CO 2 rapportage jaar 2012 Boskalis Dolman B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO 2 rapportage jaar 2012 Boskalis Dolman B.V."

Transcriptie

1 CO 2 rapportage jaar 2012 Boskalis Dolman B.V. CO 2 emissie / footprint jaar 2012 Auteur D. Verkuijl Verificatie R. Westerveld Autorisatie E. Meeldijk Kenmerk CO 2 rapportage jaar 2012 Datum September 2013 Versie 004 Status Definitief Pagina 1

2 1 Inleiding Voor u ligt de tweede GHG (Green House Gas) rapportage van Boskalis Dolman B.V. Deze rapportage geeft de CO 2 emissie footprint van 2012 weer, gereflecteerd aan het basisjaar 2011 en kijkt vooruit naar het jaar Onderhavige rapportage van Boskalis Dolman B.V. is opgesteld ten behoeve van het CO 2 bewust certificaat van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). In onderhavige rapportage zijn de verplichte items van de NEN-ISO : 2006, par meegenomen. De opbouw van onderhavige rapportage is volgens het GHG protocol. Deze opbouw is onderstaand visueel weergegeven. (Hoofdstuk 2) Ontwerp CO 2 inventarisatie Definieer organisatiegrenzen Definieer organisatiestructuur Bepaal energiestromen en deel emissies in scope 1, 2 en 3 (Hoofdstuk 3) Verzamel data (Hoofdstuk 4) Bereken emissies Bepaal basisjaar (referentie) = 2011 Data-management; wie, waar in de organisatie heeft gegevens Kwaliteitcheck van de data Gebruik gegegevens Gebruik de juiste methodieken, kentallen en emissiefactoren E.e.a. voldoen aan GHG protocol (Hoofdstuk 5) Doelstelling bepalen Bepaal doelstellingsjaar Bepaal potentieel Selecteer meest kansrijke projecten (kosten, CO 2) (Hoofdstuk 5) Reductie projecten Implementeer projecten Monitor het resultaat (Hoofdstuk 6) Rapporteer resultaten Jaarlijkse rapportage Verzeker volledigheid en transparantie Pagina 2

3 2 Ontwerp CO 2 Inventarisatie 2.1 Broeikasgassen In totaal worden 6 broeikasgassen onderscheiden in het GHG protocol. Koolstof dioxide (CO 2 ); 76,7% Methaangas (CH 4 ); 14,2% Lachgas(N 2 0);8,1% Fluorkoolwaterstof (HFC); 0,6% Perfluorkoolstof(PFC);0,2% Zwavel hexafluoride (SF 6 ); 0,1% Vanuit onze bedrijfsvoering verbruikt Boskalis Dolman B.V. voornamelijk energie voor de grondreiniging installaties, verwarming en overig brandstofverbruik. Het gebruik van deze energiebronnen leidt alleen tot CO 2 -emissies. Om deze reden wordt alleen de CO 2 -emissie gerapporteerd. 2.2 Organisatie Organisatiegrens Boskalis Dolman B.V. is het startbedrijf en enige bedrijf. Onder paragraaf 2.3 is een en ander nader uitgewerkt. De bepaling van de organisatiegrens is uitgebreid beschreven in de navolgende opgestelde memo s: - BKD : Duurzaamheid binnen BKD 2.2 Organisatiestructuur Om duurzaamheid binnen de organisatie van Boskalis Dolman B.V. goed te kunnen ontwikkelen zijn hiervoor medewerkers met specifieke taken toegewezen. Dit zijn medewerkers van de afdeling KAM en de afdeling financiën. Zij krijgen ondersteuning vanuit het veld / MT / directie om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren Taken en verantwoordelijkheden duurzaamheid 1. Algemeen Directeur Boskalis Dolman B.V. De directeur van Boskalis Dolman B.V. heeft als taken en verantwoordelijkheden: Beslissende persoon voor het goedkeuren van de visie/ambitie/doelstellingen en het beleid op het gebied van duurzaamheid binnen het bedrijf; Beslissende persoon voor het goedkeuren van investeringen op het gebied van duurzaamheid binnen het bedrijf; Intern en extern uitdragen van de visie/ambitie/doelstellingen en het beleid van het bedrijf. Pagina 3

4 2. KAM Afdeling Boskalis Dolman B.V. beschikt over een KAM-manager. De taken en verantwoordelijkheden van de KAMmanager zijn: - Bewaken van doelstellingen. - Bewaken kwaliteitssysteem. - Beheer van normen en richtlijnen. - Rapportage aan directie. - Agenderen van duurzaamheid op agenda OMT-overleg. - Implementatie duurzaamheid binnen Boskalis Dolman B.V. - Signaleren van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. - Begeleiden van verbeterprocessen, etc. - Verzorgen van interne / externe communicatie. - CO 2 Prestatieladder implementeren en onderhouden. Bovengenoemde taken en verantwoordelijkheden kunnen worden gedelegeerd naar een KAM-medewerker. 1. Financiële afdeling - Verantwoordelijk voor de inventarisatie van energieverbruiken (gas / elektra / etc.). - Rapportage van de energie verbruiken naar de afdeling KAM. - Vaststellen budget. - Jaarverslag autoriseren. Voor de overige functies binnen Boskalis Dolman en hun bijdrage aan duurzaamheid wordt kortheidshalve verwezen naar de reeds bestaande opgestelde functieprofielen van deze medewerkers. 2.3 Energiestromen en scope verdeling In het begin van ieder kalenderjaar worden de energiestromen in kaart gebracht en zo nodig aangepast. De energiestromen zijn in diverse opgestelde documenten vastgesteld, te weten: - BKD : Duurzaamheid binnen BKD - Memo : CO 2 Prestatieladder - Memo : Invulformulier projectkantoren Elk kwartaal wordt het verbruik en daarmee de CO 2 emissie van elke energiestroom vastgelegd Wagenpark Het wagenpark van Boskalis Dolman B.V. bestaat uit lease-auto s en privéauto s welke voor zakelijk en woon-werkverkeer worden ingezet Scheidingsinstallaties (eigen fabrieken) Het grootste deel van de CO 2 emissies van Boskalis Dolman B.V. (meer dan 80%) vindt plaats op de scheidingslocaties Projecten Voor Boskalis Dolman B.V. zal een deel van de CO 2 emissies plaats vinden op de projecten Kantoor Papendrecht, incl. LAB Boskalis Dolman B.V. is gevestigd in het hoofdkantoor van Boskalis te Papendrecht. Hier is tevens het laboratorium van Boskalis Dolman B.V. gevestigd Technische Dienst, incl gasflessen De Technische Dienst is gevestigd op de locatie van Boskalis bv te Capelle a/d IJssel. Het betreft hier enkel een kantoorunit. Pagina 4

5 2.3.6 Openbaar vervoer Ten opzichte van de totale vervoerskilometers wordt momenteel zeer beperkt gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. De locaties van de projecten en kantoren lenen zich vaak niet voor gebruik van openbaar vervoer. Mogelijke openbaar vervoersmiddelen zijn: Tram Trein Bus Metro Vliegverkeer Bij Boskalis Dolman B.V. wordt zeer sporadisch zakelijk gevlogen Koel- en koudemiddelen De rapportage van koel- en koudemiddelen is conform de handleiding niet verplicht, zodoende zal Boskalis Dolman B.V. deze ook niet rapporteren. Verificatie van cijfers vindt plaats door middel van checks door de verantwoordelijke personen die de data verzamelen. Dit kan op basis van aanwezige meters, inkoopfacturen, etc. Validatie vindt plaats door middel van een check door de afdeling KAM op de verkregen data en de hiervoor geldende herkomst. De cijfers (data) zijn niet geverifieerd door een hiervoor erkende instantie zoals aangegeven in het handboek van de CO 2 Prestatieladder. Pagina 5

6 3 Data verzamelen 3.1 Basisjaar Als basisjaar geldt voor Boskalis Dolman B.V. de CO 2 inventarisatie van 2011 (referentiejaar). In 2011 bedroeg de totale emissie (CO 2 footprint) 2481 ton CO 2, zie onderstaand overzicht, voor details inzake deze cijfers kan contact worden opgenomen met de afdeling KAM van Boskalis Dolman BV. Overzicht CO2 footprint BKD Ton CO2 % Scheidingslocaties (2.3.2.) BMR Schiedam ,9 SBD Amersfoort ,6 GBD Alkmaar 111 4,5 BVNN Groningen-Heereveen 158 6,4 Leasewagens (zakelijk verkeer) (2.3.1.) 140 5,6 Wagens prive (zakelijk gebruik) (2.3.1.) 44 1,8 Vliegreizen (2.3.7.) 8 0,3 Technische Dienst (2.3.5.) 14 0,6 Kantoor Papendrecht (2.3.4.) 25 1,0 Laboratorium Papendrecht (2.3.4.) 51 2,1 Projecten (2.3.3.) AVI-Bodemassen proef 48 1,9 Project Borgharen 5 0,2 Project Oegstgeest 7 0,3 Project TIC-Morcon 170 6,9 Project Zellingwijk 2 0,1 TOTAAL 2481 Ton CO 2 Pagina 6

7 3.2 Datamanagement De gegevens die centraal voorhanden zijn worden vanuit verschillende interne bronnen verzameld door de afdeling KAM in een invulfile in Excel. De frequentie van aanleveren en de contactpersonen staan in voornoemde memo s weergegeven. Bij het toewijzen van energieverbruik van bijvoorbeeld kantoorruimten is de aanname gemaakt dat de betaler ook de verbruiker is. Onderstaand een overzicht van data en betrouwbaarheid hiervan. Informatie Bron Betrouwbaarheid Conversiefactor Onzekerheden Gasverbruik Kantoor Papendrecht, incl LAB Facturen energiemaatschappijen Gegevens zijn betrouwbaar op basis van de gegevens van de energieleverancier. Handboek CO 2 Meterafwijkingen Kantoor Boskalis Dolman is onderdeel van totaal en dus factor personeel toegepast Elektraverbruik kantoor Papendrecht, incl. LAB Gasverbruik gehuurd kantoor TD Elektraverbruik gehuurd kantoor TD Brandstofverbruik lease wagens Brandstofverbruik privé wagens Vliegreizen Facturen energiemaatschappijen Gasverbruik is opgenomen in het totale huurcontract elektraverbruik is opgenomen in het totale huurcontract Overzichten Athlon Salarisadministratie Gegevens (afstanden in km) worden gehaald van internet-site Scheidingslocaties Gasolie / elektra / dieselverbruik op basis van registratielijsten en facturen Projecten Gasolie / elektra / dieselverbruik op basis van registratielijsten en facturen Gegevens zijn betrouwbaar op basis van de gegevens van de energieleverancier. Handboek CO 2 Niet betrouwbaar Handboek CO 2 Niet betrouwbaar Handboek CO 2 Gegevens zijn betrouwbaar op basis van de gegevens van Athlon. Alle privé kilometers worden gedeclareerd, anders worden deze niet vergoed Alle zakelijke vliegreizen worden centraal geregistreerd en gerapporteerd Gegevens zijn betrouwbaar op basis van facturen en registratielijsten Gegevens zijn betrouwbaar op basis van facturen en registratielijsten Handboek CO 2 Handboek CO 2 Handboek CO 2 Handboek CO 2 Handboek CO 2 Op basis van gebruikersoverzicht en kengetallen elektraverbruik bepaalt Meterafwijkingen Kantoor Boskalis Dolman is onderdeel van totaal en dus factor personeel toegepast Op basis van gebruikersoverzicht en kengetallen gasverbruik bepaalt Tankpas Pompafwijkingen / oneigenlijk gebruik tankpas Fouten in opgegeven kilometerlijsten. Werkelijk gevlogen km kunnen afwijken van de afstanden aangegeven op de internet-site Meterafwijkingen Gasolieverbruik op basis van verbruik / uur Meterafwijkingen Gasolieverbruik op basis van verbruik / uur Pagina 7

8 4 Berekenen CO 2 emissies 4.1 Berekening CO 2 emissies De emissies worden als volgt berekend: Verbruikte energie [eenheid] x conversiefactor CO 2 eenheid = CO 2 emissie [CO 2 ] In de vorige hoofdstukken is omschreven hoe de verbruikte energie binnen Boskalis Dolman B.V. in kaart wordt gebracht / wordt geregistreerd. Voor de conversiefactoren wordt gebruik gemaakt van de conversiefactoren zoals deze zijn vastgesteld in het handboek CO 2 Prestatieladder 2.1 d.d. 18 juli Energiestromen / CO2 footprint Alle energiestromen zijn in kaart gebracht. De totale verbruiken van de energiestromen zijn gebaseerd op facturen / standen van aanwezige kwh meters, tellers op gasolietanks, etc. / bijgehouden excell-files. Pagina 8

9 5 Doelstellingen / Reductiemogelijkheden - projecten 5.1 Doelstelling / Reductie mogelijkheden projecten Hiervoor wordt kortheidshalve verwezen naar de energiebeleidsverklaring en het energiemanagement programma (zie bijlage 1). Resultaat 2012: In 2012 bedroeg de totale emissie (CO 2 footprint) 2416 ton CO 2, zie onderstaand overzicht, voor details inzake deze cijfers kan contact worden opgenomen met de afdeling KAM van Boskalis Dolman BV. Ton CO2 % Scheidingslocaties (2.3.2.) BMR Schiedam ,2 SBD Amersfoort 222 9,2 GBD Alkmaar ,7 BVNN Groningen-Heereveen 171 7,1 Leasewagens (2.3.1.) 143 5,9 Wagens prive gebruik (2.3.1.) 39 1,6 Vliegreizen (2.3.7.) 14 0,6 Technische Dienst (2.3.5.) 5 0,2 Kantoor Papendrecht (2.3.4.) 55 2,3 Laboratorium Papendrecht (2.3.4.) 52 2,1 Projecten (2.3.3.) AVI-Bodemassen 0 0,0 Project Zellingwijk 1 0,0 TOTAAL 2416 Ton CO 2 Pagina 9

10 Onderstaand wordt per vastgestelde energiestroom (zie par. 3.2) het afgelopen jaar 2012 geëvalueerd ten opzichte van het referentiejaar Scheidingslocaties (eigen fabrieken) : scope 1+2 Onderstaand een weergave van de CO2 uitstoot van de scheidingsinstallaties over het jaar 2011 (aangepaste cijfers op basis van ervaring door monitoring afgelopen jaar) en Jaar 2011 Installatie Gasolie (l) scope 1 Elektriciteit (kwh scope 2 Aardgas (m3) scope 1 BMR SBD GBD BVNN Installatie Verwerkte ton Ton CO 2 KG CO 2 / verwerkte ton product BMR ,19 SBD ,04 GBD ,23 BVNN ,05 Jaar 2012 Installatie Gasolie (l) scope 1 Elektriciteit (kwh scope 2 Aardgas (m3) scope 1 BMR SBD GBD BVNN Installatie Verwerkte ton Ton CO 2 KG CO 2 / verwerkte ton product BMR ,33 SBD ,85 GBD ,26 BVNN ,70 Pagina 10

11 De verbetering van de cijfers (KG CO 2 / verwerkte ton) is verklaarbaar door: - Verbeterde registratie van de energiehuishouding. - Bewustwording van personeel - BMR en SBD op walstroom. - Logistieke aanpassingen BMR terrein (terrein-indeling, loswal, verhuizing slibloods). - Meer / minder tonnen geproduceerd per locatie. Projecten Boskalis Dolman B.V. : scope 1 (diesel) + 2 (elektra) Over het jaar 2012 waren er geen projecten binnen Boskalis Dolman BV in uitvoering waarop CO 2 gunningvoordeel is verkregen. Er was 1 actueel project in het jaar Project Zellingwijk is (ondanks geen CO 2 project met gunningvoordeel) gemonitoord en geregistreerd. Het project op zich heeft geen significante invloed op de totale CO 2 uitstoot van Boskalis Dolman B.V. en geen op zich staande reductiedoelstelling voor het project. Indien in het jaar 2013 projecten worden opgestart waar Boskalis Dolman B.V. een bijdrage in heeft zullen deze worden meegenomen in de CO 2 footprint van Boskalis Dolman B.V. Een en ander zoals Project Zellingwijk is meegenomen. Kantoor Papendrecht, incl. laboratorium / Technische Dienst (incl. gasflessen): scope 1 (aardgas) + 2 (elektra) De energiestromen en aldus de CO 2 uitstoot is vergelijkbaar met het jaar Het energiemanagementprogramma is uitgevoerd conform vastlegging. De verlaging van de CO 2 uitstoot voor de Technische Dienst is te verklaren doordat de locatie wordt verbouwd en er enkel nog een kantoorunit aanwezig is. Wagenpark Boskalis Dolman B.V. : scope 1 (lease) + 2 (privé) Het wagenpark is ten opzichte van het jaar 2011 qua CO 2 uitstoot niet veel gewijzigd. Voor het jaar 2013 wordt bekeken om het wagenpark om te zetten (hybride auto s zijn 4 jaar in gebruik). Daarnaast wordt vanaf Q bijgehouden welke energielabel (A, B, etc) in gebruik is. Dit om na te gaan of het wagenpark energiezuiniger wordt. Vliegverkeer : scope 2 Bij Boskalis Dolman B.V. wordt sporadisch zakelijk gevlogen. De vliegreizen welke hebben plaatsgevonden zijn marktgedreven en voor 2013 worden er geen significante wijzigingen verwacht betreffende vliegreizen. Het houden van conference calls wordt binnen Boskalis Dolman B.V. gestimuleerd en vliegreizen kunnen hiermee worden beperkt. Openbaar vervoer : scope 1 Ten opzichte van de totale vervoerskilometers wordt momenteel zeer beperkt gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. De locaties van de projecten en kantoren lenen zich vaak niet voor gebruik van openbaar vervoer. Koel- en koudemiddelen : scope 1 De rapportage van koel- en koudemiddelen is conform de handleiding niet verplicht, zodoende zal Boskalis Dolman B.V. deze ook niet rapporteren. Conclusie: Ten opzichte van het jaar 2011 is de overall reductie / absolute CO2 uitstootbesparing : 2,6%. Op dit moment is voor 50% de reductie bereikt van onze hoofdstelling. Opvolging van de doelstellingen vindt plaats middels het energieactieplan. Vooruitkijken naar 2013: Op basis van bovenstaande weergave van de doelstellingen en reductiemogelijkheden is het vooralsnog niet noodzakelijk om de beleidsverklaring aan te passen. Het energiemanagementprogramma is vastgesteld voor het jaar Dit om te komen naar een reductie van 5% in 2020 ten opzichte van het referentiejaar Pagina 11

12 6 Rapporteer resultaten in/externe audits Rapportage resultaten De resultaten over de prestaties op gebied van energieverbruik en CO 2 emissies worden extern en intern gerapporteerd. Dit gebeurt twee jaarlijks en wordt gekoppeld aan de presentaties van jaar- en halfjaarcijfers met een vertraging van ca. 1 maand. Daarnaast wordt breder gerapporteerd over duurzaamheid. Om transparantie te waarborgen is een communicatieplan - kalender (zie bijlage 2) vastgesteld. Hierin staat aan wie en hoe we communiceren en wie hier verantwoordelijk is. In- en externe audits Externe Audits Juli 2012 heeft de certificerende (initiële) audit plaatsgevonden door Bureau Veritas. Het certificaat trede 3 is behaald. Er werden geen tekortkomingen geconstateerd. De tussentijdse audit (12 maandelijkse) door Bureau Veritas is gepland dd 24 en 25 juni Boskalis Dolman BV is voornemens om in 2013 trede 5 te behalen van de CO 2 Prestatieladder, aanvullende audit(s) zullen hiervoor benodigd zijn. Interne audits De eerste interne audit staat gepland dd. 3 juni Pagina 12

13 7 Bijlagen Bijlage 1 : Energiebeleidsverklaring en Energiemanagementprogramma Bijlage 2 : Communicatieplan - kalender Pagina 13

14 Bijlage 1 : Energiebeleidsverklaring en Energiemanagementprogramma Pagina 14

15 Bijlage 2 : Communicatieplan - kalender Pagina 15

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2011-2015

Energie Management Actieplan 2011-2015 Energie Management Actieplan 2011-2015 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 December 2011 Update Augustus 2013 Waaronder de werkmaatschappijen; Pinetum Beheer BV BKC BV BKC NL Nano7 Nano 7 6902 KD ZEVENAAR

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Verantwoording Titel 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

A. Emissie Inventaris

A. Emissie Inventaris A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/14 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Energiemanagement Strukton Groep

Energiemanagement Strukton Groep Energiemanagement Strukton Groep Krispijn Beek Strukton Bouw, Civiel & Worksphere 24 mei 2012 Versie 1.2 1 Energiemanagement Strukton Groep Inhoud 2 Energiemanagement Strukton Groep 3 Energiemanagement

Nadere informatie

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf CO 2 -PRESTATIELADDER Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Paraaf Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur innovatie en milieu Goedkeuring J.C. Bijlsma Directeur OPDRACHTGEVER Correspondentie

Nadere informatie