SECTOR TOP-10 OMZET EN RESULTATEN ZORGAANBIEDERS Maastricht, juni 2012 R. Kranenburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SECTOR TOP-10 OMZET EN RESULTATEN ZORGAANBIEDERS 2011. Maastricht, juni 2012 R. Kranenburg"

Transcriptie

1 SECTOR TOP-10 OMZET EN RESULTATEN ZORGAANBIEDERS Maastricht, juni 2012 R. Kranenburg

2 1. INLEIDING In deze analyse worden de aten van grootste 10 zorgaanbieders per sector nader bekeken. De zorgaanbieders met de hoogste omzet worden in de top 10 lijst opgenomen. De gezondheidszorg is in deze analyse opgedeeld in 6 sectoren, namelijk: universitaire medische centra, algemene en topklinische ziekenhuizen, Verpleging Verzorging en Thuiszorg (VVT), Gehandicaptenzorg (GHZ), Geestelijke Gezondheidszorg/Maatschappelijke Opvang (GGZ/MO) en gemengde aanbieders (aanbieders die binnen meerdere sectoren werkzaam zijn). Per sector ontstaat er op deze manier een top-10, met uitzondering van de academische ziekenhuizen. Binnen deze sector bestaan slechts 8 centra, zodat er automatisch een top-8 ontstaat. De gehanteerde cijfergegevens zijn afkomstig van de ingediende jaarrekeningen over bij het CIBG. De wordt bepaald door de verhouding van het op de totale bedrijfs. Bij het bepalen van de is uitgegaan van de budget, dat wil zeggen, de verhouding op de som van de bedrijfs. Het betreft de ongecorrigeerde totaalgegevens, dus de totale bedrijfs en het integraal vermogen (inclusief eventuele toevoegingen aan bestemmingsreserves). Als te vergelijken, en 2010 zijn de waarden opgenomen zoals gepresenteerd in de jaarrekeningen van de zorgaanbieders. Bij fusieorganisaties betekent dit dat de opgenomen waarden op regelniveau kunnen afwijken van onze analyse over PCkwadraat advies en onderzoek 15 juni 2012 pagina 2

3 2. SECTORVERGELIJKING De optelsom van de van alle sectoren (van de top-10 zorgaanbieders qua omzet) laat in een groei van 2,5% zien ten opzichte van De totale van de betrokken aanbieders groeien in absolute bedragen met 510 miljoen tot 21,2 miljard. De sterkste groei van de valt waar te nemen bij de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en universitaire medische centra. De groei van de is in de GHZ en GGZ met name toe te schrijven extra productieafspraken die diverse aanbieders zoals ASVZ, Zorggroep Alliade, Pluryn Hoenderloo Groep, Amarant en Arkin hebben gemaakt. De sectoren gemengde zorgaanbieders en VVT laten een omzetgroei zien die lager ligt dan het prijsindexcijfer van. De algemene- en topklinische ziekenhuizen zelfs een daling door de opgelegde budgetkortingen en door het wegvallen van de eenmalige omzetstijging in 2010 voor de extra afschrijving immateriële vaste activa via het wettelijk budget en conform beleidsregel BR/CU TOP 10 ALLE SECTOREN NAAR OPBRENGSTEN - bedragen * 1 miljoen SECTOR tov 2010 in % tov 2010 eigen vermogen Universitaire Medische Centra (n=8) ,5% 86,7 47,4 1,3% ,5% 0,7% Algemene/Topklinische ziekenhuizen ,6% 23,1-40,1 0,7% ,1% 0,9% Gemengde zorgaanbieders ,0% 78,4 16,2 2,2% ,3% 1,9% Verpleging, Verzorging, Thuiszorg ,5% 33,9-0,6 1,4% ,3% 1,1% Gehandicaptenzorg ,4% 56,5 5,9 2,1% ,2% 1,2% Geestelijke Gezondheidszorg ,6% 24,4-0,4 1,0% ,5% 0,8% Totaal 58 aanbieders ,5% 303,0 28,4 1,4% ,0% 1,1% Het gezamenlijk financieel van de top-10 zorgaanbieders bedraagt 303 miljoen, 10% hoger dan in Bij de sector Algemene en Topklinische Ziekenhuizen nemen de aten sterk af ten opzichte 2010 als gevolg van de landelijk opgelegde kortingen die niet geheel door efficiencymaatregelen kunnen worden gecompenseerd en ook door het incidenteel zeer slechte van het Maasstad Ziekenhuis. De verbetering van de universitaire medische centra is met name toe te schrijven aan de ingezette bezuinigingsoperaties. De over alle sectoren bedraagt gemiddeld 1,4%. De van de algemene en topklinische ziekenhuizen is echter belangrijk lager en bedraagt slechts 0,7% in.de gemiddelde van de zorgaanbieders ligt op of boven de door het Waarborgfonds voor de Zorgsector als gezond aangegeven van 15%. Door de verbetering van de bij onder andere Orbis voldoen inmiddels ook de gemengde zorgaanbieders aan deze norm. Voor de zorgaanbieder was vanuit financieel oogpunt een redelijk jaar waarbij ondanks opgelegde kortingen en de recessie gemiddeld nog een acceptabele kon worden gehandhaafd. Het is echter de vraag of de zorgaanbieders de komende jaren opgewassen zullen zijn tegen verdere bezuinigingen van overheidswege. PCkwadraat advies en onderzoek 15 juni 2012 pagina 3

4 3. ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN De totale omzet van de universitaire medische centra (UMC s) bedraagt 6,9 miljard; een groei van 3,5%, ten opzichte van Uitgaande van een indexeffect van 2,3% (bron: CBS prijsindex consumentenprijzen), bedraagt de intrinsieke omzetgroei 1,2%. Grote groeiers zijn UMS sint Radboud en UMC Utrecht met een groei van respectievelijk 7,1% en 6,0%. De bedraagt gemiddeld (gewogen) 1,3%. Best performers zijn Academisch Ziekenhuis Maastricht en het VU Medisch Centrum (respectievelijk van 3,5% en 2,1%). Alle UMC s hebben over een positief behaald, maar met name het Erasmus MC (in 2010 nog een verlies) en het Academisch Ziekenhuis Maastricht laten forse verbeteringen zien. Het fors verbeterde van Erasmus MC (van een verlies van 9,9 miljoen naar een winst van 18,8 miljoen) komt met name door het incidentele effect van de bestemmingsreserve vooruitontvangen kapitaalslasten van OCW ( 19,8 miljoen). Het openele is met 5,6 miljoen verbeterd naar een verlies van 1 miljoen, met name door ingezette interne bezuinigingen in antwoord op de aangekondigde budgetkortingen. Ook bij het Academisch Ziekenhuis is het sterk verbeterde het gevolg van interne ombuigingen en daarnaast een verdergaande productiviteitsverbetering. Het van de academische ziekenhuizen bedraagt ultimo ongeveer 1,2 miljard. De bedraagt gemiddeld 17,5% (gewogen), een stijging van 0,7% ten opzichte van Deze stijging wordt mede veroorzaakt door de reeds hiervoor genoemde bezuinigingsoperaties bij diverse instellingen. UMC Utrecht heeft de hoogste met een van 24,0%. St.Radboud sluit de rij met een van 8,4. UNIVERSITAIRE MEDISCHE CENTRA NAAR OPBRENGSTEN - bedragen * 1 miljoen in % tov Erasmus MC ZH ,1-0,4% 18,8 28,7 1,6% ,6% 1,7% 2 2 UMC Groningen GR ,4 5,4% 8,1 1,0 0,8% ,5% -0,1% 3 3 UMC Utrecht UT ,8 6,0% 6,8-4,5 0,7% ,0% -0,8% 4 4 UMC St. Radboud GD ,9 7,1% 3,3-3,5 0,4% 76 8,4% -0,3% 5 5 AMC NH ,4 4,3% 5,9 5,0 0,7% ,3% 0,5% 6 6 VU Medisch Centrum NH ,5 5,4% 17,0 8,7 2,1% ,3% 1,3% 7 7 Leids UMC ZH 665-9,2-1,4% 8,2-0,4 1,2% ,7% 1,4% 8 8 AZ Maastricht LB 536 8,3 1,6% 18,6 12,5 3,5% ,1% 3,2% Totaal UMC's ,1 3,5% 86,7 47,4 1,3% ,5% 0,7% PCkwadraat advies en onderzoek 15 juni 2012 pagina 4

5 4. ALGEMENE EN TOPKLINISCHE ZIEKENHUIZEN De 10 grootste algemene/topklinische ziekenhuizen hebben een totale omzet van bijna 3,2 miljard, een daling van 1,6% ten opzichte van Dit kan grotendeels verklaard worden doordat in 2010 een substantieel deel van de (eenmalige) omzetstijging werd veroorzaakt door de dekking voor extra afschrijving immateriële vaste activa via het wettelijk budget en conform beleidsregel BR/CU Het gezamenlijk bedraagt 23,1 miljoen, ruim 40 miljoen lager dan in 2010 wat vooral te wijten is aan de opgelegde budgetkortingen. Alleen het Maasstad Ziekenhuis laat een verlies zien van 14,1 miljoen, veroorzaakt door de reeds in pers uitgemeten Klebsiella-problematiek aldaar en de uitgestelde verhuizing vanwege bouwvertragingen. Het Sint Antonius Ziekenhuis is net als in 2010 zowel qua, als koploper in dit overzicht. Het van de ziekenhuizen is door de positieve aten met 4% gegroeid, waardoor de gewogen gemiddelde ook gestegen is naar 16,1% (2010: 15,3%). TOP 10 (ALGEMENE/TOPKLINISCHE) ZIEKENHUIZEN NAAR OPBRENGSTEN - bedragen * 1 miljoen opbrengst en in % tov Sint Antonius Ziekenhuis UT 382,7-5,1-1,3% 9,8-3,2 2,6% 93,1 24,3% 2,8% 2 2 Amphia Ziekenhuis NB 333,0-19,9-5,6% 7,0-3,4 2,1% 65,6 19,7% 3,1% 3 6 HagaZiekenhuis ZH 328,8 6,7 2,1% 1,4-7,1 0,4% 50,0 15,2% 0,1% 4 5 Medisch Spectrum Twente OV 325,2-1,1-0,3% 2,9 0,1 0,9% 46,1 14,2% 0,9% 5 8 Catharina Ziekenhuis NB 324,9 19,1 6,2% 5,2-1,5 1,6% 54,0 16,6% 0,7% 6 3 Rijnstate GL 322,6-14,4-4,3% 1,0-1,6 0,3% 39,6 12,3% -0,3% 7 7 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis NH 315,3 7,7 2,5% 4,6 2,1 1,5% 35,4 11,2% 1,2% 8 4 Jeroen Bosch Ziekenhuis NB 303,7-26,9-8,1% 1,5-1,5 0,5% 49,9 16,4% 1,8% 9 10 Maasstad Ziekenhuis ZH 281,2-6,4-2,2% -14,1-18,9-5,0% 31,9 11,3% -4,6% 10 9 Medisch Centrum Alkmaar NH 277,0-12,2-4,2% 3,9-5,1 1,4% 49,8 18,0% 2,1% Totaal Alg & TKL ZKH ,5-1,6% 23,1-40,1 0,7% ,1% 0,9% 1 Hierbij moet worden aangemerkt dat dit jaar Rijnstate (door de afscheiding van haar verpleeghuizen) is aangemerkt als ziekenhuis i.p.v. een gemengde instelling. De vergelijkende cijfers 2010 zijn hierop aangepast zodat deze hoger zijn dan vorig jaar gerapporteerd voor de top 10 (totale omzet miljoen). PCkwadraat advies en onderzoek 15 juni 2012 pagina 5

6 5. GEMENGDE ZORGAANBIEDERS De top 10 van gemengde zorgaanbieders is ongewijzigd ten opzichte van , wel zijn zowel de omzetten als de aten verbeterd. Net als voorgaand jaar laten Isala Klinieken en Noorderbreedte naar verhouding het hoogste zien met s van 4,8%. Voor het tweede jaar op rij staat Leveste Middenveld met 2,5% op een 3 e. Orbis heeft voor het eerst in drie jaar een positief behaald met name door verbetering van het van het ziekenhuis van een verlies van 7,0 miljoen in 2010 naar een beperkt verlies van 0,2 miljoen in. Overigens zijn in het incidentele baten en lasten opgenomen met per saldo een positief effect van 4,7 miljoen waaronder een BTW-meevaller van 4,8 miljoen. De van de top-10 gemengde aanbieders bedraagt nu 2,2% (2010: 1,8%) en de 16,3% (2010: 14,4%). TOP 10 GEMENGDE ZORGAANBIEDERS NAAR OPBRENGSTEN - bedragen * 1 miljoen opbrengst en in % tov Espria OV 782,4 7,4 1,0% 16,0 10,0 2,1% 126,8 16,2% 1,7% 2 2 Isala Klinieken OV 429,9-12,5-2,8% 20,7 1,4 4,8% 88,0 20,5% 5,3% 3 3 Noorderbreedte FR 388,2 22,6 6,2% 18,7-0,9 4,8% 99,6 25,7% 3,5% 4 4 Orbis LB 330,3 9,1 2,8% 5,5 8,4 1,7% -7,0-2,1% 1,7% 5 5 Cordaan NH 324,1 10,1 3,2% 0,4-1,9 0,1% 39,5 12,2% -0,2% 6 6 Zorggroep Leveste Middenveld DR 310,3 9,6 3,2% 7,8 1,1 2,5% 69,9 22,5% 1,9% 7 7 Lentis DR 278,7 18,0 6,9% 1,6 0,0 0,6% 40,0 14,4% -0,4% 8 8 Rivas Zorggroep ZH 233,9 2,3 1,0% 4,4 1,6 1,9% 37,6 16,1% 1,7% 9 9 De Opbouw UT 228,3 4,3 1,9% 3,0 0,1 1,3% 46,1 20,2% 1,0% Pantein NB 196,1-2,2-1,1% 0,2-3,6 0,1% 30,6 15,6% 0,2% Totaal Gemengd ,8 2,0% 78,4 16,2 2,2% ,3% 1,9% 2 Vanwege het afscheiden van haar verpleeghuizen is de nummer 5 van 2010, Alysis Zorggroep (nu: Rijnstate), dit jaar niet meer geclassificeerd als gemengde aanbieder. De top 10 van 2010 is hiervoor ook gecorrigeerd. PCkwadraat advies en onderzoek 15 juni 2012 pagina 6

7 6. VERPLEGING, VERZORGING EN THUISZORG (VVT) De top-10 van VVT-aanbieders zet in 2010 bijna 2,5 miljard om, wat een lichte stijging inhoudt ten opzichte van Ten opzichte van de top is in een stijging in de waarneembaar van 37 miljoen (1,5%), die lager is dan het prijsindexcijfer van. De schaalvergroting bij de grootste ouderenzorgaanbieders is daarmee in tot stilstand gekomen. Careyn is wederom de grootste VVT aanbieder met een omzet van 468 miljoen euro en houdt daarmee, ondanks een kleine omzetdaling, de nummer twee Zorggroep Noord- en Midden Limburg (met slechts een omzet van 295 miljoen euro) ver achter zich. Ook in de rest van de top 10 zijn geen verschuivingen te zien met uitzondering van het stuivertje wisselen tussen Florence en Kwadrantgroep op de en 6 en 7. Dit is vooral te danken aan de meer dan gemiddelde omzetstijging van 5,9% bij Kwadrantgroep. Opvallende stijger net buiten de top 10 is Buurtzorg Nederland, die door een omzetgroei van 83 miljoen naar 129 miljoen de top 20 binnenkomt. Het gezamenlijk financieel bedraagt 34 miljoen en is hiermee vrijwel gelijk aan De stagnatie van de groei is door de aanbieders dus opgevangen door efficiencyverbeteringen en bezuinigingen. Acht van de top-10 VVT-aanbieders, op Osira Amstelring en Aafje na, laten een positief zien. Het van Osira Amstelring is sterk verbeterd ten opzichte van 2010 (verlies van 2,6 miljoen in van de 5,6 miljoen van 2010) en wordt veroorzaakt door incidentele oorzaken zoals een reorganisatievoorziening van 1,5 miljoen en afboekingen op activa van 1 miljoen. Als oorzaken voor het verlies van Aafje worden te hoge personeelskosten ten opzichte van de productie ( 6 miljoen, onder andere door de klebsielleproblemen bij het Maasstad Ziekenhuis) en een prijskorting van de zorgkantoren ( 1,7 miljoen). De gemiddelde bedraagt 1,4% (gelijk aan 2010) en de loopt op tot gemiddeld 18,3% (2010: 17,2%). Careyn en Osira Amstelring hebben echter met een van respectievelijk 12,8% en 10,7% nog steeds weinig vet op de ribben. Koploper conform de gepubliceerde jaarrekeningen is evenals in 2009 en 2010 Laurens uit Rotterdam met een eigen vermogen van 64 miljoen en een van 25,4%. TOP 10 VERPLEGING, VERZORGING EN THUISZORG NAAR OPBRENGSTEN - bedragen * 1 miljoen in % tov 2010 eigen vermogen 1 1 Careyn div 468,2-3,4-0,7% 5,8-0,1 1,2% 60,1 12,8% 1,3% 2 2 Zorggroep NM Limburg LB 294,7 9,2 3,2% 5,8 0,5 2,0% 61,9 21,0% 1,4% 3 3 Osira Amstelring NH 256,7-7,0-2,7% -2,6 3,0-1,0% 27,4 10,7% -0,7% 4 4 Zorggroep WM Brabant NB 251,9 7,0 2,9% 1,6-2,1 0,6% 50,2 19,9% 0,1% 5 5 Laurens ZH 251,7 10,0 4,2% 4,3 0,2 1,7% 63,9 25,4% 0,7% 6 7 Kwadrantgroep FR 209,1 11,6 5,9% 3,5 0,8 1,7% 47,0 22,5% 0,5% 7 6 Zorggroep Florence ZH 202,4 3,2 1,6% 4,5 1,3 2,2% 36,6 18,1% 2,0% 8 8 BrabantZorg NB 186,5 4,7 2,6% 7,6 0,3 4,1% 36,6 19,6% 3,7% 9 9 Aafje ZH 177,4 0,4 0,2% -0,8-5,2-0,4% 36,4 20,5% -0,5% Carint Reggeland OV 177,1 1,3 0,8% 4,1 0,5 2,3% 32,0 18,1% 2,2% Totaal VVT ,9 1,5% 33,9-0,6 1,4% 452,2 18,3% 1,1% PCkwadraat advies en onderzoek 15 juni 2012 pagina 7

8 7. GEHANDICAPTENZORG (GHZ) De top-10 van de sector gehandicaptenzorg laat over een vrij sterke omzetgroei zien van 5,4% ten opzichte van Nieuw in de top10 is Pluryn Hoenderloo Groep, als gevolg van de fusie tussen Pluryn en de Hoenderloo Groep. De bedraagt gemiddeld 2,1% en daarmee staat de GHZ samen met de gemengde zorginstellingen aan kop in vergelijking tot de onderscheidende sectoren. De beste s worden afgegeven door ASVZ (5,2%) en Zorggroep Alliade (4,6%). Het van ASVZ ligt is wederom verbeterd ten opzichte van 2010 en wordt volgens het jaarverslag deels veroorzaakt door verregaande digitalisering van werkprocessen en de daarmee samenhangende lage overhead. Uit de jaarrekening van Zorggroep Alliade blijkt dat in eenmalige uitbreiding van haar productie is toegewezen van in totaal 4,2 miljoen. De rijkste GHZ-aanbieder is evenals over 2009 en 2010 s Heeren Loo met een van 77,7 miljoen (gemiddelde bij de top10 is bijna 50 miljoen). ASVZ heeft met 26,3% de hoogste. In loopt de gemiddelde op tot gewogen gemiddeld 18,2%; een gemiddelde toename van 1,2%. Philidelphia Zorg heeft, door omvangrijke verliezen in de afgelopen jaren nog een bescheiden van 11,5%. TOP 10 GEHANDICAPTENZORG NAAR OPBRENGSTEN - bedragen * 1 miljoen in % tov 's Heeren Loo div 595,3 20,4 3,5% 0,7-6,1 0,1% 77,7 13,0% -0,3% 2 2 Philadelphia Zorg div 337,6 16,1 5,0% 11,4 2,2 3,4% 38,8 11,5% 3,0% 3 3 Zorggroep Alliade FR 267,9 10,2 4,0% 12,2 2,5 4,6% 50,6 18,9% 4,0% 4 4 Ipse de Bruggen ZH 257,1 14,8 6,1% 3,3-0,4 1,3% 61,2 23,8% -0,1% 5 5 ASVZ ZH 231,8 17,5 8,2% 12,0 3,0 5,2% 61,1 26,3% 3,5% 6 7 Amarant NB 230,4 15,9 7,4% 6,2 2,5 2,7% 47,6 20,7% 1,4% 7 6 Dichterbij LB 228,5 16,7 7,9% 5,4-0,6 2,4% 44,5 19,5% 1,0% 8 8 Koraalgroep LB 221,5 2,2 1,0% 3,1 0,9 1,4% 40,3 18,2% 1,2% 9 12 Pluryn Hoenderloo Groep GE 208,0 16,8 8,8% 0,0 0,5 0,0% 41,9 20,1% -1,7% 10 9 Koninklijke Visio div 157,6 8,3 5,6% 2,1 1,4 1,4% 33,8 21,5% 0,2% Totaal GHZ ,0 5,4% 56,5 5,9 2,1% ,2% 1,2% PCkwadraat advies en onderzoek 15 juni 2012 pagina 8

9 8. GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ) EN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG (MO) De van de top-10 van GGZ/MO-aanbieders zijn met name als gevolg van autonome productiegroei ten opzichte van 2010 met 3,6% gestegen. Over 2010 hebben acht van de top-10 GGZ aanbieders een positief gerealiseerd. Opvallend is echter het verlies van Rivierduinen van 9,8 miljoen, dit wordt geheel veroorzaakt door afwaarderingen op vaste activa ( 11,2 miljoen) en een voorziening voor verlieslatende contracten ( 6,2 miljoen) als gevolg van de invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC). Het jaarlijkse tekort van het Leger des Heils wordt ieder jaar gedekt door directe vermogensmutaties (kapitaalstortingen) door de aan haar gelieerde fondsenwervende stichtingen. De gemiddelde over 2010 bedraagt 1,0%, een lichte verslechtering ten opzichte van 2010 (1,1%). De gewogen gemiddelde is met 0,8% toegenomen tot 15,5 % en ligt bij de GGZ-aanbieders individueel tussen 14% en 23%. Uitzondering hierop is wederom het Leger des Heils, die door haar juridische structuur ultimo op 4,1% uitkomt. TOP 10 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG & MAATSCHAPPELIJKE OPVANG NAAR OPBRENGSTEN - bedragen * 1 miljoen in % tov Parnassia Bavo groep ZH 564,3 9,8 1,8% 7,6-0,2 1,3% 85,5 15,2% 1,1% 2 2 Leger des Heils FL 290,9 16,4 6,0% -5,4 3,1-1,8% 12,0 4,1% 0,7% 3 4 Arkin NH 234,0 15,0 6,8% 2,2 0,1 0,9% 43,7 18,7% -0,3% 4 3 Pro Persona GD 227,5 3,5 1,6% 2,2 0,4 1,0% 44,2 19,4% 0,7% 5 5 GGZ Centraal UT 214,2 4,2 2,0% 4,2 3,3 1,9% 39,2 18,3% 1,6% 6 6 Altrecht UT 199,7 2,4 1,2% 2,9 0,2 1,4% 29,2 14,6% 1,3% 7 7 Rivierduinen ZH 199,3 8,9 4,7% -9,8-15,4-4,9% 31,1 15,6% -5,9% 8 8 GGZ Eindhoven en de Kempen NB 162,9 5,7 3,7% 13,3 8,5 8,1% 37,5 23,0% 7,6% 9 9 GGnet GD 160,9 8,1 5,3% 4,6-0,1 2,9% 29,0 18,0% 2,1% Mondriaan LB 155,8 9,9 6,8% 2,6-0,3 1,7% 22,0 14,1% 0,8% Totaal GGZ ,8 3,6% 24,4-0,4 1,0% ,5% 0,8% PCkwadraat advies en onderzoek 15 juni 2012 pagina 9

SECTOR TOP-10 OMZET EN RESULTATEN ZORGAANBIEDERS PCkwadraat advies en onderzoek 8 juni 2010 pagina 1

SECTOR TOP-10 OMZET EN RESULTATEN ZORGAANBIEDERS PCkwadraat advies en onderzoek 8 juni 2010 pagina 1 SECTOR TOP-10 OMZET EN RESULTATEN ZORGAANBIEDERS PCkwadraat advies en onderzoek 8 juni pagina 1 1. INLEIDING In deze analyse worden de aten van grootste 10 zorgaanbieders per sector nader bekeken. De zorgaanbieders

Nadere informatie

TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS)

TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS) TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS) Verschil Instelling Subsector 46 59 13 Amarant Gehz 249.097 3.501 208.598 5.690 34 41 7 Ziekenhuisgroep Twente AZ 275.981 8.264 248.942 1.241 16 22 6 Cordaan Groep Gemengd

Nadere informatie

SECTOR TOP 10 OMZET EN RESULTATEN ZORGAANBIEDERS PCkwadraat advies en onderzoek 7 juli 2010 pagina 1

SECTOR TOP 10 OMZET EN RESULTATEN ZORGAANBIEDERS PCkwadraat advies en onderzoek 7 juli 2010 pagina 1 SECTOR TOP 10 OMZET EN RESULTATEN ZORGAANBIEDERS PCkwadraat advies en onderzoek 7 juli 2010 pagina 1 1. INLEIDING In deze analyse worden de aten van grootste 10 zorgaanbieders per sector nader bekeken.

Nadere informatie

Welke instellingen (> 100 mln) hebben het beste track-record?

Welke instellingen (> 100 mln) hebben het beste track-record? (Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening + mutaties voorzieningen) / totale opbrengsten 1 St. Jansdal ZKH 134.890.969 12,0% 10,4% 8,1% 6,5% 9,2% 2 Promens Care GHZ 119.641.567 5,4% 7,1% 4,6% 17,3% 8,6%

Nadere informatie

FINANCIALS VVT-SECTOR. PCKwadraat december 2010

FINANCIALS VVT-SECTOR. PCKwadraat december 2010 FINANCIALS VVT-SECTOR PCKwadraat december 2010 1. Inleiding De analyse Financials verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) 2009 geeft inzicht in de financiële prestaties van 417 verpleeg-, verzorgingshuizen

Nadere informatie

Bijlage 1 Gewogen gemiddelde

Bijlage 1 Gewogen gemiddelde Bijlage 1 Gewogen gemiddelde Rang Ziekenhuis Type Gewogen Verhouding gemiddelde dagverpleging / ligduur klinische verpleegdagen 1 Zaans Medisch Centrum Perifeer 2,33 36% 2 St. Anna Zorggroep Perifeer 2,36

Nadere informatie

FINANCIALS SECTOR GEHANDICAPTENZORG 2009

FINANCIALS SECTOR GEHANDICAPTENZORG 2009 FINANCIALS SECTOR GEHANDICAPTENZORG 2009 1. Inleiding In de analyse Financials sector gehandicaptenzorg 2009 wordt inzicht verschaft in de jaarverslagen 2009 van de zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

FINANCIALS SECTOR GEHANDICAPTENZORG verslagjaar 2010. PCkwadraat / Zorgmarkt.nl

FINANCIALS SECTOR GEHANDICAPTENZORG verslagjaar 2010. PCkwadraat / Zorgmarkt.nl FINANCIALS SECTOR GEHANDICAPTENZORG verslagjaar 2010 PCkwadraat / Zorgmarkt.nl Maastricht, oktober 2011 JP. Tulleneers A. van Duppen PCkwadraat 1 INHOUD 1. Uitgangspunten pag. 3 2. Omzetontwikkeling pag.

Nadere informatie

De declaratie van uw accountant: vaste of flexibele kostenpost?

De declaratie van uw accountant: vaste of flexibele kostenpost? De declaratie van uw accountant: vaste of flexibele kostenpost? Met het oog op de aangekondigde bezuinigingen nemen zorginstellingen de niet direct aan zorg gerelateerde uitgaven nog eens goed onder de

Nadere informatie

Factsheet Bedrijfsmatige performance ziekenhuizen 2016

Factsheet Bedrijfsmatige performance ziekenhuizen 2016 Factsheet Bedrijfsmatige performance ziekenhuizen 216 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Omzetontwikkeling 4 Ontwikkeling bedrijfskosten en rendement 6 Liquiditeit en solvabiliteit 8 Over Kompas in Zorg 1 1

Nadere informatie

Erkende opleidingen per opleiding

Erkende opleidingen per opleiding Opleiding Instelling geldigheidsduur Ambulanceverpleegkundige Academie voor Ambulancezorg Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid 31-3-2014 AmbulanceZorg Limburg Noord 30-5-2014 AmbulanceZorg Rotterdam 31-3-2014

Nadere informatie

UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop

UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop De inkoopcoöperatie van de zorg Datum : 2 augustus 2012 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Marlyse-Research Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Bedrijfslasten... 3 2.1

Nadere informatie

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101002 Umc Sint Radboud Nijmegen Anesthesiologie 6 6,00 101003 Universitair Medisch Centrum Utrecht Utrecht Anesthesiologie

Nadere informatie

FINANCIALS GGZ-MO verslagjaar 2011. PCkwadraat / Zorgmarkt.nl

FINANCIALS GGZ-MO verslagjaar 2011. PCkwadraat / Zorgmarkt.nl FINANCIALS GGZ-MO verslagjaar 2011 PCkwadraat / Zorgmarkt.nl Maastricht, augustus 2012 INHOUD 1. Uitgangspunten pag. 3 2. Totaal beeld cijfers GGZ en MO pag. 4 2.1 Omzet en resultaten pag. 4 2.2 Eigen

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

voldoet niet aan minimale kwaliteitsnormen van CZ

voldoet niet aan minimale kwaliteitsnormen van CZ Overzicht kwaliteitscategorieën bariatrische chirurgie (revisie 01-01-2012) beste zorg Ziekenhuizen die volgens de kwaliteitskaders van CZ als beste scoren worden als voorkeursziekenhuis bestempeld: deze

Nadere informatie

wat is uw bestemming?*

wat is uw bestemming?* wat is uw bestemming?* Gezondheidszorg Top 100 Analyseresultaten cijfers 2005 ons gedachtegoed.* Bij PricewaterhouseCoopers Nederland werken ruim 4.400 professionals samen vanuit drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS d.d. 10-04-2015 L/VD: vergunning donortestlaboratorium Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS d.d. 08-11-2016 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d Registernummer 3750 L/VD. Registernummer L/VD.

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d Registernummer 3750 L/VD. Registernummer L/VD. Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d. 10-05-2016 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Tabel 1 - omzetontwikkeling naar omvang zorgaanbieders 1

Tabel 1 - omzetontwikkeling naar omvang zorgaanbieders 1 FINANCIALS GGZ-SECTOR 2009 PCkwadraat oktober 2010 1 1. INLEIDING De analyse Financials GGZ-sector 2009 geeft inzicht in de uitkomsten van de jaarverslagen 2009 van 100 zorgaanbieders in de GGz die nagenoeg

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015

Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015 Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg i.s.m. 1. Samenvatting 1.1 Inleiding Intrakoop heeft een analyse uitgevoerd op de accountantskosten

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd.

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd. IN DIT NUMMER : Eerste erkenning Cardiac Care Informatiebijeenkomst FZO contactpersonen Kamer en College Innovatieprijs Prijswijzigingen 2011 Erkenningen Benoemingen Eerste erkenning Cardiac Care In april

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium 3750 L/VD L/VD

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium 3750 L/VD L/VD Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d. 02-10-2017 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2)

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) De sterfte in de 3 grote zorggroepen per hartchirurgisch centrum in de periode 2012-2014 Elders op deze website vindt u de gemiddelde sterfte na hartchirurgische

Nadere informatie

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2)

Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) Transparant over uitkomsten van hartchirurgie (2) De sterfte in de 3 grote zorggroepen per hartchirurgisch centrum in de periode 2013-2015 Elders op deze website vindt u de gemiddelde sterfte na hartchirurgische

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion Ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Periodieke beoordeling WFZ-deelnemers 2016

Periodieke beoordeling WFZ-deelnemers 2016 Periodieke beoordeling WFZ-deelnemers 2016 Inleiding Deze rapportage geeft een beeld op sectorniveau van de exploitatieresultaten en vermogensposities van de WFZdeelnemers. Het exploitatieresultaat en

Nadere informatie

Vragen naar aanleiding van informatiebijeenkomsten

Vragen naar aanleiding van informatiebijeenkomsten UMC St Radboud bouwt gespecialiseerde MS-zorg af De afdeling Neurologie van het UMC St Radboud heeft besloten om de gespecialiseerde MS-zorg die we de afgelopen jaren boden af te gaan bouwen. MS zal geen

Nadere informatie

Heijneman Medical BV Referentielijst compleet

Heijneman Medical BV Referentielijst compleet Amsterdam, 2015 1 st. Wandpaneel, EKZ, 2 st. Verzorgingszuil EKZ Breda, Amphia Ziekenhuis 2015 2 st. Plafondpendels, hybride OK Helmond 2015 12 st. Voorzieningenbrug, IC Elkerliek Ziekenhuis 2 st. Wandvoorzieningsgoot,

Nadere informatie

Medisch Centrum - Alkmaar Maaltijdencomponenten worden geleverd door een onbekende externe leverancier.

Medisch Centrum - Alkmaar Maaltijdencomponenten worden geleverd door een onbekende externe leverancier. Kassa inventariseerde de standaard warme maaltijden die worden geserveerd in de Nederlandse ziekenhuizen. Ontkoppeld koken betekent dat het ziekenhuis de maaltijden bereidt, koelt en later weer opwarmt.

Nadere informatie

Functie Functie niveau 2 Naam aanbieder Website Algemeen e-mailadres Algemeen telefoonnummer 1.

Functie Functie niveau 2 Naam aanbieder Website Algemeen e-mailadres Algemeen telefoonnummer 1. Functie Functie niveau 2 Naam aanbieder Website Algemeen e-mailadres Algemeen telefoonnummer 1. 1.1 12 - Horizon www.horizon.eu info@horizon.eu 0800-4567899 Jeugdzorgplus - landelijke 1.2 ZIKOS Horizon

Nadere informatie

Aantal KvK nr AGB code WBMV omschrijving Naam organisatie Plaats Samenwerking

Aantal KvK nr AGB code WBMV omschrijving Naam organisatie Plaats Samenwerking 1 Protonentherapie APTC AMSTERDAM V en K 197681-117232-CZ 14-2-2014 2 58653473 Protonentherapie HollandPTC DELFT V 176992-114228-CZ 2-12-2013 3 116950 Protonentherapie UMCG GRONINGEN V en K 176993-114229-CZ

Nadere informatie

Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg universitaire medische centra

Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg universitaire medische centra BELEIDSREGEL Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg universitaire medische centra Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Landelijke inkoop en ondersteuning bovenregionale inkoop. VNG Geert Schipaanboord Bijeenkomst aanbieders jeugd-ggz 21 augustus 2014

Landelijke inkoop en ondersteuning bovenregionale inkoop. VNG Geert Schipaanboord Bijeenkomst aanbieders jeugd-ggz 21 augustus 2014 Landelijke inkoop en ondersteuning bovenregionale inkoop VNG Geert Schipaanboord Bijeenkomst aanbieders jeugd-ggz 21 augustus 2014 Inhoud 1. Landelijke inkoop specialistische zorg korte stand van zaken

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE ZORGSECTOR 2012

JAARVERSLAGENANALYSE ZORGSECTOR 2012 JAARVERSLAGENANALYSE ZORGSECTOR 2012 Een analyse van de uitgaven en financiële positie van de Nederlandse zorgsector augustus 2013 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Verstegen, accountants en adviseurs

Nadere informatie

Gupta Strategists Alice s adventures in Wonderland

Gupta Strategists Alice s adventures in Wonderland Gupta Strategists Alice s adventures in Wonderland We re all mad here! Studie naar de prestaties van Nederlandse ziekenhuizen 2010 Gupta Strategists Copyright 2011 Gupta Strategists. Illustratie omslag

Nadere informatie

-----------------------------------------------------

----------------------------------------------------- IN DIT NUMMER: Naamswijziging CZO Erkenningsaanvragen op juridische entiteit Samenvoegen Kamers Aanpassing diplomaregistratie Start Jos Rutting Cursus Toetsen in de praktijk Erkenningen Benoemingen -----------------------------------------------------

Nadere informatie

- PERSBERICHT - Utrecht, 19 december ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012-

- PERSBERICHT - Utrecht, 19 december ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012- - PERSBERICHT - Utrecht, 19 december 2011 -ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012- Bijna de helft van de Nederlandse ziekenhuizen en revalidatiecentra (46 procent) verwacht volgend jaar in ernstige

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de acute hartzorg

Recente ontwikkelingen in de acute hartzorg Recente ontwikkelingen in de acute hartzorg GEVOLGEN VOOR DE ORGANISATIE IN ZIEKENHUIZEN ROB VAN MECHELEN CONNECT 2012-2016 9-10-16 NVVC CONNECT 2016 1 Sterfte hartinfarct in Nederland 1970-2016 30 % Mortaliteit

Nadere informatie

Staat voor: Registratie, Transparantie en Kwaliteit. Benchmark Rapport. ICD procedures. Toelichting NCDR ICD Deelnemende ziekenhuizen

Staat voor: Registratie, Transparantie en Kwaliteit. Benchmark Rapport. ICD procedures. Toelichting NCDR ICD Deelnemende ziekenhuizen Benchmark Rapport ICD procedures Periode: 2010-2012 Peildatum: Datum 26 juli 2013 Ziekenhuis: Catharina Ziekenhuis Michelangelolaan 2 5623 EJ Eindhoven Toelichting NCDR ICD 2010-2012 Deelnemende ziekenhuizen

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2015 Accountantskosten zorgsector september 2016

Jaarverslagenanalyse 2015 Accountantskosten zorgsector september 2016 Jaarverslagenanalyse 2015 kosten zorgsector september 2016 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg i.s.m. 1. Samenvatting 1.1 Inleiding Intrakoop heeft een analyse uitgevoerd op de accountantskosten

Nadere informatie

Financiële kengetallen zorginstellingen 2012

Financiële kengetallen zorginstellingen 2012 Webartikel 2013 Financiële kengetallen zorginstellingen 2012 Rudi Bakker 06-12-2013 gepubliceerd op cbs.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Benchmark 2012 3 2.1 Data en respons 3 2.2 Methode 4 2.3

Nadere informatie

Verdeelplan Jaar: 2015

Verdeelplan Jaar: 2015 Verdeelplan Jaar: 2015 Nza-nummer Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen instroom in fte doorstroom in fte 020-0100 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 12 12 020-0100

Nadere informatie

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen Ziekenhuis Plaats DagOpname Klinische Opname Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 13.986 15.21 Atrium Medisch Centrum Parkstad Heerlen 31.453 30.128 Orbis medisch en zorgconcern Sittard-Geleen 28.194 18.29

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2014 - Utrecht, maart 2014 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

100.000, + van alle zorgbestuurders 2010

100.000, + van alle zorgbestuurders 2010 100.000, + van alle zorgbestuurders 2010 Positie Naam instelling omvang sector provincie brutosalaris 1 WestFries Gasthuis groot zh Noord Holland 474.000 2St Zaans Medisch centrum middelgroot zh Noord

Nadere informatie

GGZ en Maatschappelijke Opvang 2011 Ranking o.b.v. omzet en eigen vermogen. Augustus 2012

GGZ en Maatschappelijke Opvang 2011 Ranking o.b.v. omzet en eigen vermogen. Augustus 2012 GGZ en Maatschappelijke Opvang Ranking o.b.v. omzet en eigen vermogen Augustus 2012 INHOUD Deel 1 : omzet - Totaal per sector pag. 2 - Geïntegreerde GGZ pag. 3 - Ambulante GGZ pag. 4 - Kind en Jeugd pag.

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 -

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, maart 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Aantal KvK nr AGB code WBMV omschrijving Naam organisatie Plaats Samenwerking

Aantal KvK nr AGB code WBMV omschrijving Naam organisatie Plaats Samenwerking Aantal KvK nr AGB code WBMV omschrijving Naam organisatie Plaats Samenwerking Opmerkinge n Kenmerk brief Datum Geldigheidsdatum 1 Protonentherapie APTC AMSTERDAM V en K 197681-117232-CZ 14-2-2014 2 58653473

Nadere informatie

MEETLAT INKOMENS BESTUURDERS ZORGINSTELLINGEN 2010

MEETLAT INKOMENS BESTUURDERS ZORGINSTELLINGEN 2010 MEETLAT INKOMENS BESTUURDERS ZORGINSTELLINGEN 2010 Maastricht, december 2011 JP.Tulleneers A. van Duppen 1. INLEIDING Op 6 december heeft de Kamer gestemd over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Nadere informatie

Definitieve lijst landelijke inkoop VNG

Definitieve lijst landelijke inkoop VNG Definitieve lijst landelijke inkoop VNG Voor onderstaande functies sluit de VNG op landelijk niveau raamcontracten, waarbinnen gemeenten naar gebruik afrekenen. Functie Aanbieders Programma van Eisen 1:

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-2038

BELEIDSREGEL BR/CU-2038 BELEIDSREGEL Concept Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage 2012 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het voornemen om een beleidsregel vast te stellen die inhoudelijk overeenkomt met hetgeen in dit

Nadere informatie

Rotterdam publiceert topinkomens zorg Gemeente Rotterdam stelt norm aan salarissen van zorgaanbieders boven ministersnorm

Rotterdam publiceert topinkomens zorg Gemeente Rotterdam stelt norm aan salarissen van zorgaanbieders boven ministersnorm Rotterdam publiceert topinkomens zorg Gemeente Rotterdam stelt norm aan salarissen van zorgs boven ministersnorm nieuwsbericht Geld voor zorg hoort naar zorg te gaan. Daarom heeft de gemeente Rotterdam

Nadere informatie

Bijzondere Neurochirurgie Academisch Medisch Centrum AMSTERDAM

Bijzondere Neurochirurgie Academisch Medisch Centrum AMSTERDAM 1 **nnb Protonentherapie APTC AMSTERDAM V en K 197681-117232-CZ 14-2-2014 2 58653473 Protonentherapie HollandPTC DELFT V 176992-114228-CZ 2-12-2013 3 116950 Protonentherapie UMCG GRONINGEN V en K 176993-114229-CZ

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg Governance in de zorg Jaarverslagen 2010 Meting 2011 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Managementsamenvatting 6 2 Uitkomsten onderzoek 11 3 Duurzaamheid in het jaarverslag van ziekenhuizen 18 4 Ranglijst onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Financiële kengetallen zorginstellingen 2015

Financiële kengetallen zorginstellingen 2015 Paper Financiële kengetallen zorginstellingen 2015 Willard van Ooij CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Financiële kengetallen zorginstellingen 2015, 1 Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 3 2. Benchmark

Nadere informatie

Verdeelplan Jaar: 2014

Verdeelplan Jaar: 2014 Verdeelplan Jaar: 2014 Zorgaanbieder plaats Vervolgopleiding InstroomPersonen InstroomFTE DoorstroomFTE Academisch Medisch Centrum - Universiteit van Amsterdam AmsterdamZuidoost Anesthesiologie 12 12 Academisch

Nadere informatie

GGZ en Maatschappelijke Opvang 2010 Ranking o.b.v. omzet en eigen vermogen. Oktober 2011

GGZ en Maatschappelijke Opvang 2010 Ranking o.b.v. omzet en eigen vermogen. Oktober 2011 GGZ en Maatschappelijke Opvang Ranking o.b.v. omzet en eigen vermogen Oktober 2011 INHOUD Deel 1 : omzet - Totaal per sector pag. 2 - Geïntegreerde GGZ pag. 3 - Ambulante GGZ pag. 4 - Forensische GGZ pag.

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2012 - Utrecht, december 2012 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

BDO-benchmark Ziekenhuizen 2011

BDO-benchmark Ziekenhuizen 2011 stilte voor de storm Ontwikkeling van de financiële performance van de algemene ziekenhuizen in Nederland BDO-benchmark Ziekenhuizen 2011 VOOR VRIJ ONDERNEMEN stilte voor de storm Ontwikkeling van de financiële

Nadere informatie

Verdeelplan Jaar 2016

Verdeelplan Jaar 2016 Verdeelplan Jaar 2016 NZa nummer update Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom personen Instroom in fte Doorstroom in fte 020-0100 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 13 13

Nadere informatie

ZIEKENHUIZEN VOORAL NEGATIEF IN ONLINE NIEUWS

ZIEKENHUIZEN VOORAL NEGATIEF IN ONLINE NIEUWS ZIEKENHUIZEN VOORAL NEGATIEF IN ONLINE NIEUWS Versie: 1.0 Pagina 2 van 10 De Engelse waarheid bad news travels fast, geldt ook voor online nieuws met betrekking tot ziekenhuizen. Ziekenhuizen komen vooral

Nadere informatie

Brancheanalyse gezondheidszorg 2011

Brancheanalyse gezondheidszorg 2011 pwc.nl/gezondheidszorg Brancheanalyse gezondheidszorg 2011 Publieke sector Gezondheidszorg November 2011 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende

Nadere informatie

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x PAV Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Loc.Goes Loc. Zierikzee Loc. Vlissingen Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Loc. Sliedrecht Loc. Zwijndrecht Alrijne Ziekenhuis,

Nadere informatie

Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650)

Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650) Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650) en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus

Nadere informatie

-PERSBERICHT- - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN-

-PERSBERICHT- - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN- -PERSBERICHT- Utrecht, 18 september 2013 - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN- Zorginstellingen onderhandelen momenteel met zorgverzekeraars over de zorginkoop voor volgend jaar. Uit

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

PEMBROLIZUMAB: VRAGEN EN ANTWOORDEN

PEMBROLIZUMAB: VRAGEN EN ANTWOORDEN PEMBROLIZUMAB: VRAGEN EN ANTWOORDEN Na nivolumab is er nu een tweede immunotherapie voor longkanker beschikbaar: pembrolizumab (merknaam: Keytruda ). Na de registratie van het medicijn heeft het een aantal

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5119

BELEIDSREGEL BR/CU-5119 BELEIDSREGEL Eenmalige verrekening overgangsregeling kapitaallasten kind en jeugd Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

KlantfoQus is een samenwerkingsverband van specialisten in klantgericht ondernemen

KlantfoQus is een samenwerkingsverband van specialisten in klantgericht ondernemen ! "#$% &'''$$% KlantfoQus is een samenwerkingsverband van specialisten in klantgericht ondernemen ( ) *)+),)+ * '''$ -$% '''$ )$% Uitgaven aan zorg stijgen met 4,4 procent In 2006 waren de uitgaven aan

Nadere informatie

Monitor. Vermogens Zorgaanbieders

Monitor. Vermogens Zorgaanbieders Monitor Vermogens Zorgaanbieders Kerngetallen in beeld: 2005-2006 Monitor Vermogens Zorgaanbieders Kengetallen in beeld: 2005-2006 november 2007 Monitor Vermogens Zorgaanbieders Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN -

-PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN - -PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN - In de zorgsector zijn de afgelopen jaren fundamentele veranderingen doorgevoerd. Hierdoor lag bij zorginstellingen de

Nadere informatie

Financiële kengetallen zorginstellingen 2014

Financiële kengetallen zorginstellingen 2014 Paper Financiële kengetallen zorginstellingen 2014 Juli 2016 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Losse elektronische publicatie, 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Benchmark 2014 3 2.1 Data en respons 3 2.2

Nadere informatie

Opgave inkomens 2015 topfunctionarissen zorgaanbieders Wmo 2015, Jeugdwet en Welzijnscontracten (de lijst)

Opgave inkomens 2015 topfunctionarissen zorgaanbieders Wmo 2015, Jeugdwet en Welzijnscontracten (de lijst) Opgave inkomens 2015 topfunctionarissen zorgaanbieders Wmo 2015, Jeugdwet en Welzijnscontracten (de lijst) Onderstaande lijst laat per topfunctionaris zien of hij of zij meer of minder verdiende dan 178.000,-.

Nadere informatie

d. De Beleidsregel personeelskosten met nummer CA-235 eindigt op 31 december 2008.

d. De Beleidsregel personeelskosten met nummer CA-235 eindigt op 31 december 2008. BELEIDSREGEL Personeelskosten 1. Algemeen CA-305 a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en die wordt

Nadere informatie

38 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

38 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen VOOR- PUBLICATIE Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016 De afgelopen jaren is het investeringsniveau in algemene ziekenhuizen gedaald met 35% De omzet in de algemene ziekenhuizen is in 2015 met 2.3

Nadere informatie

-PERSBERICHT- - ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MINDER OMZET MAAR MEER ZEKERHEID -

-PERSBERICHT- - ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MINDER OMZET MAAR MEER ZEKERHEID - -PERSBERICHT- Utrecht, 8 juli 2015 - ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MINDER OMZET MAAR MEER ZEKERHEID - De verzekeraars en zorgkantoren hebben eerder dit jaar hun inkooprichtlijnen afgegeven. Momenteel zijn

Nadere informatie

Monitor Vermogen Zorgaanbieders

Monitor Vermogen Zorgaanbieders Monitor Vermogen Zorgaanbieders Kengetallen in beeld: 2007-2008 december 2009 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 Inleiding 11 1.1 Focus monitor 11 1.2 Begrippenkader monitor 11 1.3 Informatiebronnen

Nadere informatie

Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker

Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker lokale verbranding van de alvleeskliertumor Doel Het doel van de studie is te onderzoeken of radiofrequente ablatie (RFA) gevolgd door

Nadere informatie

Inlichtingen bij Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum Dhr. O. Takx I EvdV/OT 14 oktober 2008

Inlichtingen bij Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum Dhr. O. Takx I EvdV/OT 14 oktober 2008 Aan het ministerie van VWS Directie MEVA t.a.v. drs. Th.W. van Uum Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Inlichtingen bij Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum Dhr. O. Takx 030-2985280 I080207 EvdV/OT 14 oktober 2008

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

- PERSBERICHT - Utrecht, 20 september FINANCIËLE ZORGEN IN DE ZORG SECTOR HOUDEN AAN -

- PERSBERICHT - Utrecht, 20 september FINANCIËLE ZORGEN IN DE ZORG SECTOR HOUDEN AAN - - PERSBERICHT - Utrecht, 20 september 2011 -FINANCIËLE ZORGEN IN DE ZORG SECTOR HOUDEN AAN - De tweede editie van de Financiële Zorgthermometer is gehouden onder 207 financieel managers in de zorg. Dit

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Ligduurmonitor Nederlandse ziekenhuizen

Ligduurmonitor Nederlandse ziekenhuizen Ligduurmonitor Nederlandse ziekenhuizen 2011 Ligduur in ziekenhuizen wederom korter, einde nog niet in zicht Coppa Consultancy 2 Ligduurmonitor Nederlandse ziekenhuizen 2011 Coppa Consultancy Voorwoord

Nadere informatie

Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award.

Ons project verbeteren van de telefonische bereikbaarheid heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award. Referenties Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT 13 januari 2010 Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl.

Nadere informatie

voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen Eerste subsidiejaar FZO afgesloten

voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen Eerste subsidiejaar FZO afgesloten voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen 6 september 2011 Regionale samenwerkingsverbanden > Samenwerkingsverbanden Opleidingsregio s > Overzicht Ziekenhuizen > Eerste subsidiejaar FZO afgesloten

Nadere informatie

PRIAS (Prostaatkanker) / prostaatkanker

PRIAS (Prostaatkanker) / prostaatkanker PRIAS (Prostaatkanker) / prostaatkanker Onderzoek naar een alternatief voor de behandeling van patiënten met prostaatkanker. Onderzocht wordt wat de effecten zijn van een 'actief afwachtend beleid' bij

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS -

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS - -PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2015 - ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS - Zorginstellingen in de langdurige zorg hebben de afgelopen jaren te maken gehad met het scheiden van wonen en

Nadere informatie

KOOPKRACHT OUDERENZORG STIJGT, KOOPKRACHT GGZ DAALT

KOOPKRACHT OUDERENZORG STIJGT, KOOPKRACHT GGZ DAALT FINANCIELE KOOPKRACHT OUDERENZORG STIJGT, KOOPKRACHT GGZ DAALT In de Troonrede zijn de blijvende en meerjarige investeringen in de langdurige zorg bevestigd. Daarnaast heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Zorginkoop langdurige zorg

Zorginkoop langdurige zorg Quickscan Zorginkoop langdurige zorg 2014-2016 mei 2016 1 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Wat laat de quickscan zien? 11 1.2 Gebruikte gegevens 12 1.3 Volume en prijseffect

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-2063

BELEIDSREGEL BR/CU-2063 BELEIDSREGEL Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage 2012 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie