PolyServe Matrix Server

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PolyServe Matrix Server"

Transcriptie

1 NAS Schaalbare NAS-omgeving op basis van commodity server hardware PolyServe Matrix Server 12 Naarmate de capaciteit van bestaande CIFS servers in een enterprise-omgeving te kort schiet, moet de beheerder noodgedwongen kiezen uit slechts drie mogelijkheden: 'upgrading' naar een grotere file server, aanschaf van een zogenaamde NAS appliance of weer een NAS server bijplaatsen. DOOR BRAM DONS Tot op heden waren gebruikers voor schaalbaarheid en prestaties van een grote NAS enterprise-infrastructuur aangewezen op een door leveranciers geboden 'totaalpakket', bestaande uit geïntegreerde sofware, servers, netwerken en disksystemen. Dit model wordt al enkele jaren door de belangrijkste leverancier op dit gebied, de firma Network Appliance, met succes op de markt gebracht. Sinds kort hebben ook EMC, IBM en HP zich op deze markt begeven, met systemen waarbij ze een op Fibre Channel gebaseerd (en in toenemende mate iscsi) SAN 'achter' hun bestaande NFS- of CIFSservers opnemen. Gebruikers vinden echter dat de bestaande problemen met betrekking tot file serving daarmee in het geheel niet worden opgelost. Want dergelijke 'NAS heads' fungeren ook weer gewoon als file servers en zijn in feite virtuele NAS-eilanden 'bovenop' de SAN fabric, elk nog steeds met zijn eigen servergeconcentreerde 'ownership' van het CIFS/NFS-bestandsysteem. In navolging van de algemene trend in ITland, willen gebruikers betrouwbaarheid, schaalbaarheid en hoge prestaties zonder in het keurslijf te worden gedwongen van de door leveranciers geboden, in hoge mate geïntegreerde en proprietary hardware/software-oplossingen. De vraag die men stelt is of het mogelijk is om een schaalbare NAS-omgeving te creëren op basis van commodity server hardware en operatings systems (Windows, Linux of Solaris)? In dit artikel wordt deze vraag met ja' beantwoord. Ontwikkeling op NAS Cluster-gebied Recente vorderingen op het gebied van enterprise-klasse clustering-technologie maken een 'outside the box' benadering van schaalbare NAS-systemen mogelijk. Om een dergelijk systeem commercieel te kunnen toepassen moet wél op zijn minst een global namespace, failover en herstel, snapshots, replicatie, backup/recovery-voorziening, geoptimaliseerde toegang tot het bestandsysteem en ondersteuning van de belangrijkste opslagapplicaties worden geboden. Pionier op dit gebied, Spinnaker Networks (in 2003 door Network Appliance overgenomen), bracht daartoe als eerste het hardware-gebaseerde SpinServer 3300 Cluster NAS-systeem op de markt. Dat was weliswaar een NAS-cluster maar wel weer een in hoge mate proprietary oplossing. Een puur software-gebaseerde oplossing die voldoet aan de hiervoor gestelde criteria zou beter als vervanger van de

2 bestaande geïntegreerde NAS-systemen kunnen dienen, alleen dan tegen een fractie van de kosten. De firma Sistina Software bracht al eerder een cluster filesysteem voor Linux op de markt, maar werd tot nu toe in een commerciële omgeving bijna niet toegepast; Sistina is dit jaar door Red Hat Inc. overgenomen. Waar de meeste gebruikers van CIFS-gebaseerde file servers wél op zitten te wachten is een schaalbaar NAS-systeem voor de Windows-omgeving. Nadat de firma PolyServe al eerder een Cluster File System (CFS) met succes voor de Linux-omgeving op de markt heeft gebracht, is het er als eerste in geslaagd om ook een kosteneffectief, modulair uitbreidbaar, faulttolerant NAS Cluster File-systeem voor de Windows-omgeving op de markt te brengen: de PolyServe Matrix Server. PolyServe heeft in nauwe samenwerking met Microsoft de complexe file systemtechnologie voor de Windows-architectuur ontwikkeld. Als zodanig heeft PolyServe de gerenommeerde status van 'Microsoft Certified Partner' verkregen, die als basis fungeerde om een nauwe samenwerking met HP, Dell en IBM en nog andere Microsoft Certified solution providers aan te kunnen gaan. Toepassing van Cluster File Systems in de Windows-omgeving is een veel belovende en interessante ontwikkeling, reden te meer om de PolyServe Matrix Server eens nader te bekijken. Schaalbare File Services voor Windows Matrix Server is een gedistribueerde data sharing-omgeving waarbij alle servers direct en gelijktijdig toegang hebben tot alle data binnen een SAN. PolyServe File System (PSFS) is een journaling file system dat wordt ondersteund door een online crash recovery-voorziening. PolyServe Matrix Server, in combinatie met de Wintelgebaseerde systemen, biedt een goedkope, modulair uitbreidbare, architectuur voor een CIFS-gebaseerde file serving-omgeving. In vergelijking tot de grotere Symmetric MultiProcesser (SMP) servers (met 4, 8 of meerdere CPU's) kan een cluster bestaande uit 'goedkope' Wintel-servers als een eenduidige, eenvoudig te beheren, in stapjes uitbreidbare ('pay as you grow'), hoogbeschikbare CIFS server functioneren. Toepassing van een Matrix Server clustersysteem biedt op een aantal gebieden voordelen: BEHEERBAARHEID. De cluster fungeert als een enkelvoudige CIFS server in combinatie met een storage pool en een enkele set geëxporteerde file systems. Het is daarom niet langer nodig om redundante datakopieën te creëren of clients handmatig over de verschillende CIFS servers te verdelen; SCHAALBAARHEID. Bij een toenemende werkbelasting kunnen extra servers en opslagsystemen 'on the fly' aan de cluster worden toegevoegd. Daarbij draagt iedere toegevoegde server, met betrekking tot CIFS Clients NAS Configuration Afbeelding 1: Traditionele versus matrix NAS-configuratie. van zowel server als opslagsystemen effectiever is; KOSTEN. Centraal beheerde cluster-systemen op basis van een goedkope dual CPU server bieden elkaar failover-ondersteuning en creëren daarmee een substantieel goedkopere infrastructuur met een hogere beschikbaarheid dan de duurdere 4- tot 8-server-systemen of dure NAS filers (volgens PolyServe een kostenbesparing van 80 procent. CIFS Clients *** *** SAN Matrix Configuration 13 MATRIX SERVER MAAKT VAN TWEE DATABASES GEBRUIK OM META-INFORMATIE IN OP TE SLAAN I/O througput, een stapje bij aan de totale prestaties; BESCHIKBAARHEID. In het geval dat er een cluster-node uitvalt, nemen andere servers de taken over, zonder de actieve services te onderbreken. Servers en opslagsystemen zijn online toe te voegen, dat betekent voor een capaciteitsuitbreiding geen zogenaamde 'scheduled downtime'; UTILISATIE. Wanneer een bepaalde server in de cluster een kritiek belastingsniveau bereikt, dan kunnen nieuwe servers dynamisch worden toegevoegd om de extra belasting op te vangen. Doordat de data door alle cluster-servers worden gedeeld, is er geen sprake van redundante datareplicatie. Beide voordelen resulteren in een verbeterde ROI, omdat het gebruik Schaalbare Matrix Server architectuur Een file server of NAS appliance kan voor data-intensieve applicaties een flessenhals vormen. De van CIFS-clients afkomstige requests worden op de server ontvangen, geïnterpreteerd, uitgevoerd en soms vindt er nog disk-i/o plaats. Bij een toenemend aantal CIFS-clients kan dat op de CIFS server's netwerk-interfaces, CPU, of verbinding met het opslagsysteem al snel tot prestatievermindering leiden. Bij de Matrix Server cluster draagt iedere individuele server zijn steentje bij aan de volgende voor CIFS services essentiële resources: netwerkbandbreedte; CPUcapaciteit voor file system processing en I/O-bandbreedte naar het opslagsysteem. Bij behoefte aan meer capaciteit kan het

3 cluster-systeem worden opgeschaald door een aantal dual-processor gebaseerde servers toe te voegen, tot het maximum aantal van zestien servers (elke server met maximaal 4 CPU's). In tegenstelling tot andere cluster file systems, is Matrix gebaseerd op een zogenaamde 'fully symmetric' architectuur (zie afbeelding 2) waarbij er geen flessenhals bestaat zoals die zich voordoet bij systemen op basis van een 'master node'. Iedere cluster server is in staat om alle, door CIFS clients gevraagde, bestandsbewerkingen zelfstandig uit te voeren. Zie voor een uitgebreide beschrijving van en verschillen tussen de diverse type cluster file systems ook het artikel over Shared Data Clusters in Database Magazine nummer 4, Fully symmetric Each server performs lock, metadata and read/write operations Lock and metadata traffic PolyServe Matrix Server Cluster File System with integrated High Availability SAN Storage Array Storage Array Storage Array Shared Data in Cluster File System 14 Hoge beschikbaarheid Zoals ieder cluster-systeem met een failover-voorziening, bezit ook de Matrix Server ingebouwde voorzieningen waarmee het cluster-systeem fouten van netwerk-interfaces, opslagsystemen, servers en operating systems kan detecteren en daarop actie ondernemen. De op deze infrastructuur gebaseerde Matrix Server File Serving Option (MxFS) biedt een transparante failover voor CIFS sessions. In een failover-situatie verbindt de Matrix Server de clients automatisch met de bestaande CIFS share op de andere server. Daarvoor zijn geen aanpassingen aan de Windows/CIFS clients nodig. Om volledige compatabiliteit met de bestaande applicaties te waarborgen, heeft PolyServe een licentie genomen op Microsoft's Installable File System Kit (IFS) en de Multipath I/O-driver; IFS bevat de interfaces voor ontwikkelaars voor het schrijven van file systems en filters voor Windows 2000/2003/XP. Gecombineerd met Microsoft's Distributed File System (DFS) biedt het bovendien een op software gebaseerde load balancing-faciliteit tussen nodes binnen de matrix; MxFS is ook te combineren met een hardware load balancer, bijvoorbeeld F5's BigIP load balancer. Matrix Server biedt failover-ondersteuning voor netwerkapplicaties. Daarbij maakt het van virtuele hosts gebruik waarmee clients een hoge beschikbaarheid wordt geboden voor 'mission-critical' componenten, zoals een web-browser, , file transfer en andere TCP/IPgebaseerde applicaties. Toepassing van virtuele IP-adressen, toegekend aan virtuele file servers, biedt een enkele server Afbeelding 2: PolyServe Symmetric CFS-architectuur. Management console Administrative Network Afbeelding 3: Software-componenten Matrix Server. TOEPASSING VAN CLUSTER FILE SYSTEMS IN DE WINDOWS-OMGEVING IS EEN VEEL BELOVENDE ONTWIKKELING failover-bescherming voor de hele cluster. Als een server uitvalt, dan is Matrix Server in staat om automatisch de falende server's IP-adres aan een standby server te koppelen, waardoor de van clients afkomstige CIFS requests zonder onderbreking kunnen worden afgehandeld. Omdat een enkel systeem failoverbescherming biedt voor de hele cluster, is het niet langer nodig om telkens twee systemen voor het bereiken van een hoge Matrix Server Processes ClusterPulse Distributed Lock Manager SDMP SANpulse SCL PanPulse mxlogd grpcommd Kernel components PSFS module psd driver mxlog beschikbaarheid aan te schaffen. Bijvoorbeeld, één server biedt failover voor negen andere systemen, wat slechts een 10 procent overhead ten behoeve van beschikbaarheid vraagt, in tegenstelling tot de 50 procent in een 'gepaarde' cluster-configuratie. Een andere optie, Matrix Database Solution Pack for SQL Server (MxDB for SQL Server), biedt hoge beschikbaarheid voor de op Matrix Server geïnstalleerde SQL Server databases.

4 Architectuur Matrix Server Een matrix bestaat uit de volgende fysieke componenten: server, publiek en administratief LAN, en een SAN. Per server kunnen vier netwerk-interfaces op het publieke LAN worden aangesloten, waarbij elke interface meerdere virtuele hosts kan vertegenwoordigen. Alhoewel niet strikt noodzakelijk, communiceren de componenten van de Matrix Server via een 'administratief' netwerk met elkaar. Het SAN omvat de gebruikelijke FC switches en RAID-subsystemen. Als eerste wordt op iedere server de Matrix Server software geïnstalleerd, daarna worden disks geïmporteerd en tenslotte een PSFS file system er op gecreëerd. Naast het shared file-systeem, zijn belangrijke componenten: de Distributed Lock Manager (DLM), de diverse 'heartbeats', waaronder ClusterPulse, SANPulse en PANPulse (zie afbeelding 3). DLM biedt een locking-systeem om alle server-toegang naar de gedeelde bronnen binnen de matrix te coördineren. Alle lees- en schrijfopdrachten naar het PSFS-bestandsysteem krijgen automatisch een lock van de DLM zodat de coherentie van het file system blijft gewaarborgd. Matrix Server maakt van twee, voor alle matrix servers toegankelijke, databases gebruik om meta-informatie van de matrix in op te slaan; in de Shared Memory Data Store (SDMS) database wordt door het SANPulse-proces alle file system-statusinformatie en in de Device database alle fysieke UID s en global device identifiers van iedere in de matrix geïmporteerde disk opgeslagen. Afbeelding 4: Uitbreiding File System. Afbeelding 5: Importeren van fysieke disks. Systeemeisen Matrix Server Als Matrix Server kan iedere op Intelgebaseerde server (met enkele of meervoudige CPU) worden gebruikt waarop Windows 2000 Server/Advanced Server of Windows 2003 Standard/Enterprise Edition draait. Elke server mag maximaal vier NIC s voor de LAN s en één HBA voor het SAN bevatten. Minimaal is 512 MB intern geheugen nodig, 150 MB diskruimte voor de Matrix Server software en 30 MB voor log- en runtime-bestanden. Voor de synchronisatie van alle 'time-ofday' klokken op de servers wordt aanbevolen om van een Network Time Protocol (NTP) server gebruik te maken. Ten aanzien van het matrix-san gelden er geen speciale eisen, afgezien van de gebruikelijke compatabiliteitseisen. Zo moeten FC switches wel van dezelfde fabrikant zijn. De meest bekende en toegepaste HBA s en disk-subsystemen zijn door PolyServe gevalideerd; voor een volledig overzicht zie de 'PolyServe Hardware and Software Compatibility Guide'. Om toegangsconflicten met eventueel andere (niet-matrix Servers) in het SAN aanwezige servers te voorkomen, is het verstandig om de Matrix Windows-platforms in een aparte zone op te nemen. Iedere matrix server moet toegang hebben tot alle disks binnen de matrix, waarbij per disk maar één toegangspad is toegestaan; deze voorwaarde geldt niet bij toepassing van PowerPath. PolyServe heeft zelf de Matrix Server-configuraties tot de volgende limieten getest. Per matrix: 10 servers met 128 geïmporteerde LUN s; 64 file systems; 640 mounts; 64 virtual hosts; 64 service en/of device monitors; 10 event notifiers. In theorie worden de limieten alleen bepaald door de grenzen van het operating system. Basisinstallatie Matrix Server op Windows 2003 Matrix Server maakt van een of drie 'membership partitions' gebruik voor de opslag van metadata, waarvoor LUN s nodig zijn, elk minimaal 8 MB groot. Na creatie van de LUN s wordt met de Windows Logical Disk Management (LDM) op elke LUN een partitie gecreëerd. Daarna kan worden begonnen met de installatie van de software op iedere server die gaat deelnemen in de matrix. Bij het begin van setup wordt naar twee IP-adressen of host-namen gevraagd: dat van de server en dat van de Fibre Channel switch. Alleen bij de software-installatie op de eerste server worden de membership partitions geselecteerd, daarna wordt de complete configuratie naar de andere servers 'geëxporteerd'. Voordat er een PSFS file system op een shared disk kan worden geïnstalleerd, moet(en) de disk(s) binnen de matrix worden geïmporteerd; alleen 'basic' disks 15

5 worden ondersteund, dus geen 'dynamic' (zie afbeelding 5). Na de import van de shared disks worden ze met behulp van Windows Logical Disk Manager (LDM) van een partitie voorzien. Bij de import krijgt de disk een unieke global device name toegewezen waarmee servers toegang hebben tot de shared disk. Na creatie van de disk-partitie wordt daarop een PSFS file system gecreëerd; de minimum grootte voor een PSFS file system is 64 MB, het maximum is 2 TB. Wil men de mogelijkheid hebben om in de loop van de tijd het file system uit te kunnen breiden, dan is het nodig om een 'extended' partitie aan te maken, op basis van een deel van de fysieke partitie. Daarna is het PFSF file system uit te breiden tot de maximale beschikbare grootte van de partitie (zie afbeelding 4); met de huidige release zijn 'storage extents' alleen disk-partities. Afbeelding 6: DSN en FTP Service Monitors. 16 Na creatie van het file system wordt het op de gebruikelijke Windows-wijze geformatteerd. Om gebruikers uiteindelijk toegang te bieden moet het PSFS file system worden gekoppeld aan een beschikbare drive letter of een 'mount path'. Een mount path, in Windows-termen een 'NTFS junction' geheten, biedt de mogelijkheid om een ander volume in een lege directory binnen een NTFS volume op te nemen. Het is mogelijk om een drive letter én een mount path te definiëren. De allereerste keer dat de server probeert toegang te krijgen mount het Windows operating system automatisch het file system. Bij uitschakeling van de server wordt het weer automatisch 'unmounted'. Afbeelding 7: Virtual SQL Server. Virtual Host PolyServe Matrix Server maakt van virtuele host s gebruik voor failover-protectie van servers en netwerkapplicaties. Een virtuele host is een hostnaam/ip-adres dat is geconfigureerd voor een aantal netwerkinterfaces. De eerste netwerk-interface is de primaire interface voor de virtuele host, de 'primary host'. De overblijvende netwerk-interfaces fungeren als backups, dat zijn de 'backup servers'. Default dirigeert Matrix Server al het netwerkverkeer voor de virtuele host naar de primaire interface. Naast failover, kunnen alle servers andere onafhankelijke functies vervullen. Bij de configuratie van een virtuele host kan men met de failback-optie instellen hoe een failover naar een backup server plaatsvindt, 'autofailback' (de defaultinstelling) of 'nofailback'. Autofailback is bedoeld om de virtuele host in zijn oorspronkelijk staat terug te brengen, of althans zo goed mogelijk. Nofailback is bedoeld om een failover zo min mogelijk te doen plaatsvinden. De virtuele host blijft actief op de backup server totdat een 'gezonder' server (gezonder dan de backup server) beschikbaar komt, op welk moment de virtuele host naar die server zal terugvallen; Matrix Server kijkt naar de staat van iedere service monitor of device monitor die met de virtuele host is geassocieerd. Service Monitor Na creatie van de virtuele hosts, moeten de netwerkapplicaties worden geconfigureerd zodat ze herkend kunnen worden. Voor toegang tot een netwerkapplicatie maakt de server van het virtuele hostadres gebruik, in plaats van het adres waar de applicatie op draait. Op FTP na, moet op iedere virtuele host voor alle andere netwerkapplicaties de configuratie worden aangepast. Bij gebruik van een Service Monitor kan een netwerk-service, bijvoorbeeld HTTP of FTP, op de goede werking worden bewaakt. Als een gedefinieerde service niet naar behoren werkt, dan kan de Matrix Server het netwerkverkeer naar een backup server omleiden (op voorwaarde dat de betreffende netwerk-service op de backup server wordt ondersteund). Matrix Server ondersteunt de volgende service monitors: DNS, FTP, HTTP(S), IMPAP4, NNTP, POP3, SMTP, TCP en 'custom' probe scripts. De service monitor is instelbaar op drie typen failover-gedrag: 'nofailover'; 'autorecover' en 'noautorecover'. Nofailover is handig voor het bewaken van de service maar biedt geen failover naar de backup server. Autorecover is de default-instelling en initieert een failover naar de backup server. Bij een herstel van service op de originele host, is het afhankelijk van de virtual host's failback policy of de service weer wordt teruggezet naar de originele server. Bij noautorecover zal de automatische failback niet plaatsvinden. Tenslotte noemen we nog de Device Monitor, die gebruikt kan worden om lokale disks of gateway devices (bijvoorbeeld een router) te bewaken of een SAN

6 disk-partitie die een PSFS file system bevat. Bij uitval van een device zal Matrix Server trachten iedere virtuele host, die afhankelijk is van dat betreffende device, naar een gezonde server te verhuizen. MxFS for CIFS Matrix File Serving Solution Pack for CIFS (MxFS), in combinatie met Matrix Server, biedt schaalbaarheid en hoge beschikbaarheid voor CIFS. CIFS is een variatie op het SMB-protocol, het draait 'bovenop' TCP/IP en wordt meestal op Windowssystemen gebruikt om bestanden remote te delen. MxFS for CIFS kan op twee manieren worden toegepast: met Virtual File Servers die ondersteuning van failover bieden of met Matrix File Shares die load balancing mogelijk maken. Bij beide methoden worden de data gedeeld op het PSFS file system. Een Matrix File Share is een Windows CIFS share die aan een Matrix Server file system health monitor is gekoppeld. Clients maken een verbinding met de Matrix File Share via de netwerk-naam/ipadres of het IP-adres van de fysieke server in de cluster. Elke cluster node biedt via haar Matrix File Shares toegang tot dezelfde PSFS file systems. Voor hoge beschikbaarheid kan een Matrix File Share nog van een connectionoriented load balancer gebruik maken (bijvoorbeeld Microsoft's DFS). De van clients, via DFS, afkomstige requests worden gelijkmatig over alle cluster nodes verdeeld. Bij uitval van een node, wordt een nieuwe verbinding gemaakt met de resterende nodes zodat de uitstaande requests daar alsnog afgehandeld kunnen worden. Ook bij MxFS kan men kiezen uit de drie failover-opties: nofailover, autorecover en noautorecover. nodes specificeren; de betreffende SQL instances moeten op al deze nodes worden geïnstalleerd. De Virtual SQL Server is alleen actief op de primaire node, van waaruit alle databaserequests worden afgehandeld. Bij uitval van de primaire node zal de Virtual SQL Server naar een van de daarvoor aangewezen backup servers worden overgezet of gemigreerd. Clients behouden onder dezelfde naam/ip-adres toegang tot het PSFS file system en dezelfde database-data. MxDB ondersteunt verschillende configuraties: 'active-active' en 'many-to-one'. Bij active-active vormen de nodes elkaars backup, bij de many-to-one biedt één node backup voor de Virtual SQL Servers op de andere nodes. Bij een failover (wel of niet gepland), voert MxDb de volgende taken uit: verwijdert het IP-adres voor de Virtual SQL Server op de originele node, voegt deze aan de backup node toe, start de SQL Server en SQL Agent op de backup node en past de Windows registry keys aan. De via het IP-adres van de Virtual SQL Server verbonden clients hebben nu toegang tot de databases op het PSFS file system (alleen nu via de SQL instance op de backup node). Na de failover-operatie blijven de clients (default) met de backup node verbonden, tenzij is gespecificeerd dat de Virtual SQL Server weer automatisch naar de oorspronkelijk server moet worden teruggezet (uiteraard wanneer deze weer online is). Conclusies Netwerkgebaseerde bestandsystemen, zoals de meest gebruikte CIFS en NFS, zijn de afgelopen decennia voor veel ondernemingen een aantrekkelijke mogelijkheid geworden om bestanden via een netwerk voor meerdere clients toegankelijk te maken. Doch bij uitbreiding van een bestaande NAS-omgeving (door NAS-servers bij te plaatsen) nemen de uitgaven aan hardware en onderhoud snel toe. Bovendien neemt de complexiteit van een NAS-omgeving met meerdere NAS EEN NAS APPLIANCE KAN VOOR DATA-INTENSIEVE APPLICATIES EEN FLESSENHALS VORMEN servers toe en vormt een steeds groter probleem voor systeembeheerders. De door sommige firma's geboden NAS appliances bieden een weliswaar schaalbare NAS-oplossing, maar gezien vendor lock-in en prijsstelling is dit voor veel ondernemingen vaak geen aantrekkelijk alternatief. De toepassing van een PolyServe Matrix cluster file-systeem daarentegen biedt wel een 'open' schaalbare oplossing voor de problemen waarmee gebruikers van 'aggregated' NAS-omgevingen thans worden geconfronteerd. Naast schaalbaarheid, failover, load balancing, biedt het de systeembeheerder een eenvoudig te beheren single image file system. BRAM DONS IS ONAFHANKELIJK IT-ANALIST. 17 MxDB for SQL Server Matrix DataBase Solution Pack voor SQL Server (MxDB) biedt hoge beschikbaarheid en failover support voor SQL Server databases in combinatie met PSFS. Een Virtual SQL Server virtualiseert de netwerknaam en het IP-adres dat aan een bepaalde SQL Server/Instance is gekoppeld. Tot maximaal 16 SQL instances kunnen aan iedere Virtual SQL Server worden gekoppeld. SQL clients hebben via de naam of het IP-adres van de Virtual SQL Server toegang tot de daarmee geassocieerde databases. Clients weten dan ook niet op welke node de SQL instance draait. Tijdens de configuratie van een virtual SQL server moet men een primaire node en een of meer backup

T H E M A. SCSI over IP (iscsi), een van de drie standaards om gegevensblokken. via IP-netwerken te versturen, geniet een groeiende

T H E M A. SCSI over IP (iscsi), een van de drie standaards om gegevensblokken. via IP-netwerken te versturen, geniet een groeiende T H E M A S T O R A G E M A N A G E M E N T SCSI over (iscsi), een van de drie standaards om gegevensblokken via -netwerken te versturen, geniet een groeiende populariteit. De ondersteuning voor dit protocol

Nadere informatie

Backup en Recovery oplossing voor VMware omgevingen

Backup en Recovery oplossing voor VMware omgevingen Backup en Recovery oplossing voor VMware omgevingen Virtualisatie biedt ondernemingen een nieuwe manier bij de toepassing van een applicatie architectuur. Het maakt een hogere gebruiksgraad van fysieke

Nadere informatie

Realtime VMs migreren met Cluster Shared Volumes

Realtime VMs migreren met Cluster Shared Volumes TEST DOOR BRAM DONS Bètaversie Server 2008 R2 getest Realtime VMs migreren met Cluster Shared Volumes 40 Shared storage wordt bij serverconsolidatie vaak gebruikt om Virtuele Machines (VMs) realtime te

Nadere informatie

Als een fysiek SAN niet kan

Als een fysiek SAN niet kan Test DOOR Bram Dons Soft SAN biedt gedeelde toegang tot kritieke bestanden Als een fysiek SAN niet kan 30 SAN s leveren grote prestaties op het gebied van snelheid, schaalbaarheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid.

Nadere informatie

High Availability en DRS Virtueel beheer met VMware deel 2

High Availability en DRS Virtueel beheer met VMware deel 2 NetOpus: November 2007 Thema: Hardware Special Rubriek: Serie Titel: High Availability en DRS Auteur: Bram Dons & Jan Reinders Pagina s: 40-44 High Availability en DRS Virtueel beheer met VMware deel 2

Nadere informatie

Neverfail fixt het falen van vsphere

Neverfail fixt het falen van vsphere Virtualisatie DOOR Bram Dons vappha brengt high availability naar virtualisatie Neverfail fixt het falen van vsphere 32 STORAGE MAGAZINE 4 december 2010 Hoewel virtualisatie inmiddels algemeen toepassing

Nadere informatie

Multicore processing op teraschaal

Multicore processing op teraschaal High-performance computing DOOR Bram dons Programmatuur is nog niet klaar voor parallel processing Multicore processing op teraschaal 48 Even leek het alsof de wet van Moore niet lang meer zou gelden,

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

Volume snapshots. Onmisbare aanvulling op de herstelstrategie

Volume snapshots. Onmisbare aanvulling op de herstelstrategie Volume snapshots Onmisbare aanvulling op de herstelstrategie 10 Voor het gebruik van volume snapshots komt steeds meer belangstelling. Er zijn legio redenen om er handig gebruik van te maken. NetOpus gaat

Nadere informatie

SANscreen vergroot flexibiliteit SAN s

SANscreen vergroot flexibiliteit SAN s SAN-MANAGEMENT DOOR BRAM DONS Storagenetwerken kwetsbaar voor veranderingen SANscreen vergroot flexibiliteit SAN s 16 Naast voordelen van SAN s kennen deze storagenetwerken ook keerzijden die zich vooral

Nadere informatie

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur Andree Toonk Leendert van Doesburg 2 februari 2004 Samenvatting In de huidige maatschappij worden ICT diensten steeds belangrijker. Een trend is dat

Nadere informatie

BIG DATA. networkpro.nl. Features. Big business in het petabyte tijdperk CLOUD COMPUTING. OPENSTACK De slag om de API HET BESTE DATACENTER

BIG DATA. networkpro.nl. Features. Big business in het petabyte tijdperk CLOUD COMPUTING. OPENSTACK De slag om de API HET BESTE DATACENTER networkpro.nl VAKBLAD VOOR IT-BEHEER EN SMART SOLUTIONS 1e jaargang, nummer 4 2012 BIG DATA Big business in het petabyte tijdperk Features CLOUD COMPUTING Er is meer dan Google apps OPENSTACK De slag om

Nadere informatie

REDUNDANTIE. 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts

REDUNDANTIE. 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts REDUNDANTIE 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts Inleiding Van alle onderwerpen van de IT, roept een onderwerp als redundantie niet veel vreugde op binnen een organisatie. De extra uitgaven

Nadere informatie

Visie Op Virtualisatie-Platformen. Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving

Visie Op Virtualisatie-Platformen. Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen

Nadere informatie

LanVision 5. Beter zicht op netwerken KING. Thema IPv6 in Windows Server. Windows Unified Communications deel 1. Linux Stoeien met draadloos

LanVision 5. Beter zicht op netwerken KING. Thema IPv6 in Windows Server. Windows Unified Communications deel 1. Linux Stoeien met draadloos LanVision 5 Beter zicht op netwerken Jaargang 20 oktober 2008 N E T W O R KING Thema IPv6 in Windows Server Windows Unified Communications deel 1 Linux Stoeien met draadloos Citrix Citrix XenDesktop Beveiligingstool

Nadere informatie

Vmware presentatie NGN virtualisatiedag Bouke Groenescheij. Notities door Kees Stravers

Vmware presentatie NGN virtualisatiedag Bouke Groenescheij. Notities door Kees Stravers Vmware presentatie NGN virtualisatiedag Bouke Groenescheij Notities door Kees Stravers Overzicht Vmware is begonnen met virtualisatie voor het Intel platform: Vmware workstation. Dit draait op een host

Nadere informatie

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Whitepaper Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55

Nadere informatie

Eindwerk. Thema Configuratie van een Virtual Desktop - omgeving in het callcenter. Stageplaats

Eindwerk. Thema Configuratie van een Virtual Desktop - omgeving in het callcenter. Stageplaats Eindwerk Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste informatica Afstudeerrichting - Academiejaar 2012 2013 Student Matthias Trybou Thema Configuratie van een Virtual Desktop

Nadere informatie

Business Continuity en Disaster Recovery: High Availability in server & storage omgevingen

Business Continuity en Disaster Recovery: High Availability in server & storage omgevingen Qi ict whitepaper Business Continuity en Disaster Recovery: High Availability in server & storage omgevingen Klantnaam : Qi ict Datum : augustus 2010 Versie : 1.1 Auteur : Qi ict Document : BC en DR: HA

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Windows Server 2008 met Hyper-V

Windows Server 2008 met Hyper-V Windows Server 2008 In het kort: Implementatiefuncties Configuration Manager Maken en aanpassen van server task sequences Serverrollen toevoegen Computerspecifieke variabelen instellen Windows Server 2008

Nadere informatie

Built from the cloud up

Built from the cloud up smart business smart IT by icento jaargang 1 oktober 2012 Windows Server 2012 DirectAccess Vanaf afstand veilig data en applicaties benaderen op uw netwerk Windows Server 2012 Hyper-V 3.0 Efficient beheer

Nadere informatie

Storage op instellingsniveau

Storage op instellingsniveau Storage op instellingsniveau Aanbevelingen lange termijn Auteur(s): SURFnet Versie: 1.01 Datum: oktober 2012 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl

Nadere informatie

Technical White Paper

Technical White Paper Technical White Paper VMware vcloud Director Opgesteld door: Andy Janssens 3SNB Inhoudsopgave 1 Cloud Computing, wat is het en wat houdt het in?... 4 1.1 Wat is Cloud Computing?... 4 1.2 Welke Cloud Computing

Nadere informatie

Draai een VM op je desktop

Draai een VM op je desktop Test DOOR Bram Dons NxTop-systeem zet de volgende stap in VDI Draai een VM op je desktop 46 In een virtual desktop infrastructure (VDI) is het gebruikelijk dat de alle VM s op een centrale server draaien.

Nadere informatie

Unattended Install. Jimmy Mace & Antoine Schonewille Universiteit van Amsterdam. Maart/april 2006

Unattended Install. Jimmy Mace & Antoine Schonewille Universiteit van Amsterdam. Maart/april 2006 Unattended Install Jimmy Mace & Antoine Schonewille Universiteit van Amsterdam Maart/april 2006 1 Abstract Unattended Install is een techniek wat het beheer van werkplekken moet vereenvoudigen. Het maakt

Nadere informatie

Novell Open Enterprise Server 2 vs. Windows * Server. Technical white paper WORKGROUP COLLABORATION. Migratie van NetWare : kosten en voordelen

Novell Open Enterprise Server 2 vs. Windows * Server. Technical white paper WORKGROUP COLLABORATION. Migratie van NetWare : kosten en voordelen Technical white paper WORKGROUP COLLABORATION www.novell.com Novell Open Enterprise Server 2 vs. Windows * Server Migratie van NetWare : kosten en voordelen Novell Open Enterprise Server 2 vs. Windows

Nadere informatie

One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013

One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013 One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013 One Release 10.1 juni 2013 Inhoudsopga ve 1 Inleiding... 3 1.1 Positie van Office Access binnen de One-dienstverlening... 4 1.2 Functionele

Nadere informatie

Masterproef Hardware Assisted Virtualization

Masterproef Hardware Assisted Virtualization Masterproef Hardware Assisted Virtualization Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT Afstudeerrichting Multimedia en Informatietechnologie

Nadere informatie

Datacenter-industrie sterk bezig met duurzame en dynamische toekomst

Datacenter-industrie sterk bezig met duurzame en dynamische toekomst a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 6 / 2014 Datacentres Europe in Monaco: Datacenter-industrie sterk bezig met duurzame en dynamische toekomst En verder EMC neemt mysterieus

Nadere informatie