Circulation: VERSCHILLEN IN BELGISCH ZAKENMODEL ZIJN KLEIN BANKEN MIKKEN OP WOONKREDIETEN EN VERMOGENSADVIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Circulation: 33000 VERSCHILLEN IN BELGISCH ZAKENMODEL ZIJN KLEIN BANKEN MIKKEN OP WOONKREDIETEN EN VERMOGENSADVIES"

Transcriptie

1 PRIVATE S.A. Page: Circulation: Strategie BELGISCHE BANKEN LIJKEN TE VEEL OP ELKAAR VERSCHILLEN IN BELGISCH ZAKENMODEL ZIJN KLEIN BANKEN MIKKEN OP WOONKREDIETEN EN VERMOGENSADVIES Uiteen onderzoek van blijkt dat nogal wat banken in België een vergelijkbaar zakenmodel hanteren Ze lijken vooral geïnteresseerd in woon en consumentenkredieten en in de begeleiding en advisering van vermogende klanten PATRICK CLAERHOUT Auxipress Sinds de financiële crisis van over in een recent interview met willen we zij n en voor wie Wat doen we 2008 en de eurocrisis van De banken geven zo veel mogelijk kre en wat doen we niet meer Die aanpas 2011 is de Belgische bank diet op de hypothecaire markt wat leidt singvan de zakenmodellen verloopt erg sector ingrijpend veranderd tot een enorme concurrentie en ten koste traag Ik verwacht dat heel wat finan De vier grootbanken BNP van de marges gaat Omdat ze bij de kre ciële instellingen de komende maanden Paribas Fortis Dexia KBC dietverstrekking aan ondernemingen en jaren knopen moeten doorhakken en ING kregen zware klap voorzichtiger zijn kopen ze met de rest pen en ruimden de voorbije van het geld overheidsobligaties Wat Scherpe strategische keuzes jaren puin De internationale meteen een nieuwe risicoblootstelling De kritiek is duidelijk te veel banken activiteiten werden verkocht of afge creëert doen hetzelfde ze bieden gelijkaardige bouwd Het globale balanstotaal van de Ook Bjom Cumps professor aan de Vle bankproducten en diensten aan Er zijn sector daalde tot ongeveer 1000 miljard rick Business School wijst erop dat de in ons land te weinig nichespelers die het euro ofiets minder dan drie keer het bbp banken de voorbije jaren wel hun balan aandurven scherpe strategische keuzes van ons land sen opgekuist en hun activiteiten afge te maken De grootbanken plooiden zich bijna slankt hebben maar dat ze nog onvol Een bank die dat wel deed en met groot volledig op de Belgische markt terug doende keuzes gemaakt hebben wat de succes is Bank J Van Breda Co Tot 25 Daardoor nam de concurrentie toe en toekomst betreft De banksector wordt jaar geleden was de instelling een sterk zakte de rendabiliteit Het probleem is geconfronteerd met twee gigantische uit inde Antwerpse regio verankerde spaar dat de banken eigenlijk niet weten wat dagingen een dwingender regulering en bank In 1989 werd de beslissing geno ze moeten aanvangen met het vele spaar de digitalisering Beide kosten handen men zich toe te spitsen op één doelgroep geld van de Belgen zei Luc Coene de vol geld en zullen banken dwingen om ondernemers en vrije beroepen Wij spie gouverneur van de Nationale Bank daar ingrijpende keuzes te maken welke bank gelen ons aan het motto van Michael Por Page 1 / 5

2 PRIVATE S.A. Auxipress BELGISCHE BANKEN Of het nu gaat om de groot spaar of ondernemersbanken allemaal willen ze graag vermogende klanten begeleiden en adviseren Page 2 / 5

3 PRIVATE S.A. ter de essentie van strategie is kiezen toor omgezet wordt in kredieten in het Elke bank kreeg een vragenlijst waarop wat j e niet zal doen zegt woordvoerder buitenland en uitzonderlijk ook al eens ze konden aanduiden welke activiteiten Luk Lammens Door te focussen op een in België Tot deze groep behoren inter prioritair zijn en waarin de bank wil duidelijk omschreven doelgroep kunnen netbanken als Rabobank be Fortuneo groeien alsook welke geen kernactiviteit wij toegevoegde waarde specialisatie en NIBC Direct Ook het Belgische zijn ofworden afgebouwd Daarbij werd een persoonlijke benadering bieden Keytrade onderdeel van Crelan onder een scorecard gaande van twee plussen Er zijn nog een aantal instellingen die scheidt zich door zijn duidelijke profile tot twee minnen gehanteerd zie tabel zich duidelijk afgelijnd op de markt pro ring als onlinebank De banken werd ook om enige toelich fileren Dat zijn in eerste instantie de ver ting gevraagd mogensbankiers de sector van het pri Alles voor iedereen Van de grootbanken kregen we bijna vate banking die zich uitsluitend con Daarnaast zijn er nog tientallen ban uitsluitend plussen binnen wat aantoont centreren op een rijk en vermogend cliën ken actief in België die zich niet onder dat die banken het als hun missie zien teel Bank Degroof Bank Delen Puilaetco scheiden door de keuze voor een inter alles te doen voor iedereen en in alle seg Dewaay enzovoort netmodel ofeen klantensegment menten te groeien Wij zijn een univer Daarnaast zijn er internetspelers die onderzocht ofhet klopt dat deze banken sele bank die zowel particuliere klanten zich duidelijk differentiëren Vaak gaat die meer dan 90 procent van de markt als ondernemers een uitgebreide dienst het om bijkantoren van buitenlandse ban vertegenwoordigen allemaal op elkaar verlening aanbiedt zegt woordvoerster ken die expliciet mikken op het spaargeld lijken Of zijn er toch grotere verschillen Hilde Junius van BNP Paribas Fortis de van de Belgen dat dan via het hoofdkan dan we op het eerste gezicht denken grootste bank van het land Om ons WAT DE BELGISCHE BANKEN WILLEN DOEN EN NIET WILLEN DOEN Belfius BNP KBC ING Argenta AXA Paribas Fortis Bank Crelan DOELGROEP particulieren zelfstandigen kmo s grote ondernemingen openbare besturen REGIONALE FOCUS Vlaanderen Brussel Wallonië buitenland RETAILBANK aantrekken deposito s hypothecaire leningen consumentenkrediet kmo financiering corporate openbare sector infrastructuurfinanciering verzekeringen beleggingsadvies PRIVATE BANKING vermogensbankieren ZAKENBANKIEREN obligaties valuta handel in aandelen M A corporate finance via Exane Page 3 / 5

4 PRIVATE S.A. marktleiderschap te ondersteunen mik kieren is exclusief het speelveld van de als de belangrijkste uitdagingbeschouwt ken we op duurzame groei in alle markt grootbanken Na de afbouw van deze acti In die doelgroep mikt de staatsbank vooral segmenten Die brede aanwezigheid in viteiten na de financiële crisis ambiëren op bedrijven die zaken willen doen met alle lagen van de economie zorgt voor een ze opnieuw groei in dit segment Ook wil overheden Inde kredietverlening en het stabiel bedrijfsmodel dat de langeter len de grootbanken hun bedrijfsklanten advies aan openbare besturen is Belfius mijnrelatie met de klanten ten goede begeleiden in hun internationale expan marktleider en de bank wil die positie komt sie wat verklaart waarom ze het buiten behouden ING België houdt het erop dat het een land als groeimogelijkheid aanduiden Bij Voor KBC is de openbare sector min breed aanbod producten en diensten aan KBC en Belfius komt ook de strategische der aantrekkelijk De bank wil vooral haar alle klantensegmenten biedt en dat ze keuze voor het bankverzekeringsmodel sterke relatie met vermogende particu het verschil trachten te maken door het duidelijk tot uiting En alle grootbanken lieren zelfstandigen kmo s en onderne bankieren makkelijk te maken onder willen graag meer zelfstandigen als klant mingen met een groepsomzet tot 5 mil meer via het altijd beschikbaar zijn van aantrekken jard euro uitbouwen Daarbij staat duur de online en mobiele kanalen zame en rendabele groei voorop beklem In het algemeen is het duidelijk dat de Tegenpool toont KBC De bank beseft ook dat er voor grootbanken een grote rol willen blijven Hier en daar zijn er wat verschillen Zo haar nog groeimogelijkheden liggen bui spelen in het zaken en het vermogens wil BNP Paribas Fortis vooral meer kmo s ten Vlaanderen In Wallonië en Brussel bankieren zo blijkt uit de resultaten van bereiken terwijl Belfius de uitbreiding zal KBC via aparte merken respectieve de rondvraag Meer zelfs het zakenban van zijn positie bij grote ondernemingen lijk CBC en KBC Brussels een poging Bron Belgische banken Bank BKCP Beo Bpost Delta Record VDK van Breda bank Bank Lloyd Bank Bank LEGENDE SYMBOLEN Grote prioriteit voor de bank om te groeien en haar marktaandeel te vergroten De bank wil groeien Een stabilisering van de activiteiten volstaat De bank ziet dit segment niet als een kernactiviteit selectieve afbouw De bank heeft of wil deze activiteit fors verminderen of is er helemaal afwezig DEUTSCHE BANK BELGIE WEIGERT DEELNAME Slechts één Belgische bank weigerde aan de rondvraag van over het businessmodel deel te nemen Deutsche Bank België Deze bank profileert zich via reclamecampagnes als een uitdager van de grootbanken en heeft het in gesprekken graag over zijn unieke businessmodel Maar dat in een eenvoudige scorecard vertalen vond ze niet wenselijk Veel praatjes verkopen rond differentiëring is blijkbaar gemakkelijker dan het op papier aantonen Page 4 / 5

5 PRIVATE S.A. doen om haar actieterrein regionaal uit voudig en transparant is voor onze klan fiel Dat hoeft niet te verbazen beide te breiden ten komen voort uit de openbare kredietin De vijfde bank van het land Argenta Ook Beobank onderstreept het belang stellingen die mikten op de financie is in veel aspecten de tegenpool van de van beleggingsadvies De bank focust ringsbehoeften van een doelgroep Bij grootbanken Argenta focust heel strate scherp op particuliere klanten en heeft Crelan waren dit de landbouwers bij gisch op gezinnen niet op ondernemin een belangrijke positie in consumenten BKCP zelfstandige ondernemers en vrije gen In de klassieke Vlaamse thuismarkt krediet Maar daarnaast biedt ze ook een beroepers Vandaar het belang van kmo ziet de bank nogmooie groeimogelijkhe uitgebreid gamma beleggingsfondsen fïnanciering voor beide banken Maar den maar ook in Wallonië en Nederland Het merendeel van de Belgische banken ook particuliere klanten en woonkre wil ze haar activiteiten uitbreiden De promoot zijn eigen producten Beobank dieten blijven essentieel zo blijkt uit de bank die in het verleden zwaar steunde vindt de onpartijdigheid van het beleg enquête op spaardeposito s en woonkredieten gingsadvies essentieel Dat is de reden Delta Lloyd Bank die zopas werd ver kocht aan de Chinese verzekeraar Anbang koos er enkele jaren geleden De banksector wordt geconfronteerd voor zich toe te spitsen op begoede en vermogende particulieren zelfstandigen met twee gigantische uitdagingen een en vrije beroepers Het bedrijfsmodel is gebaseerd op het verzamelen van depo dwingender regulering en de digitalisering sito s om die te herinvesteren in hypo Björn Ciimps Vlerick Business School thecaire en commerciële kredieten in heeft de j ongste j aren haar basis verbreed waarom wij via open architectuur de België Daarnaast biedt Delta Lloyd Bank haar klanten een gestructureerde opvol gingvan hun financiële doelstellingen en met verzekeringen en beleggingspro meest belovende beleggingsfondsen van hun vermogen De bank wil zich profile ducten en wil daar de komende jaren ver andere financiële instellingen aanbieden ren als een expert inzake vermogensop der werk van maken zegt woordvoerster Sandrine Roberti De bouw beheer en bescherming Na Argenta komt een hele categorie van Winghe middelgrote tot kleine spaarbanken die In deze categorie banken valt VDK Vermogensbankieren een vergelijkbaar zakenmodel hanteren Spaarbank op door haar regionale focus En laat dit nu net de niche zijn waarin spaargeld aantrekken bij particuliere klan Het is de enige bank die haar actieterrein alle banken potentieel zien Ofhet nu gaat ten en dat maximaal omzetten in hypo beperkt tot Vlaanderen In Wallonië is er om de groot spaar of ondernemers thecaire leningen en of consumenten met de coöperatieve bank CPH één instel banken allemaal willen ze vermogende krediet Tot deze categorie behoren instel ling die zich net als VDK als een kleine klanten begeleiden en adviseren Deze lingen als Bpost Bank Beobank Record lokale speler profileert business levert commissie en fee inkom Bank en VDK Spaarbank sten op en maakt de banken minder Wij richten ons inderdaad op de par Gemengd model afhankelijk van de rentemarge die dooi ticuliere markt met een uitgebreid gamma Naast de groot en de spaarbanken is de evolutie van de rente onder zware druk aan producten voor dagelijks bankieren er een categorie banken die het als hun staat Beleggingen en beleggingsverze sparen en kredieten zegt Wouter Baelde missie zien om specifiek maar niet exclu keringen verkopen kan de rendabiliteit corporate communications manager van sief zelfstandigen ondernemers vrije een duwtje geven En met de 250 miljard Bpost Bank Bpost Bank was al zeer actief beroepen of kmo s te bedienen Door euro die nog altij d op weinig renderende in consumentenkrediet en biedt vanafde gaans mikken ze echter evengoed op par spaarrekeningen staat blijft het een acti tweede jaarhelft van 2015 ook hypothe ticulieren en blijven ze zeer actief in viteit met een groot groeipotentieel caire leningen aan woon en consumentenkredieten Daar Als het een teken aan de wand mag zijn naast bieden ze ook specifieke produc hoewel de bank geen aparte privateban Belegg i ngsadvies ten en financieringsmogelijkheden voor kingdiensten aanbiedt zet Argenta twee Toch wint bij dit soort eenvoudige zelfstandigen en kmo s De banken met plussen naast het vermogensbankieren spaarbanken het beleggingsadvies aan dit gemengde model zoals Crelan Wat andere banken private personal of belang blijkt nog uit onze rondvraag BKCP AXA Bank en Delta Lloyd Bank premium bankieren noemen doen wij ook Record Bank heeft bekendheid verwor hebben niet altijd het meest duidelijke voor een grote groep klanten zegt CEO ven met haar spaarrekeningen en kasbons imago Toeval ofniet het zijn ook de ban John Heller Onder de Argenta kan met toprendementen zegt Dirk Cuy ken die niet vooroplopen in de digitali toorhouders zijn heel wat masters in de pers senior manager communication van sering financiële planning Veel klanten vragen Record Bank een dochter van ING Bel Crelan dat ontstaan is uit de fusie van en krijgen advies op het terrein van ver gië Maar nu zetten we ook meer en Landbouwkrediet en Centea en BKCP mogen fiscaliteit successie enzovoort meer in op beleggingen via fondsen We het voormalige Beroepskrediet hebben Argenta zal zich de komende jaren op dat bieden een fondsengamma aan dat een in menig opzicht een vergelijkbaar pro vlak verder versterken Page 5 / 5

ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR

ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR Bankieren voor de samenleving Rapport over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de financiële sector 2012 > Rapport over de maatschappelijke

Nadere informatie

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar.

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar. # 1 Welke zekerheden zijn er in 2012? WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank Ontdek de spaarrekeningen van het jaar Focus op uw spaargeld 2 Edito Geslaagde vergelijking 3 OOK IN 2012 HET

Nadere informatie

een bank? Hoe werkt Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie

een bank? Hoe werkt Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Hoe werkt een bank? Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie Een initiatief van BNP Paribas Fortis in samenwerking met Tijd Connect. scherpgesteld

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2007

Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Kiezen voor ondernemerschap 2007 was het jaar van de keuzes. En vooral: het uitwerken van die keuzes. Met de voornaamstekeuze debesteprivatebank van Nederland en België

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW Campagnedossier FairFin December 2012 Auteurs: Stijn Suijs en Frank Vanaerschot 1. Tem het Bankwezen De financiële markten hebben ons woelige jaren bezorgd. Het bankwezen

Nadere informatie

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius STRATEGY TRENDS 2015 The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius Inhoud 1 Strategy Trends 2015: The CEO s agenda 3 1. Het heft in eigen hand 5 2. Forecast NL 11 3. Wat kiest de CEO? 17 4. Businessmodel

Nadere informatie

MERGERS & ACQUISITIONS

MERGERS & ACQUISITIONS DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Vertrouwen De basis voor elke fusie of overname WCO Wettelijk kader zorgt voor stabiliteit

Nadere informatie

A de mogelijkheid van een bank om met het eigen vermogen garant te staan voor eventuele verliezen op debiteuren

A de mogelijkheid van een bank om met het eigen vermogen garant te staan voor eventuele verliezen op debiteuren BANK EN BEURS BINNENSTEBUITEN DEEL 1 Wetgevend en institutioneel kader: BIJKOMENDE VRAGEN & OPDRACHTEN: OPLOSSINGEN Multiplechoicevragen 1 De voornaamste macro-economische functie van een bank is: A het

Nadere informatie

Extra. Vernieuwing in het financiële landschap. Troeven van de financiële tussenpersoon. 24 oktober 2013. www.bzbcongres.be

Extra. Vernieuwing in het financiële landschap. Troeven van de financiële tussenpersoon. 24 oktober 2013. www.bzbcongres.be Extra BZB-congres Vernieuwing in het financiële landschap Troeven van de financiële tussenpersoon 24 oktober 2013 www.bzbcongres.be CRM Group presenteert: De nieuwste en meest complete totaaloplossing

Nadere informatie

NNEK is een vermogensbeheerder met een lange

NNEK is een vermogensbeheerder met een lange VERDIEPEND vermogensplanning PENSIOENADVIES STEEDS VAKER VERMOGENSADVIES Volgens NNEK neemt de markt voor vermogensadvisering en vermogensplanning alleen maar toe. Directeur Egbert Berkhoff zou graag zien

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2014

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2014 BNP Paribas Fortis NV Jaarverslag 2014 Inleiding Het Jaarverslag 2014 van BNP Paribas Fortis omvat zowel de geauditeerde Geconsolideerde als Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag

Nadere informatie

Adviseurs. Thema: Indexproducten

Adviseurs. Thema: Indexproducten Indexproducten Adviseurs Thema: Indexproducten in de frontlinie Indexproducten raken steeds meer ingeburgerd bij beleggers. Maar hebben beleggingsadviseurs wel het juiste arsenaal in huis om aan de wensen

Nadere informatie

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN Nooit eerder was beleggen zo laagdrempelig als nu. De drie belangrijke voordelen van online beleggen? De snelheid, het eenvoudige beheer en de geringe kosten die ermee gepaard

Nadere informatie

In de praktijk. Vertrouwen in 2014? Wij wel!

In de praktijk. Vertrouwen in 2014? Wij wel! In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2014 Expertise: Hoe vandaag (her)beleggen? Wim Oste, Specialist financiële markten bij Bank J.Van Breda & C, geeft u een korte macro-economische

Nadere informatie

KLEUR VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 123 - herfst 2013 - www.triodos.be

KLEUR VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 123 - herfst 2013 - www.triodos.be DE KLEUR VAN GELD Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 123 - herfst 2013 - www.triodos.be THEMANUMMER 20 JAAR: ONDER- NEMERS OVER DE ECONOMIE VAN MORGEN FRANS DE CLERCK, OPRICHTER VAN TRIODOS IN BELGIË

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv 2012 G E C O M B I N E E R D J A A R V E R S L A G 2 Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

De prijs van een privébankier

De prijs van een privébankier De prijs van een privébankier (tijd) Een eigen bankier die voor u werkt, u perfect op maat gesneden oplossingen aanbiedt of zelfs uw hele patrimonium beheert. Het is een droom die enkel weggelegd is voor

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep Jaarverslag 2007 Rabobank Groep Kerngegevens 2007 2006 2005 2004 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal 570.503 556.455 506.573 483.574 Kredieten aan private cliënten 355.973

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep Jaarverslag 2007 Rabobank Groep Kerngegevens 2007 2006 2005 2004 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal 570.503 556.455 506.573 483.574 Kredieten aan private cliënten 355.973

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête

Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête Advisory Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête Inhoudsopgave Sectie Pagina 1 Samenvatting 2 Introductie 3.1 Thema: Economie 3.2 Thema: Maatschappij 3.3 Thema: Individu 1 6 8 15

Nadere informatie

Extra. De zelfstandige financiële tussenpersoon in 2020. de dienstverlening aan klanten. 25 oktober 2012. www.bzbcongres.be

Extra. De zelfstandige financiële tussenpersoon in 2020. de dienstverlening aan klanten. 25 oktober 2012. www.bzbcongres.be Extra BZB-congres De zelfstandige financiële tussenpersoon in 2020 de dienstverlening aan klanten 25 oktober 2012 www.bzbcongres.be 11.06 AM Stockholm 06.06 PM Hong Kong 11.06 AM Antwerpen 05.06 AM New

Nadere informatie