Jaargang 34 - nummer 5 Mei 2008 KONINKLIJKE VERENIGING VAN OPRUSTGESTELDE OFFICIEREN - KRING LIMBURG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 34 - nummer 5 Mei 2008 KONINKLIJKE VERENIGING VAN OPRUSTGESTELDE OFFICIEREN - KRING LIMBURG"

Transcriptie

1 Jaargang 34 - nummer 5 Mei 2008 KONINKLIJKE VERENIGING VAN OPRUSTGESTELDE OFFICIEREN - KRING LIMBURG 07u45 : St- Truiden/veemarkt VLAAMS BRABANT dinsdag 10 juni 2008 Maj Gd Leon Monsieur 08u15 : Hasselt CC. Verplaatsing naar Groot- Bijgaarden. mogelijkheid op te stappen Carpool St- Joris- Winge 10u00-12u00 : bezoek aan LAPPERRE Hearing Systems. Lapperre is Belgische marktleider in hoortoestellen. Wij worden ontvangen in het auditorium met multimedia- presentatie betreffende de werking van het bedrijf en de werking van het gehoor. Tijdens de koffiepauze, mogelijkheid tot een korte gehoorscreeningtest hetgeen de mogelijkheid geeft vermoedelijke gehoorverliezen te detecteren. Na de pauze, presentatie van de hoortoestellen vroeger en nu. 12u00-13u00: verplaatsing naar restaurant CASY te Vlezenbeek voor het middagmaal 15u00-17u00: bezoek aan het kasteel van Gaasbeek. De geschiedenis van het kasteel gaat terug tot de 13 e eeuw. Schitterend meubilair van 15 e tot 18 e eeuw. Prachtig interieur met schilderijen uit de geschiedenis van de Nederlanden en muren, versierd met authentieke wandtapijten. Meer dan de moeite waard. 17u00-19u00: terugreis. Woordje van de voorzitter M et de komst van de meimaand heeft ook het mooie weer zijn intrede gedaan, zodat eindelijk de circuits van de centrale verwarming dicht kunnen, en de brander enkel nu en dan nog even hoeft aan te slaan om het water van de boiler op temperatuur te houden. Hopelijk krijgen de voorspellers van een lange hete zomer deze keer gelijk, als compensatie voor de lange kille winter die we achter de rug hebben. In elk geval geeft het een aangenaam gevoel om eindelijk nog eens lekker op het terras in het zonnetje te zitten om dit woordje op papier te zetten. Intussen heeft onze regering het reeds 50 dagen uitgehouden, maar vlugger dan verwacht lijkt Cdt Jules ze nu Neven toch op haar eerste Inschrijven : vóór 29 april per elektronisch formulier of op Het bedrag van 30 pp (lunch 13; Inkom 3; Autocar 12; Gidsen 2) moet vóór 07 juni 08 met vermelding Vlaams-Brabant gestort worden op rekening van KVOO LIMBURG. In dit nummer : (Vervolg op pg. 2) Woordje van de Voorzitter Vlaams Brabant - 10 juni 08 - Leon Monsieur Verslag Kataraktroute - 06 mei 08 Necrologie : Mevr. Simone Berghmans Mevr. Claire Martin Mevr. Anna Ruttens Ik ben tolero. maar - Luc Vandenborne Nieuwe TamTam-keten - erratum 1. Barbecue - 20 juli 08 Allerlei en Varia

2 K.V.O.O. - LIMBURG mei Woordje van de Voorzitter (vervolg van pagina 1.) ernstige crisis af te stevenen. Wanneer jullie dit lezen zullen we er meer over weten, want op 8 mei zal het laatste rondje blufpoker dat rond de splitsing van de kieskring B-H/V aan de gang is zijn beslag moeten krijgen. Misschien zitten we dan weer zonder regering, maar waarschijnlijk zal er wel weer één of ander compromis-akkoordje uit de bus komen om het onoplosbaar probleem weer voor enkele maanden in de koelkast te stoppen, totdat men ooit weer eens aan een nieuw rondje bekvechten wil beginnen. Geen zinnig mens die enig begrip voor al deze onzin kan opbrengen, denk ik dan, maar aangezien dat spookbeeld B-H/V telkens weer opnieuw opduikt om de krantenkoppen en journaals te beheersen, zou ik soms aan mezelf beginnen twijfelen; vermits alle betrokken verantwoordelijken al zo lang hun best doen om veel meer politieke energie en aandacht te besteden aan dat ene onbenullige B-H/V-item dan aan al die echt belangrijke problemen en domeinen die de bevolking werkelijk aanbelangen, krijgt men soms de indruk dat onze verkozenen toch in een andere wereld leven. Alhoewel ik mij er reeds meerdere malen heb trachten toe aan te zetten dat onzalige B-H/V-kluwen, waarvan ik geen jota versta, eens van dichterbij te bestuderen, slaag ik er maar niet in er de nodige interesse voor op te brengen, en er een deeltje van mijn kostbare tijd aan te verknoeien. Maar ik zal wel niet de enige zijn veronderstel ik; er zijn tenslotte aangenamere en meer interessante dingen om mee bezig te zijn... Vermits we er toch regelmatig getuige van zijn dat veel van onze verkozenen geen benul hebben van of geen belang schijnen te hechten aan wat wij vroeger als korpsgeest of loyaliteit hoog in het vaandel voerden, kan het ook geen (Vervolg op pagina 3) Ziekenboeg - gehospitaliseerd : Gilbert Moons onze wensen voor een spoedig en volledig herstel. De families van de overleden collega s waarvan het overlijden in de vorige en in deze nieuwsbrief werd vermeld, danken U voor de blijken van medeleven en voor de rouwkrans die namens KVOO LIMBURG werd neergelegd. Laurent van Loenhout dankt heel speciaal al diegenen die er aan gehouden hebben om persoonlijk de afscheidplechtigheid van Simone bij te wonen en ook diegenen die hem in deze moeilijke dagen met blijken van medeleven hebben gesteund. Niet vergeten te noteren in uw agenda! : de juiste datum van onze jaarlijkse bijeenkomst in Millen. Door allerlei omstandigheden is Herman Schrijvers verplicht de barbecue te laten plaatsvinden op zondag 20 juli om 1800 uur. Utnodiging in de volgende nieuwsbrief. Er zijn 32 deelnemers voor de reis naar Kroatië - de inschrijvingen zijn afgesloten. Aanvullende inlichtingen in ons volgend nummer. Galaconcert Provinciecommando : VIP-kaarten : 7 - Businesskaarten : 7 De kaarten worden U door het Provinciecommando toegestuurd. BEGRAFENISVERGOEDING De begrafenisvergoeding is een tegemoetkoming ter compensatie van gedane begrafenisonkosten die wordt uitbetaald bij het overlijden van een persoon die een rustpensioen genoot ten laste van de staatskas. Voor de langstlevende echtgenoot of erfgenamen in rechte lijn is de vergoeding gelijk aan het laatste bruto maandbedrag van het rustpensioen maar beperkt tot EUR op De Staat lijkt hier een mooie geste te doen (tegemoetkoming!!i) tav zijn werknemers maar wat niet vermeldt is dat het hier in wezen om een verplichte verzekering gaat waarvan de premie 0.5% op bruto wedde en pensioen bedraagt. Niet alleen verplicht maar ook een zeer duur! Bij verzekeringen kan door 5 EUR/maand te storten vanaf 20 en niet langer dan 45 jaar de weduwe bij overlijden 3000 EUR opstrijken. Persoonlijk voorbeeld van de schrijver van dit artikel : Weddetrekkend van 1955 tot 1994 en op rust sinds 1995 heb ik bij benadering reeds EUR bijgedragen en dat zonder de intrest bij te rekenen. Ik heb berekend dat in minder dan 7 jaar pensioen genoeg ingehouden werd om mijn weduwe 2150,73 EUR uit te keren. Na 52 Jaar van bijdragen wordt mij nog steeds EURO/maand afgehouden. De betrokkene mag niet eens zoals dat gebruikelijk is de begunstigde aanduiden maar dat doet de Staat voor hem. Daarbij komt dat in sommige gevallen maar een gedeelte van het bedrag wordt uitgekeerd Van paternalistische toestanden gesproken. De betrokken dienst in Brussel geeft toe dat er iets niet klopt maar ook dat er niets aan kan veranderd worden omdat het éénmaal zo beslist is geworden. Die regeling is niet specifiek militair maar geldt voor alle staatsdiensten en parastatalen. Ook volgens de vriendelijke ambtenaar worden de afhoudingen gestort in het fonds voor overlevingspensioenen. Jaren terug hoorde ik dat dat fonds door de staat geleegd was en dat de overlevingspensioenen en dus ook begrafenisvergoedingen uit het budget betaald worden.. onder voorbehoud, misschien rekent u het even na. Samenwerken. Het gebeurde eens dat een groot bos in brand raakte. Er waren twee mensen in het bos, de een was blind en de ander was lam en kon dus niet lopen. Beide mannen hadden op zichzelf geen schijn van kans om het bos tijdig te verlaten. Dus sloten ze een overeenkomst, de blinde nam de lamme op zijn schouders en TAMTAM LIJSTEN Erratum Nr 1. Schrappen : Reeks te verwittigen door : 39. GOYENS-RUTTENS Ann - overleden - (THEYS Jos) 51. PAULISSEN Urbain - - (MONSIEUR Leon) 63. STROOBANDT Roger - - (VAN ESSER Jean) 78. VERBOVEN Eric - - (SCHOUPS Jozef) JH JH. omdat de lamme man kon zien en de blinde kon lopen werden ze tot één man. Ze kwamen het bos uit en redden hun leven. reha JH.

3 K.V.O.O. K..V.O.O. - LIMBURG juni mei juli Woordje van de Voorzitter (vervolg van pagina 2.) kwaad dat wij nu en dan eens wat kritiek uiten op hun doen en laten. Naar het schijnt bestond er tot nu toe een soort gentlemen sagreement in de ministeriële wereld, waarbij een vorige minister zich een jaar lang onthield van negatieve kritiek of natrappen tegenover zijn opvolger, en in de regel werd dit principe algemeen gerespecteerd. Bij landsverdediging blijkt deze traditie niet meer in voege, en is er zelfs een eigenaardige situatie ontstaan. Vroeger gebeurde het al eens dat er door de oppositie één of ander schaduwkabinet werd opgericht, dat de gang van zaken in het officiele kabinet kritisch in het oog hield en de nodige commentaar leverde. Voor het eerst in de geschiedenis werd nu aan de vroegere minister van defensie door zijn partij, die nochtans deel uit maakt van de regering, toegestaan een schaduwkabinet te vormen, dat niet alleen het doen en laten van defensie moet in de gaten houden, maar ook het globale buitenlands beleid moet bewaken. Een ongeziene blijk van wantrouwen tussen bepaalde coalitiepartners, volgens sommige politicologen. De betrokken ministers tillen echter niet te zwaar aan het schaduwkabinet; zij zien het als een manier van de betrokken partijvoorzitter om om te gaan met de frustraties van de voormalige defensieminister, die nu naast een ministerpostje pakte: zo zou hij toch nog de indruk hebben dat hij een belangrijke rol heeft... Om af te ronden nog even een iets luchtiger verhaaltje, alhoewel... Na een drastische vermageringskuur trok onlangs een Duitse dame naar een ziekenhuis in Kassel, om via een operatie van de overtollige huid af te geraken. Er moet toch een communicatiestoornis geweest zijn, want toen ze na de (Vervolg op pagina 4) Wij betreuren het overlijden van Mevrouw BERGHMANS Simone echtgenote van onze collega Cdt Laurent van LOENHOUT GEEL HEUSDEN-ZOLDER De plechtige uitvaart vond plaats te Stal-Koersel op Namens KVOO Limburg hebben wij aan de familie onze gevoelens van deelneming aangeboden en hebben wij een rouwkrans neergelegd Wij betreuren het overlijden van Mevrouw MARTIN Claire echtgenote van onze collega Kol Med BELLENS André BROEKOM HASSELT De plechtige uitvaart vond plaats te Lummen op Namens KVOO Limburg hebben wij aan de familie onze gevoelens van deelneming aangeboden en hebben wij een rouwkrans neergelegd Wij betreuren het overlijden van Mevrouw RUTTENS Anna echtgenote van onze collega wijlen Kol GOYENS Pierre MEEUWEN LEUVEN De plechtige uitvaart vond plaats te LEUVEN op Namens KVOO Limburg hebben wij aan de familie onze gevoelens van deelneming aangeboden en hebben wij een rouwkrans neergelegd

4 K.V.O.O. K..V.O.O. - LIMBURG juni mei juli Woordje van de Voorzitter (Vervolg van pagina 3) operatie uit haar verdoving ontwaakte merkte ze dat de artsen haar hadden voorzien van een paar borstimplantaten; volgens hen was dat de beste manier om de huid weer strak te maken. Zij was hier echter niet van overtuigd, en trok naar de rechter, die nu moet uitmaken wie er gelijk had... Uw voorzitter, Marcel KROATIË SEPTEMBER 2008 INSCHRIJVINGEN 32 DEELNEMERS LENAERTS Godelieve - HUMBLET Marie-Louise BAERTEN Netta - LEMMENS Zely VRIESACKER Wilfrieda - DEVOS Viviane HOEDEMAKERS Mia - SWINNEN Annette SCHRIJVERS Herman - MEYS Nelly SANDERS Jaak - KITZEN Mariet VANDENBORNE Lucien - TOREMANS Nieke DEL SAVIO Guido - VANNOPPEN Mia DEMOT Marcel - MONDELAERS Irma VANHOVE Georges - WOLTERS Nora FEYEN Louis - THIJS Ghislaine VAN CAMP Luc - VAN HOOF Monique DE GROOTE Roger - LENHARD Jenny JORIS Raymond - PUTZEYS Marie - Josée WETZELS Robert - SOMERS Florine GROENEN Emiel WINTERS Lisette Copyright KVOO LIMBURG Er wordt aan herinnerd dat voor het kopiëren of reproduceren van artikels uit de nieuwsbrief KVOO LIMBURG steeds de toelating van de verantwoordelijke uitgever vereist is. JH. Alvorens zijn belastingsaangifte in te vullen mailde Louis Feyen volgende brief : Aan de Inspecteur der Belastingen. Het spijt me u te moeten berichten, dat het voor mij onmogelijk is te bekijken of ik mijn belasting voor 2008 nog kan betalen. Mijn financiële positie is zeer onoverzichtelijk geworden dankzij de toepassing van: De Arbeidswet, de Auteurswet, de Horecawet, de Beurswet, de Loterijwet, de Motorrijtuigenwet, de Warenwet, de Woningwet, de Drankwet, de Gezondheidswet, de Winkelsluitingswet, de Invalidewet, de Vestigingswet t/m de Ziekenwet enz. enz. die op een weerloos publiek wordt losgelaten. Door al deze verschillende wetten, ben ik zo terneergeslagen, uitgeput, uitgebuit, uitgewonnen, uitgetrokken en uitgeperst, dat ik niet meer weet waar ik aan toe ben, hoe ik moet zijn en of ik er nog wel ben. Men heeft mij genoodzaakt te betalen voor: Milieubelasting, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Precariobelasting, Loonbelasting, Onroerendgoedbelasting, Overdrachtsbelasting, Staatsbelasting, Straatbelasting, Rioolbelasting, Grondbelasting, Wegenbelasting, Verzekeringsbelasting, Beursbelasting, Weeldebelasting, Gemeentebelasting, Dividentbelasting, Successiebelasting, Hondenbelasting, Vermakelijkheidsbelasting, En verder voor: Tabaksaccijns, Benzineaccijns, Gedistilleerdaccijns, Zegelrecht, Registratierecht, Invoerrecht, Statistiekrecht, Reinigingsrecht en wat er nog meer aan rechten zijn. Ik ben verplicht bij te dragen aan: WAO, AOW, AWW, WW, WWV, BTW en tal van andere weeën; Alsook aan Ziektegeldverzekering, Zorgverzekering en Autoverzekering.. Ik betaal: Liggeld, Staangeld, Parkeergeld, Tolgeld, Sluisgeld, Schoolgeld, Inschrijfgeld, Lesgeld, Kijkgeld en Luistergeld. Ik ben aangezocht of verplicht bij te dragen voor: Dierenbescherming, Vrijheidsbond, Kankerbestrijding, Astmafonds, Nierfonds, Leprafonds, Kinderbescherming, Geheelonthoudersbond, Rampenfonds en het Begrafenisfonds enz. enz. Er wordt druk op mij uitgeoefend om als steun te dienen voor: het Rode Kruis, het Groene Kruis, Het Wit-Gele Kruis, Het Oranje Kruis en een regenboog van andere Kruisen. De regering en anderen die mij in haar naam regeren, hebben mij zo geregeerd, dat ik niet meer weet wiens eigendom ik ben. Ik ben verplicht, verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet, bekeurd, bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan, gecontroleerd, gezuiverd, ingesloten, uitgesloten, verwisseld, ontbonden, gecommandeerd, ingeschreven, uitgeschreven, doorgelicht, ingelicht, voorgelicht, opgelicht en heen en weer geschoven. Ik heb tot nu toe mijn leven doorgebracht met het invullen, uitschrijven, overschrijven, halen en bekrachtigen en tekenen van formulieren. Ik heb reeds honderden malen verklaard, dat ik ben geboren en waar en wanneer. Maar men schijnt mij slecht te geloven, omdat men mij voor allerlei folteringen nodig heeft. Voor aktiecomités, bonden, fondsen, verenigingen, clubs, instellingen, instituten, organisaties en stichtingen schijn ik een onuitputtelijke bron te vormen voor het verschaffen van G E L D en het bevredigen van iemands tegenwoordige en toekomstige wensen en behoeften van het menselijk ras. Ik ben verplicht voor een Energie Keurmerk te betalen voor ik mijn huis mag verkopen. Het enige wat mij nog aan het leven bindt, is mijn nieuwsgierigheid: WAT KOMT ER NOG MEER?? Dat is dan misschien het betalen van milieuheffing op een biefstuk. Omdat het milieu vervuild wordt door de uitstoot van gassen door het rund. Dan voel ik door mijn klompen heen, dat de volgende stap zal zijn, dat ik straks verplicht ben een snuffelpaal aan te schaffen voor in mijn huis. Om mijn eigen uitstoot te meten en daarover ook milieubelasting te betalen. Meneer de Inspekteur, zoals u ziet, kan ik tot mijn spijt mij nauwelijks nog veroorloven om te leven, laat staan om nog meer te betalen. Hoogachtend, Een uitgeputte en uitgeperste belastingbetaler Louis Feyen Bijkomende gegevens en wijze van betaling van het saldo zullen in de volgende nieuwsbrieven gepubliceerd worden. JH. BARBECUE Herman Schrijvers organiseert onze jaarlijkse barbecue te Millen in hoeve Dewalleff op zondag 20 juli 08 om 1800 uur. Uitnodiging en inschrijvingen in de volgende nieuwsbrief

5 K.V.O.O. K..V.O.O. - LIMBURG juni mei juli KATARAKTROUTE 06 MEI 2008 Niet minder dan vijfenveertig leden waren ingegaan op de uitnodiging van Herman Schrijvers en Jef Hendrix voor de excursie in hun Haspengouw. Onder een stralende lentezon mochten we elkaar op dinsdag 6 mei 2008 begroeten op het terras van Château de la Motte in Groot-Gelmen (Sint-Truiden). Na de koffie en kataraktcake werden we op de bus verwelkomd door onze gids, Boudewijn Knevels. Via een combinatie van bloesem- en kataraktroute ontdekten we het mooie van Haspengouw. We deden enkele locaties aan waar de tv-serie Katarakt gefilmd werd, o.a. het huis van Frank en Elisabeth in Rukkelingen-Loon, het huis van Roger in Klein-Gelmen en het huis van dokter Donkers in Borgloon. Naast hier en daar historische toelichting, las onze gids ook wat sappige fruitgedichten voor. Bleek namelijk dat hij vorig jaar aangesteld was tot Haspengouwse Fruitdichter. Na het lekkere middagmaal in Château de la Motte, werd de groep, gemakkelijkshalve, in twee gesplitst. Zo kon iedereen optimaal genieten van de prachtige collectie die het Schrijfmachinemuseum van Heers te bieden had. Het resultaat van zowat dertig jaar verzamelwoede van onze gids. Boudewijn wijdde ons dan ook met hart en ziel in in de historische ontwikkeling van de schrijfmachine. Van naaimachine en Braille, van onderaanslagmachines waarvan de meesten het bestaan niet kenden zelfs met apenstaartje (dat reeds in 1873 te voorschijn kwam) tot telex, van database-maker tot stansmachine... Helaas restte ons te weinig tijd om de elektrische en elektronische machines en andere vernuftigheden van dichtbij te bekijken. We werden immers om half vier in de Belgische Fruitveiling te Sint-Truiden verwacht waar we na een paar filmpjes een interessante uiteenzetting kregen. Van de oprichting in 1990 tot vandaag heeft de Belgische Fruitveiling een enorme bloei gekend. Dat komt omdat ruim fruittelers de krachten hebben gebundeld en de kosten nauwgezet beheersen. Tegelijk voeren zij een dynamische commerciële politiek en investeren zij in de meest vooruitstrevende apparatuur voor koeling, voorsortering, verpakking en koopsystemen. De resultaten kunnen dan ook tellen: de Belgische Fruitveiling - BFV - staat aan de top van de Belgische fruitmarkt met een marktaandeel van meer dan 50%. Ongeveer 60% van de producten die uit het hele land worden aangevoerd wordt geëxporteerd. Een hypermodern bedrijf met stevige vertakkingen De hoofdzetel is stevig ingeplant in Sint-Truiden, in de provincie Limburg. Niet toevallig, want de streek rond Sint-Truiden is een van de meest geconcentreerde en gespecialiseerde fruitregio s van Europa. In Sint-Truiden is de aanvoer, de commercialisering, de verpakking en de Foto s Anne Van Royen (Vervolg op pagina 6)

6 K.V.O.O. K..V.O.O. - LIMBURG juni mei juli (Vervolg van pagina 5) administratie gelokaliseerd. De vestiging in Glabbeek staat in voor aanvoer, koeling en verlading. In Zoutleeuw is er een hypermodern voorsorterings- en koelcomplex ondergebracht en in Hannuit worden de producten eveneens perfect koel gehouden. Waarom Belgisch? Omdat er niet alleen samenwerking is met telers uit Limburg, maar ook uit de andere belangrijke Belgische productiegebieden: o.m. het Brabantse Hageland, het Oost-Vlaamse Waasland en Waals Haspengouw. In 1952 ontstond de Sint-Truidense Fruitcentrale, een coöperatieve vereniging met 34 leden en een jaaromzet van Die omzet kende een explosieve groei tussen 1981 en 1989, van tot We leerden hoe het fruit op een deskundige manier bewaard wordt in de koelhuizen, hoe het gesorteerd en gelabeld wordt. Een appel of peer is niet zomaar een appel of peer maar een vrucht waar heel wat zorg en beroepseer aan te pas komt... (enzovoort). Tot slot kregen we nog interessante toelichtingen bij de werking van de mysterieuze klok die centraal staat tijdens de aankoop. En nog dit : koop steeds fruit voorzien van het logo Truval JH. Tot slot een gedichtje van Boudewijn Knevels: ik lach me een kriek, zei de kers een kriek van hier tot ginder da's geen hinder, zei de kriek da's weer een zuurpruim minder Wij zochten het op : In 1873 kwam voor het eerst het te voorschijn op een schrijfmachine. Het apenstaartje, at-teken (ook wel: amfora, amfoor, ad-teken, slinger-a, alfa, adres of per adres) is een symbolische afkorting van "at" of "at the cost of" (uit het Engels). Oorspronkelijk werd het gebruikt voor rekeningen, bijvoorbeeld: "7 2 ea. = 14". Het staat dus eigenlijk voor het Latijnse ad of het Franse à. Het werd ook gebruikt als inhoudsmaat : Een amfora of amfoor (Oud-Grieks: ; Latijn: amphora) is een kruik met twee oren die onderaan uitloopt in een punt. Amforen werden meestal gebruikt om vloeistoffen zoals olie of wijn in te bewaren en te vervoeren, maar ook graan werd in deze kruiken opgeslagen. Tegenwoordig wordt het het meest gebruikt in adressen, bijvoorbeeld: Foto s Guido Del Savio

7 K.V.O.O. K..V.O.O. - LIMBURG juni mei juli Ik ben tolero.maar, Kapt ter zee Luc Vandenborne Genk 06/05/2008 Ik ben tolero.maar, Dat de hetero daartoe moet worden gef*cked daar heb ik geen enkel begrip voor. Ook niet als het zou zijn door een van de tientallen excellenties, vrouwelijk of mannelijk, die we er op nahouden. Dat een van die excellenties een slagzin in schuttingstaal denkt nodig te hebben om ons tolero te maken lijkt me bijzonder pijnlijk en beledigend. Een slagzin ontworpen door een van de Slangenachtige bedrijfjes die met dergelijke stunts poen pakken van de belastingsbetalers. Dat mensen die openlijk de moed hadden dergelijke praktijken af te keuren onmiddellijk naar de hoek van oer-conservatisme werden verwezen bewijst de onmetelijke arrogantie van wat zich in dit land progressief noemt. Dat die excellentie zich verdedigde door te stellen dat ze de taal van onze jeugd gebruikt lijkt me een statement dat de waarheid geweld aandoet. De vroegere bla-bla-boem-boem stunt van een van haar illustere voorgangster, met een toepasselijke naam en dito fysiek, klinkt als poëzie in vergelijking met wat deze dame te bieden heeft. Zo n reclamestunt kost tonnen geld, vraag het maar aan de Schreeuw uit Oostende. Toen die lelijke jongen het niet meer zag zitten bij de laatste verkiezingen veranderde hij stijl van koers en riep zichzelf uit tot kandidaat premier. Om die koersverandering kracht bij te zetten wilde hij de populistische tour op en vroeg aan de artiesten(sic) van In de Gloria om samen met hem op de foto te pronken. De arme man schrok zich een bult want die jongens vroegen zo maar efkens 70000,00. Reken maar wat f*ck zowat moet kosten. Dat een of andere zus, van de studiedienst van ook een of andere universiteit, komt aandraven met een voorstel om de studieboeken in onze scholen aan te passen aan onze toch zo progressief multiculturele maatschappij is een andere maar.stel je voor in de nu gebruikte studieboeken wordt steeds over het gezin gesproken als bestaande uit man en vrouw. Wat moeten de kinderen uit holebi gezinnen daarbij denken. Meer nog de brave kinderen noemen altijd Janneke en Mieke en de stoute noemt dan Hassan.Brutaal noemt de dame zulke toestand. Dom toch nu net Hassan als voorbeeld te gebruiken!! Moest die Egyptenaar die bij Anderlecht voetbalt nog een paar jaar langer in België blijven dan noemt de helft van de kinderen in voetbaleuforie gewekt door Anderlechtsupporters, ja Hassan.Wat die kinderen uit holebi gezinnen zich voor vragen stellen als ze op wat rijpere ouderdom komen schijnt voor de dame geen enkel probleem te zijn. Tolero!!?? Neen natuurlijk betreft mijn maar niet alleen maar vrouwelijke figuren.en toch moet ik er nog een paar bijhalen. Helemaal geen probleem met de zogezegde emancipatie van de vrouw maar die emancipatie begint toch wel drastische vormen aan te nemen. Zal maar zwijgen over de Engelse Margareth, de Nero dynastie, de vermoorde Butho, die knappe uit Georgië, de brutale wijze waarop Hilary in the USA Obama te lijf gaat of de langbenige Italiaanse die Sarkozy onder handen (!!??) heeft.wij blijven lokaal. Stel je voor vrouwen leiden nu praktisch alle politieke partijen in Vlaanderen en Madame non, Isabelle van de reflecterende autonummerplaat en Lizin mogen er ook zijn. Zelfs het Vlaams Belang toch geleid door macho Dewinter ontsnapte niet aan de webben van La Cruella, Morelleke forrelleke heeft daar serieus huisgehouden. Allemaal niets in vergelijking met een interview met de dames Vogels, Gennez en Geysen die voorstelden de heren Dedecker(zevende dan), De Wever(een halve ton vlees) en Dewinter(ook geen kleine jongen) gezamenlijk met de handtas te bewerken. Geysen stelde daarbij voor de Blackberry s in de handtassen te laten zitten, zodat de slagen nog harder aan zouden komen. Vogels spande de kroon met de bewering dat extreemrechtse politici over een klein geslachtsdeel beschikken wat de oorzaak zou zijn van hun politieke onmacht. Ik geef toe ze heeft niet gezegd dat ze dit wist uit ondervinding, maar.. De venten dan. Waar halen drie pathetische figuren als Karel uit Berlaar, Pieter uit Aalter en de zoon van monsieur Michel het lef vandaan om een verkozen staatshoofd in zijn eigen hoofdstad te gaan beledigen. Laat Kabila dan een schurk zijn die geen cent om zijn volk geeft dan nog getuigt het optreden van onze ministers van een afschuwelijke arrogantie. Een misdaad ten opzichte van de honderden landgenoten die in Congo prachtig werk verrichten om net die bevolking te helpen overleven, mensen die de excellenties door hun optreden in gevaar hebben gebracht. Natuurlijk hebben ze het contract om het beheer van de haven Matadi gemist. Karel deed meewarig over het feit dat dit con- (Vervolg op pagina 8)

8 K.V.O.O. K..V.O.O. - LIMBURG juni mei juli Jef De Heyn stuurde ons een ppske waarvan we hier de tekst weergeven - de prentjes en de muziek kunnen we spijtig genoeg nog niet insluiten. Een werkeloze solliciteert voor de functie van WC-schoonmaker bij Microsoft. De personeels chef nodigt hem uit voor een gesprek en laat hem een test doen. Vervolgens vertelt hij hem: Je bent aangenomen, geef me je adres en dan stuur ik je de arbeidsovereenkomst en de datum en tijd dat je kunt beginnen. De nerveuze man antwoordt, dat hij geen computer heeft en dus ook geen . De Personeels chef zegt hem, ja maar als je geen -adres hebt, dan besta je niet in de virtuele wereld, dan kun je hier ook niet werken. De man vertrekt, teleurgesteld, en weet niet wat hij met de laatste 10$ die hij in zijn zak heeft moet doen. Uiteindelijk besluit hij, om naar de supermarkt te gaan, en een kist met 10kg aardbeien te kopen. Hij maakt ze netjes schoon en pakt ze om, om ze per kilo te verkopen. Het lukt hem, in 2 uur om zijn kapitaal te verdubbelen. Hij doet dit alles nog 3 maal en komt die dag met 60$ thuis. Hij snapt dat hij op deze wijze zou kunnen overleven. Hij begint elke dag vroeger en komt elke dag later thuis, zo verdrievoudigt en verviervoudigt zijn geld iedere dag. (Vervolg van pagina 7) tract aan Dubai werd toegekend. Ja, hoe kan hij ook weten dat diezelfde beheerders een tijd geleden ook de havenexploitatie van NewYork hadden overgenomen. (De US in al hun globalisme en vrijhandelgedreun vonden dit evenwel een stap te ver en hebben die overname teruggedraaid). Hoe kan hij ook weten dat in die Dubai-groep een stel Belgische deskundigen zijn tewerkgesteld. Och, ja de puinhoop van de Gecamines die is hen ook ontglipt. Vriendje Forrest door alle Belgische excellenties keer op keer bezocht vliegt er uit. Forrest die van niemand lessen in banditisme nodig heeft wordt door de Chinezen vervangen. Negen miljard dollars hebben die Aziaten over om die mijnen over te nemen. Miljarden voor de infrastructuurwerken die het vervoer van de grondstoffen moet toelaten en nog wat zakgeld door Kabila en de zijnen zelf te gebruiken. Wedden dat de Chinezen voor Kabila een paleis bouwen even groot als datgene wat ze in Karthoom neerplanten. Dat ook dat geld de bevolking niet veel zal helpen is ongetwijfeld juist maar wij hebben daar zeker geen kritiek op te geven, ons verleden ter plaatse laat dit niet toe.corrupt zegt Karel.Wie zijn wij om dat woord te durven gebruiken? Er is in onze nieuwsbrief geen plaats genoeg om te drukken wat daar allemaal over te zeggen valt. In The last days of America een boek over de junkbonds geschreven door een ex FBI agent die bij het onderzoek was betrokken wordt in de inleiding geschreven dat de basisvergadering van deze supercorruptie in Knokke werd gehouden.vergadering waarop de top van België aanwezig was.in, zo stelt de auteur, het meest corrupte land ter wereld. Als ik zeg de top dan was het ook de top. Immers in deze zaak was zelfs de bank van het vaticaan betrokken en een Italiaanse top bankier werd onder een brug over de Thames opgeknoopt teruggevonden. Het is geen sprookje de man noemt kardinalen en ministers met naam en toenaam. Het geweldige van deze zaak komt pas nu duidelijk tot uiting.de junkbonds liggen immers aan de basis van alle derivatieven, verzekeringen en herverzekeringen die nu plots duizenden miljarden in rook zien opgaan. Ze zijn zo corrupt dat ze niet meer weten wie nu eigenlijk wie heeft bedrogen maar allen hebben ondertussen fortuinen verdiend en niemand wordt verantwoordelijk gesteld. Dat we door onze media als gluurders worden behandeld. Dagelijks verzuipen ze ons in de kleinste details van de door psychopaten gestelde gruwelijke misdrijven. Tolero?Ik heb geen enkele behoefte aan de vunzigheden en moorden van de heren Dutrout en Fourniret om van die jodelaar dan nog te zwijgen. Dat onze media zoals Blair destijds stelde in plaats van news nu steeds meer vieuws brengen ergert me onmetelijk. Dat de heren Vandermeersch, Desmet en Van der Kelen schrijven en op radio en TV over alles en nog wat evangelische taal gebruiken Dat onze politici zich dagelijks standpunten naar het hoofd kletsen zodat uiteindelijk geen normale conversatie,laat staan onderhandeling,meer mogelijk is. Dat die mannen met onze dingens spelen en alleen het eigenbelang voor ogen hebben. Moet ik dan nog tolero blijven? Moesten er toch leden van de KVOO hun tijd verspillen met dit alles te lezen luister dan naar goede raad: Mens erger je niet. Al jullie ergernis wordt immers door de mijne gedragen. Wat dan meteen mijn laatste dienst aan het mensdom betekent. Verder een zomerse lente uit Genk, lvdb Korte tijd later koopt hij een kruiwagen, dan ruilt hij die in voor een vrachtwagentje, en later is hij de trotse bezitter van een kleine vloot van bestelwagens. 5 jaren gaan voorbij De man is nu eigenaar van een van de grootste levensmiddel-ketens in de USA. Dan denkt hij na over de toekomst van zijn gezin en besluit om een levensverzekering af te sluiten. Hij laat een verzekeringsagent komen en kiest voor een goede verzekering. Aan het einde van het gesprek vraagt de agent om zijn -adres voor de bevestiging van de overeenkomst. De man zegt hem dat hij geen heeft! Vreemd zegt de agent, U heeft geen en toch dit gigantische imperium opgebouwd. Stelt U zich eens voor, waar U nu zou zijn, als U wel gehad had! De man denkt even na en antwoord: DAN WAS IK NU WC-SCHOONMAKER BIJ MICROSOFT! Moraal 1 van dit verhaal: Het internet lost niet de problemen van je leven op! Moraal 2 van dit verhaal: Als je geen hebt en hard werkt, kan je Millionair worden! Moraal 3 van dit verhaal: Je hebt dit verhaal per gekregen. Je lijkt dus meer op een WC-schoonmaker dan op een Millionair! Beantwoord deze Mail niet... ik ben naar de supermarkt om aardbeien te kopen!!! Jef De Heyn

9 K.V.O.O. K..V.O.O. - LIMBURG juni mei juli Foto s Guido Del Savio Foto s Anne Van Royen Koninklijke Vereniging van Oprustgestelde Officieren v.z.w. K.V.O.O. - LIMBURG Nieuwsbrief Mei 2008 verschijnt maandelijks op 300 exemplaren In de volgende nieuwsbrief : Woordje van de voorzitter Barbecue zondag 20 juli 08 - Herman Schrijvers Artikel door : Luc Vandenborne Jef Schoups Willy De Greeve KROATIË - mededelingen Verslag Vlaams Brabant - Leon Monsieur Allerlei en Varia Deadline volgende nieuwsbrief: 11 juni 08 Hoofdredacteur en Verantwoordelijke uitgever : Jos HERMANS Lay-out en verzending : Jos en Conny Hermans Helbeekplein 3 bus Hasselt Tel / Fax : GSM : 0472/ Web-pagina :

10 DEFENSIEHUIS LIMBURG MILITAIR PROVINCIECOMMANDO Guffenslaan, HASSELT R.D. U.V. Tel : Fax :

Ik ben Steenkool. Nooit meer oorlog groep 7-8. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels.

Ik ben Steenkool. Nooit meer oorlog groep 7-8. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. Hi! I am de steenkool. De cole of de stone. I am black, zwart. And I kan fire geven. Jongens, dat is wat die Europese

Nadere informatie

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten?

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? 4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? Deze zomer was ik op familiebezoek in Honduras. Geheel onverwacht liep ik er twee oude bekenden tegen het lijf. Ze stonden pardoes voor mijn neus. Ik

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb hoofdstuk 8 Kernovertuigingen Kernovertuigingen zijn vaste gedachten en ideeën die we over onszelf hebben. Ze helpen ons te voorspellen wat er gaat gebeuren en te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

Nadere informatie

De vorm van het verhaal

De vorm van het verhaal Over dit boek Het verhaal van Reinaart de vos is een van de oudste verhalen in het Nederlands. Het is geschreven in de 13 de eeuw door Willem. Wie die Willem precies was, weten we niet. Willem heeft het

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

OPDRACHT 1 : SCRIPT EN INTERACTIEVE VERSIE VAK : SCHRIJVEN --LOIS VEHOF--

OPDRACHT 1 : SCRIPT EN INTERACTIEVE VERSIE VAK : SCHRIJVEN --LOIS VEHOF-- OPDRACHT 1 : SCRIPT EN INTERACTIEVE VERSIE VAK : SCHRIJVEN --LOIS VEHOF-- Confrontatie scene Written by Loïs Vehof Genre: Avontuur Locatie: De oude tempel Protagonist: Wachter Antagonist: Dief Conflict:

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Vraag 1 Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment? Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

A) Onderstreep telkens de bijwoord in onderstaand zinnen (soms staat er geen).

A) Onderstreep telkens de bijwoord in onderstaand zinnen (soms staat er geen). A) Onderstreep telkens de bijwoord in onderstaand zinnen (soms staat er geen). 1. Je tekent mooi, zeg. 2. Wat een mooi schilderij! 3. Ik heb iets moois voor jou. 4. Mijn vader is een harde werker. 5. Het

Nadere informatie

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt.

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. Dames en Heren Beste vrienden Een gelukkig Nieuwjaar. Van harte Voor u, voor wie u dierbaar is, en voor ons allemaal. Een gelukkig Nieuwjaar. Een

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 12. In de pauze.

Thema Op het werk. Lesbrief 12. In de pauze. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 12. In de pauze. Wat leert u in deze les? Iemand gelijk geven. Nee zeggen. Uw mening geven. Van twee woorden één woord maken. Veel succes! Deze les is ontwikkeld

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond 2017 te wensen. Vandaag zijn we hier niet toevallig in

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

Verslag van onze daguitstap naar Bergen Culturele Hoofdstad van europa 2015 23 april 2015. Onze gids was : de heer Jos Monsieur

Verslag van onze daguitstap naar Bergen Culturele Hoofdstad van europa 2015 23 april 2015. Onze gids was : de heer Jos Monsieur Verslag van onze daguitstap naar Bergen Culturele Hoofdstad van europa 2015 23 april 2015 Onze gids was : de heer Jos Monsieur De veertig deelnemers werden door Bob verwelkomt waaronder een nieuw lid Michel

Nadere informatie

Op zoek naar de vrouw áchter de lesbo

Op zoek naar de vrouw áchter de lesbo LANG LEVE DE DI VER SI TEIT tekst Saskia Doorschodt fotografie Dorien Grötzinger Op zoek naar de vrouw áchter de lesbo Ik ben lesbisch. Velen van ons hebben dit wel eens hardop tegen iemand anders gezegd.

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Rozen bij de thee. wolk in de plantenbakken aan het balkon. De hortensia s fleurden de muur op met

Rozen bij de thee. wolk in de plantenbakken aan het balkon. De hortensia s fleurden de muur op met Rozen bij de thee Het was een van die warme lenteochtenden. Ik gaf de planten op mijn balkonnetje water, terwijl ik ondertussen van het zonnetje genoot. Ik vond het geweldig om de planten zo weelderig

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik.

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik. De muur Ik heb een muur om me heen. Nou, een muur? Het lijken er wel tien. En niemand is in staat om Over die muur bij mij te komen. Ik laat je niet toe, Want dan zou je zien Hoe kwetsbaar ik ben. Maar

Nadere informatie

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten.

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten. Lekker ding Pas op!, roept Anita. Achter je zitten de hersendoden! Ik kijk achterom. Achter ons zitten twee jongens en drie meisjes hun boterhammen te eten. Ze zijn gevaarlijk, zegt Anita. Ze schudt haar

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

Koningsstraat 20. Brussel

Koningsstraat 20. Brussel Koningsstraat 20 Brussel De Koningsstraat nr. 20 is gelegen in de nabijheid van het Koninklijk Paleis en het Parlement in Brussel. Hier zijn de Directie en enkele afdelingen van de bank gevestigd en op

Nadere informatie

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen.

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen. Verkiezingen Op zondag 7 juni moeten alle inwoners tegelijk verkiezen we ook kandidaten van België die ouder zijn dan 18 jaar naar voor het Europees Parlement, waar men de stembus. Ze moeten mensen kiezen

Nadere informatie

IK BEN TROTS OP MIJN SNOR!

IK BEN TROTS OP MIJN SNOR! IK BEN TROTS OP MIJN SNOR! Op een ochtend was ik heerlijk op mijn gemak aan het werk op mijn kantoor... Ja, mijn kantoor. Jullie weten toch waar dat is, of niet? Wat? Dat weten jullie niet? Echt niet?

Nadere informatie

Verwonderen door poëzie

Verwonderen door poëzie Door Caroline Wisse-Weldam Inleiding Verwonderen door poëzie Van 31 januari tot en met 5 februari was het Poëzieweek. Het thema was Verwondering. Die week hoorde, zag en proefde je overal in Nederland

Nadere informatie

8. De waarheid achter de waarheid.

8. De waarheid achter de waarheid. 8. De waarheid achter de waarheid. Ik zou graag de dingen die ik persoonlijk heb mogen meemaken van de daken willen schreeuwen, maar soms heb ik de indruk dat anderen daar nauwelijks geloof (willen) aan

Nadere informatie

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1 2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1! " #$% & #& '$' '& + ()" *% $, $ -% 1 H. Jagersma en M. Vervenne, Inleiding in het Oude Testament, Kampen, 1992. J. Bowker, Het verhaal

Nadere informatie

Weet u dat u maandelijks gemakkelijk geld kunt verdienen door te besparen op uw vaste uitgaven?

Weet u dat u maandelijks gemakkelijk geld kunt verdienen door te besparen op uw vaste uitgaven? Weet u dat u maandelijks gemakkelijk geld kunt verdienen door te besparen op uw vaste uitgaven? Maandelijks eenvoudig besparen op: energiekosten telefoonkosten internetaansluiting verzekeringspremies Inhoudsopgave

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Ik ga een grote uitdaging niet uit de weg. Taken die moeilijk zijn, vind ik veel leuker dan eenvoudige taken.

Ik ga een grote uitdaging niet uit de weg. Taken die moeilijk zijn, vind ik veel leuker dan eenvoudige taken. Ik ga een grote uitdaging niet uit de weg. Taken die moeilijk zijn, vind ik veel leuker dan eenvoudige taken. 2 5 Ik hoef niet aangespoord te worden om mijn taken te maken. Niemand hoeft mij te zeggen

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

Prostaatkanker Hoe ontdek je het en dan?

Prostaatkanker Hoe ontdek je het en dan? Prostaatkanker Hoe ontdek je het en dan? Eerste druk, 2014 2014 Henri Pieter www.henripieter.nl Schilderij cover: Irma Boogh-van der Burg isbn: 9789048433735 nur: 860 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Kerstmorgen 2015, als gelezen is uit Jesaja 60: 1 5a en Johannes 1: 1 14

Kerstmorgen 2015, als gelezen is uit Jesaja 60: 1 5a en Johannes 1: 1 14 Kerstmorgen 2015, als gelezen is uit Jesaja 60: 1 5a en Johannes 1: 1 14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin

Nadere informatie

Charles den Tex VERDWIJNING

Charles den Tex VERDWIJNING Charles den Tex VERDWIJNING 3 Klikketik-tik-tik Het is halftwaalf s ochtends. Marja vouwt een hemd. En kijkt om zich heen. Even staat ze op haar tenen. Zo kan ze over de kledingrekken kijken. Die rekken

Nadere informatie

In het volgende verhaal maak je kennis met een vreemd volk. Luister goed. Z I E N W I J E R G E V A A R L I J K U I T?

In het volgende verhaal maak je kennis met een vreemd volk. Luister goed. Z I E N W I J E R G E V A A R L I J K U I T? MENSENETERS 31 STAP 1 In het volgende verhaal maak je kennis met een vreemd volk. Luister goed. Z I E N W I J E R G E V A A R L I J K U I T? Wij wonen op het eiland Sarawak. Men noemt ons Dayaks. In Europa

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Vermoord? vroeg Evi angstig. Ongetwijfeld. Maar de directeur... Vermoord, herhaalden we beslist. Daarna hebben ze zijn lichaam ondergedompeld in een

Vermoord? vroeg Evi angstig. Ongetwijfeld. Maar de directeur... Vermoord, herhaalden we beslist. Daarna hebben ze zijn lichaam ondergedompeld in een 2 Juf Kol Tijdens de pauze kwamen we samen in de fietsenstalling. Meester Rob naar z n opoe? Helemaal naar de andere kant van de wereld? Op z n oude fiets? Zonder muts! Alsof we hem zouden vergeten! Onzin!

Nadere informatie

blad ons pensioen actuele onderwerpen over Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl Overlijden en gaat opnieuw veranderen 2 nabestaanden 6

blad ons pensioen actuele onderwerpen over Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl Overlijden en gaat opnieuw veranderen 2 nabestaanden 6 Pensioen blad voor werknemers december 2014 Ons pensioen gaat opnieuw veranderen 2 DEKKINGSGRAAD de laatste ontwikkelingen 4 Wijziging pensioenreglement: ook voor arbeidsongeschikte deelnemers 4 Overlijden

Nadere informatie

Anna en Alex nemen het op tegen de valsemunters

Anna en Alex nemen het op tegen de valsemunters Anna en Alex nemen het op tegen de valsemunters Anna en Alex zijn klasgenoten en heel goede vrienden. Ze komen altijd in de meest angstaanjagende situaties terecht en samen hebben ze al heel wat spannende

Nadere informatie

Ik ben David de Graaf

Ik ben David de Graaf Ik ben David de Graaf geboren in 1984. met Downsyndroom Surprise! Ook voor mijzelf Ik heb het niet alleen, maar... ik ben ook in vaste dienst van de Stichting Downsyndroom Kort: de SDS www.downsyndroom.nl

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

Stijlvolle elegantie in klassieke villa

Stijlvolle elegantie in klassieke villa Binnenkijken Stijlvolle elegantie in klassieke villa Tien jaar geleden beslisten Maria en Ludo een nieuwe woning te bouwen in een groene, bosrijke omgeving. Het resultaat, een statige, klassieke villa,

Nadere informatie

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden,

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden, September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst Hallo mede dierenvrienden, Na mijn indrukwekkende reis naar India, is mij gevraagd om een kort verhaaltje

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 1. Vanaf wanneer kan ik een dossier bij het Rampenfonds indienen? U kan een dossier indienen vanaf de publicatie van de erkenning in het Belgisch

Nadere informatie

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is.

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Goedendag! Als ik even de aandacht mag, ja! Dank u. Dan geef ik nu het woord aan mezelf. Als ik mij eerst eens even mag introduceren.

Nadere informatie

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS IK HEB EEN SCHANDELIJK HOOG IQ. Ik lees kranten in zeven talen. Ik heb vroeger veel in het buitenland gezeten. De actualiteit houd ik met hartstocht bij, maar naar de televisie kijk ik niet en naar de

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

4e zondag van Pasen - De Goede Herder.

4e zondag van Pasen - De Goede Herder. 4e zondag van Pasen - De Goede Herder. Het is één van de oerbeelden geworden van Jezus in de christelijke geloofstraditie. Elk jaar wordt deze derde zondag na Pasen er naar genoemd: zondag van de Goede

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Hallo, ik ben Leo! Leuk om kennis met je te maken! Ik ben lang en dun en ik heb heel veel krullen. Ik moet eerlijk zeggen...ik mag er best wezen!

Hallo, ik ben Leo! Leuk om kennis met je te maken! Ik ben lang en dun en ik heb heel veel krullen. Ik moet eerlijk zeggen...ik mag er best wezen! Hallo, ik ben Leo! Leuk om kennis met je te maken! Ik ben lang en dun en ik heb heel veel krullen. Ik moet eerlijk zeggen...ik mag er best wezen! Maar om nog eerlijker te zijn, gisteren zag ik er heel

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER Bijbel voor Kinderen presenteert JACOB DE BEDRIEGER Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Kerr en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011 s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011 Inhoudstafel 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. De herdenking van overleden personen 4. Allerheiligen 5. De begrafenis 6. Conclusies

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

Het verhaal van Europa

Het verhaal van Europa Het verhaal van Europa 2010 Uitgeverij Manteau / Standaard Uitgeverij en Rob Heirbaut & Hendrik Vos Standaard Uitgeverij nv, Mechelsesteenweg 203, B-2018 Antwerpen www.manteau.be info@manteau.be Deze reeks

Nadere informatie

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12 Pagina 1 Didactisch materiaal Affiche, sterreflectoren, veiligheidsjasjes, van het sterzingen Projectfiche sterzingen 2015 Verkleedmateriaal voor Driekoningen CD met sterzangerslied Teksten van de liederen

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis.

Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis. 1 Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis. Dat is nu al de derde keer in een paar dagen. We moeten vandaag op de eerste verdieping zijn, kamer 105. Mevrouw dr. W.H.F. Scheltema, internist,

Nadere informatie

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 3 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 5 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 7 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 8 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 9 25-03-10

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels.

De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. ENERGIE Ik ben Steenkool! De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs

Nadere informatie

Het Rijksmuseum We gingen naar het rijksmuseum over de gouden eeuw. We vonden de nachtwacht heel erg mooi want hij is heel bijzonder omdat het van

Het Rijksmuseum We gingen naar het rijksmuseum over de gouden eeuw. We vonden de nachtwacht heel erg mooi want hij is heel bijzonder omdat het van Het Rijksmuseum We gingen naar het rijksmuseum over de gouden eeuw. We vonden de nachtwacht heel erg mooi want hij is heel bijzonder omdat het van donker naar licht is geverfd en dat vind ik heel speciaal

Nadere informatie

Karel van België: Brussel, 10 oktober Oostende, 1 juni 1983

Karel van België: Brussel, 10 oktober Oostende, 1 juni 1983 Karel van België: Brussel, 10 oktober 1903 - Oostende, 1 juni 1983 Karel Theodoor Hendrik Anton Meinrad, graaf van Vlaanderen, prins van België, was regent van België van 1944 tot 1950. Graaf van Vlaanderen

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Eerste druk, augustus 2012 2012 chamo C.C. Paetzhold, C.C.Mozer. Foto s en cover: Hamo

Eerste druk, augustus 2012 2012 chamo C.C. Paetzhold, C.C.Mozer. Foto s en cover: Hamo Dé Afkickmethode Eerste druk, augustus 2012 2012 chamo C.C. Paetzhold, C.C.Mozer. Foto s en cover: Hamo isbn: 978-90-484-2558-7 nur: 751 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI AVI E4* Alcoholisme, ruzie, bang zijn Midden in de nacht rinkelt de telefoon. Anna weet wat dat betekent. Ze moet vluchten, alweer. Ze rent de donkere nacht in. De volgende dag valt Anna in de klas in

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Tip mijn naam in op Google en U ziet het relaas.

Tip mijn naam in op Google en U ziet het relaas. Pagina 1 van 10 Luc Vervecken Van: "Luc Vervecken" Aan: "Luc Vervecken" Verzonden: vrijdag 5 oktober 2012 21:34 Onderwerp: Fwd: ;De acht van Stanleystad

Nadere informatie

DELA LeefdoorPlan. wat gebeurt er met uw gezin na uw overlijden?

DELA LeefdoorPlan. wat gebeurt er met uw gezin na uw overlijden? DELA LeefdoorPlan wat gebeurt er met uw gezin na uw overlijden? wie zorgt er voor uw nabestaanden? Ná uw uitvaart gaat het leven door voor uw nabestaanden. Redden zij het dan financieel? Of overkomt hen

Nadere informatie

Voorwoord. Veel leesplezier! Liefs, Rhijja

Voorwoord. Veel leesplezier! Liefs, Rhijja Voorwoord Verliefd zijn is super, maar ook doodeng. Want het kan je heel onzeker maken. En als het uiteindelijk uitgaat, voel je je intens verdrietig. In dit boek lees je over mijn liefdesleven, de mooie,

Nadere informatie

Een mysterieuze uitnodiging

Een mysterieuze uitnodiging Een mysterieuze uitnodiging Het begon allemaal op een avond in september. Ik had net een nieuw artikel ingeleverd bij De Wakkere Muis, de krant van mijn broer, Geronimo Stilton. Het was een nogal eenvoudig

Nadere informatie

de 4de editie spuugt vuur!

de 4de editie spuugt vuur! de 4de editie spuugt vuur! Nu kan je je afvragen wat ik hier eigenlijk doe. Heb je beslist, vriend? Jullie hangen hier al bijna 3 uur rond. Ooo kijk deze! Die is echt super cool, K. Ja. Cool. Zeker. Eerlijk

Nadere informatie