UPDATE. Inhoud. Nieuwsbrief maart 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UPDATE. Inhoud. Nieuwsbrief maart 2013"

Transcriptie

1 UPDATE Nieuwsbrief maart 2013 Als relatie van Mandema & Partners helpen wij u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf en werknemers relevant zijn. Wat betekenen de verschillende marktontwikkelingen voor u, nu en in de toekomst? Hoe kunt u ermee omgaan en waar moet u op anticiperen? Mandema & Partners bespreekt graag de mogelijkheden en oplossingen met u. Voor uw specifieke situatie en op basis van uw wensen. Door verder te kijken, helpen wij u verder komen. Heeft u vragen over de inhoud van de nieuwsbrief? Bel uw accountmanager of onze receptie op Inhoud Wijzigingen in pensioen: waar moet u op letten als werkgever?... 2 Ondanks afstandsverklaring toch uitbetaling nabestaandenpensioen... 4 Heeft u straks nog wel recht op een ANW-uitkering?... 6 Uniform Loonbegrip: gevolgen voor inkomensverzekeringen... 7 Verhoging AOW-leeftijd: verzekeraars houden nog onvoldoende rekening met bestaande zieke en arbeidsongeschikte werknemers... 9 Vaak grote schade door cybercrime Kom naar de Mandema Update Pensioen: anticipeer op de actualiteit Verzuim en re-integratie goed en zelf in de hand houden? Volg de basisopleiding Casemanagement!

2 Wijzigingen in pensioen: waar moet u op letten als werkgever? Het huidig pensioenstelsel blijkt onbetaalbaar omdat mensen steeds ouder worden en beleggingsrendementen tegenvallen. Zoveel is bekend. Ook weten we dat er grote wijzigingen op korte termijn van kracht worden. Denk aan de verhoging van de AOWleeftijd, de verlaging van de pensioenopbouw, de aftopping van het pensioeninkomen op ,- per 2015 en het beperken van de ANW- en partnertoeslag. Maar weet u waarop u allemaal moet anticiperen? Voorbereiden op pensioenwijzigingen Ondanks dat nog niet alle overheidsplannen rondom pensioen duidelijk zijn, is het voor u als werkgever belangrijk om zich voor te bereiden op de komende wijzigingen. Wij geven u hier alvast een aantal zaken mee die uw aandacht zullen vragen. Tijdig in gesprek over vrijgekomen middelen Veel pensioencontracten moeten op 1 januari 2014 zijn aangepast aan de nieuwe pensioenleeftijd. De verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar levert in 2014 een daling op van ca. 8-10% van de pensioenlasten. Afhankelijk van uw pensioenregeling en deelnemersbestand zullen ook de andere maatregelen tot een besparing leiden. Uw werknemers of sociale partners zullen deze, door fiscale regels ingegeven, kostenbesparing gebruikt willen zien worden voor de bestaande pensioenregeling. Arbeidsrechtelijk gezien heeft u als werkgever namelijk een arbeidsovereenkomst na te komen waar de pensioenregeling onderdeel van is. Ga daarom tijdig met uw werknemers en eventuele werknemersvertegenwoordiging in gesprek over de vrijgekomen middelen en hoe u dat wilt aanwenden. Uw zorgplicht: werknemers goed informeren Pensioen is een complex juridisch terrein en nauw verbonden aan het arbeidsrecht. Zorg er daarom voor dat de wijzigingen die u doorvoert in uw pensioenregeling, zorgvuldig aan uw werknemers communiceert. Vanuit uw zorgplicht als werkgever moet u toelichten wat de wijziging op lange termijn voor uw werknemers betekent. Aanpassen HR-beleid Langer doorwerken en later met pensioen gaan, heeft ook grote gevolgen voor uw HRbeleid. Zo moet u uw verzuim- en arbeidsongeschiktheidsmanagement aanpassen aan een ouder werknemersbestand. Want weet u bijvoorbeeld dat een medewerker in de leeftijdscategorie 56 tot 65 jaar gemiddeld 40% meer verzuimt dan een jongere medewerker en gemiddeld een hogere kans heeft om arbeidsongeschikt te raken? U moet ook rekening houden met hogere kosten en lagere productiviteit van oudere werknemers. En denk aan regelingen die u uw oudere werknemers biedt: verlofregelingen, om- en/of bijscholing of deeltijdpensioen. Pensioen in de toekomst betaalbaar houden Afhankelijk van uw CAO en of u bent aangesloten bij een Bedrijfstak Pensioenfonds (BPF), zijn er mogelijkheden om uw pensioenregeling in de toekomst betaalbaar te houden. Zo 2

3 kunt u denken aan versobering van uw pensioenregeling. Bijvoorbeeld door pensioen op te bouwen tot aan een bepaalde salarisgrens en daarboven andere aanvullende regelingen te treffen. Het is daarbij belangrijk dat uw specifieke wensen, die van uw werknemers en uw bedrijfssituatie mee te nemen. Laat u hierbij goed adviseren. De pensioenspecialisten van Mandema & Partners bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem hiervoor contact op met uw accountmanager. 3

4 Ondanks afstandsverklaring toch uitbetaling nabestaandenpensioen Het werken met afstandsverklaringen waardoor werknemers niet worden opgenomen in de pensioenregeling kan zeer risicovol (lees: kostbaar) zijn voor werkgevers. Dat blijkt maar weer uit een recente uitspraak van een kantonrechter in een zaak die de partner van een overleden werknemer had aangespannen tegen diens voormalige werkgever. Ondanks het bestaan van een (ondertekende) afstandsverklaring, eiste de partner het nabestaandenpensioen op. De rechter heeft dit toegewezen, waardoor de werkgever toch pensioen moet uitbetalen aan de nabestaanden van de overleden werknemer. Werkgever heeft onzorgvuldig gehandeld De betreffende werkgever heeft een pensioenregeling voor zijn medewerkers ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. De werknemer had bij zijn indiensttreding in 2011 een afstandsverklaring ondertekend. Op dezelfde afstandsverklaring was ook namens de partner een handtekening geplaatst. Na het overlijden van de werknemer ontkent de partner echter haar handtekening te hebben geplaatst. Volgens de kantonrechter heeft de werkgever niet zorgvuldig gehandeld door: niet te controleren of de partner daadwerkelijk de afstandsverklaring had ondertekend de werknemer en/of zijn partner niet voldoende te informeren over de financiële gevolgen van het niet deelnemen aan de pensioenregeling Wat betekent de uitspraak van de kantonrechter? De uitspraak van de kantonrechter houdt voor desbetreffende werkgever in dat hij aan de nabestaanden van de overleden werknemer het partner- en wezenpensioen moet uitbetalen. Mandema & Partners is niet bekend met de hoogte van het nabestaanden- en wezenpensioen in deze uitspraak, maar dat het om een aanzienlijk bedrag kan gaan dat uitbetaald moet worden, illustreren we hier met een rekenvoorbeeld. Rekenvoorbeeld Een werknemer van rond de 30 jaar met een modaal inkomen (ca ,-) zal ongeveer voor ,- per jaar verzekerd zijn voor een nabestaandenpensioen. Dit vertegenwoordigt een overlijdenskapitaal van ongeveer ,-. Heeft u werknemers met een afstandsverklaring? Wees u bewust van de risico s die u als werkgever loopt Het hebben van een afstandsverklaring is niet voldoende. U loopt nog steeds risico op een vordering. Bijvoorbeeld als u, zoals in deze zaak, niet gecontroleerd heeft of niet kan aantonen dat de afstandsverklaring daadwerkelijk is ondertekend door uw 4

5 werknemer én diens partner. Maar ook inhoudelijk zijn er zaken waarop u bedacht moet zijn om een afstandsverklaring juridisch juist op te stellen. Uw plicht om informatie aan uw werknemers te verstrekken, gaat verder dan alleen vertellen wat een pensioenregeling inhoudt en de mogelijkheden om wel of niet deel te nemen. Het financiële risico dat u loopt is vele malen groter dan in eerste instantie wellicht lijkt. Het advies van Mandema & Partners is om géén afstandsverklaringen te hanteren. Wilt u weten hoe u kunt omgaan met bestaande afstandsverklaringen van uw werknemers? Bel uw accountmanager of onze receptie op voor meer informatie. Bron: Kantongerecht Apeldoorn, 9 januari 2013, AR

6 Heeft u straks nog wel recht op een ANW-uitkering? In het Regeerakkoord maakte de overheid al kenbaar de ANW-uitkering per 1 juli 2014 te willen beperken tot 1 jaar. Minder bekend, is dat de ANW-uitkering verder wordt beperkt door de halfwezenuitkering inkomensafhankelijk te maken en de groep rechthebbenden te beperken tot mensen met een nabestaandenpensioenregeling. In de huidige situatie kan de achterblijvende partner die de zorg heeft over kinderen onder de 18 jaar, in veel gevallen nog rekenen op een meerjarige ANW-uitkering van de overheid. Daarnaast bestaat er altijd recht op een halfwezenuitkering totdat het jongste kind 18 jaar is. Als de gewijzigde plannen wet worden, wordt er dus ook gekort op de halfwezenuitkering. Dat betekent dat iedere achterblijvende partner, ongeacht of er kinderen zijn, geconfronteerd zal worden met een aanzienlijke inkomensterugval. Dit financieel risico is betrekkelijk eenvoudig af te vangen door u daarvoor te verzekeren. Natuurlijk kan Mandema & Partners u hierover bijstaan met advies. En we informeren u ook als er meer bekend is over de ANW-wijzigingen. 6

7 Uniform Loonbegrip: gevolgen voor inkomensverzekeringen Per 1 januari 2013 is het Uniform Loonbegrip ingevoerd. In plaats van verschillende definities en berekeningen, wordt nu één loonbegrip gehanteerd voor loonbelasting/ premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW)*. Volgens de overheid wordt door het invoeren van het Uniform Loonbegrip de salarisspecificatie voor de werknemer een stuk eenvoudiger. Werkgevers kunnen bovendien besparen op administratieve lasten. De overheid verwacht dat werkgevers op termijn ca. 380 miljoen besparen. Gevolgen Uniform Loonbegrip Zo ziet uw salarisspecificatie er per 2013 uit In onderstaande tabel ziet u wat de wijzigingen zijn in uw salarisspecificatie. Loonstrookje 2012 Loonstrookje 2013 Bruto loon Bruto loon -/- eigen bijdrage pensioen -/- eigen bijdrage pensioen -/- eigen bijdrage AOP -/- eigen bijdrage AOP +/+ loon in natura (excl. lease auto) +/+ loon in natura (excl. lease auto) = SV loon (heffing: WW/WAO/WIA premies, ook wel premies werknemersverzekeringen) (werkgever betaalt) + bijtelling lease auto + bijtelling lease auto + opname in levensloopregeling + opname in levensloopregeling -/- inleg in levensloopregeling -/- inleg in levensloopregeling -/- werknemersdeel premie WW (is 0%) (afgeschaft) = Loon voor inkomensafhankelijke zorgpremie (heffing: ZVW premie) (WG betaalt) (wordt werkgeversheffing ZVW en is dus niet meer zichtbaar op loonstrook) + werkgeversvergoeding inkomensafhankelijke zorgpremie = Fiscaal loon of loon voor loonheffing = Uniform loon (heffing: loonbelasting en premies volksverzekeringen) (werknemer betaalt) voor loonheffing (loonbelasting + premies volksverzekeringen) (werknemer betaalt) voor werknemersverzekeringen (oude SV-loon) (werkgever betaalt) Gevolgen voor collectieve inkomensverzekeringen Het Uniform Loonbegrip heeft gevolgen voor collectieve inkomensverzekeringen. Bepaalde bijtellingen worden nu aangemerkt als loon, waardoor ze meetellen in de vaststelling en hoogte van eventuele uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen. 7

8 Hierdoor gaan de verzekerde bedragen waarover premie geheven wordt en eventuele uitkeringen omhoog. Voor de invoering van het uniform loonbegrip was er vaak onduidelijkheid over welk looncomponent bij welk loonbegrip moest worden meegenomen. Een voorbeeld is de bijtelling voor privégebruik auto van de zaak. Dit werd wel aangemerkt als loon voor de loonbelasting, premie volksverzekering en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW, maar niet voor de premies werknemersverzekeringen. Met de invoering van het Uniform Loonbegrip is dit verleden tijd. De bijtelling privégebruik auto van de zaak wordt ook voor de premies werknemersverzekeringen aangemerkt als loon overgangsjaar: verzekeraars werken aan nieuw beleid Verzekeraars zijn bezig hun beleid aan te passen aan het nieuwe loonbegrip. Zo moeten bijvoorbeeld de polisvoorwaarden worden aangepast en de wijze waarop verzekeraars naverrekenen. Begin 2013 moeten de definitieve lonen over 2012 worden doorgeven aan de verzekeraar op basis van het afgesproken loonbegrip. Maar over welk loonbegrip wordt de premie 2013 betaald? Ook vragen als hoe verzekeraars omgaan met tussentijdse mutaties en welk loon moet worden doorgegeven bij een melding van arbeidsongeschiktheid, zijn nog niet duidelijk wordt daarom nog gezien als overgangsjaar. De verwachting is dat verzekeraars op korte termijn officieel hun beleid kenbaar maken. Mandema & Partners houdt contact met verzekeraars en volgt de ontwikkelingen zorgvuldig. Zodra er meer nieuws is, informeren wij u hierover * Tot 1 januari 2013 waren er nog drie wettelijke loonbegrippen, namelijk: Loon voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) Loon voor de loonheffing = Fiscaal loon Loon voor de werknemersverzekeringen = SV-loon Deze loonbegrippen waren tot 1 januari 2013 belangrijk voor collectieve inkomensverzekeringen, zoals WGAhiaatverzekering, WIA-excedentverzekering, WGA-erd verzekering en Ziekteverzuimverzekering. 8

9 Verhoging AOW-leeftijd: verzekeraars houden nog onvoldoende rekening met bestaande zieke en arbeidsongeschikte werknemers Het kabinet-rutte-asscher verhoogt vanaf dit jaar stapsgewijs de AOW-leeftijd: naar 66 jaar in 2018 en naar 67 in Vanaf 2021 koppelt de wet de AOW-leeftijd aan de levensverwachting. Gevolgen voor inkomensverzekeringen De verhoging van de AOW-leeftijd heeft grote gevolgen voor inkomensverzekeringen. Om een AOW-gat te voorkomen, moet de eindleeftijd van de inkomensverzekeringen verhoogd worden met de AOW-leeftijd. Ook de maximale uitkeringsduur voor WGA-hiaaten WIA-excedent-verzekeringen moet tot 67 jaar verlengd worden. Hierdoor neemt de gemiddelde uitkeringsduur toe. Vooral voor bestaande zieke en arbeidsongeschikte medewerkers heeft dit direct gevolgen. De gevolgen voor ziekteverzuimverzekeringen en WGA-erd-verzekeringen zijn minder groot. De maximale uitkeringsduur van een ziekteverzuimverzekering blijft 2 jaar en van een WGA-erd-verzekering 10 jaar. Voor beide verzekeringen verandert de gemiddelde uitkeringsduur nauwelijks. Aangepast beleid verzekeraars De verhoging van de AOW-leeftijd heeft niet alleen gevolgen voor de premie. Verzekeraars moeten ook hun voorwaarden, procedures, formulieren, beleid en inhoud van de verzekeringen aanpassen. Een klein aantal verzekeraars heeft inmiddels hun aangepaste beleid kenbaar gemaakt. Lees hier de belangrijkste beleidsaanpassingen per verzekeraar. Verzekeraars houden nog onvoldoende rekening met bestaande zieke en arbeidsongeschikte werknemers Om een gat te voorkomen tussen een aanvullende WIA-uitkering en de AOW is het een goede ontwikkeling dat verzekeraars de eindleeftijd aanpassen. Mandema & Partners vindt echter dat verzekeraars nog onvoldoende rekening houden met de huidige zieke en arbeidsongeschikte werknemers. Voor deze groep kan nog steeds een gat ontstaan tussen de einddatum van de verzekeringsuitkering en de ingangsdatum van de AOW. Tot op heden biedt alleen Nationale-Nederlanden, tegen betaling, deze groep de mogelijkheid om zich bij te verzekeren. Mandema & Partners in gesprek met verzekeraars en werkgevers Mandema & Partners dringt bij de verschillende verzekeraars erop aan om met oplossingen te komen voor de groep werknemers die een AOW-gat dreigt te krijgen. Daarnaast nemen wij contact op met werkgevers om hen te informeren over de stand van zaken en om de mogelijkheden te bespreken. Heeft u vragen? Bel uw accountmanager of onze receptie op voor meer informatie. 9

10 Vaak grote schade door cybercrime Nieuws over cybercrime is aan de orde van de dag. Recent nog over een hackaanval waarbij inlogcodes, vertrouwelijke mails, rapporten over bedrijfsprocessen en creditcardgegevens van tientallen Nederlandse instellingen zijn ontvreemd. Nederland paradijs voor cybercriminelen Nederland blijkt door haar uitgebreide internetinfrastructuur en verregaande privacywetgeving een paradijs voor cybercriminelen. Bedrijven maken het de criminelen bovendien relatief gemakkelijk door gegevens en systemen onvoldoende te beschermen. Grote schade door cybercrime Verschillende onderzoeken tonen aan dat bijna ieder bedrijf wel eens te maken heeft gehad met een vorm van cybercrime. Niet alleen grote data-intensieve bedrijven, maar zelfs bakkers of kleine webwinkels hebben met cybercrime te maken. En de schade is vaak groot. Denk alleen al aan het verlies van klanten door reputatieschade en stil gelegde werkzaamheden. De kosten kunnen oplopen tot gemiddeld 1,5 miljoen. Bijvoorbeeld om de oorzaak van de schade vast te stellen, of de kosten om gedupeerden te informeren en PR-kosten om reputatieschade te beperken. Bewust zijn van cyberrisico s Met relatief eenvoudige maatregelen kunt u de kans op een cyberincident drastisch verlagen. Installeer firewalls, virusscanners en spamfilters en gebruik moeilijk te raden wachtwoorden. Maar creëer ook bij al uw medewerkers meer bewustzijn over de gevaren van bijvoorbeeld het gebruik van USB-sticks en het klikken op links in s van onbekende afzenders. Cybercrime: complex en vaak niet gedekt door traditionele verzekering Cyberrisico's zijn complex en ontwikkelen zich voortdurend en steeds sneller. Het inschakelen van een expert die uw specifieke risico s en noodzakelijke maatregelen in kaart kan brengen, is aan te raden. Het risico van een incident met een grote impact op uw organisatie is echter nooit helemaal uit te sluiten. En de schade die hier uit voortvloeit, is bij traditionele verzekeringen meestal niet gedekt. Een Data Risk verzekering biedt u dekking voor nagenoeg alle kosten die voortvloeien uit een cyberincident. Wilt u meer informatie over het afdekken van uw cybercrime risico s? Kijk op of maak een afspraak met uw accountmanager. 10

11 Kom naar de Mandema Update Pensioen: anticiperen op de actualiteit In de week van 6 en 13 mei (week 19 en 20) organiseert Mandema & Partners op verschillende locaties in het land de Mandema Update Pensioen. Tijdens deze bijeenkomst praten wij u als werkgever volledig bij over de actualiteiten op het gebied van pensioen. De verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd, het korten op pensioen, de pensioenversobering, de aanpassing van premiestaffels, de financierbaarheid van pensioen, de pensioenoverdracht problematiek Al deze onderwerpen komen aan de orde. Na een plenaire sessie kunt u, afhankelijk van het soort pensioen dat uw bedrijf heeft, deelnemen aan kleinere workshops waar wordt ingegaan op de specifieke actualiteiten die voor uw bedrijf van toepassing zijn. Heeft u ideeën voor een onderwerp en wilt u dat wij deze tijdens de Mandema Update Pensioen behandelen? Mail die dan naar U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor de Mandema Update Pensioen. 11

12 Verzuim en re-integratie goed en zelf in de hand houden? Volg de basisopleiding Casemanagement! Om verzuim goed te beheersen en processen volgens de Poortwachter-verplichtingen uit te voeren, is de casemanager een belangrijke spin-in-het-web. Zijn doel om de werknemer zo goed mogelijk terug te krijgen in het arbeidsproces vraagt specifieke kennis en vaardigheden. De basisopleiding Casemanagement bereidt cursisten voor op een rol als volwaardig gesprekspartner van de bedrijfsarts, werkgever, werknemer en eventueel van verzekeraars. Ook komen de financiële aspecten van verzuim en arbeidsongeschiktheid nadrukkelijk aan de orde. Als relatie van Mandema & Partners krijgt u 100,- korting als u de basisopleiding Casemanagement bij verzuim en arbeidsongeschiktheid volgt bij onze partner ENgage Werkgeversadvies. Kijk voor uitgebreide informatie over de opleiding, de data, de locatie en hoe u zich in kunt schrijven op 12

UWV vordert WGA-uitkeringen met terugwerkende kracht... 2. UWV brengt flexwerkers in rekening... 3

UWV vordert WGA-uitkeringen met terugwerkende kracht... 2. UWV brengt flexwerkers in rekening... 3 UPDATE Nieuwsbrief april 2013 Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf en werknemers relevant zijn. Wat betekenen de verschillende marktontwikkelingen

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Uniformering loonbegrip 2013

Uniformering loonbegrip 2013 Uniformering loonbegrip 2013 Inhoud In het kort...1 Doelstellingen: simpeler, korter en goedkoper...1 Situatie anno 2012...2 Maatregelen uniformering loonbegrip...3 Resultaat: in 2013 nog maar twee grondslagen...4

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

UPDATE. Nieuwsbrief mei 2013. Sneller op de hoogte van het nieuws zijn? Volg ons op Social Media!

UPDATE. Nieuwsbrief mei 2013. Sneller op de hoogte van het nieuws zijn? Volg ons op Social Media! UPDATE Nieuwsbrief mei 2013 Sneller op de hoogte van het nieuws zijn? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf

Nadere informatie

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014 s-gravenhage, 21 mei 2013 Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA zijn groot voor de AOW en de opbouw van pensioen in de tweede pijler. In deze tweede editie van

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers 2 Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon ANW-REGELING (RING A) IN GEWONE TAAL 2 STICHTING PENSIOENFONDS PON VOORWOORD Het is misschien niet een onderwerp waar u graag over nadenkt, maar het

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag T 070-3383088 info@depensioenafdeling.nl www.depensioenafdeling.nl

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon ANW-REGELING (RING A) IN GEWONE TAAL VOORWOORD Het is misschien niet een onderwerp waar u graag over nadenkt, maar het is belangrijk genoeg om even bij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later Het ANW-Zekerheidsplan Zekerheid voor later De Anw en meer zekerheid voor de werkgever Als iemand overlijdt, kunnen de nabestaanden - partner en kinderen - een uitkering aanvragen via de Algemene nabestaandenwet

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 De halfwezenuitkering 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat gaat er van

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Anw-suppletiepensioen

PENSIOENBROCHURE. Anw-suppletiepensioen PENSIOENBROCHURE Anw-suppletiepensioen Pensioenbrochure Anw-suppletiepensioen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe uw partner verzekerd blijft van een goed inkomen als u overlijdt.

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip smidí jchakel Bollhosor Bekkerwei 74 Postbus 2525 890-l AA Leeuworden Wet uniformering loonbegrip Telefoon (058) 213 03 05 Fox (058) 215 76 50 E-moil info@smidsenschokel.nl www.smidsenschokel.nl Robobonk

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

veel gestelde vragen 1. Over de toets

veel gestelde vragen 1. Over de toets veel gestelde vragen 1. Over de toets 1.1 Welke pensioenregelingen worden door a.s.r. getoetst? Alle pensioenregelingen waarin een relatie bestaat tussen het inkomen en pensioenopbouw. Pensioenregelingen

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide. Welke

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 Als u een kind onder 18 jaar heeft 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A Voorwaarden WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A 2017-1 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 De grondslag van uw verzekering WIA AO minder

Nadere informatie

blad ons pensioen actuele onderwerpen over Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl Overlijden en gaat opnieuw veranderen 2 nabestaanden 6

blad ons pensioen actuele onderwerpen over Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl Overlijden en gaat opnieuw veranderen 2 nabestaanden 6 Pensioen blad voor werknemers december 2014 Ons pensioen gaat opnieuw veranderen 2 DEKKINGSGRAAD de laatste ontwikkelingen 4 Wijziging pensioenreglement: ook voor arbeidsongeschikte deelnemers 4 Overlijden

Nadere informatie

In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per 1 januari 2015 en belangrijke zaken voor u als werkgever.

In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per 1 januari 2015 en belangrijke zaken voor u als werkgever. Klantteam Banden en Wielen 088 088 4058 Januari 2015 Onderwerp: Onze pensioenregeling in 2015 Geachte mevrouw, mijnheer, In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

De Bot B.V. OPGAVE SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN

De Bot B.V. OPGAVE SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN OPGAVE SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN Op alle diensten die door de Bot B.V. worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U?

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U? PENSIOEN Wijzigingen per 1 januari 2015 Opbouwpercentage blijft gelijk Risico partnerpensioen voor de pensioendatum is verlaagd Pensioenleeftijd is verhoogd Opgebouwde pensioenaanspraken worden omgezet

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide

Nadere informatie

NP Aanvullingsplan. Een financieel veilige toekomst voor uw nabestaanden

NP Aanvullingsplan. Een financieel veilige toekomst voor uw nabestaanden NP Aanvullingsplan Een financieel veilige toekomst voor uw nabestaanden Geen leuke gedachte maar wat gebeurt er als u overlijdt? Hoe ziet de financiële toekomst van uw partner er dan uit? Kunnen uw nabestaanden

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201402358 Lbr. 14/093 CvA/LOGA 14/06

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201402358 Lbr. 14/093 CvA/LOGA 14/06 vnig Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft VNG maakt afspraken met Loyalis voor gevolgen aftopping pensioengevend

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media!

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! UPDATE Nieuwsbrief december 2013 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever)

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Gegevens werkgever Gegevens werknemer Aard van het dienstverband Verklaring voortzetting dienstverband (indien van toepassing) Naam werkgever: Adres:

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

Pensioen voor. Informatie voor nabestaanden. nabestaanden in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds

Pensioen voor. Informatie voor nabestaanden. nabestaanden in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds Welkom Pensioen bij voor Philips partner Pensioenfonds en kinderen Informatie voor nabestaanden Pensioen voor nabestaanden in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Deze informatie is bedoeld voor nabestaanden

Nadere informatie

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 11 december 2009 Nr. 09/134 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen

Nadere informatie

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim De overheid trekt zich steeds meer terug als het gaat om zaken rond ziekte en verzuim van werknemers. Na het ontstaan van het WAO-gat in 1993 is alles in een stroomversnelling

Nadere informatie

Anw-hiaatverzekering

Anw-hiaatverzekering Anw-hiaatverzekering Het Smurfit Kappa Pensioen kent een partner- en een wezenpensioen. Zo zorgt het Smurfit Kappa Pensioenfonds ( het Pensioenfonds ) na uw overlijden voor een inkomen voor uw nabestaanden,

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders

Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders Handreiking van NVTZ aan de leden voor de aanpassing van arbeidsvoorwaarden van de bestuurder met betrekking tot pensioenen bij

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Beter Af InkomensZekerheid

Beter Af InkomensZekerheid Beter Af InkomensZekerheid Verzeker uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u als medewerker arbeidsongeschikt raakt, dan kan uw inkomen flink dalen. Uw werkgever heeft een collectieve regeling afgesloten

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers inkomen aangevuld automatisch door goed NV verzekerd Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Uw werknemers goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

NP Partnerplan. Extra zekerheid als uw partner overlijdt

NP Partnerplan. Extra zekerheid als uw partner overlijdt NP Partnerplan Extra zekerheid als uw partner overlijdt Geen leuke gedachte maar wat gebeurt er als uw partner overlijdt? Hoe ziet uw financiële toekomst er dan uit? Kunt u verder leven op het niveau dat

Nadere informatie

Bied oudere werknemers deeltijdpensioen aan Forse toename aantal aanrijdingen... 3

Bied oudere werknemers deeltijdpensioen aan Forse toename aantal aanrijdingen... 3 UPDATE Nieuwsbrief december 2017 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u, uw bedrijf en

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers

Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers Arbeidsongeschikt? Mijn Uw werknemers inkomen aangevuld automatisch door goed NV verzekerd Schade NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Uw werknemers goed verzekerd bij arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent. Helemaal

Nadere informatie

UPDATE. Inhoud. Nieuwsbrief december Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media!

UPDATE. Inhoud. Nieuwsbrief december Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! UPDATE Nieuwsbrief december 2016 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u, uw bedrijf en

Nadere informatie

blad ONS PENSIOEN ACTUELE ONDERWERPEN OVER Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl DEKKINGSGRAAD de laatste ontwikkelingen 4

blad ONS PENSIOEN ACTUELE ONDERWERPEN OVER Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl DEKKINGSGRAAD de laatste ontwikkelingen 4 Pensioen blad voor ondernemers december 2014 ONS PENSIOEN GAAT OPNIEUW VERANDEREN 2 DEKKINGSGRAAD de laatste ontwikkelingen 4 Invoering nieuwe wet: PENSIOENLOON ANDERS BEPAALD 4 OVERLIJDEN EN DE ZORG VOOR

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-hiaat-excedentverzekering

Bijzondere voorwaarden WIA-hiaat-excedentverzekering NVS 452 Bijzondere voorwaarden WIA-hiaat-excedentverzekering N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken en Achmea Schadeverzekeringen N.V. NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Nadere informatie

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen.

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen. 3 november 2015 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u 67 jaar wordt of met vervroegd pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

NP Aanvullingsplan. Een financieel veilige toekomst voor uw nabestaanden

NP Aanvullingsplan. Een financieel veilige toekomst voor uw nabestaanden NP Aanvullingsplan Een financieel veilige toekomst voor uw nabestaanden Geen leuke gedachte maar wat gebeurt er als u overlijdt? Hoe ziet de financiële toekomst van uw partner er dan uit? Kunnen uw nabestaanden

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie