UPDATE. Inhoud. Nieuwsbrief maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UPDATE. Inhoud. Nieuwsbrief maart 2013"

Transcriptie

1 UPDATE Nieuwsbrief maart 2013 Als relatie van Mandema & Partners helpen wij u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf en werknemers relevant zijn. Wat betekenen de verschillende marktontwikkelingen voor u, nu en in de toekomst? Hoe kunt u ermee omgaan en waar moet u op anticiperen? Mandema & Partners bespreekt graag de mogelijkheden en oplossingen met u. Voor uw specifieke situatie en op basis van uw wensen. Door verder te kijken, helpen wij u verder komen. Heeft u vragen over de inhoud van de nieuwsbrief? Bel uw accountmanager of onze receptie op Inhoud Wijzigingen in pensioen: waar moet u op letten als werkgever?... 2 Ondanks afstandsverklaring toch uitbetaling nabestaandenpensioen... 4 Heeft u straks nog wel recht op een ANW-uitkering?... 6 Uniform Loonbegrip: gevolgen voor inkomensverzekeringen... 7 Verhoging AOW-leeftijd: verzekeraars houden nog onvoldoende rekening met bestaande zieke en arbeidsongeschikte werknemers... 9 Vaak grote schade door cybercrime Kom naar de Mandema Update Pensioen: anticipeer op de actualiteit Verzuim en re-integratie goed en zelf in de hand houden? Volg de basisopleiding Casemanagement!

2 Wijzigingen in pensioen: waar moet u op letten als werkgever? Het huidig pensioenstelsel blijkt onbetaalbaar omdat mensen steeds ouder worden en beleggingsrendementen tegenvallen. Zoveel is bekend. Ook weten we dat er grote wijzigingen op korte termijn van kracht worden. Denk aan de verhoging van de AOWleeftijd, de verlaging van de pensioenopbouw, de aftopping van het pensioeninkomen op ,- per 2015 en het beperken van de ANW- en partnertoeslag. Maar weet u waarop u allemaal moet anticiperen? Voorbereiden op pensioenwijzigingen Ondanks dat nog niet alle overheidsplannen rondom pensioen duidelijk zijn, is het voor u als werkgever belangrijk om zich voor te bereiden op de komende wijzigingen. Wij geven u hier alvast een aantal zaken mee die uw aandacht zullen vragen. Tijdig in gesprek over vrijgekomen middelen Veel pensioencontracten moeten op 1 januari 2014 zijn aangepast aan de nieuwe pensioenleeftijd. De verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar levert in 2014 een daling op van ca. 8-10% van de pensioenlasten. Afhankelijk van uw pensioenregeling en deelnemersbestand zullen ook de andere maatregelen tot een besparing leiden. Uw werknemers of sociale partners zullen deze, door fiscale regels ingegeven, kostenbesparing gebruikt willen zien worden voor de bestaande pensioenregeling. Arbeidsrechtelijk gezien heeft u als werkgever namelijk een arbeidsovereenkomst na te komen waar de pensioenregeling onderdeel van is. Ga daarom tijdig met uw werknemers en eventuele werknemersvertegenwoordiging in gesprek over de vrijgekomen middelen en hoe u dat wilt aanwenden. Uw zorgplicht: werknemers goed informeren Pensioen is een complex juridisch terrein en nauw verbonden aan het arbeidsrecht. Zorg er daarom voor dat de wijzigingen die u doorvoert in uw pensioenregeling, zorgvuldig aan uw werknemers communiceert. Vanuit uw zorgplicht als werkgever moet u toelichten wat de wijziging op lange termijn voor uw werknemers betekent. Aanpassen HR-beleid Langer doorwerken en later met pensioen gaan, heeft ook grote gevolgen voor uw HRbeleid. Zo moet u uw verzuim- en arbeidsongeschiktheidsmanagement aanpassen aan een ouder werknemersbestand. Want weet u bijvoorbeeld dat een medewerker in de leeftijdscategorie 56 tot 65 jaar gemiddeld 40% meer verzuimt dan een jongere medewerker en gemiddeld een hogere kans heeft om arbeidsongeschikt te raken? U moet ook rekening houden met hogere kosten en lagere productiviteit van oudere werknemers. En denk aan regelingen die u uw oudere werknemers biedt: verlofregelingen, om- en/of bijscholing of deeltijdpensioen. Pensioen in de toekomst betaalbaar houden Afhankelijk van uw CAO en of u bent aangesloten bij een Bedrijfstak Pensioenfonds (BPF), zijn er mogelijkheden om uw pensioenregeling in de toekomst betaalbaar te houden. Zo 2

3 kunt u denken aan versobering van uw pensioenregeling. Bijvoorbeeld door pensioen op te bouwen tot aan een bepaalde salarisgrens en daarboven andere aanvullende regelingen te treffen. Het is daarbij belangrijk dat uw specifieke wensen, die van uw werknemers en uw bedrijfssituatie mee te nemen. Laat u hierbij goed adviseren. De pensioenspecialisten van Mandema & Partners bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem hiervoor contact op met uw accountmanager. 3

4 Ondanks afstandsverklaring toch uitbetaling nabestaandenpensioen Het werken met afstandsverklaringen waardoor werknemers niet worden opgenomen in de pensioenregeling kan zeer risicovol (lees: kostbaar) zijn voor werkgevers. Dat blijkt maar weer uit een recente uitspraak van een kantonrechter in een zaak die de partner van een overleden werknemer had aangespannen tegen diens voormalige werkgever. Ondanks het bestaan van een (ondertekende) afstandsverklaring, eiste de partner het nabestaandenpensioen op. De rechter heeft dit toegewezen, waardoor de werkgever toch pensioen moet uitbetalen aan de nabestaanden van de overleden werknemer. Werkgever heeft onzorgvuldig gehandeld De betreffende werkgever heeft een pensioenregeling voor zijn medewerkers ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. De werknemer had bij zijn indiensttreding in 2011 een afstandsverklaring ondertekend. Op dezelfde afstandsverklaring was ook namens de partner een handtekening geplaatst. Na het overlijden van de werknemer ontkent de partner echter haar handtekening te hebben geplaatst. Volgens de kantonrechter heeft de werkgever niet zorgvuldig gehandeld door: niet te controleren of de partner daadwerkelijk de afstandsverklaring had ondertekend de werknemer en/of zijn partner niet voldoende te informeren over de financiële gevolgen van het niet deelnemen aan de pensioenregeling Wat betekent de uitspraak van de kantonrechter? De uitspraak van de kantonrechter houdt voor desbetreffende werkgever in dat hij aan de nabestaanden van de overleden werknemer het partner- en wezenpensioen moet uitbetalen. Mandema & Partners is niet bekend met de hoogte van het nabestaanden- en wezenpensioen in deze uitspraak, maar dat het om een aanzienlijk bedrag kan gaan dat uitbetaald moet worden, illustreren we hier met een rekenvoorbeeld. Rekenvoorbeeld Een werknemer van rond de 30 jaar met een modaal inkomen (ca ,-) zal ongeveer voor ,- per jaar verzekerd zijn voor een nabestaandenpensioen. Dit vertegenwoordigt een overlijdenskapitaal van ongeveer ,-. Heeft u werknemers met een afstandsverklaring? Wees u bewust van de risico s die u als werkgever loopt Het hebben van een afstandsverklaring is niet voldoende. U loopt nog steeds risico op een vordering. Bijvoorbeeld als u, zoals in deze zaak, niet gecontroleerd heeft of niet kan aantonen dat de afstandsverklaring daadwerkelijk is ondertekend door uw 4

5 werknemer én diens partner. Maar ook inhoudelijk zijn er zaken waarop u bedacht moet zijn om een afstandsverklaring juridisch juist op te stellen. Uw plicht om informatie aan uw werknemers te verstrekken, gaat verder dan alleen vertellen wat een pensioenregeling inhoudt en de mogelijkheden om wel of niet deel te nemen. Het financiële risico dat u loopt is vele malen groter dan in eerste instantie wellicht lijkt. Het advies van Mandema & Partners is om géén afstandsverklaringen te hanteren. Wilt u weten hoe u kunt omgaan met bestaande afstandsverklaringen van uw werknemers? Bel uw accountmanager of onze receptie op voor meer informatie. Bron: Kantongerecht Apeldoorn, 9 januari 2013, AR

6 Heeft u straks nog wel recht op een ANW-uitkering? In het Regeerakkoord maakte de overheid al kenbaar de ANW-uitkering per 1 juli 2014 te willen beperken tot 1 jaar. Minder bekend, is dat de ANW-uitkering verder wordt beperkt door de halfwezenuitkering inkomensafhankelijk te maken en de groep rechthebbenden te beperken tot mensen met een nabestaandenpensioenregeling. In de huidige situatie kan de achterblijvende partner die de zorg heeft over kinderen onder de 18 jaar, in veel gevallen nog rekenen op een meerjarige ANW-uitkering van de overheid. Daarnaast bestaat er altijd recht op een halfwezenuitkering totdat het jongste kind 18 jaar is. Als de gewijzigde plannen wet worden, wordt er dus ook gekort op de halfwezenuitkering. Dat betekent dat iedere achterblijvende partner, ongeacht of er kinderen zijn, geconfronteerd zal worden met een aanzienlijke inkomensterugval. Dit financieel risico is betrekkelijk eenvoudig af te vangen door u daarvoor te verzekeren. Natuurlijk kan Mandema & Partners u hierover bijstaan met advies. En we informeren u ook als er meer bekend is over de ANW-wijzigingen. 6

7 Uniform Loonbegrip: gevolgen voor inkomensverzekeringen Per 1 januari 2013 is het Uniform Loonbegrip ingevoerd. In plaats van verschillende definities en berekeningen, wordt nu één loonbegrip gehanteerd voor loonbelasting/ premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW)*. Volgens de overheid wordt door het invoeren van het Uniform Loonbegrip de salarisspecificatie voor de werknemer een stuk eenvoudiger. Werkgevers kunnen bovendien besparen op administratieve lasten. De overheid verwacht dat werkgevers op termijn ca. 380 miljoen besparen. Gevolgen Uniform Loonbegrip Zo ziet uw salarisspecificatie er per 2013 uit In onderstaande tabel ziet u wat de wijzigingen zijn in uw salarisspecificatie. Loonstrookje 2012 Loonstrookje 2013 Bruto loon Bruto loon -/- eigen bijdrage pensioen -/- eigen bijdrage pensioen -/- eigen bijdrage AOP -/- eigen bijdrage AOP +/+ loon in natura (excl. lease auto) +/+ loon in natura (excl. lease auto) = SV loon (heffing: WW/WAO/WIA premies, ook wel premies werknemersverzekeringen) (werkgever betaalt) + bijtelling lease auto + bijtelling lease auto + opname in levensloopregeling + opname in levensloopregeling -/- inleg in levensloopregeling -/- inleg in levensloopregeling -/- werknemersdeel premie WW (is 0%) (afgeschaft) = Loon voor inkomensafhankelijke zorgpremie (heffing: ZVW premie) (WG betaalt) (wordt werkgeversheffing ZVW en is dus niet meer zichtbaar op loonstrook) + werkgeversvergoeding inkomensafhankelijke zorgpremie = Fiscaal loon of loon voor loonheffing = Uniform loon (heffing: loonbelasting en premies volksverzekeringen) (werknemer betaalt) voor loonheffing (loonbelasting + premies volksverzekeringen) (werknemer betaalt) voor werknemersverzekeringen (oude SV-loon) (werkgever betaalt) Gevolgen voor collectieve inkomensverzekeringen Het Uniform Loonbegrip heeft gevolgen voor collectieve inkomensverzekeringen. Bepaalde bijtellingen worden nu aangemerkt als loon, waardoor ze meetellen in de vaststelling en hoogte van eventuele uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen. 7

8 Hierdoor gaan de verzekerde bedragen waarover premie geheven wordt en eventuele uitkeringen omhoog. Voor de invoering van het uniform loonbegrip was er vaak onduidelijkheid over welk looncomponent bij welk loonbegrip moest worden meegenomen. Een voorbeeld is de bijtelling voor privégebruik auto van de zaak. Dit werd wel aangemerkt als loon voor de loonbelasting, premie volksverzekering en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW, maar niet voor de premies werknemersverzekeringen. Met de invoering van het Uniform Loonbegrip is dit verleden tijd. De bijtelling privégebruik auto van de zaak wordt ook voor de premies werknemersverzekeringen aangemerkt als loon overgangsjaar: verzekeraars werken aan nieuw beleid Verzekeraars zijn bezig hun beleid aan te passen aan het nieuwe loonbegrip. Zo moeten bijvoorbeeld de polisvoorwaarden worden aangepast en de wijze waarop verzekeraars naverrekenen. Begin 2013 moeten de definitieve lonen over 2012 worden doorgeven aan de verzekeraar op basis van het afgesproken loonbegrip. Maar over welk loonbegrip wordt de premie 2013 betaald? Ook vragen als hoe verzekeraars omgaan met tussentijdse mutaties en welk loon moet worden doorgegeven bij een melding van arbeidsongeschiktheid, zijn nog niet duidelijk wordt daarom nog gezien als overgangsjaar. De verwachting is dat verzekeraars op korte termijn officieel hun beleid kenbaar maken. Mandema & Partners houdt contact met verzekeraars en volgt de ontwikkelingen zorgvuldig. Zodra er meer nieuws is, informeren wij u hierover * Tot 1 januari 2013 waren er nog drie wettelijke loonbegrippen, namelijk: Loon voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) Loon voor de loonheffing = Fiscaal loon Loon voor de werknemersverzekeringen = SV-loon Deze loonbegrippen waren tot 1 januari 2013 belangrijk voor collectieve inkomensverzekeringen, zoals WGAhiaatverzekering, WIA-excedentverzekering, WGA-erd verzekering en Ziekteverzuimverzekering. 8

9 Verhoging AOW-leeftijd: verzekeraars houden nog onvoldoende rekening met bestaande zieke en arbeidsongeschikte werknemers Het kabinet-rutte-asscher verhoogt vanaf dit jaar stapsgewijs de AOW-leeftijd: naar 66 jaar in 2018 en naar 67 in Vanaf 2021 koppelt de wet de AOW-leeftijd aan de levensverwachting. Gevolgen voor inkomensverzekeringen De verhoging van de AOW-leeftijd heeft grote gevolgen voor inkomensverzekeringen. Om een AOW-gat te voorkomen, moet de eindleeftijd van de inkomensverzekeringen verhoogd worden met de AOW-leeftijd. Ook de maximale uitkeringsduur voor WGA-hiaaten WIA-excedent-verzekeringen moet tot 67 jaar verlengd worden. Hierdoor neemt de gemiddelde uitkeringsduur toe. Vooral voor bestaande zieke en arbeidsongeschikte medewerkers heeft dit direct gevolgen. De gevolgen voor ziekteverzuimverzekeringen en WGA-erd-verzekeringen zijn minder groot. De maximale uitkeringsduur van een ziekteverzuimverzekering blijft 2 jaar en van een WGA-erd-verzekering 10 jaar. Voor beide verzekeringen verandert de gemiddelde uitkeringsduur nauwelijks. Aangepast beleid verzekeraars De verhoging van de AOW-leeftijd heeft niet alleen gevolgen voor de premie. Verzekeraars moeten ook hun voorwaarden, procedures, formulieren, beleid en inhoud van de verzekeringen aanpassen. Een klein aantal verzekeraars heeft inmiddels hun aangepaste beleid kenbaar gemaakt. Lees hier de belangrijkste beleidsaanpassingen per verzekeraar. Verzekeraars houden nog onvoldoende rekening met bestaande zieke en arbeidsongeschikte werknemers Om een gat te voorkomen tussen een aanvullende WIA-uitkering en de AOW is het een goede ontwikkeling dat verzekeraars de eindleeftijd aanpassen. Mandema & Partners vindt echter dat verzekeraars nog onvoldoende rekening houden met de huidige zieke en arbeidsongeschikte werknemers. Voor deze groep kan nog steeds een gat ontstaan tussen de einddatum van de verzekeringsuitkering en de ingangsdatum van de AOW. Tot op heden biedt alleen Nationale-Nederlanden, tegen betaling, deze groep de mogelijkheid om zich bij te verzekeren. Mandema & Partners in gesprek met verzekeraars en werkgevers Mandema & Partners dringt bij de verschillende verzekeraars erop aan om met oplossingen te komen voor de groep werknemers die een AOW-gat dreigt te krijgen. Daarnaast nemen wij contact op met werkgevers om hen te informeren over de stand van zaken en om de mogelijkheden te bespreken. Heeft u vragen? Bel uw accountmanager of onze receptie op voor meer informatie. 9

10 Vaak grote schade door cybercrime Nieuws over cybercrime is aan de orde van de dag. Recent nog over een hackaanval waarbij inlogcodes, vertrouwelijke mails, rapporten over bedrijfsprocessen en creditcardgegevens van tientallen Nederlandse instellingen zijn ontvreemd. Nederland paradijs voor cybercriminelen Nederland blijkt door haar uitgebreide internetinfrastructuur en verregaande privacywetgeving een paradijs voor cybercriminelen. Bedrijven maken het de criminelen bovendien relatief gemakkelijk door gegevens en systemen onvoldoende te beschermen. Grote schade door cybercrime Verschillende onderzoeken tonen aan dat bijna ieder bedrijf wel eens te maken heeft gehad met een vorm van cybercrime. Niet alleen grote data-intensieve bedrijven, maar zelfs bakkers of kleine webwinkels hebben met cybercrime te maken. En de schade is vaak groot. Denk alleen al aan het verlies van klanten door reputatieschade en stil gelegde werkzaamheden. De kosten kunnen oplopen tot gemiddeld 1,5 miljoen. Bijvoorbeeld om de oorzaak van de schade vast te stellen, of de kosten om gedupeerden te informeren en PR-kosten om reputatieschade te beperken. Bewust zijn van cyberrisico s Met relatief eenvoudige maatregelen kunt u de kans op een cyberincident drastisch verlagen. Installeer firewalls, virusscanners en spamfilters en gebruik moeilijk te raden wachtwoorden. Maar creëer ook bij al uw medewerkers meer bewustzijn over de gevaren van bijvoorbeeld het gebruik van USB-sticks en het klikken op links in s van onbekende afzenders. Cybercrime: complex en vaak niet gedekt door traditionele verzekering Cyberrisico's zijn complex en ontwikkelen zich voortdurend en steeds sneller. Het inschakelen van een expert die uw specifieke risico s en noodzakelijke maatregelen in kaart kan brengen, is aan te raden. Het risico van een incident met een grote impact op uw organisatie is echter nooit helemaal uit te sluiten. En de schade die hier uit voortvloeit, is bij traditionele verzekeringen meestal niet gedekt. Een Data Risk verzekering biedt u dekking voor nagenoeg alle kosten die voortvloeien uit een cyberincident. Wilt u meer informatie over het afdekken van uw cybercrime risico s? Kijk op of maak een afspraak met uw accountmanager. 10

11 Kom naar de Mandema Update Pensioen: anticiperen op de actualiteit In de week van 6 en 13 mei (week 19 en 20) organiseert Mandema & Partners op verschillende locaties in het land de Mandema Update Pensioen. Tijdens deze bijeenkomst praten wij u als werkgever volledig bij over de actualiteiten op het gebied van pensioen. De verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd, het korten op pensioen, de pensioenversobering, de aanpassing van premiestaffels, de financierbaarheid van pensioen, de pensioenoverdracht problematiek Al deze onderwerpen komen aan de orde. Na een plenaire sessie kunt u, afhankelijk van het soort pensioen dat uw bedrijf heeft, deelnemen aan kleinere workshops waar wordt ingegaan op de specifieke actualiteiten die voor uw bedrijf van toepassing zijn. Heeft u ideeën voor een onderwerp en wilt u dat wij deze tijdens de Mandema Update Pensioen behandelen? Mail die dan naar U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor de Mandema Update Pensioen. 11

12 Verzuim en re-integratie goed en zelf in de hand houden? Volg de basisopleiding Casemanagement! Om verzuim goed te beheersen en processen volgens de Poortwachter-verplichtingen uit te voeren, is de casemanager een belangrijke spin-in-het-web. Zijn doel om de werknemer zo goed mogelijk terug te krijgen in het arbeidsproces vraagt specifieke kennis en vaardigheden. De basisopleiding Casemanagement bereidt cursisten voor op een rol als volwaardig gesprekspartner van de bedrijfsarts, werkgever, werknemer en eventueel van verzekeraars. Ook komen de financiële aspecten van verzuim en arbeidsongeschiktheid nadrukkelijk aan de orde. Als relatie van Mandema & Partners krijgt u 100,- korting als u de basisopleiding Casemanagement bij verzuim en arbeidsongeschiktheid volgt bij onze partner ENgage Werkgeversadvies. Kijk voor uitgebreide informatie over de opleiding, de data, de locatie en hoe u zich in kunt schrijven op 12

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK INHOUD 1 Algemene zaken 2 secundaire arbeidsvoorwaarde leaseauto selectie werknemers 2 Voordeel is loon in natura 4 loonbelasting bijtelling bijtellingspercentages tijdsevenredig eigen bijdrage grondslag

Nadere informatie

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl 1 Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl Vormgeving en druk: Match2Print Drukwerkmanagement www.match2print.nl 2e

Nadere informatie

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Uniformering loonbegrip...

Nadere informatie

Eindejaarsbrief December 2014

Eindejaarsbrief December 2014 Eindejaarsbrief December 2014 Geachte relatie, In deze eindejaarsbrief willen wij graag ingaan op een aantal actuele zaken die van invloed kunnen zijn op uw bedrijfssituatie. Onderstaand treft u de onderwerpen

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Uitstel koppeling vaste en flexibele WGA-risico s tot 2017... 2. Historisch lage rentestand is bom onder middelloonregeling... 3

Uitstel koppeling vaste en flexibele WGA-risico s tot 2017... 2. Historisch lage rentestand is bom onder middelloonregeling... 3 UPDATE Nieuwsbrief februari 2015 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u, uw bedrijf en

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Meer dan alleen cijfers

Meer dan alleen cijfers Meer dan alleen cijfers Oneerlijke concurrentie van oud werknemers De moderne boekhouder: geen last maar een lust Fraude met nota s incassobureau Maart 2015 - jaargang 2 - nummer 1 CijferMeester - maart

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers Generali Pensioen Informatie voor werkgevers Generali Pensioen I n h o u ds o p g av e Inleiding Inleiding 2 Het Generali Pensioen 3 Kenmerken van het Generali Pensioen 6 Wet- en regelgeving 7 Service

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Aftrekbaarheid levensverzekeringen Lijfrenten

Aftrekbaarheid levensverzekeringen Lijfrenten Actueel nr 11 / september 2001 Een uitgave van Der Kinderen, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) 405 8888. Fax: (045) 405 8890. Internet: www.derkinderen.com Lambert s Perikelen... Bent u ook

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Reesultaat. Interview. Ook de ondernemer krij gt later AOW

Reesultaat. Interview. Ook de ondernemer krij gt later AOW Reesultaat is een uitgave van Van Ree Accountants Alphen aan den Rijn, Barneveld, Doorn en Geldermalsen Reesultaat. Ook de ondernemer krij gt later AOW Interview. De accountant zal in de toekomst, nog meer

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie