Automatische verwerking inkoopfacturen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Automatische verwerking inkoopfacturen"

Transcriptie

1 Automatische verwerking inkoopfacturen - Whitepaper DDi Factuur - DDi Automatische verwerking inkoopfacturen Whitepaper DDi Factuur 10 december 2014 I B A N N L 1 4 R A B O K. v. K. H a a r l e m

2 2 Alle in dit document beschreven gegevens zijn vertrouwelijk van aard en alleen bestemd voor direct betrokken medewerkers van geadresseerde en DDi. Geen van de genoemde partijen heeft het recht om zonder schriftelijke toestemming van DDi bv informatie uit dit document te verschaffen aan derden. Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

3 Management samenvatting Omdat tijd een kostbaar bezit is en deze whitepaper u meer dan uitgebreid informatie verschaft over alle noodzakelijke facetten van en over DDi Factuur, hebben wij gemeend u allereerst van dienst te zijn met een management samenvatting. DDi BV uit Hoofddorp is een gespecialiseerd softwarehuis op het gebied van scanning en herkenning, workflow management en elektronisch document management. Met behulp van deze technieken ontwikkelen wij specifieke softwareoplossingen welke veelal een directe bijdrage leveren aan de verbetering van uw concurrentiekracht en uw bedrijfsresultaat. Eén van deze toepassingen is zonder twijfel DDi Factuur. DDi Factuur is een complete oplossing om de verwerking van inkoopfacturen volledig te automatiseren. Inkomende facturen worden met behulp van een scanner gedigitaliseerd en gedurende de rest van hun levensduur (minimaal 7 jaar ten behoeve van de fiscus) digitaal verwerkt en gearchiveerd. Zelfs het inboeken van de factuur vindt (middels intelligente herkentechnieken) automatisch plaats. Het coderen van de factuur blijft in veel gevallen een handmatige handeling. Alle facturen (inclusief boekings- en coderingsgegevens) zullen door uw budgethouders, projectmedewerkers en/of directieleden op juistheid gecontroleerd moeten worden. DDi Factuur levert hier een belangrijke bijdrage, door de facturen als digitaal document op tijd aan de juiste medewerker aan te bieden voor controle. DDi Factuur levert echter niet alleen op tijd af. Zij blijft de factuur voor u volgen, informeert tijdig de juiste personen als een factuur ergens te lang blijft liggen, raakt nooit een factuur kwijt en verzamelt alle procuratiegegevens. Aan de hand van de door u ingestelde procuratieregels wordt geen enkele factuur onterecht betaalbaar gesteld, of het tegenovergestelde: niet of te laat betaald. Een integratie met uw financiële applicatie is hierbij onontbeerlijk. DDi Factuur heeft een aantal gestandaardiseerde interfaces, waardoor koppelingen met veel financiële pakketten vlot en eenvoudig zijn te realiseren. Belangrijke toegevoegde waarde van deze koppeling is de uitwisseling van gegevens. Informatie wordt niet meer dubbel vastgelegd (minder fouten), vanuit het vertrouwde boekingsscherm, krijgt u direct toegang tot de factuur en het bijbehorende procuratieverslag ( wie heeft wat en wanneer iets met de factuur gedaan). DDi Factuur is voor de volle 100% ontwikkeld door DDi. Wij kunnen daarom eventueel extra gewenste functionaliteit snel en kundig voor uw organisatie realiseren. Toch zult u snel merken dat u geen extra wensen nodig heeft. DDi Factuur is een complete en zeer flexibele oplossing welke zich op maat laat inrichten binnen uw en iedere andere organisatie. Hiervan zijn wij overtuigd. Tot slot, iets over onze aanpak. De implementatie DDi Factuur is een relatief kleinschalig project, dat wij gezamenlijk uitvoeren. De door uw organisatie aangeleverde informatie levert een gedetailleerde blauwdruk, welke de basis vormt voor de inrichting van DDi Factuur. Naast de inrichting verzorgen wij tevens de werkinstructie aan gebruikers en een professionele cursus aan uw applicatiebeheerders. Vanzelfsprekend staan wij u ook later nog bij. Wij zorgen ervoor dat u altijd de meest recente versie van de software in huis heeft en blijven verantwoordelijk voor de koppeling tussen uw financiële pakket en DDi Factuur, waarbij u op ieder gewenst moment gebruik kan maken van onze helpdesk. Daarnaast zorgen wij ervoor dat uw medewerkers altijd in contact komen met een ter zake kundige medewerker van onze helpdesk. 3

4 De belangrijkste voordelen van DDi Factuur beknopt samengevat: Waarneembaar verbeterde uitvoering van uw procuratieprocessen (zeker bij een gecentraliseerde administratie en een gedecentraliseerde organisatie); Significante verlaging van de factuurverwerkingskosten (tot wel 60%); Continu controle over de complete factuurstroom; Relevante opbouw van management informatie over procuratieprocessen; Fiscus juicht automatisering van administratieve processen toe; Alle relevante factuurgegevens inclusief de factuur en procuratieverslag zijn direct te raadplegen vanuit een financieel pakket; Lagere belasting van uw administratieve medewerkers door automatische factuurboekingen, minder navraag naar status en locatie facturen en het onnodig reproduceren van facturen en boekingen; Betalingskortingen effectueren door korte doorlooptijd procuratieproces; Directe kostenbesparing op onnodige rente- en incassokosten wegens te late betalingen. 4

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding DDi Factuur, functioneel Scannen van facturen Facturen inboeken Handmatig inboeken vs OCR-herkenning Coderen factuur Digitale Blokstempel Accorderen factuur Betaalbaar stellen factuur Elektronisch archiveren factuur en Procuratiegegevens De opslag DDi Factuur, techniek De DDi Factuur database en file server Werkstations Koppelingen en integraties Koppeling met financieel pakket Integratie client GroupWare integratie Hoog volume documentscanners Inrichten en beheren Applicatiebeheer Implementatie

6 1 Inleiding Dit document is een uitgebreide productbeschrijving van de softwaretoepassing DDi Factuur. Het geeft financiële administraties van verschillende bedrijven en instellingen inzicht in de mogelijkheden die worden geboden met DDi Factuur. DDi Factuur is een softwareoplossing voor het elektronisch verwerken van inkoopfacturen. Daarbij is het van belang nu reeds op te merken dat DDi Factuur kan samenwerken met nagenoeg alle financiële applicaties. Steeds meer bedrijven en instellingen merken dat de handmatige verwerking van inkomende facturen een tijdrovend en kostbaar proces is. Met behulp van moderne document management en workflow technieken is dit factuurverwerkingsproces aanzienlijk te vereenvoudigen. Wettelijke bewaartermijn De wettelijke bewaartermijn voor de financiële administratie is 7 jaar. Het opslaan van al deze documenten neemt veel archiefruimte in beslag en het terugzoeken is tijdrovend. Daarom besluiten organisaties steeds vaker hun inkomende facturen te digitaliseren. Het elektronisch verwerken van facturen brengt diverse voordelen met zich mee. We noemen hier enkele: Totale controle over het procuratieproces: 1. Verkorten van de doorlooptijd per factuur; 2. Beperking fysieke archiefruimte door digitale opslag; 3. Snel en gemakkelijk facturen terugvinden; 4. Direct te koppelen aan administratieve softwarepakketten; 5. Minimalisatie handmatige werkzaamheden lijdt tot een aanzienlijke efficiency verbetering; 6. Verbetering van de servicegraad door directe beschikbaarheid van alle relevante gegevens. DDi Factuur is een kant en klare oplossing, die op basis van een aantal vernieuwde technieken, nieuwe mogelijkheden biedt voor het elektronisch verwerken van inkoopfacturen. In het komende hoofdstuk zal het product DDi Factuur uitgebreid worden omschreven. Aan de orde komen ondermeer de werking en de techniek van DDi Factuur. In hoofdstuk drie wordt nader ingegaan op de technische architectuur van DDi Factuur. Allereerst zal gesproken worden over de scaninterface in combinatie met de digitale blokstempel. Deze blokstempel speelt in het totale verwerkingsproces een dominante rol. Vanzelfsprekend gaan we niet voorbij aan de koppeling tussen DDi Factuur en administratieve software pakketten. Verder zal een technische uiteenzetting worden gegeven van de workflow en archiveringsinterface. Ook de fiscus is volop in beweging om fiscaal betrokken documenten elektronisch vast te laten leggen. Hiertoe heeft zij de beleidsnotitie opgemaakt met als nummer: Artikel 52(*) 1. Administratie/ bewaarplicht Aantekening 29. Notitie administratieverplichting en elektronische gegevensverzamelingen. Inlichtingenverplichtingen. Fiscale sancties. Diversen AWR Art.gewijs comm. AWR art. 47 t/m 96. Een kopie van deze notitie kunt u opvragen bij DDi. 6

7 Hoofdstuk vier staat geheel in het teken van het inrichten en beheren, waarbij ook het onderdeel implementeren naar voren komt. Tot slot, in hoofdstuk vijf, een bedrijfsprofiel van DDi. Hierin wordt beschreven wie DDi is, waar zij voor staat en met welke vakgebieden zij zich nog meer bezighoudt. 7

8 2 DDi Factuur, functioneel DDi Factuur is speciaal ontwikkeld om tijd, ruimte en geld te besparen die gemoeid zijn met de verwerking van inkoopfacturen. DDi Factuur is een complete oplossing, voorzien van moderne scanning, document management en workflow technieken. Kort samengevat neemt DDi Factuur een groot deel van de knelpunten weg die op grote schaal in het van factuurverwerkingsproces. worden waargenomen Hoe werkt dat dan precies met DDi Factuur? Dit is een vraag die vaak wordt gesteld en door ons eigenlijk het beste beantwoord kan worden door het geven van een demonstratie. Toch willen wij proberen een duidelijk inzicht te geven hoe DDi Factuur in het dagelijks gebruik functioneert. Dagelijks ontvangt uw organisatie facturen van uw leveranciers. Het verwerken van deze facturen neemt vaak veel tijd in beslag. Een factuur wordt ingeboekt en voorzien van een boekingsnummer en een blokstempel. Vervolgens wordt de factuur verzonden naar de budgethouder(s). In de eerste plaats om de factuur goed te keuren en eventueel in de tweede plaats de factuur te coderen (toekennen van grootboekrekening en kostenplaats). Elke organisatie is uniek en heeft haar specifieke werkwijze. DDi Factuur laat zich eenvoudig inrichten naar iedere gewenste werkwijze. Elektronische verwerking van inkomende facturen met DDi Factuur is daarom gemakkelijk in te vullen naar de wensen op uw financiële afdeling. Binnen dit proces zijn er belangrijke knelpunten te onderkennen: Het is de bedoeling dat budgethouders hun taak zo snel mogelijk uitvoeren, zodat facturen op tijd en juist afgehandeld kunnen worden. Toch nemen budgethouders om allerlei redenen meer tijd dan gewenst, facturen raken tijdelijk (of voor eeuwig) zoek en de financiële administratie is gedurende dit proces slecht geïnformeerd (waar is de factuur en waarom is deze nog niet afgehandeld?). Juist deze knelpunten worden met DDi Factuur voor een belangrijk deel weggenomen en zorgen voor een grote besparing op de kosten van factuurverwerking. Hieronder leest u hoe. De belangrijkste voor alle gebruikers waar te nemen verandering met DDi Factuur is de factuur. Deze wordt voortaan als digitaal (gescand) document via de PC toegestuurd. 2.1 Scannen van facturen Bij binnenkomst worden de facturen (en eventuele bijlagen) uit de envelop gehaald en met behulp van een professionele document scanner gescand. Normaal gesproken vindt het scannen plaats op de financiële administratie. Aan de factuur wordt tegelijkertijd een op dat moment nog lege digitale blokstempel gekoppeld. Belangrijkste voordelen scannen inkoopfacturen: Automatische herkenning van factuurgegevens; Minimalisatie van handmatige invoer van factuurgegevens; Grote capaciteit van het aantal te verwerken facturen; Koppeling met financiële applicatie voor gegevens uitwisseling. 8

9 2.2 Facturen inboeken Via de digitale blokstempel wordt de factuur in één keer ingeboekt in zowel uw administratieve softwarepakket als DDi Factuur. Het betreft hier in de eerste plaats het inboeken van de primaire boekingsgegevens, zoals crediteurgegevens, factuurbedrag, factuurdatum, factuurnummer, omschrijving en eventueel ordernummer. Het boekstuknummer en de boekingsdatum worden, zoals gewoonlijk, door uw financiële pakket aan de boeking gekoppeld Handmatig inboeken vs OCR-herkenning Op dit moment boekt u vermoedelijk al uw facturen handmatig in. Met DDi Factuur kan dit nog steeds. Echter, door het inzetten van OCR-herkenning kan ook dit deel van het proces geautomatiseerd worden. Vooral bij grote hoeveelheden facturen zal een investering in OCR-herkenning al snel rendabel zijn. Hoe werkt deze OCR-herkenning in de praktijk? Nadat een factuur is gescand, kan deze via OCR-herkenning automatisch worden ingeboekt. Hiertoe is het van belang allereerst de factuur te identificeren (van welke leverancier is deze factuur). Identificering vindt primair plaats aan de hand van het bank- (giro) rekeningnummer en het btwnummer (vanaf verplicht mee te drukken/printen op factuur). Verder worden indicaties zoals bijvoorbeeld postcode, telefoonnummer, KvK-nummer en huisnummer gebruikt om met zekerheid de juiste crediteur te identificeren. DDi Factuur is gemakkelijk te koppelen aan financiële systemen als: Exact, SAP, FIS2000, Bomas, Vila, AccountView, PeopleSoft, DBS, FinoFix, FINPAK, Assistance, Eniac Finance, Unit4 Multivers, Navision, AFAS of andere specifieke financieel administratieve softwarepakketten. Met behulp van deze gegevens worden de juiste crediteurgegevens (waaronder crediteurnummer) opgehaald uit uw financiële pakket. Daarnaast wordt in DDi Factuur van alle crediteuren de factuur lay-out aangemaakt en bijgehouden. Hierdoor is van iedere factuur precies bekend waar de overige relevante boekingsgegevens staan, zoals factuurdatum, factuurnummer, factuurbedrag en eventueel ordernummer. Deze gegevens worden herkend, gevalideerd op juistheid en de factuur wordt via de koppeling met uw financieel pakket ingeboekt (precies zoals u dit handmatig zou doen). Het eerste deel van het boekingsproces is hiermee afgerond. 2.3 Coderen factuur Nadat een factuur is ingeboekt zal deze gecodeerd moeten worden (wij bedoelen hiermee dat de factuur boekhoudkundig op de juiste kostenplaats(en) cq. grootboekrekening(en) moet drukken). Dit moment van coderen verschilt per organisatie, maar beperkt zich vaak tot twee mogelijke momenten: 1. Direct na het inboeken van een factuur of 2. Pas nadat een factuur door budgethouders is goedgekeurd. In dit geval wordt door de budgethouder vaak aangegeven wat de juiste kostenplaats moet zijn, waarna de factuur bij terugkomst in het financiële pakket wordt gecodeerd. 9

10 2.3.1 Digitale Blokstempel Juist om dit proces van coderen en ook accorderen op een juiste wijze te ondersteunen, biedt DDi Factuur een zogenaamde Digitale Blokstempel. In deze blokstempel worden alle boekings- en coderingsgegevens van een factuur opgenomen. Per factuur wordt derhalve een blokstempel gecreëerd, welke voor altijd met de factuur verbonden blijft. Als een factuur nog niet gecodeerd is, wordt deze naar een budgethouder verstuurd (digitaal). De budgethouder kan nu redelijk eenvoudig de factuur met behulp van de Digitale Blokstempel coderen. Aan de hand van hetgeen is vastgelegd in het procuratieschema, vervolgt de factuur het verdere proces (van accorderen). 2.4 Accorderen factuur Één van de meest specifieke en krachtige functionaliteit van DDi Factuur is de DIGITALE BLOKSTEMPEL. Deze blokstempel wordt samen met de factuur verzonden aan de desbetreffende perso(o)n(en). Bijbehorende werkinstructie maakt de gebruiker duidelijk wat er van hem wordt verwacht. De meeste organisaties hebben in een procuratieschema vastgelegd met welke procedure een factuur geaccordeerd dient te worden. Vaak wordt, aan de hand van kostendrager en hoogte van bedrag, bepaald welke personen binnen een organisatie de factuur moeten accorderen. Overigens kunnen ook per organisatie specifieke condities van invloed zijn. Al deze specificaties kunt u opnemen in het procuratieschema binnen DDi Factuur. In DDi Factuur kan ieder gewenst PROCURATIE SCHEMA worden vastgelegd. In dit schema staan precies alle routines vastgelegd die de coderings- en accorderingsroute van iedere factuur bepalen. M.a.w. de vastgelegde routines bepalen welke medewerkers, welke facturen moeten coderen cq. accorderen. Wat nu te doen? Een medewerker ontvangt een factuur met het verzoek deze te accorderen. Daarbij wordt, naast de factuur, tegelijkertijd de Digitale Blokstempel getoond. Daarnaast geeft een werkinstructie aan wat er van de medewerker wordt verwacht. Het is nu aan de medewerker de factuur en boekings- cq. coderingsgegevens te beoordelen en deze GOED of AF te keuren. Naar wens kan men tevens nog commentaar toevoegen aan de factuur (dit is vooral gewenst als een factuur wordt afgekeurd). GOED of AFkeuren en hoe dan verder? In het procuratieschema is vastgelegd wat iedere vervolgstap is nadat een medewerker een factuur heeft beoordeeld. Aan de hand van de keuze van de medewerker, zorgt DDi Factuur ervoor dat de factuur de route verder Belangrijkste voordelen automatische routering facturen: Vermindering van de doorlooptijd per factuur; Continu inzicht in status van een specifieke factuur; Geen zoekgeraakte facturen tijdens het procuratieproces; Historische informatie over traject van de factuur; Procuratieprocedure wordt altijd correct uitgevoerd; Kwaliteitsverhoging van het procuratieproces. doorloopt. Dit proces stokt nooit en een factuur zal altijd op tijd bij de juiste persoon terechtkomen. Ook deze persoon voert zijn taak weer uit en DDi Factuur bezorgt de factuur weer volledig automatisch bij de volgende medewerker. Net zo lang totdat de factuur het gewenste (en bedoelde) proces gegarandeerd heeft doorlopen. 10

11 2.5 Betaalbaar stellen factuur Op het moment dat de inkoopfactuur het procuratieproces heeft doorlopen, zal deze weer automatisch worden terugbezorgd bij de financiële administratie. Door de koppeling tussen DDi Factuur en uw financiële pakket kunnen de coderings- en accorderingsgegevens automatisch worden afgehandeld. In dit proces kunt u nog iedere gewenste controle uitvoeren. Tot slot zult u nog steeds (en vanzelfsprekend) in uw financiële pakket een betalingsopdracht gaan aanmaken om de goedgekeurde factuur te betalen (betaalbaar te stellen). DDi Factuur legt van iedere factuur een zeer nauwkeurig dossier aan. Naast de gescande factuur, worden tevens de digitale blokstempel en het procuratieverslag aan het dossier toegevoegd. Middels het boekingsnummer zijn deze documenten onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit biedt uw organisatie de garantie dat de digitale verwerking van inkoopfacturen zowel fiscaal als juridisch een rechtsgeldig document is. 2.6 Elektronisch archiveren factuur en Procuratiegegevens Nadat de factuur is gescand en ingeboekt, is deze elektronisch gearchiveerd. Tijdens het gehele procuratieproces wordt van iedere factuur in een procuratieverslag vastgelegd: waar een factuur is geweest, welke persoon hoe en wanneer een factuur heeft beoordeeld en wanneer de factuur klaar is voor verwerking. Kortom: u heeft via uw PC continu toegang tot iedere factuur en tegelijkertijd tot de status van een factuur. Door DDi Factuur te koppelen aan uw administratieve applicatie kan van iedere boeking direct een factuur (en alle bijbehorende gegevens) geraadpleegd worden De opslag De facturen worden elektronisch opgeslagen op de harde schijf (of eventueel op een Cd-rom) zodat de archiefruimte beperkt blijft. Omdat er voor facturen een wettelijk verplichte bewaartermijn van 7 jaar geldt, is een fysiek beperkte opslagruimte dan ook zeker geen onbelangrijk punt. Belangrijkste voordelen elektronisch archief: Geen archiefkasten met ordners meer nodig. Direct toegang vanaf de PC tot een factuur. Gelijktijdig dezelfde factuur (facturen) inzien. Facturen worden nooit meer verkeerd opgeborgen. Eenvoudig vanuit het archief een kopie factuur doorzenden aan derden (via bijvoorbeeld ). Uitstekende beveiliging van alle facturen tegen onbevoegden. Directe koppeling tussen de gegevens in de financiële applicatie en de factuur (opgeslagen in DDi Factuur). 11

12 3 DDi Factuur, techniek Technisch gesproken is DDi Factuur een relatief eenvoudig systeem. Het voldoet aan de hedendaagse standaarden en laat zich hierdoor eenvoudig implementeren binnen een Microsoft Windows (of Novell) netwerk omgeving. Kort samengevat ziet een totale configuratie er als volgt uit: 3.1 De DDi Factuur database en file server In de eerste plaats heeft men een gecombineerde of gescheiden databaseen fileserver nodig met het besturingssysteem Windows NT of hoger. Met betrekking tot de technische specificaties van deze server stelt DDi Factuur niet meer eisen aan deze server dan opgelegd door het besturingssysteem (OS) en/of databaseomgeving. Op deze server installeren wij de desbetreffende database en DDi Factuur server toepassing. Als databaseomgeving maakt DDi Factuur gebruik van Oracle (versie 7 of hoger) of Microsoft SQL Server (versie 6.5 of hoger). Momenteel is een ondersteuning van MySQL als database toepassing in volle gang en op een later tijdstip zal tevens een LINUX server (als OS) gebruikt kunnen worden. DDi Factuur is samengesteld uit een aantal onderdelen. Een aantal centrale toepassingen (scannen, herkennen en de beheersoftware), een Server toepassing (ifileserver, database en fileserver) en de clientsoftware (coderen, accorderen en archiveren). Benodigde infrastructuur en bijbehorende prijzen zijn daarbij sterk afhankelijk van de hoeveelheid facturen en het aantal budgethouders. De server zorgt ervoor dat alle facturen en de daarbij behorende kenmerken worden opgeslagen in een database op een hard drive, RAID5 en/of WORM (Write Once Read Many) media. 3.2 Werkstations Voor de werkstations volstaan gangbare computers, waarop men met Windows95 of hoger (tot en met XP) werkt. Daarnaast zal op één van de bestaande werkstations de scanner worden geïnstalleerd. Ook hier gelden geen buitenissige systeemeisen. Volg de eisen die door het OS worden opgelegd (ons advies is nooit de minimale eisen te hanteren, maar de gewenste systeemeisen) en DDi Factuur zal gegarandeerd naar behoren functioneren. 3.3 Koppelingen en integraties DDi Factuur kent diverse koppelingen en integraties. Deze koppelingen dragen ertoe bij dat er een naadloze samenwerking bestaat tussen de door uw organisatie gebruikte financiële toepassing en DDi Factuur. Daarnaast maakt DDi Factuur gebruik van om facturen en bijbehorende gegevens door te sturen naar de desbetreffende budgethouders. Tot slot is het zelfs mogelijk om de clientversie van DDi Factuur grotendeels te DDi Factuur biedt een standaard koppeling naar diverse financiële pakketten. Mede hierdoor kan binnen DDi Factuur tijdens het coderen van de juiste grootboekrekeningen, kostenplaatsen, projectgegevens, e.d. gebruik worden gemaakt. integreren binnen uw GroupWare omgeving, zoals bijvoorbeeld Novell GroupWise en Microsoft Outlook. 12

13 3.3.1 Koppeling met financieel pakket Voor een deugdelijke werking van DDi Factuur is een koppeling met uw financiële applicatie onontbeerlijk. DDi Factuur biedt hiervoor een standaard interface, waardoor een koppeling met vrijwel ieder financieel pakket is te realiseren. De mate van koppelen is daarbij sterk afhankelijk van de door u gewenste functionaliteit. De volgende vier functies zijn bijna in alle gevallen gewenst: 1. Het verkrijgen van standaard boekgegevens vanuit uw financieel pakket naar DDi Factuur; 2. Exporteren van de boeking van DDi Factuur naar uw financieel pakket (incl. tijdelijke boekingen); 3. Automatisch en definitief boeken vanuit DDi Factuur naar uw financieel pakket; 4. Het opvragen van facturen vanuit uw financieel pakket via DDi Factuur. We benadrukken dat de functie van koppeling onder '1' en '2' een zeer wenselijke is. Deze koppeling zorgt ervoor dat er m.b.t. alle boekgegevens een uitwisseling ontstaat tussen uw financiële toepassing en DDi Factuur. De koppeling genoemd onder '3' is een uitbreiding op '1' en '2'. Door deze koppeling kan, aan het eind van de fiatteringprocedure, een automatische actie worden opgestart om de boeking in uw financieel pakket definitief te maken (incl. wijzigingen). Voor de koppeling genoemd onder '4' biedt DDi Factuur een standaard interface die voor alle applicaties eenvoudig is aan te roepen. Voor DDi Factuur zijn er inmiddels koppelingen gerealiseerd (of aan het realiseren) met FIS2000 (IBS Nederland), Exact Financials, Exact Globe, Vila en Bomas (Getronics PinkRoccade HealthCare), DBS Finance, FINPAK, FinoFix, AccountView, Peoplesoft, Eniac Finance, Assistance, Unit4 Multivers, Navision, SAP en AFAS Integratie client Voor het verzenden en ontvangen van facturen ter accordering kan naast de client software van DDi Factuur gebruik worden gemaakt van berichtgeving. Via de MAPI interface wordt een integratie gerealiseerd. Hierdoor ontvangen gebruikers een bericht met daarin de melding dat men een factuur heeft ontvangen welke gecontroleerd dient te worden. Bij deze melding is een bijlage toegevoegd welke de gebruiker moet openen. Vervolgens wordt de factuur tezamen met de digitale blokstempel getoond en ziet de gebruiker een werkinstructie met wat er van hem verlangd wordt. Na het uitvoeren van werkzaamheden wordt de factuur per automatisch doorgezonden naar de volgende budgethouder GroupWare integratie Voor een verdergaande integratie met GroupWare producten met bijvoorbeeld Exchange, Lotus Notes of Novell GroupWise wordt de acceptatiegraad van DDi Factuur in belangrijke mate vereenvoudigd. DDi Factuur lijkt namelijk bij deze integratie een integraal onderdeel van uw GroupWare oplossing. 13

14 DDi Factuur kent een dergelijke integratie met Novell GroupWise. Binnen GroupWise komen voor DDi Factuur specifieke mappen te staan. Een map met nog te accorderen facturen, een map met afgehandelde facturen en een map met status rapporten. DDi Factuur zorgt ervoor dat de juiste facturen automatisch in de juiste mappen worden geplaatst, en dat notificaties via GroupWise worden verzonden als er een nieuwe factuur is ontvangen of een factuur binnen een bepaalde tijd moet worden afgehandeld. 3.4 Hoog volume documentscanners DDi Factuur werkt samen met vele document scanners. Document scanners onderscheiden zich van de reguliere flatbed scanners, omdat zij met relatief hoge snelheden grote hoeveelheden documenten kunnen scannen. De keuze van de scanner zal doorgaans aan de hand van de gewenste capaciteit worden gekozen. DDi Factuur werkt samen met alle bekende document scanners van ondermeer Canon, Bell+Howell, Kodak, Fujitsu, HP etc. Daarnaast kan met de importmodule tevens ondersteuning worden geboden aan zogenaamde multifunctionals (kopieermachines die tevens kunnen scannen). Alle bekende merken zoals Canon, OCE, Minolta, Xerox, Ricoh etc. worden ondersteund. 14

15 4 Inrichten en beheren Voor de implementatie van DDi Factuur binnen uw organisatie zullen een aantal onderdelen specifiek moeten worden ingericht, namelijk: Scan- en herkenprogrammatuur Procuratieprocessen Archieffunctie 4.1 Applicatiebeheer Met DDi Factuur worden er voor het beheer gereedschappen geleverd die uitsluitend ter beschikking gesteld kunnen worden aan daartoe geautoriseerde medewerkers (bijvoorbeeld applicatiebeheerders). Om met het scannen te beginnen. Met name voor de automatische herkenning van facturen, zal de programmatuur ingericht moeten worden om een onderscheid te kunnen maken tussen de inkoopfacturen van uw leveranciers. Met de handige interface van DDi Factuur is dit snel aan te leren en daardoor makkelijk te onderhouden. Met de zogenaamde designer van DDi Factuur (een onderdeel dat alleen beschikbaar is voor applicatiebeheerders) kunnen de voor uw organisatie geldende procuratieprocessen worden aangemaakt. De designer is een zeer krachtig stuk gereedschap waarmee u een grafische weergave maakt van uw procuratieprocessen. U tekent als het ware uw processen uit in processchema s. Een proces bestaat in de grafische weergave uit een aantal stappen. Dit zijn enerzijds gebruikersstappen en anderzijds systeemstappen. Bij de gebruikers-stappen kunt u exact vastleggen welke gebruiker binnen welke termijn een bepaalde handeling moet uitvoeren (bijvoorbeeld accorderen factuur). Bij een systeemstap kunt u vastleggen dat de factuur aan de hand van een aantal kenmerken (bijvoorbeeld de hoogte van het factuurbedrag) automatisch de door u gewenste route doorloopt. Een onderdeel van een systeemstap is onder andere de procuratiematrix. Het zogenaamde rondje van de factuur langs de budgethouders noemen wij officieel het procuratieproces. In DDi Factuur kunt u met behulp van de procuratiematrix de zogenaamde procuratieregels vastleggen. Aan de hand van deze regels wordt per factuur het juiste procuratieproces opgestart. In de procuratiematrix legt u de procuratieregels van uw organisatie vast. Voorbeelden van regels zijn: Kostenplaats De kostenplaats bepaalt welke budgethouder welke factuur moet controleren. Hoogte factuurbedrag Afhankelijk van de hoogte van het factuurbedrag moeten bepaalde medewerkers wel of niet meetekenen. Projectgegevens De projectgegevens bepalen welke projectmedewerker mede een factuur moet accorderen. 15

16 Met de beheertool imanage worden de gebruikers van DDi Factuur aangemaakt en vastgelegd welke rechten de gebruikers hebben. Om te beginnen kan met imanage een uitgebreid financieel archief worden aangemaakt en kunnen de rechten per gebruiker worden bepaald. Tevens kunnen voor dit archief zogenaamde zoekvelden worden aangemaakt (de kenmerken waarmee opgeslagen facturen teruggevonden kunnen worden). Per zoeksleutel kan zelfs worden opgegeven aan welke definities deze moet voldoen. Ook kan voor iedere factuur worden vastgelegd welke gebruikers volledig, gedeeltelijk of geen toegang wordt verleend. 4.2 Implementatie DDi Factuur is geen generieke toepassing, welke zich vanuit de doos laat installeren. Voordat DDi Factuur daadwerkelijk in gebruik kan worden genomen, zal er allereerst een blauwdruk worden gemaakt van de door u gewenste procuratieprocessen. Inrichting van DDi Factuur vindt daarna plaats volgens de hierin beschreven processen. Alle activiteiten zullen op basis van de blauwdruk in samenspraak met medewerkers van uw organisatie worden afgestemd. Kort samengevat vindt u de volgende informatie terug in de blauwdruk: Omschrijving gewenste koppeling tussen uw financiële applicatie een DDi Factuur; Omschrijving van de door uw organisatie gewenste procuratieregels en daaruit voortkomende procuratieprocessen; Schematische weergave hiervan; Overzicht gebruikers van DDi Factuur en de rechten die zij krijgen toebedeeld; Plan van aanpak uitvoering werkzaamheden. Tijdens het gehele implementatietraject zult u volledig ondersteund worden door één van onze ter zake kundige project consultants. Vanuit onze organisatie neemt hij de verantwoordelijkheid op zich om DDi Factuur naar de wensen en inzicht van uw eigen organisatie bij u te implementeren. Wij adviseren u daarbij dringend ook één van uw eigen medewerkers (in de vorm van een projectleider) dezelfde verantwoordelijkheid te geven binnen uw organisatie. Samen zullen zij ervoor zorgen dat de implementatie van DDi Factuur binnen uw organisatie vlot en op professionele wijze wordt uitgevoerd. 16

17 Wij onderscheiden bij de implementatie van DDi Factuur de volgende stappen: 1. Samenstelling projectteam DDi Factuur; 2. Afstemmen stappenplan; 3. Ontwerp blauwdruk procuratieprocessen; 4. Samenstelling Plan van Aanpak (PvA); 5. Installatie hard- en software; 6. Inrichten scan- en herkenprogrammatuur; 7. Inrichten procuratiematrix en toepassen procuratieregels; 8. Testen procuratieprocessen; 9. Eventuele verfijning doorvoeren; 10. Instructie gebruikers; 11. Instructie applicatiebeheerders; 12. Werkplekbegeleiding tijdens eerste operationele fase; 13. Formele in gebruik name DDi Factuur; 14. Nazorg. Verder benadrukken wij onze uitmuntende expertise op het gebied van softwareontwikkeling en consultancy. Dit betekent overigens niet dat wij geen verstand hebben van hardware en netwerk infrastructuren. Naar wens (en indien noodzakelijk) kunnen wij deze kennis tijdens de implementatie van buitenaf inhuren (wij hebben hiervoor speciale partnerships). Echter, in de regel heeft iedere organisatie voor de levering van diensten en producten op het gebied van hardware en infrastructuren een vaste leverancier. Wij adviseren dan ook voor deze producten (met uitzondering van de scanner, welke u beter samen met DDi Factuur bij ons kunt aanschaffen) gebruik te blijven maken van uw vaste leverancier. Voor de realisatie van DDi Factuur binnen een organisatie rekenen wij er op, dat de benodigde server en werkstations reeds operationeel zijn in het netwerk. Wat wij per definitie altijd verzorgen, is de installatie en inrichting van DDi Factuur op de server en de werkstations. Daarnaast installeren wij de scanner en coördineren wij alle werkzaamheden die te maken hebben met koppelingen naar andere applicaties. 17

18 Over DDi en DDi-ers In deze 24-uurs economie is het aantal mogelijkheden en momenten om als klant te communiceren fors toegenomen. Veel van deze communicatie vindt nog steeds schriftelijk plaats. Via de , social media, web portalen, traditionele post, et cetera. Nagenoeg ieder bericht van je klant is een opdracht aan je organisatie om wat te doen. Door de verscheidenheid komen deze berichten op verschillende plekken en in verschillende vorm je organisatie binnen. Waar en hoe ze binnenkomen is niet direct voorspelbaar. Waar het over gaat is niet direct duidelijk. Wie er wat mee moet vaak al helemaal niet. Voordat het bericht bij de juiste behandelaar(s) ligt is deze al door vele handen gegaan en misschien wel geprint, gekopieerd en/of opnieuw gescand. Met als gevolg te veel mensen met het document bezig zijn i.p.v. de inhoud. Status onderhanden werk is niet duidelijk. Afdelingen/mensen roepen dat ze het te druk hebben. De klant moet te lang wachten op reactie (klant gaat misschien klagen dus nog meer werk). Tegelijkertijd leven we in een tijd dat marges slinken en het aantal documentuitwisselingen groeit. Laatst zei een directeur van een bedrijf tegen mij: Als ik mijn informatie processen niet aanpak dan besta ik over twee jaar niet meer. Ongetwijfeld herkent niet ieder dienstverlenende organisatie zich in bovenstaande situatie. Gelukkig niet. Tegelijkertijd komen wij DDi-ers dikwijls in contact met organisaties die hier wel mee worstelen en van deze worstelingen af willen, of zelfs moeten. Dan zijn ze bij DDi Information Automation Engineers aan het juiste adres. De veelzijdigheid van de DDi software biedt reeds voor vele organisaties een passende oplossing voor bijvoorbeeld het bovengenoemde vraagstuk. Bovendien (en vanzelfsprekend) beheersen alle DDi-ers de magie van het data capture en document management vak. Thom Menssink Directeur DDi Information Automation Engineers DDi BV Binnenweg CT Hoofddorp The Netherlands Phone ddi.nl KvK Haarlem IBAN NL14 RABO

papierstromen bewerkingen. Dat digitaal blijven en leidt

papierstromen bewerkingen. Dat digitaal blijven en leidt Papierstromen in organisatie nog altijd onderschattee kostenpost Papier? Welk papier? Bent u nogg niet digitaal? Het lijkt bijna niet meer van deze tijd, maar er zijn nog altijd veel organisaties die kampen

Nadere informatie

Document Processing met ORION Xerver Communicatieweg 3 3641 SG Mijdrecht T: 0297 527370 info@magsoft.nl www.magsoft.nl

Document Processing met ORION Xerver Communicatieweg 3 3641 SG Mijdrecht T: 0297 527370 info@magsoft.nl www.magsoft.nl Document Processing met ORION Xerver Communicatieweg 3 3641 SG Mijdrecht T: 0297 527370 info@magsoft.nl Inhoud 1. Document Processing 3 1.1 De praktijk 1.2 De voordelen 1.3 MagSoft 1.4 ORION Xerver 1.5

Nadere informatie

Licentie en Service overeenkomst DDi software

Licentie en Service overeenkomst DDi software Licentie en Service overeenkomst DDi software DDi BV Licentie en Service overeenkomst DDi Software 8 januari 2015 I B A N N L 1 4 R A B O 0 3 4 5 8 6 3 0 0 3 K. v. K. H a a r l e m 3 4 0 8 1 8 5 6 De Partijen

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van creditfacturen. vernietigen van papieren creditfacturen

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van creditfacturen. vernietigen van papieren creditfacturen HANDLEIDING SUBSTITUTIE voor het digitaliseren van creditfacturen en het vernietigen van papieren creditfacturen Sebastiaan Stevens en Anton Ike Adviseurs Informatievoorziening COA/IA/DI December 2011

Nadere informatie

E-Factureren voor het bedrijfsleven

E-Factureren voor het bedrijfsleven E-Factureren voor het bedrijfsleven Colofon Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën en de belastingdienst hebben bijgedragen de totstandkoming van deze publicatie door financiering

Nadere informatie

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1 Digitaliseren van de poststromen Handreiking voor de inspectiediensten Versie 2.1 Managementsamenvatting Doel Digitaliseren van de poststromen helpt o.m. om poststukken en andere informatie die nietdigitaal

Nadere informatie

Financiële software heet MINOX

Financiële software heet MINOX Financiële software heet MINOX Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 2 Kenmerken van MINOX Introductie 3 Modulaire opbouw Gebruik toetsenbord en/of de muis Administraties en boekjaren 4 Onderhoud Relaties Boeken

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Webservice meldingen ProUrl

Webservice meldingen ProUrl Productinformatie REMS REMS Algemeen REMS CloudComputing Systeem REMS CC systeem user REMS OnSite systeem user ControlPanel Verwerking Connectivity Auditing Organize Webservice meldingen ProUrl CRM Relaties

Nadere informatie

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com Internet:

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Veel gebruikers van Microsoft Dynamics NAV (voorheen: Navision) geven aan hun informatievoorziening te willen verbeteren. Na de invoering

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.90.0

Release Notes BlueRetail versie 3.90.0 Release Notes BlueRetail versie 3.90.0 Product Management Versie 0.2 Venlo, februari 2015 Bestand: BR v3.90.0 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 03/02/15 V0.1

Nadere informatie

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal BIBIS Library Portal, is ontwikkeld om de medewerkers van een modern informatiecentrum optimaal te ondersteunen bij hun dagelijkse

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

Wilt u morgen digitaliseren?

Wilt u morgen digitaliseren? Wilt u morgen digitaliseren? Lees dan vandaag deze handleiding Alles over digitale documentstromen Effectief digitaliseren Inhoudsopgave 1 Het nut van Digitaal Werken 5 Wat is digitaal werken? 5 Meer dan

Nadere informatie

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven?

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven? Hoe? Zo! Waar is dat dossier gebleven? Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is documentmanagement? 4 3 Waarom is documentmanagement belangrijk voor mij? 8 4 Hoe kun je documentmanagement inrichten? 13 5 Hoe

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie