Woonboot. verzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonboot. verzekering"

Transcriptie

1 verzekering Woonboot 10% korting bij alarminstallatie Glasbreuk gratis meeverzekerd Inboel automatisch geïnxeerd Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) mee te verzekeren

2 verzekering Woonboot De Unigarant Woonbootverzekering biedt een ruime kking voor uw woonboot en bijbehoren inboel. Ook Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is in ze verzekering opgenomen die u te allen tij nodige zekerheid geeft. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. De woonbootverzekering geldt alleen op vaste ligplaats, evenals tijns transport binnen gemeente ligplaats of naar dichtstbijzijn hellingplaats of dok. Casco verzekering De woonboot kan op basis dagwaar of herbouwwaar worn verzekerd. Indien woonboot in een goe onrhoudstoestand verkeert, is kking op basis herbouwwaar mogelijk. Woonboten met een stalen moeten elke vier jaar een onrhoudsbeurt krijgen. In verband met ontwikkeling waar en overige prijsstijgingen, vindt elke vijf jaar een her-inspectie en waarvaststelling plaats. Bij uw kking is glasbreuk standaard gratis meeverzekerd. Bij stormscha geldt een eigen risico 125,- per gebeurtenis. Inboel Uw inboel in woonboot kan alleen gecombird met een Casco verzekering worn meeverzekerd. U bent automatisch verzekerd tegen huidige marktwaar bij prijsstijgingen, doordat uw inboel standaard wordt geïnxeerd.

3 U kunt kiezen uit drie kkingsvarianten: Uitgebreid, Brand+Diefstal+WA en alleen Brand. Voor een viertal stengebien geldt bij diefstal een eigen risico 250,- per gebeurtenis. Dit eigen risico kan worn afgekocht tegen een premietoeslag slechts 50,- per jaar. Amsterdam - postco 1000 t/m 1109 Den Haag - postco 2500 t/m 2599 Rotterdam - postco 3000 t/m 3099 Utrecht - postco 3500 t/m 3599 Aansprakelijkheid Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zonr te willen kunt u met uw woonboot scha toebrengen aan een anr, waardoor u voor enorme kosten kan komen te staan. Met onze Woonbootverzekering zijn kosten voor dit soort situaties gekt (behalve wanr u alleen voor brandkking kiest). 10% korting bij alarminstallatie Als uw woonboot is voorzien een goedgekeur en gecertificeer alarminstallatie, krijgt u op uw inboel een korting 10%. Bij alarminstallatie dient een onrhoudscontract te zijn afgesloten. Jaarpremies Jaarpremie woonboot Casco Woonboot Betonnen Stalen Uitgebreid 5 6 Brand + diefstal + WA* 4 5 Brand 3 4 * tot ,- Jaarpremie inboel over nieuwwaar Inboel Woonboot Betonnen Stalen Uitgebreid 5 6 Brand + diefstal 4 5 Brand 3 4 Toelichting premievaststelling Tegen dagwaar Voor woonboten die op basis dagwaar verzekerd worn, geldt als premiegrondslag helft huidige herbouwwaar, verhoogd met helft huidige dagwaar. De dagwaar mag hierbij niet lager worn gesteld dan 70% huidige herbouwwaar. Tegen herbouwwaar: Voor nieuwe woonboten en voor woonboten die op basis herbouwwaar verzekerd worn, geldt als premiegrondslag huidige herbouwwaar woonboot met opbouw. Dit is exclusief ligplaats, schuren en huishoulijke inboel. Aan inhoud ze brochure kunnen geen anre rechten worn ontleend dan vermeld in voorwaarn. Voor ze verzekring brengen wij u kosten en 7% assurantiebelasting in rekening. De gemaakte kosten zijn voor opmaken polis en uitvoeren een mutatie polis.

4 AANVRAAG/WIJZIGIN G W O O NBO OTVERZEKERIN G Dit formulier wordt automatisch verwerkt. A.u.b. één letter/cijfer per hokje in blokletters invullen! 1. Verzekeringnemer documentco naam voornamen (1e voluit) straat en huisnummer M V postco woonplaats telefoon werk Postbank- of bankrekeningnr telefoon privé geboortedatum nationaliteit beroep burgerlijke staat 2. Gegevens woonboot soort, type woonboot heeft woonboot een naam? registratienummer gehuwd samenwonend alleenstaand naam partner ponton bak tjalk anrs, n.l. ja, n.l. bouwaard gebouwd door staal/ijzer beton hout bouwjaar opbouw opgebouwd door bouwjaar omschrijving in meters lengte breedte diepgang opbouw omschrijving in meters lengte breedte hoogte 3. Locatie omschrijving ligplaats risico-adres postco woonplaats 4. Eigenaar woonboot bent u eigenaar? ja, sinds wanr? (d-m-j), naam eigenaar straat en huisnummer postco, woonplaats naam vorige eigenaar aankoopbedrag is woonboot bij aankoop op helling geweest? werfverklaring of hellingsrapport aanwezig ja ja, bij welke werf?

5 AANVRAAG/WIJZIGIN G VERVOLG W O O NBO OTVERZEKERIN G Dit formulier wordt automatisch verwerkt. A.u.b. één letter/cijfer per hokje in blokletters invullen! is woonboot door een skundige onrzocht ja, door wie? documentco waar? 5. Bewoning zijn er lekkages of anre gebreken geconstateerd ja, welke? doelein gebruik bewoning weekend verblijf en/of vakantiegebruik frequentie bewoning anrs, n.l. permanent tijlijk is er sprake toezicht? ja, op welke wijze? wordt woonboot verhuurd? ja, aan 6. Voorzieningen alarminstallatie aanwezig ja, type brandblusapparaat aan boord ja, type soort onrhoudscontract (kopie met aanvraag meesturen a.u.b.) is met een motor uitgerust ja, wordt er met woonboot gevaren? ja 7. Verzekering gewenste ingangsdatum (d-m-j) (onr voorbehoud acceptatie) contractduur 5 jaar 3 jaar (3% premietoeslag) 1 jaar (5% premietoeslag) soort verzekering, met als kking uitgebreid brand, diefstal en WA brand op basis herbouwwaar dagwaar inboel, met als kking uitgebreid diefstal en brand brand wenst u eigen risico 250,- m.b.t. risico diefstal op inboel af te kopen (geldt alleen voor sten waarop dit eigen risico toepassing is) ja verzeker bedragen inboel bestaat meer dan 10% verzekerd bedrag aan inboel uit sieran en kostbaarhen ja, n.l. % wilt u eventuele opstallen aan wal meeverzekeren ja, waaruit bestaan ze? wat is waar?

6 AANVRAAG/WIJZIGIN G VERVOLG W O O NBO OTVERZEKERIN G Dit formulier wordt automatisch verwerkt. A.u.b. één letter/cijfer per hokje in blokletters invullen! 8. Premiebetaling documentco betaling per jaar halfjaar (opslag 3%) Machtiging tot automatische incasso Voor zover incasso wordt verzorgd door Unigarant NV verzoekt onrgeteken verschuldig bedragen voor aangegeven verzekering automatisch af te schrijven zijn / haar kwartaal (opslag 5%) girorekening bankrekening maand (opslag 7%) (automatische incasso door Unigarant verplicht) handtekening voor akkoord automatische incasso per acceptgiro automatische incasso ( machtiging tot automatische incasso onrtekenen a.u.b.) 9. Slotvragen Hebt u, of een anre belanghebben bij ze ja, toelichting verzekering, Omg al eens melingsplicht eerr Als scha aanvrager gelen bent als gevolg u verplicht vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorn. De vragen geln ook voor een beken gebeurtenissen als r gekt die op wordt nu meeverzekerd aangevraag belanghebben). of soortgelijke Bij beantwoording is niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die anre belanghebbenn bij bijvoorbeeld uw echtgeno(o)t(e), partner, kinren of iemand die recht kan krijgen op een uitkering (verr te noemen ze verzekering. verzekering(en)? Vragen waar u antwoord al bij ons bekend veronrstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorn. Zijn er feiten en omstandighen die af nu tot polisafgifte bekend worn, dan dient u die alsnog aan ons me te len. Gevolgen tekortkomingen in melingsplicht Indien Loopt u niet er of bij niet een volledig maatschappij hebben een soortgelijke recht verzekering op te zeggen als wij bij kennis over ware stand zaken verzekering nooit zoun hebben gesloten. aan uw melingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe lein dat recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. ja, maatschappij Wij Dit recht hebben verzekering? wij ook bij opzet tot misleiding. Dit is vastgelegd in artikelen 7: Burgerlijk Wetboek. polisnummer Verantwoorlijkheid onrtekening U bent verantwoorlijk voor juiste beantwoording per (d-m-j) vragen in aanvraagformulier ook al vult een anr formulier voor u in. Wij moeten immers aan hand gegeven antwoorn een juiste inschatting te verzekeren risico kunnen maken. Verzekeringsvoorwaarn Heeft een maatschappij u en premiebetaling ja, maatschappij ooit een verzekering geweigerd, Door opgezegd onrtekening of daaraan verklaart u dat u ze verzekering volgens premietarief en onze verzekeringsvoorwaarn wenst aan te gaan. Bij beperken niet betaling voorwaarn een premie en daarmee polisnummer samenhangen kosten bent u aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Onze verzekeringsvoorwaarn gesteld? kunt u bekijken/downloan op per (d-m-j) Benktijd Na ontgst Wat was hier polis heeft u 14 dagen benktijd om verzekering ongedaan te maken. ren? Privacy Bent u, of een anre De belanghebben op dit formulier bij ingevul ze persoonsgegevens en eventueel nar over te leggen persoonsgegevens gebruiken wij voor accepteren verzekering, in laatste aanvraag, uitvoeren een verzekeringsovereenkomst, relatiebeheer en fraupreventie. Ook kunnen wij ze gegevens gebruiken om u te informeren acht jaar over in aanraking voor u relete producten en diensten. geweest met politie of ja, toelichting justitie? Bijvoorbeeld omdat u, Klachten of een anre belanghebben, werd naar verdacht aanleiding ( sluiten ) verzekeringsovereenkomst kunt u schriftelijk indienen bij directie Unigarant NV (Postbus Klachten plegen een strafbaar feit 50000, (waar 7900 ook RP overtredingen Hoogeveen) en/of bij Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (Postbus 93560, 2509 AN Den Haag). onr vallen)? Onrtekening Zo U ja, verklaart geef dan met aan om onrtekening welk dit formulier dat alle vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig waarheid zijn beantwoord en dat u hiermee strafbaar feit aangevraag ging, of verzekering wilt sluiten. tot een rechtszaak is gekomen, wat resultaat daar was en of eventuele (straf)maatregelen al zijn uitgevoerd. (U kunt ze informatie sgewenst vertrouwelijk aan directie zenn). N.B. Bij beantwoording ze vraag is niet alleen eigen wetenschap aanvrager bepalend, maar ook die anre belanghebbenn.

7 postco woonplaat straat en huisnummer 4. Eigenaar woonboot AA N VRAA G / W IJ Z I G I N G AA N VRAA G / W IJ Z I G I N G bent u eigenaar? ja, sinds wanr? (d-m-j) postco, woonplaats VERV O L G W O O N B O O TVER Z EKERI N G VERV O L G naam vorige W O O N B O O TVER Z EKERI N G eigenaar, naam eigenaar straat en huisnummer documentco is woonboot bij aankoop op documentco 9.itAlgemene Onrtekening D10. for mulier gegevens wordt automatisch verwerkt. A.u.b. één letter/cijfer per hokje in blokletters invullen! postco, woonplaats ja, bij welke werf? helling geweest? De is looptijd verzekering. Deze termijn staat overeenkomst ongeldig verklaren, al of dan niet met premierestitutie. Dit 10. Onrtekening naam vorige Bent u of anre belanghebben, laatstevoor acht jaar conin aanraking geweest met politiewerfverklaring of justitie? los een premievervaldatum. U kunt zelfinaangeven welke recht is vastgelegd in hellingsrapport artikeleigenaar 251 Wetboek Koophanl. aanwezig tracttermijn u kiest. hierbij verzekering in principe pas Bijvoorbeeld omdat u werd verdacht plegen een strafbaar feit?overeenkomst ongeldig verklaren, De isbenk looptijd dat uverzekering. Deze termijn staat al dan nietjamet premierestitutie. Dit kunt opzeggen aan eind U gekozen (waarbij los premievervaldatum. kunt zelf aangeven voor welke conrecht isaanvraag vastgelegd in een artikel 251 Wetboek Koophanl. Bij verzekering worn persoonsgegevens en utracttermijn een opzegtermijn 3 maann in uacht moet nemen). De gekozen u kiest. Benk hierbij dat verzekering in principe pas Zo ja,opzeggen geef danaan aan omeind welk strafbaar ging, of tot een rechtszaak is gekomen, watgegevens resultaat aankoopbedrag eventueel nare gevraagd. Deze worn door Unigarant bepaalt hoogte feit premie. kunt gekozen (waarbij was en of eventuele (straf)maatregelen al zijn De uitgevoerd. sgewenst Bij informatie aanvraag een verzekering persoonsgegevens en udaar een opzegtermijn 3 maann in acht moet nemen). gekozen (U kunt ze verwerkt ten behoeve aangaan en uitvoeren verzekeringsis woonboot bij worn aankoop op eventueel nareengegevens gevraagd. Deze worn door Unigarant bepaalt hoogte dit formulier premie. dat vragen naar vertrouwelijk directie zenn). U verklaart metaan onrtekening overeenkomsten beheren relaties die daaruit voortvloeien. ja, bij welkedit werf? helling geweest? behoeve en uitvoeren verzekeringsbeste weten, waarheid zijn beantwoord AA N VRAA G /juist W IJen Z I overeenkomstig GING VERV O L G W OenO N B O verwerkt Onodig TVER Z EKERI N Gaangaan is terten onrsteuning bedrijfuitvoering en fraubestrijding U verklaart metaangevraag onrtekeningverzekering ditu,formulier dat belanghebben, vragen naar ooit een werfverklaring overeenkomsten en beheren ofrelaties die daaruit voortvloeien. dat u hiermee verkrijgen. Heeft een verzekeringsmaatschappij eenwilt anre soortgelijke en om te kunnenverzekering voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op dit allesdit is hellingsrapport beste weten,ofjuist en overeenkomstig waarheid zijn beantwoord en is nodig ter onrsteuning persoonsgegevens bedrijfuitvoering fraubestrijding ja enverzekeringsbedrijf aanwezig geweigerd opgezegd? gedragsco Verwerking dat u hiermee verzekering wilt verkrijgen. en om te kunneninvoldoen aan wettelijke verplichtingen. Open ditplichten alles is Wanr later,naaangevraag afsluiten overeenkomst, blijkt dat u één toepassing. ze gedragsco worn rechten gedragsco Verwerking persoonsgegevens verzekeringsbedrijf of vragen onjuist of onvolledig hebt een ingevuld, kan Unigarant partijen bij die gegevensverwerking weergegeven. Zomeer ja,voeg dan een toelichting bij, zodat beoorling kan plaatsvinn. later,wordt na auto afsluiten verwerkt. overeenkomst, blijktletter dat u/ cijfer één per hokje in toepassing. In ze gedragsco worn rechten en documentco plichten DWanr it formulier matisch A.u.b. één blokletters invullen! of meer vragen onjuist of onvolledig hebt ingevuld, kan Unigarant partijen bij die gegevensverwerking weergegeven. 10. Onrtekening Datum (dag-maand-jaar) Plaats Handtekening verzekeringnemer aankoopbedrag Dit formulier wordt automatisch verwerkt. A.u.b. één letter/cijfer per hokje in blokletters invullen! De is looptijd verzekering. Deze termijn staat overeenkomst ongeldig verklaren, al danverzekeringnemer niet met premierestitutie. Dit Datum maand-jaar) PlaatsconHandtekening los (dag premievervaldatum. U kunt zelf aangeven voor welke recht is vastgelegd in artikel 251 Wetboek Koophanl. tracttermijn u kiest. Benk hierbij dat u verzekering in principe pas kunt opzeggen aan eind gekozen (waarbij Bij aanvraag een verzekering worn persoonsgegevens en u een opzegtermijn 3 maann in acht moet nemen). De gekozen eventueel nare gegevens gevraagd. Deze worn door Unigarant bepaalt hoogte premie. Indien aard risico dit noodzakelijk maakt, bestaat mogelijkheid dat, alvorens tot acceptatie wordt overgegaan, Unigarant NV afwijken premie verwerkt ten behoeve aangaan en uitvoeren verzekeringsen voorwaarn stelt en/of bijzonre bepalingen opmt. U verklaart met onrtekening dit formulier dat vragen naar overeenkomsten en beheren relaties dieunigarant daaruit voortvloeien. Dit premie Indien aard risico dit noodzakelijk maakt, bestaat mogelijkheid dat, alvorens tot acceptatie wordt overgegaan, NV afwijken beste weten, juiststelt en overeenkomstig waarheidopmt. zijn beantwoord en is nodig ter onrsteuning bedrijfuitvoering en fraubestrijding en voorwaarn en/of bijzonre bepalingen Op verzekering is Nerlands recht toepassing. Klachten over uitvoering verzekeringsovereenkomst kunt u voorleggen aan directie dat u hiermee aangevraag verzekering wilt verkrijgen. en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op dit alles is Unigarant NV, Postbus , 7900 RP Hoogeveen. Wanr oorel directie voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenn tot Stichting Klachten gedragsco Verwerking persoonsgegevens verzekeringsbedrijf Op verzekering is Nerlands recht 2509 toepassing. Klachten over uitvoering verzekeringsovereenkomst kunt u voorleggen aan directie instituut Verzekeringen, Postbus 93560, AN Den Haag. Wanr later, na afsluiten RP Hoogeveen. overeenkomst, blijkt dat één toepassing. In ze gedragsco worn rechten plichtenklachtenunigarant NV, Postbus , 7900 Wanr uoorel directie voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenn toten Stichting of meer vragen onjuist of onvolledig hebt Unigarant partijen bij die gegevensverwerking weergegeven. 11. Assurantieadviseur instituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509ingevuld, AN Den kan Haag. 11. Assurantieadviseur Datum (dag-maand-jaar) Plaats TP-nummer Handtekening verzekeringnemer TP-nummer Indien aard risico dit noodzakelijk maakt, bestaat mogelijkheid dat, alvorens tot acceptatie wordt overgegaan, Unigarant NV afwijken premie en voorwaarn stelt en/of bijzonre bepalingen opmt. Op verzekering is Nerlands recht toepassing. Klachten over uitvoering verzekeringsovereenkomst kunt u voorleggen aan directie Unigarant NV, Postbus , 7900 RP Hoogeveen. Wanr oorel directie voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenn tot Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. 11. Assurantieadviseur TP-nummer Unigarant N.V., postbus RP te Hoogeveen, hanlsregister nr De verzeker risico s worn gedragen door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. WNB01AV (05.04) (01.06) WNB01AV

8 Auto Motor Fiets Bromfiets Reis Cara Kampeerauto Oldtimer Recreatie Boot Woonhuis Inboel Aansprakelijkheid Rechtsbijstand Gezinsongevallen Woonboot WNB01AV (08-05)

Watersport. Voortstuwingsinstallatie vaartuig. Gegevens volgboot. Voortstuwinginstallatie volgboot. Aankoopdatum

Watersport. Voortstuwingsinstallatie vaartuig. Gegevens volgboot. Voortstuwinginstallatie volgboot. Aankoopdatum Aanvraag Watersport Unigarant N.V. Postbus 50000 7900 RP Hoogeveen handelsregister nr. 04023408. De verzekerde risico s worden gedragen door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. Dit formulier wordt automatisch

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd aanvraag

ZelfstandigVerzekerd aanvraag ZelfstandigVerzekerd aanvraag intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) ZelfstandigVerzekerd aanvraag  1. aanvraag betreft (Er moet altijd een gezondheidsverklaring ingevuld

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag intermediair intermediairnummer 001 4312(0106)a adresgegevens intermediair Privé Pakket aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering voor 5 jaar 3 jaar (3% toeslag) 1 jaar doorlopend

Nadere informatie

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland?

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland? De Goudse Zorg Polis wijzigingsformulier Gebruik dit formulier alleen voor het wijzigen van uw De Goudse Zorg Polis. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: De Goudse Zorg Polis, Postbus 2561, 6401

Nadere informatie

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Nieuwe verzekering. Contractduur: 5 jaar 3jaar(3% toeslag) 1 jaar (5% toeslag) Ingangsdatum van de verzekering: / / 1.Verzekeringnemer Naam en

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Particulier ZekerPakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Particulier ZekerPakket Nieuwe Hollandse Lloyd Schadeverzekeringmaatschappij N.V. Polanerbaan 11, Woerden Postbus 415, 3440 AK Woerden Fax 0348-57 14 13 Telefoon 0348-57 19 11 acceptatie@nhl-verzekeringen.nl Aanvraag-/wijzigingsformulier

Nadere informatie

Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket

Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket Allianz Nederland Schadeverzekering Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket 1. Verzekeringnemer (aanvrager) Voorletters M V Adres Postcode Woonplaats Telefoon Geboortedatum (Post)banknummer Toelichting Waar in

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair  inhoudsopgave Aanvraag Privé Pakket 3 Aansprakelijkheidsverzekering 6 Woonhuisverzekering 7 Herbouwwaardemeter 8 Inboedelverzekering

Nadere informatie

Verzekeringsbewijs FIETSVERZEKERING

Verzekeringsbewijs FIETSVERZEKERING FIETSERZEKERING slot fiets en beschadiging (incl. administratiekosten) Dit origineel opsturen naar: Antwoordnummer 450, 7900 B Hoogeveen Unigarant N.., Postbus 50.000-7900 RP te Hoogeveen, handelsregister

Nadere informatie

Verzekerd Wonen. Pakket. Allianz Nederland Schadeverzekering. Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11. Fax (030) 603 93 47

Verzekerd Wonen. Pakket. Allianz Nederland Schadeverzekering. Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11. Fax (030) 603 93 47 S1560.75 www. allianz.nl Allianz Nederland Schadeverzekering Buizerdlaan 12 Postbus 8 3430 AA Nieuwegein Tel (030) 607 79 11 Fax (030) 603 93 47 Aanvraag particuliere verzekering Verzekerd Wonen Pakket

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Woonhuis... Inboedel... Aansprakelijkheid... Rechtsbijstand... Ongevallen... Opnemen in bestaand GABA Particulier Pakket

Nadere informatie

Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:...

Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:... Aanvraag/wijziging Motorrijtuigverzekering 1. Intermediair Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:... 2. Ingangsdatum Ingangsdatum:... Betreft: nieuwe verzekering wijziging polisnummer:... 3. Contracttermijn

Nadere informatie

Verzekeringsbewijs FIETSVERZEKERING

Verzekeringsbewijs FIETSVERZEKERING FIETSERZEKERING gegevens slot en beschadiging Dit origineel opsturen naar: Antwoordnummer 45, 7 B Hoogeveen Unigarant erzekeringen, Postbus 5. - 7 RP te Hoogeveen, handelsregister nr 4348. De verzekerde

Nadere informatie

Aanvraag Klassieker Polis

Aanvraag Klassieker Polis Aanvraag Klassieker Polis Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum Reeds telefonisch besproken met Op Reeds in voorlopige dekking gegeven per Polisnummer Cliëntnummer Assurantieadviseur Agentnummer Verzekeringsnemer

Nadere informatie

Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering

Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering Particulieren Dit formulier is bestemd voor het aanvragen/wijzigen van verzekeringen voor personen- en kampeerauto s, motoren, caravans en aanhangwagens. nieuwe

Nadere informatie

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N OVZ O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N O V Z aanvraag - / wijzigingsformulier Particuliere verzekeringen verzekeringen Tussenpersoon Nummer a. Keuze verzekeringsvormen Welke verzekering(en)

Nadere informatie

Nationaliteit: O Nederlandse O anders: Betalingstermijn: O jaar O halfjaar O kwartaal* O maand* *alleen in combinatie met automatische incasso

Nationaliteit: O Nederlandse O anders: Betalingstermijn: O jaar O halfjaar O kwartaal* O maand* *alleen in combinatie met automatische incasso Bromfiets-/scooterverzekering Maaltijdbezorging Sluitsnel.nl Verzekeringen Postbus 57 1606 ZH VENHUIZEN Tel. 0229-287093 Fax 0229-287099 E. info@sluitsnel.nl Gewenste ingangsdatum - - Gegevens verzekeringnemer

Nadere informatie

Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche

Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche Voor een snelle verwerking van deze aanvraag wordt u verzocht dit formulier in blokletters in te vullen. Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum

Nadere informatie

Verzekerd Wonen Pakket

Verzekerd Wonen Pakket Allianz Nederland Schadeverzekering Verzekerd Wonen Pakket Aanvraag particuliere verzekering Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket 1. Verzekeringnemer (aanvrager) Voorletters M V Adres Postcode Woonplaats Telefoon

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Woonhuis... Inboedel... Aansprakelijkheid... Rechtsbijstand... Ongevallen... Verkeerspakket Personenauto... Motorrijwiel...

Nadere informatie

Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering

Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering Ingangsdatum Tussenpersoon Polisnummer : : : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier)

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gewenste verzekeringen

Aanvraagformulier. Gewenste verzekeringen Aanvraagformulier Assurantie-adviseur nieuwe verzekering wijziging polisnummer :.. :.. Verzekeringnemer a. Naam en voorletters b. Adres c. Postcode + plaats d. E-mail e. Geboortedatum. -. -... k. Beroep/bedrijf

Nadere informatie

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer:

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer: Aanvraagformulier Inboedelverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: Diks verzekeringen BV 3240 AA Middelharnis Adres: Swammerdamweg 8 Telefoon (0187) 488 555 Telefoon (030)

Nadere informatie

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer:

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer: AANVRAAG ALGEMEEN Steijnborg Verzekeringspakket Particulier Deze aanvraag heeft betrekking op een nieuw af te sluiten Steijnborg Verzekeringspakket Particulieren uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket

Nadere informatie

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v Aanvraagformulier voor particuliere schadeverzekeringen Gegevens verzekeringnemer Naam m/v Adres Postcode & woonplaats Geboortedatum Beroep Gegevens verzekerden alleenstaand echtgenote of partner kind(eren)

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d.

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d. Aanvraagformulier Inboedelverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: 3240 AA Middelharnis Adres: Telefoon (0187) 488 555 Fax (0187) 488 551 www.voogd.com RC-nummer: Gegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier Van Santen Totaalplan Algemeen

Aanvraagformulier Van Santen Totaalplan Algemeen Aanvraagformulier Van Santen Totaalplan Algemeen Offertenummer Ingangsdatum pakket. Tussenpersoon Tussenpersoonnummer.. Aanvraag Offerte Wijziging op polisnummer.. Gewenste verzekeringen Woon Verkeer Recreatie

Nadere informatie