Digitalisering VWS. Project Marjolein. 14 januari Congres 2015 bestemming ioverheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitalisering VWS. Project Marjolein. 14 januari 2015. Congres 2015 bestemming ioverheid"

Transcriptie

1 Digitalisering VWS Project Marjolein Congres 2015 bestemming ioverheid 14 januari 2015

2 2

3 Even voorstellen Ing. A.A. (Arnold) van Rijn Drs. P.E. (Patrick) Dochez Kok Ministerie van VWS Projectleider Digitalisering CGI Nederland Principal Management Consultant Digitalisering Vanaf 2002 betrokken als adviseur en later projectleider van de digitalisering van VWS (kerndepartement). Vanaf 2007 betrokken als lead adviseur bij de digitalisering van VWS. 3

4 Even voorstellen VWS Organisatie: totaal 4500 medewerkers; Kerndepartement 19 directies, 3 directoraten, 1400 medew. 4

5 Agenda 2007: wat was de uitdaging? : waar stonden we? : wat is het resultaat geworden? 3 Wat dachten we tegen te komen? 4 Wat zijn we tegengekomen? 5 Hoe hebben wij het aangepakt? 6 Do s & Don ts 7 5

6 1 2007: wat was de uitdaging?

7 2007: wat was de uitdaging? Oorspronkelijk: digitaliseren archief incl. evt. aanpassen betrokken organisatieonderdeel Opdracht kwam vanuit de psg (plaatsvervangend Secretaris-Generaal) Uitdaging werd al snel breder en kwam neer op: grip op alle documenten + grip op werkprocessen in 2012 kwam daar nog bij: tijdelijke verhuizing gehele departement zal op 18 maart 2013 plaatsvinden en moet papierarm (=max 1 m persoonlijk papieren archief p.p. & 1 m formeel papieren archief p.p. per directie) op de tijdelijke lokatie moet postverwerking, interne stukkenstroom en opslag direct (=per maandag 18 maart) geheel papierloos plaatsvinden en blijven ( papierloos bewaren ) Bij terugverhuizing medio 2015 moet ook het grootste gedeelte van de werkprocessen geheel digitaal verlopen/ondersteund worden ( papierloos werken ) 7

8 Context Waarom digitaliseren? Ontwikkelingen wet- en regelgeving Maatschappelijke ontwikkelingen VWS Rijksbrede overheidsprogramma s Eigen bedrijfsvoering 8

9 Aangescherpte context digitalisering rijksoverheid I In 2015 moet het digitaal werken in de beleidskernen zijn geïmplementeerd, waarbij digitaal documentbeheer het uitgangspunt is. ( digitaal documentbeheer ingericht in de beleidskernen, kabinetsbesluit juli 2009; uitgewerkt in de nota Informatie op Orde, mrt 2010, minbvk, Pechtold) II In 2017 dienen burgers, bedrijven hun zaken met de overheid volledig digitaal te kunnen afhandelen. (regeerakkoord kabinet Rutte II, okt 2012; uitgewerkt in Visiebrief digitale overheid 2017, minbzk Plasterk) 9

10 : waar stonden we?

11 2007: waar stonden we? 1. Een negatief inspectierapport dat VWS-archief niet op orde was (de echte aanleiding) 2. Een topbestuurder die uitvaardigde dit op orde te krijgen en voortaan beter in de hand te houden 3. Een behoorlijk negatieve organisatie vanwege een eerder mislukt project 4. Een punt aan de horizon dat feitelijk niet bekend was (hoogstens een richting) 5. Na een pauze van 3 jaar moeten herstarten met alleen maar Lessons Learned 11

12 Lessons Learned (VWS Digidoc-project ) Beschouw een dergelijk project als een ingrijpend veranderingstraject en niet als een technisch project Begin niet zonder de nadrukkelijk commitment van de ambtelijke leiding Zorg voor een transparant en zichtbaar project Beleg project niet uitsluitend bij externe adviseurs Benoem op sleutelposities in het project eigen medewerkers met voldoende kennis, tijd en mandaat Voorkom als (te) star ervaren digitale werkprocesondersteuning Start nooit een pilotimplementatie zonder dat door-en-door getest is Zorg voor voldoende financiële reserves 12

13 Context eigen bedrijfsvoering Noodzakelijke kwaliteitsverbetering informatiehuishouding Pijnpunten nu (2007): Dingen kwijt Niet correct Niet compleet Vinden is weleens problematisch Veel gegevens elders in deelarchieven Als in gebruik door anderen, dan niet beschikbaar Nog steeds veel kopiëren op papier Meervoudige opslag van hetzelfde Waar staat wat? Wie heeft wat? Wat is de laatste versie? Waar staat de laatste versie? Is dit wel alles? Wie heeft hier aan gewerkt? Wanneer is wat verstuurd? Ik zoek Wie heeft dat dossier meegenomen? Wat is hiervan de status? Hier was toch een over gestuurd? Wat wanneer overbrengen naar het archief? 13

14 VWS: documenten & informatie (2007) C: D: P: W: R: schijven ARCHIEF (semistatisch) POST PAPIER MAILOPSLAG (eigen)

15 : wat is het resultaat geworden?

16 VWS: documenten & informatie STRAKS (=NU) 16

17 2014: Wat is het resultaat geworden? 1/2 VWS functioneert vrijwel papierloos! Postkamer, postverwerking en interne postdistributie volledig digitaal Alle interne documentbewegingen digitaal (op klein aantal na) Alle externe en interne documenten worden digitaal opgeslagen in een VWS-brede en vastgestelde centrale opslagstructuur voor: alle documenten alle processen en alle organisatieonderdelen Accordering van interne en externe stukken gebeurt digitaal (parafering) Accordering & postbeoordeling ook realtime mogelijk met ipad 17

18 2014: Wat is het resultaat geworden? 2/2 VWS functioneert vrijwel papierloos! Specifieke processen worden volledig digitaal bediend en ondersteund (Case Management): Kamervragen (schriftelijke, mondelinge, n.a.v. Jaarverslag, n.a.v. Begroting) Commissiebrieven Politieke Beschouwingen Burgerbrieven (in Pilot) Ministerraadstukken (in testfase) Totstandkoming wetgeving (in ontwerp) Alle gebruikers aangesloten (uitgezonderd nog minister en staatssecretaris met hun directe staf) Managementrapportages Logging van handelingen 18

19 2014: Wat heeft het opgebracht? Effect is: efficiëntere benutting (wettelijk) beschikbare doorlooptijd door wegvallen postrondes en wachttijden; meer en betere samenwerking door centrale dossiers, complete dossiers, eenduidig versiebeheer en plaatsen tijdonafhankelijke toegang tot stukken; significante versnelling interne accordering/afkeuring door digitaal paraferen/terugzetten; betere grip en sturing op processen (bv. Kamervragen) door direct inzicht in status; automatische proceslogging; semi-automatische archivering; significante afname papierverbruik m.n. door wegvallen kopiecultuur 19

20 Wat dachten we tegen te komen?

21 Wat dachten we tegen te komen? Veel weerstand algemeen Weerstand met name vanuit de medewerkers archivering Leeftijd gebonden weerstand Ongeloof en wantrouwen vanwege eerder mislukt project Onmogelijkheden vanwege voor ICT ongrijpbare werkprocessen (o.a. beleidsproces) 21

22 Wat zijn we tegengekomen?

23 Wat zijn we tegengekomen? Draagvlak op alle niveaus! Veel medewerking! Vooral in meedenken (lastig, maar begrijpelijk, is wel dat dit wel vanuit oud-denken is) Hoge mate van betrokkenheid! Enthousiasme met gezond wantrouwen Geen leeftijd gebonden weerstand! Verrassend: onderweg onbegrip en weerstand bij/vanuit de Stuurgroep! Soms lange besluitvorming Middle Management zit er letterlijk tussenin Stap voor stap, maar wel gestage voortgang Actief meewerken lastig en heel beperkt 23

24 Hoe hebben wij het aangepakt? 7 24

25 25

26 In vroeg stadium al wel uitgangspunten vastgesteld gehele kernministerie standaardisering en uniformering van werkwijzen geleidelijke invoering inrichting in nauwe samenwering met organisatie/gebruikers uitvoerig proberen en toetsen wordt hét systeem voor elke medewerker VWS-kerndepartement (incl. management) wordt hét systeem voor alle documenten, mail e.d. (content) van het VWS-kerndepartement rekening houden met wet- en regelgeving en standaarden en rijksbrede ontwikkelingen samenwerken met de andere (FileNet) ministeries 26

27 Onze aanpak Insteek project: alles samen met de organisatie Doelgericht + mijlpalen Geleidelijk omhoog Kleine stappen zetten, ervaringen gebruiken in de volgende stappen Betrekken van de VWS-medewerker in alle fasen van het project 27

28 Projectaanpak Groeimodel mate van (digitale) functionaliteit P-Direkt ideeën gedachten plannen Subsidieplein demo systeem proefsysteem digitale documenthuishouding VWS-breed gebruiken uitdragen beslissen geloven begrijpen bedenken veranderstrategie Digidoc tijd

29 Ontwikkelpad digitalisering VWS ( Marjolein ) Verbeteringen 2013 Verbeteringen Verbeteringen 2012 Proces Kamervragen Proces Postverwerking Proces Commissiebrieven Processen 4,5,6, Genericiteitsinrichting Basisinrichting MARJOLEIN VWS-dienst A,B,C, Inrichtingsaanpassing aansluiting meerdere organisaties REGISTREREN (metadateren) BEWAREN (dossiervorming) DELEN EN SAMEN- WERKEN UITVOERING EN BEWAKING (PROCES) BEWERKEN EN BEHEREN (DOCUMENT) DIGITAAL ACCORDEREN ZOEKEN DIGITAAL ARCHIVEREN

30 Doorontwikkeling digitalisering VWS ( Marjolein ) burgers, bedrijven, instanties kerndepartement diensten Verbeteringen departementen Verbeteringen 2013 Verbeteringen Verbeteringen 2012 Proces Kamervragen Proces Postverwerking Proces Commissiebrieven Processen 4,5,6, Genericiteitsinrichting Basisinrichting MARJOLEIN VWS-dienst A,B,C, Inrichtingsaanpassing aansluiting meerdere organisaties REGISTREREN (metadateren) BEWAREN (dossiervorming) DELEN EN SAMEN- WERKEN UITVOERING EN BEWAKING (PROCES) BEWERKEN EN BEHEREN (DOCUMENT) DIGITAAL ACCORDEREN ZOEKEN DIGITAAL ARCHIVEREN

31 Even voorstellen: Marjolein Marjolein Schaapstra Hoe lang nog? een fictieve medewerker van VWS is beleidsmedewerker moet de slag van papier naar digitaal maken en ziet dat niet helemaal zitten! Primair proces centraal Boekje met belevingen van Marjolein Postercampagne Uiteindelijk naamgeefster project 31

32 Hoe hebben wij het aangepakt? Betrekken, betrekken, betrekken Veel workshops Een Pilot met verplichte deelname die het midden hield tussen presentatie, training en simulatie Rollenspel voor alle secretariaten (bewust nog zonder systeem) Rollenspel met topmanagement (met systeem) Governance: ook een projectorganisatie aan de organisatiekant (Stuurgroep, Kwartiermakers, ProductOwners) Een continue attitude van het project: faciliterend richting de organisatie ( wij doen dit voor jullie ) we verzetten geen stap zonder inbreng van de werkvloer dit project gaat wel door 32

33 Do s & Don ts 33

34 Lessons learned (VWS Marjolein 2007-heden) Do s Zorg dat je ergens in het traject MOET verhuizen Reken onderweg op meningsverschillen en ruzies Verwacht bij ingebruikname een dip (aanloopperiode) Agile/Scrum als aanpak; ook meebewegen met omgevingsfactoren Onderweg (top)management blijven betrekken Zorg dat management ook meedoet (niet alleen meedenken, ook testen en gebruiken!) Communiceer op meerdere manieren via meerdere kanalen dezelfde boodschap Afdalen naar de werkvloer Pilot Projectorganisatie met actieve afvaardiging al tijdens ontwikkelfase Don ts Zorg dat je ergens in het traject MOET verhuizen Vanuit de techniek Vanuit de bedrijfsvoering/staf Óf alleen maar externen, óf alleen maar internen Met één of beperkt aantal directies in zee gaan Stoppen Zonder uitgebreide proef of Pilot Zonder inbreng 34

35 Kortom (tips) 1. Start met het eind in zicht (=bepaal vroegtijdig punt aan de horizon) 2. Plan je route niet / niet te strak 3. Neem voldoende tijd voor onderzoek 4. Begin niet te groot / wil niet té veel (=klein) 5. Focus op de werkvloer (=medewerkers) 6. Respect voor de mening van de gebruiker en zijn dagelijkse problemen 7. Blijf midden en hoger management betrekken (soms tegen de stroom in) 8. Doe wat je belooft en beloof wat je doet 9. Haal het bewust weg uit de technische hoek 10. Haal het bewust weg uit de bedrijfsvoeringssfeer 11. Communiceer / Open-deur-beleid 12. Eerst laten proberen, daarna pas echt 35

36 36 Bedankt voor uw aandacht!

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

estuur estuur > Saskia J. Stuiveling: ICT-fouten horen erbij > Smartbox: Verdacht door data > Rijksoverheid heeft duizend ICT ers nodig

estuur estuur > Saskia J. Stuiveling: ICT-fouten horen erbij > Smartbox: Verdacht door data > Rijksoverheid heeft duizend ICT ers nodig i estuur m a g a z i n e i estuur a m b t e n a a r 2.0 > Saskia J. Stuiveling: ICT-fouten horen erbij Onafhankelijk kwartaalmagazine voor de ioverheid. Nummer 12, jaargang 4, oktober 2014 > Smartbox:

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

visie Een verantwoord en toekomstvast concept voor koppeling van elektronische Midoffice dienstverlening aan de bedrijfsprocessen

visie Een verantwoord en toekomstvast concept voor koppeling van elektronische Midoffice dienstverlening aan de bedrijfsprocessen visie Een verantwoord en toekomstvast concept voor koppeling Midoffice van elektronische dienstverlening aan de bedrijfsprocessen Midoffice, hoe maakt ú de verbinding? Gemeenten die in zich in veel gevallen

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan 2014-2016

Informatiebeleidsplan 2014-2016 Informatiebeleidsplan 2014-2016 Datum 18-09-2013 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 2-8-2012 Eerste concept 0.2 23-8-2012 Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar 0.3 6-9-2012

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA)

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) Versie 1.0 Datum 29 juli 2013 Vastgesteld in de Stuurgroep DWR-Archief van 20 juni 2013 Status Definitief Pagina 1 van 66 Versiebeheer Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Implementatie-management

Implementatie-management Implementatie-management prof. ir drs W.J. Vrakking 35 Inleiding 1 Wat wordt onder implementatie-management verstaan? 2 Een aanpak voor de implementatie van veranderingen 3 Adviezen voor implementatie-management

Nadere informatie

Draagvlak voor duurzame energie

Draagvlak voor duurzame energie Draagvlak voor duurzame energie Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente 2 Draagvlak voor duurzame energie Inhoud Introductie s Als het eerste idee ontstaat Verkenning of haalbaarheids Van

Nadere informatie

Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel

Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel Het managen van professionals staat al vele jaren op de managementagenda. In dit artikel laten we zien hoe internettechnologie de

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Titel: Flexibel met pensioen 1. Mattijs Hooglander

Titel: Flexibel met pensioen 1. Mattijs Hooglander Titel: Flexibel met pensioen 1 Auteurs: Herman Huisink Mattijs Hooglander De auteurs zijn consultants bij Centraal Beheer op de afdeling Benefits Consultancy Services. In hun dagelijkse praktijk adviseren

Nadere informatie

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven?

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven? Hoe? Zo! Waar is dat dossier gebleven? Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is documentmanagement? 4 3 Waarom is documentmanagement belangrijk voor mij? 8 4 Hoe kun je documentmanagement inrichten? 13 5 Hoe

Nadere informatie

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1 Digitaliseren van de poststromen Handreiking voor de inspectiediensten Versie 2.1 Managementsamenvatting Doel Digitaliseren van de poststromen helpt o.m. om poststukken en andere informatie die nietdigitaal

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

vakblad voor kwaliteitsmanagement bij de overheid november 2011

vakblad voor kwaliteitsmanagement bij de overheid november 2011 1 OK-Vaknieuws vakblad voor kwaliteitsmanagement bij de overheid november 2011 focus Lean, een zaak voor de top! Inhoud: Enthousiast bezuinigen kan! (dubbelinterview met Dick Bakhuizen (gemeentesecretaris)

Nadere informatie

Testmanagement In de zorgsector

Testmanagement In de zorgsector Testmanagement In de zorgsector Auteur : Yvonne Goorman Review : Ilse Verstappen, Ray Oei Versie : 1.0 Datum : 7 juli 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006 AE Amsterdam Telefoon (020)

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie