor vooral SatCom profiteert van een duidelijke hogere throughput. SCPS is een volledig compatible variant van TCP, ontwikkeld door NASA en DoD. RESULTATEN US Army: Datareductie van 10-15x op het Welfare verkeer. Peak-troughput van Mbps op een 20Mbps SAT-link. 2,2Tb werd 166Gb! US Navy USS IWO JIMA: C/X/Ku Band Satellite ( mS latency): 36-uur werd 3 minuten! CITRIX 3x compressie met significant betere en consistente responsetijden! Republic of Korea Navy: 256Kbps Sat-link werd 1Mbps effectief! Subsea7 (seabedto-surface engineering) CIFS: 12x sneller http: 24x sneller SAP: 5-50x versnelling! Voor meer informatie kunt u terecht op of en naar IPKNOWLEDGE is markleider op het gebied van Communicatie Optimalisatie en betrokken bij vele Sat- Com projecten bij US-Navy, Bundeswehr, Australian Army en NATO. Daarnaast werkt IPknowledge voor vele (Nederlandse) Multinationals.

11 LAND TRAINING CENTRE Majoor Henry Plakke Op 1 september jl. bestond het Land Training Centre (LTC) in Amersfoort één jaar. Het eerste jaar was een succesvol jaar. De eenheid is voor ruim 80% gevuld en voert haar taken naar volle tevredenheid van haar klanten uit. Het LTC heeft zich sinds de oprichting kunnen profileren als de zichtbare trainingsautoriteit van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS), waarbij zij essentieel is gebleken voor commandanten en eenheden bij hun operationele gereedstelling. Het motto van het LTC is Professionals nog beter maken, om dit te bewerkstelligen voert het LTC diverse taken uit: optreden als dé opleider voor het operationele functiegebied binnen het landoptreden op het niveau compagnie en hoger; leveren van een mix van operationele kennis, simulatie, schieten, hoofdkwartier- en troepentraining; ondersteunen van eenheden bij de planning, voorbereiding en uitvoering van trainingen voor hun operationele taken; VOC Mededelingen 11

12 LAND TRAINING CENTRE De inzet van tanks blijft een belangrijk element bij de planning van operaties evalueren van commandanten en eenheden tijdens trainingen en adviseren over verbeteringen; ondersteunen van het CLAS met de ontwikkeling en het gebruik van e-learning. Aan het einde van de week konden we constateren dat de CST op een goede wijze de training heeft ondersteund. Om al deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren beschikt het LTC behalve over een commandogroep en een staf, over een vijftal afdelingen: De redactie van de VOC Mededelingen heeft reeds een aantal keren aandacht besteedt aan het LTC. In Mededelingen heeft majoor Lukose ons een inkijk gegeven in de Tactische Indoor Simulator (TACTIS) en in de Mededelingen stond ritmeester van de Meer stil bij de Command & Staff Trainer (CST). Inmiddels heeft de eerste bataljonsstaf daadwerkelijk getraind met behulp van de CST. Een spannend moment, want de laatste staftraining met de voorganger van de CST, KIBOWI, was al weer enkele jaren geleden, het personeel was ondertussen gewisseld en er stond een compleet nieuw systeem. Aan het einde van de week konden we constateren dat de CST op een goede wijze de training heeft ondersteund. Zowel de eenheid zelf, als de OTE-ers van het LTC als het vaste personeel van de CST spraken unaniem van een succesvolle week. Vanaf 2015 staat de inzet van de CST gepland voor vier manoeuvrebataljons, twee brigadestaven en één Belgisch bataljon. Zowel TACTIS als CST maken onderdeel uit van het Simulatiecentrum Landoptreden, één van de vijf afdelingen van het LTC. In deze Mededelingen zal majoor Clemens Roos ons meenemen in een verdieping over simulatie en ons informeren over het vijfde onderdeel van het Simulatiecentrum Landoptreden: het Serious Games Centre. 12 VOC Mededelingen

13 SIMULATIE VOOR DE LANDMACHT Majoor Clemens Roos - Hoofd Serious Games Centre Voor veel cavaleristen is simulatie geen onbekend begrip. In de opleiding en training voor tankbemanningen werd immers veelvuldig gebruik gemaakt van simulatie en/of Geavanceerde Onderwijs Leermiddelen (GOLM). Toch is simulatie binnen de Landmacht (nog) niet vanzelfsprekend. En om bij de cavalerie te blijven; de verkenningseenheden maken nog weinig gebruik van simulatie. Misschien omdat er onvoldoende geschikte middelen zijn om de taken van de verkenning te trainen of misschien omdat de mogelijkheden van de huidige simulatoren onvoldoende bekend zijn. De CDS heeft simulatie tot één van zijn speerpunten benoemd. Er is meer aandacht voor simulatie in de top van defensie en ook binnen de landmacht groeit de belangstelling. Daarnaast gaan de ontwikkelingen in de simulatiewereld erg snel, o.a. vanwege de steeds groter wordende rekenkracht van computers. Afgelopen najaar besteedde de Vereniging Infanterie Officieren tijdens haar seminar aandacht aan simulatie. Tijdens de afsluitende plenaire discussie o.l.v. C-OTCMan, kolonel de Jong, en C-LTC, kolonel Rietdijk werd gediscussieerd over nut en noodzaak van simulatie. Een interessante discussie waarbij niemand (althans niet openlijk) simulatie afwees. Maar tegelijkertijd werd vastgesteld dat er slechts beperkt gebruik werd gemaakt van simulatie en de aanwezigen simulatie niet echt leken te missen. Dit beperkt zich niet tot de infanterie. Reden genoeg om eens nader stil te staan bij simulatie en antwoord te VOC Mededelingen 13

14 Uniek camouflage stretchdoek met uitzonderlijke eigenschappen Flexsile stretchdoek is inzetbaar voor diverse doeleinden. Voor Defensie is vooral van belang als camouflage en shelter voor bescherming van personeel en materieel in extreme omstandigheden met extra opties als Heatstop en Infraroodblokkering. Proef opstelling tijdens de Bartelsbeker 2014 Heatstop reflectie zonnestraling tot 80% Infrarood proof onzichtbaar voor warmtecamera s Trekkracht groter dan 900Nm Licht gewicht 340 gram per m2 Brandvertragend (gecertificeerd klasse M2) Het stretchdoek is langdurig UV bestendig, 100% waterdicht, wasbaar tot 65 graden en hygiënisch door vuilafstotende behandeling en opname van anti-fungicide stabilizer. Voor meer informatie over onze stretchdoek of andere mogelijkheden kunt contact opnemen met Bert Kuipers. Siliciumweg SW Amersfoort T + 31 (0) E

15 SIMULATIE VOOR DE LANDMACHT geven op de vraag: wat heeft de landmacht eigenlijk aan simulatie? Omdat er in de VOC Mededelingen eerder aandacht is besteed aan de Tactische Indoor Simulator (TACTIS) en de Command & Staff Trainer (CST), ga ik hier niet nader op in. Het Mobile Combat Training Centre (MCTC) zal bij velen van u bekend zijn, zodat ik ook dit opleidingsmiddel niet zal behandelen. Wat wel de moeite van vermelden waard is, is dat er een behoeftestelling is ingediend om drie zogenaamde Gamer-Manpack sets aan te schaffen. Met deze sets is het voor een Opleider, Trainer en Evaluator (OTE-er) toch mogelijk om een verkenningseenheid of bijv. een patrouillecompagnie die buiten de paraplu 1 van het MCTC oefent, te volgen. Daarnaast zijn er gesprekken gestart om het MCTC te updaten en voor de komende jaren robuust genoeg te maken zodat het nog vele oefeningen te velde kan ondersteunen. Organisatie en rol van Simcen en het LTC Om simulatie beter te borgen binnen de landmacht is besloten formeel, binnen het Land Training Centre (LTC), het systemen en een expertisecentrum Modellering en Simulatie binnen één simulatiecentrum, moet de integratie van simulatie binnen m.n. het gereedstellingsproces van de landmacht verbeteren. Serious Games Centre Het Serious Games Centre leidt de ontwikkelingen binnen de Koninklijke Landmacht voor het gebruik van gametechnologie primair voor het O&T-proces en de ondersteuning van de commandovoering. De huidige Serious Games worden voor verschillende doeleinden en niveaus gebruikt. Serious Games zijn middelen die door CLAS structureel worden ingezet ten behoeve van een efficiënte en effectieve O&T. Inzet van Serious Games (maar ook simulatie in het Virtual Battle Space 2 simulatiecentrum landoptreden (Simcen Land) op te richten. Hiermee is voor de landmacht een nieuwe trainingsautoriteit, maar bovenal trainingspartner, ontstaan die naast trainingsondersteuning d.m.v. OTE-ers ook enkele nationale schaarse middelen in het simulatiecentrum binnen haar gelederen heeft. Door de bundeling van de grote simulatie- 1 Het oefenterrein dat m.b.v. de zendmasten van MCTC wordt geïnstrumenteerd (dekking van het MCTC-systeem) algemeen) leidt tot een kwaliteitsverhoging in het O&Ttraject waardoor militair personeel beter getraind wordt en blijft. Kwalitatief goed opgeleid en getraind personeel en eenheden is daarom het belangrijkste argument om Serious Games te gebruiken. Het Serious Games Centre (SGC) verzorgt de cursus instructeur Virtual Battle Space (VBS2) en Steel Beasts Pro (SB Pro), inclusief herhalingsmomenten. Daarnaast ondersteunt het SGC actief de operationele eenheden en opleidingscentra bij de implementatie van Serious Games in het O&T-proces. Ook biedt het SGC ondersteu- VOC Mededelingen 15

16 SIMULATIE VOOR DE LANDMACHT Virtual Battle Space 2 ning bij oefeningen waarbij gebruik wordt gemaakt van Serious Games. Personeel van het CLAS kan te allen tijde terugvallen op ondersteuning en advies van het SGC. Wat is Serious Gaming? Serious Gaming gebruikt commerciële gametechnologie en spelbeleving om bewustwording en verandering van houding en gedrag te bewerkstelligen. Hierbij kan de trainee in een veilige omgeving experimenteren en mag hij/zij fouten maken. Serious Games zijn uitermate geschikt om kennis en ervaringen op te doen. Serious Games bieden een keur aan mogelijkheden om militairen en eenheden op te leiden en te trainen. Serious Games bieden een keur aan mogelijkheden om militairen en eenheden op te leiden en te trainen. Een in het oog springende mogelijkheid van de huidige twee Serious Games is de mogelijkheid om de manoeuvre-eenheden te trainen in combinatie met gevechtssteun (Combat Support) als genie, grond- en luchtgebonden vuursteun en gevechtsverzorgingssteun (Combat Service Support). Virtual Battle Space 2 en Steel Beasts Pro Virtual Battle Space 2 (VBS2) en Steel Beasts Pro (SB Pro) zijn de twee Serious Games van defensie. VBS2 is een Serious Game die internationaal (NATO en daarbuiten) als standaard wordt gezien. VBS2 kenmerkt zich door zijn brede toepasbaarheid. VBS2 heeft vele generieke voertuigen, helikopters, vliegtuigen en overige middelen tot zijn beschikking. Zo behoort het geïntegreerd optreden van grondgebonden eenheden met vuuren luchtsteun tot de mogelijkheden. Hierdoor wordt eenieder getraind op zijn eigen niveau en specifieke taak. SB Pro richt zich op het gemechaniseerde en gemotoriseerde optreden, waarin de ballistische eigenschappen van de diverse voertuiggebonden wapensystemen evenals de eigenschappen van het voertuig zelf (invloed van terrein en weer enz.) op een zeer realistische wijze (specifiek) zijn gemodelleerd. Samen met een replica van een richtgreep (bijv. de schuttersrichtgreep CV90) die d.m.v. een USB-stekker 16 VOC Mededelingen

17 SIMULATIE VOOR DE LANDMACHT Toepassingsmogelijkheden Serious Games - Opleiding en Training (O&T) van niveau 1 tot en met... feitelijk onbeperkt (afhankelijk van het aantal computers) - O&T van manoeuvre in combinatie met Combat Support en Combat Service Support eenheden - O&T schiettechniek CV90 - Ondersteuning van het commandovoeringproces. Zowel leidinggeven, bevelvoering als besluitvorming - O&T van procedures, communicatie en gevechtsleiding - O&T van de conceptuele en mentale component (tactiek, besluitvaardigheid, vorming) - Valideren en vooroefenen van één of meerdere COA s (course of action, scenario s) op de verschillende niveaus - Tool voor visualisatie (lessen, procedures, films, gevechtsverloop, evaluaties) - Toepassing als TOZT / TOOK - Gebruik van specifieke terreindatabase als tool voor terreinanalyse en -oriëntatie - Mission rehearsal en missievoorbereiding (bijvoorbeeld: opbouw Situational Awareness) - Dilemma training. - Behandeling van PTSS Wat heeft de landmacht aan simulatie? Simulatoren zijn voor de landmacht nog niet zo vanzelfsprekend als bijvoorbeeld simulatoren voor de luchtvaart. Bij simulatie wordt vaak gedacht aan kostenbesparing of aan veiligheid. Veel minder vaak wordt er gedacht aan het trainen van skills aan de computer wordt gekoppeld, ontstaat er een zeer laagdrempelig en krachtig O&T-middel. SB Pro is minder geschikt voor het uitgestegen optreden. Toekomstige missiegebieden kunnen in een virtuele wereld worden nagebouwd, zodat militairen een goed beeld krijgen van de gevechtsomgeving waarin ze terecht gaan komen. Serious Games is een middel dat in de voorbereiding, besluitvorming, uitvoering (bevelvoering) en evaluatie van een operatie ingezet kan worden. Hiermee kan de tool uitstekend gebruikt worden voor het commandovoeringproces. Tijd/ruimtefactoren en risico s kunnen inzichtelijk worden gemaakt. Missies en acties kunnen worden beter voorbereid en voorgeoefend (mission rehearsal). VBS2 en SB Pro zijn sinds begin 2014 op nagenoeg alle kazernes van de landmacht beschikbaar in een speciaal multifunctioneel O&T-lokaal. Steel Beasts Pro VOC Mededelingen 17

18 Neutralise the RCIED, not your own communications. RCIED Convoy with iprotxs Vehicular Configuration RCIED Ground Forces with iprotxs Lite *All dimensions and weights are approximate depending on exact model Follow Exelis: Exelis is a registered trademark and The Power of Ingenuity is a trademark, both of Exelis Inc. Copyright 2014 Exelis Inc. All rights reserved. Original map image courtesy of Google 2013

19 SIMULATIE VOOR DE LANDMACHT Steel Beasts Pro en drills in een controleerbare omgeving, waarbij realisme, variatie en veelvuldig herhalen kenmerkend voor simulatie zijn. Het lijkt er sterk op dat als het niet echt is, er weinig tot geen acceptatie is. Het moet blijkbaar live zijn, buiten, met echte wapens en voertuigen en onder verschillende weersomstandigheden. En natuurlijk moeten we ons vak live en in het echt beoefenen. Dat zal niemand in het simulatiecentrum tegenspreken. Maar als we simulatie in het traject naar een echte oefening of zelfs tijdens de oefening niet of onvoldoende inzetten, missen we echt een kans om beter te worden in ons vak. M.a.w. we moeten simulatie beter integreren in ons O&T-traject om uiteindelijk beter aan de startlijn te verschijnen. Simulatie draagt bij aan het beter beheersen van motorische vaardigheden en wapendrills en wapenhandelingen. Zoals bijvoorbeeld in de Klein Kaliber Wapen-simulator, de AT-simulator, de CV90-richtgrepen in combinatie met Steel Beasts Pro of in de highfidelity mock-up van de CV90 in TACTIS. Maar het draagt ook bij aan een beter begrip van tactische handelingen, drills en procedures. Hiervoor lenen bijv. de CST, TACTIS en de simulatiegames zich uitstekend. En belangrijker nog, we kunnen in deze simulatoren gevechtsleiding trainen. We kunnen op een goede wijze kijken of de plannen die we hebben gemaakt, werken en hoe we tijdens de uitvoering van een actie op verschillende niveaus leiding geven in het gevecht en hoe te anticiperen op gewijzigde situaties. Het goede van simulatie is dat we dit in een After Action Review (AAR) ook heel goed terug kunnen halen om zodoende de juiste lessen te leren, maar het daarna ook nog een keer in de simulator kunnen beoefenen. Een uitstekend voorbeeld is een AAR in TACTIS waarin te zien is hoe lastig het is om onderscheid te houden tussen eigen troepen en de tegenstander en leiding te geven aan het gevecht. Uiteindelijk leidt dit tot een blue on blue situatie Simulatie draagt bij aan het beter beheersen van motorische vaardigheden en wapendrills en wapenhandelingen. en een pijnlijke maar zeer goede les voor de betrokkenen. In een live (schiet)oefening was dit vanwege veiligheidsbeperkingen niet naar voren gekomen en deze les wil je niet tijdens een operationele inzet leren. Een belangrijke recente ontwikkeling is dat simulatie wordt ingezet voor commandovoeringsondersteuning en voor missievoorbereiding, -rehearsel en evaluatie. De techniek om relatief snel een 3D-omgeving te creëren, ontwikkelt zich razend snel. Deze 3D-omgeving kan vervolgens in simulatie worden gebruikt om de planvorming te ondersteunen of om bijv. een plan te rehearselen. Een goed voorbeeld hiervan is de voorbereiding van een compagniescommandant op zijn Life Fire Excercise met zijn eenheid in juni 2013 in Grafenwöhr. Het plan heeft hij ge-rehearsed m.b.v. VBS2 met ongeveer 60 man van de compagnie. Vooral de gesynchroniseerde vuuropening van vuurbasis (CV90 en anti-tank) en de vuursteun ter ondersteuning van de bereden aanval, vormde een kritisch moment dat heel goed kon worden beoefend. De rehearsel gaf verder inzicht in enkele elementen van het plan die nadere coördinatie behoefden. Of zoals de CC zelf aangaf: Ik heb het gebruik van VBS als een grote toegevoegde waarde ervaren. Niet zo zeer om op details in te kunnen gaan ( ), maar meer als rehearsal tool aangaande de opdracht en het bedachte operatieconcept. Belangrijkste voorwaarde is wel de bereidheid van com- VOC Mededelingen 19

20 SIMULATIE VOOR DE LANDMACHT mandanten om in de beperkte tijd die beschikbaar is voor besluitvorming, toch tijd in te roosteren voor het gebruik van VBS. Ik kan bevestigen dat het mij veel voordeel heeft opgeleverd in de uitvoering. Tenslotte Simulatie lijkt voor velen binnen de landmacht nog niet zo vanzelfsprekend. Ik hoop dat duidelijk is geworden dat simulatie veel voor de landmacht kan betekenen. Ik daag u uit aan de slag te gaan met simulatie. Zeker de collega s die bij de operationele eenheden werken. Weet u niet hoe? Daar kan ik me iets bij voorstellen maar laat u daardoor niet uit het veld slaan. Laat gebrek aan tijd (door een overvol jaarplan) geen argument zijn. Simulatie kan u uiteindelijk ook tijd opleveren. Stuur uw mensen op cursus of zoek contact met de simulatoren. Samen met de OTE-ers van het LTC gaan we u vanuit het Simcen Land de komende periode opzoeken. Gezamenlijk gaan we u helpen om uw trainingsprogramma nader in te vullen. Daarbij zullen we u ook zo goed mogelijk op weg helpen met de simulatoren. Dit najaar maken we vanuit het Simcen Land de eerste concrete stappen met de verkenners van 42 BVE. In dit geval met de simulatiegame VBS2. Simulatoren maken het mogelijk om onze mensen en eenheden beter op te leiden en beter te trainen op zowel het technische niveau als op het tactische niveau. Als het er bij operationele inzet op aankomt, wil je zo goed mogelijk zijn voorbereid. Hier levert simulatie een essentiële bijdrage aan. Dat moet ons alle aanspreken. Voor contact met het Simulatiecentrum Landoptreden: Hoofd SimulatieCentrum Landoptreden - luitenant-kolonel Paul Bogaard Hoofd A&A Expertisecentrum Simcen Land - majoor Adjan van Andel Gemechaniseerd optreden CV 9035 NL 20 VOC Mededelingen

WAN-accelerators, Hoe werken ze

WAN-accelerators, Hoe werken ze WAN-accelerators, Hoe werken ze Door: Fred Geerlings Versie: 0.99 Datum: 23-01-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 IPknowledge... 3 3 Management Samenvatting... 3 4 TCP protocol... 4 5 Reduceren van Latency...

