Lost Lost in translation?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lost Lost in translation?"

Transcriptie

1 Non-Fictie Lost Lost in translation? Lost in translation? : de (ex-)gedetineerde in de participatiesamenleving / onder redactie van Theo W.A. de Wit, Reijer J. de Vries & Ryan van Eijk. - Nijmegen : Wolf Legal Publishers (WLP), pagina's ; 24 cm. - (Publicatiereeks van het Centrum voor Justitiepastoraat ; deel 6). - Bijdragen aan een congres, gehouden op 2 oktober 2014 Tilburg, ter gelegenheid van het eerste lustrum van het Centrum voor Justitiepastoraat (CJP). ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : 264 : : 'participatiesamenleving' kansen voor (ex-)gedetineerden die een nieuw leven willen beginnen? En hoe kunnen de geestelijke verzorging bij justitie enerzijds en de nazorgorganisaties en (migranten)kerken anderzijds hieraan bijdragen? Deze vragen stonden centraal tijdens het eerste lustrumcongres van het Centrum voor Justitiepastoraat. De verschillende bijdragen aan dit congres zijn gepubliceerd in het eerste deel van deze lustrumbundel. Hiermee levert het Centrum een bijdrage aan het maatschappelijk debat over de participatiesamenleving vanuit het oogpunt van de geestelijke verzorging. Het tweede deel van de bundel geeft een beeld van een van de taken van het justitiepastoraat, namelijk de verzorging van de kerkdienst in justitiële inrichtingen. De deelname aan de (zondagse) vieringen vormt een belangrijke schakel tussen de zorg voor gedetineerden in de bajes en de nazorg door geloofsgemeenschappen na detentie. De werelden binnen en buiten de muren verschillen sterk qua taal en cultuur. De terugkeer in de samenleving kan ervaren worden als Lost in Translation. Het behoort tot de deskundigheid van de geestelijk verzorger om als tolk en gids de verschillende werelden van Bijbel en liturgie, van de gedetineerden en van de samenleving met elkaar in verbinding te brengen Arminius, Jacobus De Arminiaanse vredeskerk De Arminiaanse vredeskerk : redevoeringen van Jacobus Arminius (1606) en Simon Episcopius (1618) over de onderlinge verdraagzaamheid van christenen / ingeleid en vertaald door Simon Vuyk. - Hilversum : Verloren, pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met Simon Vuyk bibliografie. ISBN Aan het eind van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw vlogen Nederlandse protestanten elkaar in de haren over de vraag in hoeverre God van tevoren het menselijk lot en de afloop van zijn bestaan in hemel of hel had bepaald. Was alles voorbeschikt of niet? En was het geoorloofd daar verschillend over te denken in de ene protestantse kerk die in de maak was? De Leidse theoloog Jacobus Arminius ( ) pleitte voor ruimte bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen. Hij streefde naar een kerk van vrede en verzoening die dissidenten niet veroordeelde. Toen in 1619 zijn gezichtspunt op de Synode van Dordrecht werd veroordeeld, verdedigde zijn opvolger Simon Episcopius ( ) de zaak der arminianen of remonstranten. De redes van deze mannen, hier gepresenteerd in modern Nederlands, hebben bijgedragen aan het pleidooi voor vrijheid en verdraagzaamheid in zaken van godsdienst en geweten. 1

2 Non-Fictie Midde, R.F.M. van Burger en werknemer Burger en werknemer / R.F.M. van Midde, E. van Soest, A.C. Verhoef ; inhoudelijke redactie H. Hautvast-Haaksma, R.F.M. van Midde. - Tweede druk, eerste oplage. Amersfoort : ThiemeMeulenhoff, pagina's : illustraties, foto's ; 30 cm. (Traject Welzijn). - 1e druk: Baarn : ThiemeMeulenhoff, Met register. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : 304 : 10 Mens en Maatschappij : : Deze uitgave burger en werknemer maakt deel uit van de serie Traject Welzijn. Traject Welzijn is een serie leermiddelen speciaal ontwikkeld voor de opleidingen Pedagogisch werker, Medewerker maatschappelijke zorg, Onderwijsassistent, Sociaal-cultureel werker en Sociaal-maatschappelijk dienstverlener van de mbo-sector Welzijn. Die inhouden van alle leermiddelen van Traject Welzijn zijn gebaseerd op de kerntaken, werkprocessen en competenties als geformuleerd in alle kwalificatiedossiers van deze Welzijnsopleidingen. Tevens is in de leermiddelen steeds rekening gehouden met het kwalificatieniveau van de diverse uitstroomrichtingen van de opleidingen. Theorie, beroepsuitoefening en vaardigheden De kracht van Traject Welzijn ligt vooral in de benadering van leerstof vanuit drie invalshoeken: theorie, beroepsuitoefening en vaardigheden. De deelnemer is hierdoor in staat de leerstof te benaderen vanuit zijn eigen leerstijl. Deelnemers met een praktische oriëntatie kunnen startten met werken vanuit een al dan niet gesimuleerde praktijkcontext, terwijl deelnemers met een theoretische oriëntatie kunnen beginnen met de theorie Eijkeren, Marijke van Orie ntatie op sociaal-agogische werk Orie ntatie op sociaal-agogische werk / M. van Eijkeren ; inhoudelijke redactie H. Hautvast-Haaksma, R.F.M. van Midde. - Tweede druk, eerste oplage. - Amersfoort : ThiemeMeulenhoff, pagina's : foto's ; 30 cm. - (Traject Welzijn). - 1e druk: Utrecht : ThiemeMeulenhoff, Met register. ISBN Deze uitgave Orientatie op sociaal agogisch werk maakt deel uit van de serie Traject Welzijn. Traject Welzijn is een serie leermiddelen speciaal ontwikkeld voor de opleidingen Pedagogisch werker, Medewerker maatschappelijke zorg, Onderwijsassistent, Sociaal-cultureel werker en Sociaal-maatschappelijk dienstverlener van de mbo-sector Welzijn. Die inhouden van alle leermiddelen van Traject Welzijn zijn gebaseerd op de kerntaken, werkprocessen en competenties als geformuleerd in alle kwalificatiedossiers van deze Welzijnsopleidingen. Tevens is in de leermiddelen steeds rekening gehouden met het kwalificatieniveau van de diverse uitstroomrichtingen van de opleidingen. Theorie, beroepsuitoefening en vaardigheden De kracht van Traject Welzijn ligt vooral in de benadering van leerstof vanuit drie invalshoeken: theorie, beroepsuitoefening en vaardigheden. De deelnemer is hierdoor in staat de leerstof te benaderen vanuit zijn eigen leerstijl. Deelnemers met een praktische oriëntatie kunnen startten met werken vanuit een al dan niet gesimuleerde praktijkcontext, terwijl deelnemers met een theoretische oriëntatie kunnen beginnen met de theorie. 2

3 Non-Fictie Harvey, David Seventeen contradictions and the end of capitalism Seventeen contradictions and the end of capitalism / David Harvey. - London : Profile Books, XIV, 338 pagina's ; 23 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : Europa 337 : I : : You thought capitalism was permanent? Think again. David Harvey unravels the contradictions at the heart of capitalism - its drive, for example, to accumulate capital beyond the means of investing it, its imperative to use the cheapest methods of production that leads to consumers with no means of consumption, and its compulsion to exploit nature to the point of extinction. These are the tensions which underpin the persistence of mass unemployment, the downward spirals of Europe and Japan, and the unstable lurches forward of China and India. Not that the contradictions of capital are all bad: they can lead to the innovations that make capitalism resilient and, it seems, permanent. Yet appearances can deceive: while many of capital's contradictions can be managed, others will be fatal to our society. This new book is both an incisive guide to the world around us and a manifesto for change Regulating Regulating political parties Regulating political parties : European democracies in comparative perspective / edited by Ingrid van Biezen & Hans-Martien ten Napel. - [Leiden] : Leiden University Press, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index, literatuuropgave. ISBN "Regulating Political Parties" provides a novel and valuable contribution to the existing literature on political parties by discussing the various dimensions of party law and regulation, in Europe and other regions of the world. To what extent are political parties legitimate objects of state regulation? What are the dilemmas of regulating political finance? To what extent are parties accorded a formal constitutional status? What are the consequences of legal bans on political parties? How do legal arrangements affect parties representing ethnic minorities? These and related questions are discussed and examined from both theoretical and empirical perspectives. By bringing together international experts from the disciplines of law and political science, this volume thus addresses from an interdisciplinary and comparative point of view what has long been a notable lacuna in the study of political parties. 3

4 Non-Fictie Russell, David W. Good risks Good risks : discovering the secrets to ORIX's 50 years of success / David W. Russell ; epilogue by Yoshihiko Miyauchi, chairman, ORIX Corporation. - Singapore : WIley, [2014]. - XI, 206 pagina's ; 24 cm. - Met index. ISBN : 345 : 10 Mens en Maatschappij : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Get inside Japan's invisible behemoth to see the future of global business Good Risks is a fascinating insight into ORIX, a global giant whose business empire straddles the world, but which has managed to remain out of the media spotlight for half a century. Award winning author David Russell explains how this Japanese company has transcended its national identity to become a global player, and what that means for everyone else. In a series of one-on-one interviews with senior executives at ORIX companies around the world, readers gain a firsthand glimpse of the inner workings of this "invisible" corporate group that controls hundreds of billions of dollars. Interviews with the company President and Chairman in Tokyo provide rare insight into the thought leaders at the highest levels, and a contribution by the Chairman himself discusses the hard realities of globalization and the keys to success in the coming decade. The key concept that is lost in the Japan vs. China vs. US vs. EU battle is that the business landscape has changed drastically, making national boundaries anachronistic Bertram, Theo M.J. Kerntaken [retail]economie Kerntaken [retail]economie : primair bestemd voor de kwalificatiedossiers manager handel en ondernemer detailhandel in de kwalificatiestructuur detailhandel / auteurs: Theo Bertram, Frans de Esch, Arjo van Santen ; eindredactie: Frans de Esch, Arjo van Santen ; fotografie: Eric Smeets. - 1e druk, 2e oplage. - Stein : Economisch Instituut voor een Winkelorganisatie, pagina's : illustraties ; 25 cm. (Ondernemendleren. Bronboeken). - Eerste uitgave: Met index. ISBN Bronnenboek Retaileconomie is een van de drie bronnenboeken die ontwikkeld is voor de opleiding Ondernemer detailhandel. Er is bewust gekozen voor een traditionele indeling marketing, management en bedrijfseconomie. Dit boek hoort bij de methode Ondernemendleren. Ondernemendleren is een leermethode waarin de competentieontwikkeling van een beginnend beroepsbeoefenaar in de bedrijfstak detailhandel het uitgangspunt is voor de inhoud van het onderwijs. De methode is bestemd voor niveau 1. 2, 3 en 4 van de mbo-detailhandelsopleidingen. 4

5 Non-Fictie Nieuwe Nieuwe business modellen Nieuwe business modellen : samen werken aan waardecreatie / Jan Jonker (red.) ; tekeningen: Marsha Simon. - [Den Haag] : Academic Service, [2014] pagina's : illustraties ; cm. - Deze uitgave is een joint venture van Stichting OCF 2.0 en Academic Service. - Keerzijde titelpagina: redactie en organisatie: Ine Nijland. - Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Duurzaamheid wordt volwassen. Mensen in de samenleving komen in beweging. Ze vinden dat het anders kan én moet. Zo ontstaan initiatieven rond thema's die er toe doen, zoals voedsel, energie en zorg. We noemen dat de opkomst van de WEconomy. Er zijn veel initiatieven, maar deze gaan ook (snel) weer ten onder. Zo verliest de maatschappij kostbare energie van mensen die een transitie naar een andere economie, een andere samenleving, helpen vormgeven. Samen 'werkenderweg' de toekomst van onderop vormgeven betekent een geweldige uitdaging. Duurzaamheid groeit niet aan bomen of struiken, maar moet gewoon door mensen georganiseerd worden, met elkaar en terzake kundig. Dat is lastig. De WEconomy organiseren vraagt om nieuwe manieren van met elkaar omgaan, vraagt om nieuwe transactiemodellen, om nieuwe business modellen. In de afgelopen drie jaar is onderzoek gedaan door Jan Jonker (hoogleraar Duurzaamheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen) met verschillende groepen mensen gewerkt aan onderzoek naar nieuwe business modellen (NBMs). De kern van een NBM is om samen waarde te organiseren en opbrengsten te delen. NBMs bieden een manier van organiseren waarin het niet alleen gaat om geld, maar ook om andere waarden. Een business model dat het mogelijk maakt wederzijds waarde te delen Bertram, Theo M.J. Kerntaken [retail]management Kerntaken [retail]management : primair bestemd voor de kwalificatiedossiers manager handel en ondernemer detailhandel in de kwalificatiestructuur detailhandel / auteurs: Theo Bertram, Frans de Esch, Ron de Ruijter, Ron Eijkenboom, Jo Smeets ; eindredactie: Frans de Esch, Arjo vansanten ; fotografie: Eric Smeets. - 1e druk, 2e oplage. - Stein : Economisch Instituut voor een Winkelorganisatie, pagina's : illustraties ; 25 cm. - (Ondernemendleren. Bronboeken). - Eerste uitgave: Met index. ISBN Bronnenboek Retailmanagement is een van de drie bronnenboeken die ontwikkeld is voor de opleiding Ondernemer detailhandel. Er is bewust gekozen voor een traditionele indeling marketing, management en bedrijfseconomie. Dit boek hoort bij de methode Ondernemendleren. Ondernemendleren is een leermethode waarin de competentieontwikkeling van een beginnend beroepsbeoefenaar in de bedrijfstak detailhandel het uitgangspunt is voor de inhoud van het onderwijs. De methode is bestemd voor niveau 1. 2, 3 en 4 van de mbo-detailhandelsopleidingen. 5

6 Non-Fictie Esch, Frans L.J. de Kerntaken [retail]marketing Kerntaken [retail]marketing : primair bestemd voor de kwalificatiedossiers manager handel en ondernemer detailhandel in de kwalificatiestructuur detailhandel / auteurs: Frans de Esch, Arjo van Santen ; einderedactie: Frans de Esch, Arjo van Santen ; fotografie: Eric Smeets. - 1e druk, 2e oplage. - Stein : Economisch Instituut voor een Winkelorganisatie, pagina's : illustraties ; 25 cm. - (Ondernemendleren. Bronboeken). - Eerste uitgave: Met index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Bronnenboek Retailmarketing is een van de drie bronnenboeken die ontwikkeld is voor de opleiding Ondernemer detailhandel. Er is bewust gekozen voor een traditionele indeling marketing, management en bedrijfseconomie. Dit bronnenboek hoort bij de methode Ondernemendleren. Ondernemendleren is een leermethode waarin de competentieontwikkeling van een beginnend beroepsbeoefenaar in de bedrijfstak detailhandel het uitgangspunt is voor de inhoud van het onderwijs. De methode is bestemd voor niveau 1. 2, 3 en 4 van de mbo-detailhandelsopleidingen Ryan, Damian Understanding digital marketing Understanding digital marketing : marketing strategies for engaging the digital generation / Damian Ryan. - Third edition. - London : Kogan Page, cop XX, 409 pagina's : illustraties ; 24 cm. - 1e druk: Met index. ISBN The world of digital media is changing at a phenomenal pace. Constantly evolving technologies, and the way people are using them, are transforming not just how we access our information but how we interact and communicate with one another on a global scale. Understanding Digital Marketing is a practical, no-nonsense guide to digital marketing channels and strategy. Clear, informative and entertaining it will help readers to: understand and choose online marketing channels to get their products and services to market with detailed chapters on: search; ; social media; mobile; performance marketing; online PR and content marketing; understand the origins of digital marketing; the scale of the current online marketplace and its unfolding opportunities; and the trends that are shaping its future; and achieve the competitive edge to keep them ahead of the pack. One of the bestselling books in the industry, this third edition has been thoroughly revised throughout with more chapters and a deeper, more advanced level of expertise in core areas such as search, analytics, online PR and content marketing. 6

7 Non-Fictie Santen, Arjo van Kerntaken verkoper Kerntaken verkoper : bestemd voor de opleiding verkoper in de beroepsbegeleidende en -opleidende leerroute / auteurs: Arjo van Santen, Theo Bertram, Frans de Esch, Kars Boelens, Jan Hendricks, Ron de Ruijter, Cees Luckhart ; eindredactie: Frans de Esch, Arjo van Santen ; fotografie Eric Smeets. - Vernieuwde druk. - Stein : Economisch Instituut voor een Winkelorganisatie BV, pagina's : illustraties ; 25 cm. (Ondernemendleren. Bronboek). - Met index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Dit bronnenboek is ontwikkeld voor de opleiding Verkoper en hoort bij de methode Ondernemendleren. Ondernemendleren is een leermethode waarin de competentieontwikkeling van een beginnend beroepsbeoefenaar in de bedrijfstak detailhandel het uitgangspunt is voor de inhoud van het onderwijs. De methode is bestemd voor niveau 1. 2, 3 en 4 van de mbodetailhandelsopleidingen Santen, Arjo van Kerntaken verkoopspecialist Kerntaken verkoopspecialist / auteurs: Arjo van Santen, Theo Bertram, Frans de Esch, Kars Boelens, Jan Hendricks, Ron de Ruijter, Cees Luckhardt, Bart Hermans, Jo Smeets ; eindredactie: Frans de Esch, Arjo van Santen. - Herziene druk. - Stein : Economisch Instituut voor een Winkelorganisatie, pagina's : illustraties ; 25 cm. (Ondernemendleren. Bronboeken). - 1e druk: Met index. ISBN Dit bronnenboek is ontwikkeld voor de opleiding Verkoopspecialist en hoort bij de methode Ondernemendleren. Ondernemendleren is een leermethode waarin de competentieontwikkeling van een beginnend beroepsbeoefenaar in de bedrijfstak detailhandel het uitgangspunt is voor de inhoud van het onderwijs. De methode is bestemd voor niveau 1. 2, 3 en 4 van de mbodetailhandelsopleidingen. 7

8 Non-Fictie Berg, Inge Evenementen Evenementen : voor mbo / Inge Berg, Henk Tijssen ; redactie Evelien van Dijk. - Eerste druk, eerste oplage. - Amersfoort : ThiemeMeulenhoff, p : illustraties ; 24 cm. - (Rendement. Profielboeken). - Met register. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : De uitgave Evenementen is het profielboek voor iedere mbo deelnemer die alles wil bgrijpen van evenementen. Aan de hand van de theorie, met herkenbare voorbeelden, stappenplannen en een groot aantal levendige opgaven, leert de deelnemer over de verschillende facetten binnen de evenementenbranche. De onderwerpen die aan bod komen zijn: soorten evenementen, betrokken partijen, evenementenplanning, evenementenmanagement, veiligheid, wettelijke aspecten en het evalueren van evenementen Beaujon, Otto De koekenfabriek De koekenfabriek : honderd jaar lijnolie uit Oudewater / Otto Beaujon. - Bussum : Uitgeverij Thoth, [2014] pagina's : illustraties ; 22 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN De Koekenfabriek is een geschiedenis van ondernemers: drie generaties Verloop en een generatie Brinkers. De fabriek maakte plantaardige olie en veevoer en heeft precies honderd jaar bestaan: van 1880 tot Het bedrijf is gedurende die eeuw steeds de grootste werkgever van Oudewater geweest, en was daarmee een onlosmakelijk onderdeel van de stad. In 1956 verkocht Herman Verloop de Oudewaterse Koekenfabriek aan Brinkers Margarinefabrieken in Zoetermeer. In technisch opzicht was de olieslagerij in Oudewater een bedrijf dat met zijn tijd meeging en zijn aandeel leverde in de ontwikkeling van betere extractiemethoden. Bij de oprichting in 1880 gold het als de grootste oliefabriek van Nederland, dat in die periode meer dan vierhonderd oliemolens en -fabrieken telde. Anno 2014 zijn het er nog zeven. In 1980 sloot Brinkers de fabriek in Oudewater: de landen die de grondstoffen leverden, gingen er zelf olie uit persen en maakten de import bij ons duurder. Uiteindelijk was dat laatste de reden waarom een op zich moderne fabriek na honderd jaar niet meer kostendekkend kon werken en haar deuren moest sluiten. De Koekenfabriek is een historisch en industrieelarcheologisch document over een onderneming, een stad en een bedrijfstak van weleer. 8

9 Non-Fictie Rechtsgeschiedenis Rechtsgeschiedenis verbeeld Rechtsgeschiedenis verbeeld / onder redactie van: Georges Martyn, Paul Brood en Louis Berkvens. - [Arnhem] : Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het OudVaderlandse Recht, pagina's : illustraties, foto's ; 24 cm. - (Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, ISSN ; 16.2 (2014)). - Themanummer ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het tijdschrift Pro memorie. - Met literatuuropgave. - Met samenvattingen in het Engels. ISBN : : 20 Geschiedenis : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Lange tijd was de aandacht voor de band tussen recht en beeld of tussen recht en kunst vooral een gelegenheidszaak. Naar aanleiding van een herdenking of verjaardag werd vaak een tentoonstelling met bijbehorende catalogus gemaakt en daarbij werkten juristen, rechtshistorici en kunsthistorici samen. Deze rijk geïllustreerde uitgave over de meest uiteenlopende aspecten van ons rechtshistorisch verleden laat zien dat er veel is veranderd. In Rechtsgeschiedenis in beeld staan de rechtsiconografie en de rechtsiconologie centraal. Vijftien bijdragen geven de resultaten weer van speurtochten vanuit verschillende disciplines naar de relaties tussen recht en kunst. Die ontdekkingstocht leidt tot pareltjes van rechtscultuur Mensbeelden Mensbeelden en strafrecht Mensbeelden en strafrecht / redactie: Jacques Claessen, Pauline Jacobs, Sonja Meijer, Jannemieke Ouwerkerk ; foto's en fotobewerking: Martin Dijkstra. - Den Haag : Sdu Uitgevers, pagina's : foto's ; 33 cm ISBN In deze uitgave worden bekende en minder bekende personen, allen werkzaam binnen de strafrechtspleging, geïnterviewd over hun beeld van daders en slachtoffers van misdaad. 9

10 Non-Fictie Geenen, Marie-Jose Veroordeeld tot verbondenheid Veroordeeld tot verbondenheid : een onderzoek naar de pedagogische alliantie tussen groepsleiders en jongens in een justitie le jeugdinrichting / Marie-Jose Geenen. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Ook verschenen als proefschrift Open Universiteit, Heerlen. - Met literatuuropgave. - Met samenvatting in het Engels. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Het in dit boek beschreven onderzoek gaat over de alliantie tussen groepsleiders en jongens in een justitiële jeugdinrichting (JJI). Zij brengen een groot deel van de dag door in elkaars gezelschap en zijn veroordeeld tot verbondenheid. In vier deelstudies is onderzocht wat groepsleiders en jongens belangrijk vinden in de omgang met elkaar en wat de vorming van de alliantie beïnvloedt. Dit vanuit de veronderstelling dat een sterke alliantie een voorwaarde is om te werken aan gedragsverandering. In dit boek wordt een model voor de pedagogische alliantie van groepsleiders en jongens in een JJI gepresenteerd. Het brengt alle elementen in beeld die een rol spelen in alliantievorming. Duidelijk wordt in welk complex speelveld van krachten de groepsleider in een JJI werkt. Het vormen en in stand houden van een sterke alliantie met jongens vraagt van de groepsleider maatwerk, een grondhouding van bewustzijn, vrijheid, kwetsbaarheid en respect en een cultuur waarin ruimte is voor afstemming, communicatie en feedback. MarieJosé Geenen is docent en supervisor bij de Academie voor Sociale Studies Breda (ASB) van Avans Hogeschool en onderzoeker bij het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. Zij is op het in dit boek beschreven onderzoek gepromoveerd aan de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen van de Open Universiteit Antokolʹskaja, M.V. Familierecht Familierecht : een introductie / onder redactie van: Wendy Schrama, Masha Antokolskaia ; Masha Antokolskaia, Kees Blankman, Katharina Boele-Woelki, Bart Breederveld, Lieke Coenraad, Caroline Forder, Merel Jonker, Wendy Schrama, Naomi Spalter, Marit Tomassen-Van der Lans. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's ; 24 cm. - (Boom juridische studieboeken). - Met literatuuropgave, register. ISBN In dit boek wordt het Nederlandse personen- en familierecht op heldere wijze uiteengezet. Alle onderwerpen die in Boek 1 BW geregeld zijn, komen aan de orde, aangevuld met het ongehuwd samenwonen. Daarnaast wordt in een afzonderlijk hoofdstuk aandacht besteed aan Europees en internationaal familierecht. Ook komt het familieprocesrecht, dat geregeld is in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, aan de orde. 10

11 Non-Fictie Hedendaagse Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht) Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht) / prof. mr. P. Vlaardingerbroek, mr. K. Blankman, mr. A.P. van der Linden, mw. mr. E.C.C. Punselie, prof. mr. W.M. Schrama. - Zevende druk. Deventer : Kluwer, a Wolters Kluwer business, XXI, 708 pagina's ; 25 cm. - 1e druk: Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, Met literatuuropgave, register. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 06 Huis en Tuin : : Dit boek behandelt het personen- en familierecht, met uitzondering van het huwelijksvermogensrecht. Het personen- en familierecht is - zowel qua wetgeving als rechtspraak - aan voortdurende verandering onderhevig, waardoor een nieuwe, inmiddels zevende, druk noodzakelijk was. De auteurs beogen aan de hand van huidige en toekomstige regelgeving, rechtspraak en internationale verdragen zoals het EVRM en het Verdrag inzake de rechten van het kind, een actueel overzicht te geven van het nu geldende personenen familierecht. Daarbij is in deze uitgave ingegaan op de wijzigingen in het echtscheidingsrecht, zoals de invoering van het duomoederschap, de transgenderwetgeving, de verdere gelijkschakeling van de rechtsgevolgen van het geregistreerd partnerschap met het huwelijk, de herziening van de kinderbeschermingsmaatregelen en de in te voeren Jeugdwet. Het hedendaagse personen- en familierecht is bedoeld als studieboek in het hoger onderwijs (universiteit en HBO) en als handboek voor allen die in de praktijk te maken hebben met het personen- en familierecht, zoals advocaten, rechters, notarissen, ambtenaren van de burgerlijke stand, medewerkers van de raad voor de kinderbescherming en medewerkers in de (justitiële) jeugdzorg en jeugdhulp Huurrecht Huurrecht Huurrecht : de tekst van Boek 7 titel 4 BW voorzien van commentaar / onder redactie van: R.A. Dozy, F. van der Hoek. - Zesde druk. - Deventer : Kluwer, a Wolters Kluwer business, XIII, 459 pagina's ; 19 cm. - (Tekst & commentaar). - 1e druk: Met register. ISBN 'Tekst & Commentaar Huurrecht' geeft een artikelsgewijs overzicht van en commentaar op het in het BW vastgelegde huurrecht en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving. In deze nieuwe editie zijn rechtspraak en wetswijzigingen tot 1 juni 2014 verwerkt. De nadruk ligt op rechtspraak van de Hoge Raad, maar ook de lijn van Europese en de Nederlandse feitenrechters (rechtbank/hof) wordt waar relevant vermeld. Bespreking van het "oude" recht en de overgangsbepalingen is in deze editie vervallen, nu meer dan tien jaar zijn verstreken na de invoering van het "nieuwe" huurrecht. De bepalingen zelf zijn nog wel als bijlage opgenomen. Deze nieuwe editie voorziet de gebruikers van alle relevante huurrechtelijke teksten in een gemakkelijk hanteerbaar formaat. Volgens de vertrouwde Tekst & Commentaar-formule wordt beknopt, maar toereikend uitleg geleverd: per artikel en rubrieksgewijs met verwijzing naar wetsgeschiedenis en rechtspraak. Dezelfde tekst wordt digitaal en regelmatig geactualiseerd aangeboden. 11

