Lost Lost in translation?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lost Lost in translation?"

Transcriptie

1 Non-Fictie Lost Lost in translation? Lost in translation? : de (ex-)gedetineerde in de participatiesamenleving / onder redactie van Theo W.A. de Wit, Reijer J. de Vries & Ryan van Eijk. - Nijmegen : Wolf Legal Publishers (WLP), pagina's ; 24 cm. - (Publicatiereeks van het Centrum voor Justitiepastoraat ; deel 6). - Bijdragen aan een congres, gehouden op 2 oktober 2014 Tilburg, ter gelegenheid van het eerste lustrum van het Centrum voor Justitiepastoraat (CJP). ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : 264 : : 'participatiesamenleving' kansen voor (ex-)gedetineerden die een nieuw leven willen beginnen? En hoe kunnen de geestelijke verzorging bij justitie enerzijds en de nazorgorganisaties en (migranten)kerken anderzijds hieraan bijdragen? Deze vragen stonden centraal tijdens het eerste lustrumcongres van het Centrum voor Justitiepastoraat. De verschillende bijdragen aan dit congres zijn gepubliceerd in het eerste deel van deze lustrumbundel. Hiermee levert het Centrum een bijdrage aan het maatschappelijk debat over de participatiesamenleving vanuit het oogpunt van de geestelijke verzorging. Het tweede deel van de bundel geeft een beeld van een van de taken van het justitiepastoraat, namelijk de verzorging van de kerkdienst in justitiële inrichtingen. De deelname aan de (zondagse) vieringen vormt een belangrijke schakel tussen de zorg voor gedetineerden in de bajes en de nazorg door geloofsgemeenschappen na detentie. De werelden binnen en buiten de muren verschillen sterk qua taal en cultuur. De terugkeer in de samenleving kan ervaren worden als Lost in Translation. Het behoort tot de deskundigheid van de geestelijk verzorger om als tolk en gids de verschillende werelden van Bijbel en liturgie, van de gedetineerden en van de samenleving met elkaar in verbinding te brengen Arminius, Jacobus De Arminiaanse vredeskerk De Arminiaanse vredeskerk : redevoeringen van Jacobus Arminius (1606) en Simon Episcopius (1618) over de onderlinge verdraagzaamheid van christenen / ingeleid en vertaald door Simon Vuyk. - Hilversum : Verloren, pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met Simon Vuyk bibliografie. ISBN Aan het eind van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw vlogen Nederlandse protestanten elkaar in de haren over de vraag in hoeverre God van tevoren het menselijk lot en de afloop van zijn bestaan in hemel of hel had bepaald. Was alles voorbeschikt of niet? En was het geoorloofd daar verschillend over te denken in de ene protestantse kerk die in de maak was? De Leidse theoloog Jacobus Arminius ( ) pleitte voor ruimte bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen. Hij streefde naar een kerk van vrede en verzoening die dissidenten niet veroordeelde. Toen in 1619 zijn gezichtspunt op de Synode van Dordrecht werd veroordeeld, verdedigde zijn opvolger Simon Episcopius ( ) de zaak der arminianen of remonstranten. De redes van deze mannen, hier gepresenteerd in modern Nederlands, hebben bijgedragen aan het pleidooi voor vrijheid en verdraagzaamheid in zaken van godsdienst en geweten. 1

2 Non-Fictie Midde, R.F.M. van Burger en werknemer Burger en werknemer / R.F.M. van Midde, E. van Soest, A.C. Verhoef ; inhoudelijke redactie H. Hautvast-Haaksma, R.F.M. van Midde. - Tweede druk, eerste oplage. Amersfoort : ThiemeMeulenhoff, pagina's : illustraties, foto's ; 30 cm. (Traject Welzijn). - 1e druk: Baarn : ThiemeMeulenhoff, Met register. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : 304 : 10 Mens en Maatschappij : : Deze uitgave burger en werknemer maakt deel uit van de serie Traject Welzijn. Traject Welzijn is een serie leermiddelen speciaal ontwikkeld voor de opleidingen Pedagogisch werker, Medewerker maatschappelijke zorg, Onderwijsassistent, Sociaal-cultureel werker en Sociaal-maatschappelijk dienstverlener van de mbo-sector Welzijn. Die inhouden van alle leermiddelen van Traject Welzijn zijn gebaseerd op de kerntaken, werkprocessen en competenties als geformuleerd in alle kwalificatiedossiers van deze Welzijnsopleidingen. Tevens is in de leermiddelen steeds rekening gehouden met het kwalificatieniveau van de diverse uitstroomrichtingen van de opleidingen. Theorie, beroepsuitoefening en vaardigheden De kracht van Traject Welzijn ligt vooral in de benadering van leerstof vanuit drie invalshoeken: theorie, beroepsuitoefening en vaardigheden. De deelnemer is hierdoor in staat de leerstof te benaderen vanuit zijn eigen leerstijl. Deelnemers met een praktische oriëntatie kunnen startten met werken vanuit een al dan niet gesimuleerde praktijkcontext, terwijl deelnemers met een theoretische oriëntatie kunnen beginnen met de theorie Eijkeren, Marijke van Orie ntatie op sociaal-agogische werk Orie ntatie op sociaal-agogische werk / M. van Eijkeren ; inhoudelijke redactie H. Hautvast-Haaksma, R.F.M. van Midde. - Tweede druk, eerste oplage. - Amersfoort : ThiemeMeulenhoff, pagina's : foto's ; 30 cm. - (Traject Welzijn). - 1e druk: Utrecht : ThiemeMeulenhoff, Met register. ISBN Deze uitgave Orientatie op sociaal agogisch werk maakt deel uit van de serie Traject Welzijn. Traject Welzijn is een serie leermiddelen speciaal ontwikkeld voor de opleidingen Pedagogisch werker, Medewerker maatschappelijke zorg, Onderwijsassistent, Sociaal-cultureel werker en Sociaal-maatschappelijk dienstverlener van de mbo-sector Welzijn. Die inhouden van alle leermiddelen van Traject Welzijn zijn gebaseerd op de kerntaken, werkprocessen en competenties als geformuleerd in alle kwalificatiedossiers van deze Welzijnsopleidingen. Tevens is in de leermiddelen steeds rekening gehouden met het kwalificatieniveau van de diverse uitstroomrichtingen van de opleidingen. Theorie, beroepsuitoefening en vaardigheden De kracht van Traject Welzijn ligt vooral in de benadering van leerstof vanuit drie invalshoeken: theorie, beroepsuitoefening en vaardigheden. De deelnemer is hierdoor in staat de leerstof te benaderen vanuit zijn eigen leerstijl. Deelnemers met een praktische oriëntatie kunnen startten met werken vanuit een al dan niet gesimuleerde praktijkcontext, terwijl deelnemers met een theoretische oriëntatie kunnen beginnen met de theorie. 2

3 Non-Fictie Harvey, David Seventeen contradictions and the end of capitalism Seventeen contradictions and the end of capitalism / David Harvey. - London : Profile Books, XIV, 338 pagina's ; 23 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : Europa 337 : I : : You thought capitalism was permanent? Think again. David Harvey unravels the contradictions at the heart of capitalism - its drive, for example, to accumulate capital beyond the means of investing it, its imperative to use the cheapest methods of production that leads to consumers with no means of consumption, and its compulsion to exploit nature to the point of extinction. These are the tensions which underpin the persistence of mass unemployment, the downward spirals of Europe and Japan, and the unstable lurches forward of China and India. Not that the contradictions of capital are all bad: they can lead to the innovations that make capitalism resilient and, it seems, permanent. Yet appearances can deceive: while many of capital's contradictions can be managed, others will be fatal to our society. This new book is both an incisive guide to the world around us and a manifesto for change Regulating Regulating political parties Regulating political parties : European democracies in comparative perspective / edited by Ingrid van Biezen & Hans-Martien ten Napel. - [Leiden] : Leiden University Press, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index, literatuuropgave. ISBN "Regulating Political Parties" provides a novel and valuable contribution to the existing literature on political parties by discussing the various dimensions of party law and regulation, in Europe and other regions of the world. To what extent are political parties legitimate objects of state regulation? What are the dilemmas of regulating political finance? To what extent are parties accorded a formal constitutional status? What are the consequences of legal bans on political parties? How do legal arrangements affect parties representing ethnic minorities? These and related questions are discussed and examined from both theoretical and empirical perspectives. By bringing together international experts from the disciplines of law and political science, this volume thus addresses from an interdisciplinary and comparative point of view what has long been a notable lacuna in the study of political parties. 3

4 Non-Fictie Russell, David W. Good risks Good risks : discovering the secrets to ORIX's 50 years of success / David W. Russell ; epilogue by Yoshihiko Miyauchi, chairman, ORIX Corporation. - Singapore : WIley, [2014]. - XI, 206 pagina's ; 24 cm. - Met index. ISBN : 345 : 10 Mens en Maatschappij : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Get inside Japan's invisible behemoth to see the future of global business Good Risks is a fascinating insight into ORIX, a global giant whose business empire straddles the world, but which has managed to remain out of the media spotlight for half a century. Award winning author David Russell explains how this Japanese company has transcended its national identity to become a global player, and what that means for everyone else. In a series of one-on-one interviews with senior executives at ORIX companies around the world, readers gain a firsthand glimpse of the inner workings of this "invisible" corporate group that controls hundreds of billions of dollars. Interviews with the company President and Chairman in Tokyo provide rare insight into the thought leaders at the highest levels, and a contribution by the Chairman himself discusses the hard realities of globalization and the keys to success in the coming decade. The key concept that is lost in the Japan vs. China vs. US vs. EU battle is that the business landscape has changed drastically, making national boundaries anachronistic Bertram, Theo M.J. Kerntaken [retail]economie Kerntaken [retail]economie : primair bestemd voor de kwalificatiedossiers manager handel en ondernemer detailhandel in de kwalificatiestructuur detailhandel / auteurs: Theo Bertram, Frans de Esch, Arjo van Santen ; eindredactie: Frans de Esch, Arjo van Santen ; fotografie: Eric Smeets. - 1e druk, 2e oplage. - Stein : Economisch Instituut voor een Winkelorganisatie, pagina's : illustraties ; 25 cm. (Ondernemendleren. Bronboeken). - Eerste uitgave: Met index. ISBN Bronnenboek Retaileconomie is een van de drie bronnenboeken die ontwikkeld is voor de opleiding Ondernemer detailhandel. Er is bewust gekozen voor een traditionele indeling marketing, management en bedrijfseconomie. Dit boek hoort bij de methode Ondernemendleren. Ondernemendleren is een leermethode waarin de competentieontwikkeling van een beginnend beroepsbeoefenaar in de bedrijfstak detailhandel het uitgangspunt is voor de inhoud van het onderwijs. De methode is bestemd voor niveau 1. 2, 3 en 4 van de mbo-detailhandelsopleidingen. 4

5 Non-Fictie Nieuwe Nieuwe business modellen Nieuwe business modellen : samen werken aan waardecreatie / Jan Jonker (red.) ; tekeningen: Marsha Simon. - [Den Haag] : Academic Service, [2014] pagina's : illustraties ; cm. - Deze uitgave is een joint venture van Stichting OCF 2.0 en Academic Service. - Keerzijde titelpagina: redactie en organisatie: Ine Nijland. - Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Duurzaamheid wordt volwassen. Mensen in de samenleving komen in beweging. Ze vinden dat het anders kan én moet. Zo ontstaan initiatieven rond thema's die er toe doen, zoals voedsel, energie en zorg. We noemen dat de opkomst van de WEconomy. Er zijn veel initiatieven, maar deze gaan ook (snel) weer ten onder. Zo verliest de maatschappij kostbare energie van mensen die een transitie naar een andere economie, een andere samenleving, helpen vormgeven. Samen 'werkenderweg' de toekomst van onderop vormgeven betekent een geweldige uitdaging. Duurzaamheid groeit niet aan bomen of struiken, maar moet gewoon door mensen georganiseerd worden, met elkaar en terzake kundig. Dat is lastig. De WEconomy organiseren vraagt om nieuwe manieren van met elkaar omgaan, vraagt om nieuwe transactiemodellen, om nieuwe business modellen. In de afgelopen drie jaar is onderzoek gedaan door Jan Jonker (hoogleraar Duurzaamheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen) met verschillende groepen mensen gewerkt aan onderzoek naar nieuwe business modellen (NBMs). De kern van een NBM is om samen waarde te organiseren en opbrengsten te delen. NBMs bieden een manier van organiseren waarin het niet alleen gaat om geld, maar ook om andere waarden. Een business model dat het mogelijk maakt wederzijds waarde te delen Bertram, Theo M.J. Kerntaken [retail]management Kerntaken [retail]management : primair bestemd voor de kwalificatiedossiers manager handel en ondernemer detailhandel in de kwalificatiestructuur detailhandel / auteurs: Theo Bertram, Frans de Esch, Ron de Ruijter, Ron Eijkenboom, Jo Smeets ; eindredactie: Frans de Esch, Arjo vansanten ; fotografie: Eric Smeets. - 1e druk, 2e oplage. - Stein : Economisch Instituut voor een Winkelorganisatie, pagina's : illustraties ; 25 cm. - (Ondernemendleren. Bronboeken). - Eerste uitgave: Met index. ISBN Bronnenboek Retailmanagement is een van de drie bronnenboeken die ontwikkeld is voor de opleiding Ondernemer detailhandel. Er is bewust gekozen voor een traditionele indeling marketing, management en bedrijfseconomie. Dit boek hoort bij de methode Ondernemendleren. Ondernemendleren is een leermethode waarin de competentieontwikkeling van een beginnend beroepsbeoefenaar in de bedrijfstak detailhandel het uitgangspunt is voor de inhoud van het onderwijs. De methode is bestemd voor niveau 1. 2, 3 en 4 van de mbo-detailhandelsopleidingen. 5

6 Non-Fictie Esch, Frans L.J. de Kerntaken [retail]marketing Kerntaken [retail]marketing : primair bestemd voor de kwalificatiedossiers manager handel en ondernemer detailhandel in de kwalificatiestructuur detailhandel / auteurs: Frans de Esch, Arjo van Santen ; einderedactie: Frans de Esch, Arjo van Santen ; fotografie: Eric Smeets. - 1e druk, 2e oplage. - Stein : Economisch Instituut voor een Winkelorganisatie, pagina's : illustraties ; 25 cm. - (Ondernemendleren. Bronboeken). - Eerste uitgave: Met index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Bronnenboek Retailmarketing is een van de drie bronnenboeken die ontwikkeld is voor de opleiding Ondernemer detailhandel. Er is bewust gekozen voor een traditionele indeling marketing, management en bedrijfseconomie. Dit bronnenboek hoort bij de methode Ondernemendleren. Ondernemendleren is een leermethode waarin de competentieontwikkeling van een beginnend beroepsbeoefenaar in de bedrijfstak detailhandel het uitgangspunt is voor de inhoud van het onderwijs. De methode is bestemd voor niveau 1. 2, 3 en 4 van de mbo-detailhandelsopleidingen Ryan, Damian Understanding digital marketing Understanding digital marketing : marketing strategies for engaging the digital generation / Damian Ryan. - Third edition. - London : Kogan Page, cop XX, 409 pagina's : illustraties ; 24 cm. - 1e druk: Met index. ISBN The world of digital media is changing at a phenomenal pace. Constantly evolving technologies, and the way people are using them, are transforming not just how we access our information but how we interact and communicate with one another on a global scale. Understanding Digital Marketing is a practical, no-nonsense guide to digital marketing channels and strategy. Clear, informative and entertaining it will help readers to: understand and choose online marketing channels to get their products and services to market with detailed chapters on: search; ; social media; mobile; performance marketing; online PR and content marketing; understand the origins of digital marketing; the scale of the current online marketplace and its unfolding opportunities; and the trends that are shaping its future; and achieve the competitive edge to keep them ahead of the pack. One of the bestselling books in the industry, this third edition has been thoroughly revised throughout with more chapters and a deeper, more advanced level of expertise in core areas such as search, analytics, online PR and content marketing. 6

7 Non-Fictie Santen, Arjo van Kerntaken verkoper Kerntaken verkoper : bestemd voor de opleiding verkoper in de beroepsbegeleidende en -opleidende leerroute / auteurs: Arjo van Santen, Theo Bertram, Frans de Esch, Kars Boelens, Jan Hendricks, Ron de Ruijter, Cees Luckhart ; eindredactie: Frans de Esch, Arjo van Santen ; fotografie Eric Smeets. - Vernieuwde druk. - Stein : Economisch Instituut voor een Winkelorganisatie BV, pagina's : illustraties ; 25 cm. (Ondernemendleren. Bronboek). - Met index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Dit bronnenboek is ontwikkeld voor de opleiding Verkoper en hoort bij de methode Ondernemendleren. Ondernemendleren is een leermethode waarin de competentieontwikkeling van een beginnend beroepsbeoefenaar in de bedrijfstak detailhandel het uitgangspunt is voor de inhoud van het onderwijs. De methode is bestemd voor niveau 1. 2, 3 en 4 van de mbodetailhandelsopleidingen Santen, Arjo van Kerntaken verkoopspecialist Kerntaken verkoopspecialist / auteurs: Arjo van Santen, Theo Bertram, Frans de Esch, Kars Boelens, Jan Hendricks, Ron de Ruijter, Cees Luckhardt, Bart Hermans, Jo Smeets ; eindredactie: Frans de Esch, Arjo van Santen. - Herziene druk. - Stein : Economisch Instituut voor een Winkelorganisatie, pagina's : illustraties ; 25 cm. (Ondernemendleren. Bronboeken). - 1e druk: Met index. ISBN Dit bronnenboek is ontwikkeld voor de opleiding Verkoopspecialist en hoort bij de methode Ondernemendleren. Ondernemendleren is een leermethode waarin de competentieontwikkeling van een beginnend beroepsbeoefenaar in de bedrijfstak detailhandel het uitgangspunt is voor de inhoud van het onderwijs. De methode is bestemd voor niveau 1. 2, 3 en 4 van de mbodetailhandelsopleidingen. 7

8 Non-Fictie Berg, Inge Evenementen Evenementen : voor mbo / Inge Berg, Henk Tijssen ; redactie Evelien van Dijk. - Eerste druk, eerste oplage. - Amersfoort : ThiemeMeulenhoff, p : illustraties ; 24 cm. - (Rendement. Profielboeken). - Met register. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : De uitgave Evenementen is het profielboek voor iedere mbo deelnemer die alles wil bgrijpen van evenementen. Aan de hand van de theorie, met herkenbare voorbeelden, stappenplannen en een groot aantal levendige opgaven, leert de deelnemer over de verschillende facetten binnen de evenementenbranche. De onderwerpen die aan bod komen zijn: soorten evenementen, betrokken partijen, evenementenplanning, evenementenmanagement, veiligheid, wettelijke aspecten en het evalueren van evenementen Beaujon, Otto De koekenfabriek De koekenfabriek : honderd jaar lijnolie uit Oudewater / Otto Beaujon. - Bussum : Uitgeverij Thoth, [2014] pagina's : illustraties ; 22 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN De Koekenfabriek is een geschiedenis van ondernemers: drie generaties Verloop en een generatie Brinkers. De fabriek maakte plantaardige olie en veevoer en heeft precies honderd jaar bestaan: van 1880 tot Het bedrijf is gedurende die eeuw steeds de grootste werkgever van Oudewater geweest, en was daarmee een onlosmakelijk onderdeel van de stad. In 1956 verkocht Herman Verloop de Oudewaterse Koekenfabriek aan Brinkers Margarinefabrieken in Zoetermeer. In technisch opzicht was de olieslagerij in Oudewater een bedrijf dat met zijn tijd meeging en zijn aandeel leverde in de ontwikkeling van betere extractiemethoden. Bij de oprichting in 1880 gold het als de grootste oliefabriek van Nederland, dat in die periode meer dan vierhonderd oliemolens en -fabrieken telde. Anno 2014 zijn het er nog zeven. In 1980 sloot Brinkers de fabriek in Oudewater: de landen die de grondstoffen leverden, gingen er zelf olie uit persen en maakten de import bij ons duurder. Uiteindelijk was dat laatste de reden waarom een op zich moderne fabriek na honderd jaar niet meer kostendekkend kon werken en haar deuren moest sluiten. De Koekenfabriek is een historisch en industrieelarcheologisch document over een onderneming, een stad en een bedrijfstak van weleer. 8

9 Non-Fictie Rechtsgeschiedenis Rechtsgeschiedenis verbeeld Rechtsgeschiedenis verbeeld / onder redactie van: Georges Martyn, Paul Brood en Louis Berkvens. - [Arnhem] : Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het OudVaderlandse Recht, pagina's : illustraties, foto's ; 24 cm. - (Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, ISSN ; 16.2 (2014)). - Themanummer ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het tijdschrift Pro memorie. - Met literatuuropgave. - Met samenvattingen in het Engels. ISBN : : 20 Geschiedenis : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Lange tijd was de aandacht voor de band tussen recht en beeld of tussen recht en kunst vooral een gelegenheidszaak. Naar aanleiding van een herdenking of verjaardag werd vaak een tentoonstelling met bijbehorende catalogus gemaakt en daarbij werkten juristen, rechtshistorici en kunsthistorici samen. Deze rijk geïllustreerde uitgave over de meest uiteenlopende aspecten van ons rechtshistorisch verleden laat zien dat er veel is veranderd. In Rechtsgeschiedenis in beeld staan de rechtsiconografie en de rechtsiconologie centraal. Vijftien bijdragen geven de resultaten weer van speurtochten vanuit verschillende disciplines naar de relaties tussen recht en kunst. Die ontdekkingstocht leidt tot pareltjes van rechtscultuur Mensbeelden Mensbeelden en strafrecht Mensbeelden en strafrecht / redactie: Jacques Claessen, Pauline Jacobs, Sonja Meijer, Jannemieke Ouwerkerk ; foto's en fotobewerking: Martin Dijkstra. - Den Haag : Sdu Uitgevers, pagina's : foto's ; 33 cm ISBN In deze uitgave worden bekende en minder bekende personen, allen werkzaam binnen de strafrechtspleging, geïnterviewd over hun beeld van daders en slachtoffers van misdaad. 9

10 Non-Fictie Geenen, Marie-Jose Veroordeeld tot verbondenheid Veroordeeld tot verbondenheid : een onderzoek naar de pedagogische alliantie tussen groepsleiders en jongens in een justitie le jeugdinrichting / Marie-Jose Geenen. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Ook verschenen als proefschrift Open Universiteit, Heerlen. - Met literatuuropgave. - Met samenvatting in het Engels. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Het in dit boek beschreven onderzoek gaat over de alliantie tussen groepsleiders en jongens in een justitiële jeugdinrichting (JJI). Zij brengen een groot deel van de dag door in elkaars gezelschap en zijn veroordeeld tot verbondenheid. In vier deelstudies is onderzocht wat groepsleiders en jongens belangrijk vinden in de omgang met elkaar en wat de vorming van de alliantie beïnvloedt. Dit vanuit de veronderstelling dat een sterke alliantie een voorwaarde is om te werken aan gedragsverandering. In dit boek wordt een model voor de pedagogische alliantie van groepsleiders en jongens in een JJI gepresenteerd. Het brengt alle elementen in beeld die een rol spelen in alliantievorming. Duidelijk wordt in welk complex speelveld van krachten de groepsleider in een JJI werkt. Het vormen en in stand houden van een sterke alliantie met jongens vraagt van de groepsleider maatwerk, een grondhouding van bewustzijn, vrijheid, kwetsbaarheid en respect en een cultuur waarin ruimte is voor afstemming, communicatie en feedback. MarieJosé Geenen is docent en supervisor bij de Academie voor Sociale Studies Breda (ASB) van Avans Hogeschool en onderzoeker bij het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. Zij is op het in dit boek beschreven onderzoek gepromoveerd aan de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen van de Open Universiteit Antokolʹskaja, M.V. Familierecht Familierecht : een introductie / onder redactie van: Wendy Schrama, Masha Antokolskaia ; Masha Antokolskaia, Kees Blankman, Katharina Boele-Woelki, Bart Breederveld, Lieke Coenraad, Caroline Forder, Merel Jonker, Wendy Schrama, Naomi Spalter, Marit Tomassen-Van der Lans. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's ; 24 cm. - (Boom juridische studieboeken). - Met literatuuropgave, register. ISBN In dit boek wordt het Nederlandse personen- en familierecht op heldere wijze uiteengezet. Alle onderwerpen die in Boek 1 BW geregeld zijn, komen aan de orde, aangevuld met het ongehuwd samenwonen. Daarnaast wordt in een afzonderlijk hoofdstuk aandacht besteed aan Europees en internationaal familierecht. Ook komt het familieprocesrecht, dat geregeld is in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, aan de orde. 10

11 Non-Fictie Hedendaagse Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht) Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht) / prof. mr. P. Vlaardingerbroek, mr. K. Blankman, mr. A.P. van der Linden, mw. mr. E.C.C. Punselie, prof. mr. W.M. Schrama. - Zevende druk. Deventer : Kluwer, a Wolters Kluwer business, XXI, 708 pagina's ; 25 cm. - 1e druk: Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, Met literatuuropgave, register. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 06 Huis en Tuin : : Dit boek behandelt het personen- en familierecht, met uitzondering van het huwelijksvermogensrecht. Het personen- en familierecht is - zowel qua wetgeving als rechtspraak - aan voortdurende verandering onderhevig, waardoor een nieuwe, inmiddels zevende, druk noodzakelijk was. De auteurs beogen aan de hand van huidige en toekomstige regelgeving, rechtspraak en internationale verdragen zoals het EVRM en het Verdrag inzake de rechten van het kind, een actueel overzicht te geven van het nu geldende personenen familierecht. Daarbij is in deze uitgave ingegaan op de wijzigingen in het echtscheidingsrecht, zoals de invoering van het duomoederschap, de transgenderwetgeving, de verdere gelijkschakeling van de rechtsgevolgen van het geregistreerd partnerschap met het huwelijk, de herziening van de kinderbeschermingsmaatregelen en de in te voeren Jeugdwet. Het hedendaagse personen- en familierecht is bedoeld als studieboek in het hoger onderwijs (universiteit en HBO) en als handboek voor allen die in de praktijk te maken hebben met het personen- en familierecht, zoals advocaten, rechters, notarissen, ambtenaren van de burgerlijke stand, medewerkers van de raad voor de kinderbescherming en medewerkers in de (justitiële) jeugdzorg en jeugdhulp Huurrecht Huurrecht Huurrecht : de tekst van Boek 7 titel 4 BW voorzien van commentaar / onder redactie van: R.A. Dozy, F. van der Hoek. - Zesde druk. - Deventer : Kluwer, a Wolters Kluwer business, XIII, 459 pagina's ; 19 cm. - (Tekst & commentaar). - 1e druk: Met register. ISBN 'Tekst & Commentaar Huurrecht' geeft een artikelsgewijs overzicht van en commentaar op het in het BW vastgelegde huurrecht en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving. In deze nieuwe editie zijn rechtspraak en wetswijzigingen tot 1 juni 2014 verwerkt. De nadruk ligt op rechtspraak van de Hoge Raad, maar ook de lijn van Europese en de Nederlandse feitenrechters (rechtbank/hof) wordt waar relevant vermeld. Bespreking van het "oude" recht en de overgangsbepalingen is in deze editie vervallen, nu meer dan tien jaar zijn verstreken na de invoering van het "nieuwe" huurrecht. De bepalingen zelf zijn nog wel als bijlage opgenomen. Deze nieuwe editie voorziet de gebruikers van alle relevante huurrechtelijke teksten in een gemakkelijk hanteerbaar formaat. Volgens de vertrouwde Tekst & Commentaar-formule wordt beknopt, maar toereikend uitleg geleverd: per artikel en rubrieksgewijs met verwijzing naar wetsgeschiedenis en rechtspraak. Dezelfde tekst wordt digitaal en regelmatig geactualiseerd aangeboden. 11

12 Non-Fictie Perzie, Mischa van Eigendomsrecht & mediarecht Eigendomsrecht & mediarecht / Mr. M. van Perzie, Mr. T.F. Visser. - Eerste druk. Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : Eigendomsrecht & Mediarecht brengt de lezer díe juridische en functionele kennis bij van intellectuele eigendomsrechten en mediarecht, die nodig is voor de beantwoording van actuele juridische vraagstukken in de creatieve industrie. Zeer geschikt voor creatieve opleidingen in het hoger onderwijs.waarom kiezen voor Eigendomsrecht & Mediarecht? competentiegericht; geschikt voor creatieve opleidingen; goede koppeling tussen theorie en praktijk. In Eigendomsrecht & Mediarechtwordt aandacht besteed aan de privaatrechtelijke regulering van commerciële activiteiten op het gebied van intellectuele eigendomsrechten en mediarecht. Het boek biedt een inleiding en een basis voor verdere verdieping op het gebied van de artistieke eigendomsrechten zoals het auteursrecht, de naburige rechten en het portretrecht, en de industriële eigendomsrechten zoals handelsmerken en octrooien. Tevens wordt aandacht besteed aan het mediarecht. In Eigendomsrecht & Mediarecht worden zowel de theoretische grondslagen als de (oude en nieuwe) praktijkproblemen op doortimmerde en overzichtelijke wijze aan de orde gesteld. Eigendomsrecht & Mediarechtis primair geschreven als studieboek voor creatieve hbo-opleidingen en de creatieve industrie, maar het is tevens geschikt als leerboek of naslagwerk voor andere hogere beroeps- en academische opleidingen en de juridische praktijk 12

13 Non-Fictie Cate, Arthur ten A gentle occupation A gentle occupation : Dutch military operations in Iraq, / Arthur ten Cate, Thijs Brocades Zaalberg. - [Leiden] : Leiden University Press, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index, literatuuropgave. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 19 Nederland : : "A Gentle Occupation" analyses Dutch military operations in the aftermath of the 2003 US-led invasion in Iraq. It raises the question why, in contrast to most allied troops elsewhere in Iraq, Dutch forces in Al Muthanna province met with little resistance and left Iraq self-confident of their ability to deal with this type of stabilisation operations. Using previously classified documents and interviews, Ten Cate and Brocades Zaalberg examine the way the Dutch government consciously framed this mission as different from the American and British occupation and often in contrast to the actual situation on the ground. They unravel the widespread idea of a unique and superior 'Dutch approach', by detailing tactical operations and contextualising the Dutch actions within the larger experiences of the Coalition Forces. Ultimately, the authors argue that despite effective tactical reflexes by Dutch commanders, stability in Al Muthanna was conditions-driven rather than the result of a unique national approach Vesting De Vesting Naarden De Vesting Naarden : een halve eeuw restaureren / redactie Carlos Scheltema. Utrecht : Uitgeverij Matrijs, [2014] pagina's : illustraties ; 29 cm. - Uitgave gemaakt in samenwerking met Stichting de Vesting Naarden. - Met literatuuropgave. ISBN Vijftig jaar geleden werd begonnen met de restauratie van de vestingwerken van Naarden. Daarbij was geen enkele reconstructie nodig, omdat de vestingwerken nog compleet bewaard waren gebleven. Het had echter weinig gescheeld of zij waren als een sta-in-de-weg gesloopt, zoals in heel Europa veel vestingwerken rond steden om die reden zijn verdwenen. De vesting Naarden is een bijzonder geheel van een stad omringd door zeventiendeeeuwse vestingwerken. Onder liefhebbers van verdedigingswerken beroemd. Duizenden burgers en de leden van Kabinetten die jaarlijks de uitvoering van Bachs Matthäus-Passion in Naarden bijwonen, kennen de stad. Miljoenen luchtreizigers zien, voordat zij op Schiphol landen, vanuit de lucht de stad met zijn herkenbare zespuntige vestingwerken als een kristal in het landschap liggen. De afgelopen halve eeuw was voor Nederland een culturele bloeiperiode waarin voldoende middelen beschikbaar waren om ons culturele erfgoed te onderhouden en waar nodig te restaureren. Onzeker is of dit in de nabije toekomst in Naarden zo kan blijven: een reden om deze bloeiperiode blijvend vast te leggen in dit mooie boek. Dit is gedaan door 25 auteurs in hoofdstukken over de vestingwerken en opvattingen over restauratie, over kerkelijke en wereldse gebouwen en monumentale woningen. Alle verschillende onderdelen van deze unieke plaats komen aan bod. 13

14 Non-Fictie Devos, Jan De visie van Freinet De visie van Freinet / Jan Devos. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, pagina's ; 24 cm. - Met bibliografie. ISBN : : 05 Opvoeding en Onderwijs : : : : 05 Opvoeding en Onderwijs : : Dagelijks geven vele leerkrachten binnen diverse Freinetscholen vorm aan hun onderwijspraktijk. Zij beroepen zich hiervoor op het gedachtegoed van Célestin Freinet en trachten met allerlei technieken en leermiddelen kinderen te laten opgroeien tot kritische en solidaire volwassenen. Ze gaan actief aan de slag met vrije teksten, installeren coöperatieve en participatieve overlegvormen, laten de kinderen onderzoeken en experimenteren. Hoewel een aantal technieken bekendheid genieten, is de achterliggende visie van Freinet vaak minder gekend. Dit boek wil een overzicht bieden van de belangrijkste uitgangspunten die aan de basis liggen van de Freinetpedagogie. Het boek sluit af met een kijkwijzer die een individuele leerkracht of een schoolteam in staat stelt om zelf na te gaan in welke mate de eigen werking aansluit bij de uitgangspunten van Freinet Beroepsstandaard De beroepsstandaard voor de gedragsspecialist De beroepsstandaard voor de gedragsspecialist : functieomschrijving, bekwaamheidseisen en ethische code / Commissie Professionalisering van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) ; foto's: Doriekefotografie. - 2e, herziene druk. - [Huizen] : Pica, januari pagina's : illustraties ; 21 cm. - 1e druk: Met literatuuropgave. ISBN De beroepsstandaard voor de gedragsspecialist Functieomschrijving, bekwaamheidseisen en ethische code De taak van de gedragsspecialist binnen het onderwijs is nog volop in ontwikkeling. Het is een brede taak die in de praktijk op verschillende manieren wordt ingevuld. Er zijn gedragsspecialisten die voor de klas staan en daar hun expertise inzetten, gedragsspecialisten die een coachende taak hebben, en gedragsspecialisten die zich vooral met het (zorg)beleid en de invoering ervan bezighouden. De werkgroep Professionalisering van de Landelijke Beroepsgroep voor Gedragsspecialisten (LBgs) heeft de contouren van de taak van deze functionaris vastgelegd in de Beroepsstandaard voor de gedragsspecialist. De beroepsstandaard is uitgewerkt in: een functieomschrijving: in dit deel worden de werkzaamheden en taken beschreven; bekwaamheidseisen: wat moet de gedragsspecialist doen en welke competenties en kennis zijn daarvoor noodzakelijk? en ethische code: die beschrijft welke professionele houding de gedragsspecialist dient aan te nemen. 14

15 Non-Fictie Beroepsstandaard De beroepsstandaard voor de intern begeleider De beroepsstandaard voor de intern begeleider : functieomschrijving, bekwaamheidseisen en ethische code / Commissie Professionalisering van de LBBO ; foto's: Doriekefotografie. - 5e, herziene druk. - [Huizen] : Pica, januari pagina's : illustraties ; 21 cm. - 1e druk: Huizen : Pica ; Prinsenbeek : LBib, Met literatuuropgave. ISBN : : 05 Opvoeding en Onderwijs : : Intern begeleiders worden gezien als de belangrijkste factor als het gaat over de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning van leerlingen in het primair onderwijs. We kennen de intern begeleider in het po in Nederland in diverse verschijningsvormen; coördinerend, coachend, begeleidend. Hoewel het vaak moeilijk is uit te maken of het bij ib'ers om een taak of een functie gaat, worden ze gezien als de spil in de leerlingenondersteuning. In reactie op de vraag naar duidelijkheid rond inhoud van de functie (of taak) presenteert de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) in dit boek een overzicht van eisen waaraan de beroepsuitoefening van intern begeleiders zou moeten voldoen. Deze standaard maakt het mogelijk voor de ib'er om binnen de schoolorganisatie in dialoog te gaan om afstemming te bereiken over de verdeling van de ondersteuningstaken. Deze geactualiseerde beroepsstandaard is uitgewerkt in: Bekwaamheidseisen: wat moet de intern begeleider doen en welke competenties en kennis zijn daarvoor noodzakelijk? Een ethische code geeft de professionele houding van de ib'er weer. Een functieomschrijving: dit geeft aan wat de werkzaamheden van een intern begeleider kunnen zijn. 15

16 Non-Fictie Ligh, Michael Hale The art of memory forensics The art of memory forensics : detecting malware and threats in Windows, Linux and Mac memory / Michael Hale Ligh, Andrew Case, Jamie Levy, AAron Walters. Indianapolis, IN : Wiley, [2014]. - XXIII, 886 pagina's : illustraties ; 24 cm ISBN : : 14 Computers : I : : Bijzonderheden : : 14 Computers : : : 2 DL Memory forensics is the art of analyzing computer memory (RAM) to solve digital crimes. As a follow-up to the best seller Malware Analyst's Cookbook, experts in the fields of malware, security, and digital forensics bring you a step-by-step guide to memory forensics-now the most sought after skill in the digital forensics and incident response fields. Beginning with introductory concepts and moving toward the advanced, The Art of Memory Forensics: Detecting Malware and Threats in Windows, Linux, and Mac Memory is based on a five day training course that the authors have presented to hundreds of students. It is the only book on the market that focuses exclusively on memory forensics and how to deploy such techniques properly. Discover memory forensics techniques: How volatile memory analysis improves digital investigations Proper investigative steps for detecting stealth malware and advanced threats How to use free, open source tools for conducting thorough memory forensics Ways to acquire memory from suspect systems in a forensically sound manner The next era of malware and security breaches are more sophisticated and targeted, and the volatile memory of a computer is often overlooked or destroyed as part of the incident response process Duckett, Jon HTML & CSS HTML & CSS : design and build websites / Jon Duckett. - Indianapolis, IN : John Wiley & Sons, delen : illustraties ; 25 cm. - Met index. - Omvat tevens: Javascript & Jquery / Jon Duckett. ISBN This two-book set combines the titles HTML & CSS: Designing and Building Web Sites and JavaScript & jquery: Interactive Front-End Development. Together these two books form an ideal platform for anyone who wants to master HTML and CSS before stepping up to JavaScript and jquery. HTML & CSS covers structure, text, links, images, tables, forms, useful options, adding style with CSS, fonts, colors, thinking in boxes, styling lists and tables, layouts, grids, and even SEO, Google analytics, ftp, and HTML5. JavaScript & jquery offers an excellent combined introduction to these two technologies using a clear and simple visual approach using diagrams, infographics, and photographs. A handy two-book set that uniquely combines related technologies. Highly visual format and accessible language makes these books highly effective learning tools. Perfect for beginning web designers and front-end developers. 16

17 Non-Fictie Haan, R. De weerkronieken De weerkronieken / R. Haan. - Eerste druk, eerste uitgave. - [Oosthuizen] : [Haan], november pagina's : illustraties ; 25 cm. - Dl. VII: : winters Met literatuuropgave, register. ISBN : 555 : 16 Natuur en Milieu : : : : : Aan het begin van de vijftiger jaren streed men verwoed tegen de pseudovogelpest. In Duitsland richtten coloradokevers grote verwoestingen aan. Het noodweer in West -Europa maakte de dieren in de zomer van 1951 hypernerveus. Toch sprak vooral de watersnoodramp van 1953 boekdelen. Door alle vocht en kou gingen de kalveren ook nog plotseling hoesten. Meer dan eens kwam het tot een 'kachelzomer'. Tijdens de meedogenloze kouinval in de winter van 1956 vroren enkele schapen dood. Vooral in Italie was de 'witte terreur 'heer en meester. Men vocht soms een bittere strijd uit met uitgehongerde wolven. Aan het einde van dit decennium volgde nog een erg warme en droge zomer. Een zomer die leidde tot omvangrijke bos en peelbranden. Nou van al dat soort zaken, dus lees maar snel met mij mee Meire, Patrick Naar een duurzaam rivierbeheer Naar een duurzaam rivierbeheer : hoe herstellen we de ecosysteemdiensten van rivieren? De Schelde als blauwe draad / Patrick Meire en Mark Van Dyck. - Brussel : UPA, [2014] pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave. ISBN Vanouds probeert de mens via dijkenbouw, inpolderingen, rechttrekkingen en uitdiepingen rivieren nóg efficiënter bepaalde behoeften te laten bevredigen. Helaas domineert een eenzijdige aanpak, telkens gericht op de optimalisering van één specifieke ecosysteemdienst. Resultaat: de onmiskenbare voordelen die de menselijke ingrepen in rivieren op korte termijn opleveren, worden ruimschoots overtroffen door de nadelen op langere termijn. Vandaag zijn het ecosysteem en de bijbehorende ecosysteemdiensten van de Schelde en tal van andere rivieren ernstig ontwricht, met dure en verontrustende gevolgen. In dit boek wordt aangegeven hoe we de natuurlijke werking van rivieren duurzaam kunnen herstellen, zonder de huidige maatschappelijke en economische waarden uit het oog te verliezen. Ecologie en economie worden niet als opponenten gezien, maar integendeel als de twee onafscheidelijke zijden van het muntstuk waarmee we welvaart en welzijn kunnen (blijven) kopen. Op die manier is Naar een duurzaam rivierbeheer, waarin de Schelde consequent als voorbeeld fungeert, een pleidooi om de natuur als cruciale maar onvoldoende naar waarde geschatte economische productiefactor te herwaarderen. Of hoe de natuur werkelijk voor iedereen kostbaar is, zelfs voor wie er gevoelsmatig geen cent om geeft. 17

18 Non-Fictie Benedictus, R. Methodiek van begeleiden Methodiek van begeleiden / R. Benedictus, M. van Eijkeren, R.F.M. van Midde, A. Talsma ; inhoudelijke redactie: H. Hautvast-Haaksma, R.F.M. van Midde. - Tweede druk, eerste oplage. - Amersfoort : ThiemeMeulenhoff, pagina's : illustraties, foto's ; 30 cm. - (Traject Welzijn). - 1e druk: Utrecht : ThiemeMeulenhoff, Met register. ISBN : : 02 Lichaam en Gezondheid : : : : 02 Lichaam en Gezondheid : : Deze uitgave methodiek van begeleiden maakt deel uit van de serie Traject Welzijn. Traject Welzijn is een serie leermiddelen speciaal ontwikkeld voor de opleidingen Pedagogisch werker, Medewerker maatschappelijke zorg, Onderwijsassistent, Sociaal-cultureel werker en Sociaal-maatschappelijk dienstverlener van de mbo-sector Welzijn. Die inhouden van alle leermiddelen van Traject Welzijn zijn gebaseerd op de kerntaken, werkprocessen en competenties als geformuleerd in alle kwalificatiedossiers van deze Welzijnsopleidingen. Tevens is in de leermiddelen steeds rekening gehouden met het kwalificatieniveau van de diverse uitstroomrichtingen van de opleidingen. Theorie, beroepsuitoefening en vaardigheden De kracht van Traject Welzijn ligt vooral in de benadering van leerstof vanuit drie invalshoeken: theorie, beroepsuitoefening en vaardigheden. De deelnemer is hierdoor in staat de leerstof te benaderen vanuit zijn eigen leerstijl. Deelnemers met een praktische oriëntatie kunnen startten met werken vanuit een al dan niet gesimuleerde praktijkcontext, terwijl deelnemers met een theoretische oriëntatie kunnen beginnen met de theorie Eijkeren, Marijke van Leefomgeving Leefomgeving / M. van Eijkeren, J. Jacobs, C.E.P. Ruijs, F. van der Steen, C. Telman ; inhoudelijke redactie H. Hautvast-Haaksma, R.F.M. van Midde. - Tweede druk, eerste oplage. - Amersfoort : ThiemeMeulenhoff, pagina's : foto's, illustraties ; 30 cm. - (Traject Welzijn). - 1e druk: Baarn : ThiemeMeulenhoff, Met register. ISBN Deze uitgave Leefomgeving maakt deel uit van de serie Traject Welzijn. Traject Welzijn is een serie leermiddelen speciaal ontwikkeld voor de opleidingen Pedagogisch werker, Medewerker maatschappelijke zorg, Onderwijsassistent, Sociaal-cultureel werker en Sociaal-maatschappelijk dienstverlener van de mbo-sector Welzijn. Die inhouden van alle leermiddelen van Traject Welzijn zijn gebaseerd op de kerntaken, werkprocessen en competenties als geformuleerd in alle kwalificatiedossiers van deze Welzijnsopleidingen. Tevens is in de leermiddelen steeds rekening gehouden met het kwalificatieniveau van de diverse uitstroomrichtingen van de opleidingen. Theorie, beroepsuitoefening en vaardigheden De kracht van Traject Welzijn ligt vooral in de benadering van leerstof vanuit drie invalshoeken: theorie, beroepsuitoefening en vaardigheden. De deelnemer is hierdoor in staat de leerstof te benaderen vanuit zijn eigen leerstijl. Deelnemers met een praktische oriëntatie kunnen startten met werken vanuit een al dan niet gesimuleerde praktijkcontext, terwijl deelnemers met een theoretische oriëntatie kunnen beginnen met de theorie. 18

19 Non-Fictie Sterckx, L. Huwelijksmigratie in Nederland Huwelijksmigratie in Nederland : achtergronden en leefsituatie van huwelijksmigranten / Leen Sterckx, Jaco Dagevos, Willem Huijnk, Jantine van Lisdonk. - Den Haag : Sociaal En Cultureel Planbureau, september pagina's : illustraties ; 24 cm. - (SCP-publicatie ; ) ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 02 Lichaam en Gezondheid : : Als een in Nederland gevestigde man of vrouw een relatie aangaat met een partner van over de grens en het paar besluit samen in Nederland een bestaan op te bouwen, noemen we dat huwelijksmigratie. De buitenlandse partner die voor een duurzame relatie naar Nederland verhuist, is dan de huwelijksmigrant. In deze publicatie brengen we huwelijksmigranten cijfermatig in beeld, maar laten we bovenal henzelf en hun partners aan het woord. Het SCP hield interviews en voerde gesprekken met focusgroepen bestaande uit huwelijksmigranten en partners van uiteenlopende herkomst. Dit rapport is een verslag van hun directe ervaringen. Aan bod komen de motieven van mensen om te kiezen voor een partner over de grens, hun overwegingen om naar Nederland te migreren, hun ervaringen met de migratieprocedure, het stichten van een gezin, het zoeken naar werk en het opbouwen van een leven in Nederland. Ook besteden we aandacht aan de donkere kanten daarvan: het verhoogde risico in aanraking te komen met huiselijk en eer gerelateerd geweld, verlating en huwelijkse gevangenschap Esmonde-White, Miranda Aging backwards Aging backwards : reverse the aging process and look 10 years younger in 30 minutes a day / Miranda Esmonde-White. - First edition. - New York : Harper Wave, pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met index. ISBN Every day, we have a very clear choice: We can grow older or we can grow younger. In recent years the field of aging research has exploded with new clinical findings. Many widely accepted ideas about aging--including those about the inevitability of our declining metabolism, our dying brain cells, and our deteriorating muscles and bones--have been debunked. Today we know that the physical signs of aging are far more a product of lifestyle choices than of calendar years. Aging Backwards offers an exciting and comprehensive plan for actively slowing down and even reversing the aging process through gentle exercise that develops strong, flexible muscles.why focus on strengthening muscles? Because as Miranda Esmonde-White, PBS fitness personality and creator of the Essentrics technique, explains, our muscle cells are the keys to our longevity. The powerhouses of our cells, the mitochondria, keep us looking and feeling young--and muscle cells contain more mitochondria than any other part of our body. If we can keep our mitochondrian fires burning, our muscles--not to mention our bones, hearts, lungs, and skin--can all experience the vitality of youth. 19

20 Non-Fictie Clark, Victoria Dictators' dinners Dictators' dinners : a bad taste guide to entertaining tyrants / Victoria Clark, Melissa Scott. - London : Gilgamesh Publishing, pagina's : foto's ; 23 cm ISBN : : 03 Eten en Drinken : : : : 03 Eten en Drinken : IV : : Might the path to true knowledge of any great dictator lead through his stomach? What did dictators eat? Sometimes simply obscene amounts of the best their nations could offer, but more often their despots' humble origins, or embarrassing medical conditions, or simple lack of interest in or time for food meant their tastes were surprisingly unpretentious - ranging from human flesh, to raw garlic salad, to Quality Street... Dictators Dinners is an investigation into what some of the world's most notorious 20th century despots have enjoyed most at their dinner table, and with whom. Here we learn of their foibles, their eccentricities and their frequent terror of poisoning - something no number of food tasters was ever able to assuage Nauta, Tryntsje Oranjekoek Oranjekoek / Tryntsje Nauta ; tekst redaksje/redactie/editing: Grytsje Klijnstra ; oersetting/vertaling/translation: NoordEkspress, PSvertalingen, Saskia Benedictus, Ytje Hoekstra. - Gorredijk : Bornmeer, [2014] pagina's : hoofdzakelijk foto's ; 31 cm. Tekst in het Fries, Nederlands en Engels. - Met literatuuropgave. ISBN Zoveel Friese bakkers, zoveel oranjekoeken. Een Fries feest is niet compleet zonder oranjekoek. Het zoete banket kent een lange historie en is uitgegroeid tot een feestelijk symbool. Maar zoals 'dé Fries' niet bestaat, heeft ook dé oranjekoek vele verschijningsvormen. In een tot fotostudio omgebouwd busje is beeldend kunstenaar Tryntsje Nauta op bezoek geweest bij alle drieënnegentig Friese bakkers om hun oranjekoek te documenteren. Safolle bakkers, safolle oranjekoeken. In Frysk feest is net kompleet sûnder oranjekoeke. It swiete banket hat in lange histoarje en is útgroeid ta in feestlik symboal. Mar sa as 'dè Fries' net bestiet, hat ek dè oranjekoeke in soad ferskiningsfoarmen. Yn in ta fotostudio omboud buske gie keunstner Tryntsje Nauta op besite by alle trijeennjoggentich bakkers om harren oranjekoeke te fotografearjen. 20

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Usage guidelines. About Google Book Search

Usage guidelines. About Google Book Search This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world s books discoverable online. It has

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Exploitant. CM-Bureau

Exploitant. CM-Bureau Van Exploitant Naar CM-Bureau You do not lead by hitting people over the head that s assault, not leadership MT MediaGroep BV 2014, Berend Jan Veldkamp Dwight D. Eisenhouwer Over MT MediaGroep boeit en

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander 2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander HOI 2.0 introduction Importance HOI currency Future print = HOI 2.0 HOI 2.0 Print: Décomplexation/more simple Digital: New set-up Core values HOI Accountability

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl)

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 1 Graphic Design Keuzevak GD1 Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 2 Expectations Attendance, creativity, motivation and a professional attitude

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS

KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS KNVB - MAARTEN HOFFER HET NL VOETBALLANDSCHAP VOETBAL OM VAN TE HOUDEN HET NL VOETBALLANDSCHAP 1.227.157 leden 1.077.078 man 146.090 vrouw 16.968.133

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Print & Tablets A healthy future together. Nancy Detrixhe, Research Manager

Print & Tablets A healthy future together. Nancy Detrixhe, Research Manager Print & Tablets A healthy future together. Nancy Detrixhe, Research Manager Tijdschriften lezen. Totale consumptie van magazine content stijgt. Since I began reading magazines in electronic form,

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ==> Download: ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF - Are you searching for Echte Mannen Eten Geen Kaas Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF

BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF ==> Download: BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF - Are you searching for Bijbel In Gewone Taal Books? Now, you will be happy that at this time Bijbel In Gewone

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen De ontwikkeling van prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en de invloed van hulp en begeleiding gedurende het leven. Fortuin, Marret; Landsman-Dijkstra,

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition)

BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) Remko van der Pols & Ralph Donatz & Frank van Outvorst Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF

VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF ==> Download: VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF - Are you searching for Van Het Vagevuur In De Hel Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

DANNY MATTHYS De wereld draait door - As the world turns around

DANNY MATTHYS De wereld draait door - As the world turns around DANNY MATTHYS De wereld draait door - As the world turns around title Danny Matthys De wereld draait door As the world turns around publisher Vision Publishers editor Danny Matthys design Lieven Herreman

Nadere informatie

Wegwijzer voor methoden bij Projectmanagement (Project Management) (Dutch Edition)

Wegwijzer voor methoden bij Projectmanagement (Project Management) (Dutch Edition) Wegwijzer voor methoden bij Projectmanagement (Project Management) (Dutch Edition) Edwin Baardman, Gerard Bakker, Jan van Beijnhem, Fritjof Brave, Peter Coesmans, Rene Hombergen, Hans van Leeuwen, Ariane

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT Ready for customization according to your companies wishes? The Royal Blue Collection a Custom Made collection. This is the perfect combination of

Nadere informatie

Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition) M. van der Burgt, M. Dettingmeijer, E. van Mechelen-Gevers Click here if your download doesn"t start automatically Preventie en voorlichting (Basiswerk

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit Onderzoek naar het Effect van de Aanwezigheid van een Hond op het Alledaags Functioneren van een Kind met Autisme M.I. Willems Open Universiteit Naam student: Marijke Willems Postcode en Woonplaats: 6691

Nadere informatie

BOOK REVIEW: Chinese Tattoo Art (Edition Reuss)

BOOK REVIEW: Chinese Tattoo Art (Edition Reuss) Zalu.be BOOK REVIEW: Chinese Tattoo Art (Edition Reuss) 1 / 7 Zalu.be Tekst in Engels, Frans, Chinees en Duits. Dit is het meest omvangrijke verzamelwerk over de kunst van het tatoeëren in China en Taiwan.

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie