Beredeneerd aanbod groep 1 en 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beredeneerd aanbod groep 1 en 2"

Transcriptie

1 Beedeneed aanbod goep 1 en 2 Mei 2013

2 Inhoudsopgave Inleiding en veantwooding blz. 3 Themaplanning blz. 5 Taal / lezen / schijven blz. 9 Rekenen / wiskunde blz. 11 Weekplanning blz. 13 Zelfstandig weken in niveaugoepen (zwing) blz. 14 Bijlagen blz. 17 2

3 Inleiding en veantwooding Welbevinden, Leen en Evaen zijn de pijles van onze Bede School Het Festival. Wij gaan evan uit dat kindeen zich niet vanzelf ontwikkelen. Goed ondewijs laat jonge kindeen vooal leen doo te doen, te ontdekken, te expeimenteen en samen te spelen. Hiebij kunnen zij laten zien waa hun inteesses liggen, waa ze goed in zijn én ontwikkelen zij nieuwe vaadigheden op zowel sociaal- als cognitief gebied en woden inteesses aangebood. Kindeen ontwikkelen doo (na)doen niet alleen paktische vaadigheden, maa ontdekken hiedoo ook het nut van kennis. Evaing zogt e bovendien voo dat kennis bete vewekt en opgeslagen wodt. Een goede leekacht ceëet een omgeving waain ze kindeen uitdaagt om te leen en doo hen de leestof ook te laten oefenen. Daanaast vegoot samenhang in het ondewijsaanbod de ondewijskwaliteit, omdat samenhang de leestof voo leelingen betekenisvolle en begijpelijke maakt. Dit is de eden waaom op Bede School Het Festival gekozen is om te weken met thema s. De 4 domeinen van de SLO vomen het uitgangspunt voo de veschillende thema s, die schoolbeed, tijdens de jaavegadeing, woden ingepland: -Mens en samenleving -Ruimte -Tijd -Natuu en techniek In de maanden novembe / decembe wodt Sinteklaas en Kest in de goepen 1 en 2 in een thema uitgewekt. Zie vede beleidsplan Evaen Om te komen tot een beed en gefundeed leestofaanbod voo de goepen 1 en 2 wodt e gewekt met een themaplanning waain doelstellingen in activiteiten woden uitgewekt. Het beteffen de volgende ontwikkelgebieden: - spel - constuctief/beeldend - gespek/king - taal/lezen/schijven - ekenen/wiskunde - muziek/dans en beweging - domein evaen E is voo deze opzet gekozen omdat de thema s bij de kleutes niet alleen in de middag woden vomgegeven (zoals in de goepen 3 t/m 8), maa juist het uitgangspunt vomen voo het gehele ondewijsaanbod geduende een vastgestelde peiode. Zie bijlage 1: Themaplanning goep 1 en 2 3

4 Om een positieve ontwikkeling op zowel sociaal, cognitief, als motoisch gebied te waabogen, wodt e gewekt met een jaaplanning waain de tussendoelen Beginnende Gelettedheid, Rekenen/Wiskunde en Motoiek zijn uitgewekt. Van zowel de tussendoelen Beginnende Gelettedheid,als Reken/Wiskunde wodt pe kind een egistatiefomulie bijgehouden. Zie voo toetsing CITO en isicofactoen leen lezen: Het toetsooste en Katen zog en begeleiding. NB: Als kindeen een III, IV of V scoen op de citotoets, wodt e een analysefomulie ingevuld (zie achief Kleutes cito-analyse). Met de tussendoelen Beginnende Gelettedheid woden de eeste 8 tussendoelen voo het aanvankelijk lezen, zoals bescheven in het Potocol Leespoblemen en Dyslexie van het Expetisecentum Nedeland (efeentieniveau 1F Voobeeidende fase lezen van zakelijke teksten)als uitgangspunt genomen. Deze tussendoelen woden uitgewekt met behulp van een pentenboek en het Leeskastje. Dit wodt vede bescheven in het hoofdstuk Themaplanning; Taal / Lezen / Schijven. Zie bijlage 2: jaaovezicht tussendoelen beginnende gelettedheid. Zie bijlage 3: individueel egistatiefomulie goep 1 en 2 Zie bijlage 4: uitweking beedeneed aanbod Leeskastje De tussendoelen Rekenen / Wiskunde zijn ovegenomen uit de venieuwde doelen SLO. Deze zijn afgeleid van de efeentieniveaus die sinds augustus 2010 van kacht zijn in het basisondewijs (zie een goede aansluiting met de CITO ekenen voo kleutes te ealiseen, zijn de doelstellingen aangeschept (goep 1: omgaan met hoeveelheden/tellen en getalbegip vehoogd van 6 naa 12, goep 2: vehoogd van 10 naa 20). Zie bijlage 5: jaaplanning ekenen / wiskunde goep 1 Zie bijlage 6: jaaplanning ekenen / wiskunde goep 2 Zie bijlage 7: individueel egistatiefomulie goep 1 en 2 Ten aanzien van Bewegen wodt e gewekt met de methode Bewegingsondewijs in het speellokaal. De vakleekacht heeft de lessen uitgewekt in 4 leelijnen pe les met SMART gefomuleede doelstellingen. Pe blok infomeet zij de leekachten ove de leelijn en attendeet zij op de aandachtspunten. Hiedoo kan de leekacht de leelingen begeleiden in hun motoische ontwikkeling, hen geicht obseveen en hun vodeingen goed in beeld bengen. Bewegingsondewijs kleutes is te vinden in het achief: map kleutes; bewegingsondewijs in het speellokaal. Om te waabogen dat iedee leekacht bovenstaande op de juiste wijze kan vomgeven en uitvoeen, zijn de volgende ondedelen uitgewekt als een wekdocument: - De themaplanning - Taal, lezen, schijven - Rekenen / wiskunde - Weekplanning - Zelfstandig Weken In NiveauGoepen (ZWING) Dit kan woden gebuikt om nieuwe leekachten te infomeen ove de wekwijze op de Bede School Het Festival, maa dient ook als eflectie- en goeidocument. Tijdens de scholingsdagen ondebouw (3 à 4 pe jaa) zullen e steeds ondedelen bespoken woden om te beoodelen of we op de goede weg zijn en te bepalen wat e bete kan, of nog ontwikkeld moet woden. 4

5 De themaplanning Tijdens een teamvegadeing woden aan de veschillende domeinen thema s vebonden. Zo wed in het schooljaa het domein Ruimte Hallo Weeld en het domein Mens en Samenleving Ik hou van Holland aangeboden. Zie voo een vedee uitweking het beleidsplan Evaen. Iedee leekacht gaat vevolgens in haa goep een woodweb uitweken beteffende het thema. Waa denk je aan bij het thema.? Welke themahoek zou hiebij passen? Wat weet je al van het thema.? Wat zou je gaag willen weten.? is het uitgangspunt voo de sleutelvagen! Als leekacht kun je dit woodweb voo een deel doo de kindeen laten ontstaan, maa je zult hie ook zelf enige stuing in aan moeten bengen, zodat je komt tot een thema met ontwikkelingswaade, die passend is bij de leeftijd en belevingsweeld van de jonge, of al wat oudee kleute. Uitweking Spel: Kindeen bedenken met elkaa in de gote king hoe de themahoek euit gaat zien en wat ze daavoo nodig hebben. Hie kan heel goed de coöpeatieve wekvom gespek in tweetal woden gebuikt om vevolgens gezamenlijk tot een plan te komen. De leekacht vebindt doelstellingen aan het spel: Welke ollen hebben betekking tot het spel in de themahoek? Welk ollenspel wil zij teugzien in de themahoek? Welke handelingen zijn specifiek voo het spel; welke nieuwe kennis en vaadigheden gaan kindeen opdoen? Welke specifieke woodenschat wil zij teughoen in het spel? Op welke wijze kunnen de doelstellingen hoende bij taal en ekenen in de themahoek vomgegeven woden? Vevolgens koppelt de leekacht hie activiteiten aan: Hoek gezamenlijk inichten, mateiaal laten meenemen van huis of zelf maken, foto s maken zodat de hoek zelfstandig opgeuimd kan woden Rollen bespeken, voodoen, samenspelen, spelbegeleiding, spelafspaken maken Kinggespekken waain: Nieuwe kennis en vaadigheden woden aangeleed Spel wodt nabespoken; wat ging e goed, wat kan e bete - spel voodoen; kindeen laten meespelen tijdens het voodoen. Nabespeken en kindeen laten vewooden wat ze hebben gezien. - eventueel nieuwe spelafspaken maken Woodkaaten met betekking tot het thema zichtbaa ophangen, maa ook bijvoobeeld openingstijden, pijslijsten, menukaaten etc. Tot slot wodt dit alles uitgewekt met een tijdspad in de themaplanning. 5

6 Inichting huishoek en themahoek Een aantal uitgangspunten voo het inichten van een huis- en themahoek: - Pobee de hoek zo echt mogelijk in te ichten; kindeen spelen gaag volwassenen na. - Richt het aantekkelijk en uitdagend in en vaag je hiebij af of de mateialen e voo zogen dat e afwisselend ollenspel kan woden bedacht en gespeeld. mobile telefoon, agenda, opschijfboekje, pennen en potloden, schaa mandje kleine vooleesboekjes, spelletje bestek, sevies, pannen, theedoek, pannenlap, kookboek, goente/fuit boodschappentas, handtas, vekleedkleding wekke, klok, fototoestel, pullenbak, spiegel - Pobee een balans te vinden in de hoeveelheid spullen; bete om af en toe te veandeen / toe te voegen / weg te halen, dan teveel spullen die niet goed opgeuimd kunnen woden. - Vaag kindeen / oudes om bijvoobeeld een oude koekenpan, theedoek, handtas, agenda. - Betek kindeen tijdens het (he)inichten; vaag naa hun mening of ideeën, wat zou handig zijn - Maak duidelijke foto s van de veschillende items in de huis- en themahoek, zodat e tussendoo en na afloop zelfstandig opgeuimd kan woden. Spelbegeleiding is essentieel!! Help het spel aan het begin van de speelwekles op te staten doo te vagen naa hun spelidee en wie welke ol gaat spelen. Geef zo nodig spelideeën: is e iemand jaig?, komt oma logeen?, is de baby ziek? Obsevee of even meespelen het spel positief kan beïnvloeden / mee diepgang geeft, misschien is het fijn als je helpt met het vedelen van de ollen, is e specifiek mateiaal nodig of kun je ze op ideeën bengen? Meespelen in een nieuwe themahoek is noodzakelijk om kindeen geicht mee te nemen in de nieuwe ollen, kennis en vaadigheden en gebuik van nieuwe woodenschat en om te kunnen beoodelen wat ze hiebij nodig hebben. Pobee de huishoek in stand te houden (eventueel in een kleinee vesie) om deze te combineen met de themahoek. Zo kunnen kindeen vanuit de huishoek een tafel eseveen in het estauant, of hun vakantie voobeeiden doo hun koffe in te pakken / eisfoldes te bestudeen, etc. Het spel vediept zich zo op een natuulijke wijze en wodt echte. 6

7 Uitweking constuctief/beeldend: Het is van belang om hiebij een balans aan te bengen tussen hetgeen gemaakt moet woden ondom het thema zoals menukaaten, eisgidsen, etc. en welke doelstellingen je geduende dit thema wilt behalen. Gebuik daaom ook de jaaplanning eken/ wiskunde! Bijvoobeeld patonen naleggen met geometische figuen; woden placemats voo het estauant, of het nabouwen van een tempel mbv een foto/bouwvoobeeld (thema China). Het nastempelen/naschijven van wooden voo bijvoobeeld een menukaat kan tevens een doelstelling zijn behoende bij taal/lezen/schijven. Bij kleutes kun je ook denken aan de doelstellingen: - leen knippen, pikken en plakken - juiste potloodhanteing - leen omgaan met veschillend knutselmateiaal of ontwikkelmateiaal (bv kalenplank, uimtelijk bouwen ) - zelfstandig een knutseltaak leen uitvoeen Inichting knutselkast - tekenmateiaal; gote diekantige potloden in potloodhoudes wit / gekleud papie, kleuplaten, la met estmateiaal tekensjablonen - vouwblaadjes, plakfiguen - katelschaa voo kindeen - boduukaaten, mateiaal om een ketting te maken - pikmatjes / pikpennen - blok met echts- en linkshandige schaen, lijmpotjes, lijmkwastjes, lijmmatjes - kosteloos mateiaal - doosje watevef - klei met figuutjes / kleimesjes - knutselboek met voobeelden / ideeën - afmaakbakje voo kleuplaten / knutselwekjes Ook hie geldt: niet te veel mateiaal, plaats het ovezichtelijk in de kast, vul tijdig bij, vaiee egelmatig, maak een foto om zelfstandig te laten opuimen en begeleid kindeen in het zuinig gebuik maken van de mateialen. 7

8 Uitweking gespek / kingactiviteiten In pincipe staten we elke dag met een inloop; kindeen en oude(s) komen binnen, de leekacht begoet hen, waana ze hun activiteit kunnen inplannen op het planbod. Om 8.30 uu zijn alle oudes uit de klas / hal en stat de dag. Alleeest maak je een onde langs alle hoeken / tafels om te obseveen of iedeeen goed opgestat is, je kunt ook nu kot spelbegeleiding geven in de huis- en themahoek. Bied vevolgens kindeen de gelegenheid om even bij je te komen zitten met hun vehaal, vaag of gemaakte tekening. Daana kun je aan de ZWING- tafel individuele begeleiding aan kindeen met een handelingsplan of taalachtestand geven of pe teaching/ hehaling van het ZWING aanbod. Gote kingactiviteiten plan je in voo of na het pauzehapje of de lunch. Houd ekening met de gemiddelde concentatieboog van de kleute van ± 20 minuten en laat kindeen met concentatie en/of leepoblemen dichtbij je zitten. Maak de kingactiviteiten zo inteactief mogelijk doo bijvoobeeld gebuik te maken van coöpeatieve wekvomen. Hiebij kun je denken aan: - Binnen - Buitenking; kindeen zitten of staan tegenove elkaa en paten om de beut ove een ondewep, daana schuift de binnenking 1 plaats op zodat iedeeen een nieuwe gespekspatne heeft. - Tweepaat; in een tweetal geven kindeen om de beut een antwood op een vaag of een oplossing voo een pobleem. - Waa of Niet; kindeen pobeen vast te stellen,in tweetallen, of een stelling waa of niet waa is. - Mix en koppel Ondewepen voo een gote king activiteit komen voot uit: - de planning van het Leeskastje - de eken/ wiskundeplanning - het bespeken van de sleutelvagen (zie Evaen) - het aanleen van een liedje of opzegvesje - klassikaal, inteactief voolezen - bespeken van de Kacht van 8 en daauit vootkomende activiteiten ( bv massage) 8

9 Taal / Lezen / Schijven Inichting lees/schijfhoek Een aantekkelijke en uitdagende lees/ schijfhoek bestaat uit zowel ontwikkelmateiaal op het gebied van het fonemisch bewustzijn en taalontwikkeling, als mateiaal om te kunnen expeimenteen met lettes. E moet voldoende uimte zijn om samen te kunnen weken en uit minimaal 4 tafels bestaan. Je kunt hiebij denken aan: - ubiceedozen beoepen / wonen (woodenschat), letteondo, klanksoteespel, tegenstellingen, ijmduo/tio en oozaak/gevolg - lettestempels - letteblokjes gecombineed met andee wooden (voobeeldkaaten met wooden) - lettekwatet - wekbladen aangeboden lettes - doosje met lettekaatjes en afbeeldingen die bij de veschillende lettes gesoteed kunnen woden (welke lette hoo je vooaan bij dit plaatje?) - wekbladen met schijfpatonen - papie, schijfpotloden, kleupotloden, pennen - doos met mateiaal om de fijne motoiek mee te oefenen (kalen ijgen, klei om soepballetjes te kleien, klein mateiaal om met pincet te soteen, knijpes om op een and van een doosje te klemmen, tolletjes, gote schoef en moe, etc. - De wanden ondom de lees/schijfhoek woden ingeicht met een lettemuu, postes van boeken die voogelezen woden, een uimte waa duidelijk wodt gemaakt welke lettes al aangeboden zijn en wek van kindeen op het gebied van gelettedheid. Tevens wodt e een datamuu ingeicht waa kindeen kunnen laten zien wat ze geleed hebben op het gebied van ontluikende gelettedheid. Je kunt hiebij denken aan een lette die ze geleed hebben met een bijbehoende tekening, een wood gemaakt van aangeleede lettes, een nieuw moeilijk wood voozien van een betekenisvolle tekening. Om de datamuu een duidelijk kaakte te geven zijn hievoo postes gemaakt die in iedee goep 1 en 2 gebuikt woden. Deze postes zijn in het achief Kleutes teug te vinden. 9

10 Het leeskastje De KPC Goep heeft in samenweking met het Expetisecentum Nedelands een document opgesteld waain de tussendoelen voo de efeentieniveaus 1F en 2F: lezen van zakelijke teksten, bescheven woden. Het leeskastje met 6 laden en een pentenboek omvatten deze tussendoelen. Zie voo een uitgebeide beschijving van de tussendoelen ontluikende gelettedheid in het achief: map kleute; pijle leen; ontluikende gelettedheid; tussendoelen potocol leespoblemen en dyslexie. Elk laatje is voozien van een pictogam, symbolisch voo het beteffende tussendoel. Uitgangspunt vomt steeds een (penten)boek. Naa aanleiding van dit boek woden de veschillende laatjes gevuld met mateialen en opdachtkaatjes die gebuikt woden om elk tussendoel aan bod te laten komen. De kacht van het kastje zit in het feit dat de tussendoelen heel gestuctueed en op niveau woden aangeboden. Ze sluiten daabij aan bij de beleving en inteesse van de kleute en het thema of seizoen. Bij elk thema, of seizoen wodt gezocht naa een bijpassend (penten)boek. Hiebij wodt ook gekeken naa de inhoud; komen e voldoende nieuwe wooden in voo en is het geschikt voo een veteltafel of een andee veweking ten aanzien van vehaalbegip. E wodt gebuik gemaakt van enkele vaste figuen om het tussendoel fonemisch bewustzijn hekenbaa te kunnen aanbieden. Muis Pluis wodt gebuikt bij het ondedeel eindijm en Sjakie de Slak bij het ondedeel auditieve synthese. De opdachtkaatjes kunnen klassikaal in de king woden aangeboden, maa zijn effectieve in een kleine king. Daaom wodt e in de themaplanning onde het kopje Taal / Lezen / Schijven het aanbod aan tussendoelen pe week uitgewekt en vindt het aanbod vooal plaats tijdens zwing. Na iedee zwing woden de obsevaties bijgehouden op het individuele egistatiefomulie. Deze kunnen vevolgens wee gebuikt woden bij het samenstellen van de veschillende zwinggoepjes, het vevolgaanbod en het invullen van het appot. Na afloop van iede thema wodt het aanbod ook geegisteed in de jaaplanning, zodat het inzichtelijk blijft aan welk tussendoel aandacht besteed is en welk tussendoel in een volgend thema nog aan de ode moet komen. Het steven is dat alle tussendoelen evenedig aan bod komen! De uitweking van het Leeskastje wodt opgeslagen in het achief: map kleutes; pijle leen; ontluikende gelettedheid; leeskastje. Zie voo een uitweking beedeneed aanbod Leeskastje bijlage 3. 10

11 Indeling Leeskastje: 1. Boekoiëntatie 2. Vehaalbegip 3. Functie van gescheven taal 4. Relatie tussen gespoken en gescheven taal. 5. Fonologisch bewustzijn 5. Fonemisch bewustzijn 6. Alfabetisch pincipe. 11

12 Rekenen / Wiskunde Inichting ekenhoek Een ekenhoek bestaat uit een kast met ontwikkelmateiaal waabij je kunt denken aan: - tel/ekenspellen - teldiagam - diagam meten / meetkunde - wat hoot e niet bij; ekenkundig edeneen - logical blocs - kalenplank + voobeeldkaaten - uimtelijk bouwen - tangammen / mozaïeken - cijfestempels - gote dobbelstenen - cijfekaaten, schuupapieen cijfes, cijfeboekjes Van belang is dat e ook allelei klein mateiaal aanwezig is waamee kindeen eindeloos kunnen: tellen, vegelijken op mee / minde / evenveel, soteen op kleu en gootte, met de dobbelstenen spelletjes bedenken, etc. Hiebij kun je denken aan kleine bouwblokjes, knopen, dopjes, schelpen, kleine poppetjes, etc. Ook wekbladen, waamee de kleutes zelfstandig aan de slag kunnen, papie en schijf/kleupotloden moeten een plekje kijgen in deze hoek. De wanden ondom de ekenhoek woden uitgeust met een getallenlijn, die in goep 1 t/m tenminste 12 gaat en in goep 2 t/m 20. Tevens wodt e een datamuu gemaakt, waa kindeen bijvoobeeld kunnen laten zien tot hoeve ze kunnen tellen, wat hun lievelingsgetal is, een foto van een bouwwek of vewekingsopdacht naa aanleiding van een ekenzwing. Aanbod Het ekenaanbod ligt vast in de jaaplanning die voo goep 1 en 2 is opgesteld; zie inleiding en veantwooding. Tijdens het uitweken van een thema, woden bij de tussendoelen passende activiteiten bedacht. Bijvoobeeld bij het thema Ruimtevaat wodt het tussendoel: Kindeen lossen eenvoudige splits-en afteksommen op onde de 6; e staan 6 steen aan de hemel, je ziet 3 vallende steen, hoeveel zijn e nog ove? Het aanbod kan in een gote king aan de ode komen, maa zal meestal in zwing woden aangeboden. Na iedee zwing woden de obsevaties bijgehouden op het individuele egistatiefomulie. Deze kunnen vevolgens wee gebuikt woden bij het samenstellen van de veschillende zwinggoepjes, het vevolgaanbod en het invullen van het appot. De jaaplanning leeg is teug te vinden in het achief: map kleutes; pijle leen; ontluikende gecijfedheid; planning leeg. Ook de planning waabij pe tussendoel de activiteiten vemeld staan, wodt opgeslagen in het achief met de vemelding van het beteffende schooljaa. 12

13 De Weekplanning Uitgangspunt van de weekplanning is het uenooste en de themaplanning. Zie voo het uenooste het achief. In de weekplanning woden de beedeneede activiteiten en het aanbod in ZWING ovegenomen uit de themaplanning. Inloop Iedee dag begint in pincipe met 30 minuten inloop: kindeen kunnen bij binnenkomst meteen een activiteit / hoek plannen op het planbod. Zoda de oudes afscheid genomen hebben (om uu hebben alle oudes de school velaten) is e gelegenheid voo de kindeen om hun vehaal even aan de juf/meeste te vetellen. De inlooppeiode wodt tevens gebuikt om kindeen met een individueel handelingsplan te begeleiden. Dit wodt op de weekplanning ingeoosted. Speelwekles De speelwekles duut minimaal 60 minuten. Hiein vindt ook de ZWING-activiteit(en) plaats (goep 1: 10 à 15 minuten, goep 2: 15 à 20 minuten). Tijdens de speelwekles vindt tevens de spelbegeleiding plaats en woden kindeen begeleid in het kiezen en uitvoeen van activiteiten. Taak Iedee week moeten de kindeen zelfstandig één (goep 1) of twee (goep 2 vanaf januai) taken pe week inplannen en uitvoeen. De doelstelling hievan is dat kindeen leen om veplichte activiteiten zelfstandig in te plannen, uit te voeen en af te tekenen op het taakbod. Het moeten dus een opdacht zijn die kindeen zelfstandig kunnen doen, zodat dit ook tijdens het ZWINGEN uitgevoed kan woden. Kindeen mogen elkaa hiebij helpen en, afhankelijk van de taak, ook samenweken. Je kunt hiebij denken aan ontwikkelmateiaal uit de eken- of taalkast, een fijne motoiek of bouwopdacht en kiezen voo de thema / huishoek. Kacht van 8 Iedee week staat minimaal 30 à 40 minuten de Kacht van 8 ingeoosted. Pe schooljaa wodt e schoolbeed een vaste dag in de week ingepland; de 8 Kachten woden op de schoolkalende ingeoosted; de activiteiten kun je vinden in de Kacht van 8 map. Zie vede het beleidsplan Pijle Welbevinden. Voolezen / zingen / dama / kingactiviteiten Iedee week wodt e voldoende tijd ingeoosted voo activiteiten als (inteactief)voolezen, aanleen van liedjes en vesjes, naspelen van een vooleesvehaal, klassikale eken-en taalactiviteiten (zie themaplanning!!). Bewegingsondewijs Iedee dag kan e gebuik gemaakt woden van het speellokaal (m.u.v. de maandag) en volgens een ooste gegymd woden. Deze lessen woden minimaal 2x pe week volgens de planning Bewegingsondewijs in het speellokaal uitgevoed. In plaats van een bewegingsles kan e ook voo buitenspelen gekozen woden. 13

14 Zelfstandig Weken In Niveau Goepen; ZWING Visiedocument Zie beleidsplan ZWING Indeling zwing-goepen E is een zwing 1, 2 en 3; dit komt doo het veschil in steefniveau. Kindeen die vallen onde het steefniveau 1 zijn kindeen die de geplande tussendoelen taal en ekenen/wiskunde nog niet hebben behaald. De vewachting is dat dit wel gaat lukken voo de afname van de CITO. Zoda e wodt getwijfeld aan die vewachting, wodt e voo de beteffende kindeen (in oveleg met de inten begeleide) een handelingsplan opgesteld. Kindeen die vallen onde het steefniveau 2 hebben de gestelde tussendoelen behaald en weken vede volgens de planning. Kindeen die tot het steefniveau 3 behoen, hebben de doelstellingen uim behaald en woden uitgedaagd met vediepingsstof of met doelstellingen die ichting de lesstof van goep 2 of 3 gaat. Vedieping ten aanzien van achtegondinfomatie ondom het thema Evaen, behoot daabij ook tot de mogelijkheden. De zwinggoepjes bestaan uit maximaal 6 kindeen en woden minimaal 1 x pe week ingepland. Het niveau mag ondeling wel veschillen; mits dit niet te ve uit elkaa ligt, geeft dit mogelijkheden om van en met elkaa te leen. E kunnen dus meedee goepjes zijn met hetzelfde steefniveau. Kindeen kunnen ook voo ekenen/wiskunde in zwing 1 zitten, tewijl ze voo taal in bijvoobeeld zwing 2 zijn ingedeeld. Indien wenselijk kan e ook voo gekozen woden om een zwing 1 goepje vake dan 1x pe week in te plannen, om te vookomen dat e een handelingsplan opgesteld moet woden. Als kindeen langduig en voo meedee tussendoelen exta aanbod nodig hebben, wodt dit aangegeven als notitie in Panassys en bespoken met de inten begeleide tijdens een goepsbespeking. Zie bijlage 7: indeling ZWING goepen Kindeen die als viejaigen staten, nemen na ± 6 weken deel aan de ZWING. Aanvankelijk is het doel van zwingen het leen omgaan met uitgestelde aandacht en hulp leen vagen / geven aan klasgenootjes. De aangeboden activiteiten zijn zo gepland dat je als leekacht het beginniveau van de beteffende leelingen kunt inschatten. Aanbod Het aanbod in zwing wodt tijdens het samenstellen van de themaplanning vastgesteld. Hiebij wodt de jaaplanning tussendoelen Rekenen /Wiskunde en het aanbod tussendoelen Beginnende gelettedheid, als uitgangspunt genomen. Om tot een beedeneed aanbod te komen, vindt e een diffeentiatie plaats voo de Zwing 1, 2 en 3. Hiebij kun je bijvoobeeld denken aan: - tellen en getalsbegip: 1. t/m 6 ; 2. t/m 12; 3. van tellend naa diect hekennen van hoeveelheden t/m 6 - meten: vedieping aanbengen tijdens een meetopdacht, of de zelfstandige veweking aanpassen - fonemisch bewustzijn: i. p.v. de auditieve synthese inoefenen, een leesoefening plannen; i.pv. bij welke lette hoo je aan het begin van dit plaatje, wie weet e een wood dat begint met Zog Goepshandelingsplannen woden als zwinggoepje exta ingepland; zij kijgen 2x in de week geicht aanbod volgens een opgesteld handelingsplan. 14

15 Uitvoeing Zwing en IGDI in de goepen 1 en 2 1. Ronde lopen Leekacht loopt een vaste oute doo de klas en gang waabij ze obseveet of kindeen goed aan het wek zijn: is e spel bedacht en zijn de ollen vedeeld in de huis- of themahoek, kunnen kindeen aan de slag met het gekozen ontwikkelmateiaal, zijn e kindeen die op een idee gebacht moeten woden in de knutselhoek, is het benodigde mateiaal aanwezig, is e al een bouwplan in de bouwhoek en hoe veloopt het samenspel, kunnen kindeen zelfstandig aan het wek met hun taak, is het noodzakelijk om gemaakte afspaken te hehalen, et cetea. 2.Aankondiging zwing Leekacht geeft het stilteteken en kondigt vevolgens aan dat de zwing gaat beginnen: - oept de beteffende kindeen aan de zwingtafel - zet de pop op de bueaustoel als teken van de uitgestelde aandacht - benoemt, of laat de kindeen benoemen welke afspaken e tijdens de zwingpeiode van kacht zijn: juf niet stoen; vaag hulp aan een klasgenootje, liniaalstem of fluistestem gebuiken - stat de timetime: maximaal 20 minuten (bouw de tijd van de uitgestelde aandacht aan het begin van het schooljaa op en oefen het hulp bieden aan elkaa + stemgebuik zogvuldig in) 3. Inteactief Gediffeentieed Diecte Instuctiemodel: IGDI - Stat: geef het doel van de les aan en/of maak het inzichtelijk - Instuctie: geef een duidelijke uitleg, doe voo / laat zien, benoem wat je aan het doen bent en waaom, bevaag kindeen, laat ze hadop meedenken - Begeleide inoefening: geef een opdacht die aansluit op de instuctie en laat ze dit alleen of in tweetallen oplossen, bespeek de oplossingen gezamenlijk na en geef aan welke oplossing(en) klopt, handig is en waaom, schat ondetussen in welke kindeen zelfstandig vede kunnen en welke baat hebben bij de velengde instuctie. - Velengde instuctie: kies voo 1 oplossingsstategie, maak kleine inzichtelijke instuctiestappen met veel inteactie om zicht te kijgen waa en waaom kindeen vastlopen. - Zelfstandige veweking: kindeen gaan individueel aan de slag met bijvoobeeld een wekblad. - Afsluiting: benoem nogmaals de doelstelling en geef aan wat de kindeen pecies geleed hebben. Geef individueel een compliment ten aanzien van inzet en het poduct. 4. Afsluiting Zwing Leekacht geeft wee een stilteteken en vetelt dat de zwing is beëindigd. Complimenteet de goep met wat e goed ging en geeft eventueel aan waa de volgende kee exta op gelet moet woden. Kondigt vevolgens aan dat ze een onde komt lopen langs alle hoeken; zie 1. 15

16 Registatie Diect na afloop van een zwing woden opvallende zaken genoteed op de dagplanning, onde het kopje Obsevaties. Aan het einde van de dag woden de esultaten vewekt op het individuele egistatiefomulie (zie bijlage 3 en 6). Deze individuele egistatiefomulieen zitten in een apate map: Registatie. Het kan handig zijn om de kindeen uit één zwinggoepje achteelkaa achte 1 tabblad te doen, om zodoende de esultaten snel te kunnen veweken. Reflectie Na iede thema is het van belang om stil te staan bij de ontwikkeling en betokkenheid die de kindeen hebben laten zien. Zijn e kindeen die moeite hebben om het tempo te volgen, veel hehaling nodig hebben, of juist mee uitdaging kunnen gebuiken? Hebben ze voldoende succesevaingen kunnen opdoen, waadoo hun zelfvetouwen wee is toegenomen? Indien nodig woden de zwinggoepjes daaom na iede thema opnieuw samengesteld en wodt e kitisch gekeken naa het vaststellen van het beedeneed aanbod. 16

17 Bijlage 1: Themaplanning Thema: Ik houd van Holland; estauant Peiode: Week 2 t/m Spel Week 2 Doelstelling Kindeen ichten n.a.v. woodweb het estauant de themahoek in als estauant, en maken de veschillende benodigdheden als menukaat ed. Activiteiten Woodweb klassikaal opstellen. Mateiaal vezamelen van huis, bieb,. Hoek inichten. Menukaat samenstellen, ondezettes, sevetten vouwen.. Bestelbon maken 2 7 Kindeen kunnen aan de volgende ollen inhoud geven en e spel aan vebinden: Obe; ontvangen,bedienen,bestelbon afekenen,tafel dekken Kok; veschillende pannenkoeken bakken Gast; eseveen, bestellen, afekenen Kindeen vedelen de ollen ondeling en bespeken de activiteiten als obe enz. Leen gebuik maken van specifieke woodenschat: eseveen, bedienen, menukaat, voo/hoofd/nageecht, bestellen, afekenen 2 7 Kindeen kunnen vewooden wat ze nodig hebben om de veschillende pannenkoeken te bakken en spelen dit uit. Kindeen laten dit zien in hun spel in de stal. Constuctief / beeldend Week Doelstelling Activiteiten 2 3 Kindeen kunnen een menukaat + pijzenlijst samenstellen passend bij een pannenkoekenestauant. Kindeen kunnen adhv een voobeeld sevetten vouwen als een waaie. Kindeen maken van foldemateiaal en eigen poducties menukaaten. Stempelen / schijven hiebij de pijzen. Kindeen vouwen sevetten en maken ondezettes doo kleine vouwblaadjes in te knippen. 6 8 Kindeen gebuiken fantasie en veschillende mateialen om hun lievelingsgeecht na te maken. Kunnen hiebij de ingediënten benoemen / naschijven/stempelen. Zie eken/wiskunde Kindeen tekenen / knutselen hun lievelingsgeecht (klei/papie/vef ed)en schijven/stempelen de ingediënten na. Zie eken/wiskunde 17

18 Gespek / king Week Doelstelling Activiteiten Kindeen kunnen de estauants die ze kennen / waa ze wel eens gegeten hebben beschijven. Kunnen elkaa hieove een vaag stellen / beantwooden. Zie leeskastje Kindeen kunnen vewooden wat gezonde / ongezonde voeding is en waaom. Zie leeskastje Zie leeskastje Zie leeskastje Kindeen bespeken dit in tweetallen; kunnen in de centale king vetellen hoe het gespek velopen is. Kindeen bespeken dit in tweetallen; kunnen in de centale king vetellen hoe het gespek velopen is. Taal / Lezen / Schijven Week Doelstelling Activiteiten 2-7 Zie leeskastje 2-7 TD: functie van gescheven taal; Kindeen weten dat gescheven taalpoducten zoals biefjes, bieven, boeken en tijdschiften een communicatief doel hebben. Kindeen weten wannee e spake is van de taalhandeling lezen en schijven. Ze kennen het ondescheid tussen lezen en schijven. Kindeen kunnen wooden en cijfes stempelen bij de menukaat/bestelbon in het winkeltje Kindeen kunnen wooden als globale eenheden lezen en schijven. 18

19 Rekenen/wiskunde Week Doelstelling Activiteiten Zwing 2 Tellen en getalbegip Kindeen hekennen, benoemen de getalsymbolen t/m 20 Koppelen hoeveelheden aan deze getallen. Hebben inzicht in de getallenlijn t/m 20 Kunnen getalkaaten in juiste volgode leggen, geven aan waa de getallen in de juiste volgode liggen en kunnen aangeven welk cijfe vestopt zit. Kunnen aangeven welk cijfe e voo / na.. komt. En welk cijfe het gootst / kleinst is. Kunnen hoeveelheden t/m 20 esultatief tellen; kunnen aangeven hoeveel blokjes ebij / eaf moeten om te kijgen. Zwing 3 Zie week 2 Vagen mbv mateiaal estauant inoefenen. Maken een wekblad waain de 1 op 1 elatie wodt gevaagd evenals de angtelwooden en esultatief tellen Evaen schatten van inhoud op het oog. Leen meten met natuulijke maten (kopje/ beke) en standaadmaten (maatbeke) Hekennen zonde te tellen de stippen op de dobbelsteen. Kunnen aangeven wie e mee/minde/evenveel heeft gegooid. Tellen akoestisch vanaf een willekeuig getal t/m 12. Benoemen de vomen viekant/diehoek/cikel/echthoek/ovaal. Hekennen egelmaat en symmetie en samenstellingen van figuen. Leggen patonen na Evaen met mateiaal estauant: vullen veschillende flessen / glazen met (gekleud)wate. Vooaf laten inschatten waa e mee /minde in kan. Spelen het spel Ganzenbod met 2 dobbelstenen Maken een placemat waaop ze een figueneeks naplakken. Maken combinaties als 2 diehoeken vomen 1 viekant / 2 viekanten vomen 1 echthoek 19

20 Evaen Week Doelstelling Activiteiten Kendoel 34 Kendoel 35 Bespeken van het belang gezonde voeding; wat is gezonde voeding Poeven van goente / fuit Omgaan met geld ( 1, 2 5 en 10 euo) Kendoel 36 Kendoel 37 Maken van afspaken; hoeveel mensen kunnen e in het estauant eten? Hoe egel je dat? Zich gedagen vanuit espect / alg. waaden/nomen: hoe gedaag je je in een estauant? Muziek / dans / beweging Week Doelstelling Activiteiten 3 5 Kindeen kunnen een opzegvesje onthouden en zowel gezamenlijk, als individueel opzeggen Kindeen leen een lied aan en kunnen deze zelfstandig zingen (melodielijn vasthouden) Leen Roosjes estauant We maken een pannenkoek; Enst Bobbie en de est 20

21 Thema s kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Bijlage 2: Jaaovezicht tussendoelen beginnende gelettedheid Tussendoelen beginnende gelettedheid 1. Boekoiëntatie: 1.1 Kindeen begijpen dat illustaties en tekst samen een vehaal vetellen. 1.2 Ze weten dat boeken woden gelezen van voo naa achte, bladzijden van boven naa beneden en egels van links naa echts. 1.3 Ze weten dat vehalen een opbouw hebben. 1.4 Ze kunnen aan de hand van de omslag van een boek de inhoud van het boek al enigszins voospellen. 1.5 Kindeen weten dat je vagen ove een boek kunt stellen. Deze vagen helpen je om goed naa het vehaal te luisteen en te letten op de illustaties 2. Vehaalbegip: 2.1 Kindeen begijpen de taal van vooleesboeken. Ze zijn in staat om conclusies te tekken naa aanleiding van een voogelezen vehaal. Halvewege kunnen ze voospellingen doen ove het vedee veloop van het vehaal. 2.2 Kindeen weten dat de meeste vehalen zijn opgebouwd uit een situatieschets en een episode. Een situatieschets geeft infomatie ove de hoofdpesonen, de plaats en tijd van handeling. In een episode doet zich een bepaald pobleem voo dat vevolgens wodt opgelost. 2.3 Kindeen kunnen een voogelezen vehaal naspelen tewijl de leekacht vetelt. 2.4 Kindeen kunnen een voogelezen vehaal navetellen, aanvankelijk met steun van illustaties. 2.5 Kindeen kunnen een voogelezen vehaal navetellen zonde gebuik te hoeven maken van illustaties. 3. Functies van gescheven taal: 3.1 Kindeen weten dat gescheven taalpoducten zoals biefjes, bieven, boeken en tijdschiften een communicatief doel hebben. 3.2 Kindeen weten dat symbolen zoals logo s en pictogammen vewijzen naa taalhandelingen. 3.3 Kindeen zijn zich bewust van het pemanente kaakte van gescheven taal. 21

22 Thema s kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 3.4 Kindeen weten dat tekenen en tekens poduceen mogelijkheden bieden tot communicatie 3.5 Kindeen weten wannee e spake is van de taalhandeling lezen en schijven. Ze kennen het ondescheid tussen lezen en schijven. Relatie tussen gespoken en gescheven taal: 4.1 Kindeen weten dat gespoken wooden kunnen woden vastgelegd, op papie en met audio-/visuele middelen. 4.2 Kindeen weten dat gescheven wooden kunnen woden uitgespoken 4.3 Kindeen kunnen wooden als globale eenheden lezen en schijven. 5. taalbewustzijn 5.1 Kindeen kunnen wooden in zinnen ondescheiden 5.2 Kindeen kunnen ondescheid maken tussen vom en betekenis van wooden 5.3 Kindeen kunnen wooden in klankgoepen vedelen zoals kin-dewa-gen. 5.4 Kindeen kunnen eageen op en spelen met bepaalde klankpatonen in wooden; eindijm / beginijm 5.5 Kindeen kunnen fonemen als de kleinste klankeenheden in wooden ondescheiden, zoals bij p-e-n. 6. Alfabetisch pincipe 6.1 Kindeen ontdekken dat wooden zijn opgebouwd uit klanken en dat lettes met die klanken coespondeen en leggen de foneemgafeemkoppeling. 6.2 Kindeen kunnen doo de foneem gafeemkoppeling wooden die ze nog niet eede hebben gezien, lezen en schijven. 7. Functioneel 'schijven' en 'lezen'. 7.1 Kindeen schijven functionele teksten, zoals lijstjes, biefjes, opschiften en vehaaltjes 7.2 Kindeen lezen zelfstandig pentenboeken en eigen en andemans teksten. 22

23 steefniveau 1 e peiode 2 e peiode 3 e peiode 4 e peiode Notities kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Bijlage 3: Individuele egistatiefomulie ontluikende gelettedheid goep 1 en 2 Naam: Goep 1 Goep: Datum Tussendoel 1: Boekoiëntatie Luistet aandachtig naa voogelezen vehaal Reageet vebaal en/of nonvebaal op de tekst Kan vooaf voospellingen doen ove vehaal nav de omslag, of vedee veloop van het vehaal Stelt uit zichzelf vagen ove de tekst Leest boeken van voo achte,blz van boven beneden, egels van links echts Tussendoel 2: Vehaalbegip Kan een vehaal naspelen Kan een vehaal navetellen mbv illustaties Reacties sluiten aan bij bij het vehaal Tussendoel 3: Functies van gescheven taal Weet dat wooden vastgelegd kunnen woden Leest eigen naam Tussendoel 4:Relatie tussen gespoken en gescheven taal Schijft zelf (tekeningetjes/kabbels/hekenbae lettes/wood) Begijpt picto s Tussendoel 5: Taalbewustzijn Ondescheidt wooden in zinnen Vedeelt wooden in klankgoepen Hekent en past eindijm toe, onthoudt ijmpjes Kan beginklank ve wood losmaken vd est vh wood Kan dieklankwooden(mkm) auditief synthetiseen Tussendoel 6: Alfabetisch pincipe Weet dat wooden zijn opgebouwd uit klanken en dat lettes met die klanken coespondeen. Legt foneem gafeemkoppeling. Leest wooden die hij/zij nog niet eede gezien heeft Lettekennis (aantal) v v v v v v 4 Pengeep / links- of echtshandigheid Schijfontwikkeling / schijven eigen naam. v v z zee onvoldoende / o onvoldoende / V voldoende / uim voldoende / g goed 23

24 steefniveau 1 e peiode 2 e peiode 3 e peiode 4 e peiode Notities kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Naam: Goep 2 Goep: Datum Tussendoel 1: Boekoiëntatie Luistet aandachtig naa voogelezen vehaal Reageet vebaal en/of nonvebaal op de tekst Kan vooaf voospellingen doen ove vehaal nav de omslag, of vedee veloop van het vehaal Stelt uit zichzelf vagen ove de tekst Leest boeken van voo achte,blz van boven beneden, egels van links echts Tussendoel 2: Vehaalbegip Kan een vehaal naspelen Kan een vehaal navetellen mbv illustaties Reacties sluiten aan bij bij het vehaal Tussendoel 3: Functies van gescheven taal Weet dat wooden vastgelegd kunnen woden Leest eigen naam Tussendoel 4:Relatie tussen gespoken en gescheven taal Schijft zelf (tekeningetjes/kabbels/hekenbae lettes/wood) Begijpt picto s Tussendoel 5: Taalbewustzijn Ondescheidt wooden in zinnen Vedeelt wooden in klankgoepen Hekent en past eindijm toe, onthoudt ijmpjes Kan beginklank ve wood losmaken vd est vh wood Kan dieklankwooden(mkm) auditief synthetiseen Tussendoel 6: Alfabetisch pincipe Weet dat wooden zijn opgebouwd uit klanken en dat lettes met die klanken coespondeen. Legt foneem gafeemkoppeling. Leest wooden die hij/zij nog niet eede gezien heeft Lettekennis (aantal) ±12 Pengeep / links- of echtshandigheid Schijfontwikkeling / schijven eigen naam. z zee onvoldoende / o onvoldoende/ v voldoende / uim voldoende / g goed 24

25 Bijlage 4: Beedeneed aanbod leeskastje Eend en de tijdmachine; Hamen van Staaten Peiode: week 7 t/m week x pe week 30 minuten klassikaal Week 8 / 11 / 13 / 15 / 17 aanbod in ZWING Taal Week 10 / 12 / 14 aanbod in ZWING Rekenen Doelstellingen Boekoiëntatie en vehaalbegip: Kindeen kennen titel van het boek en kunnen deze aanwijzen Kindeen weten dat boek een vookant, ug, achtekant heeft en dat het boek van voen naa achteen gelezen wodt. Kindeen beiden hun woodenschat actief uit m.b.v. voowepen, veteltafel en de woodspin. Kindeen maken gezamenlijk de veteltafel en nemen mateiaal mee van huis Kindeen zijn in staat het vehaal na te vetellen m.b.v. de veteltafel Kindeen kunnen aadsels (e staan cijfes op en heeft 2 of 3 wijzes ), die betekking hebben op het vehaal, oplossen. Woodenschat: Zelfstandige naamwooden Wekwooden Begippen de steige lenen vandaag de otte scheuen mogen de pad mompelen gisteen de uitvinding uitvinden ovemogen de kalende eizen tots de week pobeen opgewonden het antwood zijkant het wonde tevooschijn de hefst kap de winte tegelijk de lente tijd de zome de envelop het kleed de sjaal Functie van gescheven taal en elatie tussen gespoken en gescheven taal: Kindeen evaen dat wat je vetelt, als wooden gescheven staan in een boek Kindeen leen dat je van lettes een wood kunt maken en deze ook kunt opschijven (bv bij de veteltafel / zelfgemaakte tekeningen). Wooden vomen een zin; zinnen woden een vehaal. Fonologisch en fonemisch bewustzijn (taalbewustzijn) Kindeen kunnen de wooden uit de woodspin in klankgoepen vedelen Kindeen kunnen 3 à 4 eenvoudige wooden nazeggen Kindeen leen een vesje ove de tijd Kindeen kunnen klanken losmaken uit wooden en kunnen de positie aangeven. Kindeen oefenen met auditieve synthese: k l o k klok Alfabetisch pincipe: Kindeen leen de volgende lettes binnen de context van het vehaal: t: tijdmachine o: otte l: lente ee: eend b: bief f: feest Kindeen met HP op het gebied ontluikende gelettedheid/woodenschat kijgen de activiteiten ook als HP aangeboden (minimaal 3x pe week) Ondesteepte zinnen is aanbod voo goep 1 zwing 3 en goep 2 25

26 Activiteiten: Week 7: - Boek klassikaal voolezen; aandacht voo titel, voospellen adhv vookant van het boek - Opstaten maken van de veteltafel: gezamenlijk een tijdmachine maken; kalende, klok, bievenbusje, kleed afbeelding dieen seizoenen uitweken bief + envelop winte en zome cijfesymbolen 1 t/m 12 muts en sjaal vlaggetjes - Woodenschat zelfstandige naamwooden bespeken; woodweb maken met plaatjes Week 8: ZWING - Aanbieden lette t met woodkaatjes/plaatjes. Wekblad lette t Hehalen aangeboden lettes (wie beheesen deze lettes, wie exta aandacht?) - Aanbieden vesje tijd Week 9: vakantie Week 10: - Veteltafel klassikaal intoduceen - Woodenschat wekwooden bespeken nav het vehaal - ZWING ekenen: domein meten van tijd: de klok -kindeen hekennen en benoemen de cijfes 1 t/m 12 -kindeen weten dat e een gote en kleine wijze is en soms een secondewijze -kindeen evaen wat een minuut is (tellen tot 60, spingen 1 minuut, zijn 1 minuut stil, staan 1 minuut op 1 been, bouwen in 1 minuut een toen ) -bespeken van tijd: hoe laat ga je naa school, naa bed, eet je een pauzehapje,. Week 11: ZWING - Woodenschat begippen bespeken en in elatie bengen met het vehaal - Hehalen lette t: hoo je de lette t bij ; vooaan / achteaan / midden in?? Zie voo de vedee uitweking van deze en andee Leeskastjes het achief: Kleutes; Pijle Leen; Ontluikende gelettedheid; Leeskastje 26

27 Bijlage 5: Jaaplanning ekenen / wiskunde goep 1 Week Doelstelling Activiteiten 34 Tellen en getalbegip Weken met hoeveelheden t/m 6. Hekennen van cijfes t/m 6. Zeggen de telij op t/m 6. Tellen voowepen t/m 6 synchoon. 35 Tellen en getalbegip Weken met hoeveelheden t/m 6. Hekennen van cijfes t/m 6. Zeggen de telij op t/m 6. Tellen voowepen t/m 6 synchoon. 36 Meetkunde Hekennen en benoemen de vomen viekant, echthoek, cikel, diehoek. Hekennen en benoemen de kleuen (+ licht en donke). 37 Meetkunde Wijzen aan en benoemen de lichaamsdelen: hoofd, nek, buik, am, hand, elleboog, pols, been, voet, enkel, knie, wenkbauw, oksel. Kunnen meten met natuulijke maten (hand/voet). 38 Meetkunde Hehalen week 37 + imiteen van eenvoudige lichaamshoudingen. Nemen juiste plaats in: voo, achte, naast, op, dichtbij, veaf van hun stoel. 39 Tellen en getalbegip Kunnen voowepen soteen op soot (functie, gootte, eigenschap, kleu). 40 Meten van gewicht Wegen doo met de hand te vegelijken en met een balans. Leen gewicht te schatten. Wegen met natuulijke en betekenisvolle mateialen. 41 Tellen en getalbegip Hekennen in één oogopslag hoeveelheden tot tenminste 3. Tellen 5 voowepen esultatief. Zeggen de telij t/m 6 op en kunnen wee teugtellen. 42 Tellen en getalbegip Hekennen en benoemen de cijfes t/m 6 en koppelen deze aan de juiste hoeveelheden. 27

28 43 Hefstvakantie 44 Meetkunde Hekennen en benoemen de vomen viekant, echthoek, cikel, diehoek. Hekennen deze vomen in voowepen (deu + echthoek). 45 Meetkunde Beheesen basale uimtelijke begippen(voo, onde, naast, achte, op, in, dichtbij, veaf). Kunnen een eenvoudig bouwsel constueen en nabouwen adhv bouwvoobeeld. 46 Tellen en getalbegip Vegelijken / odenen op mee/minde/ evenveel t/m 10. Beheesen de angtelwooden t/m 6 en de begippen: eeste / laatste. 47 Tellen en getalbegip Vegelijken / odenen op mee/minde/ evenveel t/m 10. Beheesen de angtelwooden t/m 6 en de begippen: eeste / laatste. 48 Meetkunde Hebben inzicht in een eenvoudige plattegond. Beheesen uimtelijke begippen (zie week 45). Maken kennis met: voowep wodt gote als het dichte komt, kleine als het vede weg is. 49 Meten van gewicht Wegen doo met de hand te vegelijken en met een balans. Leen gewicht te schatten. Wegen met natuulijke en betekenisvolle mateialen. Beheesen de begippen: zwaade / lichte / even zwaa 50 Tellen en getalbegip Tellen hoeveelheden t/m 10 synchoon. Koppelen cijfesymbolen aan de juiste hoeveelheden. Hehalen angtelwooden. 51 Tellen en getalbegip Tellen hoeveelheden t/m 10 synchoon. Koppelen getalsymbolen aan de juiste hoeveelheden. Hehalen angtelwooden + kleuen + vomen. 52 Kestvakantie 1 Kestvakantie 28

29 2 Tellen en getalbegip Tellen hoeveelheden t/m 12. Koppelen getalsymbolen aan juiste hoeveelheden. Kunnen de getallenlijn in goede volgode neeleggen. Evt. hehalen van vomen / angtelwooden 3 Tellen en getalbegip Tellen hoeveelheden t/m 12. Koppelen getalsymbolen aan juiste hoeveelheden. Kunnen de getallenlijn in goede volgode neeleggen. Tellen teug van 10 naa 0. 4 Meetkunde Kunnen voowepen van goot naa klein / beed naa smal / mee naa minde / vol naa leeg neeleggen 5 Meetkunde Kunnen voowepen van goot naa klein / beed naa smal / mee naa minde / vol naa leeg neeleggen 6 Tellen en getalbegip Vegelijken / odenen op mee/minde/ evenveel t/m 10. Beheesen de angtelwooden t/m 6 en de begippen: eeste / laatste. 7 Meten van inhoud Evaen het schatten van inhoud op het oog. Leen meten met natuulijke maten (kopje). 8 Kokusvakantie 9 Meetkunde Hekennen en benoemen de vomen viekant / diehoek / cikel / echthoek. Hekennen egelmaat en symmetie en samenstellingen van figuen 10 Meten van tijd Hebben inzicht in het dagitme; benoemen ochtend / middag / avond / nacht. Benoemen de dagen van de week in goede volgode. Kunnen de begippen mogen / gisteen juist toepassen. 11 Tellen en getalbegip Kunnen hoeveelheden t/m 12 vegelijken en odenen op mee / minde / evenveel. Lossen eenvoudige optelsommen t/m 6 op. 12 Tellen en getalbegip Kunnen hoeveelheden t/m 12 vegelijken en odenen op mee / minde / evenveel. Lossen eenvoudige optelsommen t/m 6 op. 29

30 13 Meten van tijd Hebben inzicht in de begippen vandaag / mogen / gisteen. Kunnen de seizoenen benoemen en de daabij behoende kenmeken. 14 Tellen en getalbegip Tellen hoeveelheden t/m 12. Koppelen getalsymbolen aan juiste hoeveelheden. Kunnen de getallenlijn in goede volgode neeleggen. Lossen eenvoudige splits- en afteksommen op onde de Tellen en getalbegip Tellen hoeveelheden t/m 12. Koppelen getalsymbolen aan juiste hoeveelheden. Kunnen de getallenlijn in goede volgode neeleggen. Lossen eenvoudige splits- en afteksommen op onde de Meetkunde Bouwen adhv een bouwvoobeeld 2 en 3 dimensionaal. 17 Tellen en getalbegip Vegelijken / odenen op mee/minde/ evenveel t/m 10. Beheesen de angtelwooden t/m 6 en de begippen: eeste / laatste. Kunnen de getallenlijn in goede volgode neeleggen. 18 Meivakantie 19 Meivakantie 20 Meetkunde Hekennen en benoemen de vomen viekant / diehoek / cikel / echthoek. Kunnen voowepen van goot naa klein / beed naa smal / mee naa minde / vol naa leeg neeleggen 21 Tellen en getalbegip Vegelijken / odenen op mee/minde/ evenveel t/m 10. Beheesen de angtelwooden t/m 6 en de begippen: eeste / laatste. Kunnen de getallenlijn in goede volgode neeleggen. 22 CITO 23 CITO 30

31 24 CITO 25 Meten van lengte Meten via diect vegelijken en odenen van goot naa klein / van beed naa smal. Meten met natuulijke maat (hand / voet / lichaam). 26 Tellen en getalbegip Tellen hoeveelheden t/m 12. Tellen vekot mbv de vijfstuctuu en dobbelsteenstuctuu. Hekennen in één oogopslag hoeveelheden t/m Tellen en getalbegip Tellen hoeveelheden t/m 12. Tellen vekot mbv de vijfstuctuu en dobbelsteenstuctuu. Hekennen in één oogopslag hoeveelheden t/m 6. 31

32 Bijlage 6: jaaplanning ekenen / wiskunde goep 2 Week Doelstelling Activiteiten 34 Tellen en getalbegip: Weken met hoeveelheden tot en met 12, hekennen de getalsymbolen t/m 6, zeggen de telij op t/m 12, tellen hoeveelheden t/m 12 synchoon 35 Tellen en getalbegip: Weken met hoeveelheden tot en met 12, hekennen de getalsymbolen t/m 6, zeggen de telij op t/m 12, tellen hoeveelheden t/m 12 synchoon 36 Tellen en getalbegip: Hekennen en benoemen de vomen: cikel, viekant, diehoek,ovaal en echthoek. Hekennen deze figuen in betekenisvolle voowepen. 37 Meetkunde: Kunnen de volgende lichaamsdelen aanwijzen en benoemen: hoofd,nek,buik,am, hand, pols,been,enkel,voet,wenkbauw, elleboog. Kunnen met natuulijke maten meten(hand/voet) 38 Meetkunde: Hehalen week 37 + kunnen eenvoudige lichaamshoudingen imiteen. Kunnen met natuulijke maten meten(hand/voet) 39 Tellen en getalbegip: Kunnen voowepen goepeen op soot (functie, eigenschap,kleu,gootte ) 40 Meten van gewicht: Wegen doo met de hand te vegelijken en met de balans. Leen gewicht te schatten. Wegen met natuulijke maten en betekenisvolle mateialen. 41 Tellen en getalbegip: Hekennen in één oogopslag hoeveelheden tot 5. Tellen 10 voowepen esultatief. Zeggen de telij op t/m 12 en tellen wee teug. 42 Tellen en getalbegip: Hekennen de getalsymbolen t/m 12 en koppelen deze aan de juiste hoeveelheden. 43 Hefstvakantie 44 Meetkunde: Opeeen met vomen en figuen; leen spiegelen en maken een mozaïek. 45 Meetkunde: Beheesen basale uimtelijke begippen (voo,onde,naast,achte,op,in). Kunnen een 3-dimensionaal bouwsel constueen en/of nabouwen. 32

33 46 Tellen en getalbegip: Vegelijken / odenen op mee/minde/evenveel t/m 12. Beheesen de angtelwooden t/m 6 en de begippen eeste/laatste. 47 Tellen en getalbegip: Vegelijken / odenen op mee/minde/evenveel t/m 12. Benoemen de angtelwooden t/m 6 en de begippen eeste/laatste. 48 Meetkunde: Hebben inzicht in een eenvoudige plattegond Beheesen basale uimtelijke begippen (week 45) + dichtbij (voowep wodt gote), ve weg(voowep wodt kleine) 49 Meten van gewicht: Wegen doo met de hand te vegelijken en met de balans. Beheesen de begippen zwaade / lichte / even zwaa Wegen met standaadmaten(weegschaal) weten bijv. dat 4kg zwaade is dan 2 kg. 50 Tellen en getalbegip: Tellen hoeveelheden t/m 20. Koppelen getalsymbolen aan juiste hoeveelheden t/m Tellen en getalbegip: Tellen hoeveelheden t/m 12 synchoon. Koppelen getalsymbolen aan juiste hoeveelheden t/m 12 Hehalen angtelwooden / kleuen / vomen 52 Kestvakantie 1 Kestvakantie 2 Tellen en getalbegip: Tellen hoeveelheden t/m 20. Koppelen getalsymbolen aan juiste hoeveelheden t/m 12. Kunnen de getallenlijn t/m 12 in goede volgode leggen. Zo nodig hehalen: angtelwooden / kleuen / vomen 3 Tellen en getalbegip: Tellen hoeveelheden t/m 12. Koppelen getalsymbolen aan juiste hoeveelheden t/m 12. Kunnen de getallenlijn t/m 12 in goede volgode leggen. Tellen teug van 12 naa 0 4 CITO 5 CITO 6 Meten: van inhoud Evaen schatten van inhoud op het oog. Leen meten met natuulijke maten (kopje/ beke) en standaadmaten (maatbeke) 33

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

Inclusie en Exclusie groep 1

Inclusie en Exclusie groep 1 Inclusie en Exclusie goep 1 Tainingsweek 8 13 juni 2009 Venndiagammen Als voo elementen in een vezameling twee veschillende eigenschappen een ol spelen, dan kun je voo deze vezameling een Venndiagam tekenen.

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

Standaarden Verpleeghuiszorg

Standaarden Verpleeghuiszorg Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...3 1.1 Doel standaaden en checklisten...3 1.2 De logopedist

Nadere informatie

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente.

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente. Visualisatie van het Objectgeoiënteede Paadigma. Aend Rensink Faculteit de Infomatica, Univesiteit Twente e-mail: ensink@cs.utwente.nl Samenvatting Pogammeeondewijs maakt een wezenlijk deel uit van elke

Nadere informatie

9. Matrices en vectoren

9. Matrices en vectoren Computealgeba met Maxima 9. Matices en vectoen 9.1. Vectoen In Maxima is een vecto een datatype bestaande uit een geodende lijst (ij) van gelijksootige elementen welke via een index kunnen woden geselecteed.

Nadere informatie

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte SCHRIFTELIJKE VRAAG n. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktobe 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Ondewijspesoneel - Afwezigheden wegens ziekte

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur Eamen VW 07 tijdvak maandag 5 mei.0-6.0 uu wiskunde B (pilot) Dit eamen bestaat uit 5 vagen. Voo dit eamen zijn maimaal 7 punten te behalen. Voo elk vaagnumme staat hoeveel punten met een goed antwood

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Indienen uitelijk dinsdag 14 juni 2016 bij giffie@eindhoven.nl n Patij Blz Beleidsveld Secto Wethoude Vaag Antwood 50 PvdA 10 Sociale Ondesteuni

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96 Dit is geen toeval 6 Ove waaom je dit boek leest en hoe je emee aan de slag kunt gaan. Lees dit eest. Inleiding 10 1 Waaom goeien we? 18 Ove de uitdaging van het goeien en ove wat passie is 2 Willen en

Nadere informatie

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand Amstedam Nieuw-West Osdopplein 54 3-kame appatement op de eeste vedieping Netto huupijs 819 Pe maand Wonen in het goenste stadsdeel van Amstedam Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

Kun je me de kortste weg vertellen?

Kun je me de kortste weg vertellen? Kun je me de kotste weg vetellen? Inhoudsopgave 1 Gafen 2 1.1 Wat is een gaaf?........................... 2 1.2 Opgaven................................ 4 2 Kotste bomen 6 2.1 Het 'Geedy' lgoitme.......................

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma IHP

Uitvoeringsprogramma IHP Uitvoeingspogamma IHP -2020 Het IHP leidt tot veschillende acties voo zowel de benoemde maategelen als de vookeusscenaio s. Deze acties zijn vespeid ove IJsselstein, hebben een veschillend tijdspad en

Nadere informatie

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met Zog dieen aansluit Aansluitende zog Het is voojaa en nieuwe samenwekingen bloeien op. Het samenweken met Jaagang 5 1 Lente 2014 De MediantKant is een uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszog en geeft

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Methodebeschijving Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen 1. Inleiding Dit is een methodebeschijving van de statistiek Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen (O-PINW). De beschijving heeft alleen

Nadere informatie

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina 19 septembe 2011 Numme 20 Nieuwsbief stadsdeelgoepen In dit numme: Les in een Onbepekt Bijlmepak Zeilen op de Sloteplas Winkeltoegankelijkheid Spaandammestaat wodt vebeted Taallessen voo mensen met een

Nadere informatie

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer 05.2011 landschapskant Nood-Hageland Dag van de biodivesiteit Wechte zondag 22 mei 2011 in dit numme Dag van de biodivesiteit p2 Samenweking met bedijven p4 Landschapsanimatie: Wat is dat? p6 Regionaal

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie aadsleden en steunfactieleden Nieuw taievenbeleid Spotvoozieningen Status: Deelnemes: Debat te voobeeiding op de besluitvoming Raadsleden Potefeuillehoude: W.J. Stegeman

Nadere informatie

Tentamen Electromagnetisme I, 30 juni 2008, uur

Tentamen Electromagnetisme I, 30 juni 2008, uur Tentamen Electomagnetisme I, 3 juni 8, 1. - 13. uu Het tentamen estaat uit 6 opgaven.van de vagen 3,4,5,6 woden e slechts die meegenomen voo de eoodeling. Als je alle vie inlevet woden de este die geuikt

Nadere informatie

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten Keple s eeste wet Afleiding Keple s eeste wet, op basis van Newton s wetten 1 Inleiding Johannes Keple leefde van 1571 tot 1630 en was een Duitse wiskundige. Afwijkend van wat tot die tijd gedacht wed,

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

Examenplan MSMH. Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen. Versie cohort 2014-2015

Examenplan MSMH. Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen. Versie cohort 2014-2015 Opleiding Medeweke Steiele Medische Hulpmiddelen Examenplan MSMH Ten behoeve van de examencommissies van: ROC Leiden, Summa college en Deltion college Zwolle Vastgesteld doo de stuugoep MSMH op 9 maat

Nadere informatie

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten Kids-Gea! Alles ove beves op pagina 2 Maak een bevebucht kijk op pagina 4 Kijk op pagina 6 en 7 voo leuke activiteiten Gatis jeugdbijlage bij het ledenblad van It Fyske Gea Winte 2015/2016 Beve: De nieuwe

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw Hadmetalen stiftfezen voo uw gebuik speciaal in gieteijen, weven en in de staalbouw Hoogendementsvetandingen, -S Innovatieve hoogendementsvetandingen met exteme schokbestendigheid Zee obuuste, kachtige

Nadere informatie

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN L0000512 Gaantievoowaaden/Gebuikeshandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN I. INHOUD I. INHOUD p 1 II. ALGEMEEN p 2-6 III. INSTALLATIE p 7-8 IV. GEBRUIK EN ONDERHOUD p 9-12 V. CE-ATTEST p 13 VI. BIJLAGEN p 14

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

Individueel Transitieplan voor Ouders

Individueel Transitieplan voor Ouders Individueel Tansitieplan voo Oudes Datum: vade / moede van Patiëntgegevens A. De diabetes 1. Mijn kind kan uitleggen wat, hie aan weken diabetes is. 2. Mijn kind begijpt wat de behandelaas (ats, diëtist

Nadere informatie

www.vclb-koepel.be www.vclb-koepel.b Voorbeelden van basiscompetenties TAAL/mondelinge taalontwikkeling zijn: Groeiboek Groeiboe

www.vclb-koepel.be www.vclb-koepel.b Voorbeelden van basiscompetenties TAAL/mondelinge taalontwikkeling zijn: Groeiboek Groeiboe van basiscompetenties TAAL/mondelinge taalontwikkeling zijn: [...] De kleuter staat open voor hulp van juf bij De kleuter imiteert andere kleuters bij De kleuter vertelt aan andere kleuters hoe hij De

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99 afen en matices bladzijde a M M M M 4 emengde opgaven b M M M S M M M 4 4 P P P 5 4 4 c e R geeft P P P S 7 8 7 4 c geeft aan dat e voo één eenheid P eenheden nodig zijn c geeft aan dat voo één eenheid

Nadere informatie

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop www.uban-synegy.og JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betee Buut Biotoop Betee Buut Biotoop De Betee Buut Biotoop (BBB) is een multidisciplinai poject van de stichting JANUS (Joint Achitectual

Nadere informatie

HOEKCONTACT KOGELLAGERS

HOEKCONTACT KOGELLAGERS HOEKCONTACT KOGELLAGERS Hoekcontact kogellages Eén-ijige hoekcontact kogellages Hoekcontact kogellages zijn geschikt voo toepassingen waa een hoge nauwkeuigheid en een hoog toeental is veeist. Dit type

Nadere informatie

Zo doe je dat! @ @ www. Zo maak je een reisblog. www. www. www.reislogger.nl. www.pindat.com. www.reiskrabbels.nl. www.reismee.nl. www.gaatverweg.

Zo doe je dat! @ @ www. Zo maak je een reisblog. www. www. www.reislogger.nl. www.pindat.com. www.reiskrabbels.nl. www.reismee.nl. www.gaatverweg. Zo doe je dat! @ @ www @ www www Zo maak je een eisblog Al je viendinnen gaan kampeen in Fankijk of met z n allen aan een meetje in Italië zitten. Alleen jouw oudes hebben besloten om nu eens zeven weken

Nadere informatie

wiskunde B pilot vwo 2017-I

wiskunde B pilot vwo 2017-I wiskunde B pilot vwo 07-I Fomules Goniometie sin( tu) sin( t)cos( u) cos( t)sin( u) sin( tu) sin( t)cos( u) cos( t)sin( u) cos( tu) cos( t)cos( u) sin( t)sin( u) cos( tu) cos( t)cos( u) sin( t)sin( u)

Nadere informatie

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud:

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud: 1111 1 1 Il 1111 Il Il 11 1 1 NEDERLAND e en uitgave van de Studiegoep voo Postmechanisatie Aangesloten bij de Nedelandse Bond van Filatelisten-Veenigingen. Numme127 decembe 1999 Inhoud: - 0 - > 1 1. Veenigingsnieuws.

Nadere informatie

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus!

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus! 1 Vectoen in 2D Vekennen www.math4all.nl MAThADORE-basic HAVO/VWO 4/5/6 VWO wi-d Vectomeetkunde Vectoen in 2D Inleiding Vekennen Beantwood de vagen bij Vekennen. Denk aan de goniometische vehoudingen sinus

Nadere informatie

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen Aan: College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente Gemeenteaad gemeente Hadenbeg Commissie Ruimte Gemeenteaad Hadenbeg Gemeenteaad gemeente Ommen Commissie Ruimte

Nadere informatie

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop.

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop. Á W/P. min HUI 0 0 0 2 8 9 1 Ē Bueau Gezondheid, Milieu 8t Veiligheid RAAD GRIF B&W Gemeente Oischol ISD P&O BURG SECR INGEKOMEN 1 7 NOV 2014 ssc Gemeente Oischot t.a.v dh. Giesen Postbus 11 AFD. DV AFD.

Nadere informatie

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc)

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Cahie 2007-5 Psychometische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Intebeoodelaasbetouwbaaheid, intene consistentie en conguente validiteit L. M. van de Knaap L. E. W. Leenats L. T. J.

Nadere informatie

zicht vanaf de baan (Z-O) 2014 allard architecture amsterdam filtratie en opvang regenwater grijswatersysteem caddymasters secretariaat

zicht vanaf de baan (Z-O) 2014 allard architecture amsterdam filtratie en opvang regenwater grijswatersysteem caddymasters secretariaat zicht vanaf de baan (Z-O) clubhuis clubhuis shop caddymastes kaenloods commissiekame secetaiaat shop shop caddymastes kaenloods commissiekame secetaiaat één ovekoepelend gasdak één ovekoepelend gasdak

Nadere informatie

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder Uitwekingen bij de opgaven van De Ste van de dag gaat op en onde Statopgave Google Maps geeft bijvoobeeld 52.382306, 6.644897. Mocht je niet bekend zijn met de begippen Noodebeedte en Oostelengte, zoek

Nadere informatie

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Domein Bosquet zondag 31 mei gatis 05.2015 in dit numme Dag van het Pak p2 Steenuil in boeennatuu p4 Een nieuwe thuis in Huize Hageland p6 Bestuiving in Holsbeekse

Nadere informatie

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule:

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule: Wamteovedacht 6. Wamteovedacht Onde wamteovedacht wodt bedoeld de ovegang van enegie onde invloed van een tempeatuuveschil. Zolang een tempeatuuveschil aanwezig is zal wamte in een bepaalde ichting stomen,

Nadere informatie

Tentamen Natuurkunde I uur uur woensdag 12 januari 2005 Docent Drs.J.B. Vrijdaghs

Tentamen Natuurkunde I uur uur woensdag 12 januari 2005 Docent Drs.J.B. Vrijdaghs Tentamen Natuukunde I 09.00 uu -.00 uu woensdag januai 005 Docent Ds.J.. Vijdaghs anwijzingen: Dit tentamen omvat 4 opgaven met totaal 9 deelvagen Maak elke opgave op een apat vel voozien van naam, studieichting

Nadere informatie

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net voo alle info: info@samwdlie.net beknopte studiegids MUZIEK Stedelijke Academie voo Muziek, Wood en Dans Gasthuisvest 50, 2500 Lie - Tel. (03)480 45 79 e-mail: samwd@lie.be - www.samw filialen in Belaa,

Nadere informatie

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer 08.2012 landschapskant Nood-Hageland Natuu en cultuu, hand in hand Assent, zondag 19 augustus in dit numme Natuu en cultuu, hand in hand! p2 De jages van Walenbos in de bes voo de vleemuis p4 Hoogstamboomgaaden

Nadere informatie

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N010)

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N010) TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N00) 8 juni 007, 4.00-7.00 uu Opmekingen:. Dit tentamen bestaat uit 4 vagen met in totaal 9 deelvagen.. Het is toegestaan gebuik te maken van bijgeleved fomuleblad en een ekenmachine.

Nadere informatie

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games)

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games) Technische Univesiei Delf Faculei Elekoechniek, Wiskunde en Infomaica Delf Insiue of Applied Mahemaics Opimale saegieën voo gunsige binomiale spellen (Engelse iel: Opimal conol of favouable binomial games)

Nadere informatie

Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering. De kinderen: - oriënteren zich op het thema. - activeren hun voorkennis.

Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering. De kinderen: - oriënteren zich op het thema. - activeren hun voorkennis. Hier vind je een overzicht van de lesdoelen die worden aangeboden in dit project. Houd er rekening mee dat je tijdens de uitvoering van de lessen waarschijnlijk met méér doelen bezig zult zijn, voortkomend

Nadere informatie

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten Kestaanbieding voo Mamut klanten Optimalisee uw winstgevendheid in deze spannende tijden! Kennis een veilige investeing tot 46% Bestel nu en bespaa tot 46% op cusussen voo 2009 Lees mee op pagina 4 Gebuik

Nadere informatie

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA88 Flash Euobaomete 69 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Dives fo Gowth) County Questionnaie Belgium (Flemish) A Flashnumme FL9A B land FL9B C Numme van het inteview FL9C NACE

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rappot I.00..00.R00 SAB/ao basisschool Nieuwstaat Deumel Aoestisch ondezoe Status: CONCEPT Adviseus voo bouw, industie, veee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl Van Pallandtstaat -, Postbus NL-00

Nadere informatie

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College FYI FYI FYI FYI Fo You Infomation - Open dagen kant Gaafschap College 13 Studenten installeen zonnepanelen in Zambia College Company: stat je eigen bedijf 17 15 7 KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014 Doetinchem

Nadere informatie

Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering

Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering Hier vind je een overzicht van de lesdoelen die worden aangeboden in dit project. Houd er rekening mee dat je tijdens de uitvoering van de lessen waarschijnlijk met méér doelen bezig zult zijn, voortkomend

Nadere informatie

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf)

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Tilbug Univesity Reclame-uitgaven in edeland de Blok, J Document vesion: Publishe final vesion (usually the publishe pdf) Publication date: 1970 Link to publication Citation fo published vesion (APA):

Nadere informatie

De Creatieve Computer

De Creatieve Computer De Ceatieve Compute J.I. van Hemet jvhemet@cs.leidenuniv.nl 1 Intoductie Als we de evolutie van computes vluchtig bekijken dan zien we dat de taken die doo computes woden uitgevoed steeds ingewikkelde

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese

Factsheet Indicatoren Heupprothese Deze indicatoenset is opgenomen in het egiste van Zoginstituut Nedeland waamee het aanleveen van deze kwaliteitsgegevens in 2018 ove veslagjaa 2017 wettelijk veplicht is. Colofon Intenet: OmniQ (potaal

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

v v I I I 10 P I 316, 10

v v I I I 10 P I 316, 10 GELUDSSNELHED Het bijkt dat de gemiddede kinetische enegie van de moecuen evenedig is met de absoute tempeatuu. De sneheid van de moecuen van een gas is evenedig met de vootpantingssneheid van geuid. eeken

Nadere informatie

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen!

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen! 1 mei Uiteste inschijfdatum Studieeis Sacandinavië 2 mei Ovekoepelend Studenten Oveleg BMT 4 mei Dodenhedenking 5 mei Bevijdingsdag, TU/e gesloten Agenda 11 mei Dondedagboel 18 mei Dondedagboel 25 mei

Nadere informatie

Wat doet dit programma?

Wat doet dit programma? KORTE HANDLEIDING DIGITALE BRANCHE-RIE SLAGERSBEDRIJF Inleiding RI&E staat voo Risicolnventaisatie en -Evaluatie. Een RI&E is: een LIJST met alle isico s in uw bedijf en een PLAN voo het oplossen evan.

Nadere informatie

Tussendoelen Ontluikende gecijferdheid (inclusief logisch denken vanaf 3;6 jaar)

Tussendoelen Ontluikende gecijferdheid (inclusief logisch denken vanaf 3;6 jaar) Tussendoelen Ontluikende gecijferdheid (inclusief logisch denken vanaf 3;6 jaar) 0 1;6 2 2;6 3 3,6 4 4;6 1. Ontwikkelt een besef van getalsnamen door rijmpjes en versjes. (bijvoorbeeld: een- twee..klaar

Nadere informatie

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis 08.2013 Nacht van de Vleemuis Diest, vijdag 23 augustus Kom ook! in dit numme Nacht van de Vleemuis met leuke pijsjes! p2 Beedsmoelen in Begijnendijkse poelen p4 Biodivesiteit

Nadere informatie

Welkom op de St. Willibrordschool

Welkom op de St. Willibrordschool Welkom op de St. Willibrordschool Wij vinden het erg gezellig dat je bij ons op school komt. Als jij vier jaar bent mag je met ons meedoen! Adres Oranjelaan 96 2161 KH Lisse Telefoon 0252-414101 E-mail

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering

Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering Hier vind je een overzicht van de lesdoelen die worden aangeboden in dit project. Houd er rekening mee dat je tijdens de uitvoering van de lessen waarschijnlijk met méér doelen bezig zult zijn, voortkomend

Nadere informatie

Tussendoelen Taal: Spraak- Taalontwikkeling

Tussendoelen Taal: Spraak- Taalontwikkeling Tussendoelen Taal: Spraak- Taalontwikkeling 0 1;6 2 2;6 3 3,6 4 4;6 1. Praat in één-woordzinnen ( bal? betekent bijvoorbeeld: ik wil de bal hebben). 2. Kent de betekenis van ongeveer 70 3. Kan woorden

Nadere informatie

1. Hele getallen/ Tellen en getalbegrip. Peuters BP MP EP. Streefdoelen/ leerlijn Rekenontwikkeling (peuters)

1. Hele getallen/ Tellen en getalbegrip. Peuters BP MP EP. Streefdoelen/ leerlijn Rekenontwikkeling (peuters) 1. Hele getallen/ Tellen en getalbegrip Omgaan met de telrij - Zeggen de telrij vanaf 1 op als liedje of versje* - Beginnen hardop te tellen (=akoestisch tellen) - Oriënteren zich op de telrij t/m 5 -

Nadere informatie

Theorieboekje CWO-Rb3

Theorieboekje CWO-Rb3 Theoieboekje CWO-Rb3 Vesie oktobe 2000 Watescouting Mak Twain Nedeweet intenet: http://scoutnet.nl/~scoutppx/ 1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen...4 Binnenvaat Politie Reglement (BPR)...4 Toepassingsgebied...4

Nadere informatie

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4 Te info Deze toets geeft je een idee van je kennis ove de begippen uit de tabel hieonde. Dit zijn de voonaamste begippen die in de leeplannen van het middelbaa ondewijs aan bod komen. Je mag de vagen oplossen

Nadere informatie

TOETSING EN AFSLUITING

TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING EXAMEN 2018 AFDELING LEERJAAR 6 PLANNING SCHOOLEXAMENS 2017-2018 6 DATUM VAK OMSCHRIJVING TIJD/MIN BIJZONDERHEDEN Oktobe Novembe 2017 Hekansing schoolexamens einde

Nadere informatie

Leerlijn en tussendoelen rekenen groep 1 en 2 basisonderwijs* 1

Leerlijn en tussendoelen rekenen groep 1 en 2 basisonderwijs* 1 Leerlijn en tussendoelen rekenen groep 1 en 2 basisonderwijs* 1 1. Tellen en getalbegrip 1.1 Kennis van de telrij Telrij opzeggen t/m 5-10 Telrij opzeggen t/m 10 Telrij opzeggen t/m 20 Vanuit verschillende

Nadere informatie

Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering

Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering Hier vind je een overzicht van de lesdoelen die worden aangeboden in dit project. Houd er rekening mee dat je tijdens de uitvoering van de lessen waarschijnlijk met méér doelen bezig zult zijn, voortkomend

Nadere informatie

Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering. De kinderen: - oriënteren zich op het thema. - activeren hun voorkennis.

Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering. De kinderen: - oriënteren zich op het thema. - activeren hun voorkennis. Hier vind je een overzicht van de lesdoelen die worden aangeboden in dit project. Houd er rekening mee dat je tijdens de uitvoering van de lessen waarschijnlijk met méér doelen bezig zult zijn, voortkomend

Nadere informatie

Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering

Activiteit Doel Beschrijving doel Planning Uitvoering Hier vind je een overzicht van de lesdoelen die worden aangeboden in dit project. Houd er rekening mee dat je tijdens de uitvoering van de lessen waarschijnlijk met méér doelen bezig zult zijn, voortkomend

Nadere informatie

5 Algemene oplossing baanvergelijking, r = ξ/(1 + e cos f)

5 Algemene oplossing baanvergelijking, r = ξ/(1 + e cos f) 5 Algemene oplossing baanvegelijking, = ξ/(1 + e cos f) De bewegingsvegelijking van een planeet met massa m 2 ond de zon met massa m 1 schijven we als = GM 3, (5.1) waa M = m 1 +m 2. Omdat dit een tweedegaads

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling Leideschapsontwikkeling (11): Van een gefagmenteede naa een samenhangende aanpak Leideschapsontwikkeling 2.0 E is veel gescheven ove de ontwikkeling van leideschap in oganisaties. In dit atikel beschijven

Nadere informatie

Eerste ronde - 20ste Vlaamse Fysica Olympiade 1. 20ste Vlaamse Fysica Olympiade. R R R p 1 2 = + = FA. l = ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C )

Eerste ronde - 20ste Vlaamse Fysica Olympiade 1. 20ste Vlaamse Fysica Olympiade. R R R p 1 2 = + = FA. l = ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C ) este onde - 0ste Vlaamse Fysica Olympiade 1 Met eveneens dank aan: Untwepen, K.U.Leuven, K.U.Leuven Campus Kotijk, UHasselt, UGent en VUB. 008 0ste Vlaamse Fysica Olympiade este onde x = x0 + vx t vx =

Nadere informatie

Speels oefenen. Relaties tussen vermenigvuldigsommen. Vermenigvuldigen

Speels oefenen. Relaties tussen vermenigvuldigsommen. Vermenigvuldigen Speels oefenen Relaties tussen vermenigvuldigsommen Vermenigvuldigen Speels oefenen Relaties tussen vermenigvuldigsommen Auteur Els van Herpen www.fi.uu.nl/speciaalrekenen Freudenthal Instituut, Utrecht

Nadere informatie

Werken met groepsplannen bij kleuters.

Werken met groepsplannen bij kleuters. Werken met groepsplannen bij kleuters. Opbrengstgericht werken Beredeneerd aanbod evaluabe (>-

Nadere informatie

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen huen in nieuwzuid.nl zuidespoo 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen afikaandewijk. The nieuwste wijk in Town. huen in zuidespoo Zuidespoo, 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen

Nadere informatie

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis Leven aan het wate! Gatis poelencusus zatedag 20/9 08.2014 in dit numme Opening van de hestelde loopgaven van Weeldoolog I p2 Fuitkwekes helpen de bij en omgekeed p4

Nadere informatie

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014 Veschijnt tweemaandelijks Afgiftekantoo : 2840 Rumst 1 P 802144 ve. uitg. A. Buelens, Hollebeekstaat 31, 2840 Rumst BC 30977 2840 RUMST P.B. België-Belgique nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Numme

Nadere informatie

Asynchrone motoren (inductiemotor)

Asynchrone motoren (inductiemotor) Aynchone moto Aynchone motoen (inductiemoto) Van Genechten K. 1/94 Aynchone moto 1. Inleiding In het voige hoofdtuk hebben we de ynchone moto betudeed welke i afgebeeld op ondetaande tekening: Deze moto

Nadere informatie

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien.

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien. Welkom Welkom in groep 1van de Willem Teellinckschool. Uw kind zit voor het eerste of tweede jaar op de basisschool. In het begin is het voor kinderen vaak even wennen. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2)

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2) Het woonplan in Oostende voo 2001-2006 (2) In deze categoie woden enkel de nog (ecent of toekomstige) beschikbae pecelen bouwgond in Oostende opgenomen. Naast deze opsomming blijft e uiteaad nog een hoeveelheid

Nadere informatie