Elke Vlaming ambassadeur? Haaltert zondag 12 juli 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elke Vlaming ambassadeur? Haaltert zondag 12 juli 2009"

Transcriptie

1 Elke Vlaming ambassadeur? Haaltert zondag 12 juli 2009 Geachte burgemeester, leden van het schepencollege, ereschepen, OCMW-raadsleden, gemeenteraadsleden, Beste Haaltertenaren, De situatie in de wereld is het afgelopen jaar fel veranderd. Je zou het op het eerste gezicht nochtans niet zeggen in dit jaar van de K met veel aandacht voor Kai Mook, Kathleen van K3, de Kwis De Slimste Mens, de comeback van Kim Clijsters, de Kimberleysterretjes en Kanselier Kris Clooney ( Peeters). We worden echter wereldwijd geconfronteerd met een financiële en economische crisis. Een crisis die veel mensen pijn doet door verlies van werk en inkomen. Een crisis die onzekerheid en angst met zich mee brengt. Een crisis die echter ook een uitdaging is, een ideale gelegenheid om fundamentele vragen te stellen bij het reilen en zeilen van onze samenleving. Vragen zoals: Vraag 1: Hoe werken we aan een economie ten dienste van mens en samenleving? Een van de toverwoorden is besparen. Je kunt misschien besparen op eten en feesten? Sommigen geloven erin, blijkt uit het feit dat de markt van de eieren in de lift zit: mensen eten vandaag blijkbaar liever een eitje meer dan vlees op hun bord te scheppen, maar ook aardappelen en rijst staan meer op het menu door de crisis, berichtte Belga vorige week. Daags voor de verkiezingen hoorde ik een politica in een Radio Eén-interview vertellen dat we alleen kunnen besparen als we in de Vlaamse begroting post per post bekijken wat er uit mag. Ze gaf één, volgens haar archetypisch voorbeeld: ze ergert zich al jaren aan het feit dat je op 11 juli geld kunt krijgen om te barbecueën met je buren. Het is volgens haar een uitgave die eruit mag. (Voor alle duidelijkheid: wij sponsoren geen eten, drinken, laat staan barbecues. Geachte schepen, voor u zou dit voorstel uw leven zeker wat een stuk gemakkelijker maken omdat u 13 burenfeesten minder had moeten bezoeken. Maar wees gerust: u mag op onze inzet en steun blijven rekenen, als het van ons afhangt tenminste.) De partij van deze politica steunde nochtans financieel het politiek getinte concert Belgavox via minister Vanhengel en de Brusselse regering. Prof. Etienne Vermeersch zei het volgende over de artiesten op Belgavox (De Tijd, 16 mei 2009:) Ze weten niet waarover het gaat, terwijl ze wel allemaal de mond vol hebben van solidariteit. Die mensen zijn na de Tweede Wereldoorlog geboren. Ze weten niet waar de Vlaamse Beweging voor staat. De Vlamingen hebben voortdurend geld laten afvloeien naar het zuiden van het land. Is dat dan niet solidair? Alle Vlaamse partijen hebben vandaag een communautair programma. Tegen wie is Belgavox dan gericht? Tegen onze voltallige politieke klasse? Willen al die muzikanten de staatshervorming nu echt afschaffen? 1

2 Vraag 2: kan België een meerwaarde bieden en een uitweg voor de crisis? België verkoopt zichzelf met de glimlach uit. Niet alleen Fortis is in handen van Frankrijk. Parijs wordt voor ons letterlijk de lichtstad; 90% van onze energiemarkt is in Franse handen. Zonder Parijs gaat bij ons het licht uit. Misschien was Yves Leterme wel visionair toen hij voor de camera de Marseillaise zong? (Er is gelukkig hoop dank zij het kersvers regeerakkoord afgesloten door onze minister-president om vooral te investeren in de toekomst van Vlaanderen door bv. ook werk te maken van een eigen energiemaatschappij i.s.m. eigen Vlaamse groene ondernemingen.) België speelt bovendien Europees niet meer mee en wordt niet meer ernstig genomen. Het kan geen afspraken maken met andere lidstaten, die best wel door hebben dat België staat voor inertie. De Vlaamse regering bereidt niet alleen tijdig en ernstig de Europese beslissingen voor, maar komt ook tot consistente standpunten. Wat volgt is hilarisch. Ofwel neemt België het Vlaamse standpunt over (cfr. dienstenrichtlijn), maar beslist een Franstalige partij er op haar eentje anders over. Ofwel komt de Belgische blokkering die leidt tot een nefaste onthouding. Als zelfs Marc Eyskens een paar weken geleden in een moment van helderheid vaststelde dat "Dit land is onbestuurbaar", dan is het niet meer bestuurbaar. Zelfs een minister in functie, Karel De Gucht, liet optekenen in De Standaard: "Fundamenteler is het structurele probleem van de onbestuurbaarheid van België. Er is een verschil in politieke benadering en cultuur, in financiële draagkracht en in bereidheid om het federale niveau te financieren." Mijn voorganger, Richard Celis, verwoordde het zo: In dit steeds maar zieker wordend land de communautaire problemen telkens maar verbergen, uitstellen, oplossingen beloven en niet inlossen is hetzelfde als in een ziekenhuis de medicamenten wegstoppen wanneer de koorts bij de patiënten manifest stijgt en hopen dat de doodzieken vanzelf zullen genezen. Ze gaan dan dood. Welnu, dit land ook. Vraag 3: kan Vlaanderen een meerwaarde bieden en een uitweg voor de crisis? Vlaanderen is te klein, zegt u? Denk je echt dat je groot moet zijn om invloed te hebben? Nog nooit geslapen met een mug in je kamer? Alle gekheid op een stokje: als 2 miljoen Slovenen, 3 miljoen Litouwers, 4 miljoen Ieren en de 5 miljoen Slovaken aan de beslissingstafel van Europa zitten, waarom hebben 6 miljoen Vlamingen daar dan nog zo te weinig te zeggen? Wie bekommerde zich om de Baltische staten toen ze nog deel uitmaakten van de Sovjet-Unie? Nu heeft ook een land als Estland een duidelijke, onderscheiden internationale identiteit. En dat is nuttig om toeristen en investeringen aan te trekken. Vlaanderen moet dus kunnen mee spreken aan de Europese tafel. Maar elk van u kan ook een steentje bijdragen, of om de woorden van Obama te prafraseren: Wat er nu van ons vereist wordt, is een nieuw tijdperk van responsabilisering - een erkenning, door elke Vlaming, dat we plichten hebben jegens onszelf, onze natie en de wereld, plichten die we niet morrend maar juist met plezier aanvaarden, gesterkt door de wetenschap dat er niets zo bevredigend is voor onze geest, niets zo vormend is voor ons karakter, dan ons volledig inzetten om Vlaanderen op de kaart te zetten als antwoord op de economische crisis. En zo kom ik bij de belangrijkste stelling van mijn betoog: Elke Vlaming is ambassadeur. Onze Beweging Vlaanderen-Europa organiseerde in mei van dit jaar een symposium over publieksdiplomatie. Een onderwerp dat de afgelopen maanden niet uit de actualiteit weg te branden was. Denk bijvoorbeeld aan de hetze rond de opening van het Vlaams Huis in New York en aan de installatie van een Vlaamse imagomanager. 2

3 Ander voorbeeld: zes Franstalige parlementsleden bekladden Luc Van den Brande in het buitenland. Zij wilden vooral voorkomen dat onze gewezen minister-president de nieuwe secretaris-generaal van de Raad van Europa werd. Liever een Pool, een Noor of een Hongaar dan een Vlaming! Luc Van der Kelen schreef in zijn editoriaal (HLN): Er is in Franstalig België een opbod bezig waarbij Vlaanderen wordt geportretteerd als in zichzelf gekeerd, egoïstisch, arrogant, discriminerend en zelfs erger, nazistisch of racistisch. We zitten overduidelijk met een imagoprobleem, ondanks de vele initiatieven van onder meer de Vlaamse regering om daaraan iets te doen. Een inhaalbeweging blijkt inderdaad nodig. Volgens sommigen ligt de oplossing in het merk België. Maar is dat de oplossing als ik in een Vlaamse krant een paar weken geleden lees dat de ambassadeurs van België bezorgd zijn. Ik citeer een van hen: Het imago van ons land is slecht, en onze leiders zijn te zeer opgeslorpt door de binnenlandse problemen en partijpolitiek. We bouwen een Europese kathedraal, maar we gaan niet naar de mis. Volgens de Eastwest Global Index is het imago van België zelfs gezakt naar de 152 ste plaats, op een totaal van 200 landen. Vlaanderen is echter een successtory, alleen, dat hoor je te weinig. Er gebeurt héél wat in Vlaanderen maar waarom wordt daar dan zo weinig over gepraat? We zijn het met Minister-President Kris Peeters eens dat Vlaanderen sociaal, gastvrij, democratisch en internationaal moeten zijn. Voor Vlaanderen zijn daarom ook de volgende twee vragen essentieel: hoe de bekendheid versterken en welke troeven, welke argumenten uitspelen? - Uit een Europees onderzoek blijkt dat de reizende bevolking van een land de tweede belangrijkste bron van informatie is over dat land. De Vlamingen zouden zich daarom nog meer bewust moeten zijn van de toeristische troeven van Vlaanderen en deze ook uitdragen in het buitenland. -Maar we moeten niet alleen trots zijn over onze toeristische troeven. Er zijn ondanks deze wereldwijde crisistijd heel wat Vlaamse succesverhalen. Ik noem er een paar. Zo werden recentelijk jonge Vlaamse ondernemers uit de reclamewereld in Cannes uitvoerig en vele keren gelauwerd. Tijdens de eerstvolgende wereldtournee van U2 is bijna het volledige management én het spectaculaire podium Vlaams. De aanbesteding van het eerste grote zonnestroompark in China is gewonnen door een Vlaams bedrijf. Wij huldigen ieder jaar met een Gulden Spoor voor Economische Uitstraling personen of instanties die door hun engagement of hun prestaties een markant spoor trekken op sociaaleconomisch vlak en daarbij een positieve betrokkenheid op de Vlaamse samenleving aan de dag leggen. Zo kreeg Gabriël Fehervari vorige week van ons een Gulden Spoor voor Economische Uitstraling. Zijn bedrijf Alfacam is wereldwijd bekend voor zijn flexibele meertalige hardwerkende en hoogtechnologische opgeleide Vlaamse medewerkers. Alfacam zorgde bijvoorbeeld ook voor TV-beelden tijdens de Olympische Spelen in Beijing. Het baggerbedrijf van onze Gulden Sporendrager Jan De Nul mag in het Panamakanaal een derde waterweg aanleggen die de Stille Oceaan met de Atlantische Oceaan verbindt. Alleen, als deze en andere positieve boodschappen ter sprake komen in de lokale en internationale media, wordt dit vertaald als Belgische bedrijven, Belgische mensen, 3

4 Het uiteindelijk doel lijkt heel eenvoudig: de evidentie om het woord Vlaams te gebruiken in het promoten van onze producten. Wij moeten blijven vechten om voor die klik zorgen: al die knappe en hardwerkende Vlamingen, die Vlaamse brains, moeten zich bewust uiten als Vlaamse medewerkers van Vlaamse bedrijven en van onze Vlaamse cultuur, en hiermee de Federale en Vlaamse politiek een stapje voor zijn. Dit is nu juist de missie van onze Beweging Vlaanderen-Europa: Vlamingen mobiliseren rond een Vlaams project met een internationale dimensie. Culturele ambassadeurs van vroeger en nu, wetenschappers, sportfederaties, steden en gemeenten, het verenigingsleven, de zakenwereld en de Vlaamse overheid, allen kunnen ze bijdragen om de troeven van Vlaanderen bekender te maken en op die wijze de crisis te bestrijden. Alle Vlamingen - en dan denk ik niet alleen aan ondernemers en wetenschappers - moeten daarvoor meer deelnemen aan toonaangevende internationale kennisnetwerken, congressen en beurzen. Lees de geschiedenis na en luister naar de reacties van vele CEO s: de grootste opportuniteiten, de beste investeringen, de beste contacten worden gemaakt tijdens een crisisperiode. Dan moet je de kansen grijpen, dan moet je aanwezig zijn, dan moet je de basis consolideren. Laten we ook elke uitspraak vermijden die verdeeldheid in onze Vlaamse rangen brengt. Laten we de krachten bundelen, eensgezind, samen de neuzen in dezelfde richting. En laten we strategisch denken en handelen. Onze strategie in Vlaanderen moet een socioeconomische argumentatie volgen. Vlaanderen wil meer bevoegdheden om zich goed voor te bereiden op de globale wereldeconomie. Vlaanderen wil daarom instrumenten voor eigen beleid, zoals economische, politieke, sociale en vooral fiscale. Vlaanderen wil een aanleghaven voor de innoverende bedrijven op deze wereld zijn. Dat is een legitieme wens. Elk land wil dat. Als Waalse politici liever doorgaan met hun transfereconomie van sociale uitkeringen en politiek cliëntelisme, dan staan zij aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Geachte dames en heren, Politieke campagneleiders en marketeers hebben een van de moeilijkste verkiezingscampagnes in vijftig jaar achter de rug: hoe breng je politici aan de man in tijden dat het vertrouwen in de politiek op een historisch dieptepunt zit? Hoe sleep je een samenleving die in de ban is van angst en onzekerheid, mee in een overtuigend verhaal van hoop en yes, we can? Wel, met onze campagne Vlaanderen Feest! willen wij niet alleen een positieve boodschap brengen. Wij zijn er bovendien van overtuigd dat die boodschap een antwoord op de crisis biedt. Vlaanderen Feest! versterkt de band tussen de Vlaamse overheid, lokale gemeentebesturen, verenigingen en zijn burgers. Wij geven bovendien een aanzet om zo veel mogelijk Vlamingen te betrekken, met de nadruk op samenhorigheid als aanloop naar onze Vlaamse feestdag. Het feest van onze Vlaamse Gemeenschap op 11 juli heeft daardoor niet alleen een feestelijke en sociale glans gekregen, maar is ook de dag bij uitstek geworden om even stil te staan bij en dankbaar te zijn voor wat Vlaanderen al bereikt heeft en om zich bewust te zijn van de uitdagingen voor de toekomst. 4

5 Waar wil Vlaanderen naartoe? Wat wil Vlaanderen bereiken? Het zijn belangrijke vragen waar wij tijdens onze campagne Vlaanderen Feest en met onze Beweging Vlaanderen-Europa àlle Vlamingen willen over informeren, inspireren en motiveren met de bedoeling Vlaanderen op de kaart te zetten. Een land met samenhorigheid, met een identiteit, komt op voor zijn belangen, vecht voor zijn welvaart, zijn mensen. Voor de toekomst van de Vlamingen is daarom dit project Vlaanderen Feest! van wezenlijk belang. Het diaboliseren van nationalisme en identiteit is echter jammer genoeg haast een mantra geworden van de politieke correctheid. Nochtans zijn internationaal gerenommeerde onderzoekers het erover eens dat identiteit hét antwoord is op de mondialisering. Het is de enige manier om te participeren aan grotere gehelen. De wetenschap is het er overigens over eens: pas in de groep kan de mens tot zijn volledige ontplooiing komen. Het gevoel ergens bij te horen is even essentieel voor zijn evenwicht als zijn streven naar een individuele autonome identiteit. Of om het met de woorden van Mahatma Ghandi te zeggen: Om internationalist te zijn, moet je eerst nationalist zijn. De inzet voor de eigen natie is niet in tegenspraak met de inzet voor de wereldgemeenschap. Kortom, wij zijn ervan overtuigd dat het gewicht van onze taal en cultuur in Europa en de wereld zal afhangen van de innerlijke kracht ervan en van ons zelfrespect. Wij dragen daarvoor als Vlamingen allemaal een grote verantwoordelijkheid. Wij hebben allemaal een taak, een opdracht. Uit onderzoek blijkt immers het belang van samenwerking met de eigen burgerlijke samenleving. Elke Vlaming moet het imago van Vlaanderen naar buiten brengen. Elke Vlaming is ambassadeur en moet m.a.w. aan publieksdiplomatie doen. Vergeet dus niet als u straks op vakantie vertrekt, als u naar een internationaal vakcongres gaat, bij commerciële buitenlandse contacten, bij al uw verbroederingsinitiatieven: stop naast de wandel- en fietsroutes in deze mooie groene streek in en rond Haaltert, een folder van het WOII-verzetsmuseum Le Perdreau-De Patrijs, zeker ook een aantal folders van onze Vlaamse kust- en kunststeden in uw tas en zet Vlaanderen als een volleerd diplomaat op de kaart. Succes verzekerd. En: je zit nooit om een gespreksonderwerp verlegen. Geachte dames en heren, De grote Albert Einstein zei ooit: "Het leven is als rijden met een fiets: om in evenwicht te blijven moet je blijven bewegen. Dat doen wij zeker en vast met onze Beweging Vlaanderen- Europa tijdens onze campagne Vlaanderen Feest!. Een paar voorbeelden. We organiseerden in mei een symposium over publieksdiplomatie en schreven op basis daarvan een Memorandum. Vorige week overhandigden we dit aan de regeringsonderhandelaars. Vorige vrijdag onthulden we in Heist-op-den-Berg een gedenkplaat aan het huis van dr. Jozef Weyns, de pionier van de Vlaamse heemkunde en het Vlaams park Bokrijk. Vrijdag huldigde ik Gwij Mandelinck in het stadhuis van Brugge met een Gulden Spoor voor Culturele Uitstraling. Gisteren gaf ik in Kortrijk aan de Vlaamse wereldondernemer Dirk Vyncke van Vyncke Energietechniek een Vlaams Spoor voor Economische Uitstraling. Maar we zijn al langer in beweging dan vandaag. Achter het initiatief Vlaanderen Feest!, dat startte in het begin van de jaren 90 dank zij de bevlogen inspiratie en onbaatzuchtige inzet van 5

6 Richard Celis en wijlen Kris Rogiers (en niemand anders), zit heel wat visie én een bewogen mooie geschiedenis. In 1994 begonnen we een samenwerking met 10 gemeenten. In 1996 telden we er al 100. Dit jaar heeft meer dan driekwart van alle 308 Vlaamse steden en gemeenten evenementen gepland. Onze campagne Vlaanderen Feest! staat ook dit jaar garant voor de de spetterende hoogdagen van de Nederlandstalige muziek met de concertreeks Zo is er maar een met een concerttournee in 5 Vlaamse gemeenten verspreid over alle Vlaamse provincies. Het slotconcert van Zo is er maar één vindt vanavond plaats op de markt van Kortrijk. De VRT brengt dit concert live op TV, in een afwisseling met de Gulden Ontsporing in Brussel en laat zo heel Vlaanderen mee genieten van Vlaanderen Feest! U hoort het: mooie feestelijke evenementen die we als opportuniteit moeten gebruiken om ook bijvoorbeeld onze batterijen weer op te laden. Zo nodig in deze crisistijden. Dank zij een beslissing van de Vlaamse overheid hebben al alle Vlaamse ambtenaren op 11 juli een vrije dag. Ik blijf goede hoop koesteren dat zeer binnenkort heel Vlaanderen op 11 juli samen Vlaanderen Feest zal vieren. Laat ons hopen dat we vanaf volgend jaar samen met alle Vlamingen - in en buiten Haaltert - op 11 juli kunnen genieten van een vrije dag! AN DE MOOR Voorzitter 11-Daagse Vlaanderen Feest! Voorzitter Beweging Vlaanderen-Europa E-post: 6

Laudatio Gwij Mandelinck (Wakken 1937) Brugge, 10 juli 2009

Laudatio Gwij Mandelinck (Wakken 1937) Brugge, 10 juli 2009 Laudatio Gwij Mandelinck (Wakken 1937) Brugge, 10 juli 2009 Geachte erevoorzitter van het Vlaams parlement, gouverneur, Gedeputeerde, provincieraadslid, burgemeester, schepenen, OCMW-raadsleden, gemeenteraadsleden,

Nadere informatie

Vrijdag 30 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vrijdag 30 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 30 maart 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Viering Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Tielrode Dames en heren Vandaag start de paasvakantie. Voor

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit Donderdag 2 februari 2012 Welkomstwoord JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Ontmoeting Chinese minister van Cultuur Cai Wu - Errera, Brussel Zeer geachte collega, minister

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID 11-juli viering Antwerpen 10 juli 2013 Mijnheer de burgemeester,

Nadere informatie

De voorzitter heeft daarnet al een mooi overzicht van het programma gegeven, maar ik wil graag op een aantal onderwerpen wat dieper ingaan.

De voorzitter heeft daarnet al een mooi overzicht van het programma gegeven, maar ik wil graag op een aantal onderwerpen wat dieper ingaan. TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID SECTORDAG PAARDEN 26 november 2011 Mijnheer de rector, (Paul Van

Nadere informatie

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Inhuldiging standbeeld Willem van Oranje & Marnix van Sint-Aldegonde

Nadere informatie

De waarde van symbolen Slotwoord - besluit Vlaams parlement Brussel, 8 oktober 2011

De waarde van symbolen Slotwoord - besluit Vlaams parlement Brussel, 8 oktober 2011 Geachte Minister-President, volksvertegenwoordigers Geachte aanwezigen Beste Vlaamse vrienden De waarde van symbolen Slotwoord - besluit Vlaams parlement Brussel, 8 oktober 2011 Herinnert u zich dit bericht

Nadere informatie

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt.

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. Dames en Heren Beste vrienden Een gelukkig Nieuwjaar. Van harte Voor u, voor wie u dierbaar is, en voor ons allemaal. Een gelukkig Nieuwjaar. Een

Nadere informatie

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren,

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, Toespraak van de minister-president, mr. dr. Jan Peter Balkenende, bijeenkomst ter ere van de 50 ste verjaardag van de Verdragen van Rome, Ridderzaal, Den Haag, 22 maart 2007 Majesteit, Koninklijke Hoogheid,

Nadere informatie

Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1. Zitting 2006-2006. 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET

Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1. Zitting 2006-2006. 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1 Zitting 2006-2006 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met de overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds,

Nadere informatie

Eindelijk... de regering!

Eindelijk... de regering! Hugo Vanderstraeten Wereldrecord! Eindelijk! Na 1 jaar en 176 dagen heeft ons land een nieuwe federale regering met Elio Di Rupo als eerste minister. Hij wordt de eerste Franstalige premier sinds 1970.

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 2177 (2012-2013) Nr. 1 17 september 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de dames Irina De Knop, Marleen Vanderpoorten, Fientje Moerman en Khadija Zamouri en de heren Jo De Ro

Nadere informatie

Nieuwsmonitor 6 in de media

Nieuwsmonitor 6 in de media Nieuwsmonitor 6 in de media Juni 2011 Nieuws - Europa kent geen watchdog ANTWERPEN/BRUSSEL - Het Europese beleidsniveau krijgt in de Vlaamse TV-journaals gemiddeld een half uur aandacht per maand. Dat

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Isabella Lenarduzzi Belgische Ashoka Fellow Ashoka: Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Isabella: Ik ben geboren in Brussel. Mijn vader kwam als twaalfjarige vanuit het

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Opening 11-daagse Inleiding Ieper, 29 juni 2012

Opening 11-daagse Inleiding Ieper, 29 juni 2012 Opening 11-daagse Inleiding Ieper, 29 juni 2012 Geachte minister-president, parlementsleden, burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden, mevrouw Peleman, familie Peleman, Geachte Ieperlingen, Geachte

Nadere informatie

Mevrouw de voorzitter, Mijnheer de voorzitter, Waarde collega s, Geachte genodigden, Dames en heren

Mevrouw de voorzitter, Mijnheer de voorzitter, Waarde collega s, Geachte genodigden, Dames en heren Speech 73 Roger/ Mark DW TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVORMINGEN, HAVENS, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID EERSTESTEENLEGGING

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID C284 BIN30 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 10 juli 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID Vraag om uitleg van de heer Bart

Nadere informatie

Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT-

Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT- Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT- Dames en Heren, Partijgenoten, Ik sta hier beduusd voor u. Het is een bijzondere tijd geweest. Als ik in terugkijk

Nadere informatie

We zijn halfweg de legislatuur. En om in het thema van deze avond te blijven: net zoals in de keuken kan een gerecht dan nog alle kanten uit.

We zijn halfweg de legislatuur. En om in het thema van deze avond te blijven: net zoals in de keuken kan een gerecht dan nog alle kanten uit. Toespraak Paul KUMPEN Voorzitter Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen De Tweede Helft De Rentree Brussel - 12/09/2016 Geachte Minister-President, Geachte Ministers, Geachte Parlementsleden, Geachte ondernemers,

Nadere informatie

Excellenties, Dames en heren,

Excellenties, Dames en heren, Alleen de uitgesproken tekst geldt. Welkomstwoord van drs. Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel, bij de opening van de relatiebijeenkomst Lente in Overijssel,

Nadere informatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie Feike Sijbesma, CEO Royal DSM In de loop der tijd is het effect van bedrijven op de maatschappij enorm veranderd. Vijftig tot honderd

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT INTEGRAAL VERSLAG

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT INTEGRAAL VERSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT Zitting 2007-2008 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van woensdag 20 februari 2008 OCHTENDVERGADERING VGC 2 - De vergadering wordt geopend om 10u15

Nadere informatie

GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK

GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. TOELICHTING Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot democratie te komen.

Nadere informatie

Iedere Vlaming ambassadeur Publieksdiplomatie Notulen debat 5 mei 2009

Iedere Vlaming ambassadeur Publieksdiplomatie Notulen debat 5 mei 2009 Iedere Vlaming ambassadeur Publieksdiplomatie Notulen debat 5 mei 2009 Dirk Rochtus Docent Internationale Politiek en Duitse Geschiedenis aan Lessius Even aansluiten bij wat An De Moor zei over de Bondsrepubliek

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni 2009-25-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni 2009-25- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni 2009-25- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN KRIS PEETERS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVORMINGEN,

Nadere informatie

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Kempen broedplaats voor grensoverschrijdende samenwerking Meer dan 250 ondernemers, bestuurders en intermediairs uit Nederland en België waren aanwezig

Nadere informatie

De rots in de branding

De rots in de branding 1 De rots in de branding Volgens Van Dale rots de; v(m) -en steenmassa uit één stuk, boven de aardbodem uitstekend bran ding de; v het schuimend breken van de golven tegen het strand 25 Barack Obama over

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012.

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012. VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van donderdag 27 september 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Vrijdag 7 september 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vrijdag 7 september 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 7 september 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Overhandiging kwaliteitslabel Erkend Cultureel Archief aan Archief OCMW Gent, Ieper en Waregem

Nadere informatie

HULDE MINISTER VAN STAAT LEO TINDEMANS HEIST-OP-DEN-BERG 30.04.2014

HULDE MINISTER VAN STAAT LEO TINDEMANS HEIST-OP-DEN-BERG 30.04.2014 HULDE MINISTER VAN STAAT LEO TINDEMANS HEIST-OP-DEN-BERG 30.04.2014 Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, Geachte Parlementsleden en Goede Vrienden, Marianne en de andere kandidaten bereiden

Nadere informatie

Symposium Publieksdiplomatie

Symposium Publieksdiplomatie Geachte dames en heren, Symposium Publieksdiplomatie Besluiten Lessius Hogeschool Antwerpen, 5 mei 2009 Toen ik n.a.v. dit symposium mensen aansprak, bleek het begrip publieksdiplomatie bij de meesten

Nadere informatie

Vooral in Vlaanderen heeft de zender een onbetwistbaar potentieel en zal het aangekondigde aanbod wellicht op

Vooral in Vlaanderen heeft de zender een onbetwistbaar potentieel en zal het aangekondigde aanbod wellicht op EXQI, de gewaagde lancering van een nieuwe, generalistische zender met nationaal bereik Eind deze zomer lanceert Alfacam een nieuwe zender: generalistisch, zowel digitaal als analoog, met nationaal bereik

Nadere informatie

Ons opvoedingsproject

Ons opvoedingsproject Vrije basisschool Inhoud van dit opvoedingsproject: Vijf opdrachten van een katholieke basisschool Woordbeeld van onze school Belangrijke waarden voor onze school Waarom kozen we deze waarden? Ons inspiratieverhaal

Nadere informatie

Donderdag 19 mei 2011. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Donderdag 19 mei 2011. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Donderdag 19 mei 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Jaarvergadering Zorgbib Rode Kruis Vlaanderen - Gent Geachte aanwezigen, Dames en heren, Iets wat

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Collega s, Voorzitter, Armoede is moeilijk te bestrijden. Ook de collega s van de oppositie zullen dat moeten toegeven. Zo is mevrouw Lieten 5 jaar

Nadere informatie

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS IK HEB EEN SCHANDELIJK HOOG IQ. Ik lees kranten in zeven talen. Ik heb vroeger veel in het buitenland gezeten. De actualiteit houd ik met hartstocht bij, maar naar de televisie kijk ik niet en naar de

Nadere informatie

Lesonderwerp. Doelstelling

Lesonderwerp. Doelstelling Lesonderwerp Aan de hand van stellingen denken de leerlingen na over verkeerssituaties. Met behulp van post-its geven ze hun mening, op een schaal van helemaal akkoord tot helemaal niet akkoord. De leerlingen

Nadere informatie

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen.

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen. Toespraak van Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten bij de eedaflegging en installatie van mevrouw Ellen Nauta-van Moorsel als burgemeester van Hof van Twente op woensdag 15 mei 2013 Burgemeester

Nadere informatie

Niet veel mensen krijgen deze ziekte en sommige volwassenen hebben er vaak nog nooit van gehoord of weten er weinig vanaf.

Niet veel mensen krijgen deze ziekte en sommige volwassenen hebben er vaak nog nooit van gehoord of weten er weinig vanaf. Je leest waarschijnlijk dit boekje omdat je mama of papa of iemand anders speciaal in je familie Amyotrofische Lateraal Sclerose heeft. Het is een lang woord en het wordt vaak afgekort tot ALS. Niet veel

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN C107 BUI7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 21 januari 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN Vraag om uitleg van de heer Jan Loones tot mevrouw

Nadere informatie

Studiedag over pensioenen 09.06.2015

Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Dames en heren, Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Vooreerst dank ik u voor de uitnodiging op deze studiedag. U hebt mij uitgenodigd om te spreken over een fundamentele kwestie: «Met welke uitdagingen

Nadere informatie

En hoe blijf jij fit in je hoofd?

En hoe blijf jij fit in je hoofd? En hoe blijf jij fit in je hoofd? boekje-105x105-def.indd 1 30-01-2009 12:05:22 1,2,3,..., 10 stappen boekje-105x105-def.indd 2 30-01-2009 12:05:23 Je lekker in je vel voelen, daar kun je aan werken. Lees

Nadere informatie

WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT

WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT 1 Je leest waarschijnlijk dit boekje omdat je mama of papa of iemand anders speciaal in je familie Amyotrofische Laterale Sclerose heeft. Het is een lang woord en

Nadere informatie

De onverbrekelijke band tussen Brussel en Vlaanderen en de te voeren politieke strategie in dit verband (Deel II).

De onverbrekelijke band tussen Brussel en Vlaanderen en de te voeren politieke strategie in dit verband (Deel II). De onverbrekelijke band tussen Brussel en Vlaanderen en de te voeren politieke strategie in dit verband (Deel II). (Deel II van de toespraak van Johan Van den Driessche n.a.v. het Feest van de Vlaamse

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

En hoe blijf jij fit in je hoofd?

En hoe blijf jij fit in je hoofd? En hoe blijf jij fit in je hoofd? 1,2,3,..., 10 stappen Je lekker in je vel voelen, daar kun je aan werken. Lees rustig de tien stappen. Ze inspireren je om fit te blijven in je hoofd en hebben al heel

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

HERINNEREN HERINNEREN STRIJDEN STRIJDEN VIEREN LEVENSLOOP. Samen 24 uur in beweging tegen kanker.

HERINNEREN HERINNEREN STRIJDEN STRIJDEN VIEREN LEVENSLOOP. Samen 24 uur in beweging tegen kanker. VIEREN HERINNEREN HERINNEREN LEVENSLOOP Samen 24 uur in beweging tegen kanker. Bij kanker komt het erop aan de juiste keuzes te maken. Die keuzes zijn vitaal om te vermijden dat de ziekte in onze plaats

Nadere informatie

Maar blijkbaar had niemand gedacht dat ik ooit zou vertrekken want de reacties op die aankondiging waren verrast, ontroerend en hartverwarmend.

Maar blijkbaar had niemand gedacht dat ik ooit zou vertrekken want de reacties op die aankondiging waren verrast, ontroerend en hartverwarmend. 2010 12 13 afscheid Westergasfabriek VERTREK Alles is tijdelijk. Zo ben ik hier begonnen, tijdelijk. Dat in dit geval tijdelijkheid 18 jaar duurt, had ik niet voorzien. Maar afgezet tegen de leeftijd van

Nadere informatie

Vooraf. In dit boekje vind je allerlei tips die je helpen gezond te blijven en je prettig te voelen. Tips voor iedereen en voor elk moment van de dag.

Vooraf. In dit boekje vind je allerlei tips die je helpen gezond te blijven en je prettig te voelen. Tips voor iedereen en voor elk moment van de dag. Zo blijf je fit! Vooraf Gezond blijven. Je prettig voelen. Je leven lang. Wie wil dat niet? Maar gezond blijven gaat niet vanzelf. Daar moet je wel wat voor doen. Door aandacht te hebben voor je gezondheid.

Nadere informatie

JAZZ IN HET DORP SPONSOR PROPOSITIE

JAZZ IN HET DORP SPONSOR PROPOSITIE JAZZ IN HET DORP SPONSOR PROPOSITIE AMSTELVEEN: SAAI EN GRIJS? Weet u het nog? Van die mopperaars die zeiden dat Amstelveen niet bruist en geen eigen ziel heeft? Jazz in het Dorp bewees vorig jaar het

Nadere informatie

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb hoofdstuk 8 Kernovertuigingen Kernovertuigingen zijn vaste gedachten en ideeën die we over onszelf hebben. Ze helpen ons te voorspellen wat er gaat gebeuren en te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

Nadere informatie

sponsorbrochure 2013

sponsorbrochure 2013 sponsorbrochure 2013 Voorwoord Beste gasten van ons corso, Corso in Zundert betekent veel voor een grote groep mensen in en buiten ons dorp. Het is niet alleen een traditie, maar voor veel mensen is corso

Nadere informatie

Aan de hand van stellingen denken de leerlingen na over verkeerssituaties. De leerlingen gaan in kleine groepen in gesprek over hun standpunten.

Aan de hand van stellingen denken de leerlingen na over verkeerssituaties. De leerlingen gaan in kleine groepen in gesprek over hun standpunten. Lesonderwerp Aan de hand van stellingen denken de leerlingen na over verkeerssituaties. De leerlingen gaan in kleine groepen in gesprek over hun standpunten. Doelstelling De leerlingen denken na over bepaalde

Nadere informatie

Nooit meer gestresst. José van der Sman (Elsevier) redactie.emedia@reedbusiness.nl

Nooit meer gestresst. José van der Sman (Elsevier) redactie.emedia@reedbusiness.nl Nooit meer gestresst Nooit meer nerveus of opgejaagd? Volgens de Amerikaan Robert Epstein kan het, als we onszelf vier vaardigheden aanleren om stress te vermijden. José van der Sman (Elsevier) redactie.emedia@reedbusiness.nl

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, Viering Bevrijdingsdag, 5 mei 2013, Ter Apel, gemeente Vlagtwedde.

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, Viering Bevrijdingsdag, 5 mei 2013, Ter Apel, gemeente Vlagtwedde. Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, Viering Bevrijdingsdag, 5 mei 2013, Ter Apel, gemeente Vlagtwedde. Dames en heren, Het is een mooie gewoonte om een boom te planten om een ingrijpende

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

HOE WORD JE EEN GREAT PLACE TO WORK? EEN TIP VAN DE SLUIER

HOE WORD JE EEN GREAT PLACE TO WORK? EEN TIP VAN DE SLUIER HOE WORD JE EEN GREAT PLACE TO WORK? EEN TIP VAN DE SLUIER Amsterdam, 13 september 2012 Great Place to Work is gebaseerd op 25 jaar praktijkervaring met Best Workplaces Ieder organisatie kan great zijn

Nadere informatie

*********************************************************

********************************************************* Toespraak van Jan Peumans (vz. Vlaams parlement) bij het in ontvangst nemen van de,reeks 200 Jaar Koninkrijk der Nederlanden KANTL Koningsstraat 18 9000 GENT Zo 27 september 2015 15.30u *********************************************************

Nadere informatie

.22. Hoe ziet een centrum eruit?

.22. Hoe ziet een centrum eruit? Hoe ziet een centrum eruit? Hoofdstuk 2 les 1 Wat ga je leren? In deze les leer je hoe een centrum eruitziet. Je leert ook hoe het komt dat sommige steden of plekken een centrum zijn geworden. Begrippen

Nadere informatie

Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Officiële Opening Studio Alijn - Gent

Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Officiële Opening Studio Alijn - Gent Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Officiële Opening Studio Alijn - Gent Mijnheer de burgemeester, meneer de schepen, Dames en heren,

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Zondag 18 april 2010 - Hoegaarden

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Zondag 18 april 2010 - Hoegaarden Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Zondag 18 april 2010 - Hoegaarden Symposium Natuurpunt Biodiversiteit Goedemorgen iedereen, Ik ben blij hier vandaag op

Nadere informatie

Geachte Genodigden, beste kandidaten, beste vrienden. Trots op onze organisatie: de Liberale Vakbond.

Geachte Genodigden, beste kandidaten, beste vrienden. Trots op onze organisatie: de Liberale Vakbond. 2012_03_24 Toespraak Jan Vercamst 1 Toespraak Jan Vercamst, voorzitter ACLVB ACADEMISCHE ZITTING GENODIGDEN Viering 120 jaar ACLVB 24 maart 2012 Geachte Genodigden, beste kandidaten, beste vrienden Vandaag

Nadere informatie

Infobundel voor de uitdagers

Infobundel voor de uitdagers Infobundel voor de uitdagers 1. financiële afspraken zie de aparte afsprakennota 2. verslaggeving 3. de postkaart 4. de uitnodiging 5. de iconenset van Thomas Laureyssens 6. de gespreksregels 7. veelgestelde

Nadere informatie

PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER. Interviewernummer : INTCODE. Module INTIMITEIT. (bij de vragenlijst volwassene lente 2002)

PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER. Interviewernummer : INTCODE. Module INTIMITEIT. (bij de vragenlijst volwassene lente 2002) PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER Interviewernummer : INTCODE WZARCH INDID Module INTIMITEIT (bij de vragenlijst volwassene lente 2002) Personen geboren vóór 1986. Betreft persoonnummer : P09PLINE (zie

Nadere informatie

Rapportage enquête De ggz laat zich horen

Rapportage enquête De ggz laat zich horen Rapportage enquête De ggz laat zich horen Thijs Emons en Fred Leffers, oktober 2011 Inleiding Op 10 september 2008 werd de website De ggz laat zich horen gelanceerd. Met deze site en de bijbehorende mailinglijst

Nadere informatie

Een federale kieskring: alweer een stap vooruit

Een federale kieskring: alweer een stap vooruit OPINIE Een federale kieskring: alweer een stap vooruit In een ingezonden bijdrage tonen Kris Deschouwer en Philippe Van Parijs, woordvoerders van de Paviagroep, zich verheugd over het voornemen de federale

Nadere informatie

Vlaamse paardenfokkers zetten in op Chinese stallen

Vlaamse paardenfokkers zetten in op Chinese stallen 10-09-2013, p.16 Axel Verlooy, zaakvoerder Eurohorse Vlaamse paardenfokkers zetten in op Chinese stallen Door een nieuw handelsakkoord kan België voortaan paarden uitvoeren naar China. Dat is een belangrijke

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

Het verhaal van Europa

Het verhaal van Europa Het verhaal van Europa 2010 Uitgeverij Manteau / Standaard Uitgeverij en Rob Heirbaut & Hendrik Vos Standaard Uitgeverij nv, Mechelsesteenweg 203, B-2018 Antwerpen www.manteau.be info@manteau.be Deze reeks

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

insbieratiebrochure inspiratiebrochure voor de toeristische valorisatie van de Belgische biercultuur Jelle Van Brussel

insbieratiebrochure inspiratiebrochure voor de toeristische valorisatie van de Belgische biercultuur Jelle Van Brussel insbieratiebrochure inspiratiebrochure voor de toeristische valorisatie van de Belgische biercultuur Jelle Van Brussel Beste bierliefhebbende Belg In deze kleine inspiratiebrochure staan enkele nuttige

Nadere informatie

Deel 3: Wie heeft het in Europa voor het zeggen?

Deel 3: Wie heeft het in Europa voor het zeggen? Deel : Wie heeft het in Europa voor het zeggen?. Raadje plaatje Net zoals een gemeente, een provincie en een land bestuurd worden, wordt ook de Europese Unie geleid door politici. Ze werken in verschillende

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Bevrijdingsdag, Leek, 5 mei 2010

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Bevrijdingsdag, Leek, 5 mei 2010 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Bevrijdingsdag, Leek, 5 mei 2010 Dames en heren, [Inleiding] In de zomer van 1946 voer een schip van Thailand naar Nederland. Een kleine Nederlandse

Nadere informatie

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be Europees Instituut voor Onderzoek over de Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking www.medea.be V O O R S T E L L I N G Voor Europa is de samenwerking met haar naaste buren de Arabische en Mediterrane

Nadere informatie

LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker

LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker Stichting tegen Kanker en het lokale Levensloop vrijwilligerscomité organiseren LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker VIEREN HERINNEREN STRIJDEN STK008_Levensloop_Broch_NL_03.indd 1 26/04/13 12:14 Levensloop,

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Handleiding ster 1: FairTradeAmbassadeurs. voor trekkersgroepen van FairTradeGemeenten

Handleiding ster 1: FairTradeAmbassadeurs. voor trekkersgroepen van FairTradeGemeenten Handleiding ster 1: FairTradeAmbassadeurs voor trekkersgroepen van FairTradeGemeenten 1 Inleiding Word een 5 sterren FairTradeGemeente Een gemeente die de titel FairTradeGemeente behaald heeft, komt in

Nadere informatie

SARiV Advies 2012/29 SAR WGG Advies. 31 oktober 2012

SARiV Advies 2012/29 SAR WGG Advies. 31 oktober 2012 Briefadvies over de Akkoorden tussen België en Frankrijk en Nederland voor de ontwikkeling van samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid SARiV Advies 2012/29

Nadere informatie

Namens Nederland. Overzicht resultaten - ANBO Juli 2015 VERTROUWELIJK EN AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD

Namens Nederland. Overzicht resultaten - ANBO Juli 2015 VERTROUWELIJK EN AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD Overzicht resultaten - ANBO Juli 2015 VERTROUWELIJK EN AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD in het kort Wat: Een grootschalige enquête over de toekomst van Nederland. Deelnemers (ruim 100.000) konden aangeven wat

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Luisteren Oefening 2 hobby Willem Linda hockeyen squashen tennissen voetballen bioscoop theater ballet kroegbezoek concertbezoek popmuziek jazz klassieke muziek Spreken Oefening

Nadere informatie

uitnodiging & programma

uitnodiging & programma uitnodiging & programma INTERNATIONALE CONFERENTIE GENT 17-19 OKTOBER 2011 Winning through twinning Local authorities: actors in development Als koepel van de 308 Vlaamse gemeenten begeleidt de VVSG (Vereniging

Nadere informatie

Resultaten workshop Gebiedsmarketing

Resultaten workshop Gebiedsmarketing Resultaten workshop Gebiedsmarketing De meeste bezoekers die het Hondsruggebied bezoeken behoren tot de leefstijl groepen groen en geel. De paarse groep zoekt meer kwaliteit en spannende activiteiten.

Nadere informatie

STATEN VAN ARUBA. TOESPRAAK STATENVOORZITTER DRS. MERVIN RAS Parlementair Overleg Koninkrijkrelaties juni juni 2007

STATEN VAN ARUBA. TOESPRAAK STATENVOORZITTER DRS. MERVIN RAS Parlementair Overleg Koninkrijkrelaties juni juni 2007 STATEN VAN ARUBA TOESPRAAK STATENVOORZITTER DRS. MERVIN RAS Parlementair Overleg Koninkrijkrelaties 25-29 juni 2006 25 juni 2007 Geachte collega s uit beide kamers en de Nederlandse Antillen, Voorzitters,

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie