Gebruikersovereenkomst voor de Vodafone SmartPass

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikersovereenkomst voor de Vodafone SmartPass"

Transcriptie

1 Gebruikersovereenkomst voor de Vodafone SmartPass Deze gebruikersovereenkomst is van toepassing op uw Vodafone SmartPass en Vodafone SmartPass App die door ons, Wirecard, aan u is verstrekt. 1. Uw Vodafone SmartPass De Vodafone SmartPass-card of -sticker biedt u de mogelijkheid om bedragen te laden op een gebruiksvriendelijke prepaid-rekening vanaf uw eigen bankrekening of met gebruik van andere betaalmiddelen. U heeft toegang tot het tegoed op uw prepaid-rekening met een Vodafone SmartPasscard (een fysieke card en/of een virtuele card die is vervat in de Vodafone SmartPass App) of sticker die is gekoppeld aan de Vodafone SmartPass App op uw mobiele apparaat. U kunt uw Vodafone SmartPass gebruiken: om online, telefonisch of in persoon te betalen voor goederen en diensten; om bedragen over te maken naar een andere Vodafone SmartPass-rekening; en voor contactloze transacties tot aan de limiet zoals vermeld in de Bijlage Tarieven en Voorwaarden en Gebruiksrestricties. Om uw Vodafone SmartPass aan te vragen moet u: ouder zijn dan 18 jaar; Nederlands ingezetene zijn; het exemplaar van deze overeenkomst en de Bijlage Tarieven en Voorwaarden hebben gelezen; en beschikken over een "smartphone" waarop de Vodafone SmartPass App is geïnstalleerd en geactiveerd, tenzij wij u anders berichten. Alvorens u het online registratieformulier indient krijgt u een overzicht van de door u ingevoerde gegevens te zien. Als u fouten ontdekt kunt u terug navigeren en uw gegevens wijzigen. Zodra u zich heeft geregistreerd en deze overeenkomst heeft aanvaard, zullen wij u een sturen. Deze bevat een bevestiging van de ontvangst van uw aanvraag en de mogelijkheid een exemplaar van deze overeenkomst te downloaden en te bewaren. Uw Vodafone SmartPass is geen creditcard en is niet hetzelfde als een persoonlijke bank- of spaarrekening. U krijgt geen rente over de bedragen die u op uw Vodafone SmartPass prepaid-rekening laadt. Uw Vodafone SmartPass-card of -sticker blijft te allen tijden eigendom van ons en wij kunnen u te allen tijde verzoeken het gebruik ervan te staken en de card of sticker te vernietigen. Wij zullen uw aanvraag beoordelen en, indien wij deze accepteren, u een Vodafone SmartPass-pakket sturen, met daarin: (i) uw inactieve Vodafone SmartPass-card of -sticker; (ii) uw PIN voor gebruik van uw Vodafone SmartPass-card of -sticker; en (iii) alle overige bijbehorende documenten, met inbegrip van gegevens over onze web support guides. Als u een Vodafone SmartPass-card ontvangt, dient u onmiddellijk uw handtekening op de achterkant van uw card te zetten in het daarvoor bestemde vakje. 2. Het activeren van uw Vodafone SmartPass Als u uw Vodafone SmartPass registreert, wordt u gevraagd een wachtwoord en een gebruikersnaam aan te maken. Bewaar deze gegevens op een veilige plek. Door het registreren van uw Vodafone SmartPass stemt u in met deze overeenkomst. Deze overeenkomst blijft van kracht totdat deze afloopt of wordt beëindigd door u of door ons in overeenstemming met het bepaalde in artikel 11 en 12. U kunt uw Vodafone SmartPass-kaart of sticker activeren via onze website. Om uw Vodafone SmartPass te activeren, logt u in op uw Vodafone SmartPass-account en volgt u de instructies.

2 3. Controle van uw identiteit Het kan voor ons noodzakelijk zijn om uw identiteit te controleren om u Vodafone SmartPassdiensten te kunnen leveren, zoals: het instellen van uw Vodafone SmartPass; indien u over een periode van 12 maanden meer dan 2.500,- op uw Vodafone SmartPass wilt laden; indien u gebruik wilt maken van "Verstuur Geld" op de Vodafone SmartPass App om geld over te maken naar een andere persoon; indien u eventuele dag limieten of gebruiksbeperkingen die van toepassing kunnen zijn op uw Vodafone SmartPass wilt opheffen; het doen van terugboekingen; of het uitgeven van een nieuwe of vervangende Vodafone SmartPass. Indien wij uw identiteit moeten controleren, zullen wij u vragen om uw persoonlijke gegevens en uw adres. Ook kunnen wij u vragen om schriftelijk bewijs en kunnen wij uw kredietdossier controleren ter bevestiging van uw identiteit. Wij kunnen een kredietreferentie- of fraudepreventiebureau vragen een identiteitscontrole voor ons uit te voeren. Deze controles zijn uitsluitend bedoeld voor identificatiedoeleinden en houden geen kredietcontroles in. De bureaus kunnen uw gegevens en de uitgevoerde controles opslaan. Indien u wilt weten welke kredietreferentie- of fraudepreventiebureau wij inschakelen om deze controles uit te voeren kunt u contact opnemen met het Vodafone SmartPassklantenservice via de contactgegevens in artikel Het opladen van uw Vodafone SmartPass U kunt uw Vodafone SmartPass op verschillende manieren opladen, onder meer door overboeking vanaf uw eigen bankrekening, ideal, of door gebruikmaking van een 3D Secure geregistreerde debit- of creditcard. Meer informatie over de verschillende manieren waarop u uw Vodafone SmartPass kunt opladen vindt u op de website. Als u uw Vodafone SmartPass oplaadt, zullen wij de bedragen op uw Vodafone SmartPass laden zo spoedig mogelijk nadat wij uw betaling ontvangen. Voor overboekingen (waarbij u een overboeking doet naar uw Vodafone SmartPass-rekening vanaf uw bankrekening) hangt het moment waarop wij de betaling ontvangen af van uw bank. Wij schrijven een totaalbedrag af van de bron (de persoonlijke bankrekening debit of creditcard die u gebruikt om uw Vodafone SmartPass te laden) gelijk aan: het bedrag dat u wilt opladen, plus eventueel geldende oplaadtarieven. Vervolgens crediteren wij dit totaalbedrag op uw Vodafone SmartPass prepaid-rekening, waarna wij de geldende oplaadtarieven onmiddellijk in mindering brengen. Op uw Vodafone SmartPass resteert vervolgens het door u gekozen oplaad bedrag. Er geldt geen minimumbedrag voor het opladen van uw Vodafone SmartPass, mits uw tegoed op uw Vodafone SmartPass toereikend is om een eventueel geldende oplaadtarief te voldoen. Zie onze Bijlage Tarieven en Voorwaarden aan het eind van deze overeenkomst voor de opwaardeerlimieten die voor uw Vodafone SmartPass gelden, en voor een overzicht van wat u kunt doen met uw Vodafone SmartPass, afhankelijk van of wij uw identiteit al dan niet hebben gecontroleerd. Het is niet mogelijk uw tegoed te verhogen met een bedrag hoger dan de opwaardeerlimtieten. Als om welke reden dan ook lukt toch met een hoger bedrag op te waarderen zullen wij het volledige bedrag van de opwaardeertransactie naar een afzonderlijke rekening overboeken waar het vijf dagen voor u wordt bewaard. In die periode van vijf dagen dient u uw identiteit te bevestigen op de door ons aangegeven wijze. Als u uw identiteit niet binnen de door ons gestelde termijn bevestigt, zullen wij,

3 zolang dit ons wettelijk is toegestaan, het volledige bedrag van de oplaadtransactie aan u terugstorten. Voor deze terugstorting van bedragen kan een tarief gelden. 5. Het gebruik van uw Vodafone SmartPass Als u gebruik maakt van uw Vodafone SmartPass schrijven wij de waarde van uw transactie, en alle toepasselijke kosten, af van het tegoed op uw Vodafone SmartPass rekening. U dient er altijd voor te zorgen dat uw tegoed op uw Vodafone SmartPass toereikend is voor het bedrag van elke transactie die u wilt verrichten en voor alle eventuele kosten die gelden, en dat het binnen uw transactielimiet valt. Als het tegoed op uw Vodafone SmartPass niet toereikend is, zullen wij u dat per e- mail en/of SMS laten weten zodra het ons ter kennis komt. U dient uw Vodafone SmartPass op te laden om het tekort aan te vullen. Als u verzuimt om dat te doen, mogen wij het tekort verhalen op een andere rekening die u houdt bij Wirecard of op bedragen die u op een later tijdstip op uw Vodafone SmartPass laadt. 6. De Vodafone SmartPass App Deze overeenkomst is ook van toepassing op de Vodafone SmartPass App, die u kunt downloaden als u beschikt over een daarvoor geschikte mobiele telefoon en internettoegang. Door middel van installatie van de Vodafone SmartPass App stemt u in met deze overeenkomst. 6.1 Wanneer u voor Vodafone SmartPass registreert wordt u gevraagd een wachtwoord en een gebruikersnaam voor uw SmartPass account aan te maken. U moet dit wachtwoord en deze gebruikersnaam invoeren als u de Vodafone SmartPass App downloadt en voor het eerst in gebruik neemt. U wordt ook gevraagd om een PIN aan te maken om de SmartPass App en de transacties te beschermen. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat u uw wachtwoord, gebruikersnaam en PIN geheimhoudt. Wij kunnen de identiteit van mensen die gebruikmaken van de Vodafone SmartPass App niet controleren, dus u bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden verricht met gebruikmaking van uw naam, wachtwoord en SmartPass App PIN, en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, tenzij deze een gevolg is van nalatigheid onzerzijds. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u enig onbevoegd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of SmartPass App PIN ter kennis komt of indien u dit vermoedt. 6.2 Wirecard stelt u op dit moment de Vodafone SmartPass App gratis beschikbaar voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wirecard kan de Vodafone SmartPass App in de toekomst echter wijzigen of intrekken, of een vergoeding in rekening brengen voor het gebruik van de Vodafone SmartPass App. 6.3 Downloaden of toegang verschaffen tot de Vodafone SmartPass App gebruikt data, waarop uw bestaande overeenkomst met Vodafone (of een andere mobiele telefonieprovider, indien anders dan Vodafone) voor datagebruik van toepassing is. Als u zich toegang verschaft tot de Vodafone SmartPass App terwijl u aan het roamen bent, kunnen op grond van uw bestaande overeenkomst met uw mobiele telefonieproviderkosten in rekening worden gebracht voor browsen, downloaden en ander datagebruik tegen de standaard datatarieven voor roaming. 6.4 Wirecard verleent u een wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, licentie om de Vodafone SmartPass App te gebruiken voor uw persoonlijk gebruik. Wij maken u er echter op attent dat deze app ook materiaal kan bevatten dat is vervaardigd door of eigendom is van anderen. Uw gebruik van de Vodafone SmartPass App geeft u geen rechten op de intellectuele eigendomsrechten van Wirecard of anderen met betrekking tot de Vodafone SmartPass App. Het is u niet toegestaan de Vodafone SmartPass App te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden, of om iets te doen wat inbreuk maakt op auteursrechten, merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van enige persoon in en op de Vodafone SmartPass App en de content daarvan. Wirecard en haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk al die rechten voor. In dit kader geldt ook dat u geen kopieën van de App mag maken of verspreiden, of anderen toelaat dit te doen.

4 7. Kosten die wij aan u in rekening kunnen brengen Alle kosten en gebruiksbeperkingen die van toepassing zijn op uw Vodafone SmartPass zijn gespecificeerd in de Bijlage Tarieven en Voorwaarden. Alle kosten die u betaalt, worden vermeld in uw transactieoverzicht dat u kunt inzien via de Vodafone SmartPass App en de Vodafone SmartPass website. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld kosten in rekening brengen voor het opladen van uw Vodafone SmartPass, het vorderen van restituties, het annuleren van uw Vodafone SmartPass, indien er zich een tekort op uw Vodafone SmartPass voordoet, indien u uw autorisatie voor een transactie intrekt, indien u rekeningoverzichten opvraagt, of indien u gedurende een bepaalde (in de Bijlage Tarieven en Voorwaarden vermelde) periode geen transacties op uw rekening verricht. Door het activeren van uw Vodafone SmartPass stemt u in met betaling van alle kosten die op uw Vodafone SmartPass van toepassing zijn, zoals vermeld in de Bijlage Tarieven en Voorwaarden. Autorisatie van transacties U dient een autorisatie te geven voor elke transactie die u wilt uitvoeren. U kunt dit doen door: uw PIN in te voeren of een andere beveiligingscode te verstrekken om voor goederen en diensten te betalen; een ontvangstbewijs te ondertekenen; uw Vodafone SmartPass-gegevens en/of andere gevraagde gegevens te verstrekken; uw Vodafone SmartPass tegen een contactloze terminal te houden of uw Vodafone SmartPass in een Vodafone SmartPass-leesapparaat in te voeren om een betaling te verrichten; of via de SmartPass app een overboeking van de ene SmartPass account naar een andere SmartPass account te verrichten door via de functie Verstuur Geld de instructies te volgen en te klikken om de transactie te bevestigen wanneer dat wordt aangegeven. Voor aankopen ontvangen wij uw transactieopdrachten wanneer wij het transactiebericht van de winkelier ontvangen. Voor overboekingen via Verstuur Geld ontvangen wij uw transactieopdrachten wanneer wij het transactiebericht ontvangen. Voor andere transacties, waaronder verzoeken om terugbetaling, ontvangen wij uw transactieopdrachten op het moment dat u ons vraagt de transactie af te ronden, tenzij u een transactie aanvraagt na uur, in welk geval de transactieopdracht wordt geacht door ons te zijn ontvangen op de volgende werkdag. U kunt uw autorisatie intrekken totdat de transactie niet meer kan worden geannuleerd. Dit betekent dat u uw autorisatie voor onmiddellijke betalingen alleen kunt intrekken voordat wij uw transactieopdrachten ontvangen en voor transacties op een latere datum (bijvoorbeeld een automatisch incasso) als u dit telefonisch laat weten aan de SmartPass klantenservice voor het einde van de werkdag voorafgaande aan het geplande plaatsvinden van de transactie. 8. Uw rechten U kunt terugboeking van transacties van ons vorderen indien: u de transactie niet heeft geautoriseerd in overeenstemming met deze overeenkomst en u ons onverwijlde, doch uiterlijk binnen 13 maanden na de datum van afschrijving, op de hoogte stelt van de ongeautoriseerde of onjuist uitgevoerde transactie; of in een vooraf geautoriseerde transactie niet het exacte bedrag was vermeld toen u deze autoriseerde en het door een verkoper in rekening gebrachte bedrag ongebruikelijk hoog is, mits u ons hiervan onverwijld, doch uiterlijk binnen 8 weken na de datum van afschrijving, op de hoogte heeft gesteld. Binnen tien werkdagen na ontvangst van uw vordering zullen wij het desbetreffende bedrag terugboeken of u laten weten welke nadere informatie wij nodig hebben om uw recht op terugboeking te kunnen controleren.

5 Wij zijn niet aansprakelijk voor uw schade in geval van fraude, nalatigheid of schending van deze overeenkomst door u of indien u ons niet op de hoogte heeft gesteld van verlies of diefstal van uw Vodafone SmartPass-card, -sticker of een mobiel telefoonapparaat waarop uw Vodafone \SmartPass App staat. Onder deze omstandigheden kunnen wij een eventuele terugboeking door ons aan u terugdraaien en bent u rechtens verantwoordelijk voor alle schade of onkosten die wij lijden of maken als gevolg van uw gebruik van de Vodafone SmartPass. 9. Beperkingen Soms kan het noodzakelijk zijn dat wij beperkingen opleggen door uw Vodafone SmartPass-rekening, - card, -sticker en/of Vodafone SmartPass App te blokkeren of te annuleren, de verwerking van transacties te weigeren, of te weigeren om bedragen op uw Vodafone SmartPass-rekening te laden. Wij kunnen deze maatregelen ter beperking van het gebruik van uw Vodafone SmartPass-rekening, Vodafone SmartPass App en/of uw Vodafone SmartPass-card of -sticker nemen: in geval van verlies of diefstal van uw Vodafone SmartPass-card of -sticker of een mobiele telefoon waarop uw Vodafone SmartPass App staat; indien wij zorgen omtrent beveiliging hebben of vermoeden dat uw Vodafone SmartPass of Vodafone SmartPass-rekening en/of Vodafone SmartPass App op een onrechtmatige of verdachte wijze wordt gebruikt; of indien wij hiertoe over moeten gaan om te voldoen aan de wet. Als wij deze maatregelen nemen, zullen wij u dat, indien mogelijk, van tevoren, of anders onmiddellijk daarna, laten weten, onder opgaaf van onze redenen, tenzij het feit dat wij u op de hoogte stellen redelijke beveiligingsmaatregelen in gevaar zou brengen of anderszins onrechtmatig zou zijn. Wij zullen uw Vodafone SmartPass-rekening, -card of -sticker en/of Vodafone SmartPass App onverwijld deblokkeren (indien van toepassing) of uw Vodafone SmartPass-card of -sticker vervangen door een nieuwe zo spoedig mogelijk nadat de gronden waarop wij het gebruik daarvan hebben gestopt zijn komen te vervallen. Indien u eventuele beperkingen die wij aan u opleggen wilt bespreken, kunt u contact opnemen met de SmartPass klantenservice. Wij kunnen weigeren een transactie te verwerken: indien het tegoed op uw Vodafone SmartPass ontoereikend is voor een transactie waarvoor u opdracht heeft gegeven; indien uw transactie een eventueel geldende limiet of in de Bijlage Tarieven en Voorwaarden vermelde gebruiksbeperking te boven gaat; indien u heeft verzuimd een tekort aan te vullen of kosten te betalen; indien u in strijd handelt met deze overeenkomst; in geval van verlies of diefstal van uw Vodafone SmartPass of een mobiele telefoon waarop uw Vodafone SmartPass App staat; indien wij zorgen omtrent de veiligheid hebben of vermoeden dat u uw Vodafone SmartPass op onrechtmatige of verdachte wijze gebruikt; of indien de transactieopdracht onduidelijk of onvolledig is of een kennelijke fout bevat. Indien wij weigeren een transactie te verwerken omdat wij menen dat deze mogelijk verdacht of onrechtmatig is, zullen wij indien dit op grond van het toepasselijk recht is toegestaan telefonisch contact met u opnemen. Indien wij weigeren een transactie te verwerken om enige andere reden, zullen wij u onverwijld, of in elk geval voor het einde van de volgende werkdag, per op de hoogte stellen, onder opgaaf van redenen en onder vermelding van de wijze waarop u de informatie die in ons bezit is en op grond waarvan wij weigeren de transactie te verwerken kunt corrigeren, tenzij het feit dat wij u op de hoogte stellen redelijke beveiligingsmaatregelen in gevaar zou brengen of anderszins onrechtmatig zou zijn.

6 10. Beëindiging Wij kunnen deze overeenkomst schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden indien: u in strijd handelt met deze overeenkomst; u verzuimt een tekort aan te vullen of tarieven en/of kosten te betalen binnen de in deze overeenkomst gestelde termijn; of u onze medewerkers of iemand anders die namens ons optreedt op een bedreigende of beledigende wijze behandelt. Voorts kunnen wij deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen of uw Vodafone SmartPass-rekening, -card of -sticker en/of uw gebruik van de Vodafone SmartPass App opschorten indien wij van mening zijn dat u uw Vodafone SmartPass en/of Vodafone SmartPass App willens en wetens gebruikt om fraude te plegen of voor andere onrechtmatige doeleinden. Indien wij dit doen, zullen wij u in beginsel hierover zo spoedig mogelijk per berichten voorzover dat ons is toegestaan. Indien wij uw Vodafone SmartPass-rekening, -card of -sticker en/of gebruik van de Vodafone SmartPass App opschorten, of als wij of u deze overeenkomst beëindigen, dient u het gebruik van uw Vodafone SmartPass-rekening, -card of -sticker en/of Vodafone SmartPass App onmiddellijk te staken. 11. Opheffing van uw rekening en terugbetaling van uw tegoed U kunt uw Vodafone SmartPass-rekening te allen tijde opzeggen zonder opzeggingstermijn en u kunt het tegoed dat u op uw Vodafone SmartPass heeft geladen geheel of gedeeltelijk terugvorderen (d.w.z. laten terugbetalen). Hiertoe kunt u contact opnemen met de SmartPass klantenservice per aan online op of per post aan SmartPass Klantenservice, Postfach , Leipzig, Duitsland. Na aftrek van de kosten van al uw transacties en de geldende tarieven zullen wij een eventueel resterend tegoed op uw Vodafone SmartPass binnen vijf werkdagen terugstorten, onder voorwaarde van alle identiteitscontroles die wij mogelijk moeten uitvoeren, en mits wij ervan overtuigd zijn dat er geen sprake is van fraude of nalatigheid door u. U dient ons te laten weten hoe u wilt dat wij uw tegoed terugstorten. De opties voor terugstorting van uw tegoed zijn als volgt: terugbetaling van het tegoed naar de bron van waaruit de bedragen zijn opgeladen (bijvoorbeeld overboeking naar uw persoonlijke bankrekening); of overboeking van het tegoed naar een persoonlijke bankrekening die op dezelfde naam staat als uw Vodafone SmartPass. 12. Verval van de Vodafone SmartPass Uw Vodafone SmartPass-card of -sticker: Wij zullen een vervangende Vodafone SmartPass-card of -sticker verstrekken voordat uw huidige card of sticker vervalt of als u ons vraagt een verloren of gestolen card of sticker te vervangen. Indien de Kosten en Gebruiksbeperkingen een vergoeding vermelden voor een vervangende Vodafone SmartPass-card of - sticker zullen wij deze vergoeding automatisch afschrijven van uw Vodafone SmartPass-tegoed. Als er een vergoeding geldt en uw tegoed op uw Vodafone SmartPass niet toereikend is voor die vergoeding dient u binnen 90 dagen uw Vodafone SmartPass op te laden om het tekort aan te vullen. Indien u dit niet doet, kunnen wij deze overeenkomst beëindigen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 11.

7 Indien u geen vervangende Vodafone SmartPass wenst, dient u ten minste vijf werkdagen vóór de vervaldatum van uw huidige card of sticker contact met ons op te nemen en ons te verzoeken deze niet te vervangen. U kunt dan om terugboeking (d.w.z. terugstorting) van het resterende tegoed op uw Vodafone SmartPass verzoeken via het in artikel 12 beschreven proces. Uw Vodafone SmartPass-rekening: Uw Vodafone SmartPass-rekening vervalt 12 maanden na de datum van eerste activering, maar wordt automatisch verlengd. Indien de Bijlage Tarieven en Voorwaarden een verlengingsvergoeding vermelden, zullen wij die vergoeding automatisch van uw Vodafone SmartPass-tegoed afschrijven. Als er een vergoeding geldt en uw tegoed op uw Vodafone SmartPass daarvoor niet toereikend is, dient u binnen 90 dagen uw Vodafone SmartPass op te laden om het tekort aan te vullen. Indien u dit niet doet, kunnen wij deze overeenkomst beëindigen in overeenstemming met het bepaalde in artikel Beveiliging van uw Vodafone SmartPass U dient uw Vodafone SmartPass op een veilige plek te bewaren. U dient de PIN te onthouden, alle vermeldingen van de PIN te vernietigen en u mag de PIN of enige andere beveiligingsgegevens nimmer bekendmaken aan een ander. Indien u vermoedt dat iemand anders uw pincode kent, dient u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen en de pincode zo snel mogelijk te wijzigen. U kunt online het saldo op uw Vodafone SmartPass-rekening inzien in uw persoonlijke gedeelte op de website en via de Vodafone SmartPass App. Wij raden u aan het saldo op uw Vodafone SmartPass-rekening regelmatig te controleren. Wij maken uw transactiegeschiedenis voor u beschikbaar via de Vodafone SmartPass App en het persoonlijke gedeelte op de website, en werken dit eenmaal per dag bij. U dient uw transactiegeschiedenis regelmatig te controleren, omdat u daar de gegevens kunt zien van elke transactie en u in staat stelt snel transacties te identificeren die u niet herkent. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van verlies of diefstal van uw Vodafone SmartPass of uw mobiele telefoon met daarop uw Vodafone SmartPass App. Ook dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen in geval van problemen met transacties of uw PIN. U kunt hiervoor 24 uur per dag bellen met onze hulplijn voor verloren en gestolen SmartPass op of, indien u vanuit het buitenland belt, Indien u uw Vodafone SmartPass als verloren of gestolen opgeeft, kunnen wij u vragen een verklaringsformulier in te vullen en aan ons te retourneren. Wij kunnen maximaal 150,- inhouden van elke terugboeking van een transactie, voor elke transactie die wordt verricht met gebruikmaking van uw PIN of andere beveiligingsgegevens, voordat u ons op de hoogte stelt van het verlies of de diefstal van uw Vodafone SmartPass of uw mobiele telefoon met daarop uw Vodafone SmartPass App. 14. Onze aansprakelijkheid Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor schade als gevolg van: abnormale of onvoorziene omstandigheden die buiten onze invloedssfeer vallen, waarbij wij die gevolgen niet konden vermijden hoewel we daartoe de nodige inspanningen hebben verricht; weigering door een verkoper om uw Vodafone SmartPass te accepteren; of naleving door ons van toepasselijke voorschriften van wet- of regelgeving. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor: bedrijfsonderbreking of gederfde inkomsten, schade aan reputatie, verlies van goodwill, kansen of verwachte besparingen; of verlies of schade van enigerlei aard die niet rechtstreeks het gevolg is van schending onzerzijds van deze overeenkomst.

8 Wij verstrekken de Vodafone SmartPass App in de staat waarin die op dat moment verkeert ("as is") en garanderen niet dat deze foutloos werkt, en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies. Wij zullen ons redelijk inspannen om de Vodafone SmartPass App aan u ter beschikking te stellen, maar wij zijn niet aansprakelijk jegens u indien deze op enig moment niet beschikbaar is of in geval van storing in de toegang tot de Vodafone SmartPass App. 15. Geschillen met winkeliers Indien u een geschil heeft over aankopen die u heeft gedaan met gebruikmaking van uw Vodafone SmartPass dient u deze op te lossen met de persoon van wie u de goederen of diensten heeft gekocht. 16. Wijzigingen in deze overeenkomst Wij kunnen deze overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen. In dat geval zullen wij een nieuwe versie op de website plaatsen en u, voor zover mogelijk, ten minste twee maanden voor de beoogde ingangsdatum van de wijziging per , Sms of anderszins op de hoogte stellen. Indien u niet akkoord gaat met de wijziging dient u ons dit binnen twee maanden na onze kennisgeving aan u te laten weten, bij gebreke waarvan u wordt geacht de gemelde wijziging en de nieuwe overeenkomst te hebben aanvaard. Daarnaast heeft u altijd het recht deze overeenkomst te beëindigen in overeenstemming met artikel Uw gegevens U bevestigt dat alle informatie die u ons verstrekt tijdens de registratie en op grond van deze overeenkomst waar, correct en actueel is. U dient eventuele wijzigingen in uw naam, woonadres, mobiele telefoonnummer of adres zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Wij zullen de meest recente contactgegevens die u heeft verstrekt gebruiken om contact met u op te nemen. Een aan u wordt beschouwd als zijnde ontvangen zodra wij die hebben verzonden. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u indien uw contactgegevens zijn gewijzigd en u ons daarvan niet op de hoogte heeft gesteld. 18. Gegevensbescherming en de wijze waarop wij uw informatie gebruiken Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met deze overeenkomst en ons Privacybeleid. Wij verzoeken u het Privacybeleid zorgvuldig door te lezen, zodat u inzicht heeft in onze zienswijzen en gebruiken met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe wij daarmee omgaan. U kunt vragen om inzage in alle gegevens die wij over u bijhouden en u kunt ons vragen de gegevens die wij over u bijhouden te wijzigen of te actualiseren. Wij zullen ook om uw toestemming vragen om uw gegevens aan Vodafone door te geven om andere redenen dan om u de Vodafone SmartPass-diensten te verlenen, bijvoorbeeld om Vodafone in staat te stellen u informatie over haar eigen producten te sturen. Indien u ons daarvoor toestemming geeft, zal Vodafone uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met haar eigen Privacybeleid. Het Privacybeleid van Vodafone kunt u inzien op Tijdens de registratieprocedure hebben we de volgende persoonlijke gegevens nodig, dit om je de Vodafone SmartPass te kunnen aanbieden: Telefoonnummer adres Je gekozen pincode (wachtwoord) We verzamelen ook informatie over de telefoon die je voor de Vodafone SmartPass gebruikt en informatie over het gebruik van de Vodafone SmartPass App, bijvoorbeeld je taalinstellingen, type toestel en hoe vaak je de Vodafone SmartPass gebruikt. Deze informatie gebruiken we om de Vodafone SmartPass te kunnen aanbieden, te kunnen optimaliseren en om eventuele storingen en problemen te kunnen verhelpen.

9 19. Contact Voor vragen over of problemen met uw Vodafone SmartPass kunt u contact opnemen met het Vodafone SmartPass klantenservice per door te bellen met en vanuit het buitenland met , online op of per post aan Vodafone SmartPass Klantenservice, Postfach , Leipzig, Duitsland. 20. Functies van Wirecard en Vodafone In deze overeenkomst betekent "wij" en "Wirecard" en ons Wirecard Card Solutions Limited, een onderneming ingeschreven in Engeland en Wales met ondernemingsnummer , en geautoriseerd tot uitgifte van elektronisch geld door de Financial Services Authority op grond van de Electric Money Regulations 2011 (registratienummer ). Het is Wirecard toegestaan elektronische geld uit te geven in het Verenigd Koninkrijk en Wirecard verstrekt de SmartPass in Nederland op basis van grensoverschrijdende dienstverrichting. Uw Vodafone SmartPass wordt aan u verstrekt door Wirecard. Wirecard houdt kantoor te Grainger Chambers, 3-5 Hood Street, Newcastle upon Tyne, NE1. Wij kunnen diensten verlenen via onze programmabeheerder, Wirecard UK and Ireland Limited, ingeschreven in Ierland onder ondernemingsnummer IE409923, kantoorhoudende te Ulysses House, Foley Street, Dublin 1, , Ierland. Vodafone Libertel B.V. ("Vodafone"), kantoorhoudende in Nederland, aan de Avenue Ceramique 300, 3662 KX Maastricht, geeft noch zelf noch voor Wirecard elektronische geld uit. De functie van Vodafone is beperkt tot de promotie van de Vodafone SmartPass. Alle verplichtingen jegens u op grond van deze overeenkomst of het financiële dienstverlening toezichtsysteem met betrekking tot de Vodafone SmartPass zijn verplichtingen van Wirecard en niet van Vodafone. 21. Schadevergoeding De Britse Financial Services Compensation Scheme is niet van toepassing op uw Vodafone SmartPass of uw Vodafone SmartPass prepaid-rekening. Er is geen andere vergoedingsregeling die schade die wordt geclaimd in verband met uw Vodafone SmartPass dekt. 22. Klachten Voor klachten in verband met uw Vodafone SmartPass en/of Vodafone SmartPass App kunt u contact opnemen met het Vodafone SmartPass klantenservice, per aan door te bellen met of als u vanuit het buitenland belt met , online op of per post aan SmartPass Klantenservice, Postfach , Leipzig, Duitsland. Als wij uw klacht met betrekking tot uw Vodafone SmartPass niet oplossen, kunt u zich daarmee wenden tot de Britse Financiële Ombudsman, die een gratis klachtoplossingsdienst biedt, door te bellen met: binnen het Verenigd Koninkrijk: of , vanuit andere landen: van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot uur en op zaterdag van 9.00 tot uur, of per post aan South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, of per aan: De Britse Financiële Ombudsman is ook beschikbaar in een aantal andere talen. Indien nodig wordt u in contact gebracht met een vertaler als u contact opneemt met de Britse Financiële Ombudsman.

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Maak optimaal gebruik van uw nieuwe prepaid MasterCard valuta kaart

Maak optimaal gebruik van uw nieuwe prepaid MasterCard valuta kaart Maak optimaal gebruik van uw nieuwe prepaid MasterCard valuta kaart GEBRUIKERSHANDLEIDING Welkom bij uw nieuwe Hier zijn enkele eenvoudig te volgen instructies voor het gebruik van uw nieuwe Cash Passport

Nadere informatie

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden hollandsnieuwe algemene voorwaarden 1. definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden Zakelijk zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud ook het

Nadere informatie

Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk)

Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk) Leenovereenkomst voor een vast bedrag ingevolge de Wet op het consumentenkrediet 1974 (Verenigd Koninkrijk) Dit is een leenovereenkomst voor een vast bedrag (de Overeenkomst) ingevolge de Wet op het consumentenkrediet

Nadere informatie

Telefoon Service Aanvraag - België 1222222223

Telefoon Service Aanvraag - België 1222222223 Stuur deze aanvraag naar: 15 Brussel, België Of fax de aanvraag naar: 31 2 346 87 76 SCHRIJF DUIDELIJK EN IN BLOKLETTERS Naam vertegenwoordiger: 1. Telefoonnummers Vermeld al uw telefoonnummers waarmee

Nadere informatie

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Met het bestellen van

Nadere informatie

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing.

Op de relatie tussen u en ons met betrekking tot de Icesave rekening(en) zijn deze Icesave Voorwaarden van toepassing. 1 of 10 04.06.08 10:01 Algemene voorwaarden Deze Icesave Voorwaarden worden ook in het Engels beschikbaar gesteld. De Nederlandse tekst is bindend en prevaleert in het geval van een tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014

SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014 SPAREN Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Geldig per 1 november 2009 Voorwaarden Lloyds Bank Sparen 1. Definities (1) In deze voorwaarden hebben de volgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014

Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014 Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014 1. Definities en Toepassing 1.1. In deze Algemene Voorwaarden Ondernemers wordt verstaan onder: Account: het door Registratie aangemaakte profiel van Ondernemer

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening GTC_AC CORP_V1_NLcc 2 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 3 INHOUDSTABEL VOORWAARDEN... 3 DEEL A. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten

Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten Wat zijn dit voor voorwaarden? Dit zijn de Algemene voorwaarden voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken Rabo RegenboogRekening Algemene voorwaarden Rabo RegenboogRekening 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo RegenboogRekening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie In bijlage vindt u de algemene voorwaarden die de registratie, het gebruik en de toegang van de BC/MC Mobiele App en de uitvoering van mobiele betalingstransacties

Nadere informatie

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING BELANGRIJKE MEDEDELING: Wanneer u uw social media account(s) "koppelt" aan de Hearsay Social Service, zal uw gekoppelde account activiteit door onze Service

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Vodafone

Algemene voorwaarden. Vodafone Algemene voorwaarden Vodafone 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Consumenten Vodafone Libertel B.V. Artikel 1 Algemeen 4 Artikel 2 Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie 4 Artikel

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening.

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via telefoon 030 693

Nadere informatie

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZAKELIJK BETALEN... 3 1. Wat hoort er bij de overeenkomst?... 3 2. Welke algemene regels gelden voor je zakelijke

Nadere informatie

Algemene Contractsvoorwaarden Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997

Algemene Contractsvoorwaarden Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997 - 1 - Algemene Contractsvoorwaarden Algemene Contractsvoorwaarden van Almenara Multi Media. Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

LIFELINE OPTIMAAL PHONE HOUSE

LIFELINE OPTIMAAL PHONE HOUSE LIFELINE OPTIMAAL PHONE HOUSE Gefeliciteerd met uw keuze voor Lifeline Optimaal. Dit product is ontworpen om u de zekerheid te geven dat u in geval van diefstal of pech nooit zonder uw draagbare elektronische

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor het gebruik van de S-Risk web-applicatie

Gebruikersovereenkomst voor het gebruik van de S-Risk web-applicatie Gebruikersovereenkomst voor het gebruik van de S-Risk web-applicatie Deze gebruikersovereenkomst is afgesloten tussen: Gebruiker (gelieve aan te vullen):... en VITO NV (Vlaamse Instelling voor Technologisch

Nadere informatie