MAATSCHAPPELIJKE STAGE - BOEKJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAATSCHAPPELIJKE STAGE - BOEKJE"

Transcriptie

1 MAATSCHAPPELIJKE STAGE BOEKJE Gymnasium Bernrode, Abdijstraat 36, 5473 AG Heeswijk-Dinther 1

2 STAGEGEGEVENS Leerling: Naam: Adres: Woonplaats: Telefoon: Klas: Mijn stageadres: Naam organisatie: Adres: Plaats: Telefoon: Website: Contactpersoon van de instelling:... Mijn begeleider op het stageadres is: Naam: Functie: Telefoon: Mijn stagebegeleider op school is:.. Gymnasium Bernrode, Abdijstraat 36, 5473 AG Heeswijk-Dinther 2

3 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling maatschappelijke stage 4 2. Richtlijnen en tips 5 3. Beoordeling 6 4. BELANGRIJK 6 5. Voor de stagebegeleider 7 6. Vragen voor het stageverslag 8 7. Regels voor de maatschappelijke stage 9 8. Evaluatierapport Ideeën voor stageadres Beoordelingsformulier stage 14 Gymnasium Bernrode, Abdijstraat 36, 5473 AG Heeswijk-Dinther 3

4 1. Doelstelling: Maatschappelijke stage wordt door het ministerie omschreven als een vorm van buitenschools leren, waarbij leerlingen in het voortgezet onderwijs vanuit de school door middel van vrijwilligersactiviteiten actief kennismaken met allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving. De stage brengt jongeren in aanraking met voor hen vaak nieuwe aspecten van de maatschappij en van onbetaald werk; het vrijwilligerswerk. Gymnasium Bernrode heeft ervoor gekozen om het accent te leggen op: zorg voor anderen Hierbij kan gedacht worden aan het werken met: * mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking * mensen in een verzorgingshuis * mensen in een verpleeghuis * jonge kinderen (0-12 jaar) (sportclubs, scouting, Jong Nederland, kinderdagverblijf enz.) * allochtonen, vluchtelingenwerk, voedselbank, wereldwinkel, kerk e.a. Een maatschappelijke stage legt een verband tussen de school en de samenleving. Wij denken dat jullie op deze manier buiten de school ook iets kunnen leren. Deze vorm van learning by doing* kan op verschillende manieren bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling zoals: je krijgt inzicht, kennis en begrip over ontwikkelingen in de samenleving; je leert dat je andere mensen kunt helpen en iets voor hen kunt betekenen; je bouwt begrip op voor anderen en voor diverse maatschappelijke taken in de samenleving; het maakt je bewust van de noodzaak en de betekenis van vrijwilligers(werk) voor de maatschappij; het vergroot je zelfvertrouwen doordat je in aanraking komt met nieuwe en andere situaties; je leert verantwoordelijkheid nemen; je leert jezelf presenteren; je leert opkomen voor jezelf; je leert organiseren; je leert je eigen sociale en communicatieve vaardigheden versterken; je leert samenwerken. * l e a r n i n g b y d o i n g : d it i s e e n v o r m v a n l e r e n - d o o r - d o e n. Door eigen ervaringen leer je hoe je dingen een volgende keer kunt aanpakken en verbeteren. Gymnasium Bernrode, Abdijstraat 36, 5473 AG Heeswijk-Dinther 4

5 2. Richtlijnen/tips voor je stage: MAATSCHAPPELIJKE STAGE - BOEKJE Zorg dat je vóór 1 december 2014 je stagewens hebt doorgegeven aan mw. Snijders en mw. Vermeer. Zorg dat je de stageovereenkomst tijdig hebt ingeleverd bij mw. Snijders of mw. Vermeer d.w.z. na het kennismakingsgesprek of direct na de eerste stagedag. Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Zorg dat je jezelf passend kleedt en gedraagt. Geen gebruik van mobieltje op de werkplek. Vraag gerust om hulp als je iets niet kunt vinden of als je iets wilt weten. Luister goed naar de uitleg; maak er eventueel een aantekening van. Al doende leer je! Rond je werkzaamheden goed af en zorg dat alles netjes achter blijft. Zet alles op de plaats terug waar het hoort te staan. In geval van ziekte meld je dit bij de stagebegeleider van het stageadres. Bij langdurige ziekte neem je contact op met je stagebegeleider van school. Zijn er problemen op je stageplek, bespreek dit dan met je stagebegeleider ter plekke en/of neem contact op met je stagebegeleider op school. Er is altijd een oplossing. Blijf er zeker niet mee rondlopen. Probeer elke keer je werkzaamheden even met je begeleider na te bespreken. Misschien heeft deze nog tips voor de volgende keer. Je kunt eventueel ook afspreken wat er de volgende keer gedaan moet worden. Vraag aan je begeleider informatiemateriaal, folders e.d. om bij je stageboekje te voegen. Vraag aan je stagebegeleider(op het stageadres), daar waar nodig, te helpen bij de vragen uit je stageboekje. Zorg dat je het evaluatieformulier tijdig laat invullen door je stagebegeleider. Zorg dat je stageboekje er goed verzorgd uitziet. Houd een logboek bij waarin je noteert wat je elke keer hebt gedaan. Dit helpt bij het maken van je verslag. Wij communiceren via de schoolmail. Houd je schoolmail daarom goed in de gaten. Reageer ook snel op s. Vermeld steeds je naam en klas onder elke mail. Probeer, indien toegestaan, een paar foto s te maken op je stageadres. In zorginstellingen is dit vaak niet toegestaan vanwege de privacy van de bewoner. Vraag daarom eerst aan je stagebegeleider om toestemming. Gymnasium Bernrode, Abdijstraat 36, 5473 AG Heeswijk-Dinther 5

6 3. Beoordeling: Je stage zal beoordeeld worden met één van de onderstaande beoordelingen: zeer goed / goed / ruim voldoende / voldoende / onvoldoende Hierbij wordt gelet op: het vóór 1 december 2014 aangeven van je stagewens het tijdig inleveren van je ingevulde stageovereenkomst d.w.z. bij aanvang van je stage het tijdig beantwoorden van je schoolmails het functioneren op de stageplek het stageverslag * *Bij de beoordeling van het stageverslag wordt gelet op: Presentatie verslag: netheid, volledigheid, taalgebruik Inleverdatum: 2 weken na het beëindigen van de stage Toevoeging van: pagina 2 met stagegegevens + het evaluatieformulier Aanvulling met extra s als: foto s(indien toegestaan), artikels, website-informatie, folders/brochures van de instelling Het verslag moet op de computer worden gemaakt en worden opgeslagen tot het eind van het schooljaar. Wanneer je dit in verslagvorm uitwerkt, graag de volgorde van de vragen aanhouden. Maak je verslag aantrekkelijk met foto s/knipsels enz. Bundel je uitgeprinte verslag in de snelhechter die je aan het begin van het schooljaar hebt gekregen. 4. BELANGRIJK: 1.) Zorg dat je vóór 1 december 2014 je stagewens hebt doorgegeven aan mw. Snijders en mw. Vermeer. Start nooit zonder toestemming van je stagebegeleider op school. 2.) De stageovereenkomst moet tijdig worden ingeleverd bij mw. Snijders of mw. Vermeer d.w.z. na het kennismakingsgesprek of direct na de eerste stagedag. 3.) Houd je stagebegeleider van school goed op de hoogte van veranderingen op je stageadres. 4.) Houd je schoolmail goed in de gaten. Reageer ook snel op s. 5.) De stage moet uiterlijk maandag 18 mei 2015 zijn afgesloten. 6.) Het verslag wordt twee weken na het afsluiten van de stage ingeleverd, dus uiterlijk maandag 1 juni ) Stuur je stagebegeleider van school een zodra je de stage hebt beëindigd. We kunnen dan contact leggen met je stageadres om te vragen hoe de stage verlopen is. Wanneer de stage wordt beoordeeld met een onvoldoende, kun je niet bevorderd worden naar klas 5. Na de stage wordt op feestelijke wijze het certificaat Maatschappelijke stage uitgereikt. Gymnasium Bernrode, Abdijstraat 36, 5473 AG Heeswijk-Dinther 6

7 5. Voor de stagebegeleider: MAATSCHAPPELIJKE STAGE - BOEKJE De maatschappelijke stage bedraagt 30 klokuren De leerling werkt altijd onder begeleiding; dus nooit alleen. De leerling is verzekerd via de schoolverzekering. Wilt u de leerling, waar nodig, helpen bij het beantwoorden van de vragen uit het stageboekje? Mochten er vragen zijn of zich problemen voordoen tijdens de stage, dan kunt u contact opnemen met : Gezien Snijders Trees Vermeer U kunt ook telefonisch contact opnemen: (Gymnasium Bernrode) Wilt u de absentie/ziekte van de leerling noteren? Wilt u de stageovereenkomst ondertekenen bij de kennismaking? Wilt u het evaluatieformulier invullen en ondertekenen? Alvast onze hartelijke dank voor de begeleiding van onze leerling. Gymnasium Bernrode, Abdijstraat 36, 5473 AG Heeswijk-Dinther 7

8 6. VRAGEN VOOR HET STAGEVERSLAG Werk de volgende vragen uit: (graag de volgorde van de vragen aanhouden) 1. a. Door wie ben je de eerste stagedag ontvangen? b. Hoe was deze ontvangst? Vertel kort hoe je dit hebt ervaren: bv. ben je voorgesteld aan anderen, heb je een rondleiding gehad, werd je verteld waar je spullen kon vinden? c. Hoe was je eerste indruk? 2. Was je begeleid(st)er voldoende op de hoogte van de maatschappelijke stage? 3. a. Zijn er afspraken gemaakt over wat je tijdens de stageperiode gaat doen? b. Zo ja, welke afspraken zijn er gemaakt? 4. Formuleer de doelstelling van de instelling/organisatie/club waar je werkte. 5. Beschrijf de werkzaamheden die je gedurende je stage hebt gedaan. Gebruik hierbij het logboek dat je hebt bijgehouden. Beschrijf één stagedag van A-Z. Tip: om redenen van privacy geen namen voluit in het verslag vermelden. 6. Welke activiteiten/werkzaamheden vond je het leukst om te doen? Licht je antwoord toe. 7. Welke activiteiten/werkzaamheden vond je moeilijk of lastig? Licht je antwoord toe. 8. Hoe ging het samenwerken met anderen ( collega s )? 9. a. Bekijk nog eens de punten van learning by doing. Welke voorbeelden van persoonlijke ontwikkeling heb je tijdens deze stage het meest ontwikkeld voor jouw gevoel? b. Geef door middel van voorbeelden aan waaruit deze ontwikkeling blijkt. 10. a. Welke verwachtingen had je van je stage voordat je begon? b. Wat is wel/niet uitgekomen van deze verwachtingen? 11. Wat was totaal nieuw voor je in deze stage? 12. Wat zou je de volgende keer anders doen/wat zou beter gekund hebben? 13. Welke situatie(s) heeft/hebben je het meest getroffen tijdens je stage? Hierbij kun je zowel aan emoties van blijdschap, plezier als aan verdriet of ontroering denken. 14. Geef een korte samenvatting van hoe jij de stage hebt ervaren. 15. Zou je voor langere periode op dit stageadres willen blijven? Geef ook aan of er vervolgafspraken zijn gemaakt. 16. a. Geef de omschrijving van vrijwilligerswerk. Gymnasium Bernrode, Abdijstraat 36, 5473 AG Heeswijk-Dinther 8

9 b. Geef aan hoe binnen de instelling/vereniging vrijwilligers worden ingezet. 7. REGELS MAATSCHAPPELIJKE STAGE Maatschappelijke stage wordt omschreven als een vorm van buitenschools leren, waarbij leerlingen in het voortgezet onderwijs vanuit de school door middel van vrijwilligersactiviteiten actief kennismaken met allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving. Vrijwillig is overigens niet vrijblijvend! De maatschappelijke stage vindt plaats in klas 4. De stage vindt plaats buiten school en buiten schooltijd. De uitvoer van de stage kan direct aan het begin van het schooljaar starten. De stage is verplicht voor alle leerlingen. De stage wordt opgenomen in de vrije ruimte. De omvang van de stage bedraagt 30 SLU (studielasturen). De reistijd en verslaglegging vallen buiten deze 30 SLU. De stage richt zich op: zorg voor anderen, intermenselijk contact staat centraal (ouderen, kinderen, zieken, mensen met een beperking, allochtonen e.a.). Wanneer met kinderen gewerkt wordt, betreft het de basisschoolleeftijd. Vakantiekampen en kindervakantiewerk (zomervakantie) komen niet in aanmerking voor stage. Stages bij familie/kennissen komen niet in aanmerking. De stage wordt bij voorkeur binnen een instelling/organisatie uitgevoerd. De stage wordt individueel uitgevoerd. Met de stage mag geen geld worden verdiend. Leerlingen ontvangen het stageboekje aan het begin van klas 4. Ouders worden via de mail geïnformeerd over de stage. Er wordt ook aan ouders gevraagd om mee te denken over stageadressen. De leerling draagt zelf een stageadres aan en legt pas contact na goedkeuring van de stagebegeleiders. De stagebegeleiders toetsen eerst het stageadres aan de geformuleerde criteria. De stagebegeleiding op de werkplek moet goed geregeld zijn. De leerling is via school verzekerd. De leerling kan, wanneer hij/zij moeilijk een stageplek kan vinden, terecht bij de stagebegeleiders van school. De leerling maakt een verslag van de stage. De richtlijnen hiervoor staan in het stageboekje. De school zal in overleg met de instelling bekijken of er een mogelijkheid bestaat dat leerlingen ook zelf een activiteit bedenken en uitvoeren. Je stagewens moet vóór 1 december 2014 worden doorgegeven aan mw. Snijders en mw. Vermeer. Dit gebeurt via de schoolmail. Houd daarom je schoolmail goed in de gaten. De stage moet uiterlijk maandag 18 mei 2015 zijn afgesloten. Het stageboekje moet 2 weken na het afsluiten van de stage worden ingeleverd, dus uiterlijk maandag 1 juni Wanneer je de stage hebt afgerond: Lever het volledige stageboekje in, aangevuld met je stageverslag en het ingevulde evaluatieformulier. De leerling kan niet worden bevorderd wanneer de stage als onvoldoende beoordeeld is. Stagebegeleiders van school zijn: mevrouw G. Snijders en mevrouw T. Vermeer Gymnasium Bernrode, Abdijstraat 36, 5473 AG Heeswijk-Dinther 9

10 8. EVALUATIERAPPORT MAATSCHAPPELIJKE STAGE Beoordeling van de leerling door de stagebegeleider Naam leerling: Klas: Naam stageadres: Naam begeleider: Functie begeleider: * S.v.p. aankruisen wat van toepassing is * Eventueel aanvullen met korte toelichting/opmerking 1. Uitvoering van werkzaamheden A B C D E Hoe heeft de leerling de opdrachten die u haar/hem gaf uitgevoerd? goed voldoende vond het moeilijk Opm: Wat betreft de uitvoering gold: de leerling werkte redelijk zelfstandig de leerling had veel begeleiding nodig de leerling kon het opgedragen werk moeilijk aan Opm: De leerling verrichtte de werkzaamheden met veel plezier met plezier met weinig plezier Opm: Hoe werkte de leerling samen? goed voldoende vond samenwerken moeilijk Opm: De leerling toonde veel initiatief soms initiatief weinig initiatief Opm: Gymnasium Bernrode, Abdijstraat 36, 5473 AG Heeswijk-Dinther 10

11 F G H Stiptheid keurig op tijd soms te laat regelmatig te laat Opm: Verzuim geen eventuele reden van verzuim:. Netheid keurig wisselend niet zo netjes Opm: 2. Persoonlijk functioneren en omgang met anderen A B C D E De leerling functioneerde vanaf het begin af aan goed is gaandeweg beter gaan functioneren is in de loop der tijd niet beter gaan functioneren Opm: De leerling zette zich goed in voor anderen en was hulpvaardig zette zich matig in voor anderen zette zich nauwelijks in voor anderen Opm: De leerling had goed inzicht in het vrijwilligerswerk had matig inzicht in het vrijwilligerswerk had geen inzicht in het vrijwilligerswerk Opm: Met betrekking tot collega s wist de leerling zijn/haar houding goed te bepalen was de leerling stil en teruggetrokken wist de leerling zijn/haar houding moeilijk te bepalen Opm: In de omgang met de bewoner/deelnemer/kind waarmee hij/zij werkte toonde de leerling een juiste houding toonde de leerling gaandeweg een juiste houding vond de leerling het moeilijk een juiste houding te bepalen Opm: Gymnasium Bernrode, Abdijstraat 36, 5473 AG Heeswijk-Dinther 11

12 F Ten aanzien van het organiseren was de leerling alert was de leerling redelijk alert was de leerling niet zo alert Opm: Algemene opmerkingen: Naam begeleider : Functie : Datum : Handtekening : Gymnasium Bernrode, Abdijstraat 36, 5473 AG Heeswijk-Dinther 12

13 9. IDEEĒN VOOR STAGEADRES MAATSCHAPPELIJKE STAGE - BOEKJE OUDEREN: Verzorgingshuis (bijv. huiskamerproject) Verpleeghuis Activiteiten voor ouderen (bijv. sjoelen, schaken, jeu de boules, spelletjes, muziek, zang, computergebruik) Het maken van een Levensboek, i.s.m. verzorgingshuis Laverhof in Heeswijk Bewegen voor ouderen Zorghotel Rode Kruis / Zonnebloem KINDEREN/JONGEREN: Trainingen helpen verzorgen bij bijv. voetbal, hockey, tennis, zwemmen, paardrijden. BSO naschoolse opvang (4-12 jarigen) Muziekles Dansles (kinderen zonder/met beperking) Creatieve clubs, in bijv. buurtcentra Kinderdagverblijf Ontdekhoek Den Bosch, waar kinderen proefjes kunnen doen Jong Nederland Scouting Parochiewerk MENSEN MET BEPERKING: Zorgboerderij Zorgdierentuin (in Volkel) Manege Woongroep/instelling voor mensen met een beperking ( lichamelijk, verstandelijk, meervoudig, visueel, auditief) Psychiatrie: helpen met bv. creatieve middagen Lunchcafé, waar mensen met een beperking werken Clubs: creatief, sport, muziek, zang, toneel DIVERSEN: Wereldwinkel (zorg voor mensen in 3 e wereld) Vluchtelingenwerk/ Amnesty International Voedselbank Kasteel Heeswijk (Sinterklaas en Kerstactiviteiten) Solidariteitswerkplaats (Uden) Misdienaar, parochiewerk(kinderen) De taken bij bovenstaande adressen moeten wel passen binnen de doelstelling van de stage namelijk Zorg voor anderen (o.a. kinderen, ouderen, mensen met beperking). Gymnasium Bernrode, Abdijstraat 36, 5473 AG Heeswijk-Dinther 13

14 10. BEOORDELINGSFORMULIER STAGE EN VERSLAG (in te vullen door de stagebegeleider van school) Naam: Klas: Beoordeling voorbereiding/afronding van de stage*:. Beoordeling stage: Beoordeling stageverslag: Opmerkingen: *Hiermee wordt bedoeld: vóór 1 december 2014 je stagewens aangeven, op de hoogte zijn van de inhoud van het stageboekje, het tijdig lezen en beantwoorden van s en het tijdig inleveren van de stageovereenkomst en het stageverslag. Eindbeoordeling: Handtekening stagebegeleider school: Gymnasium Bernrode, Abdijstraat 36, 5473 AG Heeswijk-Dinther 14

Naam:. Woonplaats: Telefoon: Naam organisatie: Plaats: E-mail:. Functie:. Telefoonnummer:...

Naam:. Woonplaats: Telefoon: Naam organisatie: Plaats: E-mail:. Functie:. Telefoonnummer:... ALGEMEEN DIT STAGEBOEK IS VAN Naam: Adres: Woonplaats: Telefoon: Klas:.. MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie: Adres: Plaats: Telefoon: E-mail:......... MIJN STAGEBEGELEIDER IS Naam:. Functie:. Telefoonnummer:...

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

LOB. Stagewerkboek Loopbaan oriëntatie en-begeleiding(lob) Wie kan mij daarbij helpen? Wat kan ik? Hoe kan ik dat doen? Waar kan ik dat doen?

LOB. Stagewerkboek Loopbaan oriëntatie en-begeleiding(lob) Wie kan mij daarbij helpen? Wat kan ik? Hoe kan ik dat doen? Waar kan ik dat doen? Stagewerkboek Loopbaan oriëntatie en-begeleiding(lob) Wie kan mij daarbij helpen? Wat kan ik? Hoe kan ik dat doen? LOB Waar kan ik dat doen? Wat wil ik? Naam: Klas: DIT STAGEWERKBOEK IS VAN Naam: Adres:

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3:

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3: Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege 12 t/m 16 oktober 2015 Naam: Klas 3: DIT STAGEVERSLAG IS VAN Naam Emailadres Telefoon Klas MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie Soort bedrijf Adres Plaats

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Handleiding maatschappelijke stage

Handleiding maatschappelijke stage Handleiding maatschappelijke stage Christiaan Huygens College Broodberglaan Voorwoord Het 3e jaar ga je een maatschappelijke stage lopen. Dat is een andere stage dan de arbeidsoriëntatie stage, waar je

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

2010-2011. Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker

2010-2011. Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker 2010-2011 Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker Dit stage boek is van: Naam:..Klas. E-mail.. Maatschappelijke stage 1 Inleiding Onze maatschappij draait om meer dan alleen werken voor de centen.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE Zomer MaS MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 2017-2018 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon van de Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contact Zwin-College; 0117-454555

Nadere informatie

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE. Maatschappelijke Stage

SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE. Maatschappelijke Stage SECTOR HAVO/VWO STAGEBOEKJE Maatschappelijke Stage 2013-2014 Naam: Klas: Inhoud Informatie voor de stagebegeleider van de stageplek. Blz 3 Informatie voor de leerling: het vinden van een stageplek. Blz

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 11 21 april 2016 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 INLEIDING Van 11 tot en met 21 april 2016 ga jij 9 dagen stage lopen.

Nadere informatie

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas:

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: Waarom een stageperiode Het vmbo-onderwijs bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het MBO. In dat kader wordt er voor de leerlingen van 3 mavo in maart 2016

Nadere informatie

www.keiinde maatschappij.nl

www.keiinde maatschappij.nl LOGBOEK MAATSCHAPPELIJKE STAGE www.keiinde maatschappij.nl Inleiding Wat is het verschil tussen stagelopen en maatschappelijke stage? Een gewone stage bereidt je voor op een beroep of beroepskeuze. Maatschappelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht en de presentatiemiddag

Nadere informatie

STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van:

STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 14 24 april 2014 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 Inleiding Van 14 tot en met 24 april 2014 ga jij 7 dagen stage lopen.

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven. Klas :

STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven. Klas : STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven Naam : Klas : Pleincollege Nuenen Novalis College Sportlaan 8 Sterrenlaan 16 5670 AA Nuenen 5631 KA

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2014-2015. VWO 5 en HAVO 4

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2014-2015. VWO 5 en HAVO 4 Maatschappelijke Stage Stageboekje schooljaar 2014-2015 VWO 5 en HAVO 4 Naam: Klas: Organisatie: Inhoud Hoe ga je te werk VOOR/ TIJDENS/ NA je maatschappelijke stage 3/4 Organisatiestructuur 5 Dagverslagen

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen schooljaar 2014-2015 Me4You Maatschappelijke Stage op het Baudartius College in Zutphen in samenwerking met Stichting Perspectief. Bij de

Nadere informatie

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V Op zoek naar een maatschappelijke stage die bij jou past? Dat is heel makkelijk. Je kiest wat jij leuk vindt en doet daarmee meteen iets goeds

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 1. zoek een stageplek a. via de stagemarkt begin oktober in de aula. b. Eigen stage Stageboek 2. maak een afspraak met je stagebegeleider. Denk aan je stage contract MAATSCHAPPELIJKE STAGE Havo-4 van:

Nadere informatie

Klas 10 STAGE 2013/2014

Klas 10 STAGE 2013/2014 Klas 10 STAGE 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij : Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan

Nadere informatie

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult.

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Stageverslag Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Tijdens je stage heb je nieuwe dingen geleerd en ervaring opgedaan. Noem er tenminste vijf:

Nadere informatie

MaSt een Must H4 en V4. Maak er iets moois van!

MaSt een Must H4 en V4. Maak er iets moois van! MaSt een Must H4 en V4 Maak er iets moois van! Handleiding Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 INLEIDING: Het Ministerie van Onderwijs schrijft: Maatschappelijke Stage: Vanaf schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

MaSt een Must H4 en V4. Maak er iets moois van!

MaSt een Must H4 en V4. Maak er iets moois van! MaSt een Must H4 en V4 Maak er iets moois van! Handleiding Maatschappelijke Stage Schooljaar 2011-2012 INLEIDING: Het Ministerie van Onderwijs schrijft: Maatschappelijke Stage: Vanaf schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2012-2013. Havo 4 en VWO 5

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2012-2013. Havo 4 en VWO 5 Maatschappelijke Stage Stageboekje schooljaar 2012-2013 Havo 4 en VWO 5 Naam: Klas: Stageplaats: Inhoud Hoe ga je te werk VOOR/ TIJDENS/ NA je maatschappelijke stage 3 Organisatiebeschrijving 6 Dagverslagen

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren!

maandag 11 mei inleveren! maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... Stageboek 2015 1 Gegevens Leerling Naam -------------------------------------------------------------------------------------- Adres Postcode Woonplaats

Nadere informatie

s Gravendreef College Leidschendam. Maatschappijleer VMBO DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE. Dit stageboekje is van

s Gravendreef College Leidschendam. Maatschappijleer VMBO DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE. Dit stageboekje is van 2015-2016 s Gravendreef College Leidschendam Maatschappijleer VMBO DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE Dit stageboekje is van INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Wat is een maatschappelijke stage? 3 De stage-eisen 4 Ideeën

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College. Schooljaar 2012-2013 1 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Voorwaarden voor erkenning stageplaats...4 Gang van zaken en regelgeving...4 Veelgestelde vragen...6 Belangrijke

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 015-016 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contactpersoon Zwin College, mevr. H. Roodbeen 0117-454555,

Nadere informatie

LINT STAGEBOEK VAN Techniek. Neem dan op een leuke manier afscheid van je stage plaats en bedank je collega s en stagebegeleider (s )

LINT STAGEBOEK VAN Techniek. Neem dan op een leuke manier afscheid van je stage plaats en bedank je collega s en stagebegeleider (s ) LINT STAGEBOEK VAN Techniek Deel 2 inleveren op maandag 24 maart! Je laatste stage dag is vrijdag 28 maart! Neem dan op een leuke manier afscheid van je stage plaats en bedank je collega s en stagebegeleider

Nadere informatie

STAGEBOEK CONTACTPERSONEN SCHOOL GEGEVENS LEERLING. Van der Meij College

STAGEBOEK CONTACTPERSONEN SCHOOL GEGEVENS LEERLING. Van der Meij College STAGEBOEK Naam : Van der Meij College Adres : Gravin Jacobastraat 1 1823 DS ALKMAAR 072-5675570 info@vandermeijcollege.nl CONTACTPERSONEN SCHOOL Stage coördinator Docent Techniek Breed BWI Docent Techniek

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Formulieren Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 Naam leerling : School: klas 1 EIGEN VACATURE-FORMULIER Stel dat je al voetbaltrainer

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van het CSG Rehoboth. Schooljaar 2011-2012 Welkom bij de maatschappelijke stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de maatschappelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar Havo 4 en VWO 5

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar Havo 4 en VWO 5 Maatschappelijke Stage Stageboekje schooljaar 2013-2014 Havo 4 en VWO 5 Naam: Klas: Stageplaats: Inhoud Hoe ga je te werk VOOR/ TIJDENS/ NA je maatschappelijke stage 3/4/5 Organisatiestructuur 6 Dagverslagen

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE Van -------------------------------------------------------------------------- Klas -------------------------------------------------------------------------- School

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage Informatie voor leerlingen van het dr. Aletta Jacobs College 0 Maatschappelijke Stage! Sinds 2011 nemen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs deel aan de Maatschappelijke Stage

Nadere informatie

Layout Heinny Jansen - ibooks Author. StageGids MaS

Layout Heinny Jansen - ibooks Author. StageGids MaS MaS StageGids Mw. I. de Vries is de stagecoördinator van RSG Slingerbos Levant en contactpersoon voor zowel locatie Slingerbos Hoofdstuk 1 als locatie Levant. Zij verzorgt de voorlichting, denkt mee bij

Nadere informatie

Werk Oriëntatie Project 2014-2015 E R VMBO T3 K B O E K

Werk Oriëntatie Project 2014-2015 E R VMBO T3 K B O E K Werk Oriëntatie Project 2014-2015 E R VMBO T3 K B O E K Naam: Klas: 19 t/m 23 januari 2015 INLEIDING Werk Oriëntatie Project Het Werk Oriëntatie Project is een voorbereiding op jullie studie- en beroepskeuze

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

LINT STAGEBOEK VAN ZORG EN WELZIJN

LINT STAGEBOEK VAN ZORG EN WELZIJN LINT STAGEBOEK 2013-2014 VAN ZORG EN WELZIJN Gegevens Leerling Naam -------------------- Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling / leerweg School Naam schoolbegeleider E. Venema adres

Nadere informatie

2. Hoe moet je dit experimentele stagewerkboek gebruiken?

2. Hoe moet je dit experimentele stagewerkboek gebruiken? Inleiding: 1. Voorwoord Voor je ligt het experimentele stagewerkboek voor je stage. Het is een werkboek waarin een aantal aanwijzingen en regels staan waaraan je je tijdens de stage moet houden. Lees ze

Nadere informatie

Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode:

Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: INHOUD INHOUD... 1 RICHTLIJNEN... 2 BEOORDELING... 2 VOORWOORD... 3 Vertel wie je bent, welke opleiding je volgt en op welke school je zit.... 3 Waarom heb je dit bedrijf

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Werkboek Buitenschoolsleren Het Buurthuis. Wat ga ik doen?

Werkboek Buitenschoolsleren Het Buurthuis. Wat ga ik doen? Werkboek Buitenschoolsleren Het Buurthuis Wat ga ik doen? Zorg en Welzijn Leerjaar 3 en 4 Inhoudsopgave Op stage gaan, hoe doe je dat?... 2 Inleiding... 3 Voorbereiding buitenschoolsleren... 4 Over welke

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-2040290 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-2040290 mail: post@svszeist.nl Klas 9 STAGE 2015/2016 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Winkelstageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE MAATSCHAPPELIJKE STAGE HET BETERE WERK! logboek havo-3 / vwo-3 2010-2011 Comenius College Lijstersingel 18 Naam : Klas : 1 motto: leren van jezelf, leren met elkaar en leren in de wereld 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

STAGEWERKBOEK. Piter Jelles YnSicht Prinsessenweg EG Leeuwarden

STAGEWERKBOEK. Piter Jelles YnSicht Prinsessenweg EG Leeuwarden STAGEWERKBOEK Piter Jelles YnSicht Prinsessenweg 4 8931 EG Leeuwarden STAGEWERKBOEK van klas Piter Jelles YnSicht Prinsessenweg 4 8931 EG Leeuwarden tel 058-8801500 ynsicht@pj.nl Stagewerkboek Piter Jelles

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 3 VMBO 2016-2017 Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 15 mei t/m 19 mei Inhoud Tijdpad/stappenplan VMBO klas

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGEBOEKJE NAAM: KLAS: ZWIN COLLEGE OOSTBURG. Schooljaar: Stagedocent: Telefoonnummer school:

MAATSCHAPPELIJKE STAGEBOEKJE NAAM: KLAS: ZWIN COLLEGE OOSTBURG. Schooljaar: Stagedocent: Telefoonnummer school: Wat doe jij voor een ander? ZWIN COLLEGE OOSTBURG MAATSCHAPPELIJKE STAGEBOEKJE NAAM: KLAS: Schooljaar: Stagedocent: Telefoonnummer school: 0117-454555 Wat doe jij voor een ander? Je bent een geweldige

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015 WAT GA JE DOEN? De maatschappelijke stage is een stage waarin jij vrijwilligerswerk gaat doen. Dat vrijwilligerswerk kan er op heel veel verschillende manieren uitzien.

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander!

maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander! maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander! carmel www.carmelcollegesalland.nl college salland Inleiding Wat is een maatschappelijke stage? Je gaat een maatschappelijke stage lopen als onderdeel

Nadere informatie

Maatschappelijke stage. 3 VMBO t/g KLAS:.. NAAM:.

Maatschappelijke stage. 3 VMBO t/g KLAS:.. NAAM:. 3 VMBO t/g KLAS:.. NAAM:. In ons land worden veel activiteiten gedaan door mensen zonder dat ze er voor betaald worden. Denk maar eens aan de voetbaltrainer of de zwemhulp voor gehandicapten. Zaken die

Nadere informatie

stageboekje STAGE sector economie administratief 3 e klas Handel en Administratie Naam: Klas: (administratief)

stageboekje STAGE sector economie administratief 3 e klas Handel en Administratie Naam: Klas: (administratief) 3 e klas Handel en Administratie stageboekje (administratief) Naam: Klas: stage klas 3 HA (administratief) herzien 2011 1 VOORWOORD Wanneer je net begonnen bent op een nieuwe werkplek zul je aan veel dingen

Nadere informatie

STAGE sector economiedetailhandel/bedrijven/instellingen. Stageboekje detailhandel/bedrijven/instellingen 3 E KLAS HA/MC. Sector economie.

STAGE sector economiedetailhandel/bedrijven/instellingen. Stageboekje detailhandel/bedrijven/instellingen 3 E KLAS HA/MC. Sector economie. Stageboekje detailhandel/bedrijven/instellingen 3 E KLAS HA/MC Sector economie Naam: Klas: DETAILHANDEL/BEDRIJVEN/INSTELLINGEN klas 3 MC/HA herzien 2010 1 Voorwoord Wanneer je net begonnen bent op een

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage urenoverzicht

Maatschappelijke Stage urenoverzicht Maatschappelijke Stage urenoverzicht Naam leerling Leerjaar : : Begindatum Einddatum Organisatie waar je stage hebt gelopen Totaal uren Totaal aantal uren dat je maatschappelijke stage hebt gelopen: Evaluatie

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 3 VMBO 2016-2017 Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 15 mei t/m 19 mei Inhoud Tijdpad/stappenplan VMBO klas

Nadere informatie

Wat ga jij doen? Naam leerling..klas.

Wat ga jij doen? Naam leerling..klas. Wat ga jij doen? Naam leerling..klas. VOORBEELDEN? Om je een paar ideeën te geven zie je hieronder een aantal leuke klussen staan die je alleen of samen met klasgenootjes zou kunnen uitvoeren. 1. Ga wandelen

Nadere informatie

Werkboek Buitenschoolsleren De Voedingsdienst. Wat ga ik doen? Zorg en Welzijn

Werkboek Buitenschoolsleren De Voedingsdienst. Wat ga ik doen? Zorg en Welzijn Werkboek Buitenschoolsleren De Voedingsdienst Wat ga ik doen? Zorg en Welzijn Leerjaar 3 en 4 Inhoudsopgave Op stage gaan, hoe doe je dat?... 2 Inleiding... 3 Voorbereiding buitenschoolsleren... 4 Over

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 4 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 4 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 4 VMBO TL en GL Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 7 december t/m 11 december 2015 Inhoud Tijdpad/stappenplan

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College en CSG Rehoboth. Schooljaar 2011 2012 2 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij

Nadere informatie

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO STELLA MARIS COLLEGE 4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO 2013-2014 BEROEPSSTAGE NAAM: KLAS: MENTOR SCHOOL: EXTERN BEGELEIDER: Dit stage rapport wordt digitaal bewerkt en aangeleverd. Algemene informatie voor de leerlingen

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Leerlinggids Maatschappelijke Stage Deze gids is van: School: klas WAAR STAAT WAT? pagina 1 Maatschappelijke Stage, wat is dat? 3 1.1

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 3 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 3 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 3 VMBO TL en GL Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 17 mei t/m 20 mei Inhoud Tijdpad/stappenplan VMBO klas

Nadere informatie

Informatie voor docenten/begeleiders

Informatie voor docenten/begeleiders Informatie voor docenten/begeleiders Maatschappelijke stage Wat is de maatschappelijke stage? Maatschappelijke stages zijn een vast en verplicht onderdeel van het onderwijs op elke school voor voortgezet

Nadere informatie

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Naam Klas Mentor Waar loop jij stage? Naam 1 e stagebedrijf Adres Telefoon Stagebegeleider Startdatum stage Einddatum stage Aantal stagedagen

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie september 2013 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

STAGEWERKBOEK. Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan GL Zeist Telefoon: mail:

STAGEWERKBOEK. Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan GL Zeist Telefoon: mail: STAGEWERKBOEK STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School

Nadere informatie

Welkom bij de Maatschappelijke Stage!

Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Welkom bij de Maatschappelijke Stage! In dit informatieboekje staat (bijna) alles wat je moet weten over de maatschappelijke stage. Bewaar het goed want naast de informatie bevat het ook een stagecontract,

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING 2017 2018 / 4 VMBO-TL TITEL: NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED DEADLINE INLEVEREN PROFIELWERKSTUK 23 MAART 2018

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Leerlinggids Maatschappelijke Stage Deze gids is van: School: klas WAAR STAAT WAT? pagina 1 Maatschappelijke Stage, wat is dat? 3 1.1

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 1 GEGEVENS VAN DE LEERLING... 3 DOEL VAN DE STAGE... 4 INSTRUCTIE... 5 AFSPRAKEN... 6 AANWEZIGHEIDSFORMULIER WEEK 1...

INHOUDSOPGAVE... 1 GEGEVENS VAN DE LEERLING... 3 DOEL VAN DE STAGE... 4 INSTRUCTIE... 5 AFSPRAKEN... 6 AANWEZIGHEIDSFORMULIER WEEK 1... 2015-2016 Naam: Klas:.... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 GEGEVENS VAN DE LEERLING... 3 DOEL VAN DE STAGE... 4 INSTRUCTIE... 5 AFSPRAKEN... 6 AANWEZIGHEIDSFORMULIER WEEK 1... 8 AANWEZIGHEIDSFORMULIER

Nadere informatie

Welkom in de wereld van het vrijwilligerswerk!

Welkom in de wereld van het vrijwilligerswerk! Welkom in de wereld van het vrijwilligerswerk! Intro-boekje voor de Maatschappelijke stagiaire Beste stagiaire, Een maatschappelijke stage (MAS) is gewoon keihard verplicht. Dat heeft de regering zo besloten

Nadere informatie

S T A G E W E R K B O E K

S T A G E W E R K B O E K Oriëntatie op werk en beroep S T A G E W E R K B O E K Naam: Klas: Havo 4 Week 16-20 november 2015 INHOUD 1. De stage ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Informatie stage 3. Begeleiding a. Mail b. 2 contactpersonen op school Benodigdheden: (bijlagen) - Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Leerjaar 3 Oriënterende stage

Leerjaar 3 Oriënterende stage Stages vmbo 2 Op het vmbo maken stages een belangrijk deel uit van het onderwijsprogramma. Het Kalsbeek College is steeds op zoek naar nieuwe vormen daarvan. Want inzichten over de combinatie van leren

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

Portfolio Maatschappelijke stage 3 VMBO. openbare scholengemeenschap Nieuw Zuid

Portfolio Maatschappelijke stage 3 VMBO. openbare scholengemeenschap Nieuw Zuid Portfolio Maatschappelijke stage 3 VMBO openbare scholengemeenschap Nieuw Zuid Locatie Nachtegaalplein februari 2005 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Inleiding en Verantwoording porfolio Hoofdstuk 2 - Voorafgaand

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

Inleiding 3. Tijdspad 4. Afspraken 5

Inleiding 3. Tijdspad 4. Afspraken 5 Inhoud Inleiding 3 Tijdspad 4 Afspraken 5 Onderwerp Sectorwerkstuk en stage. 6 Belang van het onderwerp en passende stage Hoe ga je zoeken? Contact leggen met een stageadres. Stage overeenkomst Inhoud

Nadere informatie

Needs Assessment. Postcode Woonplaats Telefoonnummer. Huidige opleiding Opleiding(en) daarvoor. Voorkeur begindatum Voorkeur einddatum Stageduur

Needs Assessment. Postcode Woonplaats Telefoonnummer. Huidige opleiding Opleiding(en) daarvoor. Voorkeur begindatum Voorkeur einddatum Stageduur Needs Assessment Stage Wat is een Needs Assessment? Een Needs Assessment is een vragenlijst die samen met de kandidaat ingevuld wordt om inzicht te krijgen in benodigde aanpassingen en/of ondersteuning

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie Op acht bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd. Wanneer de werkboeken

Nadere informatie

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN WAAROM DIT BOEKJE? 1. Denk jij, na het lezen van deze bladzijde dat dit boekje nuttig voor jou kan zijn? a. Ja,.. b. Nee, want c. Dat weet ik nog niet, omdat 2. Wat hoop jij na

Nadere informatie

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010 BPV Styling Design 1 e jaars 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 2009-2010 Voor je ligt het werkboek voor de eerste BPV-periode van het eerste jaar. De volgende afspraken gelden voor deze stage: Per week loop

Nadere informatie