De voorwaarden Generali Pensioen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De voorwaarden Generali Pensioen"

Transcriptie

1 De voorwaarden Generali Pensioen

2

3 Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Pensioen. In deze voorwaarden leest u meer informatie over de wijze waarop u uw pensioen opbouwt (namelijk doordat er belegd wordt in Generali Universal Life-fondsen). En over extra inkomen en pensioenopbouw als u door ziekte of een ongeval niet meer kunt werken. Wij horen graag van u Met vragen kunt u terecht bij uw werkgever. Maar ook wij informeren u graag, bijvoorbeeld als u meer wilt weten over veranderingen in uw situatie en de gevolgen daarvan voor uw pensioen. U bereikt ons via Adres Generali Afdeling Service & Advies Postbus CL Diemen Website Telefoon Zo leest u de voorwaarden De voorwaarden zijn geschreven in de vorm van vragen met antwoorden. In de uitgebreide inhoudsopgave (op pagina 2) ziet u alle vragen overzichtelijk op een rij. Meer informatie Tussen de genummerde vragen door vindt u tekstkaders met extra informatie zoals toelichtingen, rekenvoorbeelden, persoonlijke verhalen en belangrijke aandachtspunten. 1 van 10

4 Inhoudsopgave Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn 1 Wij horen graag van u 1 Zo leest u de voorwaarden 1 Mijn verzekering 1. Voor wie gelden deze voorwaarden? 3 Mijn beleggingen Mijn beleggingen 2. Hoe werkt beleggen? 4 3. Krijg ik dividend? 4 4. Heeft elk Generali Universal Life-fonds altijd gegarandeerd rendement? 4 Zelf mijn Generali Universal Life-fonds kiezen 5. Wanneer kan ik wisselen van fonds? 5 6. Hoeveel kost wisselen van fonds? 5 Arbeidsongeschiktheid 7. Wat is arbeidsongeschiktheid? 6 Mijn uitkering 8. Wanneer ontvang ik een uitkering van Generali? 6 9. Wat als ik meerdere uitkeringen ontvang? 6 Arbeidsongeschiktheid en mijn pensioenopbouw 10. Bouw ik nog pensioen op als ik arbeidsongeschikt ben? 6 Bijzondere situaties 11. Ik word op mijn eerste werkdag ziek Ik word binnen een halfjaar ziek UWV betaalt mijn uitkering (nog) niet uit 7 Mijn verzekering beëindigen 14. Kan Generali mijn verzekering beëindigen? Als Generali mijn verzekering stopzet, stopt dan ook mijn uitkering? 8 Wanneer ontvang ik geen uitkering? 16. Gevangenisstraf of tbs Atoomkernreactie Molest Terrorisme 10 2 van 10

5 Mijn verzekering Mijn beleggingen Arbeidsongeschiktheid Wanneer ontvang ik geen uitkering? Mijn verzekering 1. Voor wie gelden deze voorwaarden? Deze voorwaarden horen bij uw pensioenregeling. Staat er in deze voorwaarden wij of ons? Dan bedoelen wij daarmee de verzekeraar : Generali levensverzekering maatschappij nv. Staat er in deze voorwaarden u? Dan bedoelen wij daarmee de verzekerde : de persoon die verzekerd is. 3 van 10

6 Mijn verzekering Mijn beleggingen Arbeidsongeschiktheid Wanneer ontvang ik geen uitkering? Mijn beleggingen Meer informatie Wilt u meer weten over beleggen, en over begrippen als fonds, participatie, dividend en slotkoers? Lees dan onze brochure Beleggingsmogelijkheden Pensioen, Informatie voor de deelnemer. U kunt deze brochure downloaden via Mijn beleggingen 2. Hoe werkt beleggen? Uw werkgever betaalt pensioenpremie voor u. Soms betaalt u zelf een deel. We hebben met uw werkgever afgesproken wanneer hij die pensioenpremie aan ons overmaakt. Met dat geld kopen we voor u participaties in een of meer Generali Universal Life-fondsen. Als prijs van die participaties nemen we altijd: de slotkoers van de voorafgaande werkdag. Rekenvoorbeeld Stel, uw werkgever betaalt 200,- pensioenpremie voor u. En stel, we hebben afgesproken dat we uw premie beleggen in het Generali AandelenFonds. Stel ook, de vorige werkdag had het Generali AandelenFonds een slotkoers van 10,-. Met uw 200,- kunnen we dus 20 participaties in het Generali AandelenFonds kopen van elk 10,-. Meer informatie Wilt u meer weten of onze Generali Universal Life-fondsen, en over de laatste slotkoersen? Kijk dan op 3. Krijg ik dividend? Nee, u krijgt zelf geen dividend. Een Generali Universal Life-fonds kan wel dividend ontvangen. Dat wordt dan altijd weer direct in het fonds herbelegd. Daardoor stijgt de waarde van uw beleggingen. 4. Heeft elk Generali Universal Life-fonds altijd gegarandeerd rendement? Nee, dat niet. Alleen het Generali GarantieFonds II heeft altijd positief rendement. Minimaal 2,5%. Maar, u kunt alleen beleggen in het Generali GarantieFonds II als uw werkgever in de pensioenregeling heeft opgenomen dat u kunt kiezen voor dit fonds (of u kunt kiezen voor dit fonds, leest u in uw Startbrief bij de vraag Hoe belegt Generali mijn premies? ). Als u in het Generali GarantieFonds II belegt, dan bekijken we op uw pensioendatum wat het rendement was: -- Is het rendement hoger dan 2,5%, dan geldt het hogere rendement. -- Is het rendement lager is dan 2,5%, dan berekenen we voor u een rendement van 2,5%. De garantie geldt niet: -- als u uw verzekering afkoopt vóór de pensioendatum; -- als u uw beleggingen tussentijds naar een ander fonds overzet, ook al is het maar tijdelijk; of -- als u overlijdt vóór de pensioendatum. 4 van 10

7 Mijn verzekering Mijn beleggingen Arbeidsongeschiktheid Wanneer ontvang ik geen uitkering? Zelf mijn Generali Universal Life-fonds kiezen 5. Wanneer kan ik wisselen van fonds? Wisselen van fonds kan op elk moment. Zolang u meedoet aan onze pensioenregeling. Voorwaarde is dat uw werkgever in de pensioenregeling heeft opgenomen dat u kunt wisselen (of u kunt wisselen van fonds, leest u in uw Startbrief bij de vraag Hoe belegt Generali mijn premies? ). Wilt u wisselen? Laat ons dat dan weten via Klant aan het woord Jeanine: Ik ben directiesecretaresse. Elke dag is anders, ik heb gewoon de ideale baan. Maar ik weet weinig van de beurs, ik heb eerlijk gezegd geen tijd en zin om me erin te verdiepen. Daarom heeft mijn werkgever voorgesteld om te beleggen in het Standaard Life Cycle Pensioen. Wat dat is? Nou ja, de beleggingen worden gewoon voor mij geregeld. Dan blijft het beleggingsrisico. Maar ik hoef me er nu in ieder geval niet in te verdiepen. 6. Hoeveel kost wisselen van fonds? De kosten zijn: 0,5% van de waarde van de participaties die wij voor u naar een ander fonds overzetten. We verrekenen deze kosten met uw beleggingen. Meer informatie: polisjaar Het eerste polisjaar begint op de ingangsdatum van uw pensioenpolis (dat is de datum waarop u deelnemer werd in de pensioenregeling van uw werkgever). Telkens een jaar later begint een nieuw polisjaar. 5 van 10

