Bijlage: ontwerpend onderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage: ontwerpend onderzoek"

Transcriptie

1 Bijlage: ontwerpend onderzoek Door middel van ontwerpend onderzoek trachten we inzichten en scenario s te ontwikkelen voor bepaalde afgebakende plekken in het RUP. Uit dit ontwerpend onderzoek worden een aantal krachtlijnen afgeleid, die vertaald zullen worden in de stedenbouwkundige voorschriften voor deze projectzone. disclaimer In het volgende hoofdstuk worden voor elk van de woonprojectzones aan de hand van ontwerpend onderzoek een aantal mogelijke invullingen (scenario s) onderzocht. Geen van deze scenario s is bindend voor de invulling of realisatie op de site. De bedoeling van dit onderzoek ligt in hoofdzaak in het detecteren van een aantal mogelijkheden, randvoorwaarden of beperkingen die per gebied bepalend zullen zijn bij een later ontwerp en uiteindelijke realisatie. Deze elementen worden doorvertaald in de stedenbouwkundige voorschriften. Uiteindelijk zullen deze voorschriften gehanteerd worden om een projectvoorstel of stedenbouwkundige aanvraag in deze gebieden te beoordelen. Bijlage 1: Ontwerpend onderzoek voor de projectzone Victor Braeckmanlaan - Rozebroekslag De huidige, beperkte ontwikkelingsmogelijkheden binnen het bijzonder plan van aanleg en de hogere saneringskost die aan deze percelen verbonden zijn, blokkeren momenteel de ontwikkeling van de site. Eigendomsstructuur Biologische waardering Een aantal percelen in, evenals de meeste percelen aansluitende op de projectzone, worden als biologisch zeer waardevol aangeduid. RUP nr. 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg 1/17

2 ER WERDEN VOOR DEZE SITE 4 ONTWERPVARIANTEN GEMAAKT: BASISONTWERP VOLGENS HUIDIGE BPA SA3 SINT-BAAFSKOUTER Totale oppervlakte terrein: 5150m² Totale vloeroppervlakte: 1230m² - maximaliseren woonfunctie: 9 woonentiteiten Bebouwingscoëfficiënt BC: 14% Vloer/terreinindex V/T: 0.25 RUP nr. 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg 2/17

3 ONTWERPEND ONDERZOEK VOORSTEL 1: GESLOTEN FRONT AAN DE STEENWEGZIJDE MET TWEE BOUWBLOKKEN ACHTERIN Totale oppervlakte terrein: 5150m² Totale vloeroppervlakte: 5055m² Waarvan wonen: 3915m² (30 WE- bruto 130m²) Waarvan commercieel 1140m² Bebouwingscoëfficiënt BC 40% Vloer/terreinindex V/T 1 RUP nr. 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg 3/17

4 ONTWERPEND ONDERZOEK VOORSTEL 2: OPEN FRONT + 1 KLEIN BOUWBLOK (3 BOUWLAGEN) Totale oppervlakte terrein: 5150m² Totale vloeroppervlakte: 4870m² Waarvan wonen 3870m² - 30WE (bruto 130m²) Waarvan commercieel 1000m² Bebouwingscoëfficiënt BC: 35% Vloer/terreinindex V/T: 1 RUP nr. 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg 4/17

5 ONTWERPEND ONDERZOEK VOORSTEL 3: OPEN FRONT AAN DE STEENWEGZIJDE Totale oppervlakte terrein 5150m² Totale vloeroppervlakte 4195 m² Waarvan wonen 3195 m² - 24WE (bruto 130m²) Waarvan commercieel 1000m² Bebouwingscoëfficiënt BC 30% Vloer/terreinindex V/T 0,80 RUP nr. 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg 5/17

6 ONTWERPEND ONDERZOEK VOORSTEL 4: MET BEHOUD VAN DE WONING ACHTERIN Dit voorstel kan ook een tussenstap zijn bij het realiseren van een van de andere scenario s, waarbij de bestaande woning tijdelijk behouden blijft zolang het volume vooraan aan de straatzijde niet wordt gerealiseerd. Indien dit volume wel wordt ontwikkeld, kan de woning niet langer behouden blijven. AFWEGING ALTERNATIEVEN Het voorstel volgens het huidige BPA geeft enkel de huidige mogelijkheden op het perceel weer. Het is wenselijk, naar analogie met de overige stedelijke woongebieden, een andere invulling voor het terrein te onderzoeken die meer uitgaat van een hedendaagse visie en invulling op het gebied. Deze vertrekt ook van een idee van het mengen van functies, terwijl het huidige BPA enkel wonen toelaat. Dit wordt in de ontwerpvarianten onderzocht. Worden de verschillende voorgestelde alternatieven tegenover elkaar afgewogen, dan gaat de voorkeur uit naar een scenario waarbij aan de straatzijde een aantal bouwblokken worden gerealiseerd met doorsteken en zichten naar het achterliggende groen. Een gesloten front aan de steenweg, waarbij de link met het groen volledig doorgesneden wordt, is niet wenselijk. De omliggende bebouwing bestaat voornamelijk uit kleinschaligere rijbebouwing en, aan de overzijde van de Rozebroekslag, iets grotere vrijstaande bebouwing. Om de invulling op de hoek een harmonische overgang tussen beide typologieën te laten vormen, gaat de voorkeur uit naar een open front langsheen de steenweg. Voorstel 1 wordt om die reden niet weerhouden. Voorstellen 2 en 3 gaan allebei uit van een open front aan de steenweg. Het verschil tussen beide is het al dan niet toelaten van een gebouw in tweede lijn of dieper in het bouwblok gelegen. Gelet op de schaal van het bouwblok en de omliggende typologieën wordt geoordeeld dat een derde bouwblok in het gebied de woonkwaliteit van de omliggende bouwblokken en achterliggende vrijstaande woning, teveel zou hypothekeren. Bovendien sluit dit te dicht aan op de achterliggende biologisch RUP nr. 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg 6/17

7 waardevolle percelen. De voorkeur gaat daarom uit naar het scenario waarbij het open front aan de steenweg een doorkijk mogelijk maakt naar het achterliggende groen, zonder dit verder in te vullen met een derde bouwblok. Naar terreinbezetting wordt zal daarom verder gewerkt met de bezettingsgraden zoals in voorstel 3. Voorstel 4 (met behoud van de bestaande woning achterin) kan gelezen worden als een alternatief maar ook als een tussentijdse oplossing, waarbij een deel van het terrein, op de hoek, al een nieuwe invulling krijgt en de overige delen pas worden ontwikkeld wanneer de bestaande woning wordt verlaten. Rekening houdende met de inkleuring als bijzonder waardevol gebied in de biologische waarderingskaart worden aan de diepte en de voorschriften van de verkaveling aan de Johannes Hartmannlaan geen wijzigingen aangebracht. Dit deel van het terrein krijgt bebouwingsmogelijkheden volgens de geldende verkaveling en wordt daarom niet in het RUP mee opgenomen. Op te nemen in het RUP Zone voor stedelijk wonen Verplicht te volgen bouwlijn zoals aangeduid op plan Verplichte doorsteken tussen de bouwblokken - minimaal 10m breed Nevenfunctie mogelijk - enkel op gelijkvloers BC (bezettingscoëfficiënt): 30% Maximale bouwhoogte 10m Beperkt hoogteaccent mogelijk tot een bouwhoogte van 13m voor de hoek Victor Braeckmanlaan-Rozebroekslag. Bijlage 2: Ontwerpend onderzoek woonprojectzone Bromeliastraat Kenmerken: - Terrein: o o o - Grenzend aan terrein: o 6.877m² (groen afgebakend op 3d-model) 1 eigenaar 1 woning op terrein zelf Groen bomenmassief in de hoek van het terrein langsheen de Victor Braeckmanlaan: best zoveel mogelijk behouden. Ten oosten: 2 percelen die uitkomen op de Bromeliastraat: 1 met woning van eigenaar, 1 waarvoor verkaveling bestaat voor 3 loten. o ten westen 2 grote appartementsblokken (7 bouwlagen), ten oosten woningen in de Bromeliastraat van 2 o tot 3 bouwlagen. ten noorden: garageboxen, bereikbaar via de Oscar De Reusestraat (ingang naast bestaand appartementsgebouw). RUP nr. 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg 7/17

8 Luchtfoto 3d-beeld bestaande toestand Randvoorwaarden voor ontwikkeling - Richtdichtheid aan 25 woningen per hectare: circa 17 woningen. - Mix tussen eengezinswoningen en meergezinswoningen, waarbij meergezinswoning aansluit op bestaande appartementen en eengezinswoningen aansluiten op bestaande eengezinswoningen min. 50% grondgebonden woningen, mgw niet verplicht. Schakelwoningen mogelijk. - Groenzone met waardevolle bomen in de hoek aan de Victor Braeckmanlaan instandhouden: min. 1000m² - Fiets- en voetgangersdoorsteek wenselijk tussen Victor Braeckmanlaan en Oscar De Reusestraat (overleg met aanpalende eigenaar nodig). Mogelijke invulling 1 - Antwoord op appartementen: afsluiten met slank torentje van circa 6 bouwlagen: 1 appartement per bouwlaag, inplanting op ongeveer zelfde lijn als bestaande appartementen. Omwille van bouwen nabij de perceelsgrens (circa 5m) is minimum overleg & akkoord met eigenaars appartementen nodig. - Antwoord op achtertuinen van woningen in de Bromeliastraat: nieuwe reeks rijwoningen rug aan rug. Tuinen min. 15m diep. Max. 2 bouwlagen. - Geen parkeren aan de woning zelf, maar gegroepeerd in parkeerhaven nabij meergezinswoning of ondergronds. Van parkeerhaven te voet tot woning. - Groene zone vooraan vrijwaren, min. 1000m². - Voetgangers- en fietsdoorsteek naar achterliggende straat - Totaal: 9 egw + 6 mgw = 15 entiteiten Overzichtsbeelden Zicht stadinwaarts Zicht staduitwaarts RUP nr. 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg 8/17

9 Zicht op woonerf RUP nr. 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg 9/17

10 Mogelijke invulling 2 - Mgw in binnengebied, min. 10m afstand van de perceelsgrenzen: circa 8 app. - Antwoord op achtertuinen van woningen in de Bromeliastraat: nieuwe reeks rijwoningen rug aan rug. Tuinen min. 15m diep. Max. 2 bouwlagen. - Geen parkeren aan de woning zelf, maar gegroepeerd in parkeerhaven nabij meergezinswoning of ondergronds. Van parkeerhaven te voet tot woning. - Groene zone vooraan vrijwaren, min. 1000m². - Voetgangers- en fietsdoorsteek naar achterliggende straat - Totaal: 9 egw + 8 mgw = 17 entiteiten Overzichtsbeelden Zicht op woonerf RUP nr. 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg 10/17

11 Mogelijke invulling 3 - Nieuwe typologieën: schakelwoningen / langswoningen - Langswoningen (brede ondiepe woningen, 10m breed x 8m diep) als antwoord op achtertuinen van woningen in de Bromeliastraat: o.w.v. minder goede oriëntatie (NO-gerichte tuinen) bredere gevels zodat zonlicht maximaal langs voorzijde kan binnenvallen. - Langs andere zijde (als antwoord op bestaande hoge meergezinswoningen): schakelwoningen, 3 bouwlagen, waarbij de woningen hetzij achter elkaar geschakeld zijn, hetzij boven elkaar. - Parkeren gebeurt (half-)ondergronds onder de woningen of onder het (private?) woonerf. - Groene zone vooraan vrijwaren, min. 1000m². - Voetgangers- en fietsdoorsteek naar achterliggende straat - Totaal: 6 langswoningen / 12 geschakelde woningen: 18 entiteiten Overzichtsbeelden Zicht op woonerf RUP nr. 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg 11/17

12 Bijlage 3: Ontwerpend onderzoek woonprojectzone Alfons Braeckmanlaan Kenmerken: - Terrein zelf: o m² groot (groen aangeduid op luchtfoto) 1 eigenaar o Momenteel ingevuld door één woning (eigenaar) o Mogelijke invulling bestaand BPA: circa 13 woningen (perceel min m², perceelsbreedte min. 20m breed, gebouw min. 10m breed, 18m diep) achterhaald - Grenzend aan terrein: o Ten westen en noorden: groenzone die doorloopt tot Nieuwelaan (buffergroen) o Ten zuiden: weilanden (parkgebied) o Ten oosten: voornamelijk eengezinswoningen, sporadisch een meergezinswoning. Bestaande perceelsstructuur Mogelijkheden bestaand BPA Randvoorwaarden voor ontwikkeling - Richtdichtheid aan 25 woningen per hectare: circa 52 woningen. - Perceel 383c (westelijk perceel) wordt volledig groen behouden en wordt mee geïntegreerd in de zone voor buffergroen van de Nieuwelaan. - Mix tussen eengezinswoningen en meergezinswoningen, waarbij meergezinswoningen als volumes in het park te gast zijn en de eengezinswoningen de bestaande eengezinswoningen afwerken. Per fase en in totaliteit: max. 50% meergezinswoningen. - Woonerf als toegang tot meergezinswoningen en eengezinswoningen. - Parkeren: voor de meergezinswoningen ondergronds parkeren, voor de eengezinswoningen voorkeur voor gegroepeerd parkeren of in de ondergrondse garage van de meergezinswoning. - Bestaande waardevolle bomen zoveel mogelijk behouden. - Toekomstscenario voor eventuele herinvulling na sloop woning (fasering) RUP nr. 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg 12/17

13 Mogelijke invulling 1 3 blokjes van 8 appartementen langsheen de bufferstrook (visuele relatie en ritmiek vanuit Nieuwelaan): 24 mgw in 2 fases Eengezinswoningen (2 x 5) in binnengebied achter bestaande woning: 10 egw Woningen (2 x 5) langsheen bestaande Alfons Braeckmanlaan, achteraan op het perceel ingeplant omwille van oriëntatie. Toegang kan eventueel via achterzijde gebeuren: 10 egw Centrale parkeerhaven en plein tussen woningen en meergezinswoningen (parking voor de eengezinswoningen) Voetgangerspad vanaf centrale parkeerhaven tot aan de woningen. Ondergronds parkeren voor de meergezinswoningen. Bestaande bomen zoveel mogelijk te behouden en te integreren in ontwerp. Na sloop bestaande woning: plaats voor 6 eengezinswoningen. Totaal: 26 egw en 24 mgw = 50 entiteiten Overzichtsbeelden per mogelijke fase (telkens met en zonder sloop bestaande woning) Zicht vanuit Alfons Braeckmanlaan / Zicht vanuit bufferstrook richting woonerf / Zicht van einde woonerf richting bufferstrook RUP nr. 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg 13/17

14 Mogelijke invulling 2 3 blokjes van 10 appartementen langsheen de bufferstrook (visuele relatie en ritmiek vanuit Nieuwelaan) in 2 fases Eengezinswoningen langs de Alfons Braeckmanlaan en in binnengebied (tuin aan tuin): 20 egw Ondergronds parkeren voor de meergezinswoningen. Bestaande bomen zoveel mogelijk te behouden en te integreren in ontwerp. Na sloop bestaande woning: plaats voor 2 reeksen van 5 woningen (tuin aan tuin): 10 egw + bijkomend blokje mgw (10 entiteiten) Totaal: 30 egw en 30 mgw = 60 entiteiten Overzichtsbeelden per mogelijke fase (telkens met en zonder sloop bestaande woning) RUP nr. 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg 14/17

15 Bijlage 4: Ontwerpend onderzoek woonprojectzone Everstraat Nieuwelaan Kenmerken: Terrein zelf: o m² (groen afgebakend) o Versnipperde eigendomsstructuur (elke kleur = andere eigenaar, totaal 7) o In gewestelijk RUP afbakening Grootstedelijk Gebied Gent: Stedelijk Woongebied verdere invulling noodzakelijk Grenzend aan terrein: o Ten zuiden en oosten: groenzone die doorloopt tot Nieuwelaan (zone voor buffergroen) o Ten noorden: Antwerpsesteenweg: voornamelijk woningen, gaande van rijwoningen tot open bebouwingen (van west naar oost) o Ten westen: Everstraat: eengezinswoningen (GB, HOB, OB). Te onderzoeken terrein Versnipperde eigendomsstructuur Randvoorwaarden voor ontwikkeling Richtdichtheid aan 25 woningen per hectare: circa 32 woningen. Woonerf als toegang tot binnengebied: sloop één van de bestaande woningen noodzakelijk, hetzij langs Antwerpsesteenweg, hetzij langs Everstraat. Bij voorkeur waardevolle woning (op oranje gekleurd perceel) links van de te slopen bebouwing te behouden, + waardevolle woning langsheen Everstraat (op donkerpaars gekleurd perceel) te behouden. Mix tussen eengezinswoningen en meergezinswoningen, waarbij meergezinswoningen als volumes in het park te gast zijn en de eengezinswoningen de bestaande eengezinswoningen afwerken: max. 50% mgw in elke fase en in totaliteit. Mgw zijn echter niet verplicht. Schakelwoningen en vernieuwende woontypologie stimuleren. Parkeren gegroepeerd in parkeerhaven voor de woningen, of bij voorkeur ondergronds. Bestaande waardevolle bomen zoveel mogelijk behouden. RUP nr. 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg 15/17

16 Mogelijke invulling 1 - Noodzakelijke sloop woning vooraan Antwerpsesteenweg voor toegang binnengebied - Nieuw woonerf-inrit vanuit Antwerpsesteenweg - Voetgangersdoorsteek over woonerf naar Everstraat langs bestaande inrit. - 2 blokjes van 7 à 8 appartementen langsheen de bufferstrook (visuele relatie en ritmiek vanuit Nieuwelaan) - Eengezinswoningen (3 x 5) in binnengebied als antwoord op achtertuinen woningen Everstraat. - Centrale parkeerhaven en plein midden in woonerf (parking voor de eengezinswoningen) - Voetgangerspad vanaf centrale parkeerhaven tot resterende woningen. - Ondergronds parkeren voor de meergezinswoningen (kan eventueel uitgebreid worden om parkeren voor eengezinswoningen ook ondergronds te voorzien). - Bestaande bomen zoveel mogelijk te behouden en te integreren in ontwerp + nieuwe bomen - Totaal: 15 egw + 15 app: 30 entiteiten overzichtsbeelden RUP nr. 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg 16/17

17 Mogelijke invulling 2 - Noodzakelijke sloop woning vooraan Antwerpsesteenweg voor toegang binnengebied - Nieuw woonerf-inrit vanuit Antwerpsesteenweg - Voetgangersdoorsteek over woonerf naar Everstraat langs bestaande inrit. - Eengezinswoningen (3 x 5) in binnengebied als antwoord op achtertuinen woningen Everstraat. - Langswoningen (breed en ondiep, 10m breed x 8m diep) langs oostelijke grens gebied o.w.v. maximaal capteren van zonlicht langs voorzijde (zuidwest) - Patiowoningen in het centrale middengedeelte, met ramen en tuin naar zuiden gericht. - Centrale parkeerhaven en plein vooraan aan het woonerf, bij voorkeur ondergrondse parkeergarage met inrit vanaf dit plein, te voorzien onder middenblok. - Voetgangerspad vanaf centrale parkeerhaven tot aan de woningen, eventuele doorsteek naar Nieuwelaan (niet op tekening). - Bestaande bomen zoveel mogelijk te behouden en te integreren in ontwerp + nieuwe. - Totaal: 15 egw + 6 langswoningen + 13 patiowoningen: 34 woningen overzichtsbeelden RUP nr. 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg 17/17

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 Gemeentelijk RUP nr. 2quater 'Zeedijk-Tennis' te Middelkerke Verordenend grafisch plan

Nadere informatie

BPA NR.38 LANGE LOZANASTRAAT

BPA NR.38 LANGE LOZANASTRAAT BPA NR.38 LANGE LOZANASTRAAT Toelichtingsnota 1. Aanleiding tot de herziening van het BPA. 38 Motivatie gemeenteraad Antwerpen d.d. 1 maart 1999, gelet op de gemeentewet; gelet op het decreet betreffende

Nadere informatie

Schipstraat en E.Vlieberghstraat vroeger en nu:

Schipstraat en E.Vlieberghstraat vroeger en nu: 79 Schipstraat en E.Vlieberghstraat vroeger en nu: Foto 4.4. : Schipstraat en E.Vlieberghstraat, begin 20 ste eeuw Foto 4.5. : Schipstraat en E.Vlieberghstraat in 1990 Foto 4.6. : Schipstraat en E.Vlieberghstraat

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS ONTWERPEND ONDERZOEK Oorspronkelijke naam document Ontwerpend stedenbouwkundig onderzoek Oude Dokken

Nadere informatie

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel VERKAVELINGSAANVRAAG: Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel Het voorstel voorziet in het bouwen van 4 ééngezinswoningen, bestemd voor halfopen bebouwing

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Verkavelingsaanvraag voor 2 nieuwe bouwkavels in half-open bebouwing

Nadere informatie

Keizerpoort terug op de kaart

Keizerpoort terug op de kaart Keizerpoort terug op de kaart Toegangspoort tot de Gentse stadskern Tussen Brusselsesteenweg en De Keizerpoort of Brusselsepoort is de verdwenen stadspoort die de zuidoostelijke toegang tot de stadskern

Nadere informatie

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 ZONE VOOR BEBOUWING (open) 1.1 HOOFDBESTEMMING Er wordt geopteerd voor open bebouwing met een logische ruimtelijke inplanting.

Nadere informatie

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing Informatief Toelichting bij de gewenste ruimtelijke context Bepalingen met betrekking tot bestemming - De hoofdbestemming: residentieel

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN TYPE 3 1. Bouwzone type 3 kavels 1 t/m 31 Behoudens de verplichte toegangen / opritten tot de kavels zijn geen andere rechtstreekse toegangen voor autoverkeer naar de openbare

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR HERZIENING VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR HERZIENING VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR HERZIENING VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Aanvraag tot herziening en gedeeltelijke opheffing van de verkaveling Fruithoflaan S. Goossenslaan

Nadere informatie

Interstedelijke werkgroep Grond- en pandenbeleid 15/10/2010. Stedenbouwkundige vergunning met een sociale last (Stad Gent)

Interstedelijke werkgroep Grond- en pandenbeleid 15/10/2010. Stedenbouwkundige vergunning met een sociale last (Stad Gent) Interstedelijke werkgroep Grond- en pandenbeleid 15/10/2010 Stedenbouwkundige vergunning met een sociale last (Stad Gent) Inleiding Stad Gent: sinds 1/09/2009 nog geen verkavelingsvergunningsaanvragen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 2. BIJZONDERE BEPALINGEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 2. BIJZONDERE BEPALINGEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1. De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden

Nadere informatie

Bouwblokproject St. Jansplein. Herontwikkeling van het binnengebied van het bouwblok Oude Steenweg-Dahliastraat-Brugstraat-St.-Jansplein.

Bouwblokproject St. Jansplein. Herontwikkeling van het binnengebied van het bouwblok Oude Steenweg-Dahliastraat-Brugstraat-St.-Jansplein. BOUWBLOKSTUDIE ST. JANSPLEIN TOM WUYTS & FILIP PITTILLION STAD ANTWERPEN PLANNINGSCEL - STADSONTWIKKELING DECEMBER 2004 Bouwblokproject St. Jansplein. Herontwikkeling van het binnengebied van het bouwblok

Nadere informatie

RUP nr. 167 "Stedelijk wonen" Deelgebied Sint -Amandsberg

RUP nr. 167 Stedelijk wonen Deelgebied Sint -Amandsberg RUP nr. 167 "Stedelijk wonen" Deelgebied Sint -Amandsberg Waterstraat Schuurstraat Orchideestraat1 Vriendschapstraat Orchideestraat2 Rietzangerstraat Potuitstraat Kwadenplasstraat Spijkstraat Johannes

Nadere informatie

u bent hier > VORMGEVING: Noot:

u bent hier > VORMGEVING: Noot: Binnenkort start Leiedal, in samenwerking met het gemeentebestuur van Zwevegem, met de realisatie van Losschaert. Een plek waar wonen, werken en ontspanning harmonieus samengaan. Langs de gewestweg en

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1 De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden in hun ruimtelijke omgeving. Dit houdt in dat zij inzake dichtheid, terreinbezetting,

Nadere informatie

RUP Spreeuwenhoek Venne. Infovergadering TECHNUM. Technum in opdracht van stad Mechelen

RUP Spreeuwenhoek Venne. Infovergadering TECHNUM. Technum in opdracht van stad Mechelen RUP Spreeuwenhoek Venne Technum in opdracht van stad Mechelen Infovergadering 08.03.2010 Uitgangshouding ontwerp = Appelleren aan de Vlaamse woonwens Zoveel mogelijk behouden van landschappelijke karakteristieken

Nadere informatie

RUP Rustenburg. Voorontwerp Infovergadering 8 mei 2012

RUP Rustenburg. Voorontwerp Infovergadering 8 mei 2012 RUP Rustenburg Voorontwerp Infovergadering 8 mei 2012 Inleiding Uitgangspunt: Ter vervanging van het BPA 27 Rustenburg, goedgekeurd dd. 24-03-1992 Gedeeltelijk ter vervanging van het BPA Ruddershove, dd.

Nadere informatie

RUP Herziening BPA Centrum deelgebied Statielei -Krijgsbaan. Toelichting bewonersvergadering 11 januari 2017 Koen Janssens en Jill Loos

RUP Herziening BPA Centrum deelgebied Statielei -Krijgsbaan. Toelichting bewonersvergadering 11 januari 2017 Koen Janssens en Jill Loos RUP Herziening BPA Centrum deelgebied Statielei -Krijgsbaan Toelichting bewonersvergadering 11 januari 2017 Koen Janssens en Jill Loos 2 Situering plangebied RUP in uitvoering van het GRS/ aanleiding -

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING De Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening vastgesteld door de gemeenteraad op 26.06.2012 is van toepassing. 1. VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Artikel 7 Zone voor Strategisch Woonproject 2.

Artikel 7 Zone voor Strategisch Woonproject 2. Artikel 7 Zone voor Strategisch Woonproject 2. Algemene bepalingen Deze zone wordt aangeduid als strategisch woonproject bij het centrum van Oostham omwille van het bestaande specifieke karakter en ligging.

Nadere informatie

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening vergadert in besloten zitting.

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening vergadert in besloten zitting. aan leden GECORO, schepencollege en gemeenteraad van Tom Vermeiren, gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar dienst gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening datum 30 maart 2017 Vergadering: GECORO 30

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

VERKAVELING BIERKENSVELD

VERKAVELING BIERKENSVELD G E M E E N T E B O C H O L T INBREIDINGSGEBIED BPA CENTRUM KAULILLE VERKAVELING BIERKENSVELD Stedenbouwkundige voorschriften Artikel 1 : Algemene bepalingen De verkaveling is bedoeld voor het oprichten

Nadere informatie

RUP Beverlo centrum. Een nieuwe ruimtelijk kader voor versterken van de dorpskern. versterking. Dorpskern

RUP Beverlo centrum. Een nieuwe ruimtelijk kader voor versterken van de dorpskern. versterking. Dorpskern RUP Beverlo centrum Een nieuwe ruimtelijk kader voor versterken van de dorpskern Dorpskern versterking Vooraf: wat is een RUP? Ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning Gewestplan legt bestemmingen

Nadere informatie

RUP Beverlo Centrum. Toelichting buurtplatform 2 maart 2015 Peter Douven, afdelingshoofd Stad Beringen

RUP Beverlo Centrum. Toelichting buurtplatform 2 maart 2015 Peter Douven, afdelingshoofd Stad Beringen RUP Beverlo Centrum Toelichting buurtplatform 2 maart 2015 Peter Douven, afdelingshoofd Stad Beringen 1 Inhoud Vooraf: wat is een RUP? Waarom een RUP? Bestaande toestand en ruimtelijke analyse Visie: algemeen

Nadere informatie

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1.

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1. Voorschriften Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1. Begrippen 1.1. Eéngezinswoning Gebouw geschikt voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. 1.2. Nevenbestemming De nevenbestemming

Nadere informatie

ONTWERP. Toelichtingsnota en Stedenbouwkundige voorschriften

ONTWERP. Toelichtingsnota en Stedenbouwkundige voorschriften ONTWERP Toelichtingsnota en Stedenbouwkundige voorschriften TOELICHTINGSNOTA RUP nr. 102 B Bourgoyen - gedeeltelijke wijziging Toelichtingsnota _ BPA NR. 102 BOURGOYEN B GEDEELTELIJKE WIJZIGING TOELICHTINGSNOTA

Nadere informatie

VERKAVELING ADEGEM, VELDEKENS +17

VERKAVELING ADEGEM, VELDEKENS +17 VERKAVELING - 9991 ADEGEM, VELDEKENS +17 HET VERKAVELINGSPLAN De verkaveling is gelegen in woongebied met landelijk karakter en geniet een prachtig verzicht over het achterliggende agrarisch gebied. Ze

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bijlage 3 Verkaveling VICHTE Waregemstraat STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bij onduidelijkheden of tegenstrijdigheden hebben de grafische voorstellingen op het verkavelingsplan

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Lot 1-2 Toelichting bij stedenbouwkundig voorschrift Verordenend stedenbouwkundig voorschrift Strook voor de gebouwen Inplanting zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp.

Nadere informatie

RUP Verschoore Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014

RUP Verschoore Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014 RUP Verschoore Stad Roeselare Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014 Gemeentelijk RUP 'Verschoore' te Roeselare Verordenend grafisch plan Oostnieuwkerksesteenweg

Nadere informatie

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. TERMINOLOGIE Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: 1. Halfopen bebouwing: bebouwingswijze waarbij het hoofdgebouw slechts één gemene

Nadere informatie

RUP Leestenburg Brugge

RUP Leestenburg Brugge DIENST RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR UNESCO RUP Leestenburg Brugge Bewonersvergadering conferentiezaal stadhuis 30/09/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied

Nadere informatie

Rijsenberg Concept-RUP. Informatieavond 30 januari Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Rijsenberg Concept-RUP. Informatieavond 30 januari Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Rijsenberg Concept-RUP Informatieavond 30 januari 2014 Stad Gent Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Verloop van de avond Algemene toelichting RUP schepen Tom Balthazar schepen van Stadsontwikkeling,

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan LEEMSTRAAT Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door de provincieraad

Nadere informatie

BIJLAGE 2_INFORMATIEBUNDEL SCHETSONTWERP

BIJLAGE 2_INFORMATIEBUNDEL SCHETSONTWERP BIJLAGE 2_INFORMATIEBUNDEL SCHETSONTWERP 1_SITUERING Het woonproject Viergemeet is een inbreidingsproject gelegen tussen N70, Hoge Eiken en Lt. Van Eepoelstraat. De kavels voor zelfbouwers zijn voorzien

Nadere informatie

Verkaveling Haaksstraat MOL. Infovergadering oktober 2014

Verkaveling Haaksstraat MOL. Infovergadering oktober 2014 Verkaveling Haaksstraat MOL Infovergadering oktober 2014 Toelichting verkavelingsontwerp Haaksstraat o N.a.v. indienen verkavelingsaanvraag en start openbaar onderzoek o Buurtbewoners informeren o Geïnteresseerden

Nadere informatie

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst In deze bijlage wordt nader ingegaan op het proces dat de afgelopen jaren doorlopen is om te komen tot een stedenbouwkundig

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ORDENING. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Leiselehoek. Voorlopige vaststelling voor openbaar onderzoek BEREK 16 november2015

RUIMTELIJKE ORDENING. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Leiselehoek. Voorlopige vaststelling voor openbaar onderzoek BEREK 16 november2015 RUIMTELIJKE ORDENING Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leiselehoek Voorlopige vaststelling voor openbaar onderzoek BEREK 16 november2015 RUIMTELIJKE ORDENING Toelichting bij het RUP Inhoud - LIGGING

Nadere informatie

Minimum 5m ten opzichte van de bufferzone (Artikel 2) en ten opzichte van de perceelsgrenzen.

Minimum 5m ten opzichte van de bufferzone (Artikel 2) en ten opzichte van de perceelsgrenzen. Artikel 1 Zone voor nijverheid 1.1 Bestemming Hoofdbestemming : werkplaatsen en opslagplaatsen Nevenbestemming : Burelen, toonzalen, sociale inrichting van het bedrijf Woningen voor directie of het bewakingspersoneel

Nadere informatie

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Hemiksem Verkaveling voor woningbouw Heiligstraat Gemeenteplaats 1 ste afdeling sectie A, 107v(deel), 107t(deel), 107y(deel), 108a(deel) Dossier HEM205 Stedenbouwkundige voorschriften Opdrachtgevend

Nadere informatie

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn oktober 2013, bijlage 3 2 1. Rijwoningen 1.1. Bestemming Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages,

Nadere informatie

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art.0.1 Wanneer een bestaand gebouw niet in overeenstemming is met de inrichtingsvoorschriften kunnen toch zowel verbouwingen binnen

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Gemeente Moorslede Dienst ruimtelijke ordening Marktplaats 1 8890 Moorslede Tel.: 051/788 914 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Principiële goedkeuring

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ZUID-OOST CENTRUM Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE ONTWERP SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE BEDRIJVEN BPA NR.1 DEBRUYNE GINO BVBA (INVENTNR. 362) GROEP PLANNING Vennootschap van stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, architecten

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst GOEDGEKEURDE Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst 1. VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1. Bestemming hoofdgebouw 1.1.1. Hoofdbestemming Autostelplaats:

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor inplanting van gebouwen (Vastgesteld door de gemeenteraad dd. 20/02/2017)

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor inplanting van gebouwen (Vastgesteld door de gemeenteraad dd. 20/02/2017) Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor inplanting van gebouwen (Vastgesteld door de gemeenteraad dd. 20/02/2017) Motivatie tot opmaak In 1976 zijn de gemeenten Koksijde en Oostduinkerke gefusioneerd

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN GEMEENTE OVERPELT INBREIDING TUINWIJK OVERPELT-FABRIEK - FASE I ONTWERPER : ARCHITECTENBUREEL S.R. + T. bvba Johan Kosten Architect Stedenbouwkundige J. De Vriendtstraat, 1a, 3900 Overpelt 011/64.61.71

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP Ecologische Verbindingen stad Genk

Gemeentelijk RUP Ecologische Verbindingen stad Genk Gemeentelijk RUP Ecologische Verbindingen stad Genk Toelichting 09.02.2015 Aanleiding opmaak RUP Aanleiding RUP: uitvoering van het masterplan Ecologische Verbindingen (goedgekeurd in 2009) Gemeentelijk

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

RUP Herziening Hofstraat

RUP Herziening Hofstraat RUP Herziening Hofstraat Openbaar onderzoek Bewonersvergadering 4 september 2017 Inhoud toelichting Situering plangebied Situering planningscontext Aanleiding en procesverloop Doelstellingen van het RUP

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING :

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : FASE 1 EN FASE 2 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Voorzieningen

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0213 van 29 mei 2012 in de zaak 1112/0177/A/2/0144 In zake: 1. de heer... 2. mevrouw... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Cies GEYSEN kantoor

Nadere informatie

Verdichting in Vorselaar RUP kern

Verdichting in Vorselaar RUP kern Verdichting in Vorselaar RUP kern VVSG 7 mei 2015 Sara Van Rooy schepen RO Leen Mermans stedenbouwkundige Vorselaar 2de kleinste gemeente van de provincie 7770 inwoners tussen 2 autosnelwegen, 1 gewestweg

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING i STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VK CAYEPOLDER 9e-Li NIELAAN 4 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen kleine inrichtingen van openbaar nut zoals infrastructuur in verband met openbare

Nadere informatie

GEMEENTE JABBEKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN BIJ BOUWWERKEN

GEMEENTE JABBEKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN BIJ BOUWWERKEN GEMEENTE JABBEKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN BIJ BOUWWERKEN Voormelde verordening bepaalt het aantal parkeerplaatsen dat men bij bouwwerken verplicht dient aan te leggen. Tevens

Nadere informatie

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het grafisch plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto s & fietsen en realisatie van bergruimten bij meergezinswoningen (Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

Nadere informatie

KAMELEON ONDERNEMEN IN DE KERN

KAMELEON ONDERNEMEN IN DE KERN KAMELEON ONDERNEMEN IN DE KERN juni 2016 Colofon Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk tel +32 56 24 16 16 - www.leiedal.be ruimte@leiedal.be

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING Ter plaatse : GENK, De Hutten, 5de afdeling, sectie F, perceel nr. 1344S50 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

Nieuwe woonvormen in RUP kern Vorselaar. 15 januari 2015

Nieuwe woonvormen in RUP kern Vorselaar. 15 januari 2015 Nieuwe woonvormen in RUP kern Vorselaar 15 januari 2015 1 Vorselaar 2 de kleinste gemeente van de provincie 7700 inwoners tussen 2 autosnelwegen, geen gewestweg 1 woonkern en 2 KMO-zones 2 Aanleiding RUP

Nadere informatie

Ter Leuvert RESIDENTIE

Ter Leuvert RESIDENTIE Ter Leuvert RESIDENTIE Appartementen te WEZEMAAL (Rotselaar) PROJECTPRESENTATIE * Nieuwbouwproject met in totaal 10 appartementen en duplex appartementen binnen een groter project van ontwikkeling van

Nadere informatie

LOT 1: Bouwgrond voor HALFOPEN BEBOUWING

LOT 1: Bouwgrond voor HALFOPEN BEBOUWING LOT 1: Bouwgrond voor HALFOPEN BEBOUWING 1. Algemene informatie Ligging : Grootven z/n te 3550 Heusden-Zolder Oppervlakte bouwgrond : 297m² Breedte bouwgrond : 11.18m Oriëntatie achtertuin : NO 2. Vraagprijs

Nadere informatie

Gebied voor stedelijke activiteiten

Gebied voor stedelijke activiteiten Provincie Antwerpen Stad Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebied voor stedelijke activiteiten Kievit fase II te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk

Nadere informatie

Masterplan Barco-site Kortrijk 25 april 2013. Sum.be

Masterplan Barco-site Kortrijk 25 april 2013. Sum.be Masterplan Barco-site Kortrijk 25 april 2013 Inhoud 2 Situering SR, DCB, Sum Luchtfoto en kaart om gebied te situeren Analyse / rincipes Aantal kleine analyse- en principepunten die ons gebracht hebben

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE A. Algemene voorschriften 1 Het bestaande reliëf dient zoveel mogelijk te worden behouden. Tenzij anders vermeld, kunnen reliëfwijzigingen worden

Nadere informatie

7. Vlasmuseum Stad Kortrijk, Ontwikkelingskader Leieboorden

7. Vlasmuseum Stad Kortrijk, Ontwikkelingskader Leieboorden 7. Vlasmuseum Leiedal + HUB, juni 2010 Stad Kortrijk, Ontwikkelingskader Leieboorden 46 7.1. Lezing van de site De site wordt omgeven door de Noordstraat, het bouwvolume aan de Rekollettenstraat met daarin

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen 1.1. RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN

1. Algemene bepalingen 1.1. RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN Verkavelingsvoorschriften Dossiernr.: 120312 Aantal kavels: 11 Gemeente : Riemst 4 de afdeling Sie A nrs. 322B3/deel, 322D3/deel Aanvrager: Kleine Landeigendommen, Erik Carlier, Pliniuswal 1 bus 2 B-3700

Nadere informatie

BORGSTEDE EN OMGEVING

BORGSTEDE EN OMGEVING UITSNEDE STRUCTUURKAART 56 UITSNEDE VOORBEELDUITWERKING BORGSTEDE EN OMGEVING STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR Uitgangspunt voor de stedenbouwkundige structuur voor het deelgebied Borgstede e.o. is de bestaande

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING VAN EEN GOEDGEKEURDE, NIET-VERVALLEN VERKAVELING DD. 24/01/1964 NOOT: 1. De voorschriften van de oorspronkelijke verkaveling

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

Motivering bij de bouwaanvraag in aanvulling op aanvraagdocument MOTIVERING. TIJDELIJKE HUISVESTING te Koning Albertlaan Sint-Agatha-Berchem

Motivering bij de bouwaanvraag in aanvulling op aanvraagdocument MOTIVERING. TIJDELIJKE HUISVESTING te Koning Albertlaan Sint-Agatha-Berchem MOTIVERING TIJDELIJKE HUISVESTING te Koning Albertlaan 213 1082 Sint-Agatha-Berchem tijdens de verbouwing van de UNESCO-basisschool te Koekelberg GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Tijdelijke huisvesting

Nadere informatie

Deelgebied Ekkergem B1-17, B1-21, B3-25. Toelichtingsnota situering voorstel van bestemming

Deelgebied Ekkergem B1-17, B1-21, B3-25. Toelichtingsnota situering voorstel van bestemming Deelgebied Ekkergem B1-17, B1-1, B3-5 Toelichtingsnota 1.5.1 situering Het deelgebied situeert zich in Gent, in de buurt Ekkergem. De situering is terug te vinden op het plan feitelijke en juridische toestand

Nadere informatie

T E K O O P. Koenraadtweg 22 te Maarheeze

T E K O O P. Koenraadtweg 22 te Maarheeze Koenraadtweg 22 - Maarheeze De Koenraadtweg is de mooie lommerrijke, doorgaande weg die de dorpskern van Maarheeze verbindt met de sportvelden, de villaparken en het natuurgebied De Pan. Het uitzicht wordt

Nadere informatie

Ontwikkeling Middenwaard het bestemmingsplan; een toelichting op de planvorming

Ontwikkeling Middenwaard het bestemmingsplan; een toelichting op de planvorming Ontwikkeling Middenwaard het bestemmingsplan; een toelichting op de planvorming Een terugblik In 2012 heeft de gemeenteraad de Ontwikkelvisie Middenwaard vastgesteld. De Ontwikkelvisie geeft richting aan

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften RUP meergezinswoningen gemeente Boechout december 2012 DEFINITIEF ONTWERP colofon project: RUP meergezinswoningen opdrachtgever: GEMEENTE BOECHOUT opdrachtnemer: OMGEVING

Nadere informatie

Bijlage 1 fotoreportage plangebied en omgeving. Het plangebied in detail

Bijlage 1 fotoreportage plangebied en omgeving. Het plangebied in detail Bijlage 1 fotoreportage plangebied en omgeving Het plangebied in detail De overgang van het echte dorpscentrum van Gingelom naar de directe omgeving van Dorpskouter wordt gemarkeerd door een oude vierkantshoeve.

Nadere informatie

Inspiratiedag nieuw wonen op oude plekken. Gemeenschappelijk wonen in de kern Kortrijk: Kop van Prado

Inspiratiedag nieuw wonen op oude plekken. Gemeenschappelijk wonen in de kern Kortrijk: Kop van Prado Inspiratiedag nieuw wonen op oude plekken Gemeenschappelijk wonen in de kern Kortrijk: Kop van Prado Ben Mertens, manager stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk 20/05/2016 Kop van Prado cohousing Info site

Nadere informatie

Verkaveling Herzele Kouterstraat. Bestemming

Verkaveling Herzele Kouterstraat. Bestemming Verkaveling Herzele Kouterstraat Bestemming De verkaveling voorziet de bouw van eengezinswoningen en appartementsgebouwen (met maximum vier bouwlagen en één penthouse) en is onderverdeeld in 11 bouwblokken

Nadere informatie

aadde d d e nnd d u m

aadde d d e nnd d u m addendum Inleiding Naar aanleiding van het verzoek tot raadpleging voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) de Vloei werden een aantal adviezen ontvangen. De adviezen van het agentschap Ruimte

Nadere informatie

Kavelpaspoort Kavel Grasbaan Grasjonker

Kavelpaspoort Kavel Grasbaan Grasjonker Kavelpaspoort Kavel Grasbaan Grasjonker Inleiding In het gebied tussen de Grasjonker, de Grasduiker, de Grasbaan en de Stillen Dijk is de bouw van vrijstaande woningen mogelijk met een landelijke uitstraling.

Nadere informatie

LANGWATER. Toelichting masterplan en eerste verkavelingsaanvraag

LANGWATER. Toelichting masterplan en eerste verkavelingsaanvraag LANGWATER Toelichting masterplan en eerste verkavelingsaanvraag Informatiebijeenkomst 30 augustus 2012 Locatie Grondgebied Kortrijk Tussen N8 en Morinnestraat Vlakbij Evolis Grens met Zwevegem Afrit Kortrijk-Oost

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t )

6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t ) 6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t. 3 8 1. 1. ) o Figuur 11: het verordenend grafisch plan 7 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t

Nadere informatie