Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies"

Transcriptie

1 Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies

2 Inhoud 1. Inleiding Het wettelijk kader en uw mogelijkheden Uw voorbereiding op ons advies Wat u moet weten over onze pensioenverzekeringen Een overzicht van onze pensioenverzekeringen Belangrijke begrippen Goed om even te weten. 26 2

3 1. Inleiding. U wilt meer informatie over pensioen voor uw werknemers. Hartelijk dank voor uw interesse in Centraal Beheer Achmea. In deze brochure leest u alles over pensioen en de verzekeringen en diensten die wij bieden. Met deze informatie kunt u zich goed voorbereiden op ons advies. Een pensioenverzekering zorgt voor een oudedagsvoorziening De AOW-uitkering is voor veel werknemers niet genoeg. Voor werknemers is een pensioenregeling van de werkgever dan ook eigenlijk onmisbaar. Het is erg moeilijk om zonder hulp van de werkgever een goed basisinkomen voor later op te bouwen. Bij Centraal Beheer Achmea kunt u het pensioen voor uw werknemers op verschillende manieren opbouwen. Een pensioen afsluiten met ons advies Het is belangrijk dat u begrijpt hoe een pensioenregeling werkt en welke producten wij bieden. Alleen dan kunt u ons advies goed begrijpen. Daarom vragen we u deze brochure goed door te lezen. Gaat u akkoord met de advies- en afsluitkosten van Centraal Beheer Achmea? Dan vult u samen met onze pensioenadviseur het inventarisatieformulier in. Hiermee krijgen wij een goed beeld van uw situatie. Wij sturen u dan een adviesrapport met een offerte die daarop aansluit. Op deze manier bieden we u een pensioenverzekering die zo goed mogelijk bij u past. Bij het afsluiten van een pensioen heeft u belangrijke keuzemomenten: 1. Heb ik een pensioenregeling nodig? Meer hierover leest u in hoofdstuk 2 en Welke pensioenregeling heb ik nodig? Meer hierover leest u in hoofdstuk 4 en 5. Heeft u vragen? Stel ze ons gerust. Wij beantwoorden uw vragen graag. U bereikt ons op (055) van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur. U kunt ons ook een sturen: 3

4 2. Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. Pensioen is het inkomen voor later. Het is goed om te weten dat dit inkomen uit vijf pijlers kan bestaan. Deze pijlers vormen samen het totale pensioen. 2.1 Uw werknemer heeft verschillende mogelijkheden om een pensioen op te bouwen. 1. AOW. Dit is pensioen van de overheid. 2. Werknemerspensioen. Dit is het pensioen dat opgebouwd wordt via een werkgever bij een verzekeraar, of bedrijfstak- of beroepspensioenfonds of een premiepensioeninstelling (PPI). 3. Zelf afgesloten regelingen: lijfrentes via verzekeraars of banken, bankspaartegoeden. 4. Vermogen: spaargeld, beleggingen, een hypotheekvrije woning. 5. Inkomsten uit werk na pensionering. 1. De AOW-uitkering is voor veel werknemers niet genoeg Bij de opbouw van inkomen voor later speelt de overheid een belangrijke rol. Zij legt met de AOW het fundament voor pensioen. Maar de rol van de overheid is bescheiden: de AOW is maximaal 70% van het wettelijk (netto) minimumloon. Sinds 1 januari 2013 gaat de AOW-leeftijd in stapjes omhoog. Tot 67 jaar in Meer informatie hierover vindt u op 2. Pensioen dat uw werknemers opbouwen tijdens werk Het werknemerspensioen verzorgt een inkomensvoorziening zolang de werknemer leeft na de pensioendatum. Bij het kiezen van de juiste pensioenopbouw zijn er aantal belangrijke vragen voor u als werkgever. Wat gaat u betalen aan pensioen? Wilt u een vaste premie? Wilt u vooraf weten hoe hoog het pensioen van uw werknemer is? Het is goed te beseffen dat het loon niet voor 100% vervangen hoeft te worden. Na pensionering vervalt de plicht om een aantal sociale premies te betalen en is de totale belastingdruk lager. Let op! Deze brochure gaat alleen over pensioen dat uw medewerker opbouwt via u als werkgever. Deze brochure gaat niet over andere manieren van pensioen regelen, zoals lijfrente of sparen of beleggen. 4

5 2.2 Welke pensioenvormen zijn er? 1. Ouderdomspensioen Het pensioen dat de deelnemer ontvangt vanaf zijn pensioendatum tot aan zijn overlijden. 2. Nabestaandenpensioen Pensioen voor de nabestaanden als de deelnemer overlijdt. 3. Arbeidsongeschiktheidspensioen Het pensioen dat de deelnemer krijgt als hij arbeidsongeschikt is. 2.3 Wijze van pensioenopbouw Opbouw van pensioen kan op verschillende manieren plaatsvinden. We lichten hieronder de verschillende systemen toe. 1. De uitkeringsovereenkomst Uitkeringsovereenkomsten kunnen worden onderscheiden in middelloon- en eindloonregelingen. Deze regelingen werken toe naar een vast einddoel. Het voordeel voor werknemers is inkomenszekerheid. Uw werknemers ontvangen vanaf de pensioendatum een maandelijkse gegarandeerde pensioenuitkering tot hun overlijden. U kunt kiezen voor een gegarandeerde pensioenuitkering die is afgeleid van het laatstverdiende salaris per werknemer: de eindloonregeling (grafiek 1). De werknemer bouwt elk jaar een stukje pensioen op. Dit stukje is een percentage van de pensioengrondslag (het deel van het salaris waar de werknemer pensioen over opbouwt). Nadeel voor de werkgever zijn de hoge kosten. Stijgt het salaris? Dan moet het pensioen over de verstreken dienstjaren ook worden aangepast op het hogere salaris. Hiervoor wordt dan een aanvullende koopsom in rekening gebracht. 5

6 De middelloonregeling (grafiek 2) biedt een gegarandeerde uitkering die gebaseerd is op het salaris dat werknemers gemiddeld tijdens hun loopbaan hebben verdiend. Ook bij deze regeling bouwt de werknemer elk jaar een stukje ouderdomspensioen op. Voordeel voor u als werkgever is geen grote schommelingen in premie wanneer de werknemer salarisverhoging krijgt. Een stijging in salaris werkt alleen door in de toekomstige dienstjaren en dus niet over de verstreken dienstjaren zoals bij de eindloonregeling. Om te voorkomen dat het opgebouwde pensioen zijn waarde verliest door inflatie kan het pensioen worden geïndexeerd. Pensioenopbouw over verstreken dienstjaren Pensioen uitkeren Jaarlijkse pensioenopbouw is maximaal 1,657% van de pensioengrondslag (=salaris-franchise) Jaarlijkse pensioenopbouw is maximaal 1,875% van de pensioengrondslag (=salaris-franchise) Pensioen uitkeren Franchise AOW Franchise AOW 67 jaar 67 jaar 1. Eindloonregeling 2. Middelloonregeling *Franchise: het deel van het salaris waarover de deelnemer geen pensioen opbouwt. 2. De premieovereenkomst Men noemt deze regelingen ook wel beschikbare premieregelingen. De pensioenopbouw en de uiteindelijke uitkering zijn afhankelijk van de premie die beschikbaar is (grafiek 3). Voordeel voor de werkgever is dat de premie goed budgetteerbaar is. Met dit systeem worden de pensioenpremies belegd of op een renterekening gezet. De werknemer draagt dus het beleggingsrisico. Op de pensioendatum is er dan een bepaald pensioenkapitaal beschikbaar. Dit pensioenkapitaal wordt gebruikt om de levenslange periodieke pensioenuitkering aan te kopen. Pensioenkapitaal? Pensioen uitkeren Franchise AOW 67 jaar 3. Beschikbare premieregeling 6

7 Let op! Vanaf 1 januari 2015 is er voor pensioenopbouw over een salaris boven ,- geen fiscaal voordeel meer mogelijk. De werknemer bouwt minder pensioen op als het salaris hoger is dan ,-. De werknemer kan wel buiten de pensioenregeling maatregelen treffen. Pensioen en de belasting Voor u als werkgever zijn de pensioenkosten onderdeel van de loonkosten. Deze kunnen op uw winst in mindering worden gebracht voordat u belasting betaalt. De fiscus stelt wel bovengrenzen aan de pensioenopbouw en formuleert hiermee precies wat op het gebied van pensioenen wel en niet mag. Meer informatie daarover vindt u op de website van de belastingdienst. Belangrijk: De werkgever moet gevestigd zijn in Nederland. Wanneer moet u aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds en/of cao? Soms kunt u als werkgever niet zelf de pensioenregeling voor uw medewerkers kiezen. Bijvoorbeeld als u in een bepaalde branche werkt. Of als u een bepaalde cao volgt. Wij kijken vooraf naar ál uw bedrijfsactiviteiten. Voor sommige bedrijfsactiviteiten kunnen er wél verplichtingen zijn. Terwijl dat voor andere bedrijfsactiviteiten niet zo is. 2.4 Welke pensioenmogelijkheden biedt Centraal Beheer Achmea? Wij bieden verschillende pensioenverzekeringen aan. Zowel beschikbare premieregelingen als een middelloonregeling. Voor wie zijn onze collectieve pensioenverzekeringen bedoeld? Bedrijven met werknemers in loondienst Voor wie is onze collectieve pensioenverzekering niet bedoeld? Individuele pensioenoplossingen voor: zelfstandig ondernemers; zelfstandigen zonder personeel (ZZP); directeur-grootaandeelhouders (DGA). De informatie in deze brochure gaat over pensioenoplossingen voor werknemers. Centraal Beheer Achmea biedt daarnaast ook bancaire- en verzekerings oplossingen voor DGA s en zelfstandigen. Voor meer informatie hierover ga naar: 7

8 3. Uw voorbereiding op ons advies. Wij helpen u graag bij het vinden van een oplossing die zo goed mogelijk bij u past. Het is een proces dat we samen met u doorlopen. We laten u graag weten wat u daarbij van ons kunt verwachten. En ook wat wij van u verwachten. Voor het afsluiten van een pensioenverzekering met ons advies rekenen wij advieskosten en kosten gericht op afsluiten Besluit u na ons advies geen pensioen bij ons af te sluiten? Dan betaalt u deze kosten ook. Meer over de advieskosten en kosten gericht op afsluiten leest u in ons Dienstverleningsdocument Pensioenvraag Werkgever. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. U vindt dit document op: Stap voor stap naar een pensioen op maat Onderstaande stappen zijn belangrijk voor een soepele invoering van een nieuwe pensioenregeling. 1. U bereidt zich voor op ons advies Het is belangrijk dat u begrijpt hoe een pensioenregeling werkt en welke producten wij bieden. Alleen dan kunt u ons advies goed begrijpen. Daarom vragen we u deze brochure en het Dienstverleningsdocument Pensioenvraag Werkgever goed door te lezen. Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 2. U wilt betaald advies en gaat akkoord met de advies en afsluitkosten Neemt u contact met ons op. Onze pensioenadviseur maakt dan een afspraak met u op een moment dat het u goed uitkomt. 3. U vult samen met onze pensioenadviseur het inventarisatieformulier in Hiermee krijgen wij een goed beeld van uw situatie. We kijken onder andere naar: Wat is uw financiële situatie? Wat weet u van pensioen? Wat is uw ervaring hiermee? Wat is uw doel? Hoeveel risico wilt of kunt u nemen? 8

9 4. U geeft ons uw werknemer- en partnergegevens door Voor het opstellen van het adviesrapport en de pensioenofferte hebben we uw werknemer- en partnergegevens nodig. 5. U ontvangt het adviesrapport en de pensioenofferte en laat ons weten of u akkoord gaat Uw adviseur bespreekt het adviesrapport met u. Lees alles goed door. Heeft u daarna nog vragen? Neemt u dan contact op met uw adviseur. Wij adviseren u, maar u neemt zelf de beslissing. Wilt u afwijken van ons advies? Dat mag en dat kan. Wij wijzen u dan wel op de risico s die dat met zich meebrengt. Zo kunt u een goede beslissing nemen. Er zijn 4 mogelijkheden: 1. U bent het eens met ons advies en de offerte. Het sluit helemaal aan op uw wensen. 2. U bent het niet (helemaal) eens met het advies. U besluit af te wijken van ons advies. Als u aangeeft wat uw beslissing is, dan sturen wij u een gewijzigde offerte die meer past bij uw wensen. 3. U besluit geen pensioen bij ons af te sluiten. 4. U heeft nog vragen over het advies of de offerte. Neemt u dan contact met ons op. Bent u akkoord met de offerte? Dan ontvangen wij graag het getekende opdrachtformulier. 6. U bent akkoord en geeft ons uw aanvullende werknemergegevens door Voor het opvoeren van de regeling in onze administratie hebben wij alle werknemersgegevens nodig. Zoals bijvoorbeeld adresgegevens. Dan kunnen wij de startbrieven tijdig aan uw werknemers sturen. 7. Wij zorgen voor de juridische vastlegging van de pensioenregeling U ontvangt van ons de uitvoeringsovereenkomst, het pensioenreglement en benodigde informatie rondom het invoeren van de regeling. 8. Uw werknemers hebben een pensioen Binnen drie maanden na ingang van de pensioenregeling ontvangen uw werknemers een polis (alleen bij premieovereenkomst), een startbrief en informatie over de pensioenregeling. In de startbrief staat hoe uw werknemers een pensioen kunnen opbouwen en welke keuzemogelijkheden ze daarbij hebben. Ook laten wij uw werknemers weten hoe zij alle voor hen belangrijke informatie kunnen vinden op internet. 9

10 Wat zijn de uitgangspunten van ons advies? Houdt u bij het lezen van ons advies met het volgende rekening: Wij baseren ons advies op de informatie die wij van u ontvangen Het is belangrijk dat u ons alle informatie geeft die wij nodig hebben voor ons advies. Zo kunnen wij u een oplossing bieden die zo goed mogelijk bij u past. Wij gaan ervan uit dat de informatie die u ons geeft volledig en juist is. Wij adviseren wat wij verstandig vinden in uw situatie Dat hoeft niet noodzakelijk de goedkoopste of duurste verzekering te zijn. Of de verzekering die u wilt. U mag natuurlijk wel zelf besluiten wat u met ons advies wilt doen. Wilt u afwijken van ons advies? Dan sturen wij u een voorstel dat meer past bij uw wensen. Wij wijzen u dan ook op de risico s daarvan. Wij adviseren alleen over pensioenverzekeringen van Centraal Beheer Achmea Wij vergelijken niet voor u of er ergens anders een verzekering is die beter bij u past. Wij adviseren over pensioenverzekeringen en niet over andere financiële behoeftes die u misschien heeft Bijvoorbeeld over het afsluiten van een schadeverzekering. Ook geven wij geen fiscaal advies. U kunt eventueel zelf een fiscaal adviseur raadplegen. Wij adviseren u rechtstreeks. U kunt bij ons altijd terecht met uw vragen Neemt u gerust contact met ons op, bijvoorbeeld als: U meer informatie wilt over het adviestraject. U meer informatie wilt over onze verzekeringen en dekkingen. U een pensioen bij ons heeft afgesloten en u hier vragen over heeft. Uw situatie verandert. Wij houden belangrijke informatie voor u en uw medewerker in de gaten Denk aan ontwikkelingen op pensioengebied en veranderingen in de wetgeving. Is een ontwikkeling belangrijk voor u of uw medewerker? Dan krijgt u dat van ons te horen. En we passen de pensioenregeling aan als dat nodig is. Verandert er iets binnen uw bedrijf? Bijvoorbeeld door een fusie of overname. Geef dit dan aan ons door. Het is dan misschien verstandig uw pensioenverzekering aan te passen. Wij melden het u vooraf als ons advies geld kost. 10

11 4. Wat u moet weten over onze pensioenverzekeringen. We lichten de belangrijkste kenmerken van onze pensioenverzekeringen hieronder toe. Sommige keuzes kunnen belangrijke gevolgen hebben. Deze leggen we dan voor u uit. In het overzicht in hoofdstuk 5 ziet u een aantal belangrijke kenmerken van onze pensioenverzekeringen naast elkaar. 4.1 Algemene kenmerken Hoe lang loopt uw overeenkomst? De uitvoeringsovereenkomst loopt 5 jaar. U kiest hoe u de premie verdeelt Betaalt u zelf de hele premie? Of laat u uw medewerkers voor een deel meebetalen? Betaalt uw medewerker ook mee? Dan houdt u dat deel in op zijn brutosalaris. Dat is gunstig voor u én voor uw medewerker. U betaalt ongeveer 16% minder werkgeverspremies. En uw medewerker betaalt minder belasting. De premiebetaling aan de verzekeraar gaat altijd via u als werkgever. 4.2 Over onze middelloonregeling Wat zijn de belangrijkste kenmerken? Voordeel van de middelloonregeling voor werknemers Bij een middelloonregeling bouwt de medewerker pensioen op basis van het gemiddelde salaris op. De hoogte van de pensioenuitkering staat vast. U geeft als werkgever uw werknemer hiermee zekerheid en duidelijkheid. Stijgt het salaris van de medewerker? Dan stijgt ook de premie. Een salarisstijging werkt alleen door in toekomstige dienstjaren en niet over het verleden. Uw pensioenlasten beheersbaar De pensioenlasten binnen onze middelloonregeling zijn beheersbaar. Hoe? Wij rekenen met een vast rendement: de rekenrente. Dit is het uitgangspunt voor de berekening van de premie. We verrekenen het te verwachten rendement voor de komende vijf jaar vooraf in de premie. Dat noemen wij marktrentecorrectie. Hiermee kunnen we 11

12 voorkomen dat de premie sterk schommelt als gevolg van de renteontwikkeling. Hoe de rente zich de komende jaren ook ontwikkelt, u hoeft zich niet druk te maken over wat dit aan rendement zal opleveren. U weet zo dus vooraf waar u aan toe bent voor de komende vijf jaar. U ontvangt achteraf geen overrente meer, omdat deze al verwerkt is in uw premie. Let op! De maximale jaarlijkse pensioenopbouw bij een middelloon regeling is per 1 januari 2015 verlaagd naar 1,875% per dienstjaar. Kijk voor meer informatie over alle wijzigingen op U bent verzekerd tegen kosten bij individuele waardeoverdracht Komt er een medewerker bij u in dienst? Of gaat uw medewerker uit dienst? Dan kan hij ervoor kiezen om de waarde van zijn opgebouwde pensioenaanspraken mee te nemen naar de nieuwe pensioenregeling. Dit noemen we waardeoverdracht. Tijdens onze uitvoeringsovereenkomst betalen wij de verrekenverschillen voor inkomende en uitgaande wettelijke waardeoverdrachten. Dit geldt alleen bij individuele waardeoverdracht en niet bij collectieve waardeoverdracht. U kunt meer zekerheid bieden dan alleen ouderdomspensioen. Uw medewerkers hebben een aantal keuzes. Binnen de grenzen die u of de wet aangeeft. Ze kiezen bijvoorbeeld zelf op welke leeftijd zij met pensioen gaan. U kunt ook zorgen voor meer zekerheid voor nabestaanden bij het overlijden van uw medewerker. Of meer zekerheid bieden bij arbeidsongeschiktheid. Daarmee biedt u uw personeel in 1 keer een uitgebreid pensioen. Overlijdt uw medewerker? Dan is het belangrijk dat de partner goed verzorgd achterblijft. Met een partnerpensioen krijgt de partner een uitkering zolang hij of zij leeft. U bepaalt hoe het partnerpensioen eruitziet. Er zijn 2 vormen: 1. Partnerpensioen op opbouwbasis Alle deelnemers bouwen partnerpensioen op. Ook als ze op dit moment geen partner hebben. De hoogte van het opgebouwde partnerpensioen hangt af van hoe lang een deelnemer in dienst blijft. Is een deelnemer in dienst gebleven tot aan de pensioendatum? Dan heeft hij het hele partnerpensioen opgebouwd. Gaat de deelnemer uit dienst? Dan blijft het opgebouwde partnerpensioen staan. Overlijdt de deelnemer of ex-deelnemer? Dan krijgt zijn partner een uitkering vanaf dat moment. Heeft de deelnemer geen partner op de pensioendatum? Dan wordt het opgebouwde partnerpensioen ingeruild voor levenslang ouderdomspensioen. 12

13 2. Partnerpensioen op risicobasis Als de deelnemer komt te overlijden, dan krijgt de partner iedere maand een uitkering. Deze variant is goedkoper dan een partnerpensioen op opbouwbasis. Op het moment dat de deelnemer uit dienst gaat komt het partner pensioen op risicobasis te vervallen. Er wordt geen spaarpot opgebouwd. Als de deelnemer van baan verandert, kan er ook niets meegenomen worden. Ook kan er op de pensioendatum niets uitgeruild worden. Op de pensioendatum komt het partnerpensioen op risicobasis te vervallen. Om te voorkomen dat er na de pensioendatum geen dekking meer is kan de deelnemer een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. Hierdoor wordt de aanspraak op direct ingaand levenslang ouderdomspensioen dus verlaagd. U kiest of u een tijdelijk partnerpensioen wilt verzekeren Overlijdt een deelnemer vóór de pensioendatum? Dan krijgt de partner met een tijdelijk partnerpensioen een uitkering tot de AOW-leeftijd. Het inkomen van de deelnemer valt namelijk weg. Gaat een deelnemer uit dienst? Dan is zijn partner niet meer verzekerd voor tijdelijk partnerpensioen. U kiest of u een Anw-hiaat pensioen wilt verzekeren Weinig nabestaanden krijgen tegenwoordig nog een uitkering van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Daardoor krijgen nabestaanden te maken met verlies van inkomen. Een Anw-hiaat pensioen lost dit op. Helemaal of voor een deel. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is standaard verzekerd Wordt een deelnemer arbeidsongeschikt? En komt hij in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) terecht? Dan krijgt de deelnemer vaak veel minder inkomen. Vaak is het dan moeilijk om nog een volledig pensioen op te bouwen. Wordt de deelnemer (voor een deel) arbeidsongeschikt? Dan betalen wij (een deel van) de pensioenpremies. U kiest of u een arbeidsongeschiktheidspensioen aanbiedt Als een deelnemer in de WIA terechtkomt, is het moeilijk om nog een volledig pensioen op te bouwen. Maar ook zijn inkomen wordt minder. Een arbeidsongeschiktheidspensioen beperkt de terugval in inkomen. U kunt het salaris* van de deelnemer laten meetellen voor inkomensbescherming. Of u laat bijvoorbeeld alleen het salaris tot aan de loongrens van de WIA meetellen. * Het salaris is gemaximeerd op ,- bij minder dan 5 deelnemers en op ,- bij 5 of meer deelnemers (bedragen 2014). 13

14 U kiest de toeslag voor uw pensioenregeling Normaal gesproken stijgen de prijzen elk jaar. Een deelnemer kan dan met het opgebouwde pensioen minder kopen. U voorkomt de daling door elk jaar de pensioenen te verhogen. Dit heet toeslagverlening. U kiest of de deelnemers met deeltijdpensioen kunnen U kunt in uw pensioenregeling opnemen dat de deelnemers met deeltijdpensioen mogen. Dit gaat altijd in overleg met u. U kiest of u een ander beleid voert voor oudere deelnemers Soms hebben oudere deelnemers minder intensief werk nodig. Dit kan door in deeltijd te gaan werken. Of door te werken in een lager betaalde functie. Dit heeft invloed op de pensioenaanspraken van de medewerkers. Voor oudere deelnemers biedt de wet een aantal mogelijkheden. Zodat de pensioenaanspraken van oudere deelnemers niet worden aangetast. U kunt opties opnemen in uw pensioenregeling voor oudere deelnemers. Uw medewerkers hebben keuzes In de pensioenregeling spreekt u een flexibele periode af. Binnen de flexibele periode kunnen de medewerkers die deelnemer zijn aan uw pensioenregeling hun eigen keuzes maken. De deelnemer kiest zijn pensioendatum De deelnemer kan ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Of om zijn pensioen nog een tijdje uit te stellen. De pensioendatum ligt altijd binnen de flexibele periode. Dit gebeurt altijd in overleg met u. De deelnemer kan minder gaan werken Biedt u deeltijdpensioen aan in uw pensioenregeling? Dan kan de deelnemer ervoor kiezen om met deeltijdpensioen te gaan. Ook altijd in overleg met u. De deelnemer kiest eventueel voor uitruilen Uitruilen betekent dat een deel van het ouderdomspensioen tot partnerpensioen wordt gerekend of andersom. Daardoor wordt het partner- of ouderdomspensioen hoger. Uitruilen kan als de deelnemer met pensioen of uit dienst gaat. De deelnemer kiest wel of niet voor variatie in uitkering De hoogte van de uitkering van het levenslang ouderdomspensioen kan verschillen. De deelnemer kiest of hij steeds dezelfde uitkering wil krijgen. Of dat hij in bepaalde periodes een hogere of juist lagere uitkering krijgt. 14

15 4.3 Over onze beschikbare premieregeling Wat zijn de belangrijkste kenmerken? Voordeel van een beschikbare premieregeling voor werkgevers U als werkgever bepaalt zelf de hoogte van de premie en komt zo niet voor verrassingen te staan. U weet precies wat u betaalt. Een rekenvoorbeeld: De premie in een beschikbare premieregeling wordt vastgesteld per leeftijdscategorie. De fiscus heeft hier staffels voor samengesteld (zie tabel). Met staffels stelt de fiscus bovengrenzen aan de pensioenopbouw. Jaarsalaris: ,- Parttime%: 80% AOW franchise: ,- (2015) Staffel bij 35 jaar: 8,4% De pensioengrondslag is ,- (jaarsalaris ,- minus AOW franchise ,-) De beschikbare premie is ,- (80% van ,-) x 8,4% (staffel bij 35 jaar) = 1.546,- bruto per jaar. Leeftijdsklassen tot 67 jaar Staffel per Maximale fiscale staffel gebaseerd op een rekenrente van 4% 15 t/m 19 4,1% 20 t/m 24 4,7% 25 t/m 29 5,7% 30 t/m 34 6,9% 35 t/m 39 8,4% 40 t/m 44 10,2% 45 t/m 49 12,5% 50 t/m 54 15,4% 55 t/m 59 18,9% 60 t/m 64 23,6% 65 t/m 66 27,7% U kunt een deel van de volledige premie als werknemersbijdrage verrekenen met het bruto salaris van de deelnemer. Uw medewerker bouwt pensioen op in een beschikbare premieregeling De hoogte van het ouderdomspensioen hangt af van het pensioenkapitaal op en het rendement tot de pensioendatum. Ook de tarieven en de rentestand op de pensioendatum spelen hierbij een rol. De werknemer draagt dus in tegenstelling tot een middelloonregeling het beleggingsrisico. U kunt de beleggingsvrijheid van de werknemer uitbreiden. 15

16 U hoeft u niet te verzekeren tegen kosten bij waardeoverdracht Bij een beschikbare premieregeling kan namelijk geen sprake zijn van kosten bij individuele waardeoverdracht. Wij adviseren u over de verplichte en de vrijwillige onderdelen van de pensioenregeling U kiest dan welke onderdelen van de pensioenregeling gelden voor alle medewerkers. En u bepaalt ook voor welke onderdelen de medewerker zelf kan kiezen. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is standaard meeverzekerd U betaalt premie voor het geval uw werknemer arbeidsongeschikt raakt. Als een medewerker arbeidsongeschikt wordt, is het moeilijk om nog een goed pensioen op te bouwen. Het inkomen daalt namelijk door de arbeidsongeschiktheid. Wordt uw medewerker (voor een deel) arbeidsongeschikt? Dan betalen wij (een deel van) de pensioenpremies. U kiest of u een nabestaandenpensioen wilt verzekeren In uw regeling kunt u een nabestaandenpensioen opnemen. En u bepaalt of het nabestaandenpensioen verplicht meeverzekerd wordt of vrijwillig. De hoogte van het nabestaandenpensioen bepaalt u zelf. Uiteraard binnen de grenzen die de fiscus geeft. Overlijdt uw medewerker voor zijn pensioendatum? Door het nabestaandenpensioen krijgen de nabestaanden dan meer financiële zekerheid. U kiest of u de Anw-hiaatpensioen wilt verzekeren Weinig nabestaanden krijgen tegenwoordig nog een uitkering van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Daardoor krijgen nabestaanden te maken met verlies van inkomen. Een Anw-hiaatpensioen lost dit op. Helemaal of voor een deel. U kiest of uw medewerkers met deeltijdpensioen kunnen U kunt in uw pensioenregeling opnemen dat uw medewerkers met deeltijdpensioen mogen. Dit gaat altijd in overleg met u. 16

17 Uw medewerkers hebben keuzes. Bij het begin van de pensioenregeling bepaalt u welke keuzes uw medewerkers hebben. Uw medewerker kiest zijn pensioendatum Uw medewerker kan ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Of om zijn pensioen nog een tijdje uit te stellen. Dit gebeurt altijd in overleg met u. Uw medewerker kan minder gaan werken Biedt u deeltijdpensioen aan in uw pensioenregeling? Dan kan uw medewerker ervoor kiezen om met deeltijdpensioen te gaan. Dit gaat altijd in overleg met u. Uw medewerker kiest of hij nabestaandenpensioen wil verzekeren Kiest u ervoor om een nabestaandenpensioen op vrijwillige basis aan te bieden? Dan kiest de medewerker of hij dit mee wil verzekeren. U bepaalt de hoogte van het nabestaandenpensioen. Uw medewerker kan extra investeren De medewerker kan investeren voor een hoger pensioen. Of hij investeert extra om straks eerder te kunnen stoppen met werken. Uiteraard kan hij alleen extra investeren binnen de grenzen die de fiscus en uw pensioenregeling geven. De medewerker kan zijn salaris gebruiken om extra te investeren. Maar hij kan ook andere bronnen gebruiken. Bijvoorbeeld een 13e maand, ADV-dagen of overuren. Uw medewerker heeft recht op waardeoverdracht als hij uit dienst gaat Uw werknemer bouwt een pensioenkapitaal op binnen uw pensioenregeling. Gaat hij uit dienst? En gaat hij bij een ander bedrijf werken? Dan heeft hij een wettelijk recht om het opgebouwde pensioenkapitaal mee te nemen. Hij neemt het opgebouwde pensioenkapitaal dan mee naar zijn nieuwe pensioenregeling. Hij moet dit wel op tijd doorgeven. We beleggen de premie van uw medewerkers De hoogte van het pensioen van uw medewerkers is onder andere afhankelijk van het rendement op het opgebouwde pensioenkapitaal. Uw medewerker kiest hoe hij wil beleggen Uw medewerker kan kiezen uit 2 mogelijkheden: beleggen volgens life cycles ; Beleggen in life cycles betekent dat we automatisch steeds minder risicovol beleggen naarmate de pensioendatum dichterbij komt. opting out ; Als u kiest voor onze life cycles met opting out dan kan uw medewerker ook zelf kiezen in welke fondsen hij wil beleggen. Bij deze manier van beleggen kan uw medewerker ook kiezen voor de Basisgarantrekening. 17

18 De medewerker bepaalt zelf de life cycle door zijn risicoprofiel te bepalen Standaard beleggen we in de life cycle gemiddeld. De medewerker kan zijn eigen risicoprofiel via internet bepalen. Wijkt dit risicoprofiel af van de life cycle gemiddeld? Dan beleggen wij volgens de life cycle die bij zijn risicoprofiel past. Belangrijk: Wij zijn wel verantwoordelijk voor de beleggingen, maar niet voor de beleggingsresultaten. 4.4 Wat verder belangrijk is om te weten Wij geven uw werknemers informatie Uw werknemers hebben recht op duidelijke informatie over hun pensioen. Wij geven uw medewerkers daarom alle informatie die zij nodig hebben. Meldt u een nieuwe werknemer aan? Dan krijgt hij van ons een startbrief. Deze brief krijgt hij binnen 3 maanden nadat hij aan de pensioenregeling ging deelnemen. In de startbrief leggen wij de pensioenregeling uit. Dat doen we in duidelijke taal. Uw medewerkers krijgen informatie als er iets verandert. Ook op andere momenten informeren wij uw werknemers. Bijvoorbeeld als zij stoppen met werken, scheiden of met pensioen gaan. Uw medewerkers krijgen ieder jaar een Uniform Pensioenoverzicht In het pensioenoverzicht lezen zij hoeveel pensioen zij op dat moment hebben opgebouwd. En hoeveel pensioen zij krijgen als er niets verandert. Uw medewerkers kunnen op internet hun pensioen bekijken. Voor internet krijgen zij een inlognaam. Uw medewerker kan met vragen altijd bij ons terecht Uw medewerkers kunnen vragen over het pensioen stellen aan de afdeling Pensioenservice. Bijvoorbeeld als ze willen weten wat er gebeurt met het pensioen als ze trouwen, scheiden of een kind krijgen. Of wat er gebeurt als ze uit dienst gaan. Het telefoonnummer van de afdeling Pensioenservice is (055) Nuttige websites Kijk ook eens op deze sites voor meer nuttige informatie over pensioenverzekeringen. (let op inloggen met DigiD) 18

19 5. Een overzicht van onze pensioenverzekeringen. Uitgangspunten Soort regeling Flexibel Renteniers Plan Beschikbare premieregeling Online Werknemers Pensioen Beschikbare premieregeling Individueel Werknemer Pensioen Beschikbare premieregeling Flexibel Bedrijfs Pensioen Marktrente Middelloon regeling Opbouwpercentage X X X 1,875% (per ) Pensioenopbouw tot een maximaal pensioengevend salaris van ,- Contractduur 5 jaar Geen minimale aanvangsleeftijd Pensioendatum: 1ste van de maand waarin verzekerde 67 jaar wordt Deelname verplicht voor alle of een groep werknemers Of maximaal 21 jaar Of maximaal 21 jaar Of maximaal 21 jaar Het is een individuele pensioen toezegging Minimaal aantal deelnemers 1 1 Maximaal 1 5 Minimale contractomvang Minimum gemiddelde jaarpremie per polis 1.500,- bij minder dan 10 deelnemers Minimum gemiddelde jaarpremie per polis 1.500,- bij minder dan 10 deelnemers Minimum gemiddelde jaarpremie per polis 1.500,- En-bloc clausule Financiering Op basis van pensioengrond slag Op basis van pensioengrond slag Op basis van pensioengrond slag Of maximaal 21 jaar Minimaal 5 deelnemers Inkoopsysteem (stortings- Koopsommen) 19

20 Dekking Ouderdomspensioen aankopen bij Achmea of externe partij Partnerpensioen X Niet mogelijk bij een externe partij verplicht of vrijwillig voor alle deelnemers met een partner verplicht voor alle deelnemers met een partner verplicht of vrijwillig voor deelnemer met een partner Anw-hiaatpensioen X Wezenpensioen Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Tijdelijk partnerpensioen X X X Arbeidsongeschiktheidspensioen Keuzemogelijkheden werknemers Beleggen - beleggen volgens de life cycle die past bij het risicoprofiel - opting out: deelnemer kan zelf bepalen hoe wij zijn geld beleggen binnen onze fondsen of Basisgarant rekening X X X Geen keuze, beleggen volgens de life cycle gemiddeld - beleggen volgens de life cycle die past bij het risicoprofiel - opting out: deelnemer kan zelf bepalen hoe wij zijn geld beleggen binnen onze fondsen of Basisgarant rekening 2 vormen: - Risicobasis: verplicht voor deelnemers met partner - Opbouwbasis: verplicht voor alle deelnemers dus met en zonder partner X 20

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers Generali Pensioen Informatie voor werkgevers Generali Pensioen I n h o u ds o p g av e Inleiding Inleiding 2 Het Generali Pensioen 3 Kenmerken van het Generali Pensioen 6 Wet- en regelgeving 7 Service

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl Voorwaarden Hypotheek Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001 > Hypotheek fbto.nl Voorwaarden FBTO Hypotheek Inhoud Inhoud Wie zijn wij? 7 Uitleg van woorden 8 Algemeen 10

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest zelf wat u wel en niet verzekert.

Nadere informatie

Het Garantiepensioen. rentestandkorting

Het Garantiepensioen. rentestandkorting Het Garantiepensioen met rentestandkorting We verrekenen de toekomstige winstdeling direct met u Het Garantiepensioen met rentestandkorting Pag. 3/8 Het Garantiepensioen met rentestandkorting Zekerheid

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek CBVL 15/001 Wat wilt u weten? Wie zijn wij? 1 Uitleg van woorden 2 Algemeen 2.1 De aanvrager 10 2.1.1 Kan iedereen een hypotheek krijgen? 10 2.2 De woning 10

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie