PolyServe Matrix Server

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PolyServe Matrix Server"

Transcriptie

1 NAS Schaalbare NAS-omgeving op basis van commodity server hardware PolyServe Matrix Server 12 Naarmate de capaciteit van bestaande CIFS servers in een enterprise-omgeving te kort schiet, moet de beheerder noodgedwongen kiezen uit slechts drie mogelijkheden: 'upgrading' naar een grotere file server, aanschaf van een zogenaamde NAS appliance of weer een NAS server bijplaatsen. DOOR BRAM DONS Tot op heden waren gebruikers voor schaalbaarheid en prestaties van een grote NAS enterprise-infrastructuur aangewezen op een door leveranciers geboden 'totaalpakket', bestaande uit geïntegreerde sofware, servers, netwerken en disksystemen. Dit model wordt al enkele jaren door de belangrijkste leverancier op dit gebied, de firma Network Appliance, met succes op de markt gebracht. Sinds kort hebben ook EMC, IBM en HP zich op deze markt begeven, met systemen waarbij ze een op Fibre Channel gebaseerd (en in toenemende mate iscsi) SAN 'achter' hun bestaande NFS- of CIFSservers opnemen. Gebruikers vinden echter dat de bestaande problemen met betrekking tot file serving daarmee in het geheel niet worden opgelost. Want dergelijke 'NAS heads' fungeren ook weer gewoon als file servers en zijn in feite virtuele NAS-eilanden 'bovenop' de SAN fabric, elk nog steeds met zijn eigen servergeconcentreerde 'ownership' van het CIFS/NFS-bestandsysteem. In navolging van de algemene trend in ITland, willen gebruikers betrouwbaarheid, schaalbaarheid en hoge prestaties zonder in het keurslijf te worden gedwongen van de door leveranciers geboden, in hoge mate geïntegreerde en proprietary hardware/software-oplossingen. De vraag die men stelt is of het mogelijk is om een schaalbare NAS-omgeving te creëren op basis van commodity server hardware en operatings systems (Windows, Linux of Solaris)? In dit artikel wordt deze vraag met ja' beantwoord. Ontwikkeling op NAS Cluster-gebied Recente vorderingen op het gebied van enterprise-klasse clustering-technologie maken een 'outside the box' benadering van schaalbare NAS-systemen mogelijk. Om een dergelijk systeem commercieel te kunnen toepassen moet wél op zijn minst een global namespace, failover en herstel, snapshots, replicatie, backup/recovery-voorziening, geoptimaliseerde toegang tot het bestandsysteem en ondersteuning van de belangrijkste opslagapplicaties worden geboden. Pionier op dit gebied, Spinnaker Networks (in 2003 door Network Appliance overgenomen), bracht daartoe als eerste het hardware-gebaseerde SpinServer 3300 Cluster NAS-systeem op de markt. Dat was weliswaar een NAS-cluster maar wel weer een in hoge mate proprietary oplossing. Een puur software-gebaseerde oplossing die voldoet aan de hiervoor gestelde criteria zou beter als vervanger van de

2 bestaande geïntegreerde NAS-systemen kunnen dienen, alleen dan tegen een fractie van de kosten. De firma Sistina Software bracht al eerder een cluster filesysteem voor Linux op de markt, maar werd tot nu toe in een commerciële omgeving bijna niet toegepast; Sistina is dit jaar door Red Hat Inc. overgenomen. Waar de meeste gebruikers van CIFS-gebaseerde file servers wél op zitten te wachten is een schaalbaar NAS-systeem voor de Windows-omgeving. Nadat de firma PolyServe al eerder een Cluster File System (CFS) met succes voor de Linux-omgeving op de markt heeft gebracht, is het er als eerste in geslaagd om ook een kosteneffectief, modulair uitbreidbaar, faulttolerant NAS Cluster File-systeem voor de Windows-omgeving op de markt te brengen: de PolyServe Matrix Server. PolyServe heeft in nauwe samenwerking met Microsoft de complexe file systemtechnologie voor de Windows-architectuur ontwikkeld. Als zodanig heeft PolyServe de gerenommeerde status van 'Microsoft Certified Partner' verkregen, die als basis fungeerde om een nauwe samenwerking met HP, Dell en IBM en nog andere Microsoft Certified solution providers aan te kunnen gaan. Toepassing van Cluster File Systems in de Windows-omgeving is een veel belovende en interessante ontwikkeling, reden te meer om de PolyServe Matrix Server eens nader te bekijken. Schaalbare File Services voor Windows Matrix Server is een gedistribueerde data sharing-omgeving waarbij alle servers direct en gelijktijdig toegang hebben tot alle data binnen een SAN. PolyServe File System (PSFS) is een journaling file system dat wordt ondersteund door een online crash recovery-voorziening. PolyServe Matrix Server, in combinatie met de Wintelgebaseerde systemen, biedt een goedkope, modulair uitbreidbare, architectuur voor een CIFS-gebaseerde file serving-omgeving. In vergelijking tot de grotere Symmetric MultiProcesser (SMP) servers (met 4, 8 of meerdere CPU's) kan een cluster bestaande uit 'goedkope' Wintel-servers als een eenduidige, eenvoudig te beheren, in stapjes uitbreidbare ('pay as you grow'), hoogbeschikbare CIFS server functioneren. Toepassing van een Matrix Server clustersysteem biedt op een aantal gebieden voordelen: BEHEERBAARHEID. De cluster fungeert als een enkelvoudige CIFS server in combinatie met een storage pool en een enkele set geëxporteerde file systems. Het is daarom niet langer nodig om redundante datakopieën te creëren of clients handmatig over de verschillende CIFS servers te verdelen; SCHAALBAARHEID. Bij een toenemende werkbelasting kunnen extra servers en opslagsystemen 'on the fly' aan de cluster worden toegevoegd. Daarbij draagt iedere toegevoegde server, met betrekking tot CIFS Clients NAS Configuration Afbeelding 1: Traditionele versus matrix NAS-configuratie. van zowel server als opslagsystemen effectiever is; KOSTEN. Centraal beheerde cluster-systemen op basis van een goedkope dual CPU server bieden elkaar failover-ondersteuning en creëren daarmee een substantieel goedkopere infrastructuur met een hogere beschikbaarheid dan de duurdere 4- tot 8-server-systemen of dure NAS filers (volgens PolyServe een kostenbesparing van 80 procent. CIFS Clients *** *** SAN Matrix Configuration 13 MATRIX SERVER MAAKT VAN TWEE DATABASES GEBRUIK OM META-INFORMATIE IN OP TE SLAAN I/O througput, een stapje bij aan de totale prestaties; BESCHIKBAARHEID. In het geval dat er een cluster-node uitvalt, nemen andere servers de taken over, zonder de actieve services te onderbreken. Servers en opslagsystemen zijn online toe te voegen, dat betekent voor een capaciteitsuitbreiding geen zogenaamde 'scheduled downtime'; UTILISATIE. Wanneer een bepaalde server in de cluster een kritiek belastingsniveau bereikt, dan kunnen nieuwe servers dynamisch worden toegevoegd om de extra belasting op te vangen. Doordat de data door alle cluster-servers worden gedeeld, is er geen sprake van redundante datareplicatie. Beide voordelen resulteren in een verbeterde ROI, omdat het gebruik Schaalbare Matrix Server architectuur Een file server of NAS appliance kan voor data-intensieve applicaties een flessenhals vormen. De van CIFS-clients afkomstige requests worden op de server ontvangen, geïnterpreteerd, uitgevoerd en soms vindt er nog disk-i/o plaats. Bij een toenemend aantal CIFS-clients kan dat op de CIFS server's netwerk-interfaces, CPU, of verbinding met het opslagsysteem al snel tot prestatievermindering leiden. Bij de Matrix Server cluster draagt iedere individuele server zijn steentje bij aan de volgende voor CIFS services essentiële resources: netwerkbandbreedte; CPUcapaciteit voor file system processing en I/O-bandbreedte naar het opslagsysteem. Bij behoefte aan meer capaciteit kan het

3 cluster-systeem worden opgeschaald door een aantal dual-processor gebaseerde servers toe te voegen, tot het maximum aantal van zestien servers (elke server met maximaal 4 CPU's). In tegenstelling tot andere cluster file systems, is Matrix gebaseerd op een zogenaamde 'fully symmetric' architectuur (zie afbeelding 2) waarbij er geen flessenhals bestaat zoals die zich voordoet bij systemen op basis van een 'master node'. Iedere cluster server is in staat om alle, door CIFS clients gevraagde, bestandsbewerkingen zelfstandig uit te voeren. Zie voor een uitgebreide beschrijving van en verschillen tussen de diverse type cluster file systems ook het artikel over Shared Data Clusters in Database Magazine nummer 4, Fully symmetric Each server performs lock, metadata and read/write operations Lock and metadata traffic PolyServe Matrix Server Cluster File System with integrated High Availability SAN Storage Array Storage Array Storage Array Shared Data in Cluster File System 14 Hoge beschikbaarheid Zoals ieder cluster-systeem met een failover-voorziening, bezit ook de Matrix Server ingebouwde voorzieningen waarmee het cluster-systeem fouten van netwerk-interfaces, opslagsystemen, servers en operating systems kan detecteren en daarop actie ondernemen. De op deze infrastructuur gebaseerde Matrix Server File Serving Option (MxFS) biedt een transparante failover voor CIFS sessions. In een failover-situatie verbindt de Matrix Server de clients automatisch met de bestaande CIFS share op de andere server. Daarvoor zijn geen aanpassingen aan de Windows/CIFS clients nodig. Om volledige compatabiliteit met de bestaande applicaties te waarborgen, heeft PolyServe een licentie genomen op Microsoft's Installable File System Kit (IFS) en de Multipath I/O-driver; IFS bevat de interfaces voor ontwikkelaars voor het schrijven van file systems en filters voor Windows 2000/2003/XP. Gecombineerd met Microsoft's Distributed File System (DFS) biedt het bovendien een op software gebaseerde load balancing-faciliteit tussen nodes binnen de matrix; MxFS is ook te combineren met een hardware load balancer, bijvoorbeeld F5's BigIP load balancer. Matrix Server biedt failover-ondersteuning voor netwerkapplicaties. Daarbij maakt het van virtuele hosts gebruik waarmee clients een hoge beschikbaarheid wordt geboden voor 'mission-critical' componenten, zoals een web-browser, , file transfer en andere TCP/IPgebaseerde applicaties. Toepassing van virtuele IP-adressen, toegekend aan virtuele file servers, biedt een enkele server Afbeelding 2: PolyServe Symmetric CFS-architectuur. Management console Administrative Network Afbeelding 3: Software-componenten Matrix Server. TOEPASSING VAN CLUSTER FILE SYSTEMS IN DE WINDOWS-OMGEVING IS EEN VEEL BELOVENDE ONTWIKKELING failover-bescherming voor de hele cluster. Als een server uitvalt, dan is Matrix Server in staat om automatisch de falende server's IP-adres aan een standby server te koppelen, waardoor de van clients afkomstige CIFS requests zonder onderbreking kunnen worden afgehandeld. Omdat een enkel systeem failoverbescherming biedt voor de hele cluster, is het niet langer nodig om telkens twee systemen voor het bereiken van een hoge Matrix Server Processes ClusterPulse Distributed Lock Manager SDMP SANpulse SCL PanPulse mxlogd grpcommd Kernel components PSFS module psd driver mxlog beschikbaarheid aan te schaffen. Bijvoorbeeld, één server biedt failover voor negen andere systemen, wat slechts een 10 procent overhead ten behoeve van beschikbaarheid vraagt, in tegenstelling tot de 50 procent in een 'gepaarde' cluster-configuratie. Een andere optie, Matrix Database Solution Pack for SQL Server (MxDB for SQL Server), biedt hoge beschikbaarheid voor de op Matrix Server geïnstalleerde SQL Server databases.

4 Architectuur Matrix Server Een matrix bestaat uit de volgende fysieke componenten: server, publiek en administratief LAN, en een SAN. Per server kunnen vier netwerk-interfaces op het publieke LAN worden aangesloten, waarbij elke interface meerdere virtuele hosts kan vertegenwoordigen. Alhoewel niet strikt noodzakelijk, communiceren de componenten van de Matrix Server via een 'administratief' netwerk met elkaar. Het SAN omvat de gebruikelijke FC switches en RAID-subsystemen. Als eerste wordt op iedere server de Matrix Server software geïnstalleerd, daarna worden disks geïmporteerd en tenslotte een PSFS file system er op gecreëerd. Naast het shared file-systeem, zijn belangrijke componenten: de Distributed Lock Manager (DLM), de diverse 'heartbeats', waaronder ClusterPulse, SANPulse en PANPulse (zie afbeelding 3). DLM biedt een locking-systeem om alle server-toegang naar de gedeelde bronnen binnen de matrix te coördineren. Alle lees- en schrijfopdrachten naar het PSFS-bestandsysteem krijgen automatisch een lock van de DLM zodat de coherentie van het file system blijft gewaarborgd. Matrix Server maakt van twee, voor alle matrix servers toegankelijke, databases gebruik om meta-informatie van de matrix in op te slaan; in de Shared Memory Data Store (SDMS) database wordt door het SANPulse-proces alle file system-statusinformatie en in de Device database alle fysieke UID s en global device identifiers van iedere in de matrix geïmporteerde disk opgeslagen. Afbeelding 4: Uitbreiding File System. Afbeelding 5: Importeren van fysieke disks. Systeemeisen Matrix Server Als Matrix Server kan iedere op Intelgebaseerde server (met enkele of meervoudige CPU) worden gebruikt waarop Windows 2000 Server/Advanced Server of Windows 2003 Standard/Enterprise Edition draait. Elke server mag maximaal vier NIC s voor de LAN s en één HBA voor het SAN bevatten. Minimaal is 512 MB intern geheugen nodig, 150 MB diskruimte voor de Matrix Server software en 30 MB voor log- en runtime-bestanden. Voor de synchronisatie van alle 'time-ofday' klokken op de servers wordt aanbevolen om van een Network Time Protocol (NTP) server gebruik te maken. Ten aanzien van het matrix-san gelden er geen speciale eisen, afgezien van de gebruikelijke compatabiliteitseisen. Zo moeten FC switches wel van dezelfde fabrikant zijn. De meest bekende en toegepaste HBA s en disk-subsystemen zijn door PolyServe gevalideerd; voor een volledig overzicht zie de 'PolyServe Hardware and Software Compatibility Guide'. Om toegangsconflicten met eventueel andere (niet-matrix Servers) in het SAN aanwezige servers te voorkomen, is het verstandig om de Matrix Windows-platforms in een aparte zone op te nemen. Iedere matrix server moet toegang hebben tot alle disks binnen de matrix, waarbij per disk maar één toegangspad is toegestaan; deze voorwaarde geldt niet bij toepassing van PowerPath. PolyServe heeft zelf de Matrix Server-configuraties tot de volgende limieten getest. Per matrix: 10 servers met 128 geïmporteerde LUN s; 64 file systems; 640 mounts; 64 virtual hosts; 64 service en/of device monitors; 10 event notifiers. In theorie worden de limieten alleen bepaald door de grenzen van het operating system. Basisinstallatie Matrix Server op Windows 2003 Matrix Server maakt van een of drie 'membership partitions' gebruik voor de opslag van metadata, waarvoor LUN s nodig zijn, elk minimaal 8 MB groot. Na creatie van de LUN s wordt met de Windows Logical Disk Management (LDM) op elke LUN een partitie gecreëerd. Daarna kan worden begonnen met de installatie van de software op iedere server die gaat deelnemen in de matrix. Bij het begin van setup wordt naar twee IP-adressen of host-namen gevraagd: dat van de server en dat van de Fibre Channel switch. Alleen bij de software-installatie op de eerste server worden de membership partitions geselecteerd, daarna wordt de complete configuratie naar de andere servers 'geëxporteerd'. Voordat er een PSFS file system op een shared disk kan worden geïnstalleerd, moet(en) de disk(s) binnen de matrix worden geïmporteerd; alleen 'basic' disks 15

5 worden ondersteund, dus geen 'dynamic' (zie afbeelding 5). Na de import van de shared disks worden ze met behulp van Windows Logical Disk Manager (LDM) van een partitie voorzien. Bij de import krijgt de disk een unieke global device name toegewezen waarmee servers toegang hebben tot de shared disk. Na creatie van de disk-partitie wordt daarop een PSFS file system gecreëerd; de minimum grootte voor een PSFS file system is 64 MB, het maximum is 2 TB. Wil men de mogelijkheid hebben om in de loop van de tijd het file system uit te kunnen breiden, dan is het nodig om een 'extended' partitie aan te maken, op basis van een deel van de fysieke partitie. Daarna is het PFSF file system uit te breiden tot de maximale beschikbare grootte van de partitie (zie afbeelding 4); met de huidige release zijn 'storage extents' alleen disk-partities. Afbeelding 6: DSN en FTP Service Monitors. 16 Na creatie van het file system wordt het op de gebruikelijke Windows-wijze geformatteerd. Om gebruikers uiteindelijk toegang te bieden moet het PSFS file system worden gekoppeld aan een beschikbare drive letter of een 'mount path'. Een mount path, in Windows-termen een 'NTFS junction' geheten, biedt de mogelijkheid om een ander volume in een lege directory binnen een NTFS volume op te nemen. Het is mogelijk om een drive letter én een mount path te definiëren. De allereerste keer dat de server probeert toegang te krijgen mount het Windows operating system automatisch het file system. Bij uitschakeling van de server wordt het weer automatisch 'unmounted'. Afbeelding 7: Virtual SQL Server. Virtual Host PolyServe Matrix Server maakt van virtuele host s gebruik voor failover-protectie van servers en netwerkapplicaties. Een virtuele host is een hostnaam/ip-adres dat is geconfigureerd voor een aantal netwerkinterfaces. De eerste netwerk-interface is de primaire interface voor de virtuele host, de 'primary host'. De overblijvende netwerk-interfaces fungeren als backups, dat zijn de 'backup servers'. Default dirigeert Matrix Server al het netwerkverkeer voor de virtuele host naar de primaire interface. Naast failover, kunnen alle servers andere onafhankelijke functies vervullen. Bij de configuratie van een virtuele host kan men met de failback-optie instellen hoe een failover naar een backup server plaatsvindt, 'autofailback' (de defaultinstelling) of 'nofailback'. Autofailback is bedoeld om de virtuele host in zijn oorspronkelijk staat terug te brengen, of althans zo goed mogelijk. Nofailback is bedoeld om een failover zo min mogelijk te doen plaatsvinden. De virtuele host blijft actief op de backup server totdat een 'gezonder' server (gezonder dan de backup server) beschikbaar komt, op welk moment de virtuele host naar die server zal terugvallen; Matrix Server kijkt naar de staat van iedere service monitor of device monitor die met de virtuele host is geassocieerd. Service Monitor Na creatie van de virtuele hosts, moeten de netwerkapplicaties worden geconfigureerd zodat ze herkend kunnen worden. Voor toegang tot een netwerkapplicatie maakt de server van het virtuele hostadres gebruik, in plaats van het adres waar de applicatie op draait. Op FTP na, moet op iedere virtuele host voor alle andere netwerkapplicaties de configuratie worden aangepast. Bij gebruik van een Service Monitor kan een netwerk-service, bijvoorbeeld HTTP of FTP, op de goede werking worden bewaakt. Als een gedefinieerde service niet naar behoren werkt, dan kan de Matrix Server het netwerkverkeer naar een backup server omleiden (op voorwaarde dat de betreffende netwerk-service op de backup server wordt ondersteund). Matrix Server ondersteunt de volgende service monitors: DNS, FTP, HTTP(S), IMPAP4, NNTP, POP3, SMTP, TCP en 'custom' probe scripts. De service monitor is instelbaar op drie typen failover-gedrag: 'nofailover'; 'autorecover' en 'noautorecover'. Nofailover is handig voor het bewaken van de service maar biedt geen failover naar de backup server. Autorecover is de default-instelling en initieert een failover naar de backup server. Bij een herstel van service op de originele host, is het afhankelijk van de virtual host's failback policy of de service weer wordt teruggezet naar de originele server. Bij noautorecover zal de automatische failback niet plaatsvinden. Tenslotte noemen we nog de Device Monitor, die gebruikt kan worden om lokale disks of gateway devices (bijvoorbeeld een router) te bewaken of een SAN

6 disk-partitie die een PSFS file system bevat. Bij uitval van een device zal Matrix Server trachten iedere virtuele host, die afhankelijk is van dat betreffende device, naar een gezonde server te verhuizen. MxFS for CIFS Matrix File Serving Solution Pack for CIFS (MxFS), in combinatie met Matrix Server, biedt schaalbaarheid en hoge beschikbaarheid voor CIFS. CIFS is een variatie op het SMB-protocol, het draait 'bovenop' TCP/IP en wordt meestal op Windowssystemen gebruikt om bestanden remote te delen. MxFS for CIFS kan op twee manieren worden toegepast: met Virtual File Servers die ondersteuning van failover bieden of met Matrix File Shares die load balancing mogelijk maken. Bij beide methoden worden de data gedeeld op het PSFS file system. Een Matrix File Share is een Windows CIFS share die aan een Matrix Server file system health monitor is gekoppeld. Clients maken een verbinding met de Matrix File Share via de netwerk-naam/ipadres of het IP-adres van de fysieke server in de cluster. Elke cluster node biedt via haar Matrix File Shares toegang tot dezelfde PSFS file systems. Voor hoge beschikbaarheid kan een Matrix File Share nog van een connectionoriented load balancer gebruik maken (bijvoorbeeld Microsoft's DFS). De van clients, via DFS, afkomstige requests worden gelijkmatig over alle cluster nodes verdeeld. Bij uitval van een node, wordt een nieuwe verbinding gemaakt met de resterende nodes zodat de uitstaande requests daar alsnog afgehandeld kunnen worden. Ook bij MxFS kan men kiezen uit de drie failover-opties: nofailover, autorecover en noautorecover. nodes specificeren; de betreffende SQL instances moeten op al deze nodes worden geïnstalleerd. De Virtual SQL Server is alleen actief op de primaire node, van waaruit alle databaserequests worden afgehandeld. Bij uitval van de primaire node zal de Virtual SQL Server naar een van de daarvoor aangewezen backup servers worden overgezet of gemigreerd. Clients behouden onder dezelfde naam/ip-adres toegang tot het PSFS file system en dezelfde database-data. MxDB ondersteunt verschillende configuraties: 'active-active' en 'many-to-one'. Bij active-active vormen de nodes elkaars backup, bij de many-to-one biedt één node backup voor de Virtual SQL Servers op de andere nodes. Bij een failover (wel of niet gepland), voert MxDb de volgende taken uit: verwijdert het IP-adres voor de Virtual SQL Server op de originele node, voegt deze aan de backup node toe, start de SQL Server en SQL Agent op de backup node en past de Windows registry keys aan. De via het IP-adres van de Virtual SQL Server verbonden clients hebben nu toegang tot de databases op het PSFS file system (alleen nu via de SQL instance op de backup node). Na de failover-operatie blijven de clients (default) met de backup node verbonden, tenzij is gespecificeerd dat de Virtual SQL Server weer automatisch naar de oorspronkelijk server moet worden teruggezet (uiteraard wanneer deze weer online is). Conclusies Netwerkgebaseerde bestandsystemen, zoals de meest gebruikte CIFS en NFS, zijn de afgelopen decennia voor veel ondernemingen een aantrekkelijke mogelijkheid geworden om bestanden via een netwerk voor meerdere clients toegankelijk te maken. Doch bij uitbreiding van een bestaande NAS-omgeving (door NAS-servers bij te plaatsen) nemen de uitgaven aan hardware en onderhoud snel toe. Bovendien neemt de complexiteit van een NAS-omgeving met meerdere NAS EEN NAS APPLIANCE KAN VOOR DATA-INTENSIEVE APPLICATIES EEN FLESSENHALS VORMEN servers toe en vormt een steeds groter probleem voor systeembeheerders. De door sommige firma's geboden NAS appliances bieden een weliswaar schaalbare NAS-oplossing, maar gezien vendor lock-in en prijsstelling is dit voor veel ondernemingen vaak geen aantrekkelijk alternatief. De toepassing van een PolyServe Matrix cluster file-systeem daarentegen biedt wel een 'open' schaalbare oplossing voor de problemen waarmee gebruikers van 'aggregated' NAS-omgevingen thans worden geconfronteerd. Naast schaalbaarheid, failover, load balancing, biedt het de systeembeheerder een eenvoudig te beheren single image file system. BRAM DONS IS ONAFHANKELIJK IT-ANALIST. 17 MxDB for SQL Server Matrix DataBase Solution Pack voor SQL Server (MxDB) biedt hoge beschikbaarheid en failover support voor SQL Server databases in combinatie met PSFS. Een Virtual SQL Server virtualiseert de netwerknaam en het IP-adres dat aan een bepaalde SQL Server/Instance is gekoppeld. Tot maximaal 16 SQL instances kunnen aan iedere Virtual SQL Server worden gekoppeld. SQL clients hebben via de naam of het IP-adres van de Virtual SQL Server toegang tot de daarmee geassocieerde databases. Clients weten dan ook niet op welke node de SQL instance draait. Tijdens de configuratie van een virtual SQL server moet men een primaire node en een of meer backup

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Microsoft Clustering Service op VMware

Microsoft Clustering Service op VMware NetOpus: Februari 2005 Thema: Directories Rubriek: Titel: MS Clustering Service op VMware Auteur: Bram Dons Pagina s: 30, 31, 32, 33 en 35 Microsoft Clustering Service op VMware Clusteren in een virtuele

Nadere informatie

Bestandssystemen. yvan vander sanden. 16 maart 2015

Bestandssystemen. yvan vander sanden. 16 maart 2015 Bestandssystemen yvan vander sanden 16 maart 2015 Bij elk operating system is het belangrijk te begrijpen hoe schijven en bestandssystemen werken. Schijven moeten geformatteerd worden met een specifiek

Nadere informatie

De Converged Infrastructure

De Converged Infrastructure De Converged Infrastructure In de proprietary dagen van de zeventiger jaren schafte de gebruiker alles bij dezelfde computerleverancier aan: computer, network, opslag en applicaties. De gebruiker werd

Nadere informatie

Automated computing-model geen toekomstmuziek meer

Automated computing-model geen toekomstmuziek meer IPStor combineert server- en opslagvirtualisatie Automated computing-model geen toekomstmuziek meer Bram Dons Voor veel bedrijven is het automated computingmodel het ideale automatiseringsmodel voor de

Nadere informatie

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties In 2010 werden 7 Unix servers geconsolideerd naar een nieuwe Unix omgeving, waar gebruik gemaakt wordt van srp s (vergelijkbaar met zone, of container).

Nadere informatie

Productmeeting EqualLogic

Productmeeting EqualLogic Productmeeting EqualLogic Storage - algemeen Donderdag 8 november 2007 Peter Van Waeleghem Agenda Opslag van gegevens Principe Technologie Optimalisatie van de opslag RAID Opslag via een netwerk Extra

Nadere informatie

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Matthias Vanthorre (Cevi) Agenda Uitdagingen Server virtualisatie Storage virtualisatie HA / DR / BC HA/DR: een stap verder Meerdere sites Netwerk

Nadere informatie

VMware vsphere 5. What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken

VMware vsphere 5. What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken VMware vsphere 5 What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken ESXi firewall Hardware versie 8 Limieten weer hoger: 32 vcpu s (Multi-core Virtual CPU Support) Max 1TB ram HD Audio USB 3.0

Nadere informatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie HA in de praktijk Database en Server Consolidatie SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin, Peter Vermaat jwesterduin@transfer-solutions.com, pvermaat@transfer-solutions.com 14 oktober 2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

Vmware presentatie NGN virtualisatiedag Bouke Groenescheij. Notities door Kees Stravers

Vmware presentatie NGN virtualisatiedag Bouke Groenescheij. Notities door Kees Stravers Vmware presentatie NGN virtualisatiedag Bouke Groenescheij Notities door Kees Stravers Overzicht Vmware is begonnen met virtualisatie voor het Intel platform: Vmware workstation. Dit draait op een host

Nadere informatie

Virtualisatie & Storage. VMware ESX en uw Storage Frederik Vos

Virtualisatie & Storage. VMware ESX en uw Storage Frederik Vos Virtualisatie & Storage VMware ESX en uw Storage Frederik Vos Wie? Frederik Vos (f.vos@xtg.nl) Technical Trainer @ XTG VMware Certified Instructor: Overview, Operations, Install & Configure, DSA en SRM.

Nadere informatie

Realtime VMs migreren met Cluster Shared Volumes

Realtime VMs migreren met Cluster Shared Volumes TEST DOOR BRAM DONS Bètaversie Server 2008 R2 getest Realtime VMs migreren met Cluster Shared Volumes 40 Shared storage wordt bij serverconsolidatie vaak gebruikt om Virtuele Machines (VMs) realtime te

Nadere informatie

Maakt Microsoft tape-backup overbodig?

Maakt Microsoft tape-backup overbodig? BACKUP Opslagleveranciers geven zegen aan DPM Maakt Microsoft tape-backup overbodig? 48 Microsoft heeft het nieuwe Data Protection Manager (DPM) product ontwikkeld dat een efficiënte, near-continuous bescherming

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

IO virtualisatie I/O voor netwerken

IO virtualisatie I/O voor netwerken IO virtualisatie I/O voor netwerken Virtualisatie technologieën vormen in snel tempo de basis voor moderne data centers. De drie daarvoor belangrijke kern technologieën zijn: server, netwerk en storage

Nadere informatie

High Availability & Disaster Recovery

High Availability & Disaster Recovery Disaster Recovery Problematiek en denkpistes voor oplossingen Cevi Usernamiddag 8 december 2009 9 december 2009 Cevi bedrijfspresentatie High Availability & Disaster Recovery Een theoretische benadering

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Aan de slag met Windows Storage Server 2008

Aan de slag met Windows Storage Server 2008 In het kort: Technische vereisten Windows Storage Server Toepassing en uitbreiding met clustering Gebruikerservaringen en beheermogelijkheden Aan de slag met Windows Storage Server 2008 Mark Dik Onlangs

Nadere informatie

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen?

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? ir. Ronald van Vugt ronald@netwell.eu Aanleiding Deze presentatie is ontstaan naar aanleiding van een nieuw architectuur ontwerp voor

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Datacenters zoeken de ruimte

Datacenters zoeken de ruimte VIRTUALISATIE DOOR BRAM DONS Servervistualisatie biedt potentie Datacenters zoeken de ruimte 42 Bedrijven zijn naarstig op zoek om hun alsmaar uitdijende datacenters tegen beperkte kosten voor hardware

Nadere informatie

Onder de motorkap van Microsoft Azure Web Sites. Eelco Koster Software architect ORDINA

Onder de motorkap van Microsoft Azure Web Sites. Eelco Koster Software architect ORDINA Onder de motorkap van Microsoft Azure Web Sites Eelco Koster Software architect ORDINA Agenda Introductie Architectuur Project Kudu Azure Resource Manager Doel Dieper inzicht geven in de werking van Azure

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Systeemeisen PB-Software

Systeemeisen PB-Software Systeemeisen PB-Software Een installatie van de PB-Software bestaat afhankelijk van de omvang van de inrichting uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen worden afhankelijk van de functie verdeeld over

Nadere informatie

Multi-site clustering beschermt Windows Server 2008

Multi-site clustering beschermt Windows Server 2008 DATABESCHERMING DOOR BRAM DONS Third parties voegen dimensie toe Multi-site clustering beschermt Windows Server 2008 42 Bedrijven doen er goed aan hun Windows Server-omgeving goed te beschermen tegen catastrofes.

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

High Availability en DRS Virtueel beheer met VMware deel 2

High Availability en DRS Virtueel beheer met VMware deel 2 NetOpus: November 2007 Thema: Hardware Special Rubriek: Serie Titel: High Availability en DRS Auteur: Bram Dons & Jan Reinders Pagina s: 40-44 High Availability en DRS Virtueel beheer met VMware deel 2

Nadere informatie

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter VIRTUALISATIE IRTUALISATIE & C...EEN EEN INTRODUCTIE & CLOUD COMPUTING VIKTOR VAN DEN BERG (XTG) INTRODUCTIE Viktor van den Berg VMware Certified Instructor Product Manager VMware Trainingen Dutch VMUG

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Ethernet SAN. De toenemende vraag naar shared storage

Ethernet SAN. De toenemende vraag naar shared storage Ethernet SAN De toenemende vraag naar shared storage Niets nieuws is dat de hoeveelheid data in een versneld tempo toeneemt. Een van de gevolgen is dat dat de storage kosten een steeds groter deel van

Nadere informatie

Hoog Beschikbaarheid en het waterschapshuis

Hoog Beschikbaarheid en het waterschapshuis Hoog Beschikbaarheid en het waterschapshuis het doel, de mogelijkheden en de beperkingen Oracle Waterschapsdag SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin jwesterduin@transfer-solutions.com 30 november

Nadere informatie

Hyper-V vs ESX in het datacenter

Hyper-V vs ESX in het datacenter Hyper-V vs ESX in het datacenter Gabrie van Zanten www.gabesvirtualworld.com GabesVirtualWorld.com Welke hypervisor voor het datacenter? Virtualisatie is volwassen geworden Virtualisatie in het datacenter

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Xen virtualisatie en databases

Xen virtualisatie en databases Databases Databases in virtuele datacenter-omgevingen (2) Xen virtualisatie en databases Bram Dons In de vorige aflevering van DB/M zijn de twee belangrijkste virtualisatietechnologieën voor servers in

Nadere informatie

Technische specificaties

Technische specificaties Technische specificaties Compatibiliteit met Active Directory Elke installatie moet compatibel zijn met de huidige versie van het domein Active Directory Windows 2008R2 van de FOD. Consolidering In 2007

Nadere informatie

REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK

REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK 10 Mei 2016 AGENDA LoB ICT Solutions: Wie zijn wij en wat doen wij? Behoeften van PZ GLM Oplossing voor de behoeften Voorgestelde oplossing Voordelen

Nadere informatie

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN Hardwarevirtualisatie en licenties Financieel risico? Vijf belangrijke vragen Prakijkscenario en advies Inleiding Virtualisatie

Nadere informatie

Monitoring as a Service

Monitoring as a Service Monitoring as a Service APERTOSO NV Guido Gezellaan 16 9800 Deinze Tel.: +32 9 381 64 50 Probleemstelling IT diensten kampen vaak met het probleem van een gebrek aan een duidelijke, allesomvattende monitoringoplossing.

Nadere informatie

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003 vii Inhoud 0 Inleiding 1 0.1 In dit hoofdstuk 1 0.2 Dit boek 1 0.3 De taken van een netwerkbeheerder 3 0.4 Microsoft Windows-besturingssystemen 4 0.5 PoliForm bv 7 0.6 Dit boek doorwerken 8 0.7 De installatie

Nadere informatie

Filr. Sebastiaan Veld Anthony Priestman. 10 april 2013. Overview en business case

Filr. Sebastiaan Veld Anthony Priestman. 10 april 2013. Overview en business case Filr Overview en business case 10 april 2013 Sebastiaan Veld Anthony Priestman Introductie Even voorstellen: Sebastiaan Veld s.veld@interexperts.nl Anthony Priestman apriestman@novell.com 10 april 2013

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

Inleiding. We hopen dat u nog lang gebruik mag maken van onze software. Samen Wassen. Pagina 2

Inleiding. We hopen dat u nog lang gebruik mag maken van onze software. Samen Wassen. Pagina 2 Inleiding. Voor u ligt het beveiligingsbeleid van de website SamenWassen. SamenWassen.nl is een flexibele en gebruikersvriendelijke website waarop gegevens met betrekking tot het reinigen van voertuigen

Nadere informatie

T H E M A. SCSI over IP (iscsi), een van de drie standaards om gegevensblokken. via IP-netwerken te versturen, geniet een groeiende

T H E M A. SCSI over IP (iscsi), een van de drie standaards om gegevensblokken. via IP-netwerken te versturen, geniet een groeiende T H E M A S T O R A G E M A N A G E M E N T SCSI over (iscsi), een van de drie standaards om gegevensblokken via -netwerken te versturen, geniet een groeiende populariteit. De ondersteuning voor dit protocol

Nadere informatie

IN1805 I Operating System Concepten

IN1805 I Operating System Concepten IN1805 I Operating System Concepten Hoofdstuk 12: Mass-storage structure 9-1 Secondary storage (1) voornamelijk disks kleinst leesbare eenheid: sector plaats van een sector volledig bepaald door: drive

Nadere informatie

Shared Data Clusters

Shared Data Clusters Cluster-omgeving vindt commerciële toepassing Shared Data Clusters Bram Dons Cluster-systemen zijn al geruime tijd bezig de bestaande traditionele super-computers te vervangen. Tot voor kort volstrekte

Nadere informatie

Hyper-V vsesx in het datacenter

Hyper-V vsesx in het datacenter Hyper-V vsesx in het datacenter Gabrie van Zanten Logica 2008. All rights reserved Intro Welke hypervisor voor het datacenter? Wat moet een hypervisor bieden? Vergelijk tussen Hyper-V en ESX No. 2 Welke

Nadere informatie

Data Replicatie met Open-E Data Storage Software DSS V6

Data Replicatie met Open-E Data Storage Software DSS V6 Data Replicatie met Open-E Data Storage Software DSS V6 Geavanceerde Data Protectie Er bestaan talrijke storage producten die disaster backup en recovery, failover, replicatie en virtualisatie hardwarematig

Nadere informatie

Tilaa client case Dutchdrops Altijd beschikbaar door geclusterde oplossing

Tilaa client case Dutchdrops Altijd beschikbaar door geclusterde oplossing Tilaa client case Dutchdrops Altijd beschikbaar door geclusterde oplossing Tilaa client case Dutchdrops Voor veel van onze klanten, zoals Dutchdrops, is continuïteit cruciaal. Een geclusterd platform kan

Nadere informatie

Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0. Dennis Schut

Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0. Dennis Schut Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0 Dennis Schut Agenda Versies Microsoft Dynamics CRM 4.0 Infrastructurele & software vereisten Microsoft Dynamics CRM 4.0 Onze ervaringen met Microsoft Dynamics

Nadere informatie

IBM Tivoli Storage Manager Licentie structuur

IBM Tivoli Storage Manager Licentie structuur Ad van Leeuwen Client Technical Professional Tivoli 18 april 2013 IBM Tivoli Storage Manager Licentie structuur Document number TSM licentie modellen Standaard model: PVU s Aantal cpus x aantal cores x

Nadere informatie

VMware View 4.5 een overview. Eline Klooster Technical Trainer e.klooster@xtg.nl

VMware View 4.5 een overview. Eline Klooster Technical Trainer e.klooster@xtg.nl VMware View 4.5 een overview Eline Klooster Technical Trainer e.klooster@xtg.nl Eline Klooster Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen

Nadere informatie

Cloud Geintegreerde Backup & Storage met Microsoft Azure en Storsimple. Maarten Goet Bert Wolters

Cloud Geintegreerde Backup & Storage met Microsoft Azure en Storsimple. Maarten Goet Bert Wolters Cloud Geintegreerde Backup & Storage met Microsoft Azure en Storsimple Maarten Goet Bert Wolters Cloud Geintegreerde Backup met Microsoft Azure en SC Data Protection Manager Maarten Goet Availability

Nadere informatie

Interactief, real time security management

Interactief, real time security management P2000 en P2000LE SECURITY MANAGEMENT SYSTEEM Interactief, real time security management P2000 Security Management Systeem Schaalbaar, intuïtief en eenvoudig in gebruik Het Johnson Controls P2000 security

Nadere informatie

CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT. Steven Adema Manuel Speksnijder

CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT. Steven Adema Manuel Speksnijder CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT Steven Adema Manuel Speksnijder WE HADDEN TOCH WEL EEN BACKUP GEMAAKT? RPO EN RTO Normale Operatie Calamiteit Restore Recovery Normale Operatie Recovery Point Objective (RPO)

Nadere informatie

Mobiel met NDAS Externe opslag steeds omvangrijker

Mobiel met NDAS Externe opslag steeds omvangrijker Mobiel met NDAS Externe opslag steeds omvangrijker 28 Notebooks en laptops maken het mogelijk om met kopieën van bestanden te werken die zijn opgeslagen op een computersysteem dat zich op een vaste locatie

Nadere informatie

MKG Whitepapers augustus 2015

MKG Whitepapers augustus 2015 Document: Onderdeel: MKG Configuratie Whitepaper MKG Workgroup Server Een whitepaper definieert de ondersteunde en gegarandeerde installatie en configuratie van een product. Alle niet genoemde producten

Nadere informatie

Hard- en softwarevereisten voor

Hard- en softwarevereisten voor Hard- en softwarevereisten voor Datum Maart 2017 Versie 1.37 LIS BV www.lisbv.nl Inhoud Inhoud 1. Operating systemen en databases... 3 2.1. Minimale eisen (maximaal 3 gebruikers)... 4 2.1.1. Werkplek met

Nadere informatie

TALIS. Systeemeisen. Versie 1 CREATED WITH

TALIS. Systeemeisen. Versie 1 CREATED WITH Systeemeisen Versie 1 Aangemaakt op: 12-2-2017 17:37:39 Status: Approved CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Netwerk 4 1.2 en Microsoft Office 2007/2010/2013 4 1.3 Virtualisatie 4 2. 5 2.1 Stand-alone

Nadere informatie

SQL Server 2008 Always On

SQL Server 2008 Always On Databases High availability database-omgeving wordt geboden Always On Bram Dons Een hoge beschikbaarheid van servers is van essentieel belang voor mission-critical applicaties. Mission-critical applicaties

Nadere informatie

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit) Let op: de versie op de gebruikerswebsite kan worden bijgewerkt! Het kan dus zijn dat uw geprinte versie verouderd is. Van toepassing op ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster

Nadere informatie

PictoWorks Netwerk infrastructuur

PictoWorks Netwerk infrastructuur PictoWorks Netwerk infrastructuur dongle server file server validatie bestandsuitwisseling Op de file server bevindt zich de client-software van PictoWorks: {PictoWorks-directory} thumbs\ pictogrammen\

Nadere informatie

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS Author : AV Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief INHOUD INTRODUCTIE... 1 1. WERKSTATIONS... 2 1.1 GEBRUIKERS

Nadere informatie

Projectvoorstel SAN migratie NSG

Projectvoorstel SAN migratie NSG Projectvoorstel SAN migratie NSG De Wal ICT Auteur: Lucas de Wal Wilhelminastraat4 Functie: Netwerkspecialist/Consultant 6851 KP Huissen E-mail: info@dewal-ict.nl Tel: 026 363 74 40 Document referentie:

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Koppelen Centix Datacollecter aan RS-232 device d.m.v. de W&T 58631

Koppelen Centix Datacollecter aan RS-232 device d.m.v. de W&T 58631 Pagina 1 van 11 pagina s. Koppelen Centix Datacollecter aan RS-232 device d.m.v. de W&T 58631 Het is mogelijk om het Centix datacollector (DC) werkstation direct aan te sluiten op het RS-232 device, zonder

Nadere informatie

ChainWise server randvoorwaarden

ChainWise server randvoorwaarden ChainWise server randvoorwaarden Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 04-08-2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Right Availability voor Provincie Zeeland met Active Data Guard 11g

Right Availability voor Provincie Zeeland met Active Data Guard 11g Vision ~ Knowledge ~ Results Right Availability voor Provincie Zeeland met Active Data Guard 11g Frank Dorst samenwerking, pragmatische aanpak en innovatie met Java en Oracle OGh DBA Dag: 11g in de praktijk

Nadere informatie

Elke digitale reis start met een vertrekpunt Hyperconverged Infrastructure as a Service

Elke digitale reis start met een vertrekpunt Hyperconverged Infrastructure as a Service Elke digitale reis start met een vertrekpunt Hyperconverged Infrastructure as a Service Roger Kellerman Solution Consultant Dell Digital Transformation Event 15 juni 2017 Digitale Transformatie is iets

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX

1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX 1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX Lancom Automatisering heeft jarenlang ervaring opgedaan in het ontwerpen, implementeren en beheren van ICT infrastructuren bij het MKB (+). Met deze informatie

Nadere informatie

Snelle en flexibele NAS

Snelle en flexibele NAS LABREPORTS Snelle en flexibele NAS iscsi op de NetApp Filer FAS270c Network Appliance (NetApp) maakt al sinds 1992 Network Attached Storage, oftewel NAS-oplossingen; de zogenoemde NetApp Filers. Deze staan

Nadere informatie

Blackboard aan de TU Delft

Blackboard aan de TU Delft Blackboard aan de TU Delft Ir. W.F. van Valkenburg www.e-learn.nl February 21, 2008 1 Shared Service Centre ICT Ontwikkeling & Innovatie Agenda Load-balancing Custom authentication met A-Select Anti-hijacking

Nadere informatie

Als een fysiek SAN niet kan

Als een fysiek SAN niet kan Test DOOR Bram Dons Soft SAN biedt gedeelde toegang tot kritieke bestanden Als een fysiek SAN niet kan 30 SAN s leveren grote prestaties op het gebied van snelheid, schaalbaarheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid.

Nadere informatie

10: Advertentie Database Systems 2003

10: Advertentie Database Systems 2003 10: Advertentie Database Systems 2003 Oracle 9i RAC Architectuur en toepassing Database systemen verwerken soms terabytes aan transactiedata per jaar. In de meeste gevallen gaat het hier om kritieke data

Nadere informatie

HMI s ontsluiten machines naar het WEB

HMI s ontsluiten machines naar het WEB HMI s ontsluiten machines naar het WEB Grip op uw machine onafhankelijk van zijn locatie Door: Bert-Jan Ruesink Email: b.ruesink@duranmatic.nl Machinebouw event 2015 Pag. 1 Duranmatic B.V. Technische handelsonderneming,

Nadere informatie

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL Contents IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 0 HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 2 STANDAARD FUNCTIONALITEITEN... 2 DNS... 2 DHCP... 2 BASIS INSTELLINGEN UITVOEREN...

Nadere informatie

Open Enterprise Server 2 en vsphere Best Practises. Michael Wilmsen

Open Enterprise Server 2 en vsphere Best Practises. Michael Wilmsen Open Enterprise Server 2 en vsphere Best Practises Michael Wilmsen Even voorstellen Werk met Novell producten sinds 1997 Werk met VMware producten sinds 2000 Certified Novell Instructor 2006 VCP 3 en 4

Nadere informatie

Document Compatibiliteit en behoeften Green Valley Software

Document Compatibiliteit en behoeften Green Valley Software Document Compatibiliteit en behoeften Green Valley Software 1. Inleiding Dit document beschrijft de ondersteunde platformen voor de installatie en het gebruik van de Green Valley Software componenten.

Nadere informatie

Cloud Server. Dienstbeschrijving. Versie: CS017v4 2013 02 22 [10:45] 2013 Previder Cloud Server Dienstbeschrijving versie: CS017v4 Pagina 1 van 13

Cloud Server. Dienstbeschrijving. Versie: CS017v4 2013 02 22 [10:45] 2013 Previder Cloud Server Dienstbeschrijving versie: CS017v4 Pagina 1 van 13 Cloud Server Dienstbeschrijving Versie: CS017v4 2013 02 22 [10:45] 2013 Previder Cloud Server Dienstbeschrijving versie: CS017v4 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1 Beschrijving... 3 2 Dienstbeschrijving...

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Weblogic 10.3 vs IAS 10.1.3

Weblogic 10.3 vs IAS 10.1.3 Vision ~ Knowledge ~ Results Weblogic 10.3 vs IAS 10.1.3 OGh Fusion Middleware/ SOA Dag 19 Mei 2010, Het Oude Tolhuys Edwin Biemond email edwin.biemond@whitehorses.nl Web http://blogs.whitehorses.nl/,

Nadere informatie

Virtualisatie met SAN 12/10/2010

Virtualisatie met SAN 12/10/2010 Virtualisatie met SAN 12/10/2010 1 Wat is virtualisatie? Extra laag tussen hard en software OS onafhankelijk van de hardware Laat verschillende OS toe op éénzelfde hardware 2 Klassieke situatie Een server

Nadere informatie

Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0

Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0 Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0 Een beschrijving van de technische randvoorwaarden voor de installatie en het gebruik van dg DIALOG BGT versie 7.0 Definitief Grontmij GIS & ICT Grontmij

Nadere informatie

Absentie Presentie Server Migratie

Absentie Presentie Server Migratie Absentie Presentie Server Migratie Auteur A. Boerkamp Versie V1.2 Datum 11-08-2010 Status Voor Intern / Extern gebruik Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45, 010-2868000

Nadere informatie

Praktijk opdrachten VMware

Praktijk opdrachten VMware Praktijk opdrachten VMware 1 1. Toegang tot de ICT Academie Cloud omgeving Om toegang te krijgen tot de Cloud omgeving van de ICT Academie, kun je onderstaande procedure volgen: http://wiki.vcloud.ictacademie.net/wp

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup December 2015 Versie 1.4 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde platformen... 3 Kenmerken... 4 Geografische dekking... 5 Minimaal dataverkeer... 5

Nadere informatie

VSPHERE: HOE IS UW DISASTER RECOVERY GEREGELD? VIKTOR VAN DEN BERG SENIOR CONSULTANT, PQR

VSPHERE: HOE IS UW DISASTER RECOVERY GEREGELD? VIKTOR VAN DEN BERG SENIOR CONSULTANT, PQR VSPHERE: HOE IS UW DISASTER RECOVERY GEREGELD? VIKTOR VAN DEN BERG SENIOR CONSULTANT, PQR EVEN VOORSTELLEN... Viktor van den Berg Senior Consultant @ PQR Voormalig Dutch VMUG Leader Blogger via www.viktorious.nl

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

High Availability Services

High Availability Services High Availability Services Arjan Dekker en Remco Hobo 06-07-2005 Inhoud in 20 seconden Uitleg High Availability Proprietary en Open source systemen Ons project Conclusie 1 Wat is HA? High Availability

Nadere informatie

Arjen Glas Stage: Viaict. Opdracht virtualisatie I44

Arjen Glas Stage: Viaict. Opdracht virtualisatie I44 Arjen Glas Stage: Viaict Opdracht virtualisatie I44 Inhoud Software... 3 Wat wordt er gevirtualiseerd... 4 Hardware... 6 Opslag... 7 Fouttolerantie. High availability, Scalability... 8 Verdere relevante

Nadere informatie

Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties.

Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties. Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties. Ralph Wanders Datacenter Solutions Manager IT SECURITY IS TOPSPORT! Datacenter solutions componenten Orchestrate

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Inhoud Systeem eisen Algemeen iprotect: Nieuw Apollo Inbraak IPvideo Control room

Inhoud Systeem eisen Algemeen iprotect: Nieuw Apollo Inbraak IPvideo Control room Inhoud Inleiding... 3 Systeem eisen... 3 Ondersteunde servers... 3 Software (Server)... 3 Client specificaties... 3 Schermresolutie... 3 Algemeen iprotect:... 4 Lay-out... 4 Menu s structuur... 4 Vervallen

Nadere informatie