8 Mijn verzekering Mijn beleggingen Arbeidsongeschiktheid Wanneer ontvang ik geen uitkering? Arbeidsongeschiktheid 7. Wat is arbeidsongeschiktheid? U bent arbeidsongeschikt als u langer dan 2 jaar ziek bent, en daardoor niet of minder kunt werken. U ontvangt dan een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV. UWV bepaalt ook voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. U kunt met uw werkgever afspreken om die 2 jaar te verlengen. Bijvoorbeeld omdat uw werkgever meer tijd wil nemen om u weer aan het werk te helpen. Ook kan UWV besluiten om de 2 jaar te verlengen. Bijvoorbeeld als uw werkgever te weinig moeite doet om u weer aan het werk te krijgen. Meer informatie Wilt u meer weten over arbeidsongeschiktheid en de uitkeringen van UWV? Ga dan naar Mijn uitkering 8. Wanneer ontvang ik een uitkering van Generali? Generali kent 2 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen: het WGA-Hiaatpensioen en het WIA- Excedentpensioen. Alleen als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV ontvangt, kunt u in aanmerking komen voor een uitkering van Generali. Voorwaarde is ook dat uw werkgever deze pensioenen in uw pensioenregeling heeft opgenomen. Meer informatie In uw Startbrief leest u of WGA-Hiaatpensioen en WIA-Excedentpensioen in uw pensioenregeling zijn opgenomen. 9. Wat als ik meerdere uitkeringen ontvang? Als u arbeidsongeschikt bent, ontvangt u vaak meerdere uitkeringen. Bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV, een werkloosheidsuitkering van UWV en een uitkering van Generali. Daardoor kan het gebeuren dat uw inkomen stijgt als u arbeidsongeschikt wordt. Daarom kan Generali uw uitkering beperken. Zodat u niet méér verdient dan uw brutosalaris op de eerste ziektedag. Arbeidsongeschiktheid en mijn pensioenopbouw 10. Bouw ik nog pensioen op als ik arbeidsongeschikt ben? Als u arbeidsongeschikt wordt, betaalt uw werkgever minder of zelfs geen pensioenpremie meer. Daardoor bouwt u geen of minder pensioen op. Hoeveel u nog wél opbouwt, hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid. Als uw werkgever daarvoor heeft gekozen in de pensioenregeling, dan zorgen wij ervoor dat de opbouw van uw pensioen toch volledig doorgaat. Dat heet premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Alleen als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV ontvangt, kunt u in aanmerking komen voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Meer informatie Wilt u weten of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is opgenomen in uw pensioenregeling? Kijk dan in uw Startbrief bij Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik arbeidsongeschikt word? 6 van 10

9 Mijn verzekering Mijn beleggingen Arbeidsongeschiktheid Wanneer ontvang ik geen uitkering? Bijzondere situaties 11. Ik word op mijn eerste werkdag ziek Kunt u op uw eerste werkdag onverwacht niet werken door ziekte of een ongeval? En blijft u vervolgens 2 jaar lang ziek? Dan ontvangt u geen uitkering van Generali. Ook geldt de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid dan niet. Kunt u nog wel werken, maar slechts voor een deel van de afgesproken uren? Dan geld voor dat deel de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid wel. Gaat u op een bepaald moment weer volledig aan de slag? Dan bent u 4 weken daarna volledig verzekerd. Voorwaarde is telkens dat uw werkgever WGA-Hiaatpensioen, WIA-Excedentpensioen en/ of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid in uw pensioenregeling heeft opgenomen. Dit leest u in de Startbrief bij de vraag Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik arbeidsongeschikt word? 12. Ik word binnen een halfjaar ziek Kon u niet voorzien dat u binnen een halfjaar ziek zou worden? Dan bent u verzekerd voor WGA-Hiaatpensioen, WIA-Excedentpensioen en/of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Voorwaarde is wel dat uw werkgever WGA-Hiaatpensioen, WIA-Excedentpensioen en/ of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid in uw pensioenregeling heeft opgenomen. Dit leest u in de Startbrief bij de vraag Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik arbeidsongeschikt word? Maar, was uw gezondheidstoestand al minder goed toen u in dienst kwam bij uw werkgever? En blijkt uit ons onderzoek dat te verwachten was dat u ziek werd? Dan kunnen wij besluiten om u geen WGA-Hiaatpensioen, WIA-Excedentpensioen en/ of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid te geven. Of om uw uitkering en/of premievrijstelling te verlagen. Had u eerder een verzekering bij een andere verzekeraar die vergelijkbaar is met WGA- Hiaatpensioen, WIA-Excedentpensioen en/of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid? Dan kan die verzekering gedurende het eerste halfjaar nog van toepassing zijn. 13. UWV betaalt mijn uitkering (nog) niet uit Het kan zijn dat u arbeidsongeschikt bent, maar dat UWV u om een of andere reden (nog) niet uitbetaalt. Dan heeft u ook (nog) geen recht op een uitkering en/of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid van Generali. Betaalt UWV uw uitkering slechts gedeeltelijk uit? Dan ontvangt u van ons slechts een gedeeltelijke uitkering en een gedeeltelijke premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. We houden daarbij hetzelfde percentage aan als UWV. Voorwaarde is wel dat uw werkgever WGA-Hiaatpensioen, WIA-Excedentpensioen en/of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid in uw pensioenregeling heeft opgenomen. Dit leest u in de Startbrief bij de vraag Hoe belegt Generali mijn premies?. Mijn verzekering beëindigen 14. Kan Generali mijn verzekering beëindigen? Wij kunnen de verzekering niet zomaar beëindigen. Maar wij mogen uw verzekering wel beëindigen in de volgende situaties: U heeft ons opzettelijk misleid met onjuiste of onvolledige informatie. U pleegt fraude. U heeft belangrijke gegevens niet aan ons doorgegeven. U gaat uit dienst bij uw werkgever. U bent niet langer verzekerd bij UWV. Bijvoorbeeld omdat u naar het buitenland vertrekt. U gaat met pensioen. Uw werkgever zet de pensioenregeling bij Generali stop. Uw werkgever gaat failliet. 7 van 10

10 Mijn verzekering Mijn beleggingen Arbeidsongeschiktheid Wanneer ontvang ik geen uitkering? 15. Als Generali mijn verzekering stopzet, stopt dan ook mijn uitkering? Als wij uw verzekering stopzetten na uw eerste ziektedag, houdt u uw uitkering. Maar als u daarna méér arbeidsongeschikt wordt, verhogen wij uw premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid niet. Stoppen wij uw uitkering omdat u weer volledig aan de slag kunt? Dan geldt het volgende: Als u binnen 4 weken toch weer arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u opnieuw een uitkering van ons. Maar als u na 4 weken weer arbeidsongeschikt wordt, dan stopt de verzekering definitief. Verandert de sociale wetgeving nadat de verzekering is beëindigd? Dan blijven we uitgaan van de wetgeving op de dag dat de verzekering werd beëindigd. 8 van 10

11 Mijn verzekering Mijn beleggingen Arbeidsongeschiktheid Wanneer ontvang ik geen uitkering? Wanneer ontvang ik geen uitkering? 16. Gevangenisstraf of tbs U ontvangt géén uitkering als u: in de gevangenis zit; in voorlopige hechtenis zit; ter beschikking bent gesteld (tbs). 17. Atoomkernreactie U ontvangt géén uitkering als u arbeidsongeschikt wordt of een ongeval krijgt door een atoomkernreactie. Met een atoomkernreactie bedoelen wij: iedere actie waarbij kernenergie vrijkomt. Bijvoorbeeld: kernfusie; kernsplijting; kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. Het maakt niet uit hoe de atoomkernreactie is ontstaan. Maar er is een uitzondering: u ontvangt wél een uitkering als u arbeidsongeschikt bent geworden door radioactieve stoffen. Daarvoor gelden deze voorwaarden: Het gaat om radioactieve stoffen die gebruikt (mogen) worden buiten een kerninstallatie. De stoffen moeten bedoeld zijn voor industrie, handel, landbouw, wetenschap of nietmilitaire beveiliging. Of voor commerciële, medische of onderwijskundige doelen. En de stoffen moeten voor een van deze doelen worden gebruikt. Er moet een vergunning zijn van de overheid om de stoffen te maken, te gebruiken, te bewaren en op te ruimen. Meer informatie Vaak staat de overheid garant voor schade door atoomkernreacties. Dat is vastgelegd in de Wet aansprakelijkheid kernongevallen (Wako). In die wet staat ook omschreven wat een kerninstallatie is. Generali bedoelt met een kerninstallatie ook een kerninstallatie aan boord van een schip. 18. Molest U ontvangt géén uitkering als u arbeidsongeschikt wordt of een ongeval krijgt door molest. Met molest bedoelen wij: Een oorlog. Dat is een gewapend, militair conflict tussen staten, landen of volken. Hieronder valt ook het gewapende optreden van militairen die werken onder de vlag van een internationale organisatie. Bijvoorbeeld de VN, NAVO of Europese Unie. Een burgeroorlog. Dat is een gewapende strijd tussen inwoners van een land, waarbij veel mensen van dat land betrokken zijn. Een opstand. Dat is georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat tegen het openbaar gezag. Een oproer. Dat is een plaatselijke, (georganiseerde) gewelddadige beweging gericht tegen het openbaar gezag. Binnenlandse onlusten. Dat zijn (georganiseerde) gewelddadige handelingen op verschillende plaatsen in een land. Muiterij. Dat is een (georganiseerde) gewelddadige beweging van leden van een gewapende macht, tegen het gezag waaronder zij vallen. Generali moet aantonen dat uw arbeidsongeschiktheid of het ongeval het directe gevolg is van molest. 9 van 10

12 Mijn verzekering Mijn beleggingen Arbeidsongeschiktheid Wanneer ontvang ik geen uitkering? 19. Terrorisme Wordt u arbeidsongeschikt of krijgt u een ongeval door terrorisme? Dan ontvangt u een uitkering volgens het Protocol afwikkeling Claims. Dit protocol is opgesteld door de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade (NHT). Meer informatie Kijk op voor de volledige tekst van het Protocol afwikkeling Claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade (NHT). 10 van 10

13

14

15

16 Uw Generali. De pensioen- en inkomensverzekeraar. Generali verzekeringsgroep Diemerhof 42 Postbus CL Diemen T I E Handelsregister Amsterdam, nrs , , AFM nrs , /15

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali Opbouw AOV 12. Hierin leest u waarvoor

Nadere informatie

Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F

Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F Inleiding Leeswijzer Dit zijn de voorwaarden van uw WGA Gat Plus verzekering. Deze verzekering vangt financiële tegenvallers op bij gedeeltelijke

Nadere informatie

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking voor arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALG141

Algemene voorwaarden ALG141 London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden RH2014. Rechtsbijstandverzekering. fbto.nl

Voorwaarden RH2014. Rechtsbijstandverzekering. fbto.nl Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering RH2014 Rechtsbijstandverzekering fbto.nl Voorwaarden FBTO Rechtsbijstandverzekering Inhoud Inhoud Leeswijzer 4 Contact 5 Algemene voorwaarden 7 1. Waarop baseren wij

Nadere informatie

VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 30

VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 30 VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Verzekerd van alle aandacht. van 30 VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING 02-205 Inhoudsopgave Belangrijk Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Zo leest u de voorwaarden Mijn

Nadere informatie

WIA verzekeringen Voorwaarden Excedent R&P 421.101

WIA verzekeringen Voorwaarden Excedent R&P 421.101 WIA verzekeringen Voorwaarden Excedent R&P 421.101 Avéro Achmea Postbus 101 7300 AC Apeldoorn Nederland www.averoachmea.nl 2 Wat wilt u weten? Samengevat Welke verzekering heeft u bij ons?... 6 Wie is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN. Autoverzekering MT 13

POLISVOORWAARDEN. Autoverzekering MT 13 POLISVOORWAARDEN Autoverzekering MT 13 Voorwaarden bij uw autoverzekering U heeft een autoverzekering bij ons. U heeft daarbij een of meer onderdelen gekozen die hieronder staan. Op uw polis staat welke

Nadere informatie

Allianz Aansprakelijkheidsverzekering

Allianz Aansprakelijkheidsverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden AVP 16 2 Inhoudsopgave Voorwaarden van de Allianz Aansprakelijkheidsverzekering voor

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Bromfietsverzekering BRM141

Bromfietsverzekering BRM141 London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering (BBV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Betalingsbeschermingsverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Rechten en plichten Grip Op Verzuim

Rechten en plichten Grip Op Verzuim Rechten en plichten Grip Op Verzuim Loondoorbetalingsverzekering Conventioneel Verzuimmanager Zelfstart WGA Eigenrisicodragerverzekering WIA Compensatieverzekering Avéro Achmea Postbus 101 7300 AC Apeldoorn

Nadere informatie

Voorwaarden. Autoverzekering

Voorwaarden. Autoverzekering Voorwaarden Autoverzekering Autoverzekering fbto.nl Voorwaarden FBTO Autoverzekering Inhoud Inhoud Introductie voorwaarden FBTO Autoverzekering 06 Leeswijzer 08 Contact 09 Algemene voorwaarden 10 1. Waarop

Nadere informatie

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 15 2 Inhoudsopgave Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Particulieren Checklist 5 1. Waarvoor

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.30 F INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Waar is deze verzekering voor? 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

Personenautoverzekering Comfort COM141

Personenautoverzekering Comfort COM141 Personenautoverzekering Comfort COM141 Leeswijzer Checklist 2 Voorwaarden die voor iedereen gelden Algemene voorwaarden 3 Hier leest u onder andere: Waarvoor bent u verzekerd? Wat moet u doen als u schade

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden

Bijzondere polisvoorwaarden Bijzondere polisvoorwaarden Overlijden iqlifezzpovl-2014/01 Dat u op een dag komt te overlijden staat vast. Daar kunt u niets aan veranderen. Maar wat u wél kunt doen, is ervoor zorgen dat uw nabestaanden

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Alphera Top Protect. Verzekeringsvoorwaarden ATP15

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Alphera Top Protect. Verzekeringsvoorwaarden ATP15 Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Alphera Top Protect Verzekeringsvoorwaarden ATP15 2 Leeswijzer Checklist 4 Voorwaarden die voor iedereen gelden Algemene voorwaarden 5 Hier leest u onder

Nadere informatie