Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Interviews diverse energiebedrijven 2. Uitwerking klankbordgroep maart 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Interviews diverse energiebedrijven 2. Uitwerking klankbordgroep maart 2003"

Transcriptie

1 Beroepscompetentieprofiel Servicemonteur Aansluitingen Algemene informatie Datum 26 februari 2004 versie: 4 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Kenteq, afdeling kwalificatiestructuur Bron document(en) Legitimering Beroepscompetentieprofiel door: - op format vereisten - op de inhoud 1. Interviews diverse energiebedrijven 2. Uitwerking klankbordgroep maart 2003 KBB Kenteq d.d WENb d.d Mogelijke functiebenamingen Servicemonteur Beroepsbeschrijving Beroepscontext/ werkzaamheden De servicemonteur aansluitingen is werkzaam bij een energiebedrijf. Het bedrijf levert zowel elektrische energie, warmte (stadsverwarming) als gas. De servicemonteur werkt binnen de afdeling Service/Aansluitingen, deze afdeling is verantwoordelijk voor de aansluitingen bij consumenten thuis voor elektriciteit, cai, gas en water. Water wordt in opdracht uitgevoerd voor het waterleidingbedrijf, cai voor de betreffende kabelmaatschappij. Incidenteel wordt er ook gewerkt aan de warmte-installatie van de stadsverwarming. De servicemonteur aansluitingen werkt in de buitendienst, hij gaat naar consumenten thuis of bedrijven om werkzaamheden aan elektriciteits-, cai-, gas-, warmte- en wateraansluitingen en de bijbehorende meteropstellingen in de meterkast te verrichten en storingen op te lossen. De werkzaamheden bestaan uit: - aanbrengen, repareren en vervangen van verbruikersaansluitingen en meteropstellingen; - beproeven, testen en regelen van verbruikersaansluitingen; - lokaliseren van storingen en verhelpen daarvan; - informeren en adviseren van klanten; - meteropname, incasso en afsluiten bij wanbetaling; - administratie ten behoeve van storingsregistratie, materiaal- en urenverantwoording, bedrijfsmiddelenregistratie. Hij ontvangt zijn werkopdrachten van een werkvoorbereider, coördinator, groepshoofd, of sectieleider. Hij plant zijn route voor die dag en gaat vervolgens vanuit huis op weg. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/041 Revisie: 01 Pagina 1 van 14

2 Hij bezoekt meerdere klanten per dag, afhankelijk van de werkzaamheden of storing. Per dag vult hij dag-/weekstaten in van de klanten die hij bezocht heeft en de werkzaamheden die hij verricht heeft. In speciale gevallen (afwijkingen) neemt hij contact op met de werkvoorbereider, coördinator, groepshoofd, of sectieleider. De servicemonteur beschikt veelal over een bedrijfsauto waarin gereedschap en zijn grijpvoorraad aan materialen aanwezig zijn. Als hij materialen nodig heeft stuurt hij een lijst naar de werkvoorbereider die ervoor zorgt dat de materialen in het magazijn voor hem klaarliggen. De servicemonteur heeft naast zijn reguliere dagdienst ook storingswachtdienst buiten kantooruren. Hij wordt ook regelmatig ingeschakeld bij acties: samen met fraudeinspecteurs van de politie wordt bij vermoeden van illegaal aftappen van elektriciteit ingegrepen. Rol en verantwoordelijkheden Per week komt de servicemonteur 1 keer op kantoor voor overleg t.a.v. de werkzaamheden. Een keer per maand is er werkoverleg en een toolboxmeeting. De servicemonteur werkt onder leiding van een werkvoorbereider, coördinator, groepshoofd, of sectieleider. Hij heeft een uitvoerende rol en werkt zeer zelfstandig. Bij grotere klussen of wanneer de veiligheid dat vereist werkt hij samen met een collega. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn werk, het werk moet binnen de voor een opdracht staande normtijden uitgevoerd worden. De servicemonteur is ook verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden. Complexiteit Het werk ligt in hoofdzaak op het terrein van installatie en storingen verhelpen aan aansluitingen bij consumenten thuis. Het is veelzijdig van aard en sterk gevariëerd. Iedere installatie waar de servicemonteur aan werkt is anders, de situatie en aansluitingen verschillen per woning. Technisch zijn de werkzaamheden wel gelijk. De servicemonteur werkt op basis van standaardprocedures en methoden. De complexiteit is gemiddeld. Typerende beroepshouding De servicemonteur aansluitingen is zelfbewust, zelfstandig, resultaatgericht en zich bewust van de risico s die zijn werk met zich meebrengt. Hij is representatief, communicatief vaardig, accuraat, stressbestendig en service- en klantgericht. Hij is zich er constant van bewust dat hij het bedrijf vertegenwoordigt. Gaat problemen niet uit de weg, maar lost ze op. Hij werkt nauwkeurig, is creatief, flexibel (ook in werktijden) en besluitvaardig. NB. In dit document is gekozen voor de mannelijke persoonsvorm, hier kan ook de vrouwelijke persoonsvorm voor gelezen worden. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/041 Revisie: 01 Pagina 2 van 14

3 Trends/innovaties Marktontwikkelingen Wetgeving/ overheidsregulering Technologische ontwikkelingen Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen Internationale ontwikkelingen Loopbaanmogelijkheden Tengevolge van de liberalisering van de energiemarkt neemt de klant een steeds belangrijkere plaats in. De klant staat meer centraal. De klant is veeleisend t.a.v. service. Liberalisering van de distributiesector. Per kan de consument zelf zijn energieleverancier kiezen. Verschuiving van verantwoordelijkheden. Toenemende maatregelen in het kader van de ARBO wetgeving. VGA. Toepassing van nieuwe NEN normen. Ontwikkeling van analoog naar digitaal, bij de zakelijke klanten zullen steeds vaker digitale meters geïnstalleerd worden. Bedrijven worden ten gevolge van fusie etc. kleiner in aantal en groter in omvang, waardoor grotere voorzieningsgebieden ontstaan. Efficiëntievergroting, resultaatgerichtheid. (goed is goed genoeg) Uitbesteding van werkzaamheden in het kader van efficiëntie. Meer taakverantwoordelijkheid voor en zelfstandigheid van medewerkers. Het administratief bijhouden van storingen wordt ook voor de monteurs steeds belangrijker omdat er van bovenaf op kosten gestuurd wordt. Per storing wordt een normtijd aangehouden, als deze niet gehaald wordt moet duidelijk beschreven worden waarom niet, wat de oorzaak precies was etc. Tengevolge van automatisering minder (visueel en mondeling) contact met de klant c.q. afnemer. De klant staat centraal. Door de liberalisering van de energiemarkt kan het voorkomen dat een consument bij het ene energiebedrijf zijn energie koopt maar dat de meters van een ander bedrijf zijn. Kostenbewustheid t.g.v. concurrentie. Vorming van energieketen bedrijven en daarmee een breder werkveld. Liberalisering Europese markt, gereguleerd door de EEG. Verplichte Europese aanbestedingen. EU regels en normen. Monteur onderhoud en storingen en vervolgens opzichter of werkvoorbereider Kerntaken van het beroep 1. Verricht werkzaamheden ten behoeve van aansluitingen (elektriciteit, gas, water, cai en warmte). 2. Lokaliseert en verhelpt storingen in aansluitingen en meteropstellingen. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/041 Revisie: 01 Pagina 3 van 14

4 Kerntaak 1 Verricht werkzaamheden ten behoeve van aansluitingen (elektriciteit, gas, water, cai en warmte) De servicemonteur aansluitingen ontvangt de werkopdrachten van de projectleider. Hij controleert deze op uitvoerbaarheid, overlegt zonodig over onduidelijkheden en prioriteiten en deelt aan de hand hiervan de eigen werkzaamheden voor de dag zo praktisch mogelijk in. Aangekomen bij de klant stelt hij zich voor en bespreekt de werkzaamheden met de klant, zodat die weet wat er gaat gebeuren. De werkzaamheden ten behoeve van aansluitingen kunnen bestaan uit: verwisselen en het aan- en afsluiten van meters (elektriciteit, gas, water en warmte); werkzaamheden in de meterkast aan aansluitleidingen en kabels. (water, gas, warmte, elektriciteit en CAI). Allereerst neemt hij zo nodig maatregelen voor zijn persoonlijke veiligheid en voor de omgeving. Als hij een nieuwe meter moet plaatsen controleert hij vooraf of de voorbereidende handelingen door de installateur correct zijn uitgevoerd, plaatst de meter en sluit deze aan. Bij vervanging sluit hij de toevoer af, haalt de bestaande meter weg, plaatst een nieuwe meter en sluit deze (weer) aan. Hij controleert de meteropstelling op juiste werking, lekdichtheid etc. Hij ruimt alles op en voert indien nodig nog schoonmaakwerkzaamheden uit zodat alles er weer uit ziet zoals hij het heeft aangetroffen. Als laatste vult hij een werkbon in die door de klant afgetekend moet worden. Rol/verantwoordelijkheden Complexiteit Betrokkenen (Hulp-)middelen Kwaliteit van proces en resultaat In opdracht kan de servicemonteur bij een klant ook meteropname verzorgen bijvoorbeeld bij verhuizing, incasso doen bij wanbetaling en eventueel afsluiten van energie en/of water. De servicemonteur heeft een uitvoerende rol, werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor zijn eigen werk. Hij legt verantwoording af aan bijvoorbeeld een werkvoorbereider, coördinator, groepshoofd, of sectieleider. De werkzaamheden worden volgens een standaard procedure uitgevoerd. De complexiteit wordt vooral bepaald door de situatie ter plekke, die zeer verschillend kan zijn. Klant: waar hij de werkzaamheden verricht; Projectleider: Ontvangt hij zijn werkopdrachten van; Incidenteel contact met een installateur die voorbereidende werkzaamheden in de meterkast heeft verricht. Alle relevante gereedschappen, meetapparatuur en persoonlijke beschermmiddelen. De werkzaamheden moeten volgens werkopdracht uitgevoerd worden met als resultaat een correcte aansluiting en/of meteropstelling. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/041 Revisie: 01 Pagina 4 van 14

5 Keuzes en dilemma s De servicemonteur aansluitingen zal regelmatig voor het dilemma staan dat de klant om aanvullende werkzaamheden verzoekt die niet tot zijn taak behoren, bijvoorbeeld het opnieuw in bedrijf stellen van (energie)toestellen. Hij moet de afweging maken in hoeverre hij daaraan tegemoet komt, of dat hij doorverwijst naar een installateur. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/041 Revisie: 01 Pagina 5 van 14

6 Kerntaak 2 Lokaliseert en verhelpt storingen in aansluitingen en meteropstellingen. Een storingsmelding van een klant komt binnen bij de klantenservice alwaar, na inventarisatie van de prioriteit, zo mogelijk direct een afspraak met de klant gemaakt wordt. De afdeling planning plant een beschikbare servicemonteur in die de storing verhelpt. De servicemonteur overlegt zo nodig over onduidelijkheden en prioriteiten en deelt aan de hand hiervan de eigen werkzaamheden zo praktisch mogelijk in. Hij begeeft zich naar de klant, stelt zich voor en bespreekt de klacht/storing met de klant. Het gaat om de volgende uiteenlopende klachten en storingsmeldingen zoals: - geen spanning/geen gas/geen warm water/geen signaal; - meter maakt tikkende geluiden; - lekkages; - niet te bedienen en/of doorlatende hoofdkraan; - waterkwaliteit is niet goed; - klachten over (onjuiste) bemetering. Rol/verantwoordelijkheden Complexiteit Betrokkenen (Hulp-)middelen Kwaliteit van proces en resultaat Bij calamiteiten zoals brand wordt de servicemonteur opgeroepen om de elektriciteit en het gas af te sluiten. De werkzaamheden van de servicemonteur beperken zich tot de meterkast met de bijbehorende aansluitleidingen en - kabels. De servicemonteur aansluitingen heeft een uitvoerende rol, werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor zijn eigen werk. Hij legt verantwoording af aan bijvoorbeeld een werkvoorbereider, coördinator, groepshoofd, of sectieleider. De complexiteit wordt bepaald door het type storing waaraan hij werkt. Planning of werkvoorbereider, (coördinator, groepshoofd, sectieleider) van wie hij de storingsmelding ontvangt, klant waar hij de werkzaamheden verricht en in bepaalde gevallen onderaannemer. Diverse hulpdiensten als het gaat om calamiteiten. Alle relevante gereedschappen, meetapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen. De oorzaak van een klacht/storing moet zo snel mogelijk achterhaald en vervolgens gerepareerd worden met als resultaat een correct werkende energielevering. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/041 Revisie: 01 Pagina 6 van 14

7 Keuzes en dilemma s De servicemonteur staat voor de opgave storingen te verhelpen. Daarbij kan hij geconfronteerd worden met de volgende situaties: De storing bevindt zich in de installatie na de meter. In principe moet dan een installateur de storing verhelpen.in dat geval moet de servicemonteur de klant overtuigen dat een installateur ingeschakeld moet worden. Dit is niet altijd even gemakkelijk, zeker niet als het gaat om bijvoorbeeld oudere of licht gehandicapte, alleenstaande bewoners. In dit geval kan de servicemonteur voorstellen of hij voor de klant een installateur zal inschakelen. De servicemonteur aansluitingen moet een afweging maken tussen bedrijfsbelang en klantbelang. Een klant wil zo snel mogelijk weer over energie of water kunnen beschikken. De monteur moet zo snel mogelijk de oorzaak achterhalen van de storing en dan beslissen of hij een noodreparatie doet of gaat hij de reparatie meteen goed gaat aanpakken waardoor de klant wellicht langer van levering verstoken blijft. Bij een noodreparatie moet op een later tijdstip opnieuw een reparatie gaan plaats vinden. Dat betekent meer kosten en is dus niet in het belang van het bedrijf. Kernopgave van het beroep Kernopgave 1 Tijd versus veiligheid De servicemonteur aansluitingen staat voor de opgave om in alle omstandigheden zoals bij wateroverlast, slechte sleufconditie, tijdsdruk en dergelijke veilig en hygiënisch te werken om gevaarlijke situaties voor zichzelf en anderen en besmettingsgevaar zoveel mogelijk te voorkomen. De servicemonteur moet zo snel mogelijk de oorzaak van de storing achterhalen en dan beslissen of hij een noodreparatie doet zodat de klant weer snel energie of water heeft of dat hij de reparatie meteen goed aan gaat pakken waardoor de klant wellicht langer geen energie of water heeft. Kernopgave 2 Uitvoeren versus niet uitvoeren De servicemonteur aansluitingen staat voor de opgave om in bepaalde gevallen af te wijken van de opdracht om een wanbetalende gebruiker af te sluiten van de energie-, caiof watervoorziening, bijvoorbeeld als hij zich bedreigd voelt. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/041 Revisie: 01 Pagina 7 van 14

8 Competentiematrix Beroepscompetenties Kerntaak Kernopgave Voorbereiden eigen X X X X werkzaamheden 2 Grondwerk uitvoeren X X 3 Huisaansluitingen repareren of X X X (deels) vervangen 4 Meteropstellingen monteren en X X X aansluiten 5 Hygiënisch werken X X X 6 Storingen lokaliseren en verhelpen X X X 7 Zorgdragen voor kwaliteit X X X X 8 Veilig en milieubewust werken X X X 9 Communiceren met betrokkenen X X X X in het werkproces 10 Klantgericht handelen X X X X 11 Rapporteren over de X X X werkzaamheden 12 Beroepscompetenties ontwikkelen X X X X Kerntaken 1. Verricht werkzaamheden ten behoeve van aansluitingen (elektriciteit, gas, water, cai en warmte) 2. Lokaliseert en verhelpt storingen in aansluitingen en meteropstellingen Kernopgaven 1. Tijd versus veiligheid 2. Uitvoeren versus niet uitvoeren Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/041 Revisie: 01 Pagina 8 van 14

9 Beroepscompetenties met succescriteria Voorbereiden eigen werkzaamheden 1 zijn werkopdracht voor te bereiden, zodat deze efficiënt kan (BOS/SC) worden uitgevoerd. Ontvangt de werkopdracht/storingsmelding. Verzamelt, leest en interpreteert alle relevante informatie (zoals o.a. KLIC-gegevens, werktekeningen en storingsmelding) en beoordeelt zo nodig de situatie ter plaatse. Inventariseert knelpunten. Bespreekt indien nodig de werkopdracht/storingsmelding. Bepaalt werkvolgorde; stelt hierbij prioriteiten. Bestelt tijdig het benodigde materiaal. Zorgt voor het tijdig op de werkplek aanwezig zijn van het benodigde materiaal. Verzamelt de juiste materialen, gereedschappen en materieel. Neemt indien nodig contact op met de klant. Een goed voorbereide werkopdracht. Grondwerk uitvoeren Beroepscompetentie 2. (VM/SC) De servicemonteur aansluitingen is in staat om op adequate wijze grondwerkzaamheden uit te (laten) voeren waarbij zo weinig mogelijk schade aan bestaande infrastructuur en/of eigendommen aangericht wordt. Verwijdert bestrating en/of beplanting voor zover nodig. Graaft zoveel grond uit als voor de herstelwerkzaamheden nodig is. Voorkomt beschadiging van aanwezige kabels en leidingen zoveel mogelijk. Meldt beschadigingen aan bestaande infrastructuur en/of eigendommen direct aan de betreffende exploitant of eigenaar. Dicht de werkput of -sleuf na de werkzaamheden op de juiste wijze. Herstelt de bestrating en/of herplaatst beplanting. Een doelmatige en veilige werkput of -sleuf met zo weinig mogelijk aangerichte schade aan bestaande infrastructuur en/of eigendommen. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/041 Revisie: 01 Pagina 9 van 14

10 Huisaansluitingen repareren of (deels) vervangen 3. een huisaansluiting te vervangen of te repareren zodat een (VM/SC) deugdelijke aansluiting wordt verkregen. Vervangt of repareert aansluitleiding(en) voor gas, water en warmte. Ontlucht de aansluitleiding(en). Spoelt de aansluitleiding voor drinkwater door. Controleert de aansluitleiding(en) op dichtheid. Voorziet de leidingen waar nodig van een isolerende of beschermende laag. Vervangt of repareert de aansluitkabel voor elektra en cai. Controleert de aansluitkabels op deugdelijke montage. Maakt zo nodig een aansluitleidingschets ten behoeve van revisiegegevens. Een deugdelijk vervangen of gerepareerde huisaansluiting. Meteropstellingen monteren en aansluiten 4. meteropstellingen voor gas, water, elektriciteit en warmte te (VM/SC) monteren of te vervangen, aan te sluiten en in bedrijf te stellen, opdat een deugdelijke verbruiksregistratie kan worden verkregen. Kiest en gebruikt in de juiste volgorde en op de juiste wijze gereedschappen, hulpmiddelen, testapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen. Stelt zo nodig de installatie buiten gebruik en/of sluit leidingen af. Monteert of verwisselt huishoudelijke en klein zakelijke meteropstellingen. Sluit meteropstellingen aan op de aansluiting en/of installatie. Beproeft de meteropstelling en aansluitingen op deugdelijkheid, dichtheid en veiligheid en herstelt zo nodig. Controleert de meter(s) als dat mogelijk is op functioneren. Stelt de installaties zo nodig (opnieuw) in bedrijf. Brengt voorzieningen aan waardoor fraude vastgesteld kan worden. Registreert relevante (verbruiks) gegevens van de meteropstelling en noteert deze. Een deugdelijke meteropstelling waar een goede verbruiksregistratie kan worden verkregen. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/041 Revisie: 01 Pagina 10 van 14

11 Hygiënisch werken Beroepscompetentie 5. (VM) De servicemonteur aansluitingen is in staat om op adequate wijze hygiënisch te werken, zodat bij het weken aan een aansluiting en/of meteropstelling voor drinkwater een minimaal besmettingsrisico van drinkwater aanwezig is. slaat materiaal op veilige plaatsen en voldoende beschermd op. Is alert op besmettingsbronnen in zijn werkomgeving. Is schoon op zichzelf. Reinigt buiseinden en hulpstukken alvorens verbindingen te maken. Wast zijn handen na elk bezoek aan het toilet of na aanraking van stoffen met besmettingsrisico. dicht bij elke werkonderbreking open buiseinden af. Houdt zijn gereedschap schoon. Een minimaal besmettingsrisico van drinkwater. Storingen lokaliseren en verhelpen 6. storingen in meteropstellingen en aansluitingen te lokaliseren en te (VM/BOS/SC) verhelpen. Werkt systematisch en gestructureerd en conform bedrijfsprocedures. Verzamelt, door gericht vragen te stellen aan de gebruiker, gegevens over de storing(en). Controleert en observeert gericht, nauwkeurig en veilig (luisteren, kijken, voelen). Verricht alle noodzakelijke metingen. Verwijst, bij een storing in de installatie na de meter, de gebruiker door naar een installateur. Lokaliseert en verhelpt storingen in watermeteropstellingen en aansluitingen. Lokaliseert en verhelpt storingen in gasmeteropstellingen en aansluitingen. Lokaliseert en verhelpt storingen in elektriciteitsmeteropstellingen en aansluitingen. Lokaliseert en verhelpt storingen in warmtemeteropstellingen en aansluitingen. Repareert onderdelen. Vervangt onderdelen. Controleert op werking en veiligheid. Stelt de aansluiting in gebruik. Rapporteert conform bedrijfsprocedures. Een herstelde en optimaal functionerende aansluiting en meteropstelling. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/041 Revisie: 01 Pagina 11 van 14

12 Zorgdragen voor kwaliteit 7. zorg te dragen voor een goede werkuitvoering en een goede (BOS/SC) kwaliteit van het af te leveren werk, zodat zowel aan de belangen van de klant als die van het eigen bedrijf tegemoetgekomen wordt. Werkt volgens de verstrekte opdracht. Werkt volgens het kwaliteitssysteem van de werkgever. Past zich aan de bedrijfscultuur aan. Komt gemaakte afspraken na. Gaat efficiënt en kostenbewust om met materialen, gereedschappen, materieel, tijd en energie. Stelt zichzelf de eis om, binnen de gegeven mogelijkheden, kwalitatief goed werk af te leveren. Presenteert zichzelf en het bedrijf aan de klant als bewust optredend servicemonteur aansluitingen. Een goede kwaliteit van het afgeleverde werk. Veilig en milieubewust werken 8. veilig en milieubewust te werken, zodat het werk verantwoord en (BOS/SC) volgens de geldende voorschriften wordt uitgevoerd. Beheerst de Nederlandse taal voldoende om veilig te kunnen werken en samenwerken. Werkt volgens de relevante voorschriften op het gebied van veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden. Gebruikt materialen, gereedschappen, materieel en persoonlijke beschermingsmiddelen voor het juiste doel en op de juiste wijze. Houdt de eigen werkplek overzichtelijk. Is alert op onveilige situaties en meldt deze bij de verantwoordelijke persoon. Brengt voorzieningen aan ter voorkoming van onveilige situaties op de werkplek. Komt op voor eigen en andermans veiligheid en gezondheid. Voert gedemonteerde materialen en onderdelen, en vrijkomende gevaarlijke stoffen af in overeenstemming met veiligheids- en milieueisen. Verzamelt afval en restmateriaal, sorteert dit en voert het gescheiden af. Houdt rekening met het feit dat zijn bevoegdheden door wet- en regelgeving beperkt zijn bij bepaalde werkzaamheden. Het werk wordt op een veilige, milieubewuste wijze uitgevoerd. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/041 Revisie: 01 Pagina 12 van 14

13 Communiceren met betrokkenen in het werkproces 9. met alle betrokkenen in een werkproces te communiceren om de (SC) werkzaamheden vlot te laten verlopen. Beheerst de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk. Spreekt en schrijft correct en duidelijk voor alle betrokkenen. Stelt gerichte vragen en vraagt zonodig door om noodzakelijke informatie helder te krijgen. Luistert aandachtig en toont geduld. Maakt optimaal gebruik van moderne communicatiemiddelen. Neemt deel aan (technisch) werkoverleg. Een goed lopend werkproces. Klantgericht handelen Beroepscompetentie 10 (SC) proces De servicemonteur aansluitingen is in staat om op adequate wijze klantgericht te handelen om de werkzaamheden naar tevredenheid van de klant te laten verlopen. Is representatief, afgestemd op de klant. Informeert de klant tijdig en volledig over de werkzaamheden. Is de klant van dienst, ook bij ongeplande werkzaamheden, maar houdt het bedrijfsbelang in de gaten; verwijst zo nodig door. Luistert aandachtig en zichtbaar geïnteresseerd. Beperkt hinder tengevolge van de werkzaamheden tot een minimum. Zorgt na afloop van de werkzaamheden voor een opgeruimde werkplek. Neemt elke klacht serieus, en zorgt dat de klacht wordt afgehandeld. Legt op begrijpelijke wijze uit aan de klant hoe de installatie bediend moet worden. Legt op begrijpelijke wijze uit aan de klant hoe problemen te voorkomen zijn. Tevreden klant. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/041 Revisie: 01 Pagina 13 van 14

14 Rapporteren over de werkzaamheden 11 mondeling en schriftelijk te rapporteren, zodat alle (SC) belanghebbenden doelmatig worden geïnformeerd. Beheerst de Nederlandse taal mondeling en schriftelijk. Geeft duidelijke en complete informatie. Maakt zonodig gebruik van diverse soorten communicatieapparatuur. Signaleert wanneer er materialen/onderdelen bijbesteld moet worden en geeft dit tijdig door. Gebruikt de gebruikelijke (éénduidige) benaming voor materialen/onderdelen. Vult alle vereiste formulieren en werkbonnen volledig en duidelijk in. Doet zo nodig aanbevelingen voor de volgende die werk aan de opdracht of het project moet verrichten. Rapporteert over de voortgang van de opdracht of het project. Rapporteert over wijzigingen binnen de opdracht of het project. Alle belanghebbenden zijn doelmatig geïnformeerd over de opdracht of het project. Beroepscompetenties ontwikkelen 12 zijn beroepscompetenties te ontwikkelen om goed in het beroep te (ON/SC) kunnen blijven functioneren. Reflecteert zelf op het beroepsmatig handelen. Brengt zelf in kaart wat goed en nog niet goed gaat. Bepaalt met de leidinggevende welke beroepscompetenties hij verder moet ontwikkelen. Bepaalt met de leidinggevende welke activiteiten hij daartoe moet ondernemen. Onderneemt de met de leidinggevende afgesproken activiteiten. Constante ontwikkeling van de eigen beroepscompetenties. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/041 Revisie: 01 Pagina 14 van 14

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. Brondocument(en) Uitwerking van kerntaken, klankbordgroep maart 2003

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. Brondocument(en) Uitwerking van kerntaken, klankbordgroep maart 2003 Beroepstypering Technicus onderhoud en storingen gasdistributie Algemene informatie datum: 26 februari 2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq,

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. Afdeling kwalificatiestructuur

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. Afdeling kwalificatiestructuur Beroepstypering Monteur onderhoud en storingen gasdistributie Algemene informatie datum: 26 februari 2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq,

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. KBB Kenteq d.d WENb d.d

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. KBB Kenteq d.d WENb d.d Beroepstypering Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie Algemene informatie Datum: 26 februari 2004 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq,

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. KBB Kenteq d.d WENb d.d

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. KBB Kenteq d.d WENb d.d Beroepstypering Technicus onderhoud en storingen warmtedistributie Algemene informatie datum: 26 februari 2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie Algemene informatie Datum: 26 februari 2004 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Technicus onderhoud en storingen gasdistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Beroepscompetentieprofiel Technicus onderhoud en storingen gasdistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Beroepscompetentieprofiel Technicus onderhoud en storingen gasdistributie Algemene informatie datum: 26 februari 2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door:

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst Beroepstypering Monteur lichte staalbouw buitendienst Algemene informatie datum: 4 december 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Monteur werktuigbouw binnendienst Algemene informatie datum: 05-02-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen gasdistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen gasdistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen gasdistributie Algemene informatie datum: 26 februari 2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door:

Nadere informatie

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1 Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek Algemene informatie datum: 01-05-2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De eerste monteur werktuigkundige installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Eerste Monteur werktuigbouw en elektro buitendienst Algemene informatie datum: 05-02-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Brondocument(en)

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel MONTEUR AANLEG LAAG- EN MIDDENSPANNING DISTRIBUTIENETTEN EN -INSTALLATIES Mogelijke functiebenamingen

Beroepscompetentieprofiel MONTEUR AANLEG LAAG- EN MIDDENSPANNING DISTRIBUTIENETTEN EN -INSTALLATIES Mogelijke functiebenamingen profl MONTEUR AANLEG LAAG- EN MIDDENSPANNING DISTRIBUTIENETTEN EN -INSTALLATIES Mogelijke funcbenamingen Monteur aanleg projecten Beroepsbeschrijving Beroepscontext/ werkzaamheden De monteur is werkzaam

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 3, crebo 94282 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Werkproces 1.1: Voorbereiden aanleg- en montagewerkzaamheden en inrichten werklocatie De monteur data/elektra volgt instructies van

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Fijn constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 6 december 2002 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties.

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden. De samenbouwer leest na de ontvangen een werkopdracht van zijn

Nadere informatie

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Werkproces 1.1: Voorbereiden aanleg- en montagewerkzaamheden en inrichten werklocatie De servicemonteur verbruikersaansluitingen ontvangt,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan motorfiets voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud aan een motorfiets, met daarbij

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Servicemonteur installatietechniek (SEM) Algemene informatie datum: 26-1-2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. Kenteq d.d.?? d.d.

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. Kenteq d.d.?? d.d. Beroepscompetentieprofiel Netwerknetwerktechnicus Algemene informatie datum: 17-02 2004 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De leidinggevend monteur elektrotechnische installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Onderhoudsmonteur Installatietechniek niveau 2, crebo 95472 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Assemblage vakkracht mechatronica Algemene informatie datum: 12-03-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Grondwerker infratechniek

Beroepscompetentieprofiel Grondwerker infratechniek profiel Grondwerker infratechniek SBW O&R04/7/036/tk/13-8-2004 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 4 Kernopgaven van het beroep 9 Competentiematrix 10 s met succescriteria 11 1

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De leidinggevend monteur werktuigkundige installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Monteur gww/bouwmachines

Beroepscompetentieprofiel Monteur gww/bouwmachines profiel Monteur gww/bouwmachines SBW O&R04/7/059/mst/7-12-2004 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 5 Kernopgaven van het beroep 10 Competentiematrix 11 s met succescriteria 12

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit Kerntaak 1: Voert onderhoud uit Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht voor De ontvangt de opdracht om onderhoud uit te voeren aan een fiets. Deze ontvangt hij vaak direct van de klant, zonder tussenkomst

Nadere informatie

Stichting Hout & Meubel. Stichting Hout & Meubel, afdeling Ontwikkelcentrum. Beroepsprofielen in de Timmerindustrie (Dijk 12 Beleidsonderzoek, 2001)

Stichting Hout & Meubel. Stichting Hout & Meubel, afdeling Ontwikkelcentrum. Beroepsprofielen in de Timmerindustrie (Dijk 12 Beleidsonderzoek, 2001) profiel: Opsluiter Algemene informatie: datum: 2 februari 2005 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven: Stichting Hout & Meubel Ontwikkeld door: Stichting Hout & Meubel,

Nadere informatie

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 16 januari 2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Beroepscompetentieprofiel Dakbedekkingsmonteur Algemene informatie Datum: 29-4-2003 Versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Brondocument(en) Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden Bij aanvang van zijn dienst neemt de de werkzaamheden door die zijn uitgevoerd door collega s van de vorige

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004)

Beroepscompetentieprofiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004) profiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum VOC beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door VOC Brondocumenten Sleutelkwalificaties in de

Nadere informatie

Beroepsprofiel Tekenaar-constructeur. Algemene informatie datum: versie: 01 Onder regie van

Beroepsprofiel Tekenaar-constructeur. Algemene informatie datum: versie: 01 Onder regie van Beroepscompetentieprofiel Tekenaar-constructeur Algemene informatie datum: 11-02-2004 versie: 01 Onder regie van Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo Basisdeel erste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo 25332- Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Servicetechnicus Elektrotechniek niveau 4, crebo 94331 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 2, crebo 94272 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo Basisdeel erste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo 25331- Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de

Nadere informatie

Beroepsprofiel Vakman gww

Beroepsprofiel Vakman gww Beroepsprofiel Vakman gww In verband met de leesbaarheid wordt in deze rapportage hij gebruikt waar hij/zij bedoeld wordt. 1 Inhoudsopgave 1.0 Beroepsbeschrijving pagina 1.1 Sector en bedrijf 3 1.2 Werkomgeving

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 profiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Algemene

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door:

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door: Beroepstypering Installatiemonteur elektrotechniek ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB Kenteq Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: - op formatvereisten

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Monteur mobiele werktuigen en installaties buitendienst ALGEMENE INFORMATIE datum: 10-03-2003 versie: 04

Beroepscompetentieprofiel Monteur mobiele werktuigen en installaties buitendienst ALGEMENE INFORMATIE datum: 10-03-2003 versie: 04 profiel Monteur mobiele werktuigen en installaties buitendienst ALGEMENE INFORMATIE datum: 10-03-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum

Nadere informatie

Monteur elektrotechnische installaties, crebo Basisdeel

Monteur elektrotechnische installaties, crebo Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A,B, deze score geldt voor het bij de periode passende niveau. Toelichting

Nadere informatie

Beroepstypering Installatiemonteur woningbouw. Algemene informatie Datum: Versie: 1

Beroepstypering Installatiemonteur woningbouw. Algemene informatie Datum: Versie: 1 Beroepstypering Installatiemonteur woningbouw Algemene informatie Datum: 22-08-2003 Versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door Brondocument(en) Legitimering

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Kenteq d.d Landbouwmechanisatie d.d

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Kenteq d.d Landbouwmechanisatie d.d Beroepstypering Technicus Landbouwtechnische- en mobiele werktuigen en installaties Algemene informatie datum:11 april 2005 versie:01 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Houtskeletbouwer. Stichting Hout & Meubel. Stichting Hout & Meubel, afdeling Ontwikkelcentrum

Houtskeletbouwer. Stichting Hout & Meubel. Stichting Hout & Meubel, afdeling Ontwikkelcentrum profiel: Houtskeletbouwer Algemene informatie: datum: 2 februari 2005 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven: Stichting Hout & Meubel Ontwikkeld door: Stichting Hout & Meubel,

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering CNC-Plaatwerker 3D Algemene informatie datum: 17 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Nadere informatie

Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven. Ontwikkeld door:

Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven. Ontwikkeld door: Beroepstypering Monteur Elektro en Instrumentatie Algemene informatie datum: 27-04-2004 versie: 01 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Bron document(en) Legitimering

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: 21 juni 2010 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan personenauto voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud (onder onderhoud worden overigens

Nadere informatie

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines)

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) Keuzedeel mbo Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0398 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

Medewerker afmontage

Medewerker afmontage profiel: Medewerker afmontage Algemene informatie: datum: 2 februari 2005 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven: Ontwikkeld door: Stichting Hout & Meubel Stichting Hout

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 10 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assemblagemedewerker

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel assistent machinaal houtbewerker meubelbedrijf. Stichting Hout & Meubel, afdeling Ontwikkelcentrum

Beroepscompetentieprofiel assistent machinaal houtbewerker meubelbedrijf. Stichting Hout & Meubel, afdeling Ontwikkelcentrum profiel assistent machinaal houtbewerker meubelbedrijf Algemene informatie datum: 27 januari 2005 versie: 01 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Stichting Hout & Meubel Ontwikkeld

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Asfaltafwerker

Beroepscompetentieprofiel Asfaltafwerker profiel Asfaltafwerker SBW O&R04/7/052/tk/11-05-2005 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 4 Kernopgaven van het beroep 8 Competentiematrix 9 s met succescriteria 10 1 profiel asfaltafwerker

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Kerntaak 2: Voert reparaties uit aan personenauto's

Kerntaak 2: Voert reparaties uit aan personenauto's Kerntaak 2: Voert reparaties uit aan personenauto's Werkproces 2.1: Bereidt reparatieopdracht aan personenauto voor De noodzaak tot een reparatie kan bij een inspectiebeurt aan het licht komen of bij spontaan

Nadere informatie

BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Eerste monteur woning

BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Eerste monteur woning BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Eerste monteur woning Kerntaak B1- Installeert werktuigkundige installaties De eerste monteur woning monteur werkt

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De eerste monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur

Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur SBW O&R04/7/046/mdr/10-9-2004 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 5 Kernopgaven van het beroep 9 Competentiematrix 10 Beroepscompetenties

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel: Straler (niveau 2)

Beroepscompetentieprofiel: Straler (niveau 2) Beroepscompetentieprofiel: Straler (niveau 2) Algemene informatie Datum: 25 oktober 2004 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Bron document(en) Legitimering

Nadere informatie

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken Keuzedeel mbo Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0015 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

Werken aan de lijn Kerntaken Kernopgaven... Bedienen en bewaken apparatuur Controleren kwaliteit Verrichten onderhoud Ontvangst, opslag en transport Produceren / verpakken van voedingsmiddelen Reiniging

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VOEGER 3

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VOEGER 3 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VOEGER 3 Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 1-11-2004 Versie 3 Datum: 07 12 05 Pagina 1 van 10 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL: Voeger 3 (niveau 2) Algemene informatie Datum: 25

Nadere informatie

Voertuigen voor mindervalide gebruikers

Voertuigen voor mindervalide gebruikers Keuzedeel mbo Voertuigen voor mindervalide gebruikers gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0122 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Sectorkamer

Nadere informatie

Kerntaak 1: Parketvloeren leggen/onderhouden

Kerntaak 1: Parketvloeren leggen/onderhouden Kerntaak 1: Parketvloeren leggen/onderhouden Werkproces 1.1: Werkopdracht voorbereiden De ontvangt de werkopdracht en aanvullende instructies van zijn leidinggevende betreffende het leggen of onderhouden

Nadere informatie

Beroepstypering Vliegtuigonderhoudsmonteur lijnonderhoud beperkte licentie CAT A

Beroepstypering Vliegtuigonderhoudsmonteur lijnonderhoud beperkte licentie CAT A Beroepstypering Vliegtuigonderhoudsmonteur lijnonderhoud beperkte licentie CAT A ALGEMENE INFORMATIE Datum: januari 2005 versie: 1 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP

Nadere informatie

Beroepstypering Installatietechnicus elektrotechniek ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB Ontwikkeld door:

Beroepstypering Installatietechnicus elektrotechniek ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Beroepstypering Installatietechnicus elektrotechniek ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: - op formatvereisten

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Beroepstypering Aircomonteur Algemene informatie datum: 2 november 2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Nadere informatie

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Werkproces 1.1: Voorbereiden aanleg- en montagewerkzaamheden en inrichten werklocatie De eerste monteur gas/water/warmte ontvangt,

Nadere informatie

datum: 19 april 2005 versie: 2

datum: 19 april 2005 versie: 2 Beroepstypering Commercieel technicus Algemene informatie Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: datum: 19 april 2005 versie: 2 Kenteq DIJK12 Beleidsonderzoek Beroepsprofiel

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Beroepstypering Netwerktechnicus Algemene informatie datum: 17-02 2004 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vaststellen en organiseren werkzaamheden

Kerntaak 1: Vaststellen en organiseren werkzaamheden Kerntaak 1: Vaststellen en organiseren werkzaamheden Werkproces 1.1: Vaststellen/opnemen werkzaamheden De bouwkundig onderhoudsmedewerker vormt zich aan de hand van de opdracht of klantwens een beeld en/of

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Werkproces 1.1: Bereidt de onderhoud- of modificatiewerkzaamheden voor De monteur ontvangt zijn werkopdrachten van zijn direct leidinggevende. De monteur

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Carrosseriebouwer (versie juni 2004)

Beroepscompetentieprofiel Carrosseriebouwer (versie juni 2004) profiel Carrosseriebouwer (versie juni 2004) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum VOC beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door VOC Brondocumenten Sleutelkwalificaties in de carrosseriebranche

Nadere informatie

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Werkproces 1.1: Voorbereiden aanleg- en montagewerkzaamheden en inrichten werklocatie De eerste monteur data/elektra ontvangt, verzamelt

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf profiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf Rapportage RAO-182.06.04 Arbeid Opleidingen Consult BV Tilburg, mei 2006 Dr. Judith de Ruijter Drs. Janneke te Marvelde 2 Kerntaken Kerntaak 1 Neemt werk op

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bewerkt materialen

Kerntaak 1: Bewerkt materialen Kerntaak 1: Bewerkt materialen Werkproces 1.1: Voorbereiden materiaal bewerkingen De allround verspaner ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Ter voorbereiding op de verspanende bewerkingen leest

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Werkproces 1.1: Beglazingswerk voorbereiden De gezel glaszetter ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van beglazingswerkzaamheden.

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Monteur infratechniek datacommunicatiekabels

Beroepscompetentieprofiel Monteur infratechniek datacommunicatiekabels profiel Monteur infratechniek datacommunicatiekabels SBW O&R04/7/035/tk/13-8-2004 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 4 Kernopgaven van het beroep 7 Competentiematrix 8 s met succescriteria

Nadere informatie

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Werkproces 2.2: Verzamelt AV-materiaal en -apparatuur, bouwt deze op en na afloop weer af De verzamelt en controleert op aanwijzing van de Fotograaf

Nadere informatie

Kerntaak 1: Neemt reparatieopdrachten aan

Kerntaak 1: Neemt reparatieopdrachten aan Kerntaak 1: Neemt reparatieopdrachten aan Werkproces 1.1: Analyseert het probleem De medewerker uurwerktechniek luistert goed naar de probleembeschrijving van de klant van het uurwerk en vraagt eventueel

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Servicetechnicus installatietechniek Algemene informatie datum: 17-03-2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De technicus ontvangt, verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen,

Nadere informatie

SBW O&R04/7/044/mdr/26-07-2005. Beroepscompetentieprofiel Betontimmerman civiel

SBW O&R04/7/044/mdr/26-07-2005. Beroepscompetentieprofiel Betontimmerman civiel SBW O&R04/7/044/mdr/26-07-2005 profiel Betontimmerman civiel Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 4 Kernopgaven van het beroep 11 Competentiematrix 12 s met succescriteria 13 1

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel machinaal houtbewerker interieurbouw en scheepsinterieurbouw. Stichting Hout & Meubel, afdeling Ontwikkelcentrum

Beroepscompetentieprofiel machinaal houtbewerker interieurbouw en scheepsinterieurbouw. Stichting Hout & Meubel, afdeling Ontwikkelcentrum Beroepscompetentieprofiel machinaal houtbewerker interieurbouw en scheepsinterieurbouw Algemene informatie datum: 27 januari 2005 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan motorfiets voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud aan een motorfiets, met daarbij

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7

Beroepscompetentieprofiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 profiel Bouwkundig tekenaar Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 26-8-2004 Versie 7 Print: 05-januari-2005 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bouwkundig tekenaar (BKT) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Beroepsprofiel opperman bestratingen. niveau 2

Beroepsprofiel opperman bestratingen. niveau 2 Beroepsprofiel opperman bestratingen niveau 2 In verband met de leesbaarheid wordt in deze rapportage hij gebruikt waar hij/zij bedoeld wordt. 1 Inhoudsopgave 1.0 Beroepsbeschrijving pagina 1.1 Sector

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Draadvonkverspaner Algemene informatie datum: 01-11- 2002 versie: 1 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Kenetq, afdeling kwalificatiestrucuur

Nadere informatie

Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken

Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken Werkproces 1.1: Machinale werkzaamheden voorbereiden De ontvangt van zijn leidinggevende de werkopdracht met aanvullende instructies en bereidt deze in overleg met zijn

Nadere informatie

LIFT group. LIFT group, afdeling Kwalificatiestructuur

LIFT group. LIFT group, afdeling Kwalificatiestructuur Beroepscompetentieprofiel assistent productmanager Algemene informatie datum: 22 september 2003 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: LIFT group LIFT group,

Nadere informatie

en de veiligheidsvoorschriften.

en de veiligheidsvoorschriften. Kerntaak 1 Carrosserieën bouwen Kerntaak 2 Reparatie/onderhoud aan carrosserieën uitvoeren Werkproces: Werkprocesoverstijgend/ terugkerend Werkt volgens de reglementen en procedures van de locatie; Werkt

Nadere informatie

VOC. Brondocumenten Sleutelkwalificaties in de carrosseriebranche (1998).

VOC. Brondocumenten Sleutelkwalificaties in de carrosseriebranche (1998). profiel Aankomend voorbewerker Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum VOC beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door VOC Brondocumenten Sleutelkwalificaties in de carrosseriebranche (1998).

Nadere informatie

Het Digitale BPV-boek voor Klein Vink

Het Digitale BPV-boek voor Klein Vink Het Digitale BPV-boek voor Klein Vink Fiethuur/reparatie Wat kun je er leren? Sport en animatie Team challange Wat kun je er leren? Sport en animatie Regulier Wat kun je er leren? Toezicht Zwembad Wat

Nadere informatie