RICHTLIJNEN organisatie & deelname Paco- zwemfeesten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RICHTLIJNEN organisatie & deelname Paco- zwemfeesten"

Transcriptie

1 RICHTLIJNEN organisatie & deelname Paco- zwemfeesten

2 I. INLEIDING Een Paco- zwemfeest is een recreatieve wedstrijd georganiseerd door een Paco- club (Hoe een Paco- club worden? Zie voor de doelgroep 6- tot 12- jarigen uit de zwemschool. Deze wedstrijd moet letterlijk een feest zijn voor onze jongste zwemmers en is een opstapje naar het echte wedstrijdzwemmen. Wij proberen met deze richtlijnenbundel jullie wegwijs te maken in de organisatie en deelname van deze recreatieve zwemwedstrijd. Bij de organisatie van een Paco- zwemfeest komt heel wat kijken. We geven jullie alvast een kort overzicht van de bepalingen en taken eigen aan deze wedstrijd en de aandachtspunten om van jullie Paco- zwemfeest een echt feest te maken met de nadruk op de speciale aanpak van deze doelgroep. II. CONTACTPERSONEN Paco- hoofdverantwoordelijke Gretl Vandamme, Paco- medewerksters: Lydia Colijn, (sporttechnisch) Sarah Sturtewagen, (communicatie en website), Tel.: Fax.:

3 III. ORGANISEREN PACO- ZWEMFEEST III.1. Bepalingen Paco- zwemfeest Volgende regels zijn bepalend om het doel van een Paco- zwemfeest voor 6- tot 12- jarigen te verwezenlijken: Het moet een leuke en leerrijke ervaring zijn voor recreatieve zwemmers waar het spelelement centraal staat. Zo zullen de zwemfeesten deel uitmaken van het leer- en trainingsproces van deze 6- tot 12- jarigen. Deelnemen moet belangrijker zijn dan winnen. Bezorg dus iedereen een aandenken. Het ijkpunt is niet de tegenstrever, maar wel de sport zelf. Begrippen zoals inzet, je best doen, fairplay, bewegingsvreugde gaan verder dan de prestatie op zich. Organiseer korte, afzonderlijke zwemfeesten voor deze doelgroep. Voorzie zwemnummers met een diversiteit aan zwemslagen en afstanden en een spelelement (estafette, zwemnummer met zwemmateriaal, ). Geen te strenge beoordeling door de jury, wees wat toleranter met het zwemreglement en hou de positieve beleving van het kind in het achterhoofd. Het moet een stimulerende en verrijkende ervaring zijn waarbij iedereen betrokken wordt. (ouders, trainers, organiserende vereniging) Vlaamse Zwemfederatie vzw Burg. Maenhautstraat Merelbeke Tel. 09/

4 III.2. Het opstellen van het wedstrijdprogramma Vooraleer je een Paco- zwemfeest kan organiseren, dient eerst een wedstrijdprogramma opgesteld te worden. Een wedstrijdprogramma omvat de volgorde van de zwemnummers die kunnen worden gezwommen per leeftijdsgroep en het spelelement ( estafette, ). Hou hierbij rekening met de richtlijnen die de federatie formuleert opdat het programma niet te zwaar is voor deze jonge doelgroep. a) Aandachtspunten VZF bij het opstellen zwemprogramma: - Het Paco- zwemfeest moet je afzonderlijk organiseren. Het invoegen van de wedstrijdnummers van het Paco- zwemfeest tussen de wedstrijdnummers van competitiewedstrijden of recreatieve wedstrijdnummers voor ander leeftijdsgroepen is niet toegestaan - De Paco- zwemfeesten zijn uitsluitend voor 6-12 jarigen niet- vergunninghouders. - Uitzondering deelname CV voor 9- en 10- jarigen Enkel 9- en 10- jarigen die in de loop van het Paco- sportseizoen (september- augustus) overgaan van niet- vergunninghouder naar competitiehouder kunnen gedurende het lopende seizoen nog deelnemen aan de Paco- zwemfeesten. Indien zij in het bezit zijn van een competitievergunning voor de aanvang van het nieuwe sportseizoen kunnen zij niet deelnemen aan Paco- zwemfeesten. Het Paco- zwemfeest heeft een niet officieel wedstrijdkarakter. De gezwommen tijden worden dus ook niet erkend als officiële zwemtijden bij de 9- of 10- jarige deelnemende competitiezwemmers. - De organiserende club kan personen met een beperking tussen de 6 en de 12 jaar toelaten om deel te nemen aan het Paco- zwemfeest. Voorzie eventueel een apart zwemnummer voor deze doelgroep. - De organiserende club kan leden van NIET - Paco- clubs en niet- leden van de VZF toelaten om deel te nemen aan het Paco- zwemfeest. Bijvoorbeeld: kinderen die niet via een VZF- zwemclub inschrijven maar via ander recreatief zwemcircuit, via school, mits vermelding voorprogramma. b) Richtlijnen voor het opstellen van het wedstrijdprogramma b.1) Algemeen i.v.m zwemnummers: - Laat alle vier de zwemslagen aan bod komen. - Biedt verschillende zwemafstanden aan, zowel korte als lange afstanden. - Beperk het zwemfeest tot maximum 2,5 uur. 4

5 - Respecteer de minimum (6 jaar) en maximum deelnameleeftijd ( 12 jaar). - Voorzie tijdens het zwemfeest een spelelement (creatieve opwarming, zwemestafette met ouders, trainers, materiaal, randanimatie, ) b.2) Richtlijnen zwemnummers specifiek per leeftijdsjaar 6- jarigen - Enkel 25m en 50m nummers. ð Niet meer dan 2 zwemnummers per zwemfeest (tijdsbestek van half uur tussen de nummers) + 1 estafette. 7- jarigen - Enkel 25m, 50m en 200m nummers. - Vlinderslag: maximaal 50m. ð Niet meer dan 2 zwemnummers per zwemfeest (tijdsbestek van half uur tussen de nummers)+ 1 estafette. ð We adviseren geen 100m afstanden: Bij het zwemmen van deze nummers wordt vooral beroep gedaan op het anaëroob energieleveringssysteem (weerstand). Deze capaciteit is op deze leeftijd nog niet of onvoldoende ontwikkeld waardoor dergelijke oefenvormen de fysieke ontwikkeling zelfs kunnen tegenwerken. 8- jarigen - Niet meer dan 1 nummer van 200m of 400m. - Vlinderslag: maximaal 50m. - - Wisselslag: maximaal 200m. Vrije slag: maximaal 400m. ð Niet meer dan 2 zwemnummers per zwemfeest (tijdsbestek van half uur tussen de nummers) + 1 estafette. 9- jarigen - Vlinderslag: maximaal 50m. - Wisselslag: maximaal 200m. - Vrije slag: maximaal 400m. ð Niet meer dan 2 zwemnummers per dag waaronder niet meer dan 1 nummer van 200m of 400m + 1 estafette. 10- jarigen 11- jarigen 12- jarigen Niet meer dan 2 zwemnummers per dag + 1 estafette Bekijk ook de voorbeeldprogramma s online. b.3) Spelelement De plezierbeleving verdient bij een Paco- zwemfeest een stipnotering. M.a.w. zowel de ouders (toeschouwer), club (organisator) en trainer (begeleider/inschrijver) spelen een rol in een positieve beleving van het wedstrijdzwemmen voor een kind. Daarom is het belangrijk als organisator om een spelelement in het bouwen in het wedstrijdprogramma en hierbij eventueel de lesgever/trainer of ouder te betrekken. - Dit kan onder de vorm van: Randanimatie zoals een half uurtje vrij zwemmen na het zwemfeest, een spel een partijtje miniwaterpolo, 5

6 - Estafettenummers die het groepsgebeuren bevorderen: estafette in één slag/verschillende slagen, estafettenummer met bijkomende opdracht zoals een voorwerp vervoeren/per twee zwemmen, Meer spelen of animatie kan je terugvinden in het Paco s spelenboek. III.3. Organisatorische werkzaamheden voorafgaand het SPLASH- zwemfeest a) Planning en datum - Probeer tijdig een datum te bepalen (min. 3 maanden) voor de organisatie van een Paco- zwemfeest. Hou hierbij rekening met de beschikbaarheid van het zwembad, verlofperioden, andere Paco- zwemfeesten in de buurt. (Paco- kalender). - De organiserende club bepaald zelf het tijdstip van het Paco- zwemfeest, hierbij zijn verschillende mogelijkheden: Als voorprogramma van een competitie- of recreatieve wedstrijd. Tijdens trainingsuur van clubs op zaterdag of tijdens de week. (woensdagnamiddag - vrijdagavond) - Probeer regionaal met de Paco- clubs in de buurt te overleggen (kalendervergadering). Het opstellen van een circuit, waarbij maandelijks één Paco- zwemfeest per regio (kring) wordt georganiseerd zou ideaal zijn. - In uitzonderlijke gevallen wordt toegestaan dat twee Paco- clubs samen een zwemfeest organiseren. Dit dient wel op voorhand te worden aangevraagd aan de federatie met vermelding van de reden van samenwerking. b) Zwembad bespreken 6

7 - Door het niet- officieel karakter van de Paco- zwemfeesten zijn de voorwaarden voor de accommodatie soepeler. Je mag organiseren in een al dan wel of niet gehomologeerd zwembad, met of zonder startblokken voorzien van een duidelijke baanafscheiding. - Voorzie ook volgende ruimte: jurysecretariaat (resultatenverwerking), ruimte voor geluidsinstallatie, ruimte voor onthaal clubs en kleedcabines, zitplaatsen voor toeschouwers, - Voorziening van redders door sportdienst of voorzien door de club? c) Aanschrijven wedstrijdleiding, officials en medewerkers - Voor elk Paco- zwemfeest dient een jury samengesteld te worden onder leiding van een wedstrijdleider. Vereisten ð Zorg voor één wedstrijdleider met een minimumfunctie van K2 of starter met TAK- bevoegdheid. Taakbeschrijving: - Deze persoon neemt de leiding over het zwemfeest. - Deze kan ook de taak van starter op zich nemen. - Deze persoon ziet toe op de reglementering, verzekert de aanwezigheid van de noodzakelijke officials en het goede verloop van het zwemfeest. - De wedstrijdleider roept de officials een half uur voor de start van het zwemfeest bijeen voor een juryvergadering om de taken te overlopen. ð Zorg dat je voldoende officials hebt! Per baan moet er minstens 1 tijdopnemer voorzien worden. Dit kan een ouder, een lesgever of trainer zijn. Keerpuntrechters zijn niet noodzakelijk aangezien er niet kan worden uitgesloten. Taakbeschrijving: - De tijdopnemer neemt de tijd op van de deelnemer die in de baan zwemt welke hem toegewezen is. - Hij controleert voor de start of de naam van de zwemmer overeenstemt met de naam op zijn startkaart. - De tijdopnemer noteert de gezwommen tijd zowel op het programma als op de startkaart + eventuele beoordeling over aankomst en keerpunten. ð Indien onvoldoende officials? Vraag de deelnemende clubs om één (of meerdere) tijdopnemer(s) mee te brengen. Vermeld dit duidelijk in de bijlage van het voorprogramma. - Zorg voor 2 personen in het jurysecretariaat die instaan voor het verwerken van de uitslagen - Daarnaast zijn nog losse medewerkers nodig voor verschillende taken zoals: het bemannen van het onthaal, de randanimatie, toezicht kleedkamers, opbouw/afbraak en opruimen zwembadruimte, speaker, - Voorzie ook een gediplomeerde redder (= persoon in het bezit van een reddersbrevet, voldaan aan de verplichte jaarlijkse bijscholing) en een EHBO post (verpleegster). 7

8 d) Opmaken voorprogramma - Het voorprogramma is een officieel formulier noodzakelijk voor de bekendmaking van het zwemfeest dat je wil organiseren aan de Vlaamse Zwemfederatie en uitgenodigde clubs. Dit gebeurt op een standaarddocument opgemaakt door de VZF: voorprogramma Paco- zwemfeest. Richtlijnen invullen voorprogramma: - De benaming moet Paco- zwemfeest zijn. Je mag hier wel je clubnaam aan toevoegen. - Organisator: club of meerdere clubs die de wedstrijd organise(ren)ert. - Wedstrijdleiding: persoon die verantwoordelijk is voor het wedstrijdgebeuren. - Open wedstrijd: wedstrijd voor iedere zwemclub VZF (indien ook niet VZF- clubs toegestaan zijn, noteer dit duidelijke in het voorprogramma en kom alle voorwaarden zoals verzekering, inschrijvingsmodaliteit hiervoor na). - Wedstrijd op uitnodiging: inclusief de genodigde club ( regionaal). - Locatie: een duidelijke plaatsvermelding is noodzakelijk, soms is het handig om een plan en routebeschrijving bij te steken. - Aanvang inzwemmen- zwemfeest: voorzie 15 min. tot max. 30min. inzwemmen voor deze doelgroep. - Wedstrijdreglement: je kan de info (zie onder wedstrijdreglement) op de laatste alinea van het voorprogramma zetten of als bijlage toevoegen. - Startgelden: bij voorkeur gratis, anderzijds democratisch 1-2 euro. - Adres voor inschrijvingen: het adres (e- mailadres) waar de inschrijvingen heen moeten en de sluitingsdatum van de inschrijving. - Zwemnummers: wedstrijdprogramma met nummering, deze zal je ook gebruiken bij het aanmaken van het softwareprogramma Topswim. - Vrije tekst: eventueel items uit het wedstrijdreglement. e) Opmaken van wedstrijdreglement Het wedstrijdreglement omvat bepaalde informatie die niet in het voorprogramma staat. Wat melden in het wedstrijdreglement? Beperking deelname aantal zwemnummers per deelnemer. 2 starten (exclusief estafette) is ideaal, voor 1 start komt men liever niet naar een zwemfeest. Beperking aantal deelnemers per deelnemende club voor een zwemnummer, dit om de duur van het zwemfeest te beperken. Aantal tijdopnemers die elke deelnemende club dient mee te brengen. Aangeven of de deelnemende kinderen/clubs al of niet lid moeten zijn bij de VZF. 8

9 Vermelding indien inschrijvingen en wijzigingen op de dag van de wedstrijd nog worden aanvaard. Hoe inschrijven, verplichtend via Topswim? Hoe de prijsuitreiking zal gebeuren. Startgeld gratis of democratische bijdrage. Regels die de jury zal hanteren i.v.m. het starten, uitsluitingen, Dit is handig om discussies te vermijden. Voorziene pauzes., Regels die kunnen gevolgd worden tijdens het zwemfeest Voor deze doelgroep raden we aan niet al te streng te beoordelen tijdens het zwemfeest. Kinderen mogen niet ontmoedigd worden! Voorbeelden regels: De toegepaste startregel: herstarten tot correcte start of een valse start toestaan. Geen uitsluiting geven bij foutief keerpunt. Definitieve uitsluiting bij ongehoorzaamheid en wangedrag tegenover official, deelnemers, clubafgevaardigde of toeschouwer. Mogelijke uitsluiting bij: - Hinderen van een andere zwemmer of ploeg. - Niet gezwommen in de vermelde slag. - Niet volledig uitzwemmen van de afstand door de zwemmer. - Het gebruik maken van hulpmiddelen tijdens het zwemmen. Ondanks iemand niet wordt uitgesloten, breng hen wel op de hoogte van hun fouten, eventueel via vermelding op de startkaart. Eventuele uitsluitingen worden niet gemeld via de micro maar meegegeven aan de clubverantwoordelijke. Een duidelijke foutomschrijving is belangrijke informatie voor de clubafgevaardigde/trainer. f) Invullen wedstrijdprogramma in het Softwareprogramma Topswim - verwerking inschrijving Het wedstrijdprogramma Topswim is een software pakket voor de verwerking van resultaten, Een club, lid van de VZF, kan steeds gratis een installatie- CD opvragen. De zwemfeesten zijn in Topswim gedefinieerd als wedstrijden voor niet- vergunninghouders. Enkele vuistregels: Correcte gegevens bij inschrijving (juiste schrijfwijze naam, correctheid leeftijdjaar). Dit is belangrijk voor de verwerking van de deelnemers in het ledenbestand van de VZF i.f.v. postmailing. 9

10 Leden van een zwemclub van de VZF dienen onder de officiële clubnaam ingeschreven te worden. Voor de leden die niet zijn aangesloten bij de VZF, kan je best volgende afkorting bij hun clubnaam gebruiken NLVZF (NIET LEDEN VLAAMSE ZWEMFEDERATIE) Wijzigingen/afmeldingen na inschrijving kunnen nagestuurd worden mits toestemming van de organisator tot 24 uur voor de wedstrijd. Je kan deze best niet meer aanvaarden op de dag van het zwemfeest om organisatorische problemen te vermijden. g) Opmaken programma Hoe? Controleer op voorhand de ingestuurde inschrijvingen of deze compleet zijn. Maak een serie- indeling per zwemnummer. Maak van elke serie een baanindeling. Zorg voor volledige baanbezetting door: Gemengd te laten zwemmen. Het invoeren van volledige baanbezetting door twee leeftijdsjaren samen te laten zwemmen. Beperk de duur van het zwemfeest door: Het aantal genodigde clubs te beperken - het aantal deelnemers per club te beperken - het aantal inschrijvingen per deelnemer te beperken - beperking deelname leeftijdsjaren of zorg è Handig is een overzicht te maken van het aantal series per wedstrijdnummer en de daarvoor benodigde tijd inclusief de tijd nodig voor het inzwemmen, pauze, spelelement, prijsuitreiking, Dit alles samen zal de duur van het zwemfeest bepalen. Inhoud programmaboekje: Op voorblad: vermelding van Paco- of PACO - label en verwijzing naar: voor uitslag/verslag en foto s. Overzicht van de deelnemende clubs. Zwemprogramma. - Vermeld de programmanummers, de te zwemmen afstand, geslacht en afstand. - Vervolgens serienummer. - Vervolgens baannummer, de naam van de zwemmer, club ( NLVZF). Sponsoring Bedanking Eventueel: extra blad voorzien met te late wijzigingen/afmeldingen. Verspreiding: Voorzie minimum één gratis programmaboekje per club, vanaf tien zwemmers kan je opteren om 2 programmaboekjes te voorzien per club. 10

11 Je kan programmaboekjes voorzien voor de bezoekers aan democratische prijzen. Anderzijds kan je het zwemprogramma 24 uur op voorhand online plaatsen opdat de bezoekers deze kunnen raadplegen (afdrukken) en houd je geen verkoop. h) Voorbereiden prijsuitreiking Onder het motto, deelnemen is belangrijker dan winnen, moet iedere deelnemer een aandenken krijgen, voorzie liefst geen podiumplaatsen. Als organisator kan je één maal per Paco- seizoen een gratis bestelling Paco- medailles plaatsen. Het aanvraagformulier en de voorwaarden kan je vinden op en dient 10 dagen voor het zwemfeest bezorgt te worden aan de VZF. Wat zeker te vermelden: aantal/keuze medaille/af te halen of via post (mits betaling) + leveringsadres. bestelformulier medailles Als organisator bepaal je zelf of je naast de medaille nog een ander aandenken geeft aan de zwemmers. Je kunt voor een aandenken zorgen door er zelf één te kopen of via sponsoring. Enkele leuke ideeën: Een aandenken voor de ouders. Bijvoorbeeld een roosje bij Moederdag. Een aanmoedigingsprijs, een yell- prijs (voor groep met de beste aanmoedigingkreet), de fanclub- prijs (voor de toeschouwer met de mooiste spandoek). Een stripboek, teddybeertje, sleutelhanger, Een zelfgemaakt diploma. Andere Paco- gadgets te vinden onder i) Afspraken i.v.m. startgelden, inkomgelden, verzekeringskost niet- leden VZF Startgelden Voor Paco- zwemfeesten vraagt de Vlaamse Zwemfederatie geen forfaitaire startgelden aan de organiserende clubs en rekent ook geen forfaits aan. Vlaamse Zwemfederatie vzw Burg. Maenhautstraat Merelbeke Tel. 09/

12 De organisator bepaalt het startgeld voor de deelnemende zwemmers aan het Paco- zwemfeest. Wij raden aan dat de kinderen gratis kunnen deelnemen aan deze zwemnummers. Indien geen gratis deelname vragen wij democratische prijzen te hanteren, bijvoorbeeld 1-2 euro per deelnemer of per zwemnummer. Toegangsprijzen De organisator bepaalt de toegangsprijs van de bezoekers, de prijs voor een programma, een uitslag. Hanteer ook hiervoor democratische prijzen. Hoe duurder, hoe minder bezoekers. Een lagere inkomprijs maakt een hoger aantal bezoekers,het aantal bezoekers bepaalt ook de sfeer van het zwemfeest. Waarom geen kortingen geven als stimulans: - Opa of oma komt mee. - Het ganse gezin komt mee supporteren. Andere Indien startgeld gratis en/of toegangsprijzen gratis, probeer andere initiatieven te zoeken zoals bijvoorbeeld tombola, wafelbak om geld in de lade te krijgen voor de clubwerking. j) Verzekeringsaanvraag voor niet- leden VZF Recreanten/niet- vergunninghouders die niet gekend of geregistreerd zijn bij de VZF en dus ook niet aangesloten, kunnen deelnemen aan zwemfeesten indien de organisator van de wedstrijd hen bijkomend verzekert bij verzekeringsmaatschappij N.V. Arena. Waarom externe zwemmers (niet- lid VZF) verzekeren? Indien er een ongeval gebeurt met een deelnemer die niet is aangesloten bij de VZF, zelfs al is deze persoon verzekerd via bijvoorbeeld een andere federatie, kan de VZF of club aangesloten bij de VZF toch aansprakelijk worden gesteld (volgens het decreet op de federaties). Dit kan leiden tot een zeer moeizaam proces tussen de betrokken verzekeringsinstellingen. Hoeveel kost dit? De organisator betaalt aan verzekeringsinstelling ARENA N.V per deelnemer die niet aangesloten is bij de VZF Hoe kan je dit als organisator praktisch best aanpakken? 1. Noteer in het wedstrijdreglement het volgende: - Bij de inschrijvingen moeten deelnemende clubs aan de organisator een namenlijst bezorgen met de deelnemers die niet bij de VZF zijn aangesloten. - Voor iedere deelnemer (niet lid VZF) rekent de organisator 0,25 euro extra aan voor verzekering bij N.V. Arena. - Deze wordt betaald samen met het start- of inschrijvingsgeld (indien gevraagd) - De organisator of Vlaamse Zwemfederatie kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de club een onjuiste namenlijst doorstuurt. 12

13 1. Stuur vóór aanvang van het zwemfeest het formulier verzekeringsaanvraag voor decretaal verplicht te verzekeren tijdelijk risico s samen met een overzicht van alle deelnemers die niet verzekerd zijn bij de VZF door naar N.V. Arena, Jozef II straat te 1000 Brussel, e- mail: nv.be. 2. Stuur een kopie van het verzekeringsformulier door naar de Vlaamse Zwemfederatie. 3. Indien er nog wijzigingen blijken te zijn kan steeds een aangepaste lijst binnen de 24u naar N.V. Arena worden gestuurd na afloop van het betreffende Paco- zwemfeest. III.4. Bekendmaking van het Paco- zwemfeest De uitnodiging wordt best minimum 1 maand voor het zwemfeest naar de clubs en de Vlaamse Zwemfederatie gestuurd. Documenten ter aankondiging Paco- zwemfeest - Uitnodiging/begeleidende brief aan de clubs. - Voorprogramma. - Wedstrijdreglement als bijlage bij het voorprogramma. - Inschrijvingsformulieren (Topswim of manueel) Uit het softwareprogramma Topswim kan je ook een voorprogramma exporteren. Dit kan je naar de effectief deelnemende clubs opsturen. Indien de deelnemende clubs ook met Topswim werken kunnen zij dit inladen en moeten zij dit niet meer over te typen met kleinere kans op fouten als gevolg. Maak ook steeds een manueel inschrijvingsformulier op voor de clubs die niet met Topswim werken. - Eventueel: een plan en routebeschrijving zwembad, link Paco- webpagina, Enkele richtlijnen: - Om de deelname onder controle te houden zijn de zwemfeesten best op uitnodiging. 13

14 - Probeer Paco- clubs of andere zwemclubs uit je kring uit te nodigen. Op deze manier beperk je de verplaatsing van de zwemmers, trainers, supporters. Dit verzekert alvast een grotere opkomst! - Zijn er andere zwemmers (bijvoorbeeld van een club niet aangesloten bij de VZF, scholen, die wensen deel te nemen? Dit is mogelijk. Hou er dan rekening mee als organisator alles in orde te stellen met de verzekering voor niet- leden VZF en de vermelding NLVZF bij de inschrijving voor het voorprogramma ( gemakkelijker voor de verwerking uitslag in ledenbestand VZF). Vlaamse Zwemfederatie vzw Burg. Maenhautstraat Merelbeke Tel. 09/

15 III.5. Vóór het SPLASH- zwemfeest Documenten digitaal aanleveren (zie III.4 bekendmaking Paco- zwemfeest) Wanneer: uiterst 1 maand vooraf De aankondiging van het Paco- zwemfeest en andere meegestuurde documenten zal gepubliceerd worden op Bij annulatie van de wedstrijd dient men dit door te geven aan de Vlaamse Zwemfederatie en moeten de reeds uitgenodigde clubs verwittigd worden. Bestelling medailles Wanneer: uiterst 10 dagen vooraf Per Paco- sportseizoen kan elke organiserende Paco- club een bestelling Paco - medailles voor 1 zwemfeest gratis ontvangen. (bestelformulier medailles) Bestelling PACO- pak Je kan dit pak (bestaande uit een kostuumgedeelte en een aparte kop met ventilatieopening) huren bij de Vlaamse Zwemfederatie tegen een democratische prijs of bij een verhuurshop in je buurt. Wanneer: uiterst 10 dagen vooraf III.6. Organisatie Paco- zwemfeest Aankleden van het Paco- zwemfeest Probeer het Paco- zwemfeest meer uitstraling te geven, het aankleden van het zwemfeest werkt absoluut sfeerbevorderend. - Bad versieren: vlag van de club, leuke muziek (voor de doelgroep 6 tot 12 jaar) tijdens het inzwemmen, clown / paco = presentator. - Prijsuitreiking verzorgen: fotograaf die foto neemt van de zwemmers per club samen met PACO - mascotte, feestelijke muziek en afsluiten met een opmars, - Voorzie een taartenbak, wafelbak, appel, Na het zwemmen hebben de kinderen veelal honger. Een mogelijkheid om geld in de clubkas te brengen. - Voorzie zeker iemand die tijdens het zwemfeest fotografeert (Bijvoorbeeld: de spelanimatie, de aanwezige zwemmertjes per club, ). Plaats deze foto s op de clubwebsite of stuur deze door naar de VZF voor op 15

16 Zwemwedstrijd- reglement Beperk het inzwemmen tot een half uur. Voor jongere zwemmers volstaan 10 à 15 minuten. Respecteer de zwemregels van het voorprogramma, informeer de wedstrijdleiding en tijdopnemers/officials hierover. Wees niet al te streng in de beoordeling is de leuze! Respecteer de wedstrijdduur. Om de wedstrijdduur te beperken indien het zwemfeest uitloopt: o Laat twee zwemmers toe in één baan. o Laat de volgende reeks starten wanneer de vorige nog zijn zwemnummer aan het zwemmen is op vb. bij 50m- zwemnummer 50 m laten starten als de voorganger op 30m is, hierbij moet je wel twee tijdopnemers voorzien. Na het Paco- zwemfeest: Sluit de zwemnamiddag af met de mogelijkheid om wat te spelen (matten, ballen, opblaasbaar materiaal, ) of andere randanimatie. De organiserende club zorgt voor de verspreiding van de uitslagboekjes. a. Inhoud: - - Op de voorpagina: vermelding van Paco of PACO - label en verwijzing naar: voor uitslag /verslag en foto s overzicht van de deelnemende clubs. Uitslag: naam van de deelnemers en clubnaam per zwemnummer, naam, clubnaam en tijd van de deelnemers per zwemnummer. Sponsoring & bedanking. b. Verspreiding - Aan alle deelnemende clubs (clubverantwoordelijke). Aan de ouders en deelnemers (via verkoop aan de kassa ). OF plaats de uitslag online op de clubwebsite (incl. foto s). Vergeet dan niet de deelnemers, ouders trainers, hierover te informeren waar ze dit kunnen terugvinden. III.7. Nabeschouwing SPLASH- zwemfeest Binnen de 5 dagen na het Paco- zwemfeest: Vlaamse Zwemfederatie vzw Burg. Maenhautstraat Merelbeke Tel. 09/

17 Uitslag - De organiserende club stuurt een digitale versie, in pdf én csv, van de uitslag door aan de Vlaamse Zwemfederatie voor de 1. Uitslag als Topswim csv- bestand (uitslag à diskette uitslag = csv). 2. Uitslag als document (uitslag à drukken uitslag = pdf). - De organiserende club plaatst eventueel een digitale versie op de eigen clubwebsite. Foto s. - De organiserende club stuurt 5 digitale foto s van het zwemfeest naar de Vlaamse Zwemfederatie, Verslag - Schrijf een verslagje voor je eigen clubsite en publiceer alle foto s. Bezorg deze link aan de Vlaamse Zwemfederatie. - Indien je een leuke melding hebt in verband met je zwemfeest voor de nieuws- rubriek van twijfel dan niet om deze boodschap door te mailen ter publicatie naar IV. DEELNEMEN SPLASH- ZWEMFEEST IV.1. Wie deelnemen aan de SPLASH- zwemfeesten Paco- zwemfeest Alle recreatieve zwemmers (niet- vergunninghouders) tussen de 6 en 12 jaar van een Paco- club of andere zwemclub geregistreerd onder de VZF (uitgezonderd indien de club deelname niet- leden VZF toestaan, zie wedstrijdreglement voorprogramma) kunnen in clubverband of individueel deelnemen aan een Paco- zwemfeest of ander Paco- initiatief. Er geldt een uitzondering voor competitiehouders van 9 en 10 jaar: Enkel 9- en 10- jarigen die in de loop van het Paco- sportseizoen (september- augustus) overgaan van niet- vergunninghouder naar competitiehouder kunnen gedurende het lopende seizoen nog deelnemen aan de Paco- zwemfeesten. Indien zij in het bezit zijn van een competitievergunning voor de aanvang van het nieuwe sportseizoen kunnen zij niet deelnemen aan Paco- zwemfeesten. Speedo Paco- Familiedag /provincie 17

18 Per provincie vindt jaarlijks een editie van de Speedo Paco- Familiedag plaats. Dit is een spelnamiddag voor de hele familie, naast de jonge deelnemers, mogen ook de oudere broers en zussen en ouders aantreden. Meer informatie over datum, plaats en inschrijvingsmogelijkheden kan je lezen onder de Speedo Paco- Familiedag. IV.2. Hoe deelnemen Paco- zwemfeest In clubverband Je Paco- club (trainerteam) kiest zelf een aantal kandidaat- organisators Paco- zwemfeesten in de buurt uit. Hierbij zal je een uitnodiging krijgen van je trainer om deel te nemen. Je dient enkel je interesse tot deelname mee te delen. De inschrijving gebeurt dan ook via club. Bij interesse om deel te nemen aan een Paco- zwemfeest, informeer dan eerst je trainer vooraleer zelf stappen te ondernemen om individueel in te schrijven. Individueel Elk individu kan deelnemen aan een Paco- zwemfeest, mits deze niet op uitnodiging is (zie vermelding voorprogramma. Je kunt de coördinaten voor je inschrijving terugvinden op het voorprogramma van het Paco- zwemfeest. Let op Gelieve de organisator te verwittigen bij eventuele afmeldingen (ziekte of andere reden) voor de aanvang van het zwemfeest opdat het zwemprogramma vlot kan afgewerkt worden. IV.3. Paco- kalender Alle Paco- zwemfeesten en andere Paco- initiatieven in het Vlaamse zwemlandschap kan je terugvinden op - Op de startpagina kan je de kalender terugvinden waar per maand de datum, waarop een Paco- zwemfeest (of meerdere zwemfeesten) is (zijn) gepland, staat ingekleurd. Van hieruit kan je doorklikken naar een webpagina waar alle informatie staat zoals: organiserende Paco- club - plaats - zwembad - voorprogramma (uitslag, na het zwemfeest) - Onder de rubriek deelnemen zwemfeest kan je een overzicht van alle Paco- zwemfeesten en edities van de Speedo Paco- Familiedag terugvinden onder de noemer Paco- kalender. 18

Vlaamse Zwemfederatie vzw Provinciale Federatie Oost-Vlaanderen

Vlaamse Zwemfederatie vzw Provinciale Federatie Oost-Vlaanderen vzw 15/08/09 Betreft: Internationale Driekamp Zeeland - W. Vlaanderen - O-Vlaanderen. Beste bestuursleden, Hierbij bezorgen we u alle nodige gegevens voor de internationale driekamp. We hopen jullie massaal

Nadere informatie

Deelneming van de categorie 9- en 10-jarigen (geboren in 2007 & 2006): beperkt tot 1 individuele wedstrijd + 1 aflossingswedstrijd

Deelneming van de categorie 9- en 10-jarigen (geboren in 2007 & 2006): beperkt tot 1 individuele wedstrijd + 1 aflossingswedstrijd 25 februari 2016 Bijlagen : 1 VP DRIEKAMP 2016 WEST-VLAANDEREN - OOST-VLAANDEREN ZEELAND WEDSTRIJDREGLEMENT De Driekamp West-Vlaanderen / Oost-Vlaanderen / Zeeland, georganiseerd door het Bestuur van de

Nadere informatie

Deelname van de categorie 9- en 10-jarigen (geboren in 2005 & 2004): beperkt tot 1 individuele wedstrijd + 1 aflossingswedstrijd

Deelname van de categorie 9- en 10-jarigen (geboren in 2005 & 2004): beperkt tot 1 individuele wedstrijd + 1 aflossingswedstrijd 19 september 2014 Bijlagen : 1 VP INTERNATIONALE DRIEKAMP 2014 WEST-VLAANDEREN - OOST-VLAANDEREN ZEELAND WEDSTRIJDREGLEMENT De Internationale Driekamp West-Vlaanderen / Oost-Vlaanderen / Zeeland, georganiseerd

Nadere informatie

Toelichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB)

Toelichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB) Toelichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB) Uitgangspunten Het Criterium Vlaams-Brabant (CVB)is de opvolger van het B-Circuit. De hoofdredenen voor deze wijziging zijn: Het Provinciaal Bestuur stelt

Nadere informatie

Naam : ADRES ZWEMBAD: Koninginnelaan 1. C.V. nr. : AZV/100/49 TIJDOPNAME: A.E.I. X S.A.E.I O Manueel O

Naam : ADRES ZWEMBAD: Koninginnelaan 1. C.V. nr. : AZV/100/49 TIJDOPNAME: A.E.I. X S.A.E.I O Manueel O VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 7/2/2012 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA ANTW O VL.BRA O LIMB O OVL O WVL X Datum Goedkeuring: 9/2/2012 Goedkeuring Dubbelzwemmen: NVT X JA O NEEN

Nadere informatie

Naam : ADRES ZWEMBAD: Koniginnelaan 1. C.V. nr. : AZV/100/49 TIJDOPNAME: A.E.I. X S.A.E.I O Manueel O

Naam : ADRES ZWEMBAD: Koniginnelaan 1. C.V. nr. : AZV/100/49 TIJDOPNAME: A.E.I. X S.A.E.I O Manueel O VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 14/2/2009 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA ANTW O VL.BRA O LIMB O OVL O WVL X Datum Goedkeuring: 17/2/2009 KAMPRECHTER: Naam : Danny UYTTERSPROT Goedkeuring

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 19/12/2014

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 19/12/2014 VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 19/12/2014 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X Goedgekeurd voor het VSB op 6/1/2015 Voorzitter :

Nadere informatie

Inschrijvingsmodaliteiten voor niet-leden van de Vlaamse Zwemfederatie

Inschrijvingsmodaliteiten voor niet-leden van de Vlaamse Zwemfederatie Inschrijvingsmodaliteiten voor niet-leden van de Vlaamse Zwemfederatie FLANDERS SWIMMING CUP ANTWERP Zaterdag 15 januari - zondag 16 januari 2011 www.zwemfed.be Organisator: Vlaamse Zwemfederatie i.s.m.

Nadere informatie

Swimming Club Zaventem vzw!

Swimming Club Zaventem vzw! Welkom in de zwemschool van Swimming Club Zaventem vzw! INFORMATIEBROCHURE 03/12/2015 www.scz.be 0 Inhoud 1. Welkom! 2 2. Hoe inschrijven? 2 3. De zwemuren 3 4. Hoe verloopt de eerste les? 3 5. Het zwemseizoen

Nadere informatie

ZWEMMEN VOOR PERSONEN MET REGLEMENT EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING. Parantee Zuiderlaan 13 9000 Gent T 09 243 11 70 E info@parantee.be W www.parantee.

ZWEMMEN VOOR PERSONEN MET REGLEMENT EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING. Parantee Zuiderlaan 13 9000 Gent T 09 243 11 70 E info@parantee.be W www.parantee. Foto: Joëlle Verbeeck Parantee Zuiderlaan 13 9000 Gent T 09 243 11 70 E info@parantee.be W www.parantee.be ZWEMMEN VOOR PERSONEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING REGLEMENT Goedgekeurd op 13 augustus 2013

Nadere informatie

Inschrijvingsmodaliteiten

Inschrijvingsmodaliteiten Inschrijvingsmodaliteiten Organisator: Vlaamse Zwemfederatie FLANDERS SPEEDO CUP ANTWERP zaterdag 21 januari - zondag 22 januari 2017 http://www.zwemfed.be/flanders/index.html Zwembad: Wezenberg, Desguinlei

Nadere informatie

Limietwedstrijd deel. 50 meter bad. Zwembad : de Wisselaar te Breda. Inzwemmen: 13.30 uur. Aanvang wedstrijd: 14.00 uur

Limietwedstrijd deel. 50 meter bad. Zwembad : de Wisselaar te Breda. Inzwemmen: 13.30 uur. Aanvang wedstrijd: 14.00 uur Limietwedstrijd deel 50 meter bad Zwembad : de Wisselaar te Breda Inzwemmen: 13.30 uur Aanvang wedstrijd: 14.00 uur Reglement, afspraken en toelichtingen limietwedstrijd [01-04-2013] 1. De wedstrijd wordt

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF

VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Datum aanvraag:25/09/2014 Antw O Vl.Bra O Limb O O-Vl X W-Vl O Goedgekeurd voor het VSB op 25-09-2014 Voorzitter: Naam: door

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 19/01/2015

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 19/01/2015 VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 19/01/2015 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Antw O Vl.Bra X Limb O O-Vl O W-Vl O Goedgekeurd voor het VSB op 27/01/2015 Kamprechter: Naam:

Nadere informatie

Provinciale Kampioenschappen 2015

Provinciale Kampioenschappen 2015 7 juli 2015 Bijlagen : 4 VP Provinciale Kampioenschappen 2015 Geachte mevrouw, Geachte heer, Onderwerp : Uitnodiging tot de Provinciale Kampioenschappen 2015 Wij hebben het genoegen u uit te nodigen tot

Nadere informatie

Provinciale Kampioenschappen Lange Afstand 2016

Provinciale Kampioenschappen Lange Afstand 2016 20 augustus 2016 Bijlagen : 2 VP Provinciale Kampioenschappen Lange Afstand 2016 Geachte mevrouw, Geachte heer, Onderwerp : Uitnodiging tot de Provinciale Kampioenschappen Lange Afstand 2016 (800 & 1500

Nadere informatie

AMSTERDAM TALENT CUP 2013

AMSTERDAM TALENT CUP 2013 De Dolfijn organiseert op zondag 3 maart 2013 voor de derde keer de Amsterdam Talent Cup. Als erkend Talent Centrum nodigen wij graag alle junioren- en jeugdzwemmers alsmede de jongens minioren 6 en meisjes

Nadere informatie

De wedstrijd wordt gesponsord door Martinez Chocolade.

De wedstrijd wordt gesponsord door Martinez Chocolade. De Dolfijn organiseert op 19 en 20 december a.s. de Martinez Cup. Deze wedstrijd biedt met name de Nederlandse jeugd- en senioren zwemmers de mogelijkheid om zich aan het eind van het jaar nog eenmaal

Nadere informatie

KONINKLIJKE KORTRIJKSE ZWEMKRING v.z.w. Aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie/K.B.Z.B. Bankrelatie :

KONINKLIJKE KORTRIJKSE ZWEMKRING v.z.w. Aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie/K.B.Z.B. Bankrelatie : Afgevaardigde KZK: takenlijst Wat is een afgevaardigde? * De afgevaardigde is de administratieve vertegenwoordiger van de club op de wedstrijd. * Voor de functie van afgevaardigde bestaat er geen VZF-opleiding

Nadere informatie

9 de Internationale Grote Prijs GUY COOLEN 25 mei 2015 Uitnodiging

9 de Internationale Grote Prijs GUY COOLEN 25 mei 2015 Uitnodiging 9 de Internationale Grote Prijs GUY COOLEN 25 mei 2015 Uitnodiging Beste sportvrienden, Op zondag 25 mei 2015 organiseert De Meerkoet Bree (DMB) haar 9de internationale Grote Prijs GUY COOLEN. Dit doen

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VLAAMS-BRABANT

ALGEMEEN REGLEMENT VLAAMS-BRABANT VLAAMSE ZWEMFEDERATIE / K.B.Z.B. PROVINCIAAL BESTUUR ZWEMMEN VLAAMS-BRABANT Secretaris Joeri Jacobs Westrodestraat 84 1861 Meise 015 65 00 07 secretaris@pbz-vlb.be ALGEMEEN REGLEMENT VLAAMS-BRABANT Dit

Nadere informatie

Gelderse en Overijsselse Kampioenschappen korte baan 2017

Gelderse en Overijsselse Kampioenschappen korte baan 2017 Gelderse en Overijsselse Kampioenschappen korte baan 2017 De Overijsselse Kampioenschappen korte baan worden gehouden op zaterdag 7, zondag 8, zaterdag 14 en zondag 15 januari 2017 in zwembad Het Ravijn

Nadere informatie

100 Jaar HZS ZATERDAG 25 EN ZONDAG 26 MEI 2013

100 Jaar HZS ZATERDAG 25 EN ZONDAG 26 MEI 2013 ZATERDAG 25 EN ZONDAG 26 MEI 2013 ORGANISEERT DE KONINKLIJKE HASSELTSE ZWEMVERENIGING SPARTACUS TER GELEGENHEID VAN HAAR 100-JARIG BESTAAN EEN GROTE 2-DAAGSE ZWEMWEDSTRIJD 100 Jaar HZS UITNODIGING Beste

Nadere informatie

UITNODIGING HAAGS GOUD CUP Hofbad Den Haag Ypenburgse Boslaan ZA Den Haag

UITNODIGING HAAGS GOUD CUP Hofbad Den Haag Ypenburgse Boslaan ZA Den Haag UITNODIGING HAAGS GOUD CUP Hofbad Den Haag Ypenburgse Boslaan 30 2496 ZA Den Haag #01# 54#+3/'#,"#,. 1#/" % "#!#+ #/ -/%,'0##/1!',% *2 "# 1e editie van de "HAAGS GOUD CUP", &#1 0!&'11#/#,"# %0!&# -$ "

Nadere informatie

SPEEDO TALENT CUP 2016

SPEEDO TALENT CUP 2016 De Dolfijn organiseert op zondag 28 februari 2016 voor de zesde keer de Speedo Talent Cup. Graag nodigen wij alle junioren- en jeugdzwemmers alsmede de jongens minioren 6 en meisjes minioren 5 uit om mee

Nadere informatie

De wedstrijd wordt gesponsord door Martinez Chocolade.

De wedstrijd wordt gesponsord door Martinez Chocolade. De Dolfijn organiseert op 20 en 21 december a.s. de Martinez Cup. Deze wedstrijd biedt met name de Nederlandse jeugd- en senioren zwemmers de mogelijkheid om zich aan het eind van het jaar nog eenmaal

Nadere informatie

Reglement WoerdenSport MasterSprint

Reglement WoerdenSport MasterSprint Reglement WoerdenSport MasterSprint Algemeen De wedstrijd wordt gehouden in het Batensteinbad in Woerden. Adres: Van Helvoortlaan 40, 3443 AP Woerden Inzwemmen start om 12.15. De wedstrijdaanvang is 12.45

Nadere informatie

Wedstrijdprogramma. PAUZE (5 min.) 19 4 X 50 M WISSELSLAG DAMES Open categorie X 50 M WISSELSLAG HEREN Open categorie.

Wedstrijdprogramma. PAUZE (5 min.) 19 4 X 50 M WISSELSLAG DAMES Open categorie X 50 M WISSELSLAG HEREN Open categorie. Wedstrijddeel 1 (Voormiddag) Inzwemmen: Eerste start: 08.00 uur 09.00 uur Wedstrijdprogramma 01 100 M VLINDERSLAG HEREN Geboren in 2004 en ouder. 02 100 M RUGSLAG DAMES Geboren in 2004 en ouder. 03 50

Nadere informatie

AANTAL BANEN: 4 O 5 O 6 X 8 O C.V. nr. : AANVRAAG DUBBELZWEMMEN (1) : JA X NEEN O. BAANBREEDTE (optioneel) : : 2,33 m

AANTAL BANEN: 4 O 5 O 6 X 8 O C.V. nr. : AANVRAAG DUBBELZWEMMEN (1) : JA X NEEN O. BAANBREEDTE (optioneel) : : 2,33 m VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 21.08.2012 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de KBZB/VZF ANTW O VL.BRA O LIMB X OVL O WVL O Datum Goedkeuring: 15/9/2012 KAMPRECHTER: Daniël Van Rumst Goedkeuring

Nadere informatie

Op zaterdag 24 maart 2012 organiseert AZ&PC Neptunus ter gelegenheid van haar 100 jarig bestaan de. Open Masters Zwemwedstrijd Neptunus 100 jaar

Op zaterdag 24 maart 2012 organiseert AZ&PC Neptunus ter gelegenheid van haar 100 jarig bestaan de. Open Masters Zwemwedstrijd Neptunus 100 jaar Op zaterdag 24 maart 2012 organiseert AZ&PC Neptunus ter gelegenheid van haar 100 jarig bestaan de Open Masters Zwemwedstrijd Neptunus 100 jaar AZ&PC Neptunus nodigt hierbij alle masters uit om aan deze

Nadere informatie

Gelderse en Overijsselse B-Kampioenschappen korte baan

Gelderse en Overijsselse B-Kampioenschappen korte baan Gelderse en Overijsselse B-Kampioenschappen korte baan 2017-2018 De Overijsselse B-Kampioenschappen korte baan worden gehouden op zaterdag 16 en zondag 17 december 2017 in zwembad De Vrolijkheid, Ossenkamp

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 11/12/2016

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 11/12/2016 VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: /2/206 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Antw O Vl.Bra X Limb O O-Vl O W-Vl O Goedgekeurd voor het VSB op 4/2/206 Kamprechter : Naam : Trui

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VLAAMS-BRABANT

ALGEMEEN REGLEMENT VLAAMS-BRABANT VLAAMSE ZWEMFEDERATIE / K.B.Z.B. PROVINCIAAL BESTUUR ZWEMMEN VLAAMS-BRABANT Secretariaat Sylvia Kestens Heideblokstraat 13 3380 Bunsbeek 016 77 13 08 secretaris@pbz-vlb.be ALGEMEEN REGLEMENT VLAAMS-BRABANT

Nadere informatie

UITNODIGING. Een wedstrijd voor zwemmers die zich niet (kunnen) kwalificeren voor de Swim Cup.

UITNODIGING. Een wedstrijd voor zwemmers die zich niet (kunnen) kwalificeren voor de Swim Cup. VRIJDAG 3 MAART ZATERDAG 4 MAART ZONDAG 5 MAART : JEUGD & SENIOREN : MINIOREN : JUNIOREN UITNODIGING Met trots kunnen we aankondigen dat in de pauze van de Swim Cup the Hague de eerste editie van de Ranomi

Nadere informatie

6 de Internationale Grote Prijs GUY COOLEN 27 mei 2012 Uitnodiging

6 de Internationale Grote Prijs GUY COOLEN 27 mei 2012 Uitnodiging 6 de Internationale Grote Prijs GUY COOLEN 27 mei 2012 Uitnodiging Beste sportvrienden, Op zondag 27 mei 2012 organiseert De Meerkoet Bree (DMB) haar 6de internationale Grote Prijs GUY COOLEN. Dit doen

Nadere informatie

PIETER CUP Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zaterdag 4 april 2015

PIETER CUP Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zaterdag 4 april 2015 PIETER CUP Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zaterdag 4 april 2015 Ook dit jaar organiseren wij weer als onderdeel van de Swim Cup Eindhoven de Pieter Cup (7 e keer); een wedstrijd voor jongens en

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 15/1/2016

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 15/1/2016 VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 15/1/2016 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X Goedgekeurd voor het VSB op 16/1/2016 Voorzitter :

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF

VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Datum aanvraag: Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl Goedgekeurd voor het VSB op Voorzitter : Naam : door Freddy DE

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 23/12/2016

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 23/12/2016 VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 23/12/2016 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X Goedgekeurd voor het VSB op 12/2/2017 & 7/3/2017 Voorzitter

Nadere informatie

5 de Internationale Grote Prijs GUY COOLEN

5 de Internationale Grote Prijs GUY COOLEN 5 de Internationale Grote Prijs GUY COOLEN 29 mei 2011 Uitnodiging Beste sportvrienden, Op zondag 29 mei 2011 organiseert De Meerkoet Bree (DMB) haar 5de internationale Grote Prijs GUY COOLEN. Dit doen

Nadere informatie

Praktijkcase EVS -beleid: Van de

Praktijkcase EVS -beleid: Van de Praktijkcase EVS -beleid: Van de De VZF heeft gekozen voor de volgende thema s binnen zijn EVS beleid: Thema 1 : Rechten van het kind Waarom? De Vlaamse Zwemfederatie heeft de Panathlon Verklaring ondertekend

Nadere informatie

De wedstrijd wordt gesponsord door Martinez Chocolade.

De wedstrijd wordt gesponsord door Martinez Chocolade. De Martinez Cup was de laatste jaren dé afsluiting voor de Nederlandse senioren zwemmers van het korte baan seizoen. Ook in 2016 organiseert De Dolfijn deze wedstrijd gelardeerd met overheerlijke Martinez

Nadere informatie

Naam : ADRES ZWEMBAD: Leopold III-laan 18. C.V. nr. : GOLD / 279 / 74 TIJDOPNAME: A.E.I. O S.A.E.I O Manueel X AANTAL BANEN: 4 O 5 O 6 X 8 O

Naam : ADRES ZWEMBAD: Leopold III-laan 18. C.V. nr. : GOLD / 279 / 74 TIJDOPNAME: A.E.I. O S.A.E.I O Manueel X AANTAL BANEN: 4 O 5 O 6 X 8 O VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 30/12/2012 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de KBZB/VZF ANTW O VL.BRA O LIMB O OVL O WVL X Datum Goedkeuring: 31/12/2012 Goedkeuring Dubbelzwemmen: NVT X JA

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 20/05/14 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de KBZB/VZF ANTW O VL.BRA O LIMB X OVL O WVL O

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 20/05/14 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de KBZB/VZF ANTW O VL.BRA O LIMB X OVL O WVL O VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 20/05/14 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de KBZB/VZF ANTW O VL.BRA O LIMB X OVL O WVL O KAMPRECHTER: Naam : Datum Goedkeuring: Goedkeuring Dubbelzwemmen: NVT

Nadere informatie

KNZB Challengers Bepalingen & programma

KNZB Challengers Bepalingen & programma Dit document bevat twee hoofdstukken, te weten hoofdstuk 1 algemene bepalingen KNZB Challengers en hoofdstuk 2 aanvullende bepalingen en programma voor de betreffende challenger. 1. Algemene Bepalingen

Nadere informatie

MINIOREN CUP Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zaterdag 12 april 2014

MINIOREN CUP Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zaterdag 12 april 2014 MINIOREN CUP Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zaterdag 12 april 2014 Dit jaar organiseren wij voor de 6 e keer als onderdeel van de Swim Cup Eindhoven de Minioren Cup (voorheen Pieter Cup); een wedstrijd

Nadere informatie

AANBESTEDINGSFORMULIER PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP

AANBESTEDINGSFORMULIER PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP Secretariaat: Joeri Jacobs Westrodestraat 84, 1861 Meise 015 65 00 07 jjacobs@pbz-vlb.be AANBESTEDINGSFORMULIER PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP Ondergetekende (naam en voornaam):. Hoedanigheid (enkel voorzitter

Nadere informatie

Het Zwemfeest vindt plaats op zondag 10 maart 2013 in het Sportfondsenbad in Amersfoort.

Het Zwemfeest vindt plaats op zondag 10 maart 2013 in het Sportfondsenbad in Amersfoort. Vlasakkerweg 48-3811 MT - Amersfoort Postbus 1767-3800 BT Amersfoort The Netherlands T +31 (0)33 253 30 50 F +31 (0)33 253 30 60 info@nfn.nl - www.nfn.nl Aan de NFN-organisaties Datum: 8 januari 2013 Betreft:

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF

VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF VOORPROGRAMMA voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Datum aanvraag:17/2/2017 Antw O Vl.Bra O Limb O O-Vl X W-Vl O Goedgekeurd voor het VSB op 18/02/2017 Voorzitter: Naam: door

Nadere informatie

7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting

7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting Uitnodiging : Zwemclub Geel nodigt u en uw zwemmers uit op de : 7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting Wanneer: zaterdag 14 en zondag 15 februari 2015 Waar: Stedelijk overdekt zwembad van de stad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. KBZB Lastenboek voor de organisatie van de Belgische Kampioenschappen Synchroonzwemmen Pagina 2 van 7

Inhoudsopgave. KBZB Lastenboek voor de organisatie van de Belgische Kampioenschappen Synchroonzwemmen Pagina 2 van 7 Inhoudsopgave Art 1. Organisatie... 3 Art 2. Kandidatuurstelling... 3 Art 3. Toewijzing... 3 Art 4. Formaliteiten... 3 Art 5. Zwembad... 3 Art 6. Water... 3 Art 7. Geluidsinstallatie... 4 Art 8. Jury...

Nadere informatie

28 e Speedo International Friendship Swimmeet

28 e Speedo International Friendship Swimmeet Beste zwemvrienden, Op zaterdag 28, zondag 29 en maandag 30 december 2013 organiseren wij in het nieuwe (8 banen 25 meter inclusief elektronische tijdwaarneming) te Maastricht de 28 e Speedo International

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE volwassenen (vanaf 18j tot..) "Een plaats voor iedere zwemmer. Een thuis voor recreatieve & sportieve prestaties"

ONTHAALBROCHURE volwassenen (vanaf 18j tot..) Een plaats voor iedere zwemmer. Een thuis voor recreatieve & sportieve prestaties Zwemclub sinds 1935 ONTHAALBROCHURE volwassenen (vanaf 18j tot..) 2016-2017 Inhoud Algemeen 2 Lidgeld 3 Aankoop Zwemmateriaal 4 Contactpersonen 5 "Een plaats voor iedere zwemmer Een thuis voor recreatieve

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 6/9/2015

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 6/9/2015 VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 6/9/2015 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X Goedgekeurd voor het VSB op 6/9/2015 Voorzitter : Naam

Nadere informatie

JUNIOR SWIM CUP Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zondag 5 april 2015

JUNIOR SWIM CUP Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zondag 5 april 2015 JUNIOR SWIM CUP Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zondag 5 april 2015 Voor de vierde keer organiseren wij als onderdeel van de Swim Cup Eindhoven een wedstrijd voor meisjes en jongens junioren. Junior

Nadere informatie

C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN. Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80

C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN. Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN Badminton Vlaanderen vzw Info@badmintonvlaanderen.be www.badmintonvlaanderen.be HOOFDSTUK 1. VOOR HET TORNOOI ARTIKEL

Nadere informatie

Programma Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2013

Programma Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2013 Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2013 Programma Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2013 Zaterdag 29 juni, series Inzwemmen 08.00 uur, aanvang series 09.00 uur 1. 50 m. vrije slag meisjes

Nadere informatie

Naam : ADRES ZWEMBAD: Keizer Karelstraat 41. C.V. nr. : ZTZ/029/66 TIJDOPNAME: A.E.I. O S.A.E.I O Manueel X

Naam : ADRES ZWEMBAD: Keizer Karelstraat 41. C.V. nr. : ZTZ/029/66 TIJDOPNAME: A.E.I. O S.A.E.I O Manueel X VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 14/9/2012 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de KBZB/VZF ANTW O VL.BRA O LIMB O OVL O WVL X Datum Goedkeuring: 19/9/2012 Goedkeuring Dubbelzwemmen: NVT X JA O

Nadere informatie

JUNIOR SWIM CUP EINDHOVEN Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zondag 9 april 2017

JUNIOR SWIM CUP EINDHOVEN Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zondag 9 april 2017 JUNIOR SWIM CUP EINDHOVEN Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zondag 9 april 2017 Voor de zesde keer organiseren wij als onderdeel van de Swim Cup Eindhoven een unieke wedstrijd voor meisjes junioren

Nadere informatie

REGLEMENT WISSELCRITERIUM FRANK PEPERMANS

REGLEMENT WISSELCRITERIUM FRANK PEPERMANS Maatschappelijke zetel: Amandus Geenenlaan 36,2100 Deurne Amandus Geenenlaan 36,2100 Deurne Aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie Stamnummer 002 Opgericht in 1895 www.kazsc.be Bankrekening: BE61 7380

Nadere informatie

Op zaterdag 19 maart 2016 organiseert AZ&PC Neptunus de. 5 Open Masters Zwemwedstrijd Neptunus

Op zaterdag 19 maart 2016 organiseert AZ&PC Neptunus de. 5 Open Masters Zwemwedstrijd Neptunus Op zaterdag 19 maart 2016 organiseert AZ&PC Neptunus de e 5 Open Masters Zwemwedstrijd Neptunus AZ&PC Neptunus nodigt hierbij alle masters uit om aan deze wedstrijd deel te nemen. De wedstrijd wordt gezwommen

Nadere informatie

Minior Swim Cup Eindhoven Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zaterdag 8 april 2017

Minior Swim Cup Eindhoven Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zaterdag 8 april 2017 Minior Swim Cup Eindhoven Pieter van den Hoogenband zwemstadion Zaterdag 8 april 2017 Ook dit jaar organiseren wij weer een Minioren Wedstrijd als onderdeel van de Swim Cup Eindhoven. Maar Pieter Cup gaat

Nadere informatie

1. Vriendjesdag: zaterdag 24 juni 2017

1. Vriendjesdag: zaterdag 24 juni 2017 1. Vriendjesdag: zaterdag 24 juni 2017 Wat houdt de vriendjesdag in? 1 uur zwemmen waarvan 30 minuten les en 30 minuten vrij zwemmen Elke zwemmer mag 1 of 2 vriendjes uitnodigen. Gratis toegang voor de

Nadere informatie

Amsterdam Swim Cup 2009

Amsterdam Swim Cup 2009 Amsterdam Swim Cup 2009 16, 17, 18 en 19 april Sloterparkbad Ondersteund door Topsport Amsterdam en vele zwempartners, organiseert het Nationaal Zweminstituut Amsterdam van 16 t/m 19 april 2009 de zesde

Nadere informatie

AANTAL BANEN: 4 O5 O6 O 8 X. E-mail: vanerum.kris@yucom.be. Gemeente: 9051 Sint-Denijs-Westrem. Fax.: AANVANG INZWEMMEN : 13.

AANTAL BANEN: 4 O5 O6 O 8 X. E-mail: vanerum.kris@yucom.be. Gemeente: 9051 Sint-Denijs-Westrem. Fax.: AANVANG INZWEMMEN : 13. VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 22/01/2012 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de KBZB/VZF ANTW O VL.BRA O LIMB O OVL X WVL O Datum Goedkeuring: 25-01-2012 KAMPRECHTER: Naam : JOOS FRANKY Goedkeuring

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 9/9/2016

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 9/9/2016 VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 9/9/2016 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Antw O / Vl.Bra O / Limb O / O-Vl O / W-Vl X Goedgekeurd voor het VSB op 30/9/2016 Voorzitter : Naam

Nadere informatie

BEPALINGEN KNZB Challegers 2015-2016. Algemene Bepalingen KNZB Challenger

BEPALINGEN KNZB Challegers 2015-2016. Algemene Bepalingen KNZB Challenger BEPALINGEN KNZB Challegers 2015-2016 Dit document bevat twee hoofdstukken, te weten hoofdstuk 1 algemene bepalingen KNZB Challenger en hoofdstuk 2 aanvullende bepalingen en programma voor betreffende challenger.

Nadere informatie

SPLASH-concept ( het recreatief wedstrijdconcept van de VZF voor 6 tot 12 jarigen)

SPLASH-concept ( het recreatief wedstrijdconcept van de VZF voor 6 tot 12 jarigen) SPLASH-concept ( het recreatief wedstrijdconcept van de VZF voor 6 tot 12 jarigen) o Is jouw club ingestapt in het SPLASH- concept? Bestuur Recreatie ja 45 59 nee 55 41 Geen mening / / - Indien neen, waarom..

Nadere informatie

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat Reglement 2015 Inleiding Eind 2014 telt Recreas vzw 141 aangesloten sportclubs die een erg heterogene waaier van sporttakken aanbieden

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN

WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN 1.KWANTITEITSSUBSIDIE (30% van het te verdelen bedrag individuele- + ploegsporten) 1.1. LEDENLIJST CLUB:... Deze hebben jullie al bijgevoegd bij het formulier clubgegevens.

Nadere informatie

DUTCH OPEN SWIM CUP 2005 ZWEMBAD DE TONGELREEP TE EINDHOVEN

DUTCH OPEN SWIM CUP 2005 ZWEMBAD DE TONGELREEP TE EINDHOVEN DUTCH OPEN SWIM CUP 2005 ZWEMBAD DE TONGELREEP TE EINDHOVEN Nationaal Zweminstituut Eindhoven en P.S.V. zwemmen organiseren ook in 2005 een OPEN wedstrijd voor ALLE leeftijdscategorieën waarin veel nationale

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 28/06/2014

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 28/06/2014 VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 28/06/2014 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Antw O Vl.Bra X Limb O O-Vl O W-Vl O Goedgekeurd voor het VSB op 28/06/2014 Voorzitter : Naam :

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN 1.KWANTITEITSSUBSIDIE (30% van het te verdelen bedrag individuele- + ploegsporten) 1.1.LEDENLIJST CLUB:... Deze hebben jullie al bijgevoegd bij het formulier clubgegevens.

Nadere informatie

Swimming Meets. Dit betekent dat er o.a. altijd ruimte zal zijn om in- en uit te zwemmen maar denk hierbij ook aan elektronische tijdwaarneming.

Swimming Meets. Dit betekent dat er o.a. altijd ruimte zal zijn om in- en uit te zwemmen maar denk hierbij ook aan elektronische tijdwaarneming. 26-28 februari 17 april Swimming Meets UITNODIGING Beste zwemvrienden, In het seizoen 2015/2016 organiseert The Hague Swimming (SG) in samenwerking met Den Haag Topsport en vele andere partners wederom

Nadere informatie

INFOBROCHURE VK Zwemmen - 19 februari 2014

INFOBROCHURE VK Zwemmen - 19 februari 2014 Stichting Vlaamse Schoolsport Leopold II-laan 184 D 1080 BRUSSEL Tel. : 02 / 420 06 80 Fax : 02 / 420 31 71 www.schoolsport.be INFOBROCHURE VK Zwemmen - 19 februari 2014 Brugge Zwembad OLYMPIA 1. SITUERING

Nadere informatie

Open Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 2013

Open Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 2013 Open Nederlandse Kampioenschappen Zwemmen 2013 Programma Vrijdag Series Inzwemmen 08.00 uur, aanvang series 09.00 uur 1. 400m vrije slag jongens jeugd/heren senioren + S4 - S14 2. 400m vrije slag meisjes

Nadere informatie

Woensdag 22 februari 2017 S&R Olympia Brugge INTERNATIONAAL SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP

Woensdag 22 februari 2017 S&R Olympia Brugge INTERNATIONAAL SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP Woensdag 22 februari 2017 S&R Olympia Brugge INTERNATIONAAL SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP Deze selectiewedstrijd wordt georganiseerd in het kader van het internationaal schoolsportkampioenschap te Boedapest

Nadere informatie

BEPALINGEN ZWEMVERENIGING ZWK MERLET CUIJK. 8ste JUMBO Multi Meet

BEPALINGEN ZWEMVERENIGING ZWK MERLET CUIJK. 8ste JUMBO Multi Meet BEPALINGEN ZWEMVERENIGING ZWK MERLET CUIJK Beste sportvrienden, Zwemvereniging Merlet organiseert op 20 en 21 februari 2016 een internationale wedstrijd, 8ste JUMBO Multi Meet 1. Algemeen De wedstrijd

Nadere informatie

ZGEEL 2- daagse internationale zwemmeeting

ZGEEL 2- daagse internationale zwemmeeting Uitnodiging : Zwemclub Geel nodigt u en uw zwemmers uit op : 6 ZGEEL 2- daagse internationale zwemmeeting Wanneer: Waar: Bijkomen info: zaterdag 15 en zondag 16 februari 2014 Stelijk overkt zwembad van

Nadere informatie

THE HAGUE HOFBAD 21-23 FEBRUARI. Ypenburgse Boslaan 30 2496 ZA DEN HAAG

THE HAGUE HOFBAD 21-23 FEBRUARI. Ypenburgse Boslaan 30 2496 ZA DEN HAAG THE HAGUE GOLD 2014 Grand Prix 21-23 FEBRUARI HOFBAD Ypenburgse Boslaan 30 2496 ZA DEN HAAG AANKONDIGING: Met ondersteuning van Haags Goud, zwemvereniging Racing Club en vele partners organiseert de stichting

Nadere informatie

Taakbeschrijvingen. Zwemmen

Taakbeschrijvingen. Zwemmen beschrijvingen Zwemmen Dit document bevat alle taken die voor de afdeling zwemmen uitgevoerd worden. De vrijwilligerstaak training geven is niet beschreven. Zwemcommissie 9 11 2008 1 Voorzitter zwemcommissie

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Voorbeelddraaiboek Baanwielrennen

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Voorbeelddraaiboek Baanwielrennen PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Voorbeelddraaiboek Baanwielrennen Volgende pagina s tonen een voorbeeld van een draaiboek zoals gebruikt kan worden voor de organisatie van een baanwedstrijd. Dit

Nadere informatie

President Allendelaan GW Amsterdam

President Allendelaan GW Amsterdam Het einde van het zwemseizoen vraagt erom om nog eens lekker te kunnen knallen op kort bad. Daarom organiseert De Dolfijn voor de tweede keer de SPEEDO Fast Water Meet. Op 27 en 28 juni a.s. is het Sloterparkbad

Nadere informatie

Locatie: Geusseltbad Discusworp XP Maastricht Beste zwemvrienden,

Locatie: Geusseltbad Discusworp XP Maastricht  Beste zwemvrienden, Beste zwemvrienden, Op woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 december 2016 organiseren wij in het (8 banen 25 meter inclusief elektronische tijdwaarneming) te Maastricht 31 e Speedo International Friendship

Nadere informatie

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM 1 Aanvraagdossier Sportverenigingen Subsidie Indienen vóór 15 november CLUBNAAM Algemene informatie sportvereniging (Gelieve dit volledig in te vullen in drukletters aub) 2 A. GEGEVENS VAN DE SPORTVERENIGING

Nadere informatie

Bredense Bruinvissen vzw. Huishoudelijk Reglement. Bredense Bruinvissen vzw

Bredense Bruinvissen vzw. Huishoudelijk Reglement. Bredense Bruinvissen vzw Huishoudelijk Reglement Bredense Bruinvissen vzw Hoofdstuk 1 : Doel Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Bredense Bruinvissen vzw (verder te gebruiken als BBV)

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Uitnodiging voor wedstrijden

Uitnodiging voor wedstrijden BOETEREGLEMENT KONINKLIJKE AMSTERDAMSCHE ZWEMCLUB 1870 Versie 2014.1 Uitnodiging voor wedstrijden In het algemeen ontvang je ruim voor een wedstrijd de uitnodiging met alle gegevens. Deze uitnodiging wordt

Nadere informatie

Sportverenigingen Subsidiereglement

Sportverenigingen Subsidiereglement Sportverenigingen Subsidiereglement Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 13 november 2014 Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 27 november 2014 Artikel 1.- Algemene bepalingen. Binnen

Nadere informatie

Gemeente Zandhoven Liersebaan Zandhoven. Sportdienst

Gemeente Zandhoven Liersebaan Zandhoven. Sportdienst Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven Sportdienst 03-484 16 65 sport@zandhoven.be Reglement inzake subsidie sportverenigingen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 juni 2008 Publicatie

Nadere informatie

SWOT-analyse o.b.v. vorige bevragingen en beleidsplannen + enquête 2011

SWOT-analyse o.b.v. vorige bevragingen en beleidsplannen + enquête 2011 SWOT-analyse o.b.v. vorige bevragingen en beleidsplannen + enquête 2011 COMPETITIETRAININGEN Trainingsuren vallen meestal op gunstige momenten - Clubs krijgen te weinig zwemwater ter beschikking Clubs

Nadere informatie

clubs steken blanco aflossingsbriefjes

clubs steken blanco aflossingsbriefjes ZWEMMEN OPLEIDING JP LEERSTOF versie 11/2010 I. DE WEDSTRIJD A. VOOR DE WEDSTRIJD 1. Ter inzage op het jurysecretariaat 2. Niet te vergeten 3. Te controleren originele inschrijvingsdocumenten officiële

Nadere informatie

YONEX BELGIAN JUNIOR MASTER CIRCUIT NIVEAU GOUD NIVEAU ZILVER NIVEAU BRONS. Inschrijvings- & Toewijzingsdocument

YONEX BELGIAN JUNIOR MASTER CIRCUIT NIVEAU GOUD NIVEAU ZILVER NIVEAU BRONS. Inschrijvings- & Toewijzingsdocument YONEX BELGIAN JUNIOR MASTER CIRCUIT NIVEAU GOUD NIVEAU ZILVER NIVEAU BRONS Inschrijvings- & Toewijzingsdocument INHOUDSTAFEL 1. BELGIAN JUNIOR MASTER CIRCUIT 1.1. ALGEMEEN 1.2. DATUM 2. VEREISTE VOORZIENINGEN

Nadere informatie

AAN DE VERENIGINGEN BULADO, PIRANHA, SHARKS, SITHOC, TYPHOON en BARRACUDAS.

AAN DE VERENIGINGEN BULADO, PIRANHA, SHARKS, SITHOC, TYPHOON en BARRACUDAS. AAN DE VERENIGINGEN BULADO, PIRANHA, SHARKS, SITHOC, TYPHOON en BARRACUDAS. Willemstad, 17 mei 2010 Geacht Bestuur, Wij hebben het genoegen U uit te nodigen voor deelname aan de Curaçaose A-Kampioenschappen,

Nadere informatie

VOORSTEL WEDSTRIJDPROGRAMMA REGIO OOST SEIZOEN 2014/2015

VOORSTEL WEDSTRIJDPROGRAMMA REGIO OOST SEIZOEN 2014/2015 VOORSTEL WEDSTRIJDPROGRAMMA REGIO OOST SEIZOEN 2014/2015 Door de zwemtrainers in de werkgroep Kampioenschappen is een voorstel uitgewerkt en aan de KZC s (Regio-zwemcommissie) aangeboden. Tijdens een gezamenlijke

Nadere informatie

KNZB Nationale Zwem Competitie Pouleafspraken

KNZB Nationale Zwem Competitie Pouleafspraken KNZB Nationale Zwem Competitie 2014-2015 Pouleafspraken Aan: Zwemcommissies Verenigingen Brabant, Zeeland, Limburg en enkele Gelderse verenigingen die deelnemen aan de competitiegroepen. Datum: 28 april

Nadere informatie

AANTAL BANEN: 4 O 5 O 6 O 8 X C.V. nr. : MEGA/019/53 AANVRAAG DUBBELZWEMMEN (1) : JA O NEEN X.

AANTAL BANEN: 4 O 5 O 6 O 8 X C.V. nr. : MEGA/019/53 AANVRAAG DUBBELZWEMMEN (1) : JA O NEEN X. VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 13/05/2010 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de KBZB/VZF ANTW O VL.BRA O LIMB O OVL O WVL O Datum Goedkeuring: 17/05/2010 KAMPRECHTER: Naam : FLIEBERG RIA Goedkeuring

Nadere informatie

Deelnemen is winnen. Een gezegde dat zeker waar is voor onze G-karate wedstrijden. Daarom ontvangt ook iedere deelnemer een medaille.

Deelnemen is winnen. Een gezegde dat zeker waar is voor onze G-karate wedstrijden. Daarom ontvangt ook iedere deelnemer een medaille. Hasselt, 15 november 2015 Beste G-karateka, p zondag 31 januari 2016 is het zover: het open Belgisch Kampioenschap G-karate 2016! Het kampioenschap wordt georganiseerd door Goju-ryu karate-do Kuyukai Liege,

Nadere informatie

De uiterste datum voor inschrijving is 10 MEI 2016.

De uiterste datum voor inschrijving is 10 MEI 2016. Hasselt, 25 november 2015 Beste G-karateka, p zondag 29 mei 2016 gaan we weer een stapje verder... I-Karate GLBAL organiseert: Het kampioenschap wordt georganiseerd door I-Karate GLBAL, in samenwerking

Nadere informatie

1 VOORSTELLING VAN DE CLUB. Sinds januari 2007 is onze club een vzw. De naam van de club: vzw Z.C.N. (ZwemClub Neerpelt)

1 VOORSTELLING VAN DE CLUB. Sinds januari 2007 is onze club een vzw. De naam van de club: vzw Z.C.N. (ZwemClub Neerpelt) 1 VOORSTELLING VAN DE CLUB Sinds januari 2007 is onze club een vzw. De naam van de club: vzw Z.C.N. (ZwemClub Neerpelt) We kunnen stellen dat de Raad van Bestuur de algemene werking van de zwemclub behartigt

Nadere informatie