Zondag 5 september Petruskerk Woerden 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1"

Transcriptie

1 Zingen: Ps. 34:1 Stil Gebed Votum en Groet Openingstekst Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is (Ef. 5:17). Zingen: Ps. 34:2 Credo Zingen: Ps. 30:1,2,3 Gebed om verlichting van de Heilige Geest Schriftlezing: 2 Sam. 7:1-17 Zingen: Ps. 89:2,7 Preek Zingen: Ps. 147:6 Inzameling van de gaven Dankgebed en Voorbede Zingen: Ps. 85:3 Inleiding op de preek: De laatste keer dat ik preekte, hadden we het over de helden van David, die alles voor hun koning overhadden. Op eigen houtje gingen ze op pad om water te halen in Bethlehem. Water dat David niet wilde drinken. Mede ook omdat Hij er geen opdracht voor had gegeven. Dit roept de vraag op: hoe zit dat in het koninkrijk van God met afhankelijkheid? Betekent dit dat je alleen maar dingen mag doen, die je door God geboden worden? Of is er ook ruimte voor eigen initiatief? Mag je dingen met elkaar bedenken en ze uitvoeren, en daar de zegen van God over vragen? Is dat onze eigen verantwoordelijkheid? Heel vaak als je in gesprek met mensen benadrukt dat bidden belangrijk is en dat we afhankelijk zijn van God, dan is nogal eens de reactie: 'Ja, maar ik heb toch ook mijn verstand gekregen? Moet ik dat dan uitschakelen? Dat mag ik toch ook gebruiken?'. Inderdaad, je mag de Here ook liefhebben met je verstand. Maar hoe is die relatie dan tussen afhankelijkheid en gebed, tussen verstand en de wil van God? Daarover wil ik het hebben in deze preek. Dit aan de hand van een voorval in het leven van David. Gemeente van de Here Jezus Christus, 1. Het is ongetwijfeld ook u wel eens overkomen. Dat er mensen bij u langs komen aan de deur, met een of andere aanbieding. Ze doen er alles aan om u te overtuigen, dat u voordelige uit bent, als u uw handtekening nu zet. Zo was er onlangs bij ons in de straat een actie van een energiemaatschappij. Met een mooie folder kwamen ze langs. Een prachtige aanbieding. Zeker 20% goedkoper dat wat u nu aan energie betaalt. Een actie die nog maar een paar dagen loopt. Liefst nu tekenen. Je voelt je wat ongemakkelijk, omdat je gelijk moet beslissen, maar de aanbieding is ook wel aantrekkelijk. En voordat je het weet, zeg je ja, geef je je gegevens, en zet je je handtekening. En als je het dan er later met elkaar nog eens overhebt, komen de vragen: is het wel goedkoper dan we nu hebben? Staan de prijzen nu met of zonder btw? Het is maar voor een jaar en wat we hadden was een driejarig contract? Etc. Ik denk dat we allemaal wel eens met zo iets te maken hebben gehad. Iemand die langs de deur komt of iemand die je opbelt in verband met een bepaalde actie. De mensen of de acties kunnen verschillend zijn, maar er is één ding dat ze allemaal gemeenschappelijk hebben: je moet nu beslissen. Men geeft je niet of nauwelijks de tijd om na te denken of er met elkaar over te praten. 2. En dat is nu precies waar het in het Koninkrijk van God om draait. Afhankelijkheid is dat je God de tijd geeft om er met jou, u over te praten. Geef Mij zegt God de tijd om tot je te spreken. In de geschiedenis die we net hebben gelezen, krijgt God die tijd niet. Als David koning is geworden, zijn paleis heeft gebouwd, als het land eindelijk rust heeft, krijgt David een idee. Er borrelt een verlangen in zijn hart naar boven. Nu heb ik het zo goed, ik heb alles wat mijn hartje begeerd, ik woon in een paleis van ceder. En ceder was bijzonder hout. Het kwam helemaal uit de Libanon, omdat in Israël weinig hout groeide. Een lange naaldboom van 30 meter hoog met stevig hout. Ik heb een prachtig huis, maar de ark van God, waar verzoening plaatsvindt, staat gewoon in een tent. Dat kan eigenlijk niet. Dat is veel te min voor God. David heeft een oprecht verlangen. En dat verlangen uit hij naar de profeet Natan, die bij hem is. Dat is op zich niet zo vreemd dat David dat doet. Koningen hadden vaak profeten aan het hof. Regelmatig lezen we dat in de Bijbel. Zondag 5 september Petruskerk Woerden 1

2 Profeten waren daar om de koning met advies ter zijde te staan. Profeten waren door God geroepen om Zijn woorden door te geven. Aan het volk, maar ook aan de koning. Profeten werden door hen geraadpleegd in tal van situaties. Heel vaak in het geval van moeilijke keuzes of als er oorlog uitbrak, dan raadpleegden ze de profeten. En dan verwachten ze van de profeten dat zij op hun beurt God weer raadpleegden. Wil God dat ik optrek tegen de Filistijnen of tegen Moab? Moeten we ons verdedigen tegen hun invallen? En dan gaf de profeet namens God een antwoord. Er waren ook wel andere manieren in die tijd om de wil van God op het spoor te komen. We lezen in de boeken van Samuël over de Efod. De Efod was een borstkleed van de priester, met daarin een zakje waarin de Urim en de Tummim zaten. De Urim en de Tummim waren twee stenen, die gebruikt werden om het lot te werpen. Op de Urim stond de eerste letter van het alfabet (Alef) op de Tummim de laatste (Tav). Wanneer dan een koning iets van de Here wilde weten, werd de priester gevraagd om na gebed deze stenen te werpen, en daaruit af te leiden wat de wil van de Here was. De ene letter stond voor een ja, de andere voor een nee. En als beide stenen blanco waren, was er geen antwoord. Op deze eenvoudige manier heeft men in Israël de wil van God gezocht. Zelfs tot in het Nieuwe Testament werd deze methode gebruikt. Vlak voor de uitstorting van de Heilige Geest, moet er in Hand. 1 een nieuwe apostel gekozen worden. Men kiest twee mannen uit, men bidt en daarna werpt men het lot, en uiteindelijk werd Matthias gekozen tot apostel. Een hele gebruikelijk manier in Israël om de wil van God op het spoor te komen. Na de uitstorting van de Heilige Geest is die niet langer nodig. Dan is het de Heilige Geest die de gelovige leidt in het zoeken naar Gods wil. Hij doet dat door te spreken, door de waarheid van God in het hart te leggen. Iets daarvan zien we ook al in het Oude Testament bij de profeten. Ook tot hen sprak God direct door zijn Geest. God sprak nog niet tot het hele volk, maar alleen door mensen die Hij daarvoor had aangesteld. Natan was ook zo'n iemand. Hij verkeerde in de nabijheid van David om hem met de woorden van God ter zijde te staan. Als David dan zijn verlangen uit aan Natan, mag David verwachten dat Natan hem de wil en de woorden van God zal doorgeven. Wat antwoordt Natan? 3. Vers 3: Ga heen, doe al wat in uw hart is, want de HEERE is met u. Natan bevestigt David in zijn verlangen. Doe maar wat er in je hart leeft, want God is met je. Dat is natuurlijk een geweldige bemoediging. Als je gewezen wordt op het feit dat de Here met je is. De nabijheid van de Here maakt ook het verschil. Als Hij er niet bij is, is alles vruchteloos en tevergeefs. Maar als Hij erbij is, dan kunnen de dingen van de grond komen. Er zijn zoveel verzen in de Psalmen die hier over gaan. Ik vrees niet, want de Here is bij Mij, horen we in Psalm 23. De Here is bij mij, ik vrees niet, wat zou een mens mij doen? Met mijn God spring ik over een muur, horen we in Psalm 18. Het is nogal een bemoediging die David daar krijgt. Geef maar gehoor, Koning, aan het verlangen wat er leeft in uw hart, want God is met u. Hij zal u erin helpen. Een grotere bemoediging kun je niet krijgen. Maar dan gebeurt het. In de nacht wordt Natan tot de orde geroepen. Dat lezen we in vers 4: in de nacht kwam het woord des Heeren tot Natan. Ga en spreek tot mijn knecht David. De Here zoekt Natan op en spreekt tot Hem. En als we datgene wat God zegt tot ons laten doordringen, is er maar één conclusie mogelijk: Natan heeft voor zijn beurt gesproken. Hij heeft de koning bevestigd in zijn verlangen, zonder dat Hij de Here geraadpleegd heeft. Natan wordt in de nacht ter verantwoording geroepen. Hij heeft te snel gesproken. Gemeente, dat is een les, een hele belangrijk les die we moeten leren. Als de Here onze koning is, als we Hem ons leven willen laten leiden, dan moeten we Hem de tijd geven om tot ons te spreken. Als wij onmiddellijk op iets reageren, zonder de Here te raadplegen, dan is de kans groot dat we doen wat wij willen. Daarom roept de Here het ons toe: Geef Mij de tijd om tot je te spreken. Dat is zo belangrijk in het koninkrijk van God. Zondag 5 september Petruskerk Woerden 2

3 Daar gaan we vaak de fout in. In de kerk en ook in de omgang met elkaar. Hoe vaak gebeurt het niet, dat als wij elkaar deelgenoot maken van onze plannen, dat we de andere feliciteren, gelukwensen, onze instemming betuigen. Goed idee, moet je doen, zeggen we dan. Maar kunnen we dat altijd zeggen? Steunen we soms niet iets, wat we eigenlijk niet moeten steunen? Een paar voorbeelden. Er komt een jongen naar je toe, uit de gemeente, meelevend, en hij vertelt je dat hij een nieuwe vriendin heeft. Je kunt zien dat hij er blij mee is. Er is alleen één maar: ze is niet gelovig. Maar het is zo'n lieve meid. Hij is er zo gek op. Wat zeg je dan? Ben je blij voor hem, wens je hem het beste met zijn relatie? Stem je in? Als je er even over nadenkt, herinner je je uit de Bijbel, dat God ons oproept om geen relatie aan te gaan met iemand die niet gelooft. Hoe moeilijk dat ook is, je mag dus niet zomaar instemmen met iets dat tegen de wil van God ingaat. Of iemand vertelt je over een grote huis dat hij gaat kopen, een mooiere auto of iets anders, en in je enthousiasme ga je erin mee, je steunt de andere in zijn of haar plannen, maar op de terugweg bekruipt je de twijfel: hebben ze dat wel nodig? Is het een goede keuze? Heb jij je vriend of vriendin erop bevraagd: jo, dat is een mooi verlangen, maar heb je er met de Here over gesproken? Je komt thuis uit een vergadering. Er is uitgebreid van gedachten gewisseld, en er zijn allerlei beslissingen genomen, maar je komt thuis, je slaapt er over, je denkt er over na, en je hebt er een onbehaaglijk gevoel bij. Je laat je gedachten er nog eens overgaan, en ineens bedenk je dingen die je niet eerder niet bedacht. Je ziet kanten van het onderwerp, die je niet eerder hebt gezien. Die onmiddellijke reactie van Natan is fout. Waarom? Omdat hij God er niet bij betrekt. Hij bevestigt David in een verlangen, hoe mooi dat ook is, dat niet bij God vandaan komt. En dan heb je een probleem. Dan ga je tijd en geld investeren in iets, in een project, in iets dat je verlangt, maar dat voor het koninkrijk van God niet belangrijk is. De Here roept Natan dan ook tot de orde, diezelfde nacht nog. God spreekt tot Natan, en als we dat antwoord lezen, dan vallen twee dingen op. En die zijn ook voor ons belangrijk. 3a. Het eerste is dit. De Here wijst David erop, dat voor Hem niet het gebouw belangrijk is maar de relatie die Hij met David heeft. De persoonlijke band. Ik heb je vanachter de schapen gehaald om je koning te maken. Ik ben al die tijd dat je moest zwerven bij je geweest. Ik heb je rust gegeven van je vijanden. Steeds wijst God David op die bijzondere band. Veel belangrijker dan dat project van de tempelbouw is de relatie die God met Hem heeft. God wil niet dat David zich helemaal verliest in iets, waardoor deze band verstoord raakt. Deze relatie die God met David heeft, deze persoonlijke band is voor Hem zo belangrijk. Maak je zegt God over dat gebouw geen zorgen. Dat komt er wel. De Here zal u een Huis bouwen. God draagt daar zelf wel zorg voor. Voor David hoeft dat geen prioriteit te hebben. God heeft andere plannen voor Hem. Wat is deze les ook voor ons belangrijk! In het bijzonder voor ons werk in de kerk. Er is in 2002 een onderzoek geweest naar ambtsdragers in de kerk, onder de titel Ik geloof het wel. Uit dit onderzoek blijkt dat een groot aantal ambtsdragers, na verloop van hun ambstperiode, niet alleen de kerkenraad verlaten, maar zich ook van het kerkelijke leven distantiëren. Van de 675 gemeentes die geïnterviewd zijn, herken 50% het verschijnsel van ambtsdragers die afhaken. In tien jaar tijd in de kerk schat men dat het om 2700 mensen gaat. Dat zijn schokkende cijfers. Misschien valt het bij ons nog wel mee, maar toch... We moeten dit niet zomaar naast ons neerleggen. Er is in de kerk een enorme verzakelijking opgetreden. Wat is het risico dat we lopen? Ik denk dit. Dat we door de vele activiteiten, binnen of buiten het ambt, de relatie met God verwaarlozen. Of de relatie valt samen met de dingen die we doen. En als het dan op een gegeven moment niet meer hoeft, is ook de relatie weg. Weg, omdat we er niet in Zondag 5 september Petruskerk Woerden 3

4 geïnvesteerd hebben. Met deze woorden doet God op ons een appel. We zien het ook in het antwoord dat David krijgt. Het gaat de Here niet om het project of de activiteiten allereerst, maar om de relatie. De persoonlijke band met de Here. Als die ontbreekt of als we die verwaarlozen, dan raakt de Here buiten beeld, in alles wat we doen. En dat is zonde. Doodzonde! 3b. En dan het tweede wat opvalt in het antwoord. De Here wijst David op Zijn plan. Het was niet de bedoeling dat David de tempel zou bouwen. De Here had iemand anders in Zijn gedachten. Salomo. De Zoon van de Vrede. David mocht de tempel niet bouwen, want er kleefde bloed aan zijn handen. In 1 Kron. 28:3 lezen we dat David zegt: Maar God heeft tot mij gezegd: Gij moogt voor mijn naam geen huis bouwen, want gij zijt een krijgsman en gij hebt bloed vergoten. Sommige taken in het Koninkrijk van God zijn dus niet voor iedereen weggelegd. Soms ben je daar vanwege je verleden, of je gaven, niet de juiste persoon voor. Niet iedereen doet hetzelfde in het koninkrijk van God. Het feit dat de Here Zijn kerk en koninkrijk bouwt, betekent dat Hij ook bepaalt wie welke taak op zich neemt. Hij roept mensen tot Zijn dienst. Als ambtsdrager, clubleiding, catecheet. Ook al ben je door mensen gevraagd, in die roep op vraag kwam wel de stem van God mee. God is koning. Hij regeert Zijn kerk volgens Zijn plan. David niet en Salomo wel. Dat bepaalde God. Natan had dit kunnen weten, als Hij het de Here had gevraagd. Ook met ons leven heeft de Here een plan. God onthult iets daarvan aan David. Niet alleen een zoon zal de tempel bouwen. Maar ook Gods goedertierenheid zal van David en zijn nageslacht niet wijken. Uw huis en koninkrijk zullen voor altijd voor mijn aangezicht bestaan. Deze belofte heeft God vervuld in de Here Jezus. Hij is geboren uit het geslacht van David. Hij is gekomen als Redder. Naar de hemel gegaan als Koning. Zijn koningschap zal nooit geen einde meer nemen. De Here onthult daar iets van aan David. David moet zijn plannen bijstellen. Hij had de dingen zo mooi bedacht. Zijn verlangen was oprecht. Maar zijn verstand kon het plan van God niet weten. Dat moest Hem verteld worden. 4. Ja, zegt u, hoe zit dat dan bij ons? We hebben dat verstand toch, dat moeten we toch ook gebruiken. We mogen toch ook wel dingen bedenken voor God. Of met elkaar iets analyseren, en daarna beslissingen nemen. 5. Ja, dat mag. Maar God zegt wel tegen ons: Hoe werkt dan dan? Hoe krijgt dat dan een plekje? Zelf doe ik het zo. Als ik voor een bepaalde keuze sta of een beslissing moet nemen, dan analyseer ik de mogelijkheden. Ik praat er met anderen over. Ik kijk of ik in de Schrift aanwijzingen kan vinden, die richting geven. Daarin komt ons verstand helemaal mee. Maar dan komt er een moment, dat ik het bij God voorleg. Here, dit heb ik bedacht, dit lijkt mij wijs om te doen, maar denkt u daar ook zo over? Wilt u over deze keuze uw licht laten vallen. Je legt als het ware de dingen voor God op het altaar. Alles wat je bedacht hebt, en vraagt of Hij daar duidelijkheid in wil geven. Dat betekent wel dat je Hem daar de ruimte voorgeeft. Dat je soms een paar dagen wacht. Als kerkenraad hebben we besloten om bij belangrijke beslissingen, niet meer op dezelfde avond een beslissing te nemen. Maar daar tot de volgende vergadering mee te wachten. Is best lastig soms, maar we willen God de ruimte geven om tot ons te spreken, onze gedachten te bepalen. En dat is was de Here van ons vraagt: Geef Mij de tijd om tot je te spreken. Dat vraagt dus keuzes. We zijn er helemaal in betrokken. Ons verstand doet volop mee, maar er is ruimte voor de Here om te spreken. En dat doet Hij ook. Via het woord. Door dingen die gebeuren. Door wegen te sluiten. Door je vrede bij een keus te geven. Als Natan de woorden van God aan David doorgeeft, staat David voor de keus. Accepteer ik wat God zegt of doe ik wat ik zelf heb bedacht. Voor die keus staan wij allemaal, elke keer weer. Wie God koning laat zijn, durft te wachten op het antwoord van God. David doet Zondag 5 september Petruskerk Woerden 4

5 dat. In het tweede deel van dit hoofdstuk vinden we een gebed dat David uitspreekt. Hij is de Here intens dankbaar voor het antwoord dat Hij ontvangt. Hij laat zich corrigeren en bijsturen. En prijst de Here voor de band die Hij mag hebben en voor het plan dat God heeft. Afhankelijkheid van de Here leidt altijd tot aanbidding van Hem. Amen. Zondag 5 september Petruskerk Woerden 5

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

Discipelschapspreek: Luisteren

Discipelschapspreek: Luisteren Discipelschapspreek: Luisteren Vandaag de tweede preek over discipelschap. De vorige preek ging over volgen. Frank had daarin duidelijk gemaakt dat het echte volgen van Jezus hierop neerkomt: naast Hem

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008

Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008 Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008 Liturgie Votum/zegengroet Ps. 84: 1,2,3 Wet Lb. 95 Gebed Psalm 1 Gz. 63 Preek over Psalm 1 Gz. 131: 1,4,5,9 Gebed Collecte Ps. 84:

Nadere informatie

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee De dag van de Heer de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin. Openbaring

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Ashra, de asielzoeker

Ashra, de asielzoeker Ashra, de asielzoeker Door J.M. Moret-Provily; Uitgever: jongerenblad Daniël/ Jeugdbond Mam, mam, daar komen ze weer. Met een klap gooit Ashra de deur van het huis open. Mam, mam, daar komen ze weer! Verschrikt

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE!

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE! Preek over psalm 63. (eventueel erbij lezen: ps 119:161-168) Ton de Ruiter. ================================================================== David bezingt hier een ervaring, die hij graag doorgeeft tot

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 1 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz.

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz. Gods Liefde & Trouw Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp September 2003 Blz. 1/7 September 2003 Blz. 2/7 Gods liefde en trouw Inleiding We gaan dit jaar in de gemeente doorspreken over

Nadere informatie

IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1. Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009

IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1. Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009 IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1 Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009 U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

Preek 2 Sam.7 : 17 29 Houten 26 febr. 2012

Preek 2 Sam.7 : 17 29 Houten 26 febr. 2012 Preek 2 Sam.7 : 17 29 Houten 26 febr. 2012 Z. Opw. 427 Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Ps.130 : 1,2,3,4 ( zie bijlage) 10 Woorden Z. Ps. 130 : 5 Doop Matthias (Form.II) Z. Opw. 518

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

Wat is onze prioriteit deel 1. Wayne Matthews 23 Augustus 2014

Wat is onze prioriteit deel 1. Wayne Matthews 23 Augustus 2014 Wayne Matthews 23 Augustus 2014 Welkom iedereen, op deze Sabbat. Deze wereld is steeds meer op weg naar zijn eigen vernietiging. Daar stevent de wereld op af, door de keuzes van de mensheid, door de keuzes

Nadere informatie

Bijbelstudie Evangelisatie

Bijbelstudie Evangelisatie Bijbelstudie Evangelisatie Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Johannes 20:21 Inleiding Woensdag 8 december 2004 is het zo ver. De eerste missie van het seizoen 04/ 05 staat

Nadere informatie

Leven in een Web van Relaties

Leven in een Web van Relaties 16 Familie als Gegeven Leven in een Web van Relaties Een handreiking voor bezinning, gesprek en oefening van de Protestantse Kerk in Nederland Generale Synode November 2013 LWK 13-02 16 Pagina 3 van 16

Nadere informatie

Deel 15A: De wereld van het Nieuwe Testament

Deel 15A: De wereld van het Nieuwe Testament pagina 1 Deel 15A: De wereld van het Nieuwe Testament In de vorige zes delen hebben we stilgestaan bij het Oude Testament. De zes delen die nu volgen, gaan over het Nieuwe Testament. We beginnen ook hier

Nadere informatie