A1. ALGEMEEN MANAGEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A1. ALGEMEEN MANAGEMENT"

Transcriptie

1 A1. ALGEMEEN MANAGEMENT ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Ondernemingscommunicatie Lestijden: 40 Lector(en): Wim Peeters Vakverantwoordelijke: Wim Peeters BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Ondernemingscommunicatie EINDCOMPETENTIES De student: heeft inzicht in de algemene managementprincipes en weet hoe een bedrijf kan georganiseerd worden kent diverse stijlen van leiding geven en weet welke stijl best past in diverse situaties weet hoe mensen kunnen gemotiveerd worden en kan mensen motiveren kent diverse stromingen in bedrijfsstrategieën is vertrouwd met verschillende aspecten van HRM LEERINHOUDEN 1. Manager en management Cases over management 2. Strategiebepaling en strategisch management Case SWOT-analyse 3. Ontwerp van de organisatiestructuur Presentaties organisatiestructuren uit de praktijk 4. Motivatie, werkgedrag en loopbaan Gastcollege HRM 5. Leiding geven, motiveren en communiceren binnen een organisatiestructuur Oefening STUDIEMATERIAAL Verplicht studiemateriaal: - Grondslagen van het management - Prof.Dr. D. Keuning - Uitgeverij Stenfert Kroese Niet-verplichte literatuur: - Managementvaardigheden - Robert E. Quinn - Uitgeverij Academic Service Extra cursusmateriaal (o.a. slides) is elektronisch beschikbaar op Toledo WERKVORMEN Hoor- en werkcollege: - Theorie (slides), gebaseerd op vermeld boek - Oefeningen, cases en toepassingen op de theorie Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Ondernemingscommunicatie 1

2 EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Examen (80%) Opdracht (20%) Tweede examenkans Examen (80%) De evaluatie van de opdracht vindt enkel plaats tijdens het jaar, bij een tweede examenperiode worden deze punten overgedragen KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 46 Verplicht studiemateriaal: 70 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Ondernemingscommunicatie 2

3 A2. MARKETING MANAGEMENT ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Ondernemingscommunicatie Lestijden: 40 Lector(en): Bert Put Vakverantwoordelijke: Bert Put BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Ondernemingscommunicatie EINDCOMPETENTIES De student: heeft inzicht in de basisprincipes van marketing en de verschillende marktmechanismen die ons huidig economisch stelsel kenmerken kan alle marketing-mix elementen op elkaar afstemmen heeft inzicht in de algemene economische beleidsvragen op het micro- en macroniveau kan theoretische concepten concreet toepassen a.d.h.v. voorbeelden en praktijkcases LEERINHOUDEN Theoretisch gedeelte 1. Marketing 2. Bedrijfs- en marketingstrategie 3. Marketingomgeving 4. Marktonderzoek 5. Koopgedrag van consumenten en bedrijven 6. Marktsegmentatie, doelgroepbepaling en positionering 7. Producten, diensten en merkenstrategie 8. Prijsbeleid 9. Distributiebeleid 10. Marketingcommunicatie 11. Internationale marketing 12. Maatschappelijk verantwoorde marketing Praktisch gedeelte Voor elk deel vormen praktijkvoorbeelden en cases een praktische aanvulling STUDIEMATERIAAL Verplicht studiemateriaal: - Marketing: de essentie - Philip Kotler en Gary Armstrong - Uitgeverij Pearson Online studiemateriaal via Pearson Xtra Online studiemateriaal op Toledo Niet-verplichte literatuur: - Principes van marketing - Philip Kotler - Uitgeverij Pearson Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Ondernemingscommunicatie 3

4 - Marketingbeleid - Bert Put - ACE-Groep T - Marketingbeleid - Bilsen, van Waterschoot en Lagasse - Uitgeverij Standaard-MIM WERKVORMEN Hoor- en werkcollege: - Theorie (slides), gebaseerd op vermeld boek - Oefeningen, cases en toepassingen op de theorie EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Examen (70%) Cases, groepswerk en permanente evaluatie (30%) Tweede examenkans Examen (70%) De permanente evaluatie vindt enkel plaats tijdens het jaar, bij een tweede examenperiode worden deze punten overgedragen (30%) KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 46 Verplicht studiemateriaal: 57 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Ondernemingscommunicatie 4

5 A3. FINANCIEEL MANAGEMENT ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Ondernemingscommunicatie Lestijden: 40 Lector(en): Wim Peeters Vakverantwoordelijke: Wim Peeters BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Ondernemingscommunicatie EINDCOMPETENTIES De student: heeft inzicht in de voornaamste topics van het financieel management begrijpt financiële informatie en kan deze interpreteren kan de financiële impact van beslissingen als communicatiemedewerker inschatten kan financiële informatie rapporteren aan het management is in staat de jaarrekening te lezen en te analyseren kan de basismethoden van kostprijsberekening en investeringsanalyse toepassen kan een financiële tekst analyseren en interpreteren LEERINHOUDEN 1. Kostprijsberekening Directe en indirecte kosten (theorie en voorbeelden) Vaste en variabele kosten (theorie en voorbeelden) Oefeningen (manueel + Excel) 2. Het evalueren van een investering Evaluatie van de rendabiliteit van een investering (theorie en voorbeelden) Oefeningen (manueel + Excel) 3. Actuele financiële teksten uit de media Interpretatie financieel jargon Inhoudelijke analyse STUDIEMATERIAAL Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo WERKVORMEN Hoor- en werkcollege: - Theorie (slides), gebaseerd op vermeld boek, aangevuld met vele voorbeelden - Oefeningen, manueel en in Excel EVALUATIE Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Ondernemingscommunicatie 5

6 Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Examen: Theorie (40%) Oefeningen (60%) Tweede examenkans Idem KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 46 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Ondernemingscommunicatie 6

7 B1. COMMUNICATIEANALYSE ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Ondernemingscommunicatie Lestijden: 40 Lector(en): Toni Coppers Vakverantwoordelijke: Toni Coppers BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Ondernemingscommunicatie EINDCOMPETENTIES De student: verwerft een grondige kennis van de aspecten van het communicatieproces kan een maatschappelijke en psychologische visie over communicatie verwoorden en toelichten kan de communicatieaxioma s uitleggen en toepassen kan communicatie modelmatig schematiseren en toelichten LEERINHOUDEN 1. Algemene begrippen 2. Communicatie bij dieren 3. Communicatiemodellen 4. Communicatiekanalen 5. Groepscommunicatie 6. Sociologische communicatie 7. Persuasieve communicatie STUDIEMATERIAAL Het cursusmateriaal, evenals artikels en studies, is elektronisch beschikbaar op Toledo Niet-verplichte literatuur: - Communicatieleer - F. Oomkens - Uitgeverij Boom Meppel WERKVORMEN Participatieve hoorcolleges en zelfstandig uitwerken van cases EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Examen: Examen (80%) Cases, groepswerk en permanente evaluatie (20%) Tweede examenkans Examen (80%) Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Ondernemingscommunicatie 7

8 De permanente evaluatie vindt enkel plaats tijdens het jaar, bij een tweede examenperiode worden deze punten overgedragen (20%) KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 46 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Ondernemingscommunicatie 8

9 B2. COMMUNICATIEPLANNING ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Ondernemingscommunicatie Lestijden: 40 Lector(en): Toni Coppers Vakverantwoordelijke: Toni Coppers BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Ondernemingscommunicatie EINDCOMPETENTIES De student: ontdekt het belang van een planmatige aanpak van het communicatieproces leert de vaardigheden om een communicatieplan op te stellen leert de diverse elementen van zakelijke communicatie herkennen en toepassen gedurende het hele proces, van doelgroepenkeuze tot evaluatie van de respons LEERINHOUDEN 1. Overzicht van de zakelijke communicatie 2. Sociaal-psychologische factoren 3. Gatekeeping 4. De communicator 5. De boodschap 6. Het product 7. Het medium 8. De ontvanger 9. Regelgeving 10. De praktijk: het plan in 9 stappen STUDIEMATERIAAL Het cursusmateriaal, evenals artikels en studies, is elektronisch beschikbaar op Toledo WERKVORMEN Participatieve hoorcolleges en zelfstandig uitwerken van cases Bedrijfsbezoeken en gastcolleges EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Examen: Theorie (80%) Permanente evaluatie in functie van de actieve medewerking tijdens de colleges (20%) Tweede examenkans Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Ondernemingscommunicatie 9

10 Examen (80%) De permanente evaluatie vindt enkel plaats tijdens het jaar, bij een tweede examenperiode worden deze punten overgedragen (20%) KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 46 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Ondernemingscommunicatie 10

11 B3. INTERNE COMMUNICATIE ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Ondernemingscommunicatie Lestijden: 80 Lector(en): Dirk Hye Vakverantwoordelijke: Dirk Hye BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Ondernemingscommunicatie Voorafgaandelijk slagen voor de module B1. Communicatieanalyse EINDCOMPETENTIES De student: kan interne organisatorische problemen en bedreigingen inschatten kan specifieke knelpunten op het vlak van interne communicatie detecteren kan een doelgroepgerichte communicatiemix opstellen begrijpt hoe interne communicatie werkt binnen een omgeving van continue verandering kan in grote lijnen interne campagneplannen opstellen krijgt een brede kijk over de vele uitdagingen binnen het domein van de interne communicatie LEERINHOUDEN 1. Interesse voor interne communicatie neemt toe 2. Communicatie binnen organisaties 3. Interne communicatiekanalen 4. Communicatie als strategisch beleidsinstrument 5. Communicatie bij verandering 6. Interne communicatie-audits 7. Trends en praktijkvoorbeelden STUDIEMATERIAAL Verplicht studiemateriaal: - Interne communicatie als managementinstrument - Huib Koeleman - Uitgeverij Kluwer Online studiemateriaal op Toledo Niet-verplichte literatuur: - Interne communicatie - Christine Donjean - Uitgeverij Edipro - Iedereen ambassadeur - Peter Frans Anthonissen - Uitgeverij Kluwer - Baas boven Baas - Pim Elfferich - Uitgeverij van Schouten en Nelissen WERKVORMEN Hoorcolleges, gastcolleges en het schrijven van een paper EVALUATIE Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Ondernemingscommunicatie 11

12 Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Examen over de geziene leerstof (incl. gastcollege(s)) (60%) Schrijven van een paper met toelichting tijdens het examen (40%) Tweede examenkans Idem Studenten moeten enkel de onderdelen (examen en/of paper) opnieuw afleggen waarvoor ze tijdens de eerste examenperiode niet geslaagd zijn KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 92 Verplicht studiemateriaal: 38 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Ondernemingscommunicatie 12

13 B4. MARKETINGCOMMUNICATIE ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Ondernemingscommunicatie Lestijden: 80 Lector(en): Sanja Chen Vakverantwoordelijke: Sanja Chen BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Ondernemingscommunicatie Voorafgaandelijk slagen voor de volgende modules: - A2. Marketing management - B1. Communicatieanalyse EINDCOMPETENTIES De student: kan het globaal proces van marketingcommunicatie beschrijven en toelichten kan de diverse modellen van marketingcommunicatie begrijpen en in een praktische situatie gebruiken kan de doelstellingen en behoeften van een onderneming formuleren, alsook de hieruit voortvloeiende strategie kan het merkconcept achter het product en de dienst ontleden en praktisch gebruiken kan de diverse tools in marketingcommunicatie (reclame, sponsoring, salespromotie, winkelcommunicatie, e-communicatie, social media, ) beschrijven en selecteren in functie van de specifieke behoeften van een onderneming en het creatief proces in gang zetten door een inspirerende briefing op te stellen kan de mediastrategie en het mediaplan opstellen kan de diverse vormen van communicatieonderzoek onderscheiden en opzetten LEERINHOUDEN 1. Inleiding Definiëring marketingcommunicatie, de diverse aspecten, het begrip geïntegreerde marketingcommunicatie, het globaal proces 2. Modellen in marketingcommunicatie Hoe werkt marketingcommunicatie Welke modellen Hoe deze gebruiken in de praktijk 3. Merkenbeleid Wat is een merk Welke vormen van beleid Branding values en gebruik van het instrument waardenladder 4. Doelgroepen en positionering Doelgroepsegmentatie Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Ondernemingscommunicatie 13

14 Positioneringsstrategie 5. Reclame Diverse aspecten Inzicht over creatieve strategieën De creatieve briefing 6. Sponsoring Belang van sponsoring Diverse aspecten Selectie van voorstellen (projecten) 7. Verkooppromoties Belang van sales promotion Diverse aspecten Evaluatie 8. Winkelcommunicatie Belang van winkelcommunicatie Doelstellingen en instrumenten Diverse aspecten 9. E-communicatie Belang en evolutie Werking Vormen van on-line reclame Social media Evaluatie 10. Reclame-onderzoek Diverse vormen, doelstellingen en informatiebehoeften, gebruikte methodes STUDIEMATERIAAL Verplicht studiemateriaal: - Marketingcommunicatie - P. De Pelsmacker, M. Geuens en J. Van Den Bergh - Uitgeverij Pearson Education Er wordt gebruik gemaakt van diverse teksten en voorbeelden uit de praktijk, variërend in functie van de actualiteit. WERKVORMEN Hoorcolleges, cases en workshop-oefeningen in groep of per twee studenten EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Examen (80%) Opdracht (20%) Tweede examenkans Examen (80%) Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Ondernemingscommunicatie 14

15 De evaluatie van de opdracht vindt enkel plaats tijdens het jaar, bij een tweede examenperiode worden deze punten overgedragen (20%) KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 92 Verplicht studiemateriaal: 69 Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Ondernemingscommunicatie 15

16 B5. CORPORATE COMMUNICATIE ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Ondernemingscommunicatie Lestijden: 80 Lector(en): Dirk Hye Vakverantwoordelijke: Dirk Hye BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Ondernemingscommunicatie Voorafgaandelijk slagen voor de module B1. Communicatieanalyse EINDCOMPETENTIES De student: kan externe problemen en bedreigingen van een organisatie inschatten kan specifieke knelpunten op het vlak van corporate communicatie detecteren kan een doelgroepgerichte corporate communicatiemix opstellen kan een relatienetwerk van stakeholders van een organisatie in kaart brengen kan reputatiebevorderende technieken implementeren in een organisatie kan in grote lijnen corporate communicatie campagneplannen opstellen krijgt een brede kijk op de vele uitdagingen binnen het domein van corporate communicatie LEERINHOUDEN 1. Begrippenkader 2. Reputatiemanagement 3. Publieksdoelgroepen 4. Pijlers van corporate communicatie 5. Crisiscommunicatie 6. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 7. Netwerken 8. Middelen voor corporate communicatie 9. Evenementen STUDIEMATERIAAL Online studiemateriaal op Toledo Niet-verplichte literatuur: - Public relations: de communicatie van organisaties - J. Mastenbroek, M. van Persie en G. Rijnja - Uitgeverij Kluwer - In de Naam van de Faam - P.F. Anthonissen - Uitgeverij Lannoo - Stop de pers: hoe de media werken, hoe werken met de media - P.F. Anthonissen - Uitgeverij Lannoo - Radically transparant: monitoring and managing reputations online - A. Beal en J. Strauss - Uitgeverij Wiley Publishing Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Ondernemingscommunicatie 16

17 - PR 2.0: new media, new tools, new audiences - D. Breakenridge Uitgeverij Pearson Education - Essentials of corporate communication C. Van Riels en C. Fombrun Uitgeverij Routledge WERKVORMEN Hoorcolleges, gastcolleges en het schrijven van een paper EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Examen over de geziene leerstof (incl. gastcollege(s)) (60%) Schrijven van een paper met toelichting tijdens het examen (40%) Tweede examenkans Idem Studenten moeten enkel de onderdelen (examen en/of paper) opnieuw afleggen waarvoor ze tijdens de eerste examenperiode niet geslaagd zijn KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 92 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Ondernemingscommunicatie 17

18 B6. INTERCULTURELE COMMUNICATIE ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Ondernemingscommunicatie Lestijden: 40 Lector(en): Toni Coppers Vakverantwoordelijke: Toni Coppers BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Ondernemingscommunicatie Voorafgaandelijk slagen voor de module B1. Communicatieanalyse EINDCOMPETENTIES In de huidige multiculturele en internationale maatschappij verwerven studenten een essentieel inzicht in efficiënte interculturele communicatie. De student: kan de vuistregels van interculturele communicatie toelichten en toepassen kan de verschillen tussen culturen toelichten kan de componenten van diverse zakelijke culturen schematiseren en toelichten ontwikkelt in een geest van verdraagzaamheid een zin voor samenwerking met andere culturen LEERINHOUDEN 1. Belang van interculturele communicatie 2. Cultuur en identiteit 3. Integratie, assimilatie, aanpassing 4. Evoluties 5. De export van de westerse cultuur 6. Socia-economische veranderingen en het belang ervan 7. Invloed van de media 8. Case studies rond internationale bedrijven STUDIEMATERIAAL Het cursusmateriaal, evenals artikels en studies, is elektronisch beschikbaar op Toledo Niet-verplichte literatuur: - Communicatieleer - F. Oomkens - Uitgeverij Boom Meppel WERKVORMEN Participatieve hoorcolleges en zelfstandig uitwerken van cases EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Examen: Theorie (80%) Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Ondernemingscommunicatie 18

19 Permanente evaluatie in functie van de actieve medewerking tijdens de colleges (20%) Tweede examenkans Examen (80%) De permanente evaluatie vindt enkel plaats tijdens het jaar, bij een tweede examenperiode worden deze punten overgedragen (20%) KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 46 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Ondernemingscommunicatie 19

20 C1. COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Ondernemingscommunicatie Lestijden: 120 Lector(en): Jaak Trips Vakverantwoordelijke: Jaak Trips BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Ondernemingscommunicatie EINDCOMPETENTIES De student: heeft inzicht in diverse communicatieprocessen en modellen kan efficiënt en assertief communiceren in face-to-face gesprekken, vergaderingen, groepsgesprekken kan een professionele presentatie geven heeft een positieve en assertieve communicatiehouding LEERINHOUDEN 1. Communicatiemodel 2. Communicatie axioma s 3. Basisvaardigheden 4. Assertieve communicatie 5. Tweegesprekken 6. Interviewtechnieken 7. Functioneringsgesprekken 8. Sollicitatiegesprekken 9. Vergadertechnieken 10. Brainstorming 11. Verkoopgesprekken 12. Onderhandelen 13. Telefoongesprekken 14. Presentaties 15. Teamwork 16. Schriftelijke vaardigheden 17. Nieuwe ontwikkelingen in communicatie STUDIEMATERIAAL Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo WERKVORMEN Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Ondernemingscommunicatie 20

21 Interactieve werkcolleges met o.a. groepsgesprekken, rollenspelen, cases, presentaties, telefoongesprekken, gespreksoefeningen en gebruik van video EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Enkel permanente evaluatie Tweede examenkans De permanente evaluatie vindt enkel plaats tijdens het jaar, bij een tweede examenperiode worden deze punten automatisch overgedragen KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 138 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Ondernemingscommunicatie 21

22 C2. PROFESSIONAL ENGLISH ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Ondernemingscommunicatie Lestijden: 80 Lector(en): Isobel Mackie Vakverantwoordelijke: Isobel Mackie BEGINCOMPETENTIES General conditions to enter the study program Graduaat Ondernemingscommunicatie The students are asked to take a TOEIC-test (Test of English for International Communication) in the spring to establish the level of their English. We advise students only to register for the course if they obtain a score of at least 785 (out of maximum score of 990). If students obtains a score of 945 or higher on this test, he or she may apply for an exemption. EINDCOMPETENTIES Students will be given the opportunity to improve their abilities to carry on conversations using general and business English vocabulary in the fields of management, entrepreneurship, marketing, banking, international trade and other business-related areas. They will improve their ability to interpret and present information in English in a variety of common professional encounters and will further develop their awareness of cultural diversity in international business encounters. LEERINHOUDEN A number of grammatical points are reviewed and used in context through the use of practical examples. The students then put these into practice during the class through simulations, presentations and a variety of other practical exercises. STUDIEMATERIAAL Compulsory study material: - New insights into business G. Tullis and T. Trappe Longman Press Optional study material: - Business vocabulary in use B. Mascull Cambridge University Press Materials are also drawn from the internet and English press WERKVORMEN Exercises (from the textbook and other sources) for each of the skills: speaking, reading, listening and writing EVALUATIE Evaluation and calculation of the final figure Mid-year written exam (January)(30%) Presentation in the second semester (15%) Report on another student s presentation (15%) Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Ondernemingscommunicatie 22

23 Final oral exam (June) (30%) Participation (assignments, in-class participation) (10%) Second examination Exam (60%) The results from the other in-class tasks and assignments are transferred to the second examination period (40%) KOSTPRIJS Registration fee: 92 Books: 30 Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Ondernemingscommunicatie 23

24 D1. COMMUNICATIEMEDIA ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Ondernemingscommunicatie Lestijden: 80 Lector(en): Toni Coppers Vakverantwoordelijke: Toni Coppers BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Ondernemingscommunicatie Voorafgaandelijk slagen voor de module B1. Communicatieanalyse EINDCOMPETENTIES De student: verwerft een grondig inzicht in de kenmerken en het belang van de diverse media kan een keuze maken tussen de diverse media op basis van doelgroepenanalyse en mediaspecifieke eigenschappen kan de diverse media effectief gebruiken LEERINHOUDEN 1. Gedrukte media 2. Audiovisuele media 3. Massacommunicatie 4. Sociale media 5. Case study: studenten creëren zelf een sociale omgeving STUDIEMATERIAAL Het cursusmateriaal, evenals artikels en studies, is elektronisch beschikbaar op Toledo Niet-verplichte literatuur: - Communicatieleer - F. Oomkens - Uitgeverij Boom Meppel WERKVORMEN Participatieve hoorcolleges en zelfstandig uitwerken van cases EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Examen: Theorie (80%) Permanente evaluatie in functie van de actieve medewerking tijdens de colleges (20%) Tweede examenkans Examen (80%) Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Ondernemingscommunicatie 24

25 De permanente evaluatie vindt enkel plaats tijdens het jaar, bij een tweede examenperiode worden deze punten overgedragen (20%) KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 92 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Ondernemingscommunicatie 25

26 D2. E-Mediavaardigheden ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Ondernemingscommunicatie Lestijden: 120 Lector(en): Wim Peeters Vakverantwoordelijke: Wim Peeters BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Ondernemingscommunicatie EINDCOMPETENTIES De student kan: social media tools gebruiken: Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Flickr, de belangrijkste programma s van MS-Office gebruiken: Word, Excel, Powerpoint, Outlook, de regels van etiquette toepassen een Prezi presentatie maken en gebruiken een project managen aan de hand van de tool MS-Project gegevens uit databanken leren analyseren en verwerken in overzichtelijke rapporten m.b.v. rapporteringstools (vb. WebIntelligence met passieve kennis van SQL) een lay-out aanmaken m.b.v. een DTP-pakket (Scribus) de sterke en zwakke punten in een website herkennen (webusability) zelf een eenvoudige website concipiëren en implementeren (door het gebruik van een wysiwyg - pakket en met passieve kennis van html ) opzoekingen doen op het internet via Google een (we)blog aanmaken in WordPress en aanvullen met grafische elementen leren omgaan met een website onder de vorm van een CMS (Content Management System) LEERINHOUDEN 1. Basisgebruik van de computer- en IT-infrastructuur op de campus 2. Social media: LinkedIn, Twitter, Facebook, 3. Bureautica: Word, Excel, Powerpoint, Outlook 4. Presentaties in Prezi 5. etiquette 6. Projectmanagement d.m.v. MS-Project 7. DTP: Desktop Publishing d.m.v. Scribus 8. Databanken en rapporteringstools: SAP-BO tools 9. Internet opzoekingen d.m.v. Google 10. Webusability: analyse websites 11. Creatie websites 12. Content Management Systemen 13. Weblogs d.m.v. WordPress Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Ondernemingscommunicatie 26

27 STUDIEMATERIAAL Verplicht studiemateriaal: - Get social Jeanet Bathoorn Uitgeverij Scriptum - Don t make me think Steve Krug Uitgeverij Thema Het cursusmateriaal is online beschikbaar op Toledo WERKVORMEN Alle sessies zijn hoofdzakelijk hands on waarbij elke student oefent aan een computer. Enkel de luiken social media en webusability bevatten telkens enkele theoretische lessen. EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer De puntenverdeling in het 1 ste semester: Permanente evaluatie: 50% Test/oefeningen: 50% waarvan: o Test (slides social media): 50% o Oefeningen (PPT, Excel, Scribus): 50% De puntenverdeling in het 2 de semester: Permanente evaluatie: 50% Opdrachten: 50% waarvan: o Prezi: 20% o Creatie website: 60% o Analyse website (webusability): 20% Tweede examenkans De permanente evaluatie vindt enkel plaats tijdens het jaar, bij een tweede examenperiode worden deze punten overgedragen (50%) Te hernemen: alle opdrachten/test waarvoor geen 10/20 werd behaald KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 138 Verplicht studiemateriaal: 50 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Ondernemingscommunicatie 27

28 E1. Projectwerk ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Ondernemingscommunicatie Lestijden: 80 Lector(en): Dirk Hye en Jaak Trips Vakverantwoordelijke: Jaak Trips BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Ondernemingscommunicatie Voorafgaandelijk slagen voor de volgende modules: - B1. Communicatieanalyse - B2. Communicatieplanning - B3. Interne communicatie - B4. Marketingcommunicatie - B5. Corporate communicatie EINDCOMPETENTIES Met het projectwerk bewijzen de studenten dat zij in staat zijn om een concreet probleem of onderwerp in een reële bedrijfscontext te onderzoeken en tot een oplossing te brengen. De student: kan een probleem zowel in zijn praktische als theoretische dimensie vatten kan een bepaald onderwerp bestuderen en becommentariëren kan de informatie hiervoor nodig verzamelen en analyseren kan de meest geschikte oplossingsmethode kiezen, correct hanteren en zowel de keuze als het gebruik ervan verantwoorden kan hierbij projectmatig te werk gaan kan het project op een professionele manier communiceren in een schriftelijk rapport en een mondelinge presentatie voor een jury LEERINHOUDEN Naast de begeleiding door de promotor (vanuit de school) en een copromotor (vanuit het bedrijf) wordt voorzien in extra begeleiding m.b.t. de communicatieve aspecten en de projectmatige aanpak van het ondernemingsproject. Tijdens de daarbij horende infosessies komen volgende onderwerpen aan bod: 1. Communicatieve aspecten van het ondernemingsproject Communicatie en teamwork Vergaderen en conflicthantering Rapporteren en schrijven Mondelinge presentatie 2. Projectmatig werken Projectdefintie: wat wil je bereiken en waarom? Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Ondernemingscommunicatie 28

29 WBS of Work Breakdown Structure: hoe kom je van start tot einde? De Gantt chart: wat moet wanneer uitgevoerd worden? STUDIEMATERIAAL De nodige informatie is beschikbaar op Toledo en op het extranet WERKVORMEN Zelfstandig werk onder begeleiding van een docent van de opleiding (de promotor) en een begeleider van het bedrijf (copromotor) EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Voor de evaluatie van het ondernemingsproject wordt volgende werkwijze gehanteerd: Beoordeling van de werkzaamheden van de student bij de voorbereiding enerzijds (o.a. het respecteren van het tijdschema, het naleven van de afspraken) en de inhoud van het ondernemingsproject anderzijds, zoals zij tot uiting kwamen bij de promotor en de copromotor (50%) De beoordeling van de projectverdediging door de jury (50%) bestaande uit: o Beoordeling van het eindrapport (1/3), vooral naar inhoud maar ook naar rapporteringswijze o De kwaliteit van de uiteenzetting (1/3) o De kwaliteit van de verdediging, m.a.w. de bevraging door de jury (1/3) Tweede examenkans Idem KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 92 Onkosten gevraagde rapporten Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Ondernemingscommunicatie 29

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Ondernemingscommunicatie Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie

Nadere informatie

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Ondernemingscommunicatie Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie

Nadere informatie

FINANCIEEL MANAGEMENT

FINANCIEEL MANAGEMENT FINANCIEEL MANAGEMENT ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Marketing Lestijden: 40 Lector(en): Wim Peeters Vakverantwoordelijke: Wim Peeters BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Marketing

Nadere informatie

Leerplan. Graduaat Marketing. ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40

Leerplan. Graduaat Marketing. ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Marketing Leerplan graduaat Marketing 1 Inhoudsopgave 1. Structuur

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Marketing HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1619/N/G 1 maart 2007 MARKETING - Economisch HOSP A C D E F asis marketing Media en reclame Marketingmanagement

Nadere informatie

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan Studierichting MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING Onderwijsniveau HOKT/SP Categorie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

A1. DATACOMMUNICATIE EN NETWERKEN

A1. DATACOMMUNICATIE EN NETWERKEN A1. DATACOMMUNICATIE EN NETWERKEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Telecommunicatietechnieken Lestijden: 60 Lector(en): Wim Debbaut Vakverantwoordelijke: Wim Debbaut BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1 BAF DOCENT(EN): Marianne De Graeve OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Frans Code: BAF-2201.E0-j1 Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 * College:18 * College:18

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Inhoud Contacturen... 3 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Examen gebaseerd op de theorie van het interactief hoorcollege (70%) Permanente evaluatie op basis van de opdrachten (30%)

Examen gebaseerd op de theorie van het interactief hoorcollege (70%) Permanente evaluatie op basis van de opdrachten (30%) A1. HANDELSRECHT ALGEMEEN Opleiding: Graduaat in het Winkelmanagement Opleidingsonderdeel van de module Organisatie en ondernemen in het opleidingsprofiel Aantal studiepunten: 3 Lector(en): Tom Claeys

Nadere informatie

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 120 (100 contactonderwijs, 20 afstandsonderwijs) Lector(en): Geert De Roover Ann Van Rillaer Vakverantwoordelijke: Ann Van

Nadere informatie

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Logistiek, Transport en Mobiliteit Leerplan graduaat Logistiek, Transport

Nadere informatie

1 Voorstelling HBO5 Informatica

1 Voorstelling HBO5 Informatica HBO5 Informatica Gedetailleerde brochure 2015-2016 1 Voorstelling HBO5 Informatica 1.1 Twee opties We leven in een informatiemaatschappij. Daar kunnen we niet omheen. Bedrijven sturen en ondersteunen hun

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Lineaire organisatie Onderwijsniveau: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: MARKETING Aantal leerjaar(en): 3-jarige opleiding Nummer GO 2005/065L (vervangt 2003/779L)

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA TRAJECTSCHIJF 1 Semester 1 Database Querying and Creation Het doel van de cursus is je een grondige kennis bij te brengen van de SQL-instructies.

Nadere informatie

Fundamentals. Editie 2013

Fundamentals. Editie 2013 Fundamentals Editie 2013 De operationele toepassing van uw marketingkennis 4 praktijkgerichte opleidingen in marketing De essentie van marketing- en salesbeleid Marketing management Business-to-business

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

WWW.AP.BE MODELTRAJECT 1. 1 CM: We leggen de fundering

WWW.AP.BE MODELTRAJECT 1. 1 CM: We leggen de fundering PROFESSIONELE BACHELOR COMMUNICATIEMANAGEMENT MODELTRAJECT 1 1 CM: We leggen de fundering Het lessenpakket van het eerste jaar Communicatiemanagement (CM) is gemeenschappelijk. Je kiest dus pas vanaf 2

Nadere informatie

HBO Bedrijfseconomie

HBO Bedrijfseconomie HBO Bedrijfseconomie Algemeen De opleiding HBO Bedrijfseconomie is gericht om kennis en vaardigheden op functies op financieel, administratief en bedrijfseconomische gebied in profit en non profit organisaties.

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-AGBACHEX-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

Opleidingsgids 2009-2010

Opleidingsgids 2009-2010 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Toerisme en Recreatiemanagement sgids 2009-2010 talent@work Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat

Nadere informatie

CATALOGUS HOGER ONDERWIJS 2006

CATALOGUS HOGER ONDERWIJS 2006 CATALOGU HOGER ONERWIJ 2006 ALGEMEEN it is de Catalogus Hoger Onderwijs 2006 van Pearson Education Benelux. eze catalogus richt zich op studieboeken die geschikt zijn voor het hoger onderwijs in de Benelux.

Nadere informatie