De EDS Pensioenregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De EDS Pensioenregeling"

Transcriptie

1 Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U, maar ook uw eventuele partner, zijn daarmee verzekerd van een Ouderdomspensioen, een Nabestaanden- en Wezenpensioen en een Arbeidsongeschiktheidspensioen.

2 Inhoud Ken uw pensioenregeling!... 1 Voor wie bestemd?... 1 Over deze brochure... 1 Jaaroverzicht... 1 Vragen?... 1 Pensioen is van alle leeftijden!... 1 Betalingsvoorbehoud... 1 Vrijwillige voortzetting... 1 De regeling in vogelvlucht... 2 De regeling... 2 Uw risico s... 2 Pensioenrichtleeftijd: 65 jaar... 3 Pensioensoorten... 4 Als u in deeltijd werkt... 4 Organisatie... 5 Deelnemersbijdrage... 5 Belangrijke begrippen en bepalingen... 6 EDS Pensioenfonds... 6 Structuur van de regeling... 6 Wie zijn deelnemer?... 6 Wie zijn meeverzekerd?... 6 Pensioengevend inkomen... 6 Opbouw van pensioenrechten versus dekking op risicobasis. 7 Beëindiging deelname... 7 Scheiding... 7 Inkomende waardeoverdracht... 8 Uitgaande waardeoverdracht... 8 Indexatie... 8 De ingangsdatum...10 Pensioenrichtleeftijd: 65 jaar Eerder stoppen met werken Een hoog/laag pensioen Deeltijdpensioen Ruilen van nabestaandenpensioen en ouderdomspensioen. 10 Afstemming met uw pensioenverzekeraar Fiscale normen inzake de pensioenuitkeringen... 11

3 Uitbetaling van pensioenuitkeringen Basisregeling...12 Pensioensalaris en beschikbare premies Aanwending van de beschikbare premies Kosten en risicopremies Nabestaandenpensioen Wezenpensioen Voortzetting pensioenopbouw bij werkloosheid Premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Excedentregeling...15 Excedentsalaris en beschikbare premie Vaststelling van de beschikbare premie Aanwending van de beschikbare premies Kosten en risicopremies Omzetting in nabestaandenpensioen Aanwending kapitaal Aanvullend nabestaandenpensioen Wezenpensioen Voortzetting pensioenopbouw Mogelijkheden voor extra pensioenopbouw...19 Individuele Pensioenspaarregeling Spaarloon Het bonuspensioen ANW-aanvulling...20 ANW-aanvulling WIA-aanvulling...20 WIA-excedentpensioen Compensatieregeling...21 Informatie en klachten...22 Informatieverstrekking Recht op informatie van het pensioenfonds Klachten- en geschillenregeling Verder zoeken...23 Tekst, redactie en vormgeving Meer informatie De EDS pensioenregeling - 3

4

5 Ken uw pensioenregeling! Pensioen is geen gemakkelijk onderwerp, maar wel een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. De brochure geeft uitleg over de EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie en over de invloed die u zelf kunt uitoefenen op onderdelen ervan. Voor wie bestemd? De brochure is bestemd voor u, als deelnemer aan de EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie. Over deze brochure We hopen dat u met deze brochure uw kennis over uw pensioenregeling zult vergroten. Dat is belangrijk, omdat u zelf invloed kunt uitoefenen op onderdelen ervan. Op de site van het EDS Pensioenfonds ( is het officiële pensioenreglement opgenomen. Dit pensioenreglement en uiteraard niet deze brochure is het formele document dat van toepassing is. Na dit inleidende hoofdstuk wordt eerst de regeling in vogelvlucht beschreven, alsmede de organisatie van de uitvoering. Vervolgens vindt u een overzicht van belangrijke begrippen en bepalingen. Daarna volgt een uitvoerige behandeling van de regeling. Tenslotte wordt ingegaan op overgangs- en garantiebepalingen. Dit jaaroverzicht is bij alle pensioenuitvoerders in Nederland ongeveer gelijk. Het heet daarom Uniform Pensioenoverzicht of afgekort UPO. Gebruik deze brochure bijvoorbeeld bij het lezen van uw jaaroverzicht, waarop de voor u relevante pensioeninformatie is opgenomen. Vragen? Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u die (bij voorkeur) per of telefonisch aan onze Helpdesk stellen. U kunt deze bereiken via of Overigens vindt u op de website de meest recente wijzigingen en actuele zaken. Pensioen is van alle leeftijden! Ongeacht uw leeftijd, is pensioen een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde, zowel voor wanneer u gepensioneerd bent, als voor nu: bij overlijden of arbeidsongeschiktheid. Dus: bestudeer uw pensioenregeling... voor u en uw partner! Betalingsvoorbehoud Let op! HP heeft zich het recht voorbehouden zijn bijdrage aan de pensioenregeling te verminderen in geval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden. Als HP een beroep op dit voorbehoud doet, dan zult u vanaf dat moment minder pensioen krijgen dan u kunt lezen in deze brochure. Vrijwillige voortzetting De EDS pensioenregeling biedt geen mogelijkheden om mee te blijven doen aan de pensioenregeling na afloop van het dienstverband met HP. Als u arbeidsongeschikt bent, blijft u in bepaalde gevallen overigens wel meedoen aan de pensioenregeling. Meer daarover leest u bij Arbeidsongeschiktheid in deze brochure. Jaaroverzicht In de brochure wordt her en der verwezen naar het jaaroverzicht. Hiermee wordt het EPF jaaroverzicht bedoeld, dat ieder jaar verschijnt. De EDS pensioenregeling - 1

6 De regeling in vogelvlucht Uiteindelijk gaat het bij de EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie om wat er wordt uitgekeerd bij pensionering, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Die bedragen kunt u vinden in het jaaroverzicht. In dit hoofdstuk worden de diverse pensioensoorten kort toegelicht. De regeling U doet mee met deze pensioenregeling vanaf de datum die in de begeleidende brief bij deze brochure is genoemd. De hier beschreven pensioenregeling is een beschikbare premieregeling. Dit houdt in dat er een pensioenkapitaal wordt opgebouwd door de inbreng van premies en het rendement. Op het moment van pensionering koopt u met het dan beschikbare pensioenkapitaal een ouderdomspensioen (OP) en eventueel een nabestaandenpensioen (NP). U kunt dit doen bij een verzekeraar naar keuze. Als u overlijdt na afloop van uw dienstbetrekking wordt het gespaarde bedrag gebruikt om een nabestaandenpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen in te kopen. In vaktermen wordt dit een premieovereenkomst genoemd. Tijdens uw dienstbetrekking bent u ook verzekerd voor nabestaandenpensioen en wezenpensioen. Die pensioenen worden vastgesteld op basis van het laatste loon. Als u overlijdt of arbeidsongeschikt wordt, gaat er een pensioen in van een vaste hoogte. In vaktermen wordt dit een uitkeringsovereenkomst genoemd. De EDS Pensioenregeling is een aanvulling op de wettelijke AOW, ANW en WAO/WIA uitkeringen. Uw risico s De risico s die u loopt verschillen bij een uitkeringsovereenkomst en een premieovereenkomst. Hierna beschrijven wij in hoofdlijnen uw risico s. Het risico van ouder worden Uitkeringsovereenkomst De mens wordt gemiddeld steeds ouder. Dat betekent dat het pensioen ook steeds langer moet worden uitgekeerd. Dit risico komt voor rekening van ons pensioenfonds. Ons pensioenfonds zal de premie steeds zodanig vaststellen dat met het ouder worden van de mens rekening wordt gehouden. Premieovereenkomst Doordat de mens gemiddeld steeds ouder wordt, is het waarschijnlijk bij uw pensionering duurder dan nu om pensioen in te kopen. Uw pensioen moet dan immers langer worden uitgekeerd. Dit risico komt voor uw rekening. Bij uw pensionering wordt uw gespaarde bedrag aangewend om pensioen in te kopen. Hoe duurder dat pensioen is, hoe lager uw uitkering is. Beleggingsrisico en herstelplan Uitkeringsovereenkomst Uw uitkeringen blijven normaal gesproken minimaal gelijk. De waarde van pensioenen die ons pensioenfonds moet uitkeren wordt belegd door ons pensioenfonds. Voor die beleggingen heeft de overheid strenge eisen gesteld. De Nederlandsche Bank ziet erop toe dat ons pensioenfonds niet te grote risico s neemt. Uw uitkeringen zijn normaal gesproken niet afhankelijk van de schommelingen op de beurs. Toch kan het gebeuren dat de koersen erg dalen in een korte periode. Het kan dan zijn dat onze beleggingen te weinig waard zijn om alle pensioenen te kunnen blijven uitkeren of dat het risico bestaat dat het pensioenfonds op lange termijn niet meer alle pensioenen kan uitkeren. In dat geval zullen wij een herstelplan maken. Dat herstelplan moet voldoen aan bepaalde eisen. De Nederlandsche Bank ziet daarop toe. Ons pensioenfonds zal dan proberen om binnen een bepaalde periode weer voldoende geld te hebben om uw pensioen weer te kunnen garanderen. Als dat niet lukt, moet ons pensioenfonds als De EDS pensioenregeling - 2

7 noodmaatregel uw pensioen verlagen. Dat zal alleen gebeuren als het echt niet meer anders kan. Er zijn twee soorten herstelplannen. Een langetermijnherstelplan en een kortetermijnherstelplan. Langetermijnherstelplan Bij een langetermijnherstelplan zijn de beleggingen van ons pensioenfonds nu nog voldoende waard om alle pensioenen helemaal uit te kunnen keren, maar bestaat het risico dat ons pensioenfonds dat na een bepaalde tijd niet meer kan als er tegenvallers zijn. Daarom moet ons pensioenfonds een extra geldpot hebben om tegenvallers te kunnen opvangen. Ons pensioenfonds moet dan een plan maken om binnen 15 jaar weer voldoende geld in die extra geldpot te hebben. Ons pensioenfonds heeft op dit moment een langetermijnherstelplan nodig. Kortetermijnherstelplan Bij een kortetermijnherstelplan zijn de beleggingen niet meer voldoende waard om alle pensioenen te kunnen blijven uitkeren. Daarbij moet ons fonds overigens meer geld hebben dan de waarde van alle pensioenen. Er moet immers altijd wat geld zijn voor tegenvallers. pensioenuitvoerder kan dan immers een hoger rendement halen met uw pensioengeld. Dat geeft uw pensioenuitvoerder aan u door in de vorm van een hoger pensioen. Het risico van een laag rendement en een onvoordelig inkooptarief komen voor uw rekening. Pensioenrichtleeftijd: 65 jaar De EDS Pensioenregeling heeft een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar. U gaat standaard met pensioen op de eerste dag van de maand waarin u 65 wordt. In deze brochure noemen wij dat steeds de pensioendatum. Als u wilt, kunt u op een hogere of lagere leeftijd met pensioen gaan echter niet later dan op uw 70- jarige leeftijd. Aan eerder of later met pensioen gaan zijn voorwaarden verbonden. Die voorwaarden leest u in het pensioenreglement. Als u eerder met pensioen gaat moet het pensioen langer worden uitgekeerd. Uw pensioen wordt daardoor lager. Als u later met pensioen gaat moet het pensioen korter worden uitgekeerd. Uw pensioen wordt daardoor hoger. In uw jaaroverzicht is uitgegaan van uw pensioendatum. Als ons pensioenfonds niet meer voldoende geld heeft dan moet het een plan maken om binnen 3 jaar weer voldoende geld te hebben. Ons pensioenfonds heeft op dit moment een kortetermijnherstelplan nodig. De werkgever heeft toegezegd om een gedeelte van het tekort bij te storten. Uw pensioen zal dus op dit moment niet worden verlaagd. Premieovereenkomst Uw ingelegde premies worden belegd. Uw ingelegde premies worden vermeerderd of verminderd met het rendement dat u behaalt met uw beleggingen. Hoeveel geld u bij uw pensionering heeft, hangt hier dus ook van af. Dit geld wordt bij uw pensionering gebruikt om pensioen in te kopen. Hoe hoger het rendement is dat u haalt, hoe hoger uw uitkering is. Maar dit betekent dus ook dat hoe lager uw rendement is, hoe lager uw pensioen is. Dit risico ligt bij u. Hoeveel pensioen u krijgt is ook afhankelijk van de rentestand voor heel langlopende leningen als u met pensioen gaat. Als deze rente hoog is krijgt u meer pensioen dan als hij laag is. Uw De EDS pensioenregeling - 3

8 Pensioensoorten Hieronder worden de pensioensoorten kort toegelicht: Voor als u gepensioneerd bent Dit zijn prognoses, ervan uitgaande dat u bij HP werkt tot de pensioenrichtleeftijd. Ouderdomspensioen (OP) Dit is het jaarlijkse richtbedrag dat u vanaf de pensioendatum ontvangt, tot het eind van de maand waarin u overlijdt. Het is mogelijk een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal te gebruiken voor de inkoop van een NP. Uiteraard wordt daardoor het OP dan lager dan het verrmelde richtbedrag. Als u met pensioen gaat wordt standaard een deel van uw gespaarde kapitaal gebruikt voor NP. Dit NP bedraagt normaal gesproken 70% van uw OP. Met goedkeuring van uw partner kunt ook kiezen voor een lager NP. Als u geen partner heeft wordt uiteraard het hele gespaarde kapitaal gebruikt voor OP. Voor als u werkt De onderstaande pensioensoorten zijn uitsluitend verzekerd tijdens uw actieve deelnemerschap, dat wil normaal gesproken zeggen dat u meedoet aan de pensioenregeling zolang u in dienst bent van HP. Maar ook als u arbeidsongeschikt bent, kunt u onder bepaalde voorwaarden nog actief deelnemer zijn. U doet dan na afloop van uw dienstbetrekking nog voor een deel of helemaal mee. Hoe groot dat deel is hangt dan af van uw arbeidsongeschiktheid. Meer hierover leest u elders in deze brochure. Nabestaandenpensioen (NP) Dit is het jaarlijkse bedrag dat aan uw partner wordt uitgekeerd indien u overlijdt. De uitkering gaat in op de eerste van de maand na uw overlijden. De uitkering eindigt aan het einde van de maand waarin uw partner overlijdt. Wezenpensioen Dit is het jaarlijkse bedrag, dat aan uw kinderen wordt uitgekeerd indien u overlijdt. Dit bedrag wordt verdubbeld zodra zij ouderloze wezen zijn. De uitkering gaat in op de eerste van de maand na uw overlijden. De uitkering eindigt als uw kind 18 wordt. Als uw kind dan nog onderwijs volgt, kan het nog langer een uitkering krijgen. De uitkering eindigt dan zodra uw kind geen onderwijs meer volgt en in ieder geval zodra uw kind 27 wordt. Als uw kind tijdens de uitkeringsperiode overlijdt, dan eindigt de uitkering aan het einde van de maand waarin het overlijdt. De voorwaarden voor het krijgen van een uitkering tijdens het volgen van onderwijs vindt u in het pensioenreglement. ANW-aanvullingspensioen Dit is de jaarlijkse aanvulling op de ANW uitkering. Uw partner krijgt deze aanvulling ook als hij/zij geen recht heeft op ANW. De aanvulling gaat in op de eerste van de maand na uw overlijden en wordt uitgekeerd aan uw partner, tot de eerste van de maand waarin hij/zij 65 jaar wordt. WIA-excedentpensioen Dit is het jaarlijkse bedrag, dat tijdens uw arbeidsongeschiktheid aan u wordt uitgekeerd. Het WIA-excedentpensioen gaat in op de dag dat uw WIA-uitkering ingaat en eindigt zodra u niet meer arbeidsongeschikt bent. Als u op de pensioendatum nog arbeidsongeschikt bent, eindigt uw WIA-excedentpensioen op de pensioendatum. Als uw arbeidsongeschiktheid afneemt eindigt uw uitkering voor het deel dat u niet meer arbeidsongeschikt bent. Als u in deeltijd werkt Als u in deeltijd werkt wordt uw ouderdoms-, (aanvullend) nabestaanden en wezenpensioen vastgesteld alsof u voltijds zou werken. Daarvan krijgt u dan een evenredig deel. Als u bijvoorbeeld voor 60% werkt en verdient, dan zou u bij een volledige dienstbetrekking De EDS pensioenregeling - 4

9 verdienen. Uw pensioen wordt dan vastgesteld op basis van uw salaris van , maar wordt vervolgens vermenigvuldigd met het deeltijdpercentage van 60%. Dit geldt niet voor het ANW-aanvullingspensioen en het WIA-excedentpensioen. Het ANW-aanvullingspensioen is een vast bedrag dat voor werknemers die deeltijd werken of hebben gewerkt wordt verlaagd. Hierbij wordt gekeken naar uw hele dienstverband en uw arbeidsduur tijdens het dienstverband. De exacte berekening vindt u in het pensioenreglement. Het WIA-excedentpensioen wordt vastgesteld op basis van uw deeltijdsalaris. Organisatie HP heeft de uitvoering van de pensioenregeling neergelegd bij het EDS Pensioenfonds (EPF), dat de meeste taken uitbesteed heeft aan gespecialiseerde partners. Het Bestuur van het EPF bestaat uit zes leden. De helft van het aantal bestuursleden wordt op voordracht van de OR door de Deelnemersraad benoemd. De overige bestuursleden worden benoemd door HP. Het bestuur legt verantwoording over haar functioneren af aan het verantwoordingsorgaan. In dit orgaan zijn HP, de werknemers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigd. De Deelnemersraad bestaat uit zes leden. De raad heeft een adviserende bevoegdheid. De Deelnemersraad wordt gekozen door de deelnemers en de pensioengerechtigden. De administratie is ondergebracht bij ACS HR Solutions, dat ook de Helpdesk-functie uitvoert. Al uw vragen over de pensioenregeling kunt u stellen aan deze Helpdesk, te bereiken via of Deelnemersbijdrage De door u verschuldigde bedragen worden maandelijks geïnd door HP, zie uw salarisstrook. De EDS pensioenregeling - 5

10 Belangrijke begrippen en bepalingen In dit hoofdstuk staan, ter introductie, enkele belangrijke begrippen en bepalingen van de EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie. De pensioentechnische details, alsmede de keuzemogelijkheden, staan in de volgende hoofdstukken. EDS Pensioenfonds HP heeft de uitvoering van de pensioenregeling neergelegd bij het EDS Pensioenfonds (EPF). Structuur van de regeling De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie bestaat uit diverse onderliggende regelingen ( modules ): Basispremieregeling Excedentregeling ANW en WIA aanvullingen Compensatieregeling Individuele Pensioenspaarregeling. De regelingen worden in detail behandeld in de hierna volgende hoofdstukken. De Individuele Pensioenspaaregeling wordt niet behandeld. Die regeling gaat over een vrijwillige bijdrage die u kunt storten voor extra ouderdoms-, nabestaanden- en wezenpensioen. Als u gaat deelnemen aan die regeling, dan ontvangt u een aparte brochure voor die regeling. Door bovenstaande opbouw van de regeling is deze vergelijkbaar met de standaard hybride EDS Pensioenregeling, waarin de basis een middelloonregeling is en de excedentregeling een beschikbare premieregeling. De franchise, grensbedrag, premies en eigen bijdrage zijn in beide varianten gelijk. Wie zijn deelnemer? De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie geldt voor alle voormalige EDS medewerkers die onder de EDS CAO vallen (zonder minimumleeftijd) en individueel hebben gekozen voor deze regeling. Wie zijn meeverzekerd? Uw partner is meeverzekerd wanneer u getrouwd bent, uw partnerschap bij de gemeente is geregistreerd of wanneer u en uw partner bij de notaris een samenlevingscontract zijn aangegaan en u aan een aantal voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden leest u in het pensioenreglement. Uw kinderen zijn meeverzekerd zolang ze jonger zijn dan 18 jaar, in sommige gevallen geldt een maximum leeftijd van 26 jaar. De meeverzekering blijft gelden tot uw pensionering, zolang u in dienst bent bij HP. Onder kinderen worden niet alleen uw eigen kinderen verstaan, maar ook uw stief- en pleegkinderen die door u worden onderhouden. De exacte voorwaarden waaraan kinderen moeten voldoen om wezenpensioen te krijgen leest u in het pensioenreglement. Pensioengevend inkomen Het pensioengevend inkomen bestaat uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel betreft het jaarinkomen, bestaande uit 12 keer uw bruto maandsalaris plus de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering. (Samen is dit 13,8 keer uw maandsalaris.) De ploegentoeslag die u eventueel ontvangt, is een onderdeel van het maandsalaris. In het pensioenreglement wordt het vaste deel pensioensalaris genoemd. Het variabele deel van uw pensioengevend inkomen bestaat uit de pensioenopbouw over uw bonus. U kunt zelf bepalen of u over een bonus pensioen wilt opbouwen. In het pensioenreglement wordt het variabele deel aanvullende pensioengrondslag genoemd. Welke bonus onder uw pensioengevend inkomen valt en hoe dit pensioengevend inkomen wordt vastgesteld leest u in het pensioenreglement. De EDS pensioenregeling - 6

11 Opbouw van pensioenrechten versus dekking op risicobasis Tijdens uw deelnemerschap bouwt u jaarlijks een stukje pensioen voor later op. Dat wil zeggen: Hoe langer u in dienst van HP bent, hoe meer u heeft opbouwd. U houdt uw opgebouwde pensioen ook nadat uw dienstverband bij HP is beëindigd. Tijdens uw deelnemerschap zijn er ook pensioenen op risicobasis verzekerd. Deze pensioenen zijn alleen verzekerd zolang daar premie voor wordt betaald. Alleen tijdens uw deelnemerschap wordt er premie betaald. Deze pensioenen vervallen daarom zodra uw deelnemerschap eindigt, bijvoorbeeld doordat uw dienstverband bij HP eindigt. Dus zolang u meedoet met de pensioenregeling bent u verzekerd voor deze pensioenen. Zodra u niet meer meedoet bent u niet langer verzekerd hiervoor. Beëindiging deelname De volgende situaties zijn te onderscheiden waarin het deelnemerschap eindigt en u dus niet langer meedoet met de pensioenregeling: Ontslag U wordt dan een gewezen deelnemer, ook wel aangeduid als slaper. U houdt dan uw opgebouwde ouderdomspensioen en uw gespaarde kapitaal in de excedentregeling. Een deel van dat opgebouwde ouderdomspensioen wordt automatisch gebruikt voor nabestaandenpensioen. U kunt ook kiezen voor minder nabestaandenpensioen. Maar dat mag alleen als uw partner dat goedkeurt. Welke keuzes u heeft leest u in het pensioenreglement. Alle andere pensioenen zijn op risicobasis verzekerd en vervallen dus. U heeft dus geen recht meer op aanvullend nabestaanden-, wezen- en ANW-aanvullingspensioen als u na uw ontslag overlijdt. Meer daarover leest u elders in deze brochure. Als u direct na u ontslag in de WW komt, blijft u tijdens de WW ook voor een deel verzekerd voor nabestaandenpensioen voor uw partner. Ook hierover leest u meer elders in deze brochure. Ook heeft u na uw ontslag geen recht meer op WIA-excedentpensioen. Op een al ingegaan WIA-excedentpensioen blijft u natuurlijk wel recht houden zolang u arbeidsongeschikt bent. Dat pensioen kan wel lager worden als uw arbeidsongeschiktheid afneemt. Pensionering U wordt dan een gepensioneerde, waarbij uw opgebouwde ouderdomspensioen tot uitkering komt en het eventueel door u gespaarde kapitaal wordt omgezet in ouderdomspensioen. Overlijden Uw meeverzekerde partner en kinderen hebben dan recht op een uitkering van nabestaandenpensioen en wezenpensioen. Als u meedoet aan de excedentregeling en u gekozen heeft voor aanvullend nabestaandenpensioen, heeft uw partner daar ook recht op. Scheiding Verevening van ouderdomspensioen Als u was getrouwd of uw partnerschap had geregistreerd bij de burgerlijke stand, heeft uw expartner recht op pensioenverevening. Dat betekent dat een deel van uw ouderdomspensioen aan uw ex-partner wordt uitbetaald. De hoofdregel is dat het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk of geregistreerde partnerschap voor de helft aan uw ex-partner wordt uitbetaald. Als u of uw ex-partner binnen 2 jaar na uw scheiding het wettelijke formulier naar ons pensioenfonds opstuurt, dan keert ons pensioenfonds het aan uw ex-partner toekomende deel van uw ouderdomspensioen rechtstreeks aan uw ex-partner uit. Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft uw (ex- )partner recht op het nabestaandenpensioen dat u heeft opgebouwd tot het einde van uw relatie. Het deel van het nabestaandenpensioen waarop uw ex-partner recht heeft, wordt een bijzonder nabestaandenpensioen genoemd. Als u overlijdt, zal uw ex-partner het bijzonder nabestaandenpensioen ontvangen. De EDS pensioenregeling - 7

12 In onze pensioenregeling bouwt u niet direct pensioen op. U bouwt een kapitaal op dat wordt gebruikt om pensioen in te kopen. Bij pensioenverevening gaat het dus om het kapitaal dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd voor ouderdomspensioen. Dit kapitaal wordt inclusief het daarmee behaalde rendement gebruikt om pensioen in te kopen dat normaal gesproken voor de helft aan uw ex-partner zal worden uitbetaald. Een deel van het kapitaal is bestemd voor nabestaandenpensioen. Dit kapitaal is na beëindiging van uw relatie bedoeld om bijzonder partner pensioen voor uw ex-partner in te kopen. De (ex-)partners kunnen hier van afwijken bij huwelijkse voorwaarden of bij een echtscheidingsconvenant. Een informatiebrochure en het wettelijke formulier voor pensioenverevening is verkrijgbaar bij de grotere postkantoren, Postbus 51 of via uw echtscheidingsadvocaat. Inkomende waardeoverdracht Als u bij HP komt werken, kunt u de waarde van uw eerder opgebouwde pensioenen naar de EDS regeling laten overdragen. Dit dient u zelf aan te vragen bij het EPF. Als u dit niet binnen zes maanden aanvraagt vervalt uw recht op waardeoverdracht. Het EPF vraagt dan bij uw vorige pensioenuitvoerder alle gegevens op. U ontvangt van ons pensioenfonds een schriftelijke opgave waarop de overdrachtswaarde, het extra spaarbedrag, de extra pensioenen en de extra deelnemingsjaren staan. Daarnaast vindt u een opgave van de wijze waarop uw vorige werkgever uw opgebouwde pensioenen verhoogde (indexatie). Meer informatie over indexatie bij ons pensioenfonds, vindt u elders in deze brochure. Indexatie geldt niet voor het bedrag dat u spaart en de pensioenen die u daarvoor aankoopt. Daarvoor is uw pensioen namelijk afhankelijk van het beleggingsresultaat dat u haalt. Waardeoverdracht zorgt er ook voor dat uw pensioenen worden samengevoegd bij één pensioenuitvoerder. Maar dit hoeft geen reden voor u zijn om hiervoor te kiezen. In de eerste plaats is het natuurlijk van belang dat aan uw wensen wordt voldaan en u er ((naar verwachting) financieel) op vooruit kan gaan. Aan de hand hiervan kunt u bepalen of u de waarde wil overdragen. Als u wil overdragen moet u binnen 2 maanden nadat u de opgave heeft ontvangen een verzoek aan ons pensioenfonds doen voor waardeoverdracht. Voor waardeoverdracht van nabestaandenpensioen heeft u overigens instemming van uw partner nodig. Het nabestaandenpensioen kan door de waardeoverdracht namelijk lager worden dan het daarvoor was. Het pensioenfonds werkt alleen mee aan waardeoverdrachten als daarvoor een wettelijke verplichting geldt of indien hierover afspraken zijn gemaakt met de werkgever. Uitgaande waardeoverdracht Als gewezen deelnemer heeft u het recht de waarde van de door u opgebouwde pensioenen over te dragen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Dit kunt u zelf aanvragen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder; Ook hiervoor geldt dat u dit binnen zes maanden dient te doen om zeker te stellen dat u recht heeft op waardeoverdracht. Het kapitaal blijft renderen tot de datum van feitelijke overdracht. Voor waardeoverdracht van nabestaandenpensioen heeft u overigens instemming van uw partner nodig. Het nabestaandenpensioen kan door de waardeoverdracht namelijk lager worden dan het daarvoor was. Het pensioenfonds werkt alleen mee aan waardeoverdrachten als daarvoor een wettelijke verplichting geldt of indien hierover afspraken zijn gemaakt met de werkgever. Indexatie Onder indexatie verstaan wij verhoging van uw opgebouwde pensioen, om er voor te zorgen dat uw pensioen zo min mogelijk van zijn waarde verliest door inflatie. Uw pensioen is nog niet ingegaan: Kunt u met uw pensioen nog evenveel kopen? Die vraag kunnen we niet beantwoorden. Hoe hoog De EDS pensioenregeling - 8

13 uw pensioen straks is, weten we nog niet. Hoeveel pensioen u krijgt, hangt namelijk vooral af van: hoeveel pensioenpremie is betaald (de ingelegde bedragen); hoeveel kapitaal (inclusief bijgeschreven rente) er is (hoeveel u heeft gespaard); hoeveel pensioen u met dat kapitaal (uw gespaarde bedrag) kunt kopen. Uw pensioen is ingegaan: Pensioen dat u of uw nabestaanden inkopen voor kapitaal dat het EPF uitkeert is gelijkblijvend, tenzij u of uw nabestaanden zelf een jaarlijkse verhoging inkopen voor het kapitaal. Pensioen dat het EPF uitbetaalt, wordt aangepast aan de stijging van de lonen of prijzen nadat het is ingegaan. EPF probeert dan ieder jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen met de procentuele stijging van de prijsindex CBS Alle huishoudens. Hoe de prijsindex wordt vastgesteld, leest u in het pensioenreglement. EPF betaalt de toekomstige verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement. U hebt door een verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. De EDS pensioenregeling - 9

14 De ingangsdatum De EDS Pensioenregeling is een flexibele regeling. De leeftijd waarmee u met pensioen gaat is één van de mogelijke keuzes. Een hoog/laag- en deeltijd-pensioen zijn andere keuzes. Pensioenrichtleeftijd: 65 jaar De pensioenrichtleeftijd bedraagt 65 jaar, dat wil zeggen dat de standaard pensioeningangsdatum is gesteld op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Dit geldt voor zowel actieve als gewezen deelnemers. Eerder stoppen met werken U kunt er voor kiezen om vroeger met pensioen te gaan. Die keuze heeft u ook als u gewezen deelnemer bent. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wat die voorwaarden zijn leest u in het pensioenreglement. Uw pensioenuitkering wordt in dat geval wel lager: er wordt dan immers minder lang pensioen opgebouwd, terwijl het opgebouwde pensioen over meer jaren moet worden uitgekeerd. U dient een vroegere ingangsdatum tenminste 3 maanden voor de beoogde ingangsdatum aan te vragen bij het EPF. Een hoog/laag pensioen Vanaf uw gekozen ingangsdatum, kunt u kiezen of u de eerste jaren een hoger pensioen wilt. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om de eerste 5 jaren een hoger ouderdomspensioen te ontvangen. Erna is uw pensioen dan uiteraard lager. De eerste jaren profiteert u zo maximaal van het hogere pensioen, terwijl u later wellicht met minder toe kunt. De verhouding tussen een hoog/laag pensioen is standaard vastgesteld op 100:75. U kunt dit zogeheten variabele pensioen tot uw 70e hoger laten uitkeren. De hoogte van het nabestaandenpensioen en het Overbruggingspensioen verandert overigens niet door de variatie in het ouderdomspensioen. Deeltijdpensioen U kunt ook voordat u 65 jaar wordt met deeltijdpensioen, maar niet eerder dan vanaf uw 60 e. De periode dat u met deeltijdpensioen gaat is minimaal een jaar. Uiteraard zult u eerst met HP afspraken moeten maken voor welk deel van de werktijd u in dienst blijft. Het andere deel bent u dan met pensioen. Dit houdt wel in dat een deel van uw ouderdomspensioen eerder ingaat en dat u uiteindelijk een lager pensioen overhoudt. U dient een vroegere deeltijdpensioendatum tenminste 3 maanden voor de beoogde ingangsdatum aan te vragen bij het EPF. Voor het deeltijdpensioen gelden bepaalde voorwaarden. Wat die voorwaarden zijn leest u in het pensioenreglement. Ruilen van nabestaandenpensioen en ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, wordt een deel van uw kapitaal gebruikt voor nabestaandenpensioen. Na goedkeuring van uw partner kunt u ook kiezen voor een lager nabestaandenpensioen. Als u uit dienst treedt heeft u de mogelijkheid uw kapitaal te gebruiken bij een verzekeraar voor ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen bedraagt dan 70% van het ouderdomspensioen. Maar met goedkeuring van uw partner kunt u ook kiezen voor een lager nabestaandenpensioen. Meer hierover leest u bij behandeling van het nabestaandenpensioen. Afstemming met uw pensioenverzekeraar De keuzes die u maakt met betrekking tot de flexibilisering van uw pensioen zult u bij uw pensionering dienen af te stemmen met de verzekeraar die u kiest voor de inkoop van uw pensioen. De EDS pensioenregeling - 10

15 Fiscale normen inzake de pensioenuitkeringen Er gelden ingewikkelde fiscale normen, die beogen te voorkomen dat u vanaf de pensioeningang een bovenmatige pensioenuitkering krijgt. Bij uw uitkering, maar ook bij de keuzes die u maakt, moeten wij daarmee rekening houden. Dit kan tot gevolg hebben dat u een bepaalde gewenste keuze niet kunt maken. Meer hierover leest u in het pensioenreglement. Uitbetaling van pensioenuitkeringen De pensioenen worden in maandelijkse termijnen uitbetaald, onder inhouding van premies en belastingen. De EDS pensioenregeling - 11

16 Basisregeling In de Basispremieregeling wordt het pensioen gebaseerd op het in elk jaar verdiende salaris. Hierin spaart u elk jaar een deel van uw pensioensalaris. Het kapitaal dat u zo opbouwt, wordt op de pensioendatum omgezet in pensioen. Daarnaast is ook een Nabestaandenpensioen verzekerd. Dit percentage is afhankelijk van uw leeftijd. Het bedrag dat u jaarlijks spaart wordt beschikbare premie genoemd. Voorbeeld Basispremieregeling, leeftijd 46 jaar Salaris Franchise Pensioensalaris Pensioensalaris en beschikbare premies Het ouderdomspensioen is bedoeld als aanvulling op de AOW die u vanaf uw 65e ontvangt. Daarom bouwt u over een deel van uw salaris geen pensioen op. Dit deel wordt de franchise genoemd. De franchise is een vast bedrag dat jaarlijks door het EPF-Bestuur kan worden aangepast. Het pensioengevend inkomen waarover u in de Basispremieregeling pensioen opbouwt wordt pensioensalaris genoemd. Dit pensioensalaris bedraagt in de Basispremieregeling maximaal (bedrag juli 2011). Uw pensioensalaris minus de franchise is uw pensioengrondslag. Op uw pensioensalaris wordt de franchise ( in 2011) in mindering gebracht. Over het resterende bedrag bouwt u pensioen op. In onderstaand rekenvoorbeeld is dit Het bedrag dat u jaarlijks spaart is een percentage van uw pensioengrondslag. Leeftijd Premie t/m 19 4,3% 20 t/m 24 4,9% 25 t/m 29 6,0% 30 t/m 34 7,2% 35 t/m 39 8,9% 40 t/m 44 10,8% 45 t/m 49 13,3% 50 t/m 54 16,3% 55 t/m 60 20,3% 60 t/m 65 25,6% Premiepercentage bij 46 jaar 13,3% Beschikbare premie 3059 De beschikbare premies worden belegd en op de pensioendatum koopt u met de opbrengst van de beleggingen pensioen in bij een verzekeraar naar eigen keuze. Hoeveel pensioen u tegen die tijd precies kunt inkopen, hangt onder meer af van uw beleggingresultaten, de rentestand van zeer langlopende leningen en uw salarisontwikkeling. HP betaalt de beschikbare premie en houdt een deel in op uw salaris (zie uw CAO). Als u een bonus ontvangt kan u er onder bepaalde voorwaarden voor kiezen een aanvullende pensioengrondslag te laten vaststellen. Over die aanvullende pensioengrondslag bouwt u dan pensioen op. Aanwending van de beschikbare premies Als deelnemer aan de regeling komt u standaard in de LifeCycle mix, waarbij het beleggen van de premies automatisch gebeurt en u er geen omkijken naar heeft. Dat fonds gaat uw pensioengeld steeds voorzichtiger beleggen naarmate uw pensioendatum nadert. Maar u kunt er ook voor kiezen om zelf te gaan beleggen. U heeft dan voor de belegging van uw premies de keuze uit verschillende beleggingsfondsen. U neemt zelf deze beslissing. Een uitgebreide brochure heeft u reeds ontvangen of is anders op de pensioensite op te halen. De EDS pensioenregeling - 12

17 De uitvoering van de regeling is ondergebracht bij ING Investment Management en de uitgebreide brochure voor individueel beleggen staat op de pensioensite Daar kunt u ook een brochure vinden met informatie over beleggen met behulp van de LifeCycle-mix. Kosten en risicopremies Op de beschikbare premie vanuit de Basispremieregeling worden geen vaste kosten in rekening gebracht. De jaarlijkse beheerkosten van de beleggingsfondsen zijn verwerkt in de koersen van de beleggingsfondsen. Het in te leggen bedrag wordt voor u belegd volgens de afspraken die u daarover heeft gemaakt met het pensioenfonds. Nabestaandenpensioen Uw nabestaandenpensioen dat ingaat als u overlijdt tijdens uw dienstbetrekking is een eindloonregeling. Dit betekent dat de hoogte van uw nabestaandenpensioen afhangt van uw laatste pensioensalaris bij HP. Uw laatste pensioensalaris is vastgesteld op 1 juli van het jaar waarin u overlijdt. U heeft alleen recht op dit nabestaandenpensioen als u overlijdt tijdens uw dienstbetrekking bij HP. Dit nabestaandenpensioen vervalt zodra u de dienst verlaat. De hoogte van uw nabestaandenpensioen is afhankelijk van een aantal factoren: De hoogte van uw laatste pensioensalaris. De franchise. U krijgt niet over uw hele pensioensalaris nabestaandenpensioen. Dat is ook niet nodig omdat uw partner ook uitkeringen van de overheid krijgt zoals Anw en/of AOW. Om die reden wordt een bedrag van uw pensioensalaris afgetrokken. Dit bedrag wordt de franchise genoemd. Het bedrag wordt jaarlijks aangepast. De wijze waarop de franchise wordt vastgesteld vindt u terug in het pensioenreglement; De hoogte van uw pensioengrondslag. Het pensioensalaris minus de franchise is de grondslag waarover uw pensioen wordt berekend. Dit wordt daarom de pensioengrondslag genoemd. Uw diensttijd. Voor ieder dienstjaar dat u kunt behalen tot aan de 65-jarige leeftijd krijgt u 1,4%. De exacte berekening van deze periode vindt u terug in het pensioenreglement. Of u in voltijd of deeltijd werkt. Hoe uw pensioen wordt bepaald als u in deeltijd werkt vindt u elders in deze brochure. Tevens biedt de pensioenregeling een Anwaanvulling. Zodra u uit dienst gaat, blijft uw kapitaal beschikbaar. Mocht u komen te overlijden dan is dit kapitaal beschikbaar voor het aankopen van een nabestaandenpensioen bij een verzekeraar naar keuze. Wezenpensioen Zolang u in actieve dienst bent zijn uw kinderen altijd verzekerd van een Wezenpensioen ingeval u mocht komen te overlijden. Het Wezenpensioen is bestemd voor kinderen tot 18 jaar. Zolang een kind valt onder de AKW, de ANW, de Wet op de Studiefinanciering of de Wet Tegemoetkoming Studiekosten is er na uw overlijden tijdens actief dienstverband recht op een Wezenpensioen tot en met het 26e jaar van uw kind. De hoogte van het wezenpensioen is afhankelijk van uw pensioengrondslag en het aantal te halen dienstjaren tot aan de 65-jarige leeftijd. Per dienstjaar bedraagt het wezenpensioen 0,175% van de pensioengrondslag. Het totale wezenpensioen dat wordt uitgekeerd bedraagt maximaal de hoogte van het nabestaandenpensioen. Mocht uw kind ouderloos worden, dan ontvangt het een verdubbeld Wezenpensioen. Voortzetting pensioenopbouw bij werkloosheid Bij gedwongen beëindiging van de arbeidsovereenkomst kunt u, mits u 40 jaar of ouder bent op de ontslagdatum, een beroep doen op een bijdrage van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP). Zolang u werkloos bent, dat wil zeggen een zogenaamde loongerelateerde WW uitkering ontvangt, wordt De EDS pensioenregeling - 13

18 deze bijdrage gebruikt om de opbouw van uw pensioen zo goed mogelijk voort te zetten. Als u aansluitend op uw dienstverband bij HP recht heeft op WW houdt u gedurende uw WW recht op nabestaandenpensioen. Dit nabestaandenpensioen is gelijk aan 70% van uw opgebouwde ouderdomspensioen en is op risicobasis verzekerd. Na afloop van uw WW vervalt het dus zonder waarde. Een gedeelte van het ouderdomspensioen wordt omgezet in nabestaandenpensioen. U hebt de keuze om hiervan af te wijken. Premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Mocht u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, dan gaat de opbouw van uw pensioen door. De mate van uw arbeidsongeschiktheid is bepalend voor de opbouw. Naast het Ouderdomspensioen blijft ook het Nabestaandenen Wezenpensioen verzekerd. De pensioengrondslag (vaste jaarinkomen minus franchise) op het moment van de arbeidsongeschiktheid is maatgevend. U bent daarna geen of minder premie verschuldigd. Uiteraard blijft u ook gewoon verzekerd voor het deel dat u nog wel werkt bij HP. Op welke voortzetting u exact recht heeft, leest u in het pensioenreglement. Tevens biedt de pensioenregeling een aanvulling op de WIA boven de WAO-grens tot een bepaald maximum en een ANW-aanvulling. De EDS pensioenregeling - 14

19 Excedentregeling De Excedentregeling is van toepassing op uw pensioengevend inkomen boven de salarisgrens van de Basispremieregeling. Hierin spaart u elk jaar een deel van uw pensioengevend inkomen. Het kapitaal dat u daarmee opbouwt, wordt als u met pensioen gaat of overlijdt omgezet in pensioen. Daarnaast kan ook een aanvullend Nabestaandenpensioen worden verzekerd. Excedentsalaris en beschikbare premie In de Excedentregeling spaart u over uw pensioengevend inkomen boven (bedrag juli 2011) een kapitaal bijeen. Dit deel van uw pensioengevend inkomen wordt in het pensioenreglement uw excedentsalaris genoemd. Hoe het excedentsalaris precies wordt vastgesteld leest u in het pensioenreglement. Ook over uw eventuele bonus kunt u in sommige gevallen kapitaal in de Excedentregeling sparen. Voor u wordt dan een aanvullende pensioengrondslag vastgesteld, die gelijk is aan uw bonus. Ook als u alleen aan de Basispremieregeling meedoet. Het bedrag dat u jaarlijks spaart is een percentage van dit excedentsalaris en van uw eventuele aanvullende pensioengrondslag. Dit percentage is afhankelijk van uw leeftijd. Het bedrag dat u jaarlijks spaart wordt beschikbare premie genoemd. Vaststelling van de beschikbare premie De beschikbare premie wordt volgens dezelfde tabel vastgesteld als in de Basisregeling. De premie wordt echter berekend over uw excedentsalaris. Aanwending van de beschikbare premies Als deelnemer aan de Excedentregeling wordt de beschikbare premie voor u belegd door onze vermogensbeheerder. De belegging vindt plaats in een zogenaamde LifeCycle-mix. Hiermee wordt uw pensioengeld steeds voorzichtiger belegd naarmate uw pensioendatum nadert. Let op! Niet de gehele beschikbare premie wordt belegd. Eerst wordt de premie verminderd met risicopremies. Hoe dat gebeurt leest u in de volgende paragraaf. Maar u kunt er ook voor kiezen om zelf te gaan beleggen. U heeft dan voor de belegging van uw premies de keuze uit verschillende beleggingsfondsen. U neemt zelf deze beslissing. Een uitgebreide brochure heeft u reeds ontvangen of is anders op te halen op de pensioensite De uitvoering van de Excedentregeling is ondergebracht bij ING Investment Management en de uitgebreide brochure voor individueel beleggen staat op de pensioensite Daar kun je ook een brochure vinden met informatie over beleggen met behulp van de LifeCycle-mix. HP en uzelf betalen ieder de helft van de beschikbare premie. De pensioenpremies worden belegd en op de pensioendatum koopt u met de opbrengst van de beleggingen pensioen in bij een verzekeraar naar eigen keuze. Hoeveel pensioen u tegen die tijd precies kunt inkopen, hangt onder meer af van uw beleggingresultaten, de rentestand en uw salarisontwikkeling. De EDS pensioenregeling - 15

20 Kosten en risicopremies Op premies die u betaalt, worden de volgende bedragen in mindering gebracht: Een premie voor het recht op vrijstelling bij arbeidsongeschiktheid ter grootte van momenteel 2011 van de premie. Een eventuele risicopremie voor het verzekeren van een aanvullend nabestaandenpensioen, zie de volgende paragraaf. De jaarlijkse beheerkosten van de beleggingsfondsen zijn verwerkt in de aan- en verkoopkoersen. In bijlage 1 bij deze brochure treft u een overzicht aan van alle kosten. Uw beschikbare premie wordt eerst verminderd met de kosten en de door u verschuldigde risicopremies en het daarna resterende bedrag wordt belegd. Hieronder is een voorbeeld opgenomen van het bedrag dat voor u wordt belegd in het eerste jaar van deelneming. Voorbeeld Excedentregeling, leeftijd 46 jaar Salaris Salarisgrens Pensioensalaris Premiepercentage bij 46 jaar 13,3% Beschikbare premie 2261,00 Omzetting in nabestaandenpensioen Zolang u in actieve dienst bent, kunt u er in de Excedentregeling voor kiezen of u over het excedentsalaris een aanvullend nabestaandenpensioen wilt verzekeren. De risicopremie daarvoor wordt onttrokken aan de beschikbare premies en is afhankelijk van uw leeftijd en het te verzekeren bedrag. Als u in de Excedentregeling kiest voor de optie nabestaandenpensioen, dan houdt u uiteraard minder premie over om te sparen voor ouderdomspensioen, maar is uw partner verzekerd van een nabestaandenpensioen over het excedentdeel ingeval u mocht komen te overlijden. Dit komt bovenop het nabestaandenpensioen van de Basisregeling en het nabestaandenpensioen dat kan worden aangekocht met het gespaarde kapitaal. Dit aanvullend nabestaandenpensioen is alleen verzekerd tijdens het deelnemerschap. Het aanvullend nabestaandenpensioen plus het nabestaandenpensioen dat kan worden aangekocht uit het gespaarde kapitaal zijn gelijk aan 1,225% van het excedentsalaris over alle deelnemeringsjaren tot aan de pensioendatum. Hoe de risicopremie wordt berekend en een tabel voor het aanvullend nabestaandenpensioen, leest u in bijlage 1 bij deze brochure. Aanwending kapitaal Als u met pensioen gaat, moet u het kapitaal bij een verzekeraar gebruiken voor ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen moet 70% van uw ouderdomspensioen bedragen. Maar na goedkeuring van uw partner mag u ook kiezen voor een lager nabestaandenpensioen. U krijgt daardoor dan een hoger ouderdomspensioen. Risicopremie vrijstelling 135,66 Netto premie 2125,34 Aankoopkosten 0,00 Ingelegd bedrag 2125,34 Dit ingelegde bedrag wordt voor u belegd volgens de afspraken die u daarover heeft gemaakt met het pensioenfonds. De EDS pensioenregeling - 16

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Voor medewerkers in dienst op 31 december 2005 en geboren voor 1 januari 1950 Als voormalig EDSmedewerker

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen... 3 Artikel 1 Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling?... 3 Artikel 2

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welke (beleggings)waarde kunt u opbouwen en welk pensioen kunt u verwachten? Houdt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen PENSIOENBROCHURE Pensioensparen Pensioenbrochure Pensioensparen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe u kunt sparen voor extra pensioen. En wat er met het gespaarde pensioenkapitaal

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE UW MENSEN, UW kapitaal Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE Welkom bij Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement B (excedentregeling) In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Beschikbare Premieregeling. BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout)

Beschikbare Premieregeling. BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout) Beschikbare Premieregeling BASF Nederland B.V., Construction Chemicals (Locatie Oosterhout) Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers van BASF Nederland B.V., Construction

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie