IEDEREEN BEROEMD! Achter de schermen. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IEDEREEN BEROEMD! Achter de schermen. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS"

Transcriptie

1 IEDEREEN BEROEMD! Zeg je hetzelfde tegen je baas als tegen je klasgenoot? Begin je ook te roepen als een klant tegen je staat te schreeuwen? Is het soms beter te zwijgen? Op het werk, de stageplaats, de school, bij vrienden, komen jongeren in situaties terecht waar ze gepast en communicatief moeten reageren. Door het maken van een film, een fotostrip en een poster voor de school rond dit thema wordt er in dit lespakket gewerkt aan gepast communicatief gedrag. Het maken van deze eindproducten plaatst jongeren bovendien voor zeer veel taalrijke uitdagingen. Achter de schermen Inhoud Als echte professionals bereiden de jongeren het filmen voor. Eerst maken ze van de synopsis die ze in de vorige activiteit Straffe praat geschreven hebben een scenario. Vervolgens maken ze voor elke scène uit het scenario een lijst waarop staat welke personages er spelen, waar en wanneer er gespeeld wordt, welk decor, welke kostuums en attributen nodig zijn. Ze maken een shotlist waarin ze op voorhand bepalen op welke manier ze alles gaan filmen. Tot slot verdelen ze de praktische zaken zodat ze tot het filmen kunnen overgaan. Als uitbreiding tot het thema straffe praat kunnen jongeren na de film ook nog een fotostrip maken. Doelgroep Vakgebied Materialen Doelen 3 de graad BSO Deeltijds Onderwijs Project Algemene Vakken werkbladen, camera (per 4 jongeren) en eventueel computer Functionele taalvaardigheid uit mondelinge en schriftelijk informatie de essentie kunnen halen (ET1) over mondelinge en schriftelijke informatie kunnen reflecteren en ze kunnen evalueren (ET2) mondeling kunnen argumenteren (ET4) eenvoudige informatie schriftelijk kunnen formuleren (ET5) Organisatiebekwaamheid bij groepsopdrachten kunnen overleggen en actief deelnemen, in teamverband instructies kunnen uitvoeren, reflecteren en bijsturen (ET16) Muzisch-creatieve vorming bij eigen muzisch-creatieve uitingen waarden en gevoelens kunnen betrekken, er vorm aan kunnen geven en dit als verrijkend ervaren (ET3) STERKE SCHAKELS 1

2 Lesschema Lesschema fase werkvorm activiteit materiaal 1 klassikaal jongeren brainstormen over de verschillende stappen in en onderdelen van het maken van een film 2 klassikaal jongeren vertellen wat ze weten over een scenario per vier 3 per vier/ twee per vier 4 per twee per vier 5 individueel klassikaal jongeren maken van hun verhalen (geschreven in de vorige activiteit Straffe praat ) scenario s jongeren beoordelen elkaars scenario jongeren verbeteren hun scenario s en proberen het eens uit jongeren concretiseren elke scène van hun scenario jongeren komen tot een akkoord voor de twee concretiseringen van de twee scenario s jongeren bepalen camerastandpunt, camerabeweging en beeldkader om iets te filmen in de klas en filmen dit jongeren benoemen camerastandpunt, camerabeweging en beeldkader van de opgenomen shots werkblad 1-2 (computer) werkblad 3 (computer) werkblad 4 (computer) werkblad 5 camera per twee per vier jongeren maken een shotlist jongeren komen tot een akkoord voor de shotlists van de twee scenario s werkblad 6 werkblad 7 (computer) 6 per vier jongeren verdelen de laatste taken werkblad 8 (computer) 7 per vier jongeren maken en monteren hun filmpjes camera per vier jongeren 8 klassikaal jongeren bespreken het maken van een film Iedereen beroemd! 2

3 Lesbeschrijving Lesbeschrijving Fase 1 Vertel de jongeren dat ze hun verhalen gaan verfilmen. Bespreek klassikaal de zaken die ze nog moeten doen vooraleer ze effectief tot filmen kunnen overgaan. Zorg ervoor dat je eerst de ervaringen/ kennis van de jongeren zelf aanspreekt vooraleer zelf te antwoorden. De volgende zaken kan je aan bod laten komen: het maken van een scenario, het concretiseren ervan (plaats, datum, welke acteurs), het maken van een draaiboek (shotlist), de filmploeg, monteren, muziek, Kan je zo met de camera aan de slag? Is jullie korte verhaal voldoende om te beginnen filmen? Weet iedereen dan wat hij moet doen? Wie zit er in de filmploeg? Wat zou je zelf het liefste doen? Op de volgende websites vind je meer informatie over het maken van een film: members.chello.nl/freddy33/zelfeenfilmmaken.htm Fase 2 Ga in deze fase met de jongeren dieper in op het scenario. Zorg dat hier zeker aan bod komt dat een scenario opgebouwd is vanuit de verschillende scènes. Geef de jongeren werkblad 1 en werkblad 2. Geef hen de opdracht om met deze twee hulpmiddelen aan de slag te gaan om hun verhaaltjes uit te werken tot een scenario. Ze werken hier terug in dezelfde groepjes van vier als bij het schrijven van hun synopsis (zie vorige activiteit Straffe praat ) en werken dus twee scenario s uit. Duid ook hier weer één jongere aan als organisator die ervoor moet zorgen dat iedereen aan het woord kan komen. Een andere jongere duid je aan als verslaggever. Hij noteert de scenario s. Laat de jongeren indien mogelijk hun scenario s op computer maken. Differentiatie Het voorbeeld van een scenario dat de jongeren krijgen, is een ver uitgewerkt scenario. Wanneer je merkt dat de jongeren niet echt gemotiveerd zijn zelf veel werk in hun scenario s te steken, kan je hen voorstellen het scenario in grotere lijnen weer te geven. Vertel hen er dan wel bij dat ze op het moment van het filmen veel zullen moeten improviseren en moeten uitproberen met vallen en opstaan. Wanneer je veel taalzwakkere jongeren in je groep hebt (en dus moeilijk heterogene groepen kan maken), kan je ook op die manier te werk gaan. Als het schrijven van een scenario moeilijk loopt, laat de jongeren er dan maar 1 in plaats van 2 schrijven. Fase 3 Geef elk groepje twee scenario s van de andere groepen. Elk groepje moet de twee scenario s van een andere groep beoordelen. Deel hiervoor werkblad 3 uit. Hierop vinden de jongeren nogmaals de aandachtspunten voor een goed scenario en kunnen ze hun opmerkingen noteren. Laat de jongeren in hun groepje van vier, per twee één scenario bekijken. Iedereen beroemd! 3

4 Lesbeschrijving Geef elk groepje de feedback op hun scenario s. Geef hen de tijd om hun scenario s aan te passen aan de opmerkingen. Zeg hen dat ze over de opmerkingen vragen kunnen stellen aan het groepje dat het scenario beoordeeld heeft. Laat de jongeren het scenario al eens proberen te spelen, zodat ze al een idee hebben hoe hun film er gaat uitzien. Fase 4 Voor elke scène uit het scenario moeten een aantal zaken geconcretiseerd worden: personages acteurs, locaties, tijdstip, decor, kostuums, attributen. Probeer met de jongeren klassikaal eerst tot een opsomming te komen, vooraleer zelf het antwoord te geven. Geef de jongeren verschillende kopies van werkblad 4. In elk groepje bekijken twee jongeren het ene scenario, de twee anderen het andere scenario. Op de werkbladen vullen ze per scène de concretisering in. Laat de duo s hun antwoorden voorstellen aan elkaar en zeg hen dat ze tot een akkoord moeten komen voor beide scenario s. 0ok hier kan je de jongeren het werk laten doen op computer. Fase 5 Vertel de jongeren dat het filmen in zicht komt en dat ze al eens gaan proberen te filmen met de camera en wat experimenteren. Deel hiervoor werkblad 5 uit. Hier vinden ze beschrijvingen terug van camerabewegingen, camerastandpunten en beeldkaders. Elke jongere mag een shot opnemen (gewoon iets in de klas), maar hij moet eerst bepalen welke camerabeweging, camerastandpunt en beeldkader hij zal gebruiken. De jongeren doen dit individueel, schrijven dit eventueel op. Neem met elke jongere zijn shot op. Bekijk klassikaal elk shot en laat de klas de camerabeweging, het camerastandpunt en beeldkader benoemen. Zorg ervoor dat de jongeren aan elkaar goed uitleggen waarom ze denken dat het die bepaalde beweging, standpunt of kader is. De jongere die gefilmd heeft, bevestigt of vult aan. Op het einde moet iedereen aan de slag kunnen met camerastandpunten, -bewegingen en beeldkaders. Wijs de jongeren erop dat er in een film voortdurend gewisseld wordt met camerastandpunten, - bewegingen en beeldkaders. Uitbreiding: Je kan de jongeren een kort stukje film laten zien en met hen bespreken welke camerabewegingen, - standpunten en beeldkaders er genomen worden. Zet de jongeren in dezelfde groepjes van vier als in fase 4 en leg uit dat ze nu voor hun twee filmpjes moeten bepalen hoe ze met de camera gaan werken. Zeg dat ze per twee naar 1 scenario kijken en dat ze elke scène moeten onderverdelen in shots waarvan ze dan moeten bepalen met welke camerabeweging, - standpunt en beeldkader ze gaan filmen. Geef de jongeren werkblad 6 waarop ze een voorbeeld vinden van een scène verdeeld in shots. Op het werkblad 7 staat een schema waarin ze de beeldkaders, camerabewegingen en standpunten voor hun filmpje kunnen invullen. Laat de jongeren dit op computer invullen indien mogelijk. Laat de twee duo s elkaars shotlist bekijken. Differentiatie Wanneer je merkt dat de jongeren zeer ongeduldig beginnen te worden om te beginnen filmen, kan je het laatste deel van deze fase weglaten. Ze zullen dan op het moment van het filmen, met veel uitproberen, hun camerabewegingen en dergelijke moeten uitzoeken. Iedereen beroemd! 4

5 Lesbeschrijving Fase 6 Zeg de jongeren dat de laatste praktische zaken geregeld moeten worden, maar dat ze die taken in de groepjes onder elkaar moeten verdelen. Geef elke groepje werkblad 8 met een beschrijving van de taken en laat hen zelf tot een verdeling komen voor hun filmpjes. Duid in elk groepje één jongere aan als bemiddelaar. Hij moet ervoor zorgen dat de taken eerlijk verdeeld worden, dat er een compromis gesloten wordt bij moeilijkheden, dat niet één persoon zijn wil oplegt, Fase 7 Laat de jongeren hun verhalen verfilmen. Geef hen zeker nog mee dat wanneer ze merken dat er iets toch niet zo goed werkt (iets in het verhaal, camerastandpunt, ) dat ze dit tijdens het filmen zeker nog kunnen veranderen. Uitbreiding: Het monteren van een film is hier niet verder uitgewerkt. Misschien kunnen sommige jongeren wel al monteren. Geef hen hier dan de kans om het filmpje verder te bewerken. Als er een aantal jongeren zijn die dit kunnen, kan je hen verdelen over de groepjes zodat zij uitleg kunnen geven en zodat iedereen zijn filmpje kan monteren. Of als je zelf niet zo technisch geschoold bent, kan je een collega met de nodige kennis ter hulp roepen. Wanneer je het monteren niet aan bod laat komen, moet je de jongeren hun filmpje in één keer (in één shot) laten opnemen, zonder het lopen van de camera te stoppen. Het onderverdelen van hun scenario s in shots zoals voorgesteld op het einde van fase 5 moet je dan sowieso weglaten. Fase 8 Sta met de jongeren tot slot stil bij het maken van een film. Wat vonden jullie ervan om een film te maken? Wat was het moeilijkst? Wat het leukst? Vraag ook naar het groepsgebeuren. Was het moeilijk of gemakkelijk om samen een film te maken? Heeft iedereen er kunnen aan meewerken? Wat vonden jullie van de rollen (organisator, verslaggever) die jullie kregen? Uitbreiding: Een fotostrip Wanneer je nog wat verder wil werken met reacties in verschillende situaties kan je de jongeren ná de film nog een fotostrip laten maken. De jongeren kiezen opnieuw een situatie, bedenken reacties en bouwen hierop een verhaal. Geef jongeren werkblad 9 waar ze informatie vinden over de fotostrip en laat hen op basis van deze informatie kiezen wat voor fotostrip ze willen maken. Als er op school een schoolkrant verschijnt, kan je misschien ruimte laten voorzien om er elke keer een andere fotostrip in te plaatsen. Differentiatie Laat de jongeren in andere duo s werken. Door regelmatig van groepssamenstelling te veranderen, komen de jongeren in contact met verschillende manieren van werken. Voor taalzwakkeren betekent dit dat zij de ene keer misschien met iemand samenwerken die veel naar zich toetrekt, maar een andere keer met iemand die wat meer uitleg geeft. Iedereen beroemd! 5

6 Werkblad 1 EEN DEEL UIT EEN SCENARIO Opdracht Met een synopsis, het korte verhaal van je film, kan je niet beginnen filmen. Je moet van je verhaal een scenario maken. In een scenario wordt het verhaal helemaal beschreven: wat er gebeurt, wie wat zegt, waar iets gebeurt, Een scenario bestaat uit verschillende scènes. Elke scène is een duidelijk afgebakend stukje van het verhaal. Hieronder vind je een deel uit een scenario. Lees dit en gebruik het als voorbeeld voor je eigen scenario. 1 In een krantenwinkel (een kleine) zijn twee klanten. Een oudere vrouw, Melissa en een jongeman, Aram. De verkoper staat achter de kassa, die staat op een toog. Melissa staat bij een rek met kaartjes en bekijkt een paar kaartjes. Aram is in een tijdschrift aan het bladeren. Af en toe kijkt hij op en kijkt hij even voor zich uit. Hij staat met zijn gezicht naar de vrouw. De verkoper staat een sigaretje te roken en een kruiswoordraadsel in te vullen. Hij kijkt af en toe in de winkel. Melissa neemt een kaartje en steekt het in haar handtas. Ze kijkt ondertussen zenuwachtig rond. Aram kijkt naar Melissa op het moment dat ze het kaartje heeft weggestopt. Hij is niet zeker of hij het wel gezien heeft. Hij leest verder in het tijdschrift. Melissa stapt naar de kassa. De verkoper is nog steeds met zijn kruiswoordraadsel bezig. De verkoper kijkt naar Melissa. Ze neemt kauwgom uit de toog en legt die naast de kassa. Aram is nog aan het lezen. Melissa Hoeveel kost dit pakje kauwgom? Verkoper 75 cent Melissa Dat zal het zijn Verkoper En wat u in uw tas heeft gestopt, moet u niet betalen? Melissa doet alsof ze niets gehoord heeft en legt 75 cent op de toog. Ze stapt richting de deur. 2 Ondertussen komt Aram naar de kassa. Hij legt het tijdschrift op de toog om te betalen. De verkoper roept naar Melissa. (wordt vervolgd) Verkoper Zou je niet komen betalen? Iedereen beroemd! 6

7 Werkblad 2 CHECKLIST VOOR EEN GOED SCENARIO Opdracht Je gaat van je verhaal een scenario maken. Je hebt het voorbeeld gelezen. Je weet nu wat een scenario is. Maar wat is een goed scenario? Hieronder vind je zeven zaken die in orde moeten zijn voor een goed scenario. Lees ze en schrijf je scenario met dit in je achterhoofd. 1. Het scenario heeft een titel. 2. Het scenario heeft een duidelijk begin en einde. 3. Het verhaal is duidelijk. 4. Het scenario is goed onderverdeeld in scènes. 5. De scènes zijn genummerd. 6. In elke scène is de situatie duidelijk beschreven. Je weet wat er gebeurt, waar iets gebeurt, wie iets doet, 7. In elke scène zijn de dialogen duidelijk. Je weet goed wie wat moet zeggen. Je begrijpt wat de personages willen vertellen. Iedereen beroemd! 7

8 Werkblad 3 EEN GOED SCENARIO? Opdracht Lees de scenario s van een andere groep. Is het een goed scenario? Vul de vragen hieronder in en geef het terug aan de groep die de scenario s geschreven heeft. Dit is de titel van het scenario dat we gelezen hebben: Duid ja of nee aan en vul de vragen verder aan. 1. Het scenario heeft een duidelijk begin en einde. JA / NEE Indien niet, geef dan een duidelijk begin of einde Het verhaal is duidelijk. JA / NEE Indien niet, duid aan waar het onduidelijk is en zeg waarom. 3. Het scenario is goed onderverdeeld in scènes. JA / NEE Indien niet, geef een goede verdeling in scènes. 4. De scènes zijn genummerd. JA / NEE Indien niet, duid aan waar de nummering ontbreekt. Iedereen beroemd! 8

9 Werkblad 3 5. In elke scène is de situatie duidelijk beschreven. Je weet wat er gebeurt, waar iets gebeurt, wie iets doet, Indien niet, duid aan welke situaties onduidelijk zijn en zeg waarom. JA / NEE 6. In elke scène zijn de dialogen duidelijk. Je weet goed wie wat moet zeggen. Je begrijpt wat de personages willen vertellen. Indien niet, duid aan waar de dialogen onduidelijk zijn en zeg waarom. JA / NEE Iedereen beroemd! 9

10 Werkblad 4 ELKE SCÈNE CONCREET Opdracht Nu moet je voor elke scène van het scenario alles praktisch regelen: welke acteurs, hoe laat en waar wordt er gefilmd, welk decor, Hieronder vind je een lijstje. Vul dit voor elke scène in. Vergeet het nummer van de scène niet in te vullen. Je weet nu wie er moet zijn, hoe laat je gaat filmen, welke kostuums en attributen je nodig hebt, Hou deze bladen goed bij, je zal ze heel hard nodig hebben wanneer het echte filmen begint! TITEL:.... SCÈNEnummer: Welke personages moeten in deze scène spelen? 2. Op welke plaats ga je deze scène filmen? Moet er een decor gemaakt worden voor deze scène? Hoe moet dit decor eruitzien? 4. Hoe laat ga je deze scène filmen? Heb je speciale kostuums nodig? Maak een lijstje voor elk personage in deze scène? 6. Heb je nog andere attributen nodig voor deze scène (bv. een hamer, een tafel, een boek, )? Maak een lijstje. Iedereen beroemd! 10

11 Werkblad 5 WAT MET DE CAMERA? Opdracht Vooraleer je als echte cameraman of vrouw aan het werk kan, moet je goed weten wat je allemaal kan met een camera. Hoe beweeg je de camera? Dit heet de camerabeweging. Waar zet je de camera, op welke plaats staat de camera tegenover datgene wat gefilmd wordt. Dit heet het camerastandpunt. En wat voor beeldkader gebruik je: film je heel de kamer, alleen het gezicht van de acteur,? Je mag iets filmen in de klas. Denk eerst na welke camerabeweging, camerastandpunt en beeldkader je gaat gebruiken. In de tekst hieronder vind je de verschillende mogelijkheden. FIX Camerabewegingen Fix betekent dat je camera stilstaat en dat je er niet mee ronddraait. PAN Pan is een camerabeweging waarbij de camera van links naar rechts wordt gedraaid of net omgekeerd. Deze camerabeweging wordt veelal gebruikt om een overzicht te maken van de scène. TILT Een tilt is een camerabeweging waarbij de camera van onder naar boven wordt gedraaid of net omgekeerd. Dit is ook de beweging die je hoofd maakt als je ja knikt. LIFT Een lift is een camerabeweging waarbij de camera verplaatst wordt, recht omhoog of recht omlaag. Meestal wordt de camera bij deze beweging op een kraan gemonteerd. TRAVEL Bij travel wordt de camera over de grond verplaatst. Zo kan je bijvoorbeeld een persoon volgen die een wandeling maakt. Je kan hierbij je camera op een karretje plaatsen of op je fiets of zelfs op je skateboard monteren. Iedereen beroemd! 11

12 Werkblad 5 camerastandpunten VOGELPERSPECTIEF Bij dit standpunt staat de camera hoger dan datgene wat gefilmd wordt. Dit kan vanuit een helikopter in een natuurfilm, of iets gewoner vanuit een stelling. Het effect hiervan is dat iemand kleiner en nietiger lijkt. NORMAALSTANDPUNT De camera staat op dezelfde hoogte als datgene wat gefilmd wordt. KIKVORSPERSPECTIEF Dit betekent dat de camera iets of iemand van onderaf filmt. Dit camerastandpunt kiest men om een indruk van grootsheid te geven. Fotomodellen of zangeressen worden vaak in kikvors gefilmd. Het effect hiervan is dat ze langer en slanker lijken en dat hun benen bovendien langer lijken. LONG Beeldkader Hier komt het hele lichaam of voorwerp in beeld, maar ook hun omgeving (de kamer, het park, ). MEDIUM Je filmt het personage vanaf het middel tot aan het hoofd. Je ziet duidelijk waarmee het personage bezig is. CLOSE-UP Bij een close-up film je alleen de schouders en het gezicht van het personage. Vaak wordt dit shot gebruikt om de gezichtsuitdrukking te benadrukken. Maar je kunt ook een close-up maken van een voorwerp. Je kunt daarmee details laten zien. (Bron: Iedereen beroemd! 12

13 Werkblad 6 SHOTS EN SCÈNES Opdracht En nu je eigen filmpje. Hoe ga je alles filmen? Je zal voortdurend van camerabeweging, camerastandpunt en beeldkader moeten veranderen. Je moet je scenario in stukken delen en voor elk stuk bepalen hoe je het gaat filmen. Deze stukjes heet men shots en ze krijgen net als de scènes een nummer. Hieronder vind je een voorbeeld van een scène onderverdeeld in shots. Bekijk dit en verdeel daarna elke scène van je eigen filmpje onder in shots. 1 In de lerarenkamer van de school zijn twee leerkrachten, Fred en Jasmina, aan het babbelen.1/ Ze zitten aan een grote tafel en drinken koffie. Er staan koekjes op tafel. Er is een gezellige sfeer.2/ De deur van de lerarenkamer is dicht.3/ Fred Hoe was de uitstap naar het filmmuseum gisteren?4/ Jasmina Echt supergoed. We hadden een toffe gids en de jongeren hebben mogen filmen.5/ Fred Tof! Wat hebben ze gefilmd?6/ Er wordt geklopt op de deur. Jasmina en Fred blijven zitten en babbelen voort.7/ Jasmina Ze mochten mensen in het museum gaan interviewen. Eerst moesten ze kort opschrijven welke vragen ze wilde stellen en dan mochten ze met de camera op stap. Ze waren nogal enthousiast!8/ Fred En Mario? Deed hij goed mee? Hij had er gisteren precies niet zoveel zin in. Er wordt opnieuw geklopt.9/ Iedereen beroemd! 13

14 Werkblad 7 SHOTLIST VOOR DE FILM Opdracht Je hebt nu al je shots. Hoe ga je elk shot nu filmen? Welk camerastandpunt, camerabeweging en beeldkader ga je gebruiken? In het kader hieronder de shotlist moet je dit noteren voor elk shot van elke scène. Voor elke scène gebruik je een nieuw kader. Noteer eerst het nummer van de scène, links bovenaan. Daarna schrijf je bij elk shotnummer: de korte inhoud, de camerabeweging, het camerastandpunt en het beeldkader. Kijk nog eens terug naar werkblad 5, waar je de verschillende mogelijkheden terugvindt. Je ziet hieronder eerst een voorbeeld. De shotlist zal de cameraman of vrouw gebruiken tijdens het filmen. Zorg dus dat het duidelijk en juist is. Voorbeeld Scène nr. 1 Shot Inhoud Camerabeweging Camerastandpunt Beeldkader Twee leerkrachten babbelen in lerarenkamer. Zitten aan tafel, drinken koffie. Deur lerarenkamer is dicht. pan (van raam naar leerkrachten) normaal Long fix normaal Long pan (van tafel naar deur) kikvors Medium Iedereen beroemd! 14

15 Werkblad 7 Shotlist Scène nr... Inhoud Camerabeweging Camerastandpunt Beeldkader Shot Iedereen beroemd! 15

16 Werkblad CUT! Opdracht En nu de laatste praktische regelingen. Verdeel de volgende taken binnen je groepje. Doe dit voor de twee scenario s. De locatie (plaats) om te filmen: wie maakt de afspraak, legt de plaats vast? De kostuums: wie zorgt dat alle kostuums gevonden worden en klaar liggen op de dag van het filmen? De attributen: wie zorgt dat alle attributen gevonden worden en klaar liggen op de dag van het filmen? Het decor: wie zorgt dat het decor in orde is op de dag van het filmen? De acteurs: wie wil er acteren? Zij moeten vanbuiten leren wat ze moeten zeggen. Wie maakt afspraken (wanneer en hoe laat er gefilmd wordt): met mensen buiten het groepje die mee acteren? De cameraman of -vrouw: wie filmt er? Hij moet de shotlist goed kunnen gebruiken. De regisseur: wie zorgt dat alles goed loopt tijdens het filmen, wie is de baas op de set? Hij moet van alles op de hoogte zijn. Belangrijk Om je taak goed uit te voeren, moet je gebruik maken van de bladen waarop je elke scène concreet hebt gemaakt (zie werkblad 4). Hier vind je alles terug over de plaats en tijd van het filmen, welke kostuums en attributen nodig zijn, Voor de cameraman of vrouw is de shotlist (werkblad 7) heel belangrijk. Iedereen beroemd! 16

17 Werkblad 9 DE FOTOSTRIP Opdracht Misschien heb je echt geen greintje tekentalent. Hangt je blad vol vlekken nog voor je een eerste figuurtje getekend hebt. Dat kan! Maar zelfs als je geen tekentalent hebt, of je hebt geen zin om te tekenen, kan je nog steeds strips maken. Wat denk je van een fotostrip? In plaats van figuren en decors te tekenen, maak je gewoon foto s met echte mensen in echte decors. Je moet alleen nadenken over een leuk verhaaltje, de juiste acteurs zoeken en een geschikte werkwijze zoeken. In de tekst hieronder staan verschillende manieren om een fotostrip te maken. Lees de tekst en maak vervolgens zelf een fotostrip. De methode karton Hanco Kolk en Peter Dewit Een methode die toch wel voor een grappig resultaat zorgt. Je verzamelt grote stukken karton. Op het karton teken je een tekstballon. In de tekstballon schrijf je de tekst. Vervolgens knip je de ballon uit. Als je poseert voor de foto, houd je de ballon boven of naast je hoofd. Je kan ook aan een assistent vragen of hij/zij de ballon omhoog wil houden. Als je niet voldoende karton kan verzamelen, bedenk dan dat je op twee kanten van een ballon kan schrijven. Of gebruik dezelfde tekst zoals: Aaah, Oh nee in verschillende foto s. De methode krijt Een methode die voor een kunstig resultaat kan zorgen. Situeer de actie voor een witte muur. Laat je acteurs de houding aannemen die nodig is voor het verhaal. Teken vervolgens met krijt de tekstballonnen op de muur. Schrijf de tekst in de ballonnen en neem de foto. Veeg dan het krijt weg en maak alles gereed voor de volgende foto. Het is natuurlijk ook leuk als je decors op de muur tekent. Gebruik je creativiteit. Iedereen beroemd! 17

18 Werkblad 9 De methode sticker Dit is een redelijk eenvoudige methode. Neem eerst de foto s die je nodig hebt. Denk goed na voor je trekt. Er moet op de foto namelijk plaats zijn om achteraf de tekstballon toe te voegen. Laat de foto s ontwikkelen door een fotograaf. Ga op zoek naar witte etiketten die gebruikt worden om op omslagen te plakken. Misschien hebben ze er op het secretariaat van je school wel een pakje etiketten te veel. Teken de tekstballonnen op de witte stickers en schrijf de tekst erin. Knip de tekstballonnen uit en plak ze op de foto. Je kan de verschillende ballonnen links, rechts, boven of onder plakken. Gebruik je creativiteit. De methode Digikid Een methode voor computerfreaks en gadgetdolls. Je hebt een digitale camera en een computer met een beeldbewerkingsprogramma zoals bijvoorbeeld Photoshop nodig. Neem je foto s met een digitale camera. Net zoals bij de methode sticker moet je op voorhand goed nadenken over je foto. Je gaat de ballonnen slechts nadien toevoegen. Vergeet op je foto dus niet wat ruimte te laten voor de tekst. Laad je foto s in de computer. Met de hulp van het programma Photoshop voeg je de ballonnen toe. Werken met dit programma is niet erg eenvoudig, maar eens je het onder de knie hebt, kan je wel de gekste dingen maken. Dit zijn natuurlijk maar enkele ideeën voor het maken van een fotostrip. Misschien kan je zelf ook een methode verzinnen. Onthoud dat niks moet en alles mag. Veel plezier. (Bron: A. LOMBAERTS (m.m.v. N. BOGAERT), Tatami 3. Taalvaardigheidstaken voor het middelbaar onderwijs. Stiplabo, Centrum voor Taal en Onderwijs (K.U. Leuven), 2005.) Iedereen beroemd! 18

IEDEREEN BEROEMD! Filmfan. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materiaal. Doelen STERKE SCHAKELS

IEDEREEN BEROEMD! Filmfan. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materiaal. Doelen STERKE SCHAKELS IEDEREEN BEROEMD! Zeg je hetzelfde tegen je baas als tegen je klasgenoot? Begin je ook te roepen als een klant tegen je staat te schreeuwen? Is het soms beter te zwijgen? Op het werk, de stageplaats, de

Nadere informatie

IEDEREEN BEROEMD! Straffe praat. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

IEDEREEN BEROEMD! Straffe praat. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS IEDEREEN BEROEMD! Zeg je hetzelfde tegen je baas als tegen je klasgenoot? Begin je ook te roepen als een klant tegen je staat te schreeuwen? Is het soms beter te zwijgen? Op het werk, de stageplaats, de

Nadere informatie

Beroepsgerichte Vorming, opleiding handel en administratie of Project Algemene Vakken

Beroepsgerichte Vorming, opleiding handel en administratie of Project Algemene Vakken ONTBIJT OP SCHOOL De jongeren organiseren zelf een ontbijt op school. Ze bepalen hoe het ontbijt er zal uitzien en staan ook in voor de praktische organisatie. Hiervoor moeten ze een heel aantal zaken

Nadere informatie

MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER. Magda op school? Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER. Magda op school? Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. materialen. Doelen STERKE SCHAKELS MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER Jongeren krijgen op school, op de werkplek, in de klas met allerlei regels en afspraken te maken. Zijn de afspraken en regels duidelijk genoeg voor hen? Wat vinden

Nadere informatie

ZET DE BOXEN AAN! Kijk op de week. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

ZET DE BOXEN AAN! Kijk op de week. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS ZET DE BOXEN AAN! Jongeren verkennen verschillende manieren om radio te maken (podcasting, internetradio), beluisteren voorbeelden en zetten de grote lijnen uit voor een eigen radio-uitzending: voor wie?

Nadere informatie

SPOT EEN JOB! Vacatures zoeken. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

SPOT EEN JOB! Vacatures zoeken. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS SPOT EEN JOB! Wie zoekt die vindt! Er zijn veel manieren om vacatures te vinden. In dit lespakket worden de jongeren aan het werk gezet om via verschillende kanalen vacatures te vinden: kranten, internet,

Nadere informatie

werkblad en computers met internetaansluiting

werkblad en computers met internetaansluiting SPOT EEN JOB! Wie zoekt die vindt! Er zijn veel manieren om vacatures te vinden. In dit lespakket worden de jongeren aan het werk gezet om via verschillende kanalen vacatures te vinden: kranten, internet,

Nadere informatie

MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER. Magda op de werkvloer? Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER. Magda op de werkvloer? Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER Jongeren krijgen op school, op de werkplek, in de klas met allerlei regels en afspraken te maken. Zijn de afspraken en regels duidelijk genoeg voor hen? Wat vinden

Nadere informatie

MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER. To be or not to be. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER. To be or not to be. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER Jongeren krijgen op school, op de werkplek, in de klas met allerlei regels en afspraken te maken. Zijn de afspraken en regels duidelijk genoeg voor hen? Wat vinden

Nadere informatie

DE INFOBEURS. Beroepsopleiding, werk, werkervaring, stage. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

DE INFOBEURS. Beroepsopleiding, werk, werkervaring, stage. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS DE INFOBEURS Jongeren die nieuw aankomen op de school hebben wellicht veel vragen over hoe het eraan toegaat op de school, of ze kunnen gaan werken, welke stageplekken tof zijn, Daarnaast zijn jongeren

Nadere informatie

werkbladen, telefoons en opnametoestel

werkbladen, telefoons en opnametoestel DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

DE BAAN OP! Een bedrijfsbezoek voorbereiden. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

DE BAAN OP! Een bedrijfsbezoek voorbereiden. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

ONTBIJT OP SCHOOL. Voorbereiding van het ontbijt. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

ONTBIJT OP SCHOOL. Voorbereiding van het ontbijt. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS ONTBIJT OP SCHOOL De jongeren organiseren zelf een ontbijt op school. Ze bepalen hoe het ontbijt er zal uitzien en staan ook in voor de praktische organisatie. Hiervoor moeten ze een heel aantal zaken

Nadere informatie

MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER. Ons contract. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER. Ons contract. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER Jongeren krijgen op school, op de werkplek, in de klas met allerlei regels en afspraken te maken. Zijn de afspraken en regels duidelijk genoeg voor hen? Wat vinden

Nadere informatie

SPOT EEN JOB! Later wil ik worden. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

SPOT EEN JOB! Later wil ik worden. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS SPOT EEN JOB! Wie zoekt die vindt! Er zijn veel manieren om vacatures te vinden. In dit lespakket worden de jongeren aan het werk gezet om via verschillende kanalen vacatures te vinden: kranten, internet,

Nadere informatie

DE INFOBEURS. School, regels, wonen, drugs, Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS 1

DE INFOBEURS. School, regels, wonen, drugs, Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS 1 DE INFOBEURS Jongeren die nieuw aankomen op de school hebben wellicht veel vragen over hoe het eraan toegaat op de school, of ze kunnen gaan werken, welke stageplekken tof zijn, Daarnaast zijn jongeren

Nadere informatie

DE BAAN OP! Een interessant bedrijf kiezen. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

DE BAAN OP! Een interessant bedrijf kiezen. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

ZET DE BOXEN AAN! Schoolpraat. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

ZET DE BOXEN AAN! Schoolpraat. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS ZET DE BOXEN AAN! Jongeren verkennen verschillende manieren om radio te maken (podcasting, internetradio), beluisteren voorbeelden en zetten de grote lijnen uit voor een eigen radio-uitzending: voor wie?

Nadere informatie

SPOT EEN JOB! Op bezoek bij een interimkantoor. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

SPOT EEN JOB! Op bezoek bij een interimkantoor. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS SPOT EEN JOB! Wie zoekt die vindt! Er zijn veel manieren om vacatures te vinden. In dit lespakket worden de jongeren aan het werk gezet om via verschillende kanalen vacatures te vinden: kranten, internet,

Nadere informatie

DE INFOBEURS. Afsluiten van de infobeurs. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS 1

DE INFOBEURS. Afsluiten van de infobeurs. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS 1 DE INFOBEURS Jongeren die nieuw aankomen op de school hebben wellicht veel vragen over hoe het eraan toegaat op de school, of ze kunnen gaan werken, welke stageplekken tof zijn, Daarnaast zijn jongeren

Nadere informatie

Je eigen nieuwjaarsbrief

Je eigen nieuwjaarsbrief Je eigen nieuwjaarsbrief Doelgroep Eerste, tweede, derde graad Aard van de activiteit De leerlingen schrijven zelf een nieuwjaarsbrief voor hun ouders. Vooraf Verzamel allerhande nieuwjaarsbrieven: tekstjes

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Ken jezelf! Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

CURRICULUM VITAE. Ken jezelf! Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS CURRICULUM VITAE In dit lespakket maken jongeren hun cv. Vermits sommige jongeren al van bij het begin van het schooljaar op zoek gaan naar een job of stageplaats, maken ze zeer snel een eerste exemplaar

Nadere informatie

WERKBLAD 1. EIGEN GEDRAG IN HET VERKEER

WERKBLAD 1. EIGEN GEDRAG IN HET VERKEER WERKBLAD 1. EIGEN GEDRAG IN HET VERKEER 1. Verplaatsing 1. Beschrijf hieronder wat je het voorbije weekend hebt gedaan. Heb je hobby s? Ga je naar de jeugdbeweging? Naar de muziekschool? Op stap met vrienden?

Nadere informatie

Beroepsgerichte Vorming, opleiding voeding horeca of Project Algemene Vakken

Beroepsgerichte Vorming, opleiding voeding horeca of Project Algemene Vakken ONTBIJT OP SCHOOL De jongeren organiseren zelf een ontbijt op school. Ze bepalen hoe het ontbijt er zal uitzien en staan ook in voor de praktische organisatie. Hiervoor moeten ze een heel aantal zaken

Nadere informatie

STILL: workshop fotobewerking

STILL: workshop fotobewerking Dit werkblad is van: klas: STILL: workshop fotobewerking Ontwerp en maak je eigen digitale flyer, poster of fotocollage met zelfgemaakt foto s! Je kent ze wel: coole flyers voor een feest, bewerkte foto

Nadere informatie

MOVING: workshop filmmaken

MOVING: workshop filmmaken Dit werkblad is van: klas: MOVING: workshop filmmaken Neem zelf bewegend beeld op en maak er een videoclip, korte film of reportage van door er geluid, effecten en titels aan toe te voegen... Clips op

Nadere informatie

Totaalshot Medium shot Close-up Establishing shot

Totaalshot Medium shot Close-up  Establishing shot Analyse Commercial Totaalshot Bij een totaalshot zien we het onderwerp helemaal in beeld, van verder weg gefilmd. Dit shot werkt goed als introductie van een scène, omdat de kijker op deze manier een idee

Nadere informatie

EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK. Plannen en evalueren van een activiteit. Inhoud

EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK. Plannen en evalueren van een activiteit. Inhoud Plannen en evalueren van een activiteit Inhoud Doelgroep Vakgebied Duur Materialen Doelen In deze les moeten de leerlingen in groep een bepaalde activiteit voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld het organiseren

Nadere informatie

Een Helder Verhaal? Kunst verschaft de kunstenaar de mogelijkheid om zich te uiten. Door creatieve middelen te gebruiken, vertellen zij hun verhaal.

Een Helder Verhaal? Kunst verschaft de kunstenaar de mogelijkheid om zich te uiten. Door creatieve middelen te gebruiken, vertellen zij hun verhaal. CKV. Opdracht lessenserie Een Helder Verhaal? Kunst verschaft de kunstenaar de mogelijkheid om zich te uiten. Door creatieve middelen te gebruiken, vertellen zij hun verhaal. Maar waarom zo moeilijk? En

Nadere informatie

GLOBAL: workshop webdesign

GLOBAL: workshop webdesign Dit werkblad is van: klas: GLOBAL: workshop webdesign Ontwerp en maak je eigen website met zelfgemaakte foto s, teksten, links en buttons! Geen onderwerp zo gek, of er is wel een website over gemaakt:

Nadere informatie

algemeen uitgangs punten voor de film Maak een scenario Scene 1 Scene 2 Sprekende beelden in de klas

algemeen uitgangs punten voor de film Maak een scenario Scene 1 Scene 2 Sprekende beelden in de klas 1 algemeen Jullie gaan in een groepje een documentaire maken over een monument. Je maakt samen met je groepje het hele proces door: monument kiezen, achtergrondinformatie verzamelen, scenario bedenken,

Nadere informatie

Stop Motion- THE MOVIE

Stop Motion- THE MOVIE Stop Motion- THE MOVIE Script / storyboard / productie. Nu we weten welke technieken er binnen Stop Motion animatie zijn en hoe deze worden uitgevoerd, kunnen we aan de slag met een langere film. Wanneer

Nadere informatie

HUIZEN SURFEN. Een woning zoeken op internet. Doelgroep. Vakgebied. Lesbeschrijving STERKE SCHAKELS. 3 de graad BSO Deeltijds Onderwijs

HUIZEN SURFEN. Een woning zoeken op internet. Doelgroep. Vakgebied. Lesbeschrijving STERKE SCHAKELS. 3 de graad BSO Deeltijds Onderwijs HUIZEN SURFEN Een woning zoeken op internet Doelgroep Vakgebied 3 de graad BSO Deeltijds Onderwijs Project Algemene Vakken Lesbeschrijving Fase 1 Vraag de jongeren in wat voor woning ze wonen. Wonen jullie

Nadere informatie

Lesbrief: Bewust sociaal Thema: Wat is Mens & Dienstverlenen?

Lesbrief: Bewust sociaal Thema: Wat is Mens & Dienstverlenen? Lesbrief: Bewust sociaal Thema: Wat is Mens & Dienstverlenen? Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Zonder dat we het door hebben worden we steeds asocialer. Dit

Nadere informatie

Multi-culti. documentaire

Multi-culti. documentaire Multi-culti documentaire Inhoudsopgave Documentaire 3 Stappenplan documentaire 4 Regisseur 5 Producer 6 Cameraman/vrouw 7 Scenario 8 Script schrijven 10 Storyboard maken cameratechnieken 14 Kaders 15 Camerastandpunt

Nadere informatie

Totaalshot Medium shot Close-up Establishing shot

Totaalshot Medium shot Close-up  Establishing shot Shots Totaalshot Bij een totaalshot zien we het onderwerp helemaal in beeld, van verder weg gefilmd. Dit shot werkt goed als introductie van een scène, omdat de kijker op deze manier een idee krijgt van

Nadere informatie

Teken een architect. Lees het volgende verhaal:

Teken een architect. Lees het volgende verhaal: Teken een architect Lees het volgende verhaal: Een architect heeft een hele dag nagedacht over een nieuwe brug die gebouwd moet worden. Via de brug moet het verkeer, ook zware vrachtwagens, over een brede

Nadere informatie

CKV Filmproject. Korte Film. Week 1 film-idee en synopsis

CKV Filmproject. Korte Film. Week 1 film-idee en synopsis CKV Filmproject We hebben ons de afgelopen periode beziggehouden met de kunstdiscipline FILM. Je hebt een professionele film bekeken en je hebt geleerd om niet alleen op het verhaal te letten maar ook

Nadere informatie

De wereld om je heen. Project met een green screen

De wereld om je heen. Project met een green screen De wereld om je heen. Project met een green screen De wereld om je heen is een leuk project om kinderen kennis te laten maken met het green screen. Dit is een leuke activiteit voor zowel de jongste kinderen

Nadere informatie

Beroepsgerichte Vorming, opleiding sanitair/ bouw

Beroepsgerichte Vorming, opleiding sanitair/ bouw KLEINE LEKKEN, GROTE GEVOLGEN Een lekkende mengkraan herstellen Doelgroep Vakgebied 3 de graad BSO Deeltijds Onderwijs Beroepsgerichte Vorming, opleiding sanitair/ bouw Lesbeschrijving Fase 1 Activeer

Nadere informatie

Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk

Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Reclame maken, doe je zo! Groep 6 Les 2 Cameratechnieken en Logo maken Les 1 Cameratechnieken en logo maken Samenvatting van de les De leerlingen leren in deze les hoe reclames

Nadere informatie

WERK AAN DE WINKEL Hoe vind je een job?

WERK AAN DE WINKEL Hoe vind je een job? Hoe vind je een job? Inhoud Doelgroep Vakgebied Duur Materialen Doelen De leerlingen exploreren de verschillende manieren om aan een baan te geraken. Ze vertrekken van hun eigen ervaringen, interviewen

Nadere informatie

Hoe kan je een verhaal op een multimediale manier vertellen?

Hoe kan je een verhaal op een multimediale manier vertellen? Hoe kan je een verhaal op een multimediale manier vertellen? Over digital storytelling Digital storytelling is een heel eenvoudige manier om een verhaal op een multimediale manier te vertellen. Je kan

Nadere informatie

Thuis films kijken. Acteurs spelen het verhaal na. de acteur = iemand die voor zijn beroep toneelspeelt of in een film speelt

Thuis films kijken. Acteurs spelen het verhaal na. de acteur = iemand die voor zijn beroep toneelspeelt of in een film speelt Speciale les over auteursrecht tekst niveau AA Thuis films kijken 1 Jij kijkt vast wel eens naar een film. 2 Dat kan in de bioscoop. 3 Maar je kunt films ook thuis bekijken. Op internet. 4 Dat is lekker

Nadere informatie

Thema 7 Activiteit 5. medelln. en leerkracht

Thema 7 Activiteit 5. medelln. en leerkracht De leerlingen ontwerpen hun vlag op een los blad. 3 de leerjaar : Overzicht lesverloop 50 1 De leerlingen ontwerpen een persoonlijke piratenvlag. Ze stellen hun vlag voor aan hun medeleerlingen in een

Nadere informatie

Een overtuigende tekst schrijven

Een overtuigende tekst schrijven Een overtuigende tekst schrijven Taalhandeling: Betogen Betogen ervaarles Schrijftaak: Je mening geven over een andere manier van herdenken op school instructieles oefenlesles Lesdoel: Leerlingen kennen

Nadere informatie

Films kijken op internet: verboden of niet?

Films kijken op internet: verboden of niet? Les over auteursrecht tekst niveau A Films kijken op internet: verboden of niet? Veel mensen kijken graag naar films. Jij ook? Als je zin hebt om een film te zien, kun je natuurlijk naar de bioscoop gaan.

Nadere informatie

Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld

Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld Nationaal Gevangenismuseum Gevangen in beeld Groep 8 Les 1. Boeven in beeld Les 1. Boeven in beeld Nationaal Gevangenismuseum Groep 8 120 minuten Samenvatting van de les De les begint met een klassikaal

Nadere informatie

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4 bas Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4 In deze lesbrief staan een aantal ideeën die u na de voorstelling met de kinderen kunt doen. U krijgt deze lesbrief voorafgaand

Nadere informatie

Lesplan atheneum 5. Woensdag 16 mei 2007, 3 e uur, blok 6: literatuur, les 1

Lesplan atheneum 5. Woensdag 16 mei 2007, 3 e uur, blok 6: literatuur, les 1 Woensdag 16 mei 2007, 3 e uur, blok 6: literatuur, les 1 - Leerlingen weten wat er dit blok van ze wordt verwacht. - Ze vormen groepen, verdelen de taken (logboek en planning, contextonderzoek, filmen

Nadere informatie

SPEL en WERKELIJKHEID

SPEL en WERKELIJKHEID SPEL en WERKELIJKHEID Lesbrief bij de voorstelling Boring van theatergroep koeterwaals. We hopen dat jullie Boring een leuke voorstelling vonden. Wij hebben bij de voorstelling nog een lesbrief gemaakt

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Een reclamespot, ook commercial genoemd, is een promotionele boodschap op radio of televisie, of in de bioscoop.

Een reclamespot, ook commercial genoemd, is een promotionele boodschap op radio of televisie, of in de bioscoop. Een reclamespot, ook commercial genoemd, is een promotionele boodschap op radio of televisie, of in de bioscoop. Holland Goreng: het beste van Azië en Holland samen Onderstaande commercial is gemaakt op

Nadere informatie

t Vuil Reclametruukske

t Vuil Reclametruukske t Vuil Reclametruukske Reclame graad 2 Lesvoorbereiding Toon de oproep van José op het smartboard. Voorzie twee dozen (schoendoos, andere kartonnen doos met deksel,...) Print informatieflarden opdracht

Nadere informatie

Over taaie taboes en lastige liefdes

Over taaie taboes en lastige liefdes Seksuele diversiteit graad 3 Lesvoorbereiding Over taaie taboes en lastige liefdes Bij lesmateriaal, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les: Print het artikel Huwelijken

Nadere informatie

Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk

Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Reclame maken, doe je zo! Groep 6 Thema-overzicht Thema-overzicht Reclame maken, doe je zo! Groep 6 Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Kern van het thema Het thema Functies

Nadere informatie

HOUT EN BOUW. Activerende werkvormen? De leraar doet er toe.

HOUT EN BOUW. Activerende werkvormen? De leraar doet er toe. HOUT EN BOUW Activerende werkvormen? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat we na 14 dagen gemiddeld slechts 10 % hebben onthouden van datgene wat we gelezen hebben en 20 % van wat we hebben gehoord.

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Tumult Kunst!? CKV 3-4 vmbo

Lesvoorbereiding Tumult Kunst!? CKV 3-4 vmbo Lesvoorbereiding Tumult Kunst!? CKV 3-4 vmbo Hoofdstuk Vaardigheid: Leerdoel: Inleiding Reflecteren op de eigen ervaringen met kunst en cultuur. De leerling kan: uitleggen wat cultuur is; uitleggen wat

Nadere informatie

Teken een architect. Lees het volgende verhaal:

Teken een architect. Lees het volgende verhaal: Teken een architect Lees het volgende verhaal: Een architect heeft een hele dag nagedacht over een nieuwe brug die gebouwd moet worden. Via de brug moet het verkeer, ook zware vrachtwagens, over een brede

Nadere informatie

TOPS & FLOPS. Feedback geven en ontvangen. Inhoud

TOPS & FLOPS. Feedback geven en ontvangen. Inhoud Feedback geven en ontvangen Inhoud Doelgroep Vakgebied Duur Materialen Doelen In deze les leren leerlingen feedback geven en ontvangen. Leerlingen denken na over de manier waarop je feedback formuleert

Nadere informatie

Het verhaal moet aanspreken, spannend zijn en een mooi einde hebben. Als je uit de bioscoop loopt moet je een goed gevoel hebben over de film.

Het verhaal moet aanspreken, spannend zijn en een mooi einde hebben. Als je uit de bioscoop loopt moet je een goed gevoel hebben over de film. FILMS KIJKEN: Filmische middelen. Als je naar een film kijkt, let je meestal alleen op het verhaal, daar zal in het volgende blok behandeld worden. Dit is het inhoudelijk gedeelte. Het verhaal moet aanspreken,

Nadere informatie

Conversatieleidraad. Je kan deze conversatieleidraad gebruiken bij de nabespreking van Zot van A in filmhuis Klappei.

Conversatieleidraad. Je kan deze conversatieleidraad gebruiken bij de nabespreking van Zot van A in filmhuis Klappei. 2 Conversatieleidraad Beste leerkracht of docent Je kan deze conversatieleidraad gebruiken bij de nabespreking van Zot van A in filmhuis Klappei. Je moet deze vragen dus niet op voorhand in de klas bekijken.

Nadere informatie

Hoe maak ik een korte film over zwerfvuil in zee? Enkele basisregels voor het maken van een film

Hoe maak ik een korte film over zwerfvuil in zee? Enkele basisregels voor het maken van een film Hoe maak ik een korte film over zwerfvuil in zee? Enkele basisregels voor het maken van een film Onderwerp keuze Ten eerste zal je moeten nadenken over je onderwerp. Waar moet je film over gaan? Om tot

Nadere informatie

Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren

Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren 1. Inleiding Een mobiele telefoon; niet meer weg te denken uit de broekzak van elke scholier. In deze opdracht kijken de leerlingen naar een

Nadere informatie

Standbeelden uit een verleden

Standbeelden uit een verleden Opdracht 1 Standbeelden uit een verleden (fotoverhaal) Schrijf samen in een lijstje wat je raar vond in de films die je zag, waar je verbaasd over bent, waar je vragen over hebt of waar je meer over wil

Nadere informatie

WIJ BESLISSEN MEE: KINDEREN EN INSPRAAK

WIJ BESLISSEN MEE: KINDEREN EN INSPRAAK WIJ BESLISSEN MEE: KINDEREN EN INSPRAAK VOORBESPREKING Een kinderreglement Kinderen laten nadenken over de rechten van het kind. Verzamel samen met de kinderen materiaal uit de media waarin kinderen betrokken

Nadere informatie

om Babbelonië te evalueren

om Babbelonië te evalueren speelse manieren om Babbelonië te evalueren Vuile was/propere was Knip voor elke deelnemer een propere trui en een vuile trui uit. Sjablonen zijn te vinden op internet. Hang een wasdraad op in het lokaal.

Nadere informatie

Workshop NML Video. Les 3 beeldtaal & cameratechniek over opdracht 2 exporteren keyframes bij effecten

Workshop NML Video. Les 3 beeldtaal & cameratechniek over opdracht 2 exporteren keyframes bij effecten Workshop NML Video Les 3 beeldtaal & cameratechniek over opdracht 2 exporteren keyframes bij effecten BEELDTAAL & CAMERATECHNIEK SHOTS / KADREREN SHOTS / KADREREN Wat breng je in beeld (en wat niet!) en

Nadere informatie

Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk

Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Reclame maken, doe je zo! Groep 6 Les 3 Camera, Set, Action! Les 1 Camera, Set, Action! Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Groep 6 90 minuten Samenvatting van de les De leerlingen

Nadere informatie

DE BIBLIOTHEEK VAN JE DROMEN? groep A

DE BIBLIOTHEEK VAN JE DROMEN? groep A DE BIBLIOTHEEK VAN JE DROMEN? groep A 4 opdrachten! 60 minuten! Bij iedere opdracht zet iemand zijn wekker/ chronometer (op gsm of uurwerk), zodat je zeker niet veel langer dan een kwartier bezig bent.

Nadere informatie

lesmateriaal Taalkrant

lesmateriaal Taalkrant lesmateriaal Taalkrant Toelichting Navolgend vindt u een plan van aanpak en 12 werkbladen voor het maken van de Taalkrant in de klas, behorende bij het project Taalplezier van Stichting Wereldleren. De

Nadere informatie

Instructie taakspecifieke vragenlijst + observatie

Instructie taakspecifieke vragenlijst + observatie Instructie taakspecifieke vragenlijst + observatie In tegenstelling tot de eerste vragenlijst is het doel van de taakspecifieke vragenlijst niet om over verschillende leersituaties heen het zelfregulerend

Nadere informatie

Zie ook: Werken met de flip Een film omzetten in een ander formaat Je film op schijf of in elo zetten Monteren van films met Windows live Moviemaker

Zie ook: Werken met de flip Een film omzetten in een ander formaat Je film op schijf of in elo zetten Monteren van films met Windows live Moviemaker Filmtechnieken Een film maken is leuk om te doen, of je nu een speelfilm maakt, een videoverslag of een instructiefilm. Deze studiekaart laat zien hoe je de camera zó kunt gebruiken dat je van je film

Nadere informatie

Actief en creatief aan de slag met de Belevingskaart: 8 inspirerende werkvormen

Actief en creatief aan de slag met de Belevingskaart: 8 inspirerende werkvormen Actief en creatief aan de slag met de Belevingskaart: 8 inspirerende werkvormen Een belevingskaart? Om inzicht te krijgen hoe kinderen en jongeren hun buurt ervaren, bezochten de onderzoekers van het KIDS-project

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

Fictie - Boek of film vmbo-kg12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61683

Fictie - Boek of film vmbo-kg12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61683 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 22 augustus 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/61683 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van

Nadere informatie

Algemene doelen en de link met de vakoverschrijdende eindtermen vind je in de handleiding bij dit lespakket.

Algemene doelen en de link met de vakoverschrijdende eindtermen vind je in de handleiding bij dit lespakket. Doelstelling(en) Vakgebonden eindtermen 1.1.1 Luisteren 1 De leerlingen kunnen op structurerend niveau luisteren naar uiteenzettingen, en probleemstellingen door een bekende volwassene m.b.t. een leerstofonderdeel

Nadere informatie

De opdracht. Verder staan hieronder nog een aantal punten waar de films aan moeten voldoen:

De opdracht. Verder staan hieronder nog een aantal punten waar de films aan moeten voldoen: De opdracht Al een aantal jaar worden er in het kader van de ckv-lessen de mooiste films gemaakt. Ook dit jaar zal er op een heuse filmavond door een vakjury naar een afvaardiging van al die films gekeken

Nadere informatie

Tuin van Heden 5 en 6 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij?

Tuin van Heden 5 en 6 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij? Tuin van Heden 5 en 6 Werken met kunst in de paasperiode Opmerking vooraf: Voor de uitwerking van deze lessen hebben we doelen gehaald uit verschillende thema s van de betreffende graad. Na elk doel verwijzen

Nadere informatie

groep 5,6 en 7 Een initiatief van Standaard Uitgeverij 2010 Standaard Uitgeverij / WPG Uitgevers België nv

groep 5,6 en 7 Een initiatief van Standaard Uitgeverij 2010 Standaard Uitgeverij / WPG Uitgevers België nv 2010 Standaard Uitgeverij / WPG Uitgevers België nv groep 5,6 en 7 Standaard Uitgeverij Een initiatief van Doel De leerlingen laten nadenken over hun internetgedrag met behulp van het stripboek Suske en

Nadere informatie

Mini-docu - Les 2 Herinneringen in beeld

Mini-docu - Les 2 Herinneringen in beeld Mini-docu - Les 2 Herinneringen in beeld [Om deze lesbrief in te kunnen vullen heb je de nieuwste versie van Adobe Reader nodig] Naam: Klas: Naam docent: Als er in een documentaire wordt gesproken over

Nadere informatie

Kindervergadering Zo gaat het bij ons!

Kindervergadering Zo gaat het bij ons! Pedagogisch kader kindercentra 4 13 jaar Kindervergadering Zo gaat het bij ons! Introductie voor de groepsleiding Is kinderinspraak belangrijk? Denken vanuit de groep is logisch en praktisch, maar toch

Nadere informatie

Museum De Buitenplaats Kijken is een kunst

Museum De Buitenplaats Kijken is een kunst Museum De Buitenplaats Kijken is een kunst Groep 5 Les 1 Ik en mijn selfie Les 1 Ik en mijn selfie Samenvatting van de les De kinderen kijken naar een selectie portretten waaronder selfies. Ze analyseren

Nadere informatie

LEREN LEREN LEREN. een overzicht met leerhulpjes voor de diverse vakgebieden. Hieronder kun je lezen over het leren/maken van:

LEREN LEREN LEREN. een overzicht met leerhulpjes voor de diverse vakgebieden. Hieronder kun je lezen over het leren/maken van: LEREN LEREN LEREN een overzicht met leerhulpjes voor de diverse vakgebieden Hieronder kun je lezen over het leren/maken van: 1. DICTEE 2. TAFELS 3. VRAGEN EN OPDRACHTEN 4. STUKKEN TEKST (bijv. hoofdstuk

Nadere informatie

Handleiding les 1: Een verhaal schrijven over jouw dag in 2034 voor een toekomsttentoonstelling

Handleiding les 1: Een verhaal schrijven over jouw dag in 2034 voor een toekomsttentoonstelling Handleiding les 1: Een verhaal schrijven over jouw dag in 2034 voor een toekomsttentoonstelling Deze schrijfles sluit aan bij het Nieuwsbegriponderwerp van deze week: Vuurwerk bij Oud en Nieuw. De schrijftaak

Nadere informatie

Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk

Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding In de lesbrieven van het thema Aan het werk hebben jullie

Nadere informatie

MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 5 en 6

MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 5 en 6 MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 5 en 6 Inleiding De museumles is onderdeel van een lessenreeks met receptieve, reflectieve en actieve onderdelen: - 2 voorbereidende lessen op school door eigen leerkracht

Nadere informatie

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN Dit thema is opgesplitst in drie delen; gevoelens, ruilen en familie. De kinderen gaan eerst aan de slag met gevoelens. Ze leren omgaan met de gevoelens van anderen. Daarna

Nadere informatie

Documentaire. Voorbereiding op het documentaire project

Documentaire. Voorbereiding op het documentaire project Documentaire Voorbereiding op het documentaire project Inhoud 1. Wat is een documentaire? 2. Interview techniek 3. Documentaire maken in 3 stappen 3.1. Ontwerpen 3.2. Opnemen 3.3. Monteren 4. Werkdocument

Nadere informatie

Spreken - Presenteren HV 1. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52520

Spreken - Presenteren HV 1. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52520 Spreken - Presenteren HV 1 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52520 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

Les 17 Zo zeg je dat (niet)

Les 17 Zo zeg je dat (niet) Blok 3 We hebben oor voor elkaar les 17 Les 17 Zo zeg je dat (niet) Doel blok 3: Leskern: Woordenschat: Materialen: Leerlingen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals verplaatsen in het gezichtspunt

Nadere informatie

Week 1 twee weken voorafgaand aan het Voorleesontbijt. Bijeenkomst 1. Materiaal

Week 1 twee weken voorafgaand aan het Voorleesontbijt. Bijeenkomst 1. Materiaal Introductie Deze lesmodule is geschreven voor een project van 5 bijeenkomsten van elk 60 minuten, waarvan de laatste bijeenkomst het werkelijke Voorleesontbijt is. Het aantal, de duur en inhoud van de

Nadere informatie

Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland

Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland week 2 9 januari 2012 Handleiding Schrijven niveau A Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland Inhoud Eenmalig afdrukken: Handleiding les 1 en 2 Hardopdenk-tekst Voor de leerlingen: Leerlingblad

Nadere informatie

Deskresearch video script schrijven. Script (film en televisie) Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. Ga naar: navigatie, zoeken

Deskresearch video script schrijven. Script (film en televisie) Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. Ga naar: navigatie, zoeken Deskresearch video script schrijven Script (film en televisie) Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Ga naar: navigatie, zoeken Een scenario of script kan gezien worden als een blauwdruk van een film of

Nadere informatie

Voordoen (modelen, hardop denken)

Voordoen (modelen, hardop denken) week 11-12 maart 2012 - hardop-denktekst schrijven B Voordoen (modelen, hardop denken) Waarom voordoen? Net zoals bij lezen, leren leerlingen heel veel over schrijven als ze zien hoe een expert dit (voor)doet.

Nadere informatie

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen Antoniusschool Groep 7/8 Let op: deze heb je het hele schooljaar nodig! Hoe maak je een spreekbeurt? Mijn voorbereiding:

Nadere informatie

Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij?

Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode. Kernles 1: Kunstenaar, wat vertel je mij? Tuin van Heden 3 en 4 Werken met kunst in de paasperiode Opmerking vooraf: Voor de uitwerking van deze lessen hebben we doelen gehaald uit verschillende thema s van de betreffende graad. Na elk doel verwijzen

Nadere informatie

De nieuwe zorgmedewerker

De nieuwe zorgmedewerker Werkblad De nieuwe zorgmedewerker De zorg verandert in snel tempo. Ook jouw rol als verzorgende of helpende verandert: meer aandacht voor individuele cliënten en hun netwerk. Werken met een zorg-leefplan

Nadere informatie

AV THEORIE CAMERAREGIE

AV THEORIE CAMERAREGIE AV THEORIE CAMERAREGIE HET LOS OPNEMEN VAN SHOTS, HOE MOOI OOK, LEVERT NOG GEEN FILM OP!!! Film maken is een verhaal vertellen in beelden en dat verhaal wil je met mensen delen, je wilt je film aan een

Nadere informatie

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * werkstuk

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * werkstuk Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * werkstuk Antoniusschool Groep 5/6 Let op: deze heb je het hele schooljaar nodig! Hoe maak je een spreekbeurt? Mijn voorbereiding: 1. Je kiest

Nadere informatie