JAARVERSLAG de Baak 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG de Baak 2014"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG de Baak 2014 Driebergen - Noordwijk - Den Haag Verbonden met VNO-NCW

2 De Baak Postbus AB Noordwijk Koningin Astrid Boulevard BJ Noordwijk (071) KvK: juli 2015

3 LEESWIJZER In dit jaarverslag neemt de Baak u mee door het jaar We laten zien hoe we er als organisatie voor staan, hoe we werken aan vernieuwing en professionalisering en hoe we onze organisatie vormgeven in een veranderende omgeving. Bent u bekend met de Baak en wilt u snel een overzicht van de inspanningen en resultaten in 2014, lees dan als eerste hoofdstuk 2, Business 2014 in de spotlights. In hoofdstuk 7 vindt u een overzicht van de financiële resultaten en bedrijfsvoering in Wilt u graag nader kennismaken met de Baak? Start dan voorin. In hoofdstuk 1 belichten we onder meer onze missie en visie op leren. In hoofdstuk 4 wordt de Corporate Governance bij de Baak beschreven. In de overige hoofdstukken leest u hoe we werken, wat we doen en hoe we in 2014 invulling hebben gegeven aan onze missie en kernwaarden. 3

4 de Baak jaarverslag 2014

5 Inhoudsopgave 7 AANPASSINGEN IN AANBOD, MARKTBENADERING EN STRUCTUUR - VOORWOORD VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 9 LEIDENDE ROL IN DE MARKT BEHOUDEN - VOORWOORD ALGEMEEN DIRECTEUR DE BAAK: EEN SPRINGLEVENDE OMGEVING BUSINESS 2014 IN DE SPOTLIGHTS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN CORPORATE GOVERNANCE DE BAAK ALS WERKGEVER DE TOEKOMST VAN DE BAAK: HIGH PERFORMANCE ORGANISATIE FINANCIËN EN BEDRIJFSVOERING 38 BIJLAGEN Bijlage 1: Juridische structuur Bijlage 2: Samenstelling Raad van Toezicht, Curatorium en directie Bijlage 3: Organisatiestructuur Bijlage 4: Samenstelling BaakOndernemingsRaad 5

6 de Baak jaarverslag

7 Aanpassingen in aanbod, marktbenadering en structuur Als voorloper op het gebied van leiderschap en ondernemerschap draagt de Baak de nieuwste inzichten uit in haar programma s én in de eigen bedrijfsvoering. Door een tegenvallend eerste kwartaal hebben we in 2014 verreikende aanpassingen moeten doorvoeren in het programma-aanbod, de wijze van marktbenadering en de organisatiestructuur. We hebben een klantgerichte en ondernemende organisatiestructuur neergezet en het kostenniveau substantieel verlaagd. Dit vergde diep ingrijpen. Zo heeft vrijwel het gehele Management Team in 2014 een nieuwe samenstelling gekregen en hebben we afscheid moeten nemen van medewerkers: op 1 januari 2015 telde de Baak 13% minder medewerkers dan het jaar daarvoor. De wijzigingen hebben geleid tot hoge eenmalige lasten waardoor er een aanmerkelijk verlies is gerealiseerd in Het jaar 2014 was het eerste jaar waarin de Baak werkte met een Raad van Toezicht in plaats van een Bestuur. Een constante in het bestuursmodel is het Curatorium, onder meer via dit gremium willen we de verbinding met de samenleving versterken. Op 1 januari 2015 heeft Alexander Rinnooy Kan de voorzittersrol overgedragen aan Jacques Schraven. Wij danken de heer Rinnooy Kan voor zijn betekenisvolle bijdrage en onvoorwaardelijke steun aan de Baak en heten de heer Schraven van harte welkom. We zijn blij dat met zijn voorzitterschap de verbintenis met VNO-NCW zichtbaar blijft. We hebben afscheid genomen van de Curatoriumleden Jeroen de Haas, Kees Vriesman en Kees van der Waaij. De Baak is ieder van hen veel dank verschuldigd. Tot het Curatorium zijn in 2014 toegetreden: Inge Brakman, Annet de Lange, Kim Putters en Esther Vergeer. Wij heten hen van harte welkom. De Raad van Toezicht is de directie en alle medewerkers van de Baak zeer erkentelijk voor hun inzet, betrokkenheid en inspiratie in het afgelopen jaar. De uitdaging om met minder medewerkers de omzet en marge op peil te houden, vroeg forse inspanningen. Met vereende krachten zijn wij erin geslaagd met intelligente communicatie ons merk te versterken en hebben we de kwaliteit van ons aanbod en de klanttevredenheid aanzienlijk zien verbeteren. In 2015 zullen we de ingezette strategie verder uitrollen. Daarnaast zullen we ingrijpende besluiten moeten nemen over de positie van het vastgoed. De Baak heeft in 2014 een moeilijke periode afgesloten. Wij hebben dit jaar een basis gelegd voor een succesvolle en financieel gezonde toekomst. Ronald Blom voorzitter Raad van Toezicht 7

8 de Baak jaarverslag 2014

9 Leidende rol in de markt behouden De Baak beweegt mee op de grote internationale golven die onze maatschappij en onze klanten beïnvloeden. Als we in die snel veranderende omgeving succesvol willen opereren, is intern ondernemerschap een cruciale voorwaarde. Reden om ons institituut anders te organiseren; alleen door effectiever te werken en kosten te besparen kunnen we onze leidende rol in de markt behouden. Onze organisatie zag er eind 2014 heel anders uit dan in het begin van dat jaar. De Baak is vanaf nu georganiseerd in zogenoemde Expertise Centra: multi-disciplinaire teams geënt op de thema s waarop klanten ons zoeken, aanspreken en herkennen. We onderscheiden er vijf: Persoonlijke Ontwikkeling, Leiderschapsontwikkeling, Professionele & Organisatie Ontwikkeling, Coaching & Counseling en Hospitality. De nieuwe organisatiestructuur bouwt voort op de strategienotitie New Goals Next Level die in nauwe samenspraak met de organisatie tot stand kwam. De Baak zet nadrukkelijk in op een online strategie met als belangrijke ingrediënten: een sterk converterende website, contentmarketing en massieve inzet van sociale media. In onze marketing focussen we op events. We halen internationale topsprekers naar Nederland, koppelen er eigen content aan en brengen het aanbod via social media onder de aandacht van klanten en belangstellenden. Op deze manier hebben we ons merk met relatief bescheiden middelen een krachtige impuls kunnen geven: de Baak is weer herkenbaar aanwezig. Om de kwaliteit op het juiste niveau te brengen en tegelijkertijd effectiever en efficiënter te kunnen werken, heeft de Baak de LEAN-werkwijze in de bedrijfsprocessen geïntegreerd. De omvang van de organisatie is fors gekrompen, een ingreep die als bijzonder heftig werd ervaren. Het management van de Baak zet vanaf eind 2014 in op het ontwikkelen van een High Performance Organisatie die rendement gaat maken door kwaliteit, innovatie, klantvriendelijkheid, talentontwikkeling en geluk centraal te stellen. Bovenstaande ingrepen hebben ertoe geleid dat de innovatieratio - het percentage omzet uit nieuwe programma s - is gestegen van 3% in 2012 tot ruim 10% in De klanttevredenheid is volgens Cedeo in dezelfde periode met tientallen procenten gestegen tot ruim 93% voor onze incompany programma s en meer dan 97% voor onze open opleidingen. Prestaties waar we trots op zijn. De uitgangspositie van de Baak voor 2015 stemt tot optimisme. Ons bedrijf is uitstekend voorgesorteerd om haar leidende rol als innovatief centrum voor leiderschap en ondernemerschap met verve uit te dragen. Arko van Brakel algemeen directeur 9

10 De Baak is dé plek voor leiders, ondernemers en professionals die op zoek zijn naar inspiratie, motivatie, kennis en inzicht. De basis van onze programma s is solide; de insteek verrassend, soms cofronterend en vaak met humor.

11 1. De Baak: een springlevende omgeving De Baak is dé plek voor leiders, ondernemers en professionals die op zoek zijn naar inspiratie, motivatie, kennis en inzicht. We bieden onze gasten de rust om stil te staan bij zichzelf om vervolgens te kunnen versnellen. De Baak is een springlevende omgeving waar altijd iets gebeurt. Opleidingsprogramma s bieden we aan in korte en lange trajecten, individueel, in grote en in kleine groepen, in de vorm van opleidingen met open inschrijving en incompany trajecten. Aan open opleidingen nemen medewerkers van verschillende bedrijven en (overheids)organisaties deel. Incompany programma s ontwikkelen we op maat voor bedrijven en organisaties. De Baak is een innovatief, flexibel en creatief instituut. De basis van onze programma s is solide; de insteek verrassend, soms confronterend en vaak met humor. We hebben alles in huis: gedegen en actuele inhoud en inspirerende leeromgevingen voorzien van alle faciliteiten die het leren bevorderen. Hierdoor zijn we in staat alle aspecten van het leerproces te beïnvloeden. De regie van elke opleiding is in handen van een deskundige programmamaker. Hij of zij ontwikkelt de opleiding, bewaakt de kwaliteit en treedt op als procesbegeleider en trainer. Iedereen, van docent tot kok, zet zich ervoor in om van elk opleidingsprogramma een succes te maken. 1.1 Missie De Baak draagt bij aan een duurzame samenleving, aan een wereld waarin de menselijke maat centraal staat. Mensen maken het verschil door zich als persoon en als collectief te ontwikkelen. In alles wat we doen, zeggen en schrijven, is dit streven terug te vinden. De Baak is een moreel en betrokken instituut. Wij ondersteunen individuen en organisaties met het maken van keuzes die bijdragen aan een duurzame samenleving. Het stellen van de gewetensvragen die daarbij aan de orde zijn, maakt dat werken met de Baak niet vrijblijvend is. Wij zoeken naar de essentie van elke persoon, elke organisatie en elk vraagstuk door stil te staan, uit te diepen, beweging te brengen en te vertrouwen. In ons werk staat leren centraal. We doen ons werk door in te zetten op hoofd, hart en handen. We stimuleren creativiteit en reflectie, vitaliteit en verbinding, vernieuwing en onderzoek. Daarnaast bieden we een omgeving waarin mensen hun persoonlijke kracht herkennen en de moed vinden om het goede te doen. 11

12 de Baak jaarverslag 2014 Verbindingen leggen tussen alpha en bèta, kennis en inzicht, intuïtie en wetenschap, mensen en organisaties. 1.2 Visie op leren De Baak richt zich op de Human Side of Enterprise, op de ontwikkeling en effectiviteit van mensen in organisaties. We zijn ervan overtuigd dat een organisatie alleen kan groeien als mensen kunnen groeien. Daarom maken we ons sterk voor de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en ondernemerschap. Wie deelneemt aan onze programma s leert onvermoede talenten in zichzelf ontdekken en nieuwe, verrassende perspectieven zien. Leren bij de Baak betekent: vérder gaan dan cognitieve en rationele formules en methoden. Zo leren deelnemers nieuwe verbindingen te leggen tussen alpha en bèta, kennis en inzicht, de linker- en de rechterhersenhelft, intuïtie en wetenschap, mensen en organisaties. De professionals van de Baak dagen mensen uit hun comfortzone te verlaten om zo tot nieuwe inzichten te komen. We vinden dat de omgeving onlosmakelijk deel uitmaakt van de leerervaring. De ligging van onze accommodaties, de inrichting en de faciliteiten brengen leren en ontwikkelen in een stroomversnelling. 1.3 Juridische structuur De Baak is ontstaan uit het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond (CSWV), opgericht in Deze werkgeversorganisatie had een voor die tijd unieke doelstelling: Het Verbond wil met eerbiediging van ieders levensovertuiging en politieke opvattingen - in nijverheid, bankwezen, verzekeringswezen, handel en verkeer - werkzaam zijn op het gebied van de arbeid en daarbij streven naar duurzame goede sociale verhoudingen in het bedrijfsleven. Uit een aantal fusies van het CSWV ontstond in 1997 VNO-NCW, een verbond waaraan de Baak nog altijd is gelieerd. De filosofie en de cultuur van de Baak dragen in hoge mate de stempel van Charles Maitland, de oprichter en eerste directeur van de Baak. Stichting de Baak Management Centrum VNO-NCW, opgericht in 1948, omvat zeven B.V. s en heeft hierover als enig aandeelhouder de volledige zeggenschap. Het jaar 2014 was het eerste jaar dat de Baak werd bestuurd door een directie, een Raad van Toezicht en een Curatorium. Vóór 2014 was er een Bestuur, een directie en een Curatorium. Dit bestuursmodel is getransformeerd naar een model waarin de directie naast de uitvoerende directietaken, ook de meer statutaire taken vervult onder toezicht van een Raad van Toezicht. In dit nieuwe bestuursmodel functioneert het voormalige Bestuur van de Baak als Raad van Toezicht. Deze nieuwe besturing komt tegemoet aan de eisen die markt, samenleving en governance aan de Baak stellen. Het Curatorium behoudt de adviserende rol. Het nieuwe bestuursmodel is op 1 januari 2014 van start gegaan. De statuten zijn erop aangepast. De tweehoofdige directie was in het verslagjaar belast met de dagelijkse leiding van de organisatie. De Raad van Toezicht hield toezicht op de directie en het Curatorium leverde de directie en de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd advies. In bijlage 1 vindt u een toelichting op de juridische structuur van de Baak in 2014, inclusief schematische weergave. De samenstelling van de Raad van Toezicht, het Curatorium en de directie in 2014 is opgenomen in bijlage Organisatorische structuur Professionals van de Baak werken in binnen- en buitenland samen met klanten aan uiteenlopende (opleidings)programma s. In Nederland en België vinden de meeste activiteiten plaats op onze locaties in Noordwijk en Driebergen. Vanaf de zomer van 2014 zijn voorbereidingen getroffen om, in nauw overleg met vertegenwoordigers uit de gehele organisatie en de BaakOndernemingsRaad (BOR), de organisatiestructuur ingrijpend te wijzigen. Deze wijziging had een drieledig doel. Ten eerste was er de noodzaak de interne communicatie en samenwerking te verbeteren en te versterken door in kleinere, multi-disciplinaire teams intensiever samen te werken. Ten tweede was er behoefte aan een effectievere en efficiëntere werkwijze met minder overhead, minder personeel en lagere vaste 12

13 kosten. Ten derde was en ís het noodzakelijk dat een professionele organisatie als de Baak het interne ondernemerschap maximaal faciliteert: beslissingen moeten zo laag mogelijk in de organisatie genomen kunnen worden. In samenwerking met topadviseur Mathieu Weggeman is besloten tot een nieuwe indeling van de organisatie in vijf Expertise Centra. De Expertise Centra zijn ingedeeld op basis van klantvragen: Persoonlijke Ontwikkeling, Leiderschapsontwikkeling, Professionele & Organisatie Ontwikkeling, Coaching & Counseling en Hospitality. Daarnaast hebben we besloten de Baak te transformeren tot een talentgestuurde High Performance Organisatie, die door optimale inzet van het aanwezige talent op alle meetbare gebieden minimaal een 8+ scoort. Naast de wijziging van de organisatiestructuur was het noodzakelijk de kosten te verlagen. Dit bracht met zich mee dat we in 2014 afscheid hebben moeten nemen van een grote groep medewerkers. Op 1 januari 2015 werkten er zo n 13% minder mensen bij de Baak dan het jaar daarvoor. Ook is de samenstelling van het Management Team (MT) van de Baak ingrijpend gewijzigd. Enkele prominente MT-leden, waaronder de directeur kernprogramma s en de financieel directeur, hebben de Baak verlaten. Andere MT-leden hebben de dappere keuze gemaakt hun kennis en ervaring in te zetten voor de Baak in de rol van top-professional. Naast de Expertise Centra is een Center of Performance (COP) in het leven geroepen. Het COP ondersteunt de leiders van de Expertise Centra op belangrijke onderwerpen zoals kwaliteit, happiness, ICT, aanbestedingen en Baak-brede aanvragen voor maatwerk en incompany trajecten die de afzonderlijke centra overschrijden. In bijlage 3 vindt u een schematische weergave van de organisatiestructuur van de Baak vanaf eind

14 de Baak jaarverslag

15 2. BUSINESS 2014 IN DE SPOTLIGHTS In 2014 heeft de Baak de transformatie in gang gezet naar een professionele, talentgestuurde High Performance Organisatie. Deze keuze past bij een opleider in de 21 e eeuw die succesvol wil opereren in een transparante, snel veranderende wereld met kritische en mondige klanten en sterke concurrenten. In de High Performance Organisatie komen de basisstrategieën Product Leadership, Customer Intimacy en Operational Excellence samen. Om concurrerend te blijven, wil de Baak op alle fronten hoger dan een 8+ behalen. 2.1 Werken aan nieuwe verbindingen De Baak wil vanaf 2016 bekend staan als hét centrum voor leiderschap en ondernemerschap voor de Human Side of Enterprise. In onze strategienotitie New Goals Next Level spraken we de ambitie uit te willen werken met topsprekers, toptrainers, topklanten, die stuk voor stuk raving fans zouden zijn en de Baak zouden promoten bij zakenrelaties, vrienden en bekenden. Deze strategie krijgt gestalte met topsprekers zoals Ricardo Semler. De focus op kwaliteit heeft ertoe geleid dat de klanttevredenheid volgens Cedeo in 2014 is gestegen tot meer dan 93% voor onze incompany opleidingen en tot meer dan 97% voor onze open opleidingen. Besloten is de vestiging Baak Belgium vanwege onvoldoende uitzicht op rendement te sluiten. Dit besluit doet echter niets af aan de internationale ambities van de Baak. Als onderdeel van de High Performance-gedachte verwerken we het internationale gedachtegoed steeds meer in onze programma s en activiteiten. Als leiderschapsinstituut in een handelsland als Nederland is het noodzakelijk dat de Baak haar internationale perspectief in alle haarvaten uitdraagt. Het zal meer en meer zichtbaar worden in onze commerciële activiteiten en in onze werving en selectie. Verbinding is een prominent thema in New Goals Next Level. De nieuwe organisatiestructuur waarvan de contouren in 2014 zichtbaar werden, laat zien dat de Baak dit thema serieus neemt. Culture eats strategy for breakfast, leerde Peter Drucker ons ooit. In de communicatiemaatschappij, die hand in hand gaat met de ontwikkeling van een MEconomy naar een WEconomy, is het van cruciaal belang om marketing, innovatie, omzetontwikkeling en ondernemerschap te stimuleren. Dit doen we door nieuwe verbindingen en intelligente samenwerkingsvormen aan te gaan en door maximaal in te zetten op partnerships. Essentieel voor een goede samenwerking met externe partijen is dat we de interne samenwerking op orde hebben. De nieuwe organisatiestructuur schept hiervoor de randvoorwaarden. Daarnaast concentreert één team zich volledig op het uitrollen van een succesvolle partnerstrategie voor de Baak. Samen ondernemen, samen innoveren en samen verdienen met associates, freelancers, 15

16 de Baak jaarverslag 2014 opleidingsinstituten en andere potentiële partners worden onlosmakelijke onderdelen van de werkwijze van de Baak. De in 2013 ingezette Baak Advanced Certificate Consulting and Change, een professionaliseringsopleiding die wordt verzorgd door het gerenommeerde Britse Tavistock Institute, heeft in 2014 een succesvol vervolg gekregen. De kennis en vaardigheden die we in deze opleiding verwerven, helpen ons de strategische context van onze klanten nóg beter te herkennen en te begrijpen. Dit stelt ons in staat de juiste antwoorden te formuleren op strategische klantvragen. In de open opleidingen worden innovaties doorgevoerd met blended learning (e-learning, e-coaching, learning on the job en gamification). De verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke deelnemers aan de open opleidingen was in 2014 bijna gelijk, respectievelijk 52% en 48%. In 2013 was nog 55% van de deelnemers man en 45% vrouw. Deelnemers waarderen de open opleidingen van de Baak met gemiddeld 8,2; in 2013 was dit 8,1. Zo n 7,5% van de deelnemers aan een open opleiding komt binnen vier jaar terug met een nieuwe leervraag. Hierin zijn geen duidelijke leerlijnen te onderscheiden. 2.2 Onze core business In onze kenniseconomie wordt het steeds belangrijker om leiderschap te verbinden aan ondernemerschap. Dat vraagt om zelfkennis, visie en de kracht om te inspireren en richting te geven. Leren bij de Baak is: onvermoede talenten ontdekken en nieuwe verrassende perspectieven zien. We dagen de deelnemers aan onze programma s uit vér voorbij te gaan aan bekende feiten, formules en methodieken. Kernprogramma s 2014 In 2014 zijn deelnemers gestart met de kernprogramma s van de Baak. De deelnemers zijn afkomstig uit verschillende bedrijven en organisaties, voornamelijk in de financiële dienstverlening, overheid en verzekeringen. Meer dan 20% van deze organisaties liet drie of meer mensen deelnemen aan open opleidingen. Ruim de helft van de bedrijven met en voor wie de Baak in 2014 heeft gewerkt, heeft meer dan 500 werknemers. Veel bedrijven werken internationaal. In 2014 zijn 61 verschillende open opleidingen uitgevoerd, inclusief de ZomerBaak en WinterBaak. De nieuwe training Perfectionist én in je Kracht is zestien keer gestart; de bijna 45 jaar bestaande training Ik en de Anderen maar liefst 21 keer. Het programma Fundament van Leiderschap wist de omzet met bijna te verhogen tot boven de begroting van In totaal hebben de kernprogramma s een omzet van ruim (105%) boven begroting gerealiseerd. Incompany In 2014 zijn ongeveer 450 incompany trajecten gestart, variërend van een dagdeel tot zeer intensieve programma s. Deze incompany trajecten hadden een totale omzet van 5,2 miljoen en een bruto-marge van 46%. We hebben bij een aanzienlijk aantal klanten vervolgopdrachten uitgevoerd. Thema s bij nieuwe klanten zijn naast leiderschapsontwikkeling voornamelijk teamontwikkeling, teamtraining en teamcoaching. Coaching In 2014 zijn 360 coachingstrajecten gestart, een groei van 40% ten opzichte van Deze stijging is het gevolg van een marktconfome prijsverlaging en betere promotie van coaching. Een deel van de coachingstrajecten is een aanvulling op een open opleiding of een maatwerkprogramma, de zogenoemde &Co-trajecten. Verdieping en internalisering van het geleerde en het nieuwe gedrag staan in deze trajecten centraal. Coaching on the job slaat een stevige brug naar de werkcontext van de deelnemers en verlengt het leerproces. De meeste &Co-trajecten omvatten drie tot vijf coachingsge- 16

17 2. BUSINESS 2013 IN DE SPOTLIGHTS sprekken. Het aantal zelfstandige coachingsaanvragen bleef stabiel ten opzichte van Adviesgesprekken In 2014 hebben bijna mensen een adviesgesprek gevoerd om zich te oriënteren op het aanbod van de Baak, telefonisch of op één van onze locaties. Zo n 48% van hen neemt binnen drie maanden na het contact deel aan een programma. Wanneer drie of meer kandidaten uit een organisatie een opleidingsadviesgesprek hebben met een van onze opleidingsadviseurs, is de conversie 65%. Bij het Semler-event, het Happy-event en de zes uitvoeringen van de Week van de Ondernemer heeft het team van opleidingsadviseurs zogenoemde time-out-gesprekken gevoerd. Dit zijn verdiepende gesprekken die deelnemers aan de events helpen om de inzichten van het event te verankeren. In de gesprekken maken zij kennis met de Baak en met wat we voor hen zouden kunnen betekenen. Events In 2014 heeft de Baak vier keer een Proeverij georganiseerd. Zo n vijfhonderd potentieel geïnteresseerden hebben deelgenomen aan een of meer workshops. We merken dat mensen graag een workshop van de Baak meebeleven. Gemiddeld heeft een kwart van hen de middelen om zich in te schrijven voor een training. Deze vorm van klantcontact heeft bovendien een aantal malen geresulteerd in opdrachten voor incompany- en maatwerktrajecten. Webinars Afgelopen jaar zijn we gestart met het geven van webinars over programmagerelateerde onderwerpen. Deze webinars sluiten aan op onze nieuwe contentmarketingstrategie. Ruim geïnteresseerden hebben deelgenomen aan deze webinars. Ze hebben een rol gespeeld in het beslissingstraject van vijftien leads, wat overeenkomt met omzet. Preferred supplier Voor 29 organisaties en bedrijven is de Baak preferred supplier, een verhoging van vijf ten opzichte van Deze stijging is conform verwachting. 2.3 Europees Instituut en BaakCoaching Coaching is een krachtige leerinterventie op het meest persoonlijke niveau. Ook leent het zich uitstekend voor leren op de werkplek en voor ervaringsleren. Steeds meer organisaties omarmen coaching dan ook als een krachtig intern instrument voor levenslang leren en voor het ontwikkelen van mens en organisatie. In 2014 volgden circa 260 deelnemers een van de merendeels gecertificeerde coachopleidingen van het Europees Instituut voor Coaching & Counseling, volle dochter van de Baak. De daling van deelnemers aan de open opleidingen, 15% ten opzichte van 2013, werd volledig gecompenseerd door de toename van maatwerk-opleidingstrajecten voor interne coaches en leidinggevenden. Baak Coaching & Counseling, ons Expertise Centrum voor diensten en producten op het gebied van coaching, heeft een eerste volledig boekjaar achter de rug. Dit centrum bundelt alle coachingsexpertise die bij het Europees Instituut en de Baak aanwezig is, waaronder een aantal beroepsgerichte opleidingen. Baak Coaching & Counseling richt zich zowel op opleidingen met open inschrijvingen als op maatwerk. Op deze manier geeft dit Expertise Centrum coaching zowel intern als extern gezicht én gewicht. De Baak wil zoveel mogelijk klanten met coaching laten kennismaken. Onder het motto Coaching verdiept, versterkt en integreert het geleerde voegen we coaching toe aan programma s om de impact van het geleerde te versterken, Daarnaast bieden we mensen die in organisaties willen coachen of coachend willen begeleiden de mogelijkheid zich te professionaliseren. De Masterclass E-coaching ging dit jaar opnieuw vier keer van start. Ook een aantal Baak-collega s is na het volgen ervan Certified E-coach. Zij zetten deze expertise weer in bij klanten van de Baak, als vorm van blended learning. Enkele honderden kantoordirecteuren bij een financiële dienstverlener volgden in 2014 het incompany traject De Manager als Coach. 17

18 de Baak jaarverslag Baak Business Academy Een belangrijke mijlpaal voor de Baak Business Academy (BBA) was het opzetten van de partnerstrategie: hoe kunnen we komen tot een betere en meer ondernemende samenwerking met onze freelancers en partners? Onze leerlocaties brengen leren en ontwikkelen in een stroomversnelling. Daarnaast heeft de BBA haar merkwaarde vergroot door onder meer de aanwezigheid op een aantal evenementen als Sprout Challenger Day en Innovation Awards. Er is geëxperimenteerd met het opzetten van masterclasses om zo ook de ZZP-doelgroep aan te spreken. De resultaten zijn gemengd. De BBA heeft twee nieuwe proposities aan het portfolio toegevoegd, namelijk Consultancy en Business Coaching. Deze proposities bleken vooral een belangrijke trigger voor vervolgopdrachten. De versterkte inzet op het vergroten van de commerciële slagkracht van de productmanagers en de verkoop van incompany trajecten via open opleidingen heeft geresulteerd in een verdubbeling van de omzet van incompany opleidingen. Op het gebied van professionele ontwikkeling lijken klanten eerder te kiezen voor incompany trajecten dan voor open opleidingen. De omzet voor open opleidingen is daardoor in 2014 met 7% gedaald ten opzichte van Baak Hospitality De Baak vindt dat de omgeving onlosmakelijk deel uitmaakt van de leerervaring. Daarom blijven we investeren in eigen leerlocaties waar creativiteit, service en comfort centraal staan. De ligging en inrichting van onze accommodaties brengen leren en ontwikkelen in een stroomversnelling. Door samen met stakeholders thema s te agenderen, ontstaan waardevolle samenwerkingsvormen. Onder meer in de vorm van events die we in Maitland, het theater op Landgoed de Horst, organiseren. Tijdens deze events ontwikkelen en serveren we ons food-concept. Voorbeelden zijn de Nationale Dag Financiële Marketing waar het thema verbinding centraal stond, Something Special, een event rondom geluk binnen de organisatie en de bijeenkomsten van CO2-seminar. Aansluitend bij de ontwikkeling van MEconomy naar WEconomy werken we samen met onze klanten en leveranciers. Luisteren naar hun vragen en behoeften en ontwikkelen in gezamenlijkheid leiden tot loyaliteit. De Baak is trendsettend met thema s als organisatie, geluk en vitaliteit. Ze geven invulling aan de blijvende ambitie om bijzondere ontmoetingen te creëren op onze locaties. Een voorbeeld hiervan zijn de culturele programma s in Theater Maitland, zoals de voorstellingen van De Dutch Don t Dance Division en het Residentie Orkest. Baak Hospitality investeert in talent. Tijdens de interne opleiding, speciaal voor de Hospitalitycollega s ontwikkeld door de Baak, leren wij wat organisatiegeluk voor ieder van ons kan betekenen en welke rol iedere medewerker heeft binnen Baak Hospitality. De groei in incompany opleidingen heeft deze daling ruimschoots gecompenseerd. De BBA heeft in 2014 een omzetgroei van 8% weten te realiseren. De werkwijze van de BBA is een inspiratiebron geweest voor het nieuwe organisatiemodel van de Baak. Bijvoorbeeld wat betreft het werken met multi-disciplinaire teams en het ontwikkelen van een partnerstrategie. 18

19 3. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN Duurzaam ondernemen waarborgt het bestaansrecht van de Baak op de lange termijn. De Baak is van oudsher een maatschappelijk georiënteerde organisatie en wil als Stichting bijdragen aan de samenleving door duurzame vormen van leiderschap, ondernemerschap en onderwijs actief te stimuleren. Wij gaan ervan uit dat een goed renderende onderneming vanzelfsprekend samengaat met de maatschappelijke betekenis van die onderneming. Binnen onze programma s, op onze locaties én daarbuiten maken wij ons sterk voor de kwaliteit van ondernemen en de positieve langetermijneffecten op mens, milieu en samenleving. 3.1 Duurzaamheid is leidend Milieubeleid In het dagelijks functioneren van de Baak is duurzaamheid een leidend principe. Zo maakt Facilitymanagement duurzame keuzes, hergebruiken we materialen en nemen we maatregelen om het verbruik van fossiele brandstoffen te beperken. Milieubeleid is, naast veiligheid, gezondheid en welzijn, integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. We borgen dit proces via ons milieumanagementsysteem op basis van ISO milieuzorg, de certificering FIRA Silver (in 2014 zijn we van niveau Bronze naar Silver gegaan) en het internationale keurmerk Green Key Gold voor congreslocaties. In 2014 hebben we het duurzaam inkoopbeleid uitgewerkt. Het uitgangspunt is om zowel intern als extern bewustwording te creëren voor het belang van een duurzame samenleving. Wij selecteren bij voorkeur leveranciers die een duurzaamheidsbeleid hebben en duurzame goederen leveren. Voor de komende twee jaar hebben we opnieuw duurzame energie ingekocht: stroom uit 100% windenergie met SMK-keurmerk en gecompenseerd groen gas. De grootverbruikaansluitingen zijn ondergebracht in een portal om het verbruik beter te kunnen monitoren en om op basis van deze analyse aanvullende besparende maatregelen te kunnen treffen. U-15 (het netwerk Slim werken - slim reizen) heeft een advies op maat voor mobiliteit opgesteld. Dit geeft inzicht in het reisgedrag van onze medewerkers en biedt handvatten voor gedragsverandering. Met name fietsen (tot een afstand van 10 kilometer) en e-biken (tot 15 kilometer) bieden kansen om de CO2-uitstoot te verlagen en het autogebruik in de spits te verlagen. 19

20 de Baak jaarverslag 2014 Om meer bewustwording te creëren op printgedrag - Think before you print - communiceren we maandelijks het verbruik per machine en per locatie. Bij elke machine hangt een overzicht met verbruiksdata, verdeeld naar zwart-wit en kleur. In het project Kickstart Your Social Impact hebben twee deelnemers onder het label Baak/Duurzaam, zogenoemde Ecominders ontworpen. In de vorm van stickers wordt op originele en humoristische wijze aandacht gevraagd voor energiebesparing. De voorgevel van de Baak Seaside is in 2014 vervangen. Hierbij hebben we onder meer cradle-to-cradle beglazing toegepast en zijn de isolatiewaarden verhoogd. Op beide leerlocaties zijn de oude televisietoestellen vervangen door moderne led-televisies met A+-energielabel. Hoe meer rendement, hoe groter onze maatschappelijke bijdrage. We doneren geen geld maar stellen tijd, expertise of accommodatie beschikbaar. 3.2 Bijdragen aan de omgeving De Baak wil graag bijdragen aan haar omgeving. Zo organiseren we regelmatig buurtontbijten die ons in de gelegenheid stellen contact te onderhouden met onze directe buren. Ook organiseert de Baak culturele evenementen in het Maitland Theater, bijvoorbeeld muziek- en dansvoorstellingen. Thema s als vitaliteit en geluk thema s die van oudsher niet op de agenda van grote organisaties staan maar in toenemende mate van maatschappelijk belang zijn neemt de Baak actief mee in haar strategische afwegingen en programma- en evenementkeuze. Zo organiseerden we in 2014 het evenement Iedereen Happy. 20

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Ambitie, groei en ontwikkeling

Ambitie, groei en ontwikkeling Duurzaam opleiden Profijt van investeringen YSC ondersteunt organisaties op verschillende manieren bij ontwikkelingsvraagstukken. Wij streven er naar de door u gewenste resultaten te ondersteunen, niet

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

IT Transformatie bij de ANWB

IT Transformatie bij de ANWB IT Transformatie bij de ANWB 2010-2018 Teun van der Vorm CIO Management in Motion Zoetermeer, 10 oktober 2016 2 Onderwerpen 1. Kennismaken 2. Mijn filosofie over IT 3. Fase 1: Ontwikkeling 2010 2014 4.

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om.

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. OVER DIT IS WIJS Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. Vanuit deze betrokkenheid maken wij het verschil in aanpak en docenten. En om u nog wijzer te maken, heeft DIT IS WIJS unieke volledig uitgewerkte

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Excellence Day 9 april 2015 You are invited! Follow your instinct! Excellence Management Business School. in samenwerking met

Excellence Day 9 april 2015 You are invited! Follow your instinct! Excellence Management Business School. in samenwerking met Excellence Day 9 april 2015 You are invited! Klik op pagina voor volgende bladzijde Excellence Management Business School in samenwerking met Follow your instinct! Locatie: Oasen, filmzaal. Nieuwe Gouwe

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

De wervende verenigingsadviseur

De wervende verenigingsadviseur De wervende verenigingsadviseur Inzet op energie en wervend vermogen van de vereniging WHISE ACADEMY De wervende verenigingsadviseur Het boeien en binden van mensen en organisaties in de lokale samenleving

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei!

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! WIJ STARTEN HET TRAJECT MET EEN PERSONAL DIALOGUE (BEWUSTWORDING)

Nadere informatie

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Samenvatting InmensGroeien is opgericht door Joop Egmond en Maarten Smits. Het bedrijf is ontstaan uit de wens om voor mensen binnen organisaties

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

ALTIJD OP EXPEDITIE VOOR PROFESSIONALS

ALTIJD OP EXPEDITIE VOOR PROFESSIONALS ALTIJD OP EXPEDITIE VOOR PROFESSIONALS SUCCESVOLLE MISSIE DIE VERDER REIKT DAN DE HORIZON WERELDS BEMIDDELT, VERBINDT EN ONTWIKKELT PROFESSIONALS IN DE FINANCE, SALES & TECHNIEK VAN MBO+ TOT EN MET WO

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Managementondersteuning in de 21ste eeuw Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Agenda Kennismaking Het Nieuwe Werken volgens Moneypenny De impact van Het Nieuwe Werken op de managementondersteuner

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING

POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING in dit geval innovatiekracht Februari 2016 Involve Sophiaweg 89 6523 NH NIJMEGEN www.involve.eu contact met ons op voor afspraken over het gebruik 1 Veranderen

Nadere informatie

WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media. Sittard - 20 oktober 2016

WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media. Sittard - 20 oktober 2016 WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media Sittard - 20 oktober 2016 Programma Why, how, what Zijn we sterk genoeg? Filosofie op commercie Filosofie op support De afdelingen 10 trends Machtige

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Boosting HR - Expert in data, verstand van HR Voorwoord Inhoudsopgave Hierbij presenteren we de voorbeeldrapportage van onze dienst Reporting. 0. Samenvatting 1. Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon Klanttevredenheidsonderzoek Compagnon 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Compagnon 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2016 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2015 2016 Versie 2 2016 pag. 1. INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 3 2. doelstellingen

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel.

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel. Art of Hosting Hoe bouw je in deze tijden van verandering een omgeving waarin je met elkaar in vertrouwen werkt aan een zinvolle en gezamenlijke toekomst? Hoe creëer je een veilige omgeving, waarin ruimte

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V.

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V. Klanttevredenheidsonderzoek Right Management Nederland B.V. 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Right Management Nederland B.V.

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave Vacature Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Ter ondersteuning van de Controller en de afdeling Financiën is SOML op zoek naar een Trainee Control en Financiën voor de duur van

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

SAMEN ÉÉN DOEL BEHALEN GRIP OP RESULTAAT FOCUS. 1focus.nl

SAMEN ÉÉN DOEL BEHALEN GRIP OP RESULTAAT FOCUS. 1focus.nl SAMEN ÉÉN DOEL BEHALEN GRIP OP RESULTAAT focus.nl FOCUS INHOUD Het geheim van veranderen is je energie te focussen, niet op het verzet tegen het oude, maar op het bouwen van het nieuwe. Socrates Uitdaging

Nadere informatie

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal

Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Ben jij onze nieuwe resultaatgerichte people Manager? Teammanager Administraties Bedrijfsvoering & ICT 36 uur per week Standplaats: Arnhem/Nijverdal Rijnbrink Groep (circa 200 medewerkers) adviseert en

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

COACHING. Coaching. Waarom coaching? Werkwijze Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in coaching door HRD Group?

COACHING. Coaching. Waarom coaching? Werkwijze Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in coaching door HRD Group? Coaching Coaching Waarom coaching? Werkwijze Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in coaching door HRD Group? Neem dan gerust contact met ons op. T 030-6911138 E info@hrd-group.nl

Nadere informatie

Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on

Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on Legacy Consultancy Rietvelderf 26 3822 ET AMERSFOORT 06-42587600 www.legacyconsultancy.nl info@legacyconsultancy.nl Over ons

Nadere informatie

Een succesvolle transitie naar een klantgerichte organisatie. Rabobank Nederland

Een succesvolle transitie naar een klantgerichte organisatie. Rabobank Nederland Een succesvolle transitie naar een klantgerichte organisatie Rabobank Nederland Rabobank Nederland Coöperatieve bank 153 lokale banken, 1700 vestigingen 9 miljoen klanten, 1.7 miljoen leden, 34.000 medewerkers

Nadere informatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie I T S X Understanding the Tools, the Players and the Rules Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie Voorwoord Ralph Moonen Arthur Donkers Mijn naam

Nadere informatie

Leergang Hoger Management

Leergang Hoger Management Leergang Hoger Management Ontwikkelen van leiderschap in het voortgezet onderwijs 1 Een samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland. 2 De samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland verbindt

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Projectplan normcommissie Human Resource Management

Projectplan normcommissie Human Resource Management Projectplan normcommissie Human Resource Management Introductie In het vakgebied Arbeid en HRM zijn zowel op nationaal als internationaal niveau een aantal grote trends en verschuivingen zichtbaar. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 9001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 9001 introductie en implementatie

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

TAMTOM TALENTNAVIGATIE

TAMTOM TALENTNAVIGATIE TAMTOM TALENTNAVIGATIE EEN INTEGRALE ZIENSWIJZE ERNST JAN REITSMA Talent. Wat je goed kan. Passie. Wat je graag doet. Aandacht voor Talentontwikkeling Gallup, Wiseman, de Leadership Council en vele anderen

Nadere informatie

Het schier onmogelijke mogelijk maken

Het schier onmogelijke mogelijk maken Improof, ondernemen met visie Improof is opgericht door Hans Savalle en Tom Touber. Ervaren ondernemers en bestuurders bij grote ondernemingen. Nu helpen zij collega ondernemers hun ambities waar te maken.

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2016

Inschrijving RBB-AWARD 2016 Organisatie: Kamer van Koophandel Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Paul Eijkelenkamp e-mail adres: paul.eijkelenkamp@kvk.nl mobiele telefoon: 06-5357 3637 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Wat is MD in de regio?

Wat is MD in de regio? MD in de regio Wat is MD in de regio? MD in de regio is een uniek Management Development programma voor bedrijven die geen eigen intern MD programma kunnen opzetten. MD in de regio combineert hard en zacht,

Nadere informatie