Nadere informatie

Medic Special Forces: de hogere kunst van het pleisterplakken

Medic Special Forces: de hogere kunst van het pleisterplakken Medic Special Forces: de hogere kunst van het pleisterplakken tekst: sgt. Derek de Vries Lees het volledige artikel in de FALCON Grizzly, this is Mike ready to copy nine-liner This is grizzly, ready to

Nadere informatie

WILLEM LODEWIJK V NASSAUKAZERNE, MATERIEEL LOGISTIEK PELETON (320) LOKAAL FACILITAIRE DIENST

WILLEM LODEWIJK V NASSAUKAZERNE, MATERIEEL LOGISTIEK PELETON (320) LOKAAL FACILITAIRE DIENST DE KAZERNES VAN NEDERLAND 2012. Hier vind u een lijst van landmachtkazernes in Nederland. In de lijst vind u de eenheden die er gelegerd zijn en de plaats waar de kazerne staat. JOHANNES POSTKAZERNE, HAVELTE.

Nadere informatie

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag.

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Let op: Alleen het gesproken woord geldt! De lancering

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

Dossier Hendriksen. Simulatie : Spelender Wijs

Dossier Hendriksen. Simulatie : Spelender Wijs Dossier Hendriksen Simulatie : Spelender Wijs Erik Snelleman Expertisecentrum Uitvoeren en Handhaven Frank van Wijchen Chaivin Chaitram trainers RVO.nl Tijdsduur 60 minuten A.5 minuten intro Intro B.10

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij Van Singapore tot Schiedam Breng uw vestigingen dichtbij Wat is het systeem weer traag! Hoort u dat ook wel eens binnen uw organisatie? Niet gek. Uw organisatie groeit, meer vestigingen, meer mensen, meer

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Procademy & De Kindertelefoon

Procademy & De Kindertelefoon procademy Foto: De Kindertelefoon / Lionne Hietberg Zonder procademy was het ons niet gelukt om ons nieuwe ICT systeem zo soepel te installeren. Merel Luichies Beleidsmedewerker Kwaliteit bij Stichting

Nadere informatie

UNIT SCENARIO TRAINING

UNIT SCENARIO TRAINING UNIT SCENARIO TRAINING "Difficile est tenere quae acceperis nisi exerceas" Het is moeilijk te onthouden wat je hebt geleerd tenzij je oefent Inleiding De Unit Scenario Training (UST) is een groep ervaren

Nadere informatie

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

BOTSCHAFT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - VERTEIDIGUNGSATTACHÉ- Oberstleutnant i.g. Joachim Schmidt

BOTSCHAFT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - VERTEIDIGUNGSATTACHÉ- Oberstleutnant i.g. Joachim Schmidt BOTSCHAFT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - VERTEIDIGUNGSATTACHÉ- Oberstleutnant i.g. Joachim Schmidt Den Haag, 20. März 2013 Tel.: 0031 70-342.06.18 Fax: 0031 70-365.32.48 Toespraak ter gelegenheid van

Nadere informatie

Partieel bevel nr. 04 bij operatiebevel nr. 13208-1 nota (FGO MINUSMA)

Partieel bevel nr. 04 bij operatiebevel nr. 13208-1 nota (FGO MINUSMA) DEPMTTEMENTAAL VERTROUWELIJK Koninklijke Landmacht Cfm BIJLAGE ZZ (VERZENDLIJST) Partieel bevel nr. 04 bij operatiebevel nr. 13208-1 nota (FGO MINUSMA) HInIstarl* van D«r*n«i«Staf Commando LandrtrUdkrachten

Nadere informatie

Reservist bij de Koninklijke Marechaussee. De leukste baan! naast je werk of studie

Reservist bij de Koninklijke Marechaussee. De leukste baan! naast je werk of studie Reservist bij de Koninklijke Marechaussee De leukste baan! naast je werk of studie Operationeel Centrum Mobiel toezicht veiligheid Grensbewaking Schiphol Beveiliging Koninklijk Huis Als het erop aankomt

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

JIVC en OPS in vogelvlucht. Ronald Kolkman Directeur JIVC/OPS

JIVC en OPS in vogelvlucht. Ronald Kolkman Directeur JIVC/OPS Ronald Kolkman Directeur JIVC/OPS Ministerie van Defensie Minister Bestuursstaf Secretaris- Generaal Commando DienstenCentra ` Marine Commandant der strijdkrachten Landmacht Defensie Materieel Organisatie

Nadere informatie

hun familie, geachte aanwezigen,

hun familie, geachte aanwezigen, Toespraak van de minister van Defensie, J.S.J. Hillen, ter gelegenheid van de uitreiking van de eerste universitair erkende diploma s van de Nederlandse Defensie Academie op 26 maart 2012 te Den Helder.

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

HDAB Aanvulling stand van zakenbrief Afghanistan: nazorg, counter insurgency opleiding en eigen vuur incident

HDAB Aanvulling stand van zakenbrief Afghanistan: nazorg, counter insurgency opleiding en eigen vuur incident Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Afschrift aan de Voorzitter van de Eerste

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Dames en heren, SMC-vrienden en -vriendinnen, Mede namens de overige leden van het bestuur heet ik u allen op deze 54 ste reünie van harte welkom.

Dames en heren, SMC-vrienden en -vriendinnen, Mede namens de overige leden van het bestuur heet ik u allen op deze 54 ste reünie van harte welkom. Samenvatting toespraak 29 oktober 2015 Dames en heren, SMC-vrienden en -vriendinnen, Mede namens de overige leden van het bestuur heet ik u allen op deze 54 ste reünie van harte welkom. Een speciaal woord

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Virtual Design & Construction. Sneller, beter, slimmer

Virtual Design & Construction. Sneller, beter, slimmer Virtual Design & Construction Sneller, beter, slimmer Virtual Design & Construction Sneller, beter, slimmer Royal HaskoningDHV biedt u met Virtual Design & Construction (VDC) een unieke methode om integraal

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

E-Learning productie. Hulp on the moment of need

E-Learning productie. Hulp on the moment of need E-Learning productie Software Creëren IT gebruikersdocumentatie Hulp on the moment of need Corporate Learning Talent Management Over tts tts knowledge matters. tts zorgt voor kennisoverdracht en de ontwikkeling

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS)

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) LEARNING BY DOING Kort signalement Road2Results heeft op basis van haar jarenlange ervaring met het managen van business en ICT projecten vanuit diverse

Nadere informatie

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Sigma distributiepartner Colours & Coatings wil alle klantgegevens centraal opslaan en op PDA's beschikbaar hebben voor de buitendienstmedewerkers.

Nadere informatie

ISAF III Deployment Task Force

ISAF III Deployment Task Force ISAF III Deployment Task Force C-DTF Kolonel Henk Morsink 1 Deployment Task Force Mission Statement Taken Eenheden en Middelen Planning Voorbereiding 2 Mission Statement Schep als Deployment Task Force

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen.

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen. Hoofdstuk 1 Jezelf voorbereiden op succes In dit hoofdstuk: Een solide timemanagementsysteem opbouwen De grootste uitdagingen van timemanagement het hoofd bieden Het verband zien tussen doelen stellen

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Stakeholdermanagement Zuidwestelijke Delta

Stakeholdermanagement Zuidwestelijke Delta Stakeholdermanagement Zuidwestelijke Delta Februari 2013 Jitske Verkerk (KvK Thema 7), Anton van Berchum, Ann Bouckaert n.b. Dit is een startdocument gemaakt aan de start van een serie bijeenkomsten over

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

2016D Lijst van vragen

2016D Lijst van vragen 2016D21614 Lijst van vragen De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Defensie

Nadere informatie

Training & Support: "Hoe beter je het na de training oppakt, hoe hoger het rendement van de training!"

Training & Support: Hoe beter je het na de training oppakt, hoe hoger het rendement van de training! COMPUTER-COLLEGE.NL Telefoon 0182 633 123 Internet www.computer-college.nl Training & Support: "Hoe beter je het na de training oppakt, hoe hoger het rendement van de training!" Een nieuwe aanpak voor

Nadere informatie

VOV Symposium. C2 en C2OST binnen 13Ltbrig INTERN GEBRUIK DEFENSIE. Bgen Gijs van Keulen / Maj Ewoud Lindeboom Commandant en G6 13 Ltbrig

VOV Symposium. C2 en C2OST binnen 13Ltbrig INTERN GEBRUIK DEFENSIE. Bgen Gijs van Keulen / Maj Ewoud Lindeboom Commandant en G6 13 Ltbrig C2 en C2OST binnen 13Ltbrig Bgen Gijs van Keulen / Maj Ewoud Lindeboom Commandant en G6 13 Ltbrig Film over USS Montana Klik voor de film 2 Opzet van de briefing Belang van C2 en C2 OST Toekomstig optreden

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

Training Within Industry - Job Instruction

Training Within Industry - Job Instruction Training Within Industry - Job Instruction Inleiding In veel bedrijven worden problemen opgelost door doelgericht aan die problemen te werken. Achteraf hadden deze problemen voorkomen kunnen worden, door

Nadere informatie

MSN Messenger als marketing instrument

MSN Messenger als marketing instrument MSN Messenger als marketing instrument In dit artikel wil ik u meenemen over de mogelijkheden die instant messaging (met name msn messenger) u bieden voor het bereiken van uw doelgroep of het creëren van

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Handreiking Opleiding en training agressie en geweld. Zo kiest u een passende opleiding of training

Handreiking Opleiding en training agressie en geweld. Zo kiest u een passende opleiding of training Handreiking Opleiding en training agressie en geweld Zo kiest u een passende opleiding of training Inhoud Navigatie Inhoud Printen Opslaan Volgende pagina Vorige pagina Dit is een interactieve pagina,

Nadere informatie

Datum 9 augustus 2010 Betreft Antwoorden op de feitelijke vragen over de voortgang van het project Vervanging brugleggende tank.

Datum 9 augustus 2010 Betreft Antwoorden op de feitelijke vragen over de voortgang van het project Vervanging brugleggende tank. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl 9 augustus 2010

Nadere informatie

DEN HAAG. Aandachtspunten bij de begroting 2014 van de minister van Defensie

DEN HAAG. Aandachtspunten bij de begroting 2014 van de minister van Defensie Algemene Rekenkamer BEZORGEN Lange Voorhout 8 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Postbus 20015 Staten-Generaal Binnenhof 4 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 DEN HAAG E vooriichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag S Reactie op verzoek 08-DEF-B-183

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag S Reactie op verzoek 08-DEF-B-183 Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 1 december 2008 Ons kenmerk Onderwerp

Nadere informatie

Koninklijke Hoogheid, dames en heren,

Koninklijke Hoogheid, dames en heren, Toespraak minister Eimert van Middelkoop voor de opening van het symposium Strategische samenwerking met het bedrijfsleven Sourcing, een kwestie van keuzes maken, Koninklijke Militaire Academie, Breda,

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken wwww.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! 13 december 2011 drs. Lourens Dijkstra MMC CMC drs. Peter Elzinga

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2008 3e jaargang nr. 8

Nieuwsbrief maart 2008 3e jaargang nr. 8 SeniorWeb Zuid Friesland Redactieadres: Eppie Delfsma Wilfred Berrystraat 20 8474 CT Oldeholtpade e-mail: webmasterzf@home.nl Internet: http://zuidfriesland.seniorweb.nl Nieuwsbrief maart 2008 3e jaargang

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Straaljagers en politici; geen gelukkige combinatie. Hans Heerkens Faculteit Management & Bestuur

Straaljagers en politici; geen gelukkige combinatie. Hans Heerkens Faculteit Management & Bestuur Straaljagers en politici; geen gelukkige combinatie Hans Heerkens Faculteit Management & Bestuur Wat gaan we doen? De opvolging van de F-16 De kandidaten De JSF Is de JSF de beste keuze? Conclusies Ik

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 OZMO s klanttevredenheidsonderzoek Wij streven naar een constante verbetering van onze dienstverlening. Om in kaart te brengen wat belangrijk is voor onze klanten en partners, waar onze verbeterpunten

Nadere informatie

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV ICT invulling nieuwe raad (v.a. 19 maart 2014) Uitgangspunt: ICT voor de nieuwe raad staat op 1 februari 2014, zodat de oplossingen

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

VMware TRAININGEN EN CERTIFICERINGEN. Data Center Virtualization Cloud Management & Automation Network Virtualization Desktop & Mobility

VMware TRAININGEN EN CERTIFICERINGEN. Data Center Virtualization Cloud Management & Automation Network Virtualization Desktop & Mobility VMware TRAININGEN EN CERTIFICERINGEN w w w. g l o b a l k n o w l e d g e. n l / v m w a r e Data Center Cloud Management & Network VMware kennis opdoen en vastleggen in het tijdperk van de mobiele cloud

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010)

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010) Plan van Aanpak Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser Versie 4 (26-06-2010) Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Accordering en bijstelling... 3 1.3 Toelichting

Nadere informatie

2. Lessen... 2.1 Onderwerpen... 2.2 Lesmateriaal... 2.3 Discussie... 2.4 Naslagwerk... 3. Programma... 6

2. Lessen... 2.1 Onderwerpen... 2.2 Lesmateriaal... 2.3 Discussie... 2.4 Naslagwerk... 3. Programma... 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Human Factor Management IntroductieTraining... 4 1.1 Doel HFM... 4 1.2 Doel introductietraining... 4 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Duur... 4 1.5 Inhoud... 4 2. Lessen... 2.1 Onderwerpen...

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken Hoe zorg je er in deze turbulente tijden voor dat mensen zich blijven ontwikkelen en relevant blijven voor

Nadere informatie

De transitie van een omvangrijk contract van KPN

De transitie van een omvangrijk contract van KPN De transitie van een omvangrijk contract van KPN Het is cruciaal dat het KPN-netwerk 24/7 in de lucht is, ook omdat vitale communicatiediensten ervan afhankelijk zijn. Onderhoud, schoonmaak en beveiliging

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Citrix Trainingen en Certificeringen

Citrix Trainingen en Certificeringen Citrix Trainingen en Certificeringen Een Citrix training van Global Knowledge leidt u op naar het door u gewenste resultaat! Virtualization Networking Mobility www.globalknowledge.nl/citrix info@globalknowledge.nl

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

utrecht Kantoor gebruik Tablets en Smartphones Anton Doornenbal

utrecht Kantoor gebruik Tablets en Smartphones Anton Doornenbal Kantoor gebruik Tablets en Smartphones Anton Doornenbal Agenda Introductie HCC regio Utrecht. E-mail- en agenda-beheer. Office toepassingen. Werken in de cloud. Internet browsen. Remote beheer (remote

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Datum juni 2016 Betreft Antwoorden op aanvullende schriftelijke vragen inzake de inzet van de Nederlandse F-16 s boven Syrië

Datum juni 2016 Betreft Antwoorden op aanvullende schriftelijke vragen inzake de inzet van de Nederlandse F-16 s boven Syrië > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator West-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

Structuur in uw verkoopproces Door Willem van Putten

Structuur in uw verkoopproces Door Willem van Putten Structuur in uw verkoopproces Door Willem van Putten Uit verschillende onderzoeken in Europa en Amerika blijkt dat meer dan 80% van de organisaties geen gestructureerd en gestandaardiseerd verkoopproces

Nadere informatie

Profielschets. : Sander Daems. Infrastructure Consultant. Versie : 1.0. Datum bezoek : 28-02-2011. Pagina 1 van 7

Profielschets. : Sander Daems. Infrastructure Consultant. Versie : 1.0. Datum bezoek : 28-02-2011. Pagina 1 van 7 Profielschets Sander Daems Infrastructure Consultant Auteur : Sander Daems Versie : 1.0 Datum bezoek : 28-02-2011 Pagina 1 van 7 Ervaringsoverzicht Naam : Sander Daems Geboortedatum : 08/03/1987 Geslacht

Nadere informatie

Profielschets. : Sander Daems. Senior Medewerker Supportdesk. Versie : 1.0. Pagina 1 van 6

Profielschets. : Sander Daems. Senior Medewerker Supportdesk. Versie : 1.0. Pagina 1 van 6 Profielschets Sander Daems Senior Medewerker Supportdesk Auteur : Sander Daems Versie : 1.0 Pagina 1 van 6 Ervaringsoverzicht Naam : Sander Daems Geboortedatum : 08/03/1987 Geslacht Woonplaats Rijbewijs

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Imagination is more important than knowledge

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Leidinggeven Leidinggeven: Kwaliteit: Uit veel onderzoeken blijkt dat de invloed van een leidinggevende op zijn omgeving enorm is. Een goede leidinggevende haalt meer uit zijn afdeling, weet zijn medewerkers

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken www.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! MANAGEMENT GAME HET NIEUWE WERKEN Inleiding Think too Organisatieadviseurs

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator Zuid-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen,

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen, Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter gelegenheid van de eerste deeltijdopleiding Middelbare Defensie Vorming te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank u wel kolonel Lambrichts,

Nadere informatie

Hieronder volgt een verslag van de ouderavond. Met vriendelijke groet, Team Daltonschool Corlaer

Hieronder volgt een verslag van de ouderavond. Met vriendelijke groet, Team Daltonschool Corlaer Geachte ouders/verzorgers, Op 10 mei j.l. is er een ouderavond geweest. We zijn heel blij met de opkomst en de bereidheid van ouders om met ons mee te denken over de voorbereiding van de leerlingen op

Nadere informatie

Wapensysteemmanagement

Wapensysteemmanagement Wapensysteemmanagement Directeur Wapensystemen & Bedrijven Commodore drs. A.R. Laurijssen 1 Intro Commodore drs. Richard Laurijssen Huidige functie: Directeur Wapensystemen & Bedrijven Geboren 06 november

Nadere informatie

Stressverlagende. Productiviteits Workshops. om te leren denken als een Ninja

Stressverlagende. Productiviteits Workshops. om te leren denken als een Ninja Stressverlagende Productiviteits Workshops om te leren denken als een Ninja INHOUD Onze missie 4 Waarom we anders zijn 5 Hoe we kunnen helpen 6 In-House workshops 6 Denk Productief! Zo word je een Productiviteits

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

we keep your systems running

we keep your systems running we keep your systems running Apple dokters Apple dokters Apple dokters Sinds 1994 Centrale Apple Reparatie Dienst Landelijk dekkend Authorised Service Provider Apple Certified Professionals 97 Internet

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER Na een succesvol voorjaarsprogramma,

Nadere informatie

Leergang Positieve Psychologie

Leergang Positieve Psychologie Leergang Positieve Psychologie Creëer een positieve spiraal Wat je aandacht geeft gaat groeien Als je aandacht kunt richten op het positieve, dan groeit het positieve. Wat zijn de effecten daarvan? Onderzoek

Nadere informatie

Training Lean Yellow Belt. Inclusief Yellow Belt certificaat

Training Lean Yellow Belt. Inclusief Yellow Belt certificaat Training Lean Yellow Belt Inclusief Yellow Belt certificaat Deze training biedt een uitgebreid overzicht van de meest gebruikte instrumenten en technieken van Lean. Je leert hoe je een organisatie kunt

Nadere informatie