CO 2 rapportage jaar 2012 Boskalis Dolman B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO 2 rapportage jaar 2012 Boskalis Dolman B.V."

Transcriptie

1 CO 2 rapportage jaar 2012 Boskalis Dolman B.V. CO 2 emissie / footprint jaar 2012 Auteur D. Verkuijl Verificatie R. Westerveld Autorisatie E. Meeldijk Kenmerk CO 2 rapportage jaar 2012 Datum September 2013 Versie 004 Status Definitief Pagina 1

2 1 Inleiding Voor u ligt de tweede GHG (Green House Gas) rapportage van Boskalis Dolman B.V. Deze rapportage geeft de CO 2 emissie footprint van 2012 weer, gereflecteerd aan het basisjaar 2011 en kijkt vooruit naar het jaar Onderhavige rapportage van Boskalis Dolman B.V. is opgesteld ten behoeve van het CO 2 bewust certificaat van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). In onderhavige rapportage zijn de verplichte items van de NEN-ISO : 2006, par meegenomen. De opbouw van onderhavige rapportage is volgens het GHG protocol. Deze opbouw is onderstaand visueel weergegeven. (Hoofdstuk 2) Ontwerp CO 2 inventarisatie Definieer organisatiegrenzen Definieer organisatiestructuur Bepaal energiestromen en deel emissies in scope 1, 2 en 3 (Hoofdstuk 3) Verzamel data (Hoofdstuk 4) Bereken emissies Bepaal basisjaar (referentie) = 2011 Data-management; wie, waar in de organisatie heeft gegevens Kwaliteitcheck van de data Gebruik gegegevens Gebruik de juiste methodieken, kentallen en emissiefactoren E.e.a. voldoen aan GHG protocol (Hoofdstuk 5) Doelstelling bepalen Bepaal doelstellingsjaar Bepaal potentieel Selecteer meest kansrijke projecten (kosten, CO 2) (Hoofdstuk 5) Reductie projecten Implementeer projecten Monitor het resultaat (Hoofdstuk 6) Rapporteer resultaten Jaarlijkse rapportage Verzeker volledigheid en transparantie Pagina 2

3 2 Ontwerp CO 2 Inventarisatie 2.1 Broeikasgassen In totaal worden 6 broeikasgassen onderscheiden in het GHG protocol. Koolstof dioxide (CO 2 ); 76,7% Methaangas (CH 4 ); 14,2% Lachgas(N 2 0);8,1% Fluorkoolwaterstof (HFC); 0,6% Perfluorkoolstof(PFC);0,2% Zwavel hexafluoride (SF 6 ); 0,1% Vanuit onze bedrijfsvoering verbruikt Boskalis Dolman B.V. voornamelijk energie voor de grondreiniging installaties, verwarming en overig brandstofverbruik. Het gebruik van deze energiebronnen leidt alleen tot CO 2 -emissies. Om deze reden wordt alleen de CO 2 -emissie gerapporteerd. 2.2 Organisatie Organisatiegrens Boskalis Dolman B.V. is het startbedrijf en enige bedrijf. Onder paragraaf 2.3 is een en ander nader uitgewerkt. De bepaling van de organisatiegrens is uitgebreid beschreven in de navolgende opgestelde memo s: - BKD : Duurzaamheid binnen BKD 2.2 Organisatiestructuur Om duurzaamheid binnen de organisatie van Boskalis Dolman B.V. goed te kunnen ontwikkelen zijn hiervoor medewerkers met specifieke taken toegewezen. Dit zijn medewerkers van de afdeling KAM en de afdeling financiën. Zij krijgen ondersteuning vanuit het veld / MT / directie om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren Taken en verantwoordelijkheden duurzaamheid 1. Algemeen Directeur Boskalis Dolman B.V. De directeur van Boskalis Dolman B.V. heeft als taken en verantwoordelijkheden: Beslissende persoon voor het goedkeuren van de visie/ambitie/doelstellingen en het beleid op het gebied van duurzaamheid binnen het bedrijf; Beslissende persoon voor het goedkeuren van investeringen op het gebied van duurzaamheid binnen het bedrijf; Intern en extern uitdragen van de visie/ambitie/doelstellingen en het beleid van het bedrijf. Pagina 3

4 2. KAM Afdeling Boskalis Dolman B.V. beschikt over een KAM-manager. De taken en verantwoordelijkheden van de KAMmanager zijn: - Bewaken van doelstellingen. - Bewaken kwaliteitssysteem. - Beheer van normen en richtlijnen. - Rapportage aan directie. - Agenderen van duurzaamheid op agenda OMT-overleg. - Implementatie duurzaamheid binnen Boskalis Dolman B.V. - Signaleren van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. - Begeleiden van verbeterprocessen, etc. - Verzorgen van interne / externe communicatie. - CO 2 Prestatieladder implementeren en onderhouden. Bovengenoemde taken en verantwoordelijkheden kunnen worden gedelegeerd naar een KAM-medewerker. 1. Financiële afdeling - Verantwoordelijk voor de inventarisatie van energieverbruiken (gas / elektra / etc.). - Rapportage van de energie verbruiken naar de afdeling KAM. - Vaststellen budget. - Jaarverslag autoriseren. Voor de overige functies binnen Boskalis Dolman en hun bijdrage aan duurzaamheid wordt kortheidshalve verwezen naar de reeds bestaande opgestelde functieprofielen van deze medewerkers. 2.3 Energiestromen en scope verdeling In het begin van ieder kalenderjaar worden de energiestromen in kaart gebracht en zo nodig aangepast. De energiestromen zijn in diverse opgestelde documenten vastgesteld, te weten: - BKD : Duurzaamheid binnen BKD - Memo : CO 2 Prestatieladder - Memo : Invulformulier projectkantoren Elk kwartaal wordt het verbruik en daarmee de CO 2 emissie van elke energiestroom vastgelegd Wagenpark Het wagenpark van Boskalis Dolman B.V. bestaat uit lease-auto s en privéauto s welke voor zakelijk en woon-werkverkeer worden ingezet Scheidingsinstallaties (eigen fabrieken) Het grootste deel van de CO 2 emissies van Boskalis Dolman B.V. (meer dan 80%) vindt plaats op de scheidingslocaties Projecten Voor Boskalis Dolman B.V. zal een deel van de CO 2 emissies plaats vinden op de projecten Kantoor Papendrecht, incl. LAB Boskalis Dolman B.V. is gevestigd in het hoofdkantoor van Boskalis te Papendrecht. Hier is tevens het laboratorium van Boskalis Dolman B.V. gevestigd Technische Dienst, incl gasflessen De Technische Dienst is gevestigd op de locatie van Boskalis bv te Capelle a/d IJssel. Het betreft hier enkel een kantoorunit. Pagina 4

5 2.3.6 Openbaar vervoer Ten opzichte van de totale vervoerskilometers wordt momenteel zeer beperkt gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. De locaties van de projecten en kantoren lenen zich vaak niet voor gebruik van openbaar vervoer. Mogelijke openbaar vervoersmiddelen zijn: Tram Trein Bus Metro Vliegverkeer Bij Boskalis Dolman B.V. wordt zeer sporadisch zakelijk gevlogen Koel- en koudemiddelen De rapportage van koel- en koudemiddelen is conform de handleiding niet verplicht, zodoende zal Boskalis Dolman B.V. deze ook niet rapporteren. Verificatie van cijfers vindt plaats door middel van checks door de verantwoordelijke personen die de data verzamelen. Dit kan op basis van aanwezige meters, inkoopfacturen, etc. Validatie vindt plaats door middel van een check door de afdeling KAM op de verkregen data en de hiervoor geldende herkomst. De cijfers (data) zijn niet geverifieerd door een hiervoor erkende instantie zoals aangegeven in het handboek van de CO 2 Prestatieladder. Pagina 5

6 3 Data verzamelen 3.1 Basisjaar Als basisjaar geldt voor Boskalis Dolman B.V. de CO 2 inventarisatie van 2011 (referentiejaar). In 2011 bedroeg de totale emissie (CO 2 footprint) 2481 ton CO 2, zie onderstaand overzicht, voor details inzake deze cijfers kan contact worden opgenomen met de afdeling KAM van Boskalis Dolman BV. Overzicht CO2 footprint BKD Ton CO2 % Scheidingslocaties (2.3.2.) BMR Schiedam ,9 SBD Amersfoort ,6 GBD Alkmaar 111 4,5 BVNN Groningen-Heereveen 158 6,4 Leasewagens (zakelijk verkeer) (2.3.1.) 140 5,6 Wagens prive (zakelijk gebruik) (2.3.1.) 44 1,8 Vliegreizen (2.3.7.) 8 0,3 Technische Dienst (2.3.5.) 14 0,6 Kantoor Papendrecht (2.3.4.) 25 1,0 Laboratorium Papendrecht (2.3.4.) 51 2,1 Projecten (2.3.3.) AVI-Bodemassen proef 48 1,9 Project Borgharen 5 0,2 Project Oegstgeest 7 0,3 Project TIC-Morcon 170 6,9 Project Zellingwijk 2 0,1 TOTAAL 2481 Ton CO 2 Pagina 6

7 3.2 Datamanagement De gegevens die centraal voorhanden zijn worden vanuit verschillende interne bronnen verzameld door de afdeling KAM in een invulfile in Excel. De frequentie van aanleveren en de contactpersonen staan in voornoemde memo s weergegeven. Bij het toewijzen van energieverbruik van bijvoorbeeld kantoorruimten is de aanname gemaakt dat de betaler ook de verbruiker is. Onderstaand een overzicht van data en betrouwbaarheid hiervan. Informatie Bron Betrouwbaarheid Conversiefactor Onzekerheden Gasverbruik Kantoor Papendrecht, incl LAB Facturen energiemaatschappijen Gegevens zijn betrouwbaar op basis van de gegevens van de energieleverancier. Handboek CO 2 Meterafwijkingen Kantoor Boskalis Dolman is onderdeel van totaal en dus factor personeel toegepast Elektraverbruik kantoor Papendrecht, incl. LAB Gasverbruik gehuurd kantoor TD Elektraverbruik gehuurd kantoor TD Brandstofverbruik lease wagens Brandstofverbruik privé wagens Vliegreizen Facturen energiemaatschappijen Gasverbruik is opgenomen in het totale huurcontract elektraverbruik is opgenomen in het totale huurcontract Overzichten Athlon Salarisadministratie Gegevens (afstanden in km) worden gehaald van internet-site Scheidingslocaties Gasolie / elektra / dieselverbruik op basis van registratielijsten en facturen Projecten Gasolie / elektra / dieselverbruik op basis van registratielijsten en facturen Gegevens zijn betrouwbaar op basis van de gegevens van de energieleverancier. Handboek CO 2 Niet betrouwbaar Handboek CO 2 Niet betrouwbaar Handboek CO 2 Gegevens zijn betrouwbaar op basis van de gegevens van Athlon. Alle privé kilometers worden gedeclareerd, anders worden deze niet vergoed Alle zakelijke vliegreizen worden centraal geregistreerd en gerapporteerd Gegevens zijn betrouwbaar op basis van facturen en registratielijsten Gegevens zijn betrouwbaar op basis van facturen en registratielijsten Handboek CO 2 Handboek CO 2 Handboek CO 2 Handboek CO 2 Handboek CO 2 Op basis van gebruikersoverzicht en kengetallen elektraverbruik bepaalt Meterafwijkingen Kantoor Boskalis Dolman is onderdeel van totaal en dus factor personeel toegepast Op basis van gebruikersoverzicht en kengetallen gasverbruik bepaalt Tankpas Pompafwijkingen / oneigenlijk gebruik tankpas Fouten in opgegeven kilometerlijsten. Werkelijk gevlogen km kunnen afwijken van de afstanden aangegeven op de internet-site Meterafwijkingen Gasolieverbruik op basis van verbruik / uur Meterafwijkingen Gasolieverbruik op basis van verbruik / uur Pagina 7

8 4 Berekenen CO 2 emissies 4.1 Berekening CO 2 emissies De emissies worden als volgt berekend: Verbruikte energie [eenheid] x conversiefactor CO 2 eenheid = CO 2 emissie [CO 2 ] In de vorige hoofdstukken is omschreven hoe de verbruikte energie binnen Boskalis Dolman B.V. in kaart wordt gebracht / wordt geregistreerd. Voor de conversiefactoren wordt gebruik gemaakt van de conversiefactoren zoals deze zijn vastgesteld in het handboek CO 2 Prestatieladder 2.1 d.d. 18 juli Energiestromen / CO2 footprint Alle energiestromen zijn in kaart gebracht. De totale verbruiken van de energiestromen zijn gebaseerd op facturen / standen van aanwezige kwh meters, tellers op gasolietanks, etc. / bijgehouden excell-files. Pagina 8

9 5 Doelstellingen / Reductiemogelijkheden - projecten 5.1 Doelstelling / Reductie mogelijkheden projecten Hiervoor wordt kortheidshalve verwezen naar de energiebeleidsverklaring en het energiemanagement programma (zie bijlage 1). Resultaat 2012: In 2012 bedroeg de totale emissie (CO 2 footprint) 2416 ton CO 2, zie onderstaand overzicht, voor details inzake deze cijfers kan contact worden opgenomen met de afdeling KAM van Boskalis Dolman BV. Ton CO2 % Scheidingslocaties (2.3.2.) BMR Schiedam ,2 SBD Amersfoort 222 9,2 GBD Alkmaar ,7 BVNN Groningen-Heereveen 171 7,1 Leasewagens (2.3.1.) 143 5,9 Wagens prive gebruik (2.3.1.) 39 1,6 Vliegreizen (2.3.7.) 14 0,6 Technische Dienst (2.3.5.) 5 0,2 Kantoor Papendrecht (2.3.4.) 55 2,3 Laboratorium Papendrecht (2.3.4.) 52 2,1 Projecten (2.3.3.) AVI-Bodemassen 0 0,0 Project Zellingwijk 1 0,0 TOTAAL 2416 Ton CO 2 Pagina 9

10 Onderstaand wordt per vastgestelde energiestroom (zie par. 3.2) het afgelopen jaar 2012 geëvalueerd ten opzichte van het referentiejaar Scheidingslocaties (eigen fabrieken) : scope 1+2 Onderstaand een weergave van de CO2 uitstoot van de scheidingsinstallaties over het jaar 2011 (aangepaste cijfers op basis van ervaring door monitoring afgelopen jaar) en Jaar 2011 Installatie Gasolie (l) scope 1 Elektriciteit (kwh scope 2 Aardgas (m3) scope 1 BMR SBD GBD BVNN Installatie Verwerkte ton Ton CO 2 KG CO 2 / verwerkte ton product BMR ,19 SBD ,04 GBD ,23 BVNN ,05 Jaar 2012 Installatie Gasolie (l) scope 1 Elektriciteit (kwh scope 2 Aardgas (m3) scope 1 BMR SBD GBD BVNN Installatie Verwerkte ton Ton CO 2 KG CO 2 / verwerkte ton product BMR ,33 SBD ,85 GBD ,26 BVNN ,70 Pagina 10

11 De verbetering van de cijfers (KG CO 2 / verwerkte ton) is verklaarbaar door: - Verbeterde registratie van de energiehuishouding. - Bewustwording van personeel - BMR en SBD op walstroom. - Logistieke aanpassingen BMR terrein (terrein-indeling, loswal, verhuizing slibloods). - Meer / minder tonnen geproduceerd per locatie. Projecten Boskalis Dolman B.V. : scope 1 (diesel) + 2 (elektra) Over het jaar 2012 waren er geen projecten binnen Boskalis Dolman BV in uitvoering waarop CO 2 gunningvoordeel is verkregen. Er was 1 actueel project in het jaar Project Zellingwijk is (ondanks geen CO 2 project met gunningvoordeel) gemonitoord en geregistreerd. Het project op zich heeft geen significante invloed op de totale CO 2 uitstoot van Boskalis Dolman B.V. en geen op zich staande reductiedoelstelling voor het project. Indien in het jaar 2013 projecten worden opgestart waar Boskalis Dolman B.V. een bijdrage in heeft zullen deze worden meegenomen in de CO 2 footprint van Boskalis Dolman B.V. Een en ander zoals Project Zellingwijk is meegenomen. Kantoor Papendrecht, incl. laboratorium / Technische Dienst (incl. gasflessen): scope 1 (aardgas) + 2 (elektra) De energiestromen en aldus de CO 2 uitstoot is vergelijkbaar met het jaar Het energiemanagementprogramma is uitgevoerd conform vastlegging. De verlaging van de CO 2 uitstoot voor de Technische Dienst is te verklaren doordat de locatie wordt verbouwd en er enkel nog een kantoorunit aanwezig is. Wagenpark Boskalis Dolman B.V. : scope 1 (lease) + 2 (privé) Het wagenpark is ten opzichte van het jaar 2011 qua CO 2 uitstoot niet veel gewijzigd. Voor het jaar 2013 wordt bekeken om het wagenpark om te zetten (hybride auto s zijn 4 jaar in gebruik). Daarnaast wordt vanaf Q bijgehouden welke energielabel (A, B, etc) in gebruik is. Dit om na te gaan of het wagenpark energiezuiniger wordt. Vliegverkeer : scope 2 Bij Boskalis Dolman B.V. wordt sporadisch zakelijk gevlogen. De vliegreizen welke hebben plaatsgevonden zijn marktgedreven en voor 2013 worden er geen significante wijzigingen verwacht betreffende vliegreizen. Het houden van conference calls wordt binnen Boskalis Dolman B.V. gestimuleerd en vliegreizen kunnen hiermee worden beperkt. Openbaar vervoer : scope 1 Ten opzichte van de totale vervoerskilometers wordt momenteel zeer beperkt gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. De locaties van de projecten en kantoren lenen zich vaak niet voor gebruik van openbaar vervoer. Koel- en koudemiddelen : scope 1 De rapportage van koel- en koudemiddelen is conform de handleiding niet verplicht, zodoende zal Boskalis Dolman B.V. deze ook niet rapporteren. Conclusie: Ten opzichte van het jaar 2011 is de overall reductie / absolute CO2 uitstootbesparing : 2,6%. Op dit moment is voor 50% de reductie bereikt van onze hoofdstelling. Opvolging van de doelstellingen vindt plaats middels het energieactieplan. Vooruitkijken naar 2013: Op basis van bovenstaande weergave van de doelstellingen en reductiemogelijkheden is het vooralsnog niet noodzakelijk om de beleidsverklaring aan te passen. Het energiemanagementprogramma is vastgesteld voor het jaar Dit om te komen naar een reductie van 5% in 2020 ten opzichte van het referentiejaar Pagina 11

12 6 Rapporteer resultaten in/externe audits Rapportage resultaten De resultaten over de prestaties op gebied van energieverbruik en CO 2 emissies worden extern en intern gerapporteerd. Dit gebeurt twee jaarlijks en wordt gekoppeld aan de presentaties van jaar- en halfjaarcijfers met een vertraging van ca. 1 maand. Daarnaast wordt breder gerapporteerd over duurzaamheid. Om transparantie te waarborgen is een communicatieplan - kalender (zie bijlage 2) vastgesteld. Hierin staat aan wie en hoe we communiceren en wie hier verantwoordelijk is. In- en externe audits Externe Audits Juli 2012 heeft de certificerende (initiële) audit plaatsgevonden door Bureau Veritas. Het certificaat trede 3 is behaald. Er werden geen tekortkomingen geconstateerd. De tussentijdse audit (12 maandelijkse) door Bureau Veritas is gepland dd 24 en 25 juni Boskalis Dolman BV is voornemens om in 2013 trede 5 te behalen van de CO 2 Prestatieladder, aanvullende audit(s) zullen hiervoor benodigd zijn. Interne audits De eerste interne audit staat gepland dd. 3 juni Pagina 12

13 7 Bijlagen Bijlage 1 : Energiebeleidsverklaring en Energiemanagementprogramma Bijlage 2 : Communicatieplan - kalender Pagina 13

14 Bijlage 1 : Energiebeleidsverklaring en Energiemanagementprogramma Pagina 14

15 Bijlage 2 : Communicatieplan - kalender Pagina 15

CO 2 Inventarisatie Boskalis Dolman

CO 2 Inventarisatie Boskalis Dolman CO 2 Inventarisatie Boskalis Dolman CO 2 emissie / footprint 2011 Auteur D. Verkuijl Verificatie R. Westerveld Autorisatie E. Meeldijk Kenmerk CO 2 inventarisatie 2011 Datum Mei 2012 Versie 004 Status

Nadere informatie

CO 2 rapportage jaar 2013 Boskalis Dolman B.V.

CO 2 rapportage jaar 2013 Boskalis Dolman B.V. CO 2 rapportage jaar 2013 Boskalis Dolman B.V. CO 2 emissie / footprint jaar 2013 Auteur D. Verkuijl Verificatie R. Westerveld Autorisatie E. Meeldijk Kenmerk CO 2 rapportage jaar 2013 Datum Maart 2014

Nadere informatie

CO 2 rapportage jaar 2014 Boskalis Dolman B.V.

CO 2 rapportage jaar 2014 Boskalis Dolman B.V. CO 2 rapportage jaar 2014 Boskalis Dolman B.V. CO 2 emissie / footprint jaar 2014 Auteur D. Verkuijl Verificatie R. Westerveld Autorisatie E. Meeldijk Kenmerk CO 2 rapportage jaar 2014 Datum Maart 2015

Nadere informatie

Maximaal hergebruik bij het reinigingsproces en projecten en het streven naar een zo laag mogelijke CO2 uitstoot per verwerkte ton.

Maximaal hergebruik bij het reinigingsproces en projecten en het streven naar een zo laag mogelijke CO2 uitstoot per verwerkte ton. Invalshoek B : Reductie 4.B.1 5.B.1 Voortgangsrapportage t/m 2 e kwartaal 2016 Versie 2016.07.22/01 Blad 1 van 4 Inleiding Boskalis Dolman BV blijft werken aan haar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Emissie-inventarisrapport

Emissie-inventarisrapport Emissie-inventarisrapport CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: S. Gorter Algemeen directeur Naam: M. van Vuuren-Sanders Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM Memo Aan Kopie aan Directie BAM Techniek Cindy Ensink Manager KAM Van Afdeling Telefoon direct Fax direct E-mail Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM kam@bamtechniek.nl

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Velddriel, 24 oktober Energiemanagementplan

Velddriel, 24 oktober Energiemanagementplan Velddriel, 24 oktober 2016 Energiemanagementplan VERANTWOORDING Document Energiemanagementplan 2016 Opdrachtgever Directie Van den Biggelaar Grond- en waterbouw Auteur J. (Joey) de Groot Datum 24 oktober

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Pagina 1 van 10 CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Alsema B.V. Pagina 2 van 10 INHOUDSOPGAVE Tabel 1: Koppelingstabel Periodieke Rapportage en 7.3 uit de ISO 14064-1... 3 1. Basisgegevens...

Nadere informatie

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA Onderwerp Organisatie O 2 handboek : Rasenberg Infra INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 AFBAKENING... 4 2.1 INLEIDING... 4 2.2 ORGANISATORISCHE AFBAKENING... 4 2.3 ENERGIESTROMEN...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 H2

Periodieke rapportage 2016 H2 Periodieke rapportage 2016 H2 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

A&M Recylcing CO2 Footprint 2012 (totaal: 263 ton CO2)

A&M Recylcing CO2 Footprint 2012 (totaal: 263 ton CO2) A&M Recylcing realiseert eerste CO 2 reductie! Sinds anderhalf jaar staat het onderwerp CO 2 reductie op de agenda bij A&M Recycling. Een belangrijke aanleiding hiervoor is de ambitie om dit jaar niveau

Nadere informatie

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste Carbon Footprint over 2010 en 2011, en de eerste Carbon Footprint Analyse over 2011. Daarin

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2017 H1

Periodieke rapportage 2017 H1 Periodieke rapportage 2017 H1 20-07-2017 Periodieke rapportage 2017 H1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 September 2016

Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2010 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2010 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1 3.A.1 CARBON FOOTPRINT -EMISSIE INVENTARIS DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: CO2-VERSLAG 2010 Hakkers KAM -B- 12-09-11 DEFINITIEF AUTORISATIE OPGESTELD DOOR: Datum: 12-09-11 Paraaf: J. VAN LITH

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 Opdrachtgever : Directie Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KvV Vrijgegeven : RBe Referentie : Periodieke rapportage 1e helft 2015 Versie : 1.0 Status : Definitief

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2012

Periodieke rapportage 2012 Periodieke rapportage 2012 15 april 2013 1-8 15-04-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Basisgegevens... 3 1.1. Beschrijving van de organisatie... 3 1.2. Verantwoordelijkheden... 4 1.3. Basisjaar... 4 1.4. Rapportageperiode...

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Energie management actieplan 2015

Energie management actieplan 2015 Energie management actieplan 2015 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Carbon Footprint rapportage 2013. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12

Carbon Footprint rapportage 2013. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12 Carbon Footprint rapportage 2013 Conform ISO 14064-1 Pagina van 12 1 Naam: Carbon Footprint rapportage 2013 conform ISO 14064-1 Documentversie: 1.1 Datum: Maart 2014 Contactpersoon: Arnoud Fokkens, arnoud.fokkens@ziut.nl,

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator Goedgekeurd door R. Roffel Operationeel Directeur Datum opgesteld 31-01-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2015 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Procedure Energiemanagement... 3 2 Uitkomsten van het energie

Nadere informatie

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: september 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie...

Nadere informatie

Bijlagen : CO2 Uitstoot 2016 Rapportage Maatregellijst CO2 Prestatieladder 2017

Bijlagen : CO2 Uitstoot 2016 Rapportage Maatregellijst CO2 Prestatieladder 2017 CO 2 Emissie inventaris 2016 Auteurs Eindverantwoordelijk : S. van der Lubbe en J.K. Hoogendijk : J.J.M. van der Lubbe Bijlagen : CO2 Uitstoot 2016 Rapportage Maatregellijst CO2 Prestatieladder 2017 IKZ

Nadere informatie

Milon. Carbon Footprint 2013 0-meting

Milon. Carbon Footprint 2013 0-meting Milon Carbon Footprint 2013 0-meting Versie 2; 16 maart 2015 Inleiding Milon onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dat is een doel, maar zit eveneens opgesloten in het DNA van het bedrijf. MVO is ook

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014 Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 Versienummer: 4 Versie datum: 05-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M.

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M. Periodieke rapportage januari - juni 2013 CO₂ prestaties Rijssen, maart 2014 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende

Nadere informatie

CO2 footprint rapportage e half jaar

CO2 footprint rapportage e half jaar CO2 footprint rapportage 2017 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon: 038 85

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V.

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Uit de CO2 inventarisatie over 214 en eerste/tweede kwartaal 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 214 zijn

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker December 2015 Definitief 7 december 2015 1 7 december 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De

Nadere informatie

Interne Audit 24-10-2014. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne Audit 24-10-2014. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne Audit 24-10-2014 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

CO 2 managementplan. 1 Inleiding

CO 2 managementplan. 1 Inleiding CO 2 managementplan Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Energie meetplan... 4 1.2 Planning meetmomenten... 4 1.3 Cofely Zuid Nederland... 4 Scope 1 emissies... 4 Scope 2 emissies... 4 1.4 Project Renovatie gemaal

Nadere informatie

1 van 10. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014

1 van 10. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014 1 van 10 Periodieke rapportage: CO2 Rapportage 2014 eerste helft Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014 2 van 10 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon Footprint 2013 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. April 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres: Groenestein 12b

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

De CO2 prestatieladder kent 3 scopes. Deze betreffend de uitstoot van CO2 als gevolg van de volgende activiteiten:

De CO2 prestatieladder kent 3 scopes. Deze betreffend de uitstoot van CO2 als gevolg van de volgende activiteiten: CO2 inventarisatie 2011 Scope 1 & 2 Inleiding: Om te voldoen aan de CO2 prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (afgekort skao) heeft Klaver Fietsparkeervoorziening

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 3 4 5 6 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1

Nadere informatie

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld

Nadere informatie

Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016

Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016 Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016 CO2-prestatieladder niveau 3. Voortgang reductiedoelstellingen Breukelen, 18 november 2016 Peggy Nab Akkoord namens directie Datum:

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2014, 1 e helft. Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport 2014, 1 e helft. Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2014, 1 e helft Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 2.1.

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Datum: Januari 2013 Bezoekadres Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham Postadres Postbus 12 7683 ZG Den Ham T +31 (0) 546 67 88 88 F +31 (0) 546 67 28 25 E

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 MILON Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 Versie 1; 26 juni 2015 Inleiding MILON onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dat is een doel, maar zit eveneens opgesloten in het DNA van het bedrijf.

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

CO2 footprint. 2011 InTraffic

CO2 footprint. 2011 InTraffic CO2 footprint 2011 InTraffic Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 17/2/2011 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 22/2/2012 Marije de Vreeze Gegevens CO2 footprint 0.3 13/3/2012 Marije de

Nadere informatie

Carbon footprint Paul Melis Boomverzorging. Carbon footprint. Paul Melis Boomverzorging. Datum: 8 augustus Augustus 2016.

Carbon footprint Paul Melis Boomverzorging. Carbon footprint. Paul Melis Boomverzorging. Datum: 8 augustus Augustus 2016. Carbon footprint Paul Melis Boomverzorging Datum: 8 augustus 2016 Status: definitief Pagina 1 van 13 Carbon footprint Paul Melis Boomverzorging Bedrijfsgegevens Bedrijf: Paul Melis Boomverzorging Bezoekadres:

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem 2014-1 ste half jaar 2015 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Management review - invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4

Nadere informatie

A. Inzicht CO2-footprint De Beijer

A. Inzicht CO2-footprint De Beijer A. Inzicht footprint De Beijer Omschrijving CO2 (ton) 2015 CO2 (ton) 1e helft 2016 Scope 1 S1-2B Personenvervoer - conventioneel personenvervoer (dieselverbruik personenvervoer) 0,0 0,0 (directe) S1-2B

Nadere informatie

CO2 beleidsplan J.P. Schilder B.V.

CO2 beleidsplan J.P. Schilder B.V. CO2 beleidsplan J.P. Schilder B.V. pagina 1 van 9 CO 2 beleidsplan 13-01-2014 Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1 Onderzoek... 3 1.2 Referentiejaar... 4 2. TOEPASSINGSGEBIED EN REIKWIJDTE VAN HET CO 2 BELEIDSPLAN...

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Organisatie Kenmerk Document Ploegmakers Groep B.V. CO2 PRESTATIELADDER 3.B.2_2 Energiemeetplan 2013-2015 Datum 2015-04-21 Versie

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F.

Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F. Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F. Datum: 07 maart 2017 Status: concept Pagina 1 van 13 Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Sinke Onkruidbeheersing V.O.F.

Nadere informatie

Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011

Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Auteurs R. Neleman en B. Spaltman Autorisatie F. van der Sanden en M. Aben Kenmerk Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Datum 27 oktober 2011 Versie 1.0

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015 CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 215 Uit de CO2 inventarisatie over 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 215 zijn de gegevens

Nadere informatie

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Datum: 24 maart 2015 Status: concept Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bedrijfsgegevens Bedrijf: Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bezoekadres: Marssteden

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO

2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: 2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker 23 november 2016 Definitief November 2016 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

CO2 Footprint rapportage 2015 Raedthuys Holding B.V.

CO2 Footprint rapportage 2015 Raedthuys Holding B.V. CO2 Footprint rapportage 2015 Raedthuys Holding B.V. Naam opdrachtgever: Raedthuys Holding B.V. Adres: Hengelosestraat 569 Plaats: Enschede Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats

Nadere informatie