2010 No. 33 STAATSBLAD VANDE REPUBLIEK SURINAME DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2010 No. 33 STAATSBLAD VANDE REPUBLIEK SURINAME DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,"

Transcriptie

1 STAATSBLAD VANDE REPUBLIEK SURINAME STAATSBESLUIT van 15 maart 2010 ter uitvoering van artikel 7 lid 5 van het Decreet Politieke Organisaties (S.B no. 61) (Besluit vaststelling modellen processen -verbaal van registratie dan wel van weigering registratie politieke organisaties ). DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Overwegende, dat - ter uitvoering van artikel 7 lid 5 van het Decreet Politieke Organisaties (S.B no. 61) - het nodig is het volgende vast te stellen; Heeft, de Staatsraad gehoord, vastgesteld het onderstaand door de Raad van Ministers voorbereid staatsbesluit: Artikel 1 Voor de processen-verbaal van de zitting van het Onafhankelijk Kiesbureau van registratie dan wel van weigering van de registratie van politieke organisaties worden vastgesteld de bij dit staatsbesluit gevoegde modellen: a. Model I voor wat betreft de registratie van politieke organisaties; b. Model II voor wat betreft de weigering van de registratie van politieke organisaties. Artikel2 1. Dit staatsbesluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling modellen processen- verbaal van registratie dan wel van weigering registratie politieke organisaties. 2. Het wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 3. Het treedt inwerking met ingang van de dag volgende op die van zijn afkondiging. 4. De Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit staatsbesluit. Gegeven te Paramaribo, de 15e maart 2010 R. R. VENETIAAN Uitgegeven te Paramaribo, de 15e maart 2010 De Minister van Binnenlandse Zaken, M.S.H. HASSANKHAN 1

2 STAATSBESLUIT van 15 maart 2010 ter uitvoering van artikel 7 lid 5 van het Decreet Politieke Organisaties (S.B no. 61) (Besluit vaststelling modellen processen -verbaai van registratie dan wel van weigering registratie politieke organisaties ). NOTA VAN TOELICHTING Ingevolge artikel 7 lid 5 van het Decreet Politieke Organisaties (S.B no. 61), dient het model van het proces-verbaal van registratie en het model van het proces-verbaal van weigering van de registratie van politieke organisaties in het openbaar register gehouden door het Onafhankelijk Kiesbureau bij staatsbesluit te worden geregeld. Dit staatsbesluit strekt daartoe. Paramaribo, 15 maart 2010, R. R. VETIAAN 2

3 MODEL I Paramaribo, PROCES- VERBAAL HET ONAFHANKELIJK KIESBUREAU In vergadering bijeen op... GELEZEN: 1. het verzoekschrift van het bestuur van de Politieke Organisatie,afgekort, inhoudende het verzoek gericht aan het Onafhankelijk Kiesbureau ter registratie van de politieke organisatie in het openbaar register zoals genoemd in artikel 7 van het Decreet Politieke Organisaties (S.B No. 61); 2. de resolutie van de President van de Republiek Suriname, inhoudende de erkenning als zedelijk lichaam ingevolge artikel 1666 van het Burgerlijk Wetboek; 3. de publicatie van de statuten van voormelde politieke organisatie in het Advertentieblad van de Republiek Suriname op ingevolge artikel 1667 van het Burgerlijk Wetboek; 4. de reglementen of andere documenten, waaruit de ordening van de politieke organisatie blijkt; 5. het bewijs dat in de organisatiestructuren van de politieke organisatie het besluit is genomen om de politieke organisatie ter registratie aan te bieden; GELET OP: 1. artikel 53 van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B no. 116, zoals gewijzigd bij S.B no. 38); 2. de. Kiesregeling (S.B.1987 no. 62, geldende tekst S.B.1996 no. 15, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 29 ); 3. het Decreet Politieke Organisaties (S.B no. 61); 4. het Kiesbesluit (S.B no. 82, geldende tekst S.B no. 16, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 30). OVERWEGENDE: dat ingevolge artikel 7 lid 2 van het Decreet Politieke Organisaties (S.B no. 61) het Onafhankelijk Kiesbureau bevoegdheid bezit om statuten, reglementen en andere documenten van politieke organisaties te beoordelen;. dat de politieke organisatie de volgende documenten dient te overleggen: het bewijs dat in de organisatiestructuren van de politieke organisatie het besluit is genomen om de politieke organisatie ter registratie aan te bieden; 3

4 de statuten, reglementen of andere documenten, waaruit de ordening van de politieke organisatie blijkt, ingevolge artikel1666 van het Burgerlijk Wetboek; het besluit van de President van de Republiek Suriname, inhoudende de goedkeuring van de statuten; de publicatie van de statuten in het Advertentieblad van de Republiek Suriname, ingevolge artikel 1667 van het Burgerlijk Wetboek dat de politieke organisatie..,afgekort,. voldoet aan de wettelijk vastgestelde voorwaarden voor registratie. dat van strijd met de vigerende wettelijke regelingen niet is gebleken zodat het verzoek tot registratie van de politieke organisatie in het openbaar register kan plaatsvinden, HEEFT BESLOTEN: I.... De politieke organisatie te registreren in het openbaar register gehouden door het Onafhankelijk Kiesbureau. II. III. Te bepalen, dat: a. een afschrift van dit proces-verbaal per deurwaardersexploit aan de politieke organisatie wordt uitgereikt; b. een uittreksel van dit proces-verbaal in het Advertentieblad van de Republiek Suriname, alsmede in de nieuwsbladen wordt gepubliceerd; Van dit proces-verbaal afschrift te zenden aan de President van de Republiek Suriname, De Nationale Assemblee, de Minister van Binnenlandse Zaken, het Centraal Hoofdstembureau, de Directeur van Binnenlandse Zaken. Het Onafhankelijk Kiesbureau, Voorzitter Plv. voorzitter Secretaris LedenOKB Paramaribo, 4

5 PROCES-VERBAAL HET ONAFHANKELIJK KlESBUREAU In vergadering bijeen op... GELEZEN: I. I. het verzoekschrift van het bestuur van de Politieke organisatie.., afgekort inhoudende het verzoek gericht aan het Onafhankelijk Kiesbureau ter registratie van de politieke organisatie in het openbaar register zoals genoemd in artikel 7 van het Decreet Politieke Organisaties (S.B No. 61); 2. de resolutie van de President van de Republiek Suriname, inhoudende de erkenning als zedelijk lichaam ingevolge artikel 1666 van het Burgerlijk Wetboek; 3. de publicatie van de statuten van voormelde politieke organisatie in het Advertentieblad van de Republiek Suriname op. ingevolge artikel1667 van het Burgerlijk Wetboek; 4. de reglementen of andere documenten, waaruit de ordening van de politieke organisatie blijkt; 5. het bewijs dat in de organisatiestructuren van de politieke organisatie het besluit is genomen om de politie organisatie ter registratie aan te bieden. GELET OP: 1. artikel53 van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B no. 116, zoals gewijzigd bij S.B no. 38); 2. de Kiesregeling (S.B.l987 no. 62~ geldende tekst S.B.l996 no. 15, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 29); 3. het Decreet Politieke Organisaties (S.B no. 61); 4. het Kiesbesluit (S.B no. 82, geldende tekst S.B no. 16, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 30 ). OVERWEGENDE: dat ingevolge artikel 7 lid 2 van het Decreet Politieke Organisaties (S.B no. 61) het Onafhankelijk Kiesbureau bevoegdheid bezit om statuten, reglementen en andere documenten van politieke organisaties te beoordelen; dat de politieke organisatie de volgende documenten dient te overleggen: - het bewijs dat in de organisatiestructuren van de politieke organisatie het besluit is genomen om de politieke organisatie ter registratie aan te bieden; - de statuten, reglementen of andere documenten, waaruit de ordening van de politieke organisatie blijkt, ingevolge artikel 1666 van het Burgerlijk Wetboek; - het besluit van de President van de Republiek Suriname, inhoudende de goedkeuring van de statuten; - de publicatie van de statuten in het Advertentieblad van de Republiek Suriname, ingevolge artikel 1667 van het Burgerlijk Wetboek; 5

6 a. tegen b. een c. een 2010 No. 33 dat de politieke organisatie de vereiste stukken zoals genoemd in artikel 7 lid 2 van het Decreet Politieke Organisaties en artikel 53d van de Grondwet van de Republiek Suriname niet of niet volledig heeft overgelegd; dat de volgende stukken niet zijn overgelegd: dat de politieke organisatie per deurwaardersexploit mee is gedeeld de vereiste stukken binnen zeven dagen na betekening alsnog te overleggen hetgeen is nagelaten zijdens de politieke organisatie; dat na toetsing van de overgelegde stukken is gebleken dat deze in strijd zijn met de vigerende wettelijke regelingen zodat de registratie in het openbaar register niet kan plaatsvinden. HEEFT BESLOTEN: I. De registratie van de politieke organisatie. in het openbaar register gehouden door het Onafhankelijk Kiesbureau te weigeren; II. Te bepalen, dat: deze weigering binnen veertien dagen, nadat het besluit tot weigering ter kennis van de politieke organisatie is gebracht, beroep mogelijk is bij de President van de Republiek Suriname; afschrift van dit proces-verbaal per deurwaardersexploot aan de politieke organisatie wordt uitgereikt; uittreksel van dit proces-verbaal in het Advertentieblad van de Republiek Suriname, alsmede in de nieuwsbladen wordt gepubliceerd; III. Van dit proces-verbaal afschrift te zenden aan de President van de Republiek Suriname, De Nationale Assemblee, de Minister van Binnenlandse Zaken, het Centraal Hoofdstembureau, de Directeur van Binnenlandse Zaken. Het Onafhankelijk Kiesbureau, Voorzitter Plv. voorzitter Secretaris I LedenOKB: 6

Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1

Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1 Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van deze Procedure 2 wordt verstaan onder

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

GRONDWET VAN DE REPUBLIEK SURINAME

GRONDWET VAN DE REPUBLIEK SURINAME GRONDWET VAN DE REPUBLIEK SURINAME PREAMBULE WIJ, HET VOLK VAN SURINAME, geïnspireerd door de liefde voor dit land en het geloof in de kracht van de Allerhoogste en geleid door de eeuwenlange strijd van

Nadere informatie

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen stuk ingediend op 1093 (2010-2011) Nr. 4 30 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Artikel 1 1. Artikel 2

Artikel 1 1. Artikel 2 WET van 27 December 1929 tot vaststelling van bepalingen omtrent het oprichten van inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken (G.B.1930 no. 64), gelijk zij luidt na de daarin aangebracht

Nadere informatie

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG L 81/24 Publicatieblad van de Europese Unie 27.3.2009 III (Besluiten op grond van het EU-Verdrag) BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG KADERBESLUIT 2009/299/JBZ VAN DE RAAD van 26 februari

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind

Verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind Verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind In te vullen door de griffie Ingekomen op ter griffie van de rechtbank te Verzoeker I Verzoeker

Nadere informatie

Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten

Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verlangende om het vereiste van diplomatieke of consulaire legalisatie

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0088 (E) 8253/15 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: EEE 12 ESPACE 8 ENV 242 COMPET 162 BESLUIT

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht

Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Reglement van de Raad van Toezicht Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 08.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD 31287 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat:

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: - er sinds 1990 een gedragscode voor onderwijsonderzoekers, die lid zijn van de Vereniging voor Onderwijsresearch

Nadere informatie

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is,

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 Artikel 1 1. Dit verdrag is van toepassing op de erkenning en tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken, gewezen op het grondgebied van een andere Staat dan die waar de erkenning en tenuitvoerlegging

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Landelijk procesreglement. voor. civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken

Landelijk procesreglement. voor. civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken 111003 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Considerans 5 1 Algemene bepalingen 6 1.1 Toepasselijkheid 6 1.2 Begripsbepalingen 6 1.3

Nadere informatie

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS PREAMBULE De Lid-Staten van de Raad van Europa die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegende

Nadere informatie