Actieve deelname Stichting NederlandCO 2 Neutraal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieve deelname Stichting NederlandCO 2 Neutraal"

Transcriptie

1 Actieve deelname Stichting NederlandCO 2 Neutraal

2 Inleiding Dit document is gemaakt om te laten zien op welke wijze het initiatief van Stichting NederlandCO 2 Neutraal voldoet aan de eisen van de CO 2 - prestatieladder. Stichting NederlandCO 2 Neutraal is het nieuwste CO 2 -reductie initiatief van Nederland en vernieuwend voor alle branches. Eisen CO 2 -prestatieladder aangaande actieve deelname aan een initiatief 3.D.1 Bij de ladderbeoordeling van een nieuwe deelname vergewist de certificerende instantie van de ladder zich er onder andere van: dat het initiatief voldoet (zie eis 4.D.1); en dat de deelname betrekking heeft op relevante maatregelen aan de hand van: - het verband met de scope-1- en 2-emissies bij projecten (zie alinea delen van informatie ); - de rangorde van de 10 meest materiële emissies daarbinnen (zie alinea delen van informatie ); - en de selectie van de items op basis van de keuzes in het management overleg (zie alinea delen van informatie ). Bij de ladderbeoordeling van een lopende deelname vergewist de certificerende instantie van de ladder zich er onder andere van: dat het initiatief voldoet (zie eis 4.D.1); dat voortgang in halen én brengen van informatie aantoonbaar is, aan de hand van interne rapportages over de bevindingen en besluitvorming daarover, presentaties, e.d.(zie alinea delen van informatie ); en dat het bedrijf een financiële bijdrage heeft geleverd. (zie de alinea financiële bijdrage ). 4.D.1 De activiteiten van een ontwikkelingsproject dienen: erop gericht te zijn om één van de meest materiële CO₂-emissies te reduceren binnen scope 1, 2 of 3 (zie alinea delen van informatie ); erop gericht te zijn om een ander (of verbeterd) product, dienstverlening dan wel een werkproces te ontwikkelen voor het eigen bedrijf (zie alinea sprekers, en standhouders & werkgroepen ); vernieuwend te zijn (zie alinea inspirerend & sprekers en standhouders & werkgroepen ). Vernieuwende activiteiten voor ontwikkelingsprojecten zijn bijvoorbeeld: technieken of innovaties uit andere sectoren, de wetenschap (zie alinea sprekers en standhouders ); activiteiten met betrekking tot materialen, product of proces (zie alinea sprekers en standhouders ); activiteiten die in de eigen sector tot verbetering leiden (zie alinea sprekers en standhouders ); of

3 activiteiten die binnen scope 3 downstream tot verbetering leiden, zoals bijvoorbeeld een ontwikkelproject van een bouwaannemer, die een product gaat toepassen/maken dat resulteert in lager energiegebruik van trein of auto s (zie alinea werkgroepen ); diegene die nog niet eerder gepubliceerd zijn. Deelname van partners in de keten kan meerwaarde hebben voor de sector (zie alinea deelnemers ). Invulling Stichting Nederland CO 2 Neutraal Stichting Stichting NederlandCO 2 Neutraal is opgericht op en is ingeschreven bij de KvK onder het nummer (zie bijlage 1 voor het KvK-uittreksel). Het volgende is opgenomen in de statuten over het doel van de stichting en de manier waarop zij dit tracht te verwezenlijken. De stichting heeft ten doel bedrijven en organisaties te stimuleren en te ondersteunen om toe te groeien naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering; De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het delen van informatie en het organiseren van vier bijeenkomsten per jaar en tevens door het aanbieden van allerlei maatregelen ten behoeve van CO 2 -reductie en CO 2 - compensatie. Inspirerend Stichting NederlandCO 2 Neutraal is inspirerend en heeft mede als doel om CO 2 -reductie leuk te maken. Hierdoor zorgen wij ervoor dat bedrijven ook werkelijk aan de slag gaan met CO 2 -reductie en het actieplan niet in de kast verdwijnt. Alleen deze insteek is al vernieuwend. Want hoe uitdagend of waardevol een initiatief ook is, uiteindelijk moeten mensen en bedrijven gemotiveerd worden om er mee aan de slag te gaan. NCN besteedt veel aandacht om deze motivatie hoog te houden. Verder hebben wij als doel om innovatieve bedrijven een platform te bieden om hun producten te delen met de deelnemers. Zo willen wij er aan bijdragen dat de deelnemers daadwerkelijk CO 2 reduceren. Financiële bijdrage De eerste bijeenkomst is voor alle deelnemers gratis, dit doen we om het initiatief toegankelijk te maken. De vaste deelnemers betalen een jaarlijks financiële bijdrage aan de stichting waarmee alle activiteiten worden gefinancierd. Iedere deelnemer ontvangt hiervan een factuur en deze is aan het portfolio toegevoegd. Deelnemers Tot nu toe hebben 225 bedrijven deelgenomen aan de drie bijeenkomsten dit jaar. Deze bedrijven vertegenwoordigen allerlei schakels uit de keten in de bouwsector. Door de aanwezigheid van zoveel diverse bedrijven worden de bijeenkomsten een bron van inspiratie en nieuwe ideeën. In alle verslagen van

4 de bijeenkomsten staan de deelnemers met naam en toenaam genoemd. Deelnemers zijn zo te allen tijde vrij om contact op te nemen met andere deelnemers. Werkgroepen Een van de doelen van Stichting NederlandCO 2 Neutraal is om bedrijven bij elkaar te brengen die een bepaald thema verder uit willen diepen. Deze groepen wil de stichting financieel en operationeel ondersteunen en in contact brengen met interessante partijen. Twee werkgroepen in oprichting zijn CO 2 - bewust ontwerpen en De groene aggregaat. Delen van informatie Stichting NederlandCO 2 Neutraal en de deelnemers delen via diverse kanalen informatie (website, en tijdens de bijeenkomsten). Afgelopen jaar heeft de stichting diverse malen informatie verstuurd en gevraagd van de deelnemers. Zie hieronder de opsomming van de communicatiemomenten: Door het jaar heen Vraag aan iedere deelnemer om aanleveren CO 2 - footprint en CO 2 -reductieplan; Door het jaar heen Reacties/Aanleveren documentatie deelnemers; Door het jaar heen Alle communicatie opnemen op de website onder het kopje media; Door het jaar heen Verstrekken van intentieverklaringen; 25 maart 2014 Versturen verslag bijeenkomst 14 februari; 17 april 2014 Versturen verslag bijeenkomst 11 april; 16 september 2014 Versturen verslag bijeenkomst 4 september. Sprekers en standhouders Standhouder 14 februari Zero-e met Mobilopolie (energiestroom brandstof en scope 3 woonwerkverkeer) In het kort is mobilopolie een spel dat mensen in gesprek brengt over mobiliteit en bewustwording creëert over eigen reisgedrag en (vaak onbewuste) mobiliteitskeuzes. De spelleider was Elske van de Fliert, bedenker van het spel en eigenaar van Zero-e. In twee groepen is het spel gespeeld en heeft Elske laten zien wat het spel inhoudt en vertelt wat het doel van het spel is. Voor de mensen die er niet bij waren, op de website staat het volgende: Wie de slimste keuzes maakt, wint! Elke dag kiezen veel mensen er opnieuw voor met de auto naar het werk te gaan. Of met dezelfde trein. Maar waarom? Is dat omdat dat de beste keuze is, of omdat mensen zich niet bewust zijn van de andere mogelijkheden. Met het bewust maken van medewerkers kan draagvlak gecreëerd worden voor nieuw beleid op het gebied van mobiliteit. Medewerkers kunnen zelf met nieuwe ideeën komen voor mobiliteitskeuzes, voor zichzelf en de organisatie.

5 Spreker 11 april Spreker Peter Hermsen De Rooy Peter Hermsen heeft de deelnemers het verhaal van de duurzame tocht van De Rooy verteld. In 5 jaar heeft het bedrijf De Rooy Transport tientallen duurzame maatregelen doorgevoerd waardoor niet alleen de CO 2 -uitstoot met 28%(!) is verminderd, maar ook een aantrekkelijke besparing van bedrijfskosten is gerealiseerd. Een voorbeeld van een maatregel die De Rooy heeft genomen is het rijden op groengas. En dit wordt beloond! Ze zijn de enige transporteur die in het centrum van Utrecht op de busbaan mogen rijden. Na de bijeenkomst is de lijst met maatregelen die binnen De Rooy zijn genomen, gedeeld met alle deelnemers. Alle deelnemers hebben maatregelen uit deze lijst gebruikt om hun eigen CO 2 -footprint te reduceren (zie bijlage 2). Spreker Helga van Leur - bekend en bewust Dit is een mooi voorbeeld van mensen en bedrijven motiveren om met CO 2 - reductie aan de slag te gaan. Door weer even de huidige situatie van onze aardbol aan het licht te stellen. En wie kan dat beter dan de landelijk bekende Helga van Leur. Haar speech maakte de zaal muisstil en creëerde het collectieve bewustzijn dat wie hier met z n allen wat aan moeten doen. Het effect hiervan is niet te meten, maar vele malen groter dan een simpele presentatie over een bepaalde groene maatregel. Standhouders 11 april Bedrijf Contactpersoon Omschrijving Energiestroom De Johan Blom De Windcentrale geeft Elektriciteit Windcentrale bedrijven en particulieren de mogelijkheid eigenaar van een windmolen te worden en zo hun eigen energie op te wekken. Binnen het MKB is dit een vernieuwende oplossing om zelf stroom op te wekken zonder grote investeringen te doen. Fair Climate Fund Nils Nijman Leverancier van CO 2 - compensatie & sponsor van het event waardoor de dag klimaatneutraal is verlopen. GreenChoice Ton van der Linden & Emma van de Sande Mister Green Jildar van der Galiën Zero-e Elske van de Fliert Leverancier van groene stroom en groengas dat voldoet aan de eisen van de CO 2 -prestatieladder. Leasemaatschappij met enkel duurzame auto s. Bewustwording van reisgedrag & MVO door een serious game. Het leren door middel van een serious game is een vernieuwend concept, zeker binnen de bouw- en infrasector. Trees for All Iris Gardien Leverancier CO 2 - compensatie & sponsor van het initiatief. Elektriciteit Brandstof Brandstof woonwerkverkeer &

6 Proefrit Tesla Model S Gedurende diverse momenten kon ook meegereden worden in de Tesla (model S) of BMW i3. Hiervoor waren drie Tesla s en één BMW i3 aanwezig. In één van de Tesla s kon zelf gereden worden. In de andere auto s kon meegereden worden. Door mee te rijden hebben diverse deelnemers het gevoel gekregen wat elektrisch vervoer kan bieden. Spreker 11 april: Spreker Duko Jonker Max Bögl Duko Jonker heeft de deelnemers verteld over de stappen die Max Bögl afgelopen jaren heeft gemaakt om haar CO 2 -uitstoot te reduceren. Beginnend bij de stappen die het bedrijf heeft gezet (o.a. het bijna klimaatneutraal maken van de hoofdvestiging door zonnepanelen, een biomassacentrale en twee windmolens) en vervolgens heeft hij ingezoomd op het eerste project met gunningsvoordeel. Binnen dit project heeft Max Bögl diverse stappen ondernomen om de CO 2 -uitstoot te beperken, zoals een leegstaande boerderij te gebruiken als keet (beter geïsoleerd en dus zuiniger), het inzetten van een green powerbox en het inhuren van leveranciers die in de buurt van het project gevestigd zijn. Verder heeft Duko Jonker nog uitgelegd hoe de keuze van de onderaannemers tot stand is gekomen en hoe deze keuze ervoor zorgt dat ook in de keten van het project CO 2 gereduceerd wordt. In de bijlage vindt je de complete presentatie van Duko en een opsomming van de keuzes en maatregelen. Alle CO 2 besparende maatregelen die tijdens de presentatie van Duko aan bod zijn gekomen zijn: Biomassacentrale (hoofdkantoor in Duitsland); Zonnepanelen (hoofdkantoor in Duitsland); Windmolens (hoofdkantoor in Duitsland); Bouwkeet in bestaande bebouwing; Na-isoleren van de bouwkeet met budget voor het normale ketenpark; Videoconference voor werkoverleggen; Green powerbox op het project (opwekken stroom door middel van zonnepanelen en windmolens); Keuze onderaannemers met in het achterhoofd CO 2 -bewust-certificaat. We sommen deze maatregelen bewust op, omdat we alle deelnemende bedrijven en alle lezers van dit verslag vragen en uitdagen om zelf de haalbaarheid van bovenstaande maatregelen voor hun organisatie te testen. Na de bijeenkomst is de presentatie van Max Bögl gedeeld met alle deelnemers. Alle deelnemers kunnen ideeën en/of maatregelen uit deze presentatie gebruiken om hun eigen CO 2 -footprint te reduceren (zie bijlage 3). Spreker Maurits Groen - CEO WakaWaka wereldwijd duurzame beïnvloeder Maurits Groen is een icoon in de duurzame wereld. Na de berg aan praktische oplossingen, duurzame maatregelen en groene oplossingen voor de bouwplaats van Duko Jonker heeft Maurits de hele zaal (à 150 man) weer met beide benen op de grond gekregen. Hij benadrukte de relevantie om opwarming van de aarde tegen te gaan en onderbouwde dit met enkele wetenschappelijk aangetoonde cijfers. Vervolgens vertelde hij over het concept van de WakaWaka en hoe deze lamp op zonne-energie juist in derdewereldlanden een groot verschil kan maken. Een presentatie vanuit het hart over hoe hij keihard werkt om de wereld een stukje beter te maken. Zijn

7 bekende WakaWaka heeft al vele levens gered. De bijbehorende verhalen waren indrukwekkend. Dat blijkt wel uit het feit dat alle WakaWaka s waren uitverkocht na het event! Standhouders 4 september Bedrijf Contactpersoon Omschrijving Energiestroom Esveld Siepko Verhoef Ontwikkelaar led-verlichting Elektriciteit als vervanging voor TL. Innovatief concept door de mogelijkheid om de led-verlichting te leasen. Hierdoor bespaar je direct en los je maandelijks af op de investering. Hierdoor is geen grote initiële investering nodig. Maru Martijn Clausen De groene aggregaat is Brandstof op Systems een hybride generator die projecten is voorzien van RECzonnepanelen en een ingebouwd accupakket, verwerkt in een compacte mobiele unit. Het gepatenteerde Maru-ELx-systeem is een daglichtregeling voor bestaande lichtlijnen in een industriële omgeving. Het systeem onderscheidt zich door de verlichting daadwerkelijk uit te schakelen. Het Maru-ELx-systeem verzorgt geheel automatisch het verlichtingsniveau op de werkvloer en daarmee kunnen grote besparingen aan energie en kosten worden gerealiseerd. Stichting Martin Havik Work with Nature Stichting Work with Nature is een jonge, ambitieuze stichting, opgericht door twee vrienden die zich met al hun passie willen inzetten voor het behoud van het regenwoud. WakaWaka Ivar Schouten WakaWaka ('helder licht' in Swahili) ontwikkelt, produceert en verkoopt 'high-tech low-cost' lampen en opladers op zonne-energie. Door gebruik te maken van de laatste techniek op het gebied van zonneenergie, ontwikkeld door Elektriciteit

8 Fair Climate Fund onze partner en marktleider Intivation, zijn de WakaWaka Light en WakaWaka Power echte levensredders voor mensen zonder toegang tot elektriciteit. Marcel Spaas Leverancier van CO 2 - compensatie & sponsor van het event waardoor de dag klimaatneutraal is verlopen. Trees for All Iris Gardien Leverancier CO 2 - compensatie & sponsor van het initiatief.

9 Bijlage 1 Uitreksel KvK Stichting NederlandCO2Neutraal

10 Bijlage 2 Actiepunten n.a.v. bijeenkomst Nederland CO2 Neutraal Datum: 11 april 2014 Aanwezig: Vertegenwoordiger Bedrijf X, Thijs Lindhout, Helga van Leur, Peter Hermsen & 100 andere bezoekers Afwezig: - Notulist: Vertegenwoordiger Bedrijf X Onderwerp: Eerste bijeenkomst van dit initiatief. Inspiratie en praktische tips op doen. 1. Presentatie Peter Hermsen De Rooy Transport De Rooy Transport is een vooruitstrevend en innovatief op het gebied van duurzaamheid. Alle maatregelen die zij hebben getroffen zien we als inspiratie om mogelijk ook binnen Bedrijf X toe te passen. Zie onderstaand de volledige lijst maatregelen uit de presentatie van De Rooy Transport: Aanschaf Euro 5 vrachtwagens; Roetfilters; LZV (Lang Zwaar Voertuig); Greendriver systemen; Greendriver certificaten; Groene zone; Optimale planning; Proeven alternatieve brandstoffen; Traxx diesel; Samenwerking lokale energiemaatschappij; Eigen opleiding; Afval scheiden; Investering in voertuien op aardgas (CNG); Elektrische laadpaal; Energiebesparende verlichting (LED); Bewegingssensoren; Daglichtsensoren; Lean & Green Award; Lean & Green Star Award; E-learning internet instructie; E-bike, E-scooter; Afdekking wasstraat; Transportbos; Elektrische vrachtwagen; Elektrisch BMW directie; Elektrische fiets directie; Zonnepanelen; Lean and Green second STAR. Besproken zal worden welke van deze mogelijkheden toegepast kunnen worden binnen Bedrijf X. Een aantal daarvan zullen worden geïmplementeerd.

11 Bijlage 3 Presentatie Duko Jonker Max Bögl

12

Invulling Stichting Nederland CO2 Neutraal. 3.D.1_2 Actieve deelname Nederland CO2 Neutraal

Invulling Stichting Nederland CO2 Neutraal. 3.D.1_2 Actieve deelname Nederland CO2 Neutraal Actieve Deelname Initiatief Nederland CO 2 Neutraal Inleiding Dit document is gemaakt om te laten zien op welke wijze het initiatief van Stichting Nederland CO2 Neutraal voldoet aan de eisen van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 CO2-Prestatieladder Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Inventarisatie sector- en

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 mvo jaarverslag 2012 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Hoe klimaatneutraal zijn gemeenten?

Hoe klimaatneutraal zijn gemeenten? Hoe klimaatneutraal zijn gemeenten? Een vergelijking van verschillende gemeentelijke plannen voor een klimaatneutrale organisatie Auteur Instituut Onderwijseenheid Britta van der Zanden Stichting Stimular

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Doordacht Duurzaam. Acht keer aan de slag met duurzaam ondernemen

Doordacht Duurzaam. Acht keer aan de slag met duurzaam ondernemen Doordacht Duurzaam Acht keer aan de slag met duurzaam ondernemen Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 3 Aannemersbedrijf van Zoelen 4 Brandwijk Kerstpakketten 6 EnerPro advies- en ingenieursbureau 8 De Katoenfabriek

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan Remmits B.V. - Definitief - Opgesteld : Gecontroleerd: Status: E. Luiken F. Pesch Definitief energie-managementplan - 1 - Inhoudsopgave 1.0 Energie management 1.1 De bedrijven 1.2.

Nadere informatie

ENERGIE MANAGEMENT PROGRAMMA

ENERGIE MANAGEMENT PROGRAMMA ENERGIE MANAGEMENT PROGRAMMA Opdrachtgever : Directie Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KVV Vrijgegeven : EW Referentie : Energie Management Programma 01-06-2015 Versie : 2.0 Status : Definitief

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

We geven een gegarandeerde brandstofbesparing van minimaal 5 procent

We geven een gegarandeerde brandstofbesparing van minimaal 5 procent We geven een gegarandeerde brandstofbesparing van minimaal 5 procent JACCO ZIJDERVELD, DIRECTEUR VAN HET ANWB TEST- EN TRAININGSCENTRUM THEMA: HET NIEUWE RIJDEN DE NIEUWE AUTO Samen naar 1 megaton minder

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag van Zalsman

Duurzaamheidsverslag van Zalsman Duurzaamheidsverslag van Zalsman Dit is het eerste gedrukte duurzaamheidsverslag van Zalsman, geproduceerd op onze meest innovatieve printer: De Ricoh VC60000. Een allround alleskunner en één van de eersten

Nadere informatie