JAARVERSLAG de Baak 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG de Baak 2014"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG de Baak 2014 Driebergen - Noordwijk - Den Haag Verbonden met VNO-NCW

2 De Baak Postbus AB Noordwijk Koningin Astrid Boulevard BJ Noordwijk (071) KvK: juli 2015

3 LEESWIJZER In dit jaarverslag neemt de Baak u mee door het jaar We laten zien hoe we er als organisatie voor staan, hoe we werken aan vernieuwing en professionalisering en hoe we onze organisatie vormgeven in een veranderende omgeving. Bent u bekend met de Baak en wilt u snel een overzicht van de inspanningen en resultaten in 2014, lees dan als eerste hoofdstuk 2, Business 2014 in de spotlights. In hoofdstuk 7 vindt u een overzicht van de financiële resultaten en bedrijfsvoering in Wilt u graag nader kennismaken met de Baak? Start dan voorin. In hoofdstuk 1 belichten we onder meer onze missie en visie op leren. In hoofdstuk 4 wordt de Corporate Governance bij de Baak beschreven. In de overige hoofdstukken leest u hoe we werken, wat we doen en hoe we in 2014 invulling hebben gegeven aan onze missie en kernwaarden. 3

4 de Baak jaarverslag 2014

5 Inhoudsopgave 7 AANPASSINGEN IN AANBOD, MARKTBENADERING EN STRUCTUUR - VOORWOORD VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 9 LEIDENDE ROL IN DE MARKT BEHOUDEN - VOORWOORD ALGEMEEN DIRECTEUR DE BAAK: EEN SPRINGLEVENDE OMGEVING BUSINESS 2014 IN DE SPOTLIGHTS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN CORPORATE GOVERNANCE DE BAAK ALS WERKGEVER DE TOEKOMST VAN DE BAAK: HIGH PERFORMANCE ORGANISATIE FINANCIËN EN BEDRIJFSVOERING 38 BIJLAGEN Bijlage 1: Juridische structuur Bijlage 2: Samenstelling Raad van Toezicht, Curatorium en directie Bijlage 3: Organisatiestructuur Bijlage 4: Samenstelling BaakOndernemingsRaad 5

6 de Baak jaarverslag

7 Aanpassingen in aanbod, marktbenadering en structuur Als voorloper op het gebied van leiderschap en ondernemerschap draagt de Baak de nieuwste inzichten uit in haar programma s én in de eigen bedrijfsvoering. Door een tegenvallend eerste kwartaal hebben we in 2014 verreikende aanpassingen moeten doorvoeren in het programma-aanbod, de wijze van marktbenadering en de organisatiestructuur. We hebben een klantgerichte en ondernemende organisatiestructuur neergezet en het kostenniveau substantieel verlaagd. Dit vergde diep ingrijpen. Zo heeft vrijwel het gehele Management Team in 2014 een nieuwe samenstelling gekregen en hebben we afscheid moeten nemen van medewerkers: op 1 januari 2015 telde de Baak 13% minder medewerkers dan het jaar daarvoor. De wijzigingen hebben geleid tot hoge eenmalige lasten waardoor er een aanmerkelijk verlies is gerealiseerd in Het jaar 2014 was het eerste jaar waarin de Baak werkte met een Raad van Toezicht in plaats van een Bestuur. Een constante in het bestuursmodel is het Curatorium, onder meer via dit gremium willen we de verbinding met de samenleving versterken. Op 1 januari 2015 heeft Alexander Rinnooy Kan de voorzittersrol overgedragen aan Jacques Schraven. Wij danken de heer Rinnooy Kan voor zijn betekenisvolle bijdrage en onvoorwaardelijke steun aan de Baak en heten de heer Schraven van harte welkom. We zijn blij dat met zijn voorzitterschap de verbintenis met VNO-NCW zichtbaar blijft. We hebben afscheid genomen van de Curatoriumleden Jeroen de Haas, Kees Vriesman en Kees van der Waaij. De Baak is ieder van hen veel dank verschuldigd. Tot het Curatorium zijn in 2014 toegetreden: Inge Brakman, Annet de Lange, Kim Putters en Esther Vergeer. Wij heten hen van harte welkom. De Raad van Toezicht is de directie en alle medewerkers van de Baak zeer erkentelijk voor hun inzet, betrokkenheid en inspiratie in het afgelopen jaar. De uitdaging om met minder medewerkers de omzet en marge op peil te houden, vroeg forse inspanningen. Met vereende krachten zijn wij erin geslaagd met intelligente communicatie ons merk te versterken en hebben we de kwaliteit van ons aanbod en de klanttevredenheid aanzienlijk zien verbeteren. In 2015 zullen we de ingezette strategie verder uitrollen. Daarnaast zullen we ingrijpende besluiten moeten nemen over de positie van het vastgoed. De Baak heeft in 2014 een moeilijke periode afgesloten. Wij hebben dit jaar een basis gelegd voor een succesvolle en financieel gezonde toekomst. Ronald Blom voorzitter Raad van Toezicht 7

8 de Baak jaarverslag 2014

9 Leidende rol in de markt behouden De Baak beweegt mee op de grote internationale golven die onze maatschappij en onze klanten beïnvloeden. Als we in die snel veranderende omgeving succesvol willen opereren, is intern ondernemerschap een cruciale voorwaarde. Reden om ons institituut anders te organiseren; alleen door effectiever te werken en kosten te besparen kunnen we onze leidende rol in de markt behouden. Onze organisatie zag er eind 2014 heel anders uit dan in het begin van dat jaar. De Baak is vanaf nu georganiseerd in zogenoemde Expertise Centra: multi-disciplinaire teams geënt op de thema s waarop klanten ons zoeken, aanspreken en herkennen. We onderscheiden er vijf: Persoonlijke Ontwikkeling, Leiderschapsontwikkeling, Professionele & Organisatie Ontwikkeling, Coaching & Counseling en Hospitality. De nieuwe organisatiestructuur bouwt voort op de strategienotitie New Goals Next Level die in nauwe samenspraak met de organisatie tot stand kwam. De Baak zet nadrukkelijk in op een online strategie met als belangrijke ingrediënten: een sterk converterende website, contentmarketing en massieve inzet van sociale media. In onze marketing focussen we op events. We halen internationale topsprekers naar Nederland, koppelen er eigen content aan en brengen het aanbod via social media onder de aandacht van klanten en belangstellenden. Op deze manier hebben we ons merk met relatief bescheiden middelen een krachtige impuls kunnen geven: de Baak is weer herkenbaar aanwezig. Om de kwaliteit op het juiste niveau te brengen en tegelijkertijd effectiever en efficiënter te kunnen werken, heeft de Baak de LEAN-werkwijze in de bedrijfsprocessen geïntegreerd. De omvang van de organisatie is fors gekrompen, een ingreep die als bijzonder heftig werd ervaren. Het management van de Baak zet vanaf eind 2014 in op het ontwikkelen van een High Performance Organisatie die rendement gaat maken door kwaliteit, innovatie, klantvriendelijkheid, talentontwikkeling en geluk centraal te stellen. Bovenstaande ingrepen hebben ertoe geleid dat de innovatieratio - het percentage omzet uit nieuwe programma s - is gestegen van 3% in 2012 tot ruim 10% in De klanttevredenheid is volgens Cedeo in dezelfde periode met tientallen procenten gestegen tot ruim 93% voor onze incompany programma s en meer dan 97% voor onze open opleidingen. Prestaties waar we trots op zijn. De uitgangspositie van de Baak voor 2015 stemt tot optimisme. Ons bedrijf is uitstekend voorgesorteerd om haar leidende rol als innovatief centrum voor leiderschap en ondernemerschap met verve uit te dragen. Arko van Brakel algemeen directeur 9

10 De Baak is dé plek voor leiders, ondernemers en professionals die op zoek zijn naar inspiratie, motivatie, kennis en inzicht. De basis van onze programma s is solide; de insteek verrassend, soms cofronterend en vaak met humor.

11 1. De Baak: een springlevende omgeving De Baak is dé plek voor leiders, ondernemers en professionals die op zoek zijn naar inspiratie, motivatie, kennis en inzicht. We bieden onze gasten de rust om stil te staan bij zichzelf om vervolgens te kunnen versnellen. De Baak is een springlevende omgeving waar altijd iets gebeurt. Opleidingsprogramma s bieden we aan in korte en lange trajecten, individueel, in grote en in kleine groepen, in de vorm van opleidingen met open inschrijving en incompany trajecten. Aan open opleidingen nemen medewerkers van verschillende bedrijven en (overheids)organisaties deel. Incompany programma s ontwikkelen we op maat voor bedrijven en organisaties. De Baak is een innovatief, flexibel en creatief instituut. De basis van onze programma s is solide; de insteek verrassend, soms confronterend en vaak met humor. We hebben alles in huis: gedegen en actuele inhoud en inspirerende leeromgevingen voorzien van alle faciliteiten die het leren bevorderen. Hierdoor zijn we in staat alle aspecten van het leerproces te beïnvloeden. De regie van elke opleiding is in handen van een deskundige programmamaker. Hij of zij ontwikkelt de opleiding, bewaakt de kwaliteit en treedt op als procesbegeleider en trainer. Iedereen, van docent tot kok, zet zich ervoor in om van elk opleidingsprogramma een succes te maken. 1.1 Missie De Baak draagt bij aan een duurzame samenleving, aan een wereld waarin de menselijke maat centraal staat. Mensen maken het verschil door zich als persoon en als collectief te ontwikkelen. In alles wat we doen, zeggen en schrijven, is dit streven terug te vinden. De Baak is een moreel en betrokken instituut. Wij ondersteunen individuen en organisaties met het maken van keuzes die bijdragen aan een duurzame samenleving. Het stellen van de gewetensvragen die daarbij aan de orde zijn, maakt dat werken met de Baak niet vrijblijvend is. Wij zoeken naar de essentie van elke persoon, elke organisatie en elk vraagstuk door stil te staan, uit te diepen, beweging te brengen en te vertrouwen. In ons werk staat leren centraal. We doen ons werk door in te zetten op hoofd, hart en handen. We stimuleren creativiteit en reflectie, vitaliteit en verbinding, vernieuwing en onderzoek. Daarnaast bieden we een omgeving waarin mensen hun persoonlijke kracht herkennen en de moed vinden om het goede te doen. 11

12 de Baak jaarverslag 2014 Verbindingen leggen tussen alpha en bèta, kennis en inzicht, intuïtie en wetenschap, mensen en organisaties. 1.2 Visie op leren De Baak richt zich op de Human Side of Enterprise, op de ontwikkeling en effectiviteit van mensen in organisaties. We zijn ervan overtuigd dat een organisatie alleen kan groeien als mensen kunnen groeien. Daarom maken we ons sterk voor de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en ondernemerschap. Wie deelneemt aan onze programma s leert onvermoede talenten in zichzelf ontdekken en nieuwe, verrassende perspectieven zien. Leren bij de Baak betekent: vérder gaan dan cognitieve en rationele formules en methoden. Zo leren deelnemers nieuwe verbindingen te leggen tussen alpha en bèta, kennis en inzicht, de linker- en de rechterhersenhelft, intuïtie en wetenschap, mensen en organisaties. De professionals van de Baak dagen mensen uit hun comfortzone te verlaten om zo tot nieuwe inzichten te komen. We vinden dat de omgeving onlosmakelijk deel uitmaakt van de leerervaring. De ligging van onze accommodaties, de inrichting en de faciliteiten brengen leren en ontwikkelen in een stroomversnelling. 1.3 Juridische structuur De Baak is ontstaan uit het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond (CSWV), opgericht in Deze werkgeversorganisatie had een voor die tijd unieke doelstelling: Het Verbond wil met eerbiediging van ieders levensovertuiging en politieke opvattingen - in nijverheid, bankwezen, verzekeringswezen, handel en verkeer - werkzaam zijn op het gebied van de arbeid en daarbij streven naar duurzame goede sociale verhoudingen in het bedrijfsleven. Uit een aantal fusies van het CSWV ontstond in 1997 VNO-NCW, een verbond waaraan de Baak nog altijd is gelieerd. De filosofie en de cultuur van de Baak dragen in hoge mate de stempel van Charles Maitland, de oprichter en eerste directeur van de Baak. Stichting de Baak Management Centrum VNO-NCW, opgericht in 1948, omvat zeven B.V. s en heeft hierover als enig aandeelhouder de volledige zeggenschap. Het jaar 2014 was het eerste jaar dat de Baak werd bestuurd door een directie, een Raad van Toezicht en een Curatorium. Vóór 2014 was er een Bestuur, een directie en een Curatorium. Dit bestuursmodel is getransformeerd naar een model waarin de directie naast de uitvoerende directietaken, ook de meer statutaire taken vervult onder toezicht van een Raad van Toezicht. In dit nieuwe bestuursmodel functioneert het voormalige Bestuur van de Baak als Raad van Toezicht. Deze nieuwe besturing komt tegemoet aan de eisen die markt, samenleving en governance aan de Baak stellen. Het Curatorium behoudt de adviserende rol. Het nieuwe bestuursmodel is op 1 januari 2014 van start gegaan. De statuten zijn erop aangepast. De tweehoofdige directie was in het verslagjaar belast met de dagelijkse leiding van de organisatie. De Raad van Toezicht hield toezicht op de directie en het Curatorium leverde de directie en de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd advies. In bijlage 1 vindt u een toelichting op de juridische structuur van de Baak in 2014, inclusief schematische weergave. De samenstelling van de Raad van Toezicht, het Curatorium en de directie in 2014 is opgenomen in bijlage Organisatorische structuur Professionals van de Baak werken in binnen- en buitenland samen met klanten aan uiteenlopende (opleidings)programma s. In Nederland en België vinden de meeste activiteiten plaats op onze locaties in Noordwijk en Driebergen. Vanaf de zomer van 2014 zijn voorbereidingen getroffen om, in nauw overleg met vertegenwoordigers uit de gehele organisatie en de BaakOndernemingsRaad (BOR), de organisatiestructuur ingrijpend te wijzigen. Deze wijziging had een drieledig doel. Ten eerste was er de noodzaak de interne communicatie en samenwerking te verbeteren en te versterken door in kleinere, multi-disciplinaire teams intensiever samen te werken. Ten tweede was er behoefte aan een effectievere en efficiëntere werkwijze met minder overhead, minder personeel en lagere vaste 12

13 kosten. Ten derde was en ís het noodzakelijk dat een professionele organisatie als de Baak het interne ondernemerschap maximaal faciliteert: beslissingen moeten zo laag mogelijk in de organisatie genomen kunnen worden. In samenwerking met topadviseur Mathieu Weggeman is besloten tot een nieuwe indeling van de organisatie in vijf Expertise Centra. De Expertise Centra zijn ingedeeld op basis van klantvragen: Persoonlijke Ontwikkeling, Leiderschapsontwikkeling, Professionele & Organisatie Ontwikkeling, Coaching & Counseling en Hospitality. Daarnaast hebben we besloten de Baak te transformeren tot een talentgestuurde High Performance Organisatie, die door optimale inzet van het aanwezige talent op alle meetbare gebieden minimaal een 8+ scoort. Naast de wijziging van de organisatiestructuur was het noodzakelijk de kosten te verlagen. Dit bracht met zich mee dat we in 2014 afscheid hebben moeten nemen van een grote groep medewerkers. Op 1 januari 2015 werkten er zo n 13% minder mensen bij de Baak dan het jaar daarvoor. Ook is de samenstelling van het Management Team (MT) van de Baak ingrijpend gewijzigd. Enkele prominente MT-leden, waaronder de directeur kernprogramma s en de financieel directeur, hebben de Baak verlaten. Andere MT-leden hebben de dappere keuze gemaakt hun kennis en ervaring in te zetten voor de Baak in de rol van top-professional. Naast de Expertise Centra is een Center of Performance (COP) in het leven geroepen. Het COP ondersteunt de leiders van de Expertise Centra op belangrijke onderwerpen zoals kwaliteit, happiness, ICT, aanbestedingen en Baak-brede aanvragen voor maatwerk en incompany trajecten die de afzonderlijke centra overschrijden. In bijlage 3 vindt u een schematische weergave van de organisatiestructuur van de Baak vanaf eind

14 de Baak jaarverslag

15 2. BUSINESS 2014 IN DE SPOTLIGHTS In 2014 heeft de Baak de transformatie in gang gezet naar een professionele, talentgestuurde High Performance Organisatie. Deze keuze past bij een opleider in de 21 e eeuw die succesvol wil opereren in een transparante, snel veranderende wereld met kritische en mondige klanten en sterke concurrenten. In de High Performance Organisatie komen de basisstrategieën Product Leadership, Customer Intimacy en Operational Excellence samen. Om concurrerend te blijven, wil de Baak op alle fronten hoger dan een 8+ behalen. 2.1 Werken aan nieuwe verbindingen De Baak wil vanaf 2016 bekend staan als hét centrum voor leiderschap en ondernemerschap voor de Human Side of Enterprise. In onze strategienotitie New Goals Next Level spraken we de ambitie uit te willen werken met topsprekers, toptrainers, topklanten, die stuk voor stuk raving fans zouden zijn en de Baak zouden promoten bij zakenrelaties, vrienden en bekenden. Deze strategie krijgt gestalte met topsprekers zoals Ricardo Semler. De focus op kwaliteit heeft ertoe geleid dat de klanttevredenheid volgens Cedeo in 2014 is gestegen tot meer dan 93% voor onze incompany opleidingen en tot meer dan 97% voor onze open opleidingen. Besloten is de vestiging Baak Belgium vanwege onvoldoende uitzicht op rendement te sluiten. Dit besluit doet echter niets af aan de internationale ambities van de Baak. Als onderdeel van de High Performance-gedachte verwerken we het internationale gedachtegoed steeds meer in onze programma s en activiteiten. Als leiderschapsinstituut in een handelsland als Nederland is het noodzakelijk dat de Baak haar internationale perspectief in alle haarvaten uitdraagt. Het zal meer en meer zichtbaar worden in onze commerciële activiteiten en in onze werving en selectie. Verbinding is een prominent thema in New Goals Next Level. De nieuwe organisatiestructuur waarvan de contouren in 2014 zichtbaar werden, laat zien dat de Baak dit thema serieus neemt. Culture eats strategy for breakfast, leerde Peter Drucker ons ooit. In de communicatiemaatschappij, die hand in hand gaat met de ontwikkeling van een MEconomy naar een WEconomy, is het van cruciaal belang om marketing, innovatie, omzetontwikkeling en ondernemerschap te stimuleren. Dit doen we door nieuwe verbindingen en intelligente samenwerkingsvormen aan te gaan en door maximaal in te zetten op partnerships. Essentieel voor een goede samenwerking met externe partijen is dat we de interne samenwerking op orde hebben. De nieuwe organisatiestructuur schept hiervoor de randvoorwaarden. Daarnaast concentreert één team zich volledig op het uitrollen van een succesvolle partnerstrategie voor de Baak. Samen ondernemen, samen innoveren en samen verdienen met associates, freelancers, 15

16 de Baak jaarverslag 2014 opleidingsinstituten en andere potentiële partners worden onlosmakelijke onderdelen van de werkwijze van de Baak. De in 2013 ingezette Baak Advanced Certificate Consulting and Change, een professionaliseringsopleiding die wordt verzorgd door het gerenommeerde Britse Tavistock Institute, heeft in 2014 een succesvol vervolg gekregen. De kennis en vaardigheden die we in deze opleiding verwerven, helpen ons de strategische context van onze klanten nóg beter te herkennen en te begrijpen. Dit stelt ons in staat de juiste antwoorden te formuleren op strategische klantvragen. In de open opleidingen worden innovaties doorgevoerd met blended learning (e-learning, e-coaching, learning on the job en gamification). De verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke deelnemers aan de open opleidingen was in 2014 bijna gelijk, respectievelijk 52% en 48%. In 2013 was nog 55% van de deelnemers man en 45% vrouw. Deelnemers waarderen de open opleidingen van de Baak met gemiddeld 8,2; in 2013 was dit 8,1. Zo n 7,5% van de deelnemers aan een open opleiding komt binnen vier jaar terug met een nieuwe leervraag. Hierin zijn geen duidelijke leerlijnen te onderscheiden. 2.2 Onze core business In onze kenniseconomie wordt het steeds belangrijker om leiderschap te verbinden aan ondernemerschap. Dat vraagt om zelfkennis, visie en de kracht om te inspireren en richting te geven. Leren bij de Baak is: onvermoede talenten ontdekken en nieuwe verrassende perspectieven zien. We dagen de deelnemers aan onze programma s uit vér voorbij te gaan aan bekende feiten, formules en methodieken. Kernprogramma s 2014 In 2014 zijn deelnemers gestart met de kernprogramma s van de Baak. De deelnemers zijn afkomstig uit verschillende bedrijven en organisaties, voornamelijk in de financiële dienstverlening, overheid en verzekeringen. Meer dan 20% van deze organisaties liet drie of meer mensen deelnemen aan open opleidingen. Ruim de helft van de bedrijven met en voor wie de Baak in 2014 heeft gewerkt, heeft meer dan 500 werknemers. Veel bedrijven werken internationaal. In 2014 zijn 61 verschillende open opleidingen uitgevoerd, inclusief de ZomerBaak en WinterBaak. De nieuwe training Perfectionist én in je Kracht is zestien keer gestart; de bijna 45 jaar bestaande training Ik en de Anderen maar liefst 21 keer. Het programma Fundament van Leiderschap wist de omzet met bijna te verhogen tot boven de begroting van In totaal hebben de kernprogramma s een omzet van ruim (105%) boven begroting gerealiseerd. Incompany In 2014 zijn ongeveer 450 incompany trajecten gestart, variërend van een dagdeel tot zeer intensieve programma s. Deze incompany trajecten hadden een totale omzet van 5,2 miljoen en een bruto-marge van 46%. We hebben bij een aanzienlijk aantal klanten vervolgopdrachten uitgevoerd. Thema s bij nieuwe klanten zijn naast leiderschapsontwikkeling voornamelijk teamontwikkeling, teamtraining en teamcoaching. Coaching In 2014 zijn 360 coachingstrajecten gestart, een groei van 40% ten opzichte van Deze stijging is het gevolg van een marktconfome prijsverlaging en betere promotie van coaching. Een deel van de coachingstrajecten is een aanvulling op een open opleiding of een maatwerkprogramma, de zogenoemde &Co-trajecten. Verdieping en internalisering van het geleerde en het nieuwe gedrag staan in deze trajecten centraal. Coaching on the job slaat een stevige brug naar de werkcontext van de deelnemers en verlengt het leerproces. De meeste &Co-trajecten omvatten drie tot vijf coachingsge- 16

17 2. BUSINESS 2013 IN DE SPOTLIGHTS sprekken. Het aantal zelfstandige coachingsaanvragen bleef stabiel ten opzichte van Adviesgesprekken In 2014 hebben bijna mensen een adviesgesprek gevoerd om zich te oriënteren op het aanbod van de Baak, telefonisch of op één van onze locaties. Zo n 48% van hen neemt binnen drie maanden na het contact deel aan een programma. Wanneer drie of meer kandidaten uit een organisatie een opleidingsadviesgesprek hebben met een van onze opleidingsadviseurs, is de conversie 65%. Bij het Semler-event, het Happy-event en de zes uitvoeringen van de Week van de Ondernemer heeft het team van opleidingsadviseurs zogenoemde time-out-gesprekken gevoerd. Dit zijn verdiepende gesprekken die deelnemers aan de events helpen om de inzichten van het event te verankeren. In de gesprekken maken zij kennis met de Baak en met wat we voor hen zouden kunnen betekenen. Events In 2014 heeft de Baak vier keer een Proeverij georganiseerd. Zo n vijfhonderd potentieel geïnteresseerden hebben deelgenomen aan een of meer workshops. We merken dat mensen graag een workshop van de Baak meebeleven. Gemiddeld heeft een kwart van hen de middelen om zich in te schrijven voor een training. Deze vorm van klantcontact heeft bovendien een aantal malen geresulteerd in opdrachten voor incompany- en maatwerktrajecten. Webinars Afgelopen jaar zijn we gestart met het geven van webinars over programmagerelateerde onderwerpen. Deze webinars sluiten aan op onze nieuwe contentmarketingstrategie. Ruim geïnteresseerden hebben deelgenomen aan deze webinars. Ze hebben een rol gespeeld in het beslissingstraject van vijftien leads, wat overeenkomt met omzet. Preferred supplier Voor 29 organisaties en bedrijven is de Baak preferred supplier, een verhoging van vijf ten opzichte van Deze stijging is conform verwachting. 2.3 Europees Instituut en BaakCoaching Coaching is een krachtige leerinterventie op het meest persoonlijke niveau. Ook leent het zich uitstekend voor leren op de werkplek en voor ervaringsleren. Steeds meer organisaties omarmen coaching dan ook als een krachtig intern instrument voor levenslang leren en voor het ontwikkelen van mens en organisatie. In 2014 volgden circa 260 deelnemers een van de merendeels gecertificeerde coachopleidingen van het Europees Instituut voor Coaching & Counseling, volle dochter van de Baak. De daling van deelnemers aan de open opleidingen, 15% ten opzichte van 2013, werd volledig gecompenseerd door de toename van maatwerk-opleidingstrajecten voor interne coaches en leidinggevenden. Baak Coaching & Counseling, ons Expertise Centrum voor diensten en producten op het gebied van coaching, heeft een eerste volledig boekjaar achter de rug. Dit centrum bundelt alle coachingsexpertise die bij het Europees Instituut en de Baak aanwezig is, waaronder een aantal beroepsgerichte opleidingen. Baak Coaching & Counseling richt zich zowel op opleidingen met open inschrijvingen als op maatwerk. Op deze manier geeft dit Expertise Centrum coaching zowel intern als extern gezicht én gewicht. De Baak wil zoveel mogelijk klanten met coaching laten kennismaken. Onder het motto Coaching verdiept, versterkt en integreert het geleerde voegen we coaching toe aan programma s om de impact van het geleerde te versterken, Daarnaast bieden we mensen die in organisaties willen coachen of coachend willen begeleiden de mogelijkheid zich te professionaliseren. De Masterclass E-coaching ging dit jaar opnieuw vier keer van start. Ook een aantal Baak-collega s is na het volgen ervan Certified E-coach. Zij zetten deze expertise weer in bij klanten van de Baak, als vorm van blended learning. Enkele honderden kantoordirecteuren bij een financiële dienstverlener volgden in 2014 het incompany traject De Manager als Coach. 17

18 de Baak jaarverslag Baak Business Academy Een belangrijke mijlpaal voor de Baak Business Academy (BBA) was het opzetten van de partnerstrategie: hoe kunnen we komen tot een betere en meer ondernemende samenwerking met onze freelancers en partners? Onze leerlocaties brengen leren en ontwikkelen in een stroomversnelling. Daarnaast heeft de BBA haar merkwaarde vergroot door onder meer de aanwezigheid op een aantal evenementen als Sprout Challenger Day en Innovation Awards. Er is geëxperimenteerd met het opzetten van masterclasses om zo ook de ZZP-doelgroep aan te spreken. De resultaten zijn gemengd. De BBA heeft twee nieuwe proposities aan het portfolio toegevoegd, namelijk Consultancy en Business Coaching. Deze proposities bleken vooral een belangrijke trigger voor vervolgopdrachten. De versterkte inzet op het vergroten van de commerciële slagkracht van de productmanagers en de verkoop van incompany trajecten via open opleidingen heeft geresulteerd in een verdubbeling van de omzet van incompany opleidingen. Op het gebied van professionele ontwikkeling lijken klanten eerder te kiezen voor incompany trajecten dan voor open opleidingen. De omzet voor open opleidingen is daardoor in 2014 met 7% gedaald ten opzichte van Baak Hospitality De Baak vindt dat de omgeving onlosmakelijk deel uitmaakt van de leerervaring. Daarom blijven we investeren in eigen leerlocaties waar creativiteit, service en comfort centraal staan. De ligging en inrichting van onze accommodaties brengen leren en ontwikkelen in een stroomversnelling. Door samen met stakeholders thema s te agenderen, ontstaan waardevolle samenwerkingsvormen. Onder meer in de vorm van events die we in Maitland, het theater op Landgoed de Horst, organiseren. Tijdens deze events ontwikkelen en serveren we ons food-concept. Voorbeelden zijn de Nationale Dag Financiële Marketing waar het thema verbinding centraal stond, Something Special, een event rondom geluk binnen de organisatie en de bijeenkomsten van CO2-seminar. Aansluitend bij de ontwikkeling van MEconomy naar WEconomy werken we samen met onze klanten en leveranciers. Luisteren naar hun vragen en behoeften en ontwikkelen in gezamenlijkheid leiden tot loyaliteit. De Baak is trendsettend met thema s als organisatie, geluk en vitaliteit. Ze geven invulling aan de blijvende ambitie om bijzondere ontmoetingen te creëren op onze locaties. Een voorbeeld hiervan zijn de culturele programma s in Theater Maitland, zoals de voorstellingen van De Dutch Don t Dance Division en het Residentie Orkest. Baak Hospitality investeert in talent. Tijdens de interne opleiding, speciaal voor de Hospitalitycollega s ontwikkeld door de Baak, leren wij wat organisatiegeluk voor ieder van ons kan betekenen en welke rol iedere medewerker heeft binnen Baak Hospitality. De groei in incompany opleidingen heeft deze daling ruimschoots gecompenseerd. De BBA heeft in 2014 een omzetgroei van 8% weten te realiseren. De werkwijze van de BBA is een inspiratiebron geweest voor het nieuwe organisatiemodel van de Baak. Bijvoorbeeld wat betreft het werken met multi-disciplinaire teams en het ontwikkelen van een partnerstrategie. 18

19 3. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN Duurzaam ondernemen waarborgt het bestaansrecht van de Baak op de lange termijn. De Baak is van oudsher een maatschappelijk georiënteerde organisatie en wil als Stichting bijdragen aan de samenleving door duurzame vormen van leiderschap, ondernemerschap en onderwijs actief te stimuleren. Wij gaan ervan uit dat een goed renderende onderneming vanzelfsprekend samengaat met de maatschappelijke betekenis van die onderneming. Binnen onze programma s, op onze locaties én daarbuiten maken wij ons sterk voor de kwaliteit van ondernemen en de positieve langetermijneffecten op mens, milieu en samenleving. 3.1 Duurzaamheid is leidend Milieubeleid In het dagelijks functioneren van de Baak is duurzaamheid een leidend principe. Zo maakt Facilitymanagement duurzame keuzes, hergebruiken we materialen en nemen we maatregelen om het verbruik van fossiele brandstoffen te beperken. Milieubeleid is, naast veiligheid, gezondheid en welzijn, integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. We borgen dit proces via ons milieumanagementsysteem op basis van ISO milieuzorg, de certificering FIRA Silver (in 2014 zijn we van niveau Bronze naar Silver gegaan) en het internationale keurmerk Green Key Gold voor congreslocaties. In 2014 hebben we het duurzaam inkoopbeleid uitgewerkt. Het uitgangspunt is om zowel intern als extern bewustwording te creëren voor het belang van een duurzame samenleving. Wij selecteren bij voorkeur leveranciers die een duurzaamheidsbeleid hebben en duurzame goederen leveren. Voor de komende twee jaar hebben we opnieuw duurzame energie ingekocht: stroom uit 100% windenergie met SMK-keurmerk en gecompenseerd groen gas. De grootverbruikaansluitingen zijn ondergebracht in een portal om het verbruik beter te kunnen monitoren en om op basis van deze analyse aanvullende besparende maatregelen te kunnen treffen. U-15 (het netwerk Slim werken - slim reizen) heeft een advies op maat voor mobiliteit opgesteld. Dit geeft inzicht in het reisgedrag van onze medewerkers en biedt handvatten voor gedragsverandering. Met name fietsen (tot een afstand van 10 kilometer) en e-biken (tot 15 kilometer) bieden kansen om de CO2-uitstoot te verlagen en het autogebruik in de spits te verlagen. 19

20 de Baak jaarverslag 2014 Om meer bewustwording te creëren op printgedrag - Think before you print - communiceren we maandelijks het verbruik per machine en per locatie. Bij elke machine hangt een overzicht met verbruiksdata, verdeeld naar zwart-wit en kleur. In het project Kickstart Your Social Impact hebben twee deelnemers onder het label Baak/Duurzaam, zogenoemde Ecominders ontworpen. In de vorm van stickers wordt op originele en humoristische wijze aandacht gevraagd voor energiebesparing. De voorgevel van de Baak Seaside is in 2014 vervangen. Hierbij hebben we onder meer cradle-to-cradle beglazing toegepast en zijn de isolatiewaarden verhoogd. Op beide leerlocaties zijn de oude televisietoestellen vervangen door moderne led-televisies met A+-energielabel. Hoe meer rendement, hoe groter onze maatschappelijke bijdrage. We doneren geen geld maar stellen tijd, expertise of accommodatie beschikbaar. 3.2 Bijdragen aan de omgeving De Baak wil graag bijdragen aan haar omgeving. Zo organiseren we regelmatig buurtontbijten die ons in de gelegenheid stellen contact te onderhouden met onze directe buren. Ook organiseert de Baak culturele evenementen in het Maitland Theater, bijvoorbeeld muziek- en dansvoorstellingen. Thema s als vitaliteit en geluk thema s die van oudsher niet op de agenda van grote organisaties staan maar in toenemende mate van maatschappelijk belang zijn neemt de Baak actief mee in haar strategische afwegingen en programma- en evenementkeuze. Zo organiseerden we in 2014 het evenement Iedereen Happy. 20

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 JA ARVERSL AG 2014 GROEI OP ALLE NIVEAUS 2014 was op alle fronten een jaar van groei voor Hot ITem. Samen met een groot aantal nieuwe medewerkers helpen we een groeiend aantal organisaties beter te presteren

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

Jaarverslag. Source Group N.V.

Jaarverslag. Source Group N.V. 14 Jaarverslag Source Group N.V. 2 jaarverslag 2014 Source group n.v. 14 jaarverslag 2014 Source group n.v. 3 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Voorwoord van de directie Samenstelling van de

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie Source Group N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

verbeteren door innovatie

verbeteren door innovatie 2 3 verbeteren door innovatie Al vijftien jaar helpen wij onze klanten hun performance te verbeteren met onze integrale aanpak. We vertalen de strategie naar concrete doelen en definiëren samen met onze

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden.

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. Jaarverslag 2013 Vebego International Vebego al 70 jaar innovatief familiebedrijf 1 Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. inhoud 3 Bijzonder 4 Gemanaged en

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2013. Inhoud

Source Group N.V. Jaarverslag 2013. Inhoud Source Group N.V. Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Driestar educatief

jaarverslag 2010 Driestar educatief jaarverslag 2010 Driestar educatief T A L E N T I N O N T W I K K E L I N G Inhoud Woord vooraf Bericht van de raad van toezicht Organogram en leeswijzer Organisatie H1 Strategie en beleid 8 H2 Bestuur

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2007

Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Kiezen voor ondernemerschap 2007 was het jaar van de keuzes. En vooral: het uitwerken van die keuzes. Met de voornaamstekeuze debesteprivatebank van Nederland en België

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie

jaarverslag April 2013

jaarverslag April 2013 jaarverslag April 2013 In 2012 bezochten 1.172.661 individuele bezoekers gemiddeld 5 keer een van de 14 casino s van Holland Casino. Zij besteedden gemiddeld 96 per bezoek. EBITDA 4% 2012: 47,9 MIO EURO

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking *connectedthinking Een nieuwe werkelijkheid* Jaarbericht 2007/2008 Het thema Een nieuwe werkelijkheid is in dit jaarbericht verbeeld door zes verschillende fotografen met verschillende achtergronden (pers,

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie