Welk profiel past bij mij? Informatie over de profielkeuze voor leerlingen in VWO 3 op lariks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welk profiel past bij mij? Informatie over de profielkeuze voor leerlingen in VWO 3 op lariks"

Transcriptie

1 Welk profiel past bij mij? Informatie over de profielkeuze voor leerlingen in VWO 3 op lariks VWO

2 INHOudsopgave Bijna naar de bovenbouw 3 Wat verandert er? 4 Wat is een profiel? 5 Vakkenaanbod 6 Extra vakken en activiteiten 6 Welk profiel kies jij? 8 Profiel per beroepssector 10 Vakken in het vrije deel 11 Hoe maak je een keuze? 12 Wat kan ik met mijn vwo-diploma? 13 Wat je verder nog moet weten 14 Meer informatie 14 Colofon Inhoud Fokke Flapper Bezoekadres Selma Lagerlöflaan KB ASSEN Kijk voor meer informatie op csvincentvangogh.nl Redactie Vera Duiker Vormgeving bureaudrp Bijna naar de bovenbouw Nog even en dan ga je naar de vierde klas. Voordat je in vwo 4 begint, kies je aan het einde van de derde klas de vakken waarin je uiteindelijk examen wilt doen. Na het behalen van je vwo-diploma kun je doorstromen naar het hbo of de universiteit. De vakkenkeuze die je in de derde klas maakt is van invloed op de keuze die je na het vwo hebt. Het is dus belangrijk dat je je serieus verdiept in de vraag Wat wil ik later? Voor sommigen is het al duidelijk wat ze willen gaan doen na het vwo. Voor anderen is het een lastige vraag, zeker omdat de toekomst nog ver weg lijkt! In deze brochure krijg je informatie over studeren in de bovenbouw en de mogelijkheden waaruit je kunt kiezen. Deel de informatie ook met anderen; vrienden, ouders of mensen in een bepaald vakgebied dat je interessant vindt, kunnen je soms verder helpen bij het maken van je keuze. Heb je hulp nodig of wil je wat vragen? Jij en je ouders zijn van harte welkom op school; de mentor, de leerlingcoördinator en de decaan helpen je graag bij het uitstippelen van je toekomst! 2 december

3 Wat verandert er? Als je volgend jaar in de bovenbouw van het vwo zit, merk je dat docenten in de lessen andere accenten leggen dan je in de onderbouw gewend was. Er wordt meer een beroep gedaan op zelfstandig werken en je krijgt een grotere verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces en de resultaten die je behaalt. Natuurlijk bieden we je hulp en krijg je goede handreikingen om te kunnen leren en studeren. Kenmerkend voor het vwo is dat je enerzijds veel moet leren en anderzijds zelfstandig moet kunnen denken en inzicht moet hebben in verschillende processen. Je moet veel kunnen onthouden, abstract kunnen denken, kennis kunnen toepassen, snel kunnen werken en grotere delen leerstof kunnen beheersen. Specifiek voor het vwo is dat er veel aandacht wordt besteed aan het doen van onderzoek. Met bepaalde vakken maken we regelmatig uitstapjes naar de universiteit. Zo nemen leerlingen die het vak filosofie volgen, deel aan een symposium aan de RUG en volgen leerlingen met wiskunde D in hun pakket een masterclass aan een universiteit. Ook bij het maken van het profielwerkstuk zoeken we de samenwerking met de universiteit. Wij willen graag dat onze leerlingen na het behalen van hun vwo-diploma goed zijn voorbereid op hun vervolgstudie. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid is daarom van groot belang! Voor leerlingen in de bovenbouw van het vwo geldt dat er een studielast is van ongeveer 40 uur per week. Het aantal lesuren op school bestaat uit ongeveer 25 uur, de overige 15 uur besteed je dus aan huiswerk en zelfstudie. De vaardigheden die je in de bovenbouw nodig hebt om je examen te kunnen halen, zoals een planning maken, een goede onderzoeksvraag formuleren maar ook verschillende presentatievormen, worden ook regelmatig getoetst. De resultaten hiervan worden verzameld in je examendossier. Voor sommige vakken betekent het dat je een opdracht goed moet uitvoeren maar dat je daar geen cijfer voor krijgt. In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) dat op onze website staat, lees je in de vakbeschrijvingen globaal hoe en wat er getoetst wordt. In vwo 4 en vwo 5 bestaat een schooljaar uit vier ongeveer gelijke perioden. Per periode kan het aantal contacturen voor een vak variëren. Elke periode sluit je af met een toetsweek. In vwo 6 zijn er drie perioden en een centraal examen. Wat is een profiel? In vwo 4 heb je de keuze uit vier mogelijkheden: gymnasium, tto, gymnasium met tto en atheneum. De profielen gelden voor alle afdelingen, maar er zijn hiervoor aparte keuzeformulieren. Deze zijn te verkrijgen bij de decaan. Een profiel is samengesteld uit drie onderdelen: het gemeenschappelijke deel: dit deel heeft een algemeen vormende functie en bestaat uit de verplichte vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, bewegingsonderwijs, algemene natuurwetenschappen, culturele en kunstzinnige vorming (niet voor gymnasiumleerlingen) en godsdienst. Ook volg je een tweede moderne vreemde taal; Frans of Duits. Als je gymnasium doet, kies je één of twee klassieke talen. het profieldeel: dit deel bestaat uit twee of drie vakken die kenmerkend zijn voor het profiel dat je kiest. Naast de verplichte profielvakken, maak je de keuze uit nog een aantal andere vakken. Verplicht onderdeel is het profielwerkstuk dat betrekking heeft op een groot vak uit het door jou gekozen profiel. Bij het maken van het profielwerkstuk ligt de nadruk op informatie-, onderzoeks-, en communicatievaardigheden. Het cijfer dat je voor je profielwerkstuk haalt, is een onderdeel van het combinatiecijfer. Meer informatie hierover vind je in het PTA op de website. het vrije deel: dit deel bestaat uit twee delen: het keuze-examenvak en het geheel vrije deel. Voor het keuze-examenvak kan je kiezen uit vakken die niet tot je profiel behoren. Het vak dat je kiest in het vrije deel biedt je de ruimte om een eigen invulling te geven aan jouw profiel. Aan de keuze voor een extra vak in het vrije deel zijn wel restricties verbonden. De keuze van dit vak wordt dan ook in goed overleg gemaakt met de mentor, leerlingcoördinator en decaan. Zij kunnen je precies vertellen wat er wel en niet mogelijk is in het vrije deel. 4 Profiel 5

4 vakkenaanbod 6 Onze school heeft binnen de wettelijke kaders een keuze gemaakt voor een ruim vakkenaanbod. Op onze school is de keuze voor een tweede en derde moderne vreemde taal beperkt tot Frans en Duits. Voor het kunstvak is de keuze beperkt tot muziek en beeldende vorming. In het vrije deel kan je naast de bekende profiel(keuze)vakken ook kiezen voor informatica, management & organisatie, bewegen sport & maatschappij (bsm), filosofie, wiskunde D en Spaans (startersvariant). In het vrije deel van de maatschappijprofielen zijn er beperkingen met betrekking tot een keuze voor typische bètavakken. Bij de keuze voor het vak wiskunde is het van belang om te weten dat je op het examen niet slaagt als je eindcijfer lager is dan een 5. Je mag voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde slechts één 5 als eindcijfer hebben. Tegen de tijd dat jij examen doet, valt rekenen ook onder deze regel. Extra vakken en activiteiten Soms kun je een extra vak kiezen (uitgezonderd de kunstvakken en BSM), maar onder voorwaarden dat het niet altijd mogelijk is om die lessen te volgen en dat je voor het volgen van een extra vak altijd toestemming van de sectorleider hebt. Je kunt je voor of na de zomervakantie opgeven voor een extra vak, maar het definitieve uitsluitsel of je het vak daadwerkelijk kunt volgen, krijg je pas in september omdat het rooster en de groepsgrootte meespelen bij de indeling. Goed overleg over de keuze van een extra vak is zeer belangrijk! Als je er voor kiest een extra vak te volgen, betekent dat dat je over veel discipline en doorzettingsvermogen beschikt. Je kiest een extra vak in principe voor één jaar en het vak telt ook mee voor je overgangsrapport. Het vrije deel kent een aantal verplichte onderdelen, zoals het mentoroverleg, het profielwerkstuk, internationalisering in de vorm van een uitwisseling of werkweek in het buitenland (of een alternatieve opdracht), LOB en MEP (in vwo 4). Gymnasiumleerlingen kunnen deelnemen aan de Romereis. Meer informatie hierover vind je in de brochure van het gymnasium en op de website. Voor leerlingen die meer willen, is er een speciaal lesaanbod: Heb je belangstelling voor natuurkunde? Dan kun je in vwo 6 meedoen aan het project moderne natuurkunde. In vwo 5 kun je meedoen aan het een driedaags programma aan de Radboud Universiteit in Nijmegen: The High School Program Model United Nations (HSP-MUN) 7

5 8 Welk profiel kies jij? Op Lariks hebben vwo-leerlingen de keuze uit vier profielen. Welke profielen dat zijn en welke vakken daarbij horen, lees je hierna. NT - Natuur & Techniek Dit profiel is gericht op exacte en technische vervolgstudies en past bij je als je goed bent in wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Het is een goede voorbereiding op bijna alle technische beroepen, maar ook voor beroepen die te maken hebben met milieu, planten en dieren. Verplichte profielvakken NT : wiskunde B natuurkunde scheikunde Profielkeuze vakken NT: wiskunde D of biologie of informatica NG - Natuur & Gezondheid Dit profiel is geschikt voor je als je een vervolgstudie wilt doen in een medische of biologische richting, maar ook technische en natuurwetenschappelijke richtingen behoren tot de mogelijkheden. Als je wilt werken in een laboratorium, in de verpleging, de landbouw of in een paramedisch beroep, dan past dit profiel bij jou. Je kunt met dit profiel ook terecht op het gebied van landbouw of milieukunde. Verplichte profielvakken NG: wiskunde A of B (één van beide) biologie scheikunde Profielkeuzevakken NG: aardrijkskunde of natuurkunde CM - Cultuur & Maatschappij Hiermee richt je je op vervolgstudies in de sociale sector, het onderwijs en kunst en cultuursector. Je bent creatief, hebt een dienstverlenende instelling en je bent goed in het oplossen van problemen. Denk bij dit profiel aan beroepen als maatschappelijk werker, museummedewerker, toeristisch medewerker of journalist. Verplichte profielvakken CM: geschiedenis wiskunde C of wiskunde A EM - Economie & Maatschappij Voor dit profiel kies je als je een vervolgstudie wilt doen in de richting van economie, handel, management, communicatie of toerisme. Je wilt later graag aan het werk in de zakenwereld. Je bent goed in adviseren, informeren en organiseren. Verplichte profielvakken EM: wiskunde A of B (één van beide) economie geschiedenis Profielkeuzevakken EM: aardrijkskunde of management & organisatie (m&o) Profielkeuzevakken CM: Je vult je verplichte profiel aan met één maatschappelijk vak: aardrijkskunde of economie en één cultureel vak: filosofie of kunstvak beeldende vormgeving of kunstvak muziek Frans of Duits

6 profiel per beroepssector In dit overzicht vind je overzichtelijk bij elkaar welk profiel er past bij de verschillende beroepssectoren. vakken in het vrije deel Naast de verplichte vakken en je profielvakken, kies je in elk geval nog één vak waarin je examen doet. Dit vak hoeft niet bij je profiel te passen. Je kiest uit de volgende vakken: Latijn*** * afhankelijk van de keuze in het profieldeel ** is alleen te kiezen binnen de profielen EM, NG en NT, in combinatie met wiskunde B *** geldt alleen voor gymnasiumleerlingen en is afhankelijk van eerder gemaakte keuze in het profieldeel. Voor gymnasium is minimaal één klassieke taal verplicht. Chinees Sector Profiel op havo Belangrijke vakken aarde & milieu NG, NT ak, sk, bi economie & bedrijf EM wi-a, ec, m&o exact & informatica NT wi-a of wi-b, na gedrag & maatschappij CM fi, ec filosofie aardrijkskunde biologie economie mentorles Grieks*** gezondheid NG, NT, EM, CM bi, sk kunst & cultuur CM kunst, talen onderwijs & opvoeding Pabo: mogelijk met alle profielen docent in VO: afhankelijk van het te geven vak wiskunde D** recht & bestuur CM, EM talen taal & communicatie CM talen techniek NT, NG wi-b, na & maatschappij bewegen, sport natuurkunde geschiedenis muziek Frans* Spaans wiskunde Duits* informatica management & organisatie scheikunde beeldende vormgeving 10 11

7 12 Hoe maak je je keuze? Het kiezen van een profiel is meestal niet gemakkelijk. Je moet er nu al goed over nadenken wat je later wilt gaan doen. Het is daarom belangrijk dat je je breed oriënteert op de verschillende beroepssectoren. Verdiep je in de verschillende vervolgopleidingen en probeer uiteindelijk te kiezen voor een profiel met vakken die je interesseren en die je met de nodige inspanning goed kunt volgen. Vraag je bij je profielkeuze ook af: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat vind ik belangrijk? Denk ook na over de vraag: Kan ik ook wat ik wil? Praat ook met medeleerlingen, je ouders, familieleden en kennissen over verschillende beroepen en opleidingen. Tijdens de mentorlessen besteden we ook veel aandacht aan de profielkeuze. Ook de decaan kan je goed helpen bij je keuze voor je vakkenpakket en je vervolgopleiding. Je wordt lid van DeDecaan.net. Op deze site is heel veel informatie te vinden over studie- en beroepskeuze en hier doorloop je ook KeuzeWeb. In KeuzeWeb staan allerlei opdrachten en wetenswaardigheden die belangrijk zijn bij het maken van een keuze. Er is informatie te vinden over persoonlijke aspecten maar ook over vakken, studies, beroepen en opleidingseisen. Daarnaast heeft de decaan van Lariks een aantal activiteiten toegevoegd die belangrijks zijn om te doen, bijvoorbeeld de onderwijsbeurs, een interview, een test en de vakkenmarkt. Ook maak je een pakketkeuzetest. Uiteindelijk ontstaat er een aardig fundament voor je definitieve profielkeuze. Maak gebruik van de hulp de je geboden krijgt; het vergemakkelijkt je keuze voor jouw toekomst! Op school organiseren we in januari ook een avond waarin jij en je ouders informatie krijgen over de profielkeuze. Daarnaast kun je in januari ook terecht op de vakkenmarkt. In februari geven docenten je profieladviezen. Je uiteindelijke profielkeuze moet begin maart bekend zijn in DeDecaan.net. Daarna volgt dan in april een keuzegesprek met jou en als je dat wilt ook met je ouders. In dat gesprek leggen we de adviezen van de docenten naast jouw keuze en kijken we of jouw keuze ook haalbaar is. Medio april geef je dan je definitieve keuze door. Als je tweetalig onderwijs volgt, blijft de profielkeuze hetzelfde omdat je als tto-leerling het reguliere Nederlandse examen aflegt. Sommige vakken die alleen een schoolexamen kennen, worden in het Engels aangeboden. Dat zijn de vakken godsdienst, anw*, maatschappijleer in vwo 5 en lichamelijke opvoeding in vwo 6. Als je tto doet, word je opgeleid voor de examens International Baccalaureate (IB) en Global Perspectives (GP). Verder nemen tto-leerlingen deel aan het Engelstalige HSP-MUN en een internationaal MUN. Ook wordt er aandacht besteed aan Europese en Internationale Oriëntatie (EIO). Als je in dedecaan.net kiest voor tto, dien je daar het tto-formulier in te vullen. In januari is er een speciale informatieavond over tto in de bovenbouw. * het is mogelijk dat de school door gewijzigde wetgeving ten aanzien van anw op een bepaald moment met een ander aanbod komt. Januari informatieavond voor ouders en leerlingen over profielkeuze vakkenmarkt februari profieladviezen door docenten maart profielkeuze maken in DeDecaan.net Wat kan ik met mijn vwo-diploma? Nadat je je vwo-diploma hebt behaald, kan je terecht op de volgende opleidingen: het wetenschappelijk onderwijs aan een universiteit. De meeste universitaire studies duren vier jaar. Na een algemeen jaar - de propedeuse - begint de bachelorfase waarin je je gaat specialiseren. Na het behalen van je bachelor, kun je verder studeren voor je masterstitel. Vaak zijn de studieprogramma s gekoppeld aan één of meer stages, soms in het buitenland. In principe heb je dus een studieduur van vier jaar, zolang loopt ook je studiefinanciering. De verblijfsduur op een universitaire studie is maximaal 5 jaar. Je mag twee jaar over je propedeuse doen. Haal je de propedeuse in één jaar, dan mag de rest van je studie een jaar langer duren. Er zijn uitzonderingen, waarbij je een jaar extra krijgt, zoals bijvoorbeeld bij technische studies en geneeskunde. het hoger beroepsonderwijs (hbo). Het hbo bepaalt zelf welke leerlingen er worden toegelaten en hogescholen kunnen eisen stellen aan het profiel/ april definitieve profielkeuze Een overzicht van alle exacte data vind je op de website en wordt begin januari per mail aan jou en je ouders toegezonden. Kijk ook op onze site op de locatie Lariks onder: begeleiding/decanaat voor actuele data. eindexamenpakket. In Nederland zijn ongeveer 200 hbo-opleidingen. particulier onderwijs. Er zijn particuliere opleidingen op hbo-niveau of op postacademisch niveau. De meeste particuliere opleidingen zijn korter dan reguliere hbo-opleidingen, maar ook duurder. De particuliere opleidingen die door de overheid erkend zijn, geven recht op studiefinanciering. De decaan kan je hier meer over vertellen. het leger en de politie. Met je vwo-diploma kun je terecht op de Koninklijke Militaire Academie, het Koninklijk Instituut voor de Marine of de Nederlands Politieacademie. Voor bepaalde richtingen gelden voorgeschreven profielen en soms worden er ook eisen gesteld aan je leeftijd, gezondheid, etc. het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Met een overgangsbewijs van vwo 3 naar vwo 4 of havo 4 kan je ook naar het mbo. Soms krijg je een aantal vrijstellingen. Sommige leerlingen kiezen ervoor om via deze weg door te stromen naar het hbo. Als je dat wilt, is het van belang dat je dat tijdig meldt (in februari of maart). Veel mbo-scholen hebben in februari open dagen. Meer informatie hierover kan je krijgen bij de decaan. Voor veel mbo-opleidingen geldt: vol is vol, tijdige aanmelding is dus van belang! 13

8 Wat je verder nog moet weten Je gaat niet over één nacht ijs bij het kiezen van je profiel. Wij willen je daarom ook zo goed mogelijk helpen om een gefundeerde keuze te maken. Neem gerust contact op met je mentor, de sectorleider of de decaan als je vragen hebt. Kom naar de informatiebijeenkomsten, doe zelf onderzoek op internet en bezoek informatiedagen van vervolgopleidingen. Overleg goed met de mentor over de vakken die je kiest en roep eventueel ook de hulp in van de decaan. Er is veel mogelijk, maar helaas niet alles. Er zijn soms uitzonderingen waardoor een bepaald vak niet gekozen kan worden. Houd daar rekening mee. Als je in vwo 4 onverhoopt tot de conclusie komt dat je tóch niet de goede keuze gemaakt hebt, dan is het zeer bijzondere gevallen en in overleg met de mentor, decaan en leerlingcooördinator tot de herfstvakantie mogelijk je keuze ter herzien. Het wijzigen van een profielvak is soms om roostertechnische redenen ingewikkeld en soms onmogelijk. Het is dus van groot belang dat je je keuze goed en weloverwogen maakt. Werk aan de winkel, dus! We wensen je heel veel succes met je profielkeuze en helpen je graag als je vragen hebt. Meer informatie Sectorleider vwo 3, 4, 5 de heer F. Flapper, Decaan vwo mevrouw M. Beijert, Kijk voor aanvullende informatie op csvincentvangogh.nl/lariks/begeleiding/decanaat Profielkeuze Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij Vrije keuze biologie, scheikunde, natuurkunde Duits, Frans, Spaans, Chinees, economie filosofie, aardrijkskunde, geschiedenis informatica, muziek, BSM, M&O wiskunde, beeldende vormgeving. Voor gymnasiumleerlingen: Grieks, Latijn Verplichte vakken Nederlands Engels maatschappijleer bewegingsonderwijs CKV godsdienst Duits of Frans 14 15

9

Welk profiel past bij mij?

Welk profiel past bij mij? Welk profiel past bij mij? Informatie over de profielkeuze voor havoleerlingen op Lariks havo INHOudsopgave Bijna naar de bovenbouw 3 Wat verandert er? 4 Wat is een profiel? 5 Welk profiel kies jij? 6

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2014-2015 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Inrichting tweede fase 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo Opbouw vakkenpakket havo en vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Het algemene

Nadere informatie

Profielkeuze 3 VWO. 6 december 2017

Profielkeuze 3 VWO. 6 december 2017 Profielkeuze 3 VWO 6 december 2017 Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) Doel: Op zoek gaan naar het meest geschikte profiel toekomst Hulpmiddelen: Opdrachtenboek Profielkiezer Advies van de mentor,

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

Informatieavond profielkeuze 3 vwo. 19 januari 2015

Informatieavond profielkeuze 3 vwo. 19 januari 2015 Informatieavond profielkeuze 3 vwo 19 januari 2015 Programma 20.00 uur: Welkom en inleiding Informatie over culturele kunstzinnige vorming en maatschappijleer Informatie over de profielen 20.45 uur: Bijeenkomst

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

Profielkeuze voorlichting

Profielkeuze voorlichting Profielkeuze voorlichting 31-10-2013 Presentatie : M. Speetjens (Coördinator in-uitstroom/decaan) Presentatie van de 4 profielen in het regulier onderwijs Profielen op Helder Aansluiting op het hbo, universiteit

Nadere informatie

PROFIELKEUZE havo (presentatie van de voorlichtingsavond)

PROFIELKEUZE havo (presentatie van de voorlichtingsavond) PROFIELKEUZE 2017 3 havo (presentatie van de voorlichtingsavond) Nu nog even een profiel kiezen In welke vakken ga je examen doen? Profielkeuze is een proces Leerling + ouders + school Tijdspad profielkeuze

Nadere informatie

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo KIESWIJZER LAAR & BERG 2016-2017 Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo Inhoud Inleiding... 3 Stroomkeuze vwo 3 en MYP 3... 4 Profielkeuze havo... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en

Nadere informatie

Profielkeuze 3 vwo 2013-14

Profielkeuze 3 vwo 2013-14 Profielkeuze 3 vwo 2013-14 2 stromen, 4 profielen N-stroom M-stroom Natuur & Techniek (N&T) Natuur & Gezondheid (N&G) Economie & Maatschappij (E&M) Cultuur & Maatschappij (C&M) Roosterlijnen 4 VWO 2014-2015

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

18.00 uur Welkom 18.05 uur Algemene informatie 18.45 uur Vragen 19.30 uur Afsluiting

18.00 uur Welkom 18.05 uur Algemene informatie 18.45 uur Vragen 19.30 uur Afsluiting 18.00 uur Welkom 18.05 uur Algemene informatie 18.45 uur Vragen 19.30 uur Afsluiting 15, 21 en 22 januari: 10-min. gesprekken Eerste week van maart: keuzecarousel nieuwe vakken 13 maart: inleveren voorlopige

Nadere informatie

Informatie profielkeuze V4 2017

Informatie profielkeuze V4 2017 Informatie profielkeuze V4 2017 VWO 3 VWO 4 KEUZE WAT en HOE Doel: Kerst 2019 is vervolgstudie bekend! Alle vakken verplicht zoals in de onderbouw Vrijwel vrije vakkenkeus zoals vroeger Maar 4 stromen

Nadere informatie

WP 31 augustus Welkom

WP 31 augustus Welkom WP 31 augustus 2017 Welkom Even voorstellen: Liesbeth Arens Decaan VWO Medewerker team 6 L&W (ANW) Wat in en na 3 VWO? Nu en Later (LOB) Wat ik wil bespreken De weg door het jaar daarheen (mentoren) naar

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beter beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND 2e fase HAVO

INFORMATIEAVOND 2e fase HAVO INFORMATIEAVOND 2e fase HAVO voor leerlingen van TL4 uit Assen (Salland) en Beilen voor ouders, verzorgers en verdere belangstellenden H3 H4 H5 HBO H3 (overgangsbewijs naar H4) MBO TL4 MBO TL4 H4 H5 HBO

Nadere informatie

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 19.30 uur Ben Wester (afdelingsleider) over klas 3 19.45 uur Monica ten Hagen (decaan HAVO) over de profiel- en vakkenkeuze 20.15 uur Pauze Koffie/thee in de hal 20.30

Nadere informatie

WP 3 September 2015. Welkom

WP 3 September 2015. Welkom WP 3 September 2015 Welkom Even voorstellen: Liesbeth Arens Decaan VWO Medewerker team 6 ANW Wat in en na 3 VWO? Nu en Later (LOB) Worden wie je bent Wat ik wil bespreken De weg door het jaar daarheen

Nadere informatie

Profielkeuze / vakkenkeuze

Profielkeuze / vakkenkeuze OUDERAVOND 3 VWO Profielkeuze / vakkenkeuze Structuur onderwijs Tweede fase Welke keuzes moeten worden gemaakt? Hoe maken leerlingen keuzes? Globaal tijdpad Wat te doen bij zittenblijven? Uitleg site Nederlands

Nadere informatie

Informatie profielkeuze H4

Informatie profielkeuze H4 Informatie profielkeuze H4 2017 Profielkeuze voor Havo 4 Keuze Wat en hoe HAVO BOVENBOUW Brug tussen heden (H3 / M4) en toekomst (HBO) Doel: Kerst 2018 is vervolgstudie bekend Alle vakken verplicht zoals

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting

Profielkeuzevoorlichting Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 7 december 2016 Het profiel Het gemeenschappelijk deel Profielvakken Keuzevakken in het vrije deel Hulpmiddelen Profielkiezer (keuzebegeleidingsmethode)

Nadere informatie

19.00 uur Welkom uur Algemene informatie uur Vragen uur Afsluiting

19.00 uur Welkom uur Algemene informatie uur Vragen uur Afsluiting 19.00 uur Welkom 19.05 uur Algemene informatie 19.45 uur Vragen 20.30 uur Afsluiting 18 februari: keuzecarrousel nieuwe 26 februari: inleveren voorlopige stroomkeuze 7, 13 en 14 april: 10-min. gesprekken

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND 2e fase HAVO

INFORMATIEAVOND 2e fase HAVO INFORMATIEAVOND 2e fase HAVO voor leerlingen van havo-3 uit Assen (Lariks) en Beilen voor ouders, verzorgers en verdere belangstellenden je zit nu in klas 3 de 1 e fase vanaf klas 4 zit je in de 2 e fase

Nadere informatie

HAVO. HAVO op Lariks. op Lariks. csvincentvangogh.nl

HAVO. HAVO op Lariks. op Lariks. csvincentvangogh.nl HAVO HAVO op Lariks op Lariks csvincentvangogh.nl INHOudsopgave Welkom! Welkom! 3 Onderbouw 4 Bovenbouw 4 Internationalisering 6 Tweetalig havo 6 Ontwerpen 7 Informatie & aanmelding Colofon Havo is gezellig!

Nadere informatie

KEUZE PROCES. havo 3 en vwo november 2017

KEUZE PROCES. havo 3 en vwo november 2017 KEUZE PROCES havo 3 en vwo 3 22 november 2017 Even voorstellen Henk Middelhoven decaan havo-vwo Loek Zoon Afdelingsleider havo-vwo lj. 1 t/m 3 Meneer,... Ik vind het maar raar... Nu moet ik een profiel

Nadere informatie

PROFIELKEUZEFORMULIER VWO 3

PROFIELKEUZEFORMULIER VWO 3 PROFIELKEUZEFORMULIER VWO 3 Toelichting: Je kiest één van de vier profielen die je in de tweede fase kunt volgen: Cultuur en Maatschappij, en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. Elk

Nadere informatie

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort Informatie Profielkeuze 2015-2016 Vernieuwde Tweede Fase cohort 2016-2019 Informatieboekje profielkeuze Tweede fase en de keuze van een profiel Leerlingen die nu in de derde klas zitten, krijgen volgend

Nadere informatie

Ouderavond november Profielkeuze klas 3

Ouderavond november Profielkeuze klas 3 Ouderavond november 2017 Profielkeuze klas 3 Programma ouderavond 2017 Traject Vier profielen Doorstroomeisen De rol van ouders bij de profielkeuze Tijdpad profielkeuze Sept. 2017 Nov. 2017 Jan. 2018 Feb.

Nadere informatie

DUS BEWAAR ELK KATERN GOED!

DUS BEWAAR ELK KATERN GOED! Voorwoord Hallo leerlingen van het VWO, Voor je ligt het eerste katern van jouw dossier voor Loopbaan Oriëntatie op studie en Beroep (LOB). Het dossier bestaat uit vier katernen. Aan het begin van elk

Nadere informatie

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas 24 november 2015 26-06-14 1 Na vanavond begrijpt en weet U: Wat profielen zijn. Welke profielen er op het Cosmicus College zijn. Hoe een profiel gekozen

Nadere informatie

PROFIELKEUZEFORMULIER VWO 3

PROFIELKEUZEFORMULIER VWO 3 PROFIELKEUZEFORMULIER VWO 3 Toelichting: Je kiest één van de vier profielen die je in de tweede fase kunt volgen: Cultuur en Maatschappij, en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. Elk

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND 2e fase HAVO

INFORMATIEAVOND 2e fase HAVO INFORMATIEAVOND 2e fase HAVO voor leerlingen van havo-3, tlw-4 en vwo-3 voor ouders, verzorgers en verdere belangstellenden je zit nu in klas 3 de 1 e fase vanaf klas 4 zit je in de 2 e fase Maar een slimme

Nadere informatie

OUDERAVOND ATHENEUM 3

OUDERAVOND ATHENEUM 3 OUDERAVOND ATHENEUM 3 WELKOM! Alida Jones mentor A3A Inez van Loon mentor A3B Nico Kooy mentor A3C conrector Dirk Lam decaan Martijn Burger 2 PROGRAMMA 19:30 welkom 19:35 schoolloopbaanoriëntatie profielkeuze

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! oktober 2013 1

Kiezen voor de toekomst! oktober 2013 1 Kiezen voor de toekomst! oktober 2013 1 oktober 2013 2 Keuzedossier Kiezen zien als een proces Wat wil ik? Wat kan ik? Hoe ben ik? Zakelijke informatie over profielen, vakken, opleidingen, beroepen Koppelen

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 3 december 2015

Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 3 december 2015 Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 3 december 2015 Het profiel I II Het gemeenschappelijk deel Profielvakken III Keuzevakken in het vrije deel De samenstelling van het vakkenpakket. I: Het

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo januari 2012 1 Profielen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek januari 2012 2 Opbouw van een profiel Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Decanen. Uitgebreide informatie rondom studie-/profielkeuze via ouderportal naar www.hetassinklyceum.dedecaan.net

Decanen. Uitgebreide informatie rondom studie-/profielkeuze via ouderportal naar www.hetassinklyceum.dedecaan.net Decanen Mevrouw J. van der Meer (H3H3) Mevrouw M. Lamars-Neleman (H3H1 en H3H2) De heer D. Stevens Bouwmeester 10, kamer 17 Leerling kan afspraak maken Ouder kan bellen via 053-5730724 Uitgebreide informatie

Nadere informatie

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo). Sector- en profielkeuze 2016-2017 Versie : 2.0 Datum : 11 januari 2016 Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Nadere informatie

De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC

De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC De tweede fase op het Op het SMC zien de profielen voor havo er als volgt uit: Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en

Nadere informatie

Hartelijk welkom Informatieavond profielkeuze Atheneum

Hartelijk welkom Informatieavond profielkeuze Atheneum Hartelijk welkom Informatieavond profielkeuze Atheneum 2016-2017 Programma Jaarplanning klas 3 De profielkeuze Keuzeweb Vragen? Jaarplanning Periode Onderdeel September 2016 Voorlichting profielkeuze aan

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017 VWO 3 Profielkeuze 10 januari 2017 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

Welkom. Werken aan je talent

Welkom. Werken aan je talent Welkom Help, ik moet kiezen De opbouw van de avond De organisatie van de Tweede Fase De profielen De begeleiding bij de profielkeuze Het tijdpad van de profielkeuze Welke wiskunde moet ik kiezen? Nieuwe

Nadere informatie

Voorlichting Profielkeuze Joop Sporken Decaan klas 3-4

Voorlichting Profielkeuze Joop Sporken Decaan klas 3-4 Voorlichting Profielkeuze Joop Sporken Decaan klas 3-4 Aantal punten vooraf: Vroeger kon je alles kiezen, nu profielen > Binnen profielen nog veel vrijheid Keuze maken op basis van: wat iemand wil wat

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 7 December 2016

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 7 December 2016 Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 7 December 2016 Het profiel I Het gemeenschappelijk deel II Profielvakken III Keuzevakken in het vrije deel Hulpmiddelen Profielkiezer (keuzebegeleidingsmethode) Internet

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Tweede fase. profielkeuze

Tweede fase. profielkeuze Tweede fase en profielkeuze Studiehuis Activerend onderwijs rol van de leerling: verantwoordelijkheid zelfstandigheid rol docent: van instructeur naar begeleider. Werkwijzers VWO Studielast: 1600 klokuren

Nadere informatie

OUDERAVOND 3 HAVO. Dinsdag 7 januari 2014

OUDERAVOND 3 HAVO. Dinsdag 7 januari 2014 OUDERAVOND 3 HAVO Dinsdag 7 januari 2014 Agenda: Profielkeuze / vakkenkeuze Structuur onderwijs Tweede fase Welke keuzes moeten worden gemaakt? Hoe maken leerlingen keuzes? Globaal tijdpad Wat te doen

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo januari 2014 1 Veranderingen voor leerlingen Meer huiswerk minder toetsen Toetsen over grote(re) stof eenheden Grotere school Verdieping Examen vanaf klas 4 Zelfstandigheid

Nadere informatie

Profielkeuze Havo-3 2013-2015

Profielkeuze Havo-3 2013-2015 Profielkeuze Havo-3 2013-2015 Havo-4/5 Tweede Fase 2013-2015 Profiel- en vakkenkeuze 15 januari 2013 decaan Mavo/Havo: Anita Schutte Informatie Profielkeuze Informatie: Keuzebegeleiding inhoud profielen

Nadere informatie

Informatieboekje Profielkeuze klas 3

Informatieboekje Profielkeuze klas 3 Informatieboekje Profielkeuze klas 3 2016 2017 Voorwoord In de loop van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel in de bovenbouw. Er zijn vier profielen:

Nadere informatie

Nu alleen nog even een profiel kiezen

Nu alleen nog even een profiel kiezen Nu alleen nog even een profiel kiezen CM EM NG NT Welkom op de voorlichtingsavond 3 VWO Programma 19.00u 19.30u: uitleg over het profielkeuzeproces 19.35u 21.10u: vakkenvoorlichting van bovenbouwvakken,

Nadere informatie

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Inhoudsopgave: 1. Inleiding - Loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB) 2. Profielkeuze Tweede Fase 3. Yubu, het persoonlijke loopbaankeuzetraject 4.

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 5 januari 2016

VWO 3. Profielkeuze. 5 januari 2016 VWO 3 Profielkeuze 5 januari 2016 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College

Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College Havo-3, wat dan.? Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College WO WO HBO HBO VWO 6 MBO Havo 5 VWO 5 *niet zonder meer mogelijk! TL 4 Havo 4 TL 3 Havo 3 Toekomstplan opstellen Wie ben ik? Wat kan ik?

Nadere informatie

Profielkeuze Tweede Fase

Profielkeuze Tweede Fase Profielkeuze Tweede Fase 3e leerjaar havo/vwo 3 december 2015 Even voorstellen Loek Zoon - afdeling havo/vwo leerjaar 1 t/m 3 (ter vervanging van decaan) Maud Knook - afdeling havo/vwo leerjaar 4 t/m 6

Nadere informatie

Profielkeuze M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2016-2017 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Nederland Engels Maatschappijleer (alleen 4 havo en 4 vwo) CKV (culturele

Nadere informatie

Profielkeuze. Beste leerlingen van vwo-3 en hun ouders/verzorgers,

Profielkeuze. Beste leerlingen van vwo-3 en hun ouders/verzorgers, Profielkeuze Beste leerlingen van vwo-3 en hun ouders/verzorgers, Als je in de derde klas van het vwo zit ga je al nadenken over wat je na het Corderius College wil gaan doen. Je moet namelijk een vakkenpakket

Nadere informatie

PROFIELKEUZE TWEEDE FASE

PROFIELKEUZE TWEEDE FASE PROFIELKEUZE TWEEDE FASE Informatieboekje voor klas 3 Het programma in de tweede fase In de tweede fase bestaat het vakkenpakket voor klas 4, 5 en 6 van het VWO uit 3 delen. 1. Een gemeenschappelijk deel

Nadere informatie

Welkom. Fons Heuvelmans & Bas Reuvers decanen tel.:0495-431030 f.heuvelmans@lvo-weert.nl b.reuvers@lvo-weert.nl

Welkom. Fons Heuvelmans & Bas Reuvers decanen tel.:0495-431030 f.heuvelmans@lvo-weert.nl b.reuvers@lvo-weert.nl Welkom Fons Heuvelmans & Bas Reuvers decanen tel.:0495-431030 f.heuvelmans@lvo-weert.nl b.reuvers@lvo-weert.nl Vanavond. Wat is een geschikt profiel voor mijn zoon of dochter? Welke keuzemogelijkheden

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Ouderavond profielkeuze klas 3 4 november 2015

Hartelijk welkom. Ouderavond profielkeuze klas 3 4 november 2015 Hartelijk welkom Ouderavond profielkeuze klas 3 4 november 2015 Programma van deze avond: Welkom door Daphne Profielkeuze door Renske Keuzebegeleiding door Renske Uiteen met de mentoren: Keuzeweb en vragen

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 vwo de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Merkbare veranderingen

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 vwo de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Merkbare veranderingen Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 vwo de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Informatieavond 10 januari Profielkeuze VWO

Informatieavond 10 januari Profielkeuze VWO Informatieavond 10 januari 2017 Profielkeuze VWO PROGRAMMA Voorstellen Profielkeuzetraject derde klas vwo Informatie over de mogelijke keuzes in onze Tweede Fase Invullen voorlopige profielkeuze Belangrijke

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst!

Kiezen voor de toekomst! Kiezen voor de toekomst! 2 e fase HAVO januari 2015 1 Profielen Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek januari 2015 2 Opbouw van een profiel gemeenschappelijk

Nadere informatie

Profielkeuze in Havo 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6

Profielkeuze in Havo 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 Profielkeuze in Havo 3 Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 gzegers@donboscocollege.com De profielen Cultuur en Maatschappij (C&M) Economie en Maatschappij (E&M) Natuur en Gezondheid (N&G) Natuur

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst!

Kiezen voor de toekomst! Kiezen voor de toekomst! 2 e fase HAVO januari 2017 1 Profielen Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek januari 2017 2 Opbouw van een profiel gemeenschappelijk

Nadere informatie

Het programma. l.blankers@gerritvdveen.nl

Het programma. l.blankers@gerritvdveen.nl Het programma De profielkeuze in klas 3 Op weg naar de profielkeuze De vier profielen Qompas Tips voor leerlingen Tips voor ouders Spelregels profielkeuze en overgangsregels l.blankers@gerritvdveen.nl

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 3 december 2015

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 3 december 2015 Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 3 december 2015 Het profiel I II Het gemeenschappelijk deel Profielvakken III Keuzevakken in het vrije deel De inrichting van de profielen 1 Het gemeenschappelijk deel Nederlands

Nadere informatie

Hartelijk welkom Informatieavond profielkeuze Gymnasium

Hartelijk welkom Informatieavond profielkeuze Gymnasium Hartelijk welkom Informatieavond profielkeuze Gymnasium 2016-2017 Programma Jaarplanning klas 3 De profielkeuze Keuzeweb Vragen? Jaarplanning Periode Onderdeel September 2016 Voorlichting profielkeuze

Nadere informatie

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST KIEZEN VOOR DE TOEKOMST 2013-2013 Keuzetraject en loopbaanoriëntatie * De mentor * Boek: MC (multiple choice) 2de fase * Het Toekomstformulier * Dossiervorming A4 - A5 - A6 TOEKOMSTFORMULIER LOOPBAANORIENTATIE

Nadere informatie

Deze presentatie kunt u terug vinden op onze site

Deze presentatie kunt u terug vinden op onze site Deze presentatie kunt u terug vinden op onze site Roel Gaj Algemeen Overstap vmbo - havo Bovenbouw havo Profielen Andere vakken Toelatingsvoorwaarden Procedure Jullie zijn zeer welkom!!!! havo 1300 ll

Nadere informatie

INFORMATIEMIDDAG OVERSTAP 5 HAVO 5 VWO. Woensdag 8 maart 2017

INFORMATIEMIDDAG OVERSTAP 5 HAVO 5 VWO. Woensdag 8 maart 2017 INFORMATIEMIDDAG OVERSTAP 5 HAVO 5 VWO Woensdag 8 maart 2017 Even voorstellen Mw. Zandbergen teamleider 3/4/5/6 vwo Mw. Derksen decaan vwo Dhr. Wellen teamleider internationaal Indeling middag Informatie

Nadere informatie

voorlichtingsavond 3v

voorlichtingsavond 3v 20.30 Opening 20.35 1. korte toelichting op het studiehuis 2. korte toelichting op het LOB en de 2 e fase 21.20 Vragen 21.30 Einde Tweede Fase Toelichting op het studiehuis Studiehuis 2 e Fase Studiehuis

Nadere informatie

Profielkeuzedag 2011. Ouderavond 8 maart

Profielkeuzedag 2011. Ouderavond 8 maart Profielkeuzedag 2011 Ouderavond 8 maart Tijdspad 7 maart profielkeuzedag HA3 8 maart ouderavond Week 10 en 11 vakadviezen vakdocenten Gesprekken decaan of mentor Definitieve profielkeuze voor 15 april

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Inhoud Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel Veel vervolgopleidingen

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! oktober 2012 1

Kiezen voor de toekomst! oktober 2012 1 Kiezen voor de toekomst! oktober 2012 1 (mr.bean) http://www.youtube.com/watch?v =6r0dr_juOiI oktober 2012 2 oktober 2012 3 Hersenanatomie oktober 2012 4 OSB / LOB Vervul binnen OSB / LOB de rol van plaatsvervangende

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! oktober

Kiezen voor de toekomst! oktober Kiezen voor de toekomst! oktober 2016 1 oktober 2016 2 Keuzedossier Kiezen zien als een proces Wat wil ik? Wat kan ik? Hoe ben ik? Zakelijke informatie over profielen, vakken, opleidingen, beroepen Koppelen

Nadere informatie

Profielkeuze klas

Profielkeuze klas Profielkeuze klas 3 2013 2014 Voorwoord Aan het einde van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel. Er zijn vier profielen: - Natuur en Techniek (N&T)

Nadere informatie

INFORMATIE. De tweede. fase 2015 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL

INFORMATIE. De tweede. fase 2015 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL INFORMATIE De tweede fase 2015 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL VESTIGINGSDIRECTEUR dhr. P. Durieux T Bornego (0513) 80 18 26 T Privé (0527) 61 51 44 E pdurieux@bornego.nl INHOUD DE TWEEDE

Nadere informatie

Profielkeuze in VWO 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6

Profielkeuze in VWO 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 Profielkeuze in VWO 3 Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 gzegers@donboscocollege.com De profielen Cultuur en Maatschappij (C&M) Economie en Maatschappij (E&M) Natuur en Gezondheid (N&G) Natuur

Nadere informatie

Het programma. l.blankers@gerritvdveen.nl

Het programma. l.blankers@gerritvdveen.nl Het programma De profielkeuze in klas 3 Op weg naar de profielkeuze De vier profielen Qompas Tips voor leerlingen Tips voor ouders Regels profielkeuze en overgangsregels l.blankers@gerritvdveen.nl De profielkeuze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Oud Beijerland, januari 2014.

Inhoudsopgave. Oud Beijerland, januari 2014. Oud Beijerland, januari 2014. Informatie over profielen in de Tweede Fase gymnasium bestemd voor ouders en leerlingen van CSG Willem van Oranje. Inhoudsopgave 1. Inleiding Tweede Fase 2. Programma 3. Toetsing

Nadere informatie

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 2 OUDERAVOND 3 (T)VWO 2015-16 Dinsdag 17 november 2015 Op deze speciale ouderavond voor de leerlingen van klas 3 tvwo en 3 vwo krijgt u informatie over de inrichting

Nadere informatie

PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE

PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE 2014 2015 Versie februari 2015 In dit boekje zijn voorstellen opgenomen voor enkele kleine wijzigingen in de lessentabel onder voorbehoud van definitieve instemming

Nadere informatie

25 Januari 2016 PROFIELKEUZE INFORMATIEAVOND

25 Januari 2016 PROFIELKEUZE INFORMATIEAVOND 25 Januari 2016 PROFIELKEUZE INFORMATIEAVOND Kiezen is een kunst De profielkeuze (en later de opleidingskeuze) is geen eenmalige beslissing maar een proces. Vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?

Nadere informatie

LESSENTABEL HAVO/VWO ALKMAAR

LESSENTABEL HAVO/VWO ALKMAAR Lessentabel havo /atheneum /gymnasium klas 1-2 havo 1 havo 1 technasium atheneum 1 gymnasium 1 havo 2 atheneum 2 gymnasium 2 aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 biologie 2 2 2 2 Duits 3 3 3 Engels 3 3 3 3 3 3

Nadere informatie

Het programma.

Het programma. Het programma De profielkeuze in klas 3 Op weg naar de profielkeuze Qompas De vier profielen Tips voor leerlingen Tips voor ouders Regels profielkeuze en overgangsregels l.blankers@gerritvdveen.nl De profielkeuze

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Fons Vitae Lyceum. Profielkeuzevoorlichting 3 HAVO Oktober Afdelingsleider HAVO derde leerjaar: Peter van den Berg Decaan HAVO: Judith van t Hek

Fons Vitae Lyceum. Profielkeuzevoorlichting 3 HAVO Oktober Afdelingsleider HAVO derde leerjaar: Peter van den Berg Decaan HAVO: Judith van t Hek Fons Vitae Lyceum Profielkeuzevoorlichting 3 HAVO Oktober 2017 Afdelingsleider HAVO derde leerjaar: Peter van den Berg Decaan HAVO: Judith van t Hek Inhoud Inhoud profielen Verplichte vakken en keuzevakken

Nadere informatie

Hartelijk welkom Informatieavond profielkeuze Atheneum

Hartelijk welkom Informatieavond profielkeuze Atheneum Hartelijk welkom Informatieavond profielkeuze Atheneum 2017-2018 Programma Jaarplanning klas 3 De profielkeuze Keuzeweb Vragen? Jaarplanning Periode Onderdeel September 2017 Voorlichting profielkeuze aan

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! oktober

Kiezen voor de toekomst! oktober Kiezen voor de toekomst! oktober 2017 1 oktober 2017 2 oktober 2017 3 Qompas Kiezen zien als een proces Wat wil ik? Wat kan ik? Hoe ben ik? Zakelijke informatie over profielen, vakken, opleidingen, beroepen

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 havo

Ouderavond Profielkeuze 3 havo Ouderavond Profielkeuze 3 havo 2017 2018 Programma Voortraject De keuzes Waar rekening mee houden? Hoe verder Vragen? 1 Voortraject: keuzelessen & oriëntatie Uitleg profielbrief (de keuzes) Opdrachten

Nadere informatie

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017 PROFIELKEUZE HAVO Januari 2017 H. de Heus Decaan 3-4-5 HAVO & 3-4 Mavo heu@llr.nl Wilt u het geluid van uw telefoon uitzetten? Onderwerpen Nederlands onderwijsstelsel De Tweede Fase en de profielen Profielkeuze

Nadere informatie

Welkom op de ouderavond over de profielkeuze. Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016

Welkom op de ouderavond over de profielkeuze. Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016 Welkom op de ouderavond over de profielkeuze Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016 Mw. T. Heesterbeek Dhr. B. Stapel Mw. M. van der Heide Mw. E. Rademakers Mw. J. Schoemaker Mw. J. Pennings Mw. S. Ramaekers

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! oktober

Kiezen voor de toekomst! oktober Kiezen voor de toekomst! oktober 2015 1 oktober 2015 2 Keuzedossier Kiezen zien als een proces Wat wil ik? Wat kan ik? Hoe ben ik? Zakelijke informatie over profielen, vakken, opleidingen, beroepen Koppelen

Nadere informatie

Ouderavond. 1. LOB op het Dr. Mollercollege. 2. Profielkeuze. 3. Vervolgopleiding. 4. Begeleiding. 5. Belangrijke data

Ouderavond. 1. LOB op het Dr. Mollercollege. 2. Profielkeuze. 3. Vervolgopleiding. 4. Begeleiding. 5. Belangrijke data PROFIELKEUZE VWO 3 Ouderavond 1. LOB op het Dr. Mollercollege 2. Profielkeuze 3. Vervolgopleiding 4. Begeleiding 5. Belangrijke data LOB op het Dr. Mollercollege Loopbaan Oriëntatie & -Begeleiding Decanaat

Nadere informatie