Jaargang 34 - nummer 5 Mei 2008 KONINKLIJKE VERENIGING VAN OPRUSTGESTELDE OFFICIEREN - KRING LIMBURG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 34 - nummer 5 Mei 2008 KONINKLIJKE VERENIGING VAN OPRUSTGESTELDE OFFICIEREN - KRING LIMBURG"

Transcriptie

1 Jaargang 34 - nummer 5 Mei 2008 KONINKLIJKE VERENIGING VAN OPRUSTGESTELDE OFFICIEREN - KRING LIMBURG 07u45 : St- Truiden/veemarkt VLAAMS BRABANT dinsdag 10 juni 2008 Maj Gd Leon Monsieur 08u15 : Hasselt CC. Verplaatsing naar Groot- Bijgaarden. mogelijkheid op te stappen Carpool St- Joris- Winge 10u00-12u00 : bezoek aan LAPPERRE Hearing Systems. Lapperre is Belgische marktleider in hoortoestellen. Wij worden ontvangen in het auditorium met multimedia- presentatie betreffende de werking van het bedrijf en de werking van het gehoor. Tijdens de koffiepauze, mogelijkheid tot een korte gehoorscreeningtest hetgeen de mogelijkheid geeft vermoedelijke gehoorverliezen te detecteren. Na de pauze, presentatie van de hoortoestellen vroeger en nu. 12u00-13u00: verplaatsing naar restaurant CASY te Vlezenbeek voor het middagmaal 15u00-17u00: bezoek aan het kasteel van Gaasbeek. De geschiedenis van het kasteel gaat terug tot de 13 e eeuw. Schitterend meubilair van 15 e tot 18 e eeuw. Prachtig interieur met schilderijen uit de geschiedenis van de Nederlanden en muren, versierd met authentieke wandtapijten. Meer dan de moeite waard. 17u00-19u00: terugreis. Woordje van de voorzitter M et de komst van de meimaand heeft ook het mooie weer zijn intrede gedaan, zodat eindelijk de circuits van de centrale verwarming dicht kunnen, en de brander enkel nu en dan nog even hoeft aan te slaan om het water van de boiler op temperatuur te houden. Hopelijk krijgen de voorspellers van een lange hete zomer deze keer gelijk, als compensatie voor de lange kille winter die we achter de rug hebben. In elk geval geeft het een aangenaam gevoel om eindelijk nog eens lekker op het terras in het zonnetje te zitten om dit woordje op papier te zetten. Intussen heeft onze regering het reeds 50 dagen uitgehouden, maar vlugger dan verwacht lijkt Cdt Jules ze nu Neven toch op haar eerste Inschrijven : vóór 29 april per elektronisch formulier of op Het bedrag van 30 pp (lunch 13; Inkom 3; Autocar 12; Gidsen 2) moet vóór 07 juni 08 met vermelding Vlaams-Brabant gestort worden op rekening van KVOO LIMBURG. In dit nummer : (Vervolg op pg. 2) Woordje van de Voorzitter Vlaams Brabant - 10 juni 08 - Leon Monsieur Verslag Kataraktroute - 06 mei 08 Necrologie : Mevr. Simone Berghmans Mevr. Claire Martin Mevr. Anna Ruttens Ik ben tolero. maar - Luc Vandenborne Nieuwe TamTam-keten - erratum 1. Barbecue - 20 juli 08 Allerlei en Varia

2 K.V.O.O. - LIMBURG mei Woordje van de Voorzitter (vervolg van pagina 1.) ernstige crisis af te stevenen. Wanneer jullie dit lezen zullen we er meer over weten, want op 8 mei zal het laatste rondje blufpoker dat rond de splitsing van de kieskring B-H/V aan de gang is zijn beslag moeten krijgen. Misschien zitten we dan weer zonder regering, maar waarschijnlijk zal er wel weer één of ander compromis-akkoordje uit de bus komen om het onoplosbaar probleem weer voor enkele maanden in de koelkast te stoppen, totdat men ooit weer eens aan een nieuw rondje bekvechten wil beginnen. Geen zinnig mens die enig begrip voor al deze onzin kan opbrengen, denk ik dan, maar aangezien dat spookbeeld B-H/V telkens weer opnieuw opduikt om de krantenkoppen en journaals te beheersen, zou ik soms aan mezelf beginnen twijfelen; vermits alle betrokken verantwoordelijken al zo lang hun best doen om veel meer politieke energie en aandacht te besteden aan dat ene onbenullige B-H/V-item dan aan al die echt belangrijke problemen en domeinen die de bevolking werkelijk aanbelangen, krijgt men soms de indruk dat onze verkozenen toch in een andere wereld leven. Alhoewel ik mij er reeds meerdere malen heb trachten toe aan te zetten dat onzalige B-H/V-kluwen, waarvan ik geen jota versta, eens van dichterbij te bestuderen, slaag ik er maar niet in er de nodige interesse voor op te brengen, en er een deeltje van mijn kostbare tijd aan te verknoeien. Maar ik zal wel niet de enige zijn veronderstel ik; er zijn tenslotte aangenamere en meer interessante dingen om mee bezig te zijn... Vermits we er toch regelmatig getuige van zijn dat veel van onze verkozenen geen benul hebben van of geen belang schijnen te hechten aan wat wij vroeger als korpsgeest of loyaliteit hoog in het vaandel voerden, kan het ook geen (Vervolg op pagina 3) Ziekenboeg - gehospitaliseerd : Gilbert Moons onze wensen voor een spoedig en volledig herstel. De families van de overleden collega s waarvan het overlijden in de vorige en in deze nieuwsbrief werd vermeld, danken U voor de blijken van medeleven en voor de rouwkrans die namens KVOO LIMBURG werd neergelegd. Laurent van Loenhout dankt heel speciaal al diegenen die er aan gehouden hebben om persoonlijk de afscheidplechtigheid van Simone bij te wonen en ook diegenen die hem in deze moeilijke dagen met blijken van medeleven hebben gesteund. Niet vergeten te noteren in uw agenda! : de juiste datum van onze jaarlijkse bijeenkomst in Millen. Door allerlei omstandigheden is Herman Schrijvers verplicht de barbecue te laten plaatsvinden op zondag 20 juli om 1800 uur. Utnodiging in de volgende nieuwsbrief. Er zijn 32 deelnemers voor de reis naar Kroatië - de inschrijvingen zijn afgesloten. Aanvullende inlichtingen in ons volgend nummer. Galaconcert Provinciecommando : VIP-kaarten : 7 - Businesskaarten : 7 De kaarten worden U door het Provinciecommando toegestuurd. BEGRAFENISVERGOEDING De begrafenisvergoeding is een tegemoetkoming ter compensatie van gedane begrafenisonkosten die wordt uitbetaald bij het overlijden van een persoon die een rustpensioen genoot ten laste van de staatskas. Voor de langstlevende echtgenoot of erfgenamen in rechte lijn is de vergoeding gelijk aan het laatste bruto maandbedrag van het rustpensioen maar beperkt tot EUR op De Staat lijkt hier een mooie geste te doen (tegemoetkoming!!i) tav zijn werknemers maar wat niet vermeldt is dat het hier in wezen om een verplichte verzekering gaat waarvan de premie 0.5% op bruto wedde en pensioen bedraagt. Niet alleen verplicht maar ook een zeer duur! Bij verzekeringen kan door 5 EUR/maand te storten vanaf 20 en niet langer dan 45 jaar de weduwe bij overlijden 3000 EUR opstrijken. Persoonlijk voorbeeld van de schrijver van dit artikel : Weddetrekkend van 1955 tot 1994 en op rust sinds 1995 heb ik bij benadering reeds EUR bijgedragen en dat zonder de intrest bij te rekenen. Ik heb berekend dat in minder dan 7 jaar pensioen genoeg ingehouden werd om mijn weduwe 2150,73 EUR uit te keren. Na 52 Jaar van bijdragen wordt mij nog steeds EURO/maand afgehouden. De betrokkene mag niet eens zoals dat gebruikelijk is de begunstigde aanduiden maar dat doet de Staat voor hem. Daarbij komt dat in sommige gevallen maar een gedeelte van het bedrag wordt uitgekeerd Van paternalistische toestanden gesproken. De betrokken dienst in Brussel geeft toe dat er iets niet klopt maar ook dat er niets aan kan veranderd worden omdat het éénmaal zo beslist is geworden. Die regeling is niet specifiek militair maar geldt voor alle staatsdiensten en parastatalen. Ook volgens de vriendelijke ambtenaar worden de afhoudingen gestort in het fonds voor overlevingspensioenen. Jaren terug hoorde ik dat dat fonds door de staat geleegd was en dat de overlevingspensioenen en dus ook begrafenisvergoedingen uit het budget betaald worden.. onder voorbehoud, misschien rekent u het even na. Samenwerken. Het gebeurde eens dat een groot bos in brand raakte. Er waren twee mensen in het bos, de een was blind en de ander was lam en kon dus niet lopen. Beide mannen hadden op zichzelf geen schijn van kans om het bos tijdig te verlaten. Dus sloten ze een overeenkomst, de blinde nam de lamme op zijn schouders en TAMTAM LIJSTEN Erratum Nr 1. Schrappen : Reeks te verwittigen door : 39. GOYENS-RUTTENS Ann - overleden - (THEYS Jos) 51. PAULISSEN Urbain - - (MONSIEUR Leon) 63. STROOBANDT Roger - - (VAN ESSER Jean) 78. VERBOVEN Eric - - (SCHOUPS Jozef) JH JH. omdat de lamme man kon zien en de blinde kon lopen werden ze tot één man. Ze kwamen het bos uit en redden hun leven. reha JH.

3 K.V.O.O. K..V.O.O. - LIMBURG juni mei juli Woordje van de Voorzitter (vervolg van pagina 2.) kwaad dat wij nu en dan eens wat kritiek uiten op hun doen en laten. Naar het schijnt bestond er tot nu toe een soort gentlemen sagreement in de ministeriële wereld, waarbij een vorige minister zich een jaar lang onthield van negatieve kritiek of natrappen tegenover zijn opvolger, en in de regel werd dit principe algemeen gerespecteerd. Bij landsverdediging blijkt deze traditie niet meer in voege, en is er zelfs een eigenaardige situatie ontstaan. Vroeger gebeurde het al eens dat er door de oppositie één of ander schaduwkabinet werd opgericht, dat de gang van zaken in het officiele kabinet kritisch in het oog hield en de nodige commentaar leverde. Voor het eerst in de geschiedenis werd nu aan de vroegere minister van defensie door zijn partij, die nochtans deel uit maakt van de regering, toegestaan een schaduwkabinet te vormen, dat niet alleen het doen en laten van defensie moet in de gaten houden, maar ook het globale buitenlands beleid moet bewaken. Een ongeziene blijk van wantrouwen tussen bepaalde coalitiepartners, volgens sommige politicologen. De betrokken ministers tillen echter niet te zwaar aan het schaduwkabinet; zij zien het als een manier van de betrokken partijvoorzitter om om te gaan met de frustraties van de voormalige defensieminister, die nu naast een ministerpostje pakte: zo zou hij toch nog de indruk hebben dat hij een belangrijke rol heeft... Om af te ronden nog even een iets luchtiger verhaaltje, alhoewel... Na een drastische vermageringskuur trok onlangs een Duitse dame naar een ziekenhuis in Kassel, om via een operatie van de overtollige huid af te geraken. Er moet toch een communicatiestoornis geweest zijn, want toen ze na de (Vervolg op pagina 4) Wij betreuren het overlijden van Mevrouw BERGHMANS Simone echtgenote van onze collega Cdt Laurent van LOENHOUT GEEL HEUSDEN-ZOLDER De plechtige uitvaart vond plaats te Stal-Koersel op Namens KVOO Limburg hebben wij aan de familie onze gevoelens van deelneming aangeboden en hebben wij een rouwkrans neergelegd Wij betreuren het overlijden van Mevrouw MARTIN Claire echtgenote van onze collega Kol Med BELLENS André BROEKOM HASSELT De plechtige uitvaart vond plaats te Lummen op Namens KVOO Limburg hebben wij aan de familie onze gevoelens van deelneming aangeboden en hebben wij een rouwkrans neergelegd Wij betreuren het overlijden van Mevrouw RUTTENS Anna echtgenote van onze collega wijlen Kol GOYENS Pierre MEEUWEN LEUVEN De plechtige uitvaart vond plaats te LEUVEN op Namens KVOO Limburg hebben wij aan de familie onze gevoelens van deelneming aangeboden en hebben wij een rouwkrans neergelegd

4 K.V.O.O. K..V.O.O. - LIMBURG juni mei juli Woordje van de Voorzitter (Vervolg van pagina 3) operatie uit haar verdoving ontwaakte merkte ze dat de artsen haar hadden voorzien van een paar borstimplantaten; volgens hen was dat de beste manier om de huid weer strak te maken. Zij was hier echter niet van overtuigd, en trok naar de rechter, die nu moet uitmaken wie er gelijk had... Uw voorzitter, Marcel KROATIË SEPTEMBER 2008 INSCHRIJVINGEN 32 DEELNEMERS LENAERTS Godelieve - HUMBLET Marie-Louise BAERTEN Netta - LEMMENS Zely VRIESACKER Wilfrieda - DEVOS Viviane HOEDEMAKERS Mia - SWINNEN Annette SCHRIJVERS Herman - MEYS Nelly SANDERS Jaak - KITZEN Mariet VANDENBORNE Lucien - TOREMANS Nieke DEL SAVIO Guido - VANNOPPEN Mia DEMOT Marcel - MONDELAERS Irma VANHOVE Georges - WOLTERS Nora FEYEN Louis - THIJS Ghislaine VAN CAMP Luc - VAN HOOF Monique DE GROOTE Roger - LENHARD Jenny JORIS Raymond - PUTZEYS Marie - Josée WETZELS Robert - SOMERS Florine GROENEN Emiel WINTERS Lisette Copyright KVOO LIMBURG Er wordt aan herinnerd dat voor het kopiëren of reproduceren van artikels uit de nieuwsbrief KVOO LIMBURG steeds de toelating van de verantwoordelijke uitgever vereist is. JH. Alvorens zijn belastingsaangifte in te vullen mailde Louis Feyen volgende brief : Aan de Inspecteur der Belastingen. Het spijt me u te moeten berichten, dat het voor mij onmogelijk is te bekijken of ik mijn belasting voor 2008 nog kan betalen. Mijn financiële positie is zeer onoverzichtelijk geworden dankzij de toepassing van: De Arbeidswet, de Auteurswet, de Horecawet, de Beurswet, de Loterijwet, de Motorrijtuigenwet, de Warenwet, de Woningwet, de Drankwet, de Gezondheidswet, de Winkelsluitingswet, de Invalidewet, de Vestigingswet t/m de Ziekenwet enz. enz. die op een weerloos publiek wordt losgelaten. Door al deze verschillende wetten, ben ik zo terneergeslagen, uitgeput, uitgebuit, uitgewonnen, uitgetrokken en uitgeperst, dat ik niet meer weet waar ik aan toe ben, hoe ik moet zijn en of ik er nog wel ben. Men heeft mij genoodzaakt te betalen voor: Milieubelasting, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Precariobelasting, Loonbelasting, Onroerendgoedbelasting, Overdrachtsbelasting, Staatsbelasting, Straatbelasting, Rioolbelasting, Grondbelasting, Wegenbelasting, Verzekeringsbelasting, Beursbelasting, Weeldebelasting, Gemeentebelasting, Dividentbelasting, Successiebelasting, Hondenbelasting, Vermakelijkheidsbelasting, En verder voor: Tabaksaccijns, Benzineaccijns, Gedistilleerdaccijns, Zegelrecht, Registratierecht, Invoerrecht, Statistiekrecht, Reinigingsrecht en wat er nog meer aan rechten zijn. Ik ben verplicht bij te dragen aan: WAO, AOW, AWW, WW, WWV, BTW en tal van andere weeën; Alsook aan Ziektegeldverzekering, Zorgverzekering en Autoverzekering.. Ik betaal: Liggeld, Staangeld, Parkeergeld, Tolgeld, Sluisgeld, Schoolgeld, Inschrijfgeld, Lesgeld, Kijkgeld en Luistergeld. Ik ben aangezocht of verplicht bij te dragen voor: Dierenbescherming, Vrijheidsbond, Kankerbestrijding, Astmafonds, Nierfonds, Leprafonds, Kinderbescherming, Geheelonthoudersbond, Rampenfonds en het Begrafenisfonds enz. enz. Er wordt druk op mij uitgeoefend om als steun te dienen voor: het Rode Kruis, het Groene Kruis, Het Wit-Gele Kruis, Het Oranje Kruis en een regenboog van andere Kruisen. De regering en anderen die mij in haar naam regeren, hebben mij zo geregeerd, dat ik niet meer weet wiens eigendom ik ben. Ik ben verplicht, verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet, bekeurd, bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan, gecontroleerd, gezuiverd, ingesloten, uitgesloten, verwisseld, ontbonden, gecommandeerd, ingeschreven, uitgeschreven, doorgelicht, ingelicht, voorgelicht, opgelicht en heen en weer geschoven. Ik heb tot nu toe mijn leven doorgebracht met het invullen, uitschrijven, overschrijven, halen en bekrachtigen en tekenen van formulieren. Ik heb reeds honderden malen verklaard, dat ik ben geboren en waar en wanneer. Maar men schijnt mij slecht te geloven, omdat men mij voor allerlei folteringen nodig heeft. Voor aktiecomités, bonden, fondsen, verenigingen, clubs, instellingen, instituten, organisaties en stichtingen schijn ik een onuitputtelijke bron te vormen voor het verschaffen van G E L D en het bevredigen van iemands tegenwoordige en toekomstige wensen en behoeften van het menselijk ras. Ik ben verplicht voor een Energie Keurmerk te betalen voor ik mijn huis mag verkopen. Het enige wat mij nog aan het leven bindt, is mijn nieuwsgierigheid: WAT KOMT ER NOG MEER?? Dat is dan misschien het betalen van milieuheffing op een biefstuk. Omdat het milieu vervuild wordt door de uitstoot van gassen door het rund. Dan voel ik door mijn klompen heen, dat de volgende stap zal zijn, dat ik straks verplicht ben een snuffelpaal aan te schaffen voor in mijn huis. Om mijn eigen uitstoot te meten en daarover ook milieubelasting te betalen. Meneer de Inspekteur, zoals u ziet, kan ik tot mijn spijt mij nauwelijks nog veroorloven om te leven, laat staan om nog meer te betalen. Hoogachtend, Een uitgeputte en uitgeperste belastingbetaler Louis Feyen Bijkomende gegevens en wijze van betaling van het saldo zullen in de volgende nieuwsbrieven gepubliceerd worden. JH. BARBECUE Herman Schrijvers organiseert onze jaarlijkse barbecue te Millen in hoeve Dewalleff op zondag 20 juli 08 om 1800 uur. Uitnodiging en inschrijvingen in de volgende nieuwsbrief

5 K.V.O.O. K..V.O.O. - LIMBURG juni mei juli KATARAKTROUTE 06 MEI 2008 Niet minder dan vijfenveertig leden waren ingegaan op de uitnodiging van Herman Schrijvers en Jef Hendrix voor de excursie in hun Haspengouw. Onder een stralende lentezon mochten we elkaar op dinsdag 6 mei 2008 begroeten op het terras van Château de la Motte in Groot-Gelmen (Sint-Truiden). Na de koffie en kataraktcake werden we op de bus verwelkomd door onze gids, Boudewijn Knevels. Via een combinatie van bloesem- en kataraktroute ontdekten we het mooie van Haspengouw. We deden enkele locaties aan waar de tv-serie Katarakt gefilmd werd, o.a. het huis van Frank en Elisabeth in Rukkelingen-Loon, het huis van Roger in Klein-Gelmen en het huis van dokter Donkers in Borgloon. Naast hier en daar historische toelichting, las onze gids ook wat sappige fruitgedichten voor. Bleek namelijk dat hij vorig jaar aangesteld was tot Haspengouwse Fruitdichter. Na het lekkere middagmaal in Château de la Motte, werd de groep, gemakkelijkshalve, in twee gesplitst. Zo kon iedereen optimaal genieten van de prachtige collectie die het Schrijfmachinemuseum van Heers te bieden had. Het resultaat van zowat dertig jaar verzamelwoede van onze gids. Boudewijn wijdde ons dan ook met hart en ziel in in de historische ontwikkeling van de schrijfmachine. Van naaimachine en Braille, van onderaanslagmachines waarvan de meesten het bestaan niet kenden zelfs met apenstaartje (dat reeds in 1873 te voorschijn kwam) tot telex, van database-maker tot stansmachine... Helaas restte ons te weinig tijd om de elektrische en elektronische machines en andere vernuftigheden van dichtbij te bekijken. We werden immers om half vier in de Belgische Fruitveiling te Sint-Truiden verwacht waar we na een paar filmpjes een interessante uiteenzetting kregen. Van de oprichting in 1990 tot vandaag heeft de Belgische Fruitveiling een enorme bloei gekend. Dat komt omdat ruim fruittelers de krachten hebben gebundeld en de kosten nauwgezet beheersen. Tegelijk voeren zij een dynamische commerciële politiek en investeren zij in de meest vooruitstrevende apparatuur voor koeling, voorsortering, verpakking en koopsystemen. De resultaten kunnen dan ook tellen: de Belgische Fruitveiling - BFV - staat aan de top van de Belgische fruitmarkt met een marktaandeel van meer dan 50%. Ongeveer 60% van de producten die uit het hele land worden aangevoerd wordt geëxporteerd. Een hypermodern bedrijf met stevige vertakkingen De hoofdzetel is stevig ingeplant in Sint-Truiden, in de provincie Limburg. Niet toevallig, want de streek rond Sint-Truiden is een van de meest geconcentreerde en gespecialiseerde fruitregio s van Europa. In Sint-Truiden is de aanvoer, de commercialisering, de verpakking en de Foto s Anne Van Royen (Vervolg op pagina 6)

6 K.V.O.O. K..V.O.O. - LIMBURG juni mei juli (Vervolg van pagina 5) administratie gelokaliseerd. De vestiging in Glabbeek staat in voor aanvoer, koeling en verlading. In Zoutleeuw is er een hypermodern voorsorterings- en koelcomplex ondergebracht en in Hannuit worden de producten eveneens perfect koel gehouden. Waarom Belgisch? Omdat er niet alleen samenwerking is met telers uit Limburg, maar ook uit de andere belangrijke Belgische productiegebieden: o.m. het Brabantse Hageland, het Oost-Vlaamse Waasland en Waals Haspengouw. In 1952 ontstond de Sint-Truidense Fruitcentrale, een coöperatieve vereniging met 34 leden en een jaaromzet van Die omzet kende een explosieve groei tussen 1981 en 1989, van tot We leerden hoe het fruit op een deskundige manier bewaard wordt in de koelhuizen, hoe het gesorteerd en gelabeld wordt. Een appel of peer is niet zomaar een appel of peer maar een vrucht waar heel wat zorg en beroepseer aan te pas komt... (enzovoort). Tot slot kregen we nog interessante toelichtingen bij de werking van de mysterieuze klok die centraal staat tijdens de aankoop. En nog dit : koop steeds fruit voorzien van het logo Truval JH. Tot slot een gedichtje van Boudewijn Knevels: ik lach me een kriek, zei de kers een kriek van hier tot ginder da's geen hinder, zei de kriek da's weer een zuurpruim minder Wij zochten het op : In 1873 kwam voor het eerst het te voorschijn op een schrijfmachine. Het apenstaartje, at-teken (ook wel: amfora, amfoor, ad-teken, slinger-a, alfa, adres of per adres) is een symbolische afkorting van "at" of "at the cost of" (uit het Engels). Oorspronkelijk werd het gebruikt voor rekeningen, bijvoorbeeld: "7 2 ea. = 14". Het staat dus eigenlijk voor het Latijnse ad of het Franse à. Het werd ook gebruikt als inhoudsmaat : Een amfora of amfoor (Oud-Grieks: ; Latijn: amphora) is een kruik met twee oren die onderaan uitloopt in een punt. Amforen werden meestal gebruikt om vloeistoffen zoals olie of wijn in te bewaren en te vervoeren, maar ook graan werd in deze kruiken opgeslagen. Tegenwoordig wordt het het meest gebruikt in adressen, bijvoorbeeld: Foto s Guido Del Savio

7 K.V.O.O. K..V.O.O. - LIMBURG juni mei juli Ik ben tolero.maar, Kapt ter zee Luc Vandenborne Genk 06/05/2008 Ik ben tolero.maar, Dat de hetero daartoe moet worden gef*cked daar heb ik geen enkel begrip voor. Ook niet als het zou zijn door een van de tientallen excellenties, vrouwelijk of mannelijk, die we er op nahouden. Dat een van die excellenties een slagzin in schuttingstaal denkt nodig te hebben om ons tolero te maken lijkt me bijzonder pijnlijk en beledigend. Een slagzin ontworpen door een van de Slangenachtige bedrijfjes die met dergelijke stunts poen pakken van de belastingsbetalers. Dat mensen die openlijk de moed hadden dergelijke praktijken af te keuren onmiddellijk naar de hoek van oer-conservatisme werden verwezen bewijst de onmetelijke arrogantie van wat zich in dit land progressief noemt. Dat die excellentie zich verdedigde door te stellen dat ze de taal van onze jeugd gebruikt lijkt me een statement dat de waarheid geweld aandoet. De vroegere bla-bla-boem-boem stunt van een van haar illustere voorgangster, met een toepasselijke naam en dito fysiek, klinkt als poëzie in vergelijking met wat deze dame te bieden heeft. Zo n reclamestunt kost tonnen geld, vraag het maar aan de Schreeuw uit Oostende. Toen die lelijke jongen het niet meer zag zitten bij de laatste verkiezingen veranderde hij stijl van koers en riep zichzelf uit tot kandidaat premier. Om die koersverandering kracht bij te zetten wilde hij de populistische tour op en vroeg aan de artiesten(sic) van In de Gloria om samen met hem op de foto te pronken. De arme man schrok zich een bult want die jongens vroegen zo maar efkens 70000,00. Reken maar wat f*ck zowat moet kosten. Dat een of andere zus, van de studiedienst van ook een of andere universiteit, komt aandraven met een voorstel om de studieboeken in onze scholen aan te passen aan onze toch zo progressief multiculturele maatschappij is een andere maar.stel je voor in de nu gebruikte studieboeken wordt steeds over het gezin gesproken als bestaande uit man en vrouw. Wat moeten de kinderen uit holebi gezinnen daarbij denken. Meer nog de brave kinderen noemen altijd Janneke en Mieke en de stoute noemt dan Hassan.Brutaal noemt de dame zulke toestand. Dom toch nu net Hassan als voorbeeld te gebruiken!! Moest die Egyptenaar die bij Anderlecht voetbalt nog een paar jaar langer in België blijven dan noemt de helft van de kinderen in voetbaleuforie gewekt door Anderlechtsupporters, ja Hassan.Wat die kinderen uit holebi gezinnen zich voor vragen stellen als ze op wat rijpere ouderdom komen schijnt voor de dame geen enkel probleem te zijn. Tolero!!?? Neen natuurlijk betreft mijn maar niet alleen maar vrouwelijke figuren.en toch moet ik er nog een paar bijhalen. Helemaal geen probleem met de zogezegde emancipatie van de vrouw maar die emancipatie begint toch wel drastische vormen aan te nemen. Zal maar zwijgen over de Engelse Margareth, de Nero dynastie, de vermoorde Butho, die knappe uit Georgië, de brutale wijze waarop Hilary in the USA Obama te lijf gaat of de langbenige Italiaanse die Sarkozy onder handen (!!??) heeft.wij blijven lokaal. Stel je voor vrouwen leiden nu praktisch alle politieke partijen in Vlaanderen en Madame non, Isabelle van de reflecterende autonummerplaat en Lizin mogen er ook zijn. Zelfs het Vlaams Belang toch geleid door macho Dewinter ontsnapte niet aan de webben van La Cruella, Morelleke forrelleke heeft daar serieus huisgehouden. Allemaal niets in vergelijking met een interview met de dames Vogels, Gennez en Geysen die voorstelden de heren Dedecker(zevende dan), De Wever(een halve ton vlees) en Dewinter(ook geen kleine jongen) gezamenlijk met de handtas te bewerken. Geysen stelde daarbij voor de Blackberry s in de handtassen te laten zitten, zodat de slagen nog harder aan zouden komen. Vogels spande de kroon met de bewering dat extreemrechtse politici over een klein geslachtsdeel beschikken wat de oorzaak zou zijn van hun politieke onmacht. Ik geef toe ze heeft niet gezegd dat ze dit wist uit ondervinding, maar.. De venten dan. Waar halen drie pathetische figuren als Karel uit Berlaar, Pieter uit Aalter en de zoon van monsieur Michel het lef vandaan om een verkozen staatshoofd in zijn eigen hoofdstad te gaan beledigen. Laat Kabila dan een schurk zijn die geen cent om zijn volk geeft dan nog getuigt het optreden van onze ministers van een afschuwelijke arrogantie. Een misdaad ten opzichte van de honderden landgenoten die in Congo prachtig werk verrichten om net die bevolking te helpen overleven, mensen die de excellenties door hun optreden in gevaar hebben gebracht. Natuurlijk hebben ze het contract om het beheer van de haven Matadi gemist. Karel deed meewarig over het feit dat dit con- (Vervolg op pagina 8)

8 K.V.O.O. K..V.O.O. - LIMBURG juni mei juli Jef De Heyn stuurde ons een ppske waarvan we hier de tekst weergeven - de prentjes en de muziek kunnen we spijtig genoeg nog niet insluiten. Een werkeloze solliciteert voor de functie van WC-schoonmaker bij Microsoft. De personeels chef nodigt hem uit voor een gesprek en laat hem een test doen. Vervolgens vertelt hij hem: Je bent aangenomen, geef me je adres en dan stuur ik je de arbeidsovereenkomst en de datum en tijd dat je kunt beginnen. De nerveuze man antwoordt, dat hij geen computer heeft en dus ook geen . De Personeels chef zegt hem, ja maar als je geen -adres hebt, dan besta je niet in de virtuele wereld, dan kun je hier ook niet werken. De man vertrekt, teleurgesteld, en weet niet wat hij met de laatste 10$ die hij in zijn zak heeft moet doen. Uiteindelijk besluit hij, om naar de supermarkt te gaan, en een kist met 10kg aardbeien te kopen. Hij maakt ze netjes schoon en pakt ze om, om ze per kilo te verkopen. Het lukt hem, in 2 uur om zijn kapitaal te verdubbelen. Hij doet dit alles nog 3 maal en komt die dag met 60$ thuis. Hij snapt dat hij op deze wijze zou kunnen overleven. Hij begint elke dag vroeger en komt elke dag later thuis, zo verdrievoudigt en verviervoudigt zijn geld iedere dag. (Vervolg van pagina 7) tract aan Dubai werd toegekend. Ja, hoe kan hij ook weten dat diezelfde beheerders een tijd geleden ook de havenexploitatie van NewYork hadden overgenomen. (De US in al hun globalisme en vrijhandelgedreun vonden dit evenwel een stap te ver en hebben die overname teruggedraaid). Hoe kan hij ook weten dat in die Dubai-groep een stel Belgische deskundigen zijn tewerkgesteld. Och, ja de puinhoop van de Gecamines die is hen ook ontglipt. Vriendje Forrest door alle Belgische excellenties keer op keer bezocht vliegt er uit. Forrest die van niemand lessen in banditisme nodig heeft wordt door de Chinezen vervangen. Negen miljard dollars hebben die Aziaten over om die mijnen over te nemen. Miljarden voor de infrastructuurwerken die het vervoer van de grondstoffen moet toelaten en nog wat zakgeld door Kabila en de zijnen zelf te gebruiken. Wedden dat de Chinezen voor Kabila een paleis bouwen even groot als datgene wat ze in Karthoom neerplanten. Dat ook dat geld de bevolking niet veel zal helpen is ongetwijfeld juist maar wij hebben daar zeker geen kritiek op te geven, ons verleden ter plaatse laat dit niet toe.corrupt zegt Karel.Wie zijn wij om dat woord te durven gebruiken? Er is in onze nieuwsbrief geen plaats genoeg om te drukken wat daar allemaal over te zeggen valt. In The last days of America een boek over de junkbonds geschreven door een ex FBI agent die bij het onderzoek was betrokken wordt in de inleiding geschreven dat de basisvergadering van deze supercorruptie in Knokke werd gehouden.vergadering waarop de top van België aanwezig was.in, zo stelt de auteur, het meest corrupte land ter wereld. Als ik zeg de top dan was het ook de top. Immers in deze zaak was zelfs de bank van het vaticaan betrokken en een Italiaanse top bankier werd onder een brug over de Thames opgeknoopt teruggevonden. Het is geen sprookje de man noemt kardinalen en ministers met naam en toenaam. Het geweldige van deze zaak komt pas nu duidelijk tot uiting.de junkbonds liggen immers aan de basis van alle derivatieven, verzekeringen en herverzekeringen die nu plots duizenden miljarden in rook zien opgaan. Ze zijn zo corrupt dat ze niet meer weten wie nu eigenlijk wie heeft bedrogen maar allen hebben ondertussen fortuinen verdiend en niemand wordt verantwoordelijk gesteld. Dat we door onze media als gluurders worden behandeld. Dagelijks verzuipen ze ons in de kleinste details van de door psychopaten gestelde gruwelijke misdrijven. Tolero?Ik heb geen enkele behoefte aan de vunzigheden en moorden van de heren Dutrout en Fourniret om van die jodelaar dan nog te zwijgen. Dat onze media zoals Blair destijds stelde in plaats van news nu steeds meer vieuws brengen ergert me onmetelijk. Dat de heren Vandermeersch, Desmet en Van der Kelen schrijven en op radio en TV over alles en nog wat evangelische taal gebruiken Dat onze politici zich dagelijks standpunten naar het hoofd kletsen zodat uiteindelijk geen normale conversatie,laat staan onderhandeling,meer mogelijk is. Dat die mannen met onze dingens spelen en alleen het eigenbelang voor ogen hebben. Moet ik dan nog tolero blijven? Moesten er toch leden van de KVOO hun tijd verspillen met dit alles te lezen luister dan naar goede raad: Mens erger je niet. Al jullie ergernis wordt immers door de mijne gedragen. Wat dan meteen mijn laatste dienst aan het mensdom betekent. Verder een zomerse lente uit Genk, lvdb Korte tijd later koopt hij een kruiwagen, dan ruilt hij die in voor een vrachtwagentje, en later is hij de trotse bezitter van een kleine vloot van bestelwagens. 5 jaren gaan voorbij De man is nu eigenaar van een van de grootste levensmiddel-ketens in de USA. Dan denkt hij na over de toekomst van zijn gezin en besluit om een levensverzekering af te sluiten. Hij laat een verzekeringsagent komen en kiest voor een goede verzekering. Aan het einde van het gesprek vraagt de agent om zijn -adres voor de bevestiging van de overeenkomst. De man zegt hem dat hij geen heeft! Vreemd zegt de agent, U heeft geen en toch dit gigantische imperium opgebouwd. Stelt U zich eens voor, waar U nu zou zijn, als U wel gehad had! De man denkt even na en antwoord: DAN WAS IK NU WC-SCHOONMAKER BIJ MICROSOFT! Moraal 1 van dit verhaal: Het internet lost niet de problemen van je leven op! Moraal 2 van dit verhaal: Als je geen hebt en hard werkt, kan je Millionair worden! Moraal 3 van dit verhaal: Je hebt dit verhaal per gekregen. Je lijkt dus meer op een WC-schoonmaker dan op een Millionair! Beantwoord deze Mail niet... ik ben naar de supermarkt om aardbeien te kopen!!! Jef De Heyn

BELGOPROCESS / ISOTOPOLIS - DESSEL PRINSENPARK - RETIE dinsdag 11 oktober 2005

BELGOPROCESS / ISOTOPOLIS - DESSEL PRINSENPARK - RETIE dinsdag 11 oktober 2005 Jaargang 31 - nummer 8 en 9 Augustus - September 2005 KONINKLIJKE VERENIGING VAN OPRUSTGESTELDE OFFICIEREN - KRING LIMBURG BELGOPROCESS / ISOTOPOLIS - DESSEL PRINSENPARK - RETIE dinsdag 11 oktober 2005

Nadere informatie

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid Meten om te weten Samen met de armen Een inkomen om goed te leven Werken, het beste middel bladzijde 2 bladzijde 4-5 bladzijde 6-7 bladzijde 9 HET PLAN tegen armoede 'Iedereen heeft het recht op een menswaardig

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

ECHO MEI - JUNI 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

ECHO MEI - JUNI 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL 701 MEI - JUNI 2011 NR ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 BIMENSUEL - TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

Nadere informatie

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging Jaargang 2009 nr. 3 mei Études physionomiques par Gustave Doré BRÉ-DA-BOULES opgericht 14 oktober 1982 K.v.K. nr. 40282274 aangesloten bij de Nederlandse

Nadere informatie

DE 45 SECONDEN PRESENTATIE DIE UW LEVEN ZAL VERANDEREN

DE 45 SECONDEN PRESENTATIE DIE UW LEVEN ZAL VERANDEREN DE 45 SECONDEN PRESENTATIE DIE UW LEVEN ZAL VERANDEREN Don Failla 1 VOORWOORD De '45 Seconden" Presentatie is alles wat men hoeft te weten om een grote organisatie op te bouwen. En als iemand deze presentatie

Nadere informatie

amsterdams balie bulletin

amsterdams balie bulletin amsterdams balie bulletin juni 2007 De advocatuur in oorlogstijd Justitia 2007 Borrelen bij Stibbe Op missie naar Kabul Interview met prof. mr. J.E.M. Polak Van Partner-Advocaat naar Staatsraad juni 2007

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Het miljonairsbrein ontrafeld

Het miljonairsbrein ontrafeld 1 International bestseller New York Times, Wall Street Journal, USA Today and Singapore Times Het miljonairsbrein ontrafeld Beheers het mentale spel van rijkdom T. Harv Eker financiële ontwikkeling Het

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de pensioenen van PDN

Nieuwe afspraken over de pensioenen van PDN In dit nummer onder meer: Wisseling in het bestuur van PDN. 4 Winnie de Boer uit Nieuw Zeeland: Het was de Liefde. 7 De pensioenpremies van meneer Pietersen 8 Mijn eerste computer werd met een kruiwagen

Nadere informatie

ECHO HET PERSOONLIJK DOSSIER PEREQUATIE

ECHO HET PERSOONLIJK DOSSIER PEREQUATIE Bureau de dépôt : 7500 Tournai ECHO Maandelijks tijdschrift van NSPV vzw - niet in juli Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel België Belgique P.B. - P.P. 7500 Tournai 5/118 Autorisation de fermeture:

Nadere informatie

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten De Vrijheid van de Sudbury Valley School Daniel Greenberg en anderen 35 jaar ervaringen en inzichten Daniel Greenberg en anderen De Vrijheid van de Sudbury Valley School vijfendertig jaar ervaringen en

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER Vereniging ouders van een vermoord kind Cocon Een schaduw, levenslang JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER 1 MAART 2015 MAART 2015 Cocon is het ledenblad van de V e r e n i g i n g o u d e r s v a n

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X hoofdartikel ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus FOtO LEO DEBOCK www.cdenv.be 1 zogezegd FOtO LEO DEBOCK

Nadere informatie

Luc Colemont. Een dokter en 12 wijzen tonen u een weg naar... Een wereld zonder darmkanker

Luc Colemont. Een dokter en 12 wijzen tonen u een weg naar... Een wereld zonder darmkanker Luc Colemont Een dokter en 12 wijzen tonen u een weg naar... Een wereld zonder darmkanker Grafische vormgeving: Lonely Alien Productions Verantwoordelijke uitgever: Luster Druk: Newgoff Gent Eerste druk

Nadere informatie

E-Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007)

E-Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007) -Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007) inhoudsopgave Inhoudsopgave blz Over Verkopersonline.nl 2 Verkopen is een vak 4 Richte Lommert De 8 verkoopwetten van

Nadere informatie

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e Inhoud Voorwoord 2 Verhalen niveau A2 5 Mijn levensverhaal 6 Van waar ik kom en over mijn leven 7 Ik ben R. Habibullah 8 Ik ben blij!

Nadere informatie

namens MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 De fabel van Balkenende II MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS.

namens MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 De fabel van Balkenende II MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS. MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS. De fabel van Balkenende II namens Niet lang na Prinsjesdag 2004 maakt het Kabinet-Balkenende II zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Leven alsof elke dag tien jaar waard is

Leven alsof elke dag tien jaar waard is Leven Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 ISSN 1374-1594 Driemaandelijks patiëntenmagazine van de Vlaamse Liga tegen Kanker nr. 24 oktober november december 2004 VBO-boegbeeld Tony Vandeputte Leven alsof elke

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

RIJK. Luc Mutsaers. binnen 365 dagen. April 2010

RIJK. Luc Mutsaers. binnen 365 dagen. April 2010 RIJK binnen 365 dagen Luc Mutsaers April 2010 2010 Rijk, binnen 365 dagen Luc Mutsaers http://www.springleven.nl ISBN: 978-90-814333-3-4 NUR: 770, Psychologie algemeen INLEIDING Hoe vaak heb jij niet gedacht:

Nadere informatie

Symposium Eerlijk duurt het Langst

Symposium Eerlijk duurt het Langst Symposium Eerlijk duurt het Langst georganiseerd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen, Landelijk bureau DISK en Justitia et Pax op donderdag 29 november 2012 in de Bergkerk te Amersfoort 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie