Fotoverslag. Symposium De Achterhoek met eigen energie. Oude Calixtuskerk Groenlo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fotoverslag. Symposium De Achterhoek met eigen energie. Oude Calixtuskerk Groenlo 27-11-2013"

Transcriptie

1 Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie Oude Calixtuskerk Groenlo

2 Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 1/36

3 Vooraf De Achterhoek 'Energieneutraal in 2030'. Die ambitie is in 2009 door Ondernemers, Onderwijs en Overheid in het Akkoord van Groenlo uitgesproken. Eind 2013 kunnen we constateren dat er al veel is gebeurd en dat er ook nog veel te doen is. We hebben op 27 november 2013 met elkaar de ambitie nogmaals bevestigd door het ondertekenen van een nieuw 'Akkoord van Groenlo 2013'. Bij een duurzame Achterhoek hoort een Achterhoekse Groene Energie Maatschappij. Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 2/36

4 Wat is er gebeurd sinds het Akkoord van Groenlo uit 2009? Sinds het Akkoord van Groenlo uit 2009 zijn belangrijke stappen gemaakt, waaronder; Oprichting van de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM), die duurzame energie gaat leveren en actief wordt in energiebesparing en in ontwikkeling en exploitatie van de lokale groene energieproductie. Oprichting van de stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV). Deze stichting helpt onder de noemer verduursaam woningeigenaren, huurders en ondernemers om gebouwen te verduurzamen en levensloopbestendig te maken. Daarnaast zijn de lokale werkgelegenheid en een betaalbare energierekening de speerpunten. Opstellen strategie biogastransitie Achterhoek als uitwerking van het project Biogas Infrastructuur Oost Nederland (BION). Doel is te komen tot de productie van 50 miljoen Nm3 aan biogas in De biogasproductie mag niet leiden tot een groter mestoverschot en de biogasketen moet uiteindelijk zonder exploitatiesubsidie rendabel functioneren; Realisatie van vele gemeentelijke projecten, waaronder: o Realisatie van energieparken; o Realisatie van energieneutrale woningen; o Realisatie van aardgastankstations; o Realisatie van meerdere elektrische oplaadpunten in elke gemeente; o Realisatie van isolerende maatregelen in 4000 particulieren woningen door de regeling Achterhoek Bespaart; o Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen en installaties o.a. duurzame gemeentehuizen, plaatsing zonnepanelen, openbare verlichting; o Gebruik van biomassa voor energie; ontwikkelingen van biovergistingsinstallaties; o Realisatie en ontwikkeling van windmolenparken. Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 3/36

5 De kerk, elektrische auto s, aardgasauto s en ontvangst Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 4/36

6 Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 5/36

7 Inloop Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 6/36

8 Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 7/36

9 Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 8/36

10 Inleiding Sebastiaan van t Erve, Otto Willemsen en Paul Wentink Wat is er gebeurd sinds het Akkoord van Groenlo uit 2009: Oprichting AGEM; Oprichting stichting ADV / verduursaam; BION; Meeste gemeentehuizen hebben zonnepanelen, Zonneparken Azewijn en De Kwekerij in Hengelo in ontwikkeling; Energieneutrale woonwijken in Montferland en Oude IJsselstreek; Verschillende initiatieven met aardgas en elektrisch rijden (3 tankstations in de regio). Het nieuwe Akkoord van Groenlo 2013 is de herbevestiging van waar we in de Achterhoek voor staan. Er ligt een forse ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Duurzame oplossingen vragen om een brede samenwerking, er is niet één partij die het alleen kan. Ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheid hebben ieder hun rol in de transitie naar een duurzame samenleving. Iedereen is dan ook vastbesloten om zich te blijven inzetten voor de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen uit de Achterhoek Agenda Want onze regio verdient een duurzame toekomst. Rol van de gemeenten en duurzaamheidsbeleid De rol van de (lokale) overheid is aan het veranderen. In plaats van initiërend wordt deze veel meer faciliterend en de overheid krijgt daarmee steeds meer een verbindende en regisserende rol. Dat moet er toe leiden dat burgers en bedrijven in staat worden gesteld eigen initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren. De rol van de overheid daarbij zal iedere keer anders zijn en vraagt meer anticiperend vermogen om zich in de vrije ruimte te kunnen bewegen. Dit is nodig om projectideeën snel richting uitvoering te kunnen leiden. Een zekere mate van ondernemerschap is daarbij nodig. Er wordt de komende jaren geen nieuw duurzaamheidsbeleid gemaakt. Activiteiten vallen binnen de bestaande beleidskaders. Samenhang en afstemming van deze zaken is vanzelfsprekend. De gemeente geeft het goede voorbeeld en motiveert, faciliteert, verbindt en investeert tijd en waar mogelijk geld. Het duurzaamheidsbeleid in de 8 Achterhoekse gemeenten wordt de komende jaren voortgezet volgens de afspraken uit het Akkoord van Groenlo Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 9/36

11 Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 10/36

12 Akkoord van Groenlo 2013 Ondertekening door wethouders van de Achterhoekse gemeenten, Peter Rikken namens VNO NCW en Otto Willemsen namens de Tafel van Groenlo. Maarten Arendsen van de TU, namens de onderwijsinstellingen, was verhinderd, maar ondersteunt het akkoord. Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 11/36

13 Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 12/36

14 Lancering AGEM Door Steven Kroon en Guus Ydema Voor een Achterhoekse Groene Energiemaatschappij is hard werken (zelf energie opwekken) en samenwerking nodig. AGEM-directeur Guus Ydema draaide aan het wiel om groene energie op te wekken, maar het inloophuis is niet aangesloten. Betrokkenen van de drie O s hebben een kring met verlengsnoeren gemaakt om het inloophuis aan te sluiten. Pas bij samenwerking door de 3 O s bleek levering mogelijk. Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 13/36

15 Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 14/36

16 Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 15/36

17 Tafels van Groenlo discussie per thema Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 16/36

18 Tafel 1: AGEM De AGEM als platform voor regionale economie. Welke producten of diensten kunnen we leveren of afnemen via de AGEM Een levendige discussie over de mogelijkheden die AGEM biedt, maar ook de uitdagingen. Hoe voelt iemand met een beperkt budget een overstap naar AGEM in z n portemonnee? Mensen met een klein budget zitten vaak in een lastig pakket. Ze besteden in verhouding veel geld aan energie door slechte isolatie, maar hebben niet de mogelijkheid om te investeren in energiebesparende maatregelen. De AGEM zou voor die groep de mogelijkheid moeten bieden om de investering uit handen te nemen van de bewoners. De investering kan dan worden terugbetaald uit de besparing op de energierekening. Voor de afnemer betekent dit in eerste instantie geen verhoging van de kosten en op termijn een aanzienlijke verlaging. AGEM is bezig een dergelijk plan uit te werken. Samen investeren in gezamenlijke opwekking AGEM moet een trekkende rol spelen als het gaat om het aanjagen van gezamenlijke investeringen in zonne-energie. Kennis van de mogelijkheden ligt niet bij de burger, maar wel de wil om er mee aan de slag te gaan. Naar aanleiding van deze tafel heeft AGEM verder contact gezocht met Kuster Olie en het Nul Energie Huis om de mogelijkheden voor verdere samenwerking te onderzoeken. Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 17/36

19 Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 18/36

20 Tafel 2: Biogas Hoe realiseren we de ambitie om in miljoen Nm³ biogas te produceren in de Achterhoek? Biogas Netwerk Oost Nederland licht toe. Resultaten: Technische ontwikkeling op het gebied van mestvergisting gaat snel; Opzetten van kennisplatform van producenten, afnemers en transporteurs biogas waarin First movers een prominente plek krijgen; Overheid moet faciliteren. Marktpartijen moeten realiseren; Omgeving vroegtijdig betrekken bij nieuwe plannen voor mestvergisting; Biogasleiding door Achterhoek kan impuls geven aan realiseren biogastransitie Achterhoek; Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 19/36

21 Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 20/36

22 Tafel 3: Wind De "participatie maatschappij" bij windinitiatief Netterden Den Tol, wat zijn de kansen? Resultaten: Het enige windmolenpark in de Achterhoek is Hagewind in Aalten. Het park heeft 8 molens van 2 MW en is gerealiseerd in Er zijn nu twee windmolen parken gepland bij Netterden : o Netterden/Azewijn; 6*2 MW = 12 MW omgevingsvergunning is afgegeven (bouw in 2014) o Netterden; 10*3 MW = 30 MW bestemmingsplanwijziging akkoord in raad november. Er is gesproken over participatiemodellen: als kansrijk wordt gezien het uitgeven van winddelen voor omwonenden om zo de weerstand verminderen. Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 21/36

23 Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 22/36

24 Tafel 4: Achterhoek Duurzaam Verbouwen de bebouwde omgeving verduursamen, Stichting ADV is op weg, kijk en denk mee hoe de route gaat. Resultaten: Financiering Duurzaamheidslening Effect toetsen Binnenklimaat Rol provincie Per wijk kijken wat mogelijk is Besef besparing Samenwerken in de bouwketen Voorbeelden van bedrijven Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 23/36

25 Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 24/36

26 Tafel 5: Zon Zonnepark Azewijn in de herhaling, kansen en mogelijkheden onder de loep. Resultaten: Zonnepanelen in weilanden Kansen van de postcode roos benutten Veel leveranciers en installateurs (veel potentie werkgelegenheid) Benutten bedrijfsdaken Tijdelijke installaties; hoe lang is tijdelijk? Hoe krijgen we meer PV op privé-daken? Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 25/36

27 Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 26/36

28 Tafel 6: Burgerinitiatieven Het stadje Bronkhorst, Haarloseveld en Vragender energieneutraal, hoe doen burgers dat en wat beweegt hen? Resultaten: Binnen de Achterhoek zijn meerdere burgerinitiatieven; Initiatieven van onder af opgezet; Energieakkoord biedt mogelijk meer kansen/ideeën; Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 27/36

29 Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 28/36

30 Tafel 7: De tafel van Groenlo Denk en praat mee met de Tafel van Groenlo over nieuwe duurzame ontwikkelingen en initiatieven. Resultaten: Zet spelers van de Graafschap in als ambassadeur Maak het leuk Zoek naar participatiemodellen Goed voorbeeld Biopark Saerbeck Kunnen we Duitse groene energie hier verhandelen? Kijk ook naar embedded CO 2 emissie (in kleding, schoenen, voedsel) Richt een technische commissie op die met slimme plannen komt (let op toepassing gelijkstroom en wisselstroom en de met de transformatie gepaard gaande verliezen) Bewustwording is belangrijk: maak productie en afname van AGEM inzichtelijk (visualiseren); maak lespakketten voor op scholen (kinderen enthousiast --> ouders gaan mee) Oprichten Achterhoekse Groene Bank (crowdfunding) Ons net kan de plonzen duurzame energie niet aan: energie gebruiken waar het wordt opgewekt (500 woningen is mooie grootte voor een opwekeenheid) Alle leden van Tafel van Groenlo hangen bordje naast de deur: onze stroom komt van AGEM Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 29/36

31 Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 30/36

32 Afsluiting en netwerken. Afsluitend interview door dagvoorzitter Sebastiaan van 't Erve met de voorzitter van de Stuurgroep Achterhoek 2020, Liesbeth Spies. Liesbeth Spies riep op tot actie en niet te veel praten en plannen maken. Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 31/36

33 Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 32/36

34 Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 33/36

35 Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 34/36

36 Het Duco - team; de duurzaamheidscoördinatoren van de Achterhoekse gemeenten: Roy Reinders gemeente Oost Gelre Geert-Jan Verzijden gemeente Winterswijk Marije Schulten gemeente Montferland Marcel Meijer gemeente Berkelland Klaartje Legtenberg gemeente Doetinchem Conny Huijskes gemeente Oude IJsselstreek Erik Mol gemeente Bronckhorst Herman Roebers gemeente Aalten Werkwijze en rol van de duurzaamheidscoördinatoren: Duurzame projecten worden door uitvoerende instanties gerealiseerd. De uitvoerende instanties zijn op dit moment met name AGEM en ADV. AGEM moet uitgroeien tot de belangrijkste ingang voor initiatieven rond duurzame energie. AGEM zorgt dat initiatieven die zich lenen voor een regionale aanpak worden vertaald naar een project. ADV richt zich vooral op energiebesparing. De gemeenten geven uitvoering aan de strategie biogastransitie Achterhoek, als onderdeel van AGEM; De Achterhoekse gemeenten voeren zelf lokale projecten uit. De duurzaamheidscoördinatoren van alle gemeenten volgen de ontwikkelingen en spelen in op nieuwe initiatieven. Gemeenten zorgen voor het beschikbaar houden van ambtelijke capaciteit. De duurzaamheidscoördinatoren zijn met name de schakel tussen gemeentebesturen en initiatiefnemers (burgers en bedrijven) enerzijds en de uitvoerende instanties als AGEM en ADV anderzijds; De duurzaamheidscoördinatoren faciliteren initiatieven uit de samenleving met burgers, bedrijven en organisaties. Voor regionale projecten wordt een project-gestuurde werkwijze gehanteerd. Dit houdt in dat voor regionale projecten een projectteam wordt samengesteld, waaraan zowel medewerkers van gemeenten als andere partners deelnemen. Per project bepaalt men wie welke rol heeft en wie welke werkzaamheden uitvoert. De betrokken gemeenten en partijen stellen dus capaciteit beschikbaar om het project uit te kunnen voeren. Zodra het project is afgerond, wordt het projectteam ontbonden. Bij het samenstellen van het team kijkt men naar de competenties die nodig zijn. Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 35/36

37 Fotoverslag Symposium De Achterhoek met eigen energie 36/36

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Strategie biogastransitie Achterhoek

Strategie biogastransitie Achterhoek Strategie biogastransitie Achterhoek Versie 25 maart 2013 Datum: 25 maart 2013 Schrijvers: Roland Bus, kwartiermaker biogastransitie Achterhoek (r.bus@regio-achterhoek.nl) Bart Steverink, In2Systems Opdrachtgever:

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden

CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden dossier duurzaamheid en (wind)energie CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden Energie is een van de belangrijkste thema s van dit moment. Veel maatschappelijke uitdagingen komen op dat

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Bestaande bouw Energie Neutraal Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Inhoud van deze Reisgids VOORWOORD 5 GOED OM TE WETEN 7 1. Bestaande Bouw 9 2. Schaalsprong 11 3. Gebiedsgericht 13 4. Landschap

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB)

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) VISIE HEETEC Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) Stichting Duurzaam Heeten www.duurzaamheeten.nl 19 maart 2011 Bladzijde 1 van 14 Inhoud Inleiding 2 Doelstellingen.... 3 Uitgangspunten.

Nadere informatie

De energietransitie is van iedereen. Kansen benoemd vanuit het congres Energieakkoord in de praktijk

De energietransitie is van iedereen. Kansen benoemd vanuit het congres Energieakkoord in de praktijk De energietransitie is van iedereen Kansen benoemd vanuit het congres Energieakkoord in de praktijk Energieakkoord in de praktijk In Nederland heeft het thema energie en klimaat een stevige plek verworven

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Januari 2014. Op 21 januari 2014 onderteken(d)en tientallen maatschappelijke organisaties, bedrijven, gemeente en onderwijs

Januari 2014. Op 21 januari 2014 onderteken(d)en tientallen maatschappelijke organisaties, bedrijven, gemeente en onderwijs Er zullen fundamentele keuzes gemaakt moeten worden willen we echte resultaten gaan boeken. Het vergt visie, lef en inzet van alle partijen om succes te behalen. Door krachten te bundelen zijn wij tot

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 6 september 2011 MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 2011-2014 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Doelstelling... 5 1.2 Wettelijk kader en besluitvorming... 5 1.3 Verantwoording...

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020 Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Ambitie 3 1.2 Coalitieakkoord 3 1.3 Aangenomen moties in Provinciale Staten 4 2. Provinciale

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

Onze initiatieven voor 2015. Jaarplan

Onze initiatieven voor 2015. Jaarplan Onze initiatieven voor 2015 Jaarplan Alliander Jaarplan 2015 Energie voor vandaag en morgen 2 Energie voor vandaag en morgen In onze moderne samenleving is energie overal noodzakelijk: thuis, op het werk

Nadere informatie

Het verdienmodel van een LDEB bestaat (niet?)

Het verdienmodel van een LDEB bestaat (niet?) Verslag kennissessie Buurtenergie Hier Opgewekt Het verdienmodel van een LDEB bestaat (niet?) Woensdag 10 oktober 2012 Doepark Nooterhof, Zwolle Met dank aan de gemeente Zwolle en de Provincie Overijssel

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG VOOR

SAMEN AAN DE SLAG VOOR SAMEN AAN DE SLAG VOOR DUURZAAM WOONGENOT Onderlegger voor het samen aanpakken van woningen (ADV-aanpak in impulsprojecten, buurt- en burgerinitiatieven) STICHTING ACHTERHOEK DUURZAAM VERBOUWEN AUTEUR:

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie