Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686)"

Transcriptie

1 wwwresearchportalbe - 26 Aug :39:23 Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Materiaaltechnologie, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Abstract: Nguyen Van Tam Departement Architectuur Frank De Troyer Tam Nguyen Van OE Gezins- en Orthopedagogiek Pol Ghesquière Jan Wouters Sophie Dandache OE Arbeids- & Orgpsych & Opleidkunde Martin Euwema Ran Ye OE Arbeids- & Orgpsych & Opleidkunde Martin Euwema Sylvie Boermans OG Leerpsych en Exp Psychopathologie Dirk Hermans Tom Barry OE Arbeids- & Orgpsych & Opleidkunde Martin Euwema OG Klinische Psychologie Patrick Luyten Lukas Van Oudenhove Bart Morlion Eline Coppens OG Klinische Psychologie Patrick Luyten Naouma Siouta

2 OE Onderwijskunde Jan Elen Wendy Schouteden Kwant Psychologie en Indiv Verschillen Peter Kuppens Eva Ceulemans Yasemin Erbas Kwant Psychologie en Indiv Verschillen Peter Kuppens Marlies Houben Faculteit Theologie en Religiewetensch N N Martin Euwema OG Gezondheidspsychologie Omer Van den Bergh Johannes Vlaeyen Ilse Van Diest Hassan Jafari OG Labo voor Experimentele Psychologie Cornelis Cyrinus van Leeuwen Aleksandra Zharikova Abstract: In een single-subject experiment, wordt één subject herhaaldelijk gemeten, voor en tijdens of na een behandeling Het probleem met dit design, is dat het moeilijk is om de resultaten van een subject te generaliseren naar andere subjecten Daarom worden single-subject experimenten vaak herhaald, binnen of over studies De belangrijkste onderzoeksvraag waar dit project zich op focust, is hoe de resultaten van verschillende single-subject experimenten samen te vatten, met het gebruik vanmeta-analytische technieken Eerst moeten de resultaten van een subjectsamengevat worden in een effectgrootte, en dan moeten deze effectgrootten gecombineerd worden, bijvoorbeeld met een multiniveau metaanalytischmodel In dit onderzoeksproject, bestuderen we de functionele kenmerkenvan een multiniveau meta-analyse van single-subject experimenten, door middel van simulatie studies Faculteit PPW Kulak Wim Van Den Noortgate Maaike Ugille Kwant Psychologie en Indiv Verschillen

3 Francis Tuerlinckx Laura Bringmann OG Gezondheidspsychologie Omer Van den Bergh Ilse Van Diest Filip Raes Marta Walentynowicz OE School- en Ontwikkelingspsychologie Luc Goossens Roosmarijn Jansen OE Onderwijskunde Filip Dochy Bart Lismont Educatie en Samenleving Joke Vandenabeele Sambhavi Vellakal Palaniappan Janu OG Gezondheidspsychologie Omer Van den Bergh N N Kwant Psychologie en Indiv Verschillen Peter Kuppens Madeline Pe OE Arbeids- & Orgpsych & Opleidkunde Martin Euwema Erika Steffen OE Arbeids- & Orgpsych & Opleidkunde Alain Laurent Verbeke Martin Euwema Maria Johanna Kalter

4 OE Arbeids- & Orgpsych & Opleidkunde Hans De Witte Wendy Niesen OG Leerpsych en Exp Psychopathologie Omer Van den Bergh Debora Vansteenwegen Liliana Dias OG Gezondheidspsychologie Johannes Vlaeyen Nils Georg Niederstrasser Kwant Psychologie en Indiv Verschillen Iven Van Mechelen Lisa Doove OE School- en Ontwikkelingspsychologie Luc Goossens Marlies Maes Faculteit PPW Kulak Marc Depaepe N N OE Onderwijskunde Jan Elen Raquel Mariano OE Onderwijskunde Jan Elen Mieke De Cock Dawit Tibebu Tiruneh Faculteit Theologie en Religiewetensch

5 N N Nele De Cuyper OE Educatie, Cultuur en Samenleving Jan Masschelein Thu Ha Nguyen OG Labo voor Biologische Psychologie Detlef Balschun Marta Bovet Carmona OE Arbeids- & Orgpsych & Opleidkunde Martin Euwema Aemilius Jeuken OG Gezondheidspsychologie Johannes Vlaeyen N N OG Labo voor Experimentele Psychologie Ralf Krampe Lars Dietmar Hestermann OE Onderwijskunde Jan Elen N N OG Leerpsych en Exp Psychopathologie Frank Baeyens Zsuzsanna Vegh Antoine Selim Bilgin OG Gezondheidspsychologie Johannes Vlaeyen Emma Biggs

6 Faculteit PPW Kulak Bert Reynvoet Helene Vos OG Klinische Psychologie Filip Raes Julie Krans Mirjam Vermeulen OE School- en Ontwikkelingspsychologie Luc Goossens ProfOpleiding & Ontw& Levenslang Leren Jeroen Stouten Bart Lismont Faculteit PPW Kulak Marc Depaepe Michael Ugochukwu JOE Methodologie vh Pedagogisch Onderzoek Eva Ceulemans Jedelyn Cabrieto Kwant Psychologie en Indiv Verschillen Iven Van Mechelen Aniek Sies Methodologie vh Pedagogisch Onderzoek Patrick Onghena An Verburgh Mieke Heyvaert Bart Michiels 100 jaar arbeidsovereenkomstwetgeving Abstract: Wij beogen met dit onderzoek een volledige systematisering van het arbeidsovereenkomstrecht Wij onderzoeken hiertoe achtereenvolgens: - de beginselen aan het arbeidsovereenkomstenrecht ten grondslag liggen Dit zal worden onderzocht aan de hand van een onderzoek naar de evolutie in de wetgeving ter zake - de relatie tussen deze beginselen en de oplossingen van het positief recht - de bingselvastheid en de doeltreffendheid van deze oplossingen Sociaal Recht

7 MAXIME STROOBANT 1201 Buitenschoolse hulpverlening en zorg op school: samenhang, afstemming en verklarende factoren Abstract: Dit onderzoek bestudeert de toegenomen vraag naar buitenschoolse hulpverlening, verklarende factoren en wenselijkheid vanuit perspectieven betreffende geïntegreerde zorg op school, medicalisering van klinische hulpverlening en maatschappelijke ongelijkheid van kansen Via een kwantitatief onderzoek bij ouders, zorgverantwoordelijken en CLB, aansluitend bij een recente survey over zorgbeleid in 248 scholen, onderzoeken we de omvang en aard van buitenschoolse hulpverlening, predictoren op niveau van leerling, gezin en school, en afstemming met zorg op school Via focusgroepen met betrokken actoren wordt meer inzicht beoogd in de motieven voor verwijzing en gepercipieerde wenselijkheid van buitenschoolse hulpverlening OE School- en Ontwikkelingspsychologie Karine Verschueren Lucia De Haene 1)Detecteren van nieuwe vormen van sociale onrechtvaardigheid 2) 2007 : Deelname vergaderingen decoderingscomité (ov 25/5/2007) Abstract: abstract niet beschikbaar Sociologie IGNACE GLORIEUX 1) Onderzoek naar de effectieve integratie van personen die genoten v/d startbaanovereenkomst (ikv Fed Min Tewerkst& Arbeid - ULB) 2) Sociale grondrechten in vergelijkend perspectief Abstract: Rechtsvergelijkende studie van hetrecht op arbeid Sociaal Recht Wilfried RAUWS GUIDO VAN LIMBERGHEN 1ste jaarverslag over de ontwikkeling van het transport van personen engoederen over de weg Abstract: De doelstelling van huidig project is de finalisering (vervollediging, bijsturing en toevoeging) van de Socio-economische conclusies van een bestaand ontwerpverslag dat finaal moet leiden tot het opstellen van het 1ste Jaarverslag over de ontwikkeling van het transport van personen en goederen over de weg zoals voorgeschreven door het Samenwerkingsprotocol betreffende de beroepschauffeurs In concreto, dient de economische concurrentiepositie van de wegvervoersector nader te worden geanalyseerd Vakgroep Geografie Frank Witlox /GLIMPSE ECP : Global leaders in management and policiesfor South Korea and Europe OE Instituut voor Mediastudies Leen d'haenens 2013-LDV-PLM-215: Leonardo da Vinci-programma Mobiliteit Architectuur Sint-Lucas Dag Boutsen 24u zorgsteunpunt binnen het Zorgbedrijf Antwerpen Abstract: Bij de onderzoeksopdracht '24u zorgsteunpunt binnen het Zorgbedrijf Antwerpen' zal volgende opdracht worden uitgevoerd: onderzoek naar de huidige en toekomstige zorgbehoeften, het zorggebruik van het huidige aanbod en de mogelijkheden van de nieuwe zorgvormen (PAS, ADL-Steunpunt) Welzijn en verzorgingsstaat Jozef Breda 2de contract ikv TRALOTRA project cogranted by EC DG for energy and transport : aan Provincia di Cremona (Italië) : Referring to work package 3 (development of common training material) and delivering the modules in paper and in electronic form Abstract: Dit project ontwikkelt innovatieve opleidingsinstrumenten met betrekking tot beste praktijken op het gebied van intermodaal transport, met de bedoeling de professionele vaardigheden en het beheer van logistieke en transportbedrijven te verbeteren En dit via de creatie van e-

8 leerplatformen Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep CATHY MACHARIS Ethem PEKIN 2de Internationale seminarie: European Palliative Care Research Centre and the EAPC Research Network Gent - 18 en 19 Oktober, 2012 Abstract: Internationale seminarie: European Palliative Care Research Centre and the EAPC Research Network Medische Sociologie LUC DELIENS 2 verschillende Samenwerkingscontracten Project 'Logistieke poort Antwerpen' in opdracht van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen Project 'Logistieke poort Vlaams-Brabant' in opdracht van de Provinciale ontwikkelingsmaatschappij Vla Abstract: Het doel van deze studies is om na te gaan hoe de Antwerpse en Vlaams-Brabantse logistieke regio's verder kunnen uitgebouwd worden ten einde logistieke activiteiten in deze provincies te verankeren en uit te breiden Hiervoor werd de huidige toestand van de Antwerpse en Vlaams-Brabantse logistieke markt geïnventariseerd oa via goederenstroomanalyses voor de beide provincies Voor de provincie Antwerpen werd er daarnaast een benchmarking uitgevoerd waarbij de provincie Antwerpen werd vergeleken met andere Europese logistieke regio's Op basis van de confrontatie van deze twee oefeningen werd een gapanalyse uitgevoerd, dwz het afzetten tegen elkaar van de actuele en de potentiële marktsituatie Voor Vlaams-Brabant werd ook specifiek de rol van de luchthaven van Zaventem als logistieke poort in detail bestudeerd Vanuit deze analyses werden vervolgens een aantal speerpunttrajecten gedefinieerd die beogen de posities van de provincies Antwerpen en Vlaams- Brabant als Europese logistieke topregio's te versterken en te verdiepen Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Tom VAN LIER CATHY MACHARIS 50 jaar werknemersparticipatie in België Een evaluatie van de wet van 20 september 1948 Abstract: Werknemersparticipatie is een onderwerp dat vandaag centraal staat in het Europese sociaal beleid Hier kwam het tot uitdrukking in de richtlijn op de Europese ondernemingsraden Wel lijkt men vandaag andere paden te bewandelen dan dat dit het geval was onmiddellijk na de 2de Wereldoorlog toen het problleem op de nationale agenda stondde wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven bestaat volgend jaar 50 jaar Een halve eeuw ervaring met werknemersparticipatie is een voldoende argument om zich te buigen over de toemalige betekenis en draagwijdte ervan, de evolutie en hoe zij vandaag beoordeeld wordt Het opzet van de studie is dit probleem in Europees en internationaal verband te situeren Sociaal Recht MAXIME STROOBANT 5th Annual conference?the challenges of sport governance? Abstract: The Association for the Study of Spot and the European Union (Sport&EU) has organised its 5th annual conference?the challenges of sport governance? at Ghent University on the 1st and 2nd July 2010, coinciding with the Belgian presidencey of the European Union Conference organization was collaboration between Charlotte Van Tuyckom and An Vermeersch (UGent) and Borja Garcia Garcia (Loughborough University, UK) Vakgroep Sociologie Piet Bracke Bart Van de Putte Aanbevelingen voor een toekomstgericht organisatorisch-administratief kader voor het bestuurlijk beleid van de Vlaamse administratie Abstract: Doel van de opdracht is een antwoord te vinden op een aantal prangende vraagstukken voor de Vlaamse Overheid Hoe moet de Vlaamse Overheid zich organiseren om deze globale, maatschappelijke en bestuurlijke uitdagingen binnen een multi-level context het hoofd te bieden, om zich wendbaar en slagkrachtig te organiseren, en om transversaal gecoördineerd te kunnen handelen bij 'wicked problems'? Dit onderzoek steunt op een survey, interviews en focusgroepen Management & Bestuur (M&B) Koen Verhoest Aandacht in 't Kwadraat Abstract: Aandacht in 't Kwadraat Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASES)

9 Luc Goossens Aandachts- en interpretatiebias bij agressieve kinderen: een experimentele analyse Abstract: Volgens vigerende sociaal psychologische theorieën houdt agressief gedrag bij kinderen verband met bepaalde vormen van informatieverwerking van sociale cues Dit project beoogt een fundamenteel-experimentele analyse naar het bestaan van een automatische aandachtsverschuiving naar sociaal bedreigende stimuli (kwade gezichten) en interpretatiebias bij kinderen met agressie Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen twee vormen van agressie: reactief en proactief Vakgroep Experimenteel-klinische en gezondheidspsychologie Herbert Roeyers Geert Crombez Aandachtspatronen van het top management team in the banksector: Een uitgebreid multilevel onderzoeksmodel Abstract: Om inzicht te krijgen in het ontstaan en voortduren van de huidige financiële crisis is het uiterst relevant om de aandachtspatronen van top management teams in de banksector te bestuderen Dit project betreft het empirisch testen van een uitgebreid multilevel onderzoeksmodel naar deze aandachtspatronen, met zowel antecedenten en uitkomsten als contextuele variabelen Het heeft de potentie om significant bij te dragen aan theorie en praktijk Management Tine Buyl Aandachtsvertekening en verslaving: experimenteel onderzoek met behulp van het "Attentional Blink" paradigma Abstract: Aandachtsvertekeningen lijken een rol te spelen in verslavingsgedrag Ons doel is deze aandachtsvertekeningen met behulp van het Attentional Blink paradigma te onderzoeken We zullen ons concentreren op psychometrische kenmerken van het paradigma, de predictieve waarde die de taak voor de klinische praktijk heeft en verschillende aandachtscomponenten die met de taak onderzocht kunnen worden Vakgroep Experimenteel-klinische en gezondheidspsychologie Jan De Houwer Aandacht voor pijn in de crossmodale constructie van de spatiale ruimte Abstract: In een efficiënt aandachtsysteem moet spatiale aandacht gecoördineerd worden tussen verschillende sensorische modaliteiten In dit project zullen we onderzoeken hoe aandacht voor pijn en andere sensorische modaliteiten spatiaal geïntegreerd worden, met het oog op het ontwikkelen van een ecologische en dynamische theorie over pijnperceptie Vakgroep Experimenteel-klinische en gezondheidspsychologie Geert Crombez Aan de onderkant van de technologische samenleving Kansarmoede en technologie Abstract: Aan de onderkant van de technologische samenleving Kansarmoede en technologie Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASES) Jean Vranken Heidi Vandebosch Aan elkaar vastgeketend: Amnesty International en de Verenigde Naties (1961-heden) Abstract: Sinds de stichting van Amnesty International in 1961, heeft deze een symbiotische relatie met de Verenigde Naties Dit (archief)onderzoek zal deze relatie en de invloed op internationale mensenrechten analyseren (1961-heden) vanuit een rechtshistorisch perspectief door de algemene institutionele geschiedenis van deze relatie te reconstrueren en via zowel een beperkt aantal historische casussen als een lopende casus Vakgroep Grondslagen en geschiedenis van het recht Dirk Heirbaut Eva Brems Aankoop van een rijsimulator, een systeem voor de detectie van hoofd- en oogbewegingen, fysio- en biomechanische monitoring en een systeem om hersenactiviteit (EEG) te meten Universiteit Hasselt Abstract: In het kader van het EFRO-project 2170/02/1206 "Uitbreiding wetenschappelijke apparatuur", heeft het Instituut IMOB de volgende wetenschappelijke apparatuur aangekocht: - Een systeem voor monitoring van oog- en hoofdbewegingen en fysiologische en biomechanische monitoring - Een hard- en softwaresysteem voor rijsimulator - De ontwikkeling van op maat gemaakte software componenten voor de rijsimulator Data-analyse en Modellering Instituut voor Mobiliteit

10 Tom BRIJS Aanlegstoornissen van de hersenschors: Op zoek naar nieuwe genen als opstap naar preventie Abstract: Studie rond aanlegstoornissen van de hersenschors in opdracht van de Stichting Marguerite-Marie Delacroix Deze staat in voor een professionele begeleiding van kinderen en volwassenen met een matig tot diep mentale handicap, met eventuele bijkomende motorische stoornissen, en van volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel Maatschappelijke Gezondheidszorg Anna JANSEN Aanmaak deelrapporten pedagogische begeleidingsdiensten OVSG en POV Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract EduBROn Peter Van Petegem Jan Vanhoof Aanpak van intrafamiliaal geweld in de ziekenhuiscontext Abstract: Het project bestaat uit 2 delen Het eerste luik betreft een doorgedreven opleiding omtrent interpersoonlijk geweld over de volgende onderwerpen: signalen en symptomen, communicatievaardigheden, adequate zorg voor patiënten in geweldsituaties, implementeren van richtlijnen, handvatten om een ziekenhuisspecifiek protocol te ontwikkelen Het tweede luik omvat ondersteuning op maat van het ziekenhuis mbt de ontwikkeling van een geweldsprotocol Vakgroep Uro-gynaecologie Marleen Temmerman Aanpak van ongelijkheid in gezondheid in België (TAHIB) Abstract: zie Engelstalige abstract Interface Demografie Sociaal Onderzoek Jan VAN BAVEL Sylvie GADEYNE PATRICK DEBOOSERE AANPASSINGEN ONDERZOEKSPLAN BEHOEFTEN- EN PRIORITEITENANALYSE TALENTMANAGEMENT IN DE AUDIOVISUELE SECTOR Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Mediartebe' hebben voor het project ' AANPASSINGEN ONDERZOEKSPLAN BEHOEFTEN- EN PRIORITEITENANALYSE TALENTMANAGEMENT IN DE AUDIOVISUELE SECTOR ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst Communicatiewetenschappen CAROLINE PAUWELS Aansluitend bij Steunpunt (VLO170) geeft de Vlaamse Overheid opdracht aan jeugdonderzoeksplatform om versneld een jeugdmonitor af te nemen in Brussel VUB TOR-onderzoeksgroep staat in voor de coördinatie van het veldwerk Abstract: abstract niet beschikbaar Sociologie MARK ELCHARDUS JESSY SIONGERS Aansluitend bij (VLO244) steunpunt JOP geeft de Vlaamse Overheid opdracht om een jeugdministor af te nemen in Antwerpen en Gent Abstract: geen abstract beschikbaar Tempus Omnia Revelat Sociologie MARK ELCHARDUS Filip VAN DROOGENBROECK Loes VAN HASSELT Lien GEERINCK

11 Sven SANCTOBIN Aansprakelijkheid bij professionele risico's Abstract: De burgerrechtelijke aansprakelijkheid binnen de onderneming wordt geregeld door enkele artikelen in de Arbeidsongevallen- en Beroepsziektenwetgeving en is gebaseerd op het begrip `professioneel risico' zoals het in 1903 door de wetgever werd vastgelegd De fundamenten van dit historisch compromis worden echter in toenemende mate ondergraven door de recente evoluties in deze wetgeving : de bijna absolute immuniteit van de werkgever wordt steeds meer opengebroken, en aan de werkgever wordt een meer actieve rol opgelegd inzake de voorkoming van arbeidsongevallen (en beroepsziekten) Het is de bedoeling na te gaan welke rol het aansprakelijkheidsrecht wordt toebedeeld binnen de huidige regeling inzake professionele risico's Daartoe dient eerst een analyse te worden gemaakt van de bestaande aansprakelijkheidsregelingen binnen ondernemingen, en de beperkingen daarvan door middel van civielrechtelijke immuniteiten (zowel voor werkgever als werknemers) Ook dient de draagwijdte (en tegenstelbaarheid) van deze immuniteiten te worden nagegaan, ook in bijzondere situaties, zoals bij tijdelijke uitlening van werknemers Inzicht in de historische wording van de wetgeving is daartoe onmisbaar, aangezien de grondslag van de vigerende aansprakelijkheidsregels te vinden is in de arbeidsverhoudingen op het einde van de 19e en in het begin van de 20e eeuw Verder wordt onderzocht in welke richting de aansprakelijkheid voor professionele risico's evolueert : is er sprake van een heropleving van de burgerlijke aansprakelijkheid binnen de onderneming, en in welke mate kan de (toenemende?) aansprakelijkheid van werkgevers worden beperkt of uitgesloten? Sociaal recht : sociaal zekerheidsrecht Sociale Concurrentie en Recht Josse Van Steenberge Anne Van Regenmortel Valerie Vervliet Aansprakelijkheid op de informatiesnelweg : recht in aanvaring met de digitale maatschappij Abstract: Het projectvoorstel betreft een grondig onderzoek van het aansprakelijkheidsrecht in de sector van de informatienetwerken waar zich een aantal nieuwe actoren (access en service providers, beheerders van servers, telecommunicatieleveranciers, aanbieders van netwerken) hebben aangeboden waardoor het aansprakelijkheidsrecht een nieuwe dimensie krijgt binnen het post-industriele informatietijdperk De groeiende popularisatie van het wereldwijde informatie- en communicatienetwerk Internet heeft in het bijzonder aan de oppervlakte gebracht dat het grensoverschrijdend karakter van dit netwerk diverse problemen stelt van uiteenlopende aard Er zijn immers nadelen en risico's verbonden aan het gebruik van digitale snelwegen: criminaliteit, laster en eerroof, negationisme, schending van de rechten van de mens, problemen van beveiliging, onzekerheid dat informatie correct is of dat het effectief ontvangen wordt, confidentialiteit van gegevens, enz De focus van het onderzoek zal meer bepaald gericht zijn op de juridische voorwaarden waaronder de diverse categorieën van ISP's aansprakelijk kunnen gehouden worden voor onrechtmatige daadsacties en illegale inhoud die via hun servers en infrastructuur gepleegd worden en verspreid worden Het vernieuwende aspect van dit onderzoek is derhalve dat het een antwoord zal trachten te geven op de vraag of en in welke mate de diverse Internet-actoren aansprakelijk zijn Communicatiewetenschappen Rechtsontwikkeling - Rechtsvergelijking - Europees Recht BARTHOLOME DE SCHUTTER JEAN-CLAUDE BURGELMAN Aansprakelijkheidsverzekeringen: tussen bescherming en preventie Abstract: Aansprakelijkheidsverzekeringen zijn goed ingeburgerd in onze samenleving, wat blijkt uit het grote aantal verplichte (bv autoverzekeringen) en facultatieve verzekeringscontracten (bv gezinsaansprakelijkheidsverzekeringen) Aansprakelijkheidsverzekeringen beschermen de verzekerden tegen de financiële gevolgen van een eventuele aansprakelijkheid Dit is belangrijk, gelet op het feit dat het belang van het aansprakelijkheidsrecht toeneemt, nu vele slachtoffers menen recht te hebben op schadevergoeding De fout blijft de basis van het aansprakelijkheidsrecht, hoewel er steeds meer objectieve aansprakelijkheden worden ingevoerd, vaak gekoppeld aan een verzekeringsplicht Niettemin kan het "verzekerd zijn" leiden tot moral hazard, waarmee bedoeld wordt dat het minder belangrijk is om zorgvuldig te handelen wanneer de gevolgen van foutief gedrag op een verzekeraar kunnen worden afgewenteld Verzekeraars hebben nood aan instrumenten om dergelijk gedrag tegen te gaan De bescherming van de verzekerden enerzijds en het tegengaan van onzorgvuldig gedrag anderzijds, vraagt een gebalanceerde aanpak van de wetgever Te veel klemtoon leggen op bescherming kan onder meer tot te lage premies leiden, terwijl te veel nadruk op preventie bv te veel uitsluitingen kan impliceren Dit project onderzoekt de balans tussen beide elementen in het Belgische verzekeringsrecht en is erop gericht voorstellen de lege ferenda te formuleren Gelet op het maatschappelijk belang van dit onderwerp en het feit dat moral hazard verwijst naar het gedrag van verzekerden, is niet enkel een juridische analyse noodzakelijk maar ook een empirische benadering (rechtspsychologisch en rechtssociologisch) Dit project onderzoekt het wettelijk kader van aansprakelijkheidsverzekeringen en in het bijzonder de vraag of ze voldoende bescherming bieden Nu moral hazard uitgaat van de veronderstelling dat verzekerden de polisvoorwaarden kennen, moet onderzocht worden of dat zo is De theorie van legal consciousness zal hiertoe de leidraad zijn Persoon en vermogen Bernard Hubeau Britt Weyts Charlotte Henskens Aansprakelijkheid voor schending van het recht op informatie en op toestemming van de patiënt

12 Abstract: De patiënt heeft het recht om zijn geïnformeerde toestemming te verlenen in een medische tussenkomst en heeft recht op informatie over zijn gezondheidstoestand De aansprakelijkheid voor de schending van deze patiëntenrechten vormt één van de belangrijkste topics in het medisch aansprakelijkheidsrecht Hoewel het belang van deze rechten door iedereen erkend wordt, is de handhaving ervan zeer problematisch Bij gebrek aan een specifieke wettelijke sanctie is de patiënt aangewezen op het gemeen aansprakelijkheidsrecht Dit biedt op dit moment echter geen goede bescherming, aangezien de bewijslast doorgaans zodanig zwaar is dat de meerderheid van de rechtsvorderingen stranden op het vereiste van fout, van schade of van een oorzakelijk verband tussen beide Dit onderzoek beoogt de handhaving van deze fundamentele patiëntenrechten te bewerkstelligen, door het uitwerken van een evenwichtig en rechtszeker aansprakelijkheidsregime Onderzoekseenheid Privaatrecht Ilse Samoy Sophie Styns Herman Nys Elisabeth Verjans Aantal en ruimte in de pariëtale cortex Abstract: Ruimtelijke verwerking en de verwerking van aantallen zijn gelocaliseerd in de pariëntale cortex van het brein Waarom dit zo is, is echter onbekend Het doel van dit project is dit fenomeen te begrijpen aan de hand van neurale netwerkmodellen We zullen twee modellen die respectievelijk de ruimtelijke (Pouget et al, 2002) en de numerieke kant (Verguts & Fias, 2004) belichten, integreren Vakgroep Experimentele psychologie Tom Verguts Aan te vullen Abstract: Aan te vullen Sportbeleid en -management MARC THEEBOOM Aanvraag buitenlands onderzoeker (Andrew Stables) Abstract: Het verblijf van Prof Dr Stables kadert in het onderzoek naar de rol van cultuur in educatie Zijn onderzoek naar de betekenis van talige en culturele symbolen in onderwijs zullen we linken aan ons eigen onderzoek naar betekenisgeving in cultuur en educatie, en meer specifiek hoe die betekenisgeving als retorisch kan worden omschreven Vanuit dit perspectief kunnen we focussen op het belang van het narratieve voor onderwijs Vakgroep Onderwijskunde Ronald Soetaert Aanwending gemeentelijke belastingbevoegdheid (BRGEOZ40 wordt FVO10!) Abstract: Naar aanleiding van het uitwerken van fiscale voorstellen in het kader van de grootstedelijke problematiek, is gebleken dat de onroerende voorheffing en de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting, die gemiddeld goed zijn voor meer dan 80 pct van de gemeentelijke fiscale ontvangsten, verouderde heffingsvormen zijn die zeker niet meer voldoen voor de mobiele samenleving van de 21 eeuw Hierdoor komt de correcte verdeling van de gemeentelijke fiscale lasten tussen de verschillende categorieën belastingplichtigen ernstig in het gedrang, en dit zowel binnen eenzelfde gemeenten als tussen gemeenten Voor wat dit laatste betreft zijn voornamelijk de grootsteden het slachtoffer, die immers de kostprijs van de dienstverlening ten behoeve van personen die op hun grondgebied economisch actief zijn nauwelijks van die categorie personen lijken te kunnen verhalen Er moet worden vastgesteld dat een fiscale benadering van de grootstedelijke problematiek op federaal vlak onlosmakelijk verbonden is met de gemeentelijke financiën en de gemeentelijke fiscaliteit Ingevolge de grondwettelijke fiscale autonomie waarover gemeenten beschikken, is het vandaag evenwel niet mogelijk om een uitspraak te doen omtrent de vraag of, in hoeverre en met welke methodes de verschillende gemeenten de scheefgetrokken verdeling van de fiscale behoeften over de verschillende groepen belastingplichtigen al dan niet corrigeren of integendeel verscherpen In de studie worden de vandaag bestaande gemeentebelastingen geanalyseerd ten einde na te gaan op welke wijze gemeenten hun grondwettelijke fiscale bevoegdheid aanwenden: welke bijkomende categorieën belastingplichtigen worden er gemaakt, wat is de belastbare materie, wat is de berekeningsbasis, welke vrijstellingen worden er ingevoerd, hoe is de belasting organisatorisch opgevat enz 2 Bedoeling De bedoeling van de studie is meervoudig Vooreerst wordt nagegaan welke bijkomende categorieën belastingplichtigen en welke specifieke belastbare materies doorgaans door de gemeenten worden ingesteld, of met andere woorden, ten aanzien van welke personen en welke toestanden gemeenten een specifieke bijdrage nodig hebben geacht, hetgeen tevens impliceert dat de traditionele aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing ontoereikend werden geacht De onderzoeksresultaten moeten hier toelaten om vast te stellen welke verschillende categorieën belastingplichtigen door de gemeenten zelf nodig worden geacht om een correcte verdeling van de financiële behoeften over de verschillende actoren in de gemeente te realiseren Met de juridische analyse van de verschillende belastingen en hun aan slagvoorwaarden, wordt het vervolgens ook mogelijk om de verschillende door de gemeenten gekozen belastingmethodes om eenzelfde resultaat te bereiken naast elkaar te plaatsen, en deze methodes zowel vanuit de optiek van doelmatigheid als rechtsgelijkheid te waarderen De hier bekomen onderzoeksresultaten moeten toelaten om aan de gemeenten suggesties te doen om hun vandaag bestaande belastingen te optimaliseren en dit zowel op het vlak van de heffingseenvoud, de rechtvaardigheid en de juridische correctheid van hun belastingen De suggesties moeten de gemeenten in staat stellen om de eigen belastingen die bijdragen tot

13 een meer correcte verdeling van de fiscale behoeften over de verschillende groepen belastingplichtigen maximaal te optimaliseren Het derde en voor het federaal beleid meest relevante onderzoeksresultaat dat uit de studie kan worden gehaald, betreft een overzicht van de lacunes en de wettelijke en praktische hinderpalen die een correcte spreiding van de gemeentelijke fiscale lasten vandaag verhinderen of sterk bemoeilijken Nu reeds ligt het voor de hand dat de grenzen en beperkingen van de aanvullende personenbelasting en de onvolkomenheid van de onroerende voorheffing niet volledig gecorrigeerd kunnen worden door de eigen grondwettelijke gemeentelijke fiscaliteit Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt het mogelijk om suggesties te doen omtrent regelingen die op bovengemeentelijk vlak, en op federaal vlak in het bijzonder, moeten worden aangepast ten einde zowel binnen de gemeenten en tussen de gemeenten een correcte verdeling van de gemeentelijke financiële behoeften mogelijk te maken Door de combinatie van voorstellen tot optimalisering van de vandaag bestaande gemeentebelastingen en van voorstellen voor nieuwe belastingvormen die mogelijk worden door een aanpassing van het wettelijke en praktisch kader, wordt een heel belangrijke aanzet gegeven voor de aanpassing van de vandaag bestaande gemeentelijke belastingbevoegdheid aan de noden van de 21 eeuw, zonder het fundament van de gemeentelijke fiscale autonomie zelf aan te tasten 3 Methodiek en timing [voorafgaande opmerking mbt timing: de timing gaat uit van de uitvoering van het project door een vorser die een 60 à 70 pct mandaat uitoefent (3 tot 3,5 dagen per week) Deze optie lijkt noodzakelijk om binnen een redelijke termijn een vorser met deskundigheid in fiscaal recht aan te trekken] In een eerste fase worden alle bestaande gemeentebelastingen van alle gemeenten opgevraagd ten einde een globaal overzicht te krijgen van de bestaande gemeentebelastingen en de erin toegepaste heffingsmethodiek Dit moet toelaten een antwoord te formuleren op de eerste onderzoeksvraag, mn voor welke categorieën belastingplichtigen en voor welke soorten belastbare feiten en toestanden achten de gemeenten de grote basisbelastingen (AGPB en OV) ontoereikend zodat ze een eigen gemeentebelasting nodig achten Voor het verzamelen van deze belastingreglementen wordt de volle medewerking van de diensten van opdrachtgevende minister verwacht Qua timing kan het opvragen van de belastingreglementen voorafgaan aan de datum waarop de aan te trekken vorser zijn activiteiten aanvat Voor de analyse van de ontvangen belastingreglementen wordt een termijn van 6 maanden voorzien In een tweede fase worden een aantal van de meest relevant geachte gemeentelijke belastingvormen van een geselecteerd aantal gemeenten grondig geanalyseerd op hun doelmatigheid en juridische correctheid In beginsel wordt vooropgesteld om eerst de 10 meest relevante belastingreglementen te selecteren en deze in 20 gemeenten te analyseren, waarbij de keuze van gemeente zowel ingegeven is door aspecten van de gemeente zelf als door eigenheden van het betrokken belastingreglement in een bepaalde gemeente Qua timing wordt voor dit onderzoeksonderdeel een termijn van 12 maanden voorzien In een derde fase worden op grond van de bevindingen van de vorige fases conclusies gemaakt omtrent de meest efficiënte belastingvormen en aanslagvoorwaarden, bevindingen weergegeven omtrent de wettelijke en praktische grenzen die een correcte verdeling van de gemeentelijke lasten via de gemeentelijke fiscaliteit bemoeilijken of verhinderen, en suggesties gemaakt omtrent zowel het optimaliseren van de bestaande gemeentebelastingen als het introduceren van nieuwe gemeentelijke belastingbevoegdheden en belastingvormen Het project wordt afgesloten met een onderzoeksrapport en met een studiedag waarop dit rapport wordt voorgesteld Qua timing wordt voor deze derde fase een termijn van 6 maanden voorzien In een mogelijke verlenging van het project zou de studie desgevallend kunnen worden verdergezet op internationaal en rechtsvergelijkend niveau, teneinde ook de buitenlandse ervaringen te kunnen betrekken bij het beantwoorden van de vraag op welke wijze de meest correcte verdeling van de gemeentelijke financiële behoeften over de verschillende categorieën belastingplichtigen kan worden gerealiseerd en de gemeentelijke belastingbevoegdheid kan worden aangepast aan de noden van de 21 eeuw Fiscaal Recht MIGUEL DE JONCKHEERE "Aanwerven zonder hinderpalen" - armoedebestrijding bij mensen met een Atypisch curriculum Abstract: "Aanwerven zonder hinderpalen" - armoedebestrijding bij mensen met een Atypisch curriculum Centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck (CSB) Bea Cantillon A Bit about Risks An analysis of the fit between investment risks andthe protections in Bilateral Investment Treaties (BITs) OE LINES Jan Wouters Bart Kerremans Colleen Carroll Abstracte leerstof verbinden met de interesses van studenten: Een studie van de relatie tussen het leerporces, lestechnieken en sociale stratificatie OE Centrum voor Sociologisch Onderzoek Rudi Laermans Dick Houtman Margot Belet

14 ABUSE, CONFLICT: THE ROLE OF LEADERSHIP IN ENHANCING JOB SATISFACTION AMONG NON-TEACHING STAFF IN TANZANIA PUBLIC UNIVERSITIES OE Arbeids- & Orgpsych & Opleidkunde Jeroen Stouten Winfrida Malingumu Academisch werk ivm Algemene Praktische Rechtsverzameling Abstract: Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds APR UA levert aan APR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract Rechtshandhaving Michael Traest Acceptatie van Nieuwkomers/Nieuwkomers-Welkomers, onderzoek nieuwkomers in de geschreven media Abstract: Dit project onderzoekt de berichtgeving (krantenberichten) over asielzoekers en vluchtelingen in opdracht van de Koning Boudewijnstichting Omdat die berichtgeving sterk afhankelijk kan zijn van specifieke gebeurtenissen zal er zowel aandacht besteed worden aan routineberichtgeving (periode tot ) als aan crisisberichtgeving (periode tot ) Bij de analyse worden kwantitatieve inhoudsanalyse en technieken voor kwalitatief-interpreterende analyses met elkaar gecombineerd Onderzoekscentrum Visuele en Digitale Culturen (ViDi) Luc Pauwels Accessibility and initiation of restorative justice Leuvens Instituut vr Criminologie (LINC) Ivo Aertsen Accessibility and initiation of restorative justice (JUST/2011/2968) Abstract: Despite positive research findings, the use of restorative justice processes in practice remains limited Small numbers of referrals are being reported in countries across Europe suggesting that the potential of restorative justice is not being reached The following questions will be asked:when, and under what conditions, are restorative justice processes accessible to citizens? How are restorative justice processes initiated under different jurisdictions and in different models? The research will comparatively assess restorative justice accessibility and initiation in five European countries: Croatia, Ireland, The Netherlands, Poland and Romania The empirical investigation will include assessments by practitioners involved in the referral or mediation process,in addition to case studies in each of the countries involved In addition to the project report, outcomes of the project will include workshops, training seminars, and a guide to best practices OE Strafrecht en Criminologie Stephan Parmentier Monique Anderson Accessible and open knowledge infrastructure for Flanders Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Gezondheidszorg Vesalius Vakgroep Biomedische - en exacte wetenschappen Stefan Vermeulen An Willems Els Van Mechelen Accountancy, Fiscaliteit en Financiering Abstract: Afstemmen tussen belastingen, financiële rapportering en andere factoren in het beslissingsproces in ondernemingen Impact van belastingen op de prijsvorming in de financiële markten Impact van verschillen in belastingregimes en financiële rapportering in verschillende landen Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering Ignace De Beelde Accounting and taxation Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar

15 Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde Vakgroep Fiscaliteit en Accountancy Bertel De Groote Accounting for the quasi-imperceptible: possibilities of innovation in spatial use, design practice, and the mediation between both Abstract: The use and design of space emerge from relational ontology Their mutual constitution has effects on both spatial and design practice So too,the latter is true for sensory and mobility disabilities However, still often spatial experience and practice in #disabled persons# is reduced and blackboxed into so-called immutable mobiles such as building codes, rules and regulations Once blackboxed, they are taken for grantedas 'objective measures' Moreover, multiple versions of becoming disabled, which can be extended to be understood as singularized hybrid collectives instead of individual human bodies, tend to get relegated to a regime of accuracy This subsequently closes down alternative versionsof reality making and possibilities of becoming The intricacyof policy tools (evaluating #accessibility#, for example) in architectural design, on the other hand, tends to render actual design processes more opaque While along with disability-related instruments, the vast panoply of protoco Departement Architectuur Ann Heylighen Greg Nijs Accounting informatie als hulpmiddel voor corporate governance in private ondernemingen Universiteit Hasselt Abstract: Gezien financiële accounting informatie de voornaamste bron is ter evaluatie van de prestaties van de bestuurders, speelt het een potentieel belangrijke rol in het deugdelijk bestuur Eerder onderzoek dienaangaande was echter voornamelijk gericht op de rol van accounting informatie voor investeerders en aandeelhouders in de context van beursgenoteerde bedrijven Of accounting informatie ook waardevol is voor andere stakeholders is een onderzoeksvraag die nagenoeg nog niet werd bekeken Dit onderzoek stelt zich dan ook voorop om de bruikbaarheid van accounting informatie voor interne bestuurders, de leden van de raad van bestuur en de bankiers te onderzoeken Bijkomend richt deze studie zich op niet-beursgenoteerde bedrijven, gezien de belangrijke vertegenwoordiging van deze groep in de economie van een land Informatie ter toetsing zal op diverse manieren worden vergaard In eerste instantie zal een grootschalige online enquête worden verzonden naar de financieel directeurs van Belgische niet-beursgenoteerde bedrijven, teneinde hun gebruik van accounting informatie te onderzoeken Daarnaast zullen leden van de raad van bestuur worden geïnterviewd, teneinde inzicht te krijgen in hun frequentie van en intentie bij het gebruik van accounting informatie Tot slot zal via een enquête ook het gebruik van accounting informatie door bankiers worden onderzocht Hiermee gelinkt zal worden nagegaan of de intrestvoeten die door de financiele instituten wordt aangerekend, verbonden is met de transparantie van de niet-beursgenoteerde bedrijven Voor alle onderzoeksvragen zal worden nagegaan of er verschillen zijn vast te stellen tussen familie- en niet-familiebedrijven Accountancy en financiering Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Nadine LYBAERT Accounting practices in M&A OG Accountancy Leuven Alexandra Van den Abbeele Dieter Smeulders Accreditatie een licenties in Oekraïne (AOP-UKR) Abstract: Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract EduBROn Gracienne Lauwers Accreditatie en licenties in Albania (AOP-SALAL) Abstract: Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract EduBROn Gracienne Lauwers Accurate Income Measurement for the Assessment of Public Policies (AIM-AP) Abstract: Dit Europees onderzoeksprogramma is gericht op de verbetering van de vergelijkbaarheid en de toepassingsmogelijkheden van instrumenten, methoden en data voor inkomensmeting en voor de analyse van beleidseffecten op armoede en inkomensverdeling Het CSB is betrokken bij het eerste deel van programma, dat gericht is op een een analyse van de verdeling van non-cash inkomens en de toepassing van een ruimere inkomensdefinitie Het gaat om voordelen in natura die mensen halen uit publieke voorzieningen voor onderwijs en gezonheidszorg, als ook om voordelen die voortvloeien uit het bezit van een eigen woning De resultaten van dit project worden gebruikt om het Europese tax-benefit model EUROMOD verder uit te breiden Dit model wordt momenteel gebruikt voor analyse en evaluatie van beleid inzake uitkeringen en belastingen Centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck (CSB)

16 Gerlinde Verbist Cornelius Van den Bosch A comparative analysis of the socio-economic performance of global and local food supply chains Afdeling Bio-economie Erik Mathijs Jana Schwarz A comparative study of the competitive intelligence practices in South Africa and Flanders Abstract: A comparative study of the competitive intelligence practices in South Africa and Flanders INTERNATIONALE ECONOMIE Internationale economie, internationaal management en diplomatie Ludo Cuyvers A contextual approach to motivation: Cultural identity and school success of the Turkish second generation Sociale en Culturele Psychologie Karen Phalet Derya Güngör De Bruyn Canan Coskan A contextual data quality analysis for credit risk management in financial institutions OG LIRIS Leuven Wilfried Lemahieu Helen Tadesse Moges A contingency perspective on perceived tenant satisfaction of technology incubators Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds ICM UA levert aan ICM de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract Management Paul Matthyssens Johanna Vanderstraeten A contribution to the art of reading and understanding business processes through the use of patterns and images to improve the design, organization, management and improvement of business processes OG LIRIS Leuven Wilfried Lemahieu Marc Kerremans Acquisitie, generalisatie en extinctie van pijngerelateerde vrees door observationele leerprocessen Abstract: Pijn is een universele ervaring die individuen treft van alle leeftijdsgroepen Terwijl acute pijn belangrijk is voor het herkennen van lichamelijke dreiging, kan chronische pijn ophouden een beschermende functie te hebben en kan deze ernstig interfereren met dagelijkse activiteiten, met significant lijden tot gevolg Hoe komt het dat chronische pijn tot zoveel beperkingen kan leiden en wat zijn de modulerende mechanismen? De dreigwaarde van pijn en pijn-gerelateerde vrees blijken cruciale elementen in de ontwikkeling en het in stand houden van chronische pijn problemen Hoewel algemeen aangenomen wordt dat kennis over angst-gerelateerde situaties kan worden verworven door middel van sociale observatie, is er weinig empirische evidentie, vooral op het gebied van pijn Dit project spitst zich toe op observationeel leren als een van de wegen die kunnen leiden tot het ontstaan #8203;van pijn-gerelateerde vrees Bovendien onderzoeken we de generalisatie en extinctie van pijn-gerelateerde v OG Gezondheidspsychologie Johannes Vlaeyen Kim Helsen A cross-country study of teacher attitudes and school climate in relation with student achievement

17 Abstract: In dit doctoraatsproefschrift wordt de relatie tussen schoolklimaat en leesprestaties van leerlingen onderzocht Hiervoor werden gegevens gebruikt die verzameld werden tijdens het grootschalige PISA-onderzoek (Programme for International Student Assessment), een internationale studie die de schoolse vaardigheden van 15-jaringen wereldwijd onderzoekt In 2009 lag de nadruk van dit onderzoek op leesvaardigheid, en werd onderzocht op welk niveau vijftienjarigen geschreven teksten kunnen begrijpen en gebruiken, erover reflecteren en erdoor geboeid zijn Schoolklimaat verwijst naar de kwaliteit en kenmerken van het schoolse leveninzake onderlinge relaties op school- en onderwijsaspecten zoals de leerlingen dat beleven In elk artikel worden één of meer van de volgende vijf kenmerken van schoolklimaat onderzocht: schoolappreciatie, leerkracht-leerling relaties, disciplinair klimaat, leesatmosfeer en ondersteunend klimaat In de inleiding geven we een korte beschrijving van deze begrippen en OE Onderwijskunde Jan Van Damme Sarah Gielen Bo Ning Acteurs in het spotlicht Onderzoek naar de inkomens en de sociaal-economische positie van de professionele Vlaamse acteurs Abstract: In dit onderzoek willen we de loopbaan en de daarmee gepaard gaande socio-economische positie en inkomsten van professionele acteurs gedetailleerd in kaart brengen op basis van nieuw surveymateriaal verzameld bij Vlaamse acteurs We zullen in deze bevraging uitgebreid ingaan op zowel artistieke als niet artistieke werkzaamheden van acteurs en hun inkomsten uit beide activiteiten Op basis van dit cijfermateriaal zullen we op zoek gaan naar acteursprofielen en de bestaande percepties omtrent het acteursberoep toetsen Vakgroep Sociologie John Lievens Actieonderzoek jarige nieuwkomers uit derdelanden Abstract: Dit project beoogt zowel een exploratie- als een actieonderzoek op te zetten om na te gaan welke rol diverse actoren en sectoren kunnen vervullen in het aanbieden van een succesvol onderwijs- en opleidingstraject op maat aan 16- tot 18-jarige nieuwkomers, met een sterke aandacht voor onderwijs op maat en een betere integratie van informeel en formeel leren Dit onderzoek beoogt ook de noodzakelijke randvoorwaarden en structuren te identificeren die een goed samenspel tussen de verschillende actoren mogelijk maken Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) Christiane Timmerman Actieonderzoek in het kader van het project 'early Childhood', gericht op het professionaliseren van de lerarenopleidingen (kleuteronderwijs) wat betreft het verlenen van steun aan kansarme en allochtone kinderen Abstract: Ze wil de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van jonge kinderen uit kansarme milieus verbeteren met het oog op het doorbreken van de kansarmoede Het proces dat wordt opgestart zal bestaan uit:? enerzijds, de uitwisseling van ideeën en praktijken via: o het trans-atlantisch Forum rond Inclusieve Vroege Kinderjaren met topwetenschappers, artsen, het middenveld, bedrijven en politieke beleidsmakers uit Europa, de Verenigde Staten en Canada De deelnemers aan het Forum onderzoeken beleidsmaatregelen en projecten ter ondersteuning van de vroegste levensjaren van kinderen uit gezinnen met een migratieachtergrond of een laag inkomen; o het Forum in België, dat werkt rond het belang en de haalbaarheid van inclusieve en transversale maatregelen en praktijken (van prenatale zorg tot de kleuterschool) en dat beleidsverantwoordelijken en professionelen inzake de opvang en het onderwijs in de vroegste kindertijd in België, daarvoor gevoelig wil maken en inspireren;? anderzijds, de steun aan vernieuwende initiatieven met betrekking tot toekomstige ouders en jonge kinderen van 0 tot 6 jaar rond de volgende thema?s: o de inclusie van leerlingen uit autochtone en allochtone kansarme milieus opnemen in de basisopleiding van onderwijzers die werken met kinderen die nog niet leerplichtig zijn; o uitwisseling en ontsluiting van goede praktijken in kleuterscholen Binnen dit project wordt gewerkt aan de professionalisering van (toekomstige) leerkrachten kleuteronderwijs/lager onderwijs om beter steun te verlenen aan kansarme/allochtone kinderen Het project onderwijs van de KBS volgt twee sporen:? Versterken van het kleuteronderwijs: via een oproep 40 kleuterscholen in Vlaanderen met good practices rond het thema bijeenbrengen;? Versterken van de lerarenopleidingen door intervisie en onder inhoudelijke begeleiding via actie-onderzoek Vakgroep Taalkunde Piet Van Avermaet Actieve mechanismen van Persoonlijkheidsontwikkeling gedurende de levensloop Abstract: Het huidige project onderzoekt de Five-Factor Theory (McCrae & Costa, 1996) en Social Investment Theory (Roberts & Wood, 2006), twee prominente theorieen van normatieve persoonlijkheidsontwikkeling Meer specifiek zal de bijdrage van genen versus omgevingsfactoren (ie, sociale rollen, levensgebeurtenissen) onderzocht worden Hiervoor zullen we een follow-up bevraging organiseren van een tweelingensteekproef waarvan reeds persoonlijkheidsdata verzameld werden in 1997 en 2000 Vakgroep Ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie Filip De Fruyt Actieve veroudering en de visuomotorische controle van manuele reiktaken

18 Abstract: In het dagelijks leven ondervinden ouderen vaak problemen met visueel gestuurde reiktaken omwille van leeftijdsgerelateerde beperkingen in het sensori-motorisch systeem Paradoxaal genoeg lijken ouderen ondanks dezebeperkingen meer gebruik te maken van visuele feedback voor het uitvoeren van discrete reiktaken met het bovenste lidmaat Verscheidene studies rond de leeftijdsgerelateerde verschillen hebben namelijk aangetoond dat ouderen zowel relatief als absoluut meer tijd spenderen aan de eindfase van hun reikbewegingen waarin bijvoorbeeld hun voorkeurhand heel precies naar een tas koffie wordt gebracht Aangezien tijdens deze vertragingsfase kleine corrigerende bewegingen plaatsvinden, gebaseerd op visuele feedback, lijkt het een logische hypothese dat ouderen meer gebruik maken van deze bron van feedback Dit zou betekenen dat de visuo-motorische coördinatie van groter belang wordt naarmate men veroudert Het lijkt er bijgevolg op dat oudere volwassenen een nieuwe strategie moeten v Bewegingscontrole & Neuroplasticiteit Werner Helsen Oron Levin Florian Van Halewyck ACTION Abstract: In het ACTION-project wordt baanbrekend onderzoek uitgevoerd over voorafgaande zorgplanning bij kankerpatiënten in ziekenhuizen in België, Denemarken, Nederland, Italië, Slovenië en de UK Hieraan wordt ook geparticipeerd door het UZ Brussel en het UZ/UGent In dit ACTION project is de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde de Belgische partner Beide studies worden dit jaar opgestart en zullen vijf jaar lopen Over Zorg rond het Levenseinde Zorg rond het Levenseinde is een gemeenschappelijke, multidisciplinaire onderzoeksgroep van de en de Deze onderzoeksgroep streeft ernaar de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek over zorg rond het levenseinde te verbeteren De meer dan 30 leden van de onderzoeksgroep hebben wetenschappelijke achtergronden in geneeskunde, verpleegkunde, sociologie, gezondheidswetenschappen, ethiek, en psychologie Medische Sociologie LUC DELIENS Actio pauliana en rechtspersoon Inst voor Handels- en Insolventierecht Joeri Vananroye Benoit Allemeersch Gillis Lindemans Activatie en modulatie van automatische antwoordtendensen Abstract: Door oefening met een tegennatuurlijke regel (druk links wanneer stimulus rechts staat en vice versa) zien we een omgekeerde automatische activatie op basis van woorden LINKS en RECHTS Aan de hand van motor TMS onderzoeken we directe motor activatie voor en na training met tegennatuurlijke regels aan de hand van fmri onderzoeken we of deze omkering gestuurd wordt door cognitieve controle Vakgroep Experimentele psychologie Wim Notebaert Marcel Brass Activiteiten met betrekking tot de preventie van hepatitis B in Centraal en Oost-Europa en de NOS Abstract: Deze activiteiten omvatten de financiering van de vertaling van engelstalige publicaties van de VHPB in het Russisch, de deelname van een aantal experten op gebied van virale hepatitis in Centraal en Oost Europa aan de VHPB vergaderingen en de organisatie van een VHPB congres in Kiev, juni 2001, over het onderwerp: introductie van een universeel hepatitis B vaccinatiecampagne in de landen van Centraal en Oost- Europa en de NOS De organisatie van deze congressen past in het kader van de activiteiten van het wetenschappelijk secretariaat van de VHPB binnen de vakgroep Epidemiologie en Sociale Geneeskunde Epidemiologie en sociale geneeskunde Instituut voor Vaccin-en Infectieziekten (VAXINFECTIO) Pierre Van Damme Actualisatie Hoofdstuk II (Armoede en sociale uitsluiting in de Vlaamse context) uit het VAP Abstract: Actualisatie Hoofdstuk II (Armoede en sociale uitsluiting in de Vlaamse context) uit het VAP Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASES) Jean Vranken Actualisatie Hoofdstuk II (Armoede en sociale uitsluiting in de Vlaamse context) uit het VAP op basis van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2006 Abstract: Actualisatie Hoofdstuk II (Armoede en sociale uitsluiting in de Vlaamse context) uit het VAP op basis van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2006

19 Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASES) Jean Vranken Actualisatie Hoofdstuk II (Armoede en sociale uitsluiting in de Vlaamse context) uit het VAP op basis van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2008 Abstract: Actualisatie Hoofdstuk II (Armoede en sociale uitsluiting in de Vlaamse context) uit het VAP op basis van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2008 Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASES) Jean Vranken Actualisatie Index voor Duurzame Economische Welvaart Abstract: Dit project actualiseert het onderzoeksrapport van het project?de Index voor Duurzame Economische Welvaart voor Vlaanderen, ? (MIRA/2013/04? Bleys, 2013) De originele tijdreeks uit de voorgaande studie ( ) wordt uitgebreid tot 2012 In het geactualiseerde onderzoeksrapport wordt de nieuwe tijdreeks voor de Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen vervolgens geanalyseerd en geinterpreteerd op basis van de variatie in de onderliggende gegevens (de componenten) Hierbij wordt bekeken of de financieeleconomische crisis die Vlaanderen treft, een negatief effect heeft op de duurzame economische welvaart in de regio Vakgroep Algemene economie Brent Bleys Actualisatie van het hoofdstuk "Armoede en sociale uitsluiting in de Vlaamse context" uit het VAP 2004 voor het VAP 2005 Abstract: Actualisatie van het hoofdstuk "Armoede en sociale uitsluiting in de Vlaamse context" uit het VAP 2004 voor het VAP 2005 Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASES) Jean Vranken Actualisering van de syllabus Hoera, een jubileum! Een vormingsproject voor verenigingen KADOC Jan De Maeyer Actualisering van het Vooruitgangsrapport 2001 voor de periode Abstract: Actualisering van het Vooruitgangsrapport 2001 voor de periode Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASES) Jean Vranken Actualisering van hoofdstuk II (Armoede en sociale uitsluiting in de Vlaamse context) uit het VAP 2003 op basis van het nieuwe jaarboek Abstract: Actualisering van hoofdstuk II (Armoede en sociale uitsluiting in de Vlaamse context) uit het VAP 2003 op basis van het nieuwe jaarboek Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASES) Luc Goossens Actuarial Science OG Insurance Leuven N N Katrien Antonio - Actuele knelpunten van het mensenrechtenrecht - vervolg : vervolg 3 Abstract: De rechten van de mens staan centraal vanuit politiek, rechtpositief en rechtstheoretisch oogpunt Zij raken aan de kern zowel van het democratisch rechtsstatelijk project, als van meer prospectieve pogingen tot de schepping van een mondiaal gemeen recht dat en pluraal universalisme zou inluiden waarin de historische, culturele, economische, religieuze en ethische diversiteit van groepen en individuen, alsook hun ecologische inworteling, onderkend en leefbaar zou worden geordend Voorliggend project beoogt rechtstheoretisch en rechtspositief onderzoek van actuele knelpunten van het mensenrecht Vanuit dit oogpunt kunnen de daadwerkelijke en prospectieve mogelijkheden én grenzen van het mensenrechtenrecht immers vanuit relevant en accuraat perspectief worden geduid Tevens kan op deze wijze worden bijgedragen tot de wetenschappelijke ondersteuning van stellingnames in kwesties zoals het negationisme, het dragen van een hoofddoek, de praktijk van clitoridectomie, het pleidooi voor dierenrechten en de fricties die gepaard gaan met maatschappelijke diversiteit Dit projectvoorstel strekt tot de

20 voortzetting van het project "Actuele knelpunten van het mensenrechtenrecht" (Identificatienummer , looptijd : 1/1/96-31/12/1996) waarvan de tekst quasi ongewijzigd kan worden overgenomen daar de thematiek op dezelfde wijze actueel is gebleven Metajuridica SERGE GUTWIRTH Adapting habitat restoration to complexity: can interactive, mutual learning help? Faculteit Theologie en Religiewetensch Daniël Wildemeersch Adapting learning tools for religous heritage (2013-LDV-PAR-P-457) Departement Architectuur Thomas Coomans de Brachène A data quality framework for effective risk data aggregation and risk reporting OG LIRIS Leuven Monique Snoeck Tom Haegemans Addendum PISA - werkingsjaar 2012 Abstract: niet beschikbaar Vakgroep Onderwijskunde Martin Valcke Ademhaling en relaxatie: heropenen van 'a cold case' Abstract: Dit project bevindt zich in een interessante paradox: aangezien het ademhalingssysteem uniek is in het toelaten van vrijwillige controle terwijl het ook autonoom gereguleerd wordt, worden ademhalingsinstructies vaakgebruikt in klinisch gevalideerde relaxatietechnieken en populaire stress management technieken om mensen te helpen omgaan met dagelijkse stress Door die mogelijkheid tot vrijwillige controle staat men in psychofysiologisch onderzoek echter wantrouwig tegenover ademhaling Hier geeft men immers de voorkeur aan fysiologische indices met psychologische relevantie die niet te beïnvloeden zijn, om (vaak ook gewantrouwde) verbale rapportagenbsp;aan te vullen Gevolg is (1) te weinig onderzoek naar de rol van ademhalingsregulatie in (vooral positieve) emotie en relaxatie; (2) een slecht begrip van de klinisch gevalideerde effecten van ademhalingstechnieken op diverse stress-gerelateerde stoornissen;en (3) schijnbare contradicties in de literatuur Zo suggereert de klinische liter OG Gezondheidspsychologie Omer Van den Bergh Ilse Van Diest Elke Vlemincx Ruth Wuyts A developmental approach to childhood trauma and mental health in adolescents living in Lima,Peru OG Klinische Psychologie Jozef Corveleyn N N ADHD and ASD in higher education: Selecting and implementing effective reasonable accommodations OE Gezins- en Orthopedagogiek Katja Petry Ilse Noens Dieter Baeyens Dorien Jansen AD/HD en Bipolaire Stoornis bij jongeren: comorbiditeit en differentiaal diagnose

Onderzoeksprojecten (80-100 van 6686)

Onderzoeksprojecten (80-100 van 6686) www.researchportal.be - 13 Nov 2015 07:45:32 Onderzoeksprojecten (80-100 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Gerontologie, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Aansprakelijkheidsverzekeringen: tussen

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) wwwresearchportalbe - 13 Nov 2015 22:36:10 Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Abstract: Nguyen Van Tam Departement Architectuur Frank De Troyer Tam

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

SONAR - 24 april 2008 Maken jongeren in Vlaanderen de overgang van school naar werk met succes? E. Omey & W. Van Trier

SONAR - 24 april 2008 Maken jongeren in Vlaanderen de overgang van school naar werk met succes? E. Omey & W. Van Trier Maken jongeren in Vlaanderen de overgang van school naar werk met succes? Resultaten van het SONAR onderzoeksprogramma 24 april 2008 SONAR ( 1998) Studiegroep van Onderwijs naar Arbeidsmarkt Interuniversitair

Nadere informatie

JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent)

JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent) JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent) Inhoud Context en theorie ICT-competenties studentleraren Strategieën lerarenopleiding (SQD) Probleemstelling Methode Survey Multilevel analyse Resultaten

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ( )

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ( ) Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (2012-2015) Consortium SWVG KU Leuven LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy Instituut voor Sociaal Recht Dienst Jeugdgezondheidszorg HIVA, Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen

SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen Gil Keppens & Bram Spruyt SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact

Nadere informatie

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers?

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Transvorm Actueel en de zorg verandert mee Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Woensdag 17 december 2015 Dr. Monique Veld E-mail: monique.veld@ou.nl

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE

Nadere informatie

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Deutsche Telekom Laboratories: T- Labs One of the largest university-industry research centers London Technology Network LTN helps a company define

Nadere informatie

Ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg in Vlaanderen. Kathleen Leemans

Ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg in Vlaanderen. Kathleen Leemans Ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg in Vlaanderen Kathleen Leemans Ism. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Onderzoekers Kathleen Leemans, Onderzoeker Luc Deliens, Promotor Joachim

Nadere informatie

Het Vlaamse secundair onderwijs internationaal vergeleken

Het Vlaamse secundair onderwijs internationaal vergeleken Het Vlaamse secundair onderwijs internationaal vergeleken Jeroen Lavrijsen Doctoraatsonderzoeker, HIVA - KU Leuven www.steunpuntssl.be Structuur secundair onderwijs Focus op twee kenmerken van het secundair

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste tabellen (Analyserapport) D. Janssens, S. Reumers, K. Declercq, G. Wets Contact: Prof. dr. Davy

Nadere informatie

Inleiding op Divers jong. Diversiteit. What s in a name? Stefaan Pleysier. Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven

Inleiding op Divers jong. Diversiteit. What s in a name? Stefaan Pleysier. Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven Inleiding op Divers jong Diversiteit What s in a name? Stefaan Pleysier Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven Studiedag Divers jong, 11 april 2016, BIP Brussel Inhoud Aanleiding tot het boek Wat

Nadere informatie

Uitsluiting creditcontract

Uitsluiting creditcontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting creditcontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

6 International Human Rights 2sem

6 International Human Rights 2sem Universiteit: The University of Melbourne 1 ste semester Leuven = 2 de semester Melbourne / 2 de semester Leuven = 1 ste semester Melbourne Vermeldingen ivm semester in kolom opmerkingen verwijzen naar

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Request for Information (RFI) in het kader van een marktverkenning

Request for Information (RFI) in het kader van een marktverkenning BRUSSELS AIRPORT COMPANY Request for Information (RFI) in het kader van een marktverkenning Het verlenen van zorg en bijstand aan gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit (Persons with Reduced

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering The relation between Mindfulness and Psychopathology: the Mediating Role of Global and Contingent

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN:

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELIER

Nadere informatie

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen Voorschoolse vorming en de ontwikkeling van kinderen 1 De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van Kinderen The Relationship between Early Child Care, Preschool Education and Child Development

Nadere informatie

Inleiding. Johan Van der Heyden

Inleiding. Johan Van der Heyden Inleiding Johan Van der Heyden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 26 E-mail : johan.vanderheyden@iph.fgov.be

Nadere informatie

The Governance of Adaptation to Climate Change

The Governance of Adaptation to Climate Change The Governance of Adaptation to Climate Change Consortium governance of climate adaptation Samenstelling consortium Wageningen Universiteit Vrije Universiteit Erasmus Universiteit Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Vergrijzing Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Robert Petit Het departement Research van Dexia heeft een bijzonder interessante studie gepubliceerd voor de gemeentelijke beleidsvoerders die

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships. Heidi Knipprath & Katleen De Rick

CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships. Heidi Knipprath & Katleen De Rick CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships Heidi Knipprath & Katleen De Rick CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december A D V I E S Nr. 2.009 ------------------------------- Zitting van woensdag 7 december 2016 ---------------------------------------------------- Honderdjarig bestaan van de IAO De toekomst van de arbeid

Nadere informatie

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma)

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma) 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens en organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team & Taalproject 3 Academische vorming

Nadere informatie

Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen

Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen Inleiding De mate van vertrouwen van burgers in de overheid en maatschappelijke instellingen werd al vaker de toetssteen van de democratie genoemd: daalt

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

COMPARING (REQUIRED) COMPETENCE USE WITH (SELF- REPORTED) PROFICIENCY LEVEL OF COMPETENCES: DIFFERENT CONCEPTS, DIFFERENT PREDICTORS?

COMPARING (REQUIRED) COMPETENCE USE WITH (SELF- REPORTED) PROFICIENCY LEVEL OF COMPETENCES: DIFFERENT CONCEPTS, DIFFERENT PREDICTORS? COMPARING (REQUIRED) COMPETENCE USE WITH (SELF- REPORTED) PROFICIENCY LEVEL OF COMPETENCES: DIFFERENT CONCEPTS, DIFFERENT PREDICTORS? Heidi Knipprath & Katleen De Rick COMPARING (REQUIRED) COMPETENCE

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Uitsluiting creditcontract

Uitsluiting creditcontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting creditcontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten Projectkenmerken SPATIALIST SPATIALIST-onderzoeksresultaten onderzoeksresultaten: Huidige Stand van Zaken in Vlaanderen Geert Bouckaert Website: www.spatialist.be Ontwikkeling Voor: Organisaties met Databanken

Nadere informatie

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Brussel, 15 december 2009 20091215_Aanbeveling Brussels Airport Aanbeveling ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Inhoud 1. Situering... 3 2. Strategische overwegingen...

Nadere informatie

Disclosure belangen. (potentiële) belangenverstrengeling

Disclosure belangen. (potentiële) belangenverstrengeling Tijdelijke arbeidsrelaties: Balanceren tussen Flexibiliteit en Zekerheid? Prof. Dr. René Schalk Workshop Drachten, 6 februari 2014 Disclosure belangen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst

Nadere informatie

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn noteer in je agenda: 3 maart, 31 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni 2015 vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147- Vlaams Parlement Vragen en Antwoorden Nr.2 November 2008 47 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Doel en opzet Basisprincipes Voorbereidende werkgroepen Resultaat van de Staten-Generaal Vooraf

Nadere informatie

De HoGent. Internationaal sterk in Health and Wellbeing

De HoGent. Internationaal sterk in Health and Wellbeing De HoGent Internationaal sterk in Health and Wellbeing Internationalisation Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek In co-creatie met werkveld en studenten Multidisciplinair onderzoek Zorg en maatschappij

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positive, Negative and Depressive Subclinical Psychotic

Nadere informatie

Het Europees Sociaal Investeringspakket door een Vlaamse bril Workshop kinderarmoede

Het Europees Sociaal Investeringspakket door een Vlaamse bril Workshop kinderarmoede Het Europees Sociaal Investeringspakket door een Vlaamse bril Workshop kinderarmoede 4 november 2013 Henk Van Hootegem henk.vanhootegem@cntr.be 02/212.31.71 Identikit: Steunpunt tot bestrijding van armoede,

Nadere informatie

Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context

Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context Een materialenbeleid als onderdeel van een beleid CE of beleid CE tout court moet ook een ruimtelijk beleid zijn (net

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te.

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te. De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te Stoppen The Influence of the Innovation Characteristics on the Intention of

Nadere informatie

P0L08B Opvoeding, onderwijs en vorming in relatie tot samenleving en cultuur P0S64A Levenslang leren en gelijke kansen 2015-2016

P0L08B Opvoeding, onderwijs en vorming in relatie tot samenleving en cultuur P0S64A Levenslang leren en gelijke kansen 2015-2016 Equivalentielijst oude vakcodes Onderstaande opleidingsonderdelen worden als equivalent beschouwd. D.w.z. dat ze gedurende een bepaalde periode een opleidingsonderdeel met een nieuwe code kunnen vervangen

Nadere informatie

Europese subsidies en de sociale economie

Europese subsidies en de sociale economie Europese subsidies en de sociale economie Tewerkstelling van vluchtelingen binnen de sociale economie 24 Mei 2016 Agenda 14:00 Welkom 14:15 Inleiding: Wie zijn de vluchtelingen? Quentin Callens, Agentschap

Nadere informatie

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work.

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work. De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work Merijn Daerden Studentnummer: 850225144 Werkstuk: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

onderzoek in transitie?

onderzoek in transitie? Transitieonderzoek: onderzoek in transitie? Erik Paredis (UGent) Yves De Weerdt (VITO) Frank Nevens (VITO) Opstartworkshop INTRAP 31 mei 2012, Leuven www.steunpunttrado.be Opbouw 1. De uitdagingen waarvoor

Nadere informatie

Titel (Titularis) Datum Startuur

Titel (Titularis) Datum Startuur Advanced Marketing (WILLEMS K.) Algemeen boekhouden (BRANSON J.) 9u00 : studenten A - De Backer K. 14u00 : studenten De Jaeger J.L. - Elshanaj H. 09u00 : studenten Fares I. - Maes W. 14u00 : studenten

Nadere informatie

PIAAC Studiedag. Workshop 4: Maakt ons secundair onderwijs de leerlingen vaardig genoeg voor de 21ste eeuw? Brussel, 20 maart 2014

PIAAC Studiedag. Workshop 4: Maakt ons secundair onderwijs de leerlingen vaardig genoeg voor de 21ste eeuw? Brussel, 20 maart 2014 PIAAC Studiedag Workshop 4: Maakt ons secundair onderwijs de leerlingen vaardig genoeg voor de 21ste eeuw? Brussel, 20 maart 2014 PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies

Nadere informatie

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen?

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen? Psychosociale risico s Nieuwe wetgeving Hoe kan Securex u ondersteunen? Inhoudstafel De nieuwe wetgeving 1. Toepassingsgebied 2. Wat zijn psychosociale risico s? Welke maatregelen moet de werkgever treffen?

Nadere informatie

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Een onderzoek naar de invloed van cognitieve stijl, ziekte-inzicht, motivatie, IQ, opleiding,

Nadere informatie

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen RESEARCH SUMMARY ONDERZOEK I.K.V. VIONA STEUNPUNT WSE Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen TITEL: FLEXIBLE JOB SEARCH BEHAVIOR AMONG UNEMPLOYED JOBSEEKERS: ANTECEDENTS AND OUTCOMES

Nadere informatie

De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving

De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving Relationships between Attachment and Well-being among the Elderly: The mediational Roles of Mindfulness

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Versterken van RRI: welke innovatieve beleidspraktijken en structuren zijn nodig?

Versterken van RRI: welke innovatieve beleidspraktijken en structuren zijn nodig? WP5 Versterken van RRI: welke innovatieve beleidspraktijken en structuren zijn nodig? Dr. Anne Snick EWI KVAB KBS Focus op RRI 6 september 2016 R&I is Responsible... maar waarvoor? DOEL van RRI = antwoorden

Nadere informatie

Betreft: Participeren en studeren in het buitenland. Knelpunten voor studenten met een functiebeperking

Betreft: Participeren en studeren in het buitenland. Knelpunten voor studenten met een functiebeperking Steunpunt Inclusief hoger Onderwijs Sint-Jorisstraat 71 8000 Brugge Betreft: Participeren en studeren in het buitenland. Knelpunten voor studenten met een functiebeperking Het Steunpunt Inclusief Hoger

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel)

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) Gezinswetenschappen (dagonderwijs) in de gezinswetenschappen e opleidingsfase e opleidingsfase 3e opleidingsfase Oriëntatie kinderen en jongeren 3e opleidingsfase

Nadere informatie

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio.

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio. Flanders Smart Hub 1. Waarom dit project? 2. Wie maakt deel uit van dit project? 3. Vanwaar komt de naam? 4. Het vertrekpunt van het project 5. Actiedomeinen 6. Wat zijn onze doelstellingen? 7. Logistiek

Nadere informatie

De kracht van evidence based werken Evidence based Practice implementeren

De kracht van evidence based werken Evidence based Practice implementeren De kracht van evidence based werken Evidence based Practice implementeren Maxime Loose Agentschap Overheidspersoneel Maxime.Loose@kb.vlaanderen.be @maximeloose Besluit Evidence Based HR is Een methodiek

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Validatie van het EHF meetinstrument tijdens de Jonge Volwassenheid en meer specifiek in relatie tot ADHD Validation of the EHF assessment instrument during Emerging Adulthood, and more specific in relation

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in?

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in? Aanleiding voor het onderzoek Samenvatting In de 21 ste eeuw is de invloed van ruimtevaartactiviteiten op de wereldgemeenschap, economie, cultuur, milieu, etcetera steeds groter geworden. Ieder land dient

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Beta s rol in toekomstige PhD programma s

Beta s rol in toekomstige PhD programma s Sessie Lunteren, over Verleden, heden en toekomst van het PhD onderwijs Beta s rol in toekomstige PhD programma s Geert-Jan van Houtum Wetenschappelijk directeur van Onderzoeksschool Beta voor Operations

Nadere informatie

ENTELIS STATE OF THE ART VERSLAG - GEMAKKELIJK LEESBARE VERSIE

ENTELIS STATE OF THE ART VERSLAG - GEMAKKELIJK LEESBARE VERSIE ENTELIS STATE OF THE ART VERSLAG - GEMAKKELIJK LEESBARE VERSIE Inleiding Onderzoek in Europa geeft aan dat personen met een beperking van alle leeftijden al zelf in contact zijn gekomen met technologie.

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van. Criminaliteit.

De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van. Criminaliteit. Running head: Desistance van Criminaliteit. 1 De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van Criminaliteit. The Influence of Personal Goals and Financial Prospects

Nadere informatie

MOBILITEIT VAN WERKNEMERS EN GEPENSIONEERDEN EN DE COÖRDINATIE VAN SOCIALE BESCHERMING IN EUROPA

MOBILITEIT VAN WERKNEMERS EN GEPENSIONEERDEN EN DE COÖRDINATIE VAN SOCIALE BESCHERMING IN EUROPA MOBILITEIT VAN WERKNEMERS EN GEPENSIONEERDEN EN DE COÖRDINATIE VAN SOCIALE BESCHERMING IN EUROPA LEUVEN, HET LEUVENS INSTITUUT VOOR IERLAND IN EUROPA, 13 OKTOBER 2014 Georganiseerd door de KU Leuven Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

TALENT KAMPIOENEN. www.epathways.eu. e-pathways CPD Handboek. Handboek nr. in serie

TALENT KAMPIOENEN. www.epathways.eu. e-pathways CPD Handboek. Handboek nr. in serie TALENT KAMPIOENEN e-pathways CPD Handboek Handboek nr. 15 in serie www.epathways.eu Wat zijn talentkampioenen? De pool met getalenteerd personeel is waarschijnlijk de grootste hulpbron die elke organisatie

Nadere informatie

De praktijk van leren en werken in teams: wetenschap en praktijk

De praktijk van leren en werken in teams: wetenschap en praktijk De praktijk van leren en werken in teams: wetenschap en praktijk Prof. Dr. F. Dochy Een discussie over de aanpak van je eigen casus en een conclusie over bruikbare richtlijnen 20 jaar ervaring in leren

Nadere informatie

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen Universiteit Hasselt Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits-

Nadere informatie

De goede dingen goed doen

De goede dingen goed doen De goede dingen goed doen O V E R K W A L I T E I T V A N B E S T A A N, B E L O N G I N G E N H A N D E L E N P R E S E N T A T I E V O O R H E T O N D E R Z O E K E R S P L A T F O R M D I S A B I L

Nadere informatie

Co-teaching voor Inclusie in de lagere school. Elke Van Nieuwenhuyze en Liesbet Decroos BALO Odisee-Waas

Co-teaching voor Inclusie in de lagere school. Elke Van Nieuwenhuyze en Liesbet Decroos BALO Odisee-Waas Co-teaching voor Inclusie in de lagere school Elke Van Nieuwenhuyze en Liesbet Decroos BALO Odisee-Waas Co-teaching voor Inclusie in de lagere school een praktijkvoorbeeld binnen de zichtlijn: leraren,

Nadere informatie

Tools voor verdere versterking van examencommissies

Tools voor verdere versterking van examencommissies Tools voor verdere versterking van examencommissies 9 maart 2016 dr.ir. Ludo van Meeuwen mr. Esther de Brouwer Welkom Wat gaan we doen? voorstelronde trainers voorstelronde trainers/deelnemers naam functie

Nadere informatie

Graduation Plan. Master of Science Architecture, Urbanism & Building Sciences

Graduation Plan. Master of Science Architecture, Urbanism & Building Sciences Graduation Plan Master of Science Architecture, Urbanism & Building Sciences Graduation Plan: All tracks The graduation plan consists of at least the following data/segments: Personal information Name

Nadere informatie

Nieuwe thema-analyse van Belfius Research. Vergrijzing van de bevolking : impact op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting

Nieuwe thema-analyse van Belfius Research. Vergrijzing van de bevolking : impact op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting Brussel, 21 juni 2017 Nieuwe thema-analyse van Belfius Research Vergrijzing van de bevolking : impact op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting Het is voldoende bekend dat de vergrijzing een grote

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Mechelen PrOS-project

Mechelen PrOS-project www.besafe.be Mechelen PrOS-project Mechelen PrOS-project FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Mechelen PrOS-project I. Projectbeschrijving

Nadere informatie

Lokale sociale innovatie: een kijk vanuit de marges van overheid en markt

Lokale sociale innovatie: een kijk vanuit de marges van overheid en markt Lokale sociale innovatie: een kijk vanuit de marges van overheid en markt Stijn Oosterlynck Centrum OASeS Departement Sociologie Universiteit Antwerpen Observatie #1: lokale sociale innovatie sinds 1970s

Nadere informatie