12 Non-Fictie Perzie, Mischa van Eigendomsrecht & mediarecht Eigendomsrecht & mediarecht / Mr. M. van Perzie, Mr. T.F. Visser. - Eerste druk. Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : Eigendomsrecht & Mediarecht brengt de lezer díe juridische en functionele kennis bij van intellectuele eigendomsrechten en mediarecht, die nodig is voor de beantwoording van actuele juridische vraagstukken in de creatieve industrie. Zeer geschikt voor creatieve opleidingen in het hoger onderwijs.waarom kiezen voor Eigendomsrecht & Mediarecht? competentiegericht; geschikt voor creatieve opleidingen; goede koppeling tussen theorie en praktijk. In Eigendomsrecht & Mediarechtwordt aandacht besteed aan de privaatrechtelijke regulering van commerciële activiteiten op het gebied van intellectuele eigendomsrechten en mediarecht. Het boek biedt een inleiding en een basis voor verdere verdieping op het gebied van de artistieke eigendomsrechten zoals het auteursrecht, de naburige rechten en het portretrecht, en de industriële eigendomsrechten zoals handelsmerken en octrooien. Tevens wordt aandacht besteed aan het mediarecht. In Eigendomsrecht & Mediarecht worden zowel de theoretische grondslagen als de (oude en nieuwe) praktijkproblemen op doortimmerde en overzichtelijke wijze aan de orde gesteld. Eigendomsrecht & Mediarechtis primair geschreven als studieboek voor creatieve hbo-opleidingen en de creatieve industrie, maar het is tevens geschikt als leerboek of naslagwerk voor andere hogere beroeps- en academische opleidingen en de juridische praktijk 12

13 Non-Fictie Cate, Arthur ten A gentle occupation A gentle occupation : Dutch military operations in Iraq, / Arthur ten Cate, Thijs Brocades Zaalberg. - [Leiden] : Leiden University Press, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index, literatuuropgave. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 19 Nederland : : "A Gentle Occupation" analyses Dutch military operations in the aftermath of the 2003 US-led invasion in Iraq. It raises the question why, in contrast to most allied troops elsewhere in Iraq, Dutch forces in Al Muthanna province met with little resistance and left Iraq self-confident of their ability to deal with this type of stabilisation operations. Using previously classified documents and interviews, Ten Cate and Brocades Zaalberg examine the way the Dutch government consciously framed this mission as different from the American and British occupation and often in contrast to the actual situation on the ground. They unravel the widespread idea of a unique and superior 'Dutch approach', by detailing tactical operations and contextualising the Dutch actions within the larger experiences of the Coalition Forces. Ultimately, the authors argue that despite effective tactical reflexes by Dutch commanders, stability in Al Muthanna was conditions-driven rather than the result of a unique national approach Vesting De Vesting Naarden De Vesting Naarden : een halve eeuw restaureren / redactie Carlos Scheltema. Utrecht : Uitgeverij Matrijs, [2014] pagina's : illustraties ; 29 cm. - Uitgave gemaakt in samenwerking met Stichting de Vesting Naarden. - Met literatuuropgave. ISBN Vijftig jaar geleden werd begonnen met de restauratie van de vestingwerken van Naarden. Daarbij was geen enkele reconstructie nodig, omdat de vestingwerken nog compleet bewaard waren gebleven. Het had echter weinig gescheeld of zij waren als een sta-in-de-weg gesloopt, zoals in heel Europa veel vestingwerken rond steden om die reden zijn verdwenen. De vesting Naarden is een bijzonder geheel van een stad omringd door zeventiendeeeuwse vestingwerken. Onder liefhebbers van verdedigingswerken beroemd. Duizenden burgers en de leden van Kabinetten die jaarlijks de uitvoering van Bachs Matthäus-Passion in Naarden bijwonen, kennen de stad. Miljoenen luchtreizigers zien, voordat zij op Schiphol landen, vanuit de lucht de stad met zijn herkenbare zespuntige vestingwerken als een kristal in het landschap liggen. De afgelopen halve eeuw was voor Nederland een culturele bloeiperiode waarin voldoende middelen beschikbaar waren om ons culturele erfgoed te onderhouden en waar nodig te restaureren. Onzeker is of dit in de nabije toekomst in Naarden zo kan blijven: een reden om deze bloeiperiode blijvend vast te leggen in dit mooie boek. Dit is gedaan door 25 auteurs in hoofdstukken over de vestingwerken en opvattingen over restauratie, over kerkelijke en wereldse gebouwen en monumentale woningen. Alle verschillende onderdelen van deze unieke plaats komen aan bod. 13

14 Non-Fictie Devos, Jan De visie van Freinet De visie van Freinet / Jan Devos. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, pagina's ; 24 cm. - Met bibliografie. ISBN : : 05 Opvoeding en Onderwijs : : : : 05 Opvoeding en Onderwijs : : Dagelijks geven vele leerkrachten binnen diverse Freinetscholen vorm aan hun onderwijspraktijk. Zij beroepen zich hiervoor op het gedachtegoed van Célestin Freinet en trachten met allerlei technieken en leermiddelen kinderen te laten opgroeien tot kritische en solidaire volwassenen. Ze gaan actief aan de slag met vrije teksten, installeren coöperatieve en participatieve overlegvormen, laten de kinderen onderzoeken en experimenteren. Hoewel een aantal technieken bekendheid genieten, is de achterliggende visie van Freinet vaak minder gekend. Dit boek wil een overzicht bieden van de belangrijkste uitgangspunten die aan de basis liggen van de Freinetpedagogie. Het boek sluit af met een kijkwijzer die een individuele leerkracht of een schoolteam in staat stelt om zelf na te gaan in welke mate de eigen werking aansluit bij de uitgangspunten van Freinet Beroepsstandaard De beroepsstandaard voor de gedragsspecialist De beroepsstandaard voor de gedragsspecialist : functieomschrijving, bekwaamheidseisen en ethische code / Commissie Professionalisering van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) ; foto's: Doriekefotografie. - 2e, herziene druk. - [Huizen] : Pica, januari pagina's : illustraties ; 21 cm. - 1e druk: Met literatuuropgave. ISBN De beroepsstandaard voor de gedragsspecialist Functieomschrijving, bekwaamheidseisen en ethische code De taak van de gedragsspecialist binnen het onderwijs is nog volop in ontwikkeling. Het is een brede taak die in de praktijk op verschillende manieren wordt ingevuld. Er zijn gedragsspecialisten die voor de klas staan en daar hun expertise inzetten, gedragsspecialisten die een coachende taak hebben, en gedragsspecialisten die zich vooral met het (zorg)beleid en de invoering ervan bezighouden. De werkgroep Professionalisering van de Landelijke Beroepsgroep voor Gedragsspecialisten (LBgs) heeft de contouren van de taak van deze functionaris vastgelegd in de Beroepsstandaard voor de gedragsspecialist. De beroepsstandaard is uitgewerkt in: een functieomschrijving: in dit deel worden de werkzaamheden en taken beschreven; bekwaamheidseisen: wat moet de gedragsspecialist doen en welke competenties en kennis zijn daarvoor noodzakelijk? en ethische code: die beschrijft welke professionele houding de gedragsspecialist dient aan te nemen. 14

15 Non-Fictie Beroepsstandaard De beroepsstandaard voor de intern begeleider De beroepsstandaard voor de intern begeleider : functieomschrijving, bekwaamheidseisen en ethische code / Commissie Professionalisering van de LBBO ; foto's: Doriekefotografie. - 5e, herziene druk. - [Huizen] : Pica, januari pagina's : illustraties ; 21 cm. - 1e druk: Huizen : Pica ; Prinsenbeek : LBib, Met literatuuropgave. ISBN : : 05 Opvoeding en Onderwijs : : Intern begeleiders worden gezien als de belangrijkste factor als het gaat over de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning van leerlingen in het primair onderwijs. We kennen de intern begeleider in het po in Nederland in diverse verschijningsvormen; coördinerend, coachend, begeleidend. Hoewel het vaak moeilijk is uit te maken of het bij ib'ers om een taak of een functie gaat, worden ze gezien als de spil in de leerlingenondersteuning. In reactie op de vraag naar duidelijkheid rond inhoud van de functie (of taak) presenteert de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) in dit boek een overzicht van eisen waaraan de beroepsuitoefening van intern begeleiders zou moeten voldoen. Deze standaard maakt het mogelijk voor de ib'er om binnen de schoolorganisatie in dialoog te gaan om afstemming te bereiken over de verdeling van de ondersteuningstaken. Deze geactualiseerde beroepsstandaard is uitgewerkt in: Bekwaamheidseisen: wat moet de intern begeleider doen en welke competenties en kennis zijn daarvoor noodzakelijk? Een ethische code geeft de professionele houding van de ib'er weer. Een functieomschrijving: dit geeft aan wat de werkzaamheden van een intern begeleider kunnen zijn. 15

16 Non-Fictie Ligh, Michael Hale The art of memory forensics The art of memory forensics : detecting malware and threats in Windows, Linux and Mac memory / Michael Hale Ligh, Andrew Case, Jamie Levy, AAron Walters. Indianapolis, IN : Wiley, [2014]. - XXIII, 886 pagina's : illustraties ; 24 cm ISBN : : 14 Computers : I : : Bijzonderheden : : 14 Computers : : : 2 DL Memory forensics is the art of analyzing computer memory (RAM) to solve digital crimes. As a follow-up to the best seller Malware Analyst's Cookbook, experts in the fields of malware, security, and digital forensics bring you a step-by-step guide to memory forensics-now the most sought after skill in the digital forensics and incident response fields. Beginning with introductory concepts and moving toward the advanced, The Art of Memory Forensics: Detecting Malware and Threats in Windows, Linux, and Mac Memory is based on a five day training course that the authors have presented to hundreds of students. It is the only book on the market that focuses exclusively on memory forensics and how to deploy such techniques properly. Discover memory forensics techniques: How volatile memory analysis improves digital investigations Proper investigative steps for detecting stealth malware and advanced threats How to use free, open source tools for conducting thorough memory forensics Ways to acquire memory from suspect systems in a forensically sound manner The next era of malware and security breaches are more sophisticated and targeted, and the volatile memory of a computer is often overlooked or destroyed as part of the incident response process Duckett, Jon HTML & CSS HTML & CSS : design and build websites / Jon Duckett. - Indianapolis, IN : John Wiley & Sons, delen : illustraties ; 25 cm. - Met index. - Omvat tevens: Javascript & Jquery / Jon Duckett. ISBN This two-book set combines the titles HTML & CSS: Designing and Building Web Sites and JavaScript & jquery: Interactive Front-End Development. Together these two books form an ideal platform for anyone who wants to master HTML and CSS before stepping up to JavaScript and jquery. HTML & CSS covers structure, text, links, images, tables, forms, useful options, adding style with CSS, fonts, colors, thinking in boxes, styling lists and tables, layouts, grids, and even SEO, Google analytics, ftp, and HTML5. JavaScript & jquery offers an excellent combined introduction to these two technologies using a clear and simple visual approach using diagrams, infographics, and photographs. A handy two-book set that uniquely combines related technologies. Highly visual format and accessible language makes these books highly effective learning tools. Perfect for beginning web designers and front-end developers. 16

17 Non-Fictie Haan, R. De weerkronieken De weerkronieken / R. Haan. - Eerste druk, eerste uitgave. - [Oosthuizen] : [Haan], november pagina's : illustraties ; 25 cm. - Dl. VII: : winters Met literatuuropgave, register. ISBN : 555 : 16 Natuur en Milieu : : : : : Aan het begin van de vijftiger jaren streed men verwoed tegen de pseudovogelpest. In Duitsland richtten coloradokevers grote verwoestingen aan. Het noodweer in West -Europa maakte de dieren in de zomer van 1951 hypernerveus. Toch sprak vooral de watersnoodramp van 1953 boekdelen. Door alle vocht en kou gingen de kalveren ook nog plotseling hoesten. Meer dan eens kwam het tot een 'kachelzomer'. Tijdens de meedogenloze kouinval in de winter van 1956 vroren enkele schapen dood. Vooral in Italie was de 'witte terreur 'heer en meester. Men vocht soms een bittere strijd uit met uitgehongerde wolven. Aan het einde van dit decennium volgde nog een erg warme en droge zomer. Een zomer die leidde tot omvangrijke bos en peelbranden. Nou van al dat soort zaken, dus lees maar snel met mij mee Meire, Patrick Naar een duurzaam rivierbeheer Naar een duurzaam rivierbeheer : hoe herstellen we de ecosysteemdiensten van rivieren? De Schelde als blauwe draad / Patrick Meire en Mark Van Dyck. - Brussel : UPA, [2014] pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave. ISBN Vanouds probeert de mens via dijkenbouw, inpolderingen, rechttrekkingen en uitdiepingen rivieren nóg efficiënter bepaalde behoeften te laten bevredigen. Helaas domineert een eenzijdige aanpak, telkens gericht op de optimalisering van één specifieke ecosysteemdienst. Resultaat: de onmiskenbare voordelen die de menselijke ingrepen in rivieren op korte termijn opleveren, worden ruimschoots overtroffen door de nadelen op langere termijn. Vandaag zijn het ecosysteem en de bijbehorende ecosysteemdiensten van de Schelde en tal van andere rivieren ernstig ontwricht, met dure en verontrustende gevolgen. In dit boek wordt aangegeven hoe we de natuurlijke werking van rivieren duurzaam kunnen herstellen, zonder de huidige maatschappelijke en economische waarden uit het oog te verliezen. Ecologie en economie worden niet als opponenten gezien, maar integendeel als de twee onafscheidelijke zijden van het muntstuk waarmee we welvaart en welzijn kunnen (blijven) kopen. Op die manier is Naar een duurzaam rivierbeheer, waarin de Schelde consequent als voorbeeld fungeert, een pleidooi om de natuur als cruciale maar onvoldoende naar waarde geschatte economische productiefactor te herwaarderen. Of hoe de natuur werkelijk voor iedereen kostbaar is, zelfs voor wie er gevoelsmatig geen cent om geeft. 17

18 Non-Fictie Benedictus, R. Methodiek van begeleiden Methodiek van begeleiden / R. Benedictus, M. van Eijkeren, R.F.M. van Midde, A. Talsma ; inhoudelijke redactie: H. Hautvast-Haaksma, R.F.M. van Midde. - Tweede druk, eerste oplage. - Amersfoort : ThiemeMeulenhoff, pagina's : illustraties, foto's ; 30 cm. - (Traject Welzijn). - 1e druk: Utrecht : ThiemeMeulenhoff, Met register. ISBN : : 02 Lichaam en Gezondheid : : : : 02 Lichaam en Gezondheid : : Deze uitgave methodiek van begeleiden maakt deel uit van de serie Traject Welzijn. Traject Welzijn is een serie leermiddelen speciaal ontwikkeld voor de opleidingen Pedagogisch werker, Medewerker maatschappelijke zorg, Onderwijsassistent, Sociaal-cultureel werker en Sociaal-maatschappelijk dienstverlener van de mbo-sector Welzijn. Die inhouden van alle leermiddelen van Traject Welzijn zijn gebaseerd op de kerntaken, werkprocessen en competenties als geformuleerd in alle kwalificatiedossiers van deze Welzijnsopleidingen. Tevens is in de leermiddelen steeds rekening gehouden met het kwalificatieniveau van de diverse uitstroomrichtingen van de opleidingen. Theorie, beroepsuitoefening en vaardigheden De kracht van Traject Welzijn ligt vooral in de benadering van leerstof vanuit drie invalshoeken: theorie, beroepsuitoefening en vaardigheden. De deelnemer is hierdoor in staat de leerstof te benaderen vanuit zijn eigen leerstijl. Deelnemers met een praktische oriëntatie kunnen startten met werken vanuit een al dan niet gesimuleerde praktijkcontext, terwijl deelnemers met een theoretische oriëntatie kunnen beginnen met de theorie Eijkeren, Marijke van Leefomgeving Leefomgeving / M. van Eijkeren, J. Jacobs, C.E.P. Ruijs, F. van der Steen, C. Telman ; inhoudelijke redactie H. Hautvast-Haaksma, R.F.M. van Midde. - Tweede druk, eerste oplage. - Amersfoort : ThiemeMeulenhoff, pagina's : foto's, illustraties ; 30 cm. - (Traject Welzijn). - 1e druk: Baarn : ThiemeMeulenhoff, Met register. ISBN Deze uitgave Leefomgeving maakt deel uit van de serie Traject Welzijn. Traject Welzijn is een serie leermiddelen speciaal ontwikkeld voor de opleidingen Pedagogisch werker, Medewerker maatschappelijke zorg, Onderwijsassistent, Sociaal-cultureel werker en Sociaal-maatschappelijk dienstverlener van de mbo-sector Welzijn. Die inhouden van alle leermiddelen van Traject Welzijn zijn gebaseerd op de kerntaken, werkprocessen en competenties als geformuleerd in alle kwalificatiedossiers van deze Welzijnsopleidingen. Tevens is in de leermiddelen steeds rekening gehouden met het kwalificatieniveau van de diverse uitstroomrichtingen van de opleidingen. Theorie, beroepsuitoefening en vaardigheden De kracht van Traject Welzijn ligt vooral in de benadering van leerstof vanuit drie invalshoeken: theorie, beroepsuitoefening en vaardigheden. De deelnemer is hierdoor in staat de leerstof te benaderen vanuit zijn eigen leerstijl. Deelnemers met een praktische oriëntatie kunnen startten met werken vanuit een al dan niet gesimuleerde praktijkcontext, terwijl deelnemers met een theoretische oriëntatie kunnen beginnen met de theorie. 18

19 Non-Fictie Sterckx, L. Huwelijksmigratie in Nederland Huwelijksmigratie in Nederland : achtergronden en leefsituatie van huwelijksmigranten / Leen Sterckx, Jaco Dagevos, Willem Huijnk, Jantine van Lisdonk. - Den Haag : Sociaal En Cultureel Planbureau, september pagina's : illustraties ; 24 cm. - (SCP-publicatie ; ) ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 02 Lichaam en Gezondheid : : Als een in Nederland gevestigde man of vrouw een relatie aangaat met een partner van over de grens en het paar besluit samen in Nederland een bestaan op te bouwen, noemen we dat huwelijksmigratie. De buitenlandse partner die voor een duurzame relatie naar Nederland verhuist, is dan de huwelijksmigrant. In deze publicatie brengen we huwelijksmigranten cijfermatig in beeld, maar laten we bovenal henzelf en hun partners aan het woord. Het SCP hield interviews en voerde gesprekken met focusgroepen bestaande uit huwelijksmigranten en partners van uiteenlopende herkomst. Dit rapport is een verslag van hun directe ervaringen. Aan bod komen de motieven van mensen om te kiezen voor een partner over de grens, hun overwegingen om naar Nederland te migreren, hun ervaringen met de migratieprocedure, het stichten van een gezin, het zoeken naar werk en het opbouwen van een leven in Nederland. Ook besteden we aandacht aan de donkere kanten daarvan: het verhoogde risico in aanraking te komen met huiselijk en eer gerelateerd geweld, verlating en huwelijkse gevangenschap Esmonde-White, Miranda Aging backwards Aging backwards : reverse the aging process and look 10 years younger in 30 minutes a day / Miranda Esmonde-White. - First edition. - New York : Harper Wave, pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met index. ISBN Every day, we have a very clear choice: We can grow older or we can grow younger. In recent years the field of aging research has exploded with new clinical findings. Many widely accepted ideas about aging--including those about the inevitability of our declining metabolism, our dying brain cells, and our deteriorating muscles and bones--have been debunked. Today we know that the physical signs of aging are far more a product of lifestyle choices than of calendar years. Aging Backwards offers an exciting and comprehensive plan for actively slowing down and even reversing the aging process through gentle exercise that develops strong, flexible muscles.why focus on strengthening muscles? Because as Miranda Esmonde-White, PBS fitness personality and creator of the Essentrics technique, explains, our muscle cells are the keys to our longevity. The powerhouses of our cells, the mitochondria, keep us looking and feeling young--and muscle cells contain more mitochondria than any other part of our body. If we can keep our mitochondrian fires burning, our muscles--not to mention our bones, hearts, lungs, and skin--can all experience the vitality of youth. 19

20 Non-Fictie Clark, Victoria Dictators' dinners Dictators' dinners : a bad taste guide to entertaining tyrants / Victoria Clark, Melissa Scott. - London : Gilgamesh Publishing, pagina's : foto's ; 23 cm ISBN : : 03 Eten en Drinken : : : : 03 Eten en Drinken : IV : : Might the path to true knowledge of any great dictator lead through his stomach? What did dictators eat? Sometimes simply obscene amounts of the best their nations could offer, but more often their despots' humble origins, or embarrassing medical conditions, or simple lack of interest in or time for food meant their tastes were surprisingly unpretentious - ranging from human flesh, to raw garlic salad, to Quality Street... Dictators Dinners is an investigation into what some of the world's most notorious 20th century despots have enjoyed most at their dinner table, and with whom. Here we learn of their foibles, their eccentricities and their frequent terror of poisoning - something no number of food tasters was ever able to assuage Nauta, Tryntsje Oranjekoek Oranjekoek / Tryntsje Nauta ; tekst redaksje/redactie/editing: Grytsje Klijnstra ; oersetting/vertaling/translation: NoordEkspress, PSvertalingen, Saskia Benedictus, Ytje Hoekstra. - Gorredijk : Bornmeer, [2014] pagina's : hoofdzakelijk foto's ; 31 cm. Tekst in het Fries, Nederlands en Engels. - Met literatuuropgave. ISBN Zoveel Friese bakkers, zoveel oranjekoeken. Een Fries feest is niet compleet zonder oranjekoek. Het zoete banket kent een lange historie en is uitgegroeid tot een feestelijk symbool. Maar zoals 'dé Fries' niet bestaat, heeft ook dé oranjekoek vele verschijningsvormen. In een tot fotostudio omgebouwd busje is beeldend kunstenaar Tryntsje Nauta op bezoek geweest bij alle drieënnegentig Friese bakkers om hun oranjekoek te documenteren. Safolle bakkers, safolle oranjekoeken. In Frysk feest is net kompleet sûnder oranjekoeke. It swiete banket hat in lange histoarje en is útgroeid ta in feestlik symboal. Mar sa as 'dè Fries' net bestiet, hat ek dè oranjekoeke in soad ferskiningsfoarmen. Yn in ta fotostudio omboud buske gie keunstner Tryntsje Nauta op besite by alle trijeennjoggentich bakkers om harren oranjekoeke te fotografearjen. 20

IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn

IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn Non-Fictie - 100 2014-32-5765 IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn Heidegger, denken en danken, geven en zijn / Samuel IJsseling ; redactie Henk Hoeks. - Nijmegen : Vantilt, [2015].

Nadere informatie

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Non-Fictie - 000 2015-24-3246 Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Museums, migration and cultural diversity : Swedish museums in tune with the times? / Christina Johansson. -

Nadere informatie

Pattyn, Bart Media en mentaliteit

Pattyn, Bart Media en mentaliteit Non-Fictie - 000 2014-15-0201 Pattyn, Bart Media en mentaliteit Media en mentaliteit / Bart Pattyn. - Leuven : LannooCampus, [2014]. - 284 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Kimmerle, H. Filosofie van het verstaan

Kimmerle, H. Filosofie van het verstaan Non-Fictie - 100 2014-32-5611 Kimmerle, H. Filosofie van het verstaan Filosofie van het verstaan : een dialoog / Heinz Kimmerle & Renate Schepen. Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, 2014. - 143 pagina's ;

Nadere informatie

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Vos, F. De praktijk als gids

Vos, F. De praktijk als gids Non-Fictie 300-330 2013-40-3454 Vos, F. De praktijk als gids De praktijk als gids : verkenning van sleutelvariabelen voor vernieuwing in de Wmo / Frans Vos, Heleen Rijnkels en Kyelle Mintzis. - Den Haag

Nadere informatie

Rijnja, Guido Kleur bekennen

Rijnja, Guido Kleur bekennen Non-Fictie - 000 2014-41-4936 Rijnja, Guido Kleur bekennen Kleur bekennen : overheidscommunicatie in vijf spanningsbogen / Guido Rijnja, Vera de Witte ; eindredactie: Lies Meiboom. - Amsterdam : Adfo Groep,

Nadere informatie

Luyn, A.H. van Omwille van het Evangelie

Luyn, A.H. van Omwille van het Evangelie Non-Fictie - 200 2014-52-0711 Luyn, A.H. van Omwille van het Evangelie Omwille van het Evangelie / Mgr. A.H. van Luyn s.d.b. - Baarn : Adveniat, [2015]. 196 pagina's ; 22 cm. - Ondertitel op omslag: preken

Nadere informatie

Weeks, Marcus Philosophy in minutes

Weeks, Marcus Philosophy in minutes Non-Fictie - 100 2014-47-2845 Weeks, Marcus Philosophy in minutes Philosophy in minutes / Marcus Weeks. - London : Quercus, 2014. - 415 pagina's : illustraties ; 13 cm. - Ondertitel op omslag: 200 key

Nadere informatie

Mooij, Gabor Meer doen met public relations

Mooij, Gabor Meer doen met public relations Non-Fictie - 000 2013-34-5738 Mooij, Gabor Meer doen met public relations Meer doen met public relations / Gabor Mooij ; coo rdinatie/fondsredactie: Ingrid Lenting. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet,

Nadere informatie

Wright, Alex Cataloging the world

Wright, Alex Cataloging the world Non-Fictie - 000 2015-12-1733 Wright, Alex Cataloging the world Cataloging the world : Paul Otlet and the birth of the information age / Alex Wright. New York : Oxford University Press, [2014]. - 350 pagina's

Nadere informatie

Weterings, E.J. Gommert de Kok

Weterings, E.J. Gommert de Kok Non-Fictie - 000 2014-14-5662 Weterings, E.J. Gommert de Kok Gommert de Kok : journalist / Eric-Jan Weterings ; tekstredactie Tekstbureau Thea Nijbakker. - Vlissingen : Den Boer de Ruiter, [2014]. - 164

Nadere informatie

Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000

Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000 Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000 2014-17-1396 Burssens, Dieter Preventie morgen Preventie morgen : bouwstenen voor een goede praktijk / Peter Goris, Bie Melis, Bie Melis & Nicole Vettenburg (red.).

Nadere informatie

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Non-Fictie - 000 2014-10-2721 Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Wetenschappers in beeld : van YouTube tot talkshow / Jeanine de Bruin, Lennart Wesel. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, 2014. -

Nadere informatie

Making The making of the humanities

Making The making of the humanities Non-Fictie - 000 2014-17-1413 Making The making of the humanities The making of the humanities. - Amsterdam : Amsterdam University Press, [2014]. 715 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Vol. III: The modern

Nadere informatie

Global Global standards and publications

Global Global standards and publications Non-Fictie - 000 2012-24-2555 Global Global standards and publications Global standards and publications : edition 2012/2013 / [eds.: Jane Chittenden... et al.]. - Second edition, first impression. - [Zaltbommel]

Nadere informatie

Contemporary Contemporary culture

Contemporary Contemporary culture Non-Fictie - 000 2013-02-0705 Contemporary Contemporary culture Contemporary culture : new directions in arts and humanities research / ed. by Judith Thissen, Robert Zwijnenberg and Kitty Zijlmans. - [Amsterdam]

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Oldfield, Molly The secret museum

Oldfield, Molly The secret museum Non-Fictie - 000 2014-01-1744 Oldfield, Molly The secret museum The secret museum / Molly Oldfield ; editor Craig Adams ; illustrations Hennie Haworth. - London : Collins, 2013. - 351 pagina's : illustraties

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

Need to know voor professionals

Need to know voor professionals Need to know voor professionals Fondscatalogus 2011 Studieboek Bestseller Nieuw Up to Date IT-management Enterprise-architectuur Projectmanagement Businessmanagement www.vanharen.net Dit zijn onze belangrijkste

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

Vernieuwing in productontwikkeling

Vernieuwing in productontwikkeling Vernieuwing in productontwikkeling strategie voor de toekomst Redactie: ir. Arie Korbijn STT 62 Vernieuwing in productontwikkeling De Stichting Toekomstbeeld der Techniek is in 1968 opgericht door het

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 8. Meten van cultuur. Introductie 253. Leerkern 254. Zelftoets 280. Terugkoppeling 281. Literatuur 284

Inhoud leereenheid 8. Meten van cultuur. Introductie 253. Leerkern 254. Zelftoets 280. Terugkoppeling 281. Literatuur 284 Inhoud leereenheid 8 Meten van cultuur Introductie 253 Leerkern 254 1 Het raamwerk van Geert Hofstede 254 1.1 PDI of machtafstand 258 1.2 IDV of individualisme 259 1.3 MAS of masculiniteit 260 1.4 UAI

Nadere informatie

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland VideoDagen 20 Dagdelen - 55 Video s - 60 uur studieplezier Exclusieve videovertoning voor en door de studenten van de ACC Zie onze site of mailings voor actuele data en plaatsen. Onderwerpen: Life Coaching

Nadere informatie

Huygens ING. Jaarverslag 2012

Huygens ING. Jaarverslag 2012 Huygens ING Jaarverslag 2012 Huygens ING: Op koers Huygens ING: On course Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, of kortweg: Huygens ING, is een instituut van de KNAW. Het instituut is per

Nadere informatie