Zwemschool Instituut voor Sportstudies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zwemschool Instituut voor Sportstudies"

Transcriptie

1 Zwemschool Instituut voor Sportstudies

2 Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1. Kinderen opleiden voor het Zwem-ABC 4 2. Het voortraject/ spettertraject 5 3. Aanleren van de zwemslagen 6 4. Perfectioneren van zwemslagen, het aanleren van overige vaardigheden en het opbouwen van conditie gericht op het afzwemmen 6 5. Vervolg in de vorm van het B en /of C diploma 7 6. Leerlingvolgsysteem (lvs) 7 7. Aanmelden en afmelden 8 8. Veel gestelde vragen 9 9. Regels Zwemschool Instituut voor Sportstudies Zwemtijden / Tarieven / Contactgegevens 11 2

3 Woord vooraf Eindelijk is het zover uw kind mag op zwemles! Bij de Zwemschool Instituut voor Sportstudies bent u bij het juiste adres! Met meer dan tien jaar ervaring, enthousiaste en gediplomeerde instructeurs en een ruim zwembad is dit de ideale plaats voor de zwemlessen van uw kind. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen persoonlijke aandacht krijgen en werken daarom met kleine groepjes. Voor de meeste kinderen is het krijgen van zwemles een spannende en nieuwe ervaring. In deze folder leest u alles over onze visie en werkwijze. Ook staat er praktische informatie in over lestijden en prijzen. Voor informatie over de zwemschool als leerwerkbedrijf, de organisatie, een routebeschrijving en het parkeerbeleid kunt u een kijkje nemen op de site: Natuurlijk bent u, samen met uw kind(eren), van harte welkom om eens de sfeer op onze zwemschool te komen proeven. Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten. Ad Reinstra Manager Zwemschool Instituut voor Sportstudies Leren zwemmen is een uitdaging waarbij plezier voorop staat! 3

4 1. Kinderen opleiden voor het ZWEM-ABC U wilt graag dat uw kind goed leert zwemmen. Dat is belangrijk, want tenslotte wilt u uw kind met een gerust hart het water in laten gaan. Bij de Zwemschool van het Instituut voor Sportstudies haalt uw kind op een leuke, speelse en efficiënte manier zijn of haar Zwem ABC. De drie deeldiploma s waar dit uit bestaat zijn de elementaire zwemdiploma s die uitgegeven en erkend worden door de Nationale Raad Zwemdiploma s (NPZ-NRZ). Het Zwem ABC is een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier! Pas na het behalen van het Zwem-ABC kan worden gesteld dat uw kind (volledig ) zwemvaardig is. We merken dat er vaak gestopt wordt na het B-diploma. Hierdoor mist uw kind belangrijke en noodzakelijke vaardigheden gericht op het redden van jezelf in water (survival), maar ook het verbeteren van de zwemtechnieken en het leren zwemmen van grotere afstanden. Allemaal belangrijke aspecten voor de veiligheid van uw kind. Binnen het leren zwemmen hanteert de Zwemschool Instituut voor Sportstudies acht basiselementen die in de lessen naar voren komen. In elke les wordt gekozen voor een verdieping in een enkel basiselement of juist voor een verbreding waardoor meerdere basiselementen aan bod komen. Deze keuze is mede afhankelijk van de fase van het motorisch leerproces waarin het kind zich bevindt. De acht basiselementen waarmee gewerkt worden zijn: Te water gaan Drijven Ademhalen Voortbewegen Rug- en schoolslag, borst- en rugcrawl Draaien/kantelen Onder water zwemmen Watertrappelen Survival Het opleidingstraject delen wij op in fasen: 1. Voortraject 2. Aanleren en oefenen van de zwemslagen 3. Perfectioneren van zwemslagen, het aanleren van overige vaardigheden en het opbouwen van conditie gericht op het afzwemmen. 4. Vervolg in de vorm van een B en/of C diploma. De fasen van het opleidingstraject worden nader toegelicht op de volgende pagina s. 4

5 2. Het voortraject/spettertraject In deze fase leert uw kind alles wat nodig is om te zorgen dat het zich veilig en prettig voelt in het water. Dé voorwaarde om te leren zwemmen! Het is belangrijk dat de kinderen plezier hebben in het water. De acht basiselementen worden verwerkt in spelvormen, waarbij de kinderen op hun eigen niveau worden uitgedaagd. Wij noemen dat spelend leren. In elke les komt een aantal elementen terug, zodat ze vertrouwd raken met alle vaardigheden. Kenmerkend voor het voortraject is dat we beginnen in ondiep water, zodat kinderen zich veilig voelen. Daarnaast wordt in principe zonder drijfmiddelen gewerkt waardoor kinderen zelf actief bewegingen dienen uit te voeren om zo de vaardigheden eigen te maken. Echter zal soms, bijvoorbeeld uit veiligheidsoverweging, wel worden gekozen voor het gebruik van hulpmiddelen Een ander kenmerk van het voortraject is dat tijdens de lessen verschillende materialen worden gebruikt om de kinderen uit te dagen. Een van de basiselementen is voortbewegen in het water. Eerst is dit gewoon lopen, maar uw kind zal in deze fase ook worden uitgedaagd om zich te verplaatsen door beenslagen te gebruiken die horen bij de crawl of bij de rug- of schoolslag. De slagen worden geleerd door spelen en niet door het bewust aanleren. Kinderen voelen zelf prima hoe iets beter kan en ontwikkelen op die manier de slagen. De instructeur komt met gerichte aanwijzingen en hulp om de slag te verbeteren. Als ouder/verzorger kunt u ook een bijdrage leveren, door bijvoorbeeld uw kind thuis in bad met het hoofd onder water te laten gaan. Een andere manier om uw kind te stimuleren is om in het zwembad te spetteren en het kind op de rug te laten drijven (met de oren in het water!). Tijdens de zwemlessen hebben ouders een overwegend passieve rol. Bij de eerste zwemles en de kijklessen (aan het eind van elke periode) zijn ouders altijd van harte welkom aan de rand van het bad. Als een kind erg angstig is verwachten wij van u als ouder een actieve bijdrage. Deze bijdrage zal worden afgebouwd totdat uw kind zelfstandig in het water beweegt. Om de kinderen te belonen voor hun vorderingen ontvangen ze aan het eind van het voortraject een spetterdiploma. Na het behalen van het spetterdiploma kan uw kind starten met fase twee: het aanleren en oefenen van zwemslagen! 5

6 3. Aanleren van de zwemslagen In de tweede fase worden de basisvaardigheden van uw kind uitgebreid. Het gerichter aanleren en oefenen van zwemslagen staat centraal. De nadruk wordt in eerste instantie gelegd op de rugslag. Hierbij is vooral de beenslag erg belangrijk. Ook wordt begonnen met de rugcrawl en borstcrawl. Deze slagen sluiten vooral aan bij de grove motoriek van kinderen. Pas nadat uw kind de beenslag op de rug beheerst, starten we met de schoolslag. De kinderen hebben dan al het hele motorische leerproces van de beenslag doorlopen en kunnen zich nu volledig richten op de armslag en de (complexe) combinatie van de armen en benen. Natuurlijk komen ook hier de andere basiselementen aan bod. Wij raden aan om uw kind vanaf de tweede fase één uur in de week te laten zwemmen. Het aanleren en oefen van zwemslagen kost namelijk tijd. Wanneer een uur in de week wordt gezwommen zal uw kind deze zwemslagen sneller onder de knie krijgen. 4. Perfectioneren van zwemslagen, het aanleren van overige vaardigheden en het opbouwen van conditie gericht op het afzwemmen De basis is gelegd! Uw kind mag nu naar de afzwemgroep. Hier worden de slagen geperfectioneerd en wordt er conditie opgebouwd. Delen van het afzwemprogramma worden ook tijdens de lessen geoefend, zodat uw kind weet wat het kan verwachten tijdens het diploma zwemmen. Een van deze onderdelen is bijvoorbeeld het zwemmen met kleren. De instructeur zal, wanneer uw kind hier aan toe is, een kledingbriefje aan uw kind meegeven. Op dit briefje staat vermeld welke kleding er vanaf dat moment meegenomen dient te worden naar de zwemles. Uw kind kan in de komende lessen oefenen met het zwemmen met kleding aan. De instructeur zal gericht kijken naar wat uw kind al kan en wat het nog niet zo goed beheerst. Vooral aan dit laatste punt wordt aandacht besteed. Omdat elk kind anders is, wordt er binnen de groep gedifferentieerd. Ieder kind oefent de onderdelen die nog aandacht nodig hebben. Of uw kind klaar is om af te zwemmen, wordt beoordeeld tijdens de lessen. De vorderingen van de kinderen worden bijgehouden in een digitaal leerlingvolgsysteem (zie voor nadere toelichting hoofdstuk 6). U en uw kinderen kunnen thuis meekijken met wat goed gaat en waar nog extra aan gewerkt moet worden. Wanneer uw kind alle vaardigheden voldoende beheerst, mag hij of zij afzwemmen voor het A diploma. 6

7 5. Vervolg in de vorm van het B en/of C diploma Uiteraard is het de bedoeling, dat de kinderen na het behalen van het A diploma doorgaan voor het B- en C diploma. Het A diploma is slechts de basis en daarmee is uw kind nog niet zwemveilig. Bij het B- en C diploma worden de zwemvaardigheden verbeterd en komt er meer nadruk op survivaltechnieken, zoals het oriënteren onder water bij het te water gaan en het kunnen zwemmen van grotere afstanden. Hoe meer uw kind kan, hoe veiliger het in het water is! Het B- diploma richt zich op het verbeteren van de techniek en het vergroten van de zwem afstanden. Bij het C diploma zal de techniek nog verder worden geperfectioneerd, nemen de zwemafstanden nog verder toe en komen survivaltechnieken (gericht op het redden van jezelf) aan bod. Na het behalen van het totale Zwem ABC, kan uw kind goed zwemmen en zal het zich in allerlei situaties goed kunnen redden! 6. Leerlingvolgsysteem (lvs) De Zwemschool van het Instituut voor Sportstudies werkt met een digitaal volgsysteem. Dit betekent dat alle kinderen en hun ouder(s) die in de fase na het spetterdiploma zwemmen via dit systeem kunnen zien wat de vorderingen zijn. Het systeem geeft een overzicht van alle proeven die de kinderen tijdens het diplomazwemmen moeten kunnen laten zien. Elke 3e, 6e en 9e week van de periode wordt dit volgsysteem door de lesgever ingevuld door middel van smileys. De smileys komen overeen met niveaus die per fase behaald kunnen worden. Zo kan een goed worden behaald in zowel het voor/spettertraject, de aanleerfase alsmede de afzwemfase. Op het moment dat uw kind op alle onderdelen voor het diploma een voldoende scoort is het klaar voor het diploma zwemmen. Het leerlingvolgsysteem is een systeem wat ervoor zorgt dat u de vorderingen van uw kind goed kunt bijhouden. Mocht u desondanks vragen hebben over de vorderingen van uw kind, dan kunt u altijd bij de dag coördinator terecht om deze vragen te stellen. Het leerlingvolgsysteem geeft tevens per periode aan op welke momenten (dag en tijdstip) uw kind zwemt en bij welke instructeur. Bij wijzigingen na een periode ( bijvoorbeeld van het A- diploma naar het B- diploma) is de nieuwe dag en tijdstip zichtbaar. Een laatste voordeel van het volgsysteem is dat duidelijk wordt aangegeven wanneer zwemlessen niet doorgaan i.v.m. vakanties. 7

8 7. Aanmelden en afmelden U kunt uw kind aanmelden door het aanmeldingsformulier volledig ingevuld op te sturen. U geeft op het formulier aan op welke dag u wilt dat uw kind komt te zwemmen. Nadat wij het inschrijfformulier hebben ontvangen ontvangt u hiervan een bevestiging en daarbij een plaatsingsnummer. Op de site kunt u zien hoe groot de wachtlijst is voor een bepaalde dag. De wachttijd kan variëren van 10 tot 30 weken afhankelijk van de opgegeven voorkeursdag. Aanmelding kost eenmalig 15,-. Dit bedrag zal bij de eerste factuur (aan het einde van de periode) worden verrekend. Alleen wanneer uw kind daadwerkelijk bij ons komt zwemmen worden deze inschrijvingskosten in rekening gebracht. Zo n twee weken voordat uw kind kan komen zwemmen ontvangt u een mailbericht met daarin de tijd en datum waarop uw kind kan komen zwemmen. Bij de eerste zwemles wordt u samen met het kind opgevangen door de dag coördinator. U krijgt wat korte informatie en kunt de eerste zwemles van uw kind vanuit het zwembad meekijken. In de tweede zwemles volgt er verdere informatieverstrekking door de dag coördinator. Heeft u vragen, dan is dit het moment om ze te stellen! U kunt uw kind per periode uitsluitend schriftelijk (per post of per mail) afmelden. Vóór het verstrijken van een periode (zoals vermeld in de jaarplanning). Als u daarna annuleert, wordt ook de volgende periode van 10 weken in rekening gebracht. Uiteraard heeft u tijdens deze 10 weken nog wel recht op zwemles. Indien uw kind na het behalen van een diploma stopt met zwemmen, dient u uw kind ook schriftelijk af te melden. Doet u dit niet, dan gaat de Zwemschool ervan uit dat uw kind blijft zwemmen. Wij moeten dan achteraf alsnog uw kind uit de lijsten halen. Voor het uitvoeren van deze handelingen brengen wij wel 12,50 administratiekosten in rekening. Let op: Uw kind is aangemeld voor het hele opleidingstraject van het Zwem ABC. Wanneer uw kind stopt na het A- B- of C diploma, dient u dat vroegtijdig en schriftelijk kenbaar te maken! 8

9 8. Veel gestelde vragen Kan er gewisseld worden van tijd of dag? Elke laatste twee weken van een periode van tien weken en de eerste twee weken van een volgende periode kan een verzoek worden ingediend voor een wisseling. De dag coördinator kijkt of de wisseling mogelijk is. Indien dit het geval is zal de wijziging gelijk worden doorgevoerd. Vanaf welke leeftijd kan een kind het beste beginnen met zwemlessen? De beste leeftijd om goed te leren zwemmen is 5 à 6 jaar. Rond deze leeftijd kunnen kinderen instructies volgen en vertalen naar een beweging. Ook is hun fijne motoriek op deze leeftijd zo ontwikkeld dat zij complexere zwembewegingen goed kunnen uitvoeren. Toch kunt u uw kind opgeven vanaf 4 jaar. Omdat in het voortraject gewerkt wordt volgens het spelend leren principe, kan elk kind het oppakken. Mocht het zo zijn dat uw kind te weinig doet met de prikkels of informatie, dan wordt geadviseerd om tijdelijk te stoppen met de lessen. Hoe verloopt de betaling van de zwemlessen? Aan het eind van elke periode van 10 weken ontvangt u een factuur voor 10 weken. Als een kind voor het eerst bij de zwemschool zwemt, staat op de eerste factuur ook het inschrijfgeld vermeld. Na elk diploma zwemmen wordt op de factuur het diploma geld meegenomen. Kan een kind na het diploma C verder gaan met de diploma s voor zwemvaardigheid? Bij onze Zwemschool bestaat de mogelijkheid door te gaan met zwemles na het Zwem ABC. Het diploma die wij daarvoor aanbieden is het Zwemvaardigheidsdiploma 1. Mocht uw kind daarna nog door willen gaan met zwemmen, dan kan uw kind zich bij een zwemvereniging aansluiten. Er is één groep die voor dit diploma zwemt. Er wordt slechts één keer per half jaar voor dit diploma afgezwommen. Als onze groep vol zit bieden wij de kinderen de kans om door te stromen naar een zwemvereniging in de stad of uw kind kan op onze wachtlijst worden geplaatst. Hoe vaak en hoe lang zwemt mijn kind in de week? Elk kind dat start in het voortraject zwemt één keer per week een half uur. Als het kind een spetterdiploma heeft gekregen komt het in aanmerking voor één keer per week een uur zwemmen. Ouders kunnen dit ook zelf aangeven. Na het afzwemmen voor het A diploma komt een kind in de B groep. Deze kinderen zwemmen ook één keer per week een heel uur. Mijn kind kan niet aanwezig zijn bij de zwemles, wat moet ik doen? Wanneer uw kind niet aanwezig kan zijn bij de zwemles, hoeft u dit niet door te geven. Gemiste lessen kunnen niet op een ander moment worden ingehaald. Alleen als uw kind voor langere tijd afwezig is bij de zwemlessen, willen we u vragen dit per mail aan ons te melden. 9

10 9. Regels Zwemschool Instituut voor Sportstudies Ouders kunnen tijdens de zwemlessen vanachter de ramen kijken naar de zwemles. Het is niet toegestaan tijdens de zwemlessen beneden in de zwemzaal te zijn. Kinderen kunnen in de zwemzaal op het bankje gaan zitten van de eigen groep. Dit bankje is voor de kinderen met een dier herkenbaar gemaakt. In de eerste les wordt de kinderen verteld welk dier overeenkomt met het groepje waarin ze zwemmen. Ouders/begeleiders zijn voor en na de zwemles verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kinderen in de kleedkamer en in de rest van het gebouw. Indien er vragen of opmerkingen zijn over de vorderingen van uw kind of over een lesgever, kunt u terecht bij het digitale leerlingvolgsysteem. Mocht u daarnaast nog vragen hebben, kunt u terecht bij de betreffende dag coördinator. De instructeurs gaan direct door met hun volgende les en hebben zodoende geen tijd om uw vraag te beantwoorden. Vaders dienen met hun kinderen naar de heren kleedkamer te gaan, moeders met hun kinderen naar de dames kleedkamer. Aan het begin en einde van de zwemuren worden de kleedkamers namelijk ook door studenten gebruikt. Zij geven aan het storend te vinden als de vaders in de dames kleedkamers zijn en andersom. Het is niet mogelijk om gemiste lessen in te halen. Dit geeft te veel organisatorische problemen en onrust in de lesgroepjes. Wanneer er bijzondere omstandigheden zijn die van invloed kunnen zijn op de zwemles, wordt u verzocht dit door te geven aan de coördinator. Hier kan dan rekening mee gehouden worden. Wilt u kinderen die niet hoeven te zwemmen, maar wel mee zijn naar het zwembad, in het oog houden. Tevens het dringende verzoek om het geluidsniveau van deze kinderen te beperken i.v.m. de werkende collega s en studenten in het gebouw. Kinderen die niet hoeven te zwemmen, maar wel mee zijn naar het zwembad, dienen binnen de, met lijnen aangegeven, ruimtes te blijven. Op deze manier kunnen we eventuele overlast en gevaarlijke situaties voorkomen. Indien u zich niet aan deze regel(s) houdt zijn we genoodzaakt u door te verwijzen naar een andere zwemschool. 10

11 10. Zwemtijden/Tarieven/Contactgegevens Zwemtijden: Maandag: tot uur Woensdag: tot uur Vrijdag: tot uur Zaterdag: tot uur De lessen voor het watergewenningstraject duren een half uur (1 keer per week), de lessen voor het A, B-, C- en het Zwemvaardigheidsdiploma duren één uur (1 keer per week). Tarieven: Inschrijfgeld: 15,- 10 lessen van een half uur (1 x per week): 47,50 10 lessen van een uur (1 x per week): 75,- Diploma zwemmen: 15,- (per diploma) U ontvangt een nota voor een lesperiode van ongeveer tien weken. Contact: Tijdens zwemlessen: (alleen tussen uur) Algemene informatie: Zwemschool Instituut voor Sportstudies Zernikeplein 17, 9747 AS Groningen Site: Routebeschrijving Klik voor een routebeschrijving naar het Instituut voor Sportstudies op de onderstaande link. routebeschrijving 11

12

Zwemschool. Instituut voor Sportstudies

Zwemschool. Instituut voor Sportstudies Zwemschool Instituut voor Sportstudies Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1. Kinderen opleiden voor het Zwem-ABC 4 2. Het voortraject 5 3. Aanleren van de zwemslagen 6 4. Perfectioneren zwemslagen, aanleren

Nadere informatie

www.duikerdel.nl Wegwijs in Diplomaland Oostelijke Randweg 15 1723 LH Noord-Scharwoude 0226-31 21 66

www.duikerdel.nl Wegwijs in Diplomaland Oostelijke Randweg 15 1723 LH Noord-Scharwoude 0226-31 21 66 www.duikerdel.nl Wegwijs in Diplomaland Oostelijke Randweg 15 1723 LH Noord-Scharwoude 0226-31 21 66 Voorwoord Het team van Duikerdel heet u van harte welkom in onze accommodatie. De komende tijd bent

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS. De actieve start van een leven lang zwemmen

INFORMATIE VOOR OUDERS. De actieve start van een leven lang zwemmen De actieve start van een leven lang zwemmen 1 Veilig zwemmen is belangrijk voor kinderen. Daar is iedereen het over eens. Toch leven er vaak veel vragen bij ouders over de manier waarop kinderen leren

Nadere informatie

Versie: 1.1 Februari 2015

Versie: 1.1 Februari 2015 Versie: 1.1 Februari 2015 Betalen van de zwemles U koopt een lespas waar 4 lessen op komen te staan. Als deze aanééngesloten 4 lessen voorbij zijn verlengt u de pas weer met 4 lessen/ weken. Het leertraject

Nadere informatie

Dit document is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kinderen bij Kids Lodge zwemles volgen.

Dit document is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kinderen bij Kids Lodge zwemles volgen. Welkom Dit document is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kinderen bij Kids Lodge zwemles volgen. Kids Lodge geeft de zwemdiploma s A+, B+ en C+ uit. Hiermee gaat Kids Lodge verder dan andere zwembaden

Nadere informatie

Nieuwsbrief 30 september 2016

Nieuwsbrief 30 september 2016 Nieuwsbrief 30 september 2016 In dit nummer 1 Kijk lessen 2016 2017 2 Lesmethode 3 Vakantie lessen Tolbrug 4 Vakantie lessen Heeswijk 5 Versneld traject 6 Vakantie turbo 7 Evenementen & vrije dagen seizoen

Nadere informatie

Informatieboekje Diplomazwemmen

Informatieboekje Diplomazwemmen VOORWOORD Informatieboekje Diplomazwemmen U heeft een informatieboekje van de Zwem en Polo Club Hoofddorp in handen. Dit informatieboekje is bedoeld voor alle ouders/verzorgers van kinderen die zwemmen

Nadere informatie

Inleiding. Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben dan kunt u terecht bij een van onze medewerkers.

Inleiding. Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben dan kunt u terecht bij een van onze medewerkers. Inleiding Bij zwembad "Het Anker", leert uw kind volgens het Zwem ABC zwemmen. De leerweg voldoet aan de landelijk gestelde exameneisen die zijn vastgelegd in de BREZ 2.0 Het Zwem-ABC is in de loop der

Nadere informatie

Dit document is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kinderen die bij Kids Lodge zwemles volgen.

Dit document is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kinderen die bij Kids Lodge zwemles volgen. Welkom Dit document is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kinderen die bij Kids Lodge zwemles volgen. Kids Lodge geeft de zwemdiploma s A+, B+ en C+ uit. Hiermee gaat Kids Lodge verder dan andere

Nadere informatie

quasports Zwemles Plezierig leren zwemmen. Doelgericht en met persoonlijke aandacht.

quasports Zwemles Plezierig leren zwemmen. Doelgericht en met persoonlijke aandacht. quasports Zwemles Plezierig leren zwemmen. Doelgericht en met persoonlijke aandacht. quasports Zwemles Efficiënt en effectief zwemonderwijs in een veilige omgeving, waarin uw kind zich prettig voelt en

Nadere informatie

Zwemles Informatie Diploma A

Zwemles Informatie Diploma A Zwemles Informatie Diploma A Uw kind gaat starten met de zwemlessen voor diploma A. In dit boekje treft u uitleg en regels omtrent de zwemlessen. Wij raden u aan dit boekje te bewaren of uit te printen

Nadere informatie

Versie: 1.0 November 2014

Versie: 1.0 November 2014 Versie: 1.0 November 2014 Betalen van de zwemles U koopt een lespas waar 4 lessen op komen te staan. Als deze aanééngesloten 4 lessen voorbij zijn verlengt u de pas weer met 4 lessen/ weken. Het leertraject

Nadere informatie

Informatiefolder Zwem ABC. Zwemcomplex t Zuiderdiep Zuiderdiepstraatweg 4 3251 LW Stellendam 0187-491543 info@zuiderdiep.nl www.zuiderdiep.

Informatiefolder Zwem ABC. Zwemcomplex t Zuiderdiep Zuiderdiepstraatweg 4 3251 LW Stellendam 0187-491543 info@zuiderdiep.nl www.zuiderdiep. Informatiefolder Zwem ABC Zwemcomplex t Zuiderdiep Zuiderdiepstraatweg 4 3251 LW Stellendam 0187-491543 info@zuiderdiep.nl www.zuiderdiep.nl Fijn dat u geïnteresseerd bent in de zwemlessen van Zwemcomplex

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT KIDS AKTIEF AQUA Dé zwemschool waar je op een kwalitatief en gedegen wijze je zwemdiploma(s) kan halen!

INFORMATIEDOCUMENT KIDS AKTIEF AQUA Dé zwemschool waar je op een kwalitatief en gedegen wijze je zwemdiploma(s) kan halen! INFORMATIEDOCUMENT KIDS AKTIEF AQUA 2017-2018 Dé zwemschool waar je op een kwalitatief en gedegen wijze je zwemdiploma(s) kan halen! D A T U M : 7-8-2017 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 2 Kids Aktief

Nadere informatie

ABC-zwemlessen. Dé basis voor een leven lang zwemplezier!

ABC-zwemlessen. Dé basis voor een leven lang zwemplezier! ABC-zwemlessen Dé basis voor een leven lang zwemplezier! ABC-zwemlessen In zwembad Hoornse Vaart kun je je A-, B- en C-zwemdiploma halen. Naast kwaliteit staat plezier voor het kind hierbij voorop. Tijdens

Nadere informatie

ZWEMLESPLAN ZWEMPARADIJS CALLUNA

ZWEMLESPLAN ZWEMPARADIJS CALLUNA ZWEMLESPLAN ZWEMPARADIJS CALLUNA In dit les plan zullen wij duidelijk maken op welke manier er wordt gewerkt richting de eindtermen van het Zwem-ABC. Door middel van dit plan maken wij onze werkwijze inzichtelijk

Nadere informatie

Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout

Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout Welkom bij recreatieoord de Warande. Leren zwemmen is niet alleen leuk, maar ook afwisselend, spannend en veilig. In dit zwemlesinformatieboekje

Nadere informatie

Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout

Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout www.columbiaan.nl A-, B- en C- diploma s Zwemvaardigheidsdiploma s Wedstrijdzwemmen Volwassenenzwemmen INFORMATIEBOEKJE Geachte lezer, Van harte welkom bij de Zwemvereniging

Nadere informatie

ABC-zwemlessen. Dé basis voor een leven lang zwemplezier!

ABC-zwemlessen. Dé basis voor een leven lang zwemplezier! ABC-zwemlessen Dé basis voor een leven lang zwemplezier! ABC-zwemlessen In zwembad Hoornse Vaart kun je je A-, B- en C-zwemdiploma halen. Naast kwaliteit staat plezier voor het kind hierbij voorop. Tijdens

Nadere informatie

Informatiebrochure Zwemlessen Bollenbad

Informatiebrochure Zwemlessen Bollenbad Informatiebrochure Zwemlessen Bollenbad Contactgegevens: Bollenbad Nieuwe Zeeweg 65 2201 TM Noordwijk Tel: 071-3613333 www.bollenbad.nl Mail: bollenbad@sportfondsen.nl Mail zwemzaken: w.vandervlugt@sportfondsen.nl

Nadere informatie

Leren zwemmen bij de Tilburgse Zwemschool

Leren zwemmen bij de Tilburgse Zwemschool Leren zwemmen bij de Tilburgse Zwemschool Uw kind gaat leren zwemmen. In ons waterrijke land is het ontzettend belangrijk om al op jonge leeftijd te kunnen zwemmen. Ook in Tilburg en omgeving is veel water

Nadere informatie

Zwemles Informatie Diploma A

Zwemles Informatie Diploma A Uw kind gaat starten met de zwemlessen voor diploma A. In dit boekje treft Au uitleg en regels omtrent de zwemlessen. Wij raden u aan dit boekje te bewaren of uit te printen omdat het veel informatie bevat

Nadere informatie

Leren zwemmen met JIP! Inleiding. 1. Het kind staat centraal. Water, het leukste speelgoed dat er is!

Leren zwemmen met JIP! Inleiding. 1. Het kind staat centraal. Water, het leukste speelgoed dat er is! Leren zwemmen met JIP! Inleiding Levenslang zwemplezier, zwemveiligheid en toerusting Leren zwemmen is binnen de zwembaden De Steur en Sonnenberch gericht op het bereiken van zwemveiligheid en toerusting.

Nadere informatie

INFORMATIE ENVOZ zwem-abc

INFORMATIE ENVOZ zwem-abc INFORMATIE ENVOZ zwem-abc Duckie Duikel gaat naar zwemles Mei 2016 Aan de kinderen Hoera, je gaat leren zwemmen! Op dit moment sta je op de inschrijflijst om te starten met zwemles. Er staat je een leuke

Nadere informatie

INFORMATIE DOCUMENT KIDS AKTIEF AQUA

INFORMATIE DOCUMENT KIDS AKTIEF AQUA INFORMATIE DOCUMENT KIDS AKTIEF AQUA 2016-2017 D A T U M : 26-8-2016 Inhoudsopgave Blz. Inhoudsopgave 2 Visie 3 Kids Aktief Aqua 4 Visie Kids Aktief Aqua 5 Zwemtraject 6 Zwemtijden 8 Prijzen 9 Zwemdiploma

Nadere informatie

INFORMATIE Zwem-ABC. Duckie Duikel gaat naar zwemles jan In het Polderbad kunt u terecht voor:

INFORMATIE Zwem-ABC. Duckie Duikel gaat naar zwemles jan In het Polderbad kunt u terecht voor: INFORMATIE Zwem-ABC In het Polderbad kunt u terecht voor: Zonnebank Aquasporten Recreatief zwemmen Banen zwemmen Zwemlessen Peutersurvival Polderbad Parkzoomhal Iersestraat 15 Postbus 111 2912 TH NIEUWERKERK

Nadere informatie

Handboek Website SuperSpetters

Handboek Website SuperSpetters Handboek Website Januari 2018 Beste -aanbieders, Wanneer je aanbiedt en dit ook actief wil promoten is het belangrijk dat er op je website voldoende informatie te vinden is over. Om jullie te ondersteunen

Nadere informatie

Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout

Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout Welkom bij recreatieoord de Warande. Leren zwemmen is niet alleen leuk, maar ook afwisselend, spannend en veilig. In dit zwemlesinformatieboekje

Nadere informatie

ZWEMLESSEN. in het Geusseltbad

ZWEMLESSEN. in het Geusseltbad ZWEMLESSEN in het Geusseltbad ZWEMLESSEN IN HET GEUSSELTBAD Zwemles moet actief, leerzaam, maar vooral plezierig zijn voor kinderen. Om deze ingrediënten van de zwemles te garanderen hanteert het Geusseltbad

Nadere informatie

Info boekje voor ouder(s)/verzorger(s) Zwemlesinformatie Zwem ABC

Info boekje voor ouder(s)/verzorger(s) Zwemlesinformatie Zwem ABC Info boekje voor ouder(s)/verzorger(s) Zwemlesinformatie Zwem ABC Westsingel 29 6921 RX Duiven 0316284961 Duiven@Aerofitt.nl www.aerofitt.nl Inhoudsopgave Inleiding Het internationale Zwem ABC Leuke manier

Nadere informatie

WELKOM IN DE WATERWERELD

WELKOM IN DE WATERWERELD WELKOM IN DE WATERWERELD ZWEMMEN RECREATIEF ZWEMMEN Zwemmen voor jong & oud! 12.00-13.00 uur* 14.00-15.30 uur (speciaal tarief) 12.00-13.00 uur* Zondag 14.00-16.00 uur Er is voldoende speel- en drijfmateriaal

Nadere informatie

Informatieboek zwemlessen bij de ZPCH. Commissie Diplomazwemmen ZPCH

Informatieboek zwemlessen bij de ZPCH. Commissie Diplomazwemmen ZPCH 2017 Informatieboek zwemlessen bij de ZPCH Commissie Diplomazwemmen ZPCH 1. Leren zwemmen met de superspettersmethode en het behalen van het KNZB-Zwemdiploma. 2. Verder zwemmen met vaardigheid of binnen

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n Hartelijk welkom bij De Hoekse Dolfijn. U heeft gekozen voor een bedrijf dat streeft naar een hoge kwaliteit. Duidelijkheid is ook een vorm van kwaliteit. Daarom hebben

Nadere informatie

Introductie SuperSpetters. Inhoud. Aanleiding. Vragen. Beleidsplan Waterkracht Licentiesysteem NPZ NRZ. Traject VODW Marketing

Introductie SuperSpetters. Inhoud. Aanleiding. Vragen. Beleidsplan Waterkracht Licentiesysteem NPZ NRZ. Traject VODW Marketing Introductie SuperSpetters passie voor water Inhoud Totstandkoming SuperSpetters Inhoud SuperSpetters Hoe te werken met SuperSpetters Vragen Aanleiding Beleidsplan Waterkracht 2008-2012 Licentiesysteem

Nadere informatie

DE ZWEMLESSEN IN HET GROENEWOUD

DE ZWEMLESSEN IN HET GROENEWOUD DE ZWEMLESSEN IN HET GROENEWOUD Leren zwemmen is geen kunst, goed leren zwemmen wel! In t Groenewoud is goed leren zwemmen het uitgangspunt, waarbij wij een geheel eigentijdse opleidingsweg hanteren. Leren

Nadere informatie

Hoera, kleurtje blauw

Hoera, kleurtje blauw Hoera, kleurtje blauw Ik,... heb op. kleurtje blauw behaald en dat wil zeggen dat ik: in het water durf springen en even mijn gezicht onder water kan houden. even op de buik durf drijven met hulpmiddelen.

Nadere informatie

Informatiegids Leszwemmen

Informatiegids Leszwemmen Informatiegids Leszwemmen ief s u l Inc g uitle olg v g lin leer em e t s sy Beste ouder(s)/verzorger(s), Leren zwemmen is één van de activiteiten waar je kind mee te maken krijgt in zijn leven. Het is

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oscargroep

Nieuwsbrief Oscargroep Nieuwsbrief Oscargroep Beste ouders, Teneinde u correct te informeren treft u hierbij de benodigde informatie aan, welke ertoe moet bijdragen u een heldere kijk op het lessen in Otterveurdt te geven. Wij

Nadere informatie

Inhoud. Aanleiding. Introductie SuperSpetters. Vragen. Beleidsplan Waterkracht Licentiesysteem NPZ NRZ. Traject VODW Marketing

Inhoud. Aanleiding. Introductie SuperSpetters. Vragen. Beleidsplan Waterkracht Licentiesysteem NPZ NRZ. Traject VODW Marketing Introductie SuperSpetters passie voor water Inhoud Totstandkoming SuperSpetters Inhoud SuperSpetters Hoe te werken met SuperSpetters Vragen Aanleiding Beleidsplan Waterkracht 2008-2012 Licentiesysteem

Nadere informatie

Welkom bij Zwemvereniging Alphense Watervrienden

Welkom bij Zwemvereniging Alphense Watervrienden Welkom bij Zwemvereniging Alphense Watervrienden Je bent net lid geworden van Zwemvereniging Alphense Watervrienden. Welkom bij de club! Dit boekje dient om je een beetje wegwijs te maken in het zwembad

Nadere informatie

JIPPIE, ik leer zwemmen!! Informatiebrochure over de zwemles

JIPPIE, ik leer zwemmen!! Informatiebrochure over de zwemles JIPPIE, ik leer zwemmen!! Informatiebrochure over de zwemles Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten zwemles...4 3. Hoe zien de zwemlessen eruit?... 5 4. Wat leren de kinderen?... 8 5. Het zwemexamen...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Particuliere lessen

Nieuwsbrief Particuliere lessen Nieuwsbrief Particuliere lessen Beste ouders, Teneinde u correct te informeren treft u hierbij de benodigde informatie aan, welke ertoe moet bijdragen u een heldere kijk op de kinderlessen in Otterveurdt

Nadere informatie

Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout

Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout Welkom bij recreatieoord de Warande. Leren zwemmen is niet alleen leuk, maar ook afwisselend, spannend en veilig. In dit zwemlesinformatieboekje

Nadere informatie

INFORMATIE ZWEMLES OPLEIDING ABC

INFORMATIE ZWEMLES OPLEIDING ABC Inschrijfdatum Bonnummer Startdatum INFORMATIE ZWEMLES OPLEIDING ABC ALGEMEEN De zwemcursus voor de opleiding voor het ABC diploma is een logische opleidingsweg tot en met het diploma C. Sinds de invoering

Nadere informatie

Geachte ouders / verzorgers,

Geachte ouders / verzorgers, Geachte ouders / verzorgers, Welkom bij zwembad de Koornmolen! In dit boekje treft u allerlei informatie en wetenswaardigheden over zwemlessen bij de Koornmolen. Door middel van dit boekje willen wij u

Nadere informatie

Rapportage Schoolzwemmen. samenvatting. Colofon Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Sector Sport Productgroep Binnensport

Rapportage Schoolzwemmen. samenvatting. Colofon Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Sector Sport Productgroep Binnensport Gemeente Den Haag Colofon Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Sector Sport Productgroep Binnensport Ontwerp en productie Gemeente Den Haag Intern Dienstencentrum Website www.denhaag.nl/zwemmen

Nadere informatie

Sport- en recreatiebad Dol-fijn Sportlaan 8 3141 XN Maassluis Tel: (010) 591 28 76 zwembad@dol-fijn.nl www.dol-fijn.nl

Sport- en recreatiebad Dol-fijn Sportlaan 8 3141 XN Maassluis Tel: (010) 591 28 76 zwembad@dol-fijn.nl www.dol-fijn.nl Sport- en recreatiebad Dol-fijn Sportlaan 8 3141 XN Maassluis Tel: (010) 591 28 76 zwembad@dol-fijn.nl www.dol-fijn.nl Wij zijn te bereiken met bus 126. Eigen vervoer: via A20, afslag 7. Copyright Sportfondsen

Nadere informatie

De kern is ervaren wat water met je doet.

De kern is ervaren wat water met je doet. Gesprek met Ton Weber, zwembad de Heerenduinen in IJmuiden Het kind staat centraal in het ErvaringsGericht ZwemOnderwijs De kern is ervaren wat water met je doet. Ton: Met de overgang naar het nieuwe zwembad,

Nadere informatie

ZWEMMEN KWALITATIEF & VEILIG LEREN WWW.ZWEMBADSTAPHORST.NL. Zwemles. bij de Broene eugte:

ZWEMMEN KWALITATIEF & VEILIG LEREN WWW.ZWEMBADSTAPHORST.NL. Zwemles. bij de Broene eugte: KWALITATIEF & VEILIG LEREN ZWEMMEN Zwemles bij de Broene eugte: ABC-ZWEMMEN EASYSWIM 4 Het kind staat centraal 4 Gratis vrijzwemmen tijdens de zwemlessen 4 Gediplomeerde en ervaren zwemonderwijzers 4 Individueel

Nadere informatie

Informatie Boekje D.J.K.-ZAR

Informatie Boekje D.J.K.-ZAR Informatie Boekje D.J.K.-ZAR September 2016 Karin Ketelaars Dagelijks Bestuur en commissies Functie Naam Adres Telefoonnr. Voorzitter P. Izeboud 020-4485031 Secretaris I. Willersen Spakenburgstraat 29

Nadere informatie

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 De CEZ ziet er eind 2005 als volgt uit: Sylvia Trijsburg - Verwoerd Voorzitter + leiding zaterdagochtend Jan Boelhouwer

Nadere informatie

ZWEM LESSEN. Zwem-ABC Aqua Club Aqua Mini

ZWEM LESSEN. Zwem-ABC Aqua Club Aqua Mini ZWEM LESSEN Zwem-ABC Aqua Club Aqua Mini Bij Aquadrome, Het Slagman en De Brug bieden wij lessen aan voor het Zwem-ABC in diverse varianten. Daarnaast organiseren we Aqua Club voor kinderen die in het

Nadere informatie

ZWEMLESSEN Lesperiodes 2017/2018 Examendata Lesschema Tarieven

ZWEMLESSEN Lesperiodes 2017/2018 Examendata Lesschema Tarieven ZWEMLESSEN 2017 Lesperiodes 2017/2018 Examendata Lesschema Tarieven WWW.GOLFBAD.NL GOLFBAD OSS Euterpelaan 1 5344 CA OSS Tel. 0412-647575 www.golfbad.nl Email info@golfbad.nl Algemene informatie: Hartelijk

Nadere informatie

Leren zwemmen. De Mini-Orka s: leren overleven voor kleutertjes vanaf 4 jaar die in het bezit zijn van een ISB diploma zeehond of waterschildpad

Leren zwemmen. De Mini-Orka s: leren overleven voor kleutertjes vanaf 4 jaar die in het bezit zijn van een ISB diploma zeehond of waterschildpad Leren zwemmen De Mini-Orka s: leren overleven voor kleutertjes vanaf 4 jaar die in het bezit zijn van een ISB diploma zeehond of waterschildpad 1x 1/2u per week Deze module is bestemd voor kinderen die

Nadere informatie

Inleiding. In het Sportfondsenbad Amsterdam-Oost leren wij u kind volgens het Nationale zwemleskompas en het zwem ABC zwemmen.

Inleiding. In het Sportfondsenbad Amsterdam-Oost leren wij u kind volgens het Nationale zwemleskompas en het zwem ABC zwemmen. Inleiding In het Sportfondsenbad Amsterdam-Oost leren wij u kind volgens het Nationale zwemleskompas en het zwem ABC zwemmen. Uw kind is echt zwemveilig als hij/zij het C-diploma heeft behaald. De diploma-eisen

Nadere informatie

Leren zwemmen. De Mini-Orka s: leren overleven voor kleutertjes vanaf 4 jaar die in het bezit zijn van een ISB diploma zeehond of waterschildpad

Leren zwemmen. De Mini-Orka s: leren overleven voor kleutertjes vanaf 4 jaar die in het bezit zijn van een ISB diploma zeehond of waterschildpad Leren zwemmen De Mini-Orka s: leren overleven voor kleutertjes vanaf 4 jaar die in het bezit zijn van een ISB diploma zeehond of waterschildpad 1x 1/2u per week Deze module is bestemd voor kinderen die

Nadere informatie

Leren zwemmen. De Mini-Orka s: leren overleven voor kleutertjes vanaf 4 jaar die in het bezit zijn van een ISB diploma zeehond of waterschildpad

Leren zwemmen. De Mini-Orka s: leren overleven voor kleutertjes vanaf 4 jaar die in het bezit zijn van een ISB diploma zeehond of waterschildpad Leren zwemmen De Mini-Orka s: leren overleven voor kleutertjes vanaf 4 jaar die in het bezit zijn van een ISB diploma zeehond of waterschildpad 1x 1/2u per week Deze module is bestemd voor kinderen die

Nadere informatie

Watergewenning. Een lessenreeks bestaat uit 8 lessen waarin je leert wat je best doet en vooral niet doet in het water.

Watergewenning. Een lessenreeks bestaat uit 8 lessen waarin je leert wat je best doet en vooral niet doet in het water. Watergewenning Bij watergewenning wordt een stevige basis gelegd voor latere zwemvaardigheden, waarbij het accent ligt op de zelfredzaamheid van de kinderen. De echte zwemtechnieken komen hier nog niet

Nadere informatie

INFORMATIEBOEK ZWEMLES ABC

INFORMATIEBOEK ZWEMLES ABC INFORMATIEBOEK ZWEMLES ABC Leren zwemmen is niet alleen leuk, maar ook afwisselend, spannend en veilig. In dit informatieboek wordt uitgelegd hoe te zwemlessen van sportbedrijf Oosterhout in De Warande

Nadere informatie

Watergewenning. Een lessenreeks bestaat uit 8 lessen waarin je leert wat je best doet en vooral niet doet in het water.

Watergewenning. Een lessenreeks bestaat uit 8 lessen waarin je leert wat je best doet en vooral niet doet in het water. Watergewenning Bij watergewenning wordt een stevige basis gelegd voor latere zwemvaardigheden, waarbij het accent ligt op de zelfredzaamheid van de kinderen. De echte zwemtechnieken komen hier nog niet

Nadere informatie

Zwemles in De Meerkamp

Zwemles in De Meerkamp Zwemles in De Meerkamp Kwaliteit en plezier gaan hand in hand! informatiebrochure voor ouders/verzorgers januari 2015 Inhoudsopgave Welkom!... 3 Waarom kost leren zwemmen tegenwoordig meer tijd?... 3 Wat

Nadere informatie

Zed en Sop Sticker 1. Zed en Sop sticker 2 Dolfijn. Zed en Sop sticker 3 Springen en duik vormen. Voortraject. Verdragen van spetters

Zed en Sop Sticker 1. Zed en Sop sticker 2 Dolfijn. Zed en Sop sticker 3 Springen en duik vormen. Voortraject. Verdragen van spetters Voortraject Verdragen van spetters Ik kan al een beetje spetters verdragen Springen en klimmen Ik durf van de lage kant te springen en klim er zelf uit Springen met gezicht in het water Ik spring met mijn

Nadere informatie

Welkomsboekje voor Pappa en Mamma

Welkomsboekje voor Pappa en Mamma 1 Welkomsboekje Zwemschool Wetterwille Welkomsboekje voor Pappa en Mamma Zwemschool Wetterwille www.zwemschoolwetterwille.nl info@zwemschoolwetterwille.nl 0297 776033 06 143 143 42 Gosewijn van Aemstelstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zwemschool Atlantis

Algemene Voorwaarden Zwemschool Atlantis Algemene Voorwaarden Zwemschool Atlantis 1. Organiserende instantie. Zwemschool Atlantis is een activiteit van de stichting S.R.S. te Haarlem ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41224306

Nadere informatie

Zwemlessen. Aqua Mini. Aqua Club. Zwem-ABC

Zwemlessen. Aqua Mini. Aqua Club. Zwem-ABC Zwemlessen Aqua Mini Zwem-ABC Aqua Club Algemeen Bij Aquadrome, Het Slagman en De Brug bieden wij lessen aan voor het Zwem-ABC in diverse varianten. Daarnaast organiseren we Aqua Club voor kinderen die

Nadere informatie

2013 WATERVRIENDEN HAARLEM INFORMATIEBOEKJE

2013 WATERVRIENDEN HAARLEM INFORMATIEBOEKJE 2013 WATERVRIENDEN HAARLEM INFORMATIEBOEKJE Onze vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS). Een sportkoepel waar eveneens de gedachte is dat sport mogelijk moet zijn voor iedereen.

Nadere informatie

Voorbeeld E-books. Leren zwemmen voor volwassenen. Oefeningen met en zonder materialen. Handig lesschema van 52 weken

Voorbeeld E-books. Leren zwemmen voor volwassenen. Oefeningen met en zonder materialen. Handig lesschema van 52 weken Leren zwemmen voor volwassenen Oefeningen met en zonder materialen Handig lesschema van 52 weken De belangrijkste zwemslagen uitgebreid beschreven Zwemdiploma s van zowel de NRZ, als ENVOZ en KNZB 1 Voorwoord

Nadere informatie

Algemene informatie over het Nationaal Platform Zwembaden/de Nationale Raad Zwemdiploma s

Algemene informatie over het Nationaal Platform Zwembaden/de Nationale Raad Zwemdiploma s Inleiding Wij zijn blij dat u één van onze zwembaden hebt gekozen om uw kind te leren zwemmen. Zwembad De Peppel in Beilen en zwembad De Smelte in Smilde staan garant voor een gedegen zwemopleiding en

Nadere informatie

Gemeente Barneveld. Notitie leszwemmen

Gemeente Barneveld. Notitie leszwemmen Gemeente Barneveld Notitie leszwemmen 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Leszwemmen in de gemeente Barneveld 2 3. Methode Zwem ABC Nationale Raad Zwemdiploma s 3 4. Huidige stand van zaken wachtlijsten

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn. Uw kind neemt deel. aan schoolzwemmen. School zwemmen

Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn. Uw kind neemt deel. aan schoolzwemmen. School zwemmen Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, ultuur en Welzijn School zwemmen Uw kind neemt deel aan schoolzwemmen ZWEMMEN IS GEZOND Uw kind neemt deel aan schoolzwemmen. Zwemmen is gezond en leuk. Daarnaast vergroot

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZWEM-ABC

INFORMATIEBROCHURE ZWEM-ABC INFORMATIEBROCHURE ZWEM-ABC Versie 092015.2 1 Inleiding Welkom bij zwembad "De Waterdam" één van de grootste en gezelligste zwemcomplexen van Nederland, gelegen in de gemeente Edam-Volendam. Hartelijk

Nadere informatie

Zwemles. nieuws. nieuws Najaar 2014 1. Zwemtips Meest gestelde vragen De diploma s GROENHOVENBAD

Zwemles. nieuws. nieuws Najaar 2014 1. Zwemtips Meest gestelde vragen De diploma s GROENHOVENBAD GROENHOVENBAD Zwemles nieuws nieuws Najaar 2014 1 Zwemtips Meest gestelde vragen De diploma s Tel. Groenhovenbad 0182 694 969 Email info@sportpuntgouda.nl www.sportpuntgouda.nl Voorwoord Kom je ook gezellig

Nadere informatie

Leren zwemmen. De Mini-Orka s: leren overleven voor kleutertjes vanaf 4 jaar die in het bezit zijn van een ISB diploma zeehond of waterschildpad

Leren zwemmen. De Mini-Orka s: leren overleven voor kleutertjes vanaf 4 jaar die in het bezit zijn van een ISB diploma zeehond of waterschildpad Leren zwemmen De Mini-Orka s: leren overleven voor kleutertjes vanaf 4 jaar die in het bezit zijn van een ISB diploma zeehond of waterschildpad 1x 1/2u per week Deze module is bestemd voor kinderen die

Nadere informatie

Leren zwemmen! Zwemles informatie Sport- en Evenementencomplex Merwestein

Leren zwemmen! Zwemles informatie Sport- en Evenementencomplex Merwestein 1 Leren zwemmen! Zwemles informatie Sport- en Evenementencomplex Merwestein 2 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Zwemles bij Merwestein 4 Inschrijven 4 Tijden en tarieven 5 Leskaart 5 Gratis zwemmen 6 Proefzwemmen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Uw kind neemt deel. aan schoolzwemmen. School zwemmen

Gemeente Den Haag. Uw kind neemt deel. aan schoolzwemmen. School zwemmen School zwemmen Gemeente Den Haag Uw kind neemt deel aan schoolzwemmen ZWEMMEN IS GEZOND Uw kind neemt deel aan schoolzwemmen. Zwemmen is gezond en leuk. Wanneer uw kind goed kan zwemmen, vergroot dat zijn/haar

Nadere informatie

Sportfondsen Kampen B.V. Zwem- en Vergadercentrum De Steur Broedersingel 1 8261 GH Kampen Tel: 038-3316884 info@desteur.nl www.desteur.

Sportfondsen Kampen B.V. Zwem- en Vergadercentrum De Steur Broedersingel 1 8261 GH Kampen Tel: 038-3316884 info@desteur.nl www.desteur. Sportfondsen Kampen B.V. Zwem- en Vergadercentrum De Steur Broedersingel 1 8261 GH Kampen Tel: 038-3316884 info@desteur.nl www.desteur.nl Introductie en informatieboekje Sportfondsen Kampen B.V. Zwembad

Nadere informatie

Carrouselzwemmen bij PFC Rheden. Contents

Carrouselzwemmen bij PFC Rheden. Contents Carrouselzwemmen Contents Contactgegevens...3 Postadres...3 Contactpersoon Carrouselzwemmen...3 PFC Rheden op Facebook en Twitter...3 Inleiding...4 Waar bestaat het Carrouselzwemmen uit?...5 Keuzelessen...5

Nadere informatie

1. Welkom in zwembad De Waterlelie Aalsmeer 2. Zwemles voor A, B en C diploma 3. Het ABC: de algemene eisen

1. Welkom in zwembad De Waterlelie Aalsmeer 2. Zwemles voor A, B en C diploma 3. Het ABC: de algemene eisen 1. Welkom in zwembad De Waterlelie Aalsmeer Allereerst heten wij u van harte welkom. Wij vinden het fijn dat u gekozen heeft voor ons zwembad en zullen ons uiterste best doen om u en uw kind een plezierige

Nadere informatie

Niveau 1. Duur van de les. 45 minuten

Niveau 1. Duur van de les. 45 minuten Niveau 1 1 Springen Diverse voetwaartse sprongen: voorwaarts/achterwaarts/met draai en aansluitend geheel onder water gaan. In diep water met Easyswim 2 Onder water zijn en blijven Geheel onder water zijn

Nadere informatie

Ik leer zwemmen! Informatie over het ZwemABC bij bv SPORT voor leerlingen en hun ouders

Ik leer zwemmen! Informatie over het ZwemABC bij bv SPORT voor leerlingen en hun ouders Ik leer zwemmen! Informatie over het ZwemABC bij bv SPORT voor leerlingen en hun ouders 1 Inhoudsopgave Welkom bij bv SPORT...3 ZwemABC... 3 Zwemonderwijzers... 3 Lessysteem... 4 Leerlingvolgsyteem...

Nadere informatie

Suomi activiteiten. schooljaar 2014-2015. Sport Wanneer? Hoe laat? Waar? SportXtra

Suomi activiteiten. schooljaar 2014-2015. Sport Wanneer? Hoe laat? Waar? SportXtra Suomi activiteiten schooljaar 2014-2015 Zoals de laatste schooljaren bij jullie bekend is, worden er ook dit schooljaar weer naschoolse sportactiviteiten georganiseerd vanuit de schoolsportvereniging Suomi.

Nadere informatie

Def Zwemlijnfolder.indd 2 7/11/15 08:07

Def Zwemlijnfolder.indd 2 7/11/15 08:07 n j i l wem Z Def Zwemlijnfolder.indd 1 7/11/15 08:07 Def Zwemlijnfolder.indd 2 7/11/15 08:07 ZWEMLIJN SPORTDIENST NIJLEN Algemene informatie Wie kan zwemmen, doet met veel plezier mee aan alle mogelijk

Nadere informatie

Competentie-opdrachten

Competentie-opdrachten Competentie-opdrachten Deel 3 B: Lesgever Zwem-ABC van de beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker (Aqua & Leisure Host) Opdracht 1: Lesopbouw. Observeer een willekeurige les voor het Zwem-abc en maak

Nadere informatie

Statutair doel Deltasteur

Statutair doel Deltasteur Statutair doel Deltasteur De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de zwemsport, in de ruimste zin, te bevorderen en meer algemeen te maken. De verschillende recreatieve afdelingen Sterrenplan

Nadere informatie

Speech Mervyn Stegers, kick-off Week van het Zwemonderwijs mei 2009

Speech Mervyn Stegers, kick-off Week van het Zwemonderwijs mei 2009 Speech Mervyn Stegers, kick-off Week van het Zwemonderwijs 2009 11 mei 2009 Toelichting Deze speech is uitgesproken door Mervyn Stegers, voorzitter van het Nationaal Platform Zwembaden NRZ, tijdens de

Nadere informatie

Info boekje voor ouder(s)/verzorger(s) Zwemlesinformatie Zwem ABC

Info boekje voor ouder(s)/verzorger(s) Zwemlesinformatie Zwem ABC Info boekje voor ouder(s)/verzorger(s) Zwemlesinformatie Zwem ABC Westsingel 29 6921 RX Duiven 0316-284961 Duiven@Aerofitt.nl www.aerofitt.nl Inhoudsopgave Inleiding Het internationale Zwem- ABC Leuke

Nadere informatie

Tot slot nog enkele praktische tips:

Tot slot nog enkele praktische tips: Beste ouder, Tijdens het schooljaar 2016-2017 zal uw zoon/dochter op regelmatige basis komen zwemmen bij S&R De Meerminnen. Met deze brief willen wij u graag enkele praktische afspraken meegeven en u ook

Nadere informatie

Spetternieuws april/mei 2014

Spetternieuws april/mei 2014 Spetternieuws april/mei 2014 * Huisregels HC de Schildkamp * Turbozwemmen en meivakantie * Beweeggroepen voor kinderen met een hulpvraag * Fitcoach voor ouders * Zwemlessen, diplomazwemmen en meer * Agenda

Nadere informatie

Onderstaande voorwaarden gelden voor alle zwemlessen, activiteiten en therapie vormen bij Zwemschool Joke.

Onderstaande voorwaarden gelden voor alle zwemlessen, activiteiten en therapie vormen bij Zwemschool Joke. Algemene voorwaarden Zwemschool Joke 01-08-2015. Onderstaande voorwaarden gelden voor alle zwemlessen, activiteiten en therapie vormen bij Zwemschool Joke. 1. Algemeen. a) In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bewegingsplein Westduin

Algemene voorwaarden Bewegingsplein Westduin Algemene voorwaarden Bewegingsplein Westduin Artikel 1. Organiserende instantie a. Privé Zwemschool Westduin staat geregistreerd onder de naam Bewegingsplein Westduin, in het handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Sporten voor mensen met een beperking. Lesplan Zwem ABC. Stichting DSO Weert. (i.s.m. ReddingsBrigade Weert)

Sporten voor mensen met een beperking. Lesplan Zwem ABC. Stichting DSO Weert. (i.s.m. ReddingsBrigade Weert) Sporten voor mensen met een beperking Lesplan Zwem ABC Stichting DSO Weert (i.s.m. ReddingsBrigade Weert) Datum vastgesteld door bestuur DSO : September 2017 Inhoudsopgave H1 Inleiding... 2 H2 Visie van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schoolzwemmen

Nieuwsbrief Schoolzwemmen Nieuwsbrief Schoolzwemmen 2016-2017 23 september 2016 Beste ouders, Teneinde u correct te informeren treft u hierbij de benodigde informatie aan, welke ertoe moet bijdragen u een heldere kijk op de zwemlessen

Nadere informatie

Meest gestelde vragen Wij hebben, voor u als ouder, de antwoorden op de meest gestelde vragen op een rijtje gezet.

Meest gestelde vragen Wij hebben, voor u als ouder, de antwoorden op de meest gestelde vragen op een rijtje gezet. DE ZWEMLESGIDS Welkom bij Het Zwemcentrum, Het zwemcentrum probeert u middels deze gids een beeld te geven van de manier van zwemles en de bijbehorende regels/afspraken. Mocht u na het lezen van deze gids

Nadere informatie

Voorbereiding Zwem4daagse. Training 1: schoolslag. Doel Verbeteren ligging bij de schoolslag

Voorbereiding Zwem4daagse. Training 1: schoolslag. Doel Verbeteren ligging bij de schoolslag Voorbereiding Zwem4daagse Training 1: schoolslag Verbeteren ligging bij de schoolslag 50 meter schoolslag, 30 seconden rust na elke 50 meter Afzetten en lang maken. Jezelf zo lang mogelijk maken is erg

Nadere informatie

ZWEMEISEN PER NIVEAU,STICKERVERDELING EN DIPLOMA EISEN

ZWEMEISEN PER NIVEAU,STICKERVERDELING EN DIPLOMA EISEN NIVEAU 1 Sticker 1 t/m 4 Te water gaan: Met voetsprong van de bassinrand afspringen in diepwater 0.50-1.10 meter Onder water: Onder of door een B.v. hoepel, flexi-beam of surfmat. Zink figuurtjes van de

Nadere informatie

Zwemles. S. Lalić Locatie Ruimtevaart Locatie Universum

Zwemles. S. Lalić Locatie Ruimtevaart Locatie Universum Zwemles S. Lalić Locatie Ruimtevaart Locatie Universum informatie@unikidz.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Protocol Zwemlessen UniKidz... 3 2 Inleiding Het leven op IJburg biedt veel waterplezier aan

Nadere informatie

Informatie ZV De Watervogels

Informatie ZV De Watervogels Informatie ZV De Watervogels Zwemvereniging De Watervogels Zwemvereniging de Watervogels is al meer dan 35 jaar de zwemvereniging van Bleiswijk. De vereniging is ooit begonnen met de komst van het 16 meter

Nadere informatie

Waar houdt het voortraject op?

Waar houdt het voortraject op? WORKSHOP 4 Waar houdt het voortraject op? Dag van het Zwemonderwijs 2007 De start van het leren zwemmen, het voortraject De voorbeeldopleidingsweg van het Zwem-ABC bestaat uit 2 grote delen, het voortraject

Nadere informatie