Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen."

Transcriptie

1 Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen Zelf kiezen 8 Partner en kinderen 14 10

2 2 KPN pensioen

3 Pensioenfonds KPN beheert mijn pensioen Pensioenfonds KPN Als medewerker van kpn valt u onder de kpn-cao. In deze cao is onder andere de pensioenovereenkomst opgenomen. Hierin staan de afspraken tussen de werkgever en de werknemer over het pensioen. De uitvoering van deze pensioenovereenkomst wordt verzorgd door Pensioenfonds kpn. Pensioenfonds kpn ziet erop toe dat de afspraken in deze pensioenovereenkomst correct worden uitgevoerd. Ook zorgt Pensioenfonds kpn ervoor dat, als u met pensioen gaat, uw pensioen wordt uitbetaald en tot die tijd goed wordt beheerd. De Nederlandsche Bank ziet erop toe dat dit ook gebeurt. De pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds kpn bestaat uit twee onderdelen: de middelloonregeling (een uitkeringsovereenkomst) en de beschikbarepremieregeling (een premieovereenkomst). U bouwt pensioen op in de middelloonregeling tot een (voltijd) salaris van Ieder jaar bouwt u pensioen op over het salaris dat u in datzelfde jaar heeft ontvangen. Is uw (voltijd) salaris hoger dan bruto per jaar? Dan bouwt u over dat hogere salaris tot pensioen op in de beschikbarepremieregeling. Hierbij wordt uw premie belegd. Zo bouwt u een pensioenkapitaal op waarmee u later pensioen inkoopt. In de beschikbarepremieregeling is de hoogte van het pensioen niet zeker. Check het pensioendashboard Op vindt u het pensioendashboard: een handige tool om inzicht te krijgen in uw financiële situatie op de pensioendatum. In het pensioendashboard krijgt u een indicatie van uw inkomsten en uitgaven na pensionering. U kunt dan ook inschatten of u eventueel aanvullende acties moet ondernemen. Verder kunt u bekijken wat er gebeurt als u eerder met pensioen gaat, met deeltijdpensioen gaat, tijdelijk meer of minder pensioen ontvangt of partner- of ouderdomspensioen uitruilt. Als u met pensioen gaat, ontvangt u uw pensioen tot u overlijdt. De standaardpensioenleeftijd is bij Pensioenfonds kpn 67 jaar. De pensioenregeling van Pensioenfonds kpn is een Collective Defined Contribution (cdc) regeling. Dit betekent dat kpn een vaste pensioenpremie betaalt en dat kpn niet verplicht is om bij een dekkingstekort van het fonds financieel bij te springen. De jaarlijkse premie is voor de komende vijf jaar 23% van de pensioengrondslag (inclusief de werknemersbijdrage). Deze premie wordt gestort in een premiedepot en daaruit worden ieder jaar de kosten van de pensioenregeling betaald. Als er in een jaar te weinig in het depot zit, worden de pensioenopbouw en de risicodekkingen in dat jaar naar verhouding verminderd tot het niveau waarvoor er wel voldoende premie is. Vragen? Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragenover uw pensioen? Dan kunt u contact opnemen met: Pensioenfonds KPN Postbus 501, 9700 AM Groningen (050) Kijk voor meer informatie over uw pensioen op Wij sluiten graag bij u aan 3

4 Antwoorden op veel gestelde vragen Eigen pensioen Wat is de pensioenleeftijd bij Pensioenfonds KPN? De pensioendatum is 67 jaar. U kunt de pensioenleeftijd vervroegen. U kunt op z n vroegst met pensioen als u 60 jaar bent. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wat gebeurt er als ik eerder met pensioen ga? Als u eerder met pensioen gaat, krijgt u minder pensioen, dan wanneer u op uw 67 e met pensioen zou gaan. Immers, van hetzelfde opgebouwde pensioen moet het pensioen langer worden betaald. Bovendien bouwt u een aantal jaren minder pensioen op. Ook mist u als u eerder met pensioen gaat, mogelijk de aow-uitkering (kijk voor de ingangsdatum van de aow op Meer weten? Pensioen op maat, pagina 14 Hoe vraag ik mijn pensioen aan? U moet uw pensioen van te voren schriftelijk aanvragen. U ontvangt daarvoor een brief. Deze krijgt u ongeveer zes maanden voordat u de aow-leeftijd bereikt. Meer weten? Hoe kan ik een hoger pensioen opbouwen? Bij kpn kunt u met de aanvullende regeling Individueel Pensioensparen (ips) extra partnerpensioen of ouderdomspensioen opbouwen, op een fiscaal aantrekkelijke manier. Doet u aan deze aanvullende regeling mee? Dan wordt een inlegbedrag van uw brutosalaris ingehouden en voor u belegd bij Pensioenfonds kpn. Meer weten? Extra pensioen, pagina 16 Hoe zit het met waardeoverdracht bij indiensttreding? Werk Hoe zit het met waardeoverdracht bij indiensttreding? Als u van baan verandert, kan dit gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw. Om de nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken, werkt het fonds bij indiensttreding mee aan waardeoverdracht. Bij waarde-overdracht wordt de waarde van uw pensioen bij het vorige pensioenfonds of de vorige verzekeringsmaatschappij, overgedragen aan Pensioenfonds kpn. Wat gebeurt er als ik uit dienst ga? Gaat u uit dienst bij kpn, dan heeft dat tot gevolg dat u geen pensioen meer opbouwt bij Pensioenfonds kpn. U houdt de pensioenaanspraken die u op dat moment heeft opgebouwd bij het pensioenfonds. Is een deel van uw pensioen opgebouwd in de beschikbarepremieregeling dan blijft het beleggingssaldo renderen tot uw pensioendatum. Meer weten? Nieuwe baan, pagina 20 Welke pensioenen kan ik meenemen (overdragen) naar Pensioenfonds KPN? Pensioenfonds kpn kan de waarde van al uw oude pensioenrechten overnemen. Dus niet alleen van uw laatste pensioenuitvoerder, maar ook van eerdere uitvoerders als u vaker van baan bent veranderd. Ook de waarde van pensioenen die u vroeger wellicht al bij kpn Pensioen hebt opgebouwd, kan op deze manier overgedragen worden. Meer weten? Nieuwe baan, pagina 20 4 KPN pensioen

5 Ziekte en overlijden Krijg ik een pensioen als ik arbeidsongeschikt word? De pensioenregeling van kpn kent een arbeidsongeschiktheidspensioen voor werknemers die meer verdienen dan het maximaal sociaal verzekeringsloon (in 2015 is dat ). Voor het deel dat boven het maximaal sociaal verzekeringsloon ligt, bent u verzekerd voor een arbeidsongeschiktheidspensioen. Meer weten? Arbeidsongeschikt, pagina 12 Wat krijgt mijn partner als ik kom te overlijden en ik nog bij KPN werk? Overlijdt u, dan krijgt uw partner een levenslang partnerpensioen. Tot uw partner aow krijgt, ontvangt uw partner ook nog een tijdelijk partnerpensioen. Wat krijgt mijn partner als ik voor mijn pensionering kom te overlijden, maar niet meer bij KPN werk? Het partnerpensioen bij Pensioenfonds kpn is gedeeltelijk verzekerd op opbouwbasis. Als u overlijdt, ontvangt uw partner dit partnerpensioen. En als u uit dienst gaat, kunt u een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in partnerpensioen. Ook dit pensioen ontvangt uw partner als u overlijdt. Wat krijgt mijn partner als ik overlijd na mijn pensionering? Overlijdt u na pensionering, dan krijgt uw partner partnerpensioen. U moet dan wel op de pensioendatum hebben gekozen voor een partnerpensioen. Wat is er voor mijn kinderen geregeld als ik kom te overlijden? Mocht u als deelnemer aan de pensioenregeling komen te overlijden, dan hebben uw kinderen tot de 18-jarige leeftijd recht op een wezenpensioen. Kinderen die studeren en voldoen aan de eisen die zijn vermeld in de Wet op de Studiefinanciering, krijgen wezenpensioen tot maximaal hun 27 e verjaardag. Wat gebeurt er als mijn partner - na mijn overlijden - opnieuw trouwt of gaat samenwonen? Als uw partner na uw overlijden opnieuw gaat trouwen of samenwonen, wordt het partnerpensioen opnieuw vastgesteld. Deze nieuwe vaststelling (een verlaging) is definitief. Daarbij tellen de jaren tussen het moment van overlijden en de pensioendatum niet meer mee als deelnemingsjaren. Als er sprake is van een tijdelijk partnerpensioen, dan vervalt ook dit pensioen definitief. Gezin Hoe zit het met pensioenverdeling bij echtscheiding? Bij een scheiding moet het pensioen dat u samen heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk ook verdeeld worden. U heeft recht op de helft van het pensioen van uw ex-partner, en andersom. Dit staat in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet vps). U kunt ook een andere verdeling afspreken. Overlijdt u? Dan is het tot echtscheiding opgebouwde partnerpensioen voor uw ex-partner. Dit heet het bijzonder partnerpensioen. Hoe zit het met pensioenverdeling bij einde van de samenleving? Als u ongehuwd samenwoont (zonder geregistreerd partnerschap) is er bij het einde van de samenleving geen wettelijk recht op pensioenverdeling. U kunt wel afspreken dat u het pensioen verdeelt. De afspraken legt u vast bij de notaris in een Einde samenlevingsovereenkomst. De betaling van het pensioen regelt u zelf met uw ex-partner. Wat als er afwijkende afspraken worden gemaakt? Als u afwijkende afspraken wilt maken, neem dan voor de zekerheid altijd vooraf contact met Pensioenfonds kpn op. Wij kunnen dan, voor die situaties waarin goedkeuring vereist is, beoordelen of al dan niet met de afwijkende afspraken ingestemd kan worden. Meer weten? Scheiden, pagina 23 Wonen Moet ik een verhuizing doorgeven? Alleen als u naar het buitenland verhuist, moet u uw nieuwe adres aan ons doorgeven. Verhuist u binnen Nederland, dan is dat niet nodig. We krijgen dan een melding van de gemeente waarin u woont. Meer weten? Moet ik een verhuizing doorgeven? Meer weten? Partner- en wezenpensioen, pagina 10 Wij sluiten graag bij u aan 5

6 Wat is een pensioen? En hoeveel krijg ik eigenlijk? Uw pensioen is een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden als u bij kpn werkt. Het pensioen zelf is simpelweg een uitkering. U ontvangt deze uitkering van Pensioenfonds kpn als u met pensioen gaat en in bepaalde gevallen als u arbeidsongeschikt wordt. Komt u te overlijden, dan ontvangen uw partner en eventuele kinderen mogelijk een pensioen. Hoeveel pensioen u precies krijgt uitgekeerd, heeft u deels in eigen hand. Er zijn namelijk diverse zaken die invloed hebben op de hoogte van uw pensioen. De leeftijd waarop u stopt met werken bijvoorbeeld. Maar ook een nieuwe baan, arbeidsongeschiktheid of scheiden zijn situaties die uw pensioen kunnen beïnvloeden. Een goed pensioen is geen vanzelfsprekendheid. Daarom is het belangrijk dat u zich bewust bent van uw mogelijkheden en de gevolgen van uw keuzes. 3 Belangrijke begrippen De volgende termen zijn erg belangrijk bij uw pensioenopbouw: 1. Franchise Franchise is een vast bedrag van uw pensioengevend salaris waarover u géén pensioen opbouwt, omdat u naast uw pensioen een aow-uitkering krijgt van de overheid. De franchise is (bedrag 2015). 2. Pensioengevend salaris Dit is het deel van uw vaste bruto jaarsalaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw. Ook toelagen, 75% van het caobudget en meeruren van parttimers tellen mee voor de pensioen-opbouw. Daarnaast bouwt u pensioen op over uw variabel pensioengevend salaris, dat bestaat uit de toelage voor het werken op ongebruikelijke tijdstippen. U bouwt pensioen op over het pensioengevend salaris tot Een goed pensioen is geen vanzelfsprekendheid 3. Pensioengrondslag Dit is het bedrag dat overblijft als de franchise van uw pensioengevend salaris is afgehaald. Over de pensioengrondslag bouwt u pensioen op. Moeilijke begrippen in deze brochure? De uitleg daarvan kunt u vinden in het Pensioen ABC op onze site 6 KPN pensioen

7 Er zijn verschillende zaken die invloed hebben op de hoogte van uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan 7

8 Mijn KPN Pensioen Aan de hand van een rekenvoorbeeld Vanaf de eerste dag dat u bij kpn werkt en onder de kpn-cao valt, bouwt u pensioen op via de pensioenregeling van Pensioenfonds kpn. U bouwt geen pensioen meer op als u met pensioen gaat, niet meer bij kpn werkt of overlijdt. Ieder jaar dat u werkt, bouwt u een stukje pensioen op voor later. Hoeveel pensioen u opbouwt, hangt onder andere af van uw pensioengevend salaris, de franchise en het aantal jaren dat u deelneemt aan de pensioenregeling. Bij Pensioenfonds kpn bouwt u altijd pensioen op in de middelloonregeling. Verdient u meer dan , dan neemt u voor het hogere salaris (tot ) ook deel aan de beschikbarepremieregeling. De middelloonregeling Over uw pensioengevend salaris tot bouwt u pensioen op in de middelloonregeling. Dit bedrag wordt verminderd met de franchise ( in 2015), zodat u de pensioengrondslag overhoudt. De hoogte van uw pensioen dat u per jaar opbouwt is 1,875% van deze pensioengrondslag. Bij de middelloonregeling bouwt u een pensioen op over uw gemiddeld verdiende salaris zolang u bij kpn werkt. Bij deze regeling is de hoogte van uw pensioen vrij zeker. Wordt uw pensioen verhoogd? Om ervoor te zorgen dat uw pensioen zijn waarde houdt, kan het bestuur besluiten uw pensioen uit de middelloonregeling te verhogen met een toeslag. De toeslag is gebaseerd op de Consumenten Prijsindex (afgeleid). De toeslag geldt voor iedereen die pensioen opbouwt, heeft opgebouwd of pensioen krijgt. De toeslagverlening is voorwaardelijk. Zo moet Pensioenfonds kpn beschikken over voldoende financiële middelen. Een belangrijke factor is de dekkingsgraad (de verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen) van het pensioenfonds. Ieder jaar besluit het bestuur van Pensioenfonds kpn of er wel of geen toeslag wordt gegeven. De toeslag geldt niet voor het pensioenkapitaal dat u eventueel opbouwt in de beschikbarepremieregeling en Individueel Pensioensparen. Beschikbarepremieregeling Verdient u meer dan bruto per jaar? Dan bouwt u over dat extra deel van uw salaris pensioen op in een beschikbarepremieregeling door premie te beleggen. In deze regeling is het beleggingsrisico voor u. De hoogte van uw pensioen is in deze regeling niet van te voren te voorspellen. Deze hangt namelijk af van uw totaal ingelegde premies en de behaalde rendementen. Daarnaast is uw pensioen afhankelijk van de inkooptarieven op het moment dat u met pensioen gaat en pensioen inkoopt. Het bestuur van het pensioenfonds stelt deze tarieven maandelijks vast. Voor beide regelingen geldt dat u een levenslang ouderdomspensioen opbouwt. Uw pensioen wordt dus uitgekeerd zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. Tabel 1 Overzicht van percentage beschikbare premie Leeftijd Percentage beschikbare premie Jonger dan 25 jaar 4,4% 25 t/m 29 jaar 5,3% 30 t/m 34 jaar 6,5% 35 t/m 39 jaar 7,9% 40 t/m 44 jaar 9,6% 45 t/m 49 jaar 11,8% 50 t/m 54 jaar 14,4% 55 t/m 59 jaar 17,8% 60 t/m 64 jaar 22,2% 8 KPN pensioen 65 t/m 66 jaar 26,1%

9 Rekenvoorbeeld Stel: Gert-Jan is 35 jaar als hij bij kpn in dienst komt Zijn jaarsalaris is De franchise is Zijn pensioengrondslag voor de middelloonregeling is (pensioengevend salaris min de franchise ) Zijn pensioengrondslag voor de beschikbarepremieregeling is (zijn salaris van min het pensioengevend salaris van ) Het opbouwpercentage van de middelloonregeling is 1,875% Het premiepercentage van de beschikbarepremieregeling is 7,9% (zie tabel 1.) Zijn pensioenleeftijd is 67 jaar Zijn te bereiken deelnametijd aan de pensioenregeling is 32 jaar (van zijn indiensttreding tot zijn pensioenleeftijd) Het parttimepercentage is 100% (want Gert-Jan werkt fulltime) Dit is Gert-Jan, 35 jaar Pensioen uit middelloonregeling Hoeveel pensioen krijgt Gert-Jan uitgekeerd vanuit de middelloonregeling? Vermenigvuldig hiervoor Gert-Jans deelnametijd (32 jaar) met het opbouwpercentage (1,875%), zijn pensioengrondslag ( ) en het parttimepercentage (100%): 32 x 1,875% x x 100% = bruto per jaar. Dit bedrag is een indicatie op basis van Gert-Jans huidige salaris. Pensioen uit beschikbarepremieregeling Hoeveel pensioen Gert-Jan in de beschikbarepremieregeling opbouwt, staat van te voren niet vast. Dit is namelijk mede afhankelijk van de beschikbare premies (zie tabel 2), de beleggingsrendementen en de inkooptarieven (die weer afhankelijk zijn van onder andere de levensverwachting en de marktrente) die gelden als hij met pensioen gaat. Het inkooptarief is een rekenfactor waarmee wordt uitgerekend hoeveel pensioen hij kan kopen. Stel het inkooptarief is vastgesteld op 13,7. Wanneer Gert-Jan op de pensioendatum een pensioenkapitaal heeft van , dan kan hij met dit kapitaal een levenslang ouderdomspensioen kopen van : 13,7 = bruto per jaar. Zijn totale pensioen komt dan op = bruto per jaar. Tabel 2 Overzicht beschikbare premie per leeftijdsgroep Leeftijd Pensioengrondslag Percentage Beschikbare premie per jaar 35 t/m 39 jaar ,9% t/m 44 jaar ,6% t/m 49 jaar ,8% t/m 54 jaar ,4% t/m 59 jaar ,8% t/m 64 jaar ,2% t/m 66 jaar ,1% Gerelateerde onderwerpen Wat is een pensioen? pagina 6 Pensioen op maat, pagina 14 Extra pensioen opbouwen, pagina 16 Mijn beleggingsmogelijkheden, pagina 18 Wat mag u van het pensioenfonds verwachten? pagina 26 Hoe ouder Gert-Jan wordt, hoe hoger de beschikbare premie Meer informatie over de middelloonregeling en de beschikbarepremieregeling vindt u op Een half jaar voor uw aow-leeftijd, vraagt u uw pensioen aan. U krijgt hiervoor bericht van het Pensioenfonds kpn. Wij sluiten graag bij u aan 9

10 Wat als ik overlijd? Het partnerpensioen en wezenpensioen Stel, u komt te overlijden. Wat is er dan geregeld voor uw partner? Als u op dat moment in dienst bent bij kpn, ontvangt uw partner een partnerpensioen. Daarnaast krijgen uw kinderen onder de 18 jaar en studerende kinderen onder de 27 jaar met studiefinanciering een wezenpensioen. Ook als u ten tijde van uw overlijden al met pensioen bent of niet meer bij kpn werkt, is uw partner verzekerd van een partnerpensioen. Gaat u uit dienst of met pensioen, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen. Ook kunt u er op uw pensioendatum voor kiezen het opgebouwde partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen. Hoe hoog het partnerpensioen en wezenpensioen precies zijn, wordt duidelijk aan de hand van een rekenvoorbeeld. Levenslang partnerpensioen Bent u in dienst bij kpn als u overlijdt? Dan bestaat het partnerpensioen uit een levenslang partnerpensioen en een tijdelijk partnerpensioen. Vanaf 1 januari 2015 wordt een deel van het partnerpensioen op opbouwbasis verzekerd. Hoogte partnerpensioen Het partnerpensioen is 1,25% van de gemiddelde pensioengrondslag x het aantal jaren dat de werknemer (deelnemer) tot aan de pensioendatum had kunnen werken bij kpn als de werknemer niet was overleden. Hierbij wordt rekening gehouden met het parttime percentage. Tijdelijk partnerpensioen Ook het tijdelijk partnerpensioen wordt alleen uitbetaald aan uw partner als u op het moment van overlijden in dienst bent bij kpn. Uw partner ontvangt dit tijdelijk partnerpensioen totdat hij/zij aow krijgt. Het tijdelijk partnerpensioen is 1,25% van de franchise die dan geldt x het aantal te bereiken deelnemingsjaren aan de pensioenregeling x parttimepercentage. Wie geldt als partner? Voor het partnerpensioen gelden voorwaarden. Zo moet u getrouwd of geregistreerd partners zijn. Woont u ongehuwd samen, dan moet u minimaal een half jaar een gezamenlijke huishouding hebben gehad voor uw overlijden. Ook moet u een samenlevingsovereenkomst (vastgelegd bij de notaris) hebben. In alle gevallen geldt dat uw relatie begonnen moet zijn vóór uw pensioen. Nieuwe partner Krijgt uw partner na uw overlijden een nieuwe partner? Dan wordt het partnerpensioen verlaagd en het tijdelijk partnerpensioen wordt stopgezet. Uw partner moet aan ons doorgeven dat hij of zij een nieuwe partner heeft. Bericht van Pensioenfonds KPN Als u overlijdt, krijgt uw partner automatisch bericht van ons over het partnerpensioen. Alleen als u ongehuwd samenwoont, moet uw partner zelf contact opnemen met Pensioenfonds kpn. Dat ziet er als volgt uit: Tijdelijk partnerpensioen Levenslang partnerpensioen 10 KPN pensioen Moment van overlijden van de deelnemer Moment dat de partner aow krijgt Overlijden partner

11 Het wezenpensioen Komt u te overlijden, dan krijgen uw eventuele kinderen onder de 18 jaar een wezenpensioen. Kinderen onder de 27 die studeren volgens de Wet op de Studiefinanciering komen ook in aanmerking voor dit wezenpensioen. Hoogte wezenpensioen Het wezenpensioen bedraagt per kind 20% van het partnerpensioen en geldt voor maximaal 5 kinderen. Overlijdt ook uw partner, dan wordt het wezenpensioen verdubbeld. Bij 6 of meer kinderen wordt het wezenpensioen van 5 kinderen gelijkmatig over alle kinderen verdeeld. Rekenvoorbeeld Rekengegevens Marjan is 45 jaar oud Ze is nu 10 jaar in dienst Haar jaarsalaris is De franchise is Parttimepercentage is 100% Haar pensioengrondslag is Het opbouwpercentage voor partnerpensioen op risicobasis is 1,25% Haar pensioenleeftijd is 67 jaar Haar te bereiken deelnemingstijd aan de pensioenregeling is in totaal 32 jaar (van haar indiensttreding tot haar pensioenleeftijd) Dit is Marjan, 45 jaar Partnerpensioen Zolang Marjan bij kpn werkt, is zij verzekerd van een partnerpensioen op basis van haar deelnametijd x het opbouwpercentage voor partnerpensioen x haar gemiddelde pensioengrondslag x het geldende parttimepercentage: 32 x 1,25% x x 100% = bruto per jaar. Marjans partner ontvangt dit bedrag tot hij of zij overlijdt. Tijdelijk partnerpensioen Het tijdelijk partnerpensioen wordt uitgekeerd tot Marjans partner aow krijgt. In deze rekensom geldt: Marjans deelnametijd x met het opbouwpercentage voor partnerpensioen x de franchise x het geldende parttimepercentage: 32 x 1,25% x x 100% = bruto per jaar. Het partnerpensioen bestaat uit een levenslang partnerpensioen en een tijdelijk partnerpensioen Gerelateerde onderwerpen Trouwen of samenwonen, pagina 22 Scheiden, pagina 23 Meer informatie hierover vindt u op Wij sluiten graag bij u aan 11

12 Wat als ik arbeidsongeschikt word? Bouw ik dan nog pensioen op? Stel dat u arbeidsongeschikt wordt. Hoe zit het dan met uw pensioen? Als u een wia-uitkering van uwv krijgt, wordt uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) voortgezet door Pensioenfonds kpn. U blijft dus pensioen opbouwen. En als uw pensioengevend salaris hoger is dan , dan ontvangt u mogelijk een arbeidsongeschiktheidspensioen van Pensioenfonds kpn. Hoe het zit met de pensioenopbouw ziet u in de tabel. De hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen wordt duidelijk aan de hand van een rekenvoorbeeld. Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Als u arbeidsongeschikt raakt tijdens uw dienstverband bij kpn, wordt uw pensioenopbouw voor de volgende pensioenen (gedeeltelijk) voortgezet zolang u een wia-uitkering ontvangt: ouderdomspensioen; partnerpensioen en wezenpensioen; bijdrage aan de beschikbarepremieregeling (als u aan deze regeling deelneemt). Zodra u met pensioen gaat, stopt de opbouw van bovenstaande pensioenen. De mate van voortzetting van uw pensioensopbouw hangt af van uw mate van arbeidsongeschiktheid: Voortzetting pensioenopbouw Mate van arbeidsongeschiktheid 100% 80% of meer 80% Tussen 65 en 80% 60% Tussen 55 en 65% 50% Tussen 45 en 55% 40% Tussen 35 en 45% Hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen Als uw vaste pensioengevend jaarsalaris hoger is dan ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen over het deel dat u meer verdient dan deze De hoogte van dit arbeidsongeschiktheidspensioen hangt af van de mate van uw arbeidsongeschiktheid (zie rekenvoorbeeld). Hoe hoger uw arbeidsongeschiktheidspercentage, hoe meer pensioen u ontvangt. Vanaf 1 januari 2015 is het pensioengevend salaris gemaximeerd op Dit geldt voor de opbouw ouderdoms- en partnerpensioen. Het geldt ook voor de premievrijstelling. Het geldt echter niet voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit pensioen geldt over een salaris boven en is over een ongemaximeerd pensioengevend salaris. Andere functie bij KPN? Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en u vindt bij kpn een andere functie, dan heeft u recht op een extra arbeidsongeschiktheidspensioen. Behalve als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. Ook dit pensioen is afhankelijk van uw mate van arbeidsongeschiktheid. 12 KPN pensioen

13 Rekenvoorbeeld Denise werkt al weer een tijdje bij kpn. Ze verdient daar een jaarsalaris van Tijdens een vakantie is zij betrokken bij een ongeval waardoor zij voor 50% arbeidsongeschikt raakt. Van het kpn Pensioenfonds ontvangt zij een arbeidsongeschiktheidspensioen dat op de volgende manier berekend wordt: Van haar salaris wordt de drempelwaarde van de regeling afgetrokken. In 2015 is dat Wat overblijft is de grondslag voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. In Denises geval is dat % van deze grondslag vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage is het arbeidsongeschikheidspensioen: 70% x x 50% = Gelukkig is mijn pensioen goed geregeld Denise Gerelateerde onderwerpen Een nieuwe baan, pagina 20 Meer informatie vindt u op Wij sluiten graag bij u aan 13

14 Pensioen op maat Mijn keuzemogelijkheden Bij Pensioenfonds kpn heeft u een aantal mogelijkheden om uw pensioen te beïnvloeden. U kunt bijvoorbeeld: eerder met pensioen gaan; aow compenseren; een gedeelte van uw ouderdomspensioen inruilen voor een levenslang partnerpensioen; het opgebouwde partnerpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen; gedeeltelijk met pensioen gaan; een variabele pensioenuitkering kiezen, waarbij u eerst een hoger pensioen en daarna een lager pensioen ontvangt. Deze keuzes hebben invloed op de hoogte van uw pensioen. Eerder met pensioen U kunt ervoor kiezen om eerder dan de standaard pensioenleeftijd van 67 jaar met pensioen te gaan. U kunt op zijn vroegst op uw 60 e met pensioen. Als u eerder met pensioen gaat, wordt uw levenslang ouderdomspensioen lager. Hoeveel lager hangt af van het aantal jaren en maanden dat u eerder met pensioen gaat. Check het pensioendashboard Op vindt u het pensioendashboard: een handige tool om inzicht te krijgen in uw financiële situatie op de pensioendatum. In het pensioendashboard krijgt u een indicatie van uw inkomsten en uitgaven na pensionering. U kunt er ook bekijken wat er gebeurt als u met deeltijdpensioen gaat, tijdelijk meer of minder pensioen ontvangt of partner- of ouderdomspensioen uitruilt. Doordat u eerder met pensioen gaat, moet uw pensioen langer worden uitbetaald. Daarom wordt uw opgebouwde pensioen (van ) verlaagd en ontvangt u een ouderdomspensioen van circa bruto per jaar. Het partnerpensioen blijft Het partnerpensioen wordt voor 50% opgebouwd. Om het maximale partnerpensioen van 70% te bereiken wordt een gedeelte van het ouderdomspensioen omgezet in extra partnerpensioen. Hierdoor is de verhouding ouderdomspensioen, partnerpensioen 100% : 70%. AOW compenseren Als u voor uw aow-leeftijd met pensioen gaat (en dus nog geen aow ontvangt), is het mogelijk om een deel van het levenslange ouderdomspensioen te gebruiken voor een tijdelijke uitkering tot aan uw aow. Pensioen inruilen Als u met pensioen gaat, kunt u een deel van uw ouderdomspensioen inruilen voor extra partnerpensioen. Ook kunt u het opgebouwde partnerpensioen inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Ruilt u het volledige partnerpensioen in, dan ontvangt uw partner niets als u overlijdt. Eerder met pensioen Stel, u blijft tot uw 67 e werken en u bouwt een ouderdomspensioen op van met een partnerpensioen van Gaat u echter twee jaar eerder met pensioen, dan bouwt u 2 jaar minder op en heeft u een ouderdomspensioen opgebouwd van bruto per jaar met een partnerpensioen van Gedeeltelijk met pensioen Vanaf uw 60 e is het mogelijk om gedeeltelijk met pensioen te gaan. Daarnaast kunt u in deeltijd blijven werken. De hoogte van het deeltijdpensioen is afhankelijk van het deeltijdpercentage. Voor het deel dat u blijft werken, gaat de opbouw van het ouderdomspensioen gewoon door. 14 KPN pensioen

15 Ik wil graag eerder met pensioen nu ik nog fit ben en meer tijd besteden aan m n grote hobby De keuze van Hans Variabele pensioenuitkering U kunt voor maximaal 10 jaar een hoger levenslang ouderdomspensioen laten uitkeren. Daarna kunt u voor de rest van de tijd een lager pensioen laten uitkeren. De hoge, respectievelijk lage uitkeringen verhouden zich als volgt tot het oorspronkelijke levenslange ouderdomspensioen: Als u later met pensioen gaat, wordt het levenslang ouderdomspensioen hoger Tabel 3 Variabele pensioenuitkering (voorbeeld 2015) 5 jaar eerst 122% daarna 91,5% van het oorspronkelijke pensioen 10 jaar eerst 114% daarna 85,5% van het oorspronkelijke pensioen Gerelateerde onderwerpen Rekenvoorbeeld Stel, Hans heeft op zijn 67-jarige leeftijd een levenslang ouderdomspensioen opgebouwd van bruto per jaar. Hij kiest ervoor om de eerste vijf jaar een hoger bedrag te ontvangen en daarna een lager bedrag. Tussen z n 67 e en 72 e krijgt hij 122% van , oftewel bruto per jaar. Vanaf 72 jaar ontvangt Hans Mijn kpn pensioen, pagina 8 Extra pensioen opbouwen, pagina 16 Meer informatie vindt u op onze site Wij sluiten graag bij u aan 15

16 Extra pensioen opbouwen via Individueel Pensioensparen Wilt u via Pensioenfonds kpn extra pensioen opbouwen, zodat u na uw pensioen meer geld hebt om van rond te komen? Dan kunt u deelnemen aan Individueel Pensioensparen (ips). Via ips kunt u extra geld sparen voor een hoger ouderdomspensioen, voor een (extra) partnerpensioen of om eerder met pensioen te gaan. Dankzij dat spaarpotje kunnen we nu wat ruimer leven Herman & Claire 16 KPN pensioen

17 Twee modules Bij Individueel Pensioensparen (premieovereenkomst) kunt u meedoen aan twee modules: 1. Een module waarmee u extra ouderdomspensioen kunt opbouwen over het deel van uw variabel loon dat niet meetelt voor uw pensioen. 2. Een module waarmee u extra partnerpensioen kunt opbouwen over het deel van uw pensioengrondslag. Op het moment dat u met pensioen gaat, kunt u ervoor kiezen dit partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen. Voor beide modules geldt dat uw inleg wordt ingehouden op uw brutoloon. U kunt zelf kiezen in welke beleggingsmogelijkheid bij Pensioenfonds kpn uw inleg wordt belegd. Hoe hoog het pensioen met Individueel Pensioensparen wordt, hangt af van uw inleg, het rendement op uw beleggingen en de inkooptarieven op de pensioendatum. Zo werkt Individueel Pensioensparen U belegt de inleg van Individueel Pensioensparen in één van de beleggingsmogelijkheden die het pensioenfonds u biedt: de Life Cycle of Vrij Beleggen. Bouwt u ook pensioen op in de beschikbarepremieregeling, dan wordt het saldo uit beide regelingen in dezelfde beleggingsmogelijkheid belegd. Ook deelnemen? Wilt u deelnemen aan ips? Meld u dan aan op Atrium via de ehrm-faciliteit vrijwillige inhouding. Uit dienst voor pensioen? Als u voor uw pensioen uit dienst gaat, heeft dit gevolgen voor het saldo uit deze regeling. Wat er met uw saldo gebeurt, hangt af of u alleen aan Individueel Pensioensparen deelneemt, of dat u ook aan de beschikbarepremieregeling deelneemt. In het kader vindt u de uitleg. Tabel 4 Uw saldo als u uit dienst gaat Uw saldo als u uit dienst gaat U neemt alleen deel aan de regeling Individueel Pensioensparen. Het saldo uit deze regeling wordt omgezet in een pensioenaanspraak. Dit gebeurt tegen de inkooptarieven die op dat moment gelden. U neemt deel aan de beschikbarepremieregeling én aan de regeling Individueel Pensioensparen. Het saldo dat u heeft opgebouwd in de regeling Individueel Pensioensparen en in de beschikbarepremieregeling blijft doorrenderen. U blijft een beleggingsrisico lopen over dit deel van uw pensioenopbouw. Als u met pensioen gaat, koopt u met het opgebouwde saldo een pensioen tegen de inkooptarieven die op dat moment gelden. Hoe hoog het pensioen uit de regeling Individueel Pensioensparen wordt, hangt af van uw inleg, het behaalde rendement en de inkooptarieven Gerelateerde onderwerpen Mijn kpn pensioen, pagina 8 Pensioen op maat, pagina 14 Mijn beleggingsmogelijkheden, pagina 18 Meer informatie hierover vindt u op onze site, bijvoorbeeld in de downloadbare brochure Vrijwillige regeling Individueel Pensioensparen. Wij sluiten graag bij u aan 17

18 Mijn beleggingsmogelijkheden Life Cycle of Vrij Beleggen Bouwt u pensioen op in de beschikbarepremieregeling en/of via Individueel Pensioensparen? Dan wordt uw pensioenpremie voor u belegd. De risico s die u bij beleggen loopt, zijn geheel voor uw rekening. U heeft de keuze uit twee beleggingsmogelijkheden: 1. De Life Cycle 2. Vrij Beleggen De Life Cycle is zo samengesteld dat het beleggingsrisico automatisch wordt afgebouwd naarmate u ouder wordt 1. De Life Cycle De Life Cycle is zo samengesteld dat het beleggingsrisico automatisch wordt afgebouwd naarmate u ouder wordt. Op deze manier maakt de Life Cycle voor u een leeftijdsgebonden afweging tussen een (maximaal) rendement en een beheerst risico. Ook hoeft u niet zelf te kiezen voor een Tabel 5 Life Cycle andere beleggingsmix met een lager risico als u ouder wordt. U schuift namelijk automatisch door. Zie onderstaande tabel. De 0%-garantie Voor iedereen die vanaf 1 januari 2009 altijd heeft belegd in de Life Cycle, geldt de 0%-garantie: als u met pensioen gaat, is uw saldo minimaal gelijk aan de premies die u heeft ingelegd. Life Cycle Leeftijd Aandelen (%) Vastrentende waarden (%) Obligaties Wereld Extra in Europa Bedrijfs Opkomende markten High yield Extra in opkomende markten Langlopende staats NL hypotheken 1 <40 70,2 13,5 6,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2, ,4 12,0 5,6 4,0 4,0 4,0 4,0 4, ,6 10,5 4,9 7,0 5,75 5,75 5,75 5, ,8 9,0 4,2 10,0 7,5 7,5 7,5 7, ,0 7,5 3,5 15,0 8,75 8,75 8,75 8, ,2 6,0 2,8 20,0 10,0 10,0 10,0 10, ,4 4,5 2,1 30,0 10,0 10,0 10,0 10, ,6 3,0 1,4 47,5 7,5 7,5 7,5 10, ,8 1,5 0,7 70,0 3,34 3,33 3,33 10, ,9 0,8 0,4 75,0 3,34 3,33 3,33 10,0 18 KPN pensioen

19 2. Vrij Beleggen Bij Vrij Beleggen heeft u de keuze uit 7 verschillende beleggingsmixen. Elk met een eigen risicoprofiel. Zie onderstaande tabel. Tabel 6 Verdeling belegginsmixen bij Vrij Beleggen Vrij Beleggen: 7 verschillende beleggingsmixen, elk met een eigen risicoprofiel Beleggingsdepot Wereld Aandelen (%) Vastrentende waarden (%) Geldmarkt (%) Extra in Europa Extra in opkomende markten Langlopende staats Bedrijfs Obligaties Opkomende markten High yield NL hypotheken A 78,0 15,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 B 58,5 11,3 5,3 12,5 3,125 3,125 3,125 3,125 0,0 C 39,0 7,5 3,5 25,0 6,25 6,25 6,25 6,25 0,0 D 19,5 3,8 1,8 37,5 9,375 9,375 9,375 9,375 0,0 E 0,0 0,0 0,0 75,0 6,25 6,25 6,25 6,25 0,0 F 50,0 0,0 0,0 25,0 6,25 6,25 6,25 6,25 0,0 G 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 * Betreft aandelen die voldoen aan duurzaamheidscriteria. Ik kies voor een beheersbaar risico Ik durf wel iets meer risico te nemen Geen aan- en verkoopkosten Pensioenfonds kpn betaalt de aan- en verkoopkosten voor u. Dit geldt ook wanneer u eventueel verandert van beleggingsdepot. Beleggingskosten Voor het beleggen zelf worden kosten berekend. Deze worden altijd direct verrekend in het rendement en zijn afhankelijk van het beleggingsdepot waarin u belegt. De rendementen en de kosten vindt u op U kunt iedere maand uw beleggingskeuze aanpassen op Gerelateerde onderwerpen Mijn kpn pensioen, pagina 8 Extra pensioen opbouwen, pagina 16 Wat mag u van het pensioenfonds verwachten, pagina 26 Meer informatie over beleggen en de diverse beleggingsmixen vindt u op onze site, bijvoorbeeld in de downloadbare brochure Beleggen voor uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan 19

20 Een nieuwe baan Wat betekent dit voor mijn pensioen? Een nieuwe baan kan gevolgen hebben voor uw pensioen. Het kan bijvoorbeeld leiden tot een breuk in de pensioenopbouw en dat kan weer nadelig zijn voor de hoogte van uw pensioen. Daarom is het goed om te weten dat Pensioenfonds kpn, als u dat wilt, meewerkt aan waardeoverdracht als u bij kpn in dienst komt. Waardeoverdracht betekent dat u uw eerder opgebouwde pensioen meeneemt naar Pensioenfonds kpn. Wel of geen waardeoverdracht? Of waardeoverdracht in uw geval verstandig is, hangt af van de voorwaarden van de verschillende pensioenregelingen. Let bijvoorbeeld op: het soort pensioenregeling; hoe het zit met het partnerpensioen (het pensioen voor uw partner als u overlijdt); de toeslag (indexatie) op uw pensioen; de financiële positie van het pensioenfonds. Uit dienst? Krijgt u een nieuwe baan bij een andere werkgever dan kpn? Dan is het belangrijk dat u zich realiseert dat u vanaf dat moment geen pensioen meer opbouwt bij Pensioenfonds kpn. Tevens bent u vanaf 1 januari 2015 verzekerd van een partnerpensioen via Pensioenfonds kpn. Daarnaast kunt u een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in partnerpensioen. Gaat u pensioen opbouwen bij een andere werkgever? Dan kunt u kiezen voor waardeoverdracht. Verder geldt bij waardeoverdracht: 1. Als u de elders opgebouwde waarde van pensioenaanspraken overdraagt aan Pensioenfonds kpn, krijgt u extra aanspraken op ouderdomspensioen bij het fonds. 2. Ook kunt u door waardeoverdracht de aanspraak op uw partnerpensioen verhogen. 3. Het kan handig zijn om uw pensioenaanspraken bij één pensioenfonds onder te brengen, zodat u uw opgebouwde pensioenaanspraken in één pensioenoverzicht te zien krijgt. Hoe werkt het? Als u in dienst komt, krijgt u van Pensioenfonds kpn een formulier om waardeoverdracht aan te vragen. Na de aanvraag krijgt u een offerte waarin staat hoeveel pensioen u door waardeoverdracht ontvangt. Vervolgens kunt u aangeven of u waardeoverdracht wilt. Kan Pensioenfonds kpn mijn pensioen afkopen? Pensioenfonds kpn heeft het recht om kleine pensioenen af te kopen. Een klein pensioen is een pensioen waarvan de in de toekomst uit te keren bedragen klein zijn, meestal doordat er maar voor een korte periode bij kpn gewerkt is. Bij het afkopen van een klein pensioen worden de toekomstige pensioenaanspraken omgezet in een uitkering ineens, in de vorm van een afkoopsom. Ieder jaar wordt het grensbedrag van afkoop klein pensioen vastgesteld. Dit bedrag kunt u vinden op de website Het pensioenfonds mag een pensioen op zijn vroegst twee jaar nadat de deelneming aan Pensioenfonds kpn gestopt is, afkopen. U kunt het opgebouwde pensioen ook overdragen naar de pensioenuitvoerder van een eventuele nieuwe werkgever. Meer informatie hierover vindt u op onze site, bijvoorbeeld in de downloadbare brochure Waardeoverdracht bij indiensttreding 20 KPN pensioen

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner. Gaat u scheiden? Overlijden na scheiden

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner. Gaat u scheiden? Overlijden na scheiden Pensioen en scheiden Als u uit elkaar gaat Meer weten? www.kpnpensioen.nl Gaat u scheiden? 3 Overlijden na scheiden 6 Pensioenrecht voor uw ex-partner De gevolgen van scheiden 8 Uit elkaar gaan bij samenwonen

Nadere informatie

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner Pensioen en scheiden Als u uit elkaar gaat Meer weten? www.kpnpensioen.nl Gaat u scheiden? 3 Overlijden na scheiden 6 Pensioenrecht voor uw ex-partner De gevolgen van scheiden 8 Uit elkaar gaan bij samenwonen

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door Goed om te

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel Pensioensparen

Nadere informatie

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor het totale pensioen dat u ook bij eventuele vorige werkgevers heeft opgebouwd.

Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor het totale pensioen dat u ook bij eventuele vorige werkgevers heeft opgebouwd. 3 januari 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op in de middelloonregeling en eventueel in de beschikbare-premieregeling. Dit pensioen

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel Pensioensparen

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Uw pensioen. Trouwen of samenwonen. Een nieuwe baan. Pensioen op maat. Getronics Pensioen. Ik ga uit dienst. gaan. Met pensioen

Uw pensioen. Trouwen of samenwonen. Een nieuwe baan. Pensioen op maat. Getronics Pensioen. Ik ga uit dienst. gaan. Met pensioen Uw pensioen Meer weten? www.getronicspensioen.nl Getronics Pensioen Trouwen of samenwonen 24 Met pensioen Ik ga uit dienst. gaan Wat gebeurt er met mijn pensioen? 20 Wat is pensioen? Gaat u scheiden? Mijn

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door Goed om te

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Let op! De pensioenregeling is in 2015 aangepast. Lees meer over de huidige regeling en vorige regelingen.

Let op! De pensioenregeling is in 2015 aangepast. Lees meer over de huidige regeling en vorige regelingen. 3 januari 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald vanaf de 1e dag van de maand na uw 67e verjaardag

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Nieuwe pensioenregeling KPN Contact Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe pensioenregeling voor u U werkt bij KPN. Sinds april 2014 heeft KPN een nieuwe cao.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding In deze brochure over waardeoverdracht staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan het Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) algemene informatie

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Brochure Pensioenreglement Pensioenfonds Campina Blad 1 INLEIDING Deze brochure geeft o.a. antwoord op de vragen:

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort. PAO-regeling. Wat is pensioen? Pensioenopbouw. Waardeoverdracht. Keuzemogelijkheden.

Pensioenregeling in het kort. PAO-regeling. Wat is pensioen? Pensioenopbouw. Waardeoverdracht. Keuzemogelijkheden. Wat is pensioen? 6 8 Waardeoverdracht 20 14 16 Keuzemogelijkheden Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen 11 Pensioenregeling in het kort PAO-regeling Meer informatie scheiden 21 19 Meer

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de groothandel in bloemen en planten werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. 28 november 2015 Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Hieronder

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij houden het warm. Trouwen of samenwonen. Uw bakkers pensioen. Zelf kiezen. Scheiden. Nieuw werk of geen werk. Hoe werkt dat?

Uw pensioen. Wij houden het warm. Trouwen of samenwonen. Uw bakkers pensioen. Zelf kiezen. Scheiden. Nieuw werk of geen werk. Hoe werkt dat? Uw pensioen Wij houden het warm Meer weten? www.bakkerspensioen.nl Trouwen of samenwonen 16 Scheiden 18 Nieuw werk of geen werk 14 Uw bakkers pensioen Hoe werkt dat? Wat is pensioen? 6 8 Zelf kiezen Arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen.

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen. 3 november 2015 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u 67 jaar wordt of met vervroegd pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie