Een kracht kan gebruikt worden om een voorwerp te verplaatsen over een bepaalde afstand.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een kracht kan gebruikt worden om een voorwerp te verplaatsen over een bepaalde afstand."

Transcriptie

1 Fysica hoofdstuk 1 : Mechanica 1 e jaar 2 e graad (2uur) Arbeid, vermogen en energie 7.1 Arbeid Definitie Een kracht kan gebruikt worden om een voorwerp te verplaatsen over een bepaalde afstand. Voorbeelden: Ik plaats mijn boekentas op de tafel. Ik duw de kast vooruit.... We zeggen dat een kracht die op een voorwerp werkt arbeid verricht als het voorwerp zich hierdoor verplaatst Symbool: W (work) Bij alle voorbeelden werd er arbeid geleverd want: er werd een gebruikt er werd een veroorzaakt De geleverde arbeid vergroot als de gebruikte kracht is. W en F zijn dus De geleverde arbeid vergroot als de afgelegde weg.. is. W en s zijn dus Definitie van arbeid De arbeid die een (constante) kracht levert is het product van de kracht met haar verplaatsing, gemeten volgens haar eigen richting.

2 Fysica 1 e jaar 2 e graad (2uur): hoofdstuk 1 : Mechanica pag Formule: W = F. s (met F // s) W: arbeid ( eenheid : J ) F : grootte van de kracht (eenheid : N ) s : afgelegde weg (eenheid : m ) Let op : de kracht moet minstens in dezelfde richting werken van de afgelegde weg. F en s lopen minstens evenwijdig. Eenheid Eenheid arbeid = eenheid kracht. eenheid verplaasting = N. m = J ( joule) Een joule is de arbeid geleverd door een kracht van 1 N, waardoor het voorwerp een verplaatsing van 1 m ondergaat. Merk op: 1 J is naar mensenmaat een erg kleine arbeid. Om je een idee te geven: je verricht ongeveer 1 J arbeid als je 1 kg suiker 10 cm omhoog beweegt. We zullen daarom dus ook veel gebruik maken van de afgeleide eenheden: 1 MJ =... 1 kj =... James Prescott Joule ( ) James Joule was de zoon van een rijke brouwer uit Salford, bij Manchester. Aanvankelijk werkte hij in de brouwerij, maar al snel besliste hij zich aan de wetenschap te wijden. Hij deed onderzoekingen op het gebied van electriciteit en onderzocht de warmteontwikkeling bij een electrische stroom. Gaandeweg legde hij zich toe op de warmteleer. Joule kan worden beschouwd als de proefondervindelijke grondlegger van de energetische warmtetheorie. Joule bestudeerde de kenmerken van warmte, en ontdekte de relatie met energie. Dit leidde tot de wet van behoud van energie (eerste wet van de Thermodynamica). De SI eenheid voor energie, de joule, is naar hem genoemd. Hij ontwikkelde met Lord Kelvin de absolute temperatuurschaal, beschreef magnetostrictie, en vond de relatie tussen elektrische stroom door een weerstand en warmtedissipatie, bekend als de wet van Joule.

3 Fysica 1 e jaar 2 e graad (2uur): hoofdstuk 1 : Mechanica pag Positieve en negatieve arbeid 1. Als de kracht en de verplaatsing dezelfde zin hebben dan spreken we van... arbeid. Als kracht en verplaatsing een tegengestelded zin hebben dan spreken we van... arbeid. F F Verplaatsing : s Verplaatsing : s Positieve arbeid Negatieve arbeid Het behoud van arbeid bij hefbomen. Bij de hefbomen hebben we reeds opgemerkt dat er met een winst aan kracht een evenredig verlies aan afgelegde weg gepaard gaat. => F. s = constante Bij hefbomen in evenwicht is er sprake van het behoud van arbeid. (Dit geldt voor alle werktuigen!!!!) Als kracht en verplaatsing NIET evenwijdig zijn Als de kracht niet evenwijdig is aan de verplaatsing wordt er ook arbeid verricht. Om dan de arbeid te berekenen kan de kracht ontbonden worden in een krachtcomponent die evenwijdig is met de verplaatsing = 1 F 1 is oorzaak van verplaatsing in een krachtcomponent die loodrecht staat op de verplaatsing = F 2 F 2 is oorzaak van verplaatsing F

4 Fysica 1 e jaar 2 e graad (2uur): hoofdstuk 1 : Mechanica pag Denk na en antwoord: 1. Als je een boekentas met gestrekte arm voor je houdt, word je wel moe en je bent aan het werken. Maar heb je arbeid verricht? Waarom? 2. Je loopt rond met een stapel boeken in je armen. Je armen verrichten een kracht om de stapel te tillen, je benen leveren een kracht om de stapel rond te dragen. Wie van beide heeft er arbeid verricht? Waarom? 3. Je tilt een stapel boeken op van de grond en legt ze op tafel. Heb je arbeid verricht? Waarom? Hoe groot was de kracht? Samenvatting: De arbeid die een (constante) kracht levert is het product van de... met haar..., gemeten volgens haar eigen richting. W =... W:... ( eenheid :... ) F :... (eenheid :... ) s : (eenheid :... ) Let op: Kracht en verplaatsing moeten... Positieve arbeid :... Negatieve arbeid :... Bij hefbomen geldt de wet van...

5 Fysica 1 e jaar 2 e graad (2uur): hoofdstuk 1 : Mechanica pag Vraagstukken: 1. Om een wagentje horizontaal voort te bewegen is er een kracht nodig van 50 N. Hoeveel arbeid is er verricht als het wagentje 30 m verder is? (Oplossing: 1, J ) 2. We heffen onze boekentas, gewicht 20 N, 50 cm op. Bereken de verricht arbeid. (Oplossing: 10 J ) 3. Bepaal de totale arbeid in volgend voorbeeld: a. We gaan met onze boekentas, gewicht 20 N, naar de bushalte op 300 m van de school. b. We staan met onze boekentas in de hand te wachten op de bus. c. Dan lopen we van de bushalte naar huis, 200 m. (Oplossing: 10 4 J ) 4. Een kracht verricht 4 kj arbeid om een voorwerp 80 m te verplaatsen. Hoe groot is de kracht? (Oplossing: 5,0. 10 N ) 5. Om een rotsblok 500 m te verplaatsen leverden de Egyptische slaven 15 MJ aan arbeid. Wat was de massa van het rotsblok? (Oplossing: 3, kg ) 6. Bepaal de arbeid die verricht is als je volgend karretje zonder bloemkolen 5 km verder trekt. (1 cm => 1 N ) (Oplossing: 2, kj) 7. Een man van 75 kg klimt met een zak aardappelen van 45 kg op zijn rug 9,0 m hoog op een ladder. Bereken de arbeid die hij heeft verricht. (oplossing: 1, J) 8. Een groentenhandelaar moet een kracht van 196 N uitoefenen om zijn wagen in beweging te houden.welke arbeid heeft hij verricht als hij een weg van 2 km aflegt. (Oplossing: 3, J )

6 Fysica 1 e jaar 2 e graad (2uur): hoofdstuk 1 : Mechanica pag Samenvatting: Noteer hier je eigen opmerkingen en aanvullingen:

7 Fysica 1 e jaar 2 e graad (2uur): hoofdstuk 1 : Mechanica pag Vermogen Definitie Voorbeeld: Als er op een bouwwerf 5000 N stenen, 10 m hoog moeten gebracht worden, dan moet er een arbeid geleverd worden van 50 kj. De aannemer kan dan overwegen om de metserdiender de klus te laten klaren in 2 uur of een kraan te laten aanrukken die de arbeid verricht in 10 minuten. De verhouding tussen de geleverde arbeid en de tijd, daarvoor nodig, noemen we het vermogen. Symbool: P (power) Het vermogen vergroot als de geleverde arbeid... is. P en W zijn Het vermogen vergroot als de tijd (nodig om de arbeid te leveren) is. P en t zijn... Definitie van vermogen : De arbeid die per tijdseenheid verricht wordt of De verhouding van de verrichte arbeid op de tijd die nodig is om de arbeid te verrichten Formule: P = W t P : Vermogen ( eenheid : W ) W : Arbeid ( eenheid : J ) t : Tijdsverloop ( eenheid : s ) Merk op : t is het tijdsverschil tussen de aanvang en het beëindigen van de arbeid Eenheid Eenheid van vermogen: = = eenheid arbeid eenheid tijdsverloop J s = W (Watt, naar de Engelsman James Watt )

8 Fysica 1 e jaar 2 e graad (2uur): hoofdstuk 1 : Mechanica pag. 76 James Watt ( ) James Watt wordt beschouwd als de uitvinder van de stoommachine.de allereerste stoommachine was echter al rond 1700 gemaakt. Het was een pomp die in de mijnen werd gebruikt om grondwater uit de mijnengangen te pompen. Watt heeft deze echter aangepast en wordt daarom als de uitvinder van de stoommachine beschouwd. Het vermogen is kenmerkend voor elk toestel. Hieronde enkele voorbeelden: menselijk hart 1,5 W mens 74 W paard 512 W auto (90 pk) 750 W W locomotief W W vliegtuigmotor W Elektrische centrale 400 MW (opm: kerncentrale : 477 MW) Lancering Space Shuttle kw Arbeid en vermogen De elektriciteitsproductie drukt men uit in MJ : 1 MJ =... J Wat betalen we dan aan de maatschappij? Arbeid of vermogen?... Merk op: Halen we uit de formule van vermogen de arbeid dan krijgen we P W = W t = Dus: Eenheid voor arbeid = eenheid vermogen. eenheid tijdsverloop = 1 kw. 1h = 1 kwh We hebben echter gezien dat de eenheid van arbeid Joule is!!!!! Wat is nu het verband tussen 1 J en 1 kwh? 1 kwh = Wh =. W h = W... s J = s =... J... s Besluit : 1 kwh =..... J =... MJ

9 Fysica 1 e jaar 2 e graad (2uur): hoofdstuk 1 : Mechanica pag WW: Vermogen bepalen ontwikkeld door een leerling. Naam:... Klas:... Bepaal het vermogen ontwikkeld door een leerling Datum:... Metingen:. Massa... : m 1 =... Massa... : m 2 =... Hoogte van de stoel : h = s = stoel tot Tijd van de 1 e lln : t 1 = Tijd van de 2e lln (traag) : t 2 = Tijd van de 2 e lln (snel) : t = Berekeningen: s We bepalen het vermogen door een leerling ontwikkeld door 10x op een stoel te gaan staan. Werkwijze: 1. Een leerling (m 1 ) gaat 10x op een stoel staan. De andere leerlingen van de groep bepalen met de chronometer de tijd t ) die deze leerling hiervoor ( 1 nodig heeft. 2. Een tweede leerling (m 2 )doet dezelfde proef en de andere lln bepalen opnieuw de tijd t ) die deze ( 2 leerling hiervoor nodig heeft. 3. Die tweede leerling (m 2 )doet opnieuw de proef, maar tracht zijn tijd t ) van daarnet te verbeteren. ( 3 Kracht Arbeid Vermogen F =... in N W =...in J P =... in W Leerling 1 : Leerling 2 (traag) : Leerling 2 (snel) : Besluit: 1. Leerling 2 heeft in beide gevallen (traag en snel) evenveel geleverd. 2. Het maximum vermogen dat de leerlingen ontwikkeld hebben is

10 Fysica 1 e jaar 2 e graad (2uur): hoofdstuk 1 : Mechanica pag ZW : Vermogen bepalen van enkele toestellen. Naam:... Klas:... Opgave: Zoek thuis het vermogen op van de volgende huishoudtoestellen. Dit Datum:... kan je vinden op het identificatieplaatje Bepaal het vermogen ontwikkeld door een leerling

11 Fysica 1 e jaar 2 e graad (2uur): hoofdstuk 1 : Mechanica pag Samenvatting: Het vermogen is de...die per... verricht wordt of Het vermogen is de... van de verrichte... op... die nodig is om... te verrichten. P = P :... ( eenheid :... ) W :... ( eenheid :... ) t :... ( eenheid :... ) Merk op : 1 kwh =..... J ( eenheid van...) Denk na en antwoord: Voor welke grootheden staan volgende eenheden? a) kw =>... b) kn =>... c) MJ =>... d) kwh =>... Het vermogen van een toestel heeft geen vaste waarde, maar hangt af van de omstandigheden waarin het toestel gebruikt wordt: Een lamp die wordt aangesloten op een lagere spanning dan op de lamp is vermeld, verbruikt een... vermogen en geeft dus... licht. Als je met een auto rustig vertrekt, is het vermogen... dan wanneer je snel optrekt. Voor het menselijk lichaam is het vermogen afhankelijk van de spiergroepen die gebruikt worden. De beenspieren (...) hebben het... vermogen.

12 Fysica 1 e jaar 2 e graad (2uur): hoofdstuk 1 : Mechanica pag. 80 Het maximale vermogen van een toestel kan je aflezen op het informatieplaatje. Dit koffiezetapparaat heeft een maximaal vermogen van... W, want het moet het water snel kunnen... Deze ventilator heeft een vermogen van...w Waarom zo weinig?... Als het snoer in deze kabelbox is opgerold dan kan er een apparaat op worden aangesloten met een vermogen van... W en als het snoer uitgerold is dan kan er een apparaat worden aangesloten van... W. Zet om naar de aangegeven eenheid, noteer in wetenshappelijke notatie: a. Ncm = s b. 2,5 kwh J c. 0,0025 kwh J W d J h W

13 Fysica 1 e jaar 2 e graad (2uur): hoofdstuk 1 : Mechanica pag Vraagstukjes: 1. Je brengt 100 kg stenen langs een ladder naar de eerste verdieping, 3 m hoog. Dit doe je in 10 minuten. Een kraan heeft hiervoor 30 seconden nodig. Bereken voor beide de verrichte arbeid en het ontwikkelde vermogen om de stenen naar boven te brengen.. (Oplossing: 2, J ; 4,9 W ; 9, W) 2. Als jij (massa 65 kg) een toren, 82 m hoog, kan bestijgen in 15 min. Welke arbeid heb je dan verricht, hoe groot is het ontwikkelde vermogen. (Oplossing: 5, J ; 5, W) 3. Welke arbeid moet men verrichten om een massa van 200 kg tot op een hoogte van 5 m te trekken. Welk vermogen moet mijn kraan hebben als ik dat op 1 minuut wil doen? (Oplossing: 9, J ; 1, W ) 4. Een kraan ontwikkelt een vermogen van 20 kw. In welke tijd kan een last van N op een hoogte van 6 m gebracht worden? (Oplossing: 1, s) 5. Een man van 75 kg klimt met een zak aardappelen van 45 kg op zijn rug in 20,0 s 9,0 m hoog op een ladder. Hoeveel arbeid heeft hij verricht en hoe groot is het ontwikkelde vermogen? (Oplossing: 1, J ; 5, W ) 6. Een sprinter loopt 100 m in 10,6 s en verricht daarbij een arbeid van 22,5 kj. Bereken zijn gemiddeld vermogen tijdens de sprint. (Oplossing: 2, W) 7. Een tractor ploegt 200 m in een tijd van 4 min 30 s en oefent daarbij een kracht van 960 N uit. Bereken het vermogen van de tractor. (Oplossing: 7, W) Samenvattting:

14 Fysica 1 e jaar 2 e graad (2uur): hoofdstuk 1 : Mechanica pag Noteer hier je eigen opmerkingen:

15 Fysica 1 e jaar 2 e graad (2uur): hoofdstuk 1 : Mechanica pag Energie Definitie Voorbeelden: Na arbeid krijgen we honger want onze energie is opgebruikt. Voedsel is onze energiebron. Voedsel is letterlijk de brandstof voor ons lichaam. In onze maatschappij halen we vooral energie uit olieproducten, kernergie en gas. Een motor heeft brandstof (energie) nodig om arbeid te leveren. Met energie kan je een auto in beweging brengen. Benzine kan een motor doen draaien, het bezit energie. Er wordt dan arbeid verricht op de auto. De gewichten aan een koekoeksklok doen het uurwerk draaien, ze bezitten energie. De veer of batterij in je polsuurwerk bezit energie. Spierkracht stelt ons in staat van arbeid te verrichten, de spieren bezitten energie. We kunnen dus zeggen dat een voorwerp energie bezit als het arbeid kan leveren. Symbool E Definitie Een voorwerp bezit energie als het...kan verrichten. Eenheid Energie: Eenheid Energie = Eenheid arbeid = J (joule)

16 Fysica 1 e jaar 2 e graad (2uur): hoofdstuk 1 : Mechanica pag Soorten energie: Chemische energie: Door verbranding kan een stof arbeid leveren. De verbranding is een chemisch proces. Als een stof... kan leveren door een... bezit ze chemische energie. Kenmerk: de materie verandert. Voorbeelden: Mechanische energie: Het water achter een stuwdam bezit ook energie. Het kan immers langs buizen geleid worden en zo de schoepen van een turbine in beweging zetten. De wind (dit is lucht in beweging) bezit energie: Hij kan windmolens doen draaien, zeilschepen voortdrijven. Als hij tot een orkaan aangroeit kan hij bomen ontwortelen en huizen omver werpen. Kenmerk: De materie verandert... Voorbeelden:

17 Fysica 1 e jaar 2 e graad (2uur): hoofdstuk 1 : Mechanica pag. 85 Mechanische energie Potentiële gravitatie-energie Kinetische energie De energie die een voorwerp bezit omdat het zich in een speciale toestand bevindt. Omdat er verschillende soorten krachten zijn, zijn er verschillende soorten potentiële energie. Potentiële energie als gevolg van de zwaartekracht levert potentiële gravitatie-energie op. Voorbeelden: Opgespannen veer Gebogen lat Opgespannen pees van een boog Water in een stuwmeer Berekening (formule): Om een voorwerp omhoog te brengen moeten we een kracht uitoefenen tegen de zwaartekracht in. Deze energie wordt als potentiële energie opgeslagen. De energie die een voorwerp bezit omdat het in beweging is. (Ook wel beweginsgenergie genoemd) Voorbeelden: een rijdende auto een draaiend wiel roterende schroef Berekening (formule): Naarmate het voorwerp een grotere snelheid heeft en een grotere massa zal het meer kinetische energie bezitten. Voor een voorwerp met massa m geldt op hoogte h met bekende zwaarteveldsterkte g de volgende relatie met betrekking tot de zwaartekrachtenergie van het voorwerp E p = m g h E k = 1 2 m v 2 E p :... (eenheid:...) m :... (eenheid:...) g :... (eenheid:...) h :... (eenheid:...) E k...(eenheid:...) m :...(eenheid:...) v :...(eenheid: s m )

18 Fysica 1 e jaar 2 e graad (2uur): hoofdstuk 1 : Mechanica pag Behoud van mechanische energie bij een vallend voorwerp. Valt een voorwerp, dan krijgt het snelheid. De potentiële energie wordt dan omgezet in kinetische energie. Wet behoud van mechanische energie : E k + E p = constant De mechanische energie (de som van potentiële en kinetische energie) blijft behouden: E p = J E k = 0 J E p = J E k = J E p = J E k = J E p = 2 500J E k = J Bij een valbeweging in het luchtledige Wordt de potentiële energie van het lichaam omgezet in kinetische energie; Is de toename aan kinetische energie gelijk aan de afname van potentiële energie: E k = - E p Blijft de som van de kinetische en potentiële energie onveranderd: E k + E p = C ste E p = 0 J E k = J Voorbeeld: Tarzan heeft een massa van 72,6 kg. Hij valt uit een boom van een hoogte van 3,00 m. a) Bereken zijn potentiële energie voordat hij uit de boom valt: E pot =... b) Wat gebeurt er met de potentiële energie bij het vallen? :... a) Hoeveel is de kinetische energie vlak voordat hij de grond raakt? E kin =... b) Hoeveel is de potentiële energie op het ogenblik dat hij de grond raakt: E pot =... c) Bereken zijn potentiële en kinetische energie op 2 m hoogte: E pot =... en E kin =... Noteer hier de gebruikte formules en berekeningen:

19 Fysica 1 e jaar 2 e graad (2uur): hoofdstuk 1 : Mechanica pag. 87 Andere energievormen en omzettingen: Wiel van Maxwell = de jojo na opdraaien van het touwtje energie energie energie Waar is de energie als de jojo na een tijd tot rust komt?... Een batterij: Omzetting van energie in energie Een stuwmeer: Omzetting van energie naar energie (in de dynamo) en dan in energie Een kachel: Omzetting van energie in thermische energie Boormachine: Omzetting van energie in energie

20 Fysica 1 e jaar 2 e graad (2uur): hoofdstuk 1 : Mechanica pag. 88 Een kerncentrale Omzetting van...energie naar energie naar energie naar...energie De radiometer van Crookes: Omzetting van energie in energie Besluit: Energie kan van de ene vorm in de andere omgezet orden. Energie kan van het ene voorwerp op het andere overgaan. Door gebruik van een toestel kan de ene energievorm in de andere omgezet worden. Een toestel is dus geen energieverbruiker maar een energieomzetter! 7.6 Wet van behoud van energie Wet van behoud van energie: In een afgesloten stelsel kan de energie wel van één vorm in een andere overgaan of van een voorwerp op een ander overgedragen worden, de som van alle energieën verandert niet. De wet van het behoud van energie is even fundamenteel voor de natuurkunde als het behoud van massa, wet van Lavoisier, voor de chemie. Einstein heeft er echter op gewezen dat beide wetten afzonderlijk onjuist zijn, aangezien massa in energie omgezet kan worden en omgekeerd, volgens de formule E = m.c². De wet zou dus moeten luiden: de som van massa en enrgie blijft constant Het perpetuum mobile Soms horen we van een uitvinder die denkt een toestel gevonden te hebben dat meer energie voortbrengt dan het verbruikt. Een eeuwig durende beweging, eens gestart voor altijd in beweging, is zo een andere droom van enkele fantasten. Volgens de energiewet kan dit echter niet.

21 Fysica 1 e jaar 2 e graad (2uur): hoofdstuk 1 : Mechanica pag Rendement: Als een machine energie verbruikt dan willen we daar graag zoveel mogelijk nuttige (geleverde) energie terug uit halen. Uitstromende of nuttige energie Instromende energievorm (= toegevoerde) Energie omzetter + Warmte (verlies?!) Defintie van rendement: De verhouding tussen nuttige of uitstromende energie en de toegevoerde energie De nuttige energie dan de toegevoerde energie. Het rendement is dus een getal dan 1. Waar is de rest van de energie naar toe? Voorbeeld: E nuttig η = eenheid: onbenoemd E toevoer Bereken het rendement van een fietsdynamo als 80 kj kinetische energie toegevoerd wordt om 62 kj elektriciteit te bekomen. Geg: Gevr:... Opl: Formules:... Berekening: Antwoord:...

22 Fysica 1 e jaar 2 e graad (2uur): hoofdstuk 1 : Mechanica pag Samenvatting: Energie = Mechanische energievormen: 1. Potentiële energie :.. Formule potentiële energie : E p =. 2. Kinetische energie: m: (eenheid :.) g : (eenheid :.) h : (eenheid :.)... Formule kinetische energie : E k =. m : (eenheid :.) v : (eenheid :.) 3. Behoud van mechanische energie: Behoud van energie : 5. Rendement: Formule rendement:... η =... E nuttig : (eenheid :.) E toevoer : (eenheid :.) η : (eenheid :.)

23 Fysica 1 e jaar 2 e graad (2uur): hoofdstuk 1 : Mechanica pag Kringloop van de energie: Alle energie vindt zijn oorsprong bij de of van de zon. De mens ontwikkelde toestellen om deze energie om te zetten in andere vormen. Maar uiteindelijk eindigt elke energievorm weer in Energievreters Door klimaatverandering en uitputting van fossiele brandstoffen staat het verbruik van olie, gas en kolen volop ter discussie. De samenleving staat voor de uitdaging om duurzaam om te gaan met energie. Hebt u ooit gehoord van een A++-label koelkast? Die is bijzonder zuinig. In de winkel kunt u aan het energielabel zien hoeveel energie apparaten verbruiken. Het A-label is het zuinigst, het G-label het minst zuinig. Sommige apparaten zijn zo zuinig, dat ze een A met twee plussen krijgen: A++. Sommige apparaten verbruiken erg veel energie. De airco is een echte energieslurper, net als het waterbed en de vijverpomp. Maar ook een oude koelkast vreet energie.

24 Fysica 1 e jaar 2 e graad (2uur): hoofdstuk 1 : Mechanica pag Denk na en antwoord: 1. Bij elektrische huisverwarming wordt alle elektriciteit in warmte omgezet. Is elektrische verwarming vanuit energiestandpunt dan zo voordelig? Waar is het verlies eventueel gebeurd? 1. Rik eet een chocoladereep van 100g op. Op de verpakking staat : energie 2236 kj per 100g. a. Welke energiesoort is opgeslagen in de chocolade?... b. Rik heeft een massa van 70 kg en gaat een berg beklimmen. Hoe hoog kan hij klimmen met de energie van de reep chocolade? Geg. Gevr. Opl. Formules: Berekeningen: Antwoord: c. Leg uit waarom het resultaat niet klopt met de werkelijheid....

25 Fysica 1 e jaar 2 e graad (2uur): hoofdstuk 1 : Mechanica pag Vraagstukjes: 1. In een spaarlamp wordt 240 kj elektrische energie toegevoerd. Het rendement van de lamp is 65% Bereken hoeveel nuttige energie onder de vorm van licht ontstaat. (Oplossing: 1, kj) 2. Een batterij produceert 40 kj elektrische energie bij een rendement van 85%. Hoeveel energie heeft men er ingestopt? (Oplossing: 4, kj) 3. Welke potentiële energie bekom jij als je naar de tweede verdieping( 2 maal 4 m hoog) van het schoolgebouw gaat? Stel je massa gelijk aan 75 kg. (Oplossing: 5, J) 4. Een machine ontvangt 3 kj arbeid en verricht op haar beurt 2800 kj arbeid. Hoe groot is het rendement? Hoeveel energie gaat er verloren in warmte? (Oplossing: J) 5. Tot welke hoogte moet men een bal van 320 g omhoogwerpen om hem een potentiële energie van 125 J te geven. (Oplossing: 3, m) 6. Bereken de potentiële energie van een heilblok met massa 500 kg, dat zich 10 m boven de grond bevindt. (Oplossing: 4, J) 7. Een electrische centrale haalt energie uit een waterbekken dat 400 m hoger gelegen is. Hoeveel m 3 water moeten de turbines minstens per s verwerken om een vermogen van kw te leveren. (Oplossing: 2, l) km 8. Een trein rijdt eenparig met een snelheid van 120. Hij heeft een massa h van 350 ton. Bereken ook de kinetische energie van deze trein. (Oplossing: 1, J) 9. Bereken de kinetische energie van a. een wagen van 1 kg dat rijdt met een snelheid van 2 s m. (Oplossing: 2 J) b. een kogel van 50 g die beweegt met een snelheid van 400 s m. (Oplossing: 4, J) 10. Een voorwerp met massa van 1 kg bezit een kinetische energioe van 200 J. Bereken zijn snelheid. (Oplossing: m ) s

26 Fysica 1 e jaar 2 e graad (2uur): hoofdstuk 1 : Mechanica pag Noteer hier je eigen opmerkingen en geheugensteuntjes

DRUK. 1 Meerkeuzevragen met slechts één juist antwoord. Evaluatie druk p.1

DRUK. 1 Meerkeuzevragen met slechts één juist antwoord. Evaluatie druk p.1 Evaluatie druk p.1 DRUK 1 Meerkeuzevragen met slechts één juist antwoord 1.1 Twee glazen buizen (1) en (2) zijn verbonden door een gummislang. Buis (2) zit vast aan een statief. De buizen zijn tot de helft

Nadere informatie

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN Auteurs Fons Alkemade Rick Cremers Peter van Hoeflaken Bart-Jan van Lierop Emile Verstraelen Eindredactie Hans Stevens Eerste editie Malmberg s-hertogenbosch www.nova-malmberg.nl

Nadere informatie

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom - 1 - WERKEN MET STOOM - 2 - VOORWOORD. Deze lesstof is bedoeld om de belangrijkste thermodynamische beginselen die bij het proces van energieopwekking een rol spelen, kort te behandelen. Vele begrippen

Nadere informatie

Elektrische energie. energie01 (1 min, 47 sec)

Elektrische energie. energie01 (1 min, 47 sec) Elektrische energie In huishoudens is elektrische energie de meest gebruikte vorm van energie. In Nederland zijn bijna alle huizen aangesloten op het netwerk van elektriciteitskabels. Achter elk stopcontact

Nadere informatie

SaLVO! 8 Formules en evenredigheden WISKUNDE KLAS 3 HAVO/VWO NAAM: KLAS: I (ma) I R=c. R ( ) boter (gra m) massa massa=2 volume.

SaLVO! 8 Formules en evenredigheden WISKUNDE KLAS 3 HAVO/VWO NAAM: KLAS: I (ma) I R=c. R ( ) boter (gra m) massa massa=2 volume. NAAM: KLAS: SaLVO! 8 Formules en evenredigheden I (ma) I R=c massa massa=2 volume massa=0,5 volume R ( ) boter (gra m) volume WISKUNDE KLAS 3 HAVO/VWO SaLVO! Dit lesmateriaal is een onderdeel van het samenwerkingsproject

Nadere informatie

DEEL 1 KRACHTEN, TRILLINGEN EN GOLVEN

DEEL 1 KRACHTEN, TRILLINGEN EN GOLVEN DEEL 1 KRACHTEN, TRILLINGEN EN GOLVEN 9 NATU6LW_Inner.indb 9 13/06/14 2:38 PM THEMA 1 KRACHT EN BEWEGING Je kent vast veel soorten bewegingen. Zelf ben je ook voortdurend in beweging. Niet alleen beweeg

Nadere informatie

Warmte. 1 Transport van warmte 2 Straling 3 Broeikaseffect 4 Soortelijke warmte 5 Beginsel van Black 6 Vermogen van een verwarmingsbron

Warmte. 1 Transport van warmte 2 Straling 3 Broeikaseffect 4 Soortelijke warmte 5 Beginsel van Black 6 Vermogen van een verwarmingsbron Warmte 1 Transport van warmte 2 Straling 3 Broeikaseffect 4 Soortelijke warmte 5 Beginsel van Black 6 Vermogen van een verwarmingsbron 1 Transport van warmte De drie vormen van warmtetransport Warmte kan

Nadere informatie

MENSELIJK LICHAAM (ON)BEGRENSDE MOGELIJKHEDEN 5 HAVO

MENSELIJK LICHAAM (ON)BEGRENSDE MOGELIJKHEDEN 5 HAVO Menselijk Lichaam MENSELIJK LICHAAM (ON)BEGRENSDE MOGELIJKHEDEN 5 HAVO MENSELIJK LICHAAM Het menselijk lichaam is in deze module de centrale context. Hoofdstuk 1 gaat over de warmtehuishouding van het

Nadere informatie

Voorwoord. Voorwoord. Veel doe-plezier voor u en uw leerlingen! Werkmap wetenschapstheater blz. 1

Voorwoord. Voorwoord. Veel doe-plezier voor u en uw leerlingen! Werkmap wetenschapstheater blz. 1 Voorwoord Voorwoord Theatro Bricolo is een wetenschapstheater, dat zich richt tot 8- tot 10-jarigen. Aan de hand van een verhaal uit de leefwereld van de kinderen brengen twee acteurs op een ludieke en

Nadere informatie

Start van de moderne fysica

Start van de moderne fysica Documentatiemap Start van de moderne fysica Christian Maes extra documentatie bij de vertaling van de publicaties van Albert Einstein uit 1905 door Frans A. Cerulus christian.maes@fys.kuleuven.be frans.cerulus@fys.kuleuven.be

Nadere informatie

Mechanica. Contents. Lennaert Huiszoon. November 14, 2010. 1 Inleiding 2

Mechanica. Contents. Lennaert Huiszoon. November 14, 2010. 1 Inleiding 2 Mechanica Lennaert Huiszoon November 14, 2010 Abstract Dit is een samenvatting van de stof voor het eerste schoolexamen Natuurkunde. De onderwerpen die behandeld worden zijn: beweging, krachten, energie

Nadere informatie

Handleiding voor de leerkracht wetenschappen van de 2 de en 3 de graad secundair onderwijs. Basiswetten van de fysica toegepast op verkeersveiligheid

Handleiding voor de leerkracht wetenschappen van de 2 de en 3 de graad secundair onderwijs. Basiswetten van de fysica toegepast op verkeersveiligheid Handleiding voor de leerkracht wetenschappen van de de en 3 de graad secundair onderwijs Basiswetten van de fysica toegepast op verkeersveiligheid INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING 3. FYSISCHE BEGRIPPEN 4.1 De

Nadere informatie

Energieverbruik in de industrie. Handboek voor Leerlingen

Energieverbruik in de industrie. Handboek voor Leerlingen Energieverbruik in de industrie Handboek voor Leerlingen Editie NL 1.0 - Oktober 2010 Bekijk de IUSES project website www.iuses.eu voor nieuwe en verbeterde versies. Disclaimer Dit project wordt gefinancierd

Nadere informatie

B e g e l e i d e n d b o e k j e

B e g e l e i d e n d b o e k j e P r o f i O e c o E n e r g y NL Energie uit duurzame energiebronnen P. 68 Olie, kolen, kernenergie P. 68 Inhoud Water, wind, zon P. 68 De energie P. 69 Waterenergie P. 69 Hamersmederij P. 69 Waterenergie

Nadere informatie

KLAS 4 HAVO. Materialen

KLAS 4 HAVO. Materialen KLAS 4 HAVO Materialen MATERIALEN Colofon Project Nieuwe Natuurkunde Auteur M.m.v. Vormgeving: Redactie: Hans van Bemmel Onne van Buuren, Rob van Haren, Kees de Lange Loran de Vries Harrie Eijkelhof, Koos

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D Wiskunde in wetenschap vwo D Golven en tsunami s Wiskundig modelleren: Golven en tsunami s 1. Golven en tsunami s 2. Golfsnelheid 2.1.De snelheid van watergolven 2.2.Korte golven 2.3.ange golven 3. Verandering

Nadere informatie

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 1. Inleiding 7 2. Voorbeelden van Onderzoekspractica Overzicht 9 1 Basis De Dichtheid van een Materiaal - leerlinginstructie 10 docentinstructie 12 2 Verwerven

Nadere informatie

Een relativerend verhaaltje over ENERGIE

Een relativerend verhaaltje over ENERGIE augustus 2015 zie ook: www.energiefeiten.nl Een relativerend verhaaltje over ENERGIE Inhoud blz. Enkele definities en fundamentele wetten - - 6 - Vermogen - - - - - - - 6 - Energie - - - - - - - 6 - Wet

Nadere informatie

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO Leven en Natuurkunde MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO LEVEN EN NATUURKUNDE In deze lessenserie nemen we een kleine duik in de biofysica. De biofysica beschrijft levende systemen aan de

Nadere informatie

Thema In en om het huis

Thema In en om het huis http://www.edusom.nl Thema In en om het huis Les 22. De rekening. Wat leert u in deze les? Advies vragen. Advies geven. Waarom-vragen beantwoorden met omdat. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht

Nadere informatie

EDUCATIE- EN ACHTERGROND- MATERIAAL. Contactorganisatie: ROC Nijmegen

EDUCATIE- EN ACHTERGROND- MATERIAAL. Contactorganisatie: ROC Nijmegen 1 EDUCATIE- EN ACHTERGROND- MATERIAAL Contactorganisatie: ROC Nijmegen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Introductie...2 2. Handleidingen...5 3. Serious gaming en lesbrieven...13 4. Algemene informatie over energie...26

Nadere informatie

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening De 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening BEKENDHEID EUROPESE ENERGIEDOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp Elektronica 1 Spanningsbronnen 2 Weerstanden en diodes in de elektronica 3 Spanningsdeler, potentiaal, opamp 4 Stroomsterkte en lading; condensator 5 Het op- en ontladen van een condensator 6 De 555 timer

Nadere informatie

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A 2 jan dezider kees koomen-majernik Fundamentele vergelijkingen De Schrödingervergelijking:

Nadere informatie

Skilling up for power down

Skilling up for power down Skilling up for power down Lessenreeks: meer veerkracht met minder energie DEEL 4: energie 1. Situering In het eerste deel over piekolie en klimaatverandering zijn reeds een aantal gegevens in verband

Nadere informatie

Installeer zelf en bespaar 50%

Installeer zelf en bespaar 50% ENERGIEGIDS OP WEG NAAR OPTIMAAL ENERGIEVERBRUIK OKTOBER 2007 PASSIEFHUIZEN Huizen zonder centraal verwarmingssysteem die het hele jaar door een aangename binnentemperatuur hebben: het kan. Passiefhuizen

Nadere informatie

Meetfouten, afronding, voorvoegsels en eenheden

Meetfouten, afronding, voorvoegsels en eenheden Meetfouten, afronding, voorvoegsels en eenheden Meetfouten In de wiskunde werken we meestal met exacte getallen: 2π, 5, 3, 2 log 3. Ook in natuurwetenschappelijke vakken komen exacte getallen voor, maar

Nadere informatie

Profielwerkstuk Krachten op een vliegtuig

Profielwerkstuk Krachten op een vliegtuig Profielwerkstuk Gemaakt door: Martijn van Zelst & Kevin Verbeek Klas 6C, www.havovwo.nl Profielwerkstuk Inhoudsopgave Inleiding... blz. 2 Geschiedenis luchtvaart... blz. 2 Geschiedenis Boeing 747... blz.

Nadere informatie