Ziekteverzuim & Raymedy

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ziekteverzuim & Raymedy"

Transcriptie

1 Ziekteverzuim & Raymedy

2 inhoud Waar staat wat? 4. Raymedy 5. Meridianen 7. Meten, weten, reguleren 8. Welke klachten 9. Welke klachten (psychisch) 10. Traject ziekte van Lyme 13. Traject PTSS 15. Intake 16. Uitgebreid onderzoek 17. Langdurige uitval Inhoud 19. Reïntegra e 20. Uw bedrijf en Raymedy 23. Wat onderscheidt Raymedy 24. Wij staan voor u klaar

3 Hoe brengt u de kosten van (langdurig) zieke werknemers omlaag?

4 wat is Raymedy? Raymedy Wat is Raymedy? Oorzaak en gevolg snel inzichtelijk. Raymedy is een zeer innova eve meet- en behandelmethode die makkelijk en snel de oorzaak van een probleem inzichtelijk maakt. Door elk lichaam stroomt naast bloed en andere zaken ook energie. Als deze energie ergens vastloopt of veel te ac ef is, dan ontstaan er lichamelijke of geestelijke problemen. Deze worden natuurlijk niet alleen veroorzaakt door een disbalans van de energie in het lichaam maar ook door stressoren op het werk of in de privé situa e. Door middel van een pen meet Raymedy de weerstand van de energiebanen waardoor een duidelijk beeld ontstaat van de energieverdeling in het lichaam en eventuele klachten. Raymedy meet de huidige regula etoestand van het lichaam. Op het beeldscherm zijn heel nauwkeurig energieblokkades, -overscho en of - Raymedy tekorten te zien die de ervaren Raymedy therapeut kan koppelen aan de klachten van de cliënt. Door middel van ongeveer 400 verschillende signalen kan Raymedy de energiebanen reguleren waardoor klachten verminderen. Naast de sessie met de Raymedy coach kan uw werknemer thuis eenvoudig de behandelingen voortze en. Apparatuur die aangesloten wordt op de eigen laptop of pc kan er voor zorgen zowel acute als chronische klachten snel en effec ef worden aangepakt. Dit bespaart u en uw werknemer veel jd. Wilt u meer lezen over de theorie en werking van Raymedy dan kunt u meer informa e vinden op Natuurlijk komen wij ook graag een en ander uitleggen of demonstreren zodat u zelf kunt zien dat een me ng direct veel inzicht gee.

5 Energieverdeling Meridianen Wat is een meridiaan? Zonder energie is een mens nergens. Het lichaam telt twaalf meridianen. Elke meridianen staat in verband met een organen in het lichaam zoals de lever, de nier en het hart. De energiebanen lopen over de hoofddelen van het lichaam, zoals de armen en benen, en eindigen in vingertoppen en tenen. Energiebanen Daar waar meridianen eindigen, meet Raymedy de elektrische energie door middel van weerstand de energie in dit systeem. Daar waar te weinig of juist teveel energie is, kan het lichaam niet herstellen. Hierdoor kan een eenvoudige klacht langdurig aanhouden. Raymedy meet de energie en kan door middel van honderden signalen energie herstellen waardoor klachten snel verdwijnen. In feite zet Raymedy het lichaam aan het werk om zelf de klacht op te lossen, of dit nu fysiek of psychisch is of beide. Waarom is dit voor uw bedrijf dan interessant? Eenvoudige klachten zijn sneller te herstellen en ook complexe klachten zijn in veilige handen. Van eerste intake en behandeling tot psychische behandeling en coaching terug naar de werkvloer, bij Raymedy bent u aan het juiste adres.

6

7 inzicht Meten, weten, reguleren Wat gaan we doen? Combina e van Raymedy maakt dit snel en eenvoudig inzichtelijk: en oude Chinese. geneeskunde is uniek. Meten Behandelen natuurkunde biofysica Wat gebeurt er nu eigenlijk als er een meridiaan niet goed werkt? Weten Reguleren

8 waar komt de klacht vandaan? Welke klachten? Zowel acute als langdurige klac hten zijn heel goed te verhelpen. Rug - & nek klachten, letselschade Vermoeidheid Bot -, pees - en gewrichtsklachten Reïntegra e na uitval na kanker Klachten Virussen/infec es/allergieën Chronische pijnklachten Reuma / arthrose Lyme, Q -koorts, MRSA SOLK (Soma sch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten)

9 Psychisch Welke klachten? Prach ge veranderingen in korte jd. Stress Burnout Trauma s (B.V. verslavingen, misbruik) Angsten Post trauma sch stress syndroom PsyChi Spanningen werk /prive Concentra estoornissen

10 ziekte van Lyme Traject lyme Verloop behandeling 1e me ng Ik was radeloos na 4 jaar met deze slopende ziekte Nu ben ik weer de oude ik. Lyme Blauw is te weinig energie Chronische Infec es zorgen voor ontregeling van het energiesysteem. Dat blijkt uit alle blauwe balken in de grafieken. Door met een gevoelige thermografische scan vast te stellen welke interven es nodig zijn om het regula esysteem te herstellen, zien we in korte termijn dat het meridiaansysteem meer energie krijgt. Met de juiste energie is het lichaam in staat de infec e op te ruimen. In deze specifieke behandeling wordt het immuunsysteem versterkt waardoor het in staat is de Borellia bacterie op te ruimen. De interven es werken op basis van microstroom en dit werkt ook effec ef voor bijvoorbeeld MRSA, Q-koorts en andere infec es.

11 ziekte van Lyme Traject lyme Behandeling Verloop behandeling Me ng na 2e behandeling Me ng na 3e behandeling Groen is voldoende energie

12

13 stress Traject PTSS Verloop behandeling PsyChi behandeling Cliënt met veel PTSS na uitzending naar Afghanistan Onze cliënt is 8 jaar ac ef geweest als militair in binnen en buitenland, waaronder Afghanistan. Zijn klachten waren veelzijdig. 1e me ng bij binnenkomst e 2 me ng 3e me ng, na PsyChi behandeling Ik kon moeilijk in drukke omgevingen komen zoals supermarkten of bioscopen. Klemmende deuren daar kon ik niet tegen. Slapen was een drama. Ik heb drie behandelingen gehad. En eigenlijk was ik van alle klachten af. Ik kreeg de opdracht om te gaan liggen en na 10 minuutjes kon ik lekker slapen. Het effect was eigenlijk direct merkbaar en voelbaar voor mij en mijn omgeving. Ik liep er anders bij, ik kreeg meer lucht. Het belangrijkste is dat de beelden van de trauma sche ervaringen mijn leven niet meer beheersen. Ik kan me zonder me zorgen te maken mijn bed opzoeken en gaan slapen. Ik kan weer genieten van mijn kinderen, krijg meer en meer energie. Ik word mezelf weer.

14

15 Binnen uw bedrijf Intake 1 sessie van 1,5 uur me ngen bij cliënten met burn-out of dreigende burn-out Intake Doel: inzicht in de problema ek, behandelmethode en duur van traject. Raymedyme ng en gesprek met Raymedycoach Reproduceerbaar beeld van: - vermogen om te herstellen - emo onele onbalans - belastbaarheid - chronische klachten in rela e tot de meridianen In dit gesprek vertelt de cliënt zijn verhaal. Deze klachten en ziektegeschiedenis word gematched met de me ngen. Daaruit leiden we een behandelplan af: complex, gemiddeld of eenvoudig. Na meer dan 1 jaar ziekte is dit meestal complex.

16 Fysiek een stap verder meet dat wat al die tijd niet is gezien! Uitgebreider onderzoek/ behandeling Doel: langdurige lichamelijke klachten verminderen of oplossen Reproduceerbaar meten en behandelen. Raymedy kijkt niet naar de symptomen, maar naar het onderliggende systeem. Dat zorgt ervoor dat met Raymedy oorzaken worden gevonden die nog niet eerder zijn gezien. Door het analyseren van het regulerende systeem kunnen bijvoorbeeld - Tekorten vitaminen - Voedingsbelasting - Tekorten mineralen - Aanwezigheid van bacteriën virussen parasieten worden vastgesteld. Als eerder de reguliere aanpak niet werkt biedt Raymedy de mogelijkheid om verder te kijken. Zeer uiteenlopende klachten kunnen door de Raymedy therapeut worden behandeld. Tijdens de intake zijn de klachten gekoppeld aan het meridiaansysteem. In de tweede fase kijkt de therapeut wat nodig is voor het herstel, dit gebeurt met een thermografische scan. Deze scan laat zien op welke signalen het lichaam reageert. Door de signalen wordt het lichaam in staat gesteld het probleem op te lossen. De, soms verrassende, uitslag van de scan gee aan hoe jdens de behandeling het evenwicht in het lichaam kan worden hersteld. In een aantal sessies wordt de cliënt van de klachten afgeholpen. Voorbeeld rugklachten Voorbeeld van een cliënt met lage rugklachten. Al bijna 2 jaar kan hij niet werken en wordt hij behandeld aan zijn onderrug. Door een scan uit te voeren kan Raymedy direct de vinger op de pijnlijke plek leggen, juist ergens midden in de rug. Binnen een aantal behandelingen staat deze cliënt weer te lassen.

17 Binnen uw bedrijf Emo oneel in evenwicht Hulp bij psychische klachten Raymedy PsyChi Doel: oplossen van trauma's en/of belemmerende overtuigingen die het langdurig verzuim mede veroorzaken. Langdurig verzuim is meestal mul factorieel. Belangrijk onderdeel van de begeleiding is om met een Raymedy PsyChi de basis van het probleem, aan te pakken. Raymedy PsyChi is een zeer effec ef protocol dat op een innova eve manier de effecten van PTSS o elemmerende overtuigingen in korte jd weet om te buigen. De jd die hier voor nodig is kan variëren van 4 tot 6 weken Na een aantal Raymedy behandelingen is het lichaam weer in evenwicht en is het, indien nodig, klaar voor een PsyChi. Een werknemer die al een jdje thuis zit lijkt las g in beweging te krijgen. Dat kan door een probleem in de privésfeer maar, zeker ook door geschillen op en rond de werkvloer. Vanwege deze onderliggende oorzaken wordt in het traject vaak een Raymedy PsyChi opgenomen. Deze problemen zijn met de Raymedy PsyChi aan te pakken. In een of enkele behandelingen is de angel uit de zere plek. Voorbeeld Raymedy PsyChi Cliënt was niet meer in staat te werken vanwege psychische klachten, was al voor langere jd uitgeschakeld. Na een grondige check en behandeling is ook PsyChi toegepast. Het meridiaannetwerk reageert hier op en direct is veel meer balans te zien (rode lijn).

18 Binnen uw bedrijf Reintegra e begeleiding coaching terug naar werk Begeleiding terug naar de werkvloer Doel: van langdurige uitval naar langdurig werkzaam! Na langdurige uitval is het raadzaam de terugkeer op de werkvloer goed te begeleiden. Na een jd van afwezigheid is terugkeren op de vloer niet al jd eenvoudig. Een aanzienlijk deel van het Raymedy reïntegra etraject is dan ook dat er jdens het behandelproces coaching plaatsvindt. Wat ervaart de uitgevallen medewerker, hoe zal de terugkeer naar de werkplek er mogelijk uit zien, is die terugkeer nog wel mogelijk? Hiervoor worden ook gesprekken gevoerd met de leidinggevende(n) of de casemanager binnen de organisa e van werkgever. De doelstelling van dit deel van de coaching is dat de uitgevallen medewerker vertrouwen houdt in de aanpak en dat er een verwerkingsproces op gang komt indien terugkeer naar de eigen werkplek niet de op male reïntegra e-oplossing is. Er vinden gesprekken plaats met leidinggevende of directie om het optimale reïntegratieproces in te regelen. Indien niet anders kan worden de mogelijkheden besproken de carrière buiten het bedrijf voort te zetten. Voorbeeld darmklachten Deze cliënt meldt zich al 3 jaar voortdurend ziek met last van de buik. Tijdens een scan blijken een aantal voedselintolleran es Na de me ng wordt direct behandeld. Klant ervaart binnen korte jd minder klachten en dus minder verzuim.

19

20 ziekteverzuim terug Uw bedrijf & u & Raymedy De nieuwe wet beperking ziekteverzuim vangne ers (BeZaVa) legt de verantwoordelijkheid voor de kosten van herstel volledig bij de werkgever. Intake Uitgebreid onderzoek en behandeling Doel: inzicht in de problema ek, Doel: langdurige lichamelijke behandelmethode en duur van klachten verminderen of traject. oplossen Raymedyme ng en gesprek met Raymedycoach Reproduceerbaar beeld van: - vermogen om te herstellen - emo onele onbalans - belastbaarheid - chronische klachten in rela e tot de meridianen In dit gesprek vertelt de cliënt zijn verhaal. Deze klachten en ziekte geschiedenis worden gematchet met de me ngen. Daaruit leiden we een behandel plan af: complex, gemiddeld of eenvoudig. Na meer dan 1 jaar ziekte is dit meestal complex. Reproduceerbaar meten en behandelen. Raymedy kijkt niet naar de symptomen, maar naar het onderliggende systeem. Dat zorgt ervoor dat met Raymedy oorzaken worden gevonden die nog niet eerder zijn gezien. Door het analyseren van het regulerende systeem kunnen bijvoorbeeld - Tekorten vitaminen - Voedingsbelasting - Tekorten mineralen - Aanwezigheid van bacteriën virussen parasieten worden vastgesteld.

21 dringen in uw bedrijf Raymedy PsyChi Doel: Raymedy PsyChi sessies is een effectieve methode om, in korte tijd, belemmerende overtuigingen of trauma s, die een bijdrage leveren aan het ontstaan van langdurig verzuim, op te lossen. Langdurig verzuim is meestal mul factorieel. Belangrijk onderdeel van de begeleiding is om met een Raymedy PsyChi de basis van het probleem, aan te pakken. Raymedy PsyChi is een zeer effec ef protocol dat op een innova eve manier de effecten van PTSS o elemmerende overtuigingen in korte jd weet om te buigen. De jd die hier voor nodig is kan variëren van 4 tot 6 weken Coaching terug naar de werkvloer Doel: Terugkeer op de werkvloer binnen of buiten uw bedrijf. Na langdurige uitval is het raadzaam de terugkeer op de werkvloer goed te begeleiden. Er vinden gesprekken plaats met leidinggevende of directie om het optimale reïntegratieproces in te regelen. Indien niet anders kan worden de mogelijkheden besproken de carrière buiten het bedrijf voort te zetten.

22

23 Waarom Onderscheid Waarom Raymedy? Wat onderscheidt Raymedy Snel, trefzeker, eventueel in house werken Direct inzicht, zowel fysiek als mentaal Wel resultaat, geen bijwerkingen Het lichaam doet het zelf Toegankelijk: mix van fysica en oosterse geneeskunde Grote databank van klachten en oplossingen Duurzame behandeling, duurzame rela e Lichamelijk, psychisch en coaching in 1 traject Vooraf vastgestelde prijzen voor hele traject

24 Raymedy.com Raymedy innova ve healthcare Wij staan voor u klaar U hee het gelezen. Raymedy is succesvol in efficiënte en duurzame reïntegra e bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Van snellere reïntegra e na kanker tot en met volledige duurzame reïntegra e na uitval door PTSS problema ek. Elk reïntegra eproces wordt aangepast aan de individuele omstandigheden. Voor he ige, onduidelijke klachten zal het proces langer duren dan voor bijvoorbeeld iemand die als gevolg van chemobehandelingen en bestralingen niet in staat is te werken. Klachten zoals PTSS die voor Raymedy rela ef eenvoudig zijn vergen een veel korter traject. Naast onze kennis en inzicht staat er een netwerk van entallen Raymrdy therapeuten met hun ervaring voor u klaar Ons kantoor Raymedy Apeldoornseweg BJ Arnhem Nederland

25

26

27 Apeldoornseweg BJ Arnhem Per 1 juli 2015 zijn wij: Raymedy innova ve health care

Rymedy & Sport. Wat is Raymedy? www.raymedycentrumeindhoven.nl

Rymedy & Sport. Wat is Raymedy? www.raymedycentrumeindhoven.nl Sport & Raymedy Wat is Raymedy? Rymedy & Sport (Top)sport draait om details Eén Procent kan het verschil maken tussen het podium en de zijdeur. Toppresta es leveren, wordt ook gezien als een ingewikkeld

Nadere informatie

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake.

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake. BREAKING BARRIERS & BUILDING BRIDGES B4 Organisaties COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN. Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen

Nadere informatie

Handboek Present 2009

Handboek Present 2009 Handboek Present 2009 1 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid van hun medewerkers. Niet alleen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Werk en Mantelzorg. 2 Handreikingen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 3 Succesvoorbeeld mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Inhoudsopgave. 1 Werk en Mantelzorg. 2 Handreikingen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 3 Succesvoorbeeld mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid Inhoudsopgave 1 Werk en Mantelzorg 2 Handreikingen mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid - Handreiking 1 Flexibilisering - Handreiking 2 Bekendheid en Bespreekbaarheid - Handreiking 3 Rolverdeling mantelzorgvriendelijkpersoneelsbeleid

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim

Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Alles wat voor u belangrijk is te weten om grip te krijgen op verzuim Eerste hulp bij verzuim verlagen Verzuim kost geld, logisch dus dat u het verzuim onder uw werknemers wilt verlagen. Maar hoe kunt

Nadere informatie

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS Cursus gezond omgaan met stress 1998 Rob Olk Pagina 1 Cursus gezond omgaan met stress Deze training gaat over stress. U zult leren hoe stress in goede banen te leiden en

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

Handboek Present 2010

Handboek Present 2010 Handboek Present 2010 1 922901-0910.indd 1 02-11-2009 09:42:59 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid

Nadere informatie

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk!

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk! Gery Groen CiEP on track Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie Grip op je werk! Grip op je werk! Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie CiEP on track door Gery Groen Uitgeverij Impulsus

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

stoma en werk Nederlandse Stomavereniging

stoma en werk Nederlandse Stomavereniging stoma en werk Nederlandse Stomavereniging Colofon Tweede druk: april 2010 Oplage: 5000 Tekst en interviews: Rietje Krijnen, Utrecht Fotografie: Lieske Meima, Doorwerth Vormgeving en realisatie: Van den

Nadere informatie

jouw gezondheid telt! Ziekteverzuim HAIRDRESSER

jouw gezondheid telt! Ziekteverzuim HAIRDRESSER HEALTHY jouw gezondheid telt! Ziekteverzuim HAIRDRESSER Ziekteverzuim Ziekteverzuim komt altijd voor. Een hoog ziekteverzuim is een probleem. Hoog verzuim kan een financiële molensteen zijn en de teamsfeer

Nadere informatie

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 Handboek Livvit 2010 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 902903-1001.indd 2 17-12-2009 11:30:35 Voorwoord Beste Livvit klant, Iedere hogeschool is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan

Nadere informatie

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Duurzame inzet van jonge professionals door goede begeleiding van de

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij het leren omgaan met lichamelijke klachten

Cognitieve gedragstherapie bij het leren omgaan met lichamelijke klachten Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie, angststoornissen en alcoholverslaving. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren,

Nadere informatie

Arbocatalogus Werkdruk en werkstress

Arbocatalogus Werkdruk en werkstress Arbocatalogus Werkdruk en werkstress Omgaan met gezondheidsklachten door psychosociale arbeidsbelasting Inhoudsopgave 8 3 8.1 Overspannenheid en burn-out 3 8.2 Traumatische ervaringen in werk 6 8.3 Rollen

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de 45-64 jarige werkzoekenden

Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de 45-64 jarige werkzoekenden Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de 45-64 jarige werkzoekenden Overname voor eigen gebruik is alleen toegestaan na toestemming van Oudstanding Groep B.V. 2014 Oudstanding

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Nell van de Ligt, Stress- en burn-outexpert www.ligtpunt.nl info@ligtpunt.nl

Nell van de Ligt, Stress- en burn-outexpert www.ligtpunt.nl info@ligtpunt.nl Ligtpunt.nl / Nell van de Ligt : Stress en burn-outexpert Bachstraat 35 6521 EH Nijmegen www.ligtpunt.nl info@ligtpunt.nl Tel: 06.14022339 Kvk: 09159941 Inhoudsopgave Voor wie?... blz. 1 Schade voor de

Nadere informatie

Present! Gids 2015 Oplossingen voor uw gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg

Present! Gids 2015 Oplossingen voor uw gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg Present! Gids 2015 Oplossingen voor uw gezondheidsmanagement Altijd zeker van goede Zorg 2 Inhoudsopgave 5 Present! van Avero 6 Praktische zaken 8 Begrippenlijst Present! Persoonlijk 12 Werkplekonderzoek

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie