Pers. Bijlagen 34 Aanvraag uitreiking op dag Verzoek tot goedkeuring of wijziging 35

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pers. Bijlagen 34 Aanvraag uitreiking op dag +2 34 Verzoek tot goedkeuring of wijziging 35"

Transcriptie

1 Pers pers 1 1. Beschrijving en te respecteren voorwaarden voor een geadresseerd tijdschrift en een geadresseerd dagblad 1 2. Afmetingen, gewicht & dikte 2 3. Lay-out van de zendingen 2 4. Regels voor de voorbereiding van geadresseerde en dagbladen 4 5. Al dan niet publicitaire supplementen bij geadresseerde en dagbladen 21 Te adresseren pers Beschrijving en te respecteren voorwaarden voor een Postabonnement Afmetingen, gewicht & dikte Lay-out van de zendingen Regels voor de voorbereiding van Postabonnementen Al dan niet publicitaire supplementen bij Postabonnementen 33 Bijlagen 34 Aanvraag uitreiking op dag Verzoek tot goedkeuring of wijziging 35

2 pers 1. Beschrijving en te respecteren voorwaarden voor een geadresseerd tijdschrift en een geadresseerd dagblad 1 2. Afmetingen, gewicht & dikte 2 3. Lay-out van de zendingen Verpakkingsmogelijkheden Zending onder plasticfolie Gesloten met een bandje of een zelfklever Zending zonder verpakking Zending in enveloppe 4 4. Regels voor de voorbereiding van geadresseerde en dagbladen Niet-gesorteerde dagbladen en Tijdschriften en dagbladen voorgesorteerd per sorteersector Dagbladen en voorgesorteerd per sorteersector en per uitreikingskantoor Dagbladen en die geadresseerd worden aan verkopers of bibliotheken door de uitgever Afgifte- en leveringstermijnen Al dan niet publicitaire supplementen bij geadresseerde en dagbladen Afmetingen, gewicht & dikte Frankering Informatieve supplementen Publicitaire supplementen 23

3 1. Beschrijving en te respecteren voorwaarden voor een geadresseerd tijdschrift en een geadresseerd dagblad Een tijdschrift of dagblad is een publicatie zoals die omschreven staat in het KB van 27 april pers zijn gedrukte publicaties die door de uitgever geadresseerd en gefrankeerd worden afgegeven bij MassPost en verdeeld worden door bpost op het adres van bestemming. De zendingen worden verdeeld via de gewone post. Om beschouwd te worden als moeten uw zendingen voldoen aan alle voorwaarden, met inbegrip van de definitie, zoals vermeld in het postreglement 1. bpost moet uw zending ook erkennen. Voorwaarden voor afgifte van geadresseerde dagbladen: de dagbladen mogen enkel afgegeven worden in de MassPost Hypercentra. Dat geldt voor de dagbladen uit het buitenland evenals voor de nationale dagbladen die geen Postabonnementen zijn en die door de uitgeverij rechtstreeks geadresseerd worden aan de lezers. U moet zich houden aan de beperkingen vermeld in het postreglement en de Algemene voorwaarden 2 van bpost wat betreft de inhoud van elke zending die aan bpost wordt toevertrouwd. wist u dat... Elke aanvraag om een publicatie door bpost te laten erkennen als een tijdschrift of een dagblad moet worden doorgegeven aan het Service Centre van bpost 3. Als de publicatie beantwoordt aan de definitie die in het postreglement vermeld staat, wordt er een erkenningsnummer (of P-nummer) aan toegekend. 1 Raadpleeg hiervoor het postreglement beschikbaar op 2 De Algemene voorwaarden van bpost en de Algemene voorwaarden voor kunnen geraadpleegd worden op de site van bpost 3 Zie Algemene bijlagen: Hoe contact opnemen met bpost? Versie 3.5. Januari 2014 I Sectie 5 I Pagina 1

4 2. Afmetingen, gewicht & dikte De onderstaande afmetingen, gewicht en dikte moeten in acht genomen worden behoudens voorafgaande toestemming van bpost. Maximumafmetingen: 230 x 350 mm*. Maximumgewicht per publicatie (supplementen inbegrepen): 2 kg. Maximumgewicht per bundel: 7 kg. Maximumdikte van een publicatie: 30 mm. Maximumdikte van een bundel: 12 cm. * Als deze afmetingen overschreden worden, wordt de klant een plooisupplement aangerekend. 3. Lay-out van de zendingen De volgende informatie moet op het titelblad staan of op een etiket dat erop gekleefd wordt: de titel; de periodiciteit, bv. trimestrieel, tweemaandelijks, maandelijks, halfmaandelijks, wekelijks behalve voor dagbladen (dagelijks); de datum van verschijning en de datum van afgifte bij bpost of de periode die bestreken wordt (bv. april 2013 voor een maandelijks tijdschrift, april/mei/juni 2013 of 2e trimester 2013 voor een driemaandelijks tijdschrift men kan ook een stempel gebruiken). De naam en het adres of de zetel in België van de verantwoordelijke uitgever, of zijn vertegenwoordiger, moeten eveneens vermeld worden ofwel op het titelblad, ofwel binnenin de publicatie. Als het om buitenlandse zendingen gaat, kunnen die gegevens vermeld worden op de verpakking of op het schutblad. Wanneer de titel, de periodiciteit en eventueel de naam van het afgiftekantoor bedekt worden door de verpakking of de verzendingsband, moeten ze op de voorzijde herhaald worden. Bovendien moeten de volgende aanvullende gegevens aangebracht worden op de kant die zichtbaar is voor de diensten van bpost (ofwel op het titelblad, ofwel op het schutblad ofwel op de verpakking): de eventuele periode waarin het tijdschrift niet verschijnt 1 ; de naam van het afgiftekantoor 2 waar de afgegeven worden; het erkenningsnummer (P-nummer) voor. 1 Rekening houdend met de maximumruimte tussen 2 afgiften die 3 maanden bedraagt. 2 Afgiftekantoor: MassPost (Hyper)Centrum waar het tijdschrift moet afgegeven worden. Versie 3.5. Januari 2014 I Sectie 5 I Pagina 2

5 VOORBEELDEN VAN VEREISTE VERMELDINGEN Afgiftekantoor: ANTWERPEN X VOORBEELDEN VAN PERIODICITEIT 1 keer/week: wekelijks Trimestrieel: april/mei/juni 2013 of 2e trimester 2013 of (eventueel) 16 april keer/maand: 2 keer/maand: 1 keer/2 maanden: 1 keer/3 maanden: maandelijks halfmaandelijks tweemaandelijks driemaandelijks Maandelijks: februari 2013 of 16 februari 2013 Andere periodiciteiten: februari 2013 en verschijnt elke maand behalve in juli en augustus (bijvoorbeeld 10 keer/jaar) wist u dat... De geadresseerde en dagbladen als dusdanig erkend door bpost moeten bij voorkeur gefrankeerd zijn onder het stelsel P.B. (Port Betaald) Verpakkingsmogelijkheden Zending onder plasticfolie Zie Sectie 1 Brieven - Creatie - LARGE Format - 6. Kenmerken van zendingen onder plasticfolie Gesloten met een bandje of een zelfklever Elke publicatie mag geplooid en gesloten zijn met een bandje of een zelfklever. Het adres van de bestemmeling evenals het adres van de afzender en de naam van de publicatie moeten op de band of de zelfklever staan. Het deel van de band met het adres van de bestemmeling moet zich op dezelfde zijde van de zending bevinden als de frankering (voorzijde). Indien bedekt, moet het P-nummer voor duidelijk zichtbaar op de band of de zelfklever vermeld worden Zending zonder verpakking Als de publicatie verdeeld wordt zonder verpakking, moet het adres van de bestemmeling: afgedrukt zijn op de publicatie zelf of afgedrukt worden op een etiket dat op de publicatie gekleefd wordt. 1 Voor meer informatie over de frankering, zie Algemene bijlagen, Frankeermogelijkheden. Versie 3.5. Januari 2014 I Sectie 5 I Pagina 3

6 Zending in enveloppe Indien de publicatie verdeeld wordt in een omslag, moeten alle elementen die vermeld zijn in de inleiding van punt 3 en die zichtbaar moeten zijn voor de diensten van bpost, op de voorzijde van de omslag terug te vinden zijn. Men beschouwt de voorzijde als de zijde waarop het adres van de bestemmeling en de frankering aangebracht zijn. 4. Regels voor de voorbereiding van geadresseerde en dagbladen In dit deel leggen wij u uit hoe u uw post kunt voorbereiden om te beantwoorden aan de vereisten van bpost. Naargelang van uw voorkeur en uw productieproces en eventueel uw overeenkomst, kunt u kiezen om uw zendingen al dan niet voor te sorteren. GENT X ANTWERPEN X wist u dat... in België zijn er: BRUSSEL X CHARLEROI X LUIK X 5 sorteercentra (Antwerpen X, Brussel X, Charleroi X, Gent X en Luik X) 18 sorteersectoren (gegroepeerd per postcode) 1 ongeveer 430 uitreikingskantoren De vijf Belgische sorteercentra De afgifte van de publicaties gebeurt aan het loket van een MassPost (Hyper)Centrum ofwel tijdens de gedekte periodiciteit, ofwel later op de aangegeven publicatiedatum en wordt vergezeld van een afgifteborderel in tweevoud (één voor de klant en één voor het MassPost (Hyper)Centrum) en van één exemplaar van de publicatie (af te geven aan het loket). Voor alle gesorteerde afgiften kunt u met overflow werken. Voor de definitie van overflow, zie punt 3 in hoofdstuk Conditionering van Sectie 1 Brieven. Voor de conditioneringsregels per type sortering kunt u in geval van overflow alleen, refereren aan de punten 3 en 4 van het hoofdstuk Sorteeropties in de Sectie 1 Brieven. 1 Zie Algemene bijlagen Lijst van de sectoren. Versie 3.5. Januari 2014 I Sectie 5 I Pagina 4

7 In dit hoofdstuk leggen we u uit hoe u uw zendingen correct moet voorbereiden in functie van uw voorkeuren en/of uw productieproces. U kunt zelf kiezen om uw zendingen al dan niet voor te sorteren alvorens ze af te geven in een van onze MassPost (Hyper)Centra. Wat zijn uw opties? U kunt uw zendingen niet sorteren; uw zendingen volgens sector sorteren: sorteren per postcode geordend in stijgende volgorde en per sorteersector; uw zendingen sorteren volgens uitreikingskantoor: sorteren per sorteersector en per uitreikingskantoor; uw zendingen sorteren volgens Ronde en volgens Sequentie: sorteren per sorteersector en per uitreikingskantoor, per postronde in stijgende volgorde van de sequenties. NIET-GESORTEERD GESORTEERD VOLGENS SECTOR GESORTEERD VOLGENS UITREIKINGSKANTOOR GESORTEERD VOLGENS RONDE EN SEQUENTIE Vanaf 1 zending Vanaf 1000 zendingen Vanaf zendingen Vanaf zendingen TIJDSCHRIFT NIEUW! Vanaf 2014 zal het eveneens mogelijk zijn om de magazines per ronde en per sequentie te sorteren. Voor meer informatie over deze vorm van sorteren kunt u terecht bij punt 6 van het hoofdstuk Sorteeropties onder Sectie 1 Brieven. Versie 3.5. Januari 2014 I Sectie 5 I Pagina 5

8 4.1. Niet-gesorteerde dagbladen en Zie ook Sectie 1 Brieven - Voorbereiding van uw zendingen - Sorteeropties - 1. Niet-gesorteerde zendingen. Beschrijving & minimale en maximale afgiftevolumes Een niet-gesorteerde afgifte houdt in dat de klant het product niet heeft voorbereid volgens de regels van bpost vermeld in de punten 4.2 en 4.3. Behoudens dagbladen, die altijd in een MassPost Hypercentrum moeten afgegeven worden, kan de afgifte gebeuren vanaf 1 stuk in een MassPost centrum. i Zendingen (i.e. geadresseerde en/of dagbladen) die voldoen aan de voorwaarden van SMALL Format (zie beschrijving Sectie 1 Brieven - Creatie - SMALL Format) moeten worden afgegeven in blauwe bakken. dagbladen MASSPOST CENTRUM MAX./AFGIFTE MASSPOST HYPERCENTRUM MAX./AFGIFTE... > > > 500 Conditionering 1 en etikettering a Standaardconditionering: bakken in containers Max. 24 bakken + brutogewicht 500 kg Voor een goede identificatie van het product moeten: de containers worden voorzien van een identificatieblad. Voorbeeld A4/A5 Niet-gesorteerd naam niet-gesorteerd (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); niet-gesorteerd; geadresseerde. Nietgesorteerd 1 Zie het hoofdstuk Voorbereiding van uw zendingen, onder het hoofdstuk Conditionering, Sectie 1. Versie 3.5. Januari 2014 I Sectie 5 I Pagina 6

9 b Bakken op palletten Minimum per pallet: 200 kg of 80 cm hoog. Maximum per pallet: 650 kg of 160 cm hoog. Om te vermijden dat de bakken tijdens het vervoer zouden vallen, moet er een plasticfolie rond de bakken en de pallet gewikkeld worden. Voor een goede identificatie van het product moeten: de palletten worden voorzien van 2 identificatiebladen (A4 of A5); één blad op een van de korte zijden van de pallet en het andere boven op de pallet. Voorbeeld A4/A5 Niet-gesorteerd naam niet-gesorteerd (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); niet-gesorteerd; geadresseerde. Nietgesorteerd 4.2. Tijdschriften en dagbladen voorgesorteerd per sorteersector Beschrijving & minimale en maximale afgiftevolumes Voor afgifte van minder dan 1000 stuks moet de afzender zijn zendingen ordenen per sorteersector, volgens postcode (sequentiële sortering volgens postcode). Tussen de 1000 en de stuks moeten de geadresseerde en/of dagbladen voorgesorteerd worden per sorteersector in stijgende volgorde van de postcodes om te genieten van een verminderd tarief. Ten slotte wordt het per sorteercentrum voorgesorteerde product bij voorkeur afgegeven volgens postcodes die in stijgende volgorde geordend zijn 1. dagbladen MASSPOST CENTRUM MAX./AFGIFTE MASSPOST HYPERCENTRUM MAX./AFGIFTE... > > > In dalende volgorde geordend blijft sowieso de uitzondering. Versie 3.5. Januari 2014 I Sectie 5 I Pagina 7

10 Conditionering en etikettering a Standaardconditionering: bakken in containers/op palletten 1. Container/pallet per sorteersector 1 container per sector (BRUSSEL X 10 12) 1 pallet per sector (BRUSSEL X 10 12) Om te vermijden dat de bakken tijdens het vervoer zouden vallen, moet er een plasticfolie rond de bakken en de pallet gewikkeld worden. 1 bak = 1 sector Alle zendingen worden in bakken geplaatst. Elke bak mag uitsluitend producten voor eenzelfde sorteersector bevatten. De bakken worden in containers geplaatst (min. 10 containers) of op een pallet (min. 200 kg of 80 cm hoog). Elke container/pallet bevat uitsluitend producten van dezelfde sector. Voor een goede identificatie van het product moeten: de bakken worden voorzien van een etiket; de containers worden voorzien van een identificatieblad (formaat etiket bak/a4/a5); de palletten worden voorzien van 2 identificatiebladen (A4 of A5) ; één blad op een van de korte zijden van de pallet en het andere boven op de pallet. Voorbeeld etiket Nummer van de sector (bv ) per sector + sortering per PC naam nummer van de sector (bestemming) sortering per sector + sortering per PC; geadresseerde. Voorbeeld A4/A5 Nummer van de sector (bv ) per sector + sortering per PC naam Nummer van de sector (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); sortering per sector + sortering per PC; geadresseerde. Versie 3.5. Januari 2014 I Sectie 5 I Pagina 8

11 2. Container/pallet per sorteercentrum BRUSSEL X container per sorteercentrum = verschillende sectoren (BRUSSEL X) BRUSSEL X pallet per sorteercentrum = verschillende sectoren (BRUSSEL X) BRUSSEL X BRUSSEL X Om te vermijden dat de bakken tijdens het vervoer zouden vallen, moet er een plasticfolie rond de bakken en de pallet gewikkeld worden. 1 bak = 1 sector Als er onvoldoende producten zijn om een container te vullen per sorteersector (min. 10 bakken) of een pallet (min. 200 kg of 80 cm hoog), is het mogelijk om de container/pallet aan te vullen met bakken voor andere sectoren van hetzelfde sorteercentrum. Alle zendingen worden in bakken geplaatst. Een bak mag uitsluitend producten voor eenzelfde sorteersector bevatten. De container/pallet mag uitsluitend producten bevatten voor sectoren die tot hetzelfde sorteercentrum behoren. Voor een goede identificatie van het product moeten: de bakken worden voorzien van een etiket; de containers worden voorzien van een identificatieblad (formaat etiket bak/a4/a5); de palletten worden voorzien van 2 identificatiebladen (A4 of A5) ; één blad op een van de korte zijden van de pallet en het andere boven op de pallet. Voorbeeld etiket Nummer van de sector (bv ) per sector + sortering per PC naam nummer van de sector (bestemming) sortering per sector + sortering per PC; geadresseerde. Voorbeeld A4/A5 Sorteercentrum (bv. BRUSSEL X) per sector + sortering per PC naam sorteercentrum (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); sortering per sector + sortering per PC; geadresseerde. Versie 3.5. Januari 2014 I Sectie 5 I Pagina 9

12 3. Nationale container/pallet BRUSSEL X BRUSSEL X nationale pallet = meerdere sorteercentra nationale container = meerdere sorteercentra ANTWERPEN X Om te vermijden dat de bakken tijdens het vervoer zouden vallen, moet er een plasticfolie rond de bakken en de pallet gewikkeld worden. ANTWERPEN X 1 bak = 1 sector Als er onvoldoende producten zijn om een container te vullen per sorteersector (min. 10 bakken) of een pallet per sorteersector (min. 200 kg of 80 cm hoog), is het mogelijk om de container/pallet aan te vullen met bakken voor andere sorteercentra (nationale container). Alle zendingen worden in bakken geplaatst. Een bak mag uitsluitend producten voor eenzelfde sorteersector bevatten. De container/pallet mag producten bevatten voor verschillende sorteercentra. Voor een goede identificatie van het product moeten: de bakken worden voorzien van een etiket; de containers worden voorzien van een identificatieblad (formaat etiket bak/a4/a5); de palletten worden voorzien van 2 identificatiebladen (A4 of A5) ; één blad op een van de korte zijden van de pallet en het andere boven op de pallet. Voorbeeld etiket Nummer van de sector (bv ) per sector + sortering per PC naam nummer van de sector (bestemming) sortering per sector + sortering per PC; geadresseerde. Voorbeeld A4/A5 per sector + sortering per PC Nationaal naam nationaal (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); sortering per sector + sortering per PC; geadresseerde. Versie 3.5. Januari 2014 I Sectie 5 I Pagina 10

13 b Identieke en gesloten kartonnen dozen in Restmailcontainers of op palletten 1. Restmailcontainer of pallet per sector 1 Restmailcontainer per sorteersector (BRUSSEL 10 12) 1 pallet per sorteersector (BRUSSEL 10 12) 1 doos = 1 sorteersector Om te vermijden dat de dozen tijdens het vervoer zouden vallen, moet er een plasticfolie rond de dozen en de pallet gewikkeld worden. Alle zendingen worden in identieke en gesloten kartonnen dozen geplaatst. Elke doos mag uitsluitend producten voor eenzelfde sorteersector bevatten. De dozen worden in Restmailcontainers of op palletten geplaatst. Voor een goede identificatie van het product moeten: de dozen voorzien worden van een etiket waarop de sorteersector vermeld staat; de Restmailcontainers worden voorzien van een identificatieblad (formaat etiket bak/a4/a5); de palletten worden voorzien van 2 identificatiebladen (A4 of A5); één blad op een van de korte zijden van de pallet en het andere boven op de pallet. Voorbeeld etiket Nummer van de sector (bv ) per sector + sortering per PC naam nummer van de sector (bestemming) sortering per sector + sortering per PC; geadresseerde. Voorbeeld A4/A5 Nummer van de sector (bv ) per sector + sortering per PC naam nummer van de sector (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); sortering per sector + sortering per PC; geadresseerde. Versie 3.5. Januari 2014 I Sectie 5 I Pagina 11

14 2. Restmailcontainer of pallet per sorteercentrum BRUSSEL X BRUSSEL X container per sorteercentrum = meerdere sorteersectoren (BRUSSEL X) 1 doos = 1 sorteersector BRUSSEL X BRUSSEL X pallet per sorteercentrum = meerdere sorteersectoren (BRUSSEL X) Om te vermijden dat de dozen tijdens het vervoer zouden vallen, moet er een plasticfolie rond de dozen en de pallet gewikkeld worden. Als er onvoldoende producten zijn om een Restmailcontainer (min. 200 kg of de helft van de container) of een pallet (min. 200 kg of 80 cm hoog) te vullen per sorteersector, is het mogelijk om de container of de pallet aan te vullen met dozen voor andere sorteersectoren van hetzelfde sorteercentrum. Alle zendingen worden in dozen geplaatst. Een doos mag uitsluitend producten voor eenzelfde sorteersector bevatten. De Restmailcontainer of de pallet mag uitsluitend producten bevatten voor de sorteersectoren die tot hetzelfde sorteercentrum behoren. Voor een goede identificatie van het product moeten: de dozen voorzien worden van een etiket waarop de sorteersector vermeld staat; de Restmailcontainers worden voorzien van een identificatieblad (formaat etiket bak/a4/a5); de palletten worden voorzien van 2 identificatiebladen (A4 of A5); één blad op een van de korte zijden van de pallet en het andere boven op de pallet. Voorbeeld etiket Nummer van de sector (bv ) per sector + sortering per PC naam nummer van de sector (bestemming) sortering per sector + sortering per PC; geadresseerde. Voorbeeld A4/A5 Sorteercentrum (bv. BRUSSEL X) per sector + sortering per PC naam sorteercentrum (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); sortering per sector + sortering per PC; geadresseerde. Versie 3.5. Januari 2014 I Sectie 5 I Pagina 12

15 4.3. Dagbladen en voorgesorteerd per sorteersector en per uitreikingskantoor Beschrijving & minimale en maximale afgiftevolumes Elk uitreikingskantoor is een groepering van postcodes 1. De afgever moet zijn zendingen ordenen per uitreikingskantoor 2 (dus in functie van de postcodes) en moet de voorbereidingsregels vermeld in Conditionering en etikettering hieronder respecteren. Vanaf stuks moeten geadresseerde of dagbladen verplicht voorgesorteerd worden per uitreikingskantoor. i Zendingen (bv. geadresseerde en/of dagbladen) die voldoen aan de voorwaarden van SMALL Format (zie beschrijving Sectie 1 Brieven - Creatie - SMALL Format) moeten worden afgegeven in blauwe bakken. dagbladen MASSPOST CENTRUM MAX./AFGIFTE > > >... MASSPOST HYPERCENTRUM MIN./AFGIFTE 1 Zie lijst van de postcodes op 2 Zie lijst van de uitreikingskantoren op Versie 3.5. Januari 2014 I Sectie 5 I Pagina 13

16 Conditionering 1 en etikettering a Standaardconditionering: directe bakken in containers/palletten 1. Container/pallet per uitreikingskantoor PC1020 PC1020 PC1020 PC1020 PC container = 1 uitreikingskantoor Laken Mail PC1020 PC1020 PC1020 PC1020 PC pallet = 1 uitreikingskantoor Laken Mail Om te vermijden dat de bakken tijdens het vervoer zouden vallen, moet er een plasticfolie rond de bakken en de pallet gewikkeld worden. 1 directe bak = 1 uitreikingskantoor Alle zendingen worden in directe bakken 2 geplaatst. Elke bak mag uitsluitend producten voor eenzelfde uitreikingskantoor bevatten. De bakken worden in containers geplaatst. Elke container mag uitsluitend producten van eenzelfde uitreikingskantoor bevatten. Voor een goede identificatie van het product moeten: de blauwe bakken worden voorzien van een etiket; de containers worden voorzien van een identificatieblad (formaat etiket bak/a4/a5); de palletten worden voorzien van 2 identificatiebladen (A4 of A5) ; één blad op een van de korte zijden van de pallet en het andere boven op de pallet. Voorbeeld A4/A5 Postcode van het uitreikingskantoor (bv. 1020) naam postcode van het uitreikingskantoor (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde. Voorbeeld etiket Postcode van het uitreikingskantoor (bv. 1020) naam postcode van het uitreikingskantoor (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde. 1 Zie het hoofdstuk Voorbereiding van uw zendingen, onder het hoofdstuk Conditionering, Sectie 1. 2 Definitie: een directe bak is een bak die uitsluitend producten bevat voor eenzelfde uitreikingskantoor. Versie 3.5. Januari 2014 I Sectie 5 I Pagina 14

17 2. Container/pallet per sorteersector PC1030 Brussel Mail PC1000 PC1000 PC1030 PC1030 PC1030 Brussel Mail PC1030 PC1030 PC container per sorteersector = meerdere kantoren (BRUSSEL X 10 12) PC1030 PC1030 PC1030 Schaarbeek Mail 1 pallet per sorteercentrum = verschillende uitreikingskantoren (BRUSSEL X 10 12) PC1030 PC1030 Schaarbeek Mail Om te vermijden dat de bakken tijdens het vervoer zouden vallen, moet er een plasticfolie rond de bakken en de pallet gewikkeld worden. 1 directe bak = 1 uitreikingskantoor Als er onvoldoende producten zijn om een container te vullen per uitreikingskantoor (min. 10 bakken) of een pallet (min. 200 kg of 80 cm hoog), is het mogelijk om een container/pallet aan te vullen met bakken voor andere uitreikingskantoren van dezelfde sector. Alle zendingen worden in directe bakken geplaatst. De bakken worden in containers/palletten geplaatst. Een bak mag uitsluitend producten voor eenzelfde uitreikingskantoor bevatten. De container/pallet mag uitsluitend producten bevatten voor de uitreikingskantoren die tot dezelfde sorteersector behoren. Voor een goede identificatie van het product moeten: de bakken worden voorzien van een etiket; de containers worden voorzien van een identificatieblad (formaat etiket bak/a4/a5); de palletten worden voorzien van 2 identificatiebladen (A4 of A5) ; één blad op een van de korte zijden van de pallet en het andere boven op de pallet. Voorbeeld etiket Postcode van het uitreikingskantoor (bv. 1020) naam postcode van het uitreikingskantoor (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde. Voorbeeld A4/A5 Nummer van de sector (bv ) naam nummer van de sector (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde. Versie 3.5. Januari 2014 I Sectie 5 I Pagina 15

18 3. Container/pallet per sorteercentrum PC1030 PC1180 PC1030 PC1180 BRUSSEL X PC1030 PC1400 PC1030 BRUSSEL X PC1300 PC1300 PC1400 PC1400 PC1300 PC1300 PC1030 PC container per sorteercentrum = meerdere sectoren (BRUSSEL X) PC1400 PC1300 PC1400 BRUSSEL X pallet per sorteercentrum = verschillende sectoren (BRUSSEL X) PC1300 PC1400 BRUSSEL X Om te vermijden dat de bakken tijdens het vervoer zouden vallen, moet er een plasticfolie rond de bakken en de pallet gewikkeld worden. 1 directe bak = 1 uitreikingskantoor Als er onvoldoende producten zijn om een container te vullen per sector (min. 10 bakken) of een pallet (min. 200 kg of 80 cm hoog), is het mogelijk om een container/pallet per sorteercentrum aan te vullen met bakken voor andere sectoren van hetzelfde sorteercentrum. Alle zendingen worden in directe bakken geplaatst. Een bak mag uitsluitend producten voor eenzelfde uitreikingskantoor bevatten. De container/pallet mag producten bevatten voor verschillende uitreikingskantoren die tot hetzelfde sorteercentrum behoren. Voor een goede identificatie van het product moeten: de bakken worden voorzien van een etiket; de containers worden voorzien van een identificatieblad (formaat etiket bak/a4/a5); de palletten worden voorzien van 2 identificatiebladen (A4 of A5) ; één blad op een van de korte zijden van de pallet en het andere boven op de pallet. Voorbeeld etiket Postcode van het uitreikingskantoor (bv. 1020) naam postcode van het uitreikingskantoor (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde. Voorbeeld A4/A5 Sorteercentrum (bv. BRUSSEL X) naam (minimale lettergrootte: 36); sorteercentrum (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde. Versie 3.5. Januari 2014 I Sectie 5 I Pagina 16

19 b Directe bundels in Restmailcontainers of op palletten Minimum per Restmailcontainer: 200 kg of voor de helft gevuld. Minimum per pallet: 200 kg of 80 cm hoog. Minimum per bundel: 3 cm hoog. Maximum per pallet: 650 kg of 160 cm hoog. 1. Restmailcontainer of pallet per uitreikingskantoor PC1000 PC1000 Om te vermijden dat de bundels tijdens het vervoer zouden vallen, moet er een plasticfolie rond de bundels en de pallet gewikkeld worden. 1 container per uitreikingskantoor Brussel Mail 1 pallet per uitreikingskantoor Brussel Mail 1 directe bundel = 1 uitreikingskantoor Alle zendingen worden in directe bundels geconditioneerd. De bundels worden op palletten of in Restmailcontainers geplaatst. Een bundel mag uitsluitend producten voor eenzelfde uitreikingskantoor bevatten. De Restmailcontainer of de pallet mag uitsluitend producten bevatten voor de uitreikingskantoren die tot dezelfde sorteersector behoren. Voor een goede identificatie van het product moeten: de Restmailcontainers voorzien worden van een identificatieblad (A4 of A5); de palletten worden voorzien van 2 identificatiebladen (A4 of A5); één blad op een van de korte zijden van de pallet en het andere boven op de pallet. Voorbeeld A4/A5 Postcode van het uitreikingskantoor (bv. 1000) naam postcode van het uitreikingskantoor (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde. Versie 3.5. Januari 2014 I Sectie 5 I Pagina 17

20 2. Restmailcontainer of pallet per sorteersector PC1030 PC1030 Brussel Mail PC1030 PC container per sector = meerdere postcodes (BRUSSEL X 10 12) Brussel Mail PC1030 PC pallet per sector (BRUSSEL X 10 12) PC1030 PC1030 PC1030 Schaarbeek Mail 1 directe bundel = 1 uitreikingskantoor PC1030 PC1030 PC1030 Schaarbeek Mail Om te vermijden dat de bundels tijdens het vervoer zouden vallen, moet er een plasticfolie rond de bundels en de pallet gewikkeld worden. Als er onvoldoende producten zijn om een Restmailcontainer te vullen per uitreikingskantoor (min. 200 kg of voor de helft gevuld) of een pallet (min. 200 kg of 80 cm hoog), is het mogelijk om de container of de pallet aan te vullen met bundels voor andere uitreikingskantoren van dezelfde sorteersector. Alle zendingen worden in directe bundels geconditioneerd. De bundels worden op palletten of in Restmailcontainers geplaatst. Een bundel mag uitsluitend producten voor eenzelfde uitreikingskantoor bevatten. De Restmailcontainer of de pallet mag uitsluitend producten bevatten voor de uitreikingskantoren die tot dezelfde sorteersector behoren. Voor een goede identificatie van het product moeten: de Restmailcontainers voorzien worden van een identificatieblad (A4 of A5); de palletten worden voorzien van 2 identificatiebladen (A4 of A5); één blad op één van de korte zijden van de pallet en het andere boven op de pallet. Voorbeeld A4/A5 Nummer van de sector (bv ) naam nummer van de sector (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde. Versie 3.5. Januari 2014 I Sectie 5 I Pagina 18

21 3. Restmailcontainer of pallet per sorteercentrum PC1300 PC1030 BRUSSEL PC1300 PC container per sorteercentrum (BRUSSEL X) BRUSSEL PC1030 PC pallet per sorteercentrum (BRUSSEL X) PC1300 PC1300 PC1300 BRUSSEL directe bundel = 1 uitreikingskantoor PC1300 PC1300 PC1300 BRUSSEL Om te vermijden dat de bundels tijdens het vervoer zouden vallen, moet er een plasticfolie rond de bundels en de pallet gewikkeld worden. Als er onvoldoende producten zijn om een Restmailcontainer te vullen per sorteersector (min. 200 kg of voor de helft gevuld) of een pallet (min. 200 kg of 80 cm hoog), is het mogelijk om de container of de pallet aan te vullen met bundels voor andere uitreikingskantoren van hetzelfde sorteercentrum. Alle zendingen worden in directe bundels geconditioneerd. Een bundel mag uitsluitend producten voor eenzelfde uitreikingskantoor bevatten. De Restmailcontainer of de pallet mag uitsluitend producten bevatten voor de uitreikingskantoren die tot hetzelfde sorteercentrum behoren. Voor een goede identificatie van het product moeten: de Restmailcontainers voorzien worden van een identificatieblad (A4 of A5); de palletten worden voorzien van 2 identificatiebladen (A4 of A5); één blad op een van de korte zijden van de pallet en het andere boven op de pallet; de directe bundels van elkaar gescheiden worden per sector door een kartonnen of papieren scheidingsvel dat dezelfde afmetingen heeft als de oppervlakte van de Restmailcontainer of de pallet en waarop de volgende informatie moet staan: code voor de identificatie van de sortering: sector (bv ) en uitreikingskantoor (postcode, bv. 1000); sortering per uitreikingskantoor. Voorbeeld A4/A5 Sorteercentrum (bv. BRUSSEL X) naam sorteercentrum (bestemming) (minimale lettergrootte: 72); geadresseerde. Versie 3.5. Januari 2014 I Sectie 5 I Pagina 19

22 4.4. Gesorteerd per Ronde en per Sequentie Voor meer informatie over deze manier van sorteren, kunt u terecht bij punt 6 van het hoofdstuk Sorteeropties in Sectie 1 Brieven Dagbladen en die geadresseerd worden aan verkopers of bibliotheken door de uitgever i De geadresseerde en dagbladen die bestemd zijn voor verkopers of bibliotheken, kunnen geleverd worden in de vorm van publicatiepakketten (zakken) met een maximumgewicht van 27 kg of in de vorm van bundels met een maximumgewicht van 7 kg. Op het etiket dat op de zak of op de bundel gekleefd wordt, moet zowel het volledige adres van de bestemmeling staan, als de vermelding Pakket of dagbladen voor het volgende adres. Pakket voor het volgende adres: Bibliotheek XY Poststraat Brussel Voorbeeld Frankering moet gebeuren met PB-nummer of frankeermachine. Afgifte moet gebeuren met een afgifteborderel Afgifte- en leveringstermijnen De afgifte wordt gedaan aan het loket van MassPost. De uitgever is verantwoordelijk voor de afgifte van zijn publicaties. Dagbladen De geadresseerde dagbladen worden uitgereikt op D+1 als de uitgever een van de volgende 3 voorwaarden vervult: Tijdschriften De geadresseerde dagbladen, voorgesorteerd per sector, worden vóór 17 uur afgegeven in het MassPost Hypercentrum, gesitueerd in een sorteercentrum. De geadresseerde dagbladen, voorgesorteerd per sector, worden vóór 23 uur in Brussel X afgegeven. Onder voorbehoud van een voorafgaand akkoord met bpost, is het mogelijk om een afgifte te doen in het centrale depot dagbladen tot uur, op voorwaarde dat de dagbladen voorgesorteerd zijn per depot dagbladen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Service Centre ( ). De geadresseerde dagbladen, voorgesorteerd per sector en per uitreikingskantoor, worden afgegeven in het juiste sorteercentrum van het desbetreffende uitreikingskantoor vóór een bepaald uur dat vooraf afgesproken is met het sorteercentrum 1. De geadresseerde die wekelijks verschijnen, worden uitgereikt op D+1 2. De publicaties moeten worden afgegeven in het MassPost centrum vóór 16 uur en in het MassPost Hypercentrum vóór 17 uur. De geadresseerde die niet wekelijks verschijnen (maandelijks, trimestrieel...) worden uitgereikt op D+4. De publicaties moeten worden afgegeven in het MassPost centrum vóór 16 uur en in het MassPost Hypercentrum vóór 17 uur. die niet wekelijks verschijnen kunnen uitgereikt 3 worden op D+2 als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: minimaal 10 nummers per jaar; een afgifte van minstens 1000 stuks; zendingen voorgesorteerd per sector voor afgiften tussen 1000 en 9999 zendingen; zendingen voorgesorteerd per sector en per uitreikingskantoor voor afgiften vanaf zendingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Service Centre ( ). 1 Levering in zakken toegelaten. 2 D=afgiftedatum 3 Om een exemplaar te bekijken van het verdelingsformulier voor D+2, zie Bijlagen bij Sectie 5, Pers. Versie 3.5. Januari 2014 I Sectie 5 I Pagina 20

23 5. Al dan niet publicitaire supplementen bij geadresseerde en dagbladen 1 Onder de informatieve of publicitaire supplementen bij de geadresseerde en dagbladen vallen: catalogen, mededelingen, inlegbladen, stalen of andere voorwerpen die niet aan de publicatie gehecht zijn door een procedé dat gangbaar is in een drukkerij (bijvoorbeeld: op de publicatie geplakt, vastgeniet enz.). Al wat vastgehecht is aan de publicatie, maakt deel uit van de publicatie zelf en wordt dus niet beschouwd als een supplement Afmetingen, gewicht & dikte Opmerking Het supplement moet voor alle bestemmelingen hetzelfde zijn en mag niet apart verdeeld worden (los van de publicatie). Afmetingen & gewicht Maximumafmetingen: 350 x 230 x 30 mm. Supplementen (informatief of publicitair) worden voor de bepaling van de frankering samengevoegd met de publicatie. Maximumgewicht van de supplementen: 250 g. Het totaalgewicht per publicatie (supplementen inbegrepen) moet hetzelfde zijn voor alle bestemmelingen. 1 Zie het postreglement op Versie 3.5. Januari 2014 I Sectie 5 I Pagina 21

24 5.2. Frankering Wanneer de (informatieve of publicitaire) supplementen samengevoegd zijn onder dezelfde verpakking als de publicatie zelf (in de omslag, de verzendingsstrip, de plastic verpakking enz.) of gewoon ertussen gestopt, dan worden zij voor de bepaling van de frankering samengevoegd met de publicatie, enkel wanneer de volgende 3 voorwaarden tegelijkertijd vervuld zijn: 1. Het geheel (publicatie + supplementen) bevat ten minste 30% algemeen informatieve redactionele stukken. 2. De supplementen overschrijden de afmetingen van de publicatie niet, noch het eenheidsgewicht van 250 g, behoudens voorafgaande toestemming van het Service Centre ( ). 3. Het supplement moet ingevoegd worden bij alle exemplaren van de uitgave of de bijzondere uitgave. Als de klant de bovenvermelde voorwaarden niet respecteert en/of als de supplementen bijvoorbeeld niet samengevoegd zijn onder dezelfde verpakking als de publicatie of er niet tussen gestopt, dan moeten ze apart gewogen worden. Bijkomend moet dan een onderscheid gemaakt worden tussen informatieve en publicitaire supplementen zoals opgenomen onder punten 5.3 en Informatieve supplementen Als informatieve supplementen worden beschouwd: supplementen die bestemd zijn om algemene informatie in de ruime zin van het woord te verspreiden (beurskoersen, televisieprogramma s, sportuitslagen, vacatures enz.) zonder dat deze informatie overigens in de vorm van een redactionele tekst wordt voorgesteld, maar in een verhouding van minstens 30% van hun oppervlakte, op voorwaarde: dat ze ingelast zijn in alle exemplaren van de uitgave of bijzondere uitgave; dat ze de afmetingen (eventueel geplooid) van de publicatie niet overschrijden, noch het gewicht van 250 g, behoudens voorafgaande toestemming van het Service Centre ( ); dat de commerciële advertenties, reclame of publiciteitsteksten duidelijk afkomstig zijn van minstens 3 verschillende firma s, instellingen of organisaties zonder inbegrip van de uitgever of de drukker; dat ze geen instrument zijn voor publiciteit of reclame ten dienste van firma s, instellingen, vennootschappen of particulieren. De volgende elementen worden gelijkgesteld met informatieve supplementen, voor zover zij geen enkele andere publiciteit bevatten dan die van de uitgever of de drukker: kalenders, formulieren om in te tekenen op een abonnement, stortings- of overschrijvingsformulieren die gebruikt worden als inschrijvingsformulier of die een bijdrage vragen voor liefdadigheidswerken, wanneer zij uitsluitend betrekking hebben op de publicatie zelf. Tarifering Om de frankering te bepalen, worden de informatieve supplementen bij de weging samengevoegd. Versie 3.5. Januari 2014 I Sectie 5 I Pagina 22

25 5.4. Publicitaire supplementen Publicitaire supplementen zijn supplementen die niet beantwoorden aan punt 5.3, alsook de bladen, documenten en voorwerpen die verspreid worden met een publicitair doel, op voorwaarde: dat ze toegevoegd worden aan alle exemplaren van de uitgave of bijzondere uitgave; dat ze de afmetingen (eventueel geplooid) van de publicatie niet overschrijden, noch het gewicht van 250 g, behoudens voorafgaande toestemming van het Service Centre ( ). Alle supplementen die voorwerpen zijn (bv. gadgets, balpennen, digitale mediadragers) - al dan niet inbegrepen in dezelfde verpakking - worden als publicitaire zending beschouwd. Deze worden dus automatisch onderworpen aan een eenheidstarief. Voor meer informatie over de operationele voorwaarden kunt u contact opnemen met het Service Centre ( ). Tarifering Voor publicitaire supplementen die al dan niet in dezelfde verpakking zitten als de publicatie, geldt een eenheidstarief per supplement per stuk tot 250 g. Een publicitair supplement al dan niet in dezelfde verpakking en met een gewicht van boven de 250 g wordt steeds per gewichtstrap van 250 g aangerekend (bv. voor een publicitair bijvoegsel van 600 g worden 3 gewichtstrappen in aanmerking genomen - van 0 t.e.m. 250 g, van 251 t.e.m. 500 g en van 501 g t.e.m. 600 g). Wanneer de publicatie vergezeld is van publicitaire supplementen, moet de zending gefrankeerd worden voor zijn totale gewicht (publicatie + supplementen) tegen perstarief. Het eenheidstarief per supplement moet afzonderlijk betaald worden op het moment van de afgifte. Indien het supplement niet ingelast of apart geleverd wordt van de hoofdpublicatie en door bpost ingevoegd is bij de publicatie, wordt bovendien een eenheidstarief per supplement aangerekend. Versie 3.5. Januari 2014 I Sectie 5 I Pagina 23

26 Te adresseren pers 1. Beschrijving en te respecteren voorwaarden voor een Postabonnement Afmetingen, gewicht & dikte Lay-out van de zendingen Verpakkingsmogelijkheden Regels voor de voorbereiding van Postabonnementen Zendingen voorgesorteerd per sector en per uitreikingskantoor Afgifte- en leveringstermijnen Al dan niet publicitaire supplementen bij Postabonnementen Afmetingen, gewicht & dikte Tarifering Informatieve supplementen Publicitaire supplementen 33

27 te adresseren pers 1. Beschrijving en te respecteren voorwaarden voor een Postabonnement Een Postabonnement (PostAbo) is een (periodieke) gedrukte publicatie die niet-geadresseerd en nietgefrankeerd door de uitgever afgegeven wordt in MassPost en uitgereikt wordt door bpost op het adres van bestemming. De uitreiking gebeurt op basis van een klantenlijst die vooraf door de uitgever geleverd wordt via de toepassing SUMO 1 (webapplicatie). De zendingen worden verdeeld door bpost in de verschillende uitreikingskantoren via het SUMO-programma waar de distributielijsten worden afgedrukt. De zendingen worden uitgereikt samen met de gewone post, in principe op D+1 voor de wekelijkse publicaties en op D+4 voor de andere. D is de datum van afgifte in het SUMO 2 -programma. De uitreiking van tegen vzw-tarief, die hoogstens één keer per week en minstens twee keer per maand verschijnen, is enkel gewaarborgd van maandag tot woensdag, met een eventueel uitstel tot de volgende maandag. Opmerkingen Het Postabonnement heeft tevens betrekking op de dagbladen, maar aangezien hun afgifte gebeurt volgens een apart circuit waarbij de MassPost centra en MassPost Hypercentra niet betrokken zijn, komen ze niet aan bod in de MassPost gids. Dit hoofdstuk behandelt dus enkel de. wist u dat... Om een PostAbo-tijdschrift te zijn, moet uw zending alle voorwaarden respecteren en beantwoorden aan de definitie die vermeld is in het postreglement van bpost 3. U moet zich houden aan de beperkingen vermeld in het postreglement en de Algemene voorwaarden 3 van bpost wat betreft de inhoud van elke zending die aan bpost wordt toevertrouwd. 1 SUMO (Subscription Management) is de naam van een informaticatoepassing gebruikt door bpost en de kranten- en uitgevers. 2 De SUMO-gebruiksvoorwaarden zijn op aanvraag bij de betrokken dienst van bpost verkrijgbaar. 3 Het postreglement en de Algemene voorwaarden zijn op het volgende adres te vinden: Versie 3.5. Januari 2014 I Sectie 5 I Pagina 24

28 te adresseren pers 2. Afmetingen, gewicht & dikte Zie Sectie Pers - pers - 2. Afmetingen, gewicht & dikte. 3. Lay-out van de zendingen Zie Sectie Pers - pers - 3. Lay-out van de zendingen. Het retouradres moet verplicht vermeld worden op elke zending die een afgifte vormt. Het retouradres moet verplicht voorafgegaan worden door de vermelding Retour naar. Geen frankering Verpakkingsmogelijkheden 1 Zie Sectie Pers - pers - 3. Lay-out van de zendingen Verpakkingsmogelijkheden 1 Afsluitingen die het personeel van bpost zouden kunnen kwetsen of de andere zendingen zouden kunnen beschadigen (nietjes, paperclips, metalen oogjes) zijn niet toegestaan. Versie 3.5. Januari 2014 I Sectie 5 I Pagina 25

29 te adresseren pers 4. Regels voor de voorbereiding van Postabonnementen In dit deel overlopen we hoe u uw zendingen kunt voorbereiden zodat ze beantwoorden aan de vereisten van bpost. GENT X De vijf Belgische sorteercentra BRUSSEL X CHARLEROI X ANTWERPEN X LUIK X wist u dat... in België zijn er: 5 sorteercentra (Antwerpen X, Brussel X, Charleroi X, Gent X en Luik X) 18 sorteersectoren (gegroepeerd per postcode) 1 ongeveer 430 uitreikingskantoren De afgifte van de publicaties moet gebeuren aan het loket van een MassPost (Hyper)Centrum en moet vergezeld zijn van het afgifteborderel uit SUMO. Bij elke afgifte moet een specimen van de publicatie voorgelegd en afgegeven worden Zendingen voorgesorteerd per sector en per uitreikingskantoor De Postabonnementen moeten verplicht voorgesorteerd worden per sector en per uitreikingskantoor 2. De postcode en de naam van het uitreikingskantoor moeten ook vermeld worden op het schutblad van elke bundel of op elke bak. Uitzondering: indien uw zendingen mechanisch geadresseerd worden, hoeft u niet voor te sorteren. In dat geval houdt bpost u op de hoogte. Beschrijving & minimale en maximale afgiftevolumes Elk uitreikingskantoor stemt overeen met een reeks postcodes 3. De afzender ordent zijn zendingen per uitreikingskantoor (dus afhankelijk van de postcodes) en houdt daarbij rekening met de voorbereidingsregels vermeld in Conditionering en etikettering hieronder. MASSPOST CENTRUM MAX./AFGIFTE MASSPOST HYPERCENTRUM MIN./AFGIFTE Postabonnementen max min. 1 1 Zie Algemene bijlagen Lijst van sectoren. 2 Zie Lijst van de uitreikingskantoren op 3 Zie Lijst van de postcodes op Versie 3.5. Januari 2014 I Sectie 5 I Pagina 26

30 te adresseren pers Conditionering 1 en etikettering a Standaardconditionering: directe bakken in containers/palletten Minimum per container: 200 kg of 10 bakken. Minimum per pallet: 200 kg of 80 cm hoog. Maximum per pallet: 650 kg of 160 cm hoog. 1. Container/pallet per uitreikingskantoor PC 1200 PC 1200 PC 1200 PC 1200 PC 1200 PC1200 PC1200 PC1200 PC1200 PC container = 1 uitreikingskantoor St.-Lambrechts-Woluwe Mail 1 pallet = 1 uitreikingskantoor St.-Lambrechts-Woluwe Mail Om te vermijden dat de bakken tijdens het vervoer zouden vallen, moet er een plasticfolie rond de bakken en de pallet gewikkeld worden. 1 directe bak = 1 uitreikingskantoor Alle zendingen worden in directe bakken geplaatst. Elke bak mag uitsluitend producten voor eenzelfde uitreikingskantoor bevatten. De bakken worden in containers/palletten geplaatst. Elke container/ pallet mag uitsluitend product voor eenzelfde uitreikingskantoor bevatten. Voor een goede identificatie van het product moeten: de bakken worden voorzien van een etiket; de containers worden voorzien van een identificatieblad (A4 of A5); de palletten worden voorzien van 2 identificatiebladen (A4 of A5) ; één blad op een van de korte zijden van de pallet en het andere boven op de pallet. Voorbeeld etiket Titel van de publicatie Postcode UK (bv. 1200) naam titel van de publicatie; postcode van het uitreikingskantoor; Postabonnement. Voorbeeld A4/A5 Titel van de publicatie Postcode UK (bv. 1200) Aantal bakken in de container Postabonnement Postabonnement naam titel van de publicatie; postcode van het uitreikingskantoor; aantal bakken in de container ; Postabonnement. 1 De verschillende conditioneringsmethoden worden uiteengezet in sectie 1, Voorbereiding van uw zendingen, Conditionering. Versie 3.5. Januari 2014 I Sectie 5 I Pagina 27

31 te adresseren pers 2. Container/pallet per sorteersector PC1200 Brussel Mail PC1030 PC1030 PC1030 PC1030 PC1030 PC container per sorteersector = verschillende uitreikingskantoren (BRUSSEL X 10 12) Brussel Mail PC1200 PC1200 PC1200 St.-Lambrechts-Woluwe Mail PC1200 PC pallet per sector = verschillende uitreikingskantoren (BRUSSEL X 10 12) Om te vermijden dat de bakken tijdens het vervoer zouden vallen, moet er een plasticfolie rond de bakken en de pallet gewikkeld worden. Schaarbeek Mail 1 directe bak = 1 uitreikingskantoor Als er onvoldoende producten zijn om een container te vullen per uitreikingskantoor (min. 10 bakken) of een pallet (min. 200 kg of 80 cm hoog), is het mogelijk om de container/pallet aan te vullen met bakken voor andere uitreikingskantoren van dezelfde sorteersector. Alle zendingen worden in directe bakken geplaatst. Een bak mag uitsluitend producten voor eenzelfde uitreikingskantoor bevatten. De container/pallet mag enkel producten bevatten voor de uitreikingskantoren die tot dezelfde sorteersector behoren. Voor een goede identificatie van het produc moeten: de bakken worden voorzien van een etiket; de containers worden voorzien van een identificatieblad (A4 of A5); de palletten worden voorzien van 2 identificatiebladen (A4 of A5) ; één blad op een van de korte zijden van de pallet en het andere boven op de pallet. Voorbeeld etiket Titel van de publicatie Postcode UK (bv. 1000) Postabonnement Postabonnement naam titel van de publicatie; postcode van het uitreikingskantoor; Postabonnement. Voorbeeld A4/A5 Titel van de publicatie Nummer van de sector (10 12) Aantal bakken in de container naam titel van de publicatie; nummer van de sector; aantal bakken in de container; Postabonnement. Versie 3.5. Januari 2014 I Sectie 5 I Pagina 28

32 te adresseren pers 3. Container/pallet per sorteercentrum PC1000 PC1180 BRUSSEL X PC1400 PC1300 PC1300 PC1000 PC container per sorteercentrum = verschillende sectoren (BRUSSEL X) PC1030 PC1180 BRUSSEL X PC1030 PC1400 PC1180 PC1400 PC pallet per sorteercentrum = verschillende sectoren (BRUSSEL X) PC1400 PC1300 PC1400 BRUSSEL X directe bak = 1 uitreikingskantoor PC1400 PC1300 PC1400 BRUSSEL X Om te vermijden dat de bakken tijdens het vervoer zouden vallen, moet er een plasticfolie rond de bakken en de pallet gewikkeld worden. Als er onvoldoende producten zijn om een container te vullen per sorteersector (min. 10 bakken) of een pallet (min. 200 kg of 80 cm hoog), is het mogelijk om een container/pallet per sorteercentrum te vullen. Alle zendingen worden in directe bakken geplaatst. Een bak mag uitsluitend producten voor eenzelfde uitreikingskantoor bevatten. De container/pallet mag enkel producten bevatten voor de uitreikingskantoren die tot dezelfde sorteersector behoren. Voor een goede identificatie van het product moeten: de bakken worden voorzien van een etiket; de containers worden voorzien van een identificatieblad (A4 of A5); de palletten worden voorzien van 2 identificatiebladen (A4 of A5) ; één blad op een van de korte zijden van de pallet en het andere boven op de pallet. Voorbeeld etiket Titel van de publicatie Postcode van het uitreikingskantoor (bv. 1000) naam titel van de publicatie; postcode van het uitreikingskantoor; Postabonnement. Voorbeeld A4/A5 Titel van de publicatie Sorteercentrum (BRUSSEL X) Aantal bakken in de container Postabonnement Postabonnement naam titel van de publicatie; benaming van het sorteercentrum; aantal bakken in de container Postabonnement. Versie 3.5. Januari 2014 I Sectie 5 I Pagina 29

Geadresseerde pers. en te respecteren voorwaarden voor

Geadresseerde pers. en te respecteren voorwaarden voor Pers Geadresseerde pers 1. B eschrijving en te respecteren voorwaarden voor een geadresseerd tijdschrift en een geadresseerd dagblad 2. Afmetingen, gewicht & dikte 3. Lay-out van de zendingen 4. Regels

Nadere informatie

afgifte van dagbladen en tijdschriften

afgifte van dagbladen en tijdschriften 5. en Tijdschriften >> Beschrijving en te respecteren voorwaarden voor een geadresseerd dagblad Afmetingen, gewicht en dikte Lay-out van de zendingen Regels voor de voorbereiding van geadresseerde Al dan

Nadere informatie

7. De geadresseerde pers

7. De geadresseerde pers 7. De geadresseerde pers Inhoudstafel 1. Definitie en voorwaarden.... 1 1.1 De supplementen... 1 2. Afmetingen, gewicht en dikte... 2 3. Lay-out van de zendingen... 3 3.1 Verplichte vermeldingen... 3 3.2

Nadere informatie

COVER - 8. Te adresseren pers (PostAbo) 8. Te adresseren pers (PostAbo)

COVER - 8. Te adresseren pers (PostAbo) 8. Te adresseren pers (PostAbo) COVER - (PostAbo) 8. Te adresseren pers (PostAbo) Inhoudstafel 1. Definitie en voorwaarden.... 1 1.1 De bijvoegsels... 1 2. Afmetingen, gewicht & dikte... 2 3. Lay-out van de zendingen... 2. Voorbereiding

Nadere informatie

COVER - 7. De geadresseerde pers. 7. De geadresseerde pers

COVER - 7. De geadresseerde pers. 7. De geadresseerde pers COVER - 7. De geadresseerde pers 7. De geadresseerde pers Inhoudstafel 1. Definitie en voorwaarden.... 1 1.1 De regelmatige bijvoegsels... 1 1.2 De onregelmatige bijvoegels...2 2. Afmetingen, gewicht en

Nadere informatie

8. Te adresseren pers (PostAbo)

8. Te adresseren pers (PostAbo) 8. Te adresseren pers (PostAbo) Inhoudstafel. Definitie en voorwaarden..... De supplementen... 2. Afmetingen, gewicht & dikte... 2 3. Lay-out van de zendingen... 2 4. Voorbereiding van de zendingen....

Nadere informatie

COVER - 7. De geadresseerde pers. 7. De geadresseerde pers

COVER - 7. De geadresseerde pers. 7. De geadresseerde pers COVER - 7. De geadresseerde pers 7. De geadresseerde pers Inhoudstafel 1. Definitie en voorwaarden.... 1 1.1 De regelmatige bijvoegsels... 1 1.2 De onregelmatige bijvoegels...2 2. Afmetingen, gewicht en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Dit document heeft uitsluitend betrekking op:

Algemene voorwaarden. Dit document heeft uitsluitend betrekking op: PERIODIEK partijen België Aanlevervoorwaarden voor partijen periodieken met bestemming België Algemene voorwaarden De informatie in dit document is niet rechtsgeldig, en vormt slechts een uittreksel van

Nadere informatie

Periodiek partijen België

Periodiek partijen België Periodiek partijen België Aanlevervoorwaarden voor partijen periodieken met bestemming België Algemene voorwaarden De informatie in dit document is niet rechtsgeldig, en vormt slechts een uittreksel van

Nadere informatie

3. Aangetekende Zendingen

3. Aangetekende Zendingen 3. Aangetekende Zendingen >> Creatie Afmetingen, gewicht en dikte Lay-out van de zendingen Voorbereiding van uw zendingen Conditionering: in het algemeen Sorteeropties Afgifte Bijlagen Lijst 208 2 0 0

Nadere informatie

Aangetekende zendingen

Aangetekende zendingen Aangetekende zendingen Creatie Voorbereiding van uw zendingen 0 Afgifte Bijlage 2 Creatie. Afmetingen, gewicht & dikte.. Aangetekende SMALL Format-zendingen.2. Aangetekende LARGE Format-zendingen.3. Aangetekende

Nadere informatie

2. distripost. Reserveren Creatie Definitie van een huis-aan-huiszending of Distripost Formaten en gewichten. Voorbereiding van uw zendingen

2. distripost. Reserveren Creatie Definitie van een huis-aan-huiszending of Distripost Formaten en gewichten. Voorbereiding van uw zendingen distripost 2. distripost >> Reserveren Creatie Definitie van een huis-aan-huiszending of Distripost Formaten en gewichten Voorbereiding van uw zendingen Afgifte Waar geeft u uw huis-aan-huiszendingen af?

Nadere informatie

1. Wat moet u meebrengen bij uw afgifte? p. 2 2. Wat zijn uw afgiftevoorwaarden? p. 2

1. Wat moet u meebrengen bij uw afgifte? p. 2 2. Wat zijn uw afgiftevoorwaarden? p. 2 Waar en hoe GEEFT u uw Distripostzending AF? 1. Wat moet u meebrengen bij uw? p. 2 2. Wat zijn uw voorwaarden? p. 2 2.1. Centrale reservatie p. 3 2.1.1. Dag-4 (bulk) p. 4 2.1.2. Dag-1 (klaar voor verzending)

Nadere informatie

Grote volumes administratieve brieven Producten en tarieven 2012

Grote volumes administratieve brieven Producten en tarieven 2012 Grote volumes administratieve brieven Producten en tarieven 202 De bedoeling van dit document is u om de voornaamste kenmerken van de producten en tarieven 202 van toepassing op de behandeling en uitreiking

Nadere informatie

Enveloppen. nieuwe richtlijnen vanaf 1/1/2008

Enveloppen. nieuwe richtlijnen vanaf 1/1/2008 Enveloppen nieuwe richtlijnen vanaf //008 Steenweg Deinze, 980 Nazareth Tel. 09 89 0 9 Fax 09 89 0 00-89 0 08 ods@schaubroeck.be www.schaubroeck.be Wijziging: Vanaf januari 008 gelden nieuwe bepalingen

Nadere informatie

MassPost gids. uw praktische gids voor elke grote afgifte

MassPost gids. uw praktische gids voor elke grote afgifte MassPost gids uw praktische gids voor elke grote afgifte wat zijn de grote inhoudelijke veranderingen in de MassPost Gids 2012? In sectie 1 Brieven: Meer gebruiksgemak voor Small formaat: De adresseringsregels

Nadere informatie

tarieven geldig vanaf 01.01.2009 bedrijven Geadresseerde commerciële zendingen Huis-aan-huis Taxipost-pakketten

tarieven geldig vanaf 01.01.2009 bedrijven Geadresseerde commerciële zendingen Huis-aan-huis Taxipost-pakketten tarieven geldig vanaf 01.01.2009 Voorkeurtarieven voor de bedrijven Geadresseerde commerciële zendingen Huisaanhuis Taxipostpakketten Geadresseerd reclamedrukwerk Definitie Formaten Tarieven Afgifte en

Nadere informatie

9. De afhalingsdiensten

9. De afhalingsdiensten 9. De afhalingsdiensten Inhoudstafel 1. Inleiding... 1 1.1 Definities & kenmerken.... 1 1.2 Overzicht van de vier afhaalformules.... 1 1.2.1 Collect & Send... 1 1.2.2 ATH afhaling ten huize... 1 1.2.3

Nadere informatie

PARTIJEN DRUKWERK KLEINER DAN 500 STUKS WORDEN ALS LOSSE POST BUITENLAND VERWERKT TEGEN DE DAARVOOR GELDENDE TARIEVEN.

PARTIJEN DRUKWERK KLEINER DAN 500 STUKS WORDEN ALS LOSSE POST BUITENLAND VERWERKT TEGEN DE DAARVOOR GELDENDE TARIEVEN. DIRECT MAIL partijen België Aanlevervoorwaarden voor partijen direct mail met bestemming België Algemene voorwaarden De informatie in dit document is niet rechtsgeldig, en vormt slechts een uittreksel

Nadere informatie

producten en tarieven 2013 Direct Mail zendingen

producten en tarieven 2013 Direct Mail zendingen producten en tarieven 2013 Direct Mail zendingen 2 Direct Mail zendingen Producten en tarieven 2013 Introductie 3 Voorkeurtarieven 2013 4 DM Easy in erkend postkantoor 4 DM Easy in MassPost (Hyper)Center

Nadere informatie

MassPost gids. uw praktische gids voor elke grote afgifte

MassPost gids. uw praktische gids voor elke grote afgifte MassPost gids uw praktische gids voor elke grote afgifte Wat zijn inhoudelijk de grote veranderingen in de MassPost gids 2014? In sectie 1 - Brieven De hoogte van de indexatiezone bedraagt 30mm (einde

Nadere informatie

MassPost gids. uw praktische gids voor elke grote afgifte

MassPost gids. uw praktische gids voor elke grote afgifte MassPost gids uw praktische gids voor elke grote afgifte wat zijn de grote wat zijn inhoudelijk de grote veranderingen inhoudelijke veranderingen in de MassPost gids 2013? in de MassPost Gids 2012? In

Nadere informatie

Inhoudstafel. Algemene bijlagen. Overzicht

Inhoudstafel. Algemene bijlagen. Overzicht Algemene bijlagen Overzicht Algemene bijlagen Inhoudstafel 1. Hoe contact opnemen met bpost?... 1 1.1 Vragen en inlichtingen van algemene aard.... 1 1.2 Specifieke vragen over bpack... 1 2. Lijst van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tijdschriften

Algemene voorwaarden Tijdschriften Algemene voorwaarden Tijdschriften Versie 2015 Inhoud Deel I. Toepassingsgebied en definities 2 1. Toepassingsgebied 2 2. Definities 2 Deel II. Algemene bepalingen 3 1. Afgiftevoorwaarden 3 2. Tarieven

Nadere informatie

3. De aangetekende zendingen

3. De aangetekende zendingen 3. De aangetekende zendingen Inhoudstafel 1. (Binnenlandse) aangetekende zendingen aanmaken... 1 1.1 Definitie & kenmerken van een aangetekende zending... 1 1.2 Afmetingen, gewicht & dikte... 2 1.2.1 Small

Nadere informatie

Voorkeurtarieven 2016 voor bedrijven

Voorkeurtarieven 2016 voor bedrijven Voorkeurtarieven 2016 voor bedrijven Geldig vanaf 01.01.2016 Inhoud Brieven in hoeveelheden 3 1. Formaten 3 2. Clean Mail 5 Direct Mail en huis-aan-huiszendingen 6 1. Direct Mail 6 1.1. Definitie 6 1.2.

Nadere informatie

Maak het u gemakkelijk: volg de MassPost Gids

Maak het u gemakkelijk: volg de MassPost Gids Maak het u gemakkelijk: volg de MassPost Gids >> Deze praktische gids toont u hoe u het best grote hoeveelheden zendingen afgeeft. Goed voorbereide zendingen kunnen immers sneller en tegen voordeligere

Nadere informatie

3. De aangetekende zendingen

3. De aangetekende zendingen 3. De aangetekende zendingen Inhoudstafel 1. (Binnenlandse) aangetekende zendingen aanmaken... 1 1.1 Definitie & kenmerken van een aangetekende zending... 1 1.2 Afmetingen, gewicht & dikte... 2 1.2.1 Small

Nadere informatie

Procedure om uw U.V.-zendingen voor te bereiden.

Procedure om uw U.V.-zendingen voor te bereiden. Kijk in de rode sectie hieronder indien u uw U.V.-zendingen in een postkantoor of MassPost-centrum afgeeft. Kijk in de blauwe sectie achteraan in deze gids indien u beroep doet op de betalende dienst Afhaling

Nadere informatie

4. Taxipost. Internationale pakketten. bijlage afgifteborderel voor pakketten. producten & opties. voorbereiding & afgifte van uw zendingen

4. Taxipost. Internationale pakketten. bijlage afgifteborderel voor pakketten. producten & opties. voorbereiding & afgifte van uw zendingen 4. Taxipost >> Nationale pakketten producten & opties creatie voorbereiding & afgifte van uw zendingen Internationale pakketten producten & opties creatie voorbereiding & afgifte van uw zendingen bijlage

Nadere informatie

Procedure om uw U.V.-zendingen voor te bereiden.

Procedure om uw U.V.-zendingen voor te bereiden. Kijk in de rode sectie hieronder indien u uw U.V.-zendingen in een postkantoor of MassPost-centrum afgeeft. Kijk in de blauwe sectie achteraan in deze gids indien u beroep doet op de betalende dienst Afhaling

Nadere informatie

Hoe RESERVEERT u uw Distripostzending?

Hoe RESERVEERT u uw Distripostzending? Hoe RESERVEERT u uw Distripostzending? 1. Centrale p. 3 1.1. Hoe reserveren? p. 3 1.2. Voor welke distributiezones? p. 3 1.3. Wanneer een Distripost-zending reserveren? p. 3 1.4. Hoe vult u een aanvraag

Nadere informatie

producten en tarieven 2013 grote volumes administratieve brieven

producten en tarieven 2013 grote volumes administratieve brieven producten en tarieven 2013 grote volumes administratieve brieven 2 stafel Introductie 3 Clean Mail 2013 4 Contractuele tarieven 2013 5 Introductie 5 Kortingen 6 Tariefformule Instant Advantage 6 Tariefformule

Nadere informatie

5. Antwoord met port betaald door de afzender (MaxiResponse)

5. Antwoord met port betaald door de afzender (MaxiResponse) 5. Antwoord met port betaald door de afzender (MaxiResponse) Inhoudsopgave 1. Definitie en formules... 1 2. Webtool... 1 3. Technische kenmerken en lay-out... 2 3.1 MaxiResponse ECO... 2 3.2 MaxiResponse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE UITREIKING VAN ERKENDE TIJDSCHRIFTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE UITREIKING VAN ERKENDE TIJDSCHRIFTEN ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE UITREIKING VAN ERKENDE TIJDSCHRIFTEN deel I. Toepassingsgebied en definities 1. Toepassingsgebied 1.1. Behoudens uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen zijn

Nadere informatie

Voorkeurtarieven voor bedrijven

Voorkeurtarieven voor bedrijven Tarieven geldig vanaf 01.01.2010 Voorkeurtarieven voor bedrijven > geadresseerde commerciële zendingen > huis-aan-huiszendingen > Taxipost-pakketten Geadresseerde commerciële zendingen 1. Definitie 2.

Nadere informatie

Toegangscriteria voor de Direct Mail tarieven van bpost

Toegangscriteria voor de Direct Mail tarieven van bpost Toegangscriteria voor de Direct Mail tarieven van bpost Van toepassing vanaf 17 november 2014 Verschaft de inhoud van mijn zending toegang tot Direct Mail tarieven? De precieze omschrijving van de inhoudscriteria

Nadere informatie

Partijenpost Tarieven binnenland

Partijenpost Tarieven binnenland Gemengd Formaat: mag verschillen Verpakking: mag verschillen Inhoud: mag verschillen Uiterlijk: mag verschillen Het tarief van Gemengd wordt bepaald door het aantal stuks en het gemiddelde gewicht per

Nadere informatie

voorkeurtarieven * voor bedrijven Direct Mail huis-aan-huiszendingen pakketten

voorkeurtarieven * voor bedrijven Direct Mail huis-aan-huiszendingen pakketten voorkeurtarieven * voor bedrijven Direct Mail huis-aan-huiszendingen pakketten * tarieven geldig vanaf 01.01.2013 Direct Mail inhoud Direct Mail 3 1. definitie 3 2. formaten 4 3. tarieven 6 4. frankering

Nadere informatie

Oplossingen en Tarieven 2017 Zendingen van Brieven in grote aantallen

Oplossingen en Tarieven 2017 Zendingen van Brieven in grote aantallen Oplossingen en Tarieven 2017 Zendingen van Brieven in grote aantallen Onze oplossingen 2017 voor zendingen van Brieven in grote aantallen: alles wat u moet weten Inhoud 1. Inleiding 3 2. De niet-contractuele

Nadere informatie

Oplossingen en Tarieven 2018 Zendingen van Brieven in grote aantallen

Oplossingen en Tarieven 2018 Zendingen van Brieven in grote aantallen Oplossingen en Tarieven 2018 Zendingen van Brieven in grote aantallen Oplossingen en Tarieven 2018 - Zendingen van Brieven in grote aantallen.indd 1 29/09/17 16:41 Onze oplossingen 2018 voor zendingen

Nadere informatie

2 gloednieuwe sorteerinstallaties voor een nog betere V.I.P.-behandeling voor uw pakketten.

2 gloednieuwe sorteerinstallaties voor een nog betere V.I.P.-behandeling voor uw pakketten. 2 gloednieuwe sorteerinstallaties voor een nog betere V.I.P.-behandeling voor uw pakketten. Taxipost investeert in 2 hypermoderne sorteerinstallaties. 2 hypermoderne sorteerinstallaties verwerken tot 15.000

Nadere informatie

COVER - Algemene bijlagen. Algemene bijlagen

COVER - Algemene bijlagen. Algemene bijlagen COVER - Algemene bijlagen Algemene bijlagen Overzicht Algemene bijlagen Inhoudstafel 1. Hoe contact opnemen met bpost?... 1 1.1 Vragen en inlichtingen van algemene aard.... 1 2. Lijst van de (Hyper) MassPost

Nadere informatie

gebruikersgids COLLECT & SEND CSend - User Guide NL - brief.indd 1 17/09/15 15:26

gebruikersgids COLLECT & SEND CSend - User Guide NL - brief.indd 1 17/09/15 15:26 gebruikersgids COLLECT & SEND CSend - User Guide NL - brief.indd 1 17/09/15 15:26 2 Collect & Send _ Gebruikersgids Inhoud Inleiding 3 Hoe gaat het in zijn werk? 3 Wat heeft u nodig? 3 Bakken of zakken

Nadere informatie

tarieven 2011 * voor bedrijven wenst u meer informatie over onze oplossingen? * tarieven geldig vanaf 01.01.2011

tarieven 2011 * voor bedrijven wenst u meer informatie over onze oplossingen? * tarieven geldig vanaf 01.01.2011 wenst u meer informatie over onze oplossingen? ons commercieel team staat voor u klaar : 02 201 11 11 www.bpost.be V.U. Christian du Jardin, Muntcentrum, 1000 Brussel. RPR Brussel. OIP Code 250000002188.

Nadere informatie

Vragen over het bestek en de bijlagen:

Vragen over het bestek en de bijlagen: Vragen over het bestek en de bijlagen: OPMERKING VOORAF Voor een reeks vragen wordt naar de Uitgevers doorverwezen voor meer informatie. Het BIPT wenst daarbij te verduidelijken dat de Uitgevers op de

Nadere informatie

Reserveren Creatie Definitie van een huis-aan-huiszending of Distripost Formaten en gewichten. Voorbereiding van uw zendingen

Reserveren Creatie Definitie van een huis-aan-huiszending of Distripost Formaten en gewichten. Voorbereiding van uw zendingen distripost 2. distripost >> Reserveren Creatie Definitie van een huis-aan-huiszending of Distripost Formaten en gewichten Voorbereiding van uw zendingen Afgifte Waar geeft u uw huis-aan-huiszendingen af?

Nadere informatie

Wat kost een magazine? 1. Creatie

Wat kost een magazine? 1. Creatie Wat kost een magazine? Wie een nieuw magazine bedenkt, kan maar beter weten wat dat mooi bedachte concept bij uitvoering zo ongeveer zal kosten. De handlleiding hieronder geeft stap voor stap aan hoe je

Nadere informatie

Reserveren Creatie Definitie van een huis-aan-huiszending of Distripost Formaten en gewichten. Voorbereiding van uw zendingen

Reserveren Creatie Definitie van een huis-aan-huiszending of Distripost Formaten en gewichten. Voorbereiding van uw zendingen distripost 2. distripost >> Reserveren Creatie Definitie van een huis-aan-huiszending of Distripost Formaten en gewichten Voorbereiding van uw zendingen Afgifte Waar geeft u uw huis-aan-huiszendingen af?

Nadere informatie

Vo (EG) Nr. 1677/88, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 KOMKOMMERS

Vo (EG) Nr. 1677/88, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 KOMKOMMERS Vo (EG) Nr. 1677/88, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 KOMKOMMERS I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op komkommers van de variëteiten (cultivars)

Nadere informatie

Algemene bijlagen. I. Hoe contact opnemen met De Post?

Algemene bijlagen. I. Hoe contact opnemen met De Post? 7. Algemene bijlagen I. Hoe contact opnemen met De Post? II. Lijst van MassPost (Hyper)Centra III. Lijst van sectoren IV. Frankeermogelijkheden V. Afmetingen zendingen op ware grootte VI. normen omtrent

Nadere informatie

Partijenpost Tarieven binnenland

Partijenpost Tarieven binnenland Maximumformaat: Formaat: mag Inhoud: mag Uiterlijk: mag Productcode 2821 Bezorging op dinsdag tot en met zaterdag Minimumorder/ -aantal 22 1.000 2. 1 Productcode 2822 73,9 68,0 61,3 60,5 110,7 101,9 91,9

Nadere informatie

Algemene bijlagen. Hoe contact opnemen met bpost? 1. Lijst van MassPost (Hyper)Centra 2. Afgifte en uren van afgifte 3. Lijst van sectoren 4

Algemene bijlagen. Hoe contact opnemen met bpost? 1. Lijst van MassPost (Hyper)Centra 2. Afgifte en uren van afgifte 3. Lijst van sectoren 4 Algemene bijlagen Hoe contact opnemen met bpost? 1 Lijst van MassPost (Hyper)Centra 2 Afgifte en uren van afgifte 3 Lijst van sectoren 4 Frankeermogelijkheden 5 1. De frankeermachine 5 2. Port betaald

Nadere informatie

Toegangscriteria voor de Direct Mail tarieven van bpost

Toegangscriteria voor de Direct Mail tarieven van bpost Toegangscriteria voor de Direct Mail tarieven van bpost Van toepassing vanaf 17 november 2014 Verschaft de inhoud van mijn zending toegang tot Direct Mail tarieven? De precieze omschrijving van de inhoudscriteria

Nadere informatie

Algemene bijlagen. I. Hoe contact opnemen met De Post?

Algemene bijlagen. I. Hoe contact opnemen met De Post? 7. Algemene bijlagen I. Hoe contact opnemen met De Post? II. Lijst van MassPost (Hyper)Centra III. Lijst van sectoren IV. Frankeermogelijkheden V. Afmetingen zendingen op ware grootte VI. normen omtrent

Nadere informatie

voorkeurtarieven 2014 voor bedrijven

voorkeurtarieven 2014 voor bedrijven voorkeurtarieven 2014 voor bedrijven Geldig vanaf 01.01.2014 inhoud Brieven in grote hoeveelheden 3 1. Formaten 2. Clean Mail 3 5 Direct Mail en huisaanhuiszendingen 6 1. Direct Mail 1.1. definitie 1.2.

Nadere informatie

6. De nietgeadresseerde. zendingen (Distripost)

6. De nietgeadresseerde. zendingen (Distripost) 6. De nietgeadresseerde zendingen (Distripost) Inhoudstafel 1. Definitie van het product Distripost (zendingen zonder adres)... 1 1.1 Kenmerken van de zendingen voor commerciële doeleinden (Distripost

Nadere informatie

Algemene bijlagen. Hoe contact opnemen met bpost? Lijst van MassPost (Hyper)Centra. Afgifte en uren van afgifte. Lijst van sectoren

Algemene bijlagen. Hoe contact opnemen met bpost? Lijst van MassPost (Hyper)Centra. Afgifte en uren van afgifte. Lijst van sectoren Algemene bijlagen Hoe contact opnemen met bpost? Lijst van MassPost (Hyper)Centra 2 Afgifte en uren van afgifte 3 Lijst van sectoren 4 Frankeermogelijkheden 5. De frankeermachine 5 2. Port betaald (PB)

Nadere informatie

Partijenpost Tarieven binnenland

Partijenpost Tarieven binnenland Maximumformaat: Formaat: mag Uiterlijk: mag Het tarief van gemiddelde gewicht per stuk van de partij. gadget Productcode 2821 Minimumorder/ -aantal 17,50 250 1.000 2.500 100 500-2.000 Productcode 2822

Nadere informatie

Technische fiche. Drukwerk specificaties Verpakking en conditionering Correct palletiseren Planning en aanlevering. huis-aan-huiscommunicatie

Technische fiche. Drukwerk specificaties Verpakking en conditionering Correct palletiseren Planning en aanlevering. huis-aan-huiscommunicatie Technische fiche Drukwerk specificaties Verpakking en conditionering Correct palletiseren Planning en aanlevering huis-aan-huiscommunicatie Drukwerk specificaties maximaal formaat Afmetingen De hoogte

Nadere informatie

Voorkeurtarieven vanaf 01/01/2019 voor bedrijven

Voorkeurtarieven vanaf 01/01/2019 voor bedrijven Voorkeurtarieven vanaf 0/0/209 voor bedrijven Brieven in hoeveelheden Inhoud Brieven in hoeveelheden 3. Formaten 3 2. Clean Mail 5 Direct Mail en huis-aan-huiszendingen 6. Direct Mail 6.. Definitie 6.2.

Nadere informatie

2. De geadresseerde zendingen

2. De geadresseerde zendingen 2. De geadresseerde zendingen Creatie - Small Format 1 Creatie - Large Format 12 Creatie - Special Format 24 Mail ID-technologie 28 Voorbereiding van uw zendingen - Conditionering 33 Voorbereiding van

Nadere informatie

Voorkeurtarieven vanaf 01/01/2018 voor bedrijven

Voorkeurtarieven vanaf 01/01/2018 voor bedrijven Voorkeurtarieven vanaf 0/0/208 voor bedrijven Brieven in hoeveelheden Inhoud Brieven in hoeveelheden 3. Formaten 3 2. Clean Mail 5 Direct Mail en huis-aan-huiszendingen 6. Direct Mail 6.. Definitie 6.2.

Nadere informatie

Bedrijfstarieven Tarieven geldig vanaf

Bedrijfstarieven Tarieven geldig vanaf Bedrijfstarieven 2010 Tarieven geldig vanaf 01.01.2010 INHOUDSTAFEL Verzending van uw post P. 04 Ontvangst van uw post P. 05 Pakketten en expreszendingen P. 06 Geadresseerde commerciële zendingen en huis-aan-huiszendingen

Nadere informatie

Versie januari 2015 DEEL 8: HANDELSNORM VOOR PAPRIKA'S

Versie januari 2015 DEEL 8: HANDELSNORM VOOR PAPRIKA'S DEEL 8: HANDELSNORM VOOR PAPRIKA'S I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op paprika's van de variëteiten 1 (cultivars) van Capsicum annuum L. die bestemd zijn voor levering als vers product

Nadere informatie

Nationale pakketten Internationale pakketten

Nationale pakketten Internationale pakketten Pakketten Nationale pakketten 1 Internationale pakketten 11 Nationale pakketten Diensten & opties 1 Creatie 3 1. Afmetingen, gewicht & dikte 3 2. Lay-out van de zendingen 4 2.1. Voorzijde van het pakket

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE UITREIKING VAN ERKENDE TIJDSCHRIFTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE UITREIKING VAN ERKENDE TIJDSCHRIFTEN ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE UITREIKING VAN ERKENDE TIJDSCHRIFTEN deel I. Toepassingsgebied en definities 1. Toepassingsgebied 1.1. Behoudens uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen zijn

Nadere informatie

Vo (EG) Nr. 1292/81, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 Vo (EG) Nr. 1135/01 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 AUBERGINES

Vo (EG) Nr. 1292/81, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 Vo (EG) Nr. 1135/01 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 AUBERGINES Vo (EG) Nr. 1292/81, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 Vo (EG) Nr. 1135/01 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 AUBERGINES I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op aubergines, vruchten

Nadere informatie

Echtverklaring op erewoord - periodieke pers

Echtverklaring op erewoord - periodieke pers Echtverklaring op erewoord - periodieke pers Gegevens voor de in 2013 uitgegeven periodieke publicaties Uiterste datum van inlevering: 30 juni 2015 Reprografierechten voor de uitgevers van periodieke publicaties?

Nadere informatie

tarieven 2013 * voor bedrijven

tarieven 2013 * voor bedrijven tarieven 0 * voor bedrijven * tarieven geldig 0.0.0 inhoud verzending van uw post 0 ontvangst van uw post 05 verzending van pakketten 06 Direct Mail en huis-aan-huiszendingen 08 internationale zendingen

Nadere informatie

Voorkeurtarieven 2015 voor bedrijven

Voorkeurtarieven 2015 voor bedrijven Voorkeurtarieven 205 voor bedrijven Geldig vanaf 0.0.205 Inhoud Brieven in hoeveelheden 3. Formaten 3 2. Clean Mail 5 Direct Mail en huis-aan-huiszendingen 6. Direct Mail 6.. Definitie 6.2. Formaten 6.3.

Nadere informatie

Afhaling ten Huize. Gebruikersgids

Afhaling ten Huize. Gebruikersgids Afhaling ten Huize Gebruikersgids Inhoud 1. INLEIDING... 1. Hoe gaat het in zijn werk?.... 2. Wat heeft u nodig?.... 05 06 06 2. WELKE ZENDINGEN KUNT U LATEN AFHALEN?... 1. Type.... 2. Gewicht en volume....

Nadere informatie

Vo (EG) Nr. 1455/99, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 2706/00; Vo (EG) Nr. 2147/02; Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 PAPRIKA'S

Vo (EG) Nr. 1455/99, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 2706/00; Vo (EG) Nr. 2147/02; Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 PAPRIKA'S Vo (EG) Nr. 1455/99, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 2706/00; Vo (EG) Nr. 2147/02; Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 PAPRIKA'S I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op paprikavariëteiten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor uw dagelijkse post & pakketten door Van Straaten Post via Shops United 2017

Algemene Voorwaarden. voor uw dagelijkse post & pakketten door Van Straaten Post via Shops United 2017 Algemene Voorwaarden voor uw dagelijkse post & pakketten door Van Straaten Post via Shops United 2017 Algemene Voorwaarden voor uw dagelijkse post & pakketten door Van Straaten Post via Shops United 2017

Nadere informatie

Tarieven 2015 voor bedrijven

Tarieven 2015 voor bedrijven Tarieven 0 voor bedrijven Geldig vanaf 0/0/0 Inhoud Verzending van nationale brieven 0 Direct Mail en huis-aan-huiszendingen 0 Verzending van internationale brieven 08 Ontvangst van uw post 09 Verzending

Nadere informatie

EU, WOR WORTELEN I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT

EU, WOR WORTELEN I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Vo (EG) 730/99, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 WORTELEN I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op wortelen van variëteiten (cultivars) afgeleid van Daucus carota L.,

Nadere informatie

PRESTO 2 EURO - PRESTO 5 EURO -DEELNEMINGSREGELS- (K.B. 31.08.2014 - B.S.)

PRESTO 2 EURO - PRESTO 5 EURO -DEELNEMINGSREGELS- (K.B. 31.08.2014 - B.S.) NATIONALE LOTERIJ Naamloze vennootschap van publiek recht (Wet van 19 april 2002) september 2014 BELLIARDSTRAAT 25-33 1040 BRUSSEL Tel. 02/238.45.11 PRESTO 2 EURO - PRESTO 5 EURO -DEELNEMINGSREGELS- (K.B.

Nadere informatie

Waar moet u rekening mee houden? De richtlijnen in deze brochure gelden voor poststukken tót 3 kg en een maximale afmeting van 265 x 380 x 32 mm.

Waar moet u rekening mee houden? De richtlijnen in deze brochure gelden voor poststukken tót 3 kg en een maximale afmeting van 265 x 380 x 32 mm. Vormgeven van postzendingen U kunt door deze brochure bladeren door op de onderstreepte linkjes te klikken. Waar moet u rekening mee houden? De richtlijnen in deze brochure gelden voor poststukken tót

Nadere informatie

ADVERTEREN IN BDW. ConCePt. inhoud. Actualiteit: -- politiek -- stadsleven -- regionaal nieuws -- economie -- opinie

ADVERTEREN IN BDW. ConCePt. inhoud. Actualiteit: -- politiek -- stadsleven -- regionaal nieuws -- economie -- opinie ADVERTEREN IN BDW identikit ConCePt Gratis stadskrant met het belangrijkste stadsnieuws, de interessantste Brusselaars, de boeiendste reportages. inhoud Actualiteit: -- politiek -- stadsleven -- regionaal

Nadere informatie

Voorwaarden Vormgeven van poststukken

Voorwaarden Vormgeven van poststukken Voorwaarden Vormgeven van poststukken Waar moet u rekening mee houden? U kunt door deze voorwaarden bladeren door op de onderstreepte links te klikken. Postzegel niet nodig Inhoud Inleiding 2 Formaatindeling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor uw dagelijkse post & pakketten door Sandd via Shops United 2018

Algemene Voorwaarden. voor uw dagelijkse post & pakketten door Sandd via Shops United 2018 Algemene Voorwaarden voor uw dagelijkse post & pakketten door Sandd via Shops United 2018 Algemene Voorwaarden voor uw dagelijkse post & pakketten door Sandd via Shops United 2018 Artikel 1 Werkwijze uitgaande

Nadere informatie

Hoe BEPAALT u uw distributiezone?

Hoe BEPAALT u uw distributiezone? Hoe BEPAALT u uw distributiezone? 1. Inleiding p. 2 2. Centrale reservatie p. 3 2.1. Geografische p. 4 2.2. De sociodemografische p. 4 2.2.1. De klassieke sociodemografische p. 4 2.2.2. Het mozaïektype

Nadere informatie

Gemeente Anderlecht. Belastingreglement op het gratis verspreiden van niet-geadresseerd. reclamedrukwerk aan huis.

Gemeente Anderlecht. Belastingreglement op het gratis verspreiden van niet-geadresseerd. reclamedrukwerk aan huis. Gemeente Anderlecht Belastingreglement op het gratis verspreiden van niet-geadresseerd reclamedrukwerk aan huis Artikel 1: Looptijd Er wordt, vanaf 1 januari 2017, voor een periode van drie jaar, verstrijkend

Nadere informatie

DEEL 5: NORM VOOR PERZIKEN EN NECTARINES

DEEL 5: NORM VOOR PERZIKEN EN NECTARINES DEEL 5: NORM VOOR PERZIKEN EN NECTARINES I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op perziken en nectarines van de variëteiten (cultivars) van Prunus persica Sieb. et Zucc. die bestemd zijn

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR AANLEVERING DRUKWERK

RICHTLIJNEN VOOR AANLEVERING DRUKWERK RICHTLIJNEN VOOR AANLEVERING DRUKWERK 1. LOSSE folderverspreiding Bladzijde 2 en 3 2. GESEALDE folderverspreiding Bladzijde 4 en 5 3. SEPARATE folderverspreiding Bladzijde 6 en 7 1. LOSSE folderverspreiding

Nadere informatie

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES DG EAC/05/08 Bijlage 1 TECHNISCHE SPECIFICATIES Openbare aanbesteding EAC/05/08 TITEL: Raamcontract voor leveringen van abonnementen op algemene en internationale dag-, week- en maandbladen, op papier

Nadere informatie

CREATIEVE OPLOSSINGEN MOUSTIQUE

CREATIEVE OPLOSSINGEN MOUSTIQUE CREATIEVE OPLOSSINGEN MOUSTIQUE GATEFOLD...3 SUPERGATEFOLD...4 DUBBELE GATEFOLD...5 VASTE INSERT - 2p tot 40p...6 VASTE INSERT 6p...7 LOSSE INSTEEK...8 OPKLEVEN VAN DRUKWERK...9 POP-UP... 10 OPKLEVEN SACHETS...

Nadere informatie

Servicekader overeenkomst Kruger Pakket Service

Servicekader overeenkomst Kruger Pakket Service Servicekader overeenkomst Kruger Pakket Service Kruger Pakket Service Accustraat 8 / 3903 LX Veenendaal Postbus 632 / 3900 AP Veenendaal Tel : +31 (0)318-528108 Fax : +31 (0)318-528931 Website: www.krugerpakketservice.com

Nadere informatie

INLEIDING: OVERZICHT EN STRUCTUUR VAN DE OVEREENKOMST UITGESTELDE VERGOEDING

INLEIDING: OVERZICHT EN STRUCTUUR VAN DE OVEREENKOMST UITGESTELDE VERGOEDING Bijlage 5 Algemene voorwaarden geadresseerde zendingen (Klanten Uitgestelde Vergoeding Conventionele Tarieven) (nationaal) Versie 2012 INLEIDING: OVERZICHT EN STRUCTUUR VAN DE OVEREENKOMST UITGESTELDE

Nadere informatie

Oplossingen en Tarieven 2017 Direct Mail Zendingen

Oplossingen en Tarieven 2017 Direct Mail Zendingen Oplossingen en Tarieven 2017 Direct Mail Zendingen Onze Direct Mail oplossingen 2017: alles wat u moet weten Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. Niet-contractuele klanten (voorkeurtarief) 3 1.2. Contractuele klanten

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 4460 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2002/03528] 3 DECEMBER 2002. Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor het leveren van het bewijs van ophaling, sortering, hergebruik en/of recyclage

Nadere informatie

tarieven 2014 voor bedrijven

tarieven 2014 voor bedrijven tarieven 04 voor bedrijven Geldig vanaf 0/0/04 inhoud Verzending van nationale brieven 04 Direct Mail en huis-aan-huiszendingen 06 Verzending van internationale brieven 08 Ontvangst van uw post 09 Verzending

Nadere informatie

FICHE 12: GRAFISCHE DOCUMENTEN INPAKKEN

FICHE 12: GRAFISCHE DOCUMENTEN INPAKKEN FICHE 12: GRAFISCHE DOCUMENTEN INPAKKEN Welke verpakkingsmethode u kiest, hangt af van de aard en het formaat van het werk, van het budget, enz. De materialen die u gebruikt, moeten chemisch inert zijn.

Nadere informatie

CREATIEVE OPLOSSINGEN FLAIR FRANS. Aanleveren grafisch materiaal aan Roularta Media Group

CREATIEVE OPLOSSINGEN FLAIR FRANS. Aanleveren grafisch materiaal aan Roularta Media Group CREATIEVE OPLOSSINGEN 1 GATEFOLD... 3 SUPERGATEFOLD... 4 DUBBELE GATEFOLD... 5 VASTE INSERT - 2p tot 40p... 6 VASTE INSERT 6p.... 6 LOSSE INSTEEK... 8 OPKLEVEN VAN DRUKWERK... 9 POP-UP... 9 OPKLEVEN SACHETS...

Nadere informatie

Aanleveren grafisch materiaal

Aanleveren grafisch materiaal anleveren grafisch materiaal INLEGKRTEN PLUS NEDERLND (1/2) Zie kalenders. Elke levering van materiaal dient per taal en per editie op een aparte pallet te gebeuren, verplicht vergezeld van een verzendnota

Nadere informatie

Vernieuwd Assortiment Partijenpost 2012. Vernieuwd Assortiment Partijenpost (INTERN)

Vernieuwd Assortiment Partijenpost 2012. Vernieuwd Assortiment Partijenpost (INTERN) Vernieuwd Assortiment Partijenpost 2012 Vernieuwd Assortiment Partijenpost (INTERN) Vernieuwd Assortiment Partijenpost 2012 Heldere indeling naar formaat Basic mogelijk voor ál uw partijen Consistentie

Nadere informatie

Wat is een Distripost-zending?

Wat is een Distripost-zending? 1. Wat is een huis-aan-huis- of Distripost-zending? p. 2 2. Kwaliteit van een Distripost-zending p. 2 3. Het verschil tussen een niet-geadresseerde commerciële zending en een niet-geadresseerde informatieve

Nadere informatie

CREATIEVE OPLOSSINGEN STORY

CREATIEVE OPLOSSINGEN STORY CREATIEVE OPLOSSINGEN STORY GATEFOLD...3 DUBBELE GATEFOLD...5 SUPERGATEFOLD...4 VASTE INSERT - 2p tot 40p...6 VASTE INSERT 6p....7 LOSSE INSTEEK...8 OPKLEVEN VAN DRUKWERK...9 POP-UP... 10 OPKLEVEN SACHETS...

Nadere informatie

Oplossingen en Tarieven 2016 Direct Mail Zendingen

Oplossingen en Tarieven 2016 Direct Mail Zendingen Oplossingen en Tarieven 2016 Direct Mail Zendingen Onze Direct Mail oplossingen 2016: alles wat u moet weten Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. Niet-contractuele klanten (voorkeurtarief) 3 1.2. Contractuele klanten

Nadere informatie

AANBEVELING 30 MOTORRIJTUIGVERZEKERINGEN : GROENE KAART

AANBEVELING 30 MOTORRIJTUIGVERZEKERINGEN : GROENE KAART AANBEVELING 30 MOTORRIJTUIGVERZEKERINGEN : GROENE KAART 1. Context 1.1. De ontwikkeling van de betrekkingen tussen de makelaars en de maatschappijen, die tot uiting komt in het delegeren van bevoegdheid

Nadere